Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra informačních technologií a elektronického obchodování. MS Windows Server. Bakalářská práce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra informačních technologií a elektronického obchodování. MS Windows Server. Bakalářská práce."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování MS Windows Server Bakalářská práce Autor: Lukáš Racek Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Praha Duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne 28. dubna 2010 Lukáš Racek

3 Poděkování: Rád bych tímto poděkoval vedoucímu své bakalářské práce panu Ing. Vladimíru Benešovi za poskytnuté rady, konzultace a odborné vedení celé práce. V Praze dne 28. dubna 2010 Lukáš Racek

4 Anotace Bakalářská práce se zabývá porovnáním OS Linux a MS Windows z hlediska výkonu a stability a dále také návrhem operačního systému pro implementaci na dané hardwarové platformě. V této bakalářské práci jsou představeny dvě nejpoužívanější a zároveň nejznámější platformy operačních systémŧ MS Windows a Linux nejen z hlediska výkonu a stability, ale i rozdílŧ obou platforem, vývoje obou systémŧ až po současnost a také ceny. Závěrečná kapitola je věnována návrhu počítačové sítě pro malou společnost se zaměřením na popis použitých operačních systémŧ a jednotlivých komponent. Annotation The Bachelor thesis was focused on the comparing of OS Linux and MS Windows in terms of performance and stability and furthermore on project of operating system for implementation on the hardware platform. The two most widely used and well known platforms, MS Windows and Linux, are presented in this thesis in terms of performance and stability as well as in terms of differences, development of both systems to the present and prices. The final chapter is focused on the computer network project for a small company where the aim was the description of used operating systems and individual components.

5 Obsah ÚVOD OPERAČNÍ SYSTÉMY CO JE TO OPERAČNÍ SYSTÉM? HISTORIE OPERAČNÍCH SYSTÉMŦ Unix Microsoft Windows VÝVOJ MICROSOFT WINDOWS SERVER ČASOVÁ OSA VÝVOJE OS MS WINDOWS SERVER: MICROSOFT WINDOWS NT Windows NT Společné rysy Windows NT Workstation a Windows NT Server Rozdíly Windows NT Workstation a Windows NT Server Windows NT 4.0 jako síťový operační systém Podpora protokolŧ TCP/IP ve Windows NT Podpora sítí v MS Windows NT Server Operační systémy pro klienty MS Windows NT Server WINDOWS 2000 SERVER Základní produkty řady Windows Server Požadavky na hardware Windows 2000 Server Windows 2000 Server Windows 2000 Advanced Server Windows 2000 Datacenter Server Small Business Server 2000 CZ WINDOWS SERVER Základní produkty řady Windows Server Požadavky na hardware Windows Server Windows Server 2003, Standard Edition Windows Server 2003, Enterprise Edition Windows Server 2003, Datacenter Edition Windows Server 2003, Web Edition WINDOWS SERVER Novinky a vylepšení ve Windows server Produktové řady Windows Server

6 2.5.3 Požadavky na hardware Windows Server Windows Server 2008, Foundation Edition Windows Server 2008, Standard Edition Windows Server 2008, Enterprise Edition Windows Server 2008, Datacenter Edition Windows Server 2008, Web Edition VÝVOJ OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX CO JE TO LINUX? ČASOVÁ OSA VÝVOJE LINUXU VÝVOJ LINUXU DISTRIBUCE LINUXU Co je to Linuxová DISTRIBUCE? Nejznámější distribuce Linuxu DISTRIBUCE Debian GNU/Linux Red Hat Fedora Gentoo Knoppix Mandriva Slackware SUSE Ubuntu VÝBĚR SPRÁVNÉ DISTRIBUCE PRO SERVER Míra počeštění Podpora nabízená výrobcem nebo externími dodavateli SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER Novinky v platformě SUSE Linux Enterprise Server Pokročilá správa systému a snadná administrace Vizualizace Interoperabilita Nasazení v rŧzných prostředích Podpora předních dodavatelŧ softwaru SUSE Linux Enterprise Real Time RED HAT ENTERPRISE LINUX 5 SERVER... 36

7 3.8.1 Vylepšení v Red Hat Enterprise Linux POROVNÁNÍ OS LINUX A MS WINDOWS ÚVOD Linux MS Windows Uživatelské rozhraní Bezpečnost ve Windows a Linuxu Open Source, jeho výhody a nevýhody Výkon Stabilita VOLBA OPERAČNÍHO SYSTÉMU PRO IMPLEMENTACI NA DANÉ HW PLATFORMĚ CÍL ANALÝZA STAVU STÁVAJÍCÍ HARDWARE Technické parametry pracovních stanic Soupis stávající komponentŧ VÝBĚR SERVEROVÉHO OPERAČNÍHO SYSTÉMU VÝBĚR HARDWARU PRO OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS SERVER 2008, FOUNDATION Technické parametry serveru DELL PE T110 QC X SWITCH ROUTER ARCHITEKTURA KLIENT/SERVER ZPŦSOB PROPOJENÍ POČÍTAČŦ TOPOLOGIE CHARAKTERISTIKA SÍŤOVÉHO TYPU GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SÍTĚ OCHRANA PŘED VÝPADKEM PROUDU, ZÁLOHOVÁNÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET SÍŤOVÝ DISK TISK ZÁVĚR A DOPORUČENÍ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ... 56

8 Úvod Operační systémy MS Windows a Linux jsou v dnešní době často probíraným tématem v oboru informačních technologií. V současné době dochází v této oblasti k nevídanému pokroku ve vývoji nových operačních systémŧ. Je velice nepravděpodobné, aby člověk věnující se informačním technologiím, se s těmito operačními systémy nesetkal. Bakalářská práce si klade za cíl porovnání OS Linux a MS Windows z hlediska výkonu a stability a také návrhu OS pro implementaci na dané HW platformě. Práce je zaměřena na oblast serverových operačních systémŧ, které jsou v současné době nejpoužívanější a často diskutované v oboru informačních technologií. Hlouběji se práce zaměřuje zejména na operační systémy firmy Microsoft, popsání jejich vývoje a porovnání s konkurenčním operačním systémem Linux. Jak již bylo zmíněno, práce se dále zabývá návrhem optimálního operačního systému pro použití v malé firmě na daném hardwarovém vybavení, se zaměřením na zpŧsob, jakým bude tato síť realizována. V dnešní době je už samozřejmostí používání sítových operačních systémŧ a neexistuje snad žádná společnost, která by nedisponovala serverovým operačním systémem. Síťové řešení společnosti je aplikováno na konkrétní případ, kdy je analyzováno stávající počítačové vybavení a také rŧzné síťové komponenty. 8

9 1 Operační systémy 1.1 Co je to operační systém? Operační systém (OS) je základní programové vybavení počítače zprostředkovávající komunikaci mezi hardwarem a uživatelem. Mezi nejrozšířenější operační systémy patří v první řadě Microsoft Windows, se kterými přišel do styku téměř každý. Druhým, v dnešní době stále více populárním, je Linux a také mnoho další OS. Operační systém se ukládá na pevný disk, ze kterého je vždy po startu zaveden do operační paměti, kde je po celou dobu chodu počítače až do jeho vypnutí. 1.2 Historie operačních systémů Unix Historie operačních systému sahá do 60. let 20. století. Jako první operační systém byl v roce 1967 vydán firmou IBM (International Business Machines) OS MFT (Multiprogramming with a Fixed number of Tasks), který byl dodáván k sálovým počítačŧm. Na počátku 70. let 20. století byl vyvinut nejvýznamnější operační systém Unix, kterým se inspirovala většina současných operačních systému. Za vývojem tohoto operačního systému stál Ken Thompson, který za pomoci dalších programátorŧ vyvinul v roce 1970 první systém s názvem UNIX V1. Tato verze Unixu se však potýkala s problémy přenositelnosti mezi jiné počítače, protože byla napsána v assembleru. To však vyřešil Ken Thompson v roce 1973 přepsáním do nového jazyka, vhodného pro účely systémového programování. Tento jazyk byl nazván Jazyk C a zpŧsobil zvrat v dějinách Unixu. V roce 1973 byla také vydána verze Unix V4 a její zdrojový kód byl zpřístupněn vládě a univerzitám pod speciálními licencemi. V roce 1975 přichází verze Unix V6, která byla bezplatně poskytnuta univerzitám. Verze Unixu V7 byla představena na počítači Interdata 8/32 v roce Od verze Unix V7 se vývoj ubíral dvěma směry a byl rozdělen na dvě nezávislé větve, AT&T a BSD. 9

