TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová čerpadla série Hz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová čerpadla série 100 50 Hz"

Transkript

1 TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Série Oběhová čeradla série z

2 Obsah Všeobecné údaje Výkonový rozsah Výrobní rogram, x V, z Tyové klíče 6 GRUNDFOS ALPA 6 GRUNDFOS ALPA+ 6 UP, UPS 6 GRUNDFOS COMFORT 6 Použití 7 Otoné soustavy 7 Systémy cirkulace telé (užitkové) vody 7 Chladicí a klimatizační soustavy 7 Konstrukce 8 Materiálová secifikace 8 Instalace 8 Motor 9 Čerané kaaliny 9 Okolní telota a telota čerané kaaliny Maximální tlak v soustavě Tlak na sání Označování energetickými štítky Poznámky k charakteristickým křivkám Technické údaje Oběhová čeradla ro otoné soustavy Čeradlo s odlučovačem vzduchu Oběhová čeradla ro otoné soustavy GRUNDFOS COMFORT 7 Seciální rovedení Tyová řada, seciální rovedení Příslušenství Potrubní říojky Řídící jednotky Grundfos Sady šroubení a ventilů Sady teelně-izolačních krytů Servisní sady ro ALPA a ALPA+ Časový sínač a termostat ro COMFORT Fitinky ro COMFORT Další dokumentace výrobků WebCAPS WinCAPS 6

3 Všeobecné údaje Série Výkonový rozsah 6 6 GRUNDFOS ALPA ALPA XX-6 ALPA XX- ALPA XX Q [m³/h] TM 9 7 GRUNDFOS ALPA+ ALPA+ XX-6 ALPA+ XX Q [m³/h] Q [l/s] TM 986

4 Všeobecné údaje Série UPS - UPS - UPS. UPS -6 UPS - UPS -8 UPS -8 (F) UPS - UPS -6. UPS - UPS - UPS - UPS - F UPS -8 F UPS - UPS - UPS Q [m³/h] Q [l/s] TM COMFORT, UP-N, UP(S)-B UP -8 B. UPS -6 B UP - N UPS -8 B (FB) UPS - FB. UPS - B UP - N 8..8 UP - B 6.6 UP - BX UP - N. UP -7 N Q [m³/h] Q [l/s] TM 96

5 Všeobecné údaje Série Výrobní rogram, x V, z Materiál čeradla litina litina litina litina Telota čerané kaaliny + C až +9 C + C až + C C až + C C až +9 C korozivzdorná ocel/bronz + C až + C korozivzdorná ocel/bronz C až + C bronz C až +9 C mosaz + C až +9 C Poloha svorkovnice TM TM ALPA - ALPA - ALPA - ALPA - ALPA -6 ALPA -6 ALPA -6 Poloha svorkovnice TM 7 TM 7 TM 7 TM 7 TM 7 TM 7 TM 7 TM 7 ALPA+ - ALPA+ -* ALPA+ - ALPA+ -6 ALPA+ -6 ALPA+ -6 UPS - UPS - UPS - UPS - UPS - UPS - UPS - UPS - UPS -6 UPS -6 UPS -8 UPS -8 UPS - UPS - UPS - F UPS -8 F UPS -8 F UP - UP - UP -7 N UP - N UP - N UP - N UPS - B UPS -6 B UP -8 B UPS -8 B UPS - FB UPS - FB Na vyžádání: Těleso čeradla s odlučovačem vzduchu, ty A. Seciální řada zdvojených čeradel a čeradel 6 z, strana.

