Kvantifikace logistických zdrojů ve firmě Kompan. Czech Republic s.r.o. Ing. Marios Xenophontos. Kompan Czech Republic s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvantifikace logistických zdrojů ve firmě Kompan. Czech Republic s.r.o. Ing. Marios Xenophontos. Kompan Czech Republic s.r.o."

Transkript

1 Kvantifikace logistických zdrojů ve firmě Kompan Ing. Marios Xenophontos Kompan Czech Republic s.r.o. I. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Firma Kompan je společnost zaměřená na vybavení, zařízení a vývoj dětských hřišť. Jako taková byla založena v roce 1970 ve městě Ringe v Dánsku. Dnes je vedoucím výrobcem a světovým specialistou v herních inovacích a sportovních řešeních pro všechny věkové skupiny. V roce 2004 bylo založeno v Brně- Modřicích výrobně-distribuční centrum, kde se postupně během 3 let od jeho vzniku přesunula veškerá výroba z Dánska. Vzhledem k rostoucím zákaznickým požadavkům a celkové expanzní politice, skupování konkurence, se v roce 2008 založila další pobočka, a to v Pohořelicích poblíž Brna. Do této pobočky byly přemístěny výrobně orientované produktové linky z Modřického centra a také od našich dodavatelů (dřevo-obráběcí stroje a centra). Obr. 1. Ukázka outdoorového hřiště sestávající z různých produktových řad Czech Republic s.r.o. obrovská variabilita produktů minimální opakovatelnost / sériovost naprostá většina položek se kupuje kromě dřevoobrábě cích strojů, žádná vlastní výroba výrobní část z poloviny drobná montáž / zbytek je balení vypickovaných (vychystaných) položek ze skladu 3-denní takt 1-den: pickování ze skladu do výroby, 2-den: výroba, 3-den: příprava a expedice zákaznického požadavku (viz. obr. 2) Obr. 2. Zjednodušené schéma 3-denního taktu PICKING PRODUCTION DAY 1 DAY 2 DAY 3 3 day tact CURRENT FLOW SHIPPING Prepare shipments SHIPPING Load Trucks night night II. PROČ KVANTIFIKOVÁNÍ LOGISTICKÝCH ZDROJŮ? V porovnání s konkurencí, patří výrobky firmy Kompan k těm dražším na trhu, ne-li vůbec nejdražším. Důvody, proč i navzdory vysoké ceně Kompan získává stále větší akvizice na trhu a stal se z něj lídr ve svém oboru jsou (pomineme-li několikrát mezinárodně oceněný design produktů): vynikající kvalita všech použitých dílů a její dodržení v celém toku nadstandardní záruční doba (až 10 let na nepohyblivé díly) flexibilní plnění zákaznických požadavků (vyřízení reklamací, náhradních dílů či speciálních zakázek do několika pracovních dnů) Kdybychom měli stručně specifikovat charakteristiky celého výrobního procesu : Jak už z předchozích bodů vyplývá, logistické procesy jsou pro zajištění flexibility a plynulého toku jedny z nejklíčovějších oblastí v celém výrobním procesu. Pouze hrubým percentuálním vyjádřením pokrývají 66% z celkového 3-denního taktu pro uspokojení požadavku zákazníka. Navíc, uvážíme-li, že nejvíce hodnototvorná činnost není, jak by se mohlo zdát, ve výrobních procesech 33%, ale v poslední fázi (3. den). Je to příprava různých balíků/beden obdržených předchozí den z výroby pro jejich expedování. Tedy dalo by se říci finální balení/kompletace. Navíc výrobní část, oproti logistické, má již časově normované jednotlivé zakázky, tedy všechny typy montáží a balení. Díky tomu se na základě dlouhodobějšího plánu zákaznických požadavků dá plánovat s kapacitním vytížením jednotlivých pracovišť a zdroji. Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro maximální zefektivnění těchto logistických procesů (tedy dny 1 a 3 v celkovém taktu). Za spolupráce s naší konzultační firmou IPA Slovakia, v čele s p. Dipl. Ing. Dušanem Kučerákem, jsme si dali za cíl vytvořit aplikaci, která umožní: kvantifikovat počet logistických pracovníků (krátkodobý a dlouhodobý horizont)

