česky: výslovnost: pozn.: hebrejsky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "česky: výslovnost: pozn.: hebrejsky:"

Transkript

1 B česky: výslovnost: pozn.: hebrejsky: babička savta f. סבתא Babylón Bavel m. בבל bačkory naalej bajt m. נעלי בית bádání mechkar m. מחקר báchorka maasija f. מעשיה bajka masal m. משל bajonet kidon m. כידון baklažán chacil m. חציל bakterie chajdak m. חידק bál se pachad.m.č. v פחד balalajka balalajka f. בללייקה balení ariza f. אריזה balič órez m. אורז balíček chafisa f. חפיסה balík chavila f. חבילה balil araz.m.č. v ארז balit, m.č.. leeroz,araz.inf.m. v לארז (לארוז),ארז balkón gezuztra f. גזוזטרה balkón divadelní jicia m. יציע banán banana f. בננה banda knufija f. כנופיה bandžo banžo m. בנג'ו banket mesiba f. מסיבה bankoautomat bankat m. בנקט bar (nábytek) miznonyt maškaot f. מזנונית משקאות bar bar m. בר barák crif m. צריף barevný civoný צבעוני barevný filtr masanén-cvajim m. מסנן-צבעים barikáda mitras m. מתרס baron baron m ברון barva ceva m. צבע barvit, m.č. licboa,cavá.inf.m. v לצבע (לצבוע),צבע barvy cvaim m.mn.č. צבעים basa (hudební nástroj) bas m. בס kontrabas m. קונטרבס Page 6

2 batnun m. בטנון báseň šir m. שיר basketbal kadůrsal m. קדורסל básník mešorér m. משורר pajtan m. פיטן bát se, m.č. lifchod,pachad.inf.m. v לפחוד, פחד lefachea,pachad.inf.m. v לפחד,פחד batata batata f. בטטה baterka panas-kis m. פנס-כיס bavil šiašá.m.č. v שעשע bavil se hitbadér.m.č. v התבדר hištáašéa.m.č. v השתעשע samach.m.c. v שמח bavit, m.č.. lešaášéa,šiašá.inf.m. v לשעשע,שעשע bavit se, m.č. lehištaášéa,hištaášéa.inf.m. v להשתעשע,השתעשע lismoach,samach.inf.m. v לשמח (לשמוח),שמח lehitbadér,hitbadér.inf.m. v להתבדר,התבדר bavlna kutna f. כתנה (כותנה) bazalická vrstva šichvat-bezelet f. שכבת-בזלת bazalka rechan m. ריחן bazilikum m. בזיליקום bazén brecha f. ברכה bazén plavecký brechat-schija f. ברכת-שחיה bázeň pachad m. פחד bazuka (zkratka) marnat m. מרנ"ט bazuka bazuka f. בזוקה bažina bicca f. בצה bdělost eranut f. ערנות bečka chavit f. חבית Be'er Sheva Ber-Šéva f. באר-שבע bedna argaz m. ארגז bedra chalcajim m. חלציים Bejrút Bejrút m. בירות beran (znam.zvěrokruhumazal-talé m. מזל-טלה berle, pl. kav,kabájim m. קב,קבים Berlín Berlin m. ברלין beseda sicha f. שיחה besedoval sochach.m.č. v שוחח besedovat, m.č. lesocheach,sochach.inf.m.c. v לשוחח,שוחח Betlém Bejt Léchem m. בית-לחם bez bilty בלתי bli בלי bez (rostlina) lilach m. לילך bez chuti tafél תפל bez cla patůr mimeches פטור ממכס Page 7

3 bez krytí bli kisuj m. בלי כיסוי bez ohledu lelo hitchašvut ללא התחשבות bez výjimky bli joce min haklal בלי יוצא מן הכלל bezbranný chasar-hagana חסר-הגנה bezdětný akar עקר beze slova dumam דומם bezmocný chasér-onym חסר-אונים beznadějný netůl tykva נטול תקוה bezpartijní bilty miflagtý בלתי מפלגתי bezpečnost bitachón m. בטחון bezpečnost práce betychut f. בטיחות bezpochybně lelo safék ללא ספק bezpochyby bli safék בלי ספק bezpodmínečně lelo tnaj ללא תנאי bezradný oved ejca אובד עיצה bezruký gidem גדם bezstarostný šalév שלו šaánan שאנן bezvadný lelo pgam ללא פגם bezvědomí hitalfut f. התעלפות bezvýsledně bli tocaá בלי תוצאה běda avoj אבוי běh rica f. ריצה běhal rac.m.č. v רץ běhat, m.č.. laruc,rac.inf.m.c. v לרוץ,רץ během toch תוך během času bemešech hazman במשך הזמן bežel rac.m.č. v רץ bežet, m.č. laruc,rac.inf.m.c. v לרוץ,רץ bežec (v běhu) berica בריצה běžný účet chešbon over vešav m. חשבון עובר ושב běžný účet zkratka oš m. עו"ש bible tanach m. תנ"ך mikra m. מקרא biblický tanachí תנ"כי bída óny m. עני (עוני) biftek umca f. אמצה bil hika.m.č. v הכה bilance maázan m. מאזן bilancovat laaroch maázan.inf. v לערוך מאזן bílek albumin m. אלבומין bílek (vajíčka) chelbon m. חלבון bílil (stěny) sijéd.m.č. v סיד bílit (stěny), m.č. lesajéd,sijéd.inf.m. v לסיד,סיד bílkovina chelbon m. חלבון Page 8