6 Všeobecné údaje Série Tyové klíče GRUNDFOS ALPA Příklad ALPA - 8 Tyová řada Jmenovitý růměr (DN) sacího a výtlačného hrdla [mm] Maximální doravní výška [dm] : těleso čeradla z litiny N: těleso čeradla z korozivzdorné oceli A: těleso čeradla s odlučovačem vzduchu Stavební délka čeradla [mm] GRUNDFOS ALPA+ Příklad ALPA+ - (A) (B) 8 GRUNDFOS COMFORT Příklad UP - B X U T Tyová řada Tyová řada: = R /, délka 8 mm = G /, délka mm Maximální doravní výška [dm] Těleso čeradla z bronzu Integrovaný uzavírací a zětný ventil Časový sínač, hodin Termostat Tyová řada Jmenovitý růměr (DN) sacího a výtlačného hrdla [mm] Maximální doravní výška [dm] Těleso čeradla s odlučovačem vzduchu Bronzové těleso čeradla Stavební délka čeradla [mm] UP, UPS Příklad UP S D - F Tyová řada S = řeínač otáček Zdvojené čeradlo Jmenovitý růměr (DN) sacího a výtlačného hrdla [mm] Maximální doravní výška [dm] Potrubní říojka: = trubkový závit (bez ísmene = trubkový závit) F = říruba Těleso čeradla: = litina (bez ísmene = litina) N = korozivzdorná ocel B = bronz A = těleso čeradla s odlučovačem vzduchu, růtok vody nahoru K = verze ro studenou vodu KU = verze ro studenou vodu (zalitá svorkovnice) 6

7 Všeobecné údaje Série Použití Oběhová čeradla Grundfos série jsou navržena zejména ro otoné soustavy. Ulatní se však rovněž ři zajišt ování cirkulace telé (užitkové) vody a kaalin v chladicích a klimatizačních soustavách. Otoné soustavy Pro soustavy ústředního a dálkového vytáění jsou určena čeradla ALPA, ALPA+ nebo UPS. Čeradla GRUNDFOS ALPA a ALPA+ regulují omocí změny otáček automaticky diferenční tlak tak, že řizůsobují svůj výkon skutečným rovozním ožadavkům na telo, a to bez oužití externích součástí. U čeradel UPS je možno zvolit jeden ze tří otáčkových stuňů. Uvedená čeradla se oužívají zejména v jedno a dvoutrubkových otoných soustavách. Své ulatnění najdou však také nař. ve směšovacích smyčkách v rámci velkých otoných soustav. Pro systémy odlahového vytáění dooručujeme oužít naše oběhová čeradla ALPA N, ALPA+ B a UP(S) B vzhledem k tomu, že v čerané kaalině bývá často řítomen vzduch, který zůsobuje korozi litinových těles čeradel. Systémy cirkulace telé (užitkové) vody K zajišt ování cirkulace telé vody lze dooručit oužití našich čeradel ALPA N a UP N s tělesem z korozivzdorné oceli, oř. čeradel COMFORT a UP(S) B, která mají těleso v materiálovém rovedení mosaz/bronz. Cirkulační čeradla UP N a UP(S) B je možno řiojit k časovému sínači a zajistit tak jejich energeticky úsorný rovoz. Časový sínač může sínat čeradlo tak, aby racovalo ouze v době, kdy se obvykle ožaduje dodávka telé vody. Cirkulační čeradlo COMFORT je možno dodat s integrovaným časovým sínačem a termostatem. Dooručuje se udržovat rovozní telotu na úrovni nižší než 6 C a ředcházet tak tvorbě vodního kamene. Chladicí a klimatizační soustavy V chladicích a klimatizačních soustavách se oužívají standardní čeradla tyu UPS nebo seciální verze čeradel UPS K, v závislosti na říslušném tyu a velikosti. Viz výrobní rogram na straně. Telotní rozsah: C až +9 C C až + C. Uvedená čeradla jsou vhodná k zajišt ování cirkulace studené i horké vody. Obr. Jednotrubková otoná soustava Obr. Dvoutrubková otoná soustava Obr. Soustava odlahového vytáění Obr. Soustava cirkulace telé vody TM TM TM TM

