Kvantifikace logistických zdrojů ve firmě Kompan. Czech Republic s.r.o. Ing. Marios Xenophontos. Kompan Czech Republic s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvantifikace logistických zdrojů ve firmě Kompan. Czech Republic s.r.o. Ing. Marios Xenophontos. Kompan Czech Republic s.r.o."

Transkript

1 Kvantifikace logistických zdrojů ve firmě Kompan Ing. Marios Xenophontos Kompan Czech Republic s.r.o. I. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Firma Kompan je společnost zaměřená na vybavení, zařízení a vývoj dětských hřišť. Jako taková byla založena v roce 1970 ve městě Ringe v Dánsku. Dnes je vedoucím výrobcem a světovým specialistou v herních inovacích a sportovních řešeních pro všechny věkové skupiny. V roce 2004 bylo založeno v Brně- Modřicích výrobně-distribuční centrum, kde se postupně během 3 let od jeho vzniku přesunula veškerá výroba z Dánska. Vzhledem k rostoucím zákaznickým požadavkům a celkové expanzní politice, skupování konkurence, se v roce 2008 založila další pobočka, a to v Pohořelicích poblíž Brna. Do této pobočky byly přemístěny výrobně orientované produktové linky z Modřického centra a také od našich dodavatelů (dřevo-obráběcí stroje a centra). Obr. 1. Ukázka outdoorového hřiště sestávající z různých produktových řad Czech Republic s.r.o. obrovská variabilita produktů minimální opakovatelnost / sériovost naprostá většina položek se kupuje kromě dřevoobrábě cích strojů, žádná vlastní výroba výrobní část z poloviny drobná montáž / zbytek je balení vypickovaných (vychystaných) položek ze skladu 3-denní takt 1-den: pickování ze skladu do výroby, 2-den: výroba, 3-den: příprava a expedice zákaznického požadavku (viz. obr. 2) Obr. 2. Zjednodušené schéma 3-denního taktu PICKING PRODUCTION DAY 1 DAY 2 DAY 3 3 day tact CURRENT FLOW SHIPPING Prepare shipments SHIPPING Load Trucks night night II. PROČ KVANTIFIKOVÁNÍ LOGISTICKÝCH ZDROJŮ? V porovnání s konkurencí, patří výrobky firmy Kompan k těm dražším na trhu, ne-li vůbec nejdražším. Důvody, proč i navzdory vysoké ceně Kompan získává stále větší akvizice na trhu a stal se z něj lídr ve svém oboru jsou (pomineme-li několikrát mezinárodně oceněný design produktů): vynikající kvalita všech použitých dílů a její dodržení v celém toku nadstandardní záruční doba (až 10 let na nepohyblivé díly) flexibilní plnění zákaznických požadavků (vyřízení reklamací, náhradních dílů či speciálních zakázek do několika pracovních dnů) Kdybychom měli stručně specifikovat charakteristiky celého výrobního procesu : Jak už z předchozích bodů vyplývá, logistické procesy jsou pro zajištění flexibility a plynulého toku jedny z nejklíčovějších oblastí v celém výrobním procesu. Pouze hrubým percentuálním vyjádřením pokrývají 66% z celkového 3-denního taktu pro uspokojení požadavku zákazníka. Navíc, uvážíme-li, že nejvíce hodnototvorná činnost není, jak by se mohlo zdát, ve výrobních procesech 33%, ale v poslední fázi (3. den). Je to příprava různých balíků/beden obdržených předchozí den z výroby pro jejich expedování. Tedy dalo by se říci finální balení/kompletace. Navíc výrobní část, oproti logistické, má již časově normované jednotlivé zakázky, tedy všechny typy montáží a balení. Díky tomu se na základě dlouhodobějšího plánu zákaznických požadavků dá plánovat s kapacitním vytížením jednotlivých pracovišť a zdroji. Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro maximální zefektivnění těchto logistických procesů (tedy dny 1 a 3 v celkovém taktu). Za spolupráce s naší konzultační firmou IPA Slovakia, v čele s p. Dipl. Ing. Dušanem Kučerákem, jsme si dali za cíl vytvořit aplikaci, která umožní: kvantifikovat počet logistických pracovníků (krátkodobý a dlouhodobý horizont)

