Kvantifikace logistických zdrojů ve firmě Kompan. Czech Republic s.r.o. Ing. Marios Xenophontos. Kompan Czech Republic s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvantifikace logistických zdrojů ve firmě Kompan. Czech Republic s.r.o. Ing. Marios Xenophontos. Kompan Czech Republic s.r.o."

Transkript

1 Kvantifikace logistických zdrojů ve firmě Kompan Ing. Marios Xenophontos Kompan Czech Republic s.r.o. I. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Firma Kompan je společnost zaměřená na vybavení, zařízení a vývoj dětských hřišť. Jako taková byla založena v roce 1970 ve městě Ringe v Dánsku. Dnes je vedoucím výrobcem a světovým specialistou v herních inovacích a sportovních řešeních pro všechny věkové skupiny. V roce 2004 bylo založeno v Brně- Modřicích výrobně-distribuční centrum, kde se postupně během 3 let od jeho vzniku přesunula veškerá výroba z Dánska. Vzhledem k rostoucím zákaznickým požadavkům a celkové expanzní politice, skupování konkurence, se v roce 2008 založila další pobočka, a to v Pohořelicích poblíž Brna. Do této pobočky byly přemístěny výrobně orientované produktové linky z Modřického centra a také od našich dodavatelů (dřevo-obráběcí stroje a centra). Obr. 1. Ukázka outdoorového hřiště sestávající z různých produktových řad Czech Republic s.r.o. obrovská variabilita produktů minimální opakovatelnost / sériovost naprostá většina položek se kupuje kromě dřevoobrábě cích strojů, žádná vlastní výroba výrobní část z poloviny drobná montáž / zbytek je balení vypickovaných (vychystaných) položek ze skladu 3-denní takt 1-den: pickování ze skladu do výroby, 2-den: výroba, 3-den: příprava a expedice zákaznického požadavku (viz. obr. 2) Obr. 2. Zjednodušené schéma 3-denního taktu PICKING PRODUCTION DAY 1 DAY 2 DAY 3 3 day tact CURRENT FLOW SHIPPING Prepare shipments SHIPPING Load Trucks night night II. PROČ KVANTIFIKOVÁNÍ LOGISTICKÝCH ZDROJŮ? V porovnání s konkurencí, patří výrobky firmy Kompan k těm dražším na trhu, ne-li vůbec nejdražším. Důvody, proč i navzdory vysoké ceně Kompan získává stále větší akvizice na trhu a stal se z něj lídr ve svém oboru jsou (pomineme-li několikrát mezinárodně oceněný design produktů): vynikající kvalita všech použitých dílů a její dodržení v celém toku nadstandardní záruční doba (až 10 let na nepohyblivé díly) flexibilní plnění zákaznických požadavků (vyřízení reklamací, náhradních dílů či speciálních zakázek do několika pracovních dnů) Kdybychom měli stručně specifikovat charakteristiky celého výrobního procesu : Jak už z předchozích bodů vyplývá, logistické procesy jsou pro zajištění flexibility a plynulého toku jedny z nejklíčovějších oblastí v celém výrobním procesu. Pouze hrubým percentuálním vyjádřením pokrývají 66% z celkového 3-denního taktu pro uspokojení požadavku zákazníka. Navíc, uvážíme-li, že nejvíce hodnototvorná činnost není, jak by se mohlo zdát, ve výrobních procesech 33%, ale v poslední fázi (3. den). Je to příprava různých balíků/beden obdržených předchozí den z výroby pro jejich expedování. Tedy dalo by se říci finální balení/kompletace. Navíc výrobní část, oproti logistické, má již časově normované jednotlivé zakázky, tedy všechny typy montáží a balení. Díky tomu se na základě dlouhodobějšího plánu zákaznických požadavků dá plánovat s kapacitním vytížením jednotlivých pracovišť a zdroji. Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro maximální zefektivnění těchto logistických procesů (tedy dny 1 a 3 v celkovém taktu). Za spolupráce s naší konzultační firmou IPA Slovakia, v čele s p. Dipl. Ing. Dušanem Kučerákem, jsme si dali za cíl vytvořit aplikaci, která umožní: kvantifikovat počet logistických pracovníků (krátkodobý a dlouhodobý horizont)