8 Všeobecné údaje Série Konstrukce Oběhová čeradla ALPA, ALPA+ a UP/UPS jsou mokroběžná čeradla se zaouzdřeným rotorem, tj. čeradlo a motor tvoří jednu komaktní jednotku bez hřídelové ucávky, ouze se dvěma těsnicími kroužky. Ložiska jsou mazána čeranou kaalinou. Charakteristické rvky těchto čeradel jsou: keramický hřídel a radiální ložisko uhlíkové axiální ložisko oddělovací vložka (membrána) a oěrná deska ložiska z korozivzdorné oceli oběžné kolo z korozivzdorného materiálu těleso čeradla z litiny, bronzu nebo korozivzdorné oceli. Obr. 6 UPS, verze N 6 TM Materiálová secifikace Obr. ALPA Pol. Součást Materiál Řídící jednotka komozit/pc 9 Oddělovací vložka korozivzdorná ocel Radiální ložisko keramika řídel Pouzdro rotoru keramika korozivzdorná ocel Axiální ložisko uhlík Kroužek axiálního ložiska ryž EPDM Oěrná deska ložiska 6 Oběžné kolo 8 Těleso čeradla Těsnicí kroužky korozivzdorná ocel komozit PP nebo PES litina korozivzdorná ocel ryž EPDM EN/DIN W. No. TM AISI/ ASTM... EN-JL EN.8 A8- B Pol. Součást Materiál Č. mat. dle DIN Těleso čeradla Instalace litina EN-GJL-/ bronz korozivzdorná ocel Oběžné kolo komozit, PP nebo PES řídel keramika Ložisko keramika/uhlík 6 Oěrná deska ložiska Kroužek axiálního ložiska Těsnicí kroužky EN-JL / korozivzdorná ocel. korozivzdorná ocel/ ryž EPDM. ryž EPDM Čeradlo musí být vždy instalováno s hřídelem motoru v horizontální oloze. Při souštění čeradla je třeba odvzdušnit oddělovací vložku (membránu) čeradla. Za tím účelem u čeradel UP/UPS uvolněte odvzdušňovací zátku umístěnou v horní části motoru. V relativně krátké době vytlačí otáčející se rotor čeradla zbylý vzduch řes hřídel do soustavy. Obr. 7 Čeradla s horizontálním hřídelem motoru TM

9 Všeobecné údaje Série Motor GRUNDFOS ALPA Motor čeradla je čtyřólový synchronní motor s ermanentním magnetem. Řídící jednotka čeradla je vestavěna do svorkovnice, která je řievněna k tělesu statoru dvěma šrouby a elektricky řiojena ke statoru konektorem. Svorkovnice, která obsahuje řídící jednotku čeradla, je oatřena dislejem a dvěma řeínači. Po zanutí řívodu naájecího naětí se dislej rozsvítí a ukazuje aktuální energetický říkon čeradla. Zmíněné dva řeínače slouží: k nastavení říslušného rovozního režimu čeradla a k aktivaci nebo deaktivaci funkce automatického redukovaného nočního rovozu. Parametry řídící jednotky čeradla vyhovují normám EN 6-6- a EN Motor čeradla GRUNDFOS ALPA je chráněn elektronikou instalovanou ve svorkovnici a nevyžaduje žádnou externí motorovou ochranu. GRUNDFOS ALPA+ Motor čeradla je dvouólový asynchronní motor s kotvou nakrátko a s odrušovacím filtrem dle normy VDE 87. Svorkovnice a motorová jednotka jsou odzkoušeny v souladu s normou VDE 7. Svorkovnice je uevněna k tělesu statoru šrouby a elektricky řiojena ke statoru konektorem. Svorkovnice, která obsahuje řídící jednotku čeradla, je oatřena řeínačem ro volbu charakteristické křivky čeradla a signálkou k indikaci zanutého řívodu naájecího naětí. Řídící jednotka čeradla vyhovuje ožadavkům normy EN Motor čeradla GRUNDFOS ALPA+ má imedanční ochranu a nevyžaduje roto žádnou další externí motorovou ochranu. Čeradla UP, UPS Čeradla UP, UPS jsou oháněna dvou nebo čtyřólovým asynchronním motorem s kotvou nakrátko, jehož arametry odovídají směrnici o EMC (elektromagnetická komatibilita). Motory vyhovují normě EN 6-6- a EN EN Svorkovnice a motorová jednotka čeradla jsou testovány v souladu s normami EN 6-: a EN 6 --:.. Čeradla v jednofázovém rovedení se dodávají ve verzích s jedním, dvěma nebo třemi otáčkovými stuni. Čeradla v trojfázovém rovedení se dodávají ve verzích s jedním nebo dvěma otáčkovými stuni. Svorkovnice čeradla je snadno řístuná a její svorky jsou vhodné ro řiojení jednotlivých funkčních kabelů. Kabelová růchodka je vodotěsná a má vestavěné odlehčení kabelu. K usnadnění řiojení kabelu je kabelovou růchodku u jednofázových motorů možno vytlačit z jejího vedení. Třída izolace: F/. Kabelová říojka: Pg ro kabel,6 mm. Většina tyů je oatřena zabudovaným a zaojeným termokontaktem nebo má imedanční ochranu. Proto není zaotřebí žádná externí motorová ochrana. Čerané kaaliny V závislosti na daném tyu jsou oběhová čeradla Grundfos navržena ro čerání následujících kaalin: řídké, čisté, neagresivní a nevýbušné kaaliny bez obsahu evných nebo vláknitých říměsí chladicí kaaliny, neobsahující minerálních oleje telá (užitková) voda změkčená voda. Kinematická viskozita vody činí ν = mm /s ( cst) ři C. Pokud se oběhové čeradlo oužívá k čerání kaaliny, která má vyšší viskozitu, bude jeho hydraulický výkon nižší. Příklad: % glykol vykazuje ři C viskozitu cca mm /s ( cst) a výkon čeradla je nižší o cca %. Při volbě čeradla je roto třeba brát v úvahu rovněž viskozitu čerané kaaliny. 9

