Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)"

Transkript

1 Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva Vypracoval: 1/101

2 1. Obsah 1. Obsah 2 2. Projekt 2 3. POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY: 2 4. NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY: 3 5. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE: 3 6. NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 4 7. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ LITERATURY, SOFTWARE 4 8. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM 5 9. Náhled na konstrukci OVĚŘENÍ ZÁKLADNÍHO KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE POSOUZENÍ STABILITY KONSTRUKCE POSOUZENÍ ROZMĚRŮ HLAVNÍCH PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE VČETNĚ JEJÍHO ZALOŽENÍ STATICKÝ VÝPOČET, POPŘÍPADĚ DYNAMICKÝ VÝPOČET, POKUD NA KONSTRUKCI PŮSOBÍ DYNAMICKÉ NAMÁHÁNÍ Popis modelu Materiály Průřezy Výpočetní model Prvky Zatížení Správce nastavení Zatěžovací stavy Skupiny zatížení Kombinace Skupiny výsledků Odezva konstrukce Posudek oceli Posudek oceli Piloty Výpočet zdi montážní jámy Závěr Projekt Projekt Část Popis Prostorová příhradová konstrukce a založení Autor Datum Konstrukce Rám XYZ Poč. uzlů : 404 Poč. prutů : 521 Poč. ploch : 0 Poč. těles : 0 Poč. průřezů : 23 Poč. zat. stavů : 7 Poč. materiálů : 2 Tíhové zrychlení [m/s 2 ] 9, POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY: Jedná se prutovou příhradovou konstrukci z válcovaných průžezů a uzavřených průřezů s cetrálním kruhovým styčníkem na hlavní částí a dvěma pultovými střechami. Pasi vazníku jsou stabilizovány pomocí vzpěrných trubek a dále pak střešním trapézovým plechem. Ocelová konstrukce patra 2/101

3 je navržena s hlavními průvlaky a stropními nosníky z válcovaných nosníků. Na těchno nosnících je přistřelen tapézový plech 50/260/1,0 a petonová deska min. 50 mm nad vlnu plechu. Kotvení haly je pomocí chemických kotev Fischer FIS VT + M NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY: Ocelová konstrukce haly je z materiálu S235 a S355 (specifikace viz výkresová dokumentace) Spojovací prostředky, šrouby přesné 8.8 (vč. podložek a matic). Beton pilot se uvažuje min C20/25. Ocelová konstrukce bude vyrobena a prováděna dle ČSN EN (Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2:Technické požadavky na ocelové konstrukce) a souvisejících norem. Další kvalitativní požadavky budou určeny při vypracování dílenské dokumentace dokumentace, která bude předložena ke schválení zpracovateli této projektové dokumentace. Na tento objekt se vztahuje výrobní kategorie EXC2. Ocel EC3 Jméno Jednotková hmotnost E Poisson - nu Dolní mez Horní mez Fy (rozsah) Fu (rozsah) [kg/m 3 ] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa] G Tep.roztaž. [MPa] [m/mk] S ,0 2,1000e ,0 360,0 8,0769e+04 0, ,0 360,0 S ,0 2,1000e ,0 490,0 8,0769e+04 0, ,0 470,0 5. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE: Jednotlivé konstrukce budou zatíženy stálým zatížením vč. vlastní tíhy. Střešní konstrukce bude zatížena dále klimatickými zatíženími a to zatížením sněhem a zatížením větrem. Klimatické zatížení místo: Karlovy Vary sněhová oblast: IV s k = 1,57 kn/m 2 (dle sněhové mapy pro místo výstavby) větrová oblast: I v b.0 = 22,5 m/s Součinitele zatížení Pro všechna stálá zatížení f = 1,35 Pro všechna nahodilá zatížení = 1,5 Zatížení vyvozená tepelnými účinky Neuvažuje se Zatížení vlastní tíhou konstrukce Ve statickém výpočtu je uvažováno s charakteristickou hodnotou objemové hmotnosti oceli 7850 kg/m3 a svislým gravitačním zrychlením 10 m/s2. Vlastní tíha je generována výpočtovým programem. Tíhy materiálů byly převzaty z tabulek výrobců. Zatížení stálé od stavebních konstrukcí Je uvažováno opláštění stěn, střechy a stropů ve skladbě dle projektu. Rovnoměrné užitné zatížení 3/101

4 Uvažuje se zatížení 2,5 kn/m2 (strop) Soustředné užitné zatížení Neuvažuje se. Zatížení sněhem Zatížení sněhem je uvažováno dle ČSN EN Objekt se nachází v II. Sněhové oblasti Sk = 1,0 kn/m2 Zatížení větrem Zatížení větrem je uvažováno dle ČSN EN Objekt se nachází v I. větrové oblasti základní rychlost větru vb,0 = 22,5 m/s, kategorie terénu II. Zatížení větrem je generováno výpočetním programem. EC popis sněhu Sk - charakteristická hodnota zatížení sněhem 2,00 [kn/m 2 ] Sněhové pásmo IV Typ kombinace Zatížení sněhem A <= 1000 m.n.m. Psi Psi Psi 2 0 Ce - součinitel prostředí [-] 1,0 Ct - tepelný součinitel [-] 1,0 Cesl - součinitel mimořádnosti neuvažuje se Tlak větru podle EC1 Větrná zóna I V_b,0 - základní rychlost větru [m/s] 22,500 ro - hustota vzduchu [kg/m 3 ] 1,3 c_dir - součinitel směru [-] 1,00 c_season - součinitel ročního období [-] 1,00 c_o - součinitel orografie [-] 1,00 1/p - doba životnosti budovy [rok] 50,00 c_prob - součinitel pravděpodobnosti [-] 1,00 K - součinitel tvaru [-] 0,20 n - exponent [-] 0,50 kategorie terénu II Kr - součinitel terénu [-] 0,19 z_0 - délka nerovnosti [m] 0,050 z_min - minimální výška [m] 2,000 k_l - součinitel turbulence [-] 1,00 Vnitřní tlak pro 2D vítr bez vnitřního tlaku Pozice - dominantní strana pro 2D vítr čelní Otvory - dominantní strana pro 2D vítr dvakrát Typ konstrukce Svislé stěny a obdélníkové budovy (EC1-1-4, 7.2.2) b - šířka konstrukce [m] 100,000 Referenční úroveň terénu [m] 0, NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ Před výrobou ocelové konstrukce je nutno nechat odsouhlasit výrobní dokumentaci zpracovatelem této PD. 4/101