2 využití a potřebu manipulační techniky vyčíslení potřebného místa na expedici pro finální kompletaci balíků/beden z výroby Tyto výstupy nám pak měly pomoci pro lepší rotaci logistických pracovníku v závislosti na typu (kapacitě) picků, které jsou vzhledem k sortimentu položek a variabilitě požadavku jednotlivých produktů od zákazníka časově velice různorodé. S tím jde ruku v ruce i lepší využití manipulační techniky a lepší predikce potřebného místa ve vychystávací zóně na expedici. III. KAPACITA PICKOVÁNÍ (1-fáze taktu) PŘÍPRAVNÁ A ANALYTICKÁ FÁZE Jako první jsme se rozhodli vytvořit aplikaci pro kvantifikování kapacity pickování (vychystávání) materiálu ze skladu do montážní/balící části, tj. 1-den taktu. Níže na obr. 3 je jednoduše znázorněn diagram logiky vytváření pickovacích skupin, kde skladníci on-line přes ruční průmyslové terminály vychystávají joby. 1. Vstupní analýza skladu a skladovacích činností Před započetím sestavováním algoritmů a vzorců pro výpočet kapacit jednotlivých pickovacích skupin se musela udělat vstupní analýza pro vyloučení nežádoucích postupů/jevů (plýtvání), které by ovlivňovaly objektivní výpočet. Ta byla provedena na všechny skladové činnosti, ale nejvíce se zaměřením na pickování (dle skupin), viz. obr Kategorizace procesů podle způsobu vzniku Dalším krokem bylo rozdělení činností na standardní činnosti opakujíci se s každým pracovním cyklem a nestandardní činnosti, které se vyskytují v procesu nezávisle na pracovním cyklu. Po rozdělení činností proběhlo minimalizování všech nežádoucích jevů při vychystávání, přesunutí nestandardních činností do činností standardních přes klasický akční plán nápravných opatření. Obr. 4. Jeden z výstupu analýzy pro pickovací skupinu PLC PLC- Pick by person lift 16% 45% 14% 6% 1% 9% 1% 2% 6% Štruktúra činností pri vyskladňovaní PLC Presun po sklade Manipulácia s materiálom Odvoz materiálu do výroby Úprava skladovej pozície Výmena batérie Zaobstaranie chýbajúcich štítkov Hygienické prestávky pracovníka Čakanie na uvoľnenie cesty Iné plytvanie (odstránenie vozíka z cesty, vyhodenie odpadu) Presun na skladovú pozíciu Vychystanie materiálu do palety na vozíku Zdvih vozíka Ručné vychystanie Zostup vozíka Odvoz materiálu do výroby Cesta zo skladu do výroby Vyskladnenie na pracovisku Cesta z výroby do skladu Priemerný čas na vyskladnenie jednej položky: 1,75 min. Obr. 5. Sumarizace výstupu z analýzy pro skladové činnosti Druh práce Zaskladňovací proces pre panely a ostatné položky Priemerný čas na 1 položku Odhadovaná úspora v % Vykládka 1,4 min. 10 % Zaskladňovanie panelov 1,32 min. 10 % Zaskladňovanie obalov 8,3 min. 10 % Zaskladňovanie dreva 0,31 min. bez Vyskladňovací proces SPC 1,1 min. bez HPC 1,4 min. bez Doplňovanie 2bin 2,4 min. bez PLC 1,75 min. 5 % LTC 2,7 min. 10 % CTC 8,4 min. 5 % BOX 11,3 min. 10 % LTW 0,8 min. 10 % Vychystávanie panelov 1,3 min. 15 % Obr. 3. Pickovací skupiny pro vychystávací joby ze skladu do výroby Rezervace materiálu na regálových lokacích MRP Zákaznícká objednávka Vytvoření různých typů pickovacích jobů, v závislosti na jaké lokaci je materiál rezervován AIM / TERMINÁLOVÁ EMULACE Box (obalové materiály) HPC (drobný materiál, uložený do 3 m) PLC (materiál dosažiteľný vychystávacím vozíkem) LTC (těžký materiál, uložený v KRS regálech)