2 využití a potřebu manipulační techniky vyčíslení potřebného místa na expedici pro finální kompletaci balíků/beden z výroby Tyto výstupy nám pak měly pomoci pro lepší rotaci logistických pracovníku v závislosti na typu (kapacitě) picků, které jsou vzhledem k sortimentu položek a variabilitě požadavku jednotlivých produktů od zákazníka časově velice různorodé. S tím jde ruku v ruce i lepší využití manipulační techniky a lepší predikce potřebného místa ve vychystávací zóně na expedici. III. KAPACITA PICKOVÁNÍ (1-fáze taktu) PŘÍPRAVNÁ A ANALYTICKÁ FÁZE Jako první jsme se rozhodli vytvořit aplikaci pro kvantifikování kapacity pickování (vychystávání) materiálu ze skladu do montážní/balící části, tj. 1-den taktu. Níže na obr. 3 je jednoduše znázorněn diagram logiky vytváření pickovacích skupin, kde skladníci on-line přes ruční průmyslové terminály vychystávají joby. 1. Vstupní analýza skladu a skladovacích činností Před započetím sestavováním algoritmů a vzorců pro výpočet kapacit jednotlivých pickovacích skupin se musela udělat vstupní analýza pro vyloučení nežádoucích postupů/jevů (plýtvání), které by ovlivňovaly objektivní výpočet. Ta byla provedena na všechny skladové činnosti, ale nejvíce se zaměřením na pickování (dle skupin), viz. obr Kategorizace procesů podle způsobu vzniku Dalším krokem bylo rozdělení činností na standardní činnosti opakujíci se s každým pracovním cyklem a nestandardní činnosti, které se vyskytují v procesu nezávisle na pracovním cyklu. Po rozdělení činností proběhlo minimalizování všech nežádoucích jevů při vychystávání, přesunutí nestandardních činností do činností standardních přes klasický akční plán nápravných opatření. Obr. 4. Jeden z výstupu analýzy pro pickovací skupinu PLC PLC- Pick by person lift 16% 45% 14% 6% 1% 9% 1% 2% 6% Štruktúra činností pri vyskladňovaní PLC Presun po sklade Manipulácia s materiálom Odvoz materiálu do výroby Úprava skladovej pozície Výmena batérie Zaobstaranie chýbajúcich štítkov Hygienické prestávky pracovníka Čakanie na uvoľnenie cesty Iné plytvanie (odstránenie vozíka z cesty, vyhodenie odpadu) Presun na skladovú pozíciu Vychystanie materiálu do palety na vozíku Zdvih vozíka Ručné vychystanie Zostup vozíka Odvoz materiálu do výroby Cesta zo skladu do výroby Vyskladnenie na pracovisku Cesta z výroby do skladu Priemerný čas na vyskladnenie jednej položky: 1,75 min. Obr. 5. Sumarizace výstupu z analýzy pro skladové činnosti Druh práce Zaskladňovací proces pre panely a ostatné položky Priemerný čas na 1 položku Odhadovaná úspora v % Vykládka 1,4 min. 10 % Zaskladňovanie panelov 1,32 min. 10 % Zaskladňovanie obalov 8,3 min. 10 % Zaskladňovanie dreva 0,31 min. bez Vyskladňovací proces SPC 1,1 min. bez HPC 1,4 min. bez Doplňovanie 2bin 2,4 min. bez PLC 1,75 min. 5 % LTC 2,7 min. 10 % CTC 8,4 min. 5 % BOX 11,3 min. 10 % LTW 0,8 min. 10 % Vychystávanie panelov 1,3 min. 15 % Obr. 3. Pickovací skupiny pro vychystávací joby ze skladu do výroby Rezervace materiálu na regálových lokacích MRP Zákaznícká objednávka Vytvoření různých typů pickovacích jobů, v závislosti na jaké lokaci je materiál rezervován AIM / TERMINÁLOVÁ EMULACE Box (obalové materiály) HPC (drobný materiál, uložený do 3 m) PLC (materiál dosažiteľný vychystávacím vozíkem) LTC (těžký materiál, uložený v KRS regálech)

