Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola"

Transkript

1 Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/ Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola 1. Obsah projektu, členění do modulů a podmodulů 2. Charakteristika jednotlivých modulů a podmodulů 3. Rozdělení modulů do předmětů 1

2 1. Obsah projektu, členění do modulů a podmodulů Projekt obsahuje 14 modulů, některé (obsáhlejší) jsou rozděleny do podmodulů: Modul 1: Opatřování výrobních činitelů 1. Výrobní činitelé podniku a podnik 2. Zásobovací činnost 3. Investiční činnost 4. Personální činnost Modul 2: Výrobní a prodejní činnost Modul 3: Management 1. Management pojem a vývoj 2. Manažer v procesu řízení 3. Manažerské funkce Modul 4: Právní formy podnikání Modul 5: Finanční trh (cenné papíry a obchodování s nimi, bankovnictví, pojišťovnictví, další instituce) 1. Cenné papíry 2. Obchodování s cennými papíry 3. Bankovnictví 4. Pojišťovnictví 5. Další instituce finančního trhu Modul 6: Finanční řízení podniku (ekonomická stránka, financování, finanční analýza) 1. Financování a finanční řízení 2. Druhy financování 3. Finanční analýza Modul 7: Makroekonomie 1. Tržní mechanismus a jeho důsledky 2. Výkonnost národního hospodářství 3. Hospodářská politika 4. Okolí národního hospodářství Modul 8: Účetnictví 1. Základy účtování 2. Základní účtování u neplátce DPH 3. Účtování u plátce DPH 4. Zvláštnosti účtování u vybraných právních forem podnikání 2

3 Modul 9: Vztah k institucím a zaměstnancům Modul 10: Daňová evidence Modul 11: Výkazy účetní závěrky Modul 12: Účetnictví příspěvkových organizací Modul 13: Podnikatelské výpočty Modul 14: Obchodní a personální korespondence 3

4 Všechny moduly, které jsou členěny do podmodulů, (kromě modulu Účetnictví) obsahují soubor příkladů a závěrečný test v posledním podmodulu. V modulu Účetnictví obsahuje soubor příkladů a závěrečný test každý podmodul (s ohledem na rozsah tohoto modulu). Název modulu Název podmodulu Počet výukových hodin Opatřování výrobních činitelů Počet pracovních listů Počet průběžných testů Výrobní činitelé podniku a podnik Zásobovací činnost Investiční činnost Personální činnost * 16 2 Výrobní a prodejní činnost * 22 2 Management Management pojem a vývoj Manažer v procesu řízení Manažerské funkce * 28 2 Právní formy podnikání * 22 2 Finanční trh Cenné papíry Obchodování s cennými papíry Bankovnictví Pojišťovnictví Další instituce finančního trhu 3 + 3* 3 0 Finanční řízení podniku Financování a finanční řízení Druhy financování Finanční analýza * 12 1 Makroekonomie Tržní mechanismus a jeho důsledky Výkonnost národního hospodářství Hospodářská politika Okolí národního hospodářství 4 + 3* 4 0 Účetnictví Základy účtování * 9 2 Základní účtování u neplátce DPH * 20 3 Účtování u plátce DPH * 32 3 Zvláštnosti účtování u vybraných * 18 2 právních forem podnikání Vztah k institucím a * 16 2 zaměstnancům Daňová evidence * 20 3 Výkazy účetní závěrky * 4 1 Účetnictví příspěvkových * 10 2 organizací Podnikatelské výpočty * 31 0 Obchodní a personální korespondence * 17 2 *hvězdičkou jsou označeny hodiny věnované souboru příkladů a závěrečnému testu. 4

