NÁVOD K POUŽITÍ. LS-622A / LS-822A / LS-1222A Mixážní pult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ. LS-622A / LS-822A / LS-1222A Mixážní pult"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽITÍ LS-622A / LS-822A / LS-1222A Mixážní pult Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / Omnitronic LS-622A, LS-822A, LS-1222A

2 Návod k obsluze VAROVÁNÍ Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Opojte přístroj od sítě před sejmutím krytu Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pozorně prostudujte tento uživatelský manuál. Každá osoba, která přijde do kontaktu s přístrojem (ovládání, údržba, instalace, atd.) by měla - mít příslušnou kvalifikaci - dodržovat instrukce z tohoto manuálu - uschovat manuál pro pozdější použití 1. ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali právě náš OMNITRONIC LS. Pokud se budete řídit instrukcemi tohoto manuálu, jsme si jisti, že váš přístroj bude fungovat mnoho let. Rozbalte váš mixážní pult LS. ( ) Omnitronic LS-622A 6-ti kanálový mixážní pult, 2 mono vstupy se zlatou XLR zásuvkou, +48V fantomové napájení, symetrické vstupy. 2 symetrické stereo vstupy Jack 6,3. Integrovaná efektová jednotka s 16-ti úrovňovým delay. 3 pásmový equalizer pro všechny vstupy, 2x 7 pásmový equalizer pro Master. LED indikátor pro mono vstup, 1x Aux Send pro ovládání externího efektoru nebo monitoru, 1x stereo Aux Return se symetrickým Jack 6,3. Oddělený Master, Booth a sluchátkový výstup. 2 cestný vstup volitelný na Master, Booth nebo sluchátka. 5-ti bodový LED ukazetel. Výstup 2x 150 W (4 Ohm). ( ) Omnitronic LS-822A 8 kanálový mixážní pult, 4 mono vstupy se zlatou XLR zásuvkou, +48V fantomové napájení, symetrické vstupy. 2 symetrické stereo vstupy Jack 6,3. Integrovaná efektová jednotka s 16-ti úrovňovým delay. 3 pásmový equalizer pro všechny vstupy, 2x 7 pásmový equalizer pro Master. LED indikátor pro mono vstup, 1x Aux Send pro ovládání externího efektoru nebo monitoru, 1x stereo Aux Return se symetrickým Jack 6,3. Oddělený Master, Booth a sluchátkový výstup. 2 cestný vstup volitelný na Master, Booth nebo sluchátka. 5-ti bodový LED ukazetel. Výstup 2x 200 W (4 Ohm). ( ) Omnitronic LS-1222A Aktivní 12-ti kanálový mixážní pult. Vstupy: 8x symetrické mono (XLR/Jack 6,3 mm), 2x sym. stereo (Jack 6,3 mm), pozlacené XLR, +48V fantomové napájení. Efektová jednotka: 16-ti úrovňové delay, 3-pásmové korekce pro všechny vstupy. 1x Aux Send, 1x Aux Return. Výstupy: 1x Master, 2x Aux, 1x Tape Out a sluchátkový výstup, 7-pásmový ekvalizér. Výstup 2x 300 W/4 Ohm (Speakon). 2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Tento přístroj opustil naší firmu v perfektním stavu. K udržení tohoto stavu přístroje a zajištění bezpečného provozu je nezbytně důležité dodržovat bezpečnostní instrukce a všechna varování uvedená v tomto manuálu. Důležité: Závady způsobené nedodržováním tohoto manuálu nejsou předmětem záruky. Prodejce nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé tímto způsobem. Jestliže byl přístroj vystaven velkým změnám teploty v krátké době (např. při přepravě), nezapínejte ho hned. Kondenzace vody uvnitř přístroje by ho mohla nenávratně zničit. Proto nechte přístroj aklimatizovat na pokojovou teplotu. Ujistěte se, že přístroj nebyl poškozen během přepravy k vám. Jestliže zjistíte poškození napájecího kabelu či poškození krytu přístroje, neuvádějte přístroj do provozu a okamžitě se obraťte na vašeho prodejce. Tento přístroj je zařazen do bezpečnostní třídy I. V případě nepoužívání přístroje nebo potřeby jeho očištění musí být vždy odpojen od sítě.poblíž přístroje nikdy nemanipulujte s jakoukoliv tekutinou. Pokud by se i přesto do přístroje nějaká tekutina dostala, okamžitě ho vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě. Než budete přístroj znovu používat, nechte ho zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem. Jakékoliv poškození přístroje způsobené tekutinou není předmětem uplatnění záruky! Před zapnutím přístroje nastavte všechny potenciometry na "0" nebo "min" hlasitost. Berte prosím na vědomí, že poškození způsobená vlastním zásahem do přístroje nebo neodborným zacházením nekvalifikovanou osobou nejsou předmětem k uplatnění záruky! Upozornění: Jako poslední přístroj vždy zapínejte zesilovač(e) a jako první ho(je) vypínejte. Chraňte před dětmi a nekvalifikovanými osobami! 2 / 13

