Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu"

Transkript

1 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 02/2009

2 OBSAH UPOZORNĚNÍ 3 Komu je tento návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Použité normy 3 Upozornění 3 ÚVOD 4 Popis zařízení 4 Ochrana proti mrazu 4 POKYNY PRO UŽIVATELE 6 Pokyny pro užívání 6 Nastavení parametrů 6 TECHNICKÉ PARAMETRY 7 Model na zemní plyn 7 Model na propan 8 Parametry teplé vody (TUV) 8 Kategorie plynu 9 Diagram tlakových ztrát 10 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 11 Schéma elektrického zapojení 11 POKYNY PRO INSTALACI 12 Rozměry 12 Kotelna 12 Montáž kotle na stěnu 12 Připojovací rozměry 13 INSTALACE 14 Připojení odtahu spalin 14 Připojení zásobníku teplé vody Prestige Excellence 15 Připojení zásobníku teplé vody Prestige Solo 16 Připojení k otopné soustavě 17 Připojení plynu 17 Instalace jednoduchého topného okruhu řízeného pokojovým termostatem 18 Instalace jednoduchého topného okruhu řízeného pokojovou jednotkou 19 Instalace dvou topných okruhů řízených pokojovým termostatem a modulem AM Instalace dvou topných okruhů řízených pokojovou jednotkou a modulem ZMC-1 22 Instalace kotle Prestige Excellence nebo Prestige Solo+zásobníku TUV bez přednosti TUV 24 UVEDENÍ DO PROVOZU A ÚDRŽBA 26 Uvedení do provozu 26 Servisní prohlídky a údržba 26 Tabulka hodnot odporů čidel 26 Demontáž hořáku 27 Demontáž a kontrola elektrody 27 Demontáž tepelného výměníku 27 Čištění výměníku tepla 27 PARAMETRY MCBA 28 Režim STANDBY 28 Nastavení základních parametrů 29 ZABLOKOVÁNÍ MCBA A KÓDY CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ 30 Bezpečnostní vypnutí + řešení problémů 30 NÁHRADNÍ DÍLY 35 Seznam náhradních dílů 35 CZ 2

3 UPOZORNĚNÍ KOMU JE TENTO NÁVOD URČEN Tento Návod je určen pro: pracovníky projekčních kanceláří montážní firmy uživatele servisní techniky Hořáky jsou ve výrobním závodě nastaveny na spalování zemního plynu (ekvivalentní G20). Symboly použité v tomto návodu Nezbytně nutné pro správnou funkci. Nezbytné pro osobní bezpečnost a ekologii. Před prováděním jakýchkoli prací na kotli jej musíte vypnout. Pod opláštěním kotle nejsou žádné části, ke kterým by měl mít přístup konečný uživatel zařízení. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. POUŽITÉ NORMY Zařízení má štítek CE, v souladu s platnými normami v rů zných zemích (Evropská směrnice 92/42/CEE Účinnost a 90/396/CEE Plynová zařízení ). Mají rovněž označení HR- TOP (Plynové kondenzační kotle) Nebezpečí popálení. DOPORUČENÍ Před instalací a uvedením do provozu si pečlivě prostudujte tento Návod. Je zakázáno provádět jakékoli úpravy zařízení bez předchozího písemného souhlasu výrobce. Instalaci a údržbu musí provádět proškolený tech - nik v souladu s platnými předpisy. Nedodržení pokynů týkajících se zkoušek a postupů jejich provádění může mít za následek zranění osob nebo poškození zařízení. Pro zajištění bezpečného a správného provozu zařízení musí být zařízení jednou ročně prohlédnuto autorizovaným servisním technikem. V případě, že zařízení nepracuje správně, kontaktujte servisního technika. Společnost ACV dodržuje při výrobě, prohlídkách a přepravě přísné normy týkající se kvality. Přesto se mohou vyskytnout chyby. Pokud zjistíte jakoukoli nesrovnalost, kontaktujte neprodleně svého servisního technika. Nezapomeňte si poznamenat kód chyby, který se objevil na displeji. UPOZORNĚNÍ POKUD CÍTÍTE PLYN: Okamžitě uzavřete přívod plynu. Otevřete okna a místnost vyvětrejte. Nepoužívejte žádné elektrické přístroje a nic nezapínejte ani nevypínejte. Okamžitě kontaktujte vašeho dodavatele plynu anebo vašeho servisního technika. Tento Návod je nedílnou součástí zařízení a uživatel jej musí skladovat na bezpečném místě. Uživatel musí obdržet jeden výtisk tohoto Návodu. Údržbu a servis tohoto zařízení smí provádět pouze oprávněný technik v souladu s platnými normami. Společnost ACV se zříká odpovědnosti za jakékoli poškození zařízení způsobené v důsledku nesprávné instalace nebo použití součástek, které společnost ACV pro tuto aplikaci neschválila. Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické charakteristiky a specifikace tohoto výrobku bez předchozího upozornění. Dostupnost některých verzí a jejich příslušenství závisí na situaci na trhu. K opravám zařízení smí být používány pouze originální náhradní díly od výrobce kotle. Jejich seznam spolu s katalogovými čísly naleznete na konci tohoto návodu. CZ 3

