Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz"

Transkript

1 Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií

2 Tato brožura vychází ze Společného protokolu pro standard péče o pacienty se spinální svalovou atrofií (Consensus Statement for Standard of Care in Spinal Muscular Atrophy), dokument je založen na pravidlech pro péči o pacienty se SMA, které byly zveřejněny v Journal of Child Neurology 2007:22 (p ). Dokument Společného protokolu byl vypracován mezinárodní skupinou odborníků z Komise pro mezinárodní standardy péče o pacienty s SMA (část ICC pro SMA). TREAT-NMD, v jehož čele stojí Thomas Sejersen ze švédského Karolinského institutu, spolupracoval s touto skupinou, aby vytvořil uživatelsky přátelský souhrn těchto doporučení. Tento souhrn tvoří kapitoly 1-5 této brožury a je možné jej také stáhnout z internetových stránek TREAT-NMD nebo Zde je možné nalézt i další informace o projektech TREAT-NMD a občanského sdružení Kolpingova rodina Smečno týkající se péče o pacienty s SMA.

3 Obsah Kapitola 1 Diagnostická vyšetření a péče o nové pacienty s SMA 04 I. Klinické diagnózy a klasifikace SMA 05 II. Diagnostické postupy 06 III. Klinická léčba nově diagnostikovaných pacientů se SMA 07 Kapitola 2 Respirační péče 08 I. Přehled respiračních problémů u SMA 09 II. Posuzování a monitoring 11 III. Předběžná respirační péče 12 IV. Léčba chronicky nemocných 12 V. Perioperační péče 13 VI. Akutní péče a léčba 14 Kapitola 3 Gastrointestinální (GI) a nutriční péče 16 I. Problémy s krmením a polykáním 17 II. Gastrointestinální dysfunkce 19 III. Růst a problémy s podvýživou či nadvýživou 20 IV. Výživa akutně nemocných pacientů s SMA 21 Kapitola 4 Ortopedická péče a rehabilitace 22 I. Doporučení pro odhad a léčbu pomocí funkčních úrovní 23 II. Protetika 26 III. Ortopedické výkony 26 IV. Perioperační léčba u SMA 27 Kapitola 5 Paliativní péče 28 Registr pacientů s SMA 30

4 4 kapitola 1 Diagnostická vyšetření a péče o nové pacienty s SMA

5 klinické diagnózy a klasifikace sma 5 I. Klinické diagnózy a klasifikace SMA Lékaři, kteří se setkávají s dětmi trpícími hypotonií a slabostí, by měli být velmi obezřetní, zda se nejedná o diagnózu SMA. Některé fyzické projevy jsou snadno identifikovatelné. Slabost je obvykle symetrická a více proximální než distální. Vnímání je zachováno. Šlachové reflexy chybí nebo jsou zmenšeny. Pacienti pociťují větší slabost v nohou než v rukou. Míra slabosti obvykle koreluje s věkem nástupu nemoci. Klasifikace a typické klinické projevy SMA jsou uvedeny v tabulce číslo 1. Kromě těchto informací se zde také odkazuje na typ IV SMA. Jedná se o mírnou formu nemoci, která se objevuje v dospělosti. U některých pacientů se manifestují problémy, které se objevují u více skupin. Péče o pacienty s SMA by se měla přizpůsobit spíše míře jejich aktuálního funkčního stavu než původní klasifikaci typů SMA. Z tohoto důvodu je forma klasifikace současné funkční úrovně rozlišena na děti nesedící, sedící a chodící. Do skupiny nesedících patří děti, které v současné době nejsou schopny samostatně sedět. Do sedících jsou zahrnuty ty, které mohou sedět samostatně, ale nemohou samostatně chodit. Chodící jsou schopny chodit samostatně. Tabulka 1. Klinická klasifikace SMA TYP SMA Věk nástupu nemoci Maximální funkce Věk při úmrtí Typické příznaky nemoci Typ I (těžká) Werdnig Hoffmanova choroba 0-6 měsíců Nikdy nesedí Méně než 2 roky Naprostá slabost a hypotonie, zhoršená kontrola hlavy, slabý křik a kašel, potíže s polykání a kontrolou ústní sekrece, časná nemocnost v důsledku nedostatečné respirace a aspirační pneumonie Typ II (střední) 7-18 měsíců Nikdy nestojí Více než 2 roky Opožděné mezníky u motoriky, slabé přírůstky na váze, slabý kašel, slabý třes rukou, kloubní kontraktury a skolióza Typ III (mírná) Kugelberg Welanderové choroba více než 18 měsíců Schopný stát a chodit Dospělost Kolísavá svalová slabost, přetížení kloubů, v průběhu života ztráta schopnosti chůze

6 6 klinické diagnózy a klasifikace sma II. Diagnostické postupy Postupný algoritmus diagnostického postupu je znázorněn na obr. 1. Zkráceně první diagnostický test u pacienta s podezřením na SMA by měl být test DNA na deleci v SMN genu. Homozygotní delece SMN1 genu, exonu 7 (s nebo bez absence exonu 8), potvrzuje diagnózu SMA ( chromozom 5q-S- MA). Další diagnostické testy by měly být provedeny pouze v případě, že jsme získali negativní výsledek genového testu SMN. Obr. 1. Diagnostické hodnocení spinální svalové atrofie SMA s typickými nebo méně častými projevy Test na deleci 7. exonu genu SMN1 Homozygotní delece 7. exonu genu SMN1 Potvrzena diagnóza 5q SMA Není homozygotní delece 7. exonu genu SMN1 Opakujte klinické vyšetření, EMG, NCS / RNS a CK Proximální> distální slabost, normální CK, neurogenní EMG Demyelinizace nebo axonální neuropatie Porucha NMJ Myopatie Svalová dystrofie Méně časté projevy SMA, ale neurogenní EMG, normální CK generalizovaná slabost, normální EMG, NCS, CK, pak zvážit MRI mozku a míchy a metabolické testy Počet kopií genu SMN1 Biopsie svalů nebo nervů, specifické genetické testy pro myopatii, svalovou dystrofii nebo dědičnou neuropatii Jiné motorické nervové poruchy: zvážit SMARD, X-SMA, distální SMA, dětskou ALS Dvě kopie SMN1 Jedna kopie SMN1 Provést sekvenaci na bodové mutace SMN1 Není mutace SMN1 Mutace zjištěna Diagnóza SMA spojená se SMN zůstává nepotvrzena Diagnóza 5q SMA potvrzena

7 klinické diagnózy a klasifikace sma 7 III. Klinická léčba nově diagnostikovaných pacientů s SMA Pokud je u pacienta nově diagnostikována SMA, nabízí se mnoho otázek týkajících se péče. Lékaři musí zhodnotit různé aspekty péče co nejdříve. Proškolení rodiny a poradenství: Vzhledem ke složitosti lékařských problémů spojených s diagnózou SMA by měli zdravotníci určit osobu, která se setká s rodinou. Při prvním setkání s rodiči je důležité vysvětlit: Průběh nemoci Vznik a vývoj nemoci Fenotypovou klasifikaci Prognózu pacienta s SMA On-line informace o SMA a sdruženích, která pomáhají pacientům s SMA Doporučit klinické experimentální studie Lékař by měl také připravit společně s rodinou plán interdisciplinární péče. Ten obvykle zahrnuje následující služby: Neuromuskulární dětská ambulance Genetika Plicní GI / výživa Ortopedie / rehabilitace Genetická témata: V souvislosti s diagnózou SMA by mělo být zmíněno několik genetických témat. Genetika SMA jako autosomálně recesivní dědičnost a genomová struktura genů SMN: kopie genů SMN1 a SMN2. Ačkoliv vyšší počet kopií genu SMN2 koreluje s mírnějším fenotypem, predikce klinické závažnosti použitím počtu kopií SMN2 se v současné době nedoporučuje, protože může existovat mnoho variant klinických fenotypů pro daný počet kopií genu SMN2. Riziko recidivy. Testování přenašečů. Informace pro reprodukční plánování (prenatální nebo preimplantační diagnostika).

8 8 kapitola 2 Respirační péče

9 respirační péče 9 I. Přehled respiračních problémů u SMA Klíčovými dýchacími potížemi u SMA jsou: 1 Oslabení kašle, která vede ke špatnému čištění sekretů dolních dýchacích cest 2 Hypoventilace během spánku 3 Nedostatečný vývoj hrudního koše a plic 4 Opakované infekce, které zhoršují svalovou slabost Onemocnění plic je hlavní příčinou nemocnosti a úmrtnosti u typů SMA I a II a může se objevit v menší míře i u pacientů s typem SMA III. Porucha polykání a reflux jsou důležitými faktory, které způsobují nemocnost plic. U nemocných dochází k dennímu respiračnímu selhávání nejprve kvůli opakujícím se infekcím hrudníku, noční kyslíkové desaturaci provázené noční hypoventilací a poté denní hyperkapnií. Pokud v noci během spánku zjistíme narušené dýchání, měla by být použita podpora dýchání a v případě, že je snížena účinnost kašlání, měla by být poskytnuta při kašli pomoc. Průchodnost dýchacích cest je velmi důležitá při akutní i chronické péči o všechny pacienty s SMA.

10 10 respirační péče Obr. 2. Přirozená plicní anamnéza, hodnocení a zákrok PŘIROZENÁ ANAMNÉZA HODNOCENÍ ZÁKROK Normální dýchání Fyzická prohlídka Respirační, expirační, bulbární svalová slabost Plicní funkce, hodnocení kašle, síla dýchacích svalů Vyčištění dýchacích cest a pomoc při kašli Narušené dýchání související s fází spánku REM Narušené dýchání související s fází spánku REM Rentgen hrudníku, studie spánku Poruchy polykání Hodnocení polykacích funkcí Noční neinvazivní ventilace Narušené dýchání během spánkových fází NREM a REM Infekce hrudníku Denní selhávání ventilace Noční nebo trvalá neinvazivní ventilace Smrt

11 respirační péče 11 II. Hodnocení a monitorování Hodnotit se doporučuje každých 3-6 měsíců. Méně často v případě stabilních chodících, častěji v případech klinicky nestabilních nesedících pacientů. A. Nesedící: Tělesná vyšetření: sledovat efektivitu kašle, deformaci hrudní stěny, práci dýchání, respirační frekvenci, paradoxní dýchání a barvu pleti. Polysomnografie: zdokumentovat známky hypoventilace. Pulsní oximetry: sledovat míru saturace kyslíkem prostřednictvím transkutánních senzorů. Pneumonie: sledovat četnost infekcí a antibiotické léčby v průběhu posledních 6 měsíců. Rentgen hrudníku: základní a během respiračních zhoršení. Studie polykání: při nevysvětleném akutním zhoršení dýchání a opakujících se zápalů plic. B. Sedící: Tělesné vyšetření: sledovat efektivitu kašle, deformaci hrudní stěny, práci dýchání, respirační frekvenci, paradoxní dýchání a barvu pleti. Polysomnografie: zdokumentovat známky hypoventilace. Pulsní oximetry: sledovat míru saturace kyslíkem prostřednictvím transkutánních senzorů. Pneumonie: sledovat četnost infekcí a antibiotické léčby v průběhu posledních 6 měsíců. Skolióza: vyšetření páteře a radiografické hodnocení skoliózy. C. Chodící: Obecně platí, že chodící jedinci trpící SMA mají až do pozdních etap své nemoci relativně zachovalé plicní funkce. Tělesné vyšetření: sledovat efektivitu kašle, deformaci hrudní stěny, práci dýchání, respirační frekvenci a barvu pleti. Plicní funkční vyšetření: spirometry, plicní objemy a funkce dýchacích svalů. Pneumonie: sledovat četnost infekcí a antibiotické léčby v průběhu posledních 12 měsíců.

