MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, Praha 414

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414"

Transkript

1 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, Praha 414 Č.j.: MV /PO-PSM-2014 V Praze 10. prosince 2014 Výtisk jediný Počet listů: 2 Přílohy: 2/18 listů Protokol o posouzení kvalifikace sepsaný dne 10. prosince 2014 při posuzování kvalifikace dodavatele na veřejnou zakázku Cisternové automobilní stříkačky vodní paprsek - spolufinancované z IOP vyhlášenou MV GŘ HZS ČR vedoucím oddělení veřejných zakázek Ing. Tomášem Vlašánkem pod č.j.: MV /PO-PSM Dne 3. prosince 2014 se sešla komise ustanovená zadavatelem (viz čj.: MV /PO-PSM- 2014) pro posouzení kvalifikace dle 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Všichni členové komise podepsali čestná prohlášení o nepodjatosti ve smyslu 59 odst. 2 věty druhé zákona, která jsou již součástí Protokol o otevírání obálek č.j.: MV /PO-PSM Komise posuzovala kvalifikace uchazečů, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a splnili požadavky dle 71 odst. 8 zákona (viz Protokol o otevírání obálek). Komise posoudila kvalifikaci následujících uchazečů: THT Polička, s.r.o., IČ: KOBIT, spol. s r.o., IČ: WISS CZECH, s.r.o., IČ: Ziegler Hasičská Technika s.r.o., IČ: Zadavatel požadoval po uchazečích prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) až k), 54 písm. a) a b) zákona a splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 56 zákona odst. 1 písm. a). U nabídky č. 2., KOBIT, spol. s r.o. komise zjistila následující nedostatek. V nabídce byl přiložen výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, který obsahoval pouze platné údaje ke dni vyhotovení, ze kterého není jasná historie nástupnických organizací, a tudíž komise nemůže posoudit, zda technická kvalifikace prokazovaná subdodavatelem je v pořádku. Komise následně využila 59 odst. 4 zákona a požádala dopisem (Čj. MV /PO-PSM- 2014) o doplnění úplného výpisu prokazující profesní kvalifikaci subdodavatele dle 54 písm. a) zákona, nejpozději do středy do 8:00 hod. U nabídky č. 4. Ziegler Hasičská Technika s.r.o., komise zjistila následující nedostatky. Nebylo, dle 51 odst. 4 písm. a) zákona, přiloženo čestné prohlášení subdodavatele dle 53 odst. 1 písm. j) zákona, dle legislativy České republiky. Komise dále konstatovala, že předložená reference o dodávce 26 ks hasičských vozidel Ziegler, požadavky dle 56 odst. 1 písm. a) zákona, jelikož z reference jasně nevyplývá, že techniku dodal subdodavatel Ziegler Feuerwehrgerätetechnik GmbH & Co. KG.. Dále komise konstatovala, že uchazeč tento dokument nepředložil, dle bodu 8.2 písm. a) Zadávací dokumentace, s ověřeným překladem do českého jazyka.

2 Komise se na základě sdělení členů Ing. Petra Škopka a Ing. Adama Břízy, kteří jsou zároveň členy hodnotící komise, že nabídka uchazeče Ziegler Hasičská Technika s.r.o. byla hodnotící komisí vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele, rozhodla, že nevyužije ustanovení 59 odst. 4 zákona a nedožádá chybějící doklady. Komise se takto rozhodla z důvodu toho, aby v této fázi zadávacího řízení zbytečně administračně nešikanovala uchazeče, jelikož ve fázi posouzení nabídek došlo k vyřazení nabídky a následně dojde i k vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. V případě, že uchazeč uspěje v možném námitkovém a přezkumném řízení ohledně oprávněnosti vyloučení a zadavatel, jako nápravné opatření vrátí uchazeče zpět do účasti v zadávacím řízení, komise zadavateli doporučuje, chybějící doklady od tohoto uchazeče dožádat. Komise konstatuje, že uchazeče Ziegler Hasičská Technika s.r.o. ke dni 3. prosince 2014 kvalifikaci k předmětné zakázce, nesplnil. U nabídky č. 1 a nabídky č. 3 komise neshledala žádné nedostatky. Po posouzení požadovaného dokladu, který komise obdržela (viz seznam doručených dokladů k doplnění kvalifikace, příloha č. 2, tohoto protokolu) komise dne 10. prosince 2014 konstatovala, že doručené nabídky č. 1, 2 a 3 splňují kvalifikační předpoklady k předmětné veřejné zakázce v plném rozsahu. Níže podepsaní členové komise prohlašují svými podpisy, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a že s nimi bezvýhradně souhlasí: Podpisy komise:... Ing. Petr Škopek Jarmila Sochorová Ing. Adam Bříza

