Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek"

Transkript

1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Frýdek-Místek, Palackého 115, Frýdek-Místek, viz p íloha. 2 této Smlouvy, které jsou ve správ OSSZ Frýdek-Místek. 1. Pracovní režim úklidových prací v budov bude provád n v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 17:00 hodin do 20:00 hodin 3 hodiny Úterý od 15:30 hodin do 20:00 hodin 4,5 hodiny St eda od 17:00 hodin do 20:00 hodin 3 hodiny tvrtek od 15:30 hodin do 20:00 hodin 4,5 hodiny Pátek od 14:00 hodin do 20:00 hodin 6 hodin a to dle individuálních pot eb v jednotlivých patrech a místnostech tak, aby nebyl narušen pracovní režim Objednatele. 2. Úklid režimových pracoviš - kancelá e. 130 a. 224 bude zajišt n zam stnanci Poskytovatele jen za p ítomnosti zam stnanc p íslušných odd lení. B) etnost 1. Kancelá e 1. NP: 1x týdn : vysávání koberc, utírání prachu z voln dostupných míst, vysypávání odpadkových koš a t íd ní dle druhu odpadu v etn vým ny sá, mytí stol, mytí klik u dve í, mytí umývadel a vodovodních baterií (v kancelá ích) mytí okenních parapet, utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police) 1 x m sí : mytí dve í, vysátí aloun ného nábytku, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám 1 x ro mytí radiátor, odborné vy išt ní žaluzií (horizontální), išt ní koberc Dle pot eby: lokální išt ní koberc extrak ní metodou, vysypávání obsahu skartovacích stroj 2. Kancelá e 2. NP a 3. NP: utírání prachu z voln dostupných míst, vysypávání odpadkových koš a t íd ní dle druhu odpadu v etn vým ny sá, mytí klik u dve í, mytí umývadel a vodovodních baterií 2 x týdn : vysávání koberc, mytí okenních parapet, mytí stol 1 x m sí : mytí dve í v etn prosklených ástí, utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police), vysátí aloun ného nábytku, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám 1 x ro mytí radiátor, odborné vy išt ní žaluzií (horizontální), išt ní koberc Dle pot eby: lokální išt ní koberc extrak ní metodou, vysypávání obsahu skartovacích stroj 3. Zasedací místnosti: Zasedací místnost 206: 1 x týdn : vysávání koberce, utírání prachu z voln dostupných míst, mytí okenních parapet, mytí stol, vysypání odpadkového koše a t íd ní dle druhu odpadu v etn vým ny sá

2 1 x m sí : vysátí aloun ného nábytku, ošet ení nábytku (odstran ní mastnost, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám 1 x ro : mytí radiátor, odborné išt ní žaluzií (horizontální), išt ní koberc Dle pot eby: lokální išt ní koberc extrak ní metodou Zasedací místnost 314: 1 x m sí : vysávání koberce, vysátí aloun ného nábytku, utírání prachu z voln dostupných míst, mytí stol, ošet ení nábytku (odstran ní mastnost, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám za pomocí horolezecké i jiné techniky 1 x ro : mytí radiátor, odborné išt ní žaluzií (horizontální), išt ní koberc Dle pot eby: lokální išt ní koberc extrak ní metodou, vysypání odpadkových koš a t íd ní dle druhu odpadu v etn vým ny sá Zasedací místnost 314 provozní ást: 1 x týdn : vysávání koberce, utírání prachu z voln dostupných míst, mytí stol 1 x m sí : vysátí aloun ného nábytku, ošet ení nábytku (odstran ní mastnost, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám za pomocí horolezecké i jiné techniky 1 x ro : mytí radiátor, odborné išt ní žaluzií (horizontální), išt ní koberc Dle pot eby: vysypávání odpadkových koš a t íd ní dle druhu odpadu v etn vým ny sá a obsahu skartovacího stroje 4. Chodby a schodišt : mytí podlah, mytí prosklených vstupních dve í hlavního vchodu, mytí klik u dve í, mytí lavic na chodbách, mytí schod na schodišti, údržba istící zóny hlavní vstup do budovy, vstup z nádvo í 2 x týdn : mytí prosklených dve í a ostatních prosklených ástí informací zázemí ostrahy, mytí madel zábradlí na schodišti 1 x m sí : mytí dve í, kompletní mytí zábradlí, stírání prachu z radiátor a z p enosných hasicích p ístroj, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám (atypická schodiš ová okna) a prosklený prostor vstupních dve í za pomoci horolezecké i jiné techniky oboustrann 1 x ro : mytí radiátor, údržba a ošet ení d ev ného obložení na chodbách Dle pot eby: zalévání kv tin a údržba um lých kv tin na chodbách 5. Sociální za ízení a kuchy ky: mytí podlah, mytí a desinfekce WC (v etn toaletních prkének a nádržek), pisoár, vodovodních baterií, umývadel, sprchových kout, mytí kuchy ské desky a d ez, dopl ování toaletního papíru, papírových ru ník a tekutého mýdla, mytí klik od dve í, lešt ní zrcadel, vysypávání p ípadn dezinfekce odpadkových koš v etn vým ny sá, išt ní elektrických osouše na ruce 1 x týdn : mytí obklad, mytí dve í, mytí a dezinfekce sprchových kout, išt ní sk ín k v kuchy kách 1 x m sí : utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police), mytí vn jších dví ek kuchy ské linky, išt ní vypína 1 x ro : mytí radiátor 6. Skladové, technické, spisovny a garáže: 1 x za m síc: zametání podlahy garáží, utírání prachu 1 x za 3 m síce: vysávání kolejnic u pojezdových regál, utírání prachu, mytí podlahy, išt ní vypína