10 Všeobecné údaje Série Okolní telota a telota čerané kaaliny Teloty čerané kaaliny: viz tabulka na straně. Okolní telota ro standardní čeradla s říustnou telotou čerané kaaliny v rozsahu + C až + C musí být vždy nižší než telota čerané kaaliny, rotože jinak dochází v tělese statoru čeradla ke kondenzaci ar. Maximální tlak v soustavě Čeradlo s řiojovacími šroubeními (PN ): Čeradlo s řiojovacími řírubami (PN 6/):, MPa ( barů).,6/, MPa (6/ barů). Čeradlo s řírubami Grundfos:, MPa ( barů). Tlak na sání Aby bylo vyloučeno nebezečí kavitace a oškození ložisek čeradla, musí být na sacím hrdle čeradla vždy minimální tlak (nátoková výška) odle následující tabulky: Telota čerané kaaliny 8 C 9 C C Tlak na sání, m,8 m, m,9 baru,7 baru,8 baru Označování energetickými štítky Oběhová čeradla Grundfos, s výjimkou čeradel GRUNDFOS COMFORT, UP N a zdvojených čeradel, jsou oatřena energetickým štítkem. Na tomto energetickém štítku je vyznačen stueň energetické náročnosti ředmětného čeradla. Systém klasifikace energetické náročnosti obsahuje sedm stuňů označených ísmeny A až G. Úroveň A je nejleší. Údaj uvedený na energetickém štítku lze oužívat ro orovnání čeradel stejného tyu a velikosti. Poznámky k charakteristickým křivkám Níže uvedené oznámky se vztahují k výkonovým křivkám uvedeným na následujících stranách: Tučně rovedené části křivek udávají dooručený rovozní rozsah. Zkušební kaalina: voda bez obsahu vzduchu Křivky čeradel GRUNDFOS ALPA a ALPA+ latí ro kaalinu mající telotu 6 C a hustotu ρ = 98, kg/m. U čeradel UP a UPS bylo měření rovedeno s vodou o telotě 8 C u čeradel určených ro Velkou Británii ( x - V) a C ro ostatní čeradla. Všechny křivky udávají růměrné hodnoty a nesmí se oužívat jako garanční křivky. Pokud je ožadován určitý minimální výkon, musí být rovedeno individuální měření. Křivky čeradel GRUNDFOS ALPA a ALPA+ se vztahují ke kaalině vykazující kinematickou viskozitu ν =,7 mm /s (,7 cst). Křivky čeradel UP, UPS se vztahují ke kaalině s viskozitou ν = mm /s ( cst). Převodový oměr mezi hodnotou doravní výšky a tlakem byl stanoven ro vodu s hustotou ρ = kg/m. Pro kaaliny s jinou hustotou, nař. ro horkou vodu, je výtlačný tlak čeradla římo úměrný hustotě kaaliny. TM Obr. 8 Energetický štítek, čeradlo GRUNDFOS ALPA v energetické třídě A

11 Oběhová čeradla ro otoné soustavy ALPA -, -, - x V, z [kp a] Q[m³/h] Q[l/s] TM 96 7 TM 9 67 Otáčky P [W] I / [A] Min., Max.,9 Čeradlo má zabudovanou ochranu roti řetížení. Příojky: Viz "Souravy šroubení a armatur" na str. Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: A Alternativní rovedení: těleso čeradla z korozivzdorné oceli, ty N (ouze ALPA - N 8) Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B B B G netto brutto [m ] ALPA ,9,,8 ALPA /,9,,8 ALPA - (N) /,,,8 ALPA ,,,8

