JAK VYBRAT SPRÁVNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM. Směrnice pro ochranu konstrukcí pomocí nátěru podle normy ISO 12944

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK VYBRAT SPRÁVNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM. Směrnice pro ochranu konstrukcí pomocí nátěru podle normy ISO 12944"

Transkript

1 JAK VYBRAT SPRÁVNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM Směrnice pro ochranu konstrukcí pomocí nátěru podle normy ISO 12944

2

3 ÚVOD Cílem příručky NÁTĚROVÉ SYSTÉMY HEMPEL je pomoci vám při výběru nejvhodnějšího nátěrového systému Hempel pro protikorozní ochranu konstrukcí. Všechny ocelové konstrukce, zařízení a stavby, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům nebo jsou ponořeny ve vodě či uložené v zemi, musí odolávat korozi, a proto je třeba je během celé doby životnosti chránit před poškozením způsobeným korozí. V této příručce najdete důležité informace týkající se technologie nátěru, a dále kritéria pro správný výběr nátěrové hmoty a požadavky na přípravu povrchu. Tato příručka byla zpracována v souladu s nejnovějším vydáním mezinárodní normy ISO Nátěrové hmoty Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Obsahuje také pravidla a doporučení společnosti Hempel týkající se technologie ochranných nátěrů. V závěru příručky je uveden přehled základních nátěrových systémů, které společnost Hempel doporučuje pro různá korozní prostředí. Tato příručka nemá závazný charakter, měla by sloužit pouze jako vodítko při výběru nátěrového systému.

4 Úvod JAK VYBRAT SPRÁVNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM...06 a. Korozní agresivita prostředí...06 b. Typ povrchu, který má být opatřen ochranným nátěrem...09 c. Požadovaná životnost nátěrového systému...09 d. Příprava postupu aplikace nátěru PŘÍPRAVA POVRCHU Stupně přípravy povrchu A. Stupně přípravy povrchu podle normy ISO B. Stupně přípravy povrchu po vysokotlakém tryskání vodou Typy povrchů A. Ocelové povrchy a. Nenatřená ocelová konstrukce b. Ocelový povrch s mezioperačními dílenskými nátěry...15 c. Ocelový povrch opatřený nátěrovým systémem, který je potřeba opravit B. Povrchy z žárově pozinkované oceli, hliníku a nerezové oceli a. Žárově pozinkovaná ocel b. Hliník a nerezová ocel

5 OBSAH 3. MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTY NÁTĚROVÉ HMOTY HEMPEL Pojivové typy Vysvětlení názvů produktů Hempel Označení odstínu nátěrové hmoty Hempel UŽITEČNÉ DEFINICE...22 Obsah sušiny...22 Teoretická vydatnost...22 Praktická spotřeba NÁTĚROVÉ SYSTÉMY HEMPEL...23 KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C1/C KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C5-I...30 KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C5-M...32 KONSTRUKCE PONOŘENÉ VE VODĚ...34 Tepelně zatížené ocelové konstrukce

6 1 JAK VYBRAT SPRÁVNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM Chcete-li při výběru správného nátěrového systému pro protikorozní ochranu dosáhnout co nejúspornějšího a technicky nejvhodnějšího řešení, měli byste zvážit celou řadu faktorů. K těm nejdůležitějším patří následující: a. Korozní agresivita prostředí 6 Při výběru nátěrového systému je nesmírně důležité určit podmínky, které budou na konstrukci, zařízení či stavbu působit. Při určování dopadu korozní agresivity vnějšího prostředí je třeba zvážit následující faktory: vlhkost a teplota (provozní teplota a teplotní gradienty); přítomnost UV záření; působení chemických látek (např. specifické prostředí v průmyslových závodech); mechanické poškození (nárazem, oděrem, apod.). V případě konstrukcí uložených v zemi je třeba vzít v úvahu jejich pórovitost a dále půdní podmínky, které na ně budou působit. Velkou důležitost má také vlhkost, hodnota ph terénu a přítomnost bakterií a mikroorganismů. V případě vody je podstatný také její druh a chemické složení. Korozní agresivita vnějšího prostředí bude mít vliv na: typ ochranného nátěru, celkovou tloušťku nátěrového systému, požadovanou přípravu povrchu, minimální a maximální intervaly mezi nátěry. Pamatujte na to, že čím vyšší je korozivita prostředí, tím důkladnější musí být příprava povrchu. Je třeba striktně dodržet také intervaly mezi nátěry. Druhá část normy ISO obsahuje korozní klasifikaci povětrnostních podmínek, půdy a vody. Tato norma je velmi obecným hodnocením založeným na korozní rychlosti uhlíku, oceli a zinku. Nebere sice v úvahu konkrétní chemické, mechanické či teplotní vlivy, které budou na konstrukci působit, ale specifikace normy mohou být vhodnými ukazateli pro nátěrový systém jako celek.

7 JAK VYBRAT SPRÁVNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM Norma ISO rozlišuje 6 základních kategorií korozní agresivity vnějšího prostředí: C1 C2 C3 velmi nízká nízká střední C4 vysoká C5-I velmi vysoká (průmyslová) C5-M velmi vysoká (přímořská) V následující tabulce je uveden přehled typických prostředí pro jednotlivé kategorie: (Čísla stránek v tabulce odkazují na produkty uvedené v 6. části příručky Nátěrové systémy Hempel.) Norma ISO rozlišuje 6 základních kategorií korozní agresivity vnějšího prostředí: Příklady typických prostředí Stupně korozní agresivity C1 velmi nízká C2 nízká C3 střední Venkovní Atmosféry s nízkou úrovní znečištění, převážně venkovské prostředí - Průmyslové a městské atmosféry s mírným znečištěním oxidem siřičitým; přímořské prostředí s nízkou salinitou Vnitřní Vytápěné budovy s čistou atmosférou, např. kanceláře, obchody, školy, hotely Nevytápěné budovy, kde může docházet ke kondenzaci, např. sklady, sportovní haly Výrobní prostory s vysokou vlhkostí a malým znečištěním ovzduší, např. výrobny potravin, prádelny, pivovary, mlékárny Nátěrové systémy Hempel Strana Strana Strana C4 vysoká Průmyslové prostředí a přímořské prostředí s mírnou salinitou Chemické závody, plavecké bazény, loděnice a doky na mořském pobřeží Strana C5-I velmi vysoká (průmyslová) Průmyslové prostředí s vysokou vlhkostí a agresivní atmosférou Budovy nebo prostředí s převážně trvalou kondenzací a s vysokým znečištěním ovzduší Strana C5-M velmi vysoká (přímořská) Přímořské prostředí s vysokou salinitou Budovy nebo prostředí s převážně trvalou kondenzací a vysokým znečištěním ovzduší Strana

8 Stupně korozní agresivity vody a půdy podle normy ISO 12944: Im1 sladká voda Im2 mořská nebo poloslaná voda Im3 půda Stupně korozní agresivity Prostředí Příklady typických prostředí a konstrukcí Nátěrové systémy Hempel Im1 Sladká voda Vodní stavby, vodní elektrárny Im2 Mořská nebo poloslaná voda Ocelové stavby v přístavech, např. stavidla, výpusti, plavební komory, plovoucí plošiny Strana Im3 Půda V zemi uložené nádrže, ocelové piloty, ocelové potrubí 8