5 7. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ LITERATURY, SOFTWARE [1] Program Scia Engineer 2014 [2] Výpočetní software COMPUFIX 8.4 (Fischer [3] ČSN EN : Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb [4] ČSN EN : Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem [5] ČSN EN : Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem [6] ČSN EN : Navrhování ocelových konstrukcí Obecná pravidla pro pozemní stavby [7] ČSN EN : Navrhování dřevěných konstrukcí Navrhování styčníků [8] Statické tabulky Hořejší a kol SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM Před výrobou je nutno nechat odsouhlasit výrobní dokumentaci zhotovitelem této PD. 5/101

6 9. Náhled na konstrukci Z Y X 10. OVĚŘENÍ ZÁKLADNÍHO KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Ocelová konstrukce objektu je navržena jako příhradová konstrukce. Založení objektu je s ohledem na geologické poměry voleno jako hlubinné na vrtaných pilotách. Navržené konstrukční řešení bylo voleno s ohledem na dispozici objektu. 11. POSOUZENÍ STABILITY KONSTRUKCE Konstrukce je posouzena na stabilitu - konstrukce je zavětrována ztužidly. Vzpěrné delky jsou uvažovány viz. statický výpočet. 12. POSOUZENÍ ROZMĚRŮ HLAVNÍCH PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE VČETNĚ JEJÍHO ZALOŽENÍ Posudek konstrukce je proveden v souladu EN ČSN STATICKÝ VÝPOČET, POPŘÍPADĚ DYNAMICKÝ VÝPOČET, POKUD NA KONSTRUKCI PŮSOBÍ DYNAMICKÉ NAMÁHÁNÍ Statický výpočet je chronologicky uspořádán podle typů konstrukce a shrnuje veškeré body uvedené v předchozích kapitolách. Dynamický výpočet není nutné na konstrukci podobného typu provádět. V objektu nepůsobí žádné dynamické namáhání Popis modelu Materiály Ocel EC3 Jméno Jednotková hmotnost E Poisson - nu Dolní mez Horní mez Fy (rozsah) Fu (rozsah) [kg/m 3 ] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa] G Tep.roztaž. [MPa] [m/mk] S ,0 2,1000e ,0 360,0 8,0769e+04 0, ,0 360,0 6/101

7 Jméno Jednotková hmotnost E Poisson - nu Dolní mez Horní mez Fy (rozsah) Fu (rozsah) [kg/m 3 ] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa] G Tep.roztaž. [MPa] [m/mk] S ,0 2,1000e ,0 490,0 8,0769e+04 0, ,0 470, Průřezy CS1 Typ HEA140 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 355 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 3,1400e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 2,2882e-03 7,8192e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,0300e-05 3,8900e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 5,5600e-05 1,5500e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 8,5000e-05 1,7333e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 1,5064e-08 8,1300e-08 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 6,16e+04 6,16e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 3,01e+04 3,01e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 7,9400e-01 7,9430e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z CS2 Typ SHS70/70/5.0 Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba tvářený za studena Posudek rovinného c c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 1,2700e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 6,2814e-04 6,2814e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 8,8500e-07 8,8500e-07 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 2,5300e-05 2,5300e-05 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 3,0299e-05 3,0299e-05 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 7,0029e-10 1,4200e-06 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 7,11e+03 7,11e+03 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 7,11e+03 7,11e+03 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 2,6700e-01 5,0275e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 y Obrázek CS3 Typ HEA120 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 2,5300e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 1,8775e-03 6,1698e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 6,0600e-06 2,3100e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 3,8500e-05 1,0600e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 5,8750e-05 1,1958e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 6,4719e-09 5,9900e-08 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 2,81e+04 2,81e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,38e+04 1,38e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 6,7700e-01 6,7730e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z CS4 Typ CFCHS610X14.2 Kód tvaru 3 - Kruhové duté průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba tvářený za studena Posudek rovinného c c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 2,6579e-02 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 1,7740e-02 1,7740e-02 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,1800e-03 1,1800e-03 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 3,8690e-03 3,8690e-03 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 5,0416e-03 5,0416e-03 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 4,9290e-38 2,3601e-03 z y y 7/101

8 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,18e+06 1,18e+06 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,18e+06 1,18e+06 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 1,9160e+00 3,7433e+00 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,14e+05 1,14e+05 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,28e+04 2,28e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 1,0409e+00 1,0409e+00 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y y CS5 Typ HEA240 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 7,6800e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 5,5540e-03 1,8522e-03 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 7,7600e-05 2,7700e-05 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 2,3100e-04 6,7500e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 3,5167e-04 7,4583e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 3,2849e-07 4,1600e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,75e+05 1,75e+05 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 8,27e+04 8,27e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 1,3700e+00 1,3688e+00 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z CS7 Typ IPE160 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného a b vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 2,0100e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 1,2605e-03 8,1173e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 8,6900e-06 6,8300e-07 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 1,6700e-05 1,0900e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 2,6100e-05 1,2400e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 3,9600e-09 3,6000e-08 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 2,91e+04 2,91e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 6,14e+03 6,14e+03 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 6,2248e-01 6,2248e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y CS6 Typ IPE270 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného a b vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 4,5900e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 2,7706e-03 1,8266e-03 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 5,7900e-05 4,2000e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 6,2200e-05 4,2900e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 9,7000e-05 4,8400e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 7,0600e-08 1,5900e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss CS8 Typ CFCHS60.3X3 Kód tvaru 3 - Kruhové duté průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba tvářený za studena Posudek rovinného c c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 5,4000e-04 y 8/101

