Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne"

Transkript

1 Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Přítomno: Ověřovatelé: Omluveni: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle, Mgr. Karel Ulmann, Irena Dočekalová Hana Maierová, Josef Jadrný Marek Pieter, Vladimír Mastník Irena Dočekalová 11. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2015 zahájila Hana Maierová, statutární náměstkyně hejtmana, v 9,05 hodin. Navrhla, aby zápis ověřili Hana Maierová a Josef Jadrný, zapisovatelkou dnešního jednání určila Irenu Dočekalovou. Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu. hlasování č. 1 pro 6 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 1. Návrh programu 1. Návrh programu 2. Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace návrh na směnu objektů 3. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka vnitřního vybavení v rámci Transformace domova Mařenice 4. Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyt pro žáky a zahraniční jazykové kurzy pro učitele Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy Jablonec nad Nisou II Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace Alena Losová Vít Příkaský Alena Losová odb. školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odb. regionálního rozvoje a evropských projektů odb. školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 1

2 5. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup automobilu dodávky k přepravě klientů Domovem důchodců Český Dub, příspěvkovou organizací 6. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobního vozidla mikrobusu Domovem Sluneční dvůr, příspěvkovou organizací 7. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobního vozidla Domovem důchodců Sloup v Čechách, příspěvkovou organizací 8. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobního vozidla Domovem a Centrem denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvkovou organizací 9. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Podpora procesu rozvoje geografického informačního systému Libereckého kraje se zaměřením na oblast digitální mapa veřejné správy NEPŘEDLOŽENO 10. Nové schválení závazného návrhu smlouvy o poskytnutí projektové činnosti k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce silnice II/293 Jilemnice, humanizace 11. Nové schválení závazného návrhu smlouvy o poskytnutí projektové činnosti k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS k akci III/2904 Oldřichov v Hájích humanizace průtahu Lenka Kadlecová Lenka Kadlecová Lenka Kadlecová Lenka Kadlecová Marek Pieter Vít Příkaský Vít Příkaský Nepředloženo odb. sociálních věcí odb. sociálních věcí odb. sociálních věcí odb. sociálních věcí odb. informatiky odb. regionálního rozvoje a evropských projektů odb. regionálního rozvoje a evropských projektů Na žádost předkladatele není předkládán bod č. 9. 2

3 Požadavky na úpravu návrhu programu nebyly vzneseny, H. Maierová o něm nechala hlasovat. hlasování č. 2 pro 6 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 2. (3) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka vnitřního vybavení v rámci Transformace domova Mařenice K jednání byl přizván Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku a RNDr. Ivana Pecháčková, vedoucí oddělení rozvojových koncepcí. H. Maierová informovala, že zadávací podmínky mají 2 části (standardní vnitřní vybavení a zdravotnické vybavení), aby se mohlo přihlásit více uchazečů. P. Tulpa konstatoval, že se o této veřejné zakázce jednalo i v projektovém týmu. Bez další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 1223/15/mRK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka vnitřního vybavení v rámci Transformace domova Mařenice rozhoduje v souladu se Směrnicí RK č. 1/2014 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka vnitřního vybavení v rámci Transformace domova Mařenice, schvaluje a) text Výzvy k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace, b) závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/2055/ Dodávka standardního vnitřního vybavení - transformace domova Mařenice, c) závazný návrh Kupní smlouvy č. OLP/2056/ Dodávka zdravotnického vnitřního vybavení - transformace domova Mařenice Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit další postup dle Směrnice RK č. 1/2014. Termín: hlasování č. 3 pro 6 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 3. (10) Nové schválení závazného návrhu smlouvy o poskytnutí projektové činnosti k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce silnice II/293 Jilemnice, humanizace Ing. V. Koudelka informoval o obsahu materiálu a vysvětlil, k jaké dochází úpravě (mění se počet hodin autorského dozoru). Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. H. Maierová nechala hlasovat o návrhu usnesení. 3

