Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek"

Transkript

1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Frýdek-Místek, Palackého 115, Frýdek-Místek, viz p íloha. 2 této Smlouvy, které jsou ve správ OSSZ Frýdek-Místek. 1. Pracovní režim úklidových prací v budov bude provád n v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 17:00 hodin do 20:00 hodin 3 hodiny Úterý od 15:30 hodin do 20:00 hodin 4,5 hodiny St eda od 17:00 hodin do 20:00 hodin 3 hodiny tvrtek od 15:30 hodin do 20:00 hodin 4,5 hodiny Pátek od 14:00 hodin do 20:00 hodin 6 hodin a to dle individuálních pot eb v jednotlivých patrech a místnostech tak, aby nebyl narušen pracovní režim Objednatele. 2. Úklid režimových pracoviš - kancelá e. 130 a. 224 bude zajišt n zam stnanci Poskytovatele jen za p ítomnosti zam stnanc p íslušných odd lení. B) etnost 1. Kancelá e 1. NP: 1x týdn : vysávání koberc, utírání prachu z voln dostupných míst, vysypávání odpadkových koš a t íd ní dle druhu odpadu v etn vým ny sá, mytí stol, mytí klik u dve í, mytí umývadel a vodovodních baterií (v kancelá ích) mytí okenních parapet, utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police) 1 x m sí : mytí dve í, vysátí aloun ného nábytku, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám 1 x ro mytí radiátor, odborné vy išt ní žaluzií (horizontální), išt ní koberc Dle pot eby: lokální išt ní koberc extrak ní metodou, vysypávání obsahu skartovacích stroj 2. Kancelá e 2. NP a 3. NP: utírání prachu z voln dostupných míst, vysypávání odpadkových koš a t íd ní dle druhu odpadu v etn vým ny sá, mytí klik u dve í, mytí umývadel a vodovodních baterií 2 x týdn : vysávání koberc, mytí okenních parapet, mytí stol 1 x m sí : mytí dve í v etn prosklených ástí, utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police), vysátí aloun ného nábytku, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám 1 x ro mytí radiátor, odborné vy išt ní žaluzií (horizontální), išt ní koberc Dle pot eby: lokální išt ní koberc extrak ní metodou, vysypávání obsahu skartovacích stroj 3. Zasedací místnosti: Zasedací místnost 206: 1 x týdn : vysávání koberce, utírání prachu z voln dostupných míst, mytí okenních parapet, mytí stol, vysypání odpadkového koše a t íd ní dle druhu odpadu v etn vým ny sá

2 1 x m sí : vysátí aloun ného nábytku, ošet ení nábytku (odstran ní mastnost, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám 1 x ro : mytí radiátor, odborné išt ní žaluzií (horizontální), išt ní koberc Dle pot eby: lokální išt ní koberc extrak ní metodou Zasedací místnost 314: 1 x m sí : vysávání koberce, vysátí aloun ného nábytku, utírání prachu z voln dostupných míst, mytí stol, ošet ení nábytku (odstran ní mastnost, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám za pomocí horolezecké i jiné techniky 1 x ro : mytí radiátor, odborné išt ní žaluzií (horizontální), išt ní koberc Dle pot eby: lokální išt ní koberc extrak ní metodou, vysypání odpadkových koš a t íd ní dle druhu odpadu v etn vým ny sá Zasedací místnost 314 provozní ást: 1 x týdn : vysávání koberce, utírání prachu z voln dostupných míst, mytí stol 1 x m sí : vysátí aloun ného nábytku, ošet ení nábytku (odstran ní mastnost, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám za pomocí horolezecké i jiné techniky 1 x ro : mytí radiátor, odborné išt ní žaluzií (horizontální), išt ní koberc Dle pot eby: vysypávání odpadkových koš a t íd ní dle druhu odpadu v etn vým ny sá a obsahu skartovacího stroje 4. Chodby a schodišt : mytí podlah, mytí prosklených vstupních dve í hlavního vchodu, mytí klik u dve í, mytí lavic na chodbách, mytí schod na schodišti, údržba istící zóny hlavní vstup do budovy, vstup z nádvo í 2 x týdn : mytí prosklených dve í a ostatních prosklených ástí informací zázemí ostrahy, mytí madel zábradlí na schodišti 1 x m sí : mytí dve í, kompletní mytí zábradlí, stírání prachu z radiátor a z p enosných hasicích p ístroj, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám (atypická schodiš ová okna) a prosklený prostor vstupních dve í za pomoci horolezecké i jiné techniky oboustrann 1 x ro : mytí radiátor, údržba a ošet ení d ev ného obložení na chodbách Dle pot eby: zalévání kv tin a údržba um lých kv tin na chodbách 5. Sociální za ízení a kuchy ky: mytí podlah, mytí a desinfekce WC (v etn toaletních prkének a nádržek), pisoár, vodovodních baterií, umývadel, sprchových kout, mytí kuchy ské desky a d ez, dopl ování toaletního papíru, papírových ru ník a tekutého mýdla, mytí klik od dve í, lešt ní zrcadel, vysypávání p ípadn dezinfekce odpadkových koš v etn vým ny sá, išt ní elektrických osouše na ruce 1 x týdn : mytí obklad, mytí dve í, mytí a dezinfekce sprchových kout, išt ní sk ín k v kuchy kách 1 x m sí : utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police), mytí vn jších dví ek kuchy ské linky, išt ní vypína 1 x ro : mytí radiátor 6. Skladové, technické, spisovny a garáže: 1 x za m síc: zametání podlahy garáží, utírání prachu 1 x za 3 m síce: vysávání kolejnic u pojezdových regál, utírání prachu, mytí podlahy, išt ní vypína

3 1 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí dve í v etn garážových vrat, mytí radiátor 7. Úklid kolem budovy: udržování po ádku u vstupu do budovy OSSZ Frýdek-Místek a kolem popelnic v nádvo í 1 x m sí : mytí 2 ks ú edních desek p ed budovou OSSZ Frýdek-Místek Dle pot eby: údržba 2 ks kameninových kv tiná u vstupu do budovy pletí, zalévání.

4 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Karviná A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budov A i B OSSZ Karviná, Nám. Budovatel 1333/31, Karviná, viz p íloha. 2 této Smlouvy, které jsou ve správ OSSZ Karviná. 1. Pracovní režim úklidových prací v budov bude provád n v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 17:00 hodin do 21:00 hodin 4 hodiny Úterý od 15:00 hodin do 19:00 hodin 4 hodiny St eda od 17:00 hodin do 21:00 hodin 4 hodiny tvrtek od 15:00 hodin do 19:00 hodin 4 hodiny Pátek od 14:30 hodin do 18:30 hodin 4 hodiny a to dle individuálních pot eb v jednotlivých patrech a místnostech tak, aby nebyl narušen pracovní režim Objednatele. 2. Úklid režimových pracoviš - kancelá e. 37,. 50 a. 15 bude zajišt n zam stnanci Poskytovatele jen za p ítomnosti zam stnanc p íslušných odd lení. B) etnost 1. Kancelá e a zasedací místnost: vysávání koberc, utírání prachu z voln dostupných míst, vysypávání odpadkových koš dle druhu odpadu v etn vým ny sá, mytí stol, mytí klik u dve í, mytí umyvadel a vodovodních baterií (v kancelá ích) 1 x týdn : mytí okenních parapet, utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police) 1 x m sí : mytí dve í v etn prosklených ástí, vysátí aloun ného nábytku, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, odmrazení a vymytí zadavatelem vyklizených lednic 1 x ro mytí radiátor, ist ní žaluzií (horizontální), išt ní koberc Dle pot eby: lokální išt ní koberc extrak ní metodou, vyprazd ování skartovacích stroj 2. Chodby a schodišt : mytí podlah, mytí klik u dve í 2 x týdn : mytí prosklených vstupních dve í u hlavního vchodu na informa ním st edisku a služebního vchodu, mytí prosklených dve í a ostatních prosklených ástí vestibul a klientského centra, mytí madel na zábradlí na schodišti, úklid klientských sedadel 1 x m sí : mytí dve í v etn prosklených ástí, kompletní mytí zábradlí, vysátí aloun ného nábytku, stírání prachu z radiátor a p enosných hasicích p ístroj, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám 1 x ro : mytí radiátor, vy išt ní schodišt 3. Sociální za ízení a kuchy ky: mytí podlah, mytí a desinfekce WC (v etn toaletních prkének a nádržek), pisoár, vodovodních baterií, umývadel, sprchových kout, mytí kuchy ských desek a ez, mytí jídelních stol, dopl ování toaletního papíru, papírových ru ník a