3 FÁZE TVORBY APLIKACE 1. Zdrojové data V našem případě byla tahle část, získávání zdrojových dat pro výpočet, ta nejjednodušší. Díky live vychystávacímu procesu a okamžitému systémovému registrování pohybu veškerého materiálu, nebyl problém po proběhnutí rezervace materiálu na příští den (okolo půlnoci), vyexportovat potřebná data do souboru. Stačily informace jako čas, pickovací skupina, zdrojová lokace, položka, počet kusů a cílová lokace. Tohle byla jedna část zdrojových dat, která měla sloužit jako podklad pro výpočet kapacit na následující den. Pro získání dat na delší časový úsek, jsme museli vytvořit report v našem systému, který simuloval stávající objednávky přes MRP a vygeneroval report možných picků. Tahle část zdrojových dat se pak používala pro předpovídání kapacity picků. Její přesnost však po druhém týdnu již nebyla dostačující, takže se používala předpověď na 2-týdny dopředu. 2. Tvorba aplikace Jako podklad principu výpočtu byl definován vzorec, který popisuje činnosti vykonávané v daném cyklu. Délka trvání jednotlivých činnosti byla stanovena metodou MaxiMOST (metoda tvorby norem předem definovaných časů práce v logistických procesech), případně přímo naměřené časy z analytické části viz. příklad na obr. 6. Obr. 6. Stanovení spotřeby času pro pickovací skupinu PANEL Panely Vzorec pre výpočet potreby počtu pracovníkov = Potreba času na vyskladnenie / čas smeny Potreba času na vyskladnenie = suma položiek: Čas zdvihu posun VZV výber / vloženie na pozíciu vyloženie / naloženie palety naloženie materiálu na paletu vyloženie palety na linke zaobstaranie novej palety lokací. Jelikož každá pickovací skupina používá svůj vozík (kvůli specializaci), mohli jsme přiřadit ke každé skupině její vozík s příslušnými parametry pojezdu a zdvihu. 3. Výstup aplikace Oba dva typy hlavních výstupů, tzn. pickovací + vozíková kapacita, jsou zkategorizované do 3 časových výstupů, a to: historie (vyhodnocování efektivnosti opatření), dnešek (operativa), předpověď (rotace lidí, dovolené,..). Všechny parametry, tzn. přiřazování vozíků k pickovacím skupinám, parametry vozíků, časový fond směn, časy na manipulaci,atd. jsou nastaveny variabilně a lze je kdykoliv zapotřebí pozměnit. Aplikaci jako takovou, jsme integrovali na náš intranetový systém, takže je k ní i snadný přístup (parametry jsou samozřejmě chráněny heslem). Obr. 8. Ukázka výstupu pickovací kapacity, dle jednotlivých skupin. Dole pak vozíková kapacita. Picking summary Picking load [min] Man Power Panels PLC CTC FIN SPC HPC LTC Summary Picking overlap [min] Man Power OVERLAPS Today capacity Description Date: RRE160M 64,1 1358,21 9 EVTQ 20 56,98 32,34 1 EKS ,48 87,58 1 K1-OH 12,75 432,68 1 L14 64,62 104,43 1 L16 24,81 235,83 1 Spotřeba času na nestandardní činnosti je pak definována percentuální přirážkou k času standardních činností. Tato přirážka je závislá od druhu procesu a její hodnota pro logistické činnosti se pohybuje mezi 15% až 20%. Jediné co zbývalo, bylo nadefinování vzdálenosti, jak vertikálních tak i horizontálních, mezi jednotlivými lokacemi. To se vyřešilo maticovým uspořádáním IV. KAPACITA VE VÝROBĚ (2-fáze taktu) Jak bylo zmíněno výše, kapacita výrobních pracovníků je počítána na základě již časově normovaných montáží / balení, ze kterých se sestavují jednotlivé finální produkty, které si zákazník objednává. Jelikož tedy známe kapacitu jednotlivých výrobních Obr. 7. Vlevo přiřazení vozíku k pickovací skupině. Vpravo ukázka maticového uspořádání lokačních vzdáleností. HPC SKLAD A03-08 A02-08 A01-08 A03-07 A02-0 A01-07 A03-06 A02-06 A01-06 A03-05 A02-05 A01-05 A03-04 A02-04 A01-04 A03-03 A02-03 A01-03 A03-02 A02-02 A01-02 A03-01 A02-01 A01-01 CTC PRACOVIŠTĚ A05 A06 A07 A08 A09 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B08 B09 B10 C01 C02 A01 13,81 16,503 24,08 30,83 36,83 14,493 17,186 19,879 22,572 25,265 27,958 35,508 42,258 48,258 14,493 17,186 A02 11,171 13,81 16,503 23,253 30,83 17,186 19,879 22,572 25,265 27,958 30,651 38,201 44,897 50,951 17,186 19,879 A03 8,532 11,171 13,81 20,56 24,08 19,879 22,572 25,265 27,958 30,651 33,344 40,894 47,59 53,644 19,879 22,572 A04 5,893 8,532 11,171 17,921 16,503 22,572 22,265 27,958 30,651 33,344 36,037 43,587 50,283 56,337 22,572 25,265 A05 A05 5,893 8,532 15,282 13,81 25,265 27,958 30,651 33,344 36,037 38,73 46,28 52,976 59,03 25,265 27,958 A06 A06 5,893 12,643 18,643 27,958 30,651 33,344 36,037 38,73 41,423 48,973 55,669 61,273 27,958 30,651 A07 A07 9,95 8,532 30,651 33,344 36,037 38,73 41,423 44,116 43,9 37,15 31,15 30,651 33,344 A08 A16 5,893 37,401 40,094 42,787 45,48 48,173 50,866 37,15 30,4 24,4 37,401 40,094 A09 A09 47,75 50,443 53,136 55,829 58,522 61,215 31,15 24,4 18,4 47,75 50,443 B01 B01 6,093 8,786 11,479 14,172 16,865 24,565 31,315 37,315 3,4 6,093 B02 B02 6,093 8,732 11,371 14,01 21,872 28,622 34,622 6,093 3,4 B03 B03 6,093 8,732 11,371 19,179 25,929 31,929 8,786 6,093 B04 B04 6,093 8,732 16,486 23,236 29,236 11,479 8,786 B05 B05 6,093 13,793 20,543 26,543 14,172 11,479 B06 B06 11,7 18,45 24,45 16,865 14,172 B08 B08 10,15 16,15 24,565 21,872 B09 B09 6,75 31,315 28,622 B10 B10 37,315 34,622 C01 C01 5,893 C02 C02

4 pracovišť (v návaznosti na jaké produkty a kdy se mají odesílat), rozhodli jsme se tuto část vypustit. V. KAPACITA NA EXPEDICI (3-fáze taktu) PŘÍPRAVNÁ A ANALYTICKÁ FÁZE Posledním chybějícím článkem pro celkové kvantifikování logistických pracovníků byl nástroj na výpočet kapacity na expedici. Oproti předchozímu výpočtu pickovací kapacity, kde byl v principu jeden typ procesu/algoritmu (jdi do lokace vezmi materiál přivez na pracoviště), byla tato část mnohem komplexnější a variabilnější na různé typy sub-procesů (dále popsáno jako fáze). Na obr. 9 jsou zjednodušeně znázorněny tyto jednotlivé fáze. První fází ( I. ) je svoz balíků/beden z výrobní části, a to buď do tzv. Tranzitní oblasti (pro zítřejší expedici), nebo do Zaskladňovací oblasti (výroba na sklad). Ze Zaskladňovací oblasti se balíky pak zakládají do Skladu hotových dílů, což je popsáno jako fáze II. Třetí fází ( III. ) je svoz všech potřebných dílů/balíků pro jednotlivé zásilky (na druhý den) do tzv. AREA, plocha pro expedované zboží. Nejprve se začíná se svozem balíků z Tranzitní oblasti (na obr. jako III.a) a poté s vychystáváním zboží z regálů (sklad hotových dílů), tj. fáze III.b. Tuto fázi ( III. ), lze samozřejmě začít, až je uvolněná dostatečně velká plocha na expedici (tedy jednotlivé AREA ), proto je to jediná časově posunutá fáze oproti ostatním. Vychystaný materiál se v AREA zpaletizuje, tedy finálně zabalí a připraví na transport, tj. fáze IV. Poslední fází V. je nakládka připravených palet z fáze IV. do přepravního vozidla. Právě na takovémto rozdělení expedičních sub-procesů, tedy výše popsaných 5-ti fází, bylo zaměřeno i vstupní podrobné snímkování a později i tvorba výpočtových vzorců pro vyčíslení kapacity. TVORBA APLIKACE 1. Zdrojové data Vzhledem k algoritmicky různým typům jednotlivých fází, bylo nutno vytvořit dva zdrojové soubory. Jeden pro fáze I. a II., kde jsme potřebovali informace typu jaké balíky/bedny se daný den vyrobí, kam se budou následující den expedovat (zda je to skladovka, nebo přímá zásilka zákazníkovi), rozměry, váhu a typ obalového materiálu, tzn. bedna, karton, volně balená položka. Zbytek fází jsme pokryli druhým zdrojovým souborem, kde jsme potřebovali znát stejné informace jako v předchozím případě, ale pouze pro zboží, které bude zapotřebí na následující den expedice. Jedná se tedy pouze o skladovky, ostatní zboží z předcházejícího dne výroby je vyjmuto, protože je zahrnuto již v předchozím zdrojovém souboru. 2. Tvorba aplikace Pro každou fázi byl vytvořen tokový diagram (algoritmus činností), na základě kterého byl sestaven i výpočtový vzorec do kterého byly doplněny jednotlivé dynamické parametry ze snímkování jednotlivých fází: Fáze I. a II. Kdybychom měli stručně popsat, jak probíhá daný proces a na základě čeho je sestaven vzorec pro výpočet kapacity dané fáze: Obr. 9. Popis jednotlivých procesů na expedici. Vlevo materiálový tok, vpravo časový diagram jednotlivých fází. 6:00 TRANZITNÍ OBLAST III.a 1. směna I. zítřejší expedice na sklad ZASKLADŇOVACÍ OBLAST II. AREA III.b SKLAD HOTOVÝCH DÍLŮ 2. směna 14:15 15:30 16:00 I. II. IV. V. IV. 19:00 BALIČKA 3. směna V. III. 6:00