10 Větev AT&T v roce 1982 vydala komerční OS Unix Systém III a zakázala šíření zdrojŧ i starších verzí Unixu. Vývoj AT&T byl natolik rychlý, že o rok později byla vydána verze Unix Systém V, která již byla plnohodnotným operačním systémem. Posledním vydaným operačním systémem firmy AT&T byl v roce 1990 systém UNIX/PC Microsoft Windows Prvním operačním systémem firmy Microsoft byl MS-DOS 1.0 vytvořený pro osobní počítače firmy IBM. Na trhu byl uveden společně s počítači IBM v roce Operační systém byl velice nepraktický a umožňoval práci pouze jednoho uživatele, přičemž mohl být v danou chvíli spuštěný pouze jediný program. Jednalo se o 16 bitový operační systém podporující nejvýše 640 kb paměti a pevné disky s maximální kapacitou 30 MB. Většina těchto nedostatkŧ v MS-DOS především chybějící multitasking, byla vyřešena systémem Windows 1.0. První verze 16 bitového operačního systému ohlášená 10. listopadu 1983 byla na trh uvedena až o dva roky později, a to 20. listopadu Jednalo se o první pokus víceúlohového graficky orientovaného operačního systému, který umožňoval uživateli pracovat s více programy. Pokud chtěl uživatel s programy pracovat současně, bylo mu umožněno se mezi nimi přepínat, ale okna se překrývat nemohla. Tento nedostatek odstranila verze Windows 2.0, vydaná 23. listopadu Windows tedy umožňoval překrývat jednotlivá okna aplikací přes sebe. V této verzi bylo také poprvé možné manipulovat s okny, minimalizovat je a také je opětovně maximalizovat. Verze Windows 3.0, vydaná v květnu 1990, byla již třetí grafickou verzí operačního systému. Tato třetí generace Windows nabízela vyšší výkon, pokročilou grafiku s 16 barvami a plnou podporu procesoru Intel 386. Nové počítače Intel 386 pomohli zvýšit popularitu Windows 3.0, která nabízela širokou škálu užitečných funkcí a možností, včetně Program Manger, File Manager, Print Manager a také zcela přepracované prostředí pro vývoj aplikací. Díky své popularitě byla o rok později vydána rozšířená verze Multimedia Extension, která byla k dispozici pouze jako OEM (Original Equipment Manufacturer). Tato rozšíření, jak je zřejmé již z názvu, vylepšovala práci systému s multimedii a vyžadovala instalaci na odpovídajícím hardwaru, zejména na VGA kartě, počítačové myši, zvukové kartě a CD-Rom. 10

11 Dne 4. července roku 1992 Microsoft představil novou generaci rozhraní Win 32 pro nové 32 bitové Windows NT (New Technology). V tomto roce se také poprvé objevuje Windows for Workgroups, u kterého existovala pokročilejší podpora sítí. Bylo zde také možno sdílet soubory, tiskárny a také posílat elektronickou poštu. Bylo však nutné používat pro podporu TCP/IP externí programy. 27. června 1993 se na trhu objevuje nová verze Windows NT, která byla vytvořena především pro náročné uživatele a servery. Windows NT vznikl ze systému OS/2, který pŧvodně Microsoft vyvíjel společně s firmou IBM. Později však tato spolupráce obou firem skončila a obě společnosti začaly pracovat na svém systému. Koncem roku 1993 vychází speciální vydání vylepšené verze Windows for Workgroups Tato nová verze přináší vyšší výkon a lepší stabilitu a také se zde poprvé objevuje podpora pro Novell NetWare. Po Windows 3.11 začal Microsoft vyvíjet systém, který by nebyl nástavbou systému MS-DOS. Po mnoha odkladech byl tento operační systém uveden 24. srpna 1995 na trh jako Windows 95, který již nevyžadoval instalaci DOSu. Tento zcela nový systém byl vybaven řadou vylepšení. Nejvýznamnější změnou bylo použití částečně 32 bitového jádra, vylepšení podpory sítí integrováním sady TCP/IP, podporou dlouhých názvŧ souborŧ a zcela přepracovaným grafickým prostředím. O rok později Microsoft vydává vylepšenou verzi s názvem Windows 95 (OSR2), která zavadí nový souborový systém FAT 32 a přináší významné vylepšení Internet Exploreru. Tato nová verze nebyla uvolněna pro veřejnost, ale spíše pro distribuci výrobce OEM. Nové grafické rozhraní ve Windows 95 se stalo natolik úspěšným, že se ho Microsoft rozhodl využit i v nové verzi Windows NT 4.0, která byla vydána 31. července Hlavní výhoda tohoto systému spočívala v založení na plně 32 bitovém jádru. Oproti Windows 95 tento operační systém poskytoval větší stabilitu, a proto se mimořádně prosadil v podnikovém prostředí. Neobsahoval multimediální výbavu Windows 95 a nabízel lepší vlastnosti pro síťové prostředí. 11

12 Nástupcem Windows 95 se stal 25. června 1998 nový Windows 98, který byl jako poslední operační systém založen na starém jádře pracujícím pod DOSem. S českou lokalizací se objevil na trhu o tři měsíce později. Windows 98 měl integrovaný internetový prohlížeč, který znevýhodňoval ostatní tvŧrce prohlížečŧ, což mělo za dŧsledek antimonopolní řízení proti Microsoftu v USA. 17. února 2000 se na trhu objevuje pátá verze systému Windows NT 5.0, která byla volným pokračováním Windows NT 4.0. Později byl tento operační systém přejmenován na Windows Tento systém byl určen především k práci, a proto herní podpora byla slabší. Pro většinu domácích uživatelŧ byl ale tento systém příliš robustní a náročný na hardware. Z tohoto dŧvodu byl především nasazován na výkonné servery. Mnohem úspěšnější verzí se stal 25. října 2001 Windows XP (zkratka XP vychází z anglického slova experience což v překladu znamená zkušenost). Tento systém je jako první určen jak pro domácí tak i firemní využití. Tento systém má oproti starším verzím zásadně vylepšený vzhled. V současné době se jedná o nejpoužívanější verzi operačního systému. Na konci dubna roku 2003 vychází čistě serverový operační systém s označením Windows Server 2003, jenž je nástupcem Windows 2000 Server. Ve srovnání s minulou verzí je propracovanější bezpečnostní politika, která je od začátku nastavená striktněji než u předchozích systémŧ a vyznačuje se tím, že co není povoleno, je zakázáno. V současné době je dostupná aktualizovaná verze Windows server 2003 R2 vydaná 6. prosince Tato verze obsahuje širší možnosti z pohledu zabezpečení, správy rozsáhlých sítí a dalších vylepšení. Po bezmála šesti letech se na trhu objevuje další systém určený pro domácí a firemní využití s názvem Windows Vista. Oficiální název Windows Vista byl představen 22. července 2005, avšak oficiální prodej byl zahájen 30 ledna Ve Windows Vista došlo k revoluci v uživatelském prostředí, které je kompletně přepracované a obsahuje ve srovnání s Windows XP mnoho nových funkcí. Další velkou změnu prodělalo vyhledávání, které ve Vistě funguje na principu indexování souboru, což umožňuje prakticky okamžitý výsledek. Přes všechna vylepšení, která Vista prodělala, se tato verze nesetkala s příliš velkým úspěchem. Vysoká pořizovací cena, nekompatibilita se starším softwarem a vysoké nároky na hardware patří mezi hlavní dŧvody, proč tento systém nebyl 12