3 ZDRAVOTNÍ RIZIKO! Zvukový systém dokáže vyprodukovat nadměrně velký zvukový tlak, který může mít za následek nevratné poškození sluchu. Součásti uvnitř přístroje nejsou opravitelné běžným uživatelem. Vnitřní údržba a servisní úkony mohou být prováděny pouze autorizovaným servisem. 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY Přístroj je profesionální zvukový mixážní pult pro směšování a míchání zvukových signálů z různých zdrojů, případně pro jejich zesílení. Přístroj může pracovat pouze pod střídavým napětím V / 50 Hz a je určen pouze pro vnitřní použití. Přístroj je určen pro mobilní použití i pro pevné instalace. Zvukový systém dokáže vyprodukovat nadměrně velký zvukový tlak, který může mít za následek nevratné poškození sluchu. Upozornění: Provozováním zvukového systému na veřejných prostranství se musí dodržovat mnoho bezpečnostních pravidel. Pouze část z nich je uvedena v tomto manuálu. Provozovatel je povinen si je zjistit a dodržovat je v plném rozsahu. Netřeste s přístrojem. Stejně tak se vyvarujte použití hrubé síly jak při instalaci, tak při samotném provozu. Přístroj provozujte pouze na místech, kde není vystaven velkému teplu, vlhkosti nebo prachu. Dbejte na správné umístění kabelů kolem přístroje. Nesprávným uložením kabelů byste mohli ohrozit jak svoji bezpečnost, tak i bezpečnost druhých. Okolní teplota se musí pohybovat v rozmezí - 5 C až + 45 C. Chraňte před přímou cirkulací vzduchu (např. kolem ohřívačů vzduchu). Relativní vlhkost prostředí nesmí překročit 50 % při okolní teplotě do + 45 C. Přístroj se smí používat pouze v nadmořské výšce od -20 do 2000 m. S přístrojem pracujte pouze po seznámení všech jeho funkcí. Nedovolte přístroj obsluhovat lidem, kteří s ním nejsou seznámeni nebo nemají potřebnou kvalifikaci. Nejvíce poškození vzniká právě neodborným zacházením! Nikdy nepoužívejte sprejové čističe k čištění potenciometrů! Nikdy nepoužívejte alkohol či jakákoliv jiná rozpouštědla k čištění přístroje. Čistěte jemným, vlhkým hadříkem. Pro transport zařízení používejte originální obal. Z bezpečnostních důvodů jsou zakázány neautorizované zásahy do zařízení! Odstraněním čárového kódu ze zařízení přijdete o záruku. Jestliže se zařízením bude nakládáno jinak, než je uvedeno v tomto návodu, může se stát, že se poškodí a tím zanikne nárok na záruku. Kromě toho se vystavujete nebezpečí zkratu, požáru, elektrického šoku, atd. 3.1 Charakteristika Univerzální mixážní pult Nízkošumový 16 kanálový mic/line mixážní pult 12 mono vstupů XLR/jack, 48V fantomové napájení Insert a Direct Out pro každý mono kanál 2 stereo vstupy jack Integrovaný digitální multi-efekt 4-pásmový ekvalizér pro všechny vstupy LED indikace přebuzení na každém mono vstupu 2 Aux sběrnice (1x pre, 1x post) na všech kanálech 2 mono Aux-Return se symetrickými jack konektory Oddělené výstupy Main mix, Group, odposlechy a sluchátkový výstup Tape vstupy a výstupy 2x 7-pásmový grafický ekvalizér na hlavním výstupu Citlivý desetiprvkový LED indikátor úrovně výstupního/vstupního signálu 4. INSTALACE Přístroj umístěte na pevný, rovný, antistatický, vibrace absorbující a nehořlavý povrch. Ujistěte se, že tlačítko pro zapnutí a vypnutí přístroje je v poloze vypnuto. Stejně tak učiňte i na ostatních přístrojích než je připojíte k mixu. 4.1 Vstupy Kvalitní kabely podstatně zvyšují kvalitu zvuku. Vstupní kabely by měly být krátké a nenastavované. Pokud budou kabely zbytečně dlouhé, může dojít ke ztrátě vysokých frekvencí. Stejně tak se může objevit brum či jakékoliv jiné zvukové problémy. Pokud musí být kabely z jakéhokoliv důvodu dlouhé, doporučujeme použít tzv. symetrické, tedy dvoužilové kabely. Ujistěte se, že konce kabelů jsou správně zasunuty do vstupů a výstupů přístroje. 3 / 13

4 U monofonních vstupů jsou mikrofonní signály připojovány pomocí XLR konektorů, linkové signály pomocí jack konektorů. Do jednoho monofonního kanálu můžete připojit pouze jeden druh signálu - mikrofonní nebo linkový. MIC Do tohoto vstupu můžete připojit kondenzátorový nebo dynamický mikrofon pomocí symetrického XLR konektoru. Pro kondenzátorový mikrofon můžete zapnout fantomové napájení pomocí +48V vypínače. Zapojení kontaktů symetrických XLR konektorů: Do tohoto vstupu můžete připojovat linkové signály pomocí symetrického nebo nesymetrického jack konektoru. Pozor: Nikdy nezapínejte fantomové napájení, pokud používáte nesymetrickou jack zástrčku. Napětí mezi kontakty může způsobit závažné poškození přístroje! Zapojení kontaktů jack konektorů: 4 / 13

5 4.2 Inserty Vstup Insert se používá pro připojení externích zařízení, např. efektů nebo ekvalizérů. Signál je přes tento konektor oddělen, upraven a poslán zpět do stejného místa pomocí rozdělovacího kabelu viz obr. vpravo.. Zapojení kontaktů jack konektorů pro připojení do vstupu Insert: 4.3 Další vstupy a výstupy GROUP OUT Linkový signál z výstupů G1 a G2 můžete použít např. pro odposlech nebo oddělenou reprodukci signálů z příslušných kanálů. Výstupní úroveň regulují tahové potenciometry G1-2. AUX SEND/RETURN Do výstupů AUX SEND můžete připojit externí efektové zařízení nebo odposlechový systém. Výstup AUX 1 může být použit pro připojení odposlechového nebo efektového systému. Úroveň signálu tohoto výstupu reguluje potenciometr AUX SEND 1. Výstup AUX 2 může být použit pro připojení externího efektového zařízení. Úroveň signálu tohoto výstupu reguluje potenciometr AUX SEND 2. Modifikované signály z připojených zařízení se vrací zpět vstupy AUX RETURN 1 a 2. Úroveň signálu na těchto vstupech regulují potenciometry AUX RETURN 1 a 2. 5 / 13

6 MAIN OUT Linkový výstup celkového smíchaného signálu je na dvou symetrických XLR nebo jack konektorech MAIN OUT. Výstupní úroveň regulují tahové potenciometry MAIN LEFT a RIGHT. TAPE IN/TAPE OUT Pro nahrávání výstupního signálu připojte záznamové zařízení (např. magnetofon) do výstupu TAPE OUT. Úroveň signálu není ovlivňována nastavením úrovně potenciometrem MAIN MIX, vliv na úroveň signálu má nastavení úrovní jednotlivých kanálů, ekvalizéru a vstupní úrovně GAIN. Audio signál (např. z magnetofonu) můžete přivést do mixážního pultu vstupem TAPE IN. CONTROL ROOM OUT Do výstupů CONTROL ROOM OUT můžete připojit buď aktivní odposlechový zvukový systém nebo přídavný zesilovač pro oddělený zvukový systém reprodukce hudby v jiném místě. PHONES Sluchátka se připojují do výstupu PHONES. 6 / 13