4 bílý lavan לבן cachor צחר bílý chléb léchem lavan m. לחם לבן biograf kolnoa m. קולנוע bít,m.č. lehakot,hika.inf.m. v להכות,הכה bitevní kraví קרבי bitevní letoun matos-krav m. מטוס-קרב bitva, pl. krav,kravot m.,mn.č. קרב, קרבות blahopřát leachél kol tov.inf. v לאחל כל טוב blána krum m. קרום blanket, pl. tófes,tfasim m. טפס,טפסים bláznit, m.č. lešagéa,šigá.inf.m. v לשגע,שגע bláznivý mešugá משגע (משוגה) bláznovství šigaon m. שגעון blednout lehachvir,hechvir v.inf.m להחויר,החויר bledý chivér חיור blecha par`oš m. פרעוש blesk barak m. ברק blesk (foto) mavzek m. מבזק blíženci (znam.zvěrkrh.) mazal-teomim m. מזל-תאומים blízko samuch סמוך Blízký východ hamizrach hakarov המזרח הקרוב blízký (prostorově) karov קרוב blok (zapisník) pinkas m. פנקס blok (např.,zdiva) guš m. גוש bloudil taá.m.č. v תעה bloudit, m.č. lit`ot,taá.inf.m. v לתעות, תעה blud krvavý alilat dam f. עלילת דם bludiště mavoch m. מבוך blůza chulca f. חלצה (חולצה) bobkový list dafna f. דפנה bobr bone m. בונה boční cdady צדדי bod nekuda f. נקדה (נקודה) bodák kidon m. כידון bodnutí dkira f. דקירה bohatství óšer m. עושר hon m. הון bohatý ašír עשיר bochník kikar léchem f. ככר לחם boj za existenci milchemet-hakijům f. מלחמת-הקיום boj (za cosi) maávak m. מאבק bojler dud m. דוד bojoval lacham.m.č. v לחם bojoval (za cosi) neevak.m.č. v נאבק Page 9

5 bojovat (za cosi), m.č. leheavek,neevak.inf.m. v להאבק, נאבק bojovat, (m.č.) lilchom,lacham.inf.m.c. v ללחום,לחם bojovník lochém m. לוחם bok jerech m. ירך bok agen-hajerchájim m. אגן-הירכים bolest keév m. כאב bolí koév.př.č. v כואב bolí mě koév li כואב לי bolí mě hlava koév li haroš כואב לי הראש boltec afarkéset haózen f. אפרכסת האוזן bomba pcacá f. פצצה bomba atomová pcacát atom פצצת אטום bomba časovaná pcacát-zman f. פצצת-זמן bomba jaderná pcacá-garynyt f. פצצה-גרעינית bomba zápalná pcacát-tav`era f. פצצת-תבערה bombardovací letoun mafcic m. מפציץ bombardování hafcacá f. הפצצה bonbón sukarija f. סכריה (סוכריה) borovice óren m. אורן boršč chamica f. חמיצה borůvka uchmanyt kchula f. אוכמנית כחולה bosý jachef יחף bota, pl. naal,naalajim mn.č. f. נעל, נעלים boty vysoké megafájim m. מגפים bouře seará f. סערה bouřil se marad.m.č. v מרד bouřlivý soér סוער bouřit se lehitkomem.inf. v להתקומם bouřit se, m.č. limrod,marad.inf.m. v למרד (מרוד),מרד box igruf m. אגרוף boxér mitagref m. מתאגרף brada santer m. סנטר bradavka pitma f. פטמה bral lakach.m.č. v לקח brambory tapuchej-adamá m. תפוחי-אדמה brána šaár m. שער bránil hegen al.m.č. v הגן על bránit, m.č. lehagen al,hegen al.inf.m. v להגן על,הגן על brankař šoer m. שוער brány diskové medaskeset f. מדסקסת machrešet-tandem f. מחרשת-טנדם brány (zem.stroj) masdeda f. משדדה brašna jalkut f. ילקוט brašna tarmil f. תרמיל brát, m.č. lakachat,lakach.inf.m. v לקחת, לקח Page 10

6 brát benzin letadlek.inf. v לתדלק Bratislava Bratislava f. ברטיסלבה bratr ach m. אח bratranec ben-dod m. בן-דוד bratranec dodan m. דודן bratrství achva f. אחוה brav con f. צאן brk noca f. נוצה brnění sirjon m. שריון brokoli brokoli m. ברוקולי bronchitida deleket hasimfonot f. דלקת הסמפונות bronz arad m. ארד broskev afarsek m. אפרסק brouček (dítě) paot m. פעוט brouk chipušit f. חפושית brousil liteš.m.č. v לטש hichšiz.m.č. v החשיז brousit, m.č. lelateš,liteš.inf.m. v ללטש,לטש lehašchiz,hichšiz.inf.m. v להשחיז,החשיז brož sika f. סכה brožura chovéret f. חוברת brus lituš m. לטוש brýle miškafájim m. משקפיים brýle sluneční miškafej šémeš m. משקפי שמש brzda ballam m. בלם brzdil balam.m.č. v בלם brzdit, m.č. livlom,balam.inf.m. v לבלום,בלם brzo mukdam מקדם (מוקדם) brzy bekarov בקרוב mukdam מוקדם břeh řeky gada f. גדה břevno kora f. קורה březen mars מרס břicho béten f. בטן břímě ol m. עול břimě, mn.č. masá,masaót m. משא,משאות břitva taár m. תער buben, mn.č. tof,tupim m.,mn.č. תף,תפים buben malý tanbor m. טנבור buben střední dardéret f. דרדרת buben velký tof gadól m. תוף גדול bubínek (v uchu) krum-hatof m. קרום-התוף buď bez starostí al tydag.rozk.zp.z. v אל תדאג Budapešť Budapešt m. בודפשט budík šaon meorér m. שעון מעורר Page 11