3 1 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí dve í v etn garážových vrat, mytí radiátor 7. Úklid kolem budovy: udržování po ádku u vstupu do budovy OSSZ Frýdek-Místek a kolem popelnic v nádvo í 1 x m sí : mytí 2 ks ú edních desek p ed budovou OSSZ Frýdek-Místek Dle pot eby: údržba 2 ks kameninových kv tiná u vstupu do budovy pletí, zalévání.

4 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Karviná A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budov A i B OSSZ Karviná, Nám. Budovatel 1333/31, Karviná, viz p íloha. 2 této Smlouvy, které jsou ve správ OSSZ Karviná. 1. Pracovní režim úklidových prací v budov bude provád n v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 17:00 hodin do 21:00 hodin 4 hodiny Úterý od 15:00 hodin do 19:00 hodin 4 hodiny St eda od 17:00 hodin do 21:00 hodin 4 hodiny tvrtek od 15:00 hodin do 19:00 hodin 4 hodiny Pátek od 14:30 hodin do 18:30 hodin 4 hodiny a to dle individuálních pot eb v jednotlivých patrech a místnostech tak, aby nebyl narušen pracovní režim Objednatele. 2. Úklid režimových pracoviš - kancelá e. 37,. 50 a. 15 bude zajišt n zam stnanci Poskytovatele jen za p ítomnosti zam stnanc p íslušných odd lení. B) etnost 1. Kancelá e a zasedací místnost: vysávání koberc, utírání prachu z voln dostupných míst, vysypávání odpadkových koš dle druhu odpadu v etn vým ny sá, mytí stol, mytí klik u dve í, mytí umyvadel a vodovodních baterií (v kancelá ích) 1 x týdn : mytí okenních parapet, utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police) 1 x m sí : mytí dve í v etn prosklených ástí, vysátí aloun ného nábytku, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, odmrazení a vymytí zadavatelem vyklizených lednic 1 x ro mytí radiátor, ist ní žaluzií (horizontální), išt ní koberc Dle pot eby: lokální išt ní koberc extrak ní metodou, vyprazd ování skartovacích stroj 2. Chodby a schodišt : mytí podlah, mytí klik u dve í 2 x týdn : mytí prosklených vstupních dve í u hlavního vchodu na informa ním st edisku a služebního vchodu, mytí prosklených dve í a ostatních prosklených ástí vestibul a klientského centra, mytí madel na zábradlí na schodišti, úklid klientských sedadel 1 x m sí : mytí dve í v etn prosklených ástí, kompletní mytí zábradlí, vysátí aloun ného nábytku, stírání prachu z radiátor a p enosných hasicích p ístroj, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám 1 x ro : mytí radiátor, vy išt ní schodišt 3. Sociální za ízení a kuchy ky: mytí podlah, mytí a desinfekce WC (v etn toaletních prkének a nádržek), pisoár, vodovodních baterií, umývadel, sprchových kout, mytí kuchy ských desek a ez, mytí jídelních stol, dopl ování toaletního papíru, papírových ru ník a

5 tekutého mýdla, mytí klik od dve í, lešt ní zrcadel, vysypávání p ípadn dezinfekce odpadkových koš v etn vým ny sá, mytí mikrovlnné trouby 1 x týdn : mytí obklad, mytí dve í, mytí a dezinfekce sprchových kout, išt ní sk ín k v kuchy kách 1 x m sí : utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police), mytí vn jších dví ek kuchy ských linek, stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, odmrazení a vymytí zadavatelem vyklizených lednic 1 x ro : mytí radiátor 4. Výtahy: mytí podlahy a madla ve výtahu 1 x týdn : lešt ní zrcadel, mytí celého prostoru výtahu (mytí dve í, držadel), vysávání kolejnic výtahových dve í 5. Skladové, technické a archivní prostory: 1 x za 3 m síce: vysávání kolejnic u pojezdových regál, utírání a zametání prachu, mytí dlažby, stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 1 x ro : mytí dve í, oboustranné mytí oken, mytí radiátor 6. Úklid kolem budovy: udržování po ádku u obou vstup do budovy OSSZ Karviná a z p ední ásti budovy pod okny 1 x m sí mytí ú ední desky p ed budovou OSSZ Karviná Dle pot eby udržování po ádku kolem celé budovy a na pozemcích ve správ OSSZ Karviná