4 ÚVOD POPIS ZAŘÍZENÍ Kotel Prestige je závěsný kondenzační kotel, který splňuje požadavky platných norem HR-TOP v Belgii. Zařízení má štítek CE, v souladu s platnými evropskými normami jako připojené zařízení C13(x) C33(x) C43(x) C53 C83(x), ale může být rovněž připojeno jako otevřené zařízení v kategorii B23 nebo jako zařízení B23P, které může pracovat s pozitivním tlakem. OPLÁŠTĚNÍ Vnější opláštění kotle je vyrobeno z oceli, která je před nanesením práškové barvy a vypálením v peci při teplotě 220 C otryskována a fosfátována. Vnitřní část je pokryta vrstvou tepelné a zvukové izolace, která snižuje ztráty na minimum. TEPELNÝ VÝMĚNÍK Srdcem kotle Prestige je nový nerezový výměník tepla. Tato technologie je výsledkem rozsáhlého výzkumu a intenzivních laboratorních zkoušek. Je odrazem osmdesáti let zkušeností, které má společnost ACV s používáním nerezové oceli pro vytápění a ohřev teplé vody. Zvláštní geometrie trubek výměníku je navržena tak, aby bylo dosaženo velmi vysokých hodnot Reynoldových čísel v průběhu cyklů. Kotel Prestige dosahuje výjimečných výkonů, které jsou stabilní po celou dobu životnosti kotle vyrobeného z nerezové oceli, neboť na výměníku nedochází k žádné oxidaci. HOŘÁK Společnost ACV používá pro kotle Prestige své hořáky BG 2000-M. Jedná se o hořáky s předmícháním směsi vzduch/plyn, které zajišťují bezpečný a tichý provoz a neuvěřitelně nízkou hladinu emisí (Nox a CO). Ačkoli hořáky ACV BG 2000-M jsou velice moderní, využívají osvědčenou technologii a jsou vyráběny ze standardních náhradních dílů, které jsou na trhu k dispozici. REGULACE TEPLOTY Základní verze kotle Prestige je vybavena ovladačem řízeným mikroprocesorem (MCBA), který přebírá jak bezpečnostní funkce (zážeh, monitorování plamene, omezování teploty atd.) tak i řídí teplotu kotle. MCBA zahrnuje ve svých funkcích rovněž vliv povětrnostních podmínek. Jediné co musíte udělat, je připojit čidlo venkovní teploty, které je dodáváno jako volitelná výbava. MCBA dokáže fungovat i ve spojení se standardním pokojovým termostatem. Spojením ovladače s venkovním čidlem a pokojovým termostatem lze řídit teplotu podle počasí s kompenzací pokojové teploty. Uživatel může nastavovat čtyři parametry. Po zadání servisního kódu může kvalifikovaný servisní technik získat přístup k několika dalším parametrům, kterými lze přizpůsobit kotel pro speciální požadavky. Obecně jsou parametry nastaveny ve výrobním závodě pro běžný provoz. OHŘEV TEPLÉ VODY (TUV) Prestige Solo: je navržen pouze pro ohřev topení nebo pro kombinaci s celou řadou zásobníků TUV od společnosti ACV. Pro domácí aplikace je první volbou řada zásobníků SmartLine. Pro usnadnění instalace vyvinula společnost ACV speciální sadu pro připojení TUV, která se jednoduše namontuje pod opláštění. Prestige Excellence: spojuje všechny přednosti systému Tank-in-Tank společnosti ACV s pohodlím a úsporou místa. Přináší kotle s montáží na stěnu s šířkou pláště pouhých 63 cm s integrovaným nerezovým zásobníkem Tank-in-Tank o objemu 62 litrů. Kotel, Prestige 32 Excellence dodává 258 litrů vody o teplotě 40 C v 10 minutách. Kromě výjimečných možností v dodávkách TUV, nabízí zásobník typu Tank-in-Tank kotle Prestige Excellence následující výhody: Řešení usazenin vodního kamene Díky speciálním zvlnění se zásobník v průběhu topného cyklu roztahuje a smršťuje a tak zabraňuje tvorbě usazenin vodního kamene. Záruka zamezení vzniku nebezpečí legionářské choroby (baktérie Legionnellae) a dalších baktérií: Zásobník teplé vody je zcela ponořen do primárního okruhu a teplá voda je udržována stále při teplotě vyšší než 60 C. Výjimečná odolnost vůči korozi a agresivitě: Díky nerezové oceli OCHRANA PROTI MRAZU Kotel má zabudovanou ochranu proti mrazu. V případě, že klesne teplota kotle pod 7 C, aktivuje systém čerpadlo ústředního topení. Při poklesu průtokové teploty čidla NTC1 pod 3 C, zažehne systém automaticky hořák, dokud se teplota nedostane nad 10 C. Po dosažení teploty hořák vypne. Čerpadlo běží ještě asi 10 minut. Pokud je instalováno čidlo venkovní teploty, je čerpadlo aktivováno při dosažení stanovené meze venkovní teploty. Pro zajištění celkové ochrany systému proti mrazu, by měli být ventily na všech radiátorech zcela otevřené. CZ 4