2 využití a potřebu manipulační techniky vyčíslení potřebného místa na expedici pro finální kompletaci balíků/beden z výroby Tyto výstupy nám pak měly pomoci pro lepší rotaci logistických pracovníku v závislosti na typu (kapacitě) picků, které jsou vzhledem k sortimentu položek a variabilitě požadavku jednotlivých produktů od zákazníka časově velice různorodé. S tím jde ruku v ruce i lepší využití manipulační techniky a lepší predikce potřebného místa ve vychystávací zóně na expedici. III. KAPACITA PICKOVÁNÍ (1-fáze taktu) PŘÍPRAVNÁ A ANALYTICKÁ FÁZE Jako první jsme se rozhodli vytvořit aplikaci pro kvantifikování kapacity pickování (vychystávání) materiálu ze skladu do montážní/balící části, tj. 1-den taktu. Níže na obr. 3 je jednoduše znázorněn diagram logiky vytváření pickovacích skupin, kde skladníci on-line přes ruční průmyslové terminály vychystávají joby. 1. Vstupní analýza skladu a skladovacích činností Před započetím sestavováním algoritmů a vzorců pro výpočet kapacit jednotlivých pickovacích skupin se musela udělat vstupní analýza pro vyloučení nežádoucích postupů/jevů (plýtvání), které by ovlivňovaly objektivní výpočet. Ta byla provedena na všechny skladové činnosti, ale nejvíce se zaměřením na pickování (dle skupin), viz. obr Kategorizace procesů podle způsobu vzniku Dalším krokem bylo rozdělení činností na standardní činnosti opakujíci se s každým pracovním cyklem a nestandardní činnosti, které se vyskytují v procesu nezávisle na pracovním cyklu. Po rozdělení činností proběhlo minimalizování všech nežádoucích jevů při vychystávání, přesunutí nestandardních činností do činností standardních přes klasický akční plán nápravných opatření. Obr. 4. Jeden z výstupu analýzy pro pickovací skupinu PLC PLC- Pick by person lift 16% 45% 14% 6% 1% 9% 1% 2% 6% Štruktúra činností pri vyskladňovaní PLC Presun po sklade Manipulácia s materiálom Odvoz materiálu do výroby Úprava skladovej pozície Výmena batérie Zaobstaranie chýbajúcich štítkov Hygienické prestávky pracovníka Čakanie na uvoľnenie cesty Iné plytvanie (odstránenie vozíka z cesty, vyhodenie odpadu) Presun na skladovú pozíciu Vychystanie materiálu do palety na vozíku Zdvih vozíka Ručné vychystanie Zostup vozíka Odvoz materiálu do výroby Cesta zo skladu do výroby Vyskladnenie na pracovisku Cesta z výroby do skladu Priemerný čas na vyskladnenie jednej položky: 1,75 min. Obr. 5. Sumarizace výstupu z analýzy pro skladové činnosti Druh práce Zaskladňovací proces pre panely a ostatné položky Priemerný čas na 1 položku Odhadovaná úspora v % Vykládka 1,4 min. 10 % Zaskladňovanie panelov 1,32 min. 10 % Zaskladňovanie obalov 8,3 min. 10 % Zaskladňovanie dreva 0,31 min. bez Vyskladňovací proces SPC 1,1 min. bez HPC 1,4 min. bez Doplňovanie 2bin 2,4 min. bez PLC 1,75 min. 5 % LTC 2,7 min. 10 % CTC 8,4 min. 5 % BOX 11,3 min. 10 % LTW 0,8 min. 10 % Vychystávanie panelov 1,3 min. 15 % Obr. 3. Pickovací skupiny pro vychystávací joby ze skladu do výroby Rezervace materiálu na regálových lokacích MRP Zákaznícká objednávka Vytvoření různých typů pickovacích jobů, v závislosti na jaké lokaci je materiál rezervován AIM / TERMINÁLOVÁ EMULACE Box (obalové materiály) HPC (drobný materiál, uložený do 3 m) PLC (materiál dosažiteľný vychystávacím vozíkem) LTC (těžký materiál, uložený v KRS regálech)