6 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Nový Ji ín A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Nový Ji ín, Svatopluka echa 1697/15, Nový Ji ín, viz p íloha. 2 této Smlouvy, které jsou ve správ OSSZ Nový Ji ín. 1. Pracovní režim úklidových prací v budov bude provád n v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 17:00 hodin do 20:00 hodin 3 hodiny Úterý od 15:00 hodin do 18:00 hodin 3 hodiny St eda od 17:00 hodin do 20:00 hodin 3 hodiny tvrtek od 15:00 hodin do 18:00 hodin 3 hodiny Pátek od 15:00 hodin do 18:00 hodin 3 hodiny a to dle individuálních pot eb v jednotlivých patrech a místnostech tak, aby nebyl narušen pracovní režim Objednatele. 2. Úklid režimových pracoviš - kancelá e. 226,. 311 a. 312 bude zajišt n zam stnanci Poskytovatele jen za p ítomnosti zam stnanc p íslušných odd lení. B) etnost 1. Kancelá e, podatelna, KC a informa ní boxy, denní místnosti, ekárna a jednací místnost LPS: mytí podlah, vysávání koberc, utírání prachu z voln dostupných míst, vysypání odpadkových koš dle druhu odpadu v etn vým ny sá, mytí stol, mytí klik u dve í, vysátí istící zóny (podatelna) 2 x týdn : vysávání koberc (v denních místnostech), vylešt ní prosklených p ek a dve í do klientských box, mytí okenních parapet 1 x týdn : vysávání koberc, vysátí aloun ného nábytku, vyprazd ování skartovacích stroj 1 x m sí : mytí dve í v etn prosklených ástí, utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police), ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína, odstran ní pavu in 1 x za 3 m síce: vyt ení vnit ního spodního rámu plastového okna (mokrou cestou) 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí vnit ních a venkovních parapet 1 x ro : mytí radiátor, išt ní koberc 1 x za 2 roky: lokální išt ní zát žových koberc extrak ní metodou 2. Zasedací místnost: 1 x m sí : vysávání koberc, vysátí aloun ného nábytku, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), mytí okenních parapet, vysypání odpadkových koš etn vým ny sá, stírání prachu z radiátor, išt ní vypína, odstran ní pavu in 1 x za 3 m síce: vyt ení vnit ního spodního rámu okna (mokrou cestou) 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí vnit ních a venkovních parapet 1 x ro : mytí radiátor, išt ní koberc 1 x za 2 roky: lokální išt ní zát žových koberc extrak ní metodou 3. Režimové pracovišt - pokladna a místnosti IKT: a) pokladna 1 x týdn : vysávání koberce, vysátí aloun ného nábytku, utírání prachu z voln dostupných míst, mytí stol, vysypání odpadkového koše dle druhu odpadu v etn vým ny sá ku, mytí okenních parapet

7 1 x m sí : mytí dve í, mytí klik u dve í, mytí a lešt ní sklen né p epážky, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 1 x za 3 m síce: vyt ení vnit ního spodního rámu okna (mokrou cestou), odstran ní pavu in 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí vnit ních a venkovních parapet 1 x ro : mytí radiátor, išt ní koberc 1 x za 2 roky: lokální išt ní zát žových koberc extrak ní metodou b) místnosti IKT 1 x týdn : mytí podlah, utírání prachu z voln dostupných míst, vysátí aloun ného nábytku, mytí stol, mytí okenních parapet, vysypání odpadkového koše dle druhu odpadu etn vým ny sá ku 1 x m sí : mytí dve í, mytí klik u dve í, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 1 x za 3 m síce: vyt ení vnit ního spodního rámu okna (mokrou cestou), odstran ní pavu in 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí vnit ních a venkovních parapet 1 x ro : mytí radiátor 4. Chodby, schodišt : mytí keramických podlah a terasa, vysátí istící zóny (vestibul budovy) 2 x týdn : mytí a lešt ní prosklených ploch spojovacích dve í, mytí klik u dve í, mytí prosklených ástí dve í hlavního a bo ního vchodu do budovy, mytí ostatních prosklených ástí spojovacích dve í ve vestibulu budovy, mytí madel a zábradlí na schodišti, vysátí sedadel u klientských lavic 1 x m sí : mytí dve í, vylešt ní vnit ní ú ední desky a prosklených informa ních tabulí, stírání prachu z radiátor a p enosných hasicích p ístroj, išt ní vypína, odstran ní pavu in 1 x ro : mytí radiátor, ru ní vy išt ní schodišt s použitím vysoce ú inného koncentrátu na hloubkové mytí a išt ní zašlého terasa, strojové ist ní keramické dlažby mycím automatem s odsáváním, a to s použití hloubkových isti 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí vnit ních a venkovních parapet (na schodišti v II. NP nelze otev ít k ídlo okna, proto je nutné použít p ístavný venkovní žeb ík). 5. Sociální za ízení a kuchy ky: mytí podlah, mytí a desinfekce WC (v etn toaletních prkének a nádržek), pisoár, mytí vodovodních baterií, umývadel, sprchových kout, mytí kuchy ských desek a ez, mytí jídelních stol, dopl ování toaletního papíru, papírových ru ník a tekutého mýdla, lešt ní zrcadel, vysypávání p ípadn dezinfekce odpadkových koš etn vým ny sá 1 x týdn : mytí dve í, mytí klik od dve í, mytí a dezinfekce sprchových kout, výlevek a d ez, dezinfekce WC št tek, išt ní vypína. 1 x m sí : mytí obklad, utírání prachu z osv tlení a jiných h e dostupných mís (nap. sk ín, police), mytí vn jších dví ek kuchy ských linek, mytí mikrovlnných trub, stírání prachu z radiátor, odstran ní pavu in 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí vnit ních a venkovních parapet 1 x ro : mytí radiátor, strojové ist ní keramické dlažby mycím automatem s odsáváním, a to s použití hloubkových isti 6. Výtah: mytí podlahy, lešt ní zrcadla 1 x m sí : mytí celého vnit ního prostoru ve výtahu, vysávání kolejnic výtahových dve í

