Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu"

Transkript

1 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 02/2009

2 OBSAH UPOZORNĚNÍ 3 Komu je tento návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Použité normy 3 Upozornění 3 ÚVOD 4 Popis zařízení 4 Ochrana proti mrazu 4 POKYNY PRO UŽIVATELE 6 Pokyny pro užívání 6 Nastavení parametrů 6 TECHNICKÉ PARAMETRY 7 Model na zemní plyn 7 Model na propan 8 Parametry teplé vody (TUV) 8 Kategorie plynu 9 Diagram tlakových ztrát 10 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 11 Schéma elektrického zapojení 11 POKYNY PRO INSTALACI 12 Rozměry 12 Kotelna 12 Montáž kotle na stěnu 12 Připojovací rozměry 13 INSTALACE 14 Připojení odtahu spalin 14 Připojení zásobníku teplé vody Prestige Excellence 15 Připojení zásobníku teplé vody Prestige Solo 16 Připojení k otopné soustavě 17 Připojení plynu 17 Instalace jednoduchého topného okruhu řízeného pokojovým termostatem 18 Instalace jednoduchého topného okruhu řízeného pokojovou jednotkou 19 Instalace dvou topných okruhů řízených pokojovým termostatem a modulem AM Instalace dvou topných okruhů řízených pokojovou jednotkou a modulem ZMC-1 22 Instalace kotle Prestige Excellence nebo Prestige Solo+zásobníku TUV bez přednosti TUV 24 UVEDENÍ DO PROVOZU A ÚDRŽBA 26 Uvedení do provozu 26 Servisní prohlídky a údržba 26 Tabulka hodnot odporů čidel 26 Demontáž hořáku 27 Demontáž a kontrola elektrody 27 Demontáž tepelného výměníku 27 Čištění výměníku tepla 27 PARAMETRY MCBA 28 Režim STANDBY 28 Nastavení základních parametrů 29 ZABLOKOVÁNÍ MCBA A KÓDY CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ 30 Bezpečnostní vypnutí + řešení problémů 30 NÁHRADNÍ DÍLY 35 Seznam náhradních dílů 35 CZ 2

3 UPOZORNĚNÍ KOMU JE TENTO NÁVOD URČEN Tento Návod je určen pro: pracovníky projekčních kanceláří montážní firmy uživatele servisní techniky Hořáky jsou ve výrobním závodě nastaveny na spalování zemního plynu (ekvivalentní G20). Symboly použité v tomto návodu Nezbytně nutné pro správnou funkci. Nezbytné pro osobní bezpečnost a ekologii. Před prováděním jakýchkoli prací na kotli jej musíte vypnout. Pod opláštěním kotle nejsou žádné části, ke kterým by měl mít přístup konečný uživatel zařízení. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. POUŽITÉ NORMY Zařízení má štítek CE, v souladu s platnými normami v rů zných zemích (Evropská směrnice 92/42/CEE Účinnost a 90/396/CEE Plynová zařízení ). Mají rovněž označení HR- TOP (Plynové kondenzační kotle) Nebezpečí popálení. DOPORUČENÍ Před instalací a uvedením do provozu si pečlivě prostudujte tento Návod. Je zakázáno provádět jakékoli úpravy zařízení bez předchozího písemného souhlasu výrobce. Instalaci a údržbu musí provádět proškolený tech - nik v souladu s platnými předpisy. Nedodržení pokynů týkajících se zkoušek a postupů jejich provádění může mít za následek zranění osob nebo poškození zařízení. Pro zajištění bezpečného a správného provozu zařízení musí být zařízení jednou ročně prohlédnuto autorizovaným servisním technikem. V případě, že zařízení nepracuje správně, kontaktujte servisního technika. Společnost ACV dodržuje při výrobě, prohlídkách a přepravě přísné normy týkající se kvality. Přesto se mohou vyskytnout chyby. Pokud zjistíte jakoukoli nesrovnalost, kontaktujte neprodleně svého servisního technika. Nezapomeňte si poznamenat kód chyby, který se objevil na displeji. UPOZORNĚNÍ POKUD CÍTÍTE PLYN: Okamžitě uzavřete přívod plynu. Otevřete okna a místnost vyvětrejte. Nepoužívejte žádné elektrické přístroje a nic nezapínejte ani nevypínejte. Okamžitě kontaktujte vašeho dodavatele plynu anebo vašeho servisního technika. Tento Návod je nedílnou součástí zařízení a uživatel jej musí skladovat na bezpečném místě. Uživatel musí obdržet jeden výtisk tohoto Návodu. Údržbu a servis tohoto zařízení smí provádět pouze oprávněný technik v souladu s platnými normami. Společnost ACV se zříká odpovědnosti za jakékoli poškození zařízení způsobené v důsledku nesprávné instalace nebo použití součástek, které společnost ACV pro tuto aplikaci neschválila. Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické charakteristiky a specifikace tohoto výrobku bez předchozího upozornění. Dostupnost některých verzí a jejich příslušenství závisí na situaci na trhu. K opravám zařízení smí být používány pouze originální náhradní díly od výrobce kotle. Jejich seznam spolu s katalogovými čísly naleznete na konci tohoto návodu. CZ 3