13 tolik doceněn. Tyto dŧvody byly hlavní motivací Microsoftu k tomu, aby zahájil práce na novém systému s názvem Windows 7. Již druhou a zároveň poslední verzí čistě serverového operačního systému, vydanou firmou Microsoft, je Windows Server Na trhu se objevil 27. února Tento systém je postaven na shodném kódu jako Windows Vista. V současné době je na trhu druhé vydání Windows Server 2008 R2 vydané 22. října Ve stejnou dobu jako Windows Server 2008 R2 přichází nová verze operačního systému Windows 7, která je nástupcem ne příliš povedeného systému Windows Vista. Na rozdíl od Windows Vista, kde byla představena řada nových funkcí, se nový systém zaměřil především na plnou kompatibilitu s aplikacemi a hardwarem. 13

14 2 Vývoj Microsoft Windows Server 2.1 Časová osa vývoje OS MS Windows Server: 1993 Microsoft Windows NT 3.1 Advanced Server 1994 Microsoft Windows NT 3.5 Server 1995 Microsoft Windows NT 3.51 Server 1996 Microsoft Windows NT 4.0 Server 1997 Microsoft Windows NT 4.0 Enterprise Edition 1998 Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server 2000 Microsoft Windows Server 2000 (NT 5.0) 2003 Microsoft Windows Server 2003 (NT 5.2) 2008 Microsoft Windows Server 2008 (NT 6.0) 2009 Microsoft Windows Server 2008R2 (NT 6.1) Obrázek č. 1: Vývoj Microsoft Windows Server Zdroj: Vlastní tvorba 14

15 2.2 Microsoft Windows NT Windows NT Windows NT je operační systém určený pro osobní počítače. Jeho vývoj byl započat roku 1986 odborníkem přes operační systémy Davidem Cutlerem. Windows NT v sobě spojuje jednoduché a intuitivní ovládání grafického prostředí spojené se stabilním a bezpečným jádrem operačního systému. Operační systém OS/2 verze 3.0 byl navržen jako konkurence Unixu. Po rozpadu spolupráce Microsoftu s IBM dostal projekt nový název - Windows New Technology. Nový projekt se stal hlavní strategií firmy Microsoft. V roce 1993 se objevuje první verze Windows NT 3.1, o rok později verze Windows NT 3.5, po které v roce 1995 přichází na trh verze Windows NT 3.51, a konečně 29. července 1996 přichází verze Windows NT 4.0, ve které jsou představeny dvě verze. Jedna verze určená pro Sever a druhá pro Workstation. Na první pohled se jedná o dvě stejné verze mající stejné jádro, ale lišící se poskytováním sítových služeb, které byly u Windows NT Workstation omezeny. Jednalo se především o počet dosažitelných sítových připojení. Windows NT Workstation byl navržen zejména pro běžné uživatele a díky vysokému výkonu a stabilitě byl používán hlavně pro náročné aplikace. Microsoft Windows NT 4.0 je plně 32 bitový operační systém. Hlavní výhodou Windows NT byl plně preemptivní multitasking (paralelní běh aplikací), ve kterém má přidělování a odebírání procesorŧ plně pod kontrolou operační systém Společné rysy Windows NT Workstation a Windows NT Server Tabulka č. 1 : Společné rysy Windows NTW a NTS Windows NT 4.0 Windows NT Windows NT Workstation Server Uživatelské prostředí Windows 95 ANO ANO Win32 API ANO ANO Jádro Stejné Stejné Zdroj: Vlastní tvorba MS Office Excel 15

16 2.2.3 Rozdíly Windows NT Workstation a Windows NT Server Tabulka č. 2 : Zásadní rozdíly Windows NTW a NTS Windows NT 4.0 Windows NT Workstation Windows NT Server Min. velikost RAM 12 MB RAM 16 MB RAM Doporučená velikost RAM 16 MB RAM a více 32 MB RAM a více Pevný disk Minimum 110 MB Minimum 160 MB Sítová funkčnost Peer-to-peer Server Podpora více procesorů 2 32 Disk Fault Tolerance Žádná Zrcadlení, oboustranný tisk, RAID 5 Počet příchozích spojení Omezeno na 1 Až 256 DHCP Server NE ANO DNS Server NE ANO WINS Server NE ANO Služby pro Macintosh NE ANO Rozhraní pro NetWare Services Client Services Gateway Dosah administrátora Lokální Doména Zdroj: Vlastní tvorba MS Office Excel Windows NT 4.0 jako síťový operační systém Firma Microsoft poprvé u operačního systému Windows NT představuje skutečnost, která byla doposud známa jen z operačního systému UNIX, a tou je síť, která je standardní součástí operačního systému. 16

17 Operační systém Microsoft Windows NT má zabudovanou podporu pro počítačové sítě, proto se stává prvním síťovým operačním systémem. Tato podpora je velmi rozsáhlá a netýká se jen sítí Microsoft, ale podporuje i jiné síťové systémy. Na prvním místě je nutné jmenovat sítě americké softwarové korporace NOVELL a z další neméně významných sítí je to například PATHWORKS a Banyan VINES. Zabudovaná podpora je především pro standardy TCP/IP a IPX/SPX, standardy pro síťové rozhraní ODI, NDIS a standardní komunikační protokoly NetBIOS, RPC, a další Podpora protokolů TCP/IP ve Windows NT Hlavní podpora pro sadu protokolŧ TCP/IP se snaží ve Windows NT řešit bariéry mezi lokální a globální sítí propojené hlavně sítí INTERNET. Proto mají Windows NT skvěle implementovaný protokol TCP/IP, jenž je standardním protokolem pro síť internet. Protokol TCP/IP leze také používat pro sítě lokální Podpora sítí v MS Windows NT Server 4.0 Tabulka č. 3: Podpora sítí v MS Windows NT Server 4.0 Microsoft LAN Manager Novell NetWare Sítě TCP/IP Systémy Macintosh PATHWORKS Banyan VINES Sítě IBM Internet IBM LAN Server Network File System Zdroj: Microsoft Corporation. Vlastní tvorba MS Office Excel 17

18 2.2.7 Operační systémy pro klienty MS Windows NT Server 4.0 Tabulka č. 4: Operační systémy pro klienty MS Windows NT Server 4.0 Windows 3.X Windows 9X Windows NT Workstation Windows for Workgroups UNIX MS-DOS Macintosh OS/2 Zdroj: Microsoft Corporation. Vlastní tvorba MS Office Excel 2.3 Windows 2000 Server Windows 2000 Server se stal po svém vydání nejpoužívanějším serverovým operačním systémem po celém světě. Svou pozici získal díky snadnému ovládání, velké flexibilitě při výběru hardwaru a softwaru, a v neposlední řadě také díky své přijatelné ceně. Tento operační systém byl schopen lehce zvládnout téměř každou úlohu spojenu s jeho úlohou serveru. Tento systém byl určen především pro středně velké až velké firmy. Firma Microsoft doporučovala pořízení serveru pro 10 a více klientských počítačŧ. Windows 2000 server vynikal především díky široké podpoře hardwaru a také velkou stabilitou. Microsoft vydal tři základní verze serverových operačních systémŧ a jeden produktový balíček - Small Business Server 2000 CZ Základní produkty řady Windows Server 2000 Windows 2000 Server Windows 2000 Advanced Server Windows 2000 Datacenter Server

19 2.3.2 Požadavky na hardware Windows 2000 Server Tabulka č. 5: Hardwarové požadavky na Windows 2000 Server Windows 2000 Min. rychlost procesoru Pentium Advance Datacenter Server Server Server 133 MHz 133 MHz 400 MHz Min. velikost RAM 256 MB 256 MB 256 MB Max. velikost RAM 4 GB 8 GB 64 GB Podpora více procesorů 2 Až 4 Až 32 Diskový prostor pro instalaci 1 GB 1 GB 1 GB Zdroj: Microsoft Corporation. Vlastní tvorba MS Office Excel Windows 2000 Server Windows 2000 server ve svém základním provedení obsahuje síťové servery Wins, Dhcp, Ad, vzdálené připojení do sítě, internetový a intranetový server, vzdálené připojení k serveru terminál services, a další. Tato základní verze se nejčastěji používala jak tiskový server a souborový server. Windows server se dal také lehce rozšířit o další služby a mohl tak plnit funkci databázového, poštovního nebo faxového serveru. Tato verze podporovala až 4 procesory a 4 GB RAM Windows 2000 Advanced Server Verze Advanced Server obsahuje všechny funkce jako základní verze Windows 2000 Server a je obohacena o další funkce, které vyžadují vyšší úroveň rozšiřitelnosti, spolehlivosti a dostupnosti. Tato verze byla určena pro středně velké až velké podniky a nabízela podporu až 8 procesorŧ a 8 GB RAM. Ideální využití našel tento server jako databázový server. 19