8 7. Skladové a technické prostory, p íru ní a centrální spisovny: 1 x týdn : mytí podlah, p emž zabránit vniknutí vody do kolejnic u pojezdových regál 1 x za 3 m síce: vysávání kolejnic u pojezdových regál, utírání a zametání prachu, odstran ní pavu in 2x ro : zametení spadené omítky, mytí podlahy v I. PP 1 x ro : mytí radiátor 8. Kotelna: 1 x m sí : mytí podlahy, povrchové vysátí plynových kotl nebo povrchové set ení prachu z plynových kotl, odstran ní pavu in 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí vnit ních a venkovních parapet 1 x ro : mytí radiátor 9. Úklid kolem budovy: úklid, udržování po ádku a zametání p ed hlavním a bo ním vstupem do budovy OSSZ Nový Ji ín 1 x týdn vysypání odpadkového koše p ed hlavním vstupem do budovy 1 x m sí : mytí 2 ks ú edních desek, vysypávání popelníku v etn o isty za p ístavbou budovy Dle pot eby: udržování po ádku p ed automatickými posuvnými dve mi do budovy OSSZ Nový Ji ín, tj. vymetení listí z vestibulu budovy, v p ípad nep íznivého po así ot ení stékající vody kolem pohybového idla dve í a set ení vody z dlažby p ed hlavními dve mi do budovy

9 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Opava A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Opava, Krnovská 2975/75, Opava, viz p íloha. 2 této Smlouvy, které jsou ve správ OSSZ Opava. 1. Pracovní režim úklidových prací v budov bude provád n v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin Úterý od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin St eda od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin tvrtek od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin Pátek od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin a to dle individuálních pot eb v jednotlivých patrech a místnostech tak, aby nebyl narušen pracovní režim Objednatele. 2. Úklid režimových pracoviš - kancelá. 1.30, 1.31 a bude zajišt n zam stnanci Poskytovatele jen za p ítomnosti zam stnanc p íslušných odd lení. B) etnost 1. Kancelá e a zasedací místnosti: mytí podlah, vysávání koberc, utírání prachu z voln dostupných míst, vysypávání odpadkových koš dle druhu odpadu v etn vým ny sá, mytí stol, mytí klik u dve í, mytí umyvadel a vodovodních baterií (v kancelá ích), na odd lení LPS dopl ování papírových ru ník a tekutého mýdla a lešt ní zrcadel 1 x týdn : mytí okenních parapet, utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police) 1 x m sí : mytí dve í v etn prosklených ástí, vysátí aloun ného nábytku, mytí kancelá ských židlí, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám ( ást okna nelze otev ít, je nutné venkovní mytí), oboustranné mytí sklen ných zelených ploch na vstupní stran budovy mezi okny, odmrazení a vymytí zadavatelem vyklizených lednic 1 x za 2 roky: mytí radiátor, išt ní žaluzií (horizontální), išt ní koberc Dle pot eby: lokální išt ní koberc extrak ní metodou, vyprazd ování skartovacích stroj, išt ní koncových pr duch vzduchotechniky 2. Chodby a schodišt : mytí podlah, mytí prosklených vstupních dve í hlavního vchodu a vchodu z parkovišt, mytí klik u dve í v etn klientských center, mytí veškerých prosklených ástí klientských center 2 x týdn : mytí prosklených dve í a ostatních prosklených ástí vestibul, mytí madel na zábradlí na schodišti, úklid klientských sedadel 1 x m sí : mytí dve í v etn prosklených ástí, kompletní mytí zábradlí, vysátí aloun ného nábytku, stírání prachu z radiátor a p enosných hasicích p ístroj išt ní vypína 1 x ro : strojové išt ní podlah 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, oboustranné mytí venkovního sklen ného zábradlí