4 ÚVOD POPIS ZAŘÍZENÍ Kotel Prestige je závěsný kondenzační kotel, který splňuje požadavky platných norem HR-TOP v Belgii. Zařízení má štítek CE, v souladu s platnými evropskými normami jako připojené zařízení C13(x) C33(x) C43(x) C53 C83(x), ale může být rovněž připojeno jako otevřené zařízení v kategorii B23 nebo jako zařízení B23P, které může pracovat s pozitivním tlakem. OPLÁŠTĚNÍ Vnější opláštění kotle je vyrobeno z oceli, která je před nanesením práškové barvy a vypálením v peci při teplotě 220 C otryskována a fosfátována. Vnitřní část je pokryta vrstvou tepelné a zvukové izolace, která snižuje ztráty na minimum. TEPELNÝ VÝMĚNÍK Srdcem kotle Prestige je nový nerezový výměník tepla. Tato technologie je výsledkem rozsáhlého výzkumu a intenzivních laboratorních zkoušek. Je odrazem osmdesáti let zkušeností, které má společnost ACV s používáním nerezové oceli pro vytápění a ohřev teplé vody. Zvláštní geometrie trubek výměníku je navržena tak, aby bylo dosaženo velmi vysokých hodnot Reynoldových čísel v průběhu cyklů. Kotel Prestige dosahuje výjimečných výkonů, které jsou stabilní po celou dobu životnosti kotle vyrobeného z nerezové oceli, neboť na výměníku nedochází k žádné oxidaci. HOŘÁK Společnost ACV používá pro kotle Prestige své hořáky BG 2000-M. Jedná se o hořáky s předmícháním směsi vzduch/plyn, které zajišťují bezpečný a tichý provoz a neuvěřitelně nízkou hladinu emisí (Nox a CO). Ačkoli hořáky ACV BG 2000-M jsou velice moderní, využívají osvědčenou technologii a jsou vyráběny ze standardních náhradních dílů, které jsou na trhu k dispozici. REGULACE TEPLOTY Základní verze kotle Prestige je vybavena ovladačem řízeným mikroprocesorem (MCBA), který přebírá jak bezpečnostní funkce (zážeh, monitorování plamene, omezování teploty atd.) tak i řídí teplotu kotle. MCBA zahrnuje ve svých funkcích rovněž vliv povětrnostních podmínek. Jediné co musíte udělat, je připojit čidlo venkovní teploty, které je dodáváno jako volitelná výbava. MCBA dokáže fungovat i ve spojení se standardním pokojovým termostatem. Spojením ovladače s venkovním čidlem a pokojovým termostatem lze řídit teplotu podle počasí s kompenzací pokojové teploty. Uživatel může nastavovat čtyři parametry. Po zadání servisního kódu může kvalifikovaný servisní technik získat přístup k několika dalším parametrům, kterými lze přizpůsobit kotel pro speciální požadavky. Obecně jsou parametry nastaveny ve výrobním závodě pro běžný provoz. OHŘEV TEPLÉ VODY (TUV) Prestige Solo: je navržen pouze pro ohřev topení nebo pro kombinaci s celou řadou zásobníků TUV od společnosti ACV. Pro domácí aplikace je první volbou řada zásobníků SmartLine. Pro usnadnění instalace vyvinula společnost ACV speciální sadu pro připojení TUV, která se jednoduše namontuje pod opláštění. Prestige Excellence: spojuje všechny přednosti systému Tank-in-Tank společnosti ACV s pohodlím a úsporou místa. Přináší kotle s montáží na stěnu s šířkou pláště pouhých 63 cm s integrovaným nerezovým zásobníkem Tank-in-Tank o objemu 62 litrů. Kotel, Prestige 32 Excellence dodává 258 litrů vody o teplotě 40 C v 10 minutách. Kromě výjimečných možností v dodávkách TUV, nabízí zásobník typu Tank-in-Tank kotle Prestige Excellence následující výhody: Řešení usazenin vodního kamene Díky speciálním zvlnění se zásobník v průběhu topného cyklu roztahuje a smršťuje a tak zabraňuje tvorbě usazenin vodního kamene. Záruka zamezení vzniku nebezpečí legionářské choroby (baktérie Legionnellae) a dalších baktérií: Zásobník teplé vody je zcela ponořen do primárního okruhu a teplá voda je udržována stále při teplotě vyšší než 60 C. Výjimečná odolnost vůči korozi a agresivitě: Díky nerezové oceli OCHRANA PROTI MRAZU Kotel má zabudovanou ochranu proti mrazu. V případě, že klesne teplota kotle pod 7 C, aktivuje systém čerpadlo ústředního topení. Při poklesu průtokové teploty čidla NTC1 pod 3 C, zažehne systém automaticky hořák, dokud se teplota nedostane nad 10 C. Po dosažení teploty hořák vypne. Čerpadlo běží ještě asi 10 minut. Pokud je instalováno čidlo venkovní teploty, je čerpadlo aktivováno při dosažení stanovené meze venkovní teploty. Pro zajištění celkové ochrany systému proti mrazu, by měli být ventily na všech radiátorech zcela otevřené. CZ 4

5 ÚVOD PRESTIGE SOLO Připojení do komína (souosé potrubí Ø 80/125mm) Hořák s předmícháním směsi a modulací Tepelný výměník z nerezové oceli Čerpadlo, ústřední topení Elektrický panel (ovládací moduly na zadní straně panelu jsou k dispozici na přání) Trubka odtahu spalin Ovládací panel PRESTIGE EXCELLENCE Připojení do komína (souosé potrubí Ø 80/125mm) Hořák s předmícháním směsi a modulací Ruční odvzdušňovací ventil Čerpadlo ohřevu TUV Ohřívač vody 62 litrů Čerpadlo, ústřední topení Tepelný výměník Nerezová ocel Elektrický panel (ovládací moduly na zadní straně panelu jsou k dispozici na přání) Zásobník TUV Nerezová ocel Expanzní nádoba Ovládací panel Konzole pro expanzní nádobu CZ 5

