Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická."

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk Přizváni: Mgr. Petr Kčírek - ředitel Gymnázi F. M. Pelcl, Rychnov n. Kn. Mgr. Pvlín Školníková - 2. zástupce ředitele Gymnázi F. M. Pelcl, Rychnov n. Kn. Progrm: 1. Návrh n vyřzení mjetku ZŠ Rychnov n. Kn., Msrykov, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytičk, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Jvornická. 2. Zrušení usnesení RM č. 28/2014 ze dne , projednání zřízení věcného břemene k částem p.p.č. 1315/1 p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. 3. Schválení změny znění části bodu II. usnesení RM č. 57/2014 ze dne Projednání přijetí drem části p.p.č v k.ú. Pnská Hbrová. 5. Projednání prodeje p.p.č. 157/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. 6. Projednání prodeje p.p.č 1747/13 v k.ú. Rychnov n. Kn. 7. Schválení uzvření dohody o úhrdě nákldů z vyprcování posudku s p. Zdeňkem Kučerou, Rychnov n. Kn. 8. Žádost společnosti Gstro Royl s.r.o., Prh o snížení úhrdy z služby v nebytovém prostoru v budově MěÚ Rychnov n. Kn. z r Žádost společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. o výpůjčku části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. z účelem uspořádání kce Gstronomické slvnosti pní Dobromily dne Žádost společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. o povolení uspořádt Rychnovský jrmrk n Poláčkově náměstí v Rychnově n. Kn. ve dnech Žádost společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. o výpůjčku budovy n p.p.č. 788 v k.ú. Rychnov n. Kn. z účelem uspořádání koncertů ve dnech 7.6., Schválení uzvření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 2/2014 ze dne n nebytové prostory v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. s o.s. Region Pnd, Rychnov n. Kn. schválení nájmu nebytových prostor v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. 13. Schválení nájmu nebytových prostor v čp. 69, Stré náměstí, Rychnov n. Kn. pí Anetě Sejkorové pí Evě Sejkorové, Libel. 14. Zápis z bytové komise ze dne , schválení dohody o ukončení nájmu bytu přidělení bytů. 15. Schválení uzvření Dodtku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne Dodtku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě ze dne n byt čp. 1591/9, Rychnov n. Kn., Smetnov ul. 16. Souhls s podnájmem nebytových prostor v čp. 79, Pnská ul., Rychnov n. Kn. pro nájemce pí Jnu Pštikovou, Rychnov n. Kn.