10 1 x za 2 roky: mytí radiátor, išt ní žaluzií, išt ní (mokrou cestou) trojmístných lavic umíst ných v halách a chodbách pro klienty a jednacích židlí pro klienty umíst ných v klientských centrech 3. Sociální za ízení a kuchy ky: mytí podlah, mytí a desinfekce WC (v etn toaletních prkének a nádržek), pisoár, vodovodních baterií, umyvadel, sprchových kout, mytí kuchy ských desky a ez, mytí jídelních stol, dopl ování toaletního papíru, papírových ru ník a tekutého mýdla, mytí klik od dve í, lešt ní zrcadel, vysypávání p ípadn dezinfekce odpadkových koš v etn vým ny sá, zalití vodou podlahových výpustí a výpustí ve sprchách (WC zam stnanci + WC ve ejnost) 1 x týdn : mytí obklad, mytí dve í, mytí a dezinfekce sprchových kout, išt ní sk ín k v kuchy kách, mytí mikrovlnných trub 1 x m sí : mytí jídelních židlí, utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police), mytí vn jších dví ek kuchy ských linek, stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : odmrazení a vymytí zadavatelem vyklizených lednic 1 x ro : strojové išt ní podlah 1 x za 2 roky: mytí radiátor Dle pot eby: išt ní koncových pr duch vzduchotechniky 4. Výtahy: mytí podlah 1 x týdn : lešt ní zrcadel, mytí celého prostoru výtahu (mytí dve í, držadel), vysávání kolejnic výtahových dve í 5. Skladové, technické a archivní prostory: 1 x za 3 m síce: vysávání kolejnic u pojezdových regál, mytí dlažby a mytí dlažby i mezi regály, utírání prachu z lístkovnic a stol ve spisovn, mytí garážových vrat, mytí podlahy garáže a kotelny (vždy po átkem tvrtletí), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 1 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí dve í 1 x za 2 roky: mytí radiátor Dle pot eby: išt ní koncových pr duch vzduchotechniky 6. Místnost rehabilitace: 1 x týdn : mytí podlah, mytí a desinfekce sprchovacího kout a WC (v etn toaletních prkének a nádržek), pisoár, mytí umyvadla a vodovodní baterie, kliky dve í, dopl ování toaletního papíru, papírových ru ník a tekutého mýdla, lešt ní zrcadla, vysypávání p ípadn išt ní odpadkového koše 1 x za 3 m síce: stírání prachu z radiátor, išt ní vypína Dle pot eby: išt ní koncových pr duch vzduchotechniky 7. Školicí místnost: Dle pot eby: mytí podlah, mytí okenních parapet, venkovních vstupních dve í ke školicí místnosti, vynášení odpadkových koš v etn vým ny sá, vysátí aloun ného nábytku, mytí stol, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí dve í 1 x za 2 roky: mytí radiátor, išt ní žaluzií (horizontální) 8. Úklid kolem budovy: udržování po ádku u vstupu do budovy OSSZ Opava, udržování istoty rohoží a istících zón u vstupních dve í do budovy (p ední, zadní, bo ní)

11 1 x m sí : mytí ú ední desky OSSZ Opava Dle pot eby: udržování po ádku kolem celé budovy OSSZ Opava a na pozemcích, které jsou ve správ OSSZ Opava, v etn úklidu kolem popelnic, vysypávání venkovních odpadkových koš (v etn o isty), mytí kryt venkovních sv tel 9. St ešní sv tlík: Dle pot eby: mytí oken st ešního sv tlíku na st eše (mytí ze st echy, p ístup na st echu z pevn uchyceného žeb íku u únikového schodišt ve 4.NP)

12 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Ostrava A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Ostrava, Zelená 3158/34a, Ostrava, viz p íloha. 2 této Smlouvy, které jsou ve správ OSSZ Ostrava. 1. Pracovní režim úklidových prací v budov bude provád n v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin Úterý od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin St eda od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin tvrtek od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin Pátek od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin a to dle individuálních pot eb v jednotlivých patrech a místnostech tak, aby nebyl narušen pracovní režim Objednatele. 2. Úklid režimových pracoviš kancelá e. 2201,. 2206,. 2213,. 2216,. 1112,. 1113,. 1127,. 230, ,. 832 a bude zajišt n úklid zam stnanci Poskytovatele jen za ítomnosti zam stnanc p íslušných odd lení. B) etnost 1. Kancelá e, klientské centrum a zasedací místnosti: mytí podlah, vysávání koberc, utírání prachu z voln dostupných míst, vysypávání odpadkových koš dle druhu odpadu v etn vým ny sá, mytí stol, mytí klik u dve í, mytí plastových klientských židlí (ve 4. NP), mytí d ez, umyvadel a vodovodních baterií (v kancelá ích), mytí a lešt ní sklen ných p epážek (klientské centrum a podatelna) 1 x týdn : mytí okenních parapet, vlhké set ení prachu z telefon, utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police) 1 x m sí : mytí dve í v etn prosklených ástí, mytí a lešt ní sklen ných p epážek (pokladny), vysátí aloun ného nábytku, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína, vlhké set ení prachu ze žaluzií (klientské centrum a podatelna) 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, odmrazení a vymytí zadavatelem vyklizených lednic 1 x ro : mytí radiátor, odborné vy išt ní žaluzií (horizontální, vertikální), išt ní koberc Dle pot eby: lokální išt ní koberc extrak ní metodou, vyprazd ování skartovacích stroj, odstran ní pavu in 2. Chodby, schodišt a vestibul: mytí podlah, vysávání koberc, mytí stol, mytí klik a madel u dve í 2 x týdn : mytí a lešt ní prosklených ploch dve í a ostatních prosklených ástí vestibul, mytí a set ení prachu z klientských sedadel a stolk 1 x týdn : mytí okenních parapet, mytí a lešt ní prosklených vstupních dve í hlavního vchodu a vchodu z parkovišt, mytí a lešt ní sklen né p epážky na vrátnici mytí vnit ních ú edních desek, mytí madel zábradlí na schodišti 1 x m sí : mytí dve í v etn prosklených ástí, vysátí aloun ného nábytku, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), vylešt ní vnit ní ú ední desky a prosklených