6 POKYNY PRO UŽIVATELE POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ Váš systém musí jednou ročně zkontrolovat autorizovaný servisní technik. Zapálení hořáku Za provozu spíná hořák automaticky, jakmile teplota kotle klesne pod nastavenou hodnotu a vypne hořák po dosažení této hodnoty. Ovládací panel Hlavní vypínač Manometr Systém vytápění Okruh ústředního topení musí být natlakován (viz kapitola Instalace, kde naleznete pokyny k natlakování systému). Manometr je umístěn na pravé straně displeje. Pokud musíte systém plnit častěji než dvakrát ročně, kontaktujte servisního technika. Tlak ústředního topení musí být minimálně 1 bar a konečný uživatel jej musí pravidelně kontrolovat. Pokud tlak klesne pod hodnotu 0,5 baru, integrovaný tlakový spínač vypne zařízení do té doby než tlak v systému stoupne nad hodnotu 0,8 bar. Přípojka napouštěcího ventilu je umístěna pod kotlem. Montážní firma může rovněž připojit systém nezávislým ventilem. Při plnění systému se ujistěte, že je odpojen od sítě. To provedete tlačítkem hlavního vypínače, které je umístěno v levé části displeje. (viz Ovládací panel) Více informací vám poskytne váš servisní technik při dodávce systému. Pojistný ventil je umístěn pod kotlem.pokud tlak v systému překročí 3 bary, ventil se otevře a vypustí ze systému vodu. Pokud se tento stav opakuje, kontaktujte servisního technika.pozor tato voda může způsobit popálení. Nastavení teploty TUV stiskni tlačítko MODE: na displeji se objeví PARA stiskni tlačítko : první číslice je 1 a poslední dvě číslice představují aktuálně nastavenou teplotu teplé vody. pokud chcete tuto hodnotu změnit tiskněte tlačítka + nebo až se dostanete na požadovanou teplotu. pro uložení stiskni tlačítko STORE a nové nastavení teploty bude uloženo stiskni dvakrát tlačítko MODE pro návrat do základního režimu. Zapnutí/vypnutí ohřevu TUV stiskni tlačítko MODE: na displeji se objeví PARA stiskni dvakrát tlačítko : první číslice je 2 a poslední dvě indikují aktuální nastavení 00 = vypnuto, 01 = zapnuto pokud chcete tento parametr změnit tiskněte tlačítka + nebo až se dostanete na požadovanou hodnotu. pro uložení stiskni tlačítko STORE a nové nastavení teploty bude uloženo stiskni dvakrát tlačítko MODE pro návrat do základního režimu. Zapnutí/vypnutí režimu vytápění ÚT stiskni tlačítko MODE: na displeji se objeví PARA stiskni třikrát tlačítko: první číslice je 3 a poslední dvě indikují aktuální nastavení 00 = vypnuto, 01 = zapnuto pokud chcete tento parametr změnit tiskněte tlačítka + nebo až se dostanete na požadovanou hodnotu. pro uložení stiskni tlačítko STORE a nové nastavení teploty bude uloženo stiskni dvakrát tlačítko MODE pro návrat do základního režimu. Nastavení teploty režimu vytápění ÚT: (maximální teplota pro topný okruh) stiskni tlačítko MODE: na displeji se objeví PARA stiskni čtyřikrát tlačítko : první číslice je 4 a poslední dvě číslice představují aktuálně nastavenou teplotu topení pokud chcete tuto hodnotu změnit tiskněte tlačítka + nebo až se dostanete na požadovanou teplotu. pro uložení stiskni tlačítko STORE a nové nastavení teploty bude uloženo stiskni dvakrát tlačítko MODE pro návrat do základního režimu. Porucha: Všechny hodnoty jsou zaznamenávány a uloženy do paměti MCBA jednotky. Jestliže jednotka zjistí chybu v systému na displeji se objeví E jako první hodnota. Další dvě čísla upřesňují závadu. Reset zařízení Stiskni tlačítko RESET na ovládacím panelu pokud se chyba objeví znovu volejte servis NASTAVENÍ PARAMETRŮ Pro nastavení se podívejte na informace umístěné na krytu ovládacího panelu. CZ 6

7 TECHNICKÉ PARAMETRY PROVEDENÍ NA ZEMNÍ PLYN Vytápění Max.příkon 80/60 C Min.příkon 80/60 C Max.výkon 80/60 C Min.výkon 80/60 C Účinnost při 30% příkonu (EN677) kw kw 5,9 5,9 5,9 5,9 kw 23, ,4 31 kw 5,8 5,8 5,8 5,8 % Spaliny Emise CO max/min výkon Emise NOx (EN483) Třída NOx (EN483) Teplota spalin max.výkon 80/60 C Teplota spalin max.výkon 50/30 C Hmotnostní tok spalin Max.tlakové ztráty v okruhu spalin Maximální délka souosého odtahu spalin 80/125 mm mg/kwh 45 / / / / 20 mg/kwh C C kg/h Pa m Plyn Připojovací tlak Spotřeba plynu G20-ZP Spotřeba plynu G25-ZP CO2 max.výkon G20/25 (s uzavřeným čelním panelem) CO2 max.výkon G20/25 (s otevřeným čelním panelem) CO2 min.výkon G2025 (s uzavřeným čelním panelem) mbar 20/25 20/25 20/25 20/25 m 3 /h 2,5 3,4 2,5 3,4 m 3 /h 3,0 3,9 3,0 3,9 % CO 2 9,3 9,3 9,3 9,3 % CO 2 9,0 9,0 9,0 9,0 % CO 2 9,2 9,2 9,2 9,2 Hydraulické parametry Max.provozní teplota Objem vody v kotli Objem vody v okruhu TUV Max. provozní tlak v topném okruhu Tlaková ztráta výměníku tepla Objem expanzní nádoby C L L bar mbar L Elektrické připojení Třída krytí Připojovací napětí Max. příkon IP V/Hz 230 / / / / 50 A 0,8 0,8 1,2 1,2 Hmotnost prázdného kotle kg CZ 7

8 TECHNICKÉ PARAMETRY PROVEDENÍ NA PROPAN Vytápění Max.příkon 80/60 C Min.příkon 80/60 C Max.výkon 80/60 C Min.výkon 80/60 C Účinnost při 30% příkonu (EN677) kw 24 30, ,5 kw 5,9 5,9 5,9 5,9 kw 23,4 29,6 23,4 29,6 kw 5,8 5,8 5,8 5,8 % Spaliny Max.tlakové ztráty v okruhu spalin Maximální délka souosého odtahu spalin 80/125 mm Pa m Plyn Připojovací tlak Spotřeba plynu G31 CO2 max.výkon G20/25(s uzavřeným čelním panelem) CO2 max.výkon G20/25(s otevřeným čelním panelem) CO2 min.výkon G2025(s uzavřeným čelním panelem) mbar 30 / 37 / / 37 / / 37 / / 37 / 50 m 3 /h 0,98 1,3 0,98 1,3 % CO % CO 2 10,7 10,7 10,7 10,7 % CO 2 10,9 10,9 10,9 10,9 Hydraulické parametry Max.provozní teplota Objem vody v kotli Objem vody v okruhu TUV Max. provozní tlak v topném okruhu Tlaková ztráta výměníku tepla Objem expanzní nádoby C L L bar mbar L Elektrické připojení Třída krytí Připojovací napětí Max. příkon IP V/Hz 230 / / / / 50 A 0,8 0,8 1,2 1,2 Hmotnost prázdného kotle kg PARAMETRY TUV Výkony v dodávkách při 80 C Špičkový průtok při 40 C Špičkový průtok při 40 C Trvalý průtok při 40 C Špičkový průtok při 60 C Špičkový průtok při 60 C Trvalý průtok při 60 C Doba ohřevu L/ L/ L/h L/ L/ L/h minutes CZ 8