12 Oběhová čeradla ro otoné soustavy ALPA - x V, z [kp a] Q[m³/h] Q[l/s] TM TM 9 67 Otáčky P [W] I / [A] Min., Max.,7 Čeradlo má zabudovanou ochranu roti řetížení. Příojky: Viz "Souravy šroubení a armatur" na str.. Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: A Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B B B G netto brutto [m ] ALPA /,9,,8 ALPA /,,,8

13 Oběhová čeradla ro otoné soustavy ALPA -6, -6, -6 x V, z [kp a] Q[m³/h] Q[l/s] TM 97 7 TM 9 67 Otáčky P [W] I / [A] Min., Max.,8 Čeradlo má zabudovanou ochranu roti řetížení. Příojky: Viz "Souravy šroubení a armatur" na str.. Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: A Alternativní rovedení: těleso čeradla z korozivzdorné oceli, ty N (ouze ALPA -6 N 8) Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B B E G netto brutto [m ] ALPA ,9,,8 ALPA /,9,,8 ALPA -6 (N) /,,,8 ALPA ,,,8

14 Oběhová čeradla ro otoné soustavy ALPA+ -, -, - x V, z G B L Q [m³/h] Q [l/min] TM 7 B B TM 6 Otáčky P [W] I / [A] Min.,9 Max., I, II,6 III, Motor má zabudovanou teelnou ochranu roti řetížení. Příojky: Viz "Souravy šroubení a armatur" na str.. Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: B Alternativní rovedení: Těleso čeradla z bronzu, ty B (ouze ALPA+ - B 8) Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B B G netto brutto [m ] ALPA ,,6, ALPA /,,6, ALPA /,6,, ALPA ,7,, motnosti čeradel v bronzovém rovedení jsou asi o % vyšší.

15 Oběhová čeradla ro otoné soustavy ALPA+ -6, -6, -6 x V, z 6 G B L Q [m³/h] Q [l/min] TM 7 B B TM 6 Otáčky P [W] I / [A] Min., Max. 8, I,7 II, III 8, Motor má zabudovanou teelnou ochranu roti řetížení. Příojky: Viz "Souravy šroubení a armatur" na str.. Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: B Alternativní rovedení: Těleso čeradla z bronzu, ty B (ouze ALPA+ -6 B 8) Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B B G netto brutto [m ] ALPA ,,6, ALPA /,,6, ALPA /,6,, ALPA ,7,, motnosti čeradel v bronzovém rovedení jsou asi o % vyšší. UPS - / UPS - 8 x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 976 TM 986 Otáčky P [W] I / [A] 6,6,8, Příojky: Šroubení a ventily /" nebo " Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: F Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UPS /,6,8, UPS

16 Oběhová čeradla ro otoné soustavy UPS - / UPS - 8 x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM TM 986 Otáčky P [W] I / [A],,6, Příojky: Šroubení a ventily /" nebo " Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: D Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UPS /,6,8, UPS ,6,8, UPS - / UPS - 8 x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 979 TM 986 Otáčky P [W] I / [A],,6, Příojky: Šroubení a ventily /", " nebo /" Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: B Verze ro studenou vodu: K od C do +9 C (TF 9) Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UPS /,6,8, UPS ,6,8, 6

17 Oběhová čeradla ro otoné soustavy UPS - / UPS - 8 x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 97 TM 986 Otáčky P [W] I / [A],,,6 Příojky: Šroubení a ventily /", " nebo /" Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: B Verze ro studenou vodu: K od C do +9 C (TF 9) Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UPS /,6,8, UPS ,6,8, UPS -6 / UPS -6 8 x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 97 TM 986 Otáčky P [W] I / [A] 7, 6,7, Příojky: Šroubení a ventily /", " nebo /" Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: C Verze ro studenou vodu: K od C do +9 C (TF 9) Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UPS /,6,8, UPS ,6,8, 7

