Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu"

Transkript

1 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 02/2009

2 OBSAH UPOZORNĚNÍ 3 Komu je tento návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Použité normy 3 Upozornění 3 ÚVOD 4 Popis zařízení 4 Ochrana proti mrazu 4 POKYNY PRO UŽIVATELE 6 Pokyny pro užívání 6 Nastavení parametrů 6 TECHNICKÉ PARAMETRY 7 Model na zemní plyn 7 Model na propan 8 Parametry teplé vody (TUV) 8 Kategorie plynu 9 Diagram tlakových ztrát 10 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 11 Schéma elektrického zapojení 11 POKYNY PRO INSTALACI 12 Rozměry 12 Kotelna 12 Montáž kotle na stěnu 12 Připojovací rozměry 13 INSTALACE 14 Připojení odtahu spalin 14 Připojení zásobníku teplé vody Prestige Excellence 15 Připojení zásobníku teplé vody Prestige Solo 16 Připojení k otopné soustavě 17 Připojení plynu 17 Instalace jednoduchého topného okruhu řízeného pokojovým termostatem 18 Instalace jednoduchého topného okruhu řízeného pokojovou jednotkou 19 Instalace dvou topných okruhů řízených pokojovým termostatem a modulem AM Instalace dvou topných okruhů řízených pokojovou jednotkou a modulem ZMC-1 22 Instalace kotle Prestige Excellence nebo Prestige Solo+zásobníku TUV bez přednosti TUV 24 UVEDENÍ DO PROVOZU A ÚDRŽBA 26 Uvedení do provozu 26 Servisní prohlídky a údržba 26 Tabulka hodnot odporů čidel 26 Demontáž hořáku 27 Demontáž a kontrola elektrody 27 Demontáž tepelného výměníku 27 Čištění výměníku tepla 27 PARAMETRY MCBA 28 Režim STANDBY 28 Nastavení základních parametrů 29 ZABLOKOVÁNÍ MCBA A KÓDY CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ 30 Bezpečnostní vypnutí + řešení problémů 30 NÁHRADNÍ DÍLY 35 Seznam náhradních dílů 35 CZ 2

3 UPOZORNĚNÍ KOMU JE TENTO NÁVOD URČEN Tento Návod je určen pro: pracovníky projekčních kanceláří montážní firmy uživatele servisní techniky Hořáky jsou ve výrobním závodě nastaveny na spalování zemního plynu (ekvivalentní G20). Symboly použité v tomto návodu Nezbytně nutné pro správnou funkci. Nezbytné pro osobní bezpečnost a ekologii. Před prováděním jakýchkoli prací na kotli jej musíte vypnout. Pod opláštěním kotle nejsou žádné části, ke kterým by měl mít přístup konečný uživatel zařízení. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. POUŽITÉ NORMY Zařízení má štítek CE, v souladu s platnými normami v rů zných zemích (Evropská směrnice 92/42/CEE Účinnost a 90/396/CEE Plynová zařízení ). Mají rovněž označení HR- TOP (Plynové kondenzační kotle) Nebezpečí popálení. DOPORUČENÍ Před instalací a uvedením do provozu si pečlivě prostudujte tento Návod. Je zakázáno provádět jakékoli úpravy zařízení bez předchozího písemného souhlasu výrobce. Instalaci a údržbu musí provádět proškolený tech - nik v souladu s platnými předpisy. Nedodržení pokynů týkajících se zkoušek a postupů jejich provádění může mít za následek zranění osob nebo poškození zařízení. Pro zajištění bezpečného a správného provozu zařízení musí být zařízení jednou ročně prohlédnuto autorizovaným servisním technikem. V případě, že zařízení nepracuje správně, kontaktujte servisního technika. Společnost ACV dodržuje při výrobě, prohlídkách a přepravě přísné normy týkající se kvality. Přesto se mohou vyskytnout chyby. Pokud zjistíte jakoukoli nesrovnalost, kontaktujte neprodleně svého servisního technika. Nezapomeňte si poznamenat kód chyby, který se objevil na displeji. UPOZORNĚNÍ POKUD CÍTÍTE PLYN: Okamžitě uzavřete přívod plynu. Otevřete okna a místnost vyvětrejte. Nepoužívejte žádné elektrické přístroje a nic nezapínejte ani nevypínejte. Okamžitě kontaktujte vašeho dodavatele plynu anebo vašeho servisního technika. Tento Návod je nedílnou součástí zařízení a uživatel jej musí skladovat na bezpečném místě. Uživatel musí obdržet jeden výtisk tohoto Návodu. Údržbu a servis tohoto zařízení smí provádět pouze oprávněný technik v souladu s platnými normami. Společnost ACV se zříká odpovědnosti za jakékoli poškození zařízení způsobené v důsledku nesprávné instalace nebo použití součástek, které společnost ACV pro tuto aplikaci neschválila. Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické charakteristiky a specifikace tohoto výrobku bez předchozího upozornění. Dostupnost některých verzí a jejich příslušenství závisí na situaci na trhu. K opravám zařízení smí být používány pouze originální náhradní díly od výrobce kotle. Jejich seznam spolu s katalogovými čísly naleznete na konci tohoto návodu. CZ 3