9 TECHNICKÉ PARAMETRY KATEGORIE PLYNU I2E(S)B II2H3B/P II2H3P II2E3B/P II2Er3P II2L3B/P II2L3P I3P 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 25 mbar 25 mbar 25 mbar 25 mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar 37 mbar BE Belgium CH Switzerland CZ Česká republika DE Germany DK Denmark EE Estonia ES Spain FR France GB Great Britain GR Greece IE Ireland IT Italy LU Luxembourg LT Lithuania NL Netherlands PL Poland PT Portugal SI Slovenia SK Slovensko SE Sweden CZ 9

10 TECHNICKÉ PARAMETRY Diagram tlakových ztrát na straně topení A = tlaková ztráta kotle B = tlak čerpadla 1 stupeň C = tlak čerpadla 2 stupeň D = tlak čerpadla 3 stupeň 7 6 Tlak (mh2o) B C D A Průtok (litry/hodina) Diagram tlakových ztrát na straně TUV pro model Prestige Excellence 1,8 1,6 1,4 Tlaková ztráta (bar) 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Objem teplé vody (litry /minuta) CZ 10

11 1 230V Br B Y/Gr Br B 2 10 X X12.3 X1.6 Type 3 B V X1.4 X3.1 B B Bk R Bk W Br B V X1.1 X1.2 Or Or X11. G P V V R G G R R B B W X12.2 W Br Br R X1.5 X10 X3.2 Or Or 3 X1.3 X3.3 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.6 X2.8 X2.9 X2.10 X3.4 X3.5 X4.1 X4.3 X4.2 Bk B B R R B Bk 14 B Br Br B B B G Br B X2.11 X2.12 X7 X2.5 X5.1 R Bk R Bk Br Br 11 X t ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ: Prestige Solo / Excellence B. modrá 1. Kabel připojení 230 V 12. NTC2 čidlo vstupu topné vody Bk. černá 2. Hlavní vypínač 13. NTC 3 čidlo TUV Br. hnědá 3. Čerpadlo topného okruhu TUV 14. NTC5 čidlo spalin G. šedá 4. Čerpadlo topného okruhu 15. Pokojový termostat (volitelná výbava) Or. oranžová 5. Hořák 16. NTC4 čidlo venkovní teploty (volitelná výbava) R. červená 6. Plynový ventil 17. NTC6 čidlo topného okruhu (volitelná výbava) V. fialová 7. Trafo 230V 24V 18. BUS B W. bílá 8. Řídící jednotka MCBA 19. BUS A Y/Gr. zeleno/žlutá 9. Displej 20. Nulové napětí 24 V 10. Manostat tlaku vody 21. Připojení čerpadla (pokud jsou zapojeny dva okruhy) 11. NTC1 čidlo výstupu topné vody CZ 11

12 POKYNY PRO INSTALACI ROZMĚRY E D F C A G B H Kotelna Větrací otvory udržujte stále volné V kotelně neskladujte žádné nebezpečné látky, materiál ani zařízení V blízkosti kotle neskladujte výrobky, které způsobují korozi, jako jsou barvy, ředidla, chlór, sůl, mýdlo a další čistící prostředky. Jestliže ucítíte plyn, nerozsvěcejte, nezapalujte oheň. Uzavřete přívod plynu a okamžitě zavolejte příslušnou servisní firmu. Přístup Kotelna musí být dostatečně prostorná tak, aby byl ke kotli za všech okolností zajištěn dobrý přístup.kolem kotle musí být volný prostor alespoň následujích rozměru. Min. 25 mm Min. 300 mm Min. 25 mm MONTÁŽ KOTLE NA STĚNU 53,2 mm 48,4 mm 101,6 mm 101,6 mm 48,4 mm 53,2 mm prestige Kotel musí být instalován na nehořlavou stěnu Vyvrtejte dva otvory průměru 10 mm podle přiloženého nákresu. zajistěte konzole pomocí dodaných šroubů Kotel zavěste na konzoly. Min. 220 mm CZ 12

13 POKYNY PRO INSTALACI Připojovací rozměry hydraulických přípojek a plynu: Prestige Solo A. UT výstup 1 vnitřní závit B. UT vstup 1 vnitřní závit C. výstup pro ohřívač TUV 1 vnitřní závit (sada pro připojení externího zásobníku) D. vstup pro ohřívač TUV 1 vnitřní závit (sada pro připojení externího zásobníku) E. Přípojka plynu ¾ vnější závit prestige A C 185 C / D / E 49 E 250 D 315 B A / B A C E D B Připojovací rozměry hydraulických přípojek a plynu: Prestige Excellence A. UT výstup 1 vnitřní závit B. UT vstup 1 vnitřní závit C. TUV výstup 3/4 vnější závit D. TUV vstup studené vody 3/4 vnější závit E. Přípojka plynu 3/4 vnější závit prestige A 94 E 224 D 345 A / B / E C / D B 354 C CZ 13