5 tekutého mýdla, mytí klik od dve í, lešt ní zrcadel, vysypávání p ípadn dezinfekce odpadkových koš v etn vým ny sá, mytí mikrovlnné trouby 1 x týdn : mytí obklad, mytí dve í, mytí a dezinfekce sprchových kout, išt ní sk ín k v kuchy kách 1 x m sí : utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police), mytí vn jších dví ek kuchy ských linek, stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, odmrazení a vymytí zadavatelem vyklizených lednic 1 x ro : mytí radiátor 4. Výtahy: mytí podlahy a madla ve výtahu 1 x týdn : lešt ní zrcadel, mytí celého prostoru výtahu (mytí dve í, držadel), vysávání kolejnic výtahových dve í 5. Skladové, technické a archivní prostory: 1 x za 3 m síce: vysávání kolejnic u pojezdových regál, utírání a zametání prachu, mytí dlažby, stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 1 x ro : mytí dve í, oboustranné mytí oken, mytí radiátor 6. Úklid kolem budovy: udržování po ádku u obou vstup do budovy OSSZ Karviná a z p ední ásti budovy pod okny 1 x m sí mytí ú ední desky p ed budovou OSSZ Karviná Dle pot eby udržování po ádku kolem celé budovy a na pozemcích ve správ OSSZ Karviná

6 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Nový Ji ín A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Nový Ji ín, Svatopluka echa 1697/15, Nový Ji ín, viz p íloha. 2 této Smlouvy, které jsou ve správ OSSZ Nový Ji ín. 1. Pracovní režim úklidových prací v budov bude provád n v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 17:00 hodin do 20:00 hodin 3 hodiny Úterý od 15:00 hodin do 18:00 hodin 3 hodiny St eda od 17:00 hodin do 20:00 hodin 3 hodiny tvrtek od 15:00 hodin do 18:00 hodin 3 hodiny Pátek od 15:00 hodin do 18:00 hodin 3 hodiny a to dle individuálních pot eb v jednotlivých patrech a místnostech tak, aby nebyl narušen pracovní režim Objednatele. 2. Úklid režimových pracoviš - kancelá e. 226,. 311 a. 312 bude zajišt n zam stnanci Poskytovatele jen za p ítomnosti zam stnanc p íslušných odd lení. B) etnost 1. Kancelá e, podatelna, KC a informa ní boxy, denní místnosti, ekárna a jednací místnost LPS: mytí podlah, vysávání koberc, utírání prachu z voln dostupných míst, vysypání odpadkových koš dle druhu odpadu v etn vým ny sá, mytí stol, mytí klik u dve í, vysátí istící zóny (podatelna) 2 x týdn : vysávání koberc (v denních místnostech), vylešt ní prosklených p ek a dve í do klientských box, mytí okenních parapet 1 x týdn : vysávání koberc, vysátí aloun ného nábytku, vyprazd ování skartovacích stroj 1 x m sí : mytí dve í v etn prosklených ástí, utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police), ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína, odstran ní pavu in 1 x za 3 m síce: vyt ení vnit ního spodního rámu plastového okna (mokrou cestou) 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí vnit ních a venkovních parapet 1 x ro : mytí radiátor, išt ní koberc 1 x za 2 roky: lokální išt ní zát žových koberc extrak ní metodou 2. Zasedací místnost: 1 x m sí : vysávání koberc, vysátí aloun ného nábytku, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), mytí okenních parapet, vysypání odpadkových koš etn vým ny sá, stírání prachu z radiátor, išt ní vypína, odstran ní pavu in 1 x za 3 m síce: vyt ení vnit ního spodního rámu okna (mokrou cestou) 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí vnit ních a venkovních parapet 1 x ro : mytí radiátor, išt ní koberc 1 x za 2 roky: lokální išt ní zát žových koberc extrak ní metodou 3. Režimové pracovišt - pokladna a místnosti IKT: a) pokladna 1 x týdn : vysávání koberce, vysátí aloun ného nábytku, utírání prachu z voln dostupných míst, mytí stol, vysypání odpadkového koše dle druhu odpadu v etn vým ny sá ku, mytí okenních parapet

7 1 x m sí : mytí dve í, mytí klik u dve í, mytí a lešt ní sklen né p epážky, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 1 x za 3 m síce: vyt ení vnit ního spodního rámu okna (mokrou cestou), odstran ní pavu in 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí vnit ních a venkovních parapet 1 x ro : mytí radiátor, išt ní koberc 1 x za 2 roky: lokální išt ní zát žových koberc extrak ní metodou b) místnosti IKT 1 x týdn : mytí podlah, utírání prachu z voln dostupných míst, vysátí aloun ného nábytku, mytí stol, mytí okenních parapet, vysypání odpadkového koše dle druhu odpadu etn vým ny sá ku 1 x m sí : mytí dve í, mytí klik u dve í, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 1 x za 3 m síce: vyt ení vnit ního spodního rámu okna (mokrou cestou), odstran ní pavu in 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí vnit ních a venkovních parapet 1 x ro : mytí radiátor 4. Chodby, schodišt : mytí keramických podlah a terasa, vysátí istící zóny (vestibul budovy) 2 x týdn : mytí a lešt ní prosklených ploch spojovacích dve í, mytí klik u dve í, mytí prosklených ástí dve í hlavního a bo ního vchodu do budovy, mytí ostatních prosklených ástí spojovacích dve í ve vestibulu budovy, mytí madel a zábradlí na schodišti, vysátí sedadel u klientských lavic 1 x m sí : mytí dve í, vylešt ní vnit ní ú ední desky a prosklených informa ních tabulí, stírání prachu z radiátor a p enosných hasicích p ístroj, išt ní vypína, odstran ní pavu in 1 x ro : mytí radiátor, ru ní vy išt ní schodišt s použitím vysoce ú inného koncentrátu na hloubkové mytí a išt ní zašlého terasa, strojové ist ní keramické dlažby mycím automatem s odsáváním, a to s použití hloubkových isti 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí vnit ních a venkovních parapet (na schodišti v II. NP nelze otev ít k ídlo okna, proto je nutné použít p ístavný venkovní žeb ík). 5. Sociální za ízení a kuchy ky: mytí podlah, mytí a desinfekce WC (v etn toaletních prkének a nádržek), pisoár, mytí vodovodních baterií, umývadel, sprchových kout, mytí kuchy ských desek a ez, mytí jídelních stol, dopl ování toaletního papíru, papírových ru ník a tekutého mýdla, lešt ní zrcadel, vysypávání p ípadn dezinfekce odpadkových koš etn vým ny sá 1 x týdn : mytí dve í, mytí klik od dve í, mytí a dezinfekce sprchových kout, výlevek a d ez, dezinfekce WC št tek, išt ní vypína. 1 x m sí : mytí obklad, utírání prachu z osv tlení a jiných h e dostupných mís (nap. sk ín, police), mytí vn jších dví ek kuchy ských linek, mytí mikrovlnných trub, stírání prachu z radiátor, odstran ní pavu in 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí vnit ních a venkovních parapet 1 x ro : mytí radiátor, strojové ist ní keramické dlažby mycím automatem s odsáváním, a to s použití hloubkových isti 6. Výtah: mytí podlahy, lešt ní zrcadla 1 x m sí : mytí celého vnit ního prostoru ve výtahu, vysávání kolejnic výtahových dve í