5 identifikace pracoviště, které již vyrobilo danou zakázku (balík/ bedna) naložení dané zakázky (v závislosti na dané objemové podmínce a typu obalového materiálu, lze naložit více kusů pro jeden svoz) je-li daná zakázka zabalená v bedně pak ji 4x zapáskuj je-li daná zakázka pro zítřejší expedici: ano pak ji převez do Tranzitní oblasti vyložení ne pak ji převez do Skladu hotových dílů zaskladni vrácení se zpět do výroby Diagram je znázorněn na obr. 10. Fáze III. Vychystávání zboží pro pozdější finální balení na expedici probíhá ze dvou oblastí: tranzitní (III.a) a skladu hotových dílů (III.b). Princip pro III.a je jednoduchý (obr. 11), jedná se v pod- statě o: nalož (opět v závislosti na podmínkách objemu lze naložit více balíků) převez vylož. Pro vychystávání ze skladu hotových dílů (III.b) byla použila stejná logika jako při pickování ze skladu do výroby (1-fáze taktu). Navíc byla pouze přidána podmínka pro specifické kovové díly, které se auditují. Fáze IV. Finální balení (paletizace) vychystaného zboží na expedici je postaveno na objemové podmínce max. možné sestavitelné palety, která jde z patřičného zboží v zásilce (AREA) zpaletizovat. Jinými slovy se vybere bedna s největší základnou (délka x šířka), která slouží jako základna na kterou se budou stohovat ostatní balíky. Maximálně možná sestavitelná paleta je pak součin obsahu základny této bedny a max. možné stohovatelné výšky (dynamický parametr). Tímto získáme max. objem imaginární super-palety, do které přibalujme ostatní balíky. Pokud překročíme daný max. objem, začneme stavět další paletu. Obr. 10. Algoritmický tokový diagram pro fáze I. a II. Production to T-Area or M-floor (Stock) Next Load Location Empty storage Location Load to Rack (II.) Identification of Load Location (B) Loading Pallets Wooden Box 1pc Carton 1m3 (A) Is Wooden Box? Shipp Label Unload to Stripe Box 4 Tage (G) Next Load Location (I.) Obr. 11. Algoritmický tokový diagram pro fázi III.b, níže pak pro fázi III.a Storage Location Load Item (A) Is Wooden Box? Clip Label (H) Unload to Stock to T-Area Manualy Count and Scan Items (E)+m3 dle parametru: kromě BOX Exception for STEEL: A A A Is A Group Item (STEEL)? Component Audit (D) Pack to For Each Item Individualy (I) (III.b) T-Areas to Areas Loading Pallets Wooden Box, Carton, Steel, pack (A)+m3 dle parametru Packages to Area Prepare Area Unloading Pallets Is Another Type Needed? Change (v rámci přirážky) (III.a)