14 INSTALACE PŘIPOJENÍ K ODTAHU SPALIN Komínové přípojky musí splňovat platné normy, pokyny místních dodavatelů energie, požární předpisy a další postupy. Kotel Prestige má vestavěný regulátor poměru směsi plyn/vzduch díky němuž je zcela nezávislý na poklesu tlaku vstupního vzduchu a systému pro odvod spalin. Nesmí však být překročen maximální pokles tlaku pro tento systém. Tento poměrový regulátor nepřetržitě zajišťuje optimální spalování s velice nízkou hladinou emisí. Vodorovné trubky pro odvod spalin musí být vždy instalovány s minimálním spádem 5 mm na metr směrem ke kotli.) Ve vzdálenosti do 0,5 metru od hrdla sání nesmí být žádné překážky ani otvory pro žádná další zařízení. Maximální tlaková ztráta v okruhu spalin je 130 Pa. Pro výpočet této hodnoty můžete jako základ použít následující tabulku. (berte v úvahu rovněž vzorový výpočet pod tabulkou). B23: Připojení vývodu pro odtah spalin mimo místo instalace, který odvádí spaliny přímo B23P: Připojení k systému pro odvod spalin, který pracuje s pozitivním tlakem C13: Připojení vodorovnými souosými trubkami, které současně nasávají vzduch a odvádějí spaliny ven skrz otvory. C33: Připojení svislými souosými trubkami, které současně nasávají vzduch a odvádějí spaliny ven skrz otvory. C33s: Připojení k individuálnímu systému ke kterému je nainstalován vývod spalin do vývodu, který je součástí budovy. Zařízení, vývod spalin a jednotky terminálů jsou schváleny jako celek a nesmí se rozdělovat. C43: Připojení dvou vývodů do společného vývodu pro více zařízení, tento systém společného vývodu představuje dva vývody spojené do terminální jednotky, která současně nasává čerstvý vzduch ke spalování a odvádí spaliny pryč otvory, které jsou buď koncentrické nebo dostatečně blízko, aby mohl být využit vítr. C53: Připojení oddělených vývodů pro zajištění přívodu čerstvého vzduchu a odvod spalin, tyto vývody mohou končit v zónách s rozdílnými hodnotami tlaku. Tabulka hodnot odporu spalin je uvedena v Pascalech. (1 Pa = 0,01 mbar) Souosý odtah 80/125 mm Samostatný přívod vzduchu 80 mm Samostatný odtah spalin 80 mm přímá trubka 1 m Měřící kus Koleno Koleno 45 Vertikální koncovka Horizontální koncovka mm 1000 mm 15.0 Tato tabulka je založena na zařízeních, které nabízí společnost ACV nelze ji používat obecně. Příklad výpočtu: Skladba odkouření na obrázku: Měřící kus + 2x koleno m horizontální trubka + 2x koleno 45 + (2+1+1) m vertikální trubka + vertikální koncovka. Tlakovou ztrátu tohoto systému spočítáme následovně: (2x6.0) + (2x0.5) + (2x4.0) + (4x5.0) + 20 = 72,5 Pa 2000 mm 2000 mm Tato hodnota je nižší než maximální povolená tlaková ztráta a proto je takto navržený odtah spalin v pořádku. prestige CZ 14

15 INSTALACE Možnosti připojení odtahu spalin C43 C33 B23P C53 C43 B23 C33s C13 PŘIPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY PRESTIGE EXCELLENCE Kotel Prestige Excellence lze připojit přímo do okruhu TUV. Před připojením TUV systém nejprve propláchněte. Instalace musí být opatřena schválenými bezpečnostními prvky např. pojistnou skupinou obsahující pojistný ventil 6 bar, zpětnou klapku, uzavírací ventil. Během ohřevu se teplá voda rozpíná a zvyšuje tlak. Při překročení maximálního tlaku nastaveného na pojistném ventilu se ventil otevře, odpustí malé množství vody a tím sníží tlak. Instalací expanzní nádoby (objem minimálně 2 litry) zabráníte tomuto jevu a snížíte namáhání tlakovými rázy. Prestige Excellence prestige Teplota teplé vody na výstupu může dosahovat hodnot přesahujících 60 C, které mohou způsobit popálení. Proto doporučujeme instalovat termostatický směšovací ventil, který zabrání toku horké vody k odběrovým místům. Pokud jsou v systému instalovány pákové baterie, mohou při uzavírání způsobit tlakové rázy. Pro zamezení škod způsobených účinkem tlakových rázů instalujte zařízení, která tento jev eliminují. 1. Uzavírací ventil 2. Zpětná klapka 3. Pojistný ventil 4. Tlakový redukční ventil 5. Expanzní nádoba TUV 6. Termostatický směšovací ventil 7. Odběrné místo 5 CZ 15

16 INSTALACE PŘIPOJENÍ TEPLÉ VODY PRESTIGE SOLO + ZÁSOBNÍK ACV Před připojením TUV vypláchněte systém Zásobník teplé vody musí být napuštěn a natlakován před napuštěním otopné soustavy. Volitelné příslušenství 1. Uzavírací ventil 2. Zpětná klapka 3. Pojistný ventil 4. Tlakový redukční ventil 5. Expanzní nádoba TUV 6. Termostatický směšovací ventil 7. Odběrné místo Kód Popis Hydraulická sada TUV Sada pro připojení kotle Prestige Solo k externímu zásobníku teplé vody 5 7 Sada obsahuje: nabíjecí čerpadlo čidlo NTC 12 kω (L = 3,2 m) zpětnou klapku měděné propojovací potrubí prestige G003 Čidlo NTC 12 kω Snímá teplotu v externím zásobníku (Dodáváno se sadou ) Před prováděním jakýchkoli prací na kotli jej odpojte od zdroje napájení. Před změnou parametrů řídící jednotky MCBA musíte zapojit všechny potřebné prvky. 1. Čidlo 12 kω musí být vloženo do jímky zásobníku a připojeno na svorky 3 a 4. (viz obrázek níže) 2. Připojte nabíjecí čerpadlo TUV k příslušné přípojce na vnitřním elektrickém zapojení. (viz schéma zapojení) Přednastaveno Vhodné nastavení Popis Teplota TUV C 00 : Ohřev TUV vypnuto 01 : Ohřev TUV zapnuto 12 : Zásobník s čidlem NTC 13 : Zásobník s ovládacím Termostatem CZ 16