3 FÁZE TVORBY APLIKACE 1. Zdrojové data V našem případě byla tahle část, získávání zdrojových dat pro výpočet, ta nejjednodušší. Díky live vychystávacímu procesu a okamžitému systémovému registrování pohybu veškerého materiálu, nebyl problém po proběhnutí rezervace materiálu na příští den (okolo půlnoci), vyexportovat potřebná data do souboru. Stačily informace jako čas, pickovací skupina, zdrojová lokace, položka, počet kusů a cílová lokace. Tohle byla jedna část zdrojových dat, která měla sloužit jako podklad pro výpočet kapacit na následující den. Pro získání dat na delší časový úsek, jsme museli vytvořit report v našem systému, který simuloval stávající objednávky přes MRP a vygeneroval report možných picků. Tahle část zdrojových dat se pak používala pro předpovídání kapacity picků. Její přesnost však po druhém týdnu již nebyla dostačující, takže se používala předpověď na 2-týdny dopředu. 2. Tvorba aplikace Jako podklad principu výpočtu byl definován vzorec, který popisuje činnosti vykonávané v daném cyklu. Délka trvání jednotlivých činnosti byla stanovena metodou MaxiMOST (metoda tvorby norem předem definovaných časů práce v logistických procesech), případně přímo naměřené časy z analytické části viz. příklad na obr. 6. Obr. 6. Stanovení spotřeby času pro pickovací skupinu PANEL Panely Vzorec pre výpočet potreby počtu pracovníkov = Potreba času na vyskladnenie / čas smeny Potreba času na vyskladnenie = suma položiek: Čas zdvihu posun VZV výber / vloženie na pozíciu vyloženie / naloženie palety naloženie materiálu na paletu vyloženie palety na linke zaobstaranie novej palety lokací. Jelikož každá pickovací skupina používá svůj vozík (kvůli specializaci), mohli jsme přiřadit ke každé skupině její vozík s příslušnými parametry pojezdu a zdvihu. 3. Výstup aplikace Oba dva typy hlavních výstupů, tzn. pickovací + vozíková kapacita, jsou zkategorizované do 3 časových výstupů, a to: historie (vyhodnocování efektivnosti opatření), dnešek (operativa), předpověď (rotace lidí, dovolené,..). Všechny parametry, tzn. přiřazování vozíků k pickovacím skupinám, parametry vozíků, časový fond směn, časy na manipulaci,atd. jsou nastaveny variabilně a lze je kdykoliv zapotřebí pozměnit. Aplikaci jako takovou, jsme integrovali na náš intranetový systém, takže je k ní i snadný přístup (parametry jsou samozřejmě chráněny heslem). Obr. 8. Ukázka výstupu pickovací kapacity, dle jednotlivých skupin. Dole pak vozíková kapacita. Picking summary Picking load [min] Man Power Panels PLC CTC FIN SPC HPC LTC Summary Picking overlap [min] Man Power OVERLAPS Today capacity Description Date: RRE160M 64,1 1358,21 9 EVTQ 20 56,98 32,34 1 EKS ,48 87,58 1 K1-OH 12,75 432,68 1 L14 64,62 104,43 1 L16 24,81 235,83 1 Spotřeba času na nestandardní činnosti je pak definována percentuální přirážkou k času standardních činností. Tato přirážka je závislá od druhu procesu a její hodnota pro logistické činnosti se pohybuje mezi 15% až 20%. Jediné co zbývalo, bylo nadefinování vzdálenosti, jak vertikálních tak i horizontálních, mezi jednotlivými lokacemi. To se vyřešilo maticovým uspořádáním IV. KAPACITA VE VÝROBĚ (2-fáze taktu) Jak bylo zmíněno výše, kapacita výrobních pracovníků je počítána na základě již časově normovaných montáží / balení, ze kterých se sestavují jednotlivé finální produkty, které si zákazník objednává. Jelikož tedy známe kapacitu jednotlivých výrobních Obr. 7. Vlevo přiřazení vozíku k pickovací skupině. Vpravo ukázka maticového uspořádání lokačních vzdáleností. HPC SKLAD A03-08 A02-08 A01-08 A03-07 A02-0 A01-07 A03-06 A02-06 A01-06 A03-05 A02-05 A01-05 A03-04 A02-04 A01-04 A03-03 A02-03 A01-03 A03-02 A02-02 A01-02 A03-01 A02-01 A01-01 CTC PRACOVIŠTĚ A05 A06 A07 A08 A09 