5 ÚVOD PRESTIGE SOLO Připojení do komína (souosé potrubí Ø 80/125mm) Hořák s předmícháním směsi a modulací Tepelný výměník z nerezové oceli Čerpadlo, ústřední topení Elektrický panel (ovládací moduly na zadní straně panelu jsou k dispozici na přání) Trubka odtahu spalin Ovládací panel PRESTIGE EXCELLENCE Připojení do komína (souosé potrubí Ø 80/125mm) Hořák s předmícháním směsi a modulací Ruční odvzdušňovací ventil Čerpadlo ohřevu TUV Ohřívač vody 62 litrů Čerpadlo, ústřední topení Tepelný výměník Nerezová ocel Elektrický panel (ovládací moduly na zadní straně panelu jsou k dispozici na přání) Zásobník TUV Nerezová ocel Expanzní nádoba Ovládací panel Konzole pro expanzní nádobu CZ 5

6 POKYNY PRO UŽIVATELE POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ Váš systém musí jednou ročně zkontrolovat autorizovaný servisní technik. Zapálení hořáku Za provozu spíná hořák automaticky, jakmile teplota kotle klesne pod nastavenou hodnotu a vypne hořák po dosažení této hodnoty. Ovládací panel Hlavní vypínač Manometr Systém vytápění Okruh ústředního topení musí být natlakován (viz kapitola Instalace, kde naleznete pokyny k natlakování systému). Manometr je umístěn na pravé straně displeje. Pokud musíte systém plnit častěji než dvakrát ročně, kontaktujte servisního technika. Tlak ústředního topení musí být minimálně 1 bar a konečný uživatel jej musí pravidelně kontrolovat. Pokud tlak klesne pod hodnotu 0,5 baru, integrovaný tlakový spínač vypne zařízení do té doby než tlak v systému stoupne nad hodnotu 0,8 bar. Přípojka napouštěcího ventilu je umístěna pod kotlem. Montážní firma může rovněž připojit systém nezávislým ventilem. Při plnění systému se ujistěte, že je odpojen od sítě. To provedete tlačítkem hlavního vypínače, které je umístěno v levé části displeje. (viz Ovládací panel) Více informací vám poskytne váš servisní technik při dodávce systému. Pojistný ventil je umístěn pod kotlem.pokud tlak v systému překročí 3 bary, ventil se otevře a vypustí ze systému vodu. Pokud se tento stav opakuje, kontaktujte servisního technika.pozor tato voda může způsobit popálení. Nastavení teploty TUV stiskni tlačítko MODE: na displeji se objeví PARA stiskni tlačítko : první číslice je 1 a poslední dvě číslice představují aktuálně nastavenou teplotu teplé vody. pokud chcete tuto hodnotu změnit tiskněte tlačítka + nebo až se dostanete na požadovanou teplotu. pro uložení stiskni tlačítko STORE a nové nastavení teploty bude uloženo stiskni dvakrát tlačítko MODE pro návrat do základního režimu. Zapnutí/vypnutí ohřevu TUV stiskni tlačítko MODE: na displeji se objeví PARA stiskni dvakrát tlačítko : první číslice je 2 a poslední dvě indikují aktuální nastavení 00 = vypnuto, 01 = zapnuto pokud chcete tento parametr změnit tiskněte tlačítka + nebo až se dostanete na požadovanou hodnotu. pro uložení stiskni tlačítko STORE a nové nastavení teploty bude uloženo stiskni dvakrát tlačítko MODE pro návrat do základního režimu. Zapnutí/vypnutí režimu vytápění ÚT stiskni tlačítko MODE: na displeji se objeví PARA stiskni třikrát tlačítko: první číslice je 3 a poslední dvě indikují aktuální nastavení 00 = vypnuto, 01 = zapnuto pokud chcete tento parametr změnit tiskněte tlačítka + nebo až se dostanete na požadovanou hodnotu. pro uložení stiskni tlačítko STORE a nové nastavení teploty bude uloženo stiskni dvakrát tlačítko MODE pro návrat do základního režimu. Nastavení teploty režimu vytápění ÚT: (maximální teplota pro topný okruh) stiskni tlačítko MODE: na displeji se objeví PARA stiskni čtyřikrát tlačítko : první číslice je 4 a poslední dvě číslice představují aktuálně nastavenou teplotu topení pokud chcete tuto hodnotu změnit tiskněte tlačítka + nebo až se dostanete na požadovanou teplotu. pro uložení stiskni tlačítko STORE a nové nastavení teploty bude uloženo stiskni dvakrát tlačítko MODE pro návrat do základního režimu. Porucha: Všechny hodnoty jsou zaznamenávány a uloženy do paměti MCBA jednotky. Jestliže jednotka zjistí chybu v systému na displeji se objeví E jako první hodnota. Další dvě čísla upřesňují závadu. Reset zařízení Stiskni tlačítko RESET na ovládacím panelu pokud se chyba objeví znovu volejte servis NASTAVENÍ PARAMETRŮ Pro nastavení se podívejte na informace umístěné na krytu ovládacího panelu. CZ 6

