ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011"

Transkript

1 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech schválený rozpočet , , , , , ,00 * * * upravený rozpočet , , , , , ,17 * * * rozpočtový výhled , , , , , , VÝVOJ ROZPOČTU A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU schválený rozpočet upravený rozpočet 1

2 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK REKAPITULACE Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Příjmy celkem , , , , , , Financování , , , , , , Zdroje celkem , , , , , , Běžné výdaje , , , , , , Kapitálové výdaje , , , , , , Výdaje celkem , , , , , , rozdíl (zdroje - výdaje) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Rekapitulace

3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK PŘÍJMY položka PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních požitků , , , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů , , , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , , , , Zrušené daně, jejich předmětem je příjem práv.osob 2 393,4 669,7 95,3 592,4 37,4 0, Daň z přidané hodnoty , , , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 2,0 23,1 33,7 38,8 35,4 25, Poplatky za uložení odpadů 713,1 159,1 201,0 356,3 463,9 350, Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 153,2 33,2 7,8 342,7 19,7 20, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , , , , Poplatek ze psů 3 041, , , , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 977, ,9 941,5 849,9 855,9 850, Poplatek za užívání veřejného prostranství 59,8 73,4 59,9 79,1 69,3 70, Poplatek ze vstupného 1 475, , ,6 996, , , Poplatek z ubytovací kapacity 698,7 768,5 703,7 761,4 809,3 800, Poplatek za provozovaný VHP , , , , , , Zrušené místní poplatky - z alkoholu 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 3 729, , , , , , Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o 1353 řidičské oprávnění * * * * 3 127, , Správní poplatky , , , , , , Daň z nemovitostí , , , , , , Daňové příjmy , , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , , Příjmy z prodeje zboží 482,7 547,9 609,9 898,3 766,9 800, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,0 0,0 0,0 0,0 89,0 150, Odvody příspěvkových organizací 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, Příjmy z pronájmu pozemků 5 108, , , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,0 0,0 0, , , , Příjmy z úroků 4 102, , , , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , , , , Příjmy

4 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK PŘÍJMY položka PŘÍJMY Přijaté sankční platby 8 820, , , , , , Ostatní příjmy z FV předchozích let 610,7 0,0 0,0 0,0 0, , Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0,0 235, ,2 10, ,1 0, Ostatní přijaté vratky transferů 4 822, , , , , , Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 262,5 652,4 74,3 131,1 50,1 55, Přijaté neinvestiční dary 508,0 120,0 250,0 0,0 0,0 0, Přijaté pojistné náhrady , ,9 335, , ,2 671, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 886, , , , , , Neidentifikované příjmy 0,0 2,3 3,1 0,1 2,7 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , , , , Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj - práv.osob 0,0 0,0 0,0 0,0 399,4 145, Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.společností apod.subj. 0,0 0,0 0,0 0, , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , , , , , Nedaňové příjmy , , , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , , , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , , , , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM 44,4 297,4 211,3 233,0 310,8 299, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0, ,6 0, ,0 268,0 0, Příjmy z prodeje akcií 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Kapitálové příjmy , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 2 271, , , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 6 670, , , , , , Neinvestiční převody z Národního fondu , ,0 0,0 0,0 0,0 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 6 014, , , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , , , , Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0, , , , , , Nein.přijaté transfery od mezinárodních institucí 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0, Neinvestiční přijaté transfery ze státních fin. aktiv 112,6 554,1 0,0 0,0 0,0 0, Investiční přijaté transferyz VPS SR 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0, Příjmy

5 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK PŘÍJMY položka PŘÍJMY Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , , , ,4 0, Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,0 557, , , , Investiční převody z Národního fondu , ,3 0,0 0,0 0,0 0, Investiční přijaté transfery od krajů 835,5 150,0 990,0 100,0 903,2 0, Přijaté transfery Příjmy úhrnem , , , , , , , , , , , , Příjmy

6 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , , Ostatní platy 2 258,2 141,6 77,9 567,1 52,4 150, Ostatní osobní výdaje 3 150, , , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 4 962, , , , , , Odstupné 0,0 730,7 263,8 0,0 0,0 293, Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 21,5 9,1 * * * * * * * 5028 Náhrady platů zaměstnavatelům - CVS 109,8 85,8 * * * * * * * 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti , , , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 551,2 615,3 621,0 633,3 701,2 780, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 691,0 49,6 27,3 146,8 18,4 50, Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , , , , , Potraviny 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 15, Ochranné pomůcky 109,7 112,5 100,1 72,0 110,9 160, Léky a zdravotnický materiál * * * * 12,7 22, Prádlo, oděv a obuv 1 105,1 864,5 928,3 676,1 887, , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 349,0 559,2 469,4 556,5 589,5 459, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , , Nákup zboží 341,2 374,9 485,6 500,0 483,9 100, Nákup materiálu jinde nezařazený 7 937, , , , , , Úroky vlastní , , , , , , Realizované kurzové ztráty 0,3 1,1 0,6 0,4 0,9 1, Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje , , ,7 32,1 927,8 100, Studená voda 4 362, , , , , , Teplo 9 369, , , , , , Plyn 319,9 283,4 255,4 318,3 304,0 444, Elektrická energie 8 955, , , , , , Pohonné hmoty a maziva 1 541, , , , , , Teplá voda 35,4 34,6 0,0 5,9 8,1 61, Výdaje