17 INSTALACE PŘIPOJENÍ K OTOPNÉ SOUSTAVĚ Doporučení: Před připojením ÚT propláchněte systém Zařízení musí být na stěnu zavěšeno pomocí přiložené konzole nebo pomocí montážního rámu (volitelná výbava) (neplatí pro Prestige Excellence) Pokud je kotel instalován na stěně ze dřeva nebo jiné lehké konstrukci, může docházet k přenášení hluku touto konstrukcí. Tomuto zabráníte použitím pryžové podložky. Vývody ÚT a TUV jsou osazeny převlečnými maticemi pro snadné připojení k rozvodům nebo montážnímu panelu. Pojistný ventil kotle je umístěn ve spodu zařízení a musí být sveden do odpadu pomocí otevřené přípojky. Čerpadlo topného systému je instalováno uvnitř kotle. Pro jeho nastavení použijte graf tlakových ztrát strana 10. Kotel Prestige Excellence je vybaven 12 litrovou expanzní nádobou. Pro kotle Prestige Solo je možno dokoupit montážní rám obsahující připojovací armatury a 12 litrovou expanzní nádobu Naplňte systém čistou vodou. Před použitím jiné náplně kontaktujte ACV. Je možné, že čerpadlo je zablokované. Před naplněním jej odblokujte. Naplňte celý systém a natlakujte na 1 bar. Poté odvzdušněte a znovu natlakujte na 1,5 baru. Systém je navržen tak, aby mohla voda neustále proudit systémem. Pokud toto nelze zabezpečit (např. pro kompletní osazení termostatickými hlavicemi), je nutno osadit do systému by-pass s tlakovým přepouštěcím ventilem. Pro odvod kondenzátu osaďte sifon, zalijte jej vodou a sveďte jej do odpadu Kotel Prestige může být připojen pouze k jednomu topnému okruhu. Dle potřeby může být řízen v závislosti na teplotě v místnosti, venkovní teplotě nebo kombinaci. Pro připojení více okruhů vytápění doporučujeme použít originální příslušenství. Systém ÚT lze regulovat na základě požadavků uživatele PŘIPOJENÍ TOPENÍ: OBECNĚ 1. By-pass s tlakovým přepouštěcím ventilem 2. Uzavírací ventil topného systému 3. Pojistný ventil 4. Napouštěcí ventil 5. Expanzní nádoba 6. Vypouštěcí ventil prestige PŘIPOJENÍ PLYNU Kotel Prestige je připojen pomocí ¾ přípojky plynu s vnějším závitem, na který můžete připojit plynový ventil Připojení plynu musí splňovat příslušné předpisy V případě hrozby zanesení nečistot ze sítě instalujte plynový filtr. Před spouštěním kotle zkontrolujte těsnost přívodu plynu Zkontrolujte tlak v systému. Postupujte podle technických parametrů. Při uvádění kotle do provozu zkontrolujte tlak plynu a jeho spotřebu za provozu. CZ 17

18 INSTALACE JEDEN TOPNÝ OKRUH OVLÁDANÝ POKOJOVÝM TERMOSTATEM Pokojový termostat AF120 MCBA Schéma regulace Kotel je řízen (zapnut/vypnut) dle požadavku z pokojového termostatu. V případě připojení čidla venkovní teploty upravuje kotel teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. (viz. graf níže) Čerpadlo je ovládáno na základě požadavků z pokojového termostatu na dodávku tepla. Výhody pro uživatele: komfort maximální výkon jednoduchost systému Volitelné příslušenství Kód Popis Odstraňte toto přemostění Pokojový termostat Přednastaveno Vhodné nastavení popis Čidlo venkovní teploty AF : vytápění vypnuto 01: vytápění zapnuto Maximální teplota topné vody (Rozmezí C) Minimální teplota topné vody (Rozmezí C) Minimální venkovní teplota (Rozmezí -20 až 10 C) Maximální venkovní teplota (Rozmezí 15 až 25 C) Teplota topné vody ( C) P4 P P6 P7 Noční pokles ( C) pouze pokud je zapojen časový spínač na svorky 1 a 2, a P45 je nastaven na 01 00: Použití venkovního čidla a pokojového termostatu 01: Použití venkovního čidla a časového spínače čerpadlo běží stále Venkovní teplota CZ 18

19 INSTALACE JEDEN TOPNÝ OKRUH OVLÁDANÝ POKOJOVOU JEDNOTKOU RSC Schéma regulace Pokojová jednotka RSC řídí topný systém (radiátory nebo konvektory). Jednotka umožňuje nastavení celé řady funkcí ústředního topení a umožňuje naprogramovat až 3 týdenní programy pro topení a přípravu TUV. Room Unit AF120 MCBA V této konfiguraci kotel automaticky reguluje teplotu topného média v závislosti na venkovní teplotě. Volitelné příslušenství Kód Popis Pokojová jednotka RSC (Dodává se včetně čidla venkovní teploty) Rozhraní RMCIEBV3 Aktivuje komunikaci mezi řídící jednotkou MCBA a pokojovou jednotkou RSC Čidlo venkovní teploty AF Bus B Bus A Předna- Vhodné staveno nastavení Popis 00: Vytápění vypnuto 01: Vytápění zapnuto Maximální teplota topné vody (Rozmezí 30 až 85 C) Minimální teplota topné vody (Rozmezí 15 až 60 C) : Adresa rozhraní 0 = 0 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 CZ 19

20 INSTALACE DVA TOPNÉ OKRUHY ŘÍZENÉ PROSTOROVÝM TERMOSTATEM A MODULEM AM 3 11 Pokojový termostat AF120 MCBA Schéma regulace Jednoduchý systém řízení dvou topných okruhů (např. radiátory a podlahové vytápění) AM3-11 Teploty v těchto okruzích můžete nastavit podle venkovní teploty. Je to ideální kombinace pro podlahové vytápění kombinované s vytápěním pomocí radiátorů. Každý okruh je řízen podle vlastní topné křivky. NTC12K RAM Volitelné příslušenství Kód Popis Pokojový termostat Modul AM 3-11 Řídí druhý topný okruh-komunikuje přímo s řídící jednotkou MCBA 537D3040 Čidlo příložné 12kΩ Osazuje se na výstupu z rozdělovače na řízený okruh Termostat bezpečnostní RAM 5109 Nutný pro ochranu podlahového topení Čidlo venkovní teploty AF Kolektor pro dva okruhy DN 20 Obsahuje: by-pass, připojovací potrubí, držák Sada pro vysokou teplotu DN 20: Obsahuje: čerpadlo, uzavírací ventily, teploměry Sada pro nízkou teplotu DN 20: Obsahuje: čerpadlo, uzavírací ventily, teploměry, směšovací ventil Servomotor SQK 349: Elektromechanický servomotor pro třícestný ventil, který je součástí sady pro nízkou teplotu CZ 20