5 2. Charakteristika jednotlivých modulů a podmodulů Modul 01 - Opatřování výrobních činitelů Jde o vzdělávací modul, pro který je vyčleněno 120 e-learningových hodin. Tento modul je rozčleněn do 4 podmodulů: Podmodul 1 - Výrobní činitele podniku a podnik Podmodul podává základní charakteristiku podniku. Vysvětluje založení, činnost a druhy podniků. Zaměřuje se stanovení cílů podniků a na možnosti jejich realizace, nástroje dosažení a jejich návaznosti. 3 témata se 4 výkladovými knihami, 14 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 1 průběžným Podmodul 2 - Zásobovací činnost Podmodul vysvětluje zásobovací činnost podniku, její hlavní náplň a cíle. Charakterizuje oběžný majetek, jeho rozdělení a využití. Stanoví základní pravidla hospodaření se zásobami a hodnocení efektivnosti. 6 témat s 6 výkladovými knihami, 15 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 1 průběžným Podmodul 3 - Investiční činnost Podmodul objasňuje investiční činnost podniku, její podstatu a pravidla. Charakterizuje dlouhodobý majetek, jeho rozdělení, způsoby pořízení, oceňování a odepisování. Zaměřuje se také na výrobní kapacitu podniku a její využití. Stanoví základní pravidla hodnocení investic, výběr optimální varianty. 5 témat s 9 výkladovými knihami, 31 pracovním listem pro procvičení probírané látky a 3 průběžnými testy. Neobsahuje sadu příkladů a závěrečný test. Podmodul 4 - Personální činnost Podmodul se zaměřuje na charakteristiku personální činnosti v podniku včetně odpovídajících právních norem hlavně Zákoníku práce. Vysvětluje plánování personálních potřeb, rozdělení pracovníků a nábor pracovních sil. Zaměřuje se na pracovně právní vztahy, vznik a ukončení pracovního poměru. 5 témat s 5 výkladovými knihami, 16 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 2 průběžnými testy. Na konci čtvrtého podmodulu je umístěn soubor příkladů pro procvičení probrané látky celého modulu a závěrečný test. 5

6 Modul 02 Výrobní a prodejní činnost Jde o vzdělávací modul, pro který je vyčleněno 35 e-learningových hodin. Tento modul není členěn do podmodulů. Modul přibližuje některé pojmy, které je třeba znát při výrobě a označování produktů podniku, vysvětluje základní pojmy a postupy, které souvisí s prodejem výrobků - např. uzavírání kupních smluv, způsoby placení aj. Dále objasňuje základní názory podnikatelů na vztah k trhu a vysvětluje čtyři prvky marketingového mixu. Modul obsahuje: 2 témata s 17 výkladovými knihami, 22 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 2 průběžnými testy. Na konci modulu je umístěn soubor příkladů pro procvičení probrané látky celého modulu a závěrečný test. 6

7 Modul 03 Management Jde o vzdělávací modul, pro který je vyčleněno 60 e-learningových hodin. Tento modul je rozčleněn do 3 podmodulů: Podmodul 1 Management pojem a vývoj Podmodul vysvětluje pojem managementu z různých hledisek, charakterizuje jeho vývojové etapy z časového a obsahového hlediska. 2 témata se 2 výkladovými knihami, 3 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 1 průběžným Podmodul 2 Manažer v procesu řízení Podmodul objasňuje manažera v procesu řízení, jeho vývoj a úrovně. Zaměřuje se na vlastnosti a dovednosti manažerů, styly a techniky vedení lidí jejich výhody a nevýhody. 4 témata se 4 výkladovými knihami, 6 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 1 průběžným Podmodul 3 Manažerské funkce Podmodul charakterizuje jednotlivé manažerské činnosti a vysvětluje jejich návaznost. Zaměřuje se na plánování, organizování, rozhodování, komunikaci a kontrolu. 7 témat s 7 výkladovými knihami, 28 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 2 průběžnými testy. Na konci třetího podmodulu je umístěn soubor příkladů pro procvičení probrané látky celého modulu a závěrečný test. 7

8 Modul 04 Právní formy podnikání Jde o vzdělávací modul, pro který je vyčleněno 35 e-learningových hodin. Tento modul není členěn do podmodulů. Modul vysvětluje pojmy, které je třeba znát pro výklad právních forem podnikání např. rozdíl mezi založením společnosti a jejím vznikem, podstatu a druhy ručení za závazky společnosti apod. Přibližuje možnosti podnikání pro fyzické osoby, zejména vysvětluje živností. Stručně popisuje obchodní společnosti, které uvádí obchodní zákoník; vysvětluje principy podnikání v družstvu. Objasňuje základy fungování státních podniků. Modul obsahuje: 5 témat s 15 výkladovými knihami, 22 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 2 průběžnými testy. Na konci modulu je umístěn soubor příkladů pro procvičení probrané látky celého modulu a závěrečný test. 8

9 Modul 05 Finanční trh Jde o vzdělávací modul, pro který je vyčleněno 80 e-learningových hodin. Tento modul je rozčleněn do 5 podmodulů: Podmodul 1 Cenné papíry Podmodul vysvětluje podstatu cenných papírů a jejich členění z různých hledisek. 7 témat s 8 výkladovými knihami, 14 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 2 průběžnými testy. Neobsahuje sadu příkladů a závěrečný test. Podmodul 2 Obchodování s cennými papíry Podmodul přibližuje základní principy obchodování s cennými papíry a možnosti obchodování s cennými papíry v České republice. 3 témata s 3 výkladovými knihami, 7 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 1 průběžným Podmodul 3 Bankovnictví Podmodul stručně objasňuje hospodaření banky a přehled základních služeb, které banky nabízejí klientům. Seznamuje s funkcí České národní banky. 6 témat s 8 výkladovými knihami, 21 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 1 průběžným Podmodul 4 Pojišťovnictví Podmodul uvádí přehled základních služeb, které pojišťovny nabízejí klientům. 4 témata s 4 výkladovými knihami, 12 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 1 průběžným Podmodul 5 Další instituce finančního trhu Podmodul podává stručný přehled některých finančních institucí a přiblížení dalších možností finančních investic. 3 témata se 3 výkladovými knihami, 3 pracovními listy pro procvičení probírané látky. Na konci pátého podmodulu je umístěn soubor příkladů pro procvičení probrané látky celého modulu a závěrečný test. 9

10 Modul 06 Finanční řízení podniku Jde o vzdělávací modul, pro který je vyčleněno 65 e-learningových hodin. Tento modul je rozčleněn do 3 podmodulů: Podmodul 1 Financování a finanční řízení Podmodul charakterizuje financování jako základní činnost podniku. Vysvětluje význam a princip finančního řízení a jeho vliv na fungování podniku. 2 témata se 2 výkladovými knihami, 17 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 2 průběžnými testy. Neobsahuje sadu příkladů a závěrečný test. Podmodul 2 Druhy financování Podmodul přibližuje financování podle tří základních hledisek podle účelu, podle původu finančních prostředků a z hlediska času. 2 témata se 2 výkladovými knihami, 11 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 1 průběžným Podmodul 3 Finanční analýza Podmodul vysvětluje pojem finanční analýzy, její druhy a význam. Zaměřuje se na podklady pro provedení finanční analýzy. Přibližuje analýzu absolutních a rozdílových ukazatelů a analýzu poměrových ukazatelů, včetně vyhodnocení úspěšnosti hospodaření podniku. 2 témata se 2 výkladovými knihami, 12 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 1 průběžným testem. Na konci třetího podmodulu je umístěn soubor příkladů pro procvičení probrané látky celého modulu a závěrečný test. 10

11 Modul 07 Makroekonomie Jde o vzdělávací modul, pro který je vyčleněno 75 e-learningových hodin. Tento modul je rozčleněn do 4 podmodulů: Podmodul 1 Tržní mechanismus Podmodul vysvětluje podstatu vztahu nabídky a poptávky a stručně charakterizuje důsledky fungování tržního mechanismu nezaměstnanost a inflaci. 3 témata se 5 výkladovými knihami, 12 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 3 průběžnými testy. Neobsahuje sadu příkladů a závěrečný test. Podmodul 2 Výkonnost národního hospodářství Podmodul objasňuje způsoby hodnocení úspěšnosti hospodaření státu a posuzování životní úrovně obyvatel. 4 témata se 4 výkladovými knihami, 10 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 1 průběžným Podmodul 3 Hospodářská politika Podmodul obsahuje stručný přehled nástrojů státu při ovlivňování hospodaření společnosti. 7 témat s 7 výkladovými knihami, 20 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 1 průběžným Podmodul 4 Okolí národního hospodářství Podmodul vysvětluje podstatu zapojení České republiky do některých mezinárodních organizací v souvislosti s hospodařením státu. 2 témata se 2 výkladovými knihami, 4 pracovními listy pro procvičení probírané látky. Na konci čtvrtého podmodulu je umístěn soubor příkladů pro procvičení probrané látky celého modulu a závěrečný test. 11