3 FÁZE TVORBY APLIKACE 1. Zdrojové data V našem případě byla tahle část, získávání zdrojových dat pro výpočet, ta nejjednodušší. Díky live vychystávacímu procesu a okamžitému systémovému registrování pohybu veškerého materiálu, nebyl problém po proběhnutí rezervace materiálu na příští den (okolo půlnoci), vyexportovat potřebná data do souboru. Stačily informace jako čas, pickovací skupina, zdrojová lokace, položka, počet kusů a cílová lokace. Tohle byla jedna část zdrojových dat, která měla sloužit jako podklad pro výpočet kapacit na následující den. Pro získání dat na delší časový úsek, jsme museli vytvořit report v našem systému, který simuloval stávající objednávky přes MRP a vygeneroval report možných picků. Tahle část zdrojových dat se pak používala pro předpovídání kapacity picků. Její přesnost však po druhém týdnu již nebyla dostačující, takže se používala předpověď na 2-týdny dopředu. 2. Tvorba aplikace Jako podklad principu výpočtu byl definován vzorec, který popisuje činnosti vykonávané v daném cyklu. Délka trvání jednotlivých činnosti byla stanovena metodou MaxiMOST (metoda tvorby norem předem definovaných časů práce v logistických procesech), případně přímo naměřené časy z analytické části viz. příklad na obr. 6. Obr. 6. Stanovení spotřeby času pro pickovací skupinu PANEL Panely Vzorec pre výpočet potreby počtu pracovníkov = Potreba času na vyskladnenie / čas smeny Potreba času na vyskladnenie = suma položiek: Čas zdvihu posun VZV výber / vloženie na pozíciu vyloženie / naloženie palety naloženie materiálu na paletu vyloženie palety na linke zaobstaranie novej palety lokací. Jelikož každá pickovací skupina používá svůj vozík (kvůli specializaci), mohli jsme přiřadit ke každé skupině její vozík s příslušnými parametry pojezdu a zdvihu. 3. Výstup aplikace Oba dva typy hlavních výstupů, tzn. pickovací + vozíková kapacita, jsou zkategorizované do 3 časových výstupů, a to: historie (vyhodnocování efektivnosti opatření), dnešek (operativa), předpověď (rotace lidí, dovolené,..). Všechny parametry, tzn. přiřazování vozíků k pickovacím skupinám, parametry vozíků, časový fond směn, časy na manipulaci,atd. jsou nastaveny variabilně a lze je kdykoliv zapotřebí pozměnit. Aplikaci jako takovou, jsme integrovali na náš intranetový systém, takže je k ní i snadný přístup (parametry jsou samozřejmě chráněny heslem). Obr. 8. Ukázka výstupu pickovací kapacity, dle jednotlivých skupin. Dole pak vozíková kapacita. Picking summary Picking load [min] Man Power Panels PLC CTC FIN SPC HPC LTC Summary Picking overlap [min] Man Power OVERLAPS Today capacity Description Date: RRE160M 64,1 1358,21 9 EVTQ 20 56,98 32,34 1 EKS ,48 87,58 1 K1-OH 12,75 432,68 1 L14 64,62 104,43 1 L16 24,81 235,83 1 Spotřeba času na nestandardní činnosti je pak definována percentuální přirážkou k času standardních činností. Tato přirážka je závislá od druhu procesu a její hodnota pro logistické činnosti se pohybuje mezi 15% až 20%. Jediné co zbývalo, bylo nadefinování vzdálenosti, jak vertikálních tak i horizontálních, mezi jednotlivými lokacemi. To se vyřešilo maticovým uspořádáním IV. KAPACITA VE VÝROBĚ (2-fáze taktu) Jak bylo zmíněno výše, kapacita výrobních pracovníků je počítána na základě již časově normovaných montáží / balení, ze kterých se sestavují jednotlivé finální produkty, které si zákazník objednává. Jelikož tedy známe kapacitu jednotlivých výrobních Obr. 7. Vlevo přiřazení vozíku k pickovací skupině. Vpravo ukázka maticového uspořádání lokačních vzdáleností. HPC SKLAD A03-08 A02-08 A01-08 A03-07 A02-0 A01-07 A03-06 A02-06 A01-06 A03-05 A02-05 A01-05 A03-04 A02-04 A01-04 A03-03 A02-03 A01-03 A03-02 A02-02 A01-02 A03-01 A02-01 A01-01 CTC PRACOVIŠTĚ A05 A06 A07 A08 A09 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B08 B09 B10 C01 C02 A01 13,81 16,503 24,08 30,83 36,83 14,493 17,186 19,879 22,572 25,265 27,958 35,508 42,258 48,258 14,493 17,186 A02 11,171 13,81 16,503 23,253 30,83 17,186 19,879 22,572 25,265 27,958 30,651 38,201 44,897 50,951 17,186 19,879 A03 8,532 11,171 13,81 20,56 24,08 19,879 22,572 25,265 27,958 30,651 33,344 40,894 47,59 53,644 19,879 22,572 A04 5,893 8,532 11,171 17,921 16,503 22,572 22,265 27,958 30,651 33,344 36,037 43,587 50,283 56,337 22,572 25,265 A05 A05 5,893 8,532 15,282 13,81 25,265 27,958 30,651 33,344 36,037 38,73 46,28 52,976 59,03 25,265 27,958 A06 A06 5,893 12,643 18,643 27,958 30,651 33,344 36,037 38,73 41,423 48,973 55,669 61,273 27,958 30,651 A07 A07 9,95 8,532 30,651 33,344 36,037 38,73 41,423 44,116 43,9 37,15 31,15 30,651 33,344 A08 A16 5,893 37,401 40,094 42,787 45,48 48,173 50,866 37,15 30,4 24,4 37,401 40,094 A09 A09 47,75 50,443 53,136 55,829 58,522 61,215 31,15 24,4 18,4 47,75 50,443 B01 B01 6,093 8,786 11,479 14,172 16,865 24,565 31,315 37,315 3,4 6,093 B02 B02 6,093 8,732 11,371 14,01 21,872 28,622 34,622 6,093 3,4 B03 B03 6,093 8,732 11,371 19,179 25,929 31,929 8,786 6,093 B04 B04 6,093 8,732 16,486 23,236 29,236 11,479 8,786 B05 B05 6,093 13,793 20,543 26,543 14,172 11,479 B06 B06 11,7 18,45 24,45 16,865 14,172 B08 B08 10,15 16,15 24,565 21,872 B09 B09 6,75 31,315 28,622 B10 B10 37,315 34,622 C01 C01 5,893 C02 C02