9 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 3,6189e-04 3,6189e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 2,2220e-07 2,2220e-07 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 7,3700e-06 7,3700e-06 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 9,8600e-06 9,8600e-06 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 2,1085e-43 4,4450e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 2,32e+03 2,32e+03 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,32e+03 2,32e+03 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 1,8900e-01 3,6001e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 6,8900e-04 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 4,6109e-04 4,6109e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 4,6100e-07 4,6100e-07 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 1,2110e-05 1,2110e-05 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 1,6040e-05 1,6040e-05 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 1,2700e-42 9,2190e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 3,77e+03 3,77e+03 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 3,77e+03 3,77e+03 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 2,3900e-01 4,5928e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y CS9 Typ IPE220 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného a b vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 3,3400e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 2,0643e-03 1,3244e-03 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 2,7720e-05 2,0500e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 3,7300e-05 2,5200e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 5,8100e-05 2,8500e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 2,2700e-08 9,0700e-08 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 6,71e+04 6,71e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,37e+04 1,37e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 8,4750e-01 8,4750e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z CS11 Typ CFRHS100X100X4 Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba tvářený za studena Posudek rovinného c c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 1,4950e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 7,4702e-04 7,4702e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 2,2635e-06 2,2635e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 4,5270e-05 4,5270e-05 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 5,3300e-05 5,3300e-05 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 3,3333e-09 3,6201e-06 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,25e+04 1,25e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,25e+04 1,25e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 3,8600e-01 7,4730e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y y CS10 Typ CFCHS76.1X3 Kód tvaru 3 - Kruhové duté průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba tvářený za studena Posudek rovinného c c CS12 Typ HEA260 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek 9/101

10 rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 8,6800e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 6,3059e-03 2,0196e-03 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,0500e-04 3,6700e-05 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 2,8200e-04 8,3600e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 4,2917e-04 9,2083e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 5,1635e-07 5,2400e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 2,16e+05 2,16e+05 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,01e+05 1,01e+05 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 1,4800e+00 1,4836e+00 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 3,7139e-03 2,5380e-03 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,1770e-04 7,8800e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 9,8500e-05 7,1300e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 1,5400e-04 8,0400e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 1,9900e-07 2,8200e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,89e+05 1,89e+05 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 3,61e+04 3,61e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 1,2540e+00 1,2540e+00 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y y CS13 Typ HEA180 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 4,5300e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 3,2772e-03 1,0992e-03 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 2,5100e-05 9,2500e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 1,0300e-04 2,9400e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 1,5667e-04 3,2500e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 6,0211e-08 1,4800e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 7,64e+04 7,64e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 3,68e+04 3,68e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 1,0200e+00 1,0241e+00 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z CS15 Typ HEA160 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 3,8800e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 2,8071e-03 9,8390e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,6700e-05 6,1600e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 7,7000e-05 2,2000e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 1,1750e-04 2,4500e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 3,1410e-08 1,2200e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 5,77e+04 5,77e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,77e+04 2,77e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 9,0600e-01 9,0613e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y y CS14 Typ IPE330 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného a b vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 6,2600e-03 CS16 Typ SHS100/100/5.0 Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného a a 10/101

11 vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 1,8700e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 9,2814e-04 9,2814e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 2,7900e-06 2,7900e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 5,5900e-05 5,5900e-05 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 6,5655e-05 6,5655e-05 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 4,1667e-09 4,3900e-06 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,54e+04 1,54e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,54e+04 1,54e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 3,8700e-01 7,4275e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 3,4900e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 1,7126e-03 1,7126e-03 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 4,6200e-06 4,6200e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 9,2400e-05 9,2400e-05 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 1,1382e-04 1,1382e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 8,3333e-09 7,6100e-06 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 2,67e+04 2,67e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,67e+04 2,67e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 3,7400e-01 6,8550e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y y CS17 Typ HEA160 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 355 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 3,8800e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 2,8071e-03 9,8390e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,6700e-05 6,1600e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 7,7000e-05 2,2000e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 1,1750e-04 2,4500e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 3,1410e-08 1,2200e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 8,71e+04 8,71e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 4,18e+04 4,18e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 9,0600e-01 9,0613e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z CS19 Typ SHS90/90/5.0 Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného a a vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 1,6700e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 8,2814e-04 8,2814e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 2,0000e-06 2,0000e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 4,4400e-05 4,4400e-05 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 5,2370e-05 5,2370e-05 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 2,4604e-09 3,1600e-06 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1,23e+04 1,23e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 1,23e+04 1,23e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 3,4700e-01 6,6275e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y y CS18 Typ SHS100/100/10.0 Kód tvaru 2 - Obdélníkové uzavřené průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného a a vzpěru y-y, Posudek CS20 Typ RO101.6X4 Kód tvaru 3 - Kruhové duté průřezy Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného a a vzpěru y-y, Posudek 11/101

12 rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 1,2300e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 8,2084e-04 8,2084e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,4600e-06 1,4600e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 2,8800e-05 2,8800e-05 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 3,8103e-05 3,8103e-05 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 1,7481e-42 2,9200e-06 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 8,96e+03 8,96e+03 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 8,96e+03 8,96e+03 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 3,1900e-01 6,1321e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 4,3051e-03 2,9457e-03 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,6270e-04 1,0430e-05 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 1,2300e-04 9,0400e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 1,9100e-04 1,0190e-03 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 3,1400e-07 3,7300e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 3,62e+05 3,62e+05 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 6,79e+04 6,79e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 1,3530e+00 1,3530e+00 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y y CS21 Typ HEA160 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 235 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 3,8800e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 2,8071e-03 9,8390e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 1,6700e-05 6,1600e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 7,7000e-05 2,2000e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 1,1750e-04 2,4500e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 3,1410e-08 1,2200e-07 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 5,77e+04 5,77e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,77e+04 2,77e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 9,0600e-01 9,0613e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z CS23 Typ HEA120 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 355 Výroba válcovaný Posudek rovinného b c vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 2,5300e-03 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] 1,8775e-03 6,1698e-04 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] 6,0600e-06 2,3100e-06 Welz [m 3 ], Wely [m 3 ] 3,8500e-05 1,0600e-04 Wplz [m 3 ], Wply [m 3 ] 5,8750e-05 1,1958e-04 Iw [m 6 ], It [m 4 ] 6,4719e-09 5,9900e-08 dy [mm], dz [mm] 0 0 cyuss [mm], czuss [mm] [deg] 0,00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 4,25e+04 4,25e+04 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2,09e+04 2,09e+04 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] 6,7700e-01 6,7730e-01 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek z y y CS22 Typ IPE360 Kód tvaru 1 - Průřezy I Typ tvaru Tenkostěnný Materiál S 355 Výroba válcovaný Posudek rovinného a b vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z A [m 2 ] 7,2700e-03 12/101