12 Modul 08 Účetnictví Jde o vzdělávací modul, pro který je vyčleněno 170 e-learningových hodin. Vzhledem k rozsahu modulu byly závěrečné testy vytvořeny pro jednotlivé podmoduly. Tento modul je rozčleněn do 4 podmodulů: Podmodul 1 Základy účtování Podmodul seznamuje s podstatou účetnictví, majetkem firmy a zdroji jeho krytí a základními principy účtování v účetních knihách. 4 témata se 21 výkladovými knihami, 9 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 2 průběžnými testy. Podmodul obsahuje sadu příkladů a závěrečný test. Podmodul 2 Základní účtování u neplátce DPH Podmodul seznamuje se základním účtováním v oblasti peněžních prostředků (pokladna, ceniny, běžný účet), úvěrů, pohledávek a závazků, zásob, dlouhodobého majetku, nákladů a výnosů, včetně výpočtů cestovních náhrad zaměstnance. 7 témat se 40 výkladovými knihami, 20 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 3 průběžnými testy. Podmodul obsahuje sadu příkladů a závěrečný test. Podmodul 3 Účtování u plátce DPH Podmodul seznamuje se soustavou daní v ČR, účtováním u plátců DPH v oblasti peněžních prostředků, zásob, zúčtovacích vztahů a dlouhodobého majetku, nákladů, výnosů, časového rozlišení nákladů a výnosů. Dále se vztahem plátce DPH k cizině, účetní uzávěrkou, právní úpravou účetnictví. 6 témat se 53 výkladovými knihami, 32 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 3 průběžnými testy. Podmodul obsahuje sadu příkladů a závěrečný test. Podmodul 4 Účtování u plátce DPH Podmodul uvádí typické účetní případy pro účtování ve firmě osoby samostatně výdělečně činné a ve společnosti s ručením omezeným. 4 témata se 15 výkladovými knihami, 18 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 2 průběžnými testy. Podmodul obsahuje sadu příkladů a závěrečný test. 12

13 Modul 09 Vztah k institucím a zaměstnancům Jde o vzdělávací modul, pro který je vyčleněno 30 e-learningových hodin. Tento modul není členěn do podmodulů. Tento modul uvádí do problematiky zaměstnavatel - zaměstnanec, vysvětluje povinnosti zaměstnavatele k jednotlivým institucím (okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, Kooperativa a. s., úřad práce) a k zaměstnancům; vysvětluje základní pojmy a základní výpočty z oblasti mezd. Zaměřuje se hlavně na výpočty v zúčtovací a výplatní listině zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a dále pak účtování mezd těchto zaměstnanců a společníků. Modul obsahuje: 7 témat s 22 výkladovými knihami, 16 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 2 průběžnými testy. Na konci modulu je umístěn soubor příkladů pro procvičení probrané látky celého modulu a závěrečný test. 13

14 Modul 10 Daňová evidence Jde o vzdělávací modul, pro který je vyčleněno 40 e-learningových hodin. Tento modul není členěn do podmodulů. Tento modul seznamuje s možnostmi stanovení základu daně podnikatelů, kteří nejsou účetní jednotnou. Největší důraz je kladen na problematiku daňové evidence. Modul obsahuje: 7 témat s 15 výkladovými knihami, 20 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 3 průběžnými testy. Na konci modulu je umístěn soubor příkladů pro procvičení probrané látky celého modulu a závěrečný test. 14

15 Modul 11 Výkazy účetní závěrky Jde o vzdělávací modul, pro který je vyčleněno 16 e-learningových hodin. Tento modul není členěn do podmodulů. Modul vysvětluje pojem účetní závěrky, obsah jednotlivých výkazů účetní závěrky, ukázku vyplnění vybraných výkazů účetní závěrky v plném a zjednodušeném rozsahu. Modul obsahuje: 6 témat s 15 výkladovými knihami, 4 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 1 průběžným testem. Na konci modulu je umístěn soubor příkladů pro procvičení probrané látky celého modulu a závěrečný test. 15

16 Modul 12 Účetnictví příspěvkových organizací Jde o vzdělávací modul, pro který je vyčleněno 17 e-learningových hodin. Tento modul není členěn do podmodulů. Tento modul nás uvádí do problematiky jiné účetní jednotky než podnikatelské, účtující podle jiné směrné účtové osnovy; nejde o přehled všech účetních případů, ale o pochopení podstaty odlišnosti účtování majetku, zdrojů krytí majetku, nákladů a výnosů. Modul obsahuje: 3 témata s 20 výkladovými knihami, 10 pracovními listy pro procvičení probírané látky a 2 průběžnými testy. Na konci modulu je umístěn soubor příkladů pro procvičení probrané látky celého modulu a závěrečný test. 16