7 TECHNICKÉ PARAMETRY PROVEDENÍ NA ZEMNÍ PLYN Vytápění Max.příkon 80/60 C Min.příkon 80/60 C Max.výkon 80/60 C Min.výkon 80/60 C Účinnost při 30% příkonu (EN677) kw kw 5,9 5,9 5,9 5,9 kw 23, ,4 31 kw 5,8 5,8 5,8 5,8 % Spaliny Emise CO max/min výkon Emise NOx (EN483) Třída NOx (EN483) Teplota spalin max.výkon 80/60 C Teplota spalin max.výkon 50/30 C Hmotnostní tok spalin Max.tlakové ztráty v okruhu spalin Maximální délka souosého odtahu spalin 80/125 mm mg/kwh 45 / / / / 20 mg/kwh C C kg/h Pa m Plyn Připojovací tlak Spotřeba plynu G20-ZP Spotřeba plynu G25-ZP CO2 max.výkon G20/25 (s uzavřeným čelním panelem) CO2 max.výkon G20/25 (s otevřeným čelním panelem) CO2 min.výkon G2025 (s uzavřeným čelním panelem) mbar 20/25 20/25 20/25 20/25 m 3 /h 2,5 3,4 2,5 3,4 m 3 /h 3,0 3,9 3,0 3,9 % CO 2 9,3 9,3 9,3 9,3 % CO 2 9,0 9,0 9,0 9,0 % CO 2 9,2 9,2 9,2 9,2 Hydraulické parametry Max.provozní teplota Objem vody v kotli Objem vody v okruhu TUV Max. provozní tlak v topném okruhu Tlaková ztráta výměníku tepla Objem expanzní nádoby C L L bar mbar L Elektrické připojení Třída krytí Připojovací napětí Max. příkon IP V/Hz 230 / / / / 50 A 0,8 0,8 1,2 1,2 Hmotnost prázdného kotle kg CZ 7

8 TECHNICKÉ PARAMETRY PROVEDENÍ NA PROPAN Vytápění Max.příkon 80/60 C Min.příkon 80/60 C Max.výkon 80/60 C Min.výkon 80/60 C Účinnost při 30% příkonu (EN677) kw 24 30, ,5 kw 5,9 5,9 5,9 5,9 kw 23,4 29,6 23,4 29,6 kw 5,8 5,8 5,8 5,8 % Spaliny Max.tlakové ztráty v okruhu spalin Maximální délka souosého odtahu spalin 80/125 mm Pa m Plyn Připojovací tlak Spotřeba plynu G31 CO2 max.výkon G20/25(s uzavřeným čelním panelem) CO2 max.výkon G20/25(s otevřeným čelním panelem) CO2 min.výkon G2025(s uzavřeným čelním panelem) mbar 30 / 37 / / 37 / / 37 / / 37 / 50 m 3 /h 0,98 1,3 0,98 1,3 % CO % CO 2 10,7 10,7 10,7 10,7 % CO 2 10,9 10,9 10,9 10,9 Hydraulické parametry Max.provozní teplota Objem vody v kotli Objem vody v okruhu TUV Max. provozní tlak v topném okruhu Tlaková ztráta výměníku tepla Objem expanzní nádoby C L L bar mbar L Elektrické připojení Třída krytí Připojovací napětí Max. příkon IP V/Hz 230 / / / / 50 A 0,8 0,8 1,2 1,2 Hmotnost prázdného kotle kg PARAMETRY TUV Výkony v dodávkách při 80 C Špičkový průtok při 40 C Špičkový průtok při 40 C Trvalý průtok při 40 C Špičkový průtok při 60 C Špičkový průtok při 60 C Trvalý průtok při 60 C Doba ohřevu L/ L/ L/h L/ L/ L/h minutes CZ 8