2 2 17. Schválení uzvření Smlouvy o právu provést stvbu Spojovcí chodník v Rychnově nd Kněžnou, ul. Zborovská n části p.p.č. 108/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. s p. Jiřím Mchem, Rychnov n. Kn. 18. Schválení uzvření Smlouvy o smlouvě budoucí o relizci přeložky distribučního zřízení určeného k dodávce elektrické energie v ul. U Židovského hřbitov v Rychnově n. Kn. z důvodu výstvby chodníku s firmou ČEZ Distribuce,.s., Děčín. 19. Schválení uzvření Smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 131/1, 165/1, 171/1, 171/10, 171/11, 183, 245/6, 254, 258/1, 1004/1, 1010/1, 1012/5, 1024/2, 1148/3, 1148/11, 1151/5, 1236/2, 1239/5, 1239/6, 1239/7, 1240, 1249, 1252, 1258/1, 1265, 1276, 1277, 1280/1, 2417/50, 2420/7, 2920/1, 2934/5, 2934/10, 2936/1, 2938, 2950/1, 2956/1, 2957, 2961/3, 2963/21, 3117/1, 1251/7 1239/4 v k.ú. Rychnov n. Kn. se společností COMA s.r.o., Poličk. 20. Zřízení věcného břemene k p.p.č /1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce.s., Děčín. 21. Návrh n poskytnutí finnčních příspěvků sportovním klubům, spolkům, sdružením SDH n r Návrh n složení komise pro otevírání pro posouzení hodnocení nbídek v rámci zkázky Stvební úprvy oprv ZŠ Kolowrtská II. etp. 23. Projednání rekce Ing. Aleše Indry, Rychnov n. Kn. n dopis č.j.: OKS-4572/2014 ve věci zřízení zpevněné komunikce v ul. Kocínov v Rychnově n. Kn. 24. Děkovný dopis JUDr. Miroslv Hofmnn, předsedy sportovního klubu BC Sprtk Rychnov nd Kněžnou z poskytnutí finnčního příspěvku z rozpočtu měst pro bsketblisty. 25. Oznámení projednání návrhu zdání Změny č. 1 Územního plánu Liberk. 26. Projednání přijetí drem p.p.č. 5060/2 p.p.č. 5059/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. směny části p.p.č. 5055/2 z p.p.č. 5059/24 část p.p.č. 5058/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. 27. Nbídk společnosti Ecoled Solutions, s.r.o., Prh n výměnu zstrlých osvětlovcích soustv z moderní úsporný systém s LED svítidly ve městě Rychnov n. Kn. 28. Návrh společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. n přemístění městského rozhlsu z Městského informčního centr Rychnov n. Kn. do sídl MěÚ Rychnov n. Kn., Hvlíčkov 136. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 13:00 hod. strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. V úvodu jednání vystoupil Mgr. Petr Kčírek, ředitel Gymnázi F. M. Pelcl Rychnov nd Kněžnou společně s Mgr. Pvlínou Školníkovou, 2. zástupkyní ředitele výchovnou pordkyní školy seznámili přítomné s plánovnou kcí 300 let výročí zložení Gymnázi F. M. Pelcl v Rychnově n. Kn., která se uskuteční ve dnech říjn K bodu č.1.: Návrh n vyřzení mjetku ZŠ Rychnov n. Kn., Msrykov, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytičk, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Jvornická. Všichni rdní obdrželi písemné mteriály odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné - bod 1. - bod 2. - bod 3. - bod 4.

3 3 USNESENO č. 76/2014 vzl n vědomí 1. vyřzení mjetku Zákldní školy Rychnov n. Kn., Msrykov 563 z evidence mjetku školy, dle předloženého návrhu školy ze dne vyřzení mjetku Mteřské školy Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., Mírová 1487 z evidence mjetku školy, dle předložené žádosti školy ze dne vyřzení mjetku Mteřské školy Kytičk, Rychnov n. Kn., B. Němcové 648 z evidence mjetku školy, dle předložené žádosti školy ze dne vyřzení mjetku Zákldní školy Rychnov n. Kn., Jvornická 1596 z evidence mjetku školy, dle předložené žádosti školy ze dne K bodu č.2.: Zrušení usnesení RM č. 28/2014 ze dne , projednání zřízení věcného břemene k částem p.p.č. 1315/1 p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 77/2014 I. ruší usnesení RM č. 28/2014 ze dne II. projednl doporučuje ZM ke schválení zřízení věcného břemene k částem p.p.č. 1315/1 p.p.č dle GP, v k.ú. Rychnov n. Kn., spočívjící ve strpění uložení kbelů veřejného osvětlení umístění sloupů veřejného osvětlení, vstupu vjezdu z účelem údržby, oprv úprv veřejného osvětlení. Oprávněným z věcného břemene bude město Rychnov nd Kněžnou, povinným z věcného břemene bude společnost Kuflnd Česká republik v.o.s., se sídlem Pod Višňovkou 25, Prh 4 kždý dlší vlstník p.p.č. 1315/1 p.p.č. 1318, ncházejících se v k.ú. Rychnov n. Kn. Věcné břemeno bude zřízeno n dobu neurčitou, z úpltu ve výši 1.000,-- Kč. Nákldy se zřízením věcného břemene spojené, kromě popltku z vkld práv do ktstru nemovitostí, ponese povinný z věcného břemene. K bodu č.3.: Schválení změny znění části bodu II. usnesení RM č. 57/2014 ze dne