4 ÚVOD POPIS ZAŘÍZENÍ Kotel Prestige je závěsný kondenzační kotel, který splňuje požadavky platných norem HR-TOP v Belgii. Zařízení má štítek CE, v souladu s platnými evropskými normami jako připojené zařízení C13(x) C33(x) C43(x) C53 C83(x), ale může být rovněž připojeno jako otevřené zařízení v kategorii B23 nebo jako zařízení B23P, které může pracovat s pozitivním tlakem. OPLÁŠTĚNÍ Vnější opláštění kotle je vyrobeno z oceli, která je před nanesením práškové barvy a vypálením v peci při teplotě 220 C otryskována a fosfátována. Vnitřní část je pokryta vrstvou tepelné a zvukové izolace, která snižuje ztráty na minimum. TEPELNÝ VÝMĚNÍK Srdcem kotle Prestige je nový nerezový výměník tepla. Tato technologie je výsledkem rozsáhlého výzkumu a intenzivních laboratorních zkoušek. Je odrazem osmdesáti let zkušeností, které má společnost ACV s používáním nerezové oceli pro vytápění a ohřev teplé vody. Zvláštní geometrie trubek výměníku je navržena tak, aby bylo dosaženo velmi vysokých hodnot Reynoldových čísel v průběhu cyklů. Kotel Prestige dosahuje výjimečných výkonů, které jsou stabilní po celou dobu životnosti kotle vyrobeného z nerezové oceli, neboť na výměníku nedochází k žádné oxidaci. HOŘÁK Společnost ACV používá pro kotle Prestige své hořáky BG 2000-M. Jedná se o hořáky s předmícháním směsi vzduch/plyn, které zajišťují bezpečný a tichý provoz a neuvěřitelně nízkou hladinu emisí (Nox a CO). Ačkoli hořáky ACV BG 2000-M jsou velice moderní, využívají osvědčenou technologii a jsou vyráběny ze standardních náhradních dílů, které jsou na trhu k dispozici. REGULACE TEPLOTY Základní verze kotle Prestige je vybavena ovladačem řízeným mikroprocesorem (MCBA), který přebírá jak bezpečnostní funkce (zážeh, monitorování plamene, omezování teploty atd.) tak i řídí teplotu kotle. MCBA zahrnuje ve svých funkcích rovněž vliv povětrnostních podmínek. Jediné co musíte udělat, je připojit čidlo venkovní teploty, které je dodáváno jako volitelná výbava. MCBA dokáže fungovat i ve spojení se standardním pokojovým termostatem. Spojením ovladače s venkovním čidlem a pokojovým termostatem lze řídit teplotu podle počasí s kompenzací pokojové teploty. Uživatel může nastavovat čtyři parametry. Po zadání servisního kódu může kvalifikovaný servisní technik získat přístup k několika dalším parametrům, kterými lze přizpůsobit kotel pro speciální požadavky. Obecně jsou parametry nastaveny ve výrobním závodě pro běžný provoz. OHŘEV TEPLÉ VODY (TUV) Prestige Solo: je navržen pouze pro ohřev topení nebo pro kombinaci s celou řadou zásobníků TUV od společnosti ACV. Pro domácí aplikace je první volbou řada zásobníků SmartLine. Pro usnadnění instalace vyvinula společnost ACV speciální sadu pro připojení TUV, která se jednoduše namontuje pod opláštění. Prestige Excellence: spojuje všechny přednosti systému Tank-in-Tank společnosti ACV s pohodlím a úsporou místa. Přináší kotle s montáží na stěnu s šířkou pláště pouhých 63 cm s integrovaným nerezovým zásobníkem Tank-in-Tank o objemu 62 litrů. Kotel, Prestige 32 Excellence dodává 258 litrů vody o teplotě 40 C v 10 minutách. Kromě výjimečných možností v dodávkách TUV, nabízí zásobník typu Tank-in-Tank kotle Prestige Excellence následující výhody: Řešení usazenin vodního kamene Díky speciálním zvlnění se zásobník v průběhu topného cyklu roztahuje a smršťuje a tak zabraňuje tvorbě usazenin vodního kamene. Záruka zamezení vzniku nebezpečí legionářské choroby (baktérie Legionnellae) a dalších baktérií: Zásobník teplé vody je zcela ponořen do primárního okruhu a teplá voda je udržována stále při teplotě vyšší než 60 C. Výjimečná odolnost vůči korozi a agresivitě: Díky nerezové oceli OCHRANA PROTI MRAZU Kotel má zabudovanou ochranu proti mrazu. V případě, že klesne teplota kotle pod 7 C, aktivuje systém čerpadlo ústředního topení. Při poklesu průtokové teploty čidla NTC1 pod 3 C, zažehne systém automaticky hořák, dokud se teplota nedostane nad 10 C. Po dosažení teploty hořák vypne. Čerpadlo běží ještě asi 10 minut. Pokud je instalováno čidlo venkovní teploty, je čerpadlo aktivováno při dosažení stanovené meze venkovní teploty. Pro zajištění celkové ochrany systému proti mrazu, by měli být ventily na všech radiátorech zcela otevřené. CZ 4