4 pracovišť (v návaznosti na jaké produkty a kdy se mají odesílat), rozhodli jsme se tuto část vypustit. V. KAPACITA NA EXPEDICI (3-fáze taktu) PŘÍPRAVNÁ A ANALYTICKÁ FÁZE Posledním chybějícím článkem pro celkové kvantifikování logistických pracovníků byl nástroj na výpočet kapacity na expedici. Oproti předchozímu výpočtu pickovací kapacity, kde byl v principu jeden typ procesu/algoritmu (jdi do lokace vezmi materiál přivez na pracoviště), byla tato část mnohem komplexnější a variabilnější na různé typy sub-procesů (dále popsáno jako fáze). Na obr. 9 jsou zjednodušeně znázorněny tyto jednotlivé fáze. První fází ( I. ) je svoz balíků/beden z výrobní části, a to buď do tzv. Tranzitní oblasti (pro zítřejší expedici), nebo do Zaskladňovací oblasti (výroba na sklad). Ze Zaskladňovací oblasti se balíky pak zakládají do Skladu hotových dílů, což je popsáno jako fáze II. Třetí fází ( III. ) je svoz všech potřebných dílů/balíků pro jednotlivé zásilky (na druhý den) do tzv. AREA, plocha pro expedované zboží. Nejprve se začíná se svozem balíků z Tranzitní oblasti (na obr. jako III.a) a poté s vychystáváním zboží z regálů (sklad hotových dílů), tj. fáze III.b. Tuto fázi ( III. ), lze samozřejmě začít, až je uvolněná dostatečně velká plocha na expedici (tedy jednotlivé AREA ), proto je to jediná časově posunutá fáze oproti ostatním. Vychystaný materiál se v AREA zpaletizuje, tedy finálně zabalí a připraví na transport, tj. fáze IV. Poslední fází V. je nakládka připravených palet z fáze IV. do přepravního vozidla. Právě na takovémto rozdělení expedičních sub-procesů, tedy výše popsaných 5-ti fází, bylo zaměřeno i vstupní podrobné snímkování a později i tvorba výpočtových vzorců pro vyčíslení kapacity. TVORBA APLIKACE 1. Zdrojové data Vzhledem k algoritmicky různým typům jednotlivých fází, bylo nutno vytvořit dva zdrojové soubory. Jeden pro fáze I. a II., kde jsme potřebovali informace typu jaké balíky/bedny se daný den vyrobí, kam se budou následující den expedovat (zda je to skladovka, nebo přímá zásilka zákazníkovi), rozměry, váhu a typ obalového materiálu, tzn. bedna, karton, volně balená položka. Zbytek fází jsme pokryli druhým zdrojovým souborem, kde jsme potřebovali znát stejné informace jako v předchozím případě, ale pouze pro zboží, které bude zapotřebí na následující den expedice. Jedná se tedy pouze o skladovky, ostatní zboží z předcházejícího dne výroby je vyjmuto, protože je zahrnuto již v předchozím zdrojovém souboru. 2. Tvorba aplikace Pro každou fázi byl vytvořen tokový diagram (algoritmus činností), na základě kterého byl sestaven i výpočtový vzorec do kterého byly doplněny jednotlivé dynamické parametry ze snímkování jednotlivých fází: Fáze I. a II. Kdybychom měli stručně popsat, jak probíhá daný proces a na základě čeho je sestaven vzorec pro výpočet kapacity dané fáze: Obr. 9. Popis jednotlivých procesů na expedici. Vlevo materiálový tok, vpravo časový diagram jednotlivých fází. 6:00 TRANZITNÍ OBLAST III.a 1. směna I. zítřejší expedice na sklad ZASKLADŇOVACÍ OBLAST II. AREA III.b SKLAD HOTOVÝCH DÍLŮ 2. směna 14:15 15:30 16:00 I. II. IV. V. IV. 19:00 BALIČKA 3. směna V. III. 6:00

5 identifikace pracoviště, které již vyrobilo danou zakázku (balík/ bedna) naložení dané zakázky (v závislosti na dané objemové podmínce a typu obalového materiálu, lze naložit více kusů pro jeden svoz) je-li daná zakázka zabalená v bedně pak ji 4x zapáskuj je-li daná zakázka pro zítřejší expedici: ano pak ji převez do Tranzitní oblasti vyložení ne pak ji převez do Skladu hotových dílů zaskladni vrácení se zpět do výroby Diagram je znázorněn na obr. 10. Fáze III. Vychystávání zboží pro pozdější finální balení na expedici probíhá ze dvou oblastí: tranzitní (III.a) a skladu hotových dílů (III.b). Princip pro III.a je jednoduchý (obr. 11), jedná se v pod- statě o: nalož (opět v závislosti na podmínkách objemu lze naložit více balíků) převez vylož. Pro vychystávání ze skladu hotových dílů (III.b) byla použila stejná logika jako při pickování ze skladu do výroby (1-fáze taktu). Navíc byla pouze přidána podmínka pro specifické kovové díly, které se auditují. Fáze IV. Finální balení (paletizace) vychystaného zboží na expedici je postaveno na objemové podmínce max. možné sestavitelné palety, která jde z patřičného zboží v zásilce (AREA) zpaletizovat. Jinými slovy se vybere bedna s největší základnou (délka x šířka), která slouží jako základna na kterou se budou stohovat ostatní balíky. Maximálně možná sestavitelná paleta je pak součin obsahu základny této bedny a max. možné stohovatelné výšky (dynamický parametr). Tímto získáme max. objem imaginární super-palety, do které přibalujme ostatní balíky. Pokud překročíme daný max. objem, začneme stavět další paletu. Obr. 10. Algoritmický tokový diagram pro fáze I. a II. Production to T-Area or M-floor (Stock) Next Load Location Empty storage Location Load to Rack (II.) Identification of Load Location (B) Loading Pallets Wooden Box 1pc Carton 1m3 (A) Is Wooden Box? Shipp Label Unload to Stripe Box 4 Tage (G) Next Load Location (I.) Obr. 11. Algoritmický tokový diagram pro fázi III.b, níže pak pro fázi III.a Storage Location Load Item (A) Is Wooden Box? Clip Label (H) Unload to Stock to T-Area Manualy Count and Scan Items (E)+m3 dle parametru: kromě BOX Exception for STEEL: A A A Is A Group Item (STEEL)? Component Audit (D) Pack to For Each Item Individualy (I) (III.b) T-Areas to Areas Loading Pallets Wooden Box, Carton, Steel, pack (A)+m3 dle parametru Packages to Area Prepare Area Unloading Pallets Is Another Type Needed? Change (v rámci přirážky) (III.a)