7 budil heír.m.č. v העיר budit, m.č. lehaír,heír.inf.m. v להעיר, העיר budoucí atydý עתידי budoucnost heatyd m. העתיד budova binjan m. בנין budova mivné m. מבנה budovat, m.č. livnot,bana.inf.m. v לבנות,בנה bufet miznon m. מזנון bufet (nábytek) bufé m. בופה bufet (nábytek) miznonyt nemucha f. מזנונית נמוכה Bůh el אל Bůh elohim אלוהים Bůh ví leelohim pitronot לאלוהים פתרונות Bukurešť Bukarest בוקרסט bulvár šdera f. שדרה bungalow bejt nyfrad m. בית נפרד buňka ta m. תא bursa bursa f. בורסה burský ořech boten m. בוטן egoz-adama m. אגוז-אדמה buržoazie burganut f. בורגנות buržoazní burganý בורגני bušil hika.m.č. v הכה bušit, m.č. lehakot,hika.inf.m. v להכות,הכה by (kdyby) ílu אילו bydlel gar.m.č. v גר bydlet, m.č. lagur,gar.inf.m. v לגור,גר bydliště makom megurim m. מקום מגורים býk par m. פר býk (znam. zvěrokruhu) mazal-šor m. מזל-שור byl hajá.m.č. v היה byl (nacházel se) nymcá.m.č. v נמצא byl apatický adyš.m.č. v אדש byl hrdý hitgae.m.č. v התגאה byl krutý hitachzer.m.č. v התאכזר byl lhostejný adyš.m.č. v אדש byl nadšen hitpael.m.č. v התפעל byl necitelný hitachzer.m.č. v התאכזר byl nemocen chala.m.č. v חלה byl nepřítomen needar.m.č. v נעדר byl nervózní hitacben.m.č. v התעצבן byl očištěn od viny zuká.m.č. v זכה (זוכה) byl pokutován nyknas נקנס byl postaven nyvna.m.č. v נבנה byl potřebný hoil.m.č. v הועיל Page 12

8 byl potřebný (něčemu) hajá zakuk.m.č. v היה זקוק byl přerušen hufsak.m.č. v הופסק byl přijat hitkabel.m.č. v התקבל byl přítomen nachach.m.č. v נכח hajá nocheach.m.č. v היה נוכח byl roztrhaný nykrá.m.č. v נקרע byl si vědom hajá mudá.m.č. v היה מודע byl složen hajá murkav.m.č. v היה מורכב byl smutný hitacev.m.č. v התעצב byl ukryt nychba.m.č. v נחבא byl v nebezpečí hajá besakana.m.č. v היה בסכנה byl v nouzi hajá zakuk leezra.m.č. v היה זקוק לעזרה byl vlečen nyschav.m.č. v נסחב byl vyhuben hušmad.m.č. v השמד (הושמד) byl zničen hušmad.m.č. v השמד (הושמד) byl zraněn nyfcá נפצע byl zrušen nyfsak.m.č. v נפסק byro lišká f. לשכה bystřina (horská) zérem-májim m. זרם-מים byt dyra f. דירה být, m.č. lihiot,hajá v.inf.m להיות, היה být (nacházet se) lehimace,nymcá.inf.m. v להמצא,נמצא být apatický, m.č. leedoš,adyš.inf.m. v לאדש (לאדוש),אדש být dojat lingoa ad halev.inf. v לנגוע עד הלב být hrdý, m.č. lehitgaot,hitgaa.inf.m. v להתגאות,התגאה být krutý lehitachzer.inf. v להתאכזר být lhostejný, m.č. leedoš,adyš.inf.m. v לאדש (לאדוש),אדש být na návštěvě lehitareach.inf. v להתארח být nadšen, m.č. lehitpael,hitpael.inf.m. v להתפעל,התפעל být necitelný lehitachzer.inf. v להתאכזר být nemocen, m.č. lachalot,chala.inf.m. v לחלות, חלה být nepřítomen, m.č. leheadar,needar.inf.m. v להעדר,נעדר být nervózní, m.č. lehitacben,hitacben.inf.m. v להתעצבן,התעצבן být potřebný (něčemu) lihiot zakuk.inf. v להיות זקוק být potřebný, m.č. lehoil,hoil.inf.m. v להועיל,הועיל být přijat, m.č. lehitkabel,hitkabel.inf.m. v להתקבל,התקבל být přítomen lihjot nocheach.inf. v להיות נוכח být si vědom lihijot mudá.inf. v להיות מודע být složen lihijot murkav.inf. v להיות מורכב být smutný, m.č. lehitacev,hitacev.inf.m. v להתעצב,התעצב být v nebezpečí lihijot bsakana.inf. v להיות בסכנה být v nouzi lihiot zakuk leezra.inf. v להיות זקוק לעזרה být vlečen, m.č. lehisachev,nyschav.inf.m. v להסחב,נסחב být zrušen, m.č. lehipasek,nyfsak.inf.m. v להפסק,נפסק bytí kijům m. קיום Page 13

9 bývalý lešeavar לשעבר Byzanc Bicanc f. ביצנץ bzučení zimzům m. זמזום Page 14

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová Poezie k tématům: Hudba, Věda 1. místo v krajském kole Andrea Wagnerová Hudba dřina Hudba bývá také dřina, není lehká jak peřina. Písničky jsou noty pouhé? Někdy ale pěkně dlouhé. Láska, talent k hudbě

Více

česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky :

česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : ד česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : dělal si starosti daág v.m.č. דאג znepokojoval se starost d`ada f. דאגה kluzák daon m. דאון větroň Deimos (mesic Marsu) deimos m. דאימוס medvěd, pl. dov,dubim