6 Obr. 12.??? Packing Scanning and Creating Pallets in MFG (SCP) to Ship (IV.) Is Wooden box in area? Prepare Empty Pallet If Needed (v rámci přirážky) Manipulation with carton boxes (Ma) Stripe whole pallet (G) Is Wrapping Needed? Wrapping Zone Wrap (W) Manipulation with wooden boxes (Mb) Scanning and Creating Pallets in MFG (SCP) to Area Obr. 13.??? Load to Truck (V.) Loading Pallets from Ship (A) Make Photos of Pallet (J) to LKW Unklading Pallet to Ship Are any Pallets to load? Make Other Byrecraucy (v rámci přirážky) Fáze V. Nakládka zpaletizovaného zboží z AREA do transportního vozidla: na základě počtu vytvořených palet z předchozí fáze, viz. obr Výstup aplikace hlavním výstupem je vyjádření expediční kapacity; přes jednotlivé fáze popsané v předchozí části I. Production to T-Area or M-Floor III.b III.a Stock to T-Area T-Area to Areas V. Load to Truck IV. II. Packing M-Floor to Stock Summary Shipping load [min.] 941,72 Man Power Inquiry 2,03 Shipping load [min.] 765,67 Man Power Inquiry 1,76 Shipping load [min.] 255,97 Man Power Inquiry 0,59 Shipping load [min.] 54,52 Man Power Inquiry 0,12 Shipping load [min.] 1989,79 Man Power Inquiry 4,42 Count Pallets 31 Shipping load [min.] 70,09 Man Power Inquiry 0,15 Shipping load [min.] 3932,56 Man Power Inquiry 9,07 dalšími užitečnými výstupy jsou: A výpočet potřebné plochy pro tranzitní oblast, vychystávání dílů ze skladu, finální paletizaci B vozíkové kapacity pro jednotlivé fáze C predikce nakládek dle expedičního plánu VI. VYHODNOCENÍ IMPLEMENTACE PROJEKTU Pro validaci správného výpočtu takto vytvořené aplikace bylo použito měsíční srovnání pozorování přímo z expedice. Operátoři na předem připravený formulář evidovali čas strávený na patřičné fázi (počátek a konec). I když to samozřejmě není nikterak přesná evidence, sumární srovnání výsledků, tzn. pozorování z expedice oproti výsledkům z aplikace, bylo velmi dobré. Rozdíl byl 0,49 člověka (pozorování: 9,97 / aplikace: 10,46). Tento rozdíl je možné připsat faktu, že sumární délka trvání nestandardních procesů kolísá podle jejich vzniku. Upřesnit výslednou hodnotu je možné nastavením hodnoty časové přirážky pro nestandardní procesy. Díky takto dobrému výsledku je brán tento nástroj vážně i samotnými logistickými operátory, což je další užitečný vedlejší účinek (možná i ten nejdůležitější), protože právě zpochybňování nastavených norem je nejčastější problém pro jakékoliv kapacitní plánování. Takže kromě plánování rotace operátorů se aplikace používá i na lepší predikování potřebného místa na expedici a jeho výhodnější využití (např. dočasným naskladněním objemných dílů). Další výhodou je i využívání způsobu paletizování zboží na expedici dle imaginární super-palety (viz. popis fáze IV.), kde operátoři mají jakési vodítko kolik palet a jak lze vytvořit z daného počtu balíků, popřípadě jej ještě vylepšit a ušetřit tak ještě více náklady za přepravu (zabrané LDM (ložné metry) v nákladním automobilu). A B C Production to T-Area or M-Floor Stock to T-Area T-Area to Areas Load to Truck Packing SUMMARY -- Volume [m3] Place [m2] Volume [m3] Place [m2] Volume [m3] Place [m2] Volume [m3] Place [m2] LDM [m] Volume [m3] Place [m2] PLDM [m] Volume [m3] Place [m2] T-AREA 78,3 89,72 96,17 100,07 174,47 186,45 174,47 139,57 58,16 174,47 188,67 78,61 178,86 199,74 M-FLOOR 4,4 9,95 Production to T-Area or M-Floor Stock to T-Area T-Area to Areas Load to Truck Packing M-Floor to Stock 35,71 58, ,05 54, ,27 30, ,78 41, ,7 15,89 1 7,55 62, ,02 Land Count Land Count Land Count Land Count Land Count Land Count Land Count BE, LU, NL 0 AE 0 HR 0 GM, GI, ST, UK 1 FI 0 DK, SE, NO 1 CZ 0 ES, AD 1 CO 0 DE, CH 2 AT 0 HU 0 JP 0 GR 0 DR 1 EE 0 US, CA 1 CY 0 FR, FL 1 AU 0 IL 0

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Vlastní skladování Skladové operace O. Kánský

Vlastní skladování Skladové operace O. Kánský Vlastní skladování Skladové operace 2016 O. Kánský Skladové operace příjem do skladu převzetí zásob zaskladnění skladování vychystávání kompletace expedice Příjem převzetí od dopravce, vykládka dodávky

Více

Hodnoticí standard. Expedient velkoobchodu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Expedient velkoobchodu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Expedient velkoobchodu (kód: 66-010-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Expedient Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko technologický. Racionalizace logistických procesů ve vybraném podniku

Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko technologický. Racionalizace logistických procesů ve vybraném podniku Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko technologický Racionalizace logistických procesů ve vybraném podniku Autor diplomové práce: Vedoucí diplomové práce: Bc. Barbara Škarvadová Ing. Ondrej

Více

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB

KOMPLETNÍ OUTSOURCING LOGISTICKÝCH SLUŽEB Ing. Jan Polter, MBA Obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s. Lenka Táborská, MBA Group Supply Chain Manager GCE, s.r.o. OSNOVA 1.Představení GCE 2.Představení DACHSER 3.Základní logistická

Více

JIS dodávky. Logistický koncept

JIS dodávky. Logistický koncept JIS dodávky Logistický koncept Česká Lípa, 27.4.2012 Logistický koncept- schéma Závod Z Česká Lípa Expedice Montáž vozů München Leipzig JIS 5000 Sestavy hlavových opěr Wackersdorf Varianty: 6 typů x materiálové

Více

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s.

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s. Vítězné řešení soutěže IT PROJEKT ROKU 2006 Případová studie Distribuční sklad Tibor Szekeres 14.3.2013 Kongres Samoška, Košice U&SLUNO a.s., SADOVÁ 28, 702 00 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: +420 596 101

Více

SKLAD KTERÝ ZAČAL MYSLET LUDĚK LHOTKA

SKLAD KTERÝ ZAČAL MYSLET LUDĚK LHOTKA SKLAD KTERÝ ZAČAL MYSLET LUDĚK LHOTKA OBSAH 1. EFAFLEX a nejrychlejší vrata světa 2. EFAFLEX CZ hlavní výrobní závod a expediční centrum 3. Expediční centrum (případová studie) Balení a skladování finálních

Více

Zefektivnění provozu pomocí vertikálních skladovacích systémů.