4 USNESENO č. 78/2014 schvluje 4 změnu znění části bodu II. usnesení RM č. 57/2014 ze dne následovně: slov z cenu 290,-- Kč/m 2 se nhrzují slovy z cenu zjištěnou znleckým posudkem, pltným ke dni prodeje. K bodu č.4.: Projednání přijetí drem části p.p.č v k.ú. Pnská Hbrová. USNESENO č. 79/2014 I. vzl n vědomí nbídku mnželů Josef Hny Skočdopolových, bytem Pnská Hbrová 141, Rychnov n. Kn. n drování části cesty p.p.č v k.ú. Pnská Hbrová. II. projednl doporučuje ZM ke schválení přijetí části p.p.č o výměře cc 390 m 2 v k.ú. Pnská Hbrová drem od podílových spoluvlstníků pn Jiřího Mtějky, bytem Rychnov n. Kn., Pnská Hbrová 45, pn Josef Skočdopole pní Hny Skočdopolové, ob bytem Rychnov n. Kn., Pnská Hbrová 141. Nákldy s drováním spojené ponese město Rychnov nd Kněžnou. K bodu č.5.: Projednání prodeje p.p.č. 157/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 80/2014 I. vzl n vědomí opkovnou žádost pn Jindřich Hmpl, Rychnov n. Kn. o odkoupení celého nebo lespoň části p.p.č. 157/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. doporučuje ZM potvrdit usnesení ZM č. 94/08 ze dne (neschválení prodeje celé ni části p.p.č. 157/1 v k.ú. Rychnov n. Kn.).

5 5 K bodu č.6.: Projednání prodeje p.p.č 1747/13 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM ke schválení prodej p.p.č. 1747/13 o výměře 136 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. mnželům Jnovi Elišce Tošovským, bytem Rychnov n. Kn., z cenu zjištěnou znleckým posudkem, pltným ke dni prodeje + nákldy n zjištění prodeje. USNESENO č. 81/2014 I. vzl n vědomí žádost mnželů Elišky Jn Tošovských, bytem N Láni 1337, Rychnov n. Kn. o odkoupení p.p.č. 1747/13 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. projednl doporučuje ZM ke schválení prodej p.p.č. 1747/13 o výměře 136 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. mnželům Jnovi Elišce Tošovským, bytem N Láni 1337, Rychnov n. Kn., z cenu zjištěnou znleckým posudkem, pltným ke dni prodeje + nákldy n zjištění prodeje. III. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. prodt p.p.č. 1747/13 v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.7.: Schválení uzvření dohody o úhrdě nákldů z vyprcování posudku s p. Zdeňkem Kučerou, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 82/2014 schvluje uzvření dohody o úhrdě nákldů z posudek n stnovení ceny předmětu prodeje s pnem Zdeňkem Kučerou, bytem Rychnov n. Kn., Dr. Otmr Vňorného 326 (prodej schválen usnesením ZM č. 68/2013 ze dne ). K bodu č.8.: Žádost společnosti Gstro Royl s.r.o., Prh o snížení úhrdy z služby v nebytovém prostoru v budově MěÚ Rychnov n. Kn. z r

6 USNESENO č. 83/2014 I. vzl n vědomí 6 žádost společnosti Gstro Royl s.r.o., Bořivojov 878/32, Prh 3 o snížení úhrdy z služby vyúčtování nákldů spojených s vytápěním v nebytovém prostoru v budově Městského úřdu Rychnov n. Kn. kntýn v I. NP o výměře 78,70 m 2. II. schvluje prominutí pltby z nedopltek z vyúčtování služeb z rok 2013 (nákldy spojené s vytápěním) v nebytovém prostoru v čp. 136 n p.p.č. 176 v k.ú. Rychnov n. Kn., Hvlíčkov ul., Rychnov n. Kn. - kntýn v I. NP o výměře 78,70 m 2, společnosti Gstro Royl s.r.o., Bořivojov 878/32, Prh 3 ve výši ,-- Kč. III. doporučuje společnosti Gstro Royl s.r.o., Bořivojov 878/32, Prh 3 podání přípdné žádosti o prominutí pltby z nedopltek z vyúčtování služeb z rok 2014 v I. čtvrtletí roku K bodu č.9.: Žádost společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. o výpůjčku části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. z účelem uspořádání kce Gstronomické slvnosti pní Dobromily dne USNESENO č. 84/2014 schvluje výpůjčku části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., se sídlem Pnská 79, Rychnov n. Kn. z účelem pořádání kce Gstronomické slvnosti pní Dobromily ve spolupráci s HOTELEM HAVEL dne , dle předložené žádosti společnosti ze dne K bodu č.10.: Žádost společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. o povolení uspořádt Rychnovský jrmrk n Poláčkově náměstí v Rychnově n. Kn. ve dnech