9 TECHNICKÉ PARAMETRY KATEGORIE PLYNU I2E(S)B II2H3B/P II2H3P II2E3B/P II2Er3P II2L3B/P II2L3P I3P 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 20 mbar 25 mbar 25 mbar 25 mbar 25 mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar 37 mbar BE Belgium CH Switzerland CZ Česká republika DE Germany DK Denmark EE Estonia ES Spain FR France GB Great Britain GR Greece IE Ireland IT Italy LU Luxembourg LT Lithuania NL Netherlands PL Poland PT Portugal SI Slovenia SK Slovensko SE Sweden CZ 9

10 TECHNICKÉ PARAMETRY Diagram tlakových ztrát na straně topení A = tlaková ztráta kotle B = tlak čerpadla 1 stupeň C = tlak čerpadla 2 stupeň D = tlak čerpadla 3 stupeň 7 6 Tlak (mh2o) B C D A Průtok (litry/hodina) Diagram tlakových ztrát na straně TUV pro model Prestige Excellence 1,8 1,6 1,4 Tlaková ztráta (bar) 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Objem teplé vody (litry /minuta) CZ 10

11 1 230V Br B Y/Gr Br B 2 10 X X12.3 X1.6 Type 3 B V X1.4 X3.1 B B Bk R Bk W Br B V X1.1 X1.2 Or Or X11. G P V V R G G R R B B W X12.2 W Br Br R X1.5 X10 X3.2 Or Or 3 X1.3 X3.3 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.6 X2.8 X2.9 X2.10 X3.4 X3.5 X4.1 X4.3 X4.2 Bk B B R R B Bk 14 B Br Br B B B G Br B X2.11 X2.12 X7 X2.5 X5.1 R Bk R Bk Br Br 11 X t ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ: Prestige Solo / Excellence B. modrá 1. Kabel připojení 230 V 12. NTC2 čidlo vstupu topné vody Bk. černá 2. Hlavní vypínač 13. NTC 3 čidlo TUV Br. hnědá 3. Čerpadlo topného okruhu TUV 14. NTC5 čidlo spalin G. šedá 4. Čerpadlo topného okruhu 15. Pokojový termostat (volitelná výbava) Or. oranžová 5. Hořák 16. NTC4 čidlo venkovní teploty (volitelná výbava) R. červená 6. Plynový ventil 17. NTC6 čidlo topného okruhu (volitelná výbava) V. fialová 7. Trafo 230V 24V 18. BUS B W. bílá 8. Řídící jednotka MCBA 19. BUS A Y/Gr. zeleno/žlutá 9. Displej 20. Nulové napětí 24 V 10. Manostat tlaku vody 21. Připojení čerpadla (pokud jsou zapojeny dva okruhy) 11. NTC1 čidlo výstupu topné vody CZ 11

12 POKYNY PRO INSTALACI ROZMĚRY E D F C A G B H Kotelna Větrací otvory udržujte stále volné V kotelně neskladujte žádné nebezpečné látky, materiál ani zařízení V blízkosti kotle neskladujte výrobky, které způsobují korozi, jako jsou barvy, ředidla, chlór, sůl, mýdlo a další čistící prostředky. Jestliže ucítíte plyn, nerozsvěcejte, nezapalujte oheň. Uzavřete přívod plynu a okamžitě zavolejte příslušnou servisní firmu. Přístup Kotelna musí být dostatečně prostorná tak, aby byl ke kotli za všech okolností zajištěn dobrý přístup.kolem kotle musí být volný prostor alespoň následujích rozměru. Min. 25 mm Min. 300 mm Min. 25 mm MONTÁŽ KOTLE NA STĚNU 53,2 mm 48,4 mm 101,6 mm 101,6 mm 48,4 mm 53,2 mm prestige Kotel musí být instalován na nehořlavou stěnu Vyvrtejte dva otvory průměru 10 mm podle přiloženého nákresu. zajistěte konzole pomocí dodaných šroubů Kotel zavěste na konzoly. Min. 220 mm CZ 12