17 Modul 13 Podnikatelské výpočty Jde o vzdělávací modul, pro který je vyčleněno 40 e-learningových hodin. Tento modul není členěn do podmodulů. Jde o specifický modul, který navazuje na předchozí ekonomické a účetní moduly a podmoduly. Z těchto si vybírá ekonomické výpočty, které řeší v tabulkovém procesoru. Jde především o základní ekonomické výpočty (rentabilita, efektivnost, likvidita, základní výpočty v oblasti investic, zásobování, personální činnosti), výpočty účetních a daňových odpisů, výpočty mezd, sociálního a zdravotního pojištění, výpočty cestovních náhrad a jiné. Modul obsahuje: 31 výkladových listů (zadání a řešení), 31 pracovních listů (zadání a řešení). Je uspořádán do 4 témat. Na konci modulu je umístěn soubor příkladů pro procvičení probrané látky celého modulu a závěrečný test, který je v tomto případě zaměřen na jednotlivé funkce používané při práci v tabulkovém procesoru. 17

18 Modul 14 Obchodní a personální korespondence Jde o vzdělávací modul, pro který je vyčleněno 27 e-learningových hodin. Tento modul není členěn do podmodulů. Modul vychází z normalizované úpravy obchodních a úředních dopisů, zabývá se formální i obsahovou stránkou některých obchodních dopisů a hlavních písemností personální korespondence. Modul obsahuje: 3 témata s 21 výkladovými knihami, 17 pracovních listů pro procvičení probírané látky a 2 průběžnými testy. Na konci modulu je umístěn soubor příkladů pro procvičení probrané látky celého modulu a závěrečný test. 18

19 3. Rozdělení modulů do předmětů Předmět EKONOMIKA: Do tohoto předmětu patří moduly 1-7 Předmět ÚČETNICTVÍ: Do tohoto předmětu patří moduly 8-12 Předmět OBCHODNÍ KORESPONDENCE: Do tohoto předmětu patří modul 14 Předmět INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Do tohoto předmětu patří modul 13 19

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Střední odborná škola obchodní s. r. o. Broumovská 839, Liberec 6 Ekonomika Přehled maturitních otázek D5 školní rok 2018/2019

Střední odborná škola obchodní s. r. o. Broumovská 839, Liberec 6 Ekonomika Přehled maturitních otázek D5 školní rok 2018/2019 Střední odborná škola obchodní s. r. o. Broumovská 839, 46001 Liberec 6 Ekonomika Přehled maturitních otázek D5 školní rok 2018/2019 1. Podnik jako základní článek národního hospodářství charakteristika

Více

Ekonomika témata maturitní zkoušky 2019

Ekonomika témata maturitní zkoušky 2019 Ekonomika témata maturitní zkoušky 2019 Obchodní korporace a) Druhy obchodních společností b) Charakteristika dle způsobu ručení, rozdělení zisku c) Orgány d) Družstva, státní podniky e) Další formy podnikání

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Maturitní okruhy z ekonomiky

Maturitní okruhy z ekonomiky Maturitní okruhy PK ekonomická Školní rok 2018/2019 Maturitní okruhy z ekonomiky Třída 4. A 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6.

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A MATURITNÍ TÉMATA Z EKONOMIKY Třída 4. A 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky 7. Pojišťovnictví

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PROSTĚJOV, PALACKÉHO 18

OBCHODNÍ AKADEMIE, PROSTĚJOV, PALACKÉHO 18 OBCHODNÍ AKADEMIE, PROSTĚJOV, PALACKÉHO 18 Profilová část maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018 Čl. 1 Skladba profilové části maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně správní činnost denní

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata: Témata k profilové části ústní maturitní zkoušky z ekonomiky Platnost: jarní a podzimní zkušební období 2017 Obor: 64-41-L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání Témata: 1. a) Základní ekonomické pojmy a vztahy -

Více

Maturitní okruhy. PR, média a marketingová komunikace. Anglické gymnázium Pardubice