7 7 USNESENO č. 85/2014 schvluje zábor části Poláčkov náměstí přilehlých ulic (části Kolowrtské horní části Pnské) v Rychnově n. Kn. ve dnech z účelem uspořádání IV. ročníku Rychnovského jrmrku, dle předložené žádosti společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o. ze dne Odpovědnou orgnizcí z dodržení podmínek smlouvy o výpůjčce bude společnost Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. K bodu č.11.: Žádost společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. o výpůjčku budovy n p.p.č. 788 v k.ú. Rychnov n. Kn. z účelem uspořádání koncertů ve dnech 7.6., USNESENO č. 86/2014 schvluje výpůjčku budovy n p.p.č. 788 (zámecké jízdárny) v obci k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., se sídlem Pnská 79, Rychnov n. Kn. z účelem uspořádání koncertů dne , , dle předložené žádosti společnosti ze dne K bodu č.12.: Schválení uzvření Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 2/2014 ze dne n nebytové prostory v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. s o.s. Region Pnd, Rychnov n. Kn. schválení nájmu nebytových prostor v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. USNESENO č. 87/2014 schvluje 1. Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy č. 2/2014 ze dne občnskému sdružení Region Pnd, se sídlem Rychnov n. Kn., Pnská 1492, n prostory ncházející se ve II. NP domu čp n p.p.č. 80/1 v k.ú. Rychnov n. Kn., Pnská ul., Rychnov n. Kn. - kncelář č. 225 o výměře 19,80 m 2 kncelář č. 226 o výměře 19,82 m 2 k nájem prostor v čp n p.p.č. 80/1 v k.ú. Rychnov n. Kn., Pnská ul., Rychnov n. Kn., Společenské centrum, II. NP, kncelář č. 224 o výměře

8 8 33,88 m 2 občnskému sdružení Region Pnd, se sídlem Rychnov n. Kn., Pnská 1492, z těchto podmínek: nájem n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájmu - celkem 33,88 m ,-- Kč/m 2 /ročně, kždoroční vlorizce nájmu, + služby, účel nájmu - relizce projektu Inovce z pohrničí rozhlsová podpor inovcí n polsko českém pohrničí. K bodu č.13.: Schválení nájmu nebytových prostor v čp. 69, Stré náměstí, Rychnov n. Kn. pí Anetě Sejkorové pí Evě Sejkorové, Libel. USNESENO č. 88/2014 schvluje nájem prostor sloužících k podnikání ve II. NP budovy čp. 69 n p.p.č. 11 v obci k.ú. Rychnov n. Kn., Stré náměstí (vchod dvorem z ulice Svtohvelské), místnost o výměře 9,67 m 2 spoluužívání WC o výměře 6,63 m 2, chodb o výměře 3,57 m 2 pní Anetě Sejkorové, bytem Libel 55, Kostelec n. Orl. pní Evě Sejkorové, bytem Libel 55, Kostelec n. Orl. z těchto podmínek: nájem n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájmu - celkem 9,67 m 2-800,-- Kč/m 2 /ročně + z spoluužívání 10,2 m 2 : 3 spoluuživtelé - 800,-- Kč/m 2 /ročně (účtován jedn třetin vzhledem ke třem spoluuživtelům), kždoroční vlorizce nájmu, změn užívání prostor sloužících k podnikání úprvy budou provedeny n nákldy nájemce, účel nájmu - kosmetické služby. K bodu č.14.: Zápis z bytové komise ze dne , schválení dohody o ukončení nájmu bytu přidělení bytů. USNESENO č. 89/2014 I. vzl n vědomí zápis z bytové komise ze dne II. schvluje 1. dohodu o ukončení užívání bytu s mnželi Dášou Ldislvem Gunrovými, bytem Rychnov n. Kn., Pelclovo nábřeží 455 n byt č. 5 v čp. 455, Pelclovo nábřeží, Rychnov n. Kn. ke dni uzvření nájemní smlouvy n byt č. 7 o vel. 3+kk v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s mnželi Dášou Ldislvem Gunrovými,