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B08 B09 B10 C01 C02 A01 13,81 16,503 24,08 30,83 36,83 14,493 17,186 19,879 22,572 25,265 27,958 35,508 42,258 48,258 14,493 17,186 A02 11,171 13,81 16,503 23,253 30,83 17,186 19,879 22,572 25,265 27,958 30,651 38,201 44,897 50,951 17,186 19,879 A03 8,532 11,171 13,81 20,56 24,08 19,879 22,572 25,265 27,958 30,651 33,344 40,894 47,59 53,644 19,879 22,572 A04 5,893 8,532 11,171 17,921 16,503 22,572 22,265 27,958 30,651 33,344 36,037 43,587 50,283 56,337 22,572 25,265 A05 A05 5,893 8,532 15,282 13,81 25,265 27,958 30,651 33,344 36,037 38,73 46,28 52,976 59,03 25,265 27,958 A06 A06 5,893 12,643 18,643 27,958 30,651 33,344 36,037 38,73 41,423 48,973 55,669 61,273 27,958 30,651 A07 A07 9,95 8,532 30,651 33,344 36,037 38,73 41,423 44,116 43,9 37,15 31,15 30,651 33,344 A08 A16 5,893 37,401 40,094 42,787 45,48 48,173 50,866 37,15 30,4 24,4 37,401 40,094 A09 A09 47,75 50,443 53,136 55,829 58,522 61,215 31,15 24,4 18,4 47,75 50,443 B01 B01 6,093 8,786 11,479 14,172 16,865 24,565 31,315 37,315 3,4 6,093 B02 B02 6,093 8,732 11,371 14,01 21,872 28,622 34,622 6,093 3,4 B03 B03 6,093 8,732 11,371 19,179 25,929 31,929 8,786 6,093 B04 B04 6,093 8,732 16,486 23,236 29,236 11,479 8,786 B05 B05 6,093 13,793 20,543 26,543 14,172 11,479 B06 B06 11,7 18,45 24,45 16,865 14,172 B08 B08 10,15 16,15 24,565 21,872 B09 B09 6,75 31,315 28,622 B10 B10 37,315 34,622 C01 C01 5,893 C02 C02

4 pracovišť (v návaznosti na jaké produkty a kdy se mají odesílat), rozhodli jsme se tuto část vypustit. V. KAPACITA NA EXPEDICI (3-fáze taktu) PŘÍPRAVNÁ A ANALYTICKÁ FÁZE Posledním chybějícím článkem pro celkové kvantifikování logistických pracovníků byl nástroj na výpočet kapacity na expedici. Oproti předchozímu výpočtu pickovací kapacity, kde byl v principu jeden typ procesu/algoritmu (jdi do lokace vezmi materiál přivez na pracoviště), byla tato část mnohem komplexnější a variabilnější na různé typy sub-procesů (dále popsáno jako fáze). Na obr. 9 jsou zjednodušeně znázorněny tyto jednotlivé fáze. První fází ( I. ) je svoz balíků/beden z výrobní části, a to buď do tzv. Tranzitní oblasti (pro zítřejší expedici), nebo do Zaskladňovací oblasti (výroba na sklad). Ze Zaskladňovací oblasti se balíky pak zakládají do Skladu hotových dílů, což je popsáno jako fáze II. Třetí fází ( III. ) je svoz všech potřebných dílů/balíků pro jednotlivé zásilky (na druhý den) do tzv. AREA, plocha pro expedované zboží. Nejprve se začíná se svozem balíků z Tranzitní oblasti (na obr. jako III.a) a poté s vychystáváním zboží z regálů (sklad hotových dílů), tj. fáze III.b. Tuto fázi ( III. ), lze samozřejmě začít, až je uvolněná dostatečně velká plocha na expedici (tedy jednotlivé AREA ), proto je to jediná časově posunutá fáze oproti ostatním. Vychystaný materiál se v AREA zpaletizuje, tedy finálně zabalí a připraví na transport, tj. fáze IV. Poslední fází V. je nakládka připravených palet z fáze IV. do přepravního vozidla. Právě na takovémto rozdělení expedičních sub-procesů, tedy výše popsaných 5-ti fází, bylo zaměřeno i vstupní podrobné snímkování a později i tvorba výpočtových vzorců pro vyčíslení kapacity. TVORBA APLIKACE 1. Zdrojové data Vzhledem k algoritmicky různým typům jednotlivých fází, bylo nutno vytvořit dva zdrojové soubory. Jeden pro fáze I. a II., kde jsme potřebovali informace typu jaké balíky/bedny se daný den vyrobí, kam se budou následující den expedovat (zda je to skladovka, nebo přímá zásilka zákazníkovi), rozměry, váhu a typ obalového materiálu, tzn. bedna, karton, volně balená položka. Zbytek fází jsme pokryli druhým zdrojovým souborem, kde jsme potřebovali znát stejné informace jako v předchozím případě, ale pouze pro zboží, které bude zapotřebí na následující den expedice. Jedná se tedy pouze o skladovky, ostatní zboží z předcházejícího dne výroby je vyjmuto, protože je zahrnuto již v předchozím zdrojovém souboru. 