5 ÚVOD PRESTIGE SOLO Připojení do komína (souosé potrubí Ø 80/125mm) Hořák s předmícháním směsi a modulací Tepelný výměník z nerezové oceli Čerpadlo, ústřední topení Elektrický panel (ovládací moduly na zadní straně panelu jsou k dispozici na přání) Trubka odtahu spalin Ovládací panel PRESTIGE EXCELLENCE Připojení do komína (souosé potrubí Ø 80/125mm) Hořák s předmícháním směsi a modulací Ruční odvzdušňovací ventil Čerpadlo ohřevu TUV Ohřívač vody 62 litrů Čerpadlo, ústřední topení Tepelný výměník Nerezová ocel Elektrický panel (ovládací moduly na zadní straně panelu jsou k dispozici na přání) Zásobník TUV Nerezová ocel Expanzní nádoba Ovládací panel Konzole pro expanzní nádobu CZ 5

6 POKYNY PRO UŽIVATELE POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ Váš systém musí jednou ročně zkontrolovat autorizovaný servisní technik. Zapálení hořáku Za provozu spíná hořák automaticky, jakmile teplota kotle klesne pod nastavenou hodnotu a vypne hořák po dosažení této hodnoty. Ovládací panel Hlavní vypínač Manometr Systém vytápění Okruh ústředního topení musí být natlakován (viz kapitola Instalace, kde naleznete pokyny k natlakování systému). Manometr je umístěn na pravé straně displeje. Pokud musíte systém plnit častěji než dvakrát ročně, kontaktujte servisního technika. Tlak ústředního topení musí být minimálně 1 bar a konečný uživatel jej musí pravidelně kontrolovat. Pokud tlak klesne pod hodnotu 0,5 baru, integrovaný tlakový spínač vypne zařízení do té doby než tlak v systému stoupne nad hodnotu 0,8 bar. Přípojka napouštěcího ventilu je umístěna pod kotlem. Montážní firma může rovněž připojit systém nezávislým ventilem. Při plnění systému se ujistěte, že je odpojen od sítě. To provedete tlačítkem hlavního vypínače, které je umístěno v levé části displeje. (viz Ovládací panel) Více informací vám poskytne váš servisní technik při dodávce systému. Pojistný ventil je umístěn pod kotlem.pokud tlak v systému překročí 3 bary, ventil se otevře a vypustí ze systému vodu. Pokud se tento stav opakuje, kontaktujte servisního technika.pozor tato voda může způsobit popálení. Nastavení teploty TUV stiskni tlačítko MODE: na displeji se objeví PARA stiskni tlačítko : první číslice je 1 a poslední dvě číslice představují aktuálně nastavenou teplotu teplé vody. pokud chcete tuto hodnotu změnit tiskněte tlačítka + nebo až se dostanete na požadovanou teplotu. pro uložení stiskni tlačítko STORE a nové nastavení teploty bude uloženo stiskni dvakrát tlačítko MODE pro návrat do základního režimu. Zapnutí/vypnutí ohřevu TUV stiskni tlačítko MODE: na displeji se objeví PARA stiskni dvakrát tlačítko : první číslice je 2 a poslední dvě indikují aktuální nastavení 00 = vypnuto, 01 = zapnuto pokud chcete tento parametr změnit tiskněte tlačítka + nebo až se dostanete na požadovanou hodnotu. pro uložení stiskni tlačítko STORE a nové nastavení teploty bude uloženo stiskni dvakrát tlačítko MODE pro návrat do základního režimu. Zapnutí/vypnutí režimu vytápění ÚT stiskni tlačítko MODE: na displeji se objeví PARA stiskni třikrát tlačítko: první číslice je 3 a poslední dvě indikují aktuální nastavení 00 = vypnuto, 01 = zapnuto pokud chcete tento parametr změnit tiskněte tlačítka + nebo až se dostanete na požadovanou hodnotu. pro uložení stiskni tlačítko STORE a nové nastavení teploty bude uloženo stiskni dvakrát tlačítko MODE pro návrat do základního režimu. Nastavení teploty režimu vytápění ÚT: (maximální teplota pro topný okruh) stiskni tlačítko MODE: na displeji se objeví PARA stiskni čtyřikrát tlačítko : první číslice je 4 a poslední dvě číslice představují aktuálně nastavenou teplotu topení pokud chcete tuto hodnotu změnit tiskněte tlačítka + nebo až se dostanete na požadovanou teplotu. pro uložení stiskni tlačítko STORE a nové nastavení teploty bude uloženo stiskni dvakrát tlačítko MODE pro návrat do základního režimu. Porucha: Všechny hodnoty jsou zaznamenávány a uloženy do paměti MCBA jednotky. Jestliže jednotka zjistí chybu v systému na displeji se objeví E jako první hodnota. Další dvě čísla upřesňují závadu. Reset zařízení Stiskni tlačítko RESET na ovládacím panelu pokud se chyba objeví znovu volejte servis NASTAVENÍ PARAMETRŮ Pro nastavení se podívejte na informace umístěné na krytu ovládacího panelu. CZ 6