8 7. Skladové a technické prostory, p íru ní a centrální spisovny: 1 x týdn : mytí podlah, p emž zabránit vniknutí vody do kolejnic u pojezdových regál 1 x za 3 m síce: vysávání kolejnic u pojezdových regál, utírání a zametání prachu, odstran ní pavu in 2x ro : zametení spadené omítky, mytí podlahy v I. PP 1 x ro : mytí radiátor 8. Kotelna: 1 x m sí : mytí podlahy, povrchové vysátí plynových kotl nebo povrchové set ení prachu z plynových kotl, odstran ní pavu in 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí vnit ních a venkovních parapet 1 x ro : mytí radiátor 9. Úklid kolem budovy: úklid, udržování po ádku a zametání p ed hlavním a bo ním vstupem do budovy OSSZ Nový Ji ín 1 x týdn vysypání odpadkového koše p ed hlavním vstupem do budovy 1 x m sí : mytí 2 ks ú edních desek, vysypávání popelníku v etn o isty za p ístavbou budovy Dle pot eby: udržování po ádku p ed automatickými posuvnými dve mi do budovy OSSZ Nový Ji ín, tj. vymetení listí z vestibulu budovy, v p ípad nep íznivého po así ot ení stékající vody kolem pohybového idla dve í a set ení vody z dlažby p ed hlavními dve mi do budovy

9 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Opava A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Opava, Krnovská 2975/75, Opava, viz p íloha. 2 této Smlouvy, které jsou ve správ OSSZ Opava. 1. Pracovní režim úklidových prací v budov bude provád n v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin Úterý od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin St eda od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin tvrtek od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin Pátek od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin a to dle individuálních pot eb v jednotlivých patrech a místnostech tak, aby nebyl narušen pracovní režim Objednatele. 2. Úklid režimových pracoviš - kancelá. 1.30, 1.31 a bude zajišt n zam stnanci Poskytovatele jen za p ítomnosti zam stnanc p íslušných odd lení. B) etnost 1. Kancelá e a zasedací místnosti: mytí podlah, vysávání koberc, utírání prachu z voln dostupných míst, vysypávání odpadkových koš dle druhu odpadu v etn vým ny sá, mytí stol, mytí klik u dve í, mytí umyvadel a vodovodních baterií (v kancelá ích), na odd lení LPS dopl ování papírových ru ník a tekutého mýdla a lešt ní zrcadel 1 x týdn : mytí okenních parapet, utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police) 1 x m sí : mytí dve í v etn prosklených ástí, vysátí aloun ného nábytku, mytí kancelá ských židlí, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám ( ást okna nelze otev ít, je nutné venkovní mytí), oboustranné mytí sklen ných zelených ploch na vstupní stran budovy mezi okny, odmrazení a vymytí zadavatelem vyklizených lednic 1 x za 2 roky: mytí radiátor, išt ní žaluzií (horizontální), išt ní koberc Dle pot eby: lokální išt ní koberc extrak ní metodou, vyprazd ování skartovacích stroj, išt ní koncových pr duch vzduchotechniky 2. Chodby a schodišt : mytí podlah, mytí prosklených vstupních dve í hlavního vchodu a vchodu z parkovišt, mytí klik u dve í v etn klientských center, mytí veškerých prosklených ástí klientských center 2 x týdn : mytí prosklených dve í a ostatních prosklených ástí vestibul, mytí madel na zábradlí na schodišti, úklid klientských sedadel 1 x m sí : mytí dve í v etn prosklených ástí, kompletní mytí zábradlí, vysátí aloun ného nábytku, stírání prachu z radiátor a p enosných hasicích p ístroj išt ní vypína 1 x ro : strojové išt ní podlah 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, oboustranné mytí venkovního sklen ného zábradlí

10 1 x za 2 roky: mytí radiátor, išt ní žaluzií, išt ní (mokrou cestou) trojmístných lavic umíst ných v halách a chodbách pro klienty a jednacích židlí pro klienty umíst ných v klientských centrech 3. Sociální za ízení a kuchy ky: mytí podlah, mytí a desinfekce WC (v etn toaletních prkének a nádržek), pisoár, vodovodních baterií, umyvadel, sprchových kout, mytí kuchy ských desky a ez, mytí jídelních stol, dopl ování toaletního papíru, papírových ru ník a tekutého mýdla, mytí klik od dve í, lešt ní zrcadel, vysypávání p ípadn dezinfekce odpadkových koš v etn vým ny sá, zalití vodou podlahových výpustí a výpustí ve sprchách (WC zam stnanci + WC ve ejnost) 1 x týdn : mytí obklad, mytí dve í, mytí a dezinfekce sprchových kout, išt ní sk ín k v kuchy kách, mytí mikrovlnných trub 1 x m sí : mytí jídelních židlí, utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police), mytí vn jších dví ek kuchy ských linek, stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : odmrazení a vymytí zadavatelem vyklizených lednic 1 x ro : strojové išt ní podlah 1 x za 2 roky: mytí radiátor Dle pot eby: išt ní koncových pr duch vzduchotechniky 4. Výtahy: mytí podlah 1 x týdn : lešt ní zrcadel, mytí celého prostoru výtahu (mytí dve í, držadel), vysávání kolejnic výtahových dve í 5. Skladové, technické a archivní prostory: 1 x za 3 m síce: vysávání kolejnic u pojezdových regál, mytí dlažby a mytí dlažby i mezi regály, utírání prachu z lístkovnic a stol ve spisovn, mytí garážových vrat, mytí podlahy garáže a kotelny (vždy po átkem tvrtletí), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 1 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí dve í 1 x za 2 roky: mytí radiátor Dle pot eby: išt ní koncových pr duch vzduchotechniky 6. Místnost rehabilitace: 1 x týdn : mytí podlah, mytí a desinfekce sprchovacího kout a WC (v etn toaletních prkének a nádržek), pisoár, mytí umyvadla a vodovodní baterie, kliky dve í, dopl ování toaletního papíru, papírových ru ník a tekutého mýdla, lešt ní zrcadla, vysypávání p ípadn išt ní odpadkového koše 1 x za 3 m síce: stírání prachu z radiátor, išt ní vypína Dle pot eby: išt ní koncových pr duch vzduchotechniky 7. Školicí místnost: Dle pot eby: mytí podlah, mytí okenních parapet, venkovních vstupních dve í ke školicí místnosti, vynášení odpadkových koš v etn vým ny sá, vysátí aloun ného nábytku, mytí stol, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí dve í 1 x za 2 roky: mytí radiátor, išt ní žaluzií (horizontální) 8. Úklid kolem budovy: udržování po ádku u vstupu do budovy OSSZ Opava, udržování istoty rohoží a istících zón u vstupních dve í do budovy (p ední, zadní, bo ní)