7 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE Služby pošt 9 116, , , , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 392, , , , , , Služby peněžních ústavů 5 035, , , , , , Nájemné 4 271, , , , , , Konzultační, poradenské a právní služby 7 159, , , , , , Služby školení a vzdělávání 1 185, , , , , , Služby zpracování dat 7 886, , , , ,1 0, Nákup ostatních služeb , , , , , , Opravy a udržování , , , , , , Programové vybavení 1 228,5 574,0 579,3 281,0 349,4 330, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 113, , ,1 972, , , Ostatní cestovní náhrady 50,8 * * * * * * * * 5175 Pohoštění 715,5 649,0 935,3 992,3 755, , Účastnické poplatky na konference 0,0 0,0 0,0 0,0 44,2 55, Nájemné za nájem s právem koupě 7 190, , , , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,0 0,0 0,0 0,5 176,2 77, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 3,2 0,0 0,0 0,0 200,0 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 291,0 169,0 128,7 543,8 350,3 409, Výdaje na dopravní územní obslužnost 3 869,7 0,0 0,0 0, , , Věcné dary 585, , , , , , Náhrady za výkon civilní služby 149,1 62,2 * * * * * * * 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , , , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 486,3 479,9 424,9 720, , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - Ostatní právnickým neinvestiční osobámtransfery podnikatelským , , , , , , subjektům Neinvestiční transfery obecně prospěšným 552,0 0,0 0,0 0,0 0, , společnostem 741, , , ,7 805, , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , , , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 2 960, , , , , , Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500, Výdaje

8 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím , , , , , , Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a nezisk.organizacím , , , , , , Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Neinvestiční transfery obcím 216,4 260,3 0,0 0,0 0,0 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , , , , Neinvestiční transfery vysokým školám 30,0 0,0 3,0 115,0 50,0 20, Neinvestiční příspěvky ostatním PO 88,0 87,2 320,4 929,0 306, , Převody vlastním fondům hospodářské činnosti 7 530, ,1 0,0 0,0 0,0 0, Nákup kolků 128,4 103,8 83,3 72,5 78,0 135, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , , , , Úhrada sankcí jiným rozpočtům 8,7 467,9 2,8 235,0 0,0 41, Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v minulých rozpočtových obdobích 1 829,2 758,7 199,3 30,0 550,0 80, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům * * * * 31,6 40, Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0, , ,7 0, , , Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům , , , , , , Sociální dávky , , , , , , Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,0 0,0-5,7 5,7 0,0 0, Dary obyvatelstvu 50,0 45,0 50,0 30,0 50,0 50, Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyz.osobám 653, , ,0 696, ,0 660, Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , , , , Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 579,0 709,0 705,6 638,0 531,0 650, Neinvestiční půjčené prostředky 579,0 709,0 705,6 638,0 531,0 650, Nespecifikované rezervy 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 4 500, , , , ,2 222, Ostatní neinvestiční výdaje 4 500, , , , , , Běžné výdaje , , , , , , Výdaje

9 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE Programové vybavení 9 686, , , , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 4 066, , , , , , Budovy, haly a stavby , , , , , , Budovy, haly a stavby (úroky z úvěru na investice) * * * * * * Stroje, přístroje a zařízení , , , , , , Dopravní prostředky 2 025, , ,2 721, , , Výpočetní technika 5 526, ,0 972, , , , Projektová dokumentace ,5 * * * * * * * * 6127 Umělecká díla a předměty 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 270, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Pozemky 1 484, , , , , , Investiční úroky 335,7 * * * * * * * * 6145 Daně placené v souvislosti s investicí 0,7 * * * * * * * * 6149 Výdaje související s investičními nákupy jinde nezařazené 1 144,8 * * * * * * * * z toho: KV investičního odboru , , , , , , KV investičního odboru z cizích zdrojů Investiční nákupy a související výdaje , , , , , , Nákup akcií 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Nákup majetkových podílů 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Nákup akcií a majetkových podílů 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Investiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - fyzickým osobám 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0, Investiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - právnickým osobám , , , , , , Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, Investiční transfery občanským sdružením 0,0 0, , ,0 0,0 376, Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0, Investiční transfery obcím 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Výdaje