Maturitní okruhy. PR, média a marketingová komunikace. Anglické gymnázium Pardubice Maturitní okruhy PR, média a marketingová komunikace Anglické gymnázium Pardubice Ekonomika 1. Podstata fungování tržní ekonomiky 2. Organizace, podnik, právní úprava podnikání 3. Podnikání fyzických osob

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací 1) stanovení cílových znalostí, dovedností, návyků, postojů a hodnotové orientace 2) zásady tvorby učiva 3) témata vytvářející obsah učiva předmětu 4) uspořádání a obsah učiva na OA a ostatních středních

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

ŠVP pro obchodní akademii

ŠVP pro obchodní akademii Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program: Obchodní akademie Mariánské Lázně ŠVP pro obchodní akademii DODATKY KE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMŮM OBCHODNÍ AKADEMIE PLATNÝM: od 1. 9. 2017

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2016/2017 Ekonomika maturitní okruhy pro MZ JARO 2017 Pro třídy 4.A + D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Zkušební témata pro ústní zkoušku maturitní zkouška Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní rok: 2016/2017 Třída: 3. E Předmět: Ekonomika podniku 1. a) Základní ekonomické pojmy - ekonomie x ekonomika

Více

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání ta maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Forma zkoušky: Praktická Zkouška zahrnuje učivo z předmětů ekonomika podniku, účetnictví, management a marketing, právo, písemná a elektronická

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6. Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6. Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie makro x mikroekonomie

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odbornýchkompetencí

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE

MATURITNÍ ZKOUŠKY Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016-2017 Obor: OBCHODNÍ AKADEMIE PÍSEMNÁ ODBORNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 OA - FIM OA - MIT Čas

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8, tel: 284 680 880, 284 680 683 fax: 284 681 345, email: pbvos@pbvos.cz, www: http://www.pbvos.cz MATURITNÍ

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZE Základy ekonomie vyučující: Ing. Simona Musilová rozsah:

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Více

OBSAH ÚVOD Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15

OBSAH ÚVOD Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15 OBSAH ÚVOD....................................................... 11 Část první Finanční účetnictví pro manažery... 15 1 PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ, BILANČNÍ PRINCIP.................17 1.1 Rozsah znalostí........................................17

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Tematický plán

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Tematický plán Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Tematický plán školní rok 2017/2018 Vzdělávací program: Cestovní ruch Obor: Cestovní ruch Ročník: třetí Modul: Účetnictví Vyučující: Ing. Ivana Neradilová Školní rok:

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ (Výňatek)

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ (Výňatek) OBSAH Seznam zkratek...xi Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIII Předmluva... XV ZÁKON O ÚČETNICTVÍ (Výňatek) Část první Obecná ustanovení ( 1 až 8)...1 Vybrané účetní jednotky ( 1 1f)... 1 Účetní

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Pracovní list 11 - Účetní odpisy výkonové. Pracovní list Výpočty účetních odpisů úkol č. 1

Pracovní list 11 - Účetní odpisy výkonové. Pracovní list Výpočty účetních odpisů úkol č. 1 Registrační číslo projektu: Název projektu: Návaznost: Podmodul: Téma: Podnikatelské výpočty Ano Účetnictví Základní účtování u neplátce DPH Dlouhodobý majetek Pracovní list Výpočty účetních odpisů úkol

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Účetnictví pro ÚSC, PO a OSS. Úvod

Účetnictví pro ÚSC, PO a OSS. Úvod Účetnictví pro ÚSC, PO a OSS Úvod Právní úprava Zákon o účetnictví Vyhláška 410/2009 pro některé vybrané účetní jednotky ČÚS 701 až 704 29. března 2010 Jurajdová 2 Zákon o účetnictví Účetní jednotky: právnické

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 195/2016-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o., 2018 Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2 Tel. čísla: (+420) 222 543 330 (+420) 775 583 697 Webové stránky: www.sluzbyapodnikani.cz OBSAH KAPITOLA

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Základy účetnictví

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Základy účetnictví TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Úvod do účetnictví...3 1.1. Význam a funkce účetnictví...3 1.2. Právní úprava účetnictví...3 1.3. Účetní zásady...4 1.4. Účetní jednotky...4 1.5. Kategorie účetních jednotek...5

Více