6 Obr. 12.??? Packing Scanning and Creating Pallets in MFG (SCP) to Ship (IV.) Is Wooden box in area? Prepare Empty Pallet If Needed (v rámci přirážky) Manipulation with carton boxes (Ma) Stripe whole pallet (G) Is Wrapping Needed? Wrapping Zone Wrap (W) Manipulation with wooden boxes (Mb) Scanning and Creating Pallets in MFG (SCP) to Area Obr. 13.??? Load to Truck (V.) Loading Pallets from Ship (A) Make Photos of Pallet (J) to LKW Unklading Pallet to Ship Are any Pallets to load? Make Other Byrecraucy (v rámci přirážky) Fáze V. Nakládka zpaletizovaného zboží z AREA do transportního vozidla: na základě počtu vytvořených palet z předchozí fáze, viz. obr Výstup aplikace hlavním výstupem je vyjádření expediční kapacity; přes jednotlivé fáze popsané v předchozí části I. Production to T-Area or M-Floor III.b III.a Stock to T-Area T-Area to Areas V. Load to Truck IV. II. Packing M-Floor to Stock Summary Shipping load [min.] 941,72 Man Power Inquiry 2,03 Shipping load [min.] 765,67 Man Power Inquiry 1,76 Shipping load [min.] 255,97 Man Power Inquiry 0,59 Shipping load [min.] 54,52 Man Power Inquiry 0,12 Shipping load [min.] 1989,79 Man Power Inquiry 4,42 Count Pallets 31 Shipping load [min.] 70,09 Man Power Inquiry 0,15 Shipping load [min.] 3932,56 Man Power Inquiry 9,07 dalšími užitečnými výstupy jsou: A výpočet potřebné plochy pro tranzitní oblast, vychystávání dílů ze skladu, finální paletizaci B vozíkové kapacity pro jednotlivé fáze C predikce nakládek dle expedičního plánu VI. VYHODNOCENÍ IMPLEMENTACE PROJEKTU Pro validaci správného výpočtu takto vytvořené aplikace bylo použito měsíční srovnání pozorování přímo z expedice. Operátoři na předem připravený formulář evidovali čas strávený na patřičné fázi (počátek a konec). I když to samozřejmě není nikterak přesná evidence, sumární srovnání výsledků, tzn. pozorování z expedice oproti výsledkům z aplikace, bylo velmi dobré. Rozdíl byl 0,49 člověka (pozorování: 9,97 / aplikace: 10,46). Tento rozdíl je možné připsat faktu, že sumární délka trvání nestandardních procesů kolísá podle jejich vzniku. Upřesnit výslednou hodnotu je možné nastavením hodnoty časové přirážky pro nestandardní procesy. Díky takto dobrému výsledku je brán tento nástroj vážně i samotnými logistickými operátory, což je další užitečný vedlejší účinek (možná i ten nejdůležitější), protože právě zpochybňování nastavených norem je nejčastější problém pro jakékoliv kapacitní plánování. Takže kromě plánování rotace operátorů se aplikace používá i na lepší predikování potřebného místa na expedici a jeho výhodnější využití (např. dočasným naskladněním objemných dílů). Další výhodou je i využívání způsobu paletizování zboží na expedici dle imaginární super-palety (viz. popis fáze IV.), kde operátoři mají jakési vodítko kolik palet a jak lze vytvořit z daného počtu balíků, popřípadě jej ještě vylepšit a ušetřit tak ještě více náklady za přepravu (zabrané LDM (ložné metry) v nákladním automobilu). A B C Production to T-Area or M-Floor Stock to T-Area T-Area to Areas Load to Truck Packing SUMMARY -- Volume [m3] Place [m2] Volume [m3] Place [m2] Volume [m3] Place [m2] Volume [m3] Place [m2] LDM [m] Volume [m3] Place [m2] PLDM [m] Volume [m3] Place [m2] T-AREA 78,3 89,72 96,17 100,07 174,47 186,45 174,47 139,57 58,16 174,47 188,67 78,61 178,86 199,74 M-FLOOR 4,4 9,95 Production to T-Area or M-Floor Stock to T-Area T-Area to Areas Load to Truck Packing M-Floor to Stock 35,71 58, ,05 54, ,27 30, ,78 41, ,7 15,89 1 7,55 62, ,02 Land Count Land Count Land Count Land Count Land Count Land Count Land Count BE, LU, NL 0 AE 0 HR 0 GM, GI, ST, UK 1 FI 0 DK, SE, NO 1 CZ 0 ES, AD 1 CO 0 DE, CH 2 AT 0 HU 0 JP 0 GR 0 DR 1 EE 0 US, CA 1 CY 0 FR, FL 1 AU 0 IL 0

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB Ing. Jan Polter, MBA Obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s. Lenka Táborská, MBA Group Supply Chain Manager GCE, s.r.o. OSNOVA 1.Představení GCE 2.Představení DACHSER 3.Základní logistická

Více

Správné řízení zásob jako nástroj zisku a prosperity! Hlasem řízený sklad

Správné řízení zásob jako nástroj zisku a prosperity! Hlasem řízený sklad Váš spolehlivý IT partner pro retail, logistiku a distribuci Správné řízení zásob jako nástroj zisku a prosperity! Tibor Szekeres 17.5.2012 U&SLUNO a.s. l SADOVÁ 28 l 702 00 OSTRAVA l ČESKÁ REPUBLIKA l

Více

JIS dodávky. Logistický koncept

JIS dodávky. Logistický koncept JIS dodávky Logistický koncept Česká Lípa, 27.4.2012 Logistický koncept- schéma Závod Z Česká Lípa Expedice Montáž vozů München Leipzig JIS 5000 Sestavy hlavových opěr Wackersdorf Varianty: 6 typů x materiálové

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s.