18 Oběhová čeradla ro otoné soustavy UPS -8 8 x V, z Q [m³/h]..... Q [l/s] TM 97 TM 89 Otáčky P [W] I / [A] 9,8 7,78,6 Příojky: Šroubení a ventily /" nebo " Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: C až + C (TF ) Energetická třída: D Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UPS /,,,8 UPS -8 8 x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 97 TM 89 Otáčky P [W] I / [A],,9,6 Příojky: Šroubení /" nebo " a ventily /" Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: C až + C (TF ) Energetická třída: D Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UPS ,8,, 8

19 Oběhová čeradla ro otoné soustavy UPS - 8 x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 9 TM 9 Otáčky P [W] I / [A], 8,78, Příojky: Šroubení a ventily /" Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: C až +9 C (TF ) Energetická třída: F Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UPS /,,6,6 UPS - 8 x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 9 TM 9 Otáčky P [W] I / [A] 7,8,9,6 Příojky: Šroubení a ventily /" Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až +6 C (TF 9) Energetická třída: E Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UPS /,,6,6 9

20 Oběhová čeradla ro otoné soustavy UPS -8 F x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 97 TM 99 Otáčky P [W] I / [A],,9,6 Příojky: Tlak v soustavě: Telota čerané kaaliny: Energetická třída: Závitové říruby /" nebo řivařovací říruby mm Max. 6/ barů + C až + C (TF ) D Rozměry [mm] motnosti [kg] Přeravní objem L B B netto brutto [m ] UPS -8 F , 6,8, UPS - F x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 97 TM 99 Otáčky P [W] I / [A],,8 8,8 Příojky: Tlak v soustavě: Telota čerané kaaliny: Energetická třída: Závitové říruby /" nebo řivařovací říruby mm Max. 6/ barů C až + C (TF ) C Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B netto brutto [m ] UPS - F , 8,,

21 Oběhová čeradla ro otoné soustavy UPS -8 F x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 97 TM 989 Otáčky P [W] I / [A],,9,6 Příojky: Tlak v soustavě: Telota čerané kaaliny: Energetická třída: Závitové říruby /" nebo řivařovací říruby mm Max. 6/ barů C až + C (TF ) D Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B netto brutto [m ] UPS -8 F , 8,,

22 Oběhová čeradla ro otoné soustavy Čeradlo s odlučovačem vzduchu Grundfos Airlectric je sojené oběhové čeradlo a odlučovač vzduchu. Odlučovač vzduchu odstraňuje vzduch ze soustavy a tak oskytuje otimální rovozní odmínky ro jakékoliv automatické odvzdušnění - bez dodatečných nákladů na instalaci. Kaalina obsahující vzduch je vedena od sacího hrdla na trysku komory odlučovače vzduchu, kde je vystavena nucené cirkulaci v oměrně velkém rostoru této komory. Tím se v horní části komory vytvoří nižší tlak, který solu s nižší rychlostí roudění kaaliny v komoře odlučovače zůsobí vyloučení bublin vzduchu kaaliny. Čeradlo s odlučovačem vzduchu se dodává ouze ro růtok čerané kaaliny směrem nahoru. Těleso čeradla je oatřeno závitem R /8 ro montáž odvzdušňovacího ventilu. Odvzdušňovací ventil není součástí dodávky čeradla, je nutno jej objednat jako říslušenství. Obr. 9 Čeradlo s odlučovačem vzduchu TM

23 Oběhová čeradla ro otoné soustavy ALPA - A x V, z [kp a] Q[m³/h] Q[l/s] TM 96 7 TM 9 67 Otáčky P [W] I / [A] Min., Max.,9 Čeradlo má zabudovanou ochranu roti řetížení. Příojky: Viz "Souravy šroubení a armatur" na str.. Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: A Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B B B G netto brutto [m ] ALPA - A /,,,6 ALPA -6 A x V, z [kp a] Q[m³/h] Q[l/s] TM 97 7 TM 9 67 Otáčky P [W] I / [A] Min., Max.,8 Čeradlo má zabudovanou ochranu roti řetížení. Příojky: Viz "Souravy šroubení a armatur" na str.. Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: A Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B B E G netto brutto [m ] ALPA -6 A /,,,6