13 POKYNY PRO INSTALACI Připojovací rozměry hydraulických přípojek a plynu: Prestige Solo A. UT výstup 1 vnitřní závit B. UT vstup 1 vnitřní závit C. výstup pro ohřívač TUV 1 vnitřní závit (sada pro připojení externího zásobníku) D. vstup pro ohřívač TUV 1 vnitřní závit (sada pro připojení externího zásobníku) E. Přípojka plynu ¾ vnější závit prestige A C 185 C / D / E 49 E 250 D 315 B A / B A C E D B Připojovací rozměry hydraulických přípojek a plynu: Prestige Excellence A. UT výstup 1 vnitřní závit B. UT vstup 1 vnitřní závit C. TUV výstup 3/4 vnější závit D. TUV vstup studené vody 3/4 vnější závit E. Přípojka plynu 3/4 vnější závit prestige A 94 E 224 D 345 A / B / E C / D B 354 C CZ 13

14 INSTALACE PŘIPOJENÍ K ODTAHU SPALIN Komínové přípojky musí splňovat platné normy, pokyny místních dodavatelů energie, požární předpisy a další postupy. Kotel Prestige má vestavěný regulátor poměru směsi plyn/vzduch díky němuž je zcela nezávislý na poklesu tlaku vstupního vzduchu a systému pro odvod spalin. Nesmí však být překročen maximální pokles tlaku pro tento systém. Tento poměrový regulátor nepřetržitě zajišťuje optimální spalování s velice nízkou hladinou emisí. Vodorovné trubky pro odvod spalin musí být vždy instalovány s minimálním spádem 5 mm na metr směrem ke kotli.) Ve vzdálenosti do 0,5 metru od hrdla sání nesmí být žádné překážky ani otvory pro žádná další zařízení. Maximální tlaková ztráta v okruhu spalin je 130 Pa. Pro výpočet této hodnoty můžete jako základ použít následující tabulku. (berte v úvahu rovněž vzorový výpočet pod tabulkou). B23: Připojení vývodu pro odtah spalin mimo místo instalace, který odvádí spaliny přímo B23P: Připojení k systému pro odvod spalin, který pracuje s pozitivním tlakem C13: Připojení vodorovnými souosými trubkami, které současně nasávají vzduch a odvádějí spaliny ven skrz otvory. C33: Připojení svislými souosými trubkami, které současně nasávají vzduch a odvádějí spaliny ven skrz otvory. C33s: Připojení k individuálnímu systému ke kterému je nainstalován vývod spalin do vývodu, který je součástí budovy. Zařízení, vývod spalin a jednotky terminálů jsou schváleny jako celek a nesmí se rozdělovat. C43: Připojení dvou vývodů do společného vývodu pro více zařízení, tento systém společného vývodu představuje dva vývody spojené do terminální jednotky, která současně nasává čerstvý vzduch ke spalování a odvádí spaliny pryč otvory, které jsou buď koncentrické nebo dostatečně blízko, aby mohl být využit vítr. C53: Připojení oddělených vývodů pro zajištění přívodu čerstvého vzduchu a odvod spalin, tyto vývody mohou končit v zónách s rozdílnými hodnotami tlaku. Tabulka hodnot odporu spalin je uvedena v Pascalech. (1 Pa = 0,01 mbar) Souosý odtah 80/125 mm Samostatný přívod vzduchu 80 mm Samostatný odtah spalin 80 mm přímá trubka 1 m Měřící kus Koleno Koleno 45 Vertikální koncovka Horizontální koncovka mm 1000 mm 15.0 Tato tabulka je založena na zařízeních, které nabízí společnost ACV nelze ji používat obecně. Příklad výpočtu: Skladba odkouření na obrázku: Měřící kus + 2x koleno m horizontální trubka + 2x koleno 45 + (2+1+1) m vertikální trubka + vertikální koncovka. Tlakovou ztrátu tohoto systému spočítáme následovně: (2x6.0) + (2x0.5) + (2x4.0) + (4x5.0) + 20 = 72,5 Pa 2000 mm 2000 mm Tato hodnota je nižší než maximální povolená tlaková ztráta a proto je takto navržený odtah spalin v pořádku. prestige CZ 14