20 2.3.5 Windows 2000 Datacenter Server Verze Datacenter Server je určena především pro velké společnosti a ve srovnání s Advanced Server jsou zde navíc dva dŧležité rozdíly. První zásadní rozdíl je v podpoře až 32 procesorŧ a 64 GB RAM. Druhým rozdílem je dokonalejší clusterování Small Business Server 2000 CZ Společnost Microsoft nabízela i cenově výhodnější produktový balíček Small Business Server 2000 CZ určený pro menší organizace, který byl omezen maximálním počtem 50 uživatelŧ a jedním hlavním doménovým řadičem. Tento balíček nabízel sítové řešení s bohatou nabídkou funkcí, které pomáhaly využívat výhody internetu a zvyšovat produktivitu. Microsoft také dodával společně s balíčkem několik produktŧ, a to poštovní server Exchange 2000, SQL Server 2000, Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000, Small Business Server 2000, Systems Management Server 2.0 s aktualizací SP 2.0 a sdílené modemové a faxové služby. 2.4 Windows Server 2003 V roce 2003 vychází čistě serverový operační systém Windows Server 2003, který není dostupný jako workstation. Windows Server 2003 využívá nejlepší technologie z předchozí řady Windows Server 2000 a je obohacen o propracovanější bezpečnost, lepší správu systémŧ, vyšší spolehlivost a škálovatelnost. V neposlední řadě Microsoft rozšířil a vylepšil serverové operační systémy o platformu Microsoft.NET. Windows Server 2003 je určen pro platformu X86 a v Enterprise verzi je dostupný i pro 64 bitové procesory. Bezpečnostní politika serveru je nastavena od úplného začátku velmi striktně. Windows Server 2003 je vydáván ve čtyřech základních verzích Základní produkty řady Windows Server 2003 Windows Server 2003, Standard Edition Windows Server 2003, Enterprise Edition Windows Server 2003, Datacenter Edition Windows Server 2003, Web Edition 20

21 2.4.2 Požadavky na hardware Windows Server 2003 Tabulka č. 6: Hardwarové požadavky na Windows Server 2003 Komponenta Standard Enterprise Datacenter Web Min. rychlost procesoru x MHz 133 MHz 400 MHz 133 MHz Min. rychlost procesoru Itanium Doporučená rychlost procesoru 550 MHz 733 MHz 733 MHz 550 MHz 550 MHz 733 MHz 733 MHz 550 MHz Min. velikost RAM 128 MB 128 MB 512 MB 128 MB Doporučená velikost RAM 256 MB 256 MB 1 GB 256 MB Max. velikost RAM s procesorem x86 4 GB 32 GB 64 GB 2 GB Max. velikost RAM s procesorem Itanium 64 GB 64 GB 512 GB 64 GB Podpora více procesorů Až 4 Až 8 Požaduje 8, max. 32 Až 2 Diskový prostor pro instalaci s procesorem x86 1,5 GB 1,5 GB 1,5 GB 1,5 GB Diskový prostor pro instalaci s procesorem Itanium 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB Zdroj: Microsoft Corporation. Vlastní tvorba MS Office Excel Windows Server 2003, Standard Edition Windows Server 2003, Standard Edition je doporučována především pro menší společnosti a oddělení. Představuje komplexní serverové řešení se širokou podporou hardwaru a softwaru. Operační systém Windows Server 2003, Standard Edition zajišťuje sdílení souborŧ, tiskáren, bezpečné připojování k síti Internet, webová řešení, vyšší spolehlivost a zabezpečení systému. 21

22 Edice Standard zajišťuje vyšší úroveň síťových funkcí jako je Služba ověřování v Internetu (IAS), síťový most a Sdílení připojení k Internetu (ICS), webový server, webový aplikační server, symetrické zpracování čtyřmi procesory (SMP) a 4 GB paměti RAM Windows Server 2003, Enterprise Edition Windows Enterprise Edition obsahuje všechny funkce systému MS Windows server 2003, Standard Edition a je určena především pro střední až velké organizace. Verze Enterprise je obohacena o další funkce zvyšující dostupnost a spolehlivost serveru. Největší rozdíl oproti verzi Standard je podpora vysoce výkonných serverŧ se schopností spojovat servery do clusterŧ. Systém Windows Server 2003, Enterprise Edition zajišťuje vysoký výkon a stabilitu. Další výhodou je vysoká podpora pro symetrické zpracování osmi procesory, clustery s osmi uzly, ve 32 bitové verzi až 32 GB paměti RAM a ve verzi 64 bitové až 64 GB paměti RAM Windows Server 2003, Datacenter Edition Systém Windows Server 2003, Datacenter Edition je nejvyšší řadou serverového operačního systému společnosti Microsoft pro síťové řešení velkých podnikŧ. Disponuje vysokou produktivní infrastrukturou optimalizovanou pro nejnáročnější aplikace a služby. Je schopen dodávat kritické řešení pro software, databáze a dokáže zpracovat velké množství transakcí v reálném čase. Hlavním rozdílem oproti ostatním edicím Windows Server 2003 je podpora více procesorŧ a větší paměti RAM. Je distribuován prostřednictvím kvalitních dodavatelŧ serverŧ a výrobci OEM Windows Server 2003, Web Edition Windows Server 2003, Web Edition je verze systémŧ určená výhradně jako webový server. Organizace požadující pokročilejší funkce, jako je například Active Directory nebo jiné výkonné funkce pro správu, se budou muset rozhodnout pro koupi systému vybaveného více funkcemi. Verze systému Standard, Enterprise nebo Datacenter Edition disponují všemi funkcemi systému Windows Server 2003, Web Edition. 22

23 Účelem Windows Server 2003, Web Edition je především poskytování a tvorba hostitelských služeb webovým aplikacím, webovým službám XML a webovým stránkám. Nadále je plně integrován s platformou.net Framework a technologií ASP.NET. Pro poskytovatele Internetu a zájemce o server vybavený webovými funkcemi nabízí tento operační systém velmi snadné zavedení a správu systému za nízké pořizovací náklady. 2.5 Windows Server 2008 V roce 2008 firma Microsoft představuje již druhou verzi čistě serverového operačního systému Windows Server 2008, která navazuje na velmi populární a stabilní operační systém Windows Server Systém vychází ze stejného kódu, na kterém je postaven operační systém Windows Vista. Jedná se o dosud nejpokročilejší serverový systém, navržený pro plnou podporu sítí, webových služeb a aplikací. Tento operační systém přináší celou řadu vylepšení a nových funkcí, na jehož základech se dá stavět robustní a zabezpečený systém, na něhož budou nasazovány kritické podnikové aplikace. S operačním systémem Windows Server 2008 přicházejí novinky v oblasti zabezpečení, v oblasti webových služeb, nové nástroje pro správu operačního systému, které šetří náklady a snižují čas potřebný pro administraci serveru. Server vyniká vysokou spolehlivostí a dostupností a také poskytuje novou vizualizační technologii Hyper-V Novinky a vylepšení ve Windows server 2008 Novinky v zabezpečení serveru (Network access protection, Bitlocker, Read only domain controller, Server core, a další) Novinky webových služeb (Internet Information Services 7.0) Nové nástroje pro správu operačního systému, které šetří náklady a snižují čas potřebný pro administraci serveru (Powershell) Vysoká spolehlivost a dostupnost (vylepšená clusterová služba) Virtualizační technologie (Hyper-V) 23

