PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ"

Transkript

1 PŘÍPRAVA NA HODINU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ TÉMATICKÝ CELEK: Finanční gramotnost majetek, vlastnictví a hospodaření TÉMA: Druhy rozpočtu ČASOVÁ DOTACE T. CELKU: 10 VYUČOVACÍCH HODIN ROČNÍK: 7. POČET ŽÁKŮ: cca 20 Pořadí hodiny v tematickém celku: 3. Téma: Ţivotní úroveň PŘÍPRAVNÁ FÁZE: Stanovení náplně hodiny: - Shrnout, zopakovat a upevnit si znalosti v oblasti životní úrovně Stanovení cíle hodiny: - Uvědomit si, co patří do životní úrovně člověka a státu Mezipředmětové vztahy: Rodinná výchova úroveň rodiny, zeměpis vyspělé státy a státy tzv. 3. světa Pomůcky: - učebnice OV REALIZAČNÍ FÁZE: Opakování a motivační fáze: ZAHÁJENÍ HODINY OPAKOVÁNÍ (zkoušen 1 ţák) zaměřeno na učivo probrané v předcházejících hodinách. (cca 5 min.) MOTIVACE 2 žáci přednesou aktuality ze současného dění doma i ve světě. Mají si být lidé ve všem a za všech okolností rovni? Ne. Měli by mít stejné šance. Každý má ale různé výchozí podmínky (talent, intelekt, vlastnosti, prostředí ) (cca 12 min.)

2 Expoziční fáze: DNEŠNÍ UČIVO: Dnes si vysvětlíme, co je to životní úroveň, jak a čím se vyjadřuje a vysvětlíme si, proč existují rozdíly mezi lidmi v majetkovém postavení a životní úrovni. ( cca 15 min.) POZNÁMKY: (níže uvedený, zvýrazněný text bude žákům rozdán, ti si jej nalepí do sešitu) (cca 3 minuty) Fixační fáze: UPEVNĚNÍ ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ Z DNEŠNÍ HODINY: - Frontálně vyvolávat žáky, klást otázky, zda porozuměli výkladu a orientují se v problematice životní úrovně rodiny - Postupné vyvolávání žáků za účelem zjištění schopnosti plynulého vyjadřování a popisu životní úrovně rodiny a jednotlivce ZÁVĚR HODINY - MOTIVACE: - V příští hodině si budeme povídat o problematice životní úrovně státu. (cca 5 minut)

3 HODNOTÍCÍ FÁZE: Shrnutí a zhodnocení hodiny - z hlediska náplně a stanovení cílů - z hlediska práce žáků; pochvala aktivních žáků, ústní hodnocení či klasifikace žáků za jejich aktivitu v hodině - zadání domácího úkolu: 1. Popište, jaká je životní úroveň vaší rodiny. Své mínění zdůvodněte Klasifikace: Ohodnocení aktivity žáků. (cca 5 minut)

4

5