7 TECHNICKÉ PARAMETRY PROVEDENÍ NA ZEMNÍ PLYN Vytápění Max.příkon 80/60 C Min.příkon 80/60 C Max.výkon 80/60 C Min.výkon 80/60 C Účinnost při 30% příkonu (EN677) kw kw 5,9 5,9 5,9 5,9 kw 23, ,4 31 kw 5,8 5,8 5,8 5,8 % Spaliny Emise CO max/min výkon Emise NOx (EN483) Třída NOx (EN483) Teplota spalin max.výkon 80/60 C Teplota spalin max.výkon 50/30 C Hmotnostní tok spalin Max.tlakové ztráty v okruhu spalin Maximální délka souosého odtahu spalin 80/125 mm mg/kwh 45 / / / / 20 mg/kwh C C kg/h Pa m Plyn Připojovací tlak Spotřeba plynu G20-ZP Spotřeba plynu G25-ZP CO2 max.výkon G20/25 (s uzavřeným čelním panelem) CO2 max.výkon G20/25 (s otevřeným čelním panelem) CO2 min.výkon G2025 (s uzavřeným čelním panelem) mbar 20/25 20/25 20/25 20/25 m 3 /h 2,5 3,4 2,5 3,4 m 3 /h 3,0 3,9 3,0 3,9 % CO 2 9,3 9,3 9,3 9,3 % CO 2 9,0 9,0 9,0 9,0 % CO 2 9,2 9,2 9,2 9,2 Hydraulické parametry Max.provozní teplota Objem vody v kotli Objem vody v okruhu TUV Max. provozní tlak v topném okruhu Tlaková ztráta výměníku tepla Objem expanzní nádoby C L L bar mbar L Elektrické připojení Třída krytí Připojovací napětí Max. příkon IP V/Hz 230 / / / / 50 A 0,8 0,8 1,2 1,2 Hmotnost prázdného kotle kg CZ 7

8 TECHNICKÉ PARAMETRY PROVEDENÍ NA PROPAN Vytápění Max.příkon 80/60 C Min.příkon 80/60 C Max.výkon 80/60 C Min.výkon 80/60 C Účinnost při 30% příkonu (EN677) kw 24 30, ,5 kw 5,9 5,9 5,9 5,9 kw 23,4 29,6 23,4 29,6 kw 5,8 5,8 5,8 5,8 % Spaliny Max.tlakové ztráty v okruhu spalin Maximální délka souosého odtahu spalin 80/125 mm Pa m Plyn Připojovací tlak Spotřeba plynu G31 CO2 max.výkon G20/25(s uzavřeným čelním panelem) CO2 max.výkon G20/25(s otevřeným čelním panelem) CO2 min.výkon G2025(s uzavřeným čelním panelem) mbar 30 / 37 / / 37 / / 37 / / 37 / 50 m 3 /h 0,98 1,3 0,98 1,3 % CO % CO 2 10,7 10,7 10,7 10,7 % CO 2 10,9 10,9 10,9 10,9 Hydraulické parametry Max.provozní teplota Objem vody v kotli Objem vody v okruhu TUV Max. provozní tlak v topném okruhu Tlaková ztráta výměníku tepla Objem expanzní nádoby C L L bar mbar L Elektrické připojení Třída krytí Připojovací napětí Max. příkon IP V/Hz 230 / / / / 50 A 0,8 0,8 1,2 1,2 Hmotnost prázdného kotle kg PARAMETRY TUV Výkony v dodávkách při 80 C Špičkový průtok při 40 C Špičkový průtok při 40 C Trvalý průtok při 40 C Špičkový průtok při 60 C Špičkový průtok při 60 C Trvalý průtok při 60 C Doba ohřevu L/ L/ L/h L/ L/ L/h minutes CZ 8

9 TECHNICKÉ PARAMETRY KATEGORIE PLYNU I2E(S)B II2H3B/P II2H3P II2E3B/P II2Er3P II2L3B/P II2L3P I3P 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 25 mbar 25 mbar 25 mbar 25 mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar 37 mbar BE Belgium CH Switzerland CZ Česká republika DE Germany DK Denmark EE Estonia ES Spain FR France GB Great Britain GR Greece IE Ireland IT Italy LU Luxembourg LT Lithuania NL Netherlands PL Poland PT Portugal SI Slovenia SK Slovensko SE Sweden CZ 9