3 K čj.: MV /PO-PSM-2014 Příloha č. 1 V Praze 10. prosince 2014 Počet listů: 3 Seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali technické kvalifikační předpoklady dle 59 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 2. Uchazeč č. 1 THT Polička, s.r.o. Starohradská 316, Dolní Předměstí, Polička, IČ.: Seznam významných dodávek Osvědčení o dodání požárního automobilu 3. Potvrzení reference 4. Osvědčení 5. Reference pro THT, s.r.o. Polička 6. Osvědčení 7. Reference 8. Osvědčení 9. Osvědčení objednatele 10. Osvědčení 1 Osvědčení Osvědčení o realizaci dodávek Osvědčení o provedení dodávek Vystavení osvědčení (reference) 15. Reference odběratele 16. Osvědčení 17. Potvrzení reference 18. Osvědčení THT Polička, s.r.o. Jaroslav Lorenc NET4GAS, s.r.o. Bc. Lukáš Brandejs Město Rájec-Jestřábí Ing. Pavel Perout Obec Chotyně Jana Mlejnecká HZS Moravskoslezského kraje, plk. Ing Zdeňek Nytra Město Koznějov Ing. Petr Sýkora Město Podivín Stanislav Machovský Obec Těmice Hana Tomanová Obec Žabčice Mgr. Vladimír Šmerda Obec Česká Kubice Ing. Vladimír Koranda Obec Doubrava Ing. Květuše Szyroká HZS Karlovarského kraje plk. Ing. Jana Kučmínová HZS Středočeského kraje Plk. Ing. Miloš Hladík HZS Moravskoslezského kraje plk. Ing Zdeňek Nytra Obec Křižany Václav Honsejk HZS Plzeňského kraje Plk. Ing. František Pavlas Město Rousínov Ing František Havíř Město Nová Bystřice Vladimír Bláha ks CAS 1ks CAS 30 TATRA X x x x ks CAS 30 TATRA X X x x x x ks CAS 20 TATRA ks CAS 20 TATRA

4 Vystavení osvědčení (reference) Vystavení osvědčení (reference) 2 Osvědčení Obec Zruč Senec Ing. Miroslav Král HZS Moravskoslezského kraje plk. Ing Zdeňek Nytra Obec Petrov nad Desnou Ing. Jan Vaníček ks CAS 20 TATRA 4 ks CAS 20 M-B ECONIC 4x2 1 ks CAS 15 Mercedes-Benz ATEGO 4x4 Uchazeč č. 2 KOBIT, spol. s r.o. Rozvojová 269, Praha 6, IČ.: Subdodavatel KOBIT - THZ, s.r.o. Tovární 123, Slatiňany, IČ.: Na základě Smlouvy o poskytnutí subdodávky ze dne Dodávky nástaveb KOBIT - THZ, s.r.o. KOBIT - THZ, s.r.o. JUDr. Jaromír Pokorný SC AUTOMOTIVE SERVICE SRL Florin Bancas Město Jablonné v Podještědí Sadílek Petr Město Cvikov JUDr. Jaroslav Švehla Správa železniční dopravní cesty Jiří Koloc MURTEC s.r.o. Ing. Ladislav Bujna Město Kojetín Jiří Šírek Město Volary Martina Pospíšilová ks CAS ks CAS 30 VOLVO 6x ks CAS 20 SCANIA 440 CB 4x4 1 ks CAS 30 SCANIA 440 CB 6x6 2 ks CAS 20 SCANIA 440 CB 4x4 4 ks CAS 20 MAN TGS x6 1 ks CAS 20 MAN TGS x ks CAS 20 MAN TGS x4

5 2. 3. Uchazeč č. 3 WISS CZECH, s.r.o. Halenkovice 10, , IČ.: Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačního předpokladu Referenční listina o splnění dodávky Referenční listina o splnění dodávky WISS CZECH, s.r.o. Luděk Štěpáník MV GŘ HZS ČR plk. Ing. František Zadina MV GŘ HZS ČR plk. Ing. František Zadina ks CAS ks CAS /540 S3VH 34 ks CAS /240 S2T Uchazeč č. 4 Ziegler Hasičská Technika s.r.o. Tuřanka 1222/115, Brno., IČ.: Subdodavatel Ziegler Feuerwehrgerätetechnik GmbH & Co. KG Neue Str Mühlau, Německo DIČ.: DE Na základě Smlouvy č.s-zht/ mezi dodavatelem a subdodavatelem ze dne Seznam významných dodávek 2. Reference Ziegler Hasičská Technika s.r.o. Ofer Haliamish, OFER FIRE RESCUE&SALVA GE LTD., Israel ks CAS 30/40-3 MAN 4x ks CAS 30/40-3 MAN 4x4 NE

6 K čj.: MV /PO-PSM-2014 Příloha č. 2 V Praze 10. prosince 2014 Počet listů: 1 Počet příloh: 1/14 Seznam dokladů které byly k prokázání kvalifikace doloženy dodatečně dle 59 odst. 6 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů číslo Doklad 1 Úplný výpis z obchodního rejstříku Předložil Datum vyhotovení Splňuje / Nesplňuje KOBIT, spol. s r. o. IČ: Splňuje