11 1 x m sí : mytí ú ední desky OSSZ Opava Dle pot eby: udržování po ádku kolem celé budovy OSSZ Opava a na pozemcích, které jsou ve správ OSSZ Opava, v etn úklidu kolem popelnic, vysypávání venkovních odpadkových koš (v etn o isty), mytí kryt venkovních sv tel 9. St ešní sv tlík: Dle pot eby: mytí oken st ešního sv tlíku na st eše (mytí ze st echy, p ístup na st echu z pevn uchyceného žeb íku u únikového schodišt ve 4.NP)

12 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Ostrava A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Ostrava, Zelená 3158/34a, Ostrava, viz p íloha. 2 této Smlouvy, které jsou ve správ OSSZ Ostrava. 1. Pracovní režim úklidových prací v budov bude provád n v následujícím rozsahu takto: Pond lí od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin Úterý od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin St eda od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin tvrtek od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin Pátek od 15:00 hodin do 21:00 hodin 6 hodin a to dle individuálních pot eb v jednotlivých patrech a místnostech tak, aby nebyl narušen pracovní režim Objednatele. 2. Úklid režimových pracoviš kancelá e. 2201,. 2206,. 2213,. 2216,. 1112,. 1113,. 1127,. 230, ,. 832 a bude zajišt n úklid zam stnanci Poskytovatele jen za ítomnosti zam stnanc p íslušných odd lení. B) etnost 1. Kancelá e, klientské centrum a zasedací místnosti: mytí podlah, vysávání koberc, utírání prachu z voln dostupných míst, vysypávání odpadkových koš dle druhu odpadu v etn vým ny sá, mytí stol, mytí klik u dve í, mytí plastových klientských židlí (ve 4. NP), mytí d ez, umyvadel a vodovodních baterií (v kancelá ích), mytí a lešt ní sklen ných p epážek (klientské centrum a podatelna) 1 x týdn : mytí okenních parapet, vlhké set ení prachu z telefon, utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police) 1 x m sí : mytí dve í v etn prosklených ástí, mytí a lešt ní sklen ných p epážek (pokladny), vysátí aloun ného nábytku, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), stírání prachu z radiátor, išt ní vypína, vlhké set ení prachu ze žaluzií (klientské centrum a podatelna) 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, odmrazení a vymytí zadavatelem vyklizených lednic 1 x ro : mytí radiátor, odborné vy išt ní žaluzií (horizontální, vertikální), išt ní koberc Dle pot eby: lokální išt ní koberc extrak ní metodou, vyprazd ování skartovacích stroj, odstran ní pavu in 2. Chodby, schodišt a vestibul: mytí podlah, vysávání koberc, mytí stol, mytí klik a madel u dve í 2 x týdn : mytí a lešt ní prosklených ploch dve í a ostatních prosklených ástí vestibul, mytí a set ení prachu z klientských sedadel a stolk 1 x týdn : mytí okenních parapet, mytí a lešt ní prosklených vstupních dve í hlavního vchodu a vchodu z parkovišt, mytí a lešt ní sklen né p epážky na vrátnici mytí vnit ních ú edních desek, mytí madel zábradlí na schodišti 1 x m sí : mytí dve í v etn prosklených ástí, vysátí aloun ného nábytku, ošet ení nábytku (odstran ní mastnot, otisk apod.), vylešt ní vnit ní ú ední desky a prosklených

13 informa ních tabulí, kompletní mytí zábradlí, stírání prachu z radiátor a enosných hasicích p ístroj, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám 1 x ro : mytí radiátor, strojové išt ní podlah, odborné vy išt ní schodišt, išt ní koberc Dle pot eby: lokální išt ní koberc extrak ní metodou, vyprazd ování skartovacích stroj, odstran ní pavu in 3. Sociální za ízení a kuchy ky: mytí podlah, mytí a desinfekce WC (v etn toaletních prkének a nádržek), pisoár, mytí vodovodních baterií, umývadel, sprchových kout, mytí kuchy ských desek a ez, mytí jídelních stol, dopl ování toaletních papír, papírových ru ník a tekutého mýdla, mytí klik u dve í, lešt ní zrcadel, vysypávání p ípadn dezinfekce odpadkových koš v etn vým ny sá 1 x týdn : mytí obklad, mytí dve í, mytí a dezinfekce sprchových kout, výlevek a d ez, dezinfekce WC št tek 1 x m sí : utírání prachu z h e dostupných míst (nap. sk ín, police), mytí vn jších dví ek kuchy ských linek, mytí mikrovlnných trub, stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : odmrazení a vymytí zadavatelem vyklizených lednic 1 x ro : mytí radiátor 4. Ku árny: mytí podlah, vysypávání odpadkových koš dle druhu odpadu a popelník z ku áren (v etn o isty), mytí klik u dve í 1 x týdn : mytí okenních parapet, mytí a lešt ní prosklených dve í 1 x m sí : mytí dve í, stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám 1 x ro : mytí radiátor, odborné vy išt ní žaluzií (horizontální, vertikální) 5. Výtah: vysávání koberc, lešt ní zrcadla, mytí madel ve výtahu 1 x týdn : mytí celého prostoru výtahu, vysávání kolejnic výtahových dve í 6. Skladové, technické a archivní prostory: 1 x m sí : mytí podlah, vysávání kolejnic u pojezdových regál, utírání a zametání prachu, vysypávání odpadkových koš dle druhu odpadu v etn vým ny sá, mytí okenních parapet 2 x ro : oboustranné mytí oken a rám, mytí dve í, mytí klik u dve í, stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 1 x ro : mytí radiátor, odborné vy išt ní žaluzií (horizontální), odstran ní pavu in 7. Služební garáž, podzemní parkovišt : 1 x m sí : mytí umývadla, vysávání podlahy (pr myslovým vysáva em), stírání prachu z radiátor, mytí dve í, mytí klik u dve í, vysypávání odpadkových koš dle druhu odpadu v etn vým ny sá, stírání prachu z radiátor, išt ní vypína 1x ro : mytí radiátor, mytí garážových dve í Dle pot eby: údržba isticí zóny v podzemním parkovišti 8. Úklid kolem budovy: vysypávání popelníku v etn o isty p ed vstupem do budovy, udržování po ádku a zametání kolem kontejner a u vstupu do budovy, údržba venkovní isticí zóny 1 x m sí : mytí 2 ks ú edních desek OSSZ Ostrava

14 Dle pot eby: údržba 4 ks kameninových kv tiná u vstupu do budovy, udržování po ádku kolem budovy a na pozemcích ve správ OSSZ Ostrava

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova

ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova ČASOVÝ PROGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Závod Olomouc - Administrativní budova A/ VSTUP DO BUDOVY - zametání vstupní haly, setření na vlhko - úklid čistící zóny ve vchodu - vytírání, mopování vstupní haly, zádveří

Více

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek

Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek Rozsah a povinnosti strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ OSSZ Frýdek-Místek A) Rozsah 1. edm tem pln ní je zabezpe ení strážní služby a recep ní služby, tzn., obsluha vrátnice, fyzická ostraha

Více

PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB v Moravském Divadle Olomouc

PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB v Moravském Divadle Olomouc 1 PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB v Moravském Divadle Olomouc Datum vypracování : březen 2011 Vypracoval : Rostislav Czmero provozně technický úsek MDO Počet stran : 17 2 O B S A H : Příloha část

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro výb rové ízení zajišt ní úklidových prací v objektu Benešov, Poštovní ul. p. 2079 Obsah: Požadavek na dobu a etnost úklidu Seznam úklidových úkon Plochy pro úklid v budov ÚZSVM,

Více

Rozsah prací a četnosti úklidu

Rozsah prací a četnosti úklidu Příloha č. 3.2. Rozsah prací a četnosti úklidu Obecné zásady: Pracovník zhotovitele bude pružně a samostatně reagovat na aktuální potřebu úklidu a v případě nutnosti provede úklid i mimo běžný rozsah,

Více

ŘÍ ě é ý ú ý ú řá č á ář ář ář ú á ář ě ř ů ě ž ž ě Ý á ž ě ř ář ář ář á ř ú á ř ě éč ě č éč ě ž ř ň č ě ě ž č ž č ě 2x ročně PŘÍLOHA č. 4 Standardizované četnosti úklidových prac Podle charakteru mstnosti:

Více

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění části I. VZ

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění části I. VZ Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění části I. VZ Veřejná zakázka nadlimitní zadávaná ve výběrovém řízení s názvem: Poskytování úklidových služeb v budovách ČSÚ Část VZ I. s názvem: Poskytování

Více

Příloha 1: Technické podmínky pro provádění úklidu

Příloha 1: Technické podmínky pro provádění úklidu Příloha 1: Technické podmínky pro provádění úklidu Obsah přílohy 1 Všeobecné požadavky:... 3 2 Administrativa... 4 2.1 Administrativa - denní úklid... 4 2.2 Administrativa - týdenní úklid... 5 2.3 Administrativa

Více

POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Příloha č. 1 POPIS ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Standard úklidových prací: kanceláře, recepce, zasedačky chodby, schodiště toalety, kuchyňky denní úklid denní úklid denní úklid vyprazdňování odpadkových košů vyprazdňování

Více

HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Příloha č. 6 HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ Zadavatel: Právní forma zadavatele: Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 331-Příspěvková organizace IČ zadavatele: 70631832 Sídlo zadavatele:

Více

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole

1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole 1. Administrativa denně /Po Pá/ po 15. oo od kanceláře, chodby, sociální zařízení, schody, třídy a šatny patřící škole denně prováděné práce: - vyprázdnění odpadkových košů, třídění odpadu, výměna hyg.sáčků,

Více

1. Specifikace výměr úklidových ploch

1. Specifikace výměr úklidových ploch 1. Specifikace výměr úklidových ploch Celková uklízená podlahová plocha... 3 416 m 2 Celková pohledová plocha oken a prosklených výplní... 450 m 2 podlaží druh prostoru 1.NP pokoj 1-13 293,11 2 x denně

Více

HLAVNÍ BUDOVA Příloha č. 2. 2a1. Pravidelný úklid, SÚS -přehled úklidových ploch. a) místnosti, společné prostory

HLAVNÍ BUDOVA Příloha č. 2. 2a1. Pravidelný úklid, SÚS -přehled úklidových ploch. a) místnosti, společné prostory HLAVNÍ BUDOVA Příloha č. 2 2a1. Pravidelný úklid, SÚS -přehled úklidových ploch a) místnosti, společné prostory NP Objekt č.m č.m. Název Typ Plocha m2 Sut spoj 07 07 Dílna technická místnost 75,80 Sut

Více

4.NP. 306 25,62 jekor 314 17,53 PVC. 1xtýden 315 17,70 PVC. 1xtýden. chodba 39,62 PVC. Stránka 1 z 18. měrná jednotka/cena v Kč bez DPH

4.NP. 306 25,62 jekor 314 17,53 PVC. 1xtýden 315 17,70 PVC. 1xtýden. chodba 39,62 PVC. Stránka 1 z 18. měrná jednotka/cena v Kč bez DPH Budova čp. 151, Bělská Kč/ oken celkem Kč/ bez 4.NP 306 25,62 jekor 314 17,53 PVC 315 17,70 PVC vysátí jekorů; vysypání odpad.košů doplnění vynesení odpadů do popelnic u hlav. vchodu do budovy; stírání

Více

Příloha č. 1 Smlouvy

Příloha č. 1 Smlouvy ČAS od-do Č. dveří Prostor denní práce týdenní práce měsíční práce 2x do roka ČAS od-do Č. dveří Prostor denní práce týdenní práce měsíční práce 2x do roka ČAS od-do Č. dveří Prostor denní práce týdenní

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Poskytování úklidových služeb

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Poskytování úklidových služeb Příloha: XX Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Poskytování úklidových služeb Datum zveřejnění: 10.3.2010 Příloha č. 1 ~ 1 ~ Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

Více

vyhlašuje veřejnou zakázku

vyhlašuje veřejnou zakázku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ JOSEFA GOČÁRA DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 1659/3, 14000 PRAHA 4, TELEFON: 261 217 206, FAX: 261 215 063 WWW.SPSGOCAR.CZ IČO: 49624059, DIČ: CZ49624059 Informace o zadavateli: vyhlašuje

Více

Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. Zajištění úklidových služeb pro Městský úřad Český Krumlov

Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. Zajištění úklidových služeb pro Městský úřad Český Krumlov Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu dle pravidel RM schválených usnesením RM č. 494/25/2009 dne 31. 8. 2009 Zajištění úklidových služeb pro Městský úřad Český Krumlov

Více

s t a n d a r d y ú k l i d o v é Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla

s t a n d a r d y ú k l i d o v é Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla Četnost Rozsah činnosti Kanceláře, chodby, schodiště, učebny, zasedací místnosti, kina, kongresové sály, divadla

Více

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Zadávací řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZD ČÁST 2 PŘÍLOHA Č. 4 SEZNAM VÝKONŮ Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu. Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností

Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu. Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností 1. KANCELÁŘE s četností úklidu 5x týdně Denní práce : 2. KANCELÁŘE s četností úklidu

Více

Rozsah a četnost prací pravidelného úklidu-návrh.

Rozsah a četnost prací pravidelného úklidu-návrh. Rozsah a četnost prací pravidelného úklidu-návrh. Kanceláře,chodby,schodiště,učebny,zasedací místnosti, sály Vyprázdnění nádob na odpadky a popelníků včetně doplnění sáčků do odpadkových nádob. Přesun

Více

1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace

1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace 1.11. Počet toalet, kuchyněk a sprch - je uveden v příloze č. 2- Rozměry, plochy, specifikace 1.12. Plány úklidových prostor a) budova UFCH JH: 1. až 6. nadzemní podlaží jsou identická až na případné změny

Více

Provozní řád školní kuchyně.

Provozní řád školní kuchyně. Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, školní kuchyně v MŠ. Provozní řád školní I. Všeobecná úvodní část. II. Zásady provozní a osobní hygieny. III. Bezpečnost při práci v kuchyni IV. Příprava, tepelná

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB č. 324/03/09 uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská

Více

Popis prostoru pro úklid v objektu MF, Janovského 438/2, Praha 7

Popis prostoru pro úklid v objektu MF, Janovského 438/2, Praha 7 Příloha č. 3 Popis prostoru pro úklid v objektu MF, Janovského 438/2, Praha 7 označení místnosti charakter místnosti četnost úklidu výměra v m 2 k uživateli prostor oprávnění vstupu ve vztahu režim.prost.