9 9 bytem Rychnov n. Kn., Pelclovo nábřeží 455. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 3 měsíců. 3. uzvření nájemní smlouvy n byt č. 9 o vel. 2+1 v čp. 1491, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pní Ludmilou Kleckou, bytem Rychnov n. Kn., Městská Hbrová Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu neurčitou. K bodu č.15.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne Dodtku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě ze dne n byt čp. 1591/9, Rychnov n. Kn., Smetnov ul. USNESENO č. 90/2014 schvluje 1. uzvření Dodtku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne n byt č. 9 o vel. 2+1 v čp. 1591, ul. Smetnov, Rychnov n. Kn. 2. uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne n byt č. 9 o vel. 2+1 v čp. 1591, ul. Smetnov, Rychnov n. Kn. K bodu č.16.: Souhls s podnájmem nebytových prostor v čp. 79, Pnská ul., Rychnov n. Kn. pro nájemce pí Jnu Pštikovou, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 91/2014 souhlsí s krátkodobým podnájmem prostor sloužících k podnikání (mximálně v trvání 1 dne), místnost č. 308 o výměře 26,40 m 2, provozování centr osobního rozvoje, hrmonie zdrví v čp. 79, Pnská ul., Rychnov n. Kn., třetím osobám (lektorům terpeutům) z účelem rozšíření nbídky služeb, nájemce pní Jny Pštikové, bytem Rychnov n. Kn., Sokolovská K bodu č.17.: Schválení uzvření Smlouvy o právu provést stvbu Spojovcí chodník v Rychnově nd Kněžnou, ul. Zborovská n části p.p.č. 108/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. s p. Jiřím Mchem, Rychnov n. Kn.

10 10 USNESENO č. 92/2014 I. schvluje uzvření Smlouvy o právu provést stvbu Spojovcí chodník v Rychnově nd Kněžnou, ul. Zborovská n části p.p.č. 108/1 v k.ú. Rychnov n. Kn., dle projektové dokumentce vyhotovené firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkov 738, Vysoké Mýto z účelem vydání územního rozhodnutí stvebního povolení, s pnem Jiřím Mchem, se sídlem Jvornická 1581, Rychnov n. Kn., dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.18.: Schválení uzvření Smlouvy o smlouvě budoucí o relizci přeložky distribučního zřízení určeného k dodávce elektrické energie v ul. U Židovského hřbitov v Rychnově n. Kn. z důvodu výstvby chodníku s firmou ČEZ Distribuce,.s., Děčín. USNESENO č. 93/2014 I. schvluje uzvření Smlouvy o smlouvě budoucí o relizci přeložky distribučního zřízení určeného k dodávce elektrické energie v ulici U Židovského hřbitov v Rychnově n. Kn. z důvodu výstvby chodníku s firmou ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.19.: Schválení uzvření Smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 131/1, 165/1, 171/1, 171/10, 171/11, 183, 245/6, 254, 258/1, 1004/1, 1010/1, 1012/5, 1024/2, 1148/3, 1148/11, 1151/5, 1236/2, 1239/5, 1239/6, 1239/7, 1240, 1249, 1252, 1258/1, 1265, 1276, 1277, 1280/1, 2417/50, 2420/7, 2920/1, 2934/5, 2934/10, 2936/1, 2938, 2950/1, 2956/1, 2957, 2961/3, 2963/21, 3117/1, 1251/7 1239/4 v k.ú. Rychnov n. Kn. se společností COMA s.r.o., Poličk.