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Prestige50-75 - 120 MCA-5 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 9/2011 OSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Použité předpisy 3 Upozornění, bezpečnostní pokyny 3 TOPNÁ VODA DOPORUČENÍ

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním

Více

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE STACIOÁRÍ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou a Systemem Pro E ISPIRACE PRO VYTÁPĚÍ PLYOVÉ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou 16 17 18 1 1 11 19

Více

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06. www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06. www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06 www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY 1 / 2010 2 OBSAH: 4-5 Kondenzační kotle VICTRIX X 12 kw 6-7 Kondenzační kotle VICTRIX X 24 kw 8-9 Kondenzační kotle VICTRIX

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3 Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 100 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna maximální kompaktnost s minimálními

Více

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS - Stacionární kondenzační plynový kotel ve čtyřech výkonových provedení s plynulou modulací výkonu

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody Závěsné kondenzační kotle ecotec navazují konstrukčně na předchozí osvědčené typy Ecomax. Od těchto typů se odlišují novou elektronickou jednotkou s rozšířenou diagnostikou a novým trojcestným přepínacím

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus s atmosférickým hořákem pro vytápění atmotec (odvod spalin do komína) a turbotec (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači.

Více

VICTRIX TT ErP. Závěsné kondenzační kotle

VICTRIX TT ErP. Závěsné kondenzační kotle VICTRIX TT ErP Závěsné kondenzační kotle MODELOVÁ ŘADA VICTRIX TT ErP Závěsné plynové kondenzační kotle Topné a s průtokovým ohřevem teplé užitkové vody MALÉ ROZMĚRY, ŠIROKÝ MODULAČNÍ ROZSAH, VYSOKÁ ÚČINNOST

Více

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem VSC ecocompact Zlatá medaile SHK BRNO 2004 11-22 ecocompact Pohled na vnitřní část kotle ecocompact VSC 196-C 150 a b c a Kondenzační nerezový výměník

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

Panther Condens. Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Panther Condens. Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther Condens Závěsné kondenzační plynové kotle pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther Condens Závěsné kondenzační plynové kotle Závěsné kondenzační

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotec plus VU turbotec plus Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu VU atmotec plus atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotec plus

Více

VICTRIX R ErP Závěsné kondenzační kotle

VICTRIX R ErP Závěsné kondenzační kotle VICTRIX R ErP Závěsné kondenzační kotle MODELOVÁ ŘADA VICTRIX R ErP Závěsné plynové kondenzační kotle Topné s možností připojit nepřímotopný zásobník TUV ŠIROKÉ MOŽNOSTI POUŽITÍ, JEDNODUCHÁ INSTALACE,

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M7742190014 Důležité poznámky Náhradní díly smí instalovat pouze servisní pracovník s platným oprávněním! Ceník náhradních dílů

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Úvod Vážený zákazníku, dekujeme, že jste si vybral kotel ENERGY TOP B z produkce firmy FERROLI s moderním pojetím a špičkovými technologiemi. Prosím čtěte tento návod pečlivě,

Více

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, TECHNICKÉ LISTY

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, TECHNICKÉ LISTY VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06 www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY 4 / 2009 2 OBSAH: 4-5 Kondenzační kotle VICTRIX X 12 kw 6-7 Kondenzační kotle VICTRIX X 24 kw 8-9 Kondenzační kotle VICTRIX

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1 s atmosférickým hořákem Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 0-Z1 Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními

Více

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmotec plus turbotec plus Protože myslí dopředu. Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu Závěsné kotle pro

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

Ceník 2014. Nerezové zásobníky. Kondenzační kotle. Multi-Energies

Ceník 2014. Nerezové zásobníky. Kondenzační kotle. Multi-Energies titul 10.1.2014 14:22 Stránka 1 Nerezové zásobníky Kondenzační kotle Multi-Energies Ceník 2014 Platný od 1. 1. 2014 With the future in mind Nerezové kondenzační kotle Nerezové zásobníky teplé vody Kotle

Více

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Protože myslí dopředu. Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Převratná

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU a VUW xx6/5-3 A ecotec pro, VU a VUW xx6/5-5 ecotec plus 01-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU a VUW xx6/5-3 A ecotec pro, VU a VUW xx6/5-5 ecotec plus 01-Z1 Verze: VU a VUW xx/- A ecotec pro, VU a VUW xx/- ecotec plus -Z ecotec pro kotle s pneumaticky řízeným směšováním plynu se vzduchem, vestavěným řízeným vysoce účinným čerpadlem, trojcestným ventilem a

Více

Pokyny pro instalaci, obsluhu a údržbu

Pokyny pro instalaci, obsluhu a údržbu HeatMaster Pokyny pro instalaci, obsluhu a údržbu HeatMaster 71 HeatMaster 101 HeatMaster 201 CZ 1 05/2009 OSAH DŮLEŽITÉ POZNÁMKY 3 Pro koho je tento návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Certifikace 3

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort-E 100-130 - 160-210 - 240 1/2013

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort-E 100-130 - 160-210 - 240 1/2013 cz Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Comfort-E 100-10 - 10-210 - 20 1/201 OSAH cz ÚVOD Poznámky Certifikace normy Obsah dodávky EZPEČNOSTNÍ INFORMACE Použité symboly Doporučení POPIS ZAŘÍZENÍ Provoz

Více

DVOURYCHLOSTNÍ ČERPADLO SE SAMOODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM FILTR V OKRUHU TOPENÍ

DVOURYCHLOSTNÍ ČERPADLO SE SAMOODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM FILTR V OKRUHU TOPENÍ CLAS B 24 CF 24-30 FF ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM ÚSPORNÝ KOMFORT TUV SUPER TICHÝ DÉLKA záruky DVOURYCHLOSTNÍ ČERPADLO SE SAMOODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM FILTR V OKRUHU TOPENÍ Měděný primární

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort 100-130 - 160-210 - 240

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. Comfort 100-130 - 160-210 - 240 CZ Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Comfort 00-0 - 60-20 - 240 4/202 Certified quality system ISO 900-2008 OBSAH cz ÚVOD 2 Poznámky 2 Certifikace normy CE 2 Obsah dodávky 2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A TŘÍDA NOx PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A PRO KX.A, X.A, XZ.A PRO TKX.A, TX.A, TXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v