2. Tvorba aplikace Pro každou fázi byl vytvořen tokový diagram (algoritmus činností), na základě kterého byl sestaven i výpočtový vzorec do kterého byly doplněny jednotlivé dynamické parametry ze snímkování jednotlivých fází: Fáze I. a II. Kdybychom měli stručně popsat, jak probíhá daný proces a na základě čeho je sestaven vzorec pro výpočet kapacity dané fáze: Obr. 9. Popis jednotlivých procesů na expedici. Vlevo materiálový tok, vpravo časový diagram jednotlivých fází. 6:00 TRANZITNÍ OBLAST III.a 1. směna I. zítřejší expedice na sklad ZASKLADŇOVACÍ OBLAST II. AREA III.b SKLAD HOTOVÝCH DÍLŮ 2. směna 14:15 15:30 16:00 I. II. IV. V. IV. 19:00 BALIČKA 3. směna V. III. 6:00

5 identifikace pracoviště, které již vyrobilo danou zakázku (balík/ bedna) naložení dané zakázky (v závislosti na dané objemové podmínce a typu obalového materiálu, lze naložit více kusů pro jeden svoz) je-li daná zakázka zabalená v bedně pak ji 4x zapáskuj je-li daná zakázka pro zítřejší expedici: ano pak ji převez do Tranzitní oblasti vyložení ne pak ji převez do Skladu hotových dílů zaskladni vrácení se zpět do výroby Diagram je znázorněn na obr. 10. Fáze III. Vychystávání zboží pro pozdější finální balení na expedici probíhá ze dvou oblastí: tranzitní (III.a) a skladu hotových dílů (III.b). Princip pro III.a je jednoduchý (obr. 11), jedná se v pod- statě o: nalož (opět v závislosti na podmínkách objemu lze naložit více balíků) převez vylož. Pro vychystávání ze skladu hotových dílů (III.b) byla použila stejná logika jako při pickování ze skladu do výroby (1-fáze taktu). Navíc byla pouze přidána podmínka pro specifické kovové díly, které se auditují. Fáze IV. Finální balení (paletizace) vychystaného zboží na expedici je postaveno na objemové podmínce max. možné sestavitelné palety, která jde z patřičného zboží v zásilce (AREA) zpaletizovat. Jinými slovy se vybere bedna s největší základnou (délka x šířka), která slouží jako základna na kterou se budou stohovat ostatní balíky. Maximálně možná sestavitelná paleta je pak součin obsahu základny této bedny a max. možné stohovatelné výšky (dynamický parametr). Tímto získáme max. objem imaginární super-palety, do které přibalujme ostatní balíky. Pokud překročíme daný max. objem, začneme stavět další paletu. Obr. 10. Algoritmický tokový diagram pro fáze I. a II. Production to T-Area or M-floor (Stock) Next Load Location Empty storage Location Load to Rack (II.) Identification of Load Location (B) Loading Pallets Wooden Box 1pc Carton 1m3 (A) Is Wooden Box? Shipp Label Unload to Stripe Box 4 Tage (G) Next Load Location (I.) Obr. 11. Algoritmický tokový diagram pro fázi III.b, níže pak pro fázi III.a Storage Location Load Item (A) Is Wooden Box? Clip Label (H) Unload to Stock to T-Area Manualy Count and Scan Items (E)+m3 dle parametru: kromě BOX Exception for STEEL: A A A Is A Group Item (STEEL)? Component Audit (D) Pack to For Each Item Individualy (I) (III.b) T-Areas to Areas Loading Pallets Wooden Box, Carton, Steel, pack (A)+m3 dle parametru Packages to Area Prepare Area Unloading Pallets Is Another Type Needed? Change (v rámci přirážky) (III.a)