11 11 USNESENO č. 94/2014 I. schvluje uzvření Smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 131/1, 165/1, 171/1, 171/10, 171/11, 183, 245/6, 254, 258/1, 1004/1, 1010/1, 1012/5, 1024/2, 1148/3, 1148/11, 1151/5, 1236/2, 1239/5, 1239/6, 1239/7, 1240, 1249, 1252, 1258/1, 1265, 1276, 1277, 1280/1, 2417/50, 2420/7, 2920/1, 2934/5, 2934/10, 2936/1, 2938, 2950/1, 2956/1, 2957, 2961/3, 2963/21, 3117/1, 1251/7 1239/4 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti COMA s.r.o. spočívjící v právu zřízení, provozování, úprv oprv telekomunikční sítě Rychnov nd Kněžnou, etp č. 2 se společností COMA s.r.o., se sídlem Poličk, Msrykov 8, dle předloženého návrhu. Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu v souldu se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene schválenou RM dne , č. usnesení 298/08. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.20.: Zřízení věcného břemene k p.p.č /1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce.s., Děčín. USNESENO č. 95/2014 I. schvluje zřízení věcného břemene k p.p.č /1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 spočívjící v právu umístění, zřízení, provozování, údržby oprv zřízení distribuční soustvy "Rychnov n. Kn., Nd Zvonicí knn úprv". Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu 1.000,-- Kč. II. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Smlouvy o zřízení věcného břemene. K bodu č.21.: Návrh n poskytnutí finnčních příspěvků sportovním klubům, spolkům, sdružením SDH n r Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové. Po seznámení se s mteriálem se rdní rozhodli provést následující změny v předloženém návrhu: Odznk všestrnnosti olympijských vítězů nvýšení n 20 tis. Kč, HC Město snížení n 400 tis. Kč, Prusův pěvecký sbor RK, o.s. nvýšení n 45 tis. Kč, Český zhrádkářský svz ZO č. 1

12 12 nvýšení n 5 tis. Kč, Model klub nvýšení n 20 tis. Kč, Euroregion Glcensis snížení n 40 tis. Kč, Bzuk tem nvýšení n 3 tis. Kč, SDH Lipovk nvýšení n 25 tis. Kč. USNESENO č. 96/2014 projednl doporučuje ZM ke schválení poskytnutí finnčních příspěvků sportovním klubům, spolkům, sdružením Sborům dobrovolných hsičů n rok 2014, dle předloženého návrhu s následujícími změnmi: Odznk všestrnnosti olympijských vítězů nvýšení n 20 tis. Kč, HC Město snížení n 400 tis. Kč, Prusův pěvecký sbor RK, o.s. nvýšení n 45 tis. Kč, Český zhrádkářský svz ZO č. 1 nvýšení n 5 tis. Kč, Model klub nvýšení n 20 tis. Kč, Euroregion Glcensis snížení n 40 tis. Kč, Bzuk tem nvýšení n 3 tis. Kč, SDH Lipovk nvýšení n 25 tis. Kč. K bodu č.22.: Návrh n složení komise pro otevírání pro posouzení hodnocení nbídek v rámci zkázky Stvební úprvy oprv ZŠ Kolowrtská II. etp. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Nebyly žádné USNESENO č. 97/2014 jmenuje komisi pro otevírání pro posouzení hodnocení nbídek v rámci veřejné zkázky "Stvební úprvy oprv ZŠ Kolowrtská - II. etp" ve složení: členové komise - Ing. Jn Skořep (náhrdník Mgr. Zdeněk Žbokrtský), Mgr. Jn Drejslová (náhrdník Ing. Michel Zimová), pn Miln Bělk (náhrdník Mgr. Simon Hejhlová), pn Jroslv Kejzlr (náhrdník Bc. Zdeněk Hlváček), pn Zdeněk Brndejs z kontrolní výbor (náhrdník pn Oldřich Kubec), tjemník komise - RNDr. Tomáš Kytlík. K bodu č.23.: Projednání rekce Ing. Aleše Indry, Rychnov n. Kn. n dopis č.j.: OKS-4572/2014 ve věci zřízení zpevněné komunikce v ul. Kocínov v Rychnově n. Kn. Strost seznámil rdní s rekcí Ing. Indry n jeho dopis č.j.: OKS-4572/2014 schválený RM dne USNESENO č. 98/2014 vzl n vědomí rekci Ing. Aleše Indry, bytem Rychnov n. Kn., Pod Strání 8 k dopisu č.j.: OKS-4572/2014 schváleného RM dne usnesením č. 75/2014.