Více

Í Č ú Č Š Í Á É Č Č ú š š Ž ž š Ť Ť Ž ž Ó ó Ž ž ž Í ú ž Ť ž ž š ň ž š š Í ž Í ň Ž ň š ó š Ž Ž Í Š ú Í ž ž Í š ž ž Ť š š Ž Ž Á ž ó ž Ť š ž ť š Í ň ť ž Ž ž Ž ž Ť ž šť š ž Ž ň ú ž š ž ú ú ť Ž ň ú š ú ž Ž

Více

BALENÝ STÁŘÍ 0,5 24 MĚSÍCŮ 2) DÁRKOVÁ KRABIČKA 3) STRUHADLO 4) NOŽÍK 5) MISKA NA SÝR VE FORMĚ PARMIGIANO REGGIANO 6) ŠKRABKA

BALENÝ STÁŘÍ 0,5 24 MĚSÍCŮ 2) DÁRKOVÁ KRABIČKA 3) STRUHADLO 4) NOŽÍK 5) MISKA NA SÝR VE FORMĚ PARMIGIANO REGGIANO 6) ŠKRABKA Art. PR01 1) PARMIGIANO REGGIANO CCA 0,5 Kg VAKUOVĚ BALENÝ STÁŘÍ 24 MĚSÍCŮ 2) DÁRKOVÁ KRABIČKA 3) STRUHADLO 4) NOŽÍK 5) MISKA NA SÝR VE FORMĚ PARMIGIANO REGGIANO 6) ŠKRABKA Art. PR02 1) PARMIGIANO REGGIANO

Více

LOKALITY I. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. hotel Jsem v hotelu. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice.

LOKALITY I. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. hotel Jsem v hotelu. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice. LOKALITY I hotel Jsem v hotelu. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice. řeka Jsem v řece/u řeky. Jdu do řeky/k řece. les Jsem v lese. Jdu do

Více

česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : paruka pea nochrit פברואר fabrikoval fibrek m. פגוט lešení, pl. pigům,pigumim m. פגום,פגומים zpoždění pigůr

česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : paruka pea nochrit פברואר fabrikoval fibrek m. פגוט lešení, pl. pigům,pigumim m. פגום,פגומים zpoždění pigůr פ česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : paruka pea nochrit f. פאה נכרית únor februar פברואר fabrikoval fibrek v.m.č. פברק fagot fagot m. פגוט lešení, pl. pigům,pigumim m. פגום,פגומים zpoždění pigůr f.

Více

Mm Namalujeme velké M spolu, než vláček přejede most. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. A dost!

Mm Namalujeme velké M spolu, než vláček přejede most. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. A dost! Mm Namalujeme velké M spolu, než vláček přejede most. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. A dost! A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z Co

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_242 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! třída

ČLOVĚK A JEHO SVĚT NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! třída ČLOVĚK A JEHO SVĚT 3. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax:

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Pokud mi není 15 let, nejsem trestně odpovědný To ale neznamená, že nemůžu být potrestán, pokud se dopustím

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika NÁBYTKOVÁ KOLEâKA PEVNÁ Nábytkové koleãko pevné 24 koleãko v lisek z plastické hmoty, ãerné tûleso v lisek z ocelového plechu, povrchovû

Více

Splývavé čtení 7. Základní škola speciální, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Číslo. Čtení. Předmět

Splývavé čtení 7. Základní škola speciální, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Číslo. Čtení. Předmět Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Splývavé čtení 7 Škola Základní škola speciální, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr. Lucie Plešáková

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prvky III. A skupiny Nejdůležitějším a technicky nejvýznamnější kov této skupiny je hliník. Kromě hliníku jsou

Více

Jídelníček na 3. týden

Jídelníček na 3. týden Jídelníček na 3. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika. Vídeň, 17. září 2012. Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup

SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika. Vídeň, 17. září 2012. Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika Vídeň, 17. září 2012 Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup Vážený pane Fajo, v příloze Vám zasílám Vámi vyžádané informace

Více

Předmluva Úvodem Židovský král

Předmluva Úvodem Židovský král Obsah Předmluva Úvodem Židovský král Kniha Jehošua. Jehošua bin Nun, generál s Tórou. Jericho, Aj a Givon, tři kroky vpřed. Dobytí a rozdělení země, od zázraků k realitě Kniha Soudců (Šoftim). Tvrdý pád

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

Barva, Materiál. Délka (cm) Kód Kã/m Kã/ks. stfiíbro zlato. bronz. stfiíbro zlato. stfiíbro zlato. bronz. stfiíbro zlato bronz.

Barva, Materiál. Délka (cm) Kód Kã/m Kã/ks. stfiíbro zlato. bronz. stfiíbro zlato. stfiíbro zlato. bronz. stfiíbro zlato bronz. 2 2,5 73/F 73/SF 73/A 73/CV se rouby 0 758 75218 75228 759 75219 75238 7528 75258 2122 2123 212 00337 00338 2,22 96,29 138,51 276, 260, 37, 127, 138, 0 135 2126 2127 183, 73/AD 135 213 2135 2138 2139 161,

Více

Úvodní slovo. Vaše Gába

Úvodní slovo. Vaše Gába KLUBÍČEK LEDEN 2014 Úvodní slovo Leden za kamna vlezem, jak se lidově říká a jelikož kamna již doma dávno nemáme,protože naše byty zdobí již moderní ústřední radiátory, tak se ohřejeme aspoň u nich a když

Více

Voda. Základní podmínka života

Voda. Základní podmínka života Voda Základní podmínka života Životodárná kapalina Koloběh vody v přírodě http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/watercy cleczechhigh.jpg/350px- Vodu můžeme nazvat skutečně životodárnou,

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Seznam knih ve čtečce Městská knihovna Tábor

Seznam knih ve čtečce Městská knihovna Tábor Seznam knih ve čtečce Městská knihovna Tábor Bible: Nový zákon Bible: Starý salon Bible: Starý zákon Překlad 21. století Čapek, Karel: Bajky a povídky Čapek, Karel: Hordubal Čapek, Karel: Krakatit Čapek,

Více

Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství.

Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství. Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství. První věc, kterou je dobré ráno udělat, je smát se, protože to udá směr celému vašemu dni. Pokud budete vstávat se smíchem na rtech,

Více

půjčka bez 1 kcal =. A víte, co znamená zkratka BRKI. Krátkodobá spořitelna půjčka 5. pomoc pomoc při exekuci porodné 2012 dávky

půjčka bez 1 kcal =. A víte, co znamená zkratka BRKI. Krátkodobá spořitelna půjčka 5. pomoc pomoc při exekuci porodné 2012 dávky kratkodoba půjčka bez 1 kcal =. kdo půjčí krátkodobě 5000 kdy budou velikonoce kratkodo půjčka bez 1 kcal =. A víte, co znamená zkratka BRKI. Krátkodobá půjčka před výplatou co vám nabízímemožná jste se

Více

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Architektura Datace 2778-332 př. n. l. sjednocení Egypta dobytí Alexandrem Velikým 28. - 21. stol. př. n. l. - Stará říše 31. - 17. stol. př. n. l. -

Více

Při útratě nad 100 Kč Vám poskytneme v čase od 11:00 do 17:00 parkovné zdarma.

Při útratě nad 100 Kč Vám poskytneme v čase od 11:00 do 17:00 parkovné zdarma. Pondělí 4. ledna 0,3l / 0,2l Hovězí vývar se zeleninou a šunkovým svítkem 38 Kč/ 25Kč (1,3,9) 0,3l / 0,2l Staročeská kulajda se zapuštěným vejcem (1,3,7) 38 Kč/ 25Kč Krůtí medailonky se sázeným vejcem,

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka- diktát pro SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 21. dubna 2007 Radosti a starosti, které mi přináší moje sportování

Přijímací zkouška z českého jazyka- diktát pro SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 21. dubna 2007 Radosti a starosti, které mi přináší moje sportování Přijímací zkouška z českého jazyka- diktát pro SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 21. dubna 2007 Radosti a starosti, které mi přináší moje sportování První vážnější zranění mi přinesla cyklistika. Když

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DE VLÁKNINA, PAPÍR A VÝROBKY Z PAPÍRU; NAHRANÉ NOSIČE; VYDAVATELSTVÍ A TISK 21 VLÁKNINA, PAPÍR A VÝROBKY Z PAPÍRU; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 21.1 Vláknina, papír a lepenka 21.11

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Opakování literárních pojmů

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Opakování literárních pojmů Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s.

Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s. Alergeny ve výrobcích - MADETA a.s. č.a. Výrobek Balení Alergeny 18026 Jihočeský Nature bílý jogurt kelímek 150 g mléko, sušené mléko, jogurtová kultura 18027 Jihočeský Nature bílý jogurt kelímek 380 g

Více

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 CK TURISTA Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 3,4,5,6,7 - denní zájezd Lyžování ve slovinských Alpách je znamenité. V Julských Alpách sice nejsou gigantická

Více

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 CK TURISTA Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 4,5,6,8 - denní zájezd Lyžování ve Slovinsku, v nádherných Julských Alpách. Ubytování v luxusním hotelu****

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie

Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie Zpracovaly: Aneta Dolská, Lenka Jonášová, Adriana Nováková, Lenka Poláčková Vyučující: Mgr. Helena Uhlířová Škola:

Více

Jídelníček na 5. týden

Jídelníček na 5. týden Jídelníček na 5. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Almanach žákovské a studentské poezie 2011

Almanach žákovské a studentské poezie 2011 Almanach žákovské a studentské poezie 2011 Básničky žáků 3. ročníku na téma kočka, pes Svatava Fučková Naše kočka Micinka je velmi dobrá maminka. A ta malá kočička, je zdravá a mrštná jako rybička. Micka

Více

Družinová výprava Růžovek 26.4. aneb Po stopách josefodolských čarodějnic

Družinová výprava Růžovek 26.4. aneb Po stopách josefodolských čarodějnic A Editorial, Zprávy z hradu Akce, které nás čekají hoj, vítám vás všechny u dalšího vydání akély. Kolombo odeslal příspě vek s vtipy, takže se pořádně posmějeme. Ale už tu máme pozdní jaro a doufám, že

Více

být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav, babyka

být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav, babyka být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav, babyka Rozumíte, děti, co všechna tato slova znamenají? Zkusím vám je postupně objasnit pomocí slov

Více

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO LETNÍHO TÁBORA

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO LETNÍHO TÁBORA PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO LETNÍHO TÁBORA Místo tábora: Dvorce na Moravě Pořadatel: ATOM 4335 Sylvatik Termín: 19. 7. - 2. 8. 2014 Vyplní rodiče Jméno dítěte: Datum narození: Adresa bydliště: Pojištěn u: Zákonný

Více

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích. Redakční tým: Zdeněk Klobouk a Petr Indrák. Registrováno MK ČR pod Č.j. E 16862. náklad 50 výtisků.