13 informa ních tabulí, kompletní mytí zábradlí, stírání prachu z radiátor a enosných hasicích p ístroj, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám 1 x ro : mytí radiátor, strojové išt ní podlah, odborné vy išt ní schodišt, išt ní koberc Dle pot eby: lokální išt ní koberc extrak ní metodou, vyprazd ování skartovacích stroj, odstran ní pavu in 3. Sociální za ízení a kuchy ky: mytí podlah, mytí a desinfekce WC (v etn toaletních prkének a nádržek), pisoár, mytí vodovodních baterií, umývadel, sprchových kout, mytí kuchy ských desek a ez, mytí jídelních stol, dopl ování toaletních papír, papírových ru ník a tekutého mýdla, mytí klik u dve í, lešt ní zrcadel, vysypávání p ípadn dezinfekce odpadkových koš v etn vým ny sá 1 x týdn : mytí obklad, mytí dve í, mytí a dezinfekce sprchových kout, výlevek a d ez, dezinfekce WC št tek 1 x m sí : utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police), mytí vn jších dví ek kuchy ských linek, mytí mikrovlnných trub, stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : odmrazení a vymytí zadavatelem vyklizených lednic 1 x ro : mytí radiátor 4. Ku árny: mytí podlah, vysypávání odpadkových koš dle druhu odpadu a popelník z ku áren (v etn o isty), mytí klik u dve í 1 x týdn : mytí okenních parapet, mytí a lešt ní prosklených dve í 1 x m sí : mytí dve í, stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám 1 x ro : mytí radiátor, odborné vy išt ní žaluzií (horizontální, vertikální) 5. Výtah: vysávání koberc, lešt ní zrcadla, mytí madel ve výtahu 1 x týdn : mytí celého prostoru výtahu, vysávání kolejnic výtahových dve í 6. Skladové, technické a archivní prostory: 1 x m sí : mytí podlah, vysávání kolejnic u pojezdových regál, utírání a zametání prachu, vysypávání odpadkových koš dle druhu odpadu v etn vým ny sá, mytí okenních parapet 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí dve í, mytí klik u dve í, stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 1 x ro : mytí radiátor, odborné vy išt ní žaluzií (horizontální), odstran ní pavu in 7. Služební garáž, podzemní parkovišt : 1 x m sí : mytí umývadla, vysávání podlahy (pr myslovým vysáva em), stírání prachu z radiátor, mytí dve í, mytí klik u dve í, vysypávání odpadkových koš dle druhu odpadu v etn vým ny sá, stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 1x ro : mytí radiátor, mytí garážových dve í Dle pot eby: údržba isticí zóny v podzemním parkovišti 8. Úklid kolem budovy: vysypávání popelníku v etn o isty p ed vstupem do budovy, udržování po ádku a zametání kolem kontejner a u vstupu do budovy, údržba venkovní isticí zóny 1 x m sí : mytí 2 ks ú edních desek OSSZ Ostrava

14 Dle pot eby: údržba 4 ks kameninových kv tiná u vstupu do budovy, udržování po ádku kolem budovy a na pozemcích ve správ OSSZ Ostrava

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova A/ VSTUP DO BUDOVY - zametání vstupní haly, setření na vlhko - úklid čistící zóny ve vchodu - vytírání, mopování vstupní haly, zádveří

Více

Rozsah prací a četnosti úklidu

Rozsah prací a četnosti úklidu Příloha č. 3.2. Rozsah prací a četnosti úklidu Obecné zásady: Pracovník zhotovitele bude pružně a samostatně reagovat na aktuální potřebu úklidu a v případě nutnosti provede úklid i mimo běžný rozsah,

Více

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole 1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole denně prováděné práce: - vyprázdnění odpadkových košů, třídění odpadu, výměna hyg.sáčků,

Více

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Zadávací řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZD ČÁST 2 PŘÍLOHA Č. 4 SEZNAM VÝKONŮ Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

s t a n d a r d y ú k l i d o v é Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla

s t a n d a r d y ú k l i d o v é Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla Četnost Rozsah činnosti Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla

Více

1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace

1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace 1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace 1.12. Plány úklidových prostor a) budova UFCH JH: 1. až 6. nadzemní podlaží jsou identická až na případné změny

Více

Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu. Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností

Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu. Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností 1. KANCELÁŘE s četností úklidu 5x týdně Denní práce : 2. KANCELÁŘE s četností úklidu

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Úklidové práce v pavilonech Nemocnice Český Krumlov, a.s. evidenční číslo: 353069

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Úklidové práce v pavilonech Nemocnice Český Krumlov, a.s. evidenční číslo: 353069 Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Zastoupený Mgr. Jaroslavem Šímou, předsedou představenstva a MUDr. Jindřichem Floriánem, místopředsedou představenstva

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

CENÍK ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB

CENÍK ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB CENÍK ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB ( KLIKNĚTE SI NA SLUŽBU, O KTEROU MÁTE ZÁJEM ) ZÁKLADNÍ SAZBA ÚKLIDOVÝCH PRACÍ... - 2 - PRAVIDELNÝ ÚKLID KANCELÁŘÍ... - 3 - GENERÁLNÍ ÚKLID KANCELÁŘÍ... - 4 - PRAVIDELNÝ ÚKLID DOMÁCNOSTÍ

Více

FN HK SM_81 verze 1 účinnost od 1. 8. 2008

FN HK SM_81 verze 1 účinnost od 1. 8. 2008 FN HK SM_81 verze 1 účinnost od 1. 8. 2008 9. PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU VE FN HK Úklid prostor FN HK se řídí vyhláškou č. 195/2005. Požadavky na úklid jsou stanoveny v obecných Technologických postupech