10 TECHNICKÉ PARAMETRY Diagram tlakových ztrát na straně topení A = tlaková ztráta kotle B = tlak čerpadla 1 stupeň C = tlak čerpadla 2 stupeň D = tlak čerpadla 3 stupeň 7 6 Tlak (mh2o) B C D A Průtok (litry/hodina) Diagram tlakových ztrát na straně TUV pro model Prestige Excellence 1,8 1,6 1,4 Tlaková ztráta (bar) 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Objem teplé vody (litry /minuta) CZ 10

11 1 230V Br B Y/Gr Br B 2 10 X X12.3 X1.6 Type 3 B V X1.4 X3.1 B B Bk R Bk W Br B V X1.1 X1.2 Or Or X11. G P V V R G G R R B B W X12.2 W Br Br R X1.5 X10 X3.2 Or Or 3 X1.3 X3.3 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.6 X2.8 X2.9 X2.10 X3.4 X3.5 X4.1 X4.3 X4.2 Bk B B R R B Bk 14 B Br Br B B B G Br B X2.11 X2.12 X7 X2.5 X5.1 R Bk R Bk Br Br 11 X t ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ: Prestige Solo / Excellence B. modrá 1. Kabel připojení 230 V 12. NTC2 čidlo vstupu topné vody Bk. černá 2. Hlavní vypínač 13. NTC 3 čidlo TUV Br. hnědá 3. Čerpadlo topného okruhu TUV 14. NTC5 čidlo spalin G. šedá 4. Čerpadlo topného okruhu 15. Pokojový termostat (volitelná výbava) Or. oranžová 5. Hořák 16. NTC4 čidlo venkovní teploty (volitelná výbava) R. červená 6. Plynový ventil 17. NTC6 čidlo topného okruhu (volitelná výbava) V. fialová 7. Trafo 230V 24V 18. BUS B W. bílá 8. Řídící jednotka MCBA 19. BUS A Y/Gr. zeleno/žlutá 9. Displej 20. Nulové napětí 24 V 10. Manostat tlaku vody 21. Připojení čerpadla (pokud jsou zapojeny dva okruhy) 11. NTC1 čidlo výstupu topné vody CZ 11

12 POKYNY PRO INSTALACI ROZMĚRY E D F C A G B H Kotelna Větrací otvory udržujte stále volné V kotelně neskladujte žádné nebezpečné látky, materiál ani zařízení V blízkosti kotle neskladujte výrobky, které způsobují korozi, jako jsou barvy, ředidla, chlór, sůl, mýdlo a další čistící prostředky. Jestliže ucítíte plyn, nerozsvěcejte, nezapalujte oheň. Uzavřete přívod plynu a okamžitě zavolejte příslušnou servisní firmu. Přístup Kotelna musí být dostatečně prostorná tak, aby byl ke kotli za všech okolností zajištěn dobrý přístup.kolem kotle musí být volný prostor alespoň následujích rozměru. Min. 25 mm Min. 300 mm Min. 25 mm MONTÁŽ KOTLE NA STĚNU 53,2 mm 48,4 mm 101,6 mm 101,6 mm 48,4 mm 53,2 mm prestige Kotel musí být instalován na nehořlavou stěnu Vyvrtejte dva otvory průměru 10 mm podle přiloženého nákresu. zajistěte konzole pomocí dodaných šroubů Kotel zavěste na konzoly. Min. 220 mm CZ 12

13 POKYNY PRO INSTALACI Připojovací rozměry hydraulických přípojek a plynu: Prestige Solo A. UT výstup 1 vnitřní závit B. UT vstup 1 vnitřní závit C. výstup pro ohřívač TUV 1 vnitřní závit (sada pro připojení externího zásobníku) D. vstup pro ohřívač TUV 1 vnitřní závit (sada pro připojení externího zásobníku) E. Přípojka plynu ¾ vnější závit prestige A C 185 C / D / E 49 E 250 D 315 B A / B A C E D B Připojovací rozměry hydraulických přípojek a plynu: Prestige Excellence A. UT výstup 1 vnitřní závit B. UT vstup 1 vnitřní závit C. TUV výstup 3/4 vnější závit D. TUV vstup studené vody 3/4 vnější závit E. Přípojka plynu 3/4 vnější závit prestige A 94 E 224 D 345 A / B / E C / D B 354 C CZ 13

