vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky"

Transkript

1 vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky Třebízského internet: Bankovní spojení: /0300 IČO: Číslo zakázky 2009/3 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.10/ Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí a rozšíření mezipředmětových vazeb ve výuce ČAG Název zakázky: Výběrové řízení zjednodušené podlimitní řízení na dodávku zařízení Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Dodávka: ks pracovních stanic vč. software do počítačové učebny Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Třebízského 1010 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa) RNDr. Danuše Lhotková Tel IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Neplátce DPH Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Popis předmětu zakázky: Mgr. David Hartman Tel Mob Písemné nabídky lze podávat do do 12,00 hod. Viz. zadávací dokumentace

2 Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (včetně DPH): Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky Místa dodání/převzetí nabídky: I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ,- Kč ,- Kč Třebízského Hodnotící kritéria: Nabídková cena (50%) Reference (10%) Certifikace (10%) Servis (30%) Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele na základě zadávací dokumentace 1 : Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání a další uvedené v 53 zákona č. 137/2006 Sb. Výpis z evidence Rejstříku trestů dokazující trestní bezúhonnost Čestné prohlášení uchazeče, že nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže. Čestné prohlášení uchazeče, že na jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení. Čestné prohlášení uchazeče, že není v likvidaci. Pojistnou smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 1 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky

3 Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky: Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další podmínky zadavatele: třetí osobě. Z pojistné smlouvy musí vyplývat, že uchazeč má pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně ve výši odpovídající pojistné částce ,- Kč Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. INFORMACE O TOM, ŽE SE NEJEDNÁ O ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č.137/2006 Sb.: Zadavatel prohlašuje, že se nejedná o zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb.

4 Zadávací dokumentace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í příloha Výzvy k podání nabídek výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky pro 1. Počítače do počítačové učebny Minimální požadavky na parametry PC: - značkový počítač - provedení tower nebo minitower - grafická karta integrovaná, podpora DirectX 10, výstup VGA a DVI-D, možnost doplnění grafické karty do slotu PCIe x16 - min 2GB RAM, možnost rozšíření na 8GB RAM - min. 250GB HDD, SATA, 7200 ot/min. - DVD+/- RW s podporou LightScribe technologie - zvuková karta integrovaná - síťová karta 10/100/1000 Mbit/s, RJ45 - porty: vzadu USB 2.0, PS/2, RJ-45, COM, VGA, DVI-D, zvukové porty; vpředu USB 2.0, zvukové porty, - min. 1 volný PCI slot - klávesnice CZ/US USB nebo PS2 s numerickou částí, tj. plná klávesnice min. 101 kláves, stejného výrobce jako základní jednotka PC - myš opt. s kolečkem, USB nebo PS2, stejného výrobce jako základní jednotka PC - operační systém Windows Vista Business s možností downgrade XP professional CZ - headset (sluchátka+mikrofon) - LCD mon :9, nativní rozlišení min. 1680x1050, max. 5 ms. možnost otáčení monitoru o 90 výhodou, USB hub a audio porty na monitoru výhodou 2. Software pro počítače 16x operační systém kompatibilní s Windows Vista Business nebo Windows XP Professional 16x kancelářský software kompatibilní s Microsoft Office x AVG 8.5 rozšíření stávající EDU multilicence z 30 na 50 licencí 16x software na vypalování CD/DVD Nero 9 Express nebo alternativní 16x software pro zpracování videa kompatibilní s Pinnacle Studio Plus 12 16x software kompatibilní s Zoner Callisto 16x software kompatibilní s Zoner Photo Studio 11 16x software kompatibilní s Zoner GIF Animator 1x software kompatibilní s SGP Baltík 3 multilicence pro počítačovou učebnu 1x software kompatibilní s Imagine Logo multilicence pro počítačovou učebnu 1x software kompatibilní s OptimAccess EDU - školní multilicence 1x software kompatibilní s Print-Limit (300 uživatelů)

5 3. Další podmínky 1) Provedení instalace OS (+downgrade na Windows XP Professional) a začlenění do stávající sítě 2) Záruční podmínky: záruka PC 36 měsíců s opravou následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace PC zajištění servisu vlastními techniky dodavatele, statut autorizovaného partnera výhodou 3) Pozáruční servis: zadavatel požaduje po dodavateli zabezpečení pozáručního servisu po dobu 24 měsíců a možnost po uplynutí standardní záruky dokoupit rozšíření záruky formou postwarranty packu. 4) Dodací podmínky: dodavatel dodá předmět dodávky do sídla zadavatele 5) Platební podmínky: 6) Sankce: na základě předávacího protokolu (dodacího listu) vystaví dodavatel fakturu se splatností 21 dnů. v případě nedodržení termínu dodávky je objednatel oprávněn účtovat penále z prodlení ve výši 0,05 % hodnoty předmětu dodávky za každý den prodlení. v případě nedodržení termínu platby je dodavatel oprávněn účtovat penále z prodlení ve výši 0,05 % hodnoty faktury za každý den prodlení.