24 2.5.2 Produktové řady Windows Server 2008 Windows Server 2008 vychází v rŧzných edicích lišících se od sebe zejména integrovanou vizualizační technologií Hyper-V: Windows Server 2008, Foundation Edition Windows Server 2008, Standard Edition Windows Server 2003, Enterprise Edition Windows Server 2003, Datacenter Edition Windows Server 2003, Web Edition Požadavky na hardware Windows Server 2008 Tabulka č. 7: Hardwarové požadavky na Windows Server 2008 Windows Server 2008 Standard Enterprise Datacenter Web Min. rychlost procesoru x86 1 GHz 1 GHz 1 GHz 1 GHz Min. rychlost procesoru x64 1,4 GHz 1,4 GHz 1,4 GHz 1,4 GHz Doporučená rychlost procesoru 2 GHz 2 GHz 2 GHz 2 GHz Min. velikost RAM 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB Doporučená velikost RAM 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB Max. velikost RAM s procesorem x86 4 GB 64 GB 64 GB 4 GB Max. velikost RAM s procesorem x64 32 GB 2 TB 2 TB 32 GB Podpora více procesorů Až 4 Až 8 Požaduje 8, max. 64 Až 4 Diskový prostor pro instalaci 10 GB 10 GB 10 GB 10 GB Doporučený diskový prostor pro instalaci 40 GB 40 GB 40 GB 40 GB Zdroj: Microsoft Corporation. Vlastní tvorba MS Office Excel 24

25 2.5.4 Windows Server 2008, Foundation Edition Tato edice je výhradně určena pro malé firmy, které hledají serverové řešení za přijatelnou cenu. Windows Server 2008, Foundation Edition zajišťuje základní funkce jako jsou vzdálený přístup, zabezpečení, sdílení souborŧ a tiskáren. Windows Server je distribuován pouze prostřednictvím výrobcŧ OEM na vybraných jednoprocesorových serverech, a licencování je omezené na 15 uživatelŧ. Součástí Windows Server, Foundation Editon je Active Directory, souborové a tiskové služby, vzdálený přístup, Webové služby, souborové a tiskové služby. Tato verze je distribuována na 64 bitových procesorech s omezením na jeden fyzický procesor, 8 GB paměti RAM a neobsahuje vizualizační technologii Hyper-V Windows Server 2008, Standard Edition Windows Server 2008, Standard Edition je základní operační systém firmy Microsoft navazující na své úspěšné předchŧdce. Jedná se o nejspolehlivější a nejvýkonnější operační systém, který Microsoft vydal. Verze Standard je zaměřena především pro malé až středně velké organizace a dodává se ve verzi 32 bitové a 64 bitové. 32 bitová verze podporuje maximálně čtyři fyzické procesory a 4 GB paměti RAM, a verze 64 bitová podporuje maximálně čtyři fyzické procesory a 32 GB paměti RAM. Edice standard má integrované vylepšené webové technologie a vylepšené vizualizační technologie (Hyper-V), které zvyšují spolehlivost a dostupnost. V neposlední řadě jsou zde nové nástroje pro správu operačního systému, čímž dochází k úspoře nákladŧ a snižují času potřebného pro administraci serveru. Velký dŧraz je kladen na bezpečnost serveru. V operačním systému Windows Server jsou mnohé novinky, které napomáhají ke zvýšení ochrany operačního systému, dat na něm uložených a celé sítě. Jedná se především o vylepšený Firewall, Network Access Protection a Bitlocker Windows Server 2008, Enterprise Edition Windows Server 2008, Enterprise Edice je operační systém serverové řady vhodný především pro středně velké až velké organizace. Obsahuje všechny dostupné funkce systému Standard, navíc je ale obohacena o další dŧležité funkce umožňující provoz dŧležitých aplikací vyžadujících maximální dostupnost. Tato dostupnost je zajišťována skrze clusterové služby. Verze je dostupná, stejně jako v předchozí edici, v 32 bitové a 64 bitové verzi. 25

26 Největší novinkou operačního systému Windows Server 2008, Enterprise Edition je možnost přidávat za plného chodu systému další procesory, což již několik let známe z Unixu. Dalším vylepšením u 32 bitové verze je podpora až 8 procesorŧ a 64 GB paměti RAM. U verze 64 bitové se jedná o podporu stejného počtu procesorŧ, ale podpora paměti je zvýšena na 2 TB Windows Server 2008, Datacenter Edition Systém Windows Server 2008, Datacenter Edition je nejvyšší a nejdražší řadou serverového operačního systému společnosti Microsoft a byl vyvinut zejména pro velké společnosti. Tato verze systému je pro svou robustnost a výkonnost doporučována pro aplikace vyžadující neustálý provoz. Hlavním a vítaným rozdílem oproti starším verzím operačního systému Windows Server je možnost zakoupit tento produkt bez nutnosti koupě hardwaru. Tuto možnost mnozí ve starších verzích postrádali. Systém Windows Server 2008, Datacenter Edition obsahuje všechny funkce jako ostatní edice, a to tedy znamená i přidávání procesoru za běhu. Přináší ale i mnoho dalších užitečných funkcí jako je například přidávání operační paměti za běhu systému bez nutnosti vypnutí systému. Datacenter je opět dodáván ve dvou variantách, 32 bitové a 64 bitové. Verze 32 bitová podporuje až 32 procesorŧ a 32 GB operační paměti RAM. Verze 64 bitová podporuje až 64 procesorŧ a paměti 2 TB Windows Server 2008, Web Edition Stejně jako minulá verze Windows Server 2003, Web Edition je i tato verze navržena primárně pro poskytování webových služeb. Díky přepracovanému Internet Information Services 7.0 (IIS 7.0), Microsoft.NET Framework a ASP.NET umožňuje Windows Server 2008, Web Edition rychlé nasazování webových serverŧ, stránek, aplikací i služeb. Stejně jako všechny předchozí verze je i tato distribuována ve dvou variantách, 32 bitové a 64 bitové. Verze 32 bitová podporuje maximálně čtyři procesory a 4 GB paměti RAM. Pokud jde o 64 bitovou verzi, tak je podporován shodný počet procesorŧ, ale operační paměť je podporovaná až do 32 GB RAM. 26

27 3 Vývoj Operačního systému Linux 3.1 Co je to Linux? Linux je moderní operační systém, který vyvinul Linus Torvalds v roce Na jeho vzniku se podílela společně s Linusem spousta nadšených programátorŧ. V dnešní době se jedná o stabilní operační systém, kterému se dostává podpory od velkých firem jako je například Sun Microsystems, Hewlett-Packard, Novell a IBM. V současné době je k dispozici spousta Linuxových distribucí. Mezi nejznámější patří Ubuntu, SUSE, Slackware, Mandriva, Knoppix, Gentoo, Fedora a Debian GNU/Linux. Většina ze jmenovaných distribucí je i volně dostupná. 3.2 Časová osa vývoje Linuxu Tabulka č. 8: Vývojová os Linuxu. Veze Datum vydání září prosinec březen března března června ledna ledna prosince února 2010 Zdroj: Vlastní tvorba MS Office Excel. 27

28 3.3 Vývoj Linuxu V roce 1983 Richard Stallman odstartoval projekt GNU. Tento projekt si kladl za cíl vytvořit ze volně dostupného softwaru operační systém UNIXového typu. V roce 1991 byl projekt GNU téměř hotový. Chybělo pouze jádro operačního systému, které se podařilo vyvinout Linus Torvaldsovi během studia na univerzitě v Helsinkách a později ho vydal pod licencí GPL. První verze Linuxu označovaná jako verze 0.0.1, byla vydána 17. září Linus Torvalds tuto nefunkční verzi zveřejnil na internetu a doufal, že se projektu někdo ujme a pomŧže mu ho dokončit. Zájem nadšených programátorŧ byl natolik veliký, že verze a byly vydány už na konci října téhož roku. Po verzi následovala verze 0.1.0, která už byla považována za poměrně funkční systém. Díky obrovské komunitě nadšených programátorŧ byla vydávána téměř každý týden nová verze. Následná verze Linuxu 0.11 už uměla na svŧj nízký věk poměrně hodně. Umožňovala sdílení paměti mezi procesory, zavádět programy do paměti na požádání a také obsahovala rŧzné ovladače sériových portŧ, grafických karet, disketových mechanik a rŧzných klávesnic. Za první stabilní verzi Linuxu je považována verze 1.0.0, jež byla vydána roku V této verzi bylo představeno několik novinek jako je podpora TCP/IP sítí, ovladače sítových karet, přepracovaný souborový systém a v neposlední řadě podpora SCSI rozhraní. O rok později přišla další verze, Linux 1.2, která jako poslední byla závislá na architektuře postavené na procesorech Intel. Později se podpora rozrostla i na procesory Alpha. V roce 1996 se objevila nová verze Linuxu a tato verze už podporovala další platformy, jako jsou například PowerPC, Sun Sparc a Motorola. V tomto roce bylo také zveřejněno oficiální logo Linuxu. 28

29 Verze byla další dŧležitou verzí Linuxu, která byla vypuštěna v lednu Tato dlouho očekávaná verze přinesla spoustu novinek mezi které patří plná podpora architektury X86 (Intel), Ultra, Alpha, Sparc, Motorola M68K a PowerPC, dále vylepšená podpora přenosných medií, lepší podpora grafických a zvukových karet a spousta dalších užitečných novinek. 4. ledna 2001 přichází verze přinášející podporu pro USB, PCMCIA Card, zařízení Plug and Play a mnoho další doplňkŧ. Tato verze byla také optimalizována pro serverové stanice a byla prvním nekomerčním operačním systémem, který nabízel podporu 64 GB operační paměti a měl pokročilý multiprocessing. Poslední verze jádra (vydaná 18. prosince 2003) je určená jak pro serverové stanice tak i pro osobní počítače. Od roku 2003 se vydalo několik nových verzí postavených na jádru 2.6.X. 3.4 Distribuce Linuxu Co je to Linuxová DISTRIBUCE? Linuxová distribuce se používá pro označení programových balíkŧ spojených s Linuxovým jádrem, jenž je součástí projektu GNU. Všechny distribuce mají stejné jádro OS, nástroje GNU a knihovny Nejznámější distribuce Linuxu Za nejznámější a zároveň nejrozšířenější Linuxové distribuce v České republice se dá považovat nekomerční distribuce Debian GNU/Linux nebo také Ubuntu. Tyto dvě distribuce jsou velmi často používány pro osobní počítače. Mezi nejvíce rozšířené Linuxové distribuce v komerční zóně patří bezpochyby SUSE, kterou vlastní firma Novell a dostává se ji plné podpory v českém jazyce. Druhou velmi často používanou komerční distribucí je Red Hat. Linuxových distribucí existuje celá řada, v této práci si ale popíšeme devět nejznámějších. Kromě čtyř zmiňovaných si představíme také distribuci Fedora, Gentoo, Knoppix, Mandriva a Slackware. 29

30 3.5 Distribuce Debian GNU/Linux Red HAT Fedora Gentoo Knoppix Mandriva Slackware SUSE Ubuntu Debian GNU/Linux Tato distribuce vznikla roku 1993 a na jejím vývoji se podíleli lidé na celém světě. Jedná se o nekomerční distribuci Linuxu, která je nejrozšířenější Red Hat Jedná se o významnou společnost, která produkuje komerční Linuxovou distribuci Red Hat Enterprise Linux. Red Hat se v prvopočátku šířil jako volně dostupná distribuce, ale v roce 2003 přešel do čistě komerční zóny. V současné době Red Hat sponzoruje distribuci zvanou Fedora Fedora Fedora Core vznikla jako nekomerční odnož Red Hat Linuxu. Vývojem se zabývá komunita vývojářŧ za podpory firmy Red Hat. Red Hat na základech Fedory připravuje své komerční distribuce. 30

31 3.5.4 Gentoo Gentoo je distribuce založená na zdrojových kódech. Je určena pro pokročilé uživatele a umožňuje sestavovat celou distribuci samostatně. Tato distribuce používá balíčkový systém s názvem Portage, který umožňuje velkou pružnost při instalaci a údržbě softwaru v Gentoo. Díky tomu zvládne instalaci systému a správu i začátečník Knoppix Knoppix je live systém, který je celý umístěn na CD nebo DVD. Jedná se o neznámější distribuci Linuxu na Live CD, která obsahuje široký výběr softwaru. Knoppix vyniká automatickou detekcí hardwaru a podporou pro mnoho grafických karet, zvukových karet, SCSI, USB zařízení a mnoho dalších periferií. Tento systém je primárně provozován jako live systém přímo z CD nebo DVD, ale je zde i možnost mít systém nainstalovaný na disku Mandriva Mandriva je distribuce vzniklá v roce 1998, dříve známá jako Mandrake Linux. Mandriva je zaměřena především na komfortnější práci v grafickém režimu a je vhodná pro uživatele kancelářských aplikací a multimedií. Tato distribuce vyniká svou snadnou správou a komplexností Slackware Slackware je první Linuxovou distribucí, která měla širokou škálu využití. První verze byla vydaná roku Distribuce je známa především svou přehledností, jednoduchostí a zejména také vysokou stabilitou. Slackware je vhodné používat jak na serverech tak i na stolních počítačích. 31

32 3.5.8 SUSE SUSE je distribuce vzniklá v Německu v roce První známá verze vyšla v roce 1994 a na přelomu roku 2003 a 2004 koupila firma Novell celou společnost. SUSE je distribuována především jako komerční software. Obsahuje instalační a administrační program zvaný YaST2 vyvinutý firmou Novell. YaST2 konfiguruje síť, firewall, administruje uživatele, hlídá online updaty a další. SUSE je vhodná jak pro servery tak pro desktopy Ubuntu Ubuntu je volně distribuovaný operační systém založený na bázi Linuxu. Je určený jak pro osobní počítače tak pro servery. První distribuovaná verze vyšla 20. října Základní verze Ubuntu se vejde na jedno CD. Ubuntu osahuje více než programŧ, které jsou k dispozici online. 3.6 Výběr správné distribuce pro server V této části se budeme věnovat správnému výběru Linuxové distribuce pro server. Při výběru hraje rozhodující roli především úroveň počeštění a podpora nabízená výrobcem nebo externími dodavateli Míra počeštění Dŧležitou úlohu při výběru Linuxového serverového operačního systému je míra počeštění. V České republice jsou k dostání nejrŧznější distribuce, které podporují českou lokalizaci. Nejlépe jsou na tom SUSE, Fedora (Red Hat) a Mandriva, u kterých jsou prakticky všechny popisky aplikačních balíčkŧ v češtině a dodává se i česká papírová dokumentace. 32

33 3.6.2 Podpora nabízená výrobcem nebo externími dodavateli Asi nejdŧležitější roli při výběru Linuxového serverového operačního systému hraje podpora. Při výběru zcela svobodné distribuce, jako je Ubuntu nebo Debian, nelze očekávat závaznou podporu od výrobce. Je nutné se spokojit s nezávaznou podporou prostřednictvím diskusních skupin. Nabízí se i druhá možnost, kterou je podpora od výrobce. Pokud je požadována plná podpora v českém jazyce, je zapotřebí sáhnout po distribuci SUSE, která tuto možnost nabízí. Třetí možností je závazná podpora od výrobce v anglickém jazyce. U této podpory se nabízí hned několik distributorŧ Linuxu. V České republice se touto problematikou Linuxové podpory zabývá hned několik nezávislých firem, které nabízejí rady a asistence pro Linux. Samozřejmě tato podpora není nijak levná. 3.7 SUSE Linux Enterprise Server SUSE Linux Enterprise Server je platformou operačního systému pro použití na serverech od firmy Novell. Jedná se o plně komerční distribuci serverového operačního systému s plnou českou podporou. Tento serverový operační systém je vhodný pro středně velké až velké podniky a dostupný pro rŧzné hardwarové platformy a podporuje také širokou škálu softwarových balíčkŧ. Obrázek č. 2: Produkt SUSE Linux Enterprise Server 11. Zdroj: 33