13 Vysvětlivky symbolů Kód tvaru h - Výška b - Šířka pásnice t - Tloušťka pásnice s - Tloušťka stojiny r - Poloměr u přechodu pásnice a stojiny r1 - Poloměr u hrany pásnice a - Sklon pásnice W - Vzdálenost vnitřních šroubů wm - Jednotková deplanace u hrany pásnice A Plocha Ay Smyková plocha ve směru hlavní osy y Az Smyková plocha ve směru hlavní osy z Iy Moment setrvačnosti kolem hlavní osy y Iz Moment setrvačnosti kolem hlavní osy z Welz Pružný modul průřezu k hlavní ose z Wely Pružný modul průřezu k hlavní ose y Wplz Plastický modul průřezu k hlavní ose z Wply Plastický modul průřezu k hlavní ose y Iw Výsečový moment setrvačnosti It Moment setrvačnosti v prostém kroucení dy Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy y měřená od těžiště Vysvětlivky symbolů dz Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy z měřená od těžiště cyuss Souřadnice těžiště ve směry osy Y zadávacího systému czuss Souřadnice těžiště ve směry osy Z zadávacího systému Úhel pootočení hlavní osy IYZLSS Moment setrvačnosti Iyz v LSS Mply+ Plastický moment kolem hlavní osy y pro kladný moment My Mply- Plastický moment kolem hlavní osy y pro záporný moment My Mplz+ Plastický moment kolem hlavní osy z pro kladný moment Mz Mplz- Plastický moment kolem hlavní osy z pro záporný moment Mz AL Obvodový povrch na jednotku délky AD Vysýchající povrch na jednotku délky β y Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy y β z Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy z 13/101

14 Scia Engineer Výpočetní model Z Y X Prvky Jméno Průřez Vrstva Délka [m] Tvar B1 CS12 - HEA260 KCE 17,860 Čára B2 CS12 - HEA260 KCE 17,860 Čára B3 CS12 - HEA260 KCE 12,550 Čára B4 CS12 - HEA260 KCE 12,550 Čára B5 CS12 - HEA260 KCE 17,860 Čára B6 CS12 - HEA260 KCE 12,550 Čára B7 CS12 - HEA260 KCE 11,950 Čára B8 CS1 - HEA140 KCE 12,150 Čára B9 CS1 - HEA140 KCE 12,099 Čára B12 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára B13 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára B14 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 4,431 Čára Poč. uzel Konc. uzel N1 N2 N2 N3 N4 N2 N2 N5 N2 N6 N66 N2 N10 N2 N10 N11 N10 N62 N17 N18 N19 N148 N147 14/101 Typ FEM typ pás vazníku (95) standard pás vazníku (95) standard pás vazníku (95) standard pás vazníku (95) standard pás vazníku (95) standard pás vazníku (95) standard pás vazníku (95) standard pás vazníku (95) standard pás vazníku (95) standard diagonála vazníku (90) standard diagonála vazníku (90) standard diagonála vazníku (90)

15 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ N17 standard B15 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 4,675 Čára N17 diagonála vazníku (90) N148 standard B16 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 4,875 Čára N148 diagonála vazníku (90) N21 standard B17 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 4,875 Čára N21 diagonála vazníku (90) N151 standard B18 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 4,675 Čára N151 diagonála vazníku (90) N23 standard B19 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 4,431 Čára N23 diagonála vazníku (90) N146 standard B21 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N23 diagonála vazníku (90) N26 standard B22 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N27 diagonála vazníku (90) N151 standard B23 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 4,875 Čára N21 diagonála vazníku (90) N28 standard B24 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N29 diagonála vazníku (90) N28 standard B25 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 4,675 Čára N28 diagonála vazníku (90) N30 standard B26 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N30 diagonála vazníku (90) N31 standard B27 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 4,431 Čára N30 diagonála vazníku (90) N150 standard B28 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N33 diagonála vazníku (90) N150 standard B29 CS1 - HEA140 KCE 0,150 Čára N34 diagonála vazníku (90) N6 standard B30 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N35 diagonála vazníku (90) N36 standard B31 CS18 - SHS100/100/10.0 KCE 3,767 Čára N35 diagonála vazníku (90) N4 standard B32 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,767 Čára N37 diagonála vazníku (90) N36 standard B33 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N37 diagonála vazníku (90) N39 standard B34 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,767 Čára N40 diagonála vazníku (90) N39 standard B35 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N40 diagonála vazníku (90) N42 standard B36 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,891 Čára N21 diagonála vazníku (90) N42 standard B37 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,891 Čára N21 diagonála vazníku (90) N44 standard B38 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N45 diagonála vazníku (90) N44 standard B39 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,767 Čára N45 diagonála vazníku (90) N46 standard B40 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N47 diagonála vazníku (90) N46 standard B41 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,767 Čára N47 diagonála vazníku (90) N48 standard B42 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N49 diagonála vazníku (90) N48 standard B43 CS18 - SHS100/100/10.0 KCE 3,767 Čára N49 diagonála vazníku (90) N5 standard B44 CS18 - SHS100/100/10.0 KCE 2,140 Čára N51 diagonála vazníku (90) N5 standard B45 CS18 - SHS100/100/10.0 KCE 2,140 Čára N53 diagonála vazníku (90) N4 standard B47 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N56 diagonála vazníku (90) N152 standard B49 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N58 diagonála vazníku (90) N154 standard 15/101