Zefektivnění provozu pomocí vertikálních skladovacích systémů. Zefektivnění provozu pomocí vertikálních skladovacích systémů. Miroslav Opát SKLADOVÁNÍ CELNÍ SLUŽBY PŘEPRAVA O NÁS PST CLC (ČLEN MITSUI-SOKO GROUP) JE SPOLEHLIVÝ DODAVATEL SKLADOVACÍCH, CELNÍCH A PŘEPRAVNÍCH

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

Vysoce výkonná logistika pro naše zákazníky po celém světě Distribuční středisko a hlavní sklad v Nagoldu

Vysoce výkonná logistika pro naše zákazníky po celém světě Distribuční středisko a hlavní sklad v Nagoldu www.hafele.cz Vysoce výkonná logistika pro naše zákazníky po celém světě Distribuční středisko a hlavní sklad v Nagoldu Spolehlivé doručení s certifikátem Zákazníci ve 150 zemích spoléhají na nábytkové

Více

Správné řízení zásob jako nástroj zisku a prosperity! Hlasem řízený sklad

Správné řízení zásob jako nástroj zisku a prosperity! Hlasem řízený sklad Váš spolehlivý IT partner pro retail, logistiku a distribuci Správné řízení zásob jako nástroj zisku a prosperity! Tibor Szekeres 17.5.2012 U&SLUNO a.s. l SADOVÁ 28 l 702 00 OSTRAVA l ČESKÁ REPUBLIKA l

Více

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Ing. Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy Obsah: 1. Definice cílů a účelu simulace VLC. 2. Struktura

Více

Skladování a 5S simulační hra

Skladování a 5S simulační hra ento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Skladování a 5S simulační hra echnická univerzita v Liberci INVESICE DO ROZVOJE

Více

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05 Obsah 1 Úvod... 3 2 Moje DPD / IT4EM... 4 2.1 ShipmentService... 4 2.2 ManifestService... 4 2.3 PickupOrderService... 4 3 DeliCom / DPD... 5 3.1 LoginService... 5 3.2 ParcelShopFinderService... 6 3.3 DepotDataService...

Více

PEF MZLU v Brně. 10 Seznam příloh

PEF MZLU v Brně. 10 Seznam příloh 10 Seznam příloh Příloha č. 1 Požadavky firmy Lear Corporation Czech Republic s. r. o. na technologii čárových kódů Příloha č. 2 Současná hodnota cash flow Příloha č. 3 Schéma navrhovaného systému evidence

Více

Představení společnosti Použití dopravníků v oblasti nakládky/vykládky Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Použití dopravníků v oblasti nakládky/vykládky Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Použití dopravníků v oblasti nakládky/vykládky Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 2 CID International, a.s. SKLADOVÁ KARTA Modul Skladová karta slouží k popisu a evidenci skladovaného zboží. Je možno je pořizovat

Více

Náš zákazník 3M. Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj

Náš zákazník 3M. Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj Náš zákazník 3M Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj Stručný přehled Rozsáhlá síť zákazníků, která pokrývá celou Evropu. Zásilky různých velikostí, které se odesílají každý den. Nestohovatelné palety,

Více

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku!

Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Majitel eshopu ušetřil za skladování a logistiku desítky tisíc korun. Díky eskládku! Až 20 zásilek denně expeduje mimo sezónu pan Pilný z Berouna. Je majitelem internetového obchodu, který je na trhu dva

Více

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Agenda Informační podpora podnikových procesů Výrobní informační systémy MES HYDRA Základní charakteristika Ukázka

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. REFA a měření práce Technická univerzita v Liberci Průmyslové inženýrství Technická

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

Epipack. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz

Epipack. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Břeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Epipack - paletizační stroje Společnost Epipack je výrobcem ovinovacích strojů, které zjednodušují práci nejen velkovýrobcům

Více

Telemetrie manipulační techniky v praxi

Telemetrie manipulační techniky v praxi Luděk Demel Petr Slanina Šmídl s.r.o. GX Solutions Bohemia s.r.o. Facility manager Acount manager Historie Šmídl s.r.o. Přední český poskytovatel dopravních a logistických služeb Rodinná firma poskytující

Více

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s.

Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Nabídka komplexních logistických služeb společnosti CELogis a.s. Představení společnosti CELogis a.s. Rychlost, kvalita a přesnost je pro nás samozřejmostí! Firma CELogis byla založena v roce 1999 jako

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 55. 020 materiálem o normě. Aplikace RFID pro dodavatelské řetězce Nákladní kontejnery ISO 17363 01

Více

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg ZÁKLADNÍ CENÍK Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090

Více

Informační systémy a plánování výroby 1.čast

Informační systémy a plánování výroby 1.čast Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby 1.čast Technická univerzita v Liberci INVESTICE

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

ECR proces. ECR odstartování ECR detailizování Zpracování nabídky Start změny. externí. Jednotlivá oddělení shromáždí. kompletní a schválené ECR

ECR proces. ECR odstartování ECR detailizování Zpracování nabídky Start změny. externí. Jednotlivá oddělení shromáždí. kompletní a schválené ECR inciace interního / externího ECR odmítnutí exter. požadavku schválen iniciátor dokončí formulář ECR, vyžádání ECR čísla z odbytu odeslání ECR vedoucímu vývoje Jednotlivá oddělení shromáždí požadované

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 Bc. Vladimír Kostelný, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato

Více

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci

REFA a měření práce. Průmyslové inženýrství. EduCom. Jan Vavruška. Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. REFA a měření práce Technická univerzita v Liberci Průmyslové inženýrství Technická

Více

FINANČNÍ DOPAD OPTIMALIZACE LOGISTICKÝCH PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI AVIRE S.R.O.