13 13 K bodu č.24.: Děkovný dopis JUDr. Miroslv Hofmnn, předsedy sportovního klubu BC Sprtk Rychnov nd Kněžnou z poskytnutí finnčního příspěvku z rozpočtu měst pro bsketblisty. Strost seznámil rdní s děkovným dopisem předsedy sportovního klubu BC Sprtk Rychnov nd Kněžnou z poskytnutí finnčního příspěvku z rozpočtu měst pro bsketblisty. USNESENO č. 99/2014 vzl n vědomí děkovný dopis JUDr. Miroslv Hofmnn, předsedy sportovního klubu BC Sprtk Rychnov nd Kněžnou z poskytnutí finnčního příspěvku z rozpočtu měst pro bsketblisty. K bodu č.25.: Oznámení projednání návrhu zdání Změny č. 1 Územního plánu Liberk. Strost seznámil rdní s písemným oznámením odboru výstvby životního prostředí. Nebyly žádné USNESENO č. 100/2014 vzl n vědomí Oznámení projednání návrhu zdání Změny č. 1 Územního plánu Liberk. K bodu č.26.: Projednání přijetí drem p.p.č. 5060/2 p.p.č. 5059/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. směny části p.p.č. 5055/2 z p.p.č. 5059/24 část p.p.č. 5058/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. Strost seznámil rdní s písemným mteriálem odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 101/2014 I. vzl n vědomí obdržené nbídky vlstníků p.p.č. 5060/2 p.p.č. 5059/3 n drování těchto pozemků do vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou návrh vlstník p.p.č. 5059/24 n směnu tohoto pozemku s městem Rychnovem nd Kněžnou z jiný pozemek v dné loklitě, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. II. projednl doporučuje ZM ke schválení 1. přijetí p.p.č. 5060/2 o výměře 301 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. drem od podílových spoluvlstníků mnželů Ing. Jitky Huptfleischové Ing. Romn Huptfleische, bytem Rychnov n. Kn., Jungovo nábřeží 784, pn Mgr. Stnislv Petrů, bytem Černíkovice 203, pní Mildy