16 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ B50 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N58 diagonála vazníku (90) N153 standard B51 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N60 diagonála vazníku (90) N153 standard B52 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,245 Čára N61 diagonála vazníku (90) N62 standard B54 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,150 Čára N64 diagonála vazníku (90) N3 standard B55 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N65 diagonála vazníku (90) N66 standard B56 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N67 diagonála vazníku (90) N68 standard B57 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N69 diagonála vazníku (90) N70 standard B58 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N71 diagonála vazníku (90) N72 standard B59 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N73 diagonála vazníku (90) N74 standard B60 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N75 diagonála vazníku (90) N76 standard B61 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N77 diagonála vazníku (90) N78 standard B62 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 2,140 Čára N79 diagonála vazníku (90) N10 standard B63 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,140 Čára N81 diagonála vazníku (90) N82 standard B64 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,140 Čára N83 diagonála vazníku (90) N84 standard B65 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,140 Čára N85 diagonála vazníku (90) N86 standard B66 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,140 Čára N87 diagonála vazníku (90) N88 standard B67 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,140 Čára N89 diagonála vazníku (90) N90 standard B68 CS13 - HEA180 KCE 12,550 Čára N65 pás vazníku (95) N21 standard B69 CS13 - HEA180 KCE 11,950 Čára N21 pás vazníku (95) N79 standard B70 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,140 Čára N94 diagonála vazníku (90) N11 standard B72 CS23 - HEA120 KCE 12,150 Čára N79 pás vazníku (95) N94 standard B73 CS18 - SHS100/100/10.0 KCE 3,767 Čára N66 diagonála vazníku (90) N67 standard B74 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,767 Čára N68 diagonála vazníku (90) N69 standard B75 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,767 Čára N70 diagonála vazníku (90) N71 standard B76 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,891 Čára N72 diagonála vazníku (90) N21 standard B77 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,891 Čára N21 diagonála vazníku (90) N74 standard B78 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,767 Čára N73 diagonála vazníku (90) N76 standard B79 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,767 Čára N75 diagonála vazníku (90) N78 standard B80 CS16 - SHS100/100/5.0 KCE 3,291 Čára N77 diagonála vazníku (90) N10 standard B81 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,963 Čára N10 diagonála vazníku (90) N81 standard B82 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,963 Čára N82 diagonála vazníku (90) N83 standard B83 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,912 Čára N84 diagonála vazníku (90) N85 standard B84 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,912 Čára N85 diagonála vazníku (90) 16/101

17 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ N88 standard B85 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,963 Čára N87 diagonála vazníku (90) N90 standard B86 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,963 Čára N89 diagonála vazníku (90) N11 standard B87 CS13 - HEA180 KCE 12,550 Čára N53 diagonála vazníku (90) N21 standard B88 CS13 - HEA180 KCE 12,550 Čára N51 diagonála vazníku (90) N21 standard B89 CS1 - HEA140 KCE 11,950 Čára N79 pás vazníku (95) N61 standard B90 CS13 - HEA180 KCE 17,748 Čára N14 diagonála vazníku (90) N21 standard B91 CS13 - HEA180 KCE 17,748 Čára N21 diagonála vazníku (90) N64 standard B92 CS13 - HEA180 KCE 17,748 Čára N34 diagonála vazníku (90) N21 standard B93 CS4 - CFCHS610X14.2 KCE 2,140 Čára N21 sloup (100) N2 standard B121 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N4 nosník (80) N1 standard B125 CS1 - HEA140 KCE 0,150 Čára N14 diagonála vazníku (90) N1 standard B126 CS3 - HEA120 KCE 6,000 Čára N338 nosník (80) N14 standard B140 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N15 diagonála vazníku (90) N147 standard B160 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N25 diagonála vazníku (90) N146 standard B161 CS1 - HEA140 KCE 9,568 Čára N36 pás vazníku (95) N147 standard B162 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N36 pás vazníku (95) N159 standard B163 CS1 - HEA140 KCE 6,429 Čára N39 pás vazníku (95) N18 standard B164 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N39 pás vazníku (95) N161 standard B165 CS1 - HEA140 KCE 3,291 Čára N42 pás vazníku (95) N148 standard B166 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N42 pás vazníku (95) N163 standard B167 CS1 - HEA140 KCE 3,291 Čára N44 pás vazníku (95) N28 standard B168 CS1 - HEA140 KCE 3,291 Čára N44 pás vazníku (95) N151 standard B169 CS1 - HEA140 KCE 6,429 Čára N46 pás vazníku (95) N31 standard B170 CS1 - HEA140 KCE 6,429 Čára N46 pás vazníku (95) N26 standard B171 CS1 - HEA140 KCE 9,568 Čára N48 pás vazníku (95) N150 standard B172 CS1 - HEA140 KCE 9,568 Čára N48 pás vazníku (95) N146 standard B173 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N5 nosník (80) N6 standard B174 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N5 nosník (80) N3 standard B176 CS3 - HEA120 KCE 11,950 Čára N35 pás vazníku (95) N166 standard B177 CS1 - HEA140 KCE 0,245 Čára N166 diagonála vazníku (90) N167 standard B178 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N165 diagonála vazníku (90) N168 standard B179 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N169 diagonála vazníku (90) N168 standard 17/101

18 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ B180 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N169 diagonála vazníku (90) N170 standard B181 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N171 diagonála vazníku (90) N170 standard B182 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N171 diagonála vazníku (90) N172 standard B183 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N35 diagonála vazníku (90) N172 standard B185 CS3 - HEA120 KCE 11,950 Čára N37 pás vazníku (95) N175 standard B186 CS1 - HEA140 KCE 0,245 Čára N175 diagonála vazníku (90) N176 standard B187 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N174 diagonála vazníku (90) N177 standard B188 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N178 diagonála vazníku (90) N177 standard B189 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N178 diagonála vazníku (90) N179 standard B190 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N180 diagonála vazníku (90) N179 standard B191 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N180 diagonála vazníku (90) N181 standard B192 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N37 diagonála vazníku (90) N181 standard B194 CS3 - HEA120 KCE 11,950 Čára N40 pás vazníku (95) N184 standard B195 CS1 - HEA140 KCE 0,245 Čára N184 diagonála vazníku (90) N185 standard B196 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N183 diagonála vazníku (90) N186 standard B197 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N187 diagonála vazníku (90) N186 standard B198 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N187 diagonála vazníku (90) N188 standard B199 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N189 diagonála vazníku (90) N188 standard B200 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N189 diagonála vazníku (90) N190 standard B201 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N40 diagonála vazníku (90) N190 standard B202 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N4 nosník (80) N193 standard B205 CS1 - HEA140 KCE 0,245 Čára N196 diagonála vazníku (90) N197 standard B212 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N84 pás vazníku (95) N203 standard B213 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N83 diagonála vazníku (90) N210 standard B214 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 1,625 Čára N204 diagonála vazníku (90) N210 standard B215 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,301 Čára N204 diagonála vazníku (90) N212 standard B216 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N205 diagonála vazníku (90) N212 standard B217 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N205 diagonála vazníku (90) N211 standard B218 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N206 diagonála vazníku (90) N211 standard B219 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,245 Čára N207 diagonála vazníku (90) N208 standard B220 CS1 - HEA140 KCE 0,150 Čára N209 diagonála vazníku (90) N203 standard B221 CS1 - HEA140 KCE 12,550 Čára N83 pás vazníku (95) N209 standard B222 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N88 pás vazníku (95) 18/101