FINANČNÍ DOPAD OPTIMALIZACE LOGISTICKÝCH PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI AVIRE S.R.O. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích FINANČNÍ DOPAD OPTIMALIZACE LOGISTICKÝCH PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI AVIRE S.R.O. Autor diplomové práce: Vedoucí diplomové práce: Bc. Monika Budovičová

Více

Úspěšná logistická strategie exportéra. Pavel Šmejkal, Head of Customer Operations Department Praha, 15. listopadu 2007

Úspěšná logistická strategie exportéra. Pavel Šmejkal, Head of Customer Operations Department Praha, 15. listopadu 2007 Úspěšná logistická strategie exportéra Pavel Šmejkal, Head of Customer Operations Department Praha, 15. listopadu 2007 Agenda Základní představení DHL Express Customer Operations Department COG Nestandardní

Více

Systémový vozík v řízeném skladu

Systémový vozík v řízeném skladu Josef Černý ICZ a.s. josef.cerny@i.cz Agenda Systémový vozík Skladová navigace Využití v řízeném skladu Příklady Diskuse VNA forklift, zakladač Univerzální pracant Výkonný specialista NE ANO Specifický

Více

Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o.

Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o. 31.5. 1.6.2007 Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o. Jan Šlajer, Petr Jalůvka DYNAMIC FUTURE s.r.o. Setkání uživatelů programu WITNESS a příznivců simulace

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na S K L A D O V A C Í A L O G I S T I C K É S L U Ž B Y Zajišťujeme komplexní logistické služby v oblasti skladování a dalších logistických služeb s přidanou hodnotou. S našimi zákazníky spolupracujeme na

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

= vymezení druhů kalkulací. Podle účelu, podle použití při řízení Podle času

= vymezení druhů kalkulací. Podle účelu, podle použití při řízení Podle času Jak chápeme kalkulační systém = vymezení druhů kalkulací Podle účelu, podle použití při řízení Podle času 1 Kalkulační systém 1. Propočtová K 2. Plánová K 3. Operativní 4. Základní 5. K ceny 6. Výsledná

Více

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ 1) Návrh software pro výpočet normativů traťových úseků 2) Návrh software pro plánování nasazení vlakového personálu 3) Návrh software pro plánování oběhu lokomotiv 4) Návrh software

Více

Vizuální řízení. Vlastimil Ježek 10. 11. 4. 2015. Studijní program Průmyslové inženýrství. Frenštát pod Radhoštěm

Vizuální řízení. Vlastimil Ježek 10. 11. 4. 2015. Studijní program Průmyslové inženýrství. Frenštát pod Radhoštěm Vizuální řízení Studijní program Průmyslové inženýrství Frenštát pod Radhoštěm Vlastimil Ježek 10. 11. 4. 2015 API Akademie produktivity a inovací 2005-2015 Vizualizace Vizuální řízení www.e-api.cz www.ipi-lbc.cz

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO

solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO solutions BITO PROflow active Inteligentní skladování Světová novinka - inteligentní válec BITO BITO PROflow - a běží a běží... BITO PROflow: Dynamické skladování v celé své kráse! PROflow je název řady

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání

Více

Hodnoticí standard. Skladník velkoobchodu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Skladník velkoobchodu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Skladník velkoobchodu (kód: 66-019-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník velkoobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

Flexibilní software pro skladovací věže LogiMat

Flexibilní software pro skladovací věže LogiMat Flexibilní software pro skladovací věže LogiMat Úvod Od základní aplikace až po komplexní skladový management: Vše vám obstaráme! Vychystávání zboží s maximální efektivitou LogiSoft BASIC Die einfache

Více

Hlavní činnost podniku

Hlavní činnost podniku Hlavní činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se výrobní činnosti 1. ročníku

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

LOGISTICKÉ ŘEŠENÍ PRO VÝROBCE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

LOGISTICKÉ ŘEŠENÍ PRO VÝROBCE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ Jiří Hubka International Freight Manager Raben Logistcs Czech s.r.o. Tomáš Svoboda Logistics Manager CZ/SK STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. AGENDA 1. Raben a Stock v číslech 6. Picking a VAS 2. Historie spolupráce

Více

Jiří Karpeta Partner

Jiří Karpeta Partner Jiří Karpeta Partner jiri.karpeta@robodrone.com Firma Robodrone Vývoj a výroba bezpilotních systémů UAS ve spoupráci s Leteckým ústavem VÚT Brno. Několik typů pro škálování scénářů. Zaměření na vyšší užitečné

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Hodnoticí standard. Vedoucí velkoobchodní provozovny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Vedoucí velkoobchodní provozovny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Vedoucí velkoobchodní provozovny (kód: 66-020-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Vedoucí velkoobchodní provozovny Kvalifikační úroveň

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Logistický podnik Kánský

Logistický podnik Kánský Logistický podnik 2016 0. Kánský Jednoduchý tok zboží doprava surovin a materiálu k výrobci uskladnění před zpracováním zpracování (obrábění, montáž, ) balení skladování výrobků přeprava k prodejci skladování

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ

Hamé s.r.o. logistika v praxi. Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Hamé s.r.o. logistika v praxi Lektor: Ing. Martin Štrupl, logistic and distribution director 5. 5. 2011, FLKŘ Centrální distribuční sklad Hamé a.s. Centrální distribuční sklad Staré Město u Uherského Hradiště

Více

..."..-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA

.....-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA "-- 5TUDlVŇ,Ä t Christa! Schulte Logistika t ( i n VCTORA ~ PUBLlSHNG PRAHA OBSAH Ị Pi'edmluva k českému vydání 1 Základy 11 Pojem logistiky 12 CHe logistiky i 121 Logistické služby 122 Logistické náklady