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s. Vítězné řešení soutěže IT PROJEKT ROKU 2006 Případová studie Distribuční sklad Tibor Szekeres 14.3.2013 Kongres Samoška, Košice U&SLUNO a.s., SADOVÁ 28, 702 00 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: +420 596 101

Více

Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o.

Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o. 31.5. 1.6.2007 Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o. Jan Šlajer, Petr Jalůvka DYNAMIC FUTURE s.r.o. Setkání uživatelů programu WITNESS a příznivců simulace

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Ing. Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy Obsah: 1. Definice cílů a účelu simulace VLC. 2. Struktura

Více

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 2 CID International, a.s. SKLADOVÁ KARTA Modul Skladová karta slouží k popisu a evidenci skladovaného zboží. Je možno je pořizovat

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05 Obsah 1 Úvod... 3 2 Moje DPD / IT4EM... 4 2.1 ShipmentService... 4 2.2 ManifestService... 4 2.3 PickupOrderService... 4 3 DeliCom / DPD... 5 3.1 LoginService... 5 3.2 ParcelShopFinderService... 6 3.3 DepotDataService...

Více

Epipack. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz

Epipack. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Epipack - paletizační stroje Společnost Epipack je výrobcem ovinovacích strojů, které zjednodušují práci nejen velkovýrobcům

Více

Flexibilní software pro skladovací věže LogiMat

Flexibilní software pro skladovací věže LogiMat Flexibilní software pro skladovací věže LogiMat Úvod Od základní aplikace až po komplexní skladový management: Vše vám obstaráme! Vychystávání zboží s maximální efektivitou LogiSoft BASIC Die einfache

Více

..."..-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA

.....-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA "-- 5TUDlVŇ,Ä t Christa! Schulte Logistika t ( i n VCTORA ~ PUBLlSHNG PRAHA OBSAH Ị Pi'edmluva k českému vydání 1 Základy 11 Pojem logistiky 12 CHe logistiky i 121 Logistické služby 122 Logistické náklady

Více

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 Bc. Vladimír Kostelný, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato

Více

HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY THE EVALUATION OF ROAD CARGO TRANSPORT TECHNOLOGICAL PROCESS

HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY THE EVALUATION OF ROAD CARGO TRANSPORT TECHNOLOGICAL PROCESS HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY THE EVALUATION OF ROAD CARGO TRANSPORT TECHNOLOGICAL PROCESS Jaroslav Kleprlík 1 Anotace: Příspěvek definuje technologické ukazatele pro hodnocení

Více

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku!

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Až 20 zásilek denně expeduje mimo sezónu pan Pilný z Berouna. Je majitelem internetového obchodu, který je na trhu dva

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11

Příručka aplikace INVIO import přeprav z CSV Str. 1/11 Str. 1/11 Obsah 1. Import přeprav do aplikace Invio z CSV souboru... 3 Konfigurace importu... 3 Ruční import dat... 6 Automatický import dat... 8 Minimální CSV pro kompletní vytvoření zásilky v inviu...

Více

Optimalizace manipulační techniky ve skladovém hospodářství. Milena Vaculíková

Optimalizace manipulační techniky ve skladovém hospodářství. Milena Vaculíková Optimalizace manipulační techniky ve skladovém hospodářství Milena Vaculíková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy stavu manipulační techniky v odboru skladové

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 27

Více

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT Vypracovali: David Bouchal Jan Šenkyřík Tomáš Navrátil Obsah 1 Úvod a cíl práce... 3 2 Vlastní práce... 4 2.1 Dopad stanovených

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

SmartStock.WMS Warehouse Management System

SmartStock.WMS Warehouse Management System SmartStock.WMS Warehouse Management System On-line řízení skladů mobilními terminály Spolehlivé, robustní a výkonné bezpapírové řešení pro on-line řízení skladů založené na mobilních terminálech, čárových

Více

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s.

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Představení společnosti CELogis a.s. Rychlost, kvalita a přesnost je pro nás samozřejmostí! Firma CELogis byla založena v roce 1999 jako

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO

solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO BITO PROflow - a běží a běží... BITO PROflow: Dynamické skladování v celé své kráse! PROflow je název řady

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

LOGISTICKÉ ŘEŠENÍ PRO VÝROBCE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

LOGISTICKÉ ŘEŠENÍ PRO VÝROBCE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ Jiří Hubka International Freight Manager Raben Logistcs Czech s.r.o. Tomáš Svoboda Logistics Manager CZ/SK STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. AGENDA 1. Raben a Stock v číslech 6. Picking a VAS 2. Historie spolupráce

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Optimizing Limousine Service with AI. David Marek

Optimizing Limousine Service with AI. David Marek Optimizing Limousine Service with AI David Marek Airport Limousine Services Ltd. (ALS) Jedna z největších firem zajišťujících dopravu v Hong Kongu Luxusní limuzíny a kyvadlová doprava 24 hodin denně 2

Více

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Nedcon je mezinárodní společnost zabývající se navrhováním, výrobou a instalací průmyslových regálových systémů. Slogan Storage meets inteligence, neboli

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

PROCE55 Warehouse. Přehled

PROCE55 Warehouse. Přehled Přehled Obsah Představení PROCE55 Warehouse... 3 Integrace PROCE55... 4 PROCE55 Scheduling... 4 PROCE55 Maintenance... 4 PROCE55 Quality... 4 Specifické vlastnosti PROCE55 Warehouse... 5 Flexibilní struktura

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Kameninové trouby: Cesty s kvalitou

Kameninové trouby: Cesty s kvalitou Kameninové trouby: Cesty s kvalitou 2 3 Odměna výrobek Spolehlivé, včasné dodávky Vážení obchodní partneři, Naše zkušenosti, které jsou v souladu se životním prostředím, mají hospodářský význam i pro vás.