10 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 435, , , , , , Investiční transfery vysokým školám 0,0 0,0 0, ,0 0, , Investiční transfery , , , , , , Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 0,0 0,0 0, ,0 0,0 800, Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , , , , , Investiční půjčené prostředky , , , , , , Rezervy kapitálových výdajů 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Ostatní kapitálové výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Kapitálové výdaje , , , , , , Výdaje úhrnem , , , , , , Výdaje

11 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK FINANCOVÁNÍ položka FINANCOVÁNÍ Změna stavu krátkodobých prostředků na bk.účtech , , , , , , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy , , , , ,3 0, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje , , , , ,3 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , , ,0 0,0 0, , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , , , , , Financování úhrnem , , , , , , Financování

12 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK č. Banka/Účel MF ČR - výstavba ČOV 0,00% * * * * * * * * * * * * * * nájemníci 46b.j. (54bj.) - 2 předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 nájemníci 6b.j. Fr.Ondříčka - předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * * * * * * * * nájemníci Dubenská - 4 předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 UniCredit Bank a.s. (HVB) - zimní stadion 6 ČMZRB a.s. - příprava prům.zóny Husova kolonie 7 8 fixní sazba do ,28% p.a * * * * * * * * * * * 6M PRIBID + 1,95% p.a./ * * * * * * * * * * * * * * * * * * SFŽP - trakční a trolejové vedení Pekárenská - Nádražní a měnírna Husova kolonie pevná sazba 2% * * * * * * * * * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. (ŽB) - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM UniCredit Bank a.s. (ŽB) - nákup nízkopodlažních 9 autobusů a nízkopodlažních kloubových trolejbusů Komerční banka, a.s Úpravna vody České Budějovice úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek úvěru k splatno do Splátky jistiny () 12M PRIBOR + 0,09% p.a * * * * * * * * * * * * * 1M PRIBOR + 0,05% p.a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * fixní sazba do ,40% p.a * x celkem x x x Přehled úvěrů a půjček

13 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK č. Banka/Účel úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek úvěru k splatno do Splátky úroků () MF ČR - výstavba ČOV 0,00% * * * * * * * * * * * * * * nájemníci 46b.j. (54bj.) - 2 předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 nájemníci 6b.j. Fr.Ondříčka - předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * * * * * * * * nájemníci Dubenská - 4 předplatné nájemného fixní 0,00% sazba do * * * * * * * * * * * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. (HVB) ,28% 5 zimní stadion p.a * * * * * * * * * * * 6 ČMZRB a.s. - příprava prům.zóny Husova kolonie M PRIBID + 1,95% p.a./ * * * * * * * * * * * * * * * * * * SFŽP - trakční a trolejové vedení Pekárenská - Nádražní a měnírna Husova kolonie pevná sazba 2% * * * * * * * * * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. (ŽB) - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM UniCredit Bank a.s. (ŽB) - nákup nízkopodlažních autobusů a nízkopodlažních kloubových trolejbusů 12M PRIBOR + 0,09% p.a * * * * * * * * * * * * * 1M PRIBOR + 0,05% p.a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 Komerční banka, a.s. - Úpravna vody České Budějovice fixní sazba do ,40% p.a * z investic x celkem x x do doby zařazení investice do užívání vstupují úroky z přijatého úvěru do majetku (jsou hrazeny jako investiční výdaj) 13 Přehled úvěrů a půjček

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Stránka 1 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1119 Zrušené daně,

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 300 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 6 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob z

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ROZPOČET NA ROK 2011

ROZPOČET NA ROK 2011 ROZPOČET NA ROK 2011 Obec Horní Meziříčko IČO:00666408 Rozpočet schválen zastupitelstvem dne...31.12..2010... Starosta obce (podpis a razítko) Vyvěšeno: Sejmuto : Příjmy celkem položka částka v tis.kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 Obec Lipno nad Vltavou KEO-W 1 925/ Uc19s strana: 1/13 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčnich požitků 0000 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Borová Lada N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 318 300,00 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

ROZPOČET NA ROK 2006 PŘÍJMY. Rozpočet Kč. Příjmy z prodeje krátkodobého majetku. Par Pol Popis

ROZPOČET NA ROK 2006 PŘÍJMY. Rozpočet Kč. Příjmy z prodeje krátkodobého majetku. Par Pol Popis ROZPOČET NA ROK 2006 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a 185 000 funkčních požitků 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 158 000 0000 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 0000 4116 033513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 82 450,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2016 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 300 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 6 000,00 1113 0 Daň z příjmů fyz.osob z

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 286 400,00. 3722 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 200 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 286 400,00. 3722 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 200 000,00 roku 2015 strana: 1 / 5 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 317 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 14 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová

ROZPOČET 2015. OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová ROZPOČET 2015 Název a sídlo účetní jednotky OBEC HRABOVÁ, Hrabová 113, 789 01 Hrabová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, č.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.141 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: D0JK XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Městys Buchlovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.06.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290866 název Městys Buchlovice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více