6 Obr. 12.??? Packing Scanning and Creating Pallets in MFG (SCP) to Ship (IV.) Is Wooden box in area? Prepare Empty Pallet If Needed (v rámci přirážky) Manipulation with carton boxes (Ma) Stripe whole pallet (G) Is Wrapping Needed? Wrapping Zone Wrap (W) Manipulation with wooden boxes (Mb) Scanning and Creating Pallets in MFG (SCP) to Area Obr. 13.??? Load to Truck (V.) Loading Pallets from Ship (A) Make Photos of Pallet (J) to LKW Unklading Pallet to Ship Are any Pallets to load? Make Other Byrecraucy (v rámci přirážky) Fáze V. Nakládka zpaletizovaného zboží z AREA do transportního vozidla: na základě počtu vytvořených palet z předchozí fáze, viz. obr Výstup aplikace hlavním výstupem je vyjádření expediční kapacity; přes jednotlivé fáze popsané v předchozí části I. Production to T-Area or M-Floor III.b III.a Stock to T-Area T-Area to Areas V. Load to Truck IV. II. Packing M-Floor to Stock Summary Shipping load [min.] 941,72 Man Power Inquiry 2,03 Shipping load [min.] 765,67 Man Power Inquiry 1,76 Shipping load [min.] 255,97 Man Power Inquiry 0,59 Shipping load [min.] 54,52 Man Power Inquiry 0,12 Shipping load [min.] 1989,79 Man Power Inquiry 4,42 Count Pallets 31 Shipping load [min.] 70,09 Man Power Inquiry 0,15 Shipping load [min.] 3932,56 Man Power Inquiry 9,07 dalšími užitečnými výstupy jsou: A výpočet potřebné plochy pro tranzitní oblast, vychystávání dílů ze skladu, finální paletizaci B vozíkové kapacity pro jednotlivé fáze C predikce nakládek dle expedičního plánu VI. VYHODNOCENÍ IMPLEMENTACE PROJEKTU Pro validaci správného výpočtu takto vytvořené aplikace bylo použito měsíční srovnání pozorování přímo z expedice. Operátoři na předem připravený formulář evidovali čas strávený na patřičné fázi (počátek a konec). I když to samozřejmě není nikterak přesná evidence, sumární srovnání výsledků, tzn. pozorování z expedice oproti výsledkům z aplikace, bylo velmi dobré. Rozdíl byl 0,49 člověka (pozorování: 9,97 / aplikace: 10,46). Tento rozdíl je možné připsat faktu, že sumární délka trvání nestandardních procesů kolísá podle jejich vzniku. Upřesnit výslednou hodnotu je možné nastavením hodnoty časové přirážky pro nestandardní procesy. Díky takto dobrému výsledku je brán tento nástroj vážně i samotnými logistickými operátory, což je další užitečný vedlejší účinek (možná i ten nejdůležitější), protože právě zpochybňování nastavených norem je nejčastější problém pro jakékoliv kapacitní plánování. Takže kromě plánování rotace operátorů se aplikace používá i na lepší predikování potřebného místa na expedici a jeho výhodnější využití (např. dočasným naskladněním objemných dílů). Další výhodou je i využívání způsobu paletizování zboží na expedici dle imaginární super-palety (viz. popis fáze IV.), kde operátoři mají jakési vodítko kolik palet a jak lze vytvořit z daného počtu balíků, popřípadě jej ještě vylepšit a ušetřit tak ještě více náklady za přepravu (zabrané LDM (ložné metry) v nákladním automobilu). A B C Production to T-Area or M-Floor Stock to T-Area T-Area to Areas Load to Truck Packing SUMMARY -- Volume [m3] Place [m2] Volume [m3] Place [m2] Volume [m3] Place [m2] Volume [m3] Place [m2] LDM [m] Volume [m3] Place [m2] PLDM [m] Volume [m3] Place [m2] T-AREA 78,3 89,72 96,17 100,07 174,47 186,45 174,47 139,57 58,16 174,47 188,67 78,61 178,86 199,74 M-FLOOR 4,4 9,95 Production to T-Area or M-Floor Stock to T-Area T-Area to Areas Load to Truck Packing M-Floor to Stock 35,71 58, ,05 54, ,27 30, ,78 41, ,7 15,89 1 7,55 62, ,02 Land Count Land Count Land Count Land Count Land Count Land Count Land Count BE, LU, NL 0 AE 0 HR 0 GM, GI, ST, UK 1 FI 0 DK, SE, NO 1 CZ 0 ES, AD 1 CO 0 DE, CH 2 AT 0 HU 0 JP 0 GR 0 DR 1 EE 0 US, CA 1 CY 0 FR, FL 1 AU 0 IL 0