Více

Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev Král mezi kotli PROTHERM LEV je plynový kondenzační kotel s účinností až 108 %, který je vybaven zabudovaným 95ti litrovým zásobníkem

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

HERCULES Condensing ERP. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV

HERCULES Condensing ERP. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV Condensing ERP Stacionární kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV MODELOVÁ ŘADA Condensing ErP Stacionární plynové kondenzační kotle Topné s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV VŠE V JENOM

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D Ovládací panel : 1-2 Tlačítka pro korekci teploty TUV 3-4 Tlačítka pro korekci teploty UT 5 Displej 6 Reset poruch, volba režimu léto/zima, vstup do výběru ekvitermních křivek

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Junior Závěsný standardní kotel

Junior Závěsný standardní kotel Junior Závěsný standardní kotel Katalog výrobků ÚČINNOST Podle direktivy 92/42/CEE (týká se modelu C.S.I.) MODELY: Junior 24 C.A.I. dvoufunkční kotel s otevřenou spalovací komorou Junior 24 C.S.I. dvoufunkční

Více

katalog produktů EVO 2013 GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO SYSTEM GENUS EVO

katalog produktů EVO 2013 GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO SYSTEM GENUS EVO katalog produktů EVO 0 EVO Ariston Thermo CZ s.r.o. Poděbradská 55 90 00 Praha 9 tel.: 75 455 fax: 75 7 e-mail: ariston.cz@aristonthermo.com www.ariston.com/cz Mašínova 4/5 8 00 Praha 8 tel: 84 688 877

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VK ecovit plus VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant, pokud jsou řízeny

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VSC S 196/2 - C 200 aurocompact 02-S3

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VSC S 196/2 - C 200 aurocompact 02-S3 Kompaktní stacionární sestava skládající se z topného kondenzačního kotle s jmenovitým tepelným výkonem 19, zásobníkem o objemu 150 l s vrstveným ukládáním teplé vody vybaveným solárním výměníkem. Všechny

Více

IST 03 C 601-01 DRAFTCS ANTEA CONDENSING NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

IST 03 C 601-01 DRAFTCS ANTEA CONDENSING NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ IST 03 C 601-01 ANTEA CONDENSING DRAFTCS NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich kotlů. Prosíme, abyste si tyto pokyny řádně prostudovali, a byli

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. www.topmax.eu. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ www.topmax.eu výměníky kotle ohřívače kolektory Kotel TOP-Uni II s ručním přikládáním Kotle TOP-UNI II a TOP-UNI II plus jsou

Více

VICTRIX Zeus ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV

VICTRIX Zeus ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV VICTRIX Zeus ErP Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV MODELOVÁ ŘADA VICTRIX Zeus ErP Závěsné plynové kondenzační kotle Topné s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV EKONOMICKÝ PROVOZ, VE

Více

High-tec v závěsných kotlích. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv

High-tec v závěsných kotlích. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv High-tec v závěsných kotlích VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Dokonalost udávající směr v hospodárnosti, kvalitě Komfortní a přesto jednoduché ovládání

Více

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační

Více

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Závěsné kotle pro vytápění Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Protože myslí dopředu. Dokonalost

Více

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A a 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A sešit THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A THERM 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. 8 kw.

Více

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů

Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační kotle mají mnohem vyšší stupeň využití než tradiční kotle možná instalace na stávající

Více

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem

Panther v. 19. nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther v. 19 nová řada závěsných plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Panther nová řada závěsných plynových kotlů elegantní design pro

Více

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X s atmosférickým hořákem Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER TIGER 24 (12) KTZ (v. 17) elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw (3,5 11,5 kw), plynulá

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis

Návod pro instalaci, obsluhu a servis Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 09/2011 OBSAH UPOZORNĚNÍ 4 Komu je tento návod určen 4 Symboly používané v tomto návodu 4 Doporučení 4 Certifikace 4 Upozornění 4 POPIS 5

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu teplé vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu teplé vody Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec. Typová řada byla rozšířena o kombinovaný kotel VUW 236/3-5 s ohřevem teplé vody. Tento kotel má široký modulační rozsah

Více

VICTRIX PRO ErP. Závěsné kondenzační kotle s možností instalace v kaskádě

VICTRIX PRO ErP. Závěsné kondenzační kotle s možností instalace v kaskádě VICTRIX PRO ErP Závěsné kondenzační kotle s možností instalace v kaskádě MODELOVÁ ŘADA VICTRIX PRO ErP Závěsné plynové kondenzační kotle určené pro vytápění VYSOKÝ VÝKON, ŠIROKÝ MODULAČNÍ ROZSAH, VYSOKÁ

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS

NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A SERVIS pro uživatele a údržbu HR i 320-600 - 800 A1002237-661Y1300 B OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ...3 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...4 Označování energetické účinnosti... 4 Výrobní

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1

320 / 420 /600 / 800. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 320 / 420 /600 / 800 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 OBSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Normativní odkazy 3 Upozornění 3 Obsah dodávky 3 POPIS 4 Konstrukce 4 Popis funkce

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a sta ci o nár ní kotle Vaillant,

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

FORMENTERA CTN RTN CTFS RTFS

FORMENTERA CTN RTN CTFS RTFS FORMENTERA CTN 24-28 RTN 24-28 CTFS 24-28 - 32 RTFS 24-28 - 32 důležité informace k výpočtu IST 03 C 671-01 CZ obecné vlastnosti MODEL CTN-RTN 24 CTN-RTN 28 CTFS-RTFS 24 CTFS-RTFS 28 CTFS-RTFS 32 Kategorie

Více

Produktová informace. Stacionární kondenzační kotel WOLF MGK-2-800, 1000

Produktová informace. Stacionární kondenzační kotel WOLF MGK-2-800, 1000 Produktová informace Stacionární kondenzační kotel WOLF MGK-2-800, 1000 Wolf stacionární kondenzační kotel MGK-2 Úspěšná série pokračuje Úspěšná typová řada středních plynových kotlů MGK 2 nyní přichází

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora., W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Protože myslí dopředu. Závěsné kondenzační kotle, W ecotec plus

Více