24 Oběhová čeradla ro otoné soustavy ALPA+ - A 8 x V, z G B R /8 L Q [m³/h] Q [l/min] TM 7 B B TM 6 Otáčky P [W] I / [A] Min.,9 Max., I, II,6 III, Motor má zabudovanou teelnou ochranu roti řetížení. Příojky: Viz "Souravy šroubení a armatur" na str.. Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: B Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B B G netto brutto [m ] ALPA+ - A /,6,, ALPA+ -6 A 8 x V, z 6 G B R /8 L Q [m³/h] Q [l/min] TM 7 B B TM 6 Otáčky P [W] I / [A] Min., Max. 8, I,7 II, III 8, Motor má zabudovanou teelnou ochranu roti řetížení. Příojky: Viz "Souravy šroubení a armatur" na str.. Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: B Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B B G netto brutto [m ] ALPA+ -6 A /,6,,

25 Oběhová čeradla ro otoné soustavy UPS - A 8 x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 976 TM 89 Otáčky P [W] I / [A] 6,6,8, Příojky: Šroubení a ventily /" nebo " Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: F Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L L B B G netto brutto [m ] UPS - A /,,7, UPS - A 8 x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM TM 89 Otáčky P [W] I / [A],,6, Příojky: Šroubení a ventily /" nebo " Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: D Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L L B B G netto brutto [m ] UPS - A /,,7,

26 Cirkulační čeradla ro otoné soustavy UPS - A 8 x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 979 TM 89 Otáčky P [W] I / [A],,6, Příojky: Šroubení a ventily /" nebo " Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: B Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L L B B G netto brutto [m ] UPS - A /,,7, UPS -6 A 8 x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 97 TM 89 Otáčky P [W] I / [A] 7, 6,7, Příojky: Šroubení a ventily /" nebo " Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: C Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L L B B G netto brutto [m ] UPS -6 A /,,7, 6

27 Cirkulační čeradla ro cirkulaci telé vody GRUNDFOS COMFORT ydraulická část čeradla je od statoru hermeticky oddělena vložkou z korozivzdorné oceli. Motor lze snadno oddělit od tělesa čeradla za účelem rovádění údržby nebo záměny. Čeradlo GRUNDFOS COMFORT se dodává solu s teelně-izolačním krytem. Okolní telota a telota čerané kaaliny Telota čerané kaaliny: + C až +9 C. Dooručujeme udržovat rovozní telotu na nejnižší možné úrovni (do 6 C), aby nedocházelo k usazování vodního kamene. Okolní telota musí být vždy nižší než telota čerané kaaliny, rotože jinak dochází v tělese statoru čeradla ke kondenzaci ar. Maximální tlak v soustavě PN :, MPa ( barů). Obr. GRUNDFOS COMFORT Použití soustavy cirkulace telé (užitkové) vody v jedno a dvougeneračních rodinných domech malé otoné soustavy chladicí a klimatizační soustavy TM 98 Tlak na sání Aby bylo vyloučeno nebezečí kavitace a oškození ložisek čeradla, musí být na sacím hrdle čeradla vždy minimální tlak (nátoková výška) odle následující tabulky: Telota kaaliny 8 C 9 C Tlak na sání, m,8 m,9 baru,7 baru Čerané kaaliny řídké, čisté, neagresivní a nevýbušné kaaliny bez obsahu evných nebo vláknitých říměsí chladicí kaaliny, neobsahující minerálních oleje telá (užitková) voda změkčená voda. Kinematická viskozita vody činí ν = mm /s ( cst) ři C. Pokud se oběhové čeradlo oužívá k čerání kaaliny, která má vyšší viskozitu, bude jeho hydraulický výkon nižší. Příklad: % glykol vykazuje ři C viskozitu cca mm /s ( cst) a výkon čeradla je tak nižší o cca %. Při volbě čeradla je roto třeba brát v úvahu rovněž viskozitu čerané kaaliny. Motor Třída krytí: IP. Třída izolace: F. 7

28 Cirkulační čeradla ro cirkulaci telé vody UP - 8 x V, z.. G L L Q [m³/h]...8. Q [l/s] TM 97 B B TM 8 6 P [W] I / [A], Příojky: Různé říojky, viz strana Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až +9 C (TF 9) Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L L B B G netto brutto [m ] UP - B R /,,,6 UP - BU R /,,, UP - BT R /,,, UP - BUT R /,6,, UP - x V, z.. G L Q [m³/h]...8. Q [l/s] TM 998 B B TM 8 6 P [W] I / [A], Příojky: Různé říojky, viz strana Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až +9 C (TF 9) Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UP - BX G /,,,6 UP - BXU G /,,, UP - BXT G /,,, UP - BXUT G /,6,, 8