4 USNESENÍ č. 1224/15/mRK Nové schválení závazného návrhu smlouvy o poskytnutí projektové činnosti k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce silnice II/293 Jilemnice, humanizace schvaluje nové znění závazného návrhu smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2042/2015 k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce silnice II/293 Jilemnice, humanizace Vítu Příkaskému, členu rady kraje, zajištění dalšího postupu podle Směrnice RK č. 1/2014. Termín: hlasování č. 4 pro 6 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 4. (11) Nové schválení závazného návrhu smlouvy o poskytnutí projektové činnosti k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS k akci III/2904 Oldřichov v Hájích humanizace průtahu Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 1225/15/mRK Nové schválení závazného návrhu smlouvy o poskytnutí projektové činnosti k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS k akci III/2904 Oldřichov v Hájích humanizace průtahu s chvaluje nové znění závazného návrhu smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2044/2015 k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS k akci III/2904 Oldřichov v Hájích humanizace průtahu Vítu Příkaskému, členu rady kraje, zajištění dalšího postupu podle Směrnice RK č. 1/2014. Termín: hlasování č. 5 pro 6 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 5. (2) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace návrh na směnu objektů K jednání byl přizván p. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Ing. Tomáš Hocke, starosta Města Turnov, Ing. Milena Lednejová, ředitelka Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov a Mgr. Petra Houšková, místostarostka Města Turnov. A. Losová krátce shrnula obsah materiálu. 4

5 Mezi členy rady kraje, zástupci Města Turnov a ředitelkou školy proběhla velice rozsáhlá diskuze. Řešila se optimalizace školství v Libereckém kraji a záměr na vybudování Centra technické vzdělanosti v Turnově za částku cca 50 mil. Kč. Dalším tématem byl počet žáků ve školách a prognóza na příští roky. Z této téměř dvouhodinové diskuze vyplynuly tyto poznatky. Ing. T. Hocke, starosta města Turnov, vysvětlil, proč chce Město Turnov směnit objekt ve Zborovské ulici za objekt v Alešově ulici. Důvodem je potřeba Města Turnov vlastnit budovu úplné základní školy v Turnově II., odkud dojíždí do centra města včetně žáků z okolních obcí cca 40% žáků. K tomu by se hodila budova v Alešově ulici. Dále konstatoval, že pokud dojde k přestěhování školy do Alešovy ulice, tak zůstane budova ve Zborovské ulici téměř prázdná. Ing. M. Lednejová, ředitelka školy, uvedla své důvody pro to, aby se celá výuka ve škole přesunula do objektu v Alešově ulici. Hlavním důvodem je lepší organizace výuky. Dále podrobně popsala, jaké obory se na škole vyučují a zdůraznila, že žáci jsou připravováni pro potřeby zaměstnavatelů. K budově ve Zborovské ulici uvedla, že v ní zůstane i nadále stravovací centrum. M. Půta k tomu všemu, co již bylo řečeno, uvedl, že z ekonomického hlediska je pro Liberecký kraj výhodnější mít školu v Alešově ulici, protože jsou tam o 2 mil. ročně menší náklady na provoz budovy. Chápe samozřejmě i nabídku Města Turnov na směnu a doporučuje, aby se v této záležitosti ještě dále jednalo. Hlavním důvodem pro další jednání je, dle jeho názoru, situace, která vznikla poté, co paní ředitelka školy poslala zaměstnancům školy s pokyny pro organizaci školního roku 2015/2016, ze kterého vyplývá, že se přesune výuka ze školy Zborovská do Alešovy. Toto se zřizovatelem nekonzultovala a zástupci Města Turnov se oprávněně domnívají, že s nimi, jako s vlastníky objektu, kde je škola v nájmu, mělo být o této skutečnosti jednáno. Především i z toho důvodu, že v loňském roce byla podepsána nájemní smlouva na dalších 10 let a Město Turnov škole významně snížilo nájemné. Toto jednání paní ředitelce vytkl. V případě, že by paní ředitelka nepostupovala tímto neadekvátním způsobem, souhlasil by s tím, aby se škola přestěhovala do Alešovy ulice z důvodu ekonomicky lepšího prostředí. P. Tulpa hovořil, o osm let starém záměru optimalizace středního školství v Turnově. A. Losová shrnula, že na základě odborného posouzení je pro Liberecký kraj výhodnější budovy nesměňovat. H. Maierová navrhla, aby od sebe byly odděleny jednotlivé kroky, které je potřeba udělat, aby došlo k optimálnímu řešení. Zkonstatovala, že organizaci školního roku je potřeba řešit neprodleně, ale směnu škol a výpověď z nájmu lze řešit až po dalších jednáních mezi Libereckým kraje a Městem Turnov. Diskuze o všech výše uvedených tématech se zúčastnili všichni členové rady kraje. V 10,25 hodin pan hejtman vyhlásil desetiminutovou přestávku. Pokračování projednávání bodu č. 2 začalo opět v 10,35 hodin. Členové rady kraje se dohodli na úpravě bodu po projednávání tak, že výrok ne bude upraven na bere na vědomí, dále bude na vědomí vzat návrh záměru výpovědi a A. Losové bude uloženo informovat ředitelku školy o přijatém usnesení a dále jednat o konkrétním návrhu nesouhlasu se směnou objektu včetně ekonomických a provozních dat a organizaci výuky ve škole s Městem Turnov. 5

6 Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení. USNESENÍ č. 1226/15/mRK Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace návrh na směnu objektů bere na vědomí a) návrh města Turnov na směnu objektu ve Zborovské 519, Turnov, který je ve vlastnictví města Turnov, za objekt v Alešově ul. 1723, Turnov, který je ve vlastnictví Libereckého kraje, b) záměr výpovědi Smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené mezi Obchodní akademií, Hotelovou školou a Střední odbornou školou, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace a městem Turnov Aleně Losové, člence rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o usnesení ředitelku příspěvkové organizace a jednat o konkrétním návrhu nesouhlasu se směnou objektu včetně ekonomických a provozních dat a organizaci výuky ve škole s Městem Turnov. Termín: hlasování č. 6 pro 4 proti 0 zdržel se 3 nebyl přijat A. Losová J. Jadrný H. Maierová H. Maierová uvedla, že se zdržela proto, že je členka Rady a Zastupitelstva Města Turnov. Požádala, aby bylo hlasováno o stejném návrhu usnesení znovu. V rámci dohadovacího řízení nechal pan hejtman hlasovat o stejném návrhu usnesení. hlasování č. 7 pro 6 proti 0 zdržel se 1 byl přijat J. Jadrný 6. (4) Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyt pro žáky a zahraniční jazykové kurzy pro učitele Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy Jablonec nad Nisou II Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 1227/15/mRK Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyt pro žáky a zahraniční jazykové kurzy pro učitele Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy Jablonec nad Nisou II Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace a) v souladu se Směrnicí RK č. 1/2014 se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyt pro žáky a zahraniční jazykové kurzy pro 6

7 učitele Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy Jablonec nad Nisou II Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace, b) s textem Výzvy k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Zahraniční vzdělávací pobyt pro žáky a zahraniční jazykové kurzy pro učitele Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy Jablonec nad Nisou II Aleně Losové, člence rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, zajistit předání informace o usnesení rady kraje řediteli příspěvkové organizace. Termín: hlasování č. 8 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 7. (5) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobního vozidla Domovem důchodců Český Dub, příspěvkovou organizací K jednání byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociální péče. H. Maierová požádala, aby byl po projednání materiál upraven tak, že bude opraven název bodu, aby byl sjednocen text všech VŘ na Nákup osobního vozidla. Bez diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení. USNESENÍ č. 1228/15/mRK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobního vozidla Domovem důchodců Český Dub, příspěvkovou organizací a) v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2014 se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobního vozidla Domovem důchodců Český Dub, příspěvkovou organizací, b) s textem Výzvy k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Lence Kadlecové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením výběrového řízení řediteli příspěvkové organizace. Termín: hlasování č. 9 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 8. (6) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobního vozidla Domovem Sluneční dvůr, příspěvkovou organizací Po projednání bude materiál upraven tak, že bude opraven název bodu, aby byl sjednocen text všech VŘ na Nákup osobního vozidla. Bez diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení. 7

8 USNESENÍ č. 1229/15/mRK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobního vozidla Domovem Sluneční dvůr, příspěvkovou organizací a) v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2014 se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobního vozidla Domovem Sluneční dvůr, příspěvkovou organizací, b) s textem Výzvy k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Lence Kadlecové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením výběrového řízení řediteli příspěvkové organizace. Termín: hlasování č. 10 pr 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 9. (7) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobního vozidla Domovem důchodců Sloup v Čechách, příspěvkovou organizací Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 1230/15/mRK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobního vozidla Domovem důchodců Sloup v Čechách, příspěvkovou organizací a) v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2014 se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobního vozidla Domovem důchodců Sloup v Čechách, příspěvkovou organizací, b) s textem Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Lence Kadlecové, člence rady kraje pro resort sociálních věcí, vyrozumět ředitele uvedené příspěvkové organizace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení. Termín: hlasování č. 11 pr 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat 10. (8) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobního vozidla Domovem a Centrem denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvkovou organizací Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení. USNESENÍ č. 1231/15/mRK Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobního vozidla Domovem a Centrem denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvkovou organizací 8

9 a) v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 1/2014 se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu Nákup osobního automobilu Domovem a Centrem denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvkovou organizací, b) s textem Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Lence Kadlecové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, vyrozumět ředitele uvedené příspěvkové organizace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení. Termín: hlasování č. 12 pro 7 proti 0 zdržel se 0 byl přijat Žádné náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtmana, ukončil 11. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2015 v 10,45 hodin. Ověřovatelé: Hana Maierová. Josef Jadrný... Martin Půta hejtman Libereckého kraje Liberec, Zapsala: Irena Dočekalová 9

Z á p i s č. 15 z 15. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 15 z 15. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 15 z 15. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 25. 8. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,

Více

Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 25. 11. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle,

Více

Z á p i s č. 2 z 2. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 2 z 2. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 2 z 2. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 13. 2. 2017 Přítomno Omluveni Ověřovatelé Zapisovatelka 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,

Více

Z á p i s č. 9 z 9. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 9 z 9. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 9 z 9. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 6. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015 Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 0. 2. 205 Přítomno: Ověřovatelé: Omluven: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne ZÁPIS Č. 8 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 29.9.2015 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník (přítomen pouze u bodu č. 1), Alena Losová dipl.

Více

Z á p i s č. 12 z 12. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 12 z 12. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 12 z 12. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 19. 7. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015 Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015 usnesení č. 69/6/2015/VVVZ s c h v a l u j e program 6. zasedání konaného dne 18. 8. 2015. PRO:

Více

Z á p i s č. 16 ze 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 16 ze 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 16 ze 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 16. 9. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel

Více

Z á p i s č. 15 z 15. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 15 z 15. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 15 z 15. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 9. 2016 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann,

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12. 1. 2016 Přítomno: Omluven: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 27. 5. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Petr Anton,

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 14. 1. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann,

Více

Z á p i s č. 6 z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 6 z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 6 z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 1. 4. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie Filipová, Mgr. Karel Ulmann,

Více

Z á p i s č. 18 z 18. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 18 z 18. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 18 z 18. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 1. 11. 2016 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann,

Více

Z á p i s č. 4 z 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 4 z 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 4 z 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 17. 3. 2015 Přítomno: Ověřovatelé: Omluven: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Z á p i s č. 21 z 21. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 21 z 21. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 21 z 21. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 15. 12. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11.

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. března 2008 Usnesení 16/3/08/VVVZS s c h v a l u j e upravený program jednání. Usnesení

Více

Z á p i s č. 20 z 20. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 20 z 20. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 20 z 20. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 1. 12. 2015 Přítomno: Omluven: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 10. 2016 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann,

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.03.2018 Bod pořadu jednání: 35. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 85/18 úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy

Více

Z á p i s č. 11 z 11. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 11 z 11. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 11 z 11. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 14. 7. 2015 Přítomno: Ověřovatelé: Omluven: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

ZÁPIS č. 1 ze zasedání Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování Rady Libereckého kraje ze dne

ZÁPIS č. 1 ze zasedání Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování Rady Libereckého kraje ze dne ZÁPIS č. 1 ze zasedání Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování Rady Libereckého kraje ze dne 26.02. 2014 Přítomni na jednání: - viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu Omluven:

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.12.2013 Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 349/13 úprava kapitol 914 04 působnosti, 920 04 kapitálové výdaje odboru

Více

Z á p i s č. 4 ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 4 ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 4 ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 1. 3. 2016 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle,

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

Z á p i s. z 37. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. z 37. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s z 37. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 18.10.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Úvodem starosta přivítal přítomné

Více

Z á p i s č. 9 z 9. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 9 z 9. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 9 z 9. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 13. 5. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 19 z 19. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 19 z 19. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 19 z 19. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 11. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 Bod pořadu jednání: 58. Název : Převod některých činností Základní školy, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace a její sloučení s Pedagogicko-psychologickou

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny),, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

Z á p i s č. 22 z 22. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 22 z 22. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 22 z 22. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 17. 12. 2013 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

OSTATNÍ 14. Název materiálu: Aktuální informace ohledně výměny budov OHŠ a SOŠ Turnov

OSTATNÍ 14. Název materiálu: Aktuální informace ohledně výměny budov OHŠ a SOŠ Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 26.11.2015 OSTATNÍ 14. Název materiálu: Aktuální informace ohledně výměny budov OHŠ a SOŠ Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání

Více

ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015 Přítomno: 13 Eva Bartoňová; Miroslav Beran; Radek Cikl; Jana Čechová; Jaromír

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 08. 08. 2016 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

Z á p i s č. 6 z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 6 z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 6 z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 19. 3. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie Filipová, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 17. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 27. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Z á p i s č. 3 ze 3. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 3 ze 3. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 3 ze 3. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 7. 2. 2017 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Z á p i s č. 13 z 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 13 z 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 13 z 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 16. 8. 2016 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann,

Více

Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 16.6.2014 Návrh programu na 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 06. 2014 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 4. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Z á p i s č. 13 z 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 13 z 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 13 z 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 29. 7. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 7. 4. 2015 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle,

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Otaslavice č. 5 bylo zahájeno v 17 hodin starostou obce Markem Hýblem (dále jen starosta).

Zasedání zastupitelstva obce Otaslavice č. 5 bylo zahájeno v 17 hodin starostou obce Markem Hýblem (dále jen starosta). ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OTASLAVICE ZE DNE 3. 8. 2016 Zasedání zastupitelstva obce Otaslavice č. 5 bylo zahájeno v 17 hodin starostou obce Markem Hýblem (dále jen starosta). Starosta konstatoval,

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Zápis č. 05/18 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v Hospodě u zastávky

Zápis č. 05/18 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v Hospodě u zastávky Zápis č. 05/18 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Moravské Bránice konaného ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v Hospodě u zastávky Ustavující zasedání zahájil v 17 40 hodin dosavadní starosta obce,

Více

26 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ)

26 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) Zápis č. 26 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 13. 4. 2017 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:00 hodin

Více

Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 6. 9. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 23. června 2017

ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 23. června 2017 ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 23. června 2017 67. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 23. června 2017

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 13. 1. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z á p i s č. 13 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 7. 2013

Z á p i s č. 13 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 7. 2013 Z á p i s č. 13 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 7. 2013 Přítomno: Omluveni: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

Obec Hospříz ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Obec Hospříz ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Obec Hospříz Hospříz 28 IČ: 00246751 tel.: 384397117 377 01 Jindřichův Hradec DIČ: CZ00246751 e-mail: hospriz@iol.cz Naše značka: HOSP/809/2017 Vyřizuje: Martin Míka Dne: 22.12.2017 Z á p i s z 24. zasedání

Více

2. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

2. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 2. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 21. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 3. 2017 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie Filipová, Mgr. Josef

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ KOMISE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY RADY LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ KOMISE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY RADY LIBERECKÉHO KRAJE ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ KOMISE PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY RADY LIBERECKÉHO KRAJE Datum zasedání: 18. 12. 2013, 27. 1. 2014 Doba jednání: 18. 12. 2013:15:00 hod. 17:00 hod., 27. 1. 2014: 16:00 18:00 hod. Místo: Krajský

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 3. 2017 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) MUDr. Vladimír

Více

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 1.9.2014 Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 08. 2014 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 16 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 17. 9. 2013 Přítomno: Omluveni: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.09.2016 Bod pořadu jednání: 15. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Projednal: Předkládá: K jednání přizván: Návrh na usnesení: Majetkoprávní operace

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Z á p i s č. 21 z 21. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 21 z 21. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 21 z 21. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 1. 12. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie Filipová, Mgr. Josef

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 19. 3. 2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 27. 9. 2016 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Špetláková J., Skála M., Drahovzalová V., Vízner M., Kalfiřt R., Omluveni: Bízek Z., Řepa

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice

OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice OBEC VŠELIBICE Zastupitelstvo obce Všelibice Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Všelibice Datum a místo konání: 17. prosince 2018 od 19 hodin, KM Všelibice. Zasedání se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva

Více

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 20. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 24. 1. 2017 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle,

Více

Z á p i s č. 3 z 3. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 3 z 3. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 3 z 3. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 2. 2014 Přítomno: Omluveni: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle Jana Kvapilová,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: 05.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 18. 02. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 16.12.2014 Bod pořadu jednání: 56. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 308/14 úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2013 ze dne

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2013 ze dne Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2013 ze dne 18. 9. 2013 Zápis č. 4/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (XVIII. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: 18. 9.

Více

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Mgr.

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

Členové komise: Jiří Pokorný, Alexandr Vodička, Mgr. Tomáš Petříček, Ing. Josef Setniéka

Členové komise: Jiří Pokorný, Alexandr Vodička, Mgr. Tomáš Petříček, Ing. Josef Setniéka Komise pro likvidaci majetku Zápis č. 5/2017 ze zasedání komise pro likvidaci majetku, konaného dne 22. 12. 2017 od 14:00 hodin Přítomni Členové komise: Jiří Pokorný, Alexandr Vodička, Mgr. Tomáš Petříček,

Více

Z á p i s č. 4 ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 4 ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 4 ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 3. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 05.09. 2016 Místo jednání:

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. listopadu 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. listopadu 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. listopadu 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 5. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více