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

STORAGE FACILITIES FOR THE MODERN LOGISTICS CENTERS

STORAGE FACILITIES FOR THE MODERN LOGISTICS CENTERS STORAGE FACILITIES FOR THE MODERN LOGISTICS CENTERS Ján Ližbetin 1 ABSTRACT The article deals with the modern trends of storage and warehouse facilities used in modern logistics centers. The article concisely

Více

Logistický controlling

Logistický controlling Logistický controlling Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 28. 11. 2012 Osnova přednášky - Charakteristika základních pojmů (využití controllingu v logistice, úkoly a cíle). - Reporting. - Vymezení logistických

Více

Váš IT partner pro retail, logistiku a distribuci BONUS MANAGEMENT. Daniel Mašek 21.06.2012 Praha. Bonus Management

Váš IT partner pro retail, logistiku a distribuci BONUS MANAGEMENT. Daniel Mašek 21.06.2012 Praha. Bonus Management Váš IT partner pro retail, logistiku a distribuci BONUS MANAGEMENT Daniel Mašek 21.06.2012 Praha Agenda Typické problémy při správě bonusů Aplikace základní informace Problémy & Řešení Co Vám naše řešení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 27

Více

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemický technik produktmanažer (kód: 28-09-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik produktmanažer

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Nové metody plánování a řízení zakázky v praxi - Infor LN. Pavel Dezort

Nové metody plánování a řízení zakázky v praxi - Infor LN. Pavel Dezort Nové metody plánování a řízení zakázky v praxi - Infor LN Pavel Dezort Agenda Úvod Hlavní plán a jeho využitelnost pro zakázkovou výrobu Koncept STO Standard To Order Metody plánování dodávek (Push x Pull)

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

výkon podniku, který je přesně druhově, Kalkulační jednice konkrétní výkon (výrobek, na který se stanovují náklady (ks, kg, m, m 3,

výkon podniku, který je přesně druhově, Kalkulační jednice konkrétní výkon (výrobek, na který se stanovují náklady (ks, kg, m, m 3, Kalkulace nákladů Činnost vedoucí ke zjištění nákladů na konkrétní výkon podniku, který je přesně druhově, objemově a jakostně vymezen. Kalkulační jednice konkrétní výkon (výrobek, polotovar, služba),

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT Vypracovali: David Bouchal Jan Šenkyřík Tomáš Navrátil Obsah 1 Úvod a cíl práce... 3 2 Vlastní práce... 4 2.1 Dopad stanovených

Více

Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu (kód: E)

Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu (kód: E) Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu (kód: 23-083-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání:

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu (kód: E)

Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu (kód: E) Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu (kód: 23-083-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání:

Více

PREZENTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

PREZENTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI PREZENTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH TOKŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Zpracování diplomové práce Bc. Petra Trněná UČO: 5853 Vysoká škola technická a ekonomická - Ústav technicko-technologický

Více

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E EKONOMIKA NÁKLADY, KALKULACE a BEP Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

Procesní audit VIKMA

Procesní audit VIKMA Procesní audit VIKMA07-2. 5. 2014 Cíl auditu Procesní audit je zaměřen na relevantní firemní procesy marketing, vývoj, nákup, servis apod. a jeho cílem je průběžně kontrolovat jejich úroveň, aby bylo možné

Více

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA:

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží, vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak,

Více

3.3 Materiálové plánování

3.3 Materiálové plánování od správného rozměru krabic, etiket, fólií až po ramínka. Nemusí se jednat jen o služby v distribuci, ale taktéž i o dodávky výrobci v případě, kdy je logistický poskytovatel zodpovědný za vytváření správných

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE SIMULE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE M. Kabašta Žilinská univerzita, Katedra Mechatroniky a Elektroniky Abstract In this paper is presented the simulation of single-phase matrix converter. Matrix converter

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

Bezpečná logistika. Ing. Jan Polter, MBA. Ing. Evžen Babůrek, Ph.D. EUROSEAL Chairman of the Board

Bezpečná logistika. Ing. Jan Polter, MBA. Ing. Evžen Babůrek, Ph.D. EUROSEAL Chairman of the Board Ing. Jan Polter, MBA DACHSER Czech Republic Business & Marketing Director Ing. Evžen Babůrek, Ph.D. EUROSEAL Chairman of the Board Témata IT systémy Ochrana zásilek speciální balení Zboží ve skladech Transport

Více

Vstup a úkoly pro 10. kapitolu LOGISTIKA VE SKLADOVÁNÍ. ŘÍZENÍ SKLADŮ.

Vstup a úkoly pro 10. kapitolu LOGISTIKA VE SKLADOVÁNÍ. ŘÍZENÍ SKLADŮ. Vstup a úkoly pro 10. kapitolu LOGISTIKA VE SKLADOVÁNÍ. ŘÍZENÍ SKLADŮ. Sklad a skladování Je to část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů (surovin, dílů, hotových výrobků, zboží)

Více

Druh použití _ Všeobecné osvětlení _ Osvětlení jídelního stolu _ Osvětlení vstupních prostor _ Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace

Druh použití _ Všeobecné osvětlení _ Osvětlení jídelního stolu _ Osvětlení vstupních prostor _ Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace HALOGEN CLASSIC B Halogenové žárovky, tvar klasické minisvíčky Druh použití _ Všeobecné osvětlení _ Osvětlení jídelního stolu _ Osvětlení vstupních prostor _ Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace

Více

Optimalizace distribuční logistiky prostřednictvím Crossdocku

Optimalizace distribuční logistiky prostřednictvím Crossdocku Jan Kodada 1, Pavel Zdvořák 2 Optimalizace distribuční logistiky prostřednictvím Crossdocku Klíčová slova: Crossdock, doba obrátky zboží, WMS, EDI, KPI Úvod Jednou z možností jak zoptimalizovat přepravní

Více