Více

Smlouva o dílo uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. Město Jilemnice se sídlem Masarykovo náměstí

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel: Národní památkový ústav Sídlem: Valdštejnské nám. 3, 118 01, Praha 1 IČ: 75032333 Zastoupen: Kontaktní adresa: Telefon: PhDr. Michaelem Zachařem Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 234 653 121 Výzva

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

Popis prostoru pro úklid v objektu MF, Janovského 438/2, Praha 7

Popis prostoru pro úklid v objektu MF, Janovského 438/2, Praha 7 Příloha č. 3 Popis prostoru pro úklid v objektu MF, Janovského 438/2, Praha 7 označení místnosti charakter místnosti četnost úklidu výměra v m 2 k uživateli prostor oprávnění vstupu ve vztahu režim.prost.

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

REKONSTRUKCE BYTU 2+kk 1.máje, 268 01, Hořovice

REKONSTRUKCE BYTU 2+kk 1.máje, 268 01, Hořovice ±0,000 = MÍSTNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ 1.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.06 SITUACE 1.10 PŮDORYS - současný stav 1.11 PŮDORYS - bourací práce 1.12 PŮDORYS - navrhovaný stav 2.10 PŮDORYS - návrh architektonický OBSAH: 1:50

Více

EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4

EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4 KONTAKT Naše adresa: GYPSTREND, s.r.o. 747 27 Kobe ice Telefon: Fax: E-mail: +420 553 657 361 +420 553 657 126 info@gypstrend.cz EXKLUZIVNÍ BYTOVÉ PROSTORY OPAVA - KYLEŠOVSKÝ KOPEC - GUDRICHOVA 4 1 Základní

Více

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224N 18 40'4.858E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování cile.jedemetaky.cz STARS TŘINEC Adresa Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) PŘÍSTUPNOST CÍLE Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování Přístupový chodník Parkoviště

Více

SMLOUVA č. Smluvní strany:

SMLOUVA č. Smluvní strany: SMLOUVA č. realizovaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a dle 269 odst. 2 zákona č.513/1991sb, obchodním zákoníkem v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY Evidenční číslo veřejné zakázky:

Více

3.2.1 movitý majetek INTERIÉRY - interiér závod Krnov

3.2.1 movitý majetek INTERIÉRY - interiér závod Krnov příloha č. 6 3.2.1 movitý majetek INTERIÉRY - interiér závod Krnov pořadové číslo položky ev.č. název místo ks obvyklá cena za jednotku cena obvyklá celkem 3.2.1.1 A455 skříň policová 2 dveřová (hl.400)

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb

Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb NPS 02577/2015 Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb uzavřená v souladu s ust. 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

podlahy na chodbách a schodišti výtah: podlaha, vnit ní dve e, st ny, zrcadlo zametení podlah ve spole ných sklepních prostorech

podlahy na chodbách a schodišti výtah: podlaha, vnit ní dve e, st ny, zrcadlo zametení podlah ve spole ných sklepních prostorech ehled rozsahu a pln ní úklidových prací na dom Rybova 1904, vchod 21, za m síc: Leden 2011 a vyt ení : 4.1 úterý 7.1 pátek 11.1 úterý 14.1 pátek po 14 dnech 18.1 úterý 21.1 pátek 25.1 úterý 28.1 pátek

Více

Akce: Projektová dokumentace pro objekt MŠ na pozemku p.č. 670/8. Věc: Kontrolní den projektu (KDP) VÝROBNÍ VÝBOR

Akce: Projektová dokumentace pro objekt MŠ na pozemku p.č. 670/8. Věc: Kontrolní den projektu (KDP) VÝROBNÍ VÝBOR ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Akce: Projektová dokumentace pro objekt MŠ na pozemku p.č. 670/8 Zákazník: MČ PRAHA ÚJEZD, Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 Věc: Kontrolní den projektu (KDP) VÝROBNÍ VÝBOR Místo

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

CENÍK NÁJEMNÉHO A SLUŽEB

CENÍK NÁJEMNÉHO A SLUŽEB CENÍK NÁJEMNÉHO A SLUŽEB Útvar Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu VŠB-TU Ostrava 17. Listopadu 15/2172 708 33 Ostrava-Poruba Tel. : +420 597 329 010 Mobil: +420 777 793 365 E-mail : inkubator@vsb.cz

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2 Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2 Zastavěná plocha 271 m 2 Zpevněné plochy 145 m 2 Plocha bazén 24 m 2 Plocha zeleně 615 m 2 0 2 5 10 Koeficient

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n

a d m i n i s t r a t i v n í b u d o v a B e r o u n Výborná dopravní dostupnost 15 minut do Prahy po dálnici D5 ke stanici metra Železniční a autobusové spojení připravovaná rychlodráha mezinárodní letiště Ruzyně dostupné do 25 minut po dálnici Hlavní silniční

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

GT.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

GT.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : MŠ URXOVA - GO HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU A SPOJOVACÍ CHODBY STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁST : GT.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1. Zadávací údaje stravovacího provozu 2. Dispoziční řešení a popis provozu 3. Nároky