29 Cirkulační čeradla ro cirkulaci telé vody UP -7 N x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM TM 89 Otáčky P [W] I / [A], Příojky: Šroubení a ventily /" nebo mm Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UP -7 N 7 /,,, UP - N x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM TM 89 Otáčky P [W] I / [A] 6,8 Příojky: Šroubení a ventily /" nebo mm Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UP - N 8 7 /,,, 9

30 Cirkulační čeradla ro cirkulaci telé vody UP - N x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM TM 89 Otáčky P [W] I / [A] 7, Příojky: Šroubení a ventily /" nebo mm Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UP - N 8 7 /,,, UP - N x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 979 TM 988 Otáčky P [W] I / [A], Příojky: Šroubení a ventily /" nebo mm Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: C až + C (TF ) Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UP - N 8 8 /,,,

31 Cirkulační čeradla ro cirkulaci telé vody UPS - B 8 x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 979 TM 986 Otáčky P [W] I / [A],,6, Příojky: Šroubení a ventily /", ", nebo 8 mm Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: B Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UPS - B 8 7 /,9,, UPS -6 B 8 x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 97 TM 986 Otáčky P [W] I / [A] 7, 6,7, Příojky: Šroubení a ventily /", ", nebo 8 mm Tlak v soustavě: Max. 6/ barů Telota čerané kaaliny: + C až + C (TF ) Energetická třída: C Verze ro studenou vodu: Ty BK ro C až +9 C (TF 9) Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UPS -6 B 8 7 /,9,,

32 Seciální rovedení UP -8 B 8 x V, z Q [m³/h]..... Q [l/s] TM 978 TM 987 Otáčky P [W] I / [A] 9,8 Příojky: Šroubení a ventily /", ", nebo 8 mm Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: C až + C (TF ) Energetická třída: D Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UP -8 B 8 8 /,,,8 UPS -8 B 8 x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 97 TM 89 Otáčky P [W] I / [A],,9,6 Příojky: Šroubení a ventily /", 8 nebo mm ventily /" Tlak v soustavě: Max. barů Telota čerané kaaliny: C až + C (TF ) Energetická třída: D Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UPS -8 B ,,,

33 Seciální rovedení UPS - FB x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 97 TM 9 Otáčky P [W] I / [A],,8 8,8 Příojky: Tlak v soustavě: Telota čerané kaaliny: Energetická třída: Závitové říruby /" nebo řivařovací říruby mm Max. 6/ barů C až + C (TF ) C Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UPS - FB 6 8 6,,6,8 UPS - FB x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 97 TM 9 Otáčky P [W] I / [A],,8 8,8 Příojky: Tlak v soustavě: Telota čerané kaaliny: Energetická třída: Závitové říruby /" nebo řivařovací říruby mm Max. 6/ barů C až + C (TF ) C Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L B B G netto brutto [m ] UPS - FB , 9,7,

34 Seciální rovedení Tyová řada, seciální rovedení z x V z x V z x V UP - UP - UPS - UPS - UPS - UPS - UPS - UPS - UPS -6 UPS -6 UP -8 UP -8 UP -7 N UP - N UP - N UP - N UP -8 B UP - FB UP - NK UP -8 UP -8 UPSD - F UPSD -8 F UPSD - F UPSD -8 F UP -7 UP -7 UP -6 N UPS - UPS -6 UPS - N 6 z x V 6 z x V

35 Seciální rovedení UPSD - F x V, z Q [m³/h] Q [l/s] TM 9768 TM 996 Otáčky P [W] I / [A],7,6 8,7 Příojky: Tlak v soustavě: Telota čerané kaaliny: Závitové říruby /" nebo řivařovací říruby mm Max. 6/ barů C až + C (TF ) Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L L L L B B B netto brutto [m ] UPSD - F ,6,,6 UPSD -8 F x V, z Q [m³/h].... Q [l/s] TM TM 9 Otáčky P [W] I / [A],,9,6 Příojky: Tlak v soustavě: Telota čerané kaaliny: Závitové říruby /" nebo řivařovací říruby mm Max. 6/ barů C až + C (TF ) Rozměry [mm] motnosti [kg] Přerav. obj. L L L L B B B netto brutto [m ] UPSD -8 F ,6,,6