15 INSTALACE Možnosti připojení odtahu spalin C43 C33 B23P C53 C43 B23 C33s C13 PŘIPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY PRESTIGE EXCELLENCE Kotel Prestige Excellence lze připojit přímo do okruhu TUV. Před připojením TUV systém nejprve propláchněte. Instalace musí být opatřena schválenými bezpečnostními prvky např. pojistnou skupinou obsahující pojistný ventil 6 bar, zpětnou klapku, uzavírací ventil. Během ohřevu se teplá voda rozpíná a zvyšuje tlak. Při překročení maximálního tlaku nastaveného na pojistném ventilu se ventil otevře, odpustí malé množství vody a tím sníží tlak. Instalací expanzní nádoby (objem minimálně 2 litry) zabráníte tomuto jevu a snížíte namáhání tlakovými rázy. Prestige Excellence prestige Teplota teplé vody na výstupu může dosahovat hodnot přesahujících 60 C, které mohou způsobit popálení. Proto doporučujeme instalovat termostatický směšovací ventil, který zabrání toku horké vody k odběrovým místům. Pokud jsou v systému instalovány pákové baterie, mohou při uzavírání způsobit tlakové rázy. Pro zamezení škod způsobených účinkem tlakových rázů instalujte zařízení, která tento jev eliminují. 1. Uzavírací ventil 2. Zpětná klapka 3. Pojistný ventil 4. Tlakový redukční ventil 5. Expanzní nádoba TUV 6. Termostatický směšovací ventil 7. Odběrné místo 5 CZ 15

16 INSTALACE PŘIPOJENÍ TEPLÉ VODY PRESTIGE SOLO + ZÁSOBNÍK ACV Před připojením TUV vypláchněte systém Zásobník teplé vody musí být napuštěn a natlakován před napuštěním otopné soustavy. Volitelné příslušenství 1. Uzavírací ventil 2. Zpětná klapka 3. Pojistný ventil 4. Tlakový redukční ventil 5. Expanzní nádoba TUV 6. Termostatický směšovací ventil 7. Odběrné místo Kód Popis Hydraulická sada TUV Sada pro připojení kotle Prestige Solo k externímu zásobníku teplé vody 5 7 Sada obsahuje: nabíjecí čerpadlo čidlo NTC 12 kω (L = 3,2 m) zpětnou klapku měděné propojovací potrubí prestige G003 Čidlo NTC 12 kω Snímá teplotu v externím zásobníku (Dodáváno se sadou ) Před prováděním jakýchkoli prací na kotli jej odpojte od zdroje napájení. Před změnou parametrů řídící jednotky MCBA musíte zapojit všechny potřebné prvky. 1. Čidlo 12 kω musí být vloženo do jímky zásobníku a připojeno na svorky 3 a 4. (viz obrázek níže) 2. Připojte nabíjecí čerpadlo TUV k příslušné přípojce na vnitřním elektrickém zapojení. (viz schéma zapojení) Přednastaveno Vhodné nastavení Popis Teplota TUV C 00 : Ohřev TUV vypnuto 01 : Ohřev TUV zapnuto 12 : Zásobník s čidlem NTC 13 : Zásobník s ovládacím Termostatem CZ 16

17 INSTALACE PŘIPOJENÍ K OTOPNÉ SOUSTAVĚ Doporučení: Před připojením ÚT propláchněte systém Zařízení musí být na stěnu zavěšeno pomocí přiložené konzole nebo pomocí montážního rámu (volitelná výbava) (neplatí pro Prestige Excellence) Pokud je kotel instalován na stěně ze dřeva nebo jiné lehké konstrukci, může docházet k přenášení hluku touto konstrukcí. Tomuto zabráníte použitím pryžové podložky. Vývody ÚT a TUV jsou osazeny převlečnými maticemi pro snadné připojení k rozvodům nebo montážnímu panelu. Pojistný ventil kotle je umístěn ve spodu zařízení a musí být sveden do odpadu pomocí otevřené přípojky. Čerpadlo topného systému je instalováno uvnitř kotle. Pro jeho nastavení použijte graf tlakových ztrát strana 10. Kotel Prestige Excellence je vybaven 12 litrovou expanzní nádobou. Pro kotle Prestige Solo je možno dokoupit montážní rám obsahující připojovací armatury a 12 litrovou expanzní nádobu Naplňte systém čistou vodou. Před použitím jiné náplně kontaktujte ACV. Je možné, že čerpadlo je zablokované. Před naplněním jej odblokujte. Naplňte celý systém a natlakujte na 1 bar. Poté odvzdušněte a znovu natlakujte na 1,5 baru. Systém je navržen tak, aby mohla voda neustále proudit systémem. Pokud toto nelze zabezpečit (např. pro kompletní osazení termostatickými hlavicemi), je nutno osadit do systému by-pass s tlakovým přepouštěcím ventilem. Pro odvod kondenzátu osaďte sifon, zalijte jej vodou a sveďte jej do odpadu Kotel Prestige může být připojen pouze k jednomu topnému okruhu. Dle potřeby může být řízen v závislosti na teplotě v místnosti, venkovní teplotě nebo kombinaci. Pro připojení více okruhů vytápění doporučujeme použít originální příslušenství. Systém ÚT lze regulovat na základě požadavků uživatele PŘIPOJENÍ TOPENÍ: OBECNĚ 1. By-pass s tlakovým přepouštěcím ventilem 2. Uzavírací ventil topného systému 3. Pojistný ventil 4. Napouštěcí ventil 5. Expanzní nádoba 6. Vypouštěcí ventil prestige PŘIPOJENÍ PLYNU Kotel Prestige je připojen pomocí ¾ přípojky plynu s vnějším závitem, na který můžete připojit plynový ventil Připojení plynu musí splňovat příslušné předpisy V případě hrozby zanesení nečistot ze sítě instalujte plynový filtr. Před spouštěním kotle zkontrolujte těsnost přívodu plynu Zkontrolujte tlak v systému. Postupujte podle technických parametrů. Při uvádění kotle do provozu zkontrolujte tlak plynu a jeho spotřebu za provozu. CZ 17