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Úklidové práce v pavilonech Nemocnice Český Krumlov, a.s. evidenční číslo: 353069

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Úklidové práce v pavilonech Nemocnice Český Krumlov, a.s. evidenční číslo: 353069 Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Zastoupený Mgr. Jaroslavem Šímou, předsedou představenstva a MUDr. Jindřichem Floriánem, místopředsedou představenstva

Více

Specifikace úklidových prací - standardy S1 S8

Specifikace úklidových prací - standardy S1 S8 Příloha č. 1 smlouvy Specifikace úklidových prací - standardy S1 S8-1 - S1 - Administrativní prostory (např. pracovny pedagogů, vědeckých pracovníků a ostatních zaměstnanců) Podlahová krytina Standard

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

Pojem. vysvětlení pojmu. podlahová plocha. je vnitřní plocha daného uklízeného prostoru vyjádřená. skleněná plocha. je plocha zasklení vyjádřená v m

Pojem. vysvětlení pojmu. podlahová plocha. je vnitřní plocha daného uklízeného prostoru vyjádřená. skleněná plocha. je plocha zasklení vyjádřená v m Pojem vysvětlení pojmu podlahová plocha je vnitřní plocha daného uklízeného prostoru vyjádřená 2 v m skleněná plocha je plocha zasklení vyjádřená v m 2, 1 / 19 umytí oken je umytí oken ze všech stran (v

Více

FN HK SM_81 verze 1 účinnost od 1. 8. 2008

FN HK SM_81 verze 1 účinnost od 1. 8. 2008 FN HK SM_81 verze 1 účinnost od 1. 8. 2008 9. PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU VE FN HK Úklid prostor FN HK se řídí vyhláškou č. 195/2005. Požadavky na úklid jsou stanoveny v obecných Technologických postupech

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice Směrnice č.2 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. David Šrom, ředitel školy Vydáno dne: 26.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 6 Pedagogická

Více

INTERIÉR BYTU - SLAVKOV

INTERIÉR BYTU - SLAVKOV INTERIÉR BYTU - SLAVKOV vedení odtahu digestoře připraví developer DIGESTOŘ Amica OKC 951 S nebo podobného typu průměr odtahového hrdla 12 cm PŮDORYS BYTU CELKOVÝ VŠE V JEDNOTNÉ BAREVNOSTI odtah digestoř

Více

Dodavatelský úklid Voctářova ul.

Dodavatelský úklid Voctářova ul. Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.11.2010 Č. j.: 232/122357/2010/D Věc: Referent: Přílohy:

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č... KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY C, D, E OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY II OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 01, 03, 04) MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 02) MALENOVICE MASARYKOVA 443 SOBŮLKY 210, KYJOV ZLÍN, ZARÁMÍ 4077

MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 01, 03, 04) MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 02) MALENOVICE MASARYKOVA 443 SOBŮLKY 210, KYJOV ZLÍN, ZARÁMÍ 4077 DEZINFEKČNÍ REŽIM PRO VYBRANÉ OBJEKTY ORGANIZACE VE VZTAHU KE KSS 2013 SOBŮLKY 210, KYJOV ZLÍN, ZARÁMÍ 4077 MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 02) MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 01, 03, 04) MALENOVICE

Více

Podle registru Aquarius je stavba bytového domu ve velmi mírném (2 nejnižší ) stupe ohrožení zaplavením a zatopením.

Podle registru Aquarius je stavba bytového domu ve velmi mírném (2 nejnižší ) stupe ohrožení zaplavením a zatopením. ZNALECKÝ POSUDEK. 496/178/2010 o cen obvyklé bytové jednotky. 461/1 v budov.p. 461, byt. d m, na pozemku.parc. St. 728, v etn spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 460-462 a pozemcích.

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem Chráněné bydlení Nosislav

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem Chráněné bydlení Nosislav Příloha č. 5 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem Chráněné bydlení Nosislav Specifikace dodávek vybavení Pečovatelské lůžko - pokoje (10ks): Parametry: ložní plocha 90 x 200 cm, 4-dílný rošt;

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Č.j. KRPZ-23240-142/ČJ-2013-1500VZ-PLA Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce s označením Provádění úklidových prací v objektech Krajského ředitelství policie Zlínského kraje zadání opčních prací

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT C JEREMIÁŠOVA

KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT C JEREMIÁŠOVA KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT C JEREMIÁŠOVA OBSAH: A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) Konstrukce a povrchové úpravy základy

Více

Smluvený rozsah standardu. Příloha kupní smlouvy uzavřené mezi firmou

Smluvený rozsah standardu. Příloha kupní smlouvy uzavřené mezi firmou Smluvený rozsah standardu vybavení součástí a příslušenství bytové jednotky v bytovém domě REZIDENCE SUKOVY SADY HRADEC KRÁLOVÉ Příloha kupní smlouvy uzavřené mezi firmou IMO-STAR DEVELOPMENT, a.s., Na

Více

3.2.1 movitý majetek INTERIÉRY - interiér závod Krnov

3.2.1 movitý majetek INTERIÉRY - interiér závod Krnov příloha č. 6 3.2.1 movitý majetek INTERIÉRY - interiér závod Krnov pořadové číslo položky ev.č. název místo ks obvyklá cena za jednotku cena obvyklá celkem 3.2.1.1 A455 skříň policová 2 dveřová (hl.400)

Více

info@zenit-caslav.cz Pražská 162 tel.: +420 327 304 890 http://www.zenit-caslav.cz/ 286 01 Čáslav fax: +420 327 313 688 http://www.cistotadomova.

info@zenit-caslav.cz Pražská 162 tel.: +420 327 304 890 http://www.zenit-caslav.cz/ 286 01 Čáslav fax: +420 327 313 688 http://www.cistotadomova. Nová značka pro profesionální úklid OBLAST GENERÁLNÍ OBLAST KUCHYŃSKÁ OBLAST UMÝVARENSKÁ OBLAST SANITÁRNÍ OBLAST DEZINFEKČNÍ OBLAST SPECIÁLNÍ v nejvyšší kvalitě v přijatelné ceně odborný poradenský servis

Více

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH Čl. 1 ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI... 2 Čl. 2 ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE, ZKRATKY... 2 Čl. 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Čl. 4 OBECNÉ ÚDAJE... 3 4.1 POSLÁNÍ... 3 4.2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY... 3 4.3 CÍLOVÁ

Více

SVJ Bechlínská 705, Praha 9

SVJ Bechlínská 705, Praha 9 SMLOUVA O PROVÁD NÍ ÚKLIDOVÝCH SLU EB. 324/03/09 uzav ená dle ustanovení 51 zákona. 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd ích p edpis Objednatel: Spole enství vlastník jednotek domu Bechlínská 705,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3378-201/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3378-201/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3378-201/2013 O ceně rodinného domu ve Velkých Hošticích, Mírová č.p.176, vč.příslušenství a pozemků p.č.393/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1024 m 2, p.č.393/3, zastavěná

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

V Hradci Králové dne 10.08.2012. Veřejná zakázka č. 1226 výzva k předložení nabídky. Název zakázky: Brněnská 1462 - oprava objektu

V Hradci Králové dne 10.08.2012. Veřejná zakázka č. 1226 výzva k předložení nabídky. Název zakázky: Brněnská 1462 - oprava objektu V Hradci Králové dne 10.08.2012 Veřejná zakázka č. 1226 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Brněnská 1462 - oprava objektu Zadavatel zakázky: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

Možnosti uspořádání. 28 * U všech cen se jedná o nezávazné doporučené ceny.