9 JAK VYBRAT SPRÁVNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM b. Typ povrchu, který má být opatřen ochranným nátěrem Nátěrové systémy jsou obvykle navrhovány pro takové konstrukční materiály jako ocel, žárově pozinkovaná ocel, žárově stříkaná (metalizovaná) ocel, hliník nebo nerezová ocel. Příprava povrchu, nátěrová hmota (zejména základní nátěr) a celková tloušťka nátěrového systému závisí především na konstrukčním materiálu, který má být opatřen ochranným nátěrem. c. Požadovaná životnost nátěrového systému Dobou životnosti nátěrového systému se rozumí doba, po jejímž uplynutí je nutné provést první údržbu nátěru. Podle normy ISO rozlišujeme tři kategorie životnosti: NÍZKÁ - L STŘEDNÍ - M VYSOKÁ - H 2 až 5 let 5 až 15 let více než 15 let d. Příprava postupu aplikace nátěru Na základě stavebního plánu a jednotlivých fází výstavby příslušného projektu se stanoví, jak a kdy je třeba nátěrový systém aplikovat. Přitom je třeba vzít v úvahu stupeň výroby jednotlivých konstrukcí, tedy konstrukce ve fázi výroby na staveništi či mimo ně a konstrukce po dokončení výstavby. Při plánování práce je třeba vzít v úvahu dobu přípravy povrchu a čas schnutí/vytvrzování nátěru ve vztahu k teplotě a vlhkosti prostředí. Navíc pokud jedna fáze výstavby probíhá v chráněném prostředí výrobního pracoviště a další fáze přímo na staveništi, je třeba zohlednit také intervaly mezi nátěry. Kvalifikovaní pracovníci společnosti Hempel jsou vždy připraveni pomoci klientům při výběru nejvhodnějšího nátěrového systému pro jejich konkrétní potřeby a požadavky. Další informace získáte u místního zástupce společnosti Hempel. 9

10 2 PŘÍPRAVA POVRCHU 2.1 Stupně přípravy povrchu Přípravu ocelových povrchů lze klasifikovat mnoha způsoby. V této příručce je použita klasifikace do níže uvedených stupňů. A. Stupně přípravy povrchu podle normy ISO Standardní stupně základní přípravy povrchu pomocí abrazivního otryskání Sa 3 Sa 2 ½ Sa 2 Sa 1 Otryskání až na vizuálně čistý povrch Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot, okují, rzi, nátěrů a cizích látek 1. Povrch musí mít jednotný kovový vzhled. Velmi důkladné otryskání Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot, okují, rzi, nátěrů a cizích látek 1. Všechny zbývající stopy nečistot musí vykazovat pouze lehké zabarvení ve formě skvrn nebo pruhů. Důkladné otryskání Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot a musí být odstraněna také většina okují, rzi, nátěrů a cizích látek 1. Všechny zbývající nečistoty musí být pevně přilnavé. (Viz poznámka č. 2 níže.) Lehké otryskání Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot, málo přilnavých okují, rzi, nátěrů a cizích látek 1. Poznámky: 1. Výraz cizí látka může zahrnovat soli rozpustné ve vodě a zbytky po svařování. Tyto nečistoty nelze z povrchu zcela odstranit suchým otryskáním, ručním a mechanizovaným čištěním nebo čištěním plamenem, může být proto nutné použít mokré otryskání. 2. Okuje, rez nebo nátěr jsou považovány za málo přilnavé, pokud je lze odstranit nadzvednutím tupou špachtlí. 10

11 PŘÍPRAVA POVRCHU Standardní stupně základní přípravy povrchu pomocí ručního a mechanizovaného čištění St 3 St 2 velmi důkladné ruční a mechanizované čištění Jako u St 2, ale povrch musí být očištěn mnohem důkladněji, aby získal kovový odstín daný podkladem. důkladné ruční a mechanizované čištění Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot, málo přilnavých okují, rzi, nátěrů a cizích látek (viz poznámka níže). Poznámky: Přehled nezahrnuje stupeň přípravy St 1 odpovídající povrchu, který není vhodný pro nátěr. 11

12 B. Stupně přípravy povrchu po vysokotlakém tryskání vodou tlaku Stupně přípravy povrchu vysokotlakým tryskáním vodou by neměly zahrnovat pouze stupeň čistoty, ale také stupeň bleskové koroze, protože na očištěné oceli se může během schnutí objevit blesková koroze. Povrch připravený vysokotlakým tryskáním vodou lze klasifi kovat několika způsoby. V této příručce uvádíme stupně přípravy povrchu podle normy ISO tryskáním vodním paprskem o vysokém tlaku: výchozí stav povrchu, stupně přípravy a stupně bleskové koroze po vysokotlakém tryskání vodou. Norma se vztahuje na přípravu povrchu pro aplikaci nátěru tryskáním vodním paprskem o vysokém tlaku. Rozeznává tři úrovně čistoty povrchu podle viditelných nečistot (Wa 1 Wa 2½), jako jsou rez, okuje, staré nátěry a jiné cizí látky. Popis povrchu po očištění: 12 Wa 1 Wa 2 Wa 2½ Lehké otryskání paprskem o vysokém tlaku Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch bez viditelných stop oleje a mastnoty, nepřilnavých nebo poškozených nátěrů, nepřilnavé rzi nebo ostatních cizích látek. Všechny zbytky znečištění musí být rozptýleny náhodně a musí být pevně přilnavé. důkladné otryskání paprskem o vysokém tlaku Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch bez viditelných stop oleje, mastnoty a nečistot a většiny rzi, předchozích nátěrů a ostatních cizích látek. Všechny zbytky znečištění musí být rozptýleny náhodně a mohou obsahovat pevně přilnavé povlaky, pevně přilnavé cizí látky a stíny po dříve se vyskytující rzi. velmi důkladné otryskání paprskem o vysokém tlaku Při prohlídce bez zvětšení musí být povrch bez všech viditelných stop koroze, oleje, mastnoty, nečistot, předchozích nátěrů a kromě lehkých stop, bez všech cizích látek. Pokud byl původní nátěr neporušen, může povrch vykazovat barevné změny. Šedé nebo hnědočerné zbarvení v místech důlkové koroze nebo zkorodované oceli nelze dalším otryskáním vodou odstranit.

13 PŘÍPRAVA POVRCHU Popis vzhledu povrchu tří stupňů bleskové koroze: L M H Lehký stupeň bleskové koroze Při prohlížení bez zvětšení se na povrchu vyskytuje malé množství žlutohnědé rzi a přes ni je viditelný ocelový podklad. Koroze (projevující se jako změna barvy) může být rozložena rovnoměrně nebo se může vyskytovat ve formě skvrn, ale bude pevně přilnavá a obtížně odstranitelná jemným otíráním tkaninou. Střední stupeň bleskové koroze Při prohlížení bez zvětšení se na povrchu vyskytuje vrstva žlutohnědé rzi, která zakrývá původní ocelový povrch. Vrstva rzi může být rozložena rovnoměrně nebo se může yskytovat ve formě skvrn, ale je dobře přilnavá a lehce ulpívá na tkanině, kterou bude povrch jemně otírán. vysoký stupeň bleskové koroze Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu vyskytuje vrstva žlutočervené/hnědé rzi, která zakrývá původní ocelový povrch a je nepřilnavá. Vrstva rzi může být rozložena rovnoměrně nebo se může vyskytovat ve formě skvrn a snadno ulpívá na tkanině, kterou bude povrch jemně otírán. 13

14 2.2 Typy povrchů A. Ocelové povrchy Má-li nátěrový systém zajistit dlouhodobou ochranu konstrukce, musí být její povrch před aplikací nátěru řádně připraven. Proto je třeba nejprve posoudit výchozí stav povrchu oceli. Obecně řečeno lze stav povrchu oceli před nátěrem rozdělit do následujících tří kategorií: a) nenatřený ocelový povrch; b) ocelový povrch s mezioperačním dílenským nátěrem; c) ocelový povrch opatřený nátěrovým systémem, který je potřeba opravit. Následuje podrobnější popis jednotlivých kategorií. a. Nenatřená ocelová konstrukce Ocelové povrchy, které dosud nebyly opatřeny žádným ochranným nátěrem, mohou být v různém rozsahu pokryty rzí, okujemi nebo jinými nečistotami (prach, mastnota, iontové nečistoty/rozpustné soli, usazeniny, apod.). Výchozí stav těchto povrchů je definován normou ISO : Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu. Norma ISO rozlišuje čtyři druhy výchozího stavu oceli A, B, C, D: A Povrch oceli, který je z velké části pokryt přilnavou vrstvou okují, ale téměř bez rzi B Na povrchu oceli se začala tvořit rez a z povrchu se začaly odlupovat okuje C Povrch oceli, ze kterého okuje odkorodovaly nebo ze kterého je lze oškrábat, a který vykazuje mírnou korozi viditelnou prostým okem 14 D Povrch oceli, ze kterého okuje odkorodovaly, a který vykazuje rovnoměrnou důlkovou korozi (pitting) viditelnou prostým okem.