18 INSTALACE JEDEN TOPNÝ OKRUH OVLÁDANÝ POKOJOVÝM TERMOSTATEM Pokojový termostat AF120 MCBA Schéma regulace Kotel je řízen (zapnut/vypnut) dle požadavku z pokojového termostatu. V případě připojení čidla venkovní teploty upravuje kotel teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. (viz. graf níže) Čerpadlo je ovládáno na základě požadavků z pokojového termostatu na dodávku tepla. Výhody pro uživatele: komfort maximální výkon jednoduchost systému Volitelné příslušenství Kód Popis Odstraňte toto přemostění Pokojový termostat Přednastaveno Vhodné nastavení popis Čidlo venkovní teploty AF : vytápění vypnuto 01: vytápění zapnuto Maximální teplota topné vody (Rozmezí C) Minimální teplota topné vody (Rozmezí C) Minimální venkovní teplota (Rozmezí -20 až 10 C) Maximální venkovní teplota (Rozmezí 15 až 25 C) Teplota topné vody ( C) P4 P P6 P7 Noční pokles ( C) pouze pokud je zapojen časový spínač na svorky 1 a 2, a P45 je nastaven na 01 00: Použití venkovního čidla a pokojového termostatu 01: Použití venkovního čidla a časového spínače čerpadlo běží stále Venkovní teplota CZ 18

19 INSTALACE JEDEN TOPNÝ OKRUH OVLÁDANÝ POKOJOVOU JEDNOTKOU RSC Schéma regulace Pokojová jednotka RSC řídí topný systém (radiátory nebo konvektory). Jednotka umožňuje nastavení celé řady funkcí ústředního topení a umožňuje naprogramovat až 3 týdenní programy pro topení a přípravu TUV. Room Unit AF120 MCBA V této konfiguraci kotel automaticky reguluje teplotu topného média v závislosti na venkovní teplotě. Volitelné příslušenství Kód Popis Pokojová jednotka RSC (Dodává se včetně čidla venkovní teploty) Rozhraní RMCIEBV3 Aktivuje komunikaci mezi řídící jednotkou MCBA a pokojovou jednotkou RSC Čidlo venkovní teploty AF Bus B Bus A Předna- Vhodné staveno nastavení Popis 00: Vytápění vypnuto 01: Vytápění zapnuto Maximální teplota topné vody (Rozmezí 30 až 85 C) Minimální teplota topné vody (Rozmezí 15 až 60 C) : Adresa rozhraní 0 = 0 = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 CZ 19

20 INSTALACE DVA TOPNÉ OKRUHY ŘÍZENÉ PROSTOROVÝM TERMOSTATEM A MODULEM AM 3 11 Pokojový termostat AF120 MCBA Schéma regulace Jednoduchý systém řízení dvou topných okruhů (např. radiátory a podlahové vytápění) AM3-11 Teploty v těchto okruzích můžete nastavit podle venkovní teploty. Je to ideální kombinace pro podlahové vytápění kombinované s vytápěním pomocí radiátorů. Každý okruh je řízen podle vlastní topné křivky. NTC12K RAM Volitelné příslušenství Kód Popis Pokojový termostat Modul AM 3-11 Řídí druhý topný okruh-komunikuje přímo s řídící jednotkou MCBA 537D3040 Čidlo příložné 12kΩ Osazuje se na výstupu z rozdělovače na řízený okruh Termostat bezpečnostní RAM 5109 Nutný pro ochranu podlahového topení Čidlo venkovní teploty AF Kolektor pro dva okruhy DN 20 Obsahuje: by-pass, připojovací potrubí, držák Sada pro vysokou teplotu DN 20: Obsahuje: čerpadlo, uzavírací ventily, teploměry Sada pro nízkou teplotu DN 20: Obsahuje: čerpadlo, uzavírací ventily, teploměry, směšovací ventil Servomotor SQK 349: Elektromechanický servomotor pro třícestný ventil, který je součástí sady pro nízkou teplotu CZ 20