14 INSTALACE PŘIPOJENÍ K ODTAHU SPALIN Komínové přípojky musí splňovat platné normy, pokyny místních dodavatelů energie, požární předpisy a další postupy. Kotel Prestige má vestavěný regulátor poměru směsi plyn/vzduch díky němuž je zcela nezávislý na poklesu tlaku vstupního vzduchu a systému pro odvod spalin. Nesmí však být překročen maximální pokles tlaku pro tento systém. Tento poměrový regulátor nepřetržitě zajišťuje optimální spalování s velice nízkou hladinou emisí. Vodorovné trubky pro odvod spalin musí být vždy instalovány s minimálním spádem 5 mm na metr směrem ke kotli.) Ve vzdálenosti do 0,5 metru od hrdla sání nesmí být žádné překážky ani otvory pro žádná další zařízení. Maximální tlaková ztráta v okruhu spalin je 130 Pa. Pro výpočet této hodnoty můžete jako základ použít následující tabulku. (berte v úvahu rovněž vzorový výpočet pod tabulkou). B23: Připojení vývodu pro odtah spalin mimo místo instalace, který odvádí spaliny přímo B23P: Připojení k systému pro odvod spalin, který pracuje s pozitivním tlakem C13: Připojení vodorovnými souosými trubkami, které současně nasávají vzduch a odvádějí spaliny ven skrz otvory. C33: Připojení svislými souosými trubkami, které současně nasávají vzduch a odvádějí spaliny ven skrz otvory. C33s: Připojení k individuálnímu systému ke kterému je nainstalován vývod spalin do vývodu, který je součástí budovy. Zařízení, vývod spalin a jednotky terminálů jsou schváleny jako celek a nesmí se rozdělovat. C43: Připojení dvou vývodů do společného vývodu pro více zařízení, tento systém společného vývodu představuje dva vývody spojené do terminální jednotky, která současně nasává čerstvý vzduch ke spalování a odvádí spaliny pryč otvory, které jsou buď koncentrické nebo dostatečně blízko, aby mohl být využit vítr. C53: Připojení oddělených vývodů pro zajištění přívodu čerstvého vzduchu a odvod spalin, tyto vývody mohou končit v zónách s rozdílnými hodnotami tlaku. Tabulka hodnot odporu spalin je uvedena v Pascalech. (1 Pa = 0,01 mbar) Souosý odtah 80/125 mm Samostatný přívod vzduchu 80 mm Samostatný odtah spalin 80 mm přímá trubka 1 m Měřící kus Koleno Koleno 45 Vertikální koncovka Horizontální koncovka mm 1000 mm 15.0 Tato tabulka je založena na zařízeních, které nabízí společnost ACV nelze ji používat obecně. Příklad výpočtu: Skladba odkouření na obrázku: Měřící kus + 2x koleno m horizontální trubka + 2x koleno 45 + (2+1+1) m vertikální trubka + vertikální koncovka. Tlakovou ztrátu tohoto systému spočítáme následovně: (2x6.0) + (2x0.5) + (2x4.0) + (4x5.0) + 20 = 72,5 Pa 2000 mm 2000 mm Tato hodnota je nižší než maximální povolená tlaková ztráta a proto je takto navržený odtah spalin v pořádku. prestige CZ 14

15 INSTALACE Možnosti připojení odtahu spalin C43 C33 B23P C53 C43 B23 C33s C13 PŘIPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY PRESTIGE EXCELLENCE Kotel Prestige Excellence lze připojit přímo do okruhu TUV. Před připojením TUV systém nejprve propláchněte. Instalace musí být opatřena schválenými bezpečnostními prvky např. pojistnou skupinou obsahující pojistný ventil 6 bar, zpětnou klapku, uzavírací ventil. Během ohřevu se teplá voda rozpíná a zvyšuje tlak. Při překročení maximálního tlaku nastaveného na pojistném ventilu se ventil otevře, odpustí malé množství vody a tím sníží tlak. Instalací expanzní nádoby (objem minimálně 2 litry) zabráníte tomuto jevu a snížíte namáhání tlakovými rázy. Prestige Excellence prestige Teplota teplé vody na výstupu může dosahovat hodnot přesahujících 60 C, které mohou způsobit popálení. Proto doporučujeme instalovat termostatický směšovací ventil, který zabrání toku horké vody k odběrovým místům. Pokud jsou v systému instalovány pákové baterie, mohou při uzavírání způsobit tlakové rázy. Pro zamezení škod způsobených účinkem tlakových rázů instalujte zařízení, která tento jev eliminují. 1. Uzavírací ventil 2. Zpětná klapka 3. Pojistný ventil 4. Tlakový redukční ventil 5. Expanzní nádoba TUV 6. Termostatický směšovací ventil 7. Odběrné místo 5 CZ 15

16 INSTALACE PŘIPOJENÍ TEPLÉ VODY PRESTIGE SOLO + ZÁSOBNÍK ACV Před připojením TUV vypláchněte systém Zásobník teplé vody musí být napuštěn a natlakován před napuštěním otopné soustavy. Volitelné příslušenství 1. Uzavírací ventil 2. Zpětná klapka 3. Pojistný ventil 4. Tlakový redukční ventil 5. Expanzní nádoba TUV 6. Termostatický směšovací ventil 7. Odběrné místo Kód Popis Hydraulická sada TUV Sada pro připojení kotle Prestige Solo k externímu zásobníku teplé vody 5 7 Sada obsahuje: nabíjecí čerpadlo čidlo NTC 12 kω (L = 3,2 m) zpětnou klapku měděné propojovací potrubí prestige G003 Čidlo NTC 12 kω Snímá teplotu v externím zásobníku (Dodáváno se sadou ) Před prováděním jakýchkoli prací na kotli jej odpojte od zdroje napájení. Před změnou parametrů řídící jednotky MCBA musíte zapojit všechny potřebné prvky. 1. Čidlo 12 kω musí být vloženo do jímky zásobníku a připojeno na svorky 3 a 4. (viz obrázek níže) 2. Připojte nabíjecí čerpadlo TUV k příslušné přípojce na vnitřním elektrickém zapojení. (viz schéma zapojení) Přednastaveno Vhodné nastavení Popis Teplota TUV C 00 : Ohřev TUV vypnuto 01 : Ohřev TUV zapnuto 12 : Zásobník s čidlem NTC 13 : Zásobník s ovládacím Termostatem CZ 16