15 PŘÍPRAVA POVRCHU Na následujících fotografiích lze vidět úroveň koroze, a dále stupeň přípravy nechráněného ocelového povrchu a ocelový povrch poté, co jsou z něj pečlivě odstraněny předchozí nátěry. A GRADE Sa 2 1/2 B GRADE Sa 2 1/2 C GRADE Sa 2 1/2 D GRADE Sa 2 1/2 A GRADE Sa 3 B GRADE Sa 3 C GRADE Sa 3 D GRADE Sa 3 b. Ocelový povrch s mezioperačními dílenskými nátěry Hlavním účelem aplikace mezioperačních dílenských nátěrů je ochrana ocelových plechů a konstrukčních součástí používaných ve fázi prefabrikace nebo při skladování, na než je nanesen hlavní nátěrový systém. Tloušťka mezioperačního dílenského nátěru je obvykle μm (tyto hodnoty platí pro hladkou zkušební plochu). Ocelové plechy a konstrukční součásti opatřené mezioperačním dílenským nátěrem lze svařovat. Hempel nabízí tyto základní dílenské nátěry: HEMPEL S SHOPPRIMER (doba ochrany 3 až 5 měsíců) je rozpouštědlový, epoxidový mezioperační dílenský nátěr obsahující zinkfosfátové pigmenty. Je určen pro automatické nanášení stříkáním i pro ruční nanášení. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS (doba ochrany 4 až 6 měsíců) je rozpouštědlový zinksilikátový mezioperační dílenský nátěr určený pro automatické nanášení stříkáním. HEMPEL S SHOPPRIMER ZS (doba ochrany - 3 až 5 měsíců) je rozpouštědlový zinksilikátový mezioperační dílenský nátěr určený pro automatické nanášení stříkáním. HEMUCRYL SHOPPRIMER (doba ochrany 3 až 5 měsíců) je rozpouštědlový zinksilikátový mezioperační dílenský nátěr určený pro automatické nanášení stříkáním. 15

16 Povrchy opatřené mezioperačním dílenským nátěrem musí být před nanesením konečného nátěrového systému správně připraveny. Tento proces přípravy se nazývá sekundární příprava povrchu, při které může být nutné částečně nebo zcela odstranit mezioperační dílenský nátěr. Sekundární příprava povrchu bude stanovena podle konečného nátěrového systému a dvou klíčových faktorů, které je třeba vzít v úvahu: kompatibilita použitého mezioperačního dílenského nátěru a konečného nátěrového systému; profil povrchu získaný při přípravě před nanesením mezioperačního dílenského nátěru, tzn. zda je profil vhodný pro konečný nátěrový systém. Před nanášením nátěrového systému je nutné povrch opatřený mezioperačním dílenským nátěrem vždy důkladně omýt vodouředitelným odmašťovacím prostředkem (např. HEMPEL S LIGHT CLEAN 99350) a vodou pod tlakem MPa, a pak pečlivě opláchnout. Koroze a poškození vzniklé po svařování je třeba očistit na stupeň přípravy dle specifikace normy ISO c. Ocelový povrch opatřený nátěrovým systémem, který je potřeba opravit Stav stávajícího nátěrového systému je třeba vyhodnotit pomocí stupňů degradace v souladu s normou, a to při každém provádění údržby nátěru. Je třeba určit, zda bude nutné systém zcela odstranit, nebo zda lze ponechat části nátěru. Jednotlivé stupně požadované přípravy povrchu popisuje norma ISO : Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků. B. Povrchy z žárově pozinkované oceli, hliníku a nerezové oceli Kromě standardní oceli se ve stavebnictví používají i jiné, neželezné materiály, jako je žárově pozinkovaná ocel, hliník nebo vysokolegované oceli. U všech těchto materiálů je při přípravě povrchu i při následném výběru nátěrového systému potřeba postupovat individuálně. a. Žárově pozinkovaná ocel Při působení povětrnostních vlivů na pozinkovanou ocel se na jejím povrchu vytvářejí produkty koroze zinku. Produkty mají různé složení a přilnavost, a ovlivňují proto přilnavost použitých nátěrových systémů. Za nejlepší pro nátěr je obecně považován povrch, který obsahuje čistý zinek (v rozmezí několika hodin od galvanizace) nebo zinkovou vrstvu delší dobu vystavenou povětrnostním vlivům. U povrchů mezi těmito dvěma stádii doporučujeme odstranit produkty koroze zinku omytím povrchu vodou a alkalickým čisticím prostředkem Hempel. K tomu lze použít směs 20 litrů čisté vody a půl litru čisticího prostředku HEMPEL S LIGHT CLEAN Směs je třeba nanést na povrch a za půl hodiny spláchnout, nejlépe vysokotlakou vodou. V případě nutnosti je možné omytí kombinovat s odrhnutím speciálním tvrdým nylonovým kartáčem či smirkovým papírem, nebo povrch očistit abrazivem (skleněné kuličky, písek, apod.). U nátěrových systémů pro nižší kategorie korozního prostředí doporučujeme použít speciální základní nátěry zajišťující adhezi nátěrového systému. U nátěrových systémů pro vyšší kategorie korozního prostředí by příprava povrchu měla zahrnovat mechanizovanou přípravu, nejlépe lehké abrazivní otryskání (ometení) minerálním abrazivem. b. Hliník a nerezová ocel V případě hliníku a nerezové oceli je třeba povrch očistit čistou vodou a čisticím přípravkem a pak důkladně opláchnout vysokotlakou čistou vodou. Lepší přilnavosti nátěrového systému lze dosáhnout abrazivním otryskáním minerálním abrazivem nebo odrhnutím speciálními kartáči. 16 Chcete-li získat další informace a podrobný popis procesů a postupů přípravy povrchu, kontaktujte místního zástupce společnosti Hempel.

17 MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTY 3 MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTY Teplotní odolnost nátěrových hmot je různá v závislosti na použitém pojivu a pigmentech. Následující schéma znázorňuje teplotní odolnost jednotlivých typů nátěrů. teplota C alkydy bitumen akryláty epoxidy polyuretany silikáty silikony Trvalý provoz za sucha Dočasný krátkodobý provoz Vhodnost použití závisí na pigmentaci. Pro teploty nad 400 C je vhodný pouze hliníkový pigment. 17

18 4 NÁTĚROVÉ HMOTY HEMPEL 4.1. Pojivové typy Společnost Hempel nabízí následující hlavní typy nátěrových hmot: jednosložkové: a) alkydový b) akrylátový c) polysiloxanový (pro provoz ve vysokých teplotách) dvousložkové: a) epoxidový (čistý a modifikovaný) b) polyuretanový c) zinksilikátový d) hybridní polysiloxanový 4.2. Vysvětlení názvů produktů Hempel Názvy nátěrových hmot se obvykle skládají z názvu produktu a pětimístného číselného kódu, např. HEMPATEX-HI BUILD Název produktu označuje skupinu a pojivový typ, k nimž nátěrová hmota patří, jak je uvedeno v následující tabulce:

19 NÁTĚROVÉ HMOTY HEMPEL Fyzikálně zasychající: HEMPATEX HEMUCRYL Akrylátový (rozpouštědlový) Akrylátový (vodouředitelný) Chemicky vytvrzující: HEMPALIN HEMULIN HEMPADUR HEMUDUR HEMPATHANE HEMUTHANE GALVOSIL HEMPAXANE Alkydový, modifikovaný alkydový (oxidačně vytvrzující) Alkydový (vodouředitelný) Epoxidový, modifikovaný epoxidový (rozpouštědlový, bezrozpouštědlový) Epoxidový (vodouředitelný) Polyuretanový (rozpouštědlový) Polyuretanový (vodouředitelný) Zinksilikátový Hybridní polysiloxanový (rozpouštědlový) 19

20 Pětimístný číselný kód označuje další vlastnosti produktu. První dvě číslice vyjadřují hlavní funkci a pojivový typ. Třetí a čtvrtá číslice označují pořadové číslo. Pátá číslice označuje zvláštní varianty téhož produktu, např. vytvrzující při vysokých teplotách, vytvrzující při středních nebo nízkých teplotách, vyhovující místní legislativě. První čtyři číslice tedy defi nují vlastnosti konečného, tedy zaschlého a vytvrzeného nátěru. Pátá číslice se obvykle týká podmínek nanášení, může však sloužit také k čistě logistickým účelům. První číslice: Funkce: 0 Průhledný lak, ředidlo 1 Základní nátěr pro ocel a další kovy 2 Základní nátěr pro nekovové povrchy 3 Pastovitý produkt, materiál s vysokým obsahem sušiny 4 Podkladový nátěr, vysoce nanášivý nátěr používaný s/bez základního a vrchního nátěru 5 Vrchní nátěr 6 Různé 7 Antivegetativní nátěrová hmota 8 Různé 9 Různé Druhá číslice: Základní typ: _ 0 _ Asfalt, pryskyřice, bitumen, dehet _ 1 _ Olej, olejový lak, dlouhý alkyd _ 2 _ Střední až dlouhý alkyd _ 3 _ Krátký alkyd, epoxy-ester, silikon-alkyd, uretan-alkyd _ 4 _ Různé _ 5 _ Reaktivní pojivo (neoxidační), jedno- nebo dvousložkové _ 6 _ Fyzikálně zasychající pojivo (rozpouštědlové) (jiné než ) _ 7 _ Různé _ 8 _ Vodní disperze, ředidlo _ 9 _ Různé Příklad názvu produktu: HEMPATEX ENAMEL _ 6 0 Vrchní nátěr Fyzikálně zasychající Pořadové číslo Standardní složení HEMPATEX

21 NÁTĚROVÉ HMOTY HEMPEL Na lokálních webových stránkách jsou k dispozici údajové technické a bezpečnostní listy výrobků Hempel v jazyce dané země. Údajové listy výrobků Hempel najdete kliknutím na příslušné webové stránce na místo označené šipkou: označení odstínu nátěrové hmoty Hempel Nátěrové hmoty, zejména základní dílenské nátěry, jsou označeny pětimístnými číselnými kódy takto: Bílá Bělavá, šedá Černá Žlutá, krémová, žlutohnědá Modrá, fi alová Zelená Červená, oranžová, růžová Hnědá Číselné kódy standardních odstínů Hempel neodpovídají přímo ofi ciálním číselným kódům barev. Avšak u vrchních nátěrů nebo jiných vybraných produktů mohou být vytvořeny odstíny odpovídající konkrétním ofi ciálním standardním odstínům, jako jsou RAL, BS, NCS, apod. Příklad označení odstínu: HEMPADUR Nátěrová hmota HEMPADUR ve standardním odstínu Hempel světle šedá HEMPADUR 21

22 5 UŽITEČNÉ DEFINICE V oblasti ochranné nátěrové technologie se používá několik užitečných definic a termínů. V této příručce uvádíme vybrané důležité termíny, s nimiž byste měli být při používání nátěrových hmot obeznámeni: Obsah sušiny Obsah sušiny (VS) vyjadřuje procentní podíl: Tloušťka suchého nátěrového filmu Tloušťka mokrého nátěrového filmu Hodnota obsahu sušiny byla stanovena jako poměr mezi tloušťkou suchého a mokrého nátěru naneseného v doporučené tloušťce v laboratorních podmínkách, kdy se nepočítá se ztrátami nátěrové hmoty. Teoretická vydatnost Teoretická vydatnost nátěrové hmoty při dané tloušťce suchého nátěrového filmu na zcela hladkém povrchu se vypočte takto: Obsah sušiny % x 10 = m 2 /litr Tloušťka suchého nátěrového filmu (mikrony) Praktická spotřeba Praktická spotřeba se vypočte jako teoretická spotřeba vynásobená příslušným faktorem spotřeby (FS). Faktor spotřeby neboli skutečnou spotřebu nelze v údajových listech produktů uvést, protože závisí na celé řadě vnějších podmínek, jako je: Zvlnění nátěrového filmu: Při ručním nanášení nátěrové hmoty se na povrchu projeví do jisté míry zvlnění. Průměrná tloušťka nátěrového filmu bude potom oproti specifikované tloušťce suchého filmu větší, například proto, aby bylo dodrženo pravidlo 80:20. To znamená, že chcete-li dosáhnout minimální uvedené tloušťky nátěrového filmu, bude spotřeba barvy oproti vypočtené hodnotě vyšší. b. Velikost a tvar povrchu: Povrchy, které jsou složité a nejsou velké, budou vzhledem k nástřiku mimo určenou plochu vykazovat větší spotřebu než rovnoměrný, plochý povrch, pro který byla počítána teoretická spotřeba. c. Drsnost povrchu: Je-li povrch obzvláště drsný, vytváří tzv. mrtvý objem. Spotřeba nátěrové hmoty je pak větší, než kdyby byl povrch hladký, což ovlivní všechny teoretické výpočty. U mezioperačních dílenských nátěrů nanášených v tenké vrstvě se takový povrch jeví jako zdánlivě větší a vykazuje větší spotřebu z důvodu překrytí nepravidelných povrchových nerovností. d. Fyzické ztráty: K větší spotřebě přispívají takové okolnosti, jako jsou zbytky nátěrové hmoty v plechovkách, rozprašovačích a hadicích, nepoužitá nátěrová hmota, jejíž doba životnosti vypršela, ztráty způsobené povětrnostními podmínkami, nedostatečná kvalifikace pracovníka nanášejícího nátěr, apod. 22 Další definice a vysvětlení vám poskytne místní zástupce společnosti Hempel.

23 NÁTĚROVÉ SYSTÉMY HEMPEL 6 NÁTĚROVÉ SYSTÉMY HEMPEL DOPORUČENÉ NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO RŮZNÉ KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY ATMOSFÉRY A DALŠÍ TYPY KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ (podle normy ISO :2007) KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C1/C2 KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C3 KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C4 KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C5-I KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C5-M KONSTRUKCE PONOŘENÉ VE VODĚ Tepelně zatížené ocelové konstrukce

24 KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C1/C2 NÁTĚROVÉ SYSTÉMY HEMPEL Pro ocelové konstrukce ve vnitřním prostředí Příklady systémů odpovídajících kategorii korozní agresivity C1/C2* Předpokládaná životnost let Předpokládaná životnost 5-15 let Číslo systému Číslo systému Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) SB Alkydový 1x HEMPEL S SPEED COAT μm SB Alkydový 1x HEMPEL S SPEED-DRY ALKYD SB Alkydový 1x HEMPEL S SPEED-DRY ALKYD μm WB Alkydový 1x HEMULIN PRIMER WB Alkydový 1x HEMULIN ENAMEL μm SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE FAST DRY μm SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY μm Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) SB Alkydový 1x HEMPAQUICK PRIMER 13624** 80 SB Alkydový 1x HEMPAQUICK ENAMEL μm SB Alkydový 1x HEMPEL S SPEED-DRY ALKYD SB Alkydový 1x HEMPEL S SPEED-DRY ALKYD μm WB Alkydový 1x HEMULIN PRIMER WB Alkydový 1x HEMULIN ENAMEL μm SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE FAST DRY μm SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY μm

25 KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C1/C2 C1/C2 Předpokládaná životnost více než 15 let Číslo systému Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) SB Alkydový 2x HEMPAQUICK PRIMER 13624** 120 SB Alkydový 1x HEMPAQUICK ENAMEL μm SB Alkydový 1x HEMPEL S SPEED-DRY ALKYD SB Alkydový 1x HEMPEL S SPEED-DRY ALKYD μm WB Alkydový 2x HEMULIN PRIMER WB Alkydový 1x HEMULIN ENAMEL μm WB Akrylátový 2x HEMUCRYL PRIMER HB WB Akrylátový 1x HEMUCRYL ENAMEL HB μm SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY μm SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE FAST DRY μm SB Epoxidový 1x HEMPADUR QUATTRO / HEMPADUR FAST DRY SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm SB Epoxidový 1x HEMPADUR HEMPADUR SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE FAST DRY μm WB Epoxidový 1x HEMUDUR WB Polyuretanový 1x HEMUTHANE ENAMEL μm * Na místa, která nelze po výrobě tryskat, je možné nanést mezioperační dílenský nátěr. Pro konkrétní pokyny týkající se optimální volby mezioperačního dílenského nátěru a sekundární přípravy povrchu se obraťte na společnost Hempel. ** Rozpouštědlové alkydové nátěrové hmoty zmíněné v této brožuře se doporučují na ocelové konstrukce, kde aplikaci nátěrových hmot upravuje direktiva o limitech emisí těkavých organických látek. SB= rozpouštědlový WB= vodouředitelný

26 KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C3 NÁTĚROVÉ SYSTÉMY HEMPEL Pro ocelové konstrukce ve vnějším prostředí Příklady systémů odpovídajících kategorii korozní agresivity C3* Předpokládaná životnost let Předpokládaná životnost 5-15 let Číslo systému Číslo systému Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) SB Alkydový 1x HEMPAQUICK PRIMER 13624** 80 SB Alkydový 1x HEMPAQUICK ENAMEL μm SB Alkydový 1x HEMPEL S SPEED-DRY ALKYD SB Alkydový 1x HEMPEL S SPEED-DRY ALKYD μm WB Alkydový 1x HEMULIN PRIMER WB Alkydový 1x HEMULIN ENAMEL μm SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY μm SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE FAST DRY μm Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) WB Akrylátový 1x HEMUCRYL PRIMER HB WB Akrylátový 1x HEMUCRYL ENAMEL HB μm SB Epoxidový 1x HEMPADUR QUATTRO / HEMPADUR FAST DRY SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE FAST DRY μm WB Epoxidový 1x HEMUDUR WB Polyuretanový 1x HEMUTHANE ENAMEL μm

27 KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C3 C3 Předpokládaná životnost více než 15 let Číslo systému Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) WB Akrylátový 2x HEMUCRYL PRIMER HB WB Akrylátový 1x HEMUCRYL ENAMEL HB μm SB Epoxidový 1x HEMPADUR QUATTRO / HEMPADUR FAST DRY SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm WB Epoxidový 2x HEMUDUR WB Polyuretanový 1x HEMUTHANE ENAMEL μm SB Zinkepoxidový 1x HEMPADUR ZINC SB Epoxidový 1x HEMPADUR QUATTRO / HEMPADUR FAST DRY SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY μm * Na místa, která nelze po výrobě tryskat, je možné nanést mezioperační dílenský nátěr. Pro konkrétní pokyny týkající se optimální volby mezioperačního dílenského nátěru a sekundární přípravy povrchu se obraťte na společnost Hempel. **Rozpouštědlové alkydové nátěrové hmoty zmíněné v této brožuře se doporučují na ocelové konstrukce, kde aplikaci nátěrových hmot upravuje direktiva o limitech emisí těkavých organických látek. SB= rozpouštědlový WB= vodouředitelný

28 KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C4 NÁTĚROVÉ SYSTÉMY HEMPEL Pro ocelové konstrukce ve vnějším prostředí Příklady systémů odpovídajících kategorii korozní agresivity C4* Předpokládaná životnost Číslo systému Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) 2-5 let 1 2 WB Akrylátový 2x HEMUCRYL PRIMER HB WB Akrylátový 1x HEMUCRYL ENAMEL HB μm SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY μm Předpokládaná životnost Číslo systému Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) 5-15 let SB Epoxidový 2x HEMPADUR FAST DRY SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY μm WB Epoxidový 2x HEMUDUR WB Polyuretanový 1x HEMUTHANE ENAMEL μm SB Zinkepoxidový 1x HEMPADUR ZINC SB Epoxidový 1x HEMPADUR QUATTRO / HEMPADUR FAST DRY SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm 28

29 KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C4 C4 Předpokládaná životnost více než 15 let Číslo systému Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) SB Epoxidový 2x HEMPADUR FAST DRY SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY μm SB Zinkepoxidový 1x HEMPADUR ZINC SB Epoxidový 1x HEMPADUR MASTIC SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm SB Zinkepoxidový 1x HEMPADUR ZINC SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm SB Zinksilikátový 1x HEMPEL S GALVOSIL SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm * Na místa, která nelze po výrobě tryskat, je možné nanést mezioperační dílenský nátěr. Nejvhodnější jsou zinksilikátové mezioperační dílenské nátěrové hmoty, např. Hempel s Shopprimer ZS nebo 15820, zvláště bude-li na ně později nanesena nátěrová hmota obsahující zinek. Pokud bude povrch později opatřen nátěrovou hmotou neobsahující zinek, můžete použít také epoxidové mezioperační dílenské nátěrové hmoty, např. Hempel Shopprimer Pro konkrétní pokyny týkající se optimální volby mezioperačního dílenského nátěru a sekundární přípravy povrchu se obraťte na společnost Hempel. SB= rozpouštědlový WB= vodouředitelný

30 KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C5-I NÁTĚROVÉ SYSTÉMY HEMPEL Pro ocelové konstrukce ve vnějším prostředí Příklady systémů odpovídajících kategorii korozní agresivity C5 průmyslová* Předpokládaná životnost Číslo systému Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) 5-15 let SB Epoxidový 2x HEMPADUR FAST DRY SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY μm SB Zinkepoxidový 1x HEMPADUR ZINC SB Epoxidový 1x HEMPADUR QUATTRO / HEMPADUR FAST DRY SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm SB Zinkepoxidový 1x HEMPADUR ZINC SB Epoxidový 1x HEMPADUR MASTIC SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm 30

31 KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C5-I Předpokládaná životnost Číslo systému Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) SB Epoxidový 2x HEMPADUR FAST DRY SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY μm SB Zinkepoxidový 1x HEMPADUR ZINC SB Epoxidový 2x HEMPADUR QUATTRO / HEMPADUR FAST DRY SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS C5-I více než 15 let μm SB Zinkepoxidový 1x HEMPADUR ZINC SB Epoxidový 2x HEMPADUR MASTIC SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm SB Anorganický Zinksilikátový 1x HEMPEL S GALVOSIL SB Epoxidový 2x HEMPADUR FAST DRY SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm * Na místa, která nelze po výrobě tryskat, je možné nanést mezioperační dílenský nátěr. Nejvhodnější jsou zinksilikátové mezioperační dílenské nátěrové hmoty, např. Hempel s Shopprimer ZS nebo 15820, zvláště bude-li na ně později nanesena nátěrová hmota obsahující zinek. Pokud bude povrch později opatřen nátěrovou hmotou neobsahující zinek, můžete použít také epoxidové mezioperační dílenské nátěrové hmoty, např. Hempel Shopprimer Pro konkrétní pokyny týkající se optimální volby mezioperačního dílenského nátěru a sekundární přípravy povrchu se obraťte na společnost Hempel. SB= rozpouštědlový WB= vodouředitelný

32 KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C5-M NÁTĚROVÉ SYSTÉMY HEMPEL Pro ocelové konstrukce ve vnějším prostředí Příklady systémů odpovídajících kategorii korozní agresivity C5 přímořská* Předpokládaná životnost 5-15 let Číslo systému Typ nátěrové hmoty SB Epoxidový Příklady nátěrových systémů Hempel 2x HEMPADUR QUATTRO / HEMPADUR FAST DRY Tloušťka (mikrony) 220 SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY μm WB Epoxidový 3x HEMUDUR WB Polyuretanový 1x HEMUTHANE ENAMEL μm SB Zinkepoxidový 1x HEMPADUR ZINC SB Epoxidový 1x HEMPADUR QUATTRO / HEMPADUR FAST DRY SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm SB Zinkepoxidový 1x HEMPADUR ZINC SB Epoxidový 1x HEMPADUR MASTIC SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm 32

33 KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C5-M Předpokládaná životnost Číslo systému Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) SB Epoxidový 2x HEMPADUR QUATTRO SB Epoxidový 1x HEMPADUR FAST DRY μm SB Zinkepoxidový 1x HEMPADUR ZINC SB Epoxidový 2x HEMPADUR QUATTRO / HEMPADUR FAST DRY SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS více než 15 let μm SB Zinkepoxidový 1x HEMPADUR ZINC SB Epoxidový 2x HEMPADUR MASTIC SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS μm 4 SB Anorganický Zinksilikátový 1x HEMPEL S GALVOSIL SB Epoxidový 2x HEMPADUR MASTIC SB Polyuretanový 1x HEMPATHANE HS C5-M 320 μm * Na místa, která nelze po výrobě tryskat, je možné nanést mezioperační dílenský nátěr. Nejvhodnější jsou zinksilikátové mezioperační dílenské nátěrové hmoty, např. Hempel s Shopprimer ZS nebo 15820, zvláště bude-li na ně později nanesena nátěrová hmota obsahující zinek. Pokud bude povrch později opatřen nátěrovou hmotou neobsahující zinek, můžete použít také epoxidové mezioperační dílenské nátěrové hmoty, např. Hempel Shopprimer Pro konkrétní pokyny týkající se optimální volby mezioperačního dílenského nátěru a sekundární přípravy povrchu se obraťte na společnost Hempel SB= rozpouštědlový WB= vodouředitelný

34 KONSTRUKCE PONOŘENÉ VE VODĚ NÁTĚROVÉ SYSTÉMY HEMPEL 1. Pro ocelové konstrukce ponořené ve vodě (kromě pitné vody) nebo uložené v zemi Předpokládaná životnost 5-15 let Předpokládaná životnost více než 15 let Číslo systému Číslo systému Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) Epoxidový HEMPADUR QUATTRO Epoxidový HEMPADUR QUATTRO μm Epoxidový HEMPADUR Epoxidový HEMPADUR μm GF Epoxidový HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF μm Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) Epoxidový HEMPADUR QUATTRO Epoxidový HEMPADUR QUATTRO Epoxidový HEMPADUR QUATTRO μm Epoxidový HEMPADUR MULTI-STRENGTH Epoxidový HEMPADUR MULTI-STRENGTH μm GF Epoxidový HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF GF Epoxidový HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF μm Epoxidový HEMPAUDR μm 34

35 KONSTRUKCE PONOŘENÉ VE VODĚ 2. Pro ocelové struktury ponořené v pitné vodě Předpokládaná životnost Číslo systému Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) 1 Epoxidový (bezrozpouštědlový) 2x HEMPADUR μm více než 15 let 2 Epoxidový (bezrozpouštědlový) Epoxidový (bezrozpouštědlový) HEMPADUR MULTI-STRENGTH HEMPADUR MULTI-STRENGTH μm 3. Pro vnitřní prostory nádrží paliv (ropa, letecký benzín, benzín, atd.) Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) Epoxidový (fenolický) HEMPADUR Epoxidový (fenolický) HEMPADUR Epoxidový (fenolický) HEMPADUR μm Pro specifikaci nátěrových systémů vnitřních prostor nádrží jiných chemických látek kontaktujte místní pobočku společnosti Hempel. KONSTRUKCE PONOŘENÉ VE VODĚ SB= rozpouštědlový WB= vodouředitelný GF= se skleněnými vločkami

36 Tepelně zatížené ocelové konstrukce NÁTĚROVÉ SYSTÉMY HEMPEL Pro ocelové konstrukce zatížené vysokými teplotami Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Tloušťka (mikrony) Zinksilikátový HEMPEL S GALVOSIL Silikonový HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Silikonový HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Maximální teplotní odolnost: 500 C 100 μm Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Silikonový HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Silikonový HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Silikonový HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Maximální teplotní odolnost: 600 C Tloušťka (mikrony) 75 μm 36

37 Tepelně zatížené ocelové konstrukce Typ nátěrové hmoty Příklady nátěrových systémů Hempel Zinksilikátový HEMPEL S GALVOSIL Maximální teplotní odolnost: 500 C (necyklické tepelné zatížení) Tloušťka (mikrony) 80 μm V případě necyklického tepelného zatížení natřené ocelové konstrukce vyššího než 400 C doporučujeme aplikovat vrchní nátěr HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Některé nátěrové systémy Hempel jsou testovány podle normy ISO Pro více informací prosím kontaktujte nejbližší pobočku Hempel. Tepelně zatížené ocelové konstrukce

38 38

39 39

40 CZ 04/2014 CZ Hempel (Czech Republic) s.r.o. Bohunická 133/50 CZ-619 Hempel (Czech 00 Brno Republic) s.r.o. Branch office in Slovak Republic Tel.: Buzulucká 3 Fax: SK Zvolen Tel: Fax:

Přehled stěžejních nátěrových hmot

Přehled stěžejních nátěrových hmot Přehled stěžejních nátěrových hmot Chráníme Vaše investice Společnost Hempel byla založena v roce 1915 jako dodavatel nátěrových hmot pro námořní odvětví a těžký průmysl a dnes je celosvětovým dodavatelem

Více

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí praktické nátěrové systémy Sika pro všechny důležité oblasti použití Protikorozní nátěrové systémy Sika, kvalita ochrany podle mezináro Obsah: Inovativní a osvědčené

Více

VODOU ŘEDITELNÉ NÁTĚROVÉ HMOTY Splňují nejpřísnější zákony na ochranu životního prostředí

VODOU ŘEDITELNÉ NÁTĚROVÉ HMOTY Splňují nejpřísnější zákony na ochranu životního prostředí VODOU ŘEDITELNÉ NÁTĚROVÉ HMOTY Splňují nejpřísnější zákony na ochranu životního prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINIMÁLNÍ EMISE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK (VOC) Směrnice Rady EU 1999/13/ES (SED) o omezování

Více

Průmyslové nátěrové hmoty

Průmyslové nátěrové hmoty Průmyslové nátěrové hmoty Společnost FEYCOLOR vznikla v Německu v roce 1948 a je trvale úzce specializována na vývoj a výrobu vysoce kvalitních průmyslových nátěrů pro oblast antikorozní ochrany, ochrany

Více

NÁTĚRY A POVRCHOVÁ OCHRANA ZAŘÍZENÍ revize 6

NÁTĚRY A POVRCHOVÁ OCHRANA ZAŘÍZENÍ revize 6 NÁTĚRY A POVRCHOVÁ OCHRANA ZAŘÍZENÍ revize 6 Lovochemie a.s. Zpracoval: Ing. Jaroslav Pochman Obsah Obsah... 1 1. Klasifikace vnějšího prostředí v podniku Lovochemie a. s.... 3 2. Přiřazení nátěrových

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

ZINGA. systém studeného zinkování

ZINGA. systém studeného zinkování ZINGA systém studeného zinkování G zinkem je zavedený a osvědčený způsob ochrany ocele proti korozi. Zinkové nátěry sa aplikují na ocel z důvodu vytvoření katodické ochrany. Katodická ochrana vzniká tak,

Více

Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE. Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu

Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE. Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu Poškození a následné prosakování Potenciální nebezpečí prosakování existuje

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

Teoretická a praktická vydatnost Obsah sušiny a teoretické rozprostření

Teoretická a praktická vydatnost Obsah sušiny a teoretické rozprostření Teoretická a praktická vydatnost Obsah sušiny a teoretické rozprostření Úvod Odhad spotřeby nátěrové hmoty je klíčovým faktorem jak pro zákazníka, tak pro dodavatele. Praktická vydatnost je závislá na

Více

PRACOVNÍ PŘÍRUČKA CHEMFLAKE

PRACOVNÍ PŘÍRUČKA CHEMFLAKE PRACOVNÍ PŘÍRUČKA CHEMFLAKE VINYLESTEROVÁ NÁTĚROVÁ HMOTA VYZTUŽENÁ SKLENĚNÝMI VLOČKAMI 1 Obsah 1. Charakteristika produktu Typy produktů Aditiva 2. Skladování 3. Příprava podkladu Ocel Beton Opravy 4.

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Informace o výrobku DELFLEET

Informace o výrobku DELFLEET Informace o výrobku DELFLEET BC - Basislack F390 VÝROBKY Delfleet BC pojidlo Delfleet čirý lak Delfleet MS tužidlo Delfleet MS tužidlo, krátké Delfleet ředidlo, dlouhé Delfleet ředidlo, normální Delfleet

Více

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY

INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY INOVACE V OBLASTI NOREM PRO VODOVODNÍ TRUBKY A TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY Ing. Miroslav Pfleger, Lukáš Koula SAINT GOBAIN trubní systémy, s.r.o. Ještě nedávno k trubkám a tvarovkám z tvárné litiny respektive

Více

Nátěry fasád Dříve než začnete První natírání vašeho domu je velkým okamžikem. Váš dům díky správně zvolené fasádní barvě získá originální výraz. Pokud jde o údržbu, jistě nechcete, aby váš dům byl jenom

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce PROMASPRAY T PROMASPRAY T Jednosložková suchá omítková směs pro použití ve stavebnictví Úvod PROMASPRAY T je průmyslově

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl

Progresivní řešení čištění povrchů. Pro údržbu, opravy a průmysl Progresivní řešení čištění povrchů Pro údržbu, opravy a průmysl Profesionální čištění spolehněte se na kvalitu značky Loctite Čističe Loctite pro údržbu byly vyvinuty pro čištění součástek a sestav v kovovýrobě,

Více

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov 1. Výměna armatur DN 350 na TN Koldům Popis stávajícího stavu: Na odbočce pro TN Koldům jsou zabudovány sekční uzavírací armatury,

Více

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY JUBOSIL FX silikátová fasádní barva mikroarmovaná silikátová fasádní barva JUBOSIL ANTIK silikátová lazurovací barva Popis a oblast použití Silikátové barvy jsou kvůli specifickému způsobu chemické vazby

Více

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410

Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Scotch-Weld Epoxidové lepidlo EPX DP410 Úvodní technické údaje Aktualizováno: říjen 2001 Nahrazuje: vyd. z října 1997 Popis výrobku Epoxidové lepidlo DP410 je dvousložkové lepidlo s nízkou tekutostí. Je

Více

aplikační předpis Ochrana kovů aplikační předpis

aplikační předpis Ochrana kovů aplikační předpis aplikační předpis Ochrana kovů koroze kovů a ochrana před ní ochranné nátěry a jejich provádění příklady doporučených nátěrových systémů aplikační předpis obsah aplikační předpis Ochrana kovů 1. Úvod 2.

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

KATALOG NÁTĚROVÉ HMOTY

KATALOG NÁTĚROVÉ HMOTY KATALOG NÁTĚROVÉ HMOTY 2012 2013 Dnes vyrábíme produkty, které naše konkurence teprve objevuje. Akciová společnost ROKOSPOL představuje v České republice firmu orientovanou na výzkum a vývoj v oblasti

Více

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 PU 250-50 d4/0412 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 Informace o přípravku Účel použití přípravku: Popis přípravku Velmi kvalitní 2-složkový vrchní nátěr na bázi polyuretan-acryl, na minerální

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY APLIKAČNÍ LIST CHS-HYDROSPOL D 01 Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot CHARAKTERISTIKA CHS-Hydrospol D 01 je vodná emulze uretanizované alkydové pryskyřice modifikované

Více

České dráhy ČD S 5/4. Předpis. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

České dráhy ČD S 5/4. Předpis. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí České dráhy ČD S 5/4 Předpis Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí České dráhy ČD S 5/4 Předpis Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne

Více

POPIS PRODUKTU. Obecné informace. Speciální vlastnosti Zkušební normy

POPIS PRODUKTU. Obecné informace. Speciální vlastnosti Zkušební normy 59198 a násl. Silnovrstvá lazura na bázi vody s hedvábným leskem na dřevěná okna a vchodové dveře pro průmysl a profesionální použití Systémově sladěná ve třívrstvé skladbě s produkty Aquawood TIG a Aquawood

Více

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o.

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Student: Daniela Pavelková 2 Obsah 1. Profil firmy... 3 2. Kontrola

Více

600 ml monoporce, 20 ks v krabici

600 ml monoporce, 20 ks v krabici Technický list Vydání 08/2013 Identifikační č.:02 05 05 01 150 0 000002 1komponentní elastický těsnicí tmel pro chemicky zatížené spáry Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Zkušební

Více

APLIKAČNÍ LIST EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený

APLIKAČNÍ LIST EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 V Vodouředitelný epoxy vrchní matný ochranný nátěr na beton, probarvený CHARAKTERISTIKA EPOSTYL 215 V je dvousložková nátěrová hmota skládající se ze složky A,

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

1komponentní vysoce účinný tmel na podlahy

1komponentní vysoce účinný tmel na podlahy Technický list Datum vydání 06/2012 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní vysoce účinný tmel na podlahy Popis výrobku Použití je trvale elastická 1komponentní těsnicí hmota vyznačující

Více

Aplikační návody protipožárních nátěrů

Aplikační návody protipožárních nátěrů Aplikační návody protipožárních nátěrů chemické přípravky chemie pro život Představení firmy Společnost STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 v Kolíně a dodnes je jediným tuzemským výrobcem

Více

PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN

PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN Vestavěný řídící systém na míchání Rychlá a snadná aplikace Lze použít na všechny druhy dřeva Testováno v extrémních teplotních podmínkách

Více

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu KEIM Reno Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu První kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty už v 60. letech minulého století, u nás se objevují od 90. let. Od

Více

Ocelové konstrukce - oceňování

Ocelové konstrukce - oceňování Zde vložte foto Zde vložte foto Ocelové konstrukce - oceňování Ing, Jakub Cejnar Divize 3/Provoz Ocelových Konstrukcí 1 Cena ocelové konstrukce 2 Cena ocelové konstrukce Fakturuje Ovlivňuje 3 Cena ocelové

Více

Construction. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001

Construction. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001 Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001 Ochranný nátěr na beton Popis výrobku je 1-komponentní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, odolný proti povětrnostním vlivům,

Více

INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo

INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo Technický list produktu INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo Nádoba 750 ml s aplikační Pistolí nebotrubičkou Popis produktu INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo je vlhkostně tvrdnoucí

Více

Aplikační a technické služby Řešení pro všechny potřeby ochrany povrchu

Aplikační a technické služby Řešení pro všechny potřeby ochrany povrchu Aplikační a technické služby Řešení pro všechny potřeby ochrany povrchu Henkel - Váš partner pro řešení údržby a oprav S dlouholetými zkušenostmi na trhu průmyslové údržby, společnost Henkel, jako globální

Více

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Průmyslové podlahové systémy penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Ceresit-flooring brochure-cz_v5.indd 1 30.4.2009 13:56:02 EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR Dvousložková pryskyřice k penetraci cementem

Více

Technologický postup montáže oken a vchodových dveří. Pistolovou pěnou ZWALUW. Den Braven Sealants

Technologický postup montáže oken a vchodových dveří. Pistolovou pěnou ZWALUW. Den Braven Sealants Technologický postup montáže oken a vchodových dveří Pistolovou pěnou ZWALUW Den Braven Sealants 1 Obsah: 1. Úvod str.. 3 2. Seznam používaných výrazů str.. 4-6 3. Pracovní prostředky str.. 7 4. Příprava

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

Návod na čištění a údržbu podlah

Návod na čištění a údržbu podlah S přírodou k člověku Návod na čištění a údržbu podlah pro podlahy ze dřeva, korku, linolea a minerálních povrchů suché čištění mokré čištění údržba základní obnova odstraňování problematických skvrn intenzivní

Více

Qualicoat výtah z normy

Qualicoat výtah z normy Qualicoat výtah z normy I. Zkušební metody a požadavky Pro mechanické zkoušky ( ohyb, úder, vtláčení ) musí být použité zkušební plechy ze slitiny AA 5005-H24 nebo H14 ( AlMg 1 polotvrdý ) s tloušťkou

Více

POPIS PRODUKTU ZPRACOVÁNÍ

POPIS PRODUKTU ZPRACOVÁNÍ 57631 a násl. Ochranná impregnace na dřevo na bázi vody na dřevěná okna a vchodové dveře pro průmysl a profesionální použití. Systémově sladěná ve třívrstvé skladbě s produkty Aquawood DSL HighRes a Aquawood

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 AS Antistatická nátěrová podlahovina CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 215 AS je epoxidová dvousložková antistatická nátěrová podlahovina (vrchní vrstva), vyhovující požadavkům ČSN EN 1081 a ČSN 34

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 3

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Construction. Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování

Construction. Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování Technický list Vydání 16/07/2009 Identifikační č.: 02 07 02 03 002 0 000005 Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr Construction Popis výrobku Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P

přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce Pronivel Cerfix Pronivel P PROFILPAS S.P.A. VIA EINSTEIN, 38 35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY TEL. +39 (0)49 8878411 +39 (0)49 8878412 FAX. +39 (0)49-706692 EMAIL: INFO@PROFILPAS.COM přechodové profily pro podlahy o nestejné výšce

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. oportune s.r.o. Chytrá zeď Výhradní distributor Smart Wall Paint v České republice

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. oportune s.r.o. Chytrá zeď Výhradní distributor Smart Wall Paint v České republice NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY oportune s.r.o. Chytrá zeď Výhradní distributor Smart Wall Paint v České republice třída Kpt. Jaroše 1944/31, 4. patro, 602 00 Brno, Czech Republic info@chytrazed.cz +420 731 444 250

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

Testovací karty Leneta

Testovací karty Leneta Testovací karty Leneta Opacitní karty: Karty Penopac: Zobrazovací karty: Zobrazovací opacitní karty: Karty pro krycí schopnost: Karty pro nátěry aplikované štětcem: Karty pro dvojíté aplikátory: Nenatřené

Více

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ

MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ MATERIÁLY NA TVÁŘENÍ KOVŮ Nejrozšířenější technické materiály železné kovy - OCELI V současné době nahrazení NEŽELEZNÉ KOVY Al, Mg, Ti PLASTY KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysokopevnostní oceli Hlubokotažné oceli

Více

Izolační skla standardní

Izolační skla standardní Všeobecné informace Izolační skla jsou tvořena dvěma nebo více tabulemi skla, hermeticky spojených po obvodu tak, aby mezi nimi vznikla komora s mezivrstvou vysušeného vzduchu. Šířka této komory je dána

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci

NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci NÁVOD na údržbu, obsluhu a manipulaci se školními tabulemi společnosti ŠKOTAB vertikal s.r.o. 1) Obecné zásady: Článek 1 Základní ustanovení Vážení zákazníku (dále jen odběratel ), děkujeme, že jste si

Více

A Nábytek všeobecně (dveře, obývací pokoje, ložnice, kuchyně ) 2 5 20 21. B Židle, zábradlí, soustružené dílce, stolové podnoží 6 7 22

A Nábytek všeobecně (dveře, obývací pokoje, ložnice, kuchyně ) 2 5 20 21. B Židle, zábradlí, soustružené dílce, stolové podnoží 6 7 22 Obsah: Postup Zpracování Příklady technologických postupů Popis výrobků A Nábytek všeobecně (dveře, obývací pokoje, ložnice, kuchyně ) 2 5 20 21 B Židle, zábradlí, soustružené dílce, stolové podnoží 6

Více

Produkty Forbo FloorCare

Produkty Forbo FloorCare Produkty Forbo FloorCare Speciálně navržené produkty Forbo FloorCare zaručí efektivní, jednoduché čištění a udržovací procedury a tím udrží Vaši podlahu v perfektním stavu. Spray má skvělé výsledky pro

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří Vážené dámy a pánové, rádi bychom vám poblahopřáli ke koupi nových oken a poděkovali vám za důvěru, kterou jste nám projevili. K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Řešení pasivní protikorozní ochrany Vydání: 01 plynárenských zařízení Stran: 1 / 31

Řešení pasivní protikorozní ochrany Vydání: 01 plynárenských zařízení Stran: 1 / 31 plynárenských zařízení Stran: 1 / 31 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

1komponentní vysoce účinný tmel pro podlahové spáry

1komponentní vysoce účinný tmel pro podlahové spáry Technický list Datum vydání: 04/2015 Identifikační č.: 02 05 05 01 100 0 000013 1komponentní vysoce účinný tmel pro podlahové spáry Popis výrobku / Použití je trvale elastická 1komponentní těsnicí hmota

Více

Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah. Systémy povrchových úprav průmyslových podlah. Stavět uvědoměle.

Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah. Systémy povrchových úprav průmyslových podlah. Stavět uvědoměle. Sto s.r.o. Povrchové úpravy podlah Systémy povrchových úprav průmyslových podlah Stavět uvědoměle. Údaje v této brožuře odpovídají současnému stavu našich poznatků, opírají se o dlouholeté zkušenosti a

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Vývoj, zkoušení, výroba, skladování, expedice nátěrových hmot a jejich využití ve výuce 1 Obsah Úvod... 3 I. Organické ochranné povlaky mokré lakování...

Více

PRACOVNÍ DESKY KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY:

PRACOVNÍ DESKY KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY: KAMENNÉ PRACOVNÍ DESKY: PRACOVNÍ DESKY ŽULA - přírodní kámen tvořený křemíkem, živicí a slídami - velká tvrdost (odolnost proti nárazům a poškrábání), nejtvrdší na trhu - odolnost proti teplotám do 300

Více

BÜCHNER systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy

BÜCHNER systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy BÜCHNER Systémy na podlahy Nátěry podlah pro lehké zatížení Vodou ředitelné Vlastnosti: lehké pochozí a pracovní zatížení v dílnách a skladech. Silně savé Normální podlahy BÜCHNER ELG- Aqua - dobře se

Více

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Technický list Datum vydání 04/2014 Identifikační č.: 02 08 03 04 004 0 000011 1180 Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Construction

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze PROJEKT TECHNOPARK KRALUPY Reg. č. projektu: 5.1PP04/052 TECHNOPARK VTP KRALUPY Stavební chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze Město

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Průvodce vybraným sortimentem Becker Acroma 9/2011

Průvodce vybraným sortimentem Becker Acroma 9/2011 Průvodce vybraným sortimentem Becker Acroma 9/2011 Obsah LAKY A BARVY Transparentní nitrocelulózové laky 2 Transparentní kyselinotvrdnoucí laky 3 Pigmentové kyselinotvrdnoucí barvy 4 Transparentní rozpouštědlové

Více

Kola a kladky pro pekařský průmysl. www.3pm.cz

Kola a kladky pro pekařský průmysl. www.3pm.cz Kola a kladky pro pekařský průmysl www.3pm.cz Obecné pojmy Produkty uvedené v tomto katalogu jsou navrženy a vyrobeny v souladu se základními evropskými normami pro Kola a kolečka. i uvedené v katalogu

Více

Technologie čištění a hygiena v potravinářství

Technologie čištění a hygiena v potravinářství Module 2 Technologie čištění a hygiena v potravinářství Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují

Více

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory spanel Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě LED Panel Light je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové

Více

Thermowood Charakteristika vlastností

Thermowood Charakteristika vlastností 1 ThermoWood Charakteristika vlastností Wood Vlhkost humidity dřeva po after vyrovnání balancing % 2 Vlastnost OBSAH ROVNOVÁŽNÉ VLHKOSTI (EMC) Popis V důsledku změn v buněčné struktuře se snižuje schopnost

Více

RELAFLOOR 361 2K EP ROLLBESCHICHTUNG dvousložkový EP podlahový systém pro aplikaci válečkem, bez obsahu org. rozpouštědel

RELAFLOOR 361 2K EP ROLLBESCHICHTUNG dvousložkový EP podlahový systém pro aplikaci válečkem, bez obsahu org. rozpouštědel RELAFLOOR 361 2K EP ROLLBESCHICHTUNG dvousložkový EP podlahový systém pro aplikaci válečkem, bez obsahu org. rozpouštědel POPIS PRODUKTU Možnosti použití: Vlastnosti: Stupeň lesku: Barevný odstín: barevný,

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Plotové systémy Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Proč se vyplatí vybrat si oplocení POLARGOS? 1. Poskytuje Vám pocit bezpečí Oplocením domu našimi systémy budujete stylové zabezpečení kolem svého

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

Technický list Sikafloor -350 Elastic / strana 1/5 11/2002 Sikafloor -350 Elastic

Technický list Sikafloor -350 Elastic / strana 1/5 11/2002 Sikafloor -350 Elastic Systém překlenující trhliny na parkoviště a mosty Technický list Sikafloor -350 Elastic / strana 1/5 Sikafloor -350 Elastic Druh Sikafloor 350 Elastic je vysoce elastický, 2 - komponentní polyuretanový

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více