BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45"

Transkript

1 BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP

2 Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu energie slunce vyzáří na Zemi přibližně během 3 hodin! Velká krychle představuje energii, kterou slunce vyzáří za jeden rok, zatímco malé krychle znázorňují současné zásoby energie. Nejmenší krychle symbolizuje celosvětovou roční potřebu energie. Plyn Olej Sluneční energie dopadající na Zemi za 1 rok Během několika málo hodin dodá slunce celosvětovou roční potřebu energie. Slunce je volně dostupný, ekologický zdroj energie, za který neplatíte. Je základem veškerého života na Zemi. 2 Uhlí Současné dostupné zásoby energie Uran Celosvětová roční potřeba energie

3 Obsah / Obecné pokyny Obecné pokyny 3 Výrobce 3 Pokyny a doporučení 4 Technické normy a pokyny 4 Obsah balení 4 Technický popis 4, 5 Charakteristika 6 Instalace 6 Uvedení do provozu 7 Chlorování bazénu 8, 9 Příklady instalací 9, 10 Obecné pokyny Výrobce: BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. Kolbenova 5a Praha 9 tel.: fax.:

4 Technické normy a pokyny / Technický popis Pokyny a doporučení Instalace a uvedení zařízení do provozu smí být provedeno pouze kvalifi kovanou osobou v souladu s tímto návodem k instalaci a obsluze, která také přebírá odpovědnost za správné, bezpečné a kompletní uvedení zařízení do provozu. Při instalaci a uvádění zařízení do provozu je třeba dbát na dodržování příslušných platných norem a předpisů. Před a během uvedení zařízení do provozu se musí u veškerých spojů a napojení zkontrolovat těsnost. Další kontrola se musí provést po prvním dosažení požadované teploty v zařízení. Kontrola a údržba musí být prováděna v pravidelných intervalech. Firma Bramac doporučuje pravidelnou roční kontrolu a údržbu zařízení kvalifi kovanou osobou. Technické normy a pokyny Je nutné dodržování platných norem a bezpečnostních předpisů. Obsah balení Bazénový výměník (1ks): Bazénový výměník PX 15 Bazénový výměník PX 25 Bazénový výměník PX 32 Bazénový výměník PX 45 Izolace pro bazénový výměník (volitelné příslušenství): Izolace pro bazénový výměník PX 15/25 Izolace pro bazénový výměník PX 32 Izolace pro bazénový výměník PX 45 Technický popis Typ PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 4

5 Technický popis Technický popis Typ PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 Všechna napojení na plastový blok jsou opatřena těsněním. Případné netěsnosti lze odstranit dotažením při teplotě bloku nižší než 40 C. PVC nátrubek Ø 50 mm (DN 40) slouží k napojení potrubí vyhřívaného okruhu pomocí lepeného spoje. 5

6 Charakteristiky / Instalace Charakteristiky Maximální povolený tlak v solárním okruhu je 6 bar. Maximální povolená teplota v solárním okruhu je 90 C. Maximální povolený tlak ve vyhřívaném (bazénovém) okruhu jsou 3 bar. Maximální povolená teplota ve vyhřívaném (bazénovém) okruhu je 40 C. Typ Výkon vytápění 70/50 C Teplota [ C] vstupní/výstupní Výkon solár 50/40 C Teplota [ C] vstupní/výstupní Kolektorová plocha Výkon tepelné čerpadlo 50/40 C Teplota [ C] vstupní/výstupní PX kw 20/47 12 kw 20/32 max. 15 m 2 8 kw 20/30 PX kw 20/57 20 kw 20/40 max. 25 m 2 10 kw 20/30 PX kw 20/59 25 kw 20/42 max. 32 m 2 15 kw 20/32 PX kw 20/47 35 kw 20/35 max. 45 m 2 20 kw 20/31 Instalace K nastavení průtoku výměníkem slouží ventil v plastovém bloku. Čím větší je nastaven rozdíl tlaků, tím více bazénové vody protéká výměníkem a tím větší je výstupní teplota bazénové vody. Hodnoty teplot označené na ventilu jsou vypočítány pro rozdíl tlaků 100 mbar. Při nastavování požadované teploty by neměl stoupnout tlak před bazénovým výměníkem o více než 100 mbar. Možnosti napojení bazénového výměníku jsou znázorněny na následujících obrázcích. A B 6

7 Uvedení do provozu Uvedení do provozu Před uvedením do provozu je nutné naplnit solární okruh tepelným médiem a natlakovat ho na požadovanou hodnotu. Je potřeba zkontrolovat těsnosti všech spojů a případné netěsnosti odstranit. Po kontrole solárního okruhu můžeme přistoupit k plnění bazénového okruhu. Nejprve zajistíme oběh vody v bazénovém a až následně v solárním okruhu. Pokud systém funguje správně, dochází k ochlazení kapaliny v solárním okruhu o 5 až 15 C. Doporučený průtok bazénovým okruhem je 4 až 20 m 3 za hodinu. Poměr objemů protékajících plastovým blokem a výměníkem, lze nastavit pomocí ventilu ovlivňujícího dynamický tlak a tím i množství vody protékající výměníkem. Ventil je vždy potřeba nastavit tak, aby rozdíl tlaků nepřekročil 150 mbar a nedošlo tak ke kavitaci. Doporučený rozdíl tlaků je 100 mbar. Měření tlaků se provádí na vstupu a výstupu bazénového okruhu. Pokud toto měření není možné, lze tlak nastavit pomocí změny tlaku ve fi ltračním systému. Plně otevřený ventil bazénového výměníku uzavřeme tak, že tlak ve fi ltračním systému stoupne právě o 100 mbar. Z důvodu ochrany částí systému před přehřátím se na zpátečce solárního okruhu instaluje termostat, který odpojí solární okruh při překročení bezpečné teploty. 7

8 Chlorování bazénu Chlorování bazénu V bazénech se z hygienických důvodů používá chlorovaná voda. Vysoké množství chlóru ve vodě v závislosti na teplotě může poškodit bazénový výměník. Obecně platí, že čím je nižší teplota vody procházející bazénovým výměníkem, tím více v ní může být chlóru. Maximální množství chlóru v bazénovém okruhu udává následující graf. 8

9 Chlorování bazénu / Příklady instalací Max. přípustné hodnoty při 40 C Chloridy mg/l Volný chlór 0,5 1 mg/l Obsah solí 0 % Hodnota ph 7,0 9,0 Poznámka: Bazénové výměníky nejsou vhodné pro použití se slanou vodou. Příklady instalací 9

10 Příklady instalací Příklady instalací 10

11 Střešní a solární systémy Bramac 11

12 BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., Kolbenova 5a, Praha 9 T: F: W: I: