Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta"

Transkript

1 číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis je název zcela nového komunikačního systému určeného pro novou generaci lůžek LINETu. Monitoruje například aktuální polohu lůžka i přítomnost pacienta na lůžku. Ambulantní péče Stomatologie v modrozeleném Navštivte s námi nově zrekonstruovanou pražskou stomatologickou ordinaci! Podporujeme Druhý ročník programu Jistota s LINETem Společně s Nadací Komerční banky Jistota umožňuje LINET hospicům, LDN a domovům pro seniory zlepšit lůžkový fond. Unikátní projekt: Zapůjčená lůžka zvyšují úroveň hospitalizace

2 Editorial Dostanou se inovace tam, kde jsou potřeba? Náš vývojový tým poodhalil výsledky usilovné práce. Představil inteligentní lůžka, která umí sledovat tep a dech pacientů. Další inovací je monitoring pohybů lůžka a sdílení informací o technickém stavu lůžka. a to vše vidí sestra nebo technik od stolu na svém monitoru. Zní to jako sci-fi, ale ve skutečnosti nejsme daleko od toho, aby se takový obrázek stal nemocniční realitou. Technologie, která nemá v našich nemocnicích obdoby, má hlavní cíl, kterému podřizujeme veškeré naše snažení: zvýšit bezpečnost pacientů a zlepšit podmínky pro práci sester a personálu. Moderní technologie se však často nedostanou tam, kde jsou nejvíce potřeba. Tedy do první linie na standardní oddělení nemocnic, do LDN nebo do domovů pro seniory. Na vině je někdy neinformovanost nebo častěji všudypřítomný nedostatek fi nančních prostředků ve zdravotnickém sektoru. Nechme teď stranou nekonečnou diskuzi, proč tomu tak je. My věříme, že se chytrým řešení podaří překonat ledajaká bariéra. Jako se to stalo ve Vysokomýtské nemocnici, kde mají k dispozici elektrická lůžka, přičemž do nich nemocnice ani její zřizovatel nemuseli investovat ani korunu. Jak je to možné, si přečtěte v našem hlavním tématu. Zlepšit lůžkový fond za výhodných podmínek se podařilo také několika domovům pro seniory a jednomu hospici. V rámci našeho společného charitativního projektu s Nadací Komerční banky Jistota získala tato zařízení dotaci na nákup elektricky polohovatelných lůžek. Projekt Jistota s LINETem pokračuje i v letošním roce, opět bude pomáhat zkvalitnit péči o terminálně nemocné a o lidi postižené alzheimerovou chorobou. Přeji příjemné čtení Tomáš Kolář výkonný ředitel LINETu LŮŽKa MULTICaRE SLOUŽÍ V KLaDNĚ Deseti lůžky Multicare nové generace je vybaven nový pavilon akutní medicíny Nemocnice Kladno, který byl slavnostně otevřen v březnu. Výstavba pavilonu a obnova přístrojového fondu včetně lůžek stála milionů korun. Finance poskytl zřizovatel Středočeský kraj a také dotace Evropské unie. LINET dodal také další moderní vybavení, například aktivní matrace Virtuoso, stretchery Sprint, lůžka Eleganza Smart a lůžka s rentgenem Eleganza 3XC. Součástí dodávky byla i lůžka s laterálním náklonem Latera acute. V interiérech slouží rovněž variabilní nábytková řada Medlin. JSME SVĚTOVÝ LÍDR INOVaTIVNÍCh ŘEŠENÍ PRO KVaLITNĚJŠÍ ŽIVOT. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta čtvrtletník, červen 2011, 8. ročník, číslo 02 zdarma Vydává LINET spol. s r. o. Želevčice 5, Slaný Česká republika tel.: , fax: Redakce agentura 4JaN Mgr. Silvie Neumannová, Ing. Jana barčáková, Lea hrabětová Varšavská 40, Praha 2 tel.: , fax: redakční rada Ing. Zbyněk Frolík, Mgr. Jana Nováková, Růžena Wagnerová, Ing. Tomáš Kolář, Michaela Domerecká Grafická úprava a zpracování Multimedia atelier s. r. o. Ivo Kubát, Jiří Masojídek tisk Garamond s r. o. Registrace MK ČR E LINET je členem asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, asociace CzechMed, asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Společenstva výrobců a prodejců zdravotnických pomůcek. 2 komfort 02/2011

3 Zdravotnictví Ambulantní péče Podporujeme Pečovatelství Zdravotnictví Obsah Více čtěte uvnitř časopisu Tomáš Kolář bojuje za výrobce zdravotnické techniky Výkonný ředitel LINETu byl podruhé zvolený předsedou stavovského sdružení výrobců a do- Zapůjčená lůžka zvyšují úroveň hospitalizace 4 Pronájem lůžek může vyřešit problém s kvalitním vybavením, na které nemají nemocnice nebo domovy pro seniory dostatek prostředků. Nezbytné je ale zapojení pacientů a jejich příslušníků. Že tento model funguje, ukazuje pilotní projekt ve Vysokomýtské nemocnici. Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti 8 Linis je název zcela nového komunikačního systému určeného pro novou generaci lůžek LINETu. Monitoruje aktuální polohu lůžka i přítomnost pacienta na lůžku. Informace slouží pro zvýšení bezpečnosti pacienta. Praktické kurzy pod značkou LINET 9 Usnadnit si práci správným a ergonomickým polohováním a využívat všechny funkce lůžka se sestry a ošetřovatelky učí na produktových školeních, která od loňska pořádá společnost LINET. Projekt Jistota s LINETem pokračuje 10 Společnost LINET i v letošním roce úzce spolupracuje s Nadací Komerční banky Jistota. Společný projekt obou společností, nazvaný Jistota s LINETem, vstoupil do druhého ročníku a je zaměřený na podporu zařízení pro terminálně nemocné a pro lidi postižené Alzheimerovou chorobou. Stomatologie v modrozeleném 12 Soukromou ordinaci pro děti i dospělé pražská zubní lékařka zakládala před dvaceti lety. Nové stomatologické křeslo, do kterého nedávno investovala, vneslo do ordinace nepřehlédnutelnou inovaci a dodalo potřebný impuls posunout vzhled celé ordinace ještě někam dál. davatelů zdravotnické techniky Czechmed. Tato asociace, kde jsou zastoupeny všechny největší společnosti v oboru, například BBraun Medical, Hartmann Rico nebo Johnson & Johnson, se stala významnou součástí změn, které aktuálně probíhají v českém zdravotnictví. Český zdravotnický systém se v následujících měsících velmi pravděpodobně dočká nejvýraznějších změn za posledních 20 let. V rámci svého předsednictví udělám maximum pro to, aby oblast zdravotnických prostředků mohla v kontextu těchto změn i nadále plnohodnotně přispívat k poskytování kvalitní a efektivní zdravotní péče, uvedl Tomáš Kolář a ke svému zvolení dodal: Mezi mé priority tak bude patřit například diskuze se zástupci odborné veřejnosti Anketa 1. Sledujete v nemocnici pády? 2. Jaký to má pro vás význam? Mgr. Jana Fejfarová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. 1. Ano, k pádům pacientů přistupujeme v naší nemocnici systematicky, evidujeme je jako mimořádné události. 2. Pád pacienta patří mezi indikátory kvality ošetřovatelské péče. Analyzujeme nejen statistické údaje, ale především příčiny a okolnosti pádu, zda došlo ke zranění pacienta či nikoliv. Výstupy z analýz mají velký význam pro prevenci pádů předcházení jejich vzniku. Bc. Andrea Mašínová, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ve FN Plzeň 1. Ano. Pády sledujeme již od roku 2000 celoplošně, v rámci celonárodního projektu sledování výskytu pádů u hospitalizovaných pacientů. V rámci uvedeného probíhá hodnocení přímo řízených nemocnic, vždy se umísťujeme na čelních místech žebříčků. Zároveň jsme partnerem projektu sledování výskytu pádů České asociace sester. V rámci nemocnice působí skupina sester, které se zaměřují na prevenci výskytu a eliminaci pádů. 2. Je to základní indikátor kvality a bezpečnosti daného zdravotnického zařízení. Jeden z parametrů, podle nichž lze hodnotit úroveň poskytované péče uvnitř i vně nemocnice. Zároveň se jedná o jeden z cílů projektu Bezpečnosti a kvality poskytované péče koordinovaný MZ ČR. a státní správy nad negativním ekonomickým dopadem současného pojetí elektronických aukcí či spolupráce na racionalizaci systému úhrad zdravotnických prostředků, do něhož je třeba vnést transparentní kritéria zohledňující přínos zdravotnických prostředků k celkové efektivitě léčby. Asociace například nedávno jednala přímo s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem o podmínkách veřejných výběrových řízení na nákup zdravotnické techniky. Jednající hovořili také o elektronických aukcích, které znevýhodňují výrobce kvalitních produktů. Mezi další aktuální témata, jimž se asociace intenzivně věnuje, je etika ve zdravotnictví a kategorizace zdravotnických prostředků v ceníku pojišťoven. 3

4 Zdravotnictví Unikátní projekt: Zapůjčená lůžka zvyšují úroveň hospitalizace Financování zdravotnictví a investice do zvýšení úrovně péče zůstává dlouhodobě diskutovaným tématem. Většina nemocnic příspěvkových organizací má k dispozici jen velmi omezené prostředky. Na péči o nemocné získávají peníze především od zdravotních pojišťoven a částečně od zřizovatelů. Podmínkou nákladnějších investičních akcí proto zůstávají mimořádné a ojedinělé příspěvky od zřizovatelů nebo finance z dotačních programů. Jenže na tyto zdroje nedosáhne každý. V této situaci přišel LINET s unikátním programem určeným nemocnicím nebo domovům pro seniory, který umožňuje zvýšit úroveň péče bez nutnosti nákladně investovat. Funguje na jednoduchém principu. LINET poskytne nemocnici nebo jinému zařízení zdarma elektricky polohovatelná lůžka, antidekubitní matrace a další kvalitní vybavení podle požadavků zájemce a zaškolí ošetřující personál, který s výrobky bude pracovat. Náklady na zapůjčení hradí 100% pacient, který uzavře smlouvu s LINETem a zaplatí příslušný paušál za zápůjčku. Nemocnici tato transakce nic nestojí, ošetřující personál má navíc na starosti pouze administrativu spojenou se zápůjčkou. Pronájem přímo v nemocnicích tedy může být receptem na nedostatek financí na kvalitní zdravotnické vybavení. A v praxi to funguje. Tímto způsobem pronajatá zdravotnická technika zvyšuje úroveň péče ke spokojenosti samotných pacientů i zařízení. Chytré řešení Pilotní projekt odstartoval ve Vysokomýtské nemocnici. Ta má kapacitu 120 lůžek následné péče. Akutní péče zde byla ukončena v roce V naší nemocnici zatím disponujeme s mechanickými lůžky a standardními matracemi, které byly před lety pořízeny pro akutní lůžkovou péči. Jenže vybavení vhodné pro dlouhodobě ležící pacienty má zcela jiné parametry než lůžko, které je určené pro krátkodobou hospitalizaci, vysvětlila Romana Mrázová, ředitelka Vysokomýtské nemocnice, proč usilovala o zlepšení úrovně lůžkového fondu a další techniky. Jelikož nemocnice nezískala prostředky na nákup kvalitnějšího vybavení, začalo vedení zvažovat alternativní možnosti, jak poskytnout pacientům vyšší kvalitu. Nejdříve jsme plánovali zřídit v nemocnici půjčovnu kompenzačních pomůcek. Tu jsme nakonec nerealizovali, ale to už jsme byli v kontaktu s LINETem, který nám jako jediný nabídl zápůjčky lůžek, matrací a dalšího vybavení pokojů, popsala začátky unikátního projektu. Jednat obě strany začaly na konci roku 2010, a už letos v březnu byla lůžka na místě. Mezitím navštívili pracovníci nemocnice společnost LINET a získali veškeré dostupné informace o zapůjčovaném vybavení 4 komfort 02/2011

5 Na odborné téma a zúčastnili se i praktického nácviku, jak s lůžkem pracovat. JAK ZÁPŮJČKA V NEMOCNICÍCH FUNGUJE? Klientům, kteří nemají vlastní lůžka a mají zájem o vyšší komfort pobytu v léčebně, nabízí nemocnice k zapůjčení celý set elektrické lůžko Terno Plus, matraci, hrazdu a pacientský stolek. Tato sada stojí 55 korun na den. S klientem sepíše nemocnice zápůjční smlouvu, klient pak zaplatí částku na celý měsíc dopředu. Pokud je z nemocnice propuštěn dříve, příslušnou částku mu LINET samozřejmě vrátí zpět. Podmínkou pro fungování této inovativní služby je větší angažovanost samotných klientů i zapojení jejich rodin. Také jsme nevěděli, jak sestry tuto novinku přijmou a zda nebudou v tomto ohledu konzervativní, podotkla ředitelka nemocnice. Naštěstí se žádná z těchto obav nep o t v r d i l a. Nyní je zde k dispozici 5 elektricky polohovatelných lůžek, která Pronájem přímo v nemocnicích může znamenat recept na nedostatek financí na kvalitní zdravotnické vybavení. jsou permanentně vytížená. Pro potřeby naší nemocnice je tato kapacita v této chvíli dostatečná, je přesvědčena Romana Mrázová. Ve Vysokomýtské nemocnici mají většinou plánované příjmy, takže stačí zápůjčky lůžek bez problémů koordinovat. Někteří rodinní příslušníci klientů už sami vyšší komfort poptávají. Všichni zaměstnanci o této službě vědí, in- formace ale mohou podávat a zápůjčku realizovat pouze vybraní pracovníci vedoucí, tzn. vrchní sestra, sociální pracovnice a také primární sestry. Naše klienty především rehabilitujeme a provádíme nácvik soběstačnosti. A s tím může elektrické lůžko hodně pomoci. Elektrické polohování výšky lůžka pacienta pohodlně a bez jakékoliv námahy postaví, takže ve vertikální poloze může setrvat, nebo pokračovat v cvičení chůze. Velmi důležité je taky samostatné ovládání lůžka, které umožňuje mnohem větší míru nezávislosti pacienta na pozornosti ošetřujícího personálu, popisuje výhody zapůjčených lůžek vrchní sestra Ctislava Nováková. Lůžka Terno Plus určitě usnadňují také práci sester. Elektricky nastavitelná poloha zmenšuje zátěž zad, doplňuje. Sestry také několikrát zaznamenaly, že se klienti nebo jejich rodiny zajímali přímo o koupi elektrického lůžka. Jsou proto připravené podávat informace také o možnostech nákupu lůžka nebo jeho zapůjčení do domácí péče. Nabídka zápůjček pro nás neznamená prakticky žádnou práci navíc. Velikou motivací pro dříve nemyslitelnou,komerční propagaci je hmatatelný pokrok klientů, kteří lůžko mají. Vidíme, že skutečně pomáhá, a to je ten hlavní důvod, proč jsme se do projektu rozhodli zapojit, dodává sociální pracovnice Jarmila Novotná. Jak to vidí Romana Mrázová ředitelka Vysokomýtské nemocnice V současné situaci se spoluúčast pacienta a jeho rodiny na zajištění hospitalizace jeví jako nezbytná. Ideální je, když klient má vlastní vybavení a přijde k nám s vlastním elektricky polohovatelným lůžkem. Pokud ale kvalitnější lůžko nemá a přitom o ně projeví zájem, můžeme mu ho zapůjčit. Námitka, že naši klienti, většinou z řad seniorů, nemají finanční prostředky, se v mnoha případech nezakládá na pravdě. Zažívala jsem podobné situace s vlastní babičkou, která léta tvrdila, že nemá dostatek finančních prostředků na lepší péči, a ukázalo se, že podporuje ostatní vnoučata. Hlavním naším cílem není jen zlepšení kvality života na naší LDN, ale i výchova starší populace k tomu, že jejich děti a vnoučata potřebují jejich lásku, a nikoliv peníze. My si myslíme, že stáří si zaslouží kvalitu a že se musí naučit účelně investovat do sebe samých, včetně vlastního zdravotního stavu. V tomto případě do kvality lůžka, která může ovlivnit délku hospitalizace. Půjčovna lůžek do domácí péče funguje u sv. Anny Osvícená nemocniční zařízení v Čechách se snaží pro své klienty zajistit maximum služeb. Při úspoře nákladů zdravotnických zařízení je to někdy nelehký úkol. Jedním z prvních projektů, kdy se podařilo zvýšit zdravotnickému zařízení nejen kvalitu poskytovaných služeb, ale také příliš nenavýšit rozpočet, je projekt půjčovny zdravotnických pomůcek ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Nemocnice nemusela nakoupit na sklad vysoké množství zdravotnických pomůcek, přesto je schopná tyto pomůcky nabízet. O službě pronájmů jsem se dozvěděla z podzimního vydání časopisu Komfort, který k nám do nemocnice pravidelně chodí, říká o prvním impulsu, který vedl nemocnici k realizaci zápůjček, Jana Zvěřinová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Poskytovaná služba nás nijak nezatěžuje, na všech odděleních máme na nástěnkách vyvěšeny letáky o možnosti zápůjček, kde je uveden kontakt přímo do LINETu, takže klienti volají rovnou tam, doplnila Jana Zvěřinová. Zápůjčky lůžek v praxi Vedle širokého spektra svých povinností, které zahrnují i terénní práci, se o půjčovnu stará vrchní sestra domácí ošetřovatelské péče Yveta Šarapatková. Té jsme položili pár otázek ohledně každodenního provozu půjčovny. Jak funguje služba zápůjček do domácí péče ve Fakultní nemocnici u sv. Anny? V areálu nemocnice máme půjčovnu zdravotnických pomůcek. K dispozici máme i dvě polohovací lůžka Terno Plus, ale ta jsou permanentně půjčena. Pokud klient potřebuje lůžko, které není na skladě, jak postupujete? To není vůbec žádný problém. Klientovi zprostředkujeme informaci o možnostech pronájmu přímo od výrobce. Na jednotlivých odděleních jsou také na nástěnkách vyvěšeny letáky, kde kontaktní údaje zájemci najdou. Jak se klient v široké nabídce zorientuje? Pro klienta vybírá vhodný výrobek většinou rodina. Doporučení může poskytnout staniční sestra, lékař nebo sociální pracovník. Kdo půjčovnu nejvíce využívá? Půjčovnu nejvíce využívají příbuzní klienta, kteří chtějí zajistit dostatečnou péči svému blízkému i v domácím prostředí. Službu rodinní příslušníci objednávají v předstihu, aby lůžko již čekalo na pacienta doma. Elektricky polohovatelná lůžka jsou velmi oblíbenými zápůjčkami. Velkou výhodou je, že si je můžete půjčit hned a nemusíte čekat, až žádost o úhradu pomůcky zdravotní pojišťovnou projde schvalovacím procesem. Je náročné provozovat půjčovnu? Někdy rodina po propuštění pacienta z nemocnice zjistí, že se bez dané pomůcky neobejde. Už se mi stalo, že jsem jela s pomůckou ke klientovi na Štědrý den. V takových případech funguje půjčovna vlastně nonstop. Ale co se týče administrativy, stačí při výpůjčce zkontrolovat klientův občanský průkaz a podepsat nájemní smlouvu, dopravu si už zajišťuje klient sám. 5

6 Zdravotnictví Zápůjčky lůžek pomáhají maminkám v péči o novorozence V Ústavu pro matku a dítě v pražském Podolí mají od LINETu k dispozici 6 dětských lůžek MIMI, na kterých je uvedena informace, kolik lůžko při vypůjčení domů stojí a na koho je možné se obrátit. Maminky v nemocnici tak mají šanci lůžko vyzkoušet a půjčit si stejný typ domů. Na lůžkách Mimi jsou uvedeny kontaktní údaje přímo na výrobce, takže služba zápůjček náročný provoz porodnice vůbec nezatěžuje a přitom maminkám můžeme zvýšit potřebný komfort, pochvaluje si vrchní sestra pediatrie Ilona Križanová. Postýlek máme celkem 16 a používáme je především v nadstandardních pokojích, ale rádi bychom je měli na všech odděleních, doplňuje vrchní sestra. Na oddělení intermediální péče potkáváme maminku, která si veze čerstvě narozenou Adélku v lůžku Mimi. Narodila se mi dvojčátka, u sebe mám zatím jenom Adélku, za její sestřičkou se jezdíme podívat na jiné oddělení. Postýlka mi výrazně pomáhá v péči, pokud nestíhám, holčičku po kojení dám do postýlky, napolohuji si ji a ona už si sama odříhne, říká spokojená pacientka. Jako prvorodička oceňuje, že lze umístit snadno na postýlku i monitor dechu. Důležité pro ni také je, že na miminko díky průhledné vaničce stále vidí. Zajímavý projekt Monitoring pádů přispívá ke snížení výskytu rizikových situací Začátkem letošního roku spustila společnost LINET speciální portál zaměřený na monitoring pádů ve zdravotnických zařízeních. On- -line systém rozšířil možnosti Pádové studie, kterou v České republice od roku 2007 koordinuje Česká asociace sester. Studie dosud fungovala na základě ručně vyplněných formulářů, které koordinátorka asociace následně vyhodnocovala. Výhodou současného portálu je hlavně snadnější a rychlejší zpracování dat s možností sledování dalších charakteristik týkajících se příčin pádů. Jednotlivé nemocnice, které jsou ve studii zapojené, si mohou nyní samy porovnávat a vyhodnocovat indikátor kvality péče ve srovnání s ostatními zdravotnickými zařízeními podobné velikosti, spektra poskytované péče a kapacity. Pádová studie i on-line portál jsou zaměřené Zajímá Vás problematika pádů? Máte zájem zapojit se do Pádové studie České asociace sester? Na Vaše dotazy je připravená: Mgr. Dita Svobodová, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu VFN a vedoucí Pracovní skupiny pro kvalitu ČAS především na statistiku pádů a jejich následků. Vedle toho je jejich úkolem také prevence pádů a dalších rizikových situací a také zvýšení informovanosti ošetřujícího personálu. LINET je dlouhodobým partnerem studie. Prevence pádů a dalších zranění na pokoji a především na lůžku je jednou z našich priorit, která se promítá do konstrukčního řešení lůžek i samotných bezpečnostních parametrů výrobků se značkou LINET, uvedla projektová manažerka LINETu Radka Vintrychová. Projekt Pádová studie ČAS byl zahájen v roce 2002, kdy se do něj zapojilo 15 nemocnic. Počet zúčastněných zdravotnických zařízení od té doby stále narůstá. V loňském roce se do studie přihlásilo 38 nemocnic a v roce 2011 spolupracuje 40 nemocnic. Letos se nově připojují Ústřední vojenská nemocnice v Praze, Nemocnice Valašské Meziříčí a Odborný léčebný ústav Paseka. Cesta zájemců do studie je v současné době velmi jednoduchá. Zástupce nemocnice kontaktuje Českou asociaci sester a pak je na základě podepsané smlouvy mezi ČAS a nemocnicí provedeno zařazení do studie, vysvětluje Dita Svobodová z ČAS, jak se může zdravotnické zařízení zapojit do projektu. Riziko pádu je v prostředí zdravotnických i pečovatelských zařízení poměrně značné. Dlouhodobá Pádová studie potvrdila, že k pádu dochází zhruba u jednoho procenta všech hospitalizací. Nejvíce ohrožení jsou starší věkové skupiny, s vysokým rizikem se musí počítat zejména u pacientů nad 65 let. Pokud k pádu dojde, jsou s ním spojené další komplikace. Zranění se vyskytne následkem pádu průměrně ve 43 % případů. Pravděpodobnost vážného zranění u pádu činí průměrně 25 %. Informovaný a poučený personál společně s bezpečným vybavením může řadě nebezpečných situací zabránit. LINET proto vyvíjí lůžka a další výrobky s nadstandardními bezpečnostními parametry. Klíčovým prvkem lůžka jsou v tomto ohledu postranice, které splňují dva zdánlivě protichůdné požadavky: neomezují pacienta v pohybu a přitom zabraňují pádům z lůžka. Unikátní variabilita poloh a nastavení se dokáže přizpůsobit individuální rizikovosti pacienta. 6 komfort 02/2011

7 Zdravotnictví Vysokomýtská nemocnice má veřejnosti co nabídnout Východočeská okresní nemocnice nabízela do roku 2004 široké spektrum akutní péče. Po tomto zlomovém roce se zaměření nemocnice radikálně změnilo. Místo akutní péče zde začala fungovat především následná péče. Dnes se svými 120 lůžky patří mezi největší zařízení následné péče v Pardubickém kraji. aktuální spádová oblast Vysokomýtské nemocnice je rozlehlá jsou zde ošetřováni pacienti z Pardubické krajské nemocnice, Chrudimské nemocnice nebo Orlickoústecké nemocnice, ale výjimkou nejsou ani klienti z Královéhradeckého kraje či vzdálenějších míst. ldn I specializované služby Kromě následné péče na třech odděleních LDN nabízí nemocnice i další zdravotnické služby. Je zde v provozu jednodenní chirurgie a specializované ambulance, včetně 24hodinové chirurgické a interní pohotovostní služby. Kromě toho má Vysokomýtská nemocnice modernizované RTG pracoviště, laboratoř, sterilizaci a prádelnu. Snažíme se o aktivní komunikaci s vnějším světem. Lidé tu před lety energicky bojovali za zachování akutních lůžek, ale v posledních letech jsme o pozornost a intenzivní kontakt s místními přišli. Části zdejších obyvatel jsme sympatičtí, ale obecně se o nás moc neví a řada spoluobčanů dokonce vyhledává zdravotní služby v okolních zařízeních, a to mě velmi trápí, uvádí ředitelka nemocnice Romana Mrázová. My ale chceme tuto bariéru nejrůznějšími prostředky nabourat a přesvědčit lidi, že se v LDN pouze neumírá. Vždyť tu máme hospitalizované i mladé lidi na doléčení a rehabilitace. Myslím si, že máme občanům Vysokomýtska co nabídnout, třeba chirurgickou pohotovost nebo rentgen, takže zdaleka nemusí za vším dojíždět, dodává. Otevřít nemocnici pro širší veřejnost a ukázat, že za jejími zdmi se neskrývá jenom nemohoucnost, zápach, smutek a smrt, je pro ředitelku Romanu Mrázovou jednou z priorit. Proto vítá a podporuje rozvoj dobrovolnictví. V současné době nemocnice spolupracuje s 8 až 10 dobrovolníky, z nichž každý pomáhá tam, kde mu je to blízké. Dobrovolníci klientům upoutaným na lůžko například čtou, jezdí s nimi ven na procházky, spolupracují v rámci ergoterapie na sezonní výzdobě. Nebo se jenom tak zastaví, poslouchají a povídají si. Prostě suplují to, na co dnes zaměstnaný člověk nemá čas, vlastně nahrazují komunikaci s těmi nejbližšími. aktivity samozřejmě probíhají vždy v součinnosti s ošetřujícím lékařem a dle platné legislativy. Nemocnice také organizuje pravidelné návštěvy školáků a studentů z místních škol i z okolí, kteří zde mívají různá kulturní vystoupení. Před loňskými Vánoci se podařilo uskutečnit návštěvu učňů v oboru kadeřník, kteří zájemce z řad klientů před svátky zdarma ostříhali a učesali. V léčebně jsou klienti ubytováni ve třílůžkových pokojích, k dispozici jsou i jedno a dvoulůž- Česká republika Vysoké Mýto kové nadstandardní pokoje. Velký důraz se klade na prostor a kontakt. Nezbytná je spolupráce s rodinou. Rozvíjí se i sekce ergoterapie. Klienti si oblíbili felinoterapii i canisterapii. blízký kontakt s vycvičenými zvířaty a dotyk jejich chlupatých kožíšků má na rehabilitaci nesmírně pozitivní vliv. Vyhledávané jsou i ruční práce, při nichž vzniká veškerá sezónní výzdoba interiérů léčebny vánoční, velikonoční, ale i dekorace spojené s ročním obdobím. Do LDN dochází pravidelně i farář. Jeho povídání jsou zakončena vždy společným zpíváním, které se rozléhá po celé budově. Všichni se hned zajímají, co se to vlastně děje, vypráví vrchní sestra LDN Ctislava Nováková. současnost I BUdOUCnOst ldn Většina pacientů LDN je polymorbidních. Mezi nejčastější diagnózy patří cévní mozková příhoda, přicházejí sem pacienti po operacích krčků, stehenních kostí nebo s chronickými defekty. Věkový průměr je samozřejmě vyšší, jde vesměs o geriatrické pacienty patřící do skupiny 65+, jsou tady i pacienti ve věku přes 90 let. To samozřejmě přináší častější komplikace v podobě alzheimerovy choroby nebo demence. Práce na LDN je proto poměrně náročná, a to jak fyzicky, protože často pracujeme s imobilními nebo částečně imobilními pacienty, tak psychicky. Komunikovat s pacienty postiženými demencí vyžaduje neustále opakování, komentování a vysvětlování. Psychickou odolnost si udržuje každý po svém, ale hodně pomáhá odreagovat se v kruhu rodinném nebo provozováním koníčků. hodně nás nabíjí, když pacienti nebo rodiny naši práci ocení a po ukončení hospitalizace přijdou a poděkují. To je pro nás největší odměna, říká Ctislava Nováková, vrchní sestra LDN. Před nemocnicí stojí ale další velké úkoly. V budoucnu bych se chtěla hlavně věnovat rozvoji a materiálnímu dovybavení LDN a vzdělávání pro nelékařské zdravotnické profese v oblasti péče o chronické defekty. Další výzvou je změnit myšlení lidí. Jak samotných klientů, aby se nebáli investovat dostupné finanční prostředky do svého zdraví a komfortu, tak široké veřejnosti, uzavírá ředitelka. 7

8 Zdravotnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis je název zcela nového komunikačního systému určeného pro novou generaci lůžek LINETu. Monitoruje aktuální polohu lůžka i přítomnost pacienta na lůžku. Informace slouží pro zvýšení bezpečnosti pacienta a zároveň šetří čas ošetřujícímu personálu, ale systém přináší i další využití. Systém poskytuje údaje o celé zakázce, kdy byla dodána, upozorňuje na termín záruky i na aktuální technický stav. Pro management jsou zase důležitá fakta o využívání funkcí lůžek. Může si vypočítat, zda se mu vynaložené investice do funkčního vybavení vyplatila nebo zda je potřeba proškolit personál, aby funkce lůžka plně využíval. Linis bude dostupný Momentálně máme Linisem vybavená lůžka Multicare, Eleganza 3 a Eleganza Smart. V další fázi bychom chtěli systém přizpůsobit i pro řadu lůžek Latera, prozrazuje Jan Purkrábek, projektový manažer LINETu, který vývoj nového systému koordinoval. Prototypy těchto lůžek jsou umístěné v několika nemocnicích v Česku a ve Francii, kde se testují datové cesty. S ostrým uvedením lůžek s Linisem na trh se počítá v průběhu příštího hospodářského roku. Naší filozofií je dostupnost nového systému pro širokou základnu zákazníků. Lůžka s Linisem proto nebudou výrazně dražší, než ta bez něj. Počítáme, že si systém bude zákazník vybírat jako ostatní volitelné vlastnosti, přiblížil Jan Purkrábek. Cílovou skupinou pro inteligentní lůžka jsou standardní oddělení nemocnic nebo léčebny dlouhodobě nemocných. Nároky na připojení na systém nejsou vysoké. Stačí funkční ethernetová síť a monitory, na kterých se informace o lůžku zobrazí. Tedy vybavení, které mají nemocnice běžně k dispozici. Server, který celý datový přenos umožňuje, dodá společnost LINET společně s lůžky. Biosenzory hlídají pacienta na lůžku Souběžně s Linisem vyvíjí LINET společně s IKEM a Univerzitou Hradec Králové za grantové podpory Ministerstva průmyslu a obchodu další inovaci. Vývojový tým představil lůžko vybavené revoluční technologií pro bezkontaktní snímání vitálních funkcí ležících pacientů. Biosenzory rozmístěné na konstrukci lůžka dokážou snímat srdeční a dechovou aktivitu pacienta a budou umět i včas rozpoznat odchylku od standardu a upozornit na ni ošetřující personál. S lůžkem, které vý- znamným způsobem ještě více zvyšuje bezpečnost pacienta a zkvalitňuje zdravotnickou péči, seznámili odbornou veřejnost přední český kardiochirurg Jan Pirk a teoretický fyzik a astrofyzik Petr Šeba letos v květnu v Brně během 19. výročního sjezdu České kardiologické společnosti. Jak lůžko funguje, vysvětluje Jan Purkrábek: Senzory na lůžku snímají mechanickou odezvu těla. Přednastavené matematické filtry se pak postarají o to, aby do centrálního monitoru byly odesílány přesné údaje týkající se dechové a tepové frekvence pacienta. Senzory rovněž umožňují monitorovat celkový pohyb pacienta, takže zdravotníci mohou být okamžitě informováni i v případě, že pacient například upadne. Celá technologie má velký potenciál, takže zcela jistě nezůstane pouze u výše zmíněných funkcí. V prvním funkčním vzorku na platformě Multicare umí lůžko snímat dechovou a tepovou frekvenci, připravujeme však i další inteligentní funkce, jako je měření tělesné teploty, střevní peristaltiky, změn srdečního výdeje a další indikátory, které mohou například detekovat hrozbu vzniku dekubitů, prozradil Jan Purkrábek. Inteligentní lůžko dokáže díky včasnému rozpoznání odchylky od standardu mírnit následky nežádoucích příhod. Zásadně tak zvyšuje bezpečnost pacienta a zjednodušuje a zefektivňuje práci ošetřujícího personálu. Neoddiskutovatelnou výhodou je i významná úspora času. 8 komfort 02/2011

9 Pečovatelství Praktické kurzy pod značkou LINET Usnadnit si práci správným a ergonomickým polohováním a využívat všechny funkce lůžka se sestry a ošetřovatelky učí na produktových školeních, která od loňska pořádá společnost LINET. Jak to vidí Libuše Kocourková vedoucí zdravotního úseku Domova Slaný, poskytovatele sociálních služeb Produktového školení společnosti LI- NET se zúčastnilo 20 našich zaměstnanců, jak všeobecné sestry, tak pracovnice v sociálních službách. Během kurzu nás lektorka seznámila s funkcemi a obsluhou lůžka s laterálním náklonem, ukázala lepší polohování klientů ležících pouze na lůžku a nacvičila s námi snadnější manipulace s klienty na tomto typu lůžka. Školení považuji za přínosné a stejně kladně hodnotím i výrobky LINETu. Lůžka využíváme při polohování ležících klientů, antidekubitní matrace jsou velice kvalitní. Laterální náklon je výborný jak pro samotné klienty, tak i pro nás, pro personál. Maximálně využíváme snadné výškové nastavení ložné plochy, které znamená pro kolegyně velkou úlevu. Vzdělání ušité na míru Tuto vzdělávací akci poskytujeme našim zákazníkům na jejich pracovištích zcela zdarma. Cílem je poskytnout personálu, který s lůžkem denně pracuje, praktické informace a naučit je lůžko správně a efektivně používat, uvedl Zdeněk Grimm, regionální obchodní vedoucí LINETu. Kurzy vedou odborní lektoři, mají zároveň praktické zkušenosti z přímé péče, takže vědí, co je pro personál důležité a jaké funkce lůžka potřebují nejvíce využívat. Školení probíhají interaktivní formou, velký prostor dostávají posluchači, kteří si mohou přímo na místě pod odborným dohledem správné postupy a procedury nacvičit. Jednotlivé kurzy jsou vždy zaměřené určitým způsobem podle toho, v jakém zařízení nebo na jakém oddělení probíhají. Jiné potřeby mají ošetřovatelky v domově pro seniory a jiné zase třeba na oddělení chirurgických oborů v nemocnici. Lektoři provádějí například nácvik: posazení pacienta převléknutí lůžka mobilizaci pomocí lůžka Mezi další, specializované procedury patří například lateralizace, vážení nebo rentgenování pacienta na lůžku aj. (vždy s ohledem na to, jaká konkrétní lůžka sestry používají). Přijedeme za vámi Ohlasy na školení máme pozitivní. Účastníci vždy na závěr vyplní jednoduchý dotazník, zda byli s kurzem spokojeni či nikoliv. Tyto informace nám nesmírně pomáhají dále program tohoto typu školení zlepšovat, uvedla Jana Vacíková ze vzdělávacího centra LINET Scholaris. Dosud se praktické kurzy odehrály ve více než deseti zařízeních zdravotní a sociální péče. Prvním z nich byl Domov pro seniory Děčín. Zde byl kurz zaměřený kromě jiného na laterální polohování, jelikož má toto zařízení lůžko Latera Care. Další kurzy proběhly například v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, v Domově pro seniory Slunečnice v Ostravě-Porubě nebo v Nemocnici Havlíčkův Brod. Produktové školení LINET Kontaktujte svého regionálního obchodního vedoucího nebo zavolejte na číslo: V případě zájmu můžete také zaslat e- mail: Dana Šnebergerová vedoucí Domova se zvláštním režimem a vedoucí Domova pro seniory, Domov Harmonie Mirošov Školením prošlo 34 účastníků. Naučili se ovládat elektrická lůžka, které naše zařízení nově zakoupilo a s nimiž se ještě nesetkali. Ovládání si mohli vyzkoušet i prakticky. Školení jsme hodnotili jako přínosné, velkou zásluhu na tom měla i lektorka. Lůžka LINET si pochvalují jak rehabilitační pracovníci, tak i pracovníci přímé péče, napomáhají jim a usnadňují jim práci při rehabilitaci i při ostatní manipulaci s klientem. Pomáhají též klientovi, který je imobilní, ale má mobilní alespoň jednu horní končetinu. Díky snadnému ovládání si může alespoň některé své potřeby zajistit samostatně a je tak méně závislý na péči druhé osoby. 9

10 Podporujeme Projekt Jistota s LINETem pokračuje Společnost LINET i v letošním roce úzce spolupracuje s Nadací Komerční banky Jistota. Společný projekt obou společností, nazvaný Jistota s LINETem, vstoupil do druhého ročníku. Tato charitativní činnost je zaměřena na podporu zařízení pro terminálně nemocné a pro lidi postižené Alzheimerovou chorobou. Díky projektu mohou specializovaná pracoviště obnovit a modernizovat vybavení za velmi výhodných podmínek. Vrámci projektu Jistota s Linetem se společnost LINET zavázala poskytnout zájemcům z řad hospiců, léčeben dlouhodobě nemocných, domovů pro seniory nebo ústavů pro osoby nemocné Alzheimerovou chorobou slevu ve výši až 25 % z katalogové ceny poloho- vacích lůžek. Nadace KB Jistota pak v rámci projektu nabízí zdravotnickým zařízením dotaci ve výši až 20 % z katalogové ceny výrobku. Celkově tak mohou zdravotnická zařízení při nákupu polohovacích lůžek získat úsporu až 45 % z běžné ceny. Že je nabízená pomoc opravdu prospěšná, ukázaly projekty realizované v loňském roce. Podporu získalo několik zařízení zdravotnické a sociální péče, například Domov pro seniory Proseč u Pošné, Domov pro seniory Dobřany a Hospic Štrasburk. Zájemcům o příspěvek na vybavení je k dispozici dotazník na internetových stránkách Komerční banky (http: /www.kb.cz/cs/o-bance/o-nas/ spolecenska-odpovednost/nadace-jistota/ kontakt-poskytnuti-prispevku.shtml). Vyplněný dotazník můžete pak zasílat na adresu: Díky Jistotě s LINETem jsme získali kvalitní lůžka Josef Heller Jedním z úspěšně realizovaných projektů Jistoty s LINETem jsou nová lůžka v pražském Hospici Štrasburk. Jeho ředitel Josef Heller nám prozradil, jak celá procedura probíhala i jak je na tom hlavní město s hospicovými lůžky. Jak jste se dozvěděli o projektu Jistota s Linetem? O projektu Jistota jsme se dozvěděli od našich dlouhodobých obchodních partnerů společnosti LINET, s jejichž výrobky máme dlouholetou výbornou zkušenost. Přivítali jsme tuto informaci a při vybavování nového Hospice Malovická v Praze 4 jsme požádali dopisem Nadaci KB Jistota o příspěvek na vybavení hospice polohovacími lůžky LINET. Jak probíhala realizace a vyřízení žádosti? Překvapilo nás, jak rychle reagovala Jistota na naši žádost. Prakticky během necelých dvou měsíců jsme obdrželi vyrozumění a pozvání k podpisu. Téměř vzápětí po podpisu smlouvy byly prostředky ve výši Kč na našem účtu a následně jsme vstoupili do jednání s LI- NETem o dodávce polohovacích lůžek pro nový hospic. Na co jste použili získané prostředky? Musím konstatovat, že jsme se obrátili na řadu nadací, fondů, orgánů samosprávy, a odpovědi byly většinou zdvořilé, ale bohužel zamítavé. Jistota reagovala pozitivně a díky ní má Hospic Malovická 2 lůžka, která splňují nejvyšší požadavky na typ používaný v paliativní lůžkové péči. Celé jednání s Jistotou bylo velmi rychlé, korektní a vedlo rychle k cíli. Žádné úskalí se při jednání nevyskytlo a jsem přesvědčen, že projekt je přínosný pro tento typ organizací a péče, kterou poskytují. Existují nějaké podobné projekty, ze kterých bylo v minulosti možné čerpat prostředky na vybavení či provoz hospiců? Z dlouholeté praxe řízení hospice musím říct, že Jistota je prakticky jediný projekt, který je konkrétně směrován na potřeby vybavení hospiců v celé ČR. Existují sice grantové a dotační programy ministerstev, magistrátů, městských částí a dalších subjektů, ale ty jsou směrovány do oblasti dotací na služby poskytované hospici. Jak dlouho funguje pražský hospic? Jakou má lůžkovou kapacitu? Hospic Štrasburk v Praze 8 byl do letošního roku jediným pražským hospicem. V provozu je od začátku roku 1998 a jeho kapacita je 25 lůžek v jednolůžkových pokojích. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení a pro ležící pacienty jsou k dispozici 2 koupelny uzpůsobené jejich stavu. Každý pokoj je upraven tak, že je k dispozici přistýlka umožňující, aby kdokoliv z blízkých mohl trávit 24 hodin s pacientem. Celý objekt je bezbariérový, patří k němu i zahrada. Hospic je registrován jako terminálně onkologický, poskytuje své služby pacientům v terminální fázi onkologických nemocí. Od svého uvedení do činnosti poskytl své služby již více než pacientů. Nový Hospic Malovická je na druhém konci města v Praze 4. Jde o nový objekt, který byl vybudován z prostředků Městské části Praha 4 a je provozován občanským sdružením Hospic Štrasburk, které má objekt v nájmu od MČ Praha 4. Jeho kapacita je 30 lůžek v jednolůžkových pokojích, všechny mají vlastní přistýlku a sociální zařízení. Je zde rovněž zahrada. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu realizovanou v letech 2009 až 2010, toto zařízení splňuje všechny požadavky, které jsou k dnešku platné. Rozdíly mezi Hospicem Štrasburk a Hospicem Malovická jsou dva. Hospic Štrasburk byl postaven rekonstrukcí historické budovy a přístavbou a vnitřní architektura se tomuto stavu musela přizpůsobit. Hospic Malovická je zcela nová budova, kde se projekt přizpůsobil požadavku provozu. Druhý rozdíl je v tom, že Hospic Štrasburk je ryze onkologickým zařízením, v Hospici Malovická je kapacita rozdělena na 10 lůžek pro onkologické pacienty a 20 lůžek pro neonkologické pacienty (interní a neurologické terminální stavy). Typ péče je v obou zařízeních stejný, a to paliativní medicína. Kvalita poskytovaných služeb je také stejná. Praha se zprovozněním nového hospice dostala na úroveň doporučenou WHO, která je stanovena na 5 lůžek paliativní péče na obyvatel. Celková kapacita pro Prahu je tak 55 lůžek. Co je podle Vás největším problémem hospicové péče v ČR? 10 komfort 02/2011

11 Podporujeme Financování je noční můrou ředitelů hospiců Robert Huneš Jak vypadá paliativní péče 16 let po založení prvního českého hospice, popisuje Robert Huneš, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Co Vám může projekt Jistota s Linetem přinést? Právě připravujeme v Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje 14 lůžkových a několik mobilních hospiců v České republice, žádost o podporu. Provoz hospiců je finančně náročný a doufáme, že se nám podaří obměnit lůžkový fond hospiců. Jak dlouho fungují hospice v České republice? První hospic byl zřízen v Červeném Kostelci už před 16 lety. Za velký úspěch pokládám, že žádný od té doby nezanikl. Hospice jsou rozprostřeny téměř po celém Česku, kromě krajů Libereckého, Karlovarského a Vysočiny. Kolik funguje v České republice hospiců? Jakým počtem lůžek disponují? V Česku je v provozu 14 lůžkových hospiců s celkovým počtem téměř 400 lůžek. Kolik lůžek chybí? Do ideálního stavu chybí cca 100 lůžek, tj. v oněch krajích, kde lůžkový hospic schází. V krajích ostatních je potřeba hospicových lůžek saturovaná dostatečně. Jaký je ideální poměr ošetřovaných v lůžkových hospicích a v domácí péči? To je trefná otázka. Jsou to dvě plíce téhož organismu jedna bez druhé nemůže dobře fungovat. Blíží-li se po 20 letech usilovné práce počet lůžkových hospiců žádoucí potřebě, pak toto vůbec neplatí o domácí hospicové péči. Důvodem je nevyhovující legislativa a tím pádem nevstřícnost zdravotních pojišťoven takovou péči hradit. Je zájem o služby hospiců? Kolik žadatelů se skutečně do hospicu dostane? Oproti zažitým představám je skutečnost taková, že v českých a moravských hospicích není kapacita zcela využívána. Zaplněnost bývá kolem 80 %. Jinými slovy žádné pořadníky, téměř vždy je nějaké to lůžko volné a na něj správně indikovaný pacient může být přijat obratem. Ročně české a moravské hospice doprovodí na druhý břeh kolem 2 až 3 tisíc nemocných. Přispívají na provoz hospiců v ČR zdravotní pojišťovny? Jakou částkou? Financování je noční můrou ředitelů hospiců. Z poloviny nám přispěje na provoz pojišťovna, částečně je hrazena z příspěvku klienta, ale zbývající část musíme shánět, kde se dá. V někte- rých případech přispívají kraje a obce, nezanedbatelnou část tvoří i dary fyzických osob, nadací a sponzorů. Zkrátka jsme odkázáni na lidi dobré vůle se srdcem na správném místě. Jaké jsou jiné možnosti péče o těžce nemocné a umírající pacienty než lůžková a domácí hospicová péče? Omezené. Obvykle takoví pacienti končívají na LDN. A to je špatně. Víte, že onkologicky nemocní na LDN nepatří? Náleží jim moderní léčba na lůžku akutním nebo specializovaná péče v hospici! Cítíte nějaký posun ve vnímání hospice veřejností? Jaký mají názor na hospice? Myslím, že dnes už veřejnost má alespoň mlhavé povědomí o tom, co to hospic je. Dokonce i o tom, že je to dobrá věc. Ovšem míra strachu a předsudků z tohoto tématu je stále tak velká, že hospice nejsou zcela zaplněny, ačkoli by mohly a měly. Žel někdy v tom hrají roli i motivy ekonomické. Pro nemocnice bývá výhodné držet si pacienta na lůžku. Přestože pro něho by medicínsky i psychosociálně byl vhodnější překlad do hospice. Co Vám udělalo v poslední době největší radost? Že dobří lidé stále žijí a jsou mezi námi. Stačí se dívat kolem sebe a méně sledovat pseudodůležitosti ve sdělovacích prostředcích. Problémy, které trápí prakticky všechny hospice v Česku, jsou stejné. Jde o uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami, nedostatečnou legislativu a ekonomické otázky. Hospice fungují v režimu vícezdrojového financování. Těmi jsou příjmy od zdravotních pojišťoven, příjmy od pacientů, dotace, granty a dary fyzických a právnických osob. Situace se každoročně mění, především výše dotačních a grantových prostředků. Tím je vnesen určitý prvek nejistoty, který vyvrcholil v letošním roce. Všem hospicům byly omezeny dotační prostředky z MPSV, některým až na 50 % loňských částek. To představuje vysoké ekonomické riziko. První hospice již snižují mzdy, propouštějí pracovníky a služby se snaží poskytovat v neztenčeném rozsahu, což je tlak především na pracovníky hospiců. Všichni chápeme ekonomickou situaci, ale tváří v tvář umírajícím a jejich rodinám se velmi těžko odůvodňuje jakékoliv omezení péče. Hospice tedy šetří na svých vnitřních nákladech a snaží se především o to, aby péče o pacienty nedoznala změn. Otázka je pouze jediná: Jak dlouho se podaří tento stav udržet a kdy budou dopady ekonomické situace ve financování hospiců končit dopadem na péči o umírající? 11

12 ambulantní Domácí péče Stomatologie v modrozeleném Projekty Ordinace na klíč v režii LINETu, které jsou určeny ambulancím a soukromým lékařským praxím, se zdárně rozbíhají. Navštívili jsme proto jednu z prvních realizací. Přestavba soukromé zubní ordinace se odehrála v Praze. Soukromou ordinaci pro děti i dospělé pražská zubní lékařka zakládala před dvaceti lety. Mezitím se několikrát přestěhovala. Na současném působišti v Praze 6 měla léta dřevěný nábytek, na němž se stejně jako na celé místnosti postupně i přes částečnou modernizaci podepsal zub času. Nové stomatologické křeslo, do kterého nedávno investovala, vneslo do ordinace nepřehlédnutelnou inovaci a dodalo potřebný impuls posunout vzhled celé ordinace ještě někam dál. Při hledání nového pojetí ordinace stomatoložka spojila své síly s projekčním týmem LI- NETu, který pro ni vytvořil interiér na přání. Představu o barevnosti jsem měla poměrně jasnou, služeb LINETu jsem využila hlavně kvůli ohromným zkušenostem a také vysoké kvalitě nabízeného materiálu a mobiliáře pro zdravotnické účely, popisuje. a musím říct, že použité materiály mají opravdu výbornou úroveň. Snadno se udržují a jsou velice odolné proti poškození, nezaznamenala jsem žádné škrábance nebo rýhy, které snadno vzniknou při běžném provozu, oceňuje provedení. ale pochvaluje si nejen výrobky, ale také veškerou spolupráci s LINETem. S celou akcí jsem moc spokojená. a povedl se i výsledek, líbí se nejen mně, ale také našim pacientům, dodává. Skloubit běžný provoz praxe s přípravou i se samotnou přestavbou nebylo jednoduché, schůzky se bez výjimky konaly ve večerních hodinách. hned při jednom z prvních setkání v říjnu 2009 si ordinaci zástupce LINETu Přemysl Vlček vyměřil. Navržené řešení stomatoložka připomínkovala a během listopadu obě strany projekt doladily. Mezi vánočními svátky a Novým rokem se v ordinaci stavělo. Nešlo pouze o kosmetické úpravy a výměnu nábytku. Dělali jsme nové podlahy, nové malby na stěnu, úpravy parapetů pod okny, přibližuje lékařka rozsah změny. Pocit z dobré práce nezkalil ani zloděj, který na konci roku rozestavěnou ordinaci vykradl. Namontováním nábytku do zrekonstruované stomatologie kontakt mezi dodavatelem projektu a paní doktorkou neskončil. S LINETem jsme stále ve spojení. Nedávno mi například obstarali náhradní kolečka k asistenčnímu vozíku, původní nebyla na takovou zátěž vhodná, podotýká pražská stomatoložka. Jsem ráda, že se nám podařilo vytvořit pěkné prostředí pro naše velké i malé pacienty, ale i proto, že se nám tady hned lépe pracuje. Vždyť je paradox, že člověk tráví v práci většinu aktivního života a přitom si to dělá hezké hlavně doma, uzavřela majitelka modrozelené ordinace. Co je projekt Ordinace na klíč? LINET nabízí soukromým ordinacím a ambulancím pomoc s inovací či stavbou interiérů. Součástí služby je poradenství zkušených projektantů, návrh interiéru a také jeho realizace. Samozřejmostí je dodávka kvalitního mobiliáře. LINET jako jeden z největších světových výrobců zdravotnické techniky má ohromné zkušenosti a garantuje vysokou kvalitu nábytku i dalšího vybavení. Poptávka po projektech skutečně roste, aktuálně například pracujeme na projektu soukromé chiropraktické a gynekologické ambulance včetně zázemí na soukromé klinice v Praze-Smíchově, imunologické ambulanci v Praze-Dejvicích, dále pak běží projekt soukromé ordinace praktického lékaře v Praze- břevnově a soukromé stomatologické klinice v Praze-Krči, uvedl projektový manažer LINETu Přemysl Vlček. Veškeré informace o projektu Ordinace na klíč naleznete na v sekci Služby. Případně kontaktujte obchodního zástupce: Miroslav heřman, tel.: , 12 komfort 02/2011

13 LiNet Zákaznické centrum Jsme tu pro vás! seznamte se Gabriela Cimrmanová, 33 let S manželem vychovávají syna a mají radost i ze čtyřnohých přátel dvou bearded kolií. Všichni společně rádi vyráží na dlouhé cyklovýlety po Česku. Tým zákaznického centra: Jana Kleinová, Beáta Bohušová, Gabriela Cimrmanová, Ivana Houšková Jana Kleinová, 27 let informace, vstřícnost a empatie. To jsou kréda nového zákaznického centra LINETu, na které se nyní mohou zákazníci i obchodní partneři obracet se svými dotazy a požadavky. V zákaznickém centru je připraven tým, který dokáže odpovědět na otázky ohledně výrobků, cenových nabídek, objednávek (i běžících), dodacích termínů, dopravních služeb a pronájmu výrobků. hlavním podnětem pro vznik specializovaného pracoviště bylo zlepšit komfort zákazníků při jednání s LINETem. Zvolením čísla jedné z našich tří telefonních linek se dovoláte zasvěcenému pracovníkovi, který je schopný odpovědět na jakýkoliv dotaz a vyřešit problém volajících nebo sdělit informace o termínech, průběhu i transportu zakázek i servisních zásahů. Na stejné lince je možné i doladit požadavky nebo přiobjednat zboží, přiblížila Stanislava Králová, vedoucí kanceláře obchodního oddělení. hned na začátku jsme také věděli, že nechceme nějaký automat nebo profesionální call centrum. Proto jsme pečlivě vybírali vhodné kandidáty na pracovníky centra. Museli splňovat náročné požadavky, podmínkou bylo například prokázat rozvinutou sociální inteligenci, empatii, ale i logické uvažování stejně jako jazykovou vybavenost, protože nám volají i zahraniční partneři z exportních zemí, přiblížila Stanislava Králová. Pracovníci zákaznického centra jsou připraveni věnovat se zákazníkům jak telefonicky, tak při osobních setkáních v LINETu. Mají veškeré informace o výrobcích, takže jsou také plnohodnotnými průvodci návštěv na výstavním sále v sídle LINETu v Želevčicích u Slaného. Velkým tématem pro zákaznické centrum jsou rovněž zápůjčky lůžek a prodej jednotlivým zákazníkům. Zájemci o tuto službu jsou často lidé ve složitých životních situacích a potřebují pomoci a poradit, jaké vhodné výrobky si mají pro sebe nebo pro své blízké zapůjčit či zakoupit. Intenzita volání se vždy zvyšuje před svátky, kdy nemocnice propouštějí pacienty domů a jejich rodiny shánějí potřebné vybavení. Samozřejmostí je proto ochota i kapacita vyslechnout příběhy volajících, které v případě pronájmu lůžek nebývají vždy veselé. Jedním z úkolů zákaznického centra bude také zjišťování spokojenosti klientů. Určit objektivně, jak je zákazník s našimi službami a výrobky spokojený, je pro nás nesmírně důležité. Nejen abychom získali zpětnou vazbu, ale také proto, abychom případně zjištěné nedostatky mohli odstranit, vysvětlila Stanislava Králová. Zákaznické centrum je dalším rozšířením a zkvalitněním služeb LINETu a jeho nabídku i kapacitu bude na základě ohlasů a potřeb klientů nadále profi lovat a rozvíjet. Mezi koníčky řadí zpěv, hru na kytaru, práci s dětmi a dobrovolnické akce, čas strávený s rodinou, malování, četbu a procházky se čtyřnohým miláčkem, jízdu na kole a kolečkových bruslích a velmi ráda vaří. beáta bohušová, 35 let Žije s rodinou ve Slaném, ve volném čase se věnuje malému synovi, ale ráda zajde na divadelní představení, do kina nebo vyrazí na výlet kamkoliv. Ivana houšková, 56 let Na koníčky jí téměř žádný čas nezbývá, pokud si ale může vybrat, zajímá jí astronomie, četba a výstavy. Odreaguje se i u ručních pracích. Zákaznické centrum linet Kontaktujte nás v pracovní dny od 6.45 do hodin na tel. číslech: nebo kdykoliv na u: 13

14 Stalo se na internetu v novém Nový grafi cký koncept, lepší dostupnost informací i multimediální aplikace nabízí nová podoba webových stránek LINETu. Největší změna spočívá ve zlepšení intuitivní navigace návštěvníků, kteří se nyní mohou lépe orientovat v produktové nabídce, ale přehledné jsou i další informace o LINETu a jeho službách. Kromě výrobků, jejich hlavních benefi tů, fotografi í i informačních materiálů jsou snadno k nalezení právě další služby, které LINET poskytuje a aktuálně velice intenzivně rozvíjí. Na adrese se dočtete vše potřebné o pronájmu lůžek, projektu Ordinace na klíč i o vzdělávacích projektech. Samozřejmostí je informační centrum o aktuálním dění ve společnosti LINET i o výrobkových inovacích. Zdarma ke stažení je časopis Komfort a další publikace LINETu kromě katalogů i odborná série Klinická literatura. Funguje též mezinárodní rozhraní určené pro exportní země. LINET patří mezi deset nejobdivovanějších českých firem V anketě Nejobdivovanější firma roku 2010, kterou každoročně pořádá sdružení Czech TOP 100, se LINET umístil na devátém místě. Nejlépe si v aktuálním žebříčku vyhlášeném letos v březnu vede automobilka Škoda auto, druhá skončila společnost ČEZ a na bronzové příčce zabodoval dopravce Student agency. anketa o nejobdivovanější firmu roku se konala letos již po třinácté. Žebříček sestavují manažeři významných společností, ekonomičtí a finanční analytici a zástupci odborových sdružení, svazů a profesních asociací. Kritériem hodnocení je dlouhodobá hodnota firmy, kvalita jejích výrobků, odpovědnost k životnímu prostředí, vztah ke společnosti či podpora obecně prospěšných projektů. V anketě bodují hlavně firmy, které svou nabídkou míří přímo na koncové spotřebitele o to větší radost z tohoto úspěchu máme, protože nalézt si cestu do povědomí širší veřejnosti s naším typem produktu je mnohem těžší. Pro LINET tak znamená umístění v Top 10 nejobdivovanějších firem především potvrzení výborné a profesionální práce všech našich zaměstnanců a obchodních partnerů, říká k umístění Tomáš Kolář, ředitel společnosti LINET. Prestižní ocenění pro S Program Jedenáctý ročník cen profesní neziskové organizace Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů přinesl LINETu prestižní ocenění. Cenu hrea Excellence award získal S Program, kterým LINET podporuje odbornou přípravu studentů technických oborů SŠ a SOU ve Středočeském kraji. S Programem jsme chtěli reagovat na nedostatek kvalifi kovaných technických pracovníků, který pro české výrobní fi rmy představuje stále větší problém. Proto jsme se rozhodli začít přímo spolupracovat se školami a studenty, kterým nabízíme příležitost vyzkoušet si práci s moderním vybavením a seznámit se s nejnovějšími technologickými postupy. Zároveň díky tomu máme možnost navázat úzký kontakt s potencionálními zaměstnanci a podílet se na jejich vzdělávání, říká Vladimíra Michnová, personální ředitelka společnosti LINET. Tři roky práce se studenty přineslo hmatatelné výsledky. Ze studentů, kteří se účastnili odborného výcviku ve společnosti LINET, nastoupilo po skončení studia do naší společnosti 48 procent. V budoucnu chceme projekt rozšířit také o spolupráci se základními školami, kde se žáci posledních ročníků začínají vážně rozhodovat o volbě svého budoucího povolání, dodává Vladimíra Michnová. S Program mohl být realizován díky dotacím Evropské unie. Projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pomoc Japonsku Ničivé zemětřesení v Japonsku, které si vyžádalo tisíce lidských životů a napáchalo extrémní škody, vyvolalo celosvětovou vlnu solidarity s postiženými. K ní se přidali spontánní sbírkou zaměstnanci LINETu a vedení společnosti. Celkově vybraná částka dosáhla hodnoty 100 tisíc korun. Takto získané peníze pomohou organizaci založené přímo na podporu jednoho z nejvíce postižených míst v Japonsku oblasti Tohoku. Projekt obnovy se jmenuje Rentai Tohoku. S výběrem místa, kam česká pomoc bude směřovat, pomohli LI- NETu kolegové z japonské partnerské společnosti Tokibo. Ta má sídlo v Tokiu a nezaznamenala žádné významnější ztráty. Největší otřesy v dějinách země zasáhly Japonsko v první polovině letošního března. Zemětřesení, které mělo sílu 8,9 stupňů Richterovy škály, ještě následovala ničivá vlna tsunami. V některých místech dosahovala výšky až deseti metrů, smetla celá města a vesnice na východním pobřeží Japonska. Následkem obou katastrof došlo rovněž k havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě. Počet obětí dosáhl téměř 15 tisíc a dalších 10 tisíc se stále pohřešuje. Materiální škody jdou do miliard. Obnova poničené země pokračuje. 14 komfort 02/2011

15 Stalo se Úspěch ve Velké Británii Během následujících pěti let bude LI- NET poskytovat služby s celkovým rozpočtem 42 milionů korun britským nemocnicím ve správě státní organizace NhS (National health Service). Ve Velké británii je zcela specifi cký trh, tamní nemocnice nekupují pouze výrobky, velké tendry, jako byl například tento, vypisují i na nákup služeb, uvedl Jan horák, obchodní a marketingový ředitel LINETu. Už od června bude na jeho základě tamní dce- Křížovka Vyluštěte tajenku, můžete získat zajímavé ceny. Z vašich správných odpovědí vylosujeme 10 úspěšných luštitelů, kterým zašleme: tričko LI- NET s motivem postaviček Lin a Net, červený kávový hrníček s motivem postaviček Lin a Net nebo blok s tužkou. Správné odpovědi zasílejte na do 20. července Do předmětu zprávy uveďte prosím: Krizovka LINET. Přejeme příjemné luštění a štěstí při losování! řiná společnost LINET UK zajišťovat základní servis lůžek, dekontaminaci matrací a také audit pro nemocnice s celkovým počtem 600 lůžek. Výsledkem auditu budou i varianty, kdy a na jak dlouho je výhodnější lůžka najímat, nebo naopak kupovat, vysvětlil Jan horák. 15

16 altura Altura Domea univerzální pečovatelské lůžko praktické funkce a výrazný design SLOUPOVÁ KONSTRUKCE Vstříc požadavkům moderního pečovatelství vychází elektricky polohovatelné lůžko altura Domea, jehož dominantním prvkem je sloupová konstrukce, která byla dosud atributem nemocničních lůžek. Díky sloupové konstrukci se altura Domea vyznačuje jedinečnou robustností a tuhostí. Výhodou je také vysoké bezpečné pracovní zatížení až 230 kg. Kromě toho dodávají sloupy lůžku zcela výjimečný design. DESIGN Lůžko altura je nabízeno ve dvou designových variantách Domea a Thema, obě se vyznačují příjemným vzhledem, který navozuje pocit domova. barevně si zákazník může zvolit z různých odstínů dekorů. Altura Thema