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

POHLED ZÁPADNÍ Z ULICE

POHLED ZÁPADNÍ Z ULICE POHLED ZÁPADNÍ Z ULICE POHLED SEVERNÍ Z ULICE POHLED VÝCHODNÍ ZE DVORA O PROJEKTU, LOKALITA Novostavba 2 bytových domů Jírovcova A a B se nachází v centru Českých Budějovic, v docházkové vzdálenosti náměstí

Více

POHLED JIHOZÁPADNÍ Z ULICE

POHLED JIHOZÁPADNÍ Z ULICE POHLED JIHOZÁPADNÍ Z ULICE POHLED SEVEROZÁPADNÍ Z ULICE POHLED VÝCHODNÍ Z ULICE O PROJEKTU, LOKALITA Novostavba bytového domu Jírovcova C se nachází v centru Českých Budějovic, v docházkové vzdálenosti

Více

Praze dne : 5.3.2012. U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6. plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn.

Praze dne : 5.3.2012. U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6. plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn. K čj :338 1/2011/DP - ÚVN Praze dne : 5.3.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 44 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE standardy vybavení Konstrukční systém - ZALOŽENÍ OBJEKTU DLE INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DESKA+ PILOTY - PODZEMNÍ STAVBA ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE - NADZEMNÍ STAVBA CIHELNÝ

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Bytový dům Vinohradská 33/89

Bytový dům Vinohradská 33/89 Bytový dům Vinohradská 33/89 Katalog standardů Konstrukční systém PODZEMNÍ STAVBA ZESÍLENÁ ZÁKLADOVÁ DESKA, OSOBNÍ VÝTAH ZALOŽEN NEZÁVISLE NA BETONOVÉ DESCE. NADZEMNÍ STAVBA CIHELNÝ SYSTÉM. SVĚTLÁ VÝŠKA

Více

ÚKLIDOVÉ PRÁCE. Denní úklidový servis zahrnující:

ÚKLIDOVÉ PRÁCE. Denní úklidový servis zahrnující: ÚKLIDOVÉ PRÁCE Denní úklidový servis zahrnující: vyvětrání místnost vynesení košů a popelníků otření prachu setření povrchů stolů a zařízení do výše 180 cm urovnání nábytku vysávání koberců mytí a mopování

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Zadávací dokumentace pro projekt rekonstrukce restaurační lodi Lužnice

Zadávací dokumentace pro projekt rekonstrukce restaurační lodi Lužnice Zadávací dokumentace pro projekt rekonstrukce restaurační lodi Lužnice Pražská paroplavební společnost a.s. Hořejší nábřeží 17/N, P.O. box 205 150 21, Praha 5 Společnost zapsána do oddílu B, vložka 1380

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Umělohmotná stohovatelná židle Pojízdný kontejner pod kancelářský stůl Postel ocelová Lednička Minikuchyňka Skladový regál Elektrický vařič

Umělohmotná stohovatelná židle Pojízdný kontejner pod kancelářský stůl Postel ocelová Lednička Minikuchyňka Skladový regál Elektrický vařič Přehled typů kontejnerů a vybavení pro pronájem Obytný kontejner bez zařízení Uvedené vnější rozměry v mm, délka x šířka x výška Obytný kontejner stohovatelný a spojovatelný s odzkoušenou typovou statikou,

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále též zákon ) 1. Název nadlimitní ve ejné zakázky: Zajišt ní pravidelných úklidových

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

NISSAN NAVARA ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít

NISSAN NAVARA ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ. Vytisknout Zavřít NISSAN NAVARA ORIGINÁLNÍ P ÍSLUŠENSTVÍ T - Line S - Line X - Line 1 2 3 1> Nový Double Cab s pevnou snímatelnou st echou (80) 2> s pevnou snímatelnou st echou (77) 3> King Cab s pevnou snímatelnou st echou

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Smlouva o úklidu Prostor společnosti Posíláme poptávky, s. r. o.

Smlouva o úklidu Prostor společnosti Posíláme poptávky, s. r. o. Smlouva o úklidu Prostor společnosti Posíláme poptávky, s. r. o. Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem

Více

Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Pepa Tuhý Strana1 Obsah Základní p ehled ACS ipové systémy Základní p ehled CCTV kamerové systémy Základní p ehled DT - domovní telefony Reference Strana2 Policejní

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury

Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury Tabulka č. 7b) Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury (v tis. Kč) UKAZATELÉ 2006 2007 2008 2009 2010 MŠ Riegrova oprava vchodu pro děti 250 rekon.

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Firma: Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA Příloha č.ii. Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Znalecký posudek. 2763/2011

Znalecký posudek. 2763/2011 Znalecký posudek. 2763/2011 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 902 na pozemku p.. St. 1687 a pozemku tvo eného parcelami. St. 1687 a. 350/54 v kat. úz. Kostelec nad Labem, obec Kostelec nad Labem, okres

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Datum: 05. ledna 2004 Místo: Opava, okr. Opava Prohlášení vlastníka (podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo.

Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Enel Networks & Infrastructures Aktivní energetické ízení pro pavilony Expo. Chytrá sí Expo. Antonello Buondonno Carlos Dodero Konference EZ Špindler v Mlýn, 16.4.2015 Obsah Enel pro Expo 2015: Chytrá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více