Ing. Petr Ondrá ček, CSc. FEL ČVUT Praha. Mezinárodní telekomunikační unie a ehealth

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Petr Ondrá ček, CSc. FEL ČVUT Praha. Mezinárodní telekomunikační unie a ehealth"

Transkript

1 Ing. Petr Ondrá ček, CSc. FEL ČVUT Praha Mezinárodní telekomunikační unie a ehealth ihealth Day IKEM

2 O čem budu mluvit ITU a členství FEL ČVUT v Praze Sektor rozvoje telekomunikací - ITU-D, poslání, rozvojové programy a studijní skupiny Studijní otázky v ITU-D pro ehealth Příležitosti v ITU pro naši vzdělávácí, výzkumnou a komerční sféru v oblasti ehealth

3 Mezinárodní telekomunikační unie ITU - International Telecommunication Union Mise ITU: mezinárodní organizace OSN v záležitostech týkajících se celosv ě tové regulace a standardizace v oblasti telekomunikací / ICT infrastruktury a jejích služeb. Nejstarší mezinárodní organizace v oblasti technických koordinací založena v roce 1865 se sídlem v Ženev ě. Do dnešní podoby se dostává z Mezinárodního sboru pro telefonii (CCIF, 1924), pro telegrafii (CCIT, 1925) a radiokomunikace (CCIR). V roce 1956 vzniká spojením CCIT a CCIF Mezinárdní sbor pro telefonii a telegrafii CCITT a spolu s CCIR vzniká v roce 1993 Mezinárodní telekomunika ční unie ITU. ITU je roz č len ě na do sektoru: generálního tajemníka (Dr. Hamadoun Touré, Mali), radiokomunika č ního ITU-R standardiza č ního ITU-T rozvojového ITU-D V současné dob ě sdružuje 193 členských stát ů, 544 člen ů z privátního sektoru, 168 přidružených člen ů a 62 (z 32 zemí) z akademické sféry.

4 Česká republika a ITU ČR je v ITU zastupovaná Ministerstvem zahraničních věcí a v odborných záležitostech, Ministerstvem průmyslu a obchodu spolu s Českým telekomunikačním úřadem. ČR je členem Rady ITU s mandátem do roku 2014, kdy se koná další konference PP-2014 v Busanu (Jižní Korea) FEL ČVUT v Praze je akademickým členem ve všech třech sektorech ITU Činnost koordinuje katedra telekomunikační techniky Cílem je dosáhnout statutu Centra excelence ITU, zapojit se do práce studijních a pracovních skupin v jednotlivých sektorech, získat p ř ístup do rozvojových a vzd ě lávacích program ů ITU a komer č ní zhodnocení výstup ů výzkumných projekt ů. Díky tomuto členství se otevírá možnost zapojení i dalších našich výzkumných organizací a privátních subjekt ů do aktivit ITU dané strategickým plánem ITU s orientací na projekty a výzvy rozvojových zemích (nap ř. Afrika nebo Latinská Amerika) a zemích s nízkou úrovní ekonomiky (nap ř. ostrovní zem ě Oceánie nebo Karibiku).

5 Rozvojový sektor ITU-D Ustaven pro pomoc v šíření spravedlivého, udržitelného a cenově dostupného přístupu k informačním a komunikačním technologiím Úloha BDT - podpora projekt ů a vzdělávacích program ů - koordinace studijních prací - některé jsou podporovány i finan čn ě ze zdroj ů ITU - většina je formou výzev z cílových členských stát ů nebo nabídek, které jsou kryty z více zdroj ů (EU, výrobci, operáto ři,...) Centra excelence jsou jedním z cíl ů strategického plánu ITU-D v oblasti vzdělávání v ICT. Logo ITU má z hlediska komerčního především marketingovou hodnotu a je dobrou referencí pro zapojení do projekt ů ITU. Centrum excelence ITU na FEL ČVUT Mobilní technologie a služby NGN - infrastruktura a služby (zahrnující přechot IPv4 do IPv6) Řízení a správa kmitočtového spektra Mobilní technologie a podpora ehealth a telemedicíny Řízení krizových situací v případ ě rozsáhlých přírodních a hromadných katastrof

6 Studijní a pracovní skupiny ITU-D WTDC - strategický plán ITU-D BDT, TDAG SG - 1 SG - 2 Q 20-1/1 Q 14-3/2 Q 22-1/2

7 Studijní otázky SP výběr SG 1 Q22-1/1 Access to telecommunivation/ict services by persons with disabilities and with the specials needs SG 2 Q14-3/2 Q22-1/2 Information and telecommunication/ict to ehealth Utilization of telecommunication/ict for disaster preparedness, mitigation a and response

8 Způsoby práce ve studijních a pracovních skupinách WEB, Tel. konferen ce Fyzická jednání SG - 1x Raporteur - 1x WP, JWP, Task, HLE - dle potřeby SG WP JWP Task G HLE Angličtina Korespondenč ní

9 Příklad standardu - doporučení ITU Recommendation ITU-T H.810 Continua Design Guidelines for ehealth Interoperability Nové doporučení (prosinec 2013), které zajišťující potřebnou interoperabilitu mezi elektronickými přístroji pro personální ehealth systémy založené na globálních prů myslových standardech. Týká se nap říklad globální standardizace zař ízení pro bezdrátové sledování krevního tlaku pomocí náramk ů a jejich integrace do monitorovacích systém ů. Doporu čení jsou bezplatn ě přístupná na stránkách ITU

10 Proč se zapojit do aktivit ITU? ITU je dobrou p íležitostí ř a má potenciál pro... globální uplatnění českých projekt ů a výsledk ů výzkumu a vývoje z oblasti ehealth prostřednictvím aktivit ve studijních skupinách a v rozvojových programech ITU získání užitečných kontakt ů pro úspěšný byznys v oblasti edukační a komerční osobní kariéru v ITU

11 Děkuji za pozornost FEL ČVUT v Praze katedra telekomunikační techniky