17 INSTALACE PŘIPOJENÍ K OTOPNÉ SOUSTAVĚ Doporučení: Před připojením ÚT propláchněte systém Zařízení musí být na stěnu zavěšeno pomocí přiložené konzole nebo pomocí montážního rámu (volitelná výbava) (neplatí pro Prestige Excellence) Pokud je kotel instalován na stěně ze dřeva nebo jiné lehké konstrukci, může docházet k přenášení hluku touto konstrukcí. Tomuto zabráníte použitím pryžové podložky. Vývody ÚT a TUV jsou osazeny převlečnými maticemi pro snadné připojení k rozvodům nebo montážnímu panelu. Pojistný ventil kotle je umístěn ve spodu zařízení a musí být sveden do odpadu pomocí otevřené přípojky. Čerpadlo topného systému je instalováno uvnitř kotle. Pro jeho nastavení použijte graf tlakových ztrát strana 10. Kotel Prestige Excellence je vybaven 12 litrovou expanzní nádobou. Pro kotle Prestige Solo je možno dokoupit montážní rám obsahující připojovací armatury a 12 litrovou expanzní nádobu Naplňte systém čistou vodou. Před použitím jiné náplně kontaktujte ACV. Je možné, že čerpadlo je zablokované. Před naplněním jej odblokujte. Naplňte celý systém a natlakujte na 1 bar. Poté odvzdušněte a znovu natlakujte na 1,5 baru. Systém je navržen tak, aby mohla voda neustále proudit systémem. Pokud toto nelze zabezpečit (např. pro kompletní osazení termostatickými hlavicemi), je nutno osadit do systému by-pass s tlakovým přepouštěcím ventilem. Pro odvod kondenzátu osaďte sifon, zalijte jej vodou a sveďte jej do odpadu Kotel Prestige může být připojen pouze k jednomu topnému okruhu. Dle potřeby může být řízen v závislosti na teplotě v místnosti, venkovní teplotě nebo kombinaci. Pro připojení více okruhů vytápění doporučujeme použít originální příslušenství. Systém ÚT lze regulovat na základě požadavků uživatele PŘIPOJENÍ TOPENÍ: OBECNĚ 1. By-pass s tlakovým přepouštěcím ventilem 2. Uzavírací ventil topného systému 3. Pojistný ventil 4. Napouštěcí ventil 5. Expanzní nádoba 6. Vypouštěcí ventil prestige PŘIPOJENÍ PLYNU Kotel Prestige je připojen pomocí ¾ přípojky plynu s vnějším závitem, na který můžete připojit plynový ventil Připojení plynu musí splňovat příslušné předpisy V případě hrozby zanesení nečistot ze sítě instalujte plynový filtr. Před spouštěním kotle zkontrolujte těsnost přívodu plynu Zkontrolujte tlak v systému. Postupujte podle technických parametrů. Při uvádění kotle do provozu zkontrolujte tlak plynu a jeho spotřebu za provozu. CZ 17

18 INSTALACE JEDEN TOPNÝ OKRUH OVLÁDANÝ POKOJOVÝM TERMOSTATEM Pokojový termostat AF120 MCBA Schéma regulace Kotel je řízen (zapnut/vypnut) dle požadavku z pokojového termostatu. V případě připojení čidla venkovní teploty upravuje kotel teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. (viz. graf níže) Čerpadlo je ovládáno na základě požadavků z pokojového termostatu na dodávku tepla. Výhody pro uživatele: komfort maximální výkon jednoduchost systému Volitelné příslušenství Kód Popis Odstraňte toto přemostění Pokojový termostat Přednastaveno Vhodné nastavení popis Čidlo venkovní teploty AF : vytápění vypnuto 01: vytápění zapnuto Maximální teplota topné vody (Rozmezí C) Minimální teplota topné vody (Rozmezí C) Minimální venkovní teplota (Rozmezí -20 až 10 C) Maximální venkovní teplota (Rozmezí 15 až 25 C) Teplota topné vody ( C) P4 P P6 P7 Noční pokles ( C) pouze pokud je zapojen časový spínač na svorky 1 a 2, a P45 je nastaven na 01 00: Použití venkovního čidla a pokojového termostatu 01: Použití venkovního čidla a časového spínače čerpadlo běží stále Venkovní teplota CZ 18