7 5. POPIS PŘÍSTROJE 5.1 Kanálová sekce GAIN Pomocí potenciometru GAIN nastavíte úroveň vstupního signálu. Rozsah nastavení je od +10 do -60 db pro mikrofonní signály a od +10 do 40 db pro linkové signály. LOW CUT Stiskem tlačítka LOW CUT se aktivuje nízkofrekvenční filtr, redukující frekvenci 75 Hz se strmostí 18 db/oct. Filtr pracuje nezávisle na nastavení ekvalizéru. HIGH Potenciometr HIGH reguluje frekvenci 12 khz vstupního signálu zvoleného kanálu v rozsahu ±15 db. MID Potenciometr MID reguluje frekvenci vstupního signálu zvolenou potenciometrem FREQ v rozsahu ±15 db. FREQ Potenciometrem FREQ volíte frekvenci pro MID potenciometr v rozsahu od 250 Hz do 6 khz. LOW Potenciometr LOW reguluje frekvenci 80 Hz vstupního signálu zvoleného kanálu v rozsahu ±15 db. AUX1 Potenciometr AUX 1 reguluje signál směrovaný na výstup AUX SEND 1 v rozsahu 15 db (potenciometr otočen zcela doleva) až +15 db (potenciometr otočen zcela doprava). Tento signál není ovlivňován tahovým potenciometrem zvoleného kanálu a lze jej použít např. pro odposlechový systém. AUX2 Potenciometr AUX 2 reguluje signál směrovaný na výstup AUX SEND 2 v rozsahu 15 db (potenciometr otočen zcela doleva) až +15 db (potenciometr otočen zcela doprava). Tento signál je ovlivňován tahovým potenciometrem zvoleného kanálu a lze jej použít např. pro připojení externího efektového zařízení. PAN Potenciometr PAN reguluje stereo váhu signálu mono vstupu vůči stereo výstupu. Úroveň signálu zůstává stejná. L-R Spínač L-R slouží k volbě směrování signálu ze zvoleného kanálu do výstupu MAIN OUT. G1-2 Spínač G1-2 slouží k volbě směrování signálu ze zvoleného kanálu do výstupů G1 a G2. Tahový potenciometr Tahový potenciometr reguluje úroveň signálu zvoleného kanálu do celkového mixu (MAIN nebo/a G1-2). 7 / 13

8 5.2 Master sekce L-R/G1-2 Spínač L-R/G1-2 přepíná LED indikátor na MAIN signál nebo GROUP signál. +48V Spínač +48V aktivuje fantomové napájení na zásuvkách MIC XLR. Fantomové napájení vyžadují pro svůj provoz některé typy kondenzátorových mikrofonů. Pozor: Fantomové napájení může být aktivováno pouze pokud jsou všechny mikrofony připojeny a všechny ovladače výstupních úrovní signálu staženy na minimum. Během inicializační fáze (cca. 1 minuta), se nesmí připojovat či odpojovat mikrofony, stejně jako regulovat úroveň signálu. Hrozí poškození reproduktorů! AUX SEND 1&2 Potenciometr AUX SEND reguluje výstupní úroveň signálu na výstupu AUX SEND. AUX RETURN 1&2 Potenciometr AUX RETURN reguluje vstupní úroveň signálu na vstupu AUX RETURN. 7-PÁSMOVÝ GRAFICKÝ EKVALIZÉR Dělící frekvence 63 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1 khz, 2.5 khz, 6.4 khz a 15 khz lze regulovat v rozsahu +/- 12 db. G1-2/L-R Spínač G1-2/L-R pro přesměrování signálu GROUP do MAIN OUT. Tahový potenciometr GROUP Potenciometr GROUP 1-2 reguluje úroveň výstupního signálu GROUP OUT. Signál může být přesměrován do MAIN OUT stisknutím spínače G1-2/L-R. Tahové potenciometry MAIN Potenciometry MAIN regulují úroveň výstupního signálu MAIN OUT. TAPE LEVEL Potenciometr TAPE LEVEL reguluje úroveň signálu na vstupu TAPE IN. Tahový potenciometr EFFECT Potenciometr Effect reguluje úroveň signálu efektu ze sběrnice EFF. HEADPHONES/CTRL ROOM LEVEL Potenciometr HEADPHONES/CTRL ROOM LEVEL reguluje úroveň signálu na výstupech PHONES a CONTROL ROOM OUT. 8 / 13

9 5.3 Efektová sekce SEND/EFF Přepínačem SEND/EFF můžete přesměrovat signál ze sběrnice AUX 2 (EFF) buď do zabudovaného digitálního efektového zařízení (tlačítko je stisklé) nebo do výstupu AUX SEND 2 (tlačítko není stisklé). EFFECTS SELECT Nastavením otočného přepínače volíme požadovaný typ efektu. FINE EFFECT Potenciometr nastavení varianty zvoleného efektu. EFF SEND Potenciometr EFF SEND reguluje úroveň signálu na výstupu AUX SEND Napájení POWER Síťový vypínač přístroje. AC IN Zásuvka síťového kabelu. Pod touto zásuvkou je kryt síťové pojistky. Výměnu pojistky provádějte pouze pokud je přístroj odpojen od sítě. Používejte pouze pojistky shodných parametrů. 9 / 13