19 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ N213 standard B223 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N87 diagonála vazníku (90) N220 standard B224 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 1,625 Čára N214 diagonála vazníku (90) N220 standard B225 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,301 Čára N214 diagonála vazníku (90) N222 standard B226 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N215 diagonála vazníku (90) N222 standard B227 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N215 diagonála vazníku (90) N221 standard B228 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N216 diagonála vazníku (90) N221 standard B229 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,245 Čára N217 diagonála vazníku (90) N218 standard B230 CS1 - HEA140 KCE 0,150 Čára N219 diagonála vazníku (90) N213 standard B231 CS1 - HEA140 KCE 12,550 Čára N87 pás vazníku (95) N219 standard B232 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N11 pás vazníku (95) N223 standard B233 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,633 Čára N94 diagonála vazníku (90) N230 standard B234 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N224 diagonála vazníku (90) N230 standard B235 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N224 diagonála vazníku (90) N232 standard B236 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N225 diagonála vazníku (90) N232 standard B237 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N225 diagonála vazníku (90) N231 standard B238 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N226 diagonála vazníku (90) N231 standard B239 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,245 Čára N227 diagonála vazníku (90) N228 standard B240 CS1 - HEA140 KCE 0,150 Čára N229 diagonála vazníku (90) N223 standard B241 CS3 - HEA120 KCE 12,550 Čára N94 pás vazníku (95) N229 standard B242 CS1 - HEA140 KCE 9,568 Čára N78 pás vazníku (95) N146 standard B244 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N236 diagonála vazníku (90) N234 standard B246 CS3 - HEA120 KCE 9,450 Čára N77 pás vazníku (95) N25 standard B247 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N233 diagonála vazníku (90) N237 standard B248 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N233 diagonála vazníku (90) N146 standard B249 CS1 - HEA140 KCE 6,429 Čára N76 pás vazníku (95) N26 standard B251 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N241 diagonála vazníku (90) N239 standard B252 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N241 diagonála vazníku (90) N26 standard B253 CS3 - HEA120 KCE 6,350 Čára N75 pás vazníku (95) N23 standard B134 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,500 Čára N152 diagonála vazníku (90) N58 standard B135 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,891 Čára N10 diagonála vazníku (90) N56 standard B137 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,891 Čára N78 diagonála vazníku (90) N236 standard B138 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,891 Čára N76 diagonála vazníku (90) N241 standard 19/101

20 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ B254 CS1 - HEA140 KCE 3,291 Čára N74 pás vazníku (95) N151 standard B255 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N242 diagonála vazníku (90) N243 standard B256 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N244 diagonála vazníku (90) N245 standard B257 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N244 diagonála vazníku (90) N147 standard B258 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N242 diagonála vazníku (90) N245 standard B259 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N35 diagonála vazníku (90) N243 standard B260 CS3 - HEA120 KCE 9,450 Čára N35 pás vazníku (95) N15 standard B261 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N247 diagonála vazníku (90) N248 standard B263 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N247 diagonála vazníku (90) N18 standard B264 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N37 diagonála vazníku (90) N248 standard B265 CS3 - HEA120 KCE 6,350 Čára N37 pás vazníku (95) N17 standard B266 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N66 pás vazníku (95) N6 standard B276 CS1 - HEA140 KCE 9,568 Čára N68 pás vazníku (95) N150 standard B278 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N257 diagonála vazníku (90) N258 standard B280 CS23 - HEA120 KCE 9,450 Čára N67 pás vazníku (95) N33 standard B281 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N259 diagonála vazníku (90) N260 standard B282 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N259 diagonála vazníku (90) N150 standard B284 CS1 - HEA140 KCE 6,429 Čára N70 pás vazníku (95) N31 standard B286 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N265 diagonála vazníku (90) N266 standard B287 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N265 diagonála vazníku (90) N31 standard B288 CS3 - HEA120 KCE 6,350 Čára N69 pás vazníku (95) N30 standard B289 CS1 - HEA140 KCE 3,291 Čára N72 pás vazníku (95) N28 standard B290 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,891 Čára N70 diagonála vazníku (90) N265 standard B291 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,891 Čára N68 diagonála vazníku (90) N257 standard B294 CS1 - HEA140 KCE 12,707 Čára N66 pás vazníku (95) N1 standard B295 CS3 - HEA120 KCE 5,400 Čára N587 pás vazníku (95) N586 standard B296 CS1 - HEA140 KCE 9,568 Čára N68 pás vazníku (95) N147 standard B297 CS23 - HEA120 KCE 9,450 Čára N67 pás vazníku (95) N15 standard B298 CS1 - HEA140 KCE 6,429 Čára N70 pás vazníku (95) N18 standard B299 CS3 - HEA120 KCE 6,350 Čára N69 pás vazníku (95) N17 standard B300 CS1 - HEA140 KCE 3,291 Čára N72 pás vazníku (95) N148 standard B301 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,891 Čára N70 diagonála vazníku (90) N275 standard B302 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,891 Čára N68 diagonála vazníku (90) 20/101