Více

PROCESS AUTOMATION IN STORAGE RACKING SYSTEMS

PROCESS AUTOMATION IN STORAGE RACKING SYSTEMS PROCESS AUTOMATION IN STORAGE RACKING SYSTEMS Marcela Nekutová 1 ABSTRACT Global business concept is quite difficult and for companies becomes a challenge to manage corresponding processes with products

Více

CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING

CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB EASY MOVING (dále jen ceník ) PLATNÝ OD 24. 8. 2015 Není-li uvedeno jinak, není v cenách zahrnuto DPH ve výši 21%. OBSAH STĚHOVÁNÍ OBYTNÝCH PROSTOR NEBO FIREMNÍ STĚHOVÁNÍ S VOZEM

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Doporučené balení zásilek

Doporučené balení zásilek Doporučené balení zásilek Hlavní zásady balení zásilek Maximální rozměry Vyplnění volného prostoru Povolené parametry zásilky Max. hmotnost tuzemské zásilky a zásilky na Slovensko: 50 kg Max. hmotnost

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

DUROPAC Systém skládacích prepravek Vratné obaly DUROPAC pro Euro a H1 palety v sobe spojují všechny podstatné vlastnosti stávajících systému skládacích prepravek, jdou ale o rozhodující krok dále: jsou

Více

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství TAL 2009 Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství Vliv logistiky na náklady obalového hospodářství a vliv obalů na logistiku Ing. Miroslav Špaček Logistika versus obaly

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy

www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy www.toyota-forklifts.cz Regálové systémy Regálové systémy Toyota Material Handling V manipulaci s materiálem prosazuje Toyota Material Handling přístup zaměřený na optimální řešení. Proto po léta neustále

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor Max Communicator 9 prezentace 2014 Prezentace programu Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 10. dubna

Více

Přeprava nebezpečných

Přeprava nebezpečných Přeprava nebezpečných ných věcí v kontejnerech Dr. Ing. Jiří Došek 1 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 TDG a kontejnery Předpisy o přepravp epravě nebezpečných ných věcív umožň žňují přepravu

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci

www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci DPD CZ Kliknutím na záložku Žádost o aktivaci DelisID otevřete sekci, ve které požádáte o aktivaci přístupu. Je nezbytné správně vyplnit všechny údaje, které

Více

Pracovní postup pro přesun p a transport materiálu Flotex v pásech. 1 Úvod Uživatelsky příjemný p průvodce bezpečnou manipulací a transportem materiálu Flotex v pásech. p 2 Produkt Rozměry materiálu Flotex

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

Práce se Seznamem zboží

Práce se Seznamem zboží Práce se Seznamem zboží Určení Seznamu zboží Seznam zboží slouží zejména k aktivním EDI operacím, zejména ke změně identifikátorů zboží, názvů zboží a přepočtu objednacích množství. Řeší se jím docela

Více

ALTA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. TOS KUŘIM - OS a.s. KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. SLÉVÁRNA KUŘIM A. S.

ALTA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. TOS KUŘIM - OS a.s. KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. SLÉVÁRNA KUŘIM A. S. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ TOS KUŘIM - OS a.s. KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. SLÉVÁRNA KUŘIM A. S. Zadavatel společnost ALTA, a.s. sídlem Štefánikova 41, Brno na základě zmocnění společností TOS KUŘIM OS, a.s., SLÉVÁRNA

Více

ŠKODA E-Shop Ing. Ota Koldinský 28.5.2013

ŠKODA E-Shop Ing. Ota Koldinský 28.5.2013 ŠKODA E-Shop Ing. Ota Koldinský 28.5.2013 ŠKODA Parts Center Originální díly a příslušenství Zákazníci, výkon, zaměstnanci Zákazníci 432 Servisních partnerů značek Škoda/VW/Audi/Seat CZ(z toho 289 ŠA)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

KURÝRNÍ SLUŽBY PO PRAZE I CELÉ ČR NIC NÁS NEZASTAVÍ KATALOG SLUŽEB

KURÝRNÍ SLUŽBY PO PRAZE I CELÉ ČR NIC NÁS NEZASTAVÍ KATALOG SLUŽEB KURÝRNÍ SLUŽBY PO PRAZE I CELÉ ČR NIC NÁS NEZASTAVÍ KATALOG SLUŽEB VÍTE ŽE Váš čas i čas Vaší asistentky je dražší než náklady na MESSENGERA? doručujeme zásilky nejen po Praze, ale také po celé České republice?