10 6. OBSLUHA Při práci se zvukovým systémem dbejte na to, aby zvuk z reproduktorů byl čistý. Pokud uslyšíte jakékoliv zkreslení, znamená to, že zesilovač nebo reproduktory jsou přetěžovány, což může mít za následek jejich poškození. Pokud se chystáte vypnout přístroj, stáhněte všechny tahové potenciometry na minimum. Zamezíte tím nežádoucímu akustickému rázu do reproduktorů. 6.1 Regulace vstupní úrovně Vstup každého kanálu může být nastaven na jednotnou úroveň tak, aby všechny kanály zněly stejně hlasitě. Připojte sluchátka (konektor PHONE) nebo reproduktory (výstupy SPEAKER LEFT a RIGHT), ev. jiný system (výstupy MAIN OUT a GROUP OUT). Nastavte potenciometr PHONE LEVEL nebo MAIN do střední pozice. Ujistěte se, že tlačítko L-R/G1-2 není stisknuté. Připojte mikrofon nebo linkový zdroj signálu do vstupu MIC nebo LINE zvoleného kanálu a proveďte následující kroky: 1. Nastavte potenciometr GAIN na minimum. 2. Nastavte všechny potenciometry ekvalizéru do střední polohy 3. Nastavte potenciometr SEND/EFF na minimum. 4. Nastavte potenciometr PAN do střední polohy 5. Stiskněte spínač L-R. 6. Ujistěte se, že tlačítko G1-2 není stisknuté. 7. Nastavte tahový potenciometr na minimum. 8. Příveďte audio signál na zvolený kanál a otáčejte potenciometrem GAIN doprava dokud LED indikátor vybuzení nezačne blikat na úrovni 0 db. Jestliže LED indikátor PEAK zvoleného kanálu bliká, vstupní signál je přebuzen a je nutné potenciometrem GAIN doleva snížit úroveň vstupního signálu. Pokud chcete, nastavte ekvalizér ovladači HIGH, MID (FREQ) a LOW požadovanou charakteristiku zvuku. 9. Opakujte kroky 1-6 pro každý vstupní kanál. 6.2 Směrování Signál z kteréhokoliv kanálu může být tlačítky L-R nebo G1-2 přesměrován buď do MAIN výstupu nebo do výstupů GROUP 1 a 2. Stiskem tlačítka G1-2 to L-R přesměrujete signál z G1-2 na potenciometry MAIN. 6.3 Digitální efekt Zabudovaný digitální multiefekt obsahuje16 různých efetků. Potenciometrem Fine Effect zvolítejednu ze 16 variant zvoleného typu efektu. Přimíchání efektu do signálu zvoleného kanálu provedete následujícím způsobem: Otáčejte potenciometrem AUX 2 EFF zvoleného kanálu na požadovanou intenzitu. Stiskněte tlačítko SEND/EFF v efektové sekci. Zvolte požadovaný typ efektu otočným přepínačem EFFECT SELECTOR. Potenciometrem FINE EFFECT vyberte variantu zvoleného typu efektu. Regulujte hodnotu signálu efektu tahovým potenciometrem EFFECT. 7. UPOZORNĚNÍ NA ZDRAVOTNÍ RIZIKA Zvukový systém dokáže vyprodukovat nadměrný zvukový tlak, který může mít za následek nevratné poškození sluchu. Normy povolené hladiny zvukového tlaku jsou rozdílné v jednotlivých zemích. Provozovatel je povinen si tyto normy pro svoji zem zjistit a dodržovat je. Vždy hlídejte hladinu zvukového tlaku při provozu diskoték, koncertů, atd. Nikdy nepřekračujte povolené normy. Monitorování hladiny musí být příslušně zdokumentováno. Poškození sluchu vysokými hladinami zvukového tlaku může být považováno za ublížení na zdraví se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Pozor: Firma OMNITRONIC nenese žádnou zodpovědnost za poškození zdraví způsobená nesprávnou instalací nebo vysokou hladinou zvukového tlaku. 7.1 Informace o nebezpečí poškození sluchu Stále více mladých lidí trpí ztrátou sluchu o 25 db i více díky poslechu hlasité hudby z různých přenosných přehrávačů nebo na diskotékách. Každý, kdo obsluhuje zvukový systém, by měl vědět, jaký může mít vliv vyšší hladina zvuku na sluch. Průměrné úrovně zvukového tlaku jsou mezi 75 a 105dB(A) na diskotékách, případně 95 až 115dB(A) na rockových koncertech. 10 / 13

11 Přehled nejběžnějších hladin zvukového tlaku: 10 db Tlukot srdce db Pískání 40 db Bytový hluk 50 db Mírný provoz v dopravě 60 db Normalní konverzace 70 db Vysavač 80 db Silný provoz dopravy nebo vyzvánění telefonu 90 db Pneumatické kladivo 100 db Sekačka 120 db Hlasitá produkce hudby v autě 130 db Práh bolesti 140 db Stíhačka do 30m Je důležité vědět, že zesílením hlasitosti na dvojnásobek se zvedá hladina akustického tlaku o 3 db. Lidské ucho registruje dvojnásobek hlasitosti zvuku pouze pokud se hladina akustického tlaku zvýší o 10 db. Z toho vyplývá, že poškození sluchu nezáleží na hlasitosti zvuku, ale na hladině akustického tlaku. Pro ochranu sluchu by hladina akustického tlaku neměla překročit 70dB(A) po dobu 10 hodin. Vyšší hladiny akustického tlaku po tuto dobu mohou způsobit nevratné poškození sluchu. 8. ČIŠŤĚNÍ A ÚDRŽBA ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ! Před čištěním vždy odpojte napájecí kabel od sítě Doporučujeme přístroj pravidelně čistit. Nepoužívejte bavlněné hadříky. Používejte jemné a zvlhčené materiály. Nikdy nepoužívejte alkohol či jakákoliv jiná rozpouštědla! Součásti uvnitř přístroje nejsou opravitelné běžným uživatelem. Vnitřní údržba a servisní úkony mohou být prováděny pouze autorizovaným servisem. Používejte výhradně originální náhradní díly. 8.1 Výměna pojistky Výměnu pojistky provádějte pouze tehdy, pokud je přístroj odpojen od sítě. Používejte pouze pojistky stejných parametrů. Kroky při výměně pojistky: 1: Pomocí šroubováku uvolněte kryt pojistky na zadním panelu přístroje. 2: Vyjměte pojistku z držáku. 3: Do držáku vložte novou pojistku. 4: Přišroubujte kryt pojistky zpět. Pokud je napájecí kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn za nový. 11 / 13