Možnosti uspořádání. 28 * U všech cen se jedná o nezávazné doporučené ceny. Možnosti uspořádání 28 CZ now! Magazin: now! no.14 Seite 28 5. 2015 CZ now! no.14 KASSIK. A NA STISKNUTÍ TAČÍTKA POP. Přes den je now! no.14 opravdu velice solidní designová linie: klasická, nadčasová,

Více

INTERIÉR RODINNÉHO DOMU

INTERIÉR RODINNÉHO DOMU INTERIÉR RODINNÉHO DOMU LOŽNICE ložnice půdorys, pohledy 1:50 A-A tapeta jemný bílý nebo smetanový vzor police smetanová lesklá lakovaná zabudovaný led diodový pásek osvětlující prostor pod policí zaslepení

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

VIP nadstandardy budov A, C, F a L

VIP nadstandardy budov A, C, F a L VIP nadstandardy budov A, C, F a L 0 1 2 3 4 5 6 7 9 www.orlik-panstvicko.cz ění Izolační můstky s reflexní vrstvou Okna Hlíníková C okna 0 C Otherm 0 Metalic Exlusive zasklené izolačním trojsklem v M

Více

datum tisku Pavel Brambora Přemyslova 153, 278 01 KRALUPY nad VLTAVOU Pavel Brambora

datum tisku Pavel Brambora Přemyslova 153, 278 01 KRALUPY nad VLTAVOU Pavel Brambora změna. identifikace datum tisku Pavel Brambora Přemyslova 53, 278 KRAUPY nad VTAVOU Přemyslova 53, 278 KRAUPY nad VTAVOU Pavel Brambora Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 příspěvková

Více

CENÍK ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB

CENÍK ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB CENÍK ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB ( KLIKNĚTE SI NA SLUŽBU, O KTEROU MÁTE ZÁJEM ) ZÁKLADNÍ SAZBA ÚKLIDOVÝCH PRACÍ... - 2 - PRAVIDELNÝ ÚKLID KANCELÁŘÍ... - 3 - GENERÁLNÍ ÚKLID KANCELÁŘÍ... - 4 - PRAVIDELNÝ ÚKLID DOMÁCNOSTÍ

Více

Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky. Zajištění úklidových služeb pro Městský úřad Český Krumlov

Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky. Zajištění úklidových služeb pro Městský úřad Český Krumlov Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky dle pravidel RM schválených usnesením RM č. 494/25/2009 dne 31. 8. 2009 Zajištění úklidových služeb pro Městský úřad Český Krumlov 1.Podmínky zadání zakázky

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

Příloha č. 1 Prostory a výměra pro úklid se stanovenou četností prací.

Příloha č. 1 Prostory a výměra pro úklid se stanovenou četností prací. Příloha č. 1 Prostory a výměra pro úklid se stanovenou četností prací. Karlovo nám. 78 Radnice - hlavní budova m 2 Týdenní četnost schodiště 11,00 5 chodba 7,80 5 0.12 WC 3,20 5 chodba 8,60 5 kancelář

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace, IČO 75004020 Hradská 113, 789 83 Loštice Výroční zpráva za rok 2008 V Lošticích dne 7. března 2009 Zpracovala a předkládá: Bc. Jana Fričerová, ředitelka

Více

Zajištění a provádění úklidových prací

Zajištění a provádění úklidových prací DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava IČ: 00845451 Osoba zastupující

Více

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Objevte komfort bydlení ve městě s volností výhledů do okolní krajiny. 1 POPIS PROJEKTU Představujeme Vám nově dokončený projekt viladomu Sv. Václav, jenž v

Více

Smlouva o dílo uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. Město Jilemnice se sídlem Masarykovo náměstí

Více

Úklidové práce v objektu správy Městského hřbitova Teplice v letech 2015 2016

Úklidové práce v objektu správy Městského hřbitova Teplice v letech 2015 2016 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O T E P L I C E náměstí Svobody 2, 415 95 T e p l i c e zastoupené M A G I S T R ÁT E M M Ě S TA T E P L I C E odborem dopravy a životního prostředí Naše značka: ODŽP/116183/2014/Mel/91/H

Více

Úklidové plochy - interiér

Úklidové plochy - interiér Úklidové plochy - interiér A. Budova Moravskoslezské vědecké knihovny Č.místn. Název Plocha (m ) Povrch Typ. PODZEMNÍ PODLAŽÍ 0.0 Schodiště 5,0 strojně hlazený beton 0.0 Schodiště,50 strojně hlazený beton

Více

AUTORSKÁ ZPRÁVA. Ing. František Koch, Ostrovní 12, 110 00 Praha 1 ZSPD. P DNÍ VESTAVBA, ZAST EŠENÍ, VÝTAH Zborovská 68, 150 00 Praha 5 ARCHITEKTONICKÁ

AUTORSKÁ ZPRÁVA. Ing. František Koch, Ostrovní 12, 110 00 Praha 1 ZSPD. P DNÍ VESTAVBA, ZAST EŠENÍ, VÝTAH Zborovská 68, 150 00 Praha 5 ARCHITEKTONICKÁ AUTORSKÁ ZPRÁVA SGL PROJEKT s.r.o. AUTORSKÁ ZPRÁVA Architektonické ešení Jedná se o p dní vestavbu do stávajícího historického objektu, sou ástí vestavby bude také nové zast ešení budovy a dopln ní výtahu.

Více

parametry společenských místností (kuchyně)

parametry společenských místností (kuchyně) Téma: Nízkoenergetický dům parametry společenských místností (kuchyně) Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN E VR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

V Hradci Králové dne 29.12.2012. Veřejná zakázka č. 1248 výzva k předložení nabídky. Název zakázky: Brněnská 1462 - oprava domu

V Hradci Králové dne 29.12.2012. Veřejná zakázka č. 1248 výzva k předložení nabídky. Název zakázky: Brněnská 1462 - oprava domu V Hradci Králové dne 29.12.2012 Veřejná zakázka č. 1248 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Brněnská 1462 - oprava domu Zadavatel zakázky: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Plán činností programu Ekoškola pro školní rok 2014-2015

Plán činností programu Ekoškola pro školní rok 2014-2015 Plán činností programu Ekoškola pro školní rok 2014- Koordinátor programu Ekoškola a EVVO: Mgr. Jana Chrásková S tímto plánem úzce souvisí plán Environmentální výchovy. Plán bude dle potřeby doplňován

Více

SLEVA. na sedací soupravy SLEVA. včetně taburetu a polštářů 53% bytové doplňky, koberce a světla. Další potahy za příplatek

SLEVA. na sedací soupravy SLEVA. včetně taburetu a polštářů 53% bytové doplňky, koberce a světla. Další potahy za příplatek SLEVA na sedací soupravy Rohová sedací souprava s taburetem, tkaná látka hnědá, polštáře: písková barva, 18 18 8 cm, taburet: 89 89 cm, 100606-00 včetně taburetu a polštářů 1 999.Sleva 5% 70 6 999.TOTÁLNÍ

Více

VILA 2C ULICE 1.14 1.13 1.10. Účel místnosti. Plocha (m2) 1.09 1.08 1.06 1.07 -0,020 1.02 +0,000 1.01 +1,425