Více

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů

Podniková norma. Nákup hrubých přířezů. Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Podniková norma Nákup hrubých přířezů Závazné pokyny pro dodavatele přířezů Originální název a cesta k dokumentu: F:\DATA\Spolecne\A-Zpracování dřeva\originální dokumenty\n030-5 Nákup hrubých přířezů.docx

Více

Váš IT partner pro retail, logistiku a distribuci BONUS MANAGEMENT. Daniel Mašek 21.06.2012 Praha. Bonus Management

Váš IT partner pro retail, logistiku a distribuci BONUS MANAGEMENT. Daniel Mašek 21.06.2012 Praha. Bonus Management Váš IT partner pro retail, logistiku a distribuci BONUS MANAGEMENT Daniel Mašek 21.06.2012 Praha Agenda Typické problémy při správě bonusů Aplikace základní informace Problémy & Řešení Co Vám naše řešení

Více

Optimalizace činnosti distribučního centra. Martina Bradová

Optimalizace činnosti distribučního centra. Martina Bradová Optimalizace činnosti distribučního centra Martina Bradová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou činností distribučního centra. Práce je rozdělena do 2

Více

1. Role IT při užívání PLANTUNE

1. Role IT při užívání PLANTUNE Zakázkově orientované výrobní společnosti investovaly miliony do ERP, proces plánování a řízení výroby přesto většinou řeší v Excelu. Online služba PLANTUNE umožňuje těmto firmám zbavit se Excelů a rychle

Více

CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. PPRoi Development a PPRoi Services

CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. PPRoi Development a PPRoi Services 2 CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. Založeno v roce 1995 se znalostní podporou americké Productivity Inc. O samého počátku jsme se orientovali na manažerské revoluce 90. let štíhlé produkční

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Skladování ve Spádových Regálech

Skladování ve Spádových Regálech Skladování ve Spádových Regálech SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH Spádové regály pro paletizované zboží tvoří kompaktní konstrukce zahrnující systém válečkové dráhy umístěný na mírně nakloněné rovině,

Více

Systém integrovaných logistických transakcí

Systém integrovaných logistických transakcí Systém integrovaných logistických transakcí Informace o systému Obsah Filozofie systému... 2 Základní přínos při využívání systému TRIS... 2 Prostředí pro systém TRIS... 2 Moduly systému... 3 Skladování...

Více

INFO GROZ-BECKERT NOVÝ OBAL PRO STROJNĚ ŠICÍ JEHLY ZNAČKY GROZ-BECKERT SMN 8

INFO GROZ-BECKERT NOVÝ OBAL PRO STROJNĚ ŠICÍ JEHLY ZNAČKY GROZ-BECKERT SMN 8 INFO SMN 8 Groz-Beckert KG Postfach/P.O. Box 10 02 49 D-72423 Allbstadt Germany Tel. (0 74 31) 10 0 Fax (0 74 31) 10 32 00 / 27 77 e-mail: s- vn@groz beckert.com http://www.groz beckert.com NOVÝ OBAL PRO

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

Racionalizace skladového systému v podniku. Barbora Šínová

Racionalizace skladového systému v podniku. Barbora Šínová Racionalizace skladového systému v podniku Barbora Šínová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na racionalizaci skladového systému podniku XYZ, spol. s r. o. První část práce popisuje

Více

Katedra managementu Řízení obchodu

Katedra managementu Řízení obchodu Katedra managementu Řízení obchodu Sjednání obchodu, kontrakt, klíčové dokumenty Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Tento zákon upravuje postavení podnikatelů,

Více

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD.

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. Průvodce službami Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. O společnosti DPD Víte, že DPD vzniklo v roce 1976 denně doručí přes 1,6 milionu zásilek přepravuje zásilky až do 1.000 kg vaše zásilky přepraví rychle

Více

paletových skladů Industry Fact Sheet Listopad 2013

paletových skladů Industry Fact Sheet Listopad 2013 Jak dynamické sklady tr vale snižují provozní náklady paletových skladů Industry Fact Sheet Listopad 2013 Jak dynamickésklady posilují konkurenceschopnost podniků Vyšší výkon, nižší náklady V oblasti firemní

Více

Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů

Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů 18.09.2012 Radek Hartman, Daniel Mašek I 18.9.2012 U&SLUNO a.s. I Sadová 28 I 702 00 Ostrava I u-sluno@u-sluno.cz I www.u-sluno.cz OBSAH A CÍLE PREZENTACE Proč

Více

Ceník služeb Easy Moving

Ceník služeb Easy Moving Ceník služeb Easy Moving Platný od 1.9.2012 V cenách není zahrnuto DPH ve výši 20%. Obsah (klikněte na požadovanou položku): Stěhování obytných prostor nebo firemní stěhování s vozem Stěhování S drobné

Více

Analýza. Projekt. Výroba. divize. exportního balení. Garance Transport. Zabalení

Analýza. Projekt. Výroba. divize. exportního balení. Garance Transport. Zabalení Analýza Projekt Výroba Garance Transport Zabalení ZAKÁZKOVÉ EXPORTNÍ A ZÁMOŘSKÉ BALENÍ Dlouholeté zkušenosti v oblasti balicích materiálů a obalových řešení nám umožňují nabídnout zákazníkovi komplexní

Více

Řízení odbytu sklad hotových výrobků, expedice HTM Sport, s.r.o. The Sales Management the Finished Product of Warehouse, Expedition HTM Sport, s.r.o.

Řízení odbytu sklad hotových výrobků, expedice HTM Sport, s.r.o. The Sales Management the Finished Product of Warehouse, Expedition HTM Sport, s.r.o. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Kristýna Morávková Řízení odbytu sklad hotových výrobků, expedice HTM Sport, s.r.o. The Sales Management the Finished Product of Warehouse,

Více

Personální audit. Audit informačního systému. Audit SW a HW

Personální audit. Audit informačního systému. Audit SW a HW Personální audit Audit informačního systému Audit SW a HW Jméno: UČO: forma studia: ročník: 2014 Brno Úvodní zpráva Konkretizujte předmět auditovaní. Identifikace objektu pozorování. Účel auditu. Stanovené

Více

NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o

NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o Veškerý nabízený sortiment parapetních desek a příslušenství objednáte jednoduše a rychle přes

Více