19 INSTALACE JEDEN TOPNÝ OKRUH OVLÁDANÝ POKOJOVOU JEDNOTKOU RSC Schéma regulace Pokojová jednotka RSC řídí topný systém (radiátory nebo konvektory). Jednotka umožňuje nastavení celé řady funkcí ústředního topení a umožňuje naprogramovat až 3 týdenní programy pro topení a přípravu TUV. Room Unit AF120 MCBA V této konfiguraci kotel automaticky reguluje teplotu topného média v závislosti na venkovní teplotě. Volitelné příslušenství Kód Popis Pokojová jednotka RSC (Dodává se včetně čidla venkovní teploty) Rozhraní RMCIEBV3 Aktivuje komunikaci mezi řídící jednotkou MCBA a pokojovou jednotkou RSC Čidlo venkovní teploty AF Bus B Bus A Předna- Vhodné staveno nastavení Popis 00: Vytápění vypnuto 01: Vytápění zapnuto Maximální teplota topné vody (Rozmezí 30 až 85 C) Minimální teplota topné vody (Rozmezí 15 až 60 C) : Adresa rozhraní 0 = 0 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 CZ 19

20 INSTALACE DVA TOPNÉ OKRUHY ŘÍZENÉ PROSTOROVÝM TERMOSTATEM A MODULEM AM 3 11 Pokojový termostat AF120 MCBA Schéma regulace Jednoduchý systém řízení dvou topných okruhů (např. radiátory a podlahové vytápění) AM3-11 Teploty v těchto okruzích můžete nastavit podle venkovní teploty. Je to ideální kombinace pro podlahové vytápění kombinované s vytápěním pomocí radiátorů. Každý okruh je řízen podle vlastní topné křivky. NTC12K RAM Volitelné příslušenství Kód Popis Pokojový termostat Modul AM 3-11 Řídí druhý topný okruh-komunikuje přímo s řídící jednotkou MCBA 537D3040 Čidlo příložné 12kΩ Osazuje se na výstupu z rozdělovače na řízený okruh Termostat bezpečnostní RAM 5109 Nutný pro ochranu podlahového topení Čidlo venkovní teploty AF Kolektor pro dva okruhy DN 20 Obsahuje: by-pass, připojovací potrubí, držák Sada pro vysokou teplotu DN 20: Obsahuje: čerpadlo, uzavírací ventily, teploměry Sada pro nízkou teplotu DN 20: Obsahuje: čerpadlo, uzavírací ventily, teploměry, směšovací ventil Servomotor SQK 349: Elektromechanický servomotor pro třícestný ventil, který je součástí sady pro nízkou teplotu CZ 20

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

MPT II. Modul podlahového topení

MPT II. Modul podlahového topení Modul podlahového topení Pro kotle typové řady NIAGARA Delta, AMPHORA Delta, NIAGARA Green Návod k montáži, seřízení a obsluze MPT pro topení a zásobník Výkon do podlahy maximálně 10,5 kw OBSAH POKYNY

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19 Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.9 Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kotlů: GEPARD XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem způsob odvodu

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy

Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy CGG-2-18/24 Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy 2 Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy 5 3 Konstrukce kotle 4 Konstrukce kotle manostat vzduchu spalinový ventilátor s reguláciou otáčok zberač spalín

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ

SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU KČ 2013.CZ DBE SADA PRO REKONSTRUKCE A ZVÝŠENÍ VÝKONU Pro nižší teploty vody při stejných rozměrech tělesa Při instalaci kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Listino prezzi TECHNICKÝ CENÍK. Edizione Gennaio 2014. let 2015 / 08. Od září 2015 nově možnost prodloužené záruky na nové kondenzační kotle!

Listino prezzi TECHNICKÝ CENÍK. Edizione Gennaio 2014. let 2015 / 08. Od září 2015 nově možnost prodloužené záruky na nové kondenzační kotle! N A Á V O T N A R A G let A Z Á R U K A P R O D L O U Ž E N Á Od září 215 nově možnost prodloužené záruky na nové kondenzační kotle! Listino prezzi TECHNICKÝ CENÍK 215 / 8 Edizione Gennaio 214 Platný od

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ R VPA 300/200 CZ Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK LEK LEK CZ 1 Vybavení 1 studená voda vstup 2 teplá voda výstup 3 teplá voda cirkulace

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Plynový závěsný kotel Ceraclass

Plynový závěsný kotel Ceraclass Návod k obsluze Plynový závěsný kotel Ceraclass ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 23 ZW 18/24-2 DH KE/AE 23 ZS 12/18/24-2 DH KE/AE 31 ZW 18/24-2 DH KE/AE 31 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny / Použité

Více

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM B XXX X provedení: MS stacionární zásobník (design litinových kotlů MEDVĚD) S stacionární zásobník válcový Z závěsný zásobník

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30 X-30 / XZ-30 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupiny armatur Oventrop X-30 a XZ-30 umožňují hygienický ohřev pitné vody na základě principu

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více