34 3.7.1 Novinky v platformě SUSE Linux Enterprise Server Pokročilá správa systému a snadná administrace Vizualizace Interoperabilita Nasazení v rŧzných prostředích Podpora předních dodavatelŧ softwaru SUSE Linux Enterprise Real Time Pokročilá správa systému a snadná administrace Unikátní sada nástrojŧ pro správu serverŧ umožňuje snadnou administraci serveru Vizualizace SUSE Linux Enterprise nabízí novou vizualizační technologii zvanou XEN. Tato vizualizační technologie umožňuje vyšší využití severu a zároveň snížení nákladŧ na provoz a správu datových center Interoperabilita V roce 2006 se společnost Microsoft dohodla se společností Novell, že začnou společně pracovat na vylepšení kompatibility mezi produkty Novell a Microsoft. Tato interoperabilita přináší pro operační systém SUSE Enterprise 11 výhody v bezproblémové spolupráci se systémy firmy Microsoft. Přináší také další výhody v oblasti vizualizace, řízení systémŧ, multimedií nebo také v oblasti formátŧ dokumentŧ Nasazení v různých prostředích SUSE Linux Enterprise je přizpŧsoben pro rŧzné aplikace umožňující nasazení Linuxu kdekoliv a jakkoliv. 34

35 3.7.5 Podpora předních dodavatelů softwaru Díky škálovatelnosti, spolehlivosti a zabezpečení je SUSE Linux Enterprise jedinou platformou certifikovanou pro provoz řešení SAP SUSE Linux Enterprise Real Time Speciální verze operačního systému SUSE Linux Enterprise je určená pro vysoce výkonné, kriticky dŧležité a časově citlivé aplikace provozované v reálném čase. 35

36 3.8 Red Hat Enterprise Linux 5 Server Red Hat Enterprise Linux 5 Server je komerční distribuce vyvíjená firmou Red Hat, která v současné době sponzoruje Linuxovou distribuci Fedora. Fedora Core je operační systém vzniklý jako nekomerční odnož Red Hat a na základech Fedory jsou připravovány komerční distribuce Red Hat. Každá verze Red Hat Enterprise Linux 5 Server je vydávána každý osmnáctý až dvacátý měsíc. Red Hat Enterprise Linux 5 Server je určen pro menší až střední servery s maximálním počtem dvou procesorŧ a neomezenou velikostí RAM. Red Hat v sobě spojuje výhody open source a komerčně podporované platformy a je vhodný pro náročné nasazení v podnikové sféře. Tento systém má velkou podporu softwaru a hardwaru od firem IBM, HP, BEA, Oracle a mnoho dalších. Serverový operační systém je vhodný především pro nasazení jako internetový a intranetový server ( , web, DNS, apod.). Tato verze ale neobsahuje clusterové funkce. Tyto funkce jsou však obsaženy ve verzi Red Hat Enteprise Linux 5 Advanced Platform. Operační systém přináší novinky v oblasti vizualizace, která je docílena pomocí systému Xen, jenž umožňuje spustit až 4 virtuální systémy. Tyto virtuální systémy je možné spustit bez nutnosti zakoupení dalších licencí. Ve verzi 5 byla také výrazně vylepšena interoperabilita s firmou Microsoft, a to především s MS Windows Server 2008 R2 a MS Windows 7. Jako poslední vydanou aktualizací je Red Hat Enterprise Linux 5.5, která vyšla v březnu roku Vylepšení v Red Hat Enterprise Linux 5.5 Vizualizace Interoperabilita Velká podpora nových HW platforem a SW 36

37 Obrázek č. 3: Vývojová osa distribucí Linuxu Zdroj: 37

38 4 Porovnání OS Linux a MS Windows Obrázek č. 4: Linux versus Windows 4.1 Úvod Zdroj: Vlastí tvorba Tato kapitola je zaměřena na porovnání dvou nejpoužívanějších operačních systémŧ u nás. Jedná se o MS Windows a Linux. Porovnávání není zaměřeno pouze jen na výkon a stabilitu, ale také se zabývá uživatelským rozhraním, bezpečností, výhodami a nevýhodami open source. V následujících kapitolách je také přiblížena cena operačních systému Red Hat, SUSE Enterprise a Windows Server

39 4.1.1 Linux Jak již bylo zmíněno, Linux je operační systém založen na Unixu, který se muže svobodně a zdarma využívat. Jedná se o stabilní operační systém, kterému se dostává podpory od velkých společností. Linux plně podporuje multitasking a je k dostání v mnoha uživatelských rozhraních, od textové konzole až po rŧzná grafická rozhraní. Obrázek č. 5: Grafické uživatelské prostředí SUSE LINUX Zdroj: 39

40 4.1.2 MS Windows MS Windows je komerční neunixový operační systém distribuovaný firmou Microsoft. Jeho vývoj probíhá odlišně a má jiné priority a cíle než Linux. Je určen pro osobní počítače a servery. Windows je v dnešní době nejpoužívanější a nejznámější operační systém. Obrázek č. 6: Grafické uživatelské prostředí MS Windows Server Zdroj: Uživatelské rozhraní Na rozdíl od Linuxu je grafické prostředí v systému Windows pevně spjato s operačním systémem. V Linuxu jsou dva typy rozhraní, ze kterých si lze vybírat. Hlavním rozhraním v Linuxu je textová konzole, která je určená především pro pokročilejší uživatele, druhým více oblíbeným je rozhraní podobné tomu ve Windows. V Linuxu máme na výběr z několika těchto grafických rozhraní. 40

41 Bezpečnost ve Windows a Linuxu Zabezpečení je jedním z dŧležitých aspektŧ pro srovnání obou operačních systémŧ. Cílem zabezpečení je zabránění zneužití hackery, kteří by během krátké doby byli schopni převzít kontrolu nad celým systémem. V tomto ohledu jsou na tom hŧře operační systémy firmy Microsoft, které jsou častým terčem útokŧ ze strany hackerŧ. Příčina je velmi jednoduchá. Operační systémy firmy Microsoft se považují za nejčastěji používaný operační systém. Microsoft proti těmto nežádoucím útokŧm intenzivně hledá řešení a vydává každý měsíc nové záplaty systému. Výjimkou jsou kritické záplaty, které se okamžitě po svém vydání nahrají do systému. Pokud se jedná o operační systém Linux, vyskytují se zde také viry, nicméně ne v takovém množství jako u MS Windows. Pro Linux Servery existují rŧzné druhy antivirové kontroly, avšak administrátoři s těmito programy mají nepřeberné množství problémŧ, protože tyto servery se především snaží chránit stanice s operačním systémem Windows. Operační systém Windows Server 2008 je považován za nejbezpečnější server v historii. Jeho bezpečnostní politika je nastavena velmi striktně a jsou v něm použité nové bezpečnostní technologie jako je například Network Access Protection (NAP) a služba Federated Rights Management zajišťující nebývalou úroveň zabezpečení dat, sítě a celé firmy Open Source, jeho výhody a nevýhody Hlavním a největším rozdílem mezi OS Windows a OS Linuxem je takzvaný Open Source software. Znamená to, že operační systém Linux se šíří společně s otevřeným zdrojovým kódem. U systému Windows společnosti Microsoft je naopak zdrojový kód majetkem firmy a je přísně utajený. Uživatelé, kteří nejsou zasvěceni do světa programování, otevřený kód příliš neocení. Největší výhoda zveřejnění zdrojového kódu u Linuxu se projeví v případě, pokud se objeví v systému chyba. Ta bývá zpravidla odstraněna do několika hodin, popřípadě si ji uživatel mŧže opravit sám. Tato výhoda se stává zároveň nevýhodou z dŧvodu toho, že tato oprava nebývá často řádně otestována. U systému Windows je tomu jinak. Pokud se objeví chyba v systému, uživatel musí čekat, až firma Microsoft chybu opraví a vydá nový 41

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Licencování: Serverové OS

Licencování: Serverové OS Licencování: Serverové OS Licencování Serverových OS a) serverová licence + CAL + možný External Connector b) procesorové licence + CAL + možný External Connector nutno zakoupit procesorovou licenci pro

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Software Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Osnova 1 Software Co je to software Systémový software Aplikační software Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23.

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o.