12 9. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE LS-622A LS-822A LS-1222A Napájení: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~ 115/230 V AC, 50/60 Hz ~ 115/230 V AC, 50/60 Hz ~ Spotřeba: 500 W 800 W 800 W Vstupy: 4 mono: 4 inserts: XLR nebo jacky 6.3 mm (symetrický) 6.3 mm jacky (symetrický) 2 stereo: 6.3 mm jacky (symetrický) 1 Aux-Return: 6.3 mm jacky (symetrický) Tape In: RCA Výstupy: 1 Main Mix Out: XLR nebo jacky 1 Headphone: 6.3 mm jacky (symetrický) 1 Aux-Send: 6.3 mm jacky (symetrický) 4 Direct Out: 6.3 mm jacky (symetrický) Tape Out: RCA Frekvenční rozsah: Mikrofon: 10 Hz - 60 khz, ±3 db Mono: 10 Hz - 60 khz, ±3 db Stereo: 10 Hz - 55 khz, ±3 db Zkreslení: 0.01 % S/N-ratio: 112 db Korekce/mono kanál: Výšky: ±15 db at 12 KHz Středy: ±15 db at 2.5 KHz Basy: ±15 db at 80 Hz Korekce/stereo kanál: Stereo 4 ohms: 2 x 150 W 2 x 200 W 2 x 300 W Rozměry: 330 x 390 x 125 mm 390 x 390 x 150 mm 550 x 390 x 125 mm Hmotnost: 9,5 kg 10 kg 13 kg 12 / 13

13 POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU. Zákaz vhazování do veřejného odpadu Jiné nebezpečí a varování Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Nebezpečí požáru Nebezpečí popálení Nebezpečí poškození sluchu Laserové záření Nebezpečí pádu přístroje Neotevírat kryt přístroje Vodě neodolný přístroj Přečíst si návod Nehořlavý povrch přístroje Přistroj je určen pro použití v interiéru Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů Tepelná pojistka (maximální teplota) Uzemnění Polarita Distribuce v CZ a SK: Dvojité stínění síťového zdroje Oddělovací ochranný transformátor Ochrana povrchové teploty transformátoru Spotřebič třídy III ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV) HDT impex s. r. o. Botanická Karlovy Vary HDT SK, s.r. o. Borekova Bratislava Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační. 13 / 13

NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W

NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK170717 Skytec Party System 100W 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Odpojte přístroj

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

VÝKONOVÝ ZÓNOVÝ MIXER MPVZ-180 MPVZ-250 MPVZ-350

VÝKONOVÝ ZÓNOVÝ MIXER MPVZ-180 MPVZ-250 MPVZ-350 NÁVOD K POUŽITÍ VÝKONOVÝ ZÓNOVÝ MIXER MPVZ-180 MPVZ-250 MPVZ-350 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 80709780 Omnitronic MPVZ-180 80709785 Omnitronic MPVZ-250 80709790 Omnitronic MPVZ-350

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KARAOKE MIXÁŽNÍ PULT. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SA QTX karaoke mixer kit 1 / 7

NÁVOD K POUŽITÍ KARAOKE MIXÁŽNÍ PULT. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SA QTX karaoke mixer kit 1 / 7 NÁVOD K POUŽITÍ KARAOKE MIXÁŽNÍ PULT Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 7 SA103112 QTX karaoke mixer kit Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte tento přístroj před deštěm a vlhkem! Vždy před

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KARAOKE MIXÁŽNÍ PULT. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 6. SA103112 QTX karaoke mixer kit

NÁVOD K POUŽITÍ KARAOKE MIXÁŽNÍ PULT. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 6. SA103112 QTX karaoke mixer kit NÁVOD K POUŽITÍ KARAOKE MIXÁŽNÍ PULT Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 6 SA103112 QTX karaoke mixer kit Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte tento přístroj před deštěm a vlhkem! Vždy před

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mobilní zvukový systém s USB a čtečkou SD karet

NÁVOD K POUŽITÍ. Mobilní zvukový systém s USB a čtečkou SD karet NÁVOD K POUŽITÍ Mobilní zvukový systém s USB a čtečkou SD karet Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK170122 Skytec PA-200, aktivní zvukový systém pro USB/SD 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ!

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem NÁVOD K POUŽITÍ Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem Uchovejte pro další použiti! 13063216 Omnitronic UHF-204 bezdrátový mikr. 4 kanálový 863.01 až 864.99MHz Kopírování zakázáno 1 / 8 Návod k obsluze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer NÁVOD K POUŽITÍ PM-222 DJ Mixer Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 10006819 Omnitronic PM-222, 2-kanálový DJ mixpult 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte tento přístroj před deštěm a vlhkem!

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD K POUŽITÍ QR12PA / QR15PA AKTIVNÍ REPROBOX S VESTAVĚNÝM VHF MIKROFONNÍM SYSTÉMEM A USB/SD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K POUŽITÍ QR12PA / QR15PA AKTIVNÍ REPROBOX S VESTAVĚNÝM VHF MIKROFONNÍM SYSTÉMEM A USB/SD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ QR12PA / QR15PA AKTIVNÍ REPROBOX S VESTAVĚNÝM VHF MIKROFONNÍM SYSTÉMEM A USB/SD PŘEHRÁVAČEM Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 8 SA178843-6 QTX QR-12_15 Portable PA Návod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. VHF aktivní reproduktorový systém. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK Skytec SPJ-12_15 1 / 7

NÁVOD K POUŽITÍ. VHF aktivní reproduktorový systém. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK Skytec SPJ-12_15 1 / 7 NÁVOD K POUŽITÍ VHF aktivní reproduktorový systém Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK178048-51 Skytec SPJ-12_15 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Odpojte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Skytec STM-2300 USB MP3

NÁVOD K POUŽITÍ. Skytec STM-2300 USB MP3 NÁVOD K POUŽITÍ Skytec STM-2300 USB MP3 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno Návod k obsluze SK172740 Skytec STM-2300 2 kanálový mix pult s USB- MP3 1 / 6 VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ USB-DMX512 PRO ROZHRANÍ

NÁVOD K POUŽITÍ USB-DMX512 PRO ROZHRANÍ NÁVOD K POUŽITÍ USB-DMX512 PRO ROZHRANÍ Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51860120 Eurolite USB-DMX512-PRO Interface 1 / 6 Návod k obsluze POZOR! Chraňte přístroj před vlhkem! Před otevřením

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 1 OBSAH ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 5 POPIS PŘÍSTROJE... 5 INSTALACE A ZAPOJENÍ... 6 ČIŠŤĚNÍ A ÚDRŽBA... 7 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 8

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mobilní systém Party Speaker

NÁVOD K POUŽITÍ. Mobilní systém Party Speaker NÁVOD K POUŽITÍ Mobilní systém Party Speaker Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK170300 Skytec Party Speaker Set, 2x 12", 2x stojan 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před

Více

NÁVOD K POUŽITÍ AKTIVNÍ REPROBOX 12, 300W & 15, 400W

NÁVOD K POUŽITÍ AKTIVNÍ REPROBOX 12, 300W & 15, 400W NÁVOD K POUŽITÍ AKTIVNÍ REPROBOX 12, 300W & 15, 400W Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK170345 Vexus 12, aktivní 12" reprobox MP3-SD-USB 300W SK170347 Vexus 15, aktivní 15" reprobox MP3-SD-USB

Více

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket. MX-1400 DSP Uživatelská příručka a návod k obsluze Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.cz Bezpečnostní pokyny: Mixážní pult MX 1400/MX 1400 DSP jsou elektrická

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KARAOKE OVLADAČ MIKROFONU. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 6. SK Karaoke set se 2 mikrofony

NÁVOD K POUŽITÍ KARAOKE OVLADAČ MIKROFONU. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 6. SK Karaoke set se 2 mikrofony NÁVOD K POUŽITÍ KARAOKE OVLADAČ MIKROFONU Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 6 SK103112 Karaoke set se 2 mikrofony Návod k obsluze Pár slov Kompaktní, stylový přístroj, který převádí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem NÁVOD K POUŽITÍ Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem Uchovejte pro další použiti! 13063214-5 Omnitronic UHF-202 bezdrátový mikr. 2 kanálový 863.01-864.990 MHz Kopírování zakázáno 1 / 7 Návod k

Více

NÁVOD K POUŽITÍ LRS-1002 LRS-1202

NÁVOD K POUŽITÍ LRS-1002 LRS-1202 NÁVOD K POUŽITÍ LRS-1002 LRS-1202 Uchovejte pro další použiti! 10040220-6 Omnitronic LRS 1002-1202 Kopírování zakázáno 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Odpojte přístroj

Více

LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty

LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty Úvodem : Mixážní pulty LEEM CS-1604/N a 1204/N jsou elektronická zařízení, která umožňují směšovat 8 (4) monofonních a 4 (4) stereofonní vstupy. Z toho monofonní signály

Více

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON USB PŘENOSNÝ GRAMOFON Návod k obsluze Balení obsahuje: Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem Diagram propojení 1 Rychlé nastavení gramofonu 1. Zkontrolujte, zda balení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB2 a RB3. Richter Bass

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB2 a RB3. Richter Bass UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB a RB Richter Bass Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek britské firmy Laney. Jedná se o výrobce s dlouholetou tradicí a bohatou historií, jejíž kořeny spadají

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. QTX PAV-8 Stereo Portable PA Set. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 10

NÁVOD K POUŽITÍ. QTX PAV-8 Stereo Portable PA Set. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 10 NÁVOD K POUŽITÍ QTX PAV-8 Stereo Portable PA Set Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 10 SA178858 QTX PAV-8 přenosný zvukový systém 100W Návod k obsluze Upozornění: Přečtěte si prosím pozorně

Více

XM-6D mixážní pult. Stránka č. 1

XM-6D mixážní pult. Stránka č. 1 XM-6D mixážní pult Stránka č. 1 Úvodem: Dostává se vám do rukou mixážní pult XM-6D. Obsahuje 2 mono a 2 stereo vstupy. Mono vstupy jsou jak nesymetrické tak i symetrické přes konektory Jack 6,3 a XLR.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-56 krátký RGB Spot

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-56 krátký RGB Spot NÁVOD K POUŽITÍ LED PAR-56 krátký RGB Spot Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 8 51913618-9 Eurolite LED PAR-56 RGB DMX DMX Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte před vodou a vlhkostí Odpojte

Více

PMS 206 výkonový mix. pult

PMS 206 výkonový mix. pult PMS 206 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 206 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 2 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. PA zesilovač MPVZ-180.6P, MPVZ-120.6P, MPVZ-250.6P, MPVZ-350.6P

NÁVOD K POUŽITÍ. PA zesilovač MPVZ-180.6P, MPVZ-120.6P, MPVZ-250.6P, MPVZ-350.6P NÁVOD K POUŽITÍ PA zesilovač MPVZ-180.6P, MPVZ-120.6P, MPVZ-250.6P, MPVZ-350.6P Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 80709782-92 Omnitronic MPVZ-180.6P_350.6P PA zesilovač 1 / 11 Návod k obsluze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Skytec STM-2270

NÁVOD K POUŽITÍ. Skytec STM-2270 NÁVOD K POUŽITÍ Skytec STM-2270 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK172982 Skytec STM-2270 4 kanálový mixáží pult s MP3 přehrávačem a BT 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY OBSAH BALENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY OBSAH BALENÍ www.btk-group.cz TECHNICKÉ PARAMETRY -Celkový výkon RMS: 12 W -Výstupní výkon RMS subwooferu: 6 W -Výstupní výkon RMS satelitů: 2x3 W -Frekvenční odezva: 60Hz-20kHz -Jednotka subwooferu: 4" -Jednotky satelitů:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 NÁVOD K POUŽITÍ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIVADELNÍ SPOT 300/500

NÁVOD K POUŽITÍ DIVADELNÍ SPOT 300/500 NÁVOD K POUŽITÍ DIVADELNÍ SPOT 300/500 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 7 41900520-7 Eurolite Theatre 300/500 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Odpojte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 13 99 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

PMS 410 výkonový mix. pult

PMS 410 výkonový mix. pult PMS 410 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 410 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 4 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (černý), (buk), (stříbrný)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (černý), (buk), (stříbrný) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 02 24 (černý), 33 02 76 (buk), 33 03 44 (stříbrný) Aktivní superhloubkový reproduktor (anglicky subwoofer ) pro domácí kino nebo divadlo - sice s poměrně malými kompaktními

Více

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti:

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti: DB-1A / DB-1P Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití Vlastnosti: Převádí nesymetrický linkový signál na symetrický výstupní signál mikrofonní úrovně. Umožňuje přímé připojení hudebních nástrojů do

Více

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Popis zesilovače-přední panel: 1 3 5 8 11 13 15 17 19 20 22 24 26 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 21 23 25 1. INPUT: Zde připojte Vaši basovou kytaru. K propojení použijte

Více

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE Verze 2.0 Září 2004 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Uživatelský manuál LH-050 Phantom napáječ

Uživatelský manuál LH-050 Phantom napáječ Uživatelský manuál LH-050 Phantom napáječ Uchovejte tento manuál pro Copyright pozdější použití! Reprodukce zakázána! Pozor! Chraňte toto zařízení před deštěm a vlhkostí! Před otevřením krytu odpojte napájecí

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Profesionální ozvučovací. Dvoupásmový reprobox s reproduktorem o průměru 6, 8, 10, 12 nebo 15

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Profesionální ozvučovací. Dvoupásmový reprobox s reproduktorem o průměru 6, 8, 10, 12 nebo 15 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Profesionální ozvučovací systém KAIFAT Dvoupásmový reprobox s reproduktorem o průměru 6, 8, 10, 12 nebo 15 Prosím čtěte tento manuál pečlivě a uložte jej na bezpečném místě. 1. Pasivní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM BEZDRÁTOVÉHO MIKROFONU. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK Skytec mikrofonní set VHF 1 / 10

NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM BEZDRÁTOVÉHO MIKROFONU. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK Skytec mikrofonní set VHF 1 / 10 NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM BEZDRÁTOVÉHO MIKROFONU Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK179178-85 Skytec mikrofonní set VHF 1 / 10 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí!

Více

Uživatelský manuál LS-622 A / LS-822 A. Mixážní pult

Uživatelský manuál LS-622 A / LS-822 A. Mixážní pult Uživatelský manuál LS-622 A / LS-822 A Mixážní pult Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Reprodukce zakázána! Tento uživatelský manuál je platný pro čísla článku 10060050, 10060100. Nejnovější

Více

Uživatelská příručka 1

Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka 1 OBSAH OBSAH...2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ...2 ČELNÍ PANEL...3 ZADNÍ PANEL (V1000plus)...3 ZADNÍ PANEL (V2000plus)...4 ZADNÍ PANEL (V3000plus)...5 ZAPOJENÍ...6 PRACOVNÍ REŽIMY...8 TECHNICKÉ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o. Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení

Více

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mobilní mixážní pult MC CRYPT MCB-1002 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 17 52 Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mono sekce (kanál 1 a 2) (1) MIC- vstup K tomuto souměrnému XLR- vstupu

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Mobilní ozvučovací sestava s výkonem W UŽIVATELSKÝ MANUÁL AUDIO PARTNER s.r.o.

Mobilní ozvučovací sestava s výkonem W UŽIVATELSKÝ MANUÁL AUDIO PARTNER s.r.o. Mobilní ozvučovací sestava s výkonem 2 100 W UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 2014 AUDIO PARTNER s.r.o. Drahý zákazníku, nejprve nám dovolte vám poděkovat za to, že jste zakoupili výrobek společnosti Soundsation.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE - 1 - 1. ÚVOD Každá osoba, která přijde do kontaktu s přístrojem při jeho obsluze, údržbě a instalaci by měla - mít příslušnou kvalifikaci - dodržovat instrukce z tohoto manuálu - uschovat manuál pro pozdější

Více

Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME

Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME ME502/ME502FP/ME602/ME802/ME1002/ME1202 Uživatelský manuál 1. Ovládací prvky a konektory Tato kapitola popisuje různé ovládací elementy mixážního pultu. Funkce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Gobostar Green Star 400 mw

NÁVOD K POUŽITÍ. Gobostar Green Star 400 mw NÁVOD K POUŽITÍ Gobostar Green Star 400 mw Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno A3006210 elite Green Star Laser 400 mw, DMX 1 / 12 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí

Více

Pokud je váš zesilovač máprovozní napětí 120V, zapojte dodaný síťový kabel

Pokud je váš zesilovač máprovozní napětí 120V, zapojte dodaný síťový kabel www.fishman.cz Začínáme Zde jsou některé základní tipy pro nastavení, které vám pomohou dostat jdeš. Chcete-li ovládat Loudbox Mini bezpečně, přečtěte si prosím celý návod k použití, a to zejména Důležité

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

NÁVOD K POUŽITÍ RUBBERLIGHT 5,9, 44 m

NÁVOD K POUŽITÍ RUBBERLIGHT 5,9, 44 m NÁVOD K POUŽITÍ RUBBERLIGHT 5,9, 44 m Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 5 50506009-95 Rubberlight 5,9,44 m Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě

Více

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY NX M22-A STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY NX M22-A STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY NX M22-A STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3 Dbejte všech varování. 4 Dodržujte všechny pokyny. 5. Nepoužívejte

Více

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Přijímač CR88- vysvětlení ovládacích prvků na předním panelu Popis přijímače CR88 1/ Antennas (A a B)- Otočné připevnění antén umožňuje plnou rotaci

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. EMX-5 Mixážní pult. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno Omnitronic EMX-5 1 / 8

NÁVOD K POUŽITÍ. EMX-5 Mixážní pult. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno Omnitronic EMX-5 1 / 8 NÁVOD K POUŽITÍ EMX-5 Mixážní pult Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 8 10006770 Omnitronic EMX-5 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte tento přístroj před deštěm a vlhkem! Před otevřením

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

SCS 62x diskuzní systém

SCS 62x diskuzní systém SCS 62x diskuzní systém Stránka č. 1 Úvodem: Tento diskusní systém se skládá z konferenčních pultíků, ty existují ve variantě pro běžného člena nebo ve variantě pro předsedu diskuse. Oba druhy pultíků

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

AUNA FU-2-B BEZDRÁTOVÝ MIKROFON, 2 MIKROFONY VHF. Návod k použití

AUNA FU-2-B BEZDRÁTOVÝ MIKROFON, 2 MIKROFONY VHF. Návod k použití AUNA FU-2-B BEZDRÁTOVÝ MIKROFON, 2 MIKROFONY VHF Návod k použití 10002233 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození, prosíme

Více

Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160

Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160 1 Návod na použití Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160 2 Co je LoopHEAR 160 (LH160) Zesilovač LH160 byl vyvinut jako stacionární indukční smyčka pro použití ve vozidlech, prodejních místech,

Více

STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ...

STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ... STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ...4 OŽIVENÍ... 5 APLIKACE ECHA NEBO REVERB EFEKTU...6 OVLADAČE

Více

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač NGTA602/NGTA704 Automobilový zesilovač Uživatelská příručka Jako příklad jsou v této příručce znázorněny obrázky modelu NGTA704. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Seznam příslušenství... 2 Funkce

Více

Uživatelský manuál Revize 010621RS

Uživatelský manuál Revize 010621RS Analyzátor vibrací Adash 4900 Uživatelský manuál Revize 010621RS Email: a4900@adash.cz 2 Obsah: Před prvním zapnutím... 4 Úvod... 5 Popis přístroje... 6 Popis čelního panelu... 7 Použití přístroje... 8

Více

PMS 106, 310 výkonové mix. pulty

PMS 106, 310 výkonové mix. pulty PMS 106, 310 výkonové mix. pulty Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 106 a 310 jsou elektronická zařízení, která umožňují směšovat 3(4) monofonní signály a 1(2) stereofonní signály. Z toho monofonní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PROFESIONÁLNÍ REPRODUKTORY KAIFAT SÉRIE HP

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PROFESIONÁLNÍ REPRODUKTORY KAIFAT SÉRIE HP UŽIVATELSKÝ MANUÁL PROFESIONÁLNÍ REPRODUKTORY KAIFAT SÉRIE HP POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU NEBO ELEKTRICKÉHO ŠOKU. UVNITŘ NEJSOU

Více

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů Účel použití DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40 Mixážní pult Mc Crypt SA 100/2 je určen ve spojení se stereo zařízením jak pro domácí, tak i poloprofesionální použití. Slouží pro míchání a regulaci nízko úrovňových

Více

WA 500 diskuzní systém

WA 500 diskuzní systém WA 500 diskuzní systém Stránka č. 1 Úvodem: Tento diskusní systém se skládá z konferenčních pultíků, ty existují ve variantě pro běžného člena (WA 500C) nebo ve variantě pro předsedu diskuse (WA 500P).

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE - 1 - NÁVOD K OBSLUZE MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE Obj.č.: 369 632 Tento Návod k obsluze patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní činnost výrobku a pro jeho zacházení. Dbejte na to,

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

ZS 250 modul zesilovače

ZS 250 modul zesilovače ZS 250 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací modul ZS 250 je určen pro výrobu a montáž do Hifi aktivních subwooferů. Modul je použit v subwooferu SUB 300A a vyniká vysokým standardem zpracování

Více

TPM 4200FX ozvučovací sestava

TPM 4200FX ozvučovací sestava TPM 4200FX ozvučovací sestava Stránka č. 1 Úvodem: Ozvučovací sestava je koncipována jako jedno balení obsahující výkonový mixážní pult s dvěmi reprosoustavami. Koncepce výkonového mix. pultu, srdce celé

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

Q-SPAND MKII. American Audio. Příručka pro rychlé spuštění

Q-SPAND MKII. American Audio. Příručka pro rychlé spuštění American Audio Q-SPAND MKII Příručka pro rychlé spuštění Feather Fader Q-Start Vstupy: 3x phono, 4x line, 4x univerzální a 3x mikrofon Vyvážené výstupy Korekce pro každý kanál 3 kanalový mixér On/Off Fader

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Verze 06/04

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Verze 06/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 51 02 91 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: 26 00 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTS50.B M-BTS50.W cz Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Instalace produktu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a

Více

JAM W, BIAMP. 1È92' 1$ 328ä,7Ë %(=3(ý12671Ë 32.<1< $ 7(&+1,&.e Ò'$-( 9é52%.8

JAM W, BIAMP. 1È92' 1$ 328ä,7Ë %(=3(ý12671Ë 32.<1< $ 7(&+1,&.e Ò'$-( 9é52%.8 JAM 100 100 W, BIAMP 1È92' 1$ 328ä,7Ë %(=3(ý12671Ë 32.

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Register your product and get support at SPA1260. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at  SPA1260. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/support SPA1260 CS Příručka pro uživatele a (L) (R) b (L) (R) c d e (L) (R) f (L) (R) AUX CS Upozornění: Výrobek nesmí být vystaven kapajícím nebo

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

Digitální sluchátka CL7200

Digitální sluchátka CL7200 1 Návod na použití Digitální sluchátka CL7200 2 Obsah balení 3 Instalace 4 5 Nabíjení baterií 6 Párování 7 Nastavení hlasitosti 8 Jak sluchátka CL7200 používat 9 Nyní máte vaše sluchátka CL7200 nastavené

Více

Návod k používání Czevitrum Lighting elements

Návod k používání Czevitrum Lighting elements Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega

Více

JPA 1242 rozhlasová ústředna

JPA 1242 rozhlasová ústředna JPA 1242 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1242 je modelem kompaktní rozhlasové ústředny jejíž velkou devizou je modul DVD přehrávače spolu s tunerem a přehráváním Mp3 také z USB flash paměti.

Více

DMC 2440 mixážní pult

DMC 2440 mixážní pult DMC 2440 mixážní pult Stránka č. 1 Úvodem: Dostává se vám do rukou mixážní pult DMC 2440. Obsahuje 4 mono a 4 stereo vstupy. Mono vstupy jsou jak nesymetrické tak i symetrické přes konektory Jack 6,3 a

Více