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích. Redakční tým: Zdeněk Klobouk a Petr Indrák. Registrováno MK ČR pod Č.j. E 16862. náklad 50 výtisků. Mimořádné číslo vydané u příležitosti křtu knihy Divizní generál Ondřej MÉZL v kontextu doby Březen 2011 Po oznámení kapitulace v noci z 8. na 9. května opustila německá vojska své obranné postavení u

Více

od do

od do od 12.12.2016 do 16.12.2016 Pondělí 12.12.2016 Polévka VÝVAR S ABECEDOU obsahuje al.: 01,09 Oběd 1 ŠUMAVSKÝ VEPŘOVÝ PLÁTEK, RÝŽE obsahuje al.: 01,09 Oběd 2 OBALOVANÝ KVĚTÁK, BRAMBOR, JOGURTOVÝ DIP obsahuje

Více

Ceník Posuvných sítí v lištách pro firmu Internetový ceník 2015

Ceník Posuvných sítí v lištách pro firmu Internetový ceník 2015 Region: Stará 205, 789 61 Bludov www.parapetyrs.cz Vyhotovil: PROVOZOVNA: Žerotínova 87 bývalý areál Moravolen(Bělidlo) 787 01 Šumperk Šumperk Baženov Ceník Posuvných sítí v lištách pro firmu Internetový

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letounu Zlin Z 226 MS. poznávací značky OK - KMT. v místě Havlíčkův Brod - Poběbaby

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letounu Zlin Z 226 MS. poznávací značky OK - KMT. v místě Havlíčkův Brod - Poběbaby ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 270/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Zlin Z 226

Více

ś Ľ Ň ľĺ ĺ ó Á Á č ľ Á Ž Á Ú Ř Á č É č ě řč č ĺ Ż ř ěš Č ł Č ý ř é ě ý č č č úč Ż é š ř š ě č ž é Úř Č č č ý č Ę ě ý é ě ž ý ú ý ě Ú š ž č ž ň š é ž é ě é ě ř ř ě ž é š ž ň š é ž é ě é ě ř ř ě ž é ž č

Více

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. lekce Josefův život Zkoušky v mládí Další doporučená čtení: efeským 6,13-17 Jakub 1,12-18 poznejbibli biblické studie pro

Více

síla zelených rostlin Neuveritelná ˇˇ

síla zelených rostlin Neuveritelná ˇˇ Ale ať jsou zelenina a saláty či dokonce hořké plané rostliny jakkoli zdravé, nejsou příliš oblíbené. Moc nechutnají. Jen málokdo dnes zkonzumuje denní doporučené množství. Saláty, zeleninu a ovoce bychom

Více

AREI spol. s.r.o. Přejeme Vám BON APETTIT, SALUTE

AREI spol. s.r.o. Přejeme Vám BON APETTIT, SALUTE Itálie, země magická, produkuje vynikající jídlo a pití už po tisíciletí. Extra panenský olivový olej, víno, uzeniny a těstoviny jsou základní prvky středomořské stravy. Nabízené produkty jsou z většíčásti

Více

Identifikátor materiálu: ICT 1/43. Žák se seznámí s písmenem B, b. Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová. Pozná písmeno B, b

Identifikátor materiálu: ICT 1/43. Žák se seznámí s písmenem B, b. Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová. Pozná písmeno B, b Identifikátor materiálu: ICT 1/43 Anotace Žák se seznámí s písmenem B, b Autor Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová Jazyk Český jazyk Očekávaný výstup Pozná písmeno B, b Speciální vzdělávací potřeby Žádné Klíčová

Více

Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata. Dr. Edmund Mathies

Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata. Dr. Edmund Mathies Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata Dr. Edmund Mathies 2 Enzymatický systém Cukr Kys. mléčná 1,2- Propandiol Kys. mléčná Kys. octová Rozklad polysacharidů Potlačení clostridií Stravitelnost

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková PŘÍDAVNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_CJ_3_11 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti PŘÍDAVNÁ JMÉNA Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací,

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

100g Tatarský biftek, 4 ks topinek 148,- 80g Domácí kachní paštika, rozpečená bageta 108,- 80g Carpaccio Con Roma 155,-

100g Tatarský biftek, 4 ks topinek 148,- 80g Domácí kachní paštika, rozpečená bageta 108,- 80g Carpaccio Con Roma 155,- J Í D E L N Í L Í S T E K Studené předkrmy 100g Tatarský biftek, 4 ks topinek 148,-,6,10 80g Domácí kachní paštika, rozpečená bageta 108,-,6 80g Carpaccio Con Roma 155,- Plátky svíčkové z mladého býčka,

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Krásný pozdrav Paní Zimy

Krásný pozdrav Paní Zimy Krásný pozdrav Paní Zimy Foto J.Lněnička Výsledky školních a okresních kol olympiád 2014/2015 Dějepisná olympiáda 1. Šimon Kirchner 8. A Josef Šindelář 8. A 2. Petr Vrána 8. A 3. Laura Hejduková 9. A Olympiáda

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vzdělávací obor: Český jazyk.

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vzdělávací obor: Český jazyk. VY_12_INOVACE_1JON05 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 20. 2. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Český jazyk Čtení Současná literatura

Více

TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ NABÍDKA 2016

TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ NABÍDKA 2016 VÁNOCE S PŘEDSTIHEM, VÁNOCE BEZ STRESŮ! TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ NABÍDKA 2016 Platnost do 22. 12. 2016 nebo do vyprodání zásob Papír vánoční tradiční role balicí vánoční papír s tradičními oblíbenými

Více

AR JUNIOR 2016 v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2016

AR JUNIOR 2016 v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2016 AR JUNIOR 2016 v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2016 INFORMAČNÍ SERVIS Termín: 24. 11. 25. 11. 2016 Dislokace: Výstaviště České Budějovice, a.s. pavilon Z Ředitel soutěže: Bc. Michal Jiroušek Hlavní

Více

Kování pro interiérové dveře DIVA

Kování pro interiérové dveře DIVA 1 Kování DIVA pro dřevěné interiérové dveře Kování DIVA přináší inovativní pohled na řešení posuvných interiérových dveří. Jeho designérkou je paní architektka Enrica Levazzari. Jednoduchá linie tvořená

Více

Jídelníček na 9. týden

Jídelníček na 9. týden Jídelníček na 9. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Zavlažovací systémy 2007

Zavlažovací systémy 2007 Zavlažovací systémy 2007 Sprinklersystem pro Sprinklersystem pro Systém výsuvných zadešťovačů pro profesionální uživatele. Obzvláště vhodný pro použití v soukromých zahradách, také však k zavlažování komerčních

Více

Víno bílé. Chardonnay 2015 pozdní sběr suché

Víno bílé. Chardonnay 2015 pozdní sběr suché Víno bílé Chardonnay 2015 pozdní sběr suché Díl u Včelína, výrazné aroma, tropické ovoce, hruškový kompot, jablečné pyré, hladké jemné víno. zbytkový cukr: 5,8 g/l obsah kyselin: 6,9 g/l Sauvignon 2015

Více

MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S.

MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. VÝROBCE MASOKOMBINÁT POLIČKA A.S. KAMENEC U POLIČKY 300 572 23 POLIČKA ČKÁ REPUBLIKA SLOŽENÍ VÝROBKŮ KONTAKT: t: + 20 61 752 111 f: + 20 61 725 293 e: info@mkp.cz www.mkp.cz aktualizace: 23.3.20 11313

Více

Příplatky a doplňkové služby pro 2011

Příplatky a doplňkové služby pro 2011 Příplatky a doplňkové služby pro 2011 Příplatky Dětská postýlka noc (nutné rezervovat) 50 Kč Pes na pokoji noc (pouze na některých pokojích) 150 Kč Neobsazené lůžko 70% hotel Omega polopenze *** dospělí

Více

Africké koření 500g. Amazonské koření bez glutamátu 500g. Americké brambory 500g. Arabské koření 500g. Baby grill 500g. Bombay 500g.

Africké koření 500g. Amazonské koření bez glutamátu 500g. Americké brambory 500g. Arabské koření 500g. Baby grill 500g. Bombay 500g. Koření Adžika 500g Složení: jedlá sůl 20%, paprika sladká, koriandr, kopr list, pískavice, CELER LIST, česnek, petržel list Africké koření 500g Složení: jedlá sůl 24%, cibule, česnek, majoránka, kmín,

Více

hy podobaly dlouhé, mnohokrát zakroucené a zašmodrchané tkaničce

hy podobaly dlouhé, mnohokrát zakroucené a zašmodrchané tkaničce O nějaký den později si jedna z lékařek všimla, že pouhým zapsáním počátečních písmen všech pěti jmen vedle sebe vznikne jméno šesté: C. I. L. K. A. Kupodivu právě toto jméno se vžilo. Celestýna, Izabela,

Více

společnost Delta Svratka, s. r. o. patří k největším firmám v ČR zabývající se výrobou zahradních pergol a garážových stání.

společnost Delta Svratka, s. r. o. patří k největším firmám v ČR zabývající se výrobou zahradních pergol a garážových stání. DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská 411, 592 02 Svratka IČ: 150 50 611, DIČ: CZ 150 50 611 tel.: +420 566 662 215, tel./fax: +420 566 662 554 e-mail: info@deltasvratka.cz http://www.deltasvratka.cz/ Společnost

Více

ATLETIKA Průpravná cvičení a pohybové hry na zdokonalení překážkového běhu

ATLETIKA Průpravná cvičení a pohybové hry na zdokonalení překážkového běhu ATLETIKA Průpravná cvičení a pohybové hry na zdokonalení překážkového běhu Překonávání překážek Krakonošova zahrádka Prostředí: terén se zvládnutelnými překážkami Pomůcky: využití přírodních překážek Organizace:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 278/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 253 ze dne 18.4.2012 k Směrnici k nakládání s platebními kartami k účtům Městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a

Více

OKNA A DVEŘE IHNED K ODBĚRU!!!

OKNA A DVEŘE IHNED K ODBĚRU!!! BOHEMIA PLAST GOUP s.r.o. Železárenská 35 272 0 Kladno tel. 32 247 684 e-mail: info@bohemiaplast.cz GSM 605 283 58 web: www.bohemiaplast.cz OKNA A DVEŘE IHNED K ODBĚRU!!! Pohledy na okna a dveře jsou zobrazovány

Více

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 23. září 2013 01 / 2013 Nepravidelný zpravodaj o činnosti Jihlavské astronomické společnosti. K odběru zpravodaje se lze přihlásit na www.jiast.cz nebo na mailu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_132 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

K K. Zuzana Pospíšilová Ilustroval Michal Sušina

K K. Zuzana Pospíšilová Ilustroval Michal Sušina ŘÍKANKY & BÁSNIČKY K K & BÁSNIČKY Zuzana Pospíšilová Ilustroval Michal Sušina ŘÍKANKY & BÁSNIČKY Zuzana Pospíšilová Ilustroval Michal Sušina Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

TECHNICKÉ LISTY PŘEDOKENNÍ ROLETY

TECHNICKÉ LISTY PŘEDOKENNÍ ROLETY TECHNICKÉ LISTY PŘEDOKENNÍ PŘEDOKENNÍ LUX - PŘEDOKENNÍ S VIDITELNÝM HLINÍKOVÝM EM Standardní box - řez Box - standardní provedení Box - půlkulaté provedení BARVY Viditelná část boxu,vodící lišty a spodní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VÁNOCE NA RÝNU: JIŽNÍ ČÁST (4 NOCI)

VÁNOCE NA RÝNU: JIŽNÍ ČÁST (4 NOCI) VÁNOCE NA RÝNU: JIŽNÍ ČÁST (4 NOCI) 4 - denní zájezd DÍTĚ do 15 let v doprovodu min. jedné dospělé osoby ZDARMA(v kajutách S - loď Viva a S, E, F - loď Flora / Silva) Na této plavbě mluví veškerý personál