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor Linux & open source v ČR řešení serverové infrastruktury,

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux VY_32_INOVACE_INF.20 OS Linux Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Linux je označení pro unixový operační systém

Více

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch

NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO. v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch NOVELL AUTORIZOVANÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO v rámci celosvětového programu Novell Academic Training Partners (NATP) Ing. Marek Ťapťuch Autorizovaná střediska na Ekonomické fakultě 2007 otevření testovacího střediska

Více

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green 1 Úvod Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green Informační systém HELIOS Green používá víceúrovňovou architekturu, pro kterou je typické, že různé části systému pracují na různých počítačích s různými

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

05. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu:

05. Operační systémy PC 1. DOS. Nejdůležitější zástupci DOSu: 05. Operační systémy PC Operační systém (OS) je základní programové vybavení počítače, které zprostředkovává komunikaci mezi uživatelem a hardwarem a řídí činnost jednotlivých částí počítače. Operační

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ PŘÍLOHA Č. 4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Následující kapitola přináší popis stávající informačně-technologické systémové infrastruktury

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Datová úložiště. Zdroj: IBM

Datová úložiště. Zdroj: IBM Datová úložiště Zdroj: IBM Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí Malé ohlédnutí (?) Ukládání dat domácí Uložení na pevný disk počítače Použití pro malé objemy Typicky domácí a kancelářské použití Když záloha,

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012

Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Novell Open Enterprise Server Hana Jedličková Novell Tour Praha, 19.4.2012 Řízení sítí na těch nejstabilnějších základech Novell Open Enterprise Server Open Enterprise Server (OES) nabízí jedinečnou možnost

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

IBM Virtualizace. Virtualizace

IBM Virtualizace. Virtualizace IBM Virtualizace Virtualizace 2 Virtualizace Chystáte se virtualizovat? Vybíráte vhodnou platformu? IBM pro Vás připravila virtualizační balíčky, které uspokojí Vaše technické potřeby a umožní Vám soustředit

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Produktové portfolio

Produktové portfolio Produktové portfolio Technický workshop Novell ZENworks, Brno, 3. dubna 2013 Bc. Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.com Novell-Praha, s.r.o. představení firmy - Attachmate group, Inc.

Více

Emulátory. Autor: Martin Fiala. Spouštění programů a her z jiných OS nebo jiných platforem. InstallFest 2004. www.installfest.cz

Emulátory. Autor: Martin Fiala. Spouštění programů a her z jiných OS nebo jiných platforem. InstallFest 2004. www.installfest.cz Emulátory Autor: Martin Fiala Spouštění programů a her z jiných OS nebo jiných platforem. InstallFest 2004 Úvod Proč chceme emulovat? nemáme přístup k dané platformě nebo je problematický a nepohodlný

Více

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt v rámci SIPVZ Implementace operačního systému Linux do výuky informačních technologií Evidenční číslo: 0722P2006 Poskytoval dotace:

Více

Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek

Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek Úvod do operačního systému Linux Mgr. Josef Horálek 2011 20.let Linuxu Historie GNU/Linux = 1970 - Ken Thompson a Dennis Ritchie vyvinuli a implementovali systém UNIX, který se stal základem mnoha moderních

Více

Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows

Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows Přehled Software Symantec Backup Exec 12 poskytuje efektivní a snadno spravovatelnou optimalizovanou ochranu dat zálohováním a obnovením v prostředích

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Datum: 31. července 2012 2012 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. 1 O aplikaci Kerio Workspace Kerio Workspace je serverový softwarový produkt, který

Více

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod V oblasti průmyslové automatizace dochází k neustálému

Více

Informační systémy. Roman Bartoš

Informační systémy. Roman Bartoš Informační systémy Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. MS Windows

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. MS Windows MS Windows Systém Windows a jeho schopnosti Schopnosti Windows oproti DOS Charakteristika Windows jako OS s grafickými schopnostmi Windows 2000 Systém Windows a jeho schopnosti Jednou z významných etap

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Symantec Protection Suite Enterprise Edition

Symantec Protection Suite Enterprise Edition Spolehlivé zabezpečení pro prostředí koncových bodů a elektronické pošty Přehled Symantec Protection Suite Enterprise Edition vytváří chráněné prostředí pro koncové body a elektronickou poštu, zabezpečené

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

DEDIKOVANÉ A MANAGED SERVERY GREENHOUSING JEDNODUCHÁ CESTA K PROFESIONÁLNÍMU SERVERHOSTINGU A VIRTUALIZACI

DEDIKOVANÉ A MANAGED SERVERY GREENHOUSING JEDNODUCHÁ CESTA K PROFESIONÁLNÍMU SERVERHOSTINGU A VIRTUALIZACI DEDIKOVANÉ A MANAGED SERVERY GREENHOUSING JEDNODUCHÁ CESTA K PROFESIONÁLNÍMU SERVERHOSTINGU A VIRTUALIZACI DATASHEET Dedikované a Managed servery přehled VE ZKRATCE Přehledná nabídky 4, 6, 8 a 12 jádrových

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V

Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V Windows Server 2008 Hyper-V Doporučené postupy pro hostování v prostředí Hyper-V: Používání a licencování serverových produktů společnosti Microsoft ve virtuálních hostitelských prostředích Hyper-V Doporučené

Více

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman O společnosti ESET ESET vyvinul jeden z prvních antivirových produktů na světě Lídr v oblasti proaktivní detekce hrozeb 1987

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell GroupWise 6.5 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell GroupWise verze 6.5 je systém podnikové elektronické pošty, který umožňuje bezpečný přenos zpráv, práci s kalendáři, plánování a odesílání

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o.

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor Linux & open source v ČR řešení serverové infrastruktury,

Více

od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o

od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o Ceník služeb od 15.10.2011 IT-Tichý, s.r.o Pracovní stanice PS.01 Stanice - základní instalace HW 420 za hod, 30+15 PS.101 Stanice - sestavení a zahoření PC z komponent, základní zahoření a otestování

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Operační systémy Microsoft pro průmysl. Tomáš Chlopčík 31.10.2012

Operační systémy Microsoft pro průmysl. Tomáš Chlopčík 31.10.2012 Operační systémy Microsoft pro průmysl Tomáš Chlopčík 31.10.2012 Jaké jsou možnosti licencování Microsoft OS běžná licence (krabicová / OEM / OLP / Select / Enterprise) embedded licence plný OS komponentizovaný

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.04 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 04 Zásady běžné instalace OS Linux DUM naučí připravit počítač k instalaci OSL a provede žáka kroky instalace systému

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Jak funguje GNU/Linux

Jak funguje GNU/Linux Jak funguje GNU/Linux Úvod do operačního systému a filozofie Jiří Jánský SUT SH 12.10.1010 GNU/Linux I. Proč Linux používájí geekové Za více námahy více muziky Příklad s přepsáním titulků Svobody Open

Více

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Licencování a Ceny Všechny Edice Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Datacenter 2012 Essentials 2012 Foundation Vysoká úroveň Virtualizace Nízká úroveň nebo Bez Virtualizace První server s připojením

Více

CA Threat Manager r8.1

CA Threat Manager r8.1 STRUČNÉ INFORMACE O PRODUKTU: CA THREAT MANAGER CA Threat Manager r8.1 SOFTWARE CA THREAT MANAGER POSKYTUJE KOMPLEXNÍ OCHRANU PROTI OHROŽENÍM KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ VE FIRMÁCH. JE KOMBINACÍ ŠPIČKOVÉHO SOFTWARU

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství 28. 11. 2013 Otrokovice Licence pro školství MÁTE NOČNÍ MŮRY? ZODPOVĚDNOST ZA LICENCOVÁNÍ Statutární zástupce organizace Smlouva Vedoucí ICT / zodpovědná osoba Předpis Koncový uživatel Za správnost licencování

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Typické vlastnosti pro servery (bez ohledu na to, že to je hardware, nebo software)

Typické vlastnosti pro servery (bez ohledu na to, že to je hardware, nebo software) Serverove syste my Pojem SERVER Je to hardware, nebo software, který v rámci počítačových sítí hraje roli centrálního prvku, respektive funguje jako jednotka poskytující služby svému okolí. Poskytování

Více

Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám

Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám Windows Server 2012 Nejčastější dotazy k licencování a cenám Obsah Q1. Co je nového v systému Windows Server 2012?... 3 Q2. Jaký je rozdíl mezi edicemi Windows Server 2012 Standard a Windows Server 2012

Více