VILA 2C ULICE 1.14 1.13 1.10. Účel místnosti. Plocha (m2) 1.09 1.08 1.06 1.07 -0,020 1.02 +0,000 1.01 +1,425 půdorys 1.NP vrata vstupní branka ULICE 1.14 240 l 240 l 1.13 12 870 11 020 1 850 1.10 5 600 1.11 terasa 1 4 030 5 600 6 960 možnost umístění bazénu 1.06 1.09 1.04 1.07 1.02 1.03 1.12 terasa 2 1.08 +0,000

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 01, 03, 04) ZLÍN, ZARÁMÍ 4077 (VCHOD Z ULICE VODNÍ) MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 02) ZLÍN - ZARÁMÍ 4077

MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 01, 03, 04) ZLÍN, ZARÁMÍ 4077 (VCHOD Z ULICE VODNÍ) MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 02) ZLÍN - ZARÁMÍ 4077 DEZINFEKČNÍ REŽIM KOMPLEXU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K BUDOVÁM ORGANIZACE V ROCE 2012 SOBŮLKY 210, KYJOV ZLÍN, ZARÁMÍ 4077 (VCHOD Z ULICE VODNÍ) ZLÍN - ZARÁMÍ 4077 MALENOVICE, SOKOLOVSKÁ 967 (SO - 02)

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011

PROVOZNÍ ŘÁD. aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011 MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13,, tel: 596 918 104 PROVOZNÍ ŘÁD I. Základní údaje aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011 1. Sídlo organizace MENS SANA o.s. Centrum psychosociální pomoci Ukrajinská 1533/13

Více

1. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY...

1. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY... OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ŘEŠENÉ SLABOPROUDÉ ROZVODY... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-TELEFONNÍ ROZVODY... 4 7. STRUKTUROVANÁ

Více

KP0102-/xx/xx. KP0405-xx EAGLE KP0505-xx noha centr. pr. 65/8/ cm v 55,5-78,5 cm noha centrální v 72,5 cm, 22kg 5 860,- podstava 64 cm, 6kg 2 210,-

KP0102-/xx/xx. KP0405-xx EAGLE KP0505-xx noha centr. pr. 65/8/ cm v 55,5-78,5 cm noha centrální v 72,5 cm, 22kg 5 860,- podstava 64 cm, 6kg 2 210,- STOOVÉ PODNOŽE KP0102-/xx/xx XX /dezén lubu pro Ergo/ AT - antracit ST - st íbrný proužek XX /kov/ 11 - antracit 22 - st íbrná Podnože a stojiny ERGO KP0401-xx EAGE KP0501-xx v 72,5 cm noha válcová pr.

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Naše č. j.: SVS/2012/025363-G

Více

ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH

ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH . podací íslo pro import z odeslaného ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Adresa: J.E.PURKYN 652 Obec: LITOMY L PS : 57014 Stát: CZ Kontaktní údaje: Telefon:

Více

ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz

ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz ROVESTAV-RD s.r.o. Kontakt: +420 608 603 467 rovestav@rovestav.cz www.rovestav.cz STANDARDNÍ VYBAVENÍ DOMU NA KLÍČ I.Projektová dokumentace-objednatel Základní projektová dokumentace na RD s osazením budoucí

Více

Provozní řád bazénu pro kojence, batolata a děti předškolního věku Baby Marina s.r.o.

Provozní řád bazénu pro kojence, batolata a děti předškolního věku Baby Marina s.r.o. Provozní řád bazénu pro kojence, batolata a děti předškolního věku Baby Marina s.r.o. Provozní řád je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 2258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších

Více

KATALOG PŘÍVĚSŮ PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY

KATALOG PŘÍVĚSŮ PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY KATALOG PŘÍVĚSŮ PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY 2012 OBSAH Přívěs pro stavební dělníky MOBI 3200... 3 Přívěs pro stavební dělníky MOBI 3201... 4 Přívěs pro stavební dělníky MOBI 3211... 5 Přívěs pro stavební dělníky

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A 4 ZÁKONA čís. 72 / 1994 Sb.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A 4 ZÁKONA čís. 72 / 1994 Sb. P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A 4 ZÁKONA čís. 72 / 1994 Sb. O vymezení jednotek v domě v ulici Nádražní I č. p. 694, 695 Velká Bystřice podle 4 odst. 1 zákona čís. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování

STARS TŘINEC. Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224N 18 40'4.858E) Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování cile.jedemetaky.cz STARS TŘINEC Adresa Tyršova 275, Třinec GPS: 49.670340, 18.668016 (49 40'13.224"N 18 40'4.858"E) PŘÍSTUPNOST CÍLE Přístup k objektu Parkoviště/ možnost parkování Přístupový chodník Parkoviště

Více

BEZBARIEROVOST MĚSTSKÝ ÚŘAD A POLIKLINIKA STRÁŽ POD RALSKEM, REVOLUČNÍ č.p. 164

BEZBARIEROVOST MĚSTSKÝ ÚŘAD A POLIKLINIKA STRÁŽ POD RALSKEM, REVOLUČNÍ č.p. 164 BEZBARIEROVOST MĚSTSKÝ ÚŘAD A POLIKLINIKA STRÁŽ POD RALSKEM, REVOLUČNÍ č.p. 164 ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM PŘÍLOHA č. 1 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Více

Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek

Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek Bytové družstvo Brandlova 560-2, se sídlem: Praha 4 - Jižní M sto, Brandlova 562/3, PS 49 00, I : 256 8 25, zapsané v obchodním rejst íku, vedeného M stským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 47, zastoupené

Více

Rekonstrukce kuchyně výstaviště ve Věžkách Technologie kuchyně - rozpočet dodávky

Rekonstrukce kuchyně výstaviště ve Věžkách Technologie kuchyně - rozpočet dodávky Rekonstrukce kuchyně výstaviště ve Věžkách Technologie kuchyně - rozpočet dodávky pol. popis zařízení ks cena/ks cena celkem místnost č. 01 1 pracovní stůl nerez 1650x750x900 mm 1 konstrukce z profilů

Více

podlahy na chodbách a schodišti výtah: podlaha, vnit ní dve e, st ny, zrcadlo zametení podlah ve spole ných sklepních prostorech

podlahy na chodbách a schodišti výtah: podlaha, vnit ní dve e, st ny, zrcadlo zametení podlah ve spole ných sklepních prostorech ehled rozsahu a pln ní úklidových prací na dom Rybova 1904, vchod 21, za m síc: Leden 2011 a vyt ení : 4.1 úterý 7.1 pátek 11.1 úterý 14.1 pátek po 14 dnech 18.1 úterý 21.1 pátek 25.1 úterý 28.1 pátek

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. 2. ETAPA

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. 2. ETAPA Milady Horákové 66/103 160 00 Praha 6 - Hradčany tel.: 220 612 211, atelier@omegaproject.cz STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. 2. ETAPA místo stavby: Ortenovo nám. 1505/37,

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Příloha č. 2 Výzvy Technická specifikace

Příloha č. 2 Výzvy Technická specifikace Příloha č. 2 Výzvy Technická specifikace NÁBYTEK A INTERIEROVÉ DOPLŇKY V RÁMCI IOP.NP a 2. NP Pol.č. odkaz na výkres Název položky Popis požadovaného plnění ks m.č. 0A ZÁDVEŘÍ 54 VENKOVNÍ POUTAČ S NÁPISEM

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK . 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK. 521/203/2010 o cen obvyklé stavby bez p/ e, jiná st., na pozemku. parc. St. 7/3. p íslušenství a pozemku. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Oub nic, obec Oub nice, zapsáno na LV. 212 u Katastrálního

Více