14 14 Seidlové, bytem Rychnov n. Kn., Jvornická 546, pní Mgr. Jny Šbtové, bytem Rychnov n. Kn., Svobody 1164, pní Mrie Šrámkové, bytem Jungmnnov 1444/38, Pržské Předměstí, Hrdec Králové do vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou. Nákldy s drováním spojené ponese obdrovný. 2. přijetí p.p.č. 5059/3 o výměře m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. drem od pní Jny Hnzlové, bytem Rychnov n. Kn., Jvornická 546 do vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou. Nákldy s drováním spojené ponese obdrovný. 3. směnu části p.p.č. 5055/2 o výměře cc 145 m 2 z vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou z p.p.č. 5059/24 o výměře 184 m 2 část p.p.č. 5058/2 o výměře cc 28 m 2 z vlstnictví pn Petr Nehery, bytem Rychnov n. Kn., Fibichov 1548, vše v k ú. Rychnov n. Kn. Z nvzájem směňovné nemovitosti nedojde mezi smluvními strnmi k žádnému finnčnímu vyrovnání. Nákldy se směnou spojené ponese město Rychnov nd Kněžnou. Podmínkou drování nemovitostí dle bodu směny dle bodu 3. výše bude závzek měst Rychnov nd Kněžnou, že do jednoho roku od podpisu poslední z drovcích smluv nebo směnné smlouvy dle bodů 1., výše nechá zprcovt projektovou dokumentci k územnímu řízení o umístění stvby IS veřejná přístupová komunikce, vodovod, knlizce, zemní elektrické vedení n p.p.č. 5060/2, 5059/3 5059/24 v k.ú. Rychnov n. Kn. Dále se ve smlouvách město Rychnov nd Kněžnou zváže vybudovt n p.p.č. 5060/2, 5059/3 5059/24 v k.ú. Rychnov n. Kn. zpevněnou komunikci (konstrukce komunikce bude zkončen podkldovou vrstvou z hrubého oblovného kmeniv, bude bez obrubníků bez konečné krytové vrstvy z sfltobetonu), to v termínu do konce roku Tento závzek nebude muset být splněn pouze tehdy, kdy důvody pro jeho nesplnění nebudou ležet n strně měst Rychnov nd Kněžnou jko stvebník předmětné IS (npř. městem Rychnovem nd Kněžnou nezviněné průthy územního řízení, stvebního řízení či koludčního řízení). V tomto přípdě se termín dokončení předmětné IS prodlouží o dobu, po kterou budou tyto městem nezviněné průthy trvt. III. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. směnit část p.p.č. 5055/2 o výměře cc 145 m 2 ploch podél vlstnické hrnice p.p.č. 5055/2 s p.p.č. 5059/17, p.p.č. 5059/18 p.p.č. 5059/12, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.27.: Nbídk společnosti Ecoled Solutions, s.r.o., Prh n výměnu zstrlých osvětlovcích soustv z moderní úsporný systém s LED svítidly ve městě Rychnov n. Kn. Strost seznámil rdní s nbídkou společnosti Ecoled Solutions, s.r.o., Prh n výměnu zstrlých osvětlovcích soustv z moderní úsporný systém s LED svítidly bez vstupních investic s možností úspory již v prvním roce.

15 15 USNESENO č. 102/2014 vzl n vědomí nbídku společnosti Ecoled Solutions, s.r.o., se sídlem Prh, Krlovrská 1104/14 n výměnu zstrlých osvětlovcích soustv z moderní úsporný systém s LED svítidly ve městě Rychnov n. Kn. K bodu č.28.: Návrh společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. n přemístění městského rozhlsu z Městského informčního centr Rychnov n. Kn. do sídl MěÚ Rychnov n. Kn., Hvlíčkov 136. Všichni rdní obdrželi kopii dopisu společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. ze dne Po diskusi se rdní rozhodli předložený návrh uložit k dořešení tjemníkovi Ing. Pysktému do příštího jednání RM. USNESENO č. 103/2014 I. vzl n vědomí návrh společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. n přemístění městského rozhlsu z Městského informčního centr Rychnov n. Kn., Stré náměstí 68 do sídl Městského úřdu Rychnov n. Kn., Hvlíčkov 136. II. ukládá tjemníkovi Ing. Ldislvu Pysktému připrvit návrh n vhodné umístění městského rozhlsu n příští jednání rdy měst. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 15:35 hodin. Příští jednání Rdy měst bude ve středu 5. březn 2014 od 15:00 hodin. Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.8.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.11.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.5.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Jroslv

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.8.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20.1.2014 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.12.2010 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Jiří Oberreiter

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

U s n e s e n í z 10. schůze rady města ze dne 19. května 2008

U s n e s e n í z 10. schůze rady města ze dne 19. května 2008 Město Trutnov - Zprcováno dne : 19.05.2008 U s n e s e n í z 10. schůze rdy měst ze dne 19. květn 2008 OBSAH Mjetek měst Nebytové prostory - záměr měst 2008-508/10 Horská čp. 187 2008-509/10 Plckého čp.

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.1.2013 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 36. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 9.1.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1033/36 schvluje návrh drovcí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Město Krslice Nám. 28. říjn 1438, 358 20 Krslice USNESENÍ z 20. schůze Rdy měst Krslic, která se uskutečnil mimo řádný termín dne 31. 8. 2011 od 15:00 hodin v mlé zsedcí místnosti Městského úřdu v Krslicích.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více