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA UŽIJTE SI SVATBU V PALÁCI

SVATEBNÍ NABÍDKA UŽIJTE SI SVATBU V PALÁCI SVATEBNÍ NABÍDKA UŽIJTE SI SVATBU V PALÁCI Výjimečné životní okamžiky si zaslouží jedinečnou romantickou atmosféru. Víme velmi dobře, že svatební den je jedním z nejdůležitějších okamžiků v životě. Dopřejte

Více

PL Karel Jaromír Erben: Kytice

PL Karel Jaromír Erben: Kytice PL Karel Jaromír Erben: Kytice Poklad I Na pahorku mezi buky kostelíček s věží nízkou; z věže pak slyšeti zvuky hájem a sousední vískou. Není zvuk to zvonka jemný, tratící se v blízké stráně: dřevatě to

Více

Obèasník časopis oddílu 27. PTO Lesní moudrosti říjen 2013

Obèasník časopis oddílu 27. PTO Lesní moudrosti říjen 2013 Obèasník časopis oddílu 27. PTO Lesní moudrosti říjen 2013 Pohleďme na rozsáhlý zelený les. V přírodě panuje krásný klid, nerušený hlukem a smradem města. Vzduch je čerstvý a svěží. Ale přesto je z širého

Více

Brad : Misha: Už opravuju poslední hrubky...jejda je jich tam více. Snad nejsme zas takové trubky, učitelka si na nás vyřve plíce.

Brad : Misha: Už opravuju poslední hrubky...jejda je jich tam více. Snad nejsme zas takové trubky, učitelka si na nás vyřve plíce. Sbirka Street Básni Brad : Bílé, bílé, všechno je bílé, Všude leži snih, Nadšená děti, veselé babičky, I já jsem v nebi. Stromy jsou krásnějši Lidé jsou štastnějši, Život je prostě přijemný. Mikuláš přijede,

Více

Splývavé čtení 6. Základní škola speciální, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Číslo. Čtení. Předmět

Splývavé čtení 6. Základní škola speciální, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Číslo. Čtení. Předmět Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Splývavé čtení 6 Škola Základní škola speciální, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr. Lucie Plešáková

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

SVATEBNÍ SEN. v hotelu Savannah****deluxe

SVATEBNÍ SEN. v hotelu Savannah****deluxe SVATEBNÍ SEN v hotelu Savannah****deluxe NEJPOVOLANĚJŠÍ PARTNER PRO VAŠI SVATBU SNŮ Toužíte po nezapomenutelných momentech? Rádi byste si užili vysněnou svatbu, uvolněnou atmosféru a spokojené hosty?

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

Polévky: Studené předkrmy: Teplé předkrmy:

Polévky: Studené předkrmy: Teplé předkrmy: Polévky: Ukrajinský boršč 35,- Polévka v chlebu (boršč) 59,- Jihočeská česnečka s opékaným chlebem 30,- Studené předkrmy: 50g Šunková rolka s křenem 49,- Teplé předkrmy: 50g Zapečená šunka s vejci 59,-

Více

Chemický adventní kalendář

Chemický adventní kalendář Chemický adventní kalendář Theobromin C 7 H 8 N 4 O 2 Listy a bobule cesmínu obsahují sloučeniny nazývané alkaloidy, které udávají stupeň toxicity pro člověka ale žádné fatální následky nebyly zaznamenány.

Více

Amadeus. Nábytek, který roste s Vámi. info@nabytek-amadeus.cz www.nabytek-amadeus.cz. www.nabytek-amadeus.cz

Amadeus. Nábytek, který roste s Vámi. info@nabytek-amadeus.cz www.nabytek-amadeus.cz. www.nabytek-amadeus.cz Amadeus Nábytek, který roste s Vámi Amadeus Nábytek, který roste s Vámi Lukáš Doležel Jednatel Tel.: +420 734 598 024 Petřvald 441, 742 60 info@nabytek-amadeus.cz www.nabytek-amadeus.cz Ing. Bedřich Doležel

Více

Jméno: - patří sem např. bakterie - jsou vývojově nejstaršími buňkami - jsou menší a jednodušší

Jméno: - patří sem např. bakterie - jsou vývojově nejstaršími buňkami - jsou menší a jednodušší č. 8 název Dělení buněk anotace V pracovních listech žáci získávají základní vědomosti o dělení buněk. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu

Více

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1. Mám modré oči po mamince. 2. Je asi ještě ve škole (elementary, at work) na škole (studying). 3. Seznámili se o prázdninách. 4. Rád chodím

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* Šablona:* III/2 CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

Ať žijí duchové PÍSNIČKY

Ať žijí duchové PÍSNIČKY Ať žijí duchové PÍSNIČKY 1. V naší, v naší, tu v naší rumně straší, tak honem domů braši jsme v strašidelný kaši. Nočním vzduchem se prohání duch s duchem, jsou slyšet pouhým uchem a páchnou samým puchem.

Více

Konfigurátor zimních zahrad

Konfigurátor zimních zahrad Konfigurátor zimních zahrad Krok č.1 výběr tytu zimní zahrady - zobrazí se pouze jeden typ zimní zahrady o rozměru 3x2 Krok č. 2 výběr barevného odstínu Střešní konstrukce boky AL boky plast RAL 9016 RAL

Více

1. Odbor stavební (oblast vodního hospodářství, oblast stavební)

1. Odbor stavební (oblast vodního hospodářství, oblast stavební) Zveřejnění informací o výsledcích za rok 2015 dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o e (ní řád) provedených v Úřadu městské části Praha 4 V souladu s 26 zákona č. 255/2012 Sb., o e (ní řád) vydává ÚMČ Praha

Více