21 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ N273 standard B305 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N273 diagonála vazníku (90) N274 standard B306 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N275 diagonála vazníku (90) N276 standard B307 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,301 Čára N275 diagonála vazníku (90) N18 standard B311 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N279 diagonála vazníku (90) N280 standard B312 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N279 diagonála vazníku (90) N147 standard B322 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,245 Čára N294 diagonála vazníku (90) N295 standard B331 CS17 - HEA160 KCE 9,450 Čára N49 pás vazníku (95) N25 standard B332 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N301 diagonála vazníku (90) N146 standard B333 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N301 diagonála vazníku (90) N306 standard B334 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N302 diagonála vazníku (90) N306 standard B335 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N302 diagonála vazníku (90) N307 standard B336 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N49 diagonála vazníku (90) N307 standard B337 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N303 diagonála vazníku (90) N308 standard B338 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N303 diagonála vazníku (90) N309 standard B339 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N49 diagonála vazníku (90) N308 standard B340 CS17 - HEA160 KCE 9,450 Čára N49 pás vazníku (95) N33 standard B341 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N304 diagonála vazníku (90) N309 standard B342 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N304 diagonála vazníku (90) N150 standard B343 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N310 diagonála vazníku (90) N312 standard B344 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,301 Čára N310 diagonála vazníku (90) N31 standard B345 CS3 - HEA120 KCE 6,350 Čára N47 pás vazníku (95) N30 standard B346 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N47 diagonála vazníku (90) N312 standard B347 CS3 - HEA120 KCE 6,350 Čára N47 pás vazníku (95) N23 standard B348 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,301 Čára N311 diagonála vazníku (90) N26 standard B349 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N311 diagonála vazníku (90) N314 standard B350 CS19 - SHS90/90/5.0 KCE 3,633 Čára N47 diagonála vazníku (90) N314 standard B351 CS12 - HEA260 KCE 12,707 Čára N315 pás vazníku (95) N316 standard B353 CS3 - HEA120 KCE 11,950 Čára N318 pás vazníku (95) N319 standard B354 CS1 - HEA140 KCE 0,245 Čára N319 diagonála vazníku (90) N320 standard B355 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,642 Čára N321 diagonála vazníku (90) N322 standard B356 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,166 Čára N323 diagonála vazníku (90) N322 standard B357 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,133 Čára N323 diagonála vazníku (90) N324 standard 21/101

22 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ B358 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,301 Čára N325 diagonála vazníku (90) N324 standard B359 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,625 Čára N325 diagonála vazníku (90) N326 standard B360 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 3,633 Čára N318 diagonála vazníku (90) N326 standard B361 CS5 - HEA240 KCE 6,850 Čára N327 sloup (100) N14 standard B362 CS5 - HEA240 KCE 7,706 Čára N328 sloup (100) N329 standard B363 CS5 - HEA240 KCE 8,562 Čára N330 sloup (100) N331 standard B364 CS5 - HEA240 KCE 8,562 Čára N332 sloup (100) N333 standard B365 CS5 - HEA240 KCE 7,706 Čára N334 sloup (100) N585 standard B366 CS5 - HEA240 KCE 6,850 Čára N336 sloup (100) N34 standard B367 CS5 - HEA240 KCE 7,951 Čára N337 sloup (100) N564 standard B368 CS5 - HEA240 KCE 8,839 Čára N339 sloup (100) N565 standard B369 CS5 - HEA240 KCE 8,253 Čára N341 sloup (100) N566 standard B370 CS5 - HEA240 KCE 6,850 Čára N343 sloup (100) N196 standard B371 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N344 sloup (100) N345 standard B372 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N346 sloup (100) N347 standard B373 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N348 sloup (100) N349 standard B374 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N350 sloup (100) N351 standard B375 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N352 sloup (100) N353 standard B376 CS15 - HEA160 KCE 6,850 Čára N354 sloup (100) N94 standard B377 CS15 - HEA160 KCE 6,850 Čára N355 sloup (100) N356 standard B378 CS15 - HEA160 KCE 6,850 Čára N357 sloup (100) N229 standard B379 CS15 - HEA160 KCE 6,850 Čára N358 sloup (100) N219 standard B380 CS15 - HEA160 KCE 6,850 Čára N359 sloup (100) N209 standard B381 CS5 - HEA240 KCE 6,850 Čára N360 sloup (100) N294 standard B382 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N361 sloup (100) N482 standard B383 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N363 sloup (100) N483 standard B384 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N365 sloup (100) N484 standard B385 CS5 - HEA240 KCE 3,450 Čára N367 sloup (100) N478 standard B386 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N369 sloup (100) N474 standard B387 CS15 - HEA160 KCE 3,450 Čára N371 sloup (100) N472 standard B391 CS5 - HEA240 KCE 7,951 Čára N379 sloup (100) N582 standard B392 CS5 - HEA240 KCE 8,839 Čára N381 sloup (100) N583 standard B393 CS5 - HEA240 KCE 8,253 Čára N383 sloup (100) 22/101

23 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ N584 standard B407 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,376 Čára N399 diagonála vazníku (90) N400 standard B408 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,629 Čára N347 diagonála vazníku (90) N401 standard B409 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,872 Čára N402 diagonála vazníku (90) N403 standard B410 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,115 Čára N345 diagonála vazníku (90) N404 standard B411 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,368 Čára N405 diagonála vazníku (90) N406 standard B412 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,613 Čára N407 diagonála vazníku (90) N405 standard B413 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,334 Čára N405 diagonála vazníku (90) N404 standard B414 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,268 Čára N404 diagonála vazníku (90) N402 standard B415 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,073 Čára N402 diagonála vazníku (90) N401 standard B416 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,144 Čára N401 diagonála vazníku (90) N399 standard B418 CS3 - HEA120 KCE 12,150 Čára N410 pás vazníku (95) N349 standard B419 CS1 - HEA140 KCE 12,519 Čára N407 pás vazníku (95) N409 standard B433 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,376 Čára N425 diagonála vazníku (90) N426 standard B434 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,629 Čára N427 diagonála vazníku (90) N428 standard B435 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,872 Čára N429 diagonála vazníku (90) N430 standard B436 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,115 Čára N431 diagonála vazníku (90) N432 standard B437 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,368 Čára N433 diagonála vazníku (90) N434 standard B438 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,613 Čára N435 diagonála vazníku (90) N433 standard B439 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,334 Čára N433 diagonála vazníku (90) N432 standard B440 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,268 Čára N432 diagonála vazníku (90) N429 standard B441 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,073 Čára N429 diagonála vazníku (90) N428 standard B442 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,144 Čára N428 diagonála vazníku (90) N425 standard B444 CS3 - HEA120 KCE 12,150 Čára N438 pás vazníku (95) N519 standard B445 CS15 - HEA160 KCE 12,519 Čára N435 pás vazníku (95) N437 standard B446 CS3 - HEA120 KCE 12,150 Čára N471 pás vazníku (95) N641 standard B447 CS1 - HEA140 KCE 12,519 Čára N442 pás vazníku (95) N440 standard B448 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,376 Čára N443 diagonála vazníku (90) N444 standard B449 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,144 Čára N445 diagonála vazníku (90) N443 standard B450 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,073 Čára N446 diagonála vazníku (90) N445 standard B451 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 0,872 Čára N446 diagonála vazníku (90) N447 standard B452 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,268 Čára N448 diagonála vazníku (90) N446 standard B453 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,334 Čára N449 diagonála vazníku (90) N448 standard 23/101

24 Jméno Průřez Vrstva Délka Tvar Poč. uzel Typ [m] Konc. uzel FEM typ B454 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,115 Čára N377 diagonála vazníku (90) N448 standard B455 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,368 Čára N449 diagonála vazníku (90) N450 standard B456 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 2,613 Čára N442 diagonála vazníku (90) N449 standard B396 CS6 - IPE270 KCE 4,450 Čára N410 nosník (80) N479 standard B458 CS5 - HEA240 KCE 3,450 Čára N452 sloup (100) N479 standard B459 CS5 - HEA240 KCE 3,450 Čára N454 sloup (100) N480 standard B460 CS6 - IPE270 KCE 3,800 Čára N480 nosník (80) N478 standard B461 CS6 - IPE270 KCE 4,450 Čára N196 nosník (80) N453 standard B464 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,620 Čára N438 diagonála vazníku (90) N435 standard B465 CS15 - HEA160 KCE 0,124 Čára N519 diagonála vazníku (90) N458 standard B467 CS1 - HEA140 KCE 0,124 Čára N349 diagonála vazníku (90) N460 standard B468 CS6 - IPE270 KCE 2,900 Čára N349 nosník (80) N351 standard B470 CS6 - IPE270 KCE 2,700 Čára N463 nosník (80) N493 standard B471 CS6 - IPE270 KCE 4,452 Čára N464 nosník (80) N465 standard B473 CS6 - IPE270 KCE 1,100 Čára N468 nosník (80) N472 standard B474 CS14 - IPE330 KCE 4,450 Čára N484 nosník (80) N470 standard B475 CS2 - SHS70/70/5.0 KCE 1,620 Čára N471 diagonála vazníku (90) N442 standard B477 CS14 - IPE330 KCE 7,000 Čára N472 nosník (80) N484 standard B478 CS7 - IPE160 KCE 3,400 Čára N468 štítový sloup (70) N87 standard B479 CS7 - IPE160 KCE 3,400 Čára N473 štítový sloup (70) N83 standard B480 CS6 - IPE270 KCE 1,100 Čára N473 nosník (80) N474 standard B481 CS14 - IPE330 KCE 4,450 Čára N483 nosník (80) N476 standard B482 CS14 - IPE330 KCE 7,000 Čára N474 nosník (80) N483 standard B483 CS15 - HEA160 KCE 3,400 Čára N482 sloup (100) N362 standard B484 CS6 - IPE270 KCE 4,450 Čára N482 nosník (80) N456 standard B485 CS21 - HEA160 KCE 3,400 Čára N478 sloup (100) N368 standard B486 CS6 - IPE270 KCE 7,000 Čára N478 nosník (80) N482 standard B487 CS6 - IPE270 KCE 4,850 Čára N353 nosník (80) N463 standard B488 CS6 - IPE270 KCE 4,800 Čára N351 nosník (80) N353 standard B489 CS6 - IPE270 KCE 5,400 Čára N479 nosník (80) N480 standard B490 CS5 - HEA240 KCE 3,400 Čára N479 sloup (100) N453 standard B491 CS5 - HEA240 KCE 3,400 Čára N480 sloup (100) N455 standard B493 CS21 - HEA160 KCE 3,400 Čára N481 štítový sloup (70) 24/101

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM DIGITÁNÍ PANETÁRIUM p.p.č. 280/7 k.ú. Kluky F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BETONOVÉ KONSTRUKCE 3 D - stavebně konstrukční část BK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 ZADÁNÍ:... 3 F.1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA...

Více

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí Manuál Návrh ocelových konstrukcí Návrh ocelových konstrukcí Obsah Úvod do posudků... 2 Parametry posudků dílce pro EC-ENV... 3 Parametry posudků dílce pro EC-EN... 4 Parametry posudků dílce pro NEN 6770-6771...

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-PURPOSE SPORTS BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-PURPOSE SPORTS BUILDING VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TAVEBNÍ ÚTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INTITUTE OF METAL AND TIMBER TRUCTURE VÍCEÚČELOVÁ PORTOVNÍ HALA

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru vnější úpravy budov text: František Švejda foto: archiv EXCON, a.s. Ocelová konstrukce včetně střešního pláště byla smontována na zemi Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově Ing.

Více

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce.

MEZZA STOW. Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW Vysoce kvalitní mezaninová konstrukce. MEZZA STOW PODLAŽNÍ SYSTEM The Mezza-Stow system byl vyvinutý pro realizaci vícepodlažních systémů. Na rozdíl od klasických ocelových konstrukcí ho lze

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

ZATEPLENÍ SPORTOVNÍ HALY ERPET GOLF CENTRUM

ZATEPLENÍ SPORTOVNÍ HALY ERPET GOLF CENTRUM OBJEDNATEL - ERPET GOLF CENTRUM S.R.O., STRAKONICKÁ 2860, PRAHA 5 STUPEŇ - PROJEKT DATUM - PROSINEC 2008 ZATEPLENÍ SPORTOVNÍ HALY ERPET GOLF CENTRUM 1. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA MÍSTO STAVBY : Parcela

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB LindabConstruline obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky, stropy a střechy s využitím technologie LindabConstruline, sádrovláknitých

Více

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení 1 Cena Inženýrské komory 2004 Popis projektu Víceúčelová Aréna Sazka byla dokončena k datu konání Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Kovové

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Strana 1 / 2. Písemná zpráva zadavatele Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Strana 1 / 2. Písemná zpráva zadavatele Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Písemná zpráva zadavatele Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) podlimitní veřejná zakázka v souladu s 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných

Více