12 12 respirační péče III. Předběžná respirační péče Z hlediska respirační péče o pacienty s SMA je důležité poskytnout rodinám informace o možnostech chronické péče, akutní léčby nemoci a perioperační péči. Nesedící jsou nejslabší skupinou a počáteční diskuse by měly zahrnovat možnost neinvazní ventilace (noninvasive ventilation - NIV) a úpravu sekrece vzhledem k rychlému postupu onemocnění. Následné diskuse by měly zohlednit představy rodiny o pomoci pacientovi a měl by být odsouhlasen plán léčby s načrtnutými maximy a minimy. Každodenní péče by měla obsahovat: Znalost základního stavu dítěte a odchylky od jeho či jejího základního stavu Znalost hypoventilace a zákroku. Ošetření při akutním onemocnění včetně rychlé dopravy do zdravotnického zařízení. Vyčištění dýchacích cest a techniky úpravy sekrece. Respirační podpora včetně NIV. Výživa a hydratace. IV. Chronická léčba Diskuze o cílech rodiny je zásadní. Může zahrnovat dlouhodobou vyváženou domácí péči, dlouhý horizont přežití, kvalitní život a pohodlí a dostupnost všech zdrojů. Cílem chronické péče jsou: normalizace výměny plynů, zlepšení kvality spánku, usnadnění domácí péče, snížení počtu hospitalizací a pobytů na JIP a zmenšení dopadů nemoci. Včasný agresivní a aktivní zásah může prodloužit život bez nutnosti kompromisů týkajících se kvality života. Čištění dýchacích cest: Asistovaný kašel, ručně nebo pomocí mechanických insuflací-ex suflací. Doporučuje se provádět během dne u těžce postižených pacientů. Ošetřovatelé pacientů se SMA by se měli naučit asistovat při kašli. Techniky rozpohybování sekrece jsou užitečné a zahrnují fyzioterapii hrudníku a postojovou drenáž. Oximetry by měly být používány v průběhu léčby. Odsávání z úst může pomoci při úpravě sekrece po asistovaném kašli. Nízký práh pro užití antibiotik. Rutinní imunizace včetně chřipkové a pneumokokové vakcíny a RSV profylaxe (palivizumab).

13 respirační péče 13 Respirační podpora: Zřetelně odráží hyperkapnii v průběhu dne. Noční NIV potlačuje symptomy narušeného dýchání během spánku a zvyšuje kvalitu života. NIV by měla být spojena s technikami čištění dýchacích cest. Pokud u nesedících převáží riziko léčby její výhody, zůstává možnost péče bez ventilační podpory. CPAP může být další variantou. Ta má za cíl přechod na bi-úroveň pozitivního ventilačního tlaku (BiPAP). Použití NIV s vysokým rozpětím BiPAP dokonce během krátkodenních period může zlepšit hrudní stěnu, rozvoj plic a snížit deformace hrudního koše a deformaci sterna u nesedících a sedících pacientů. Tracheotomie: U nesedících je to kontroverzní a etické dilema. Existuje široká škála možností, které mohou být poskytnuty. Od těch, které neposkytují žádnou respirační podporu, přes NIV až ke tracheotomii a mechanické ventilaci. Paliativní léčba představuje alternativu pro nesedící. NIV lze použít jako běžnou terapii nebo jako zmírňující prostředek. Cílem je zabránit pobytům pacienta na JIP, a pokud je to možné, vyhnout se tracheotomii. Pokud rodina zvolí podpůrnou ventilaci, doporučuje se NIV. V. Perioperační péče Pacienti s SMA jsou vystaveni vysokému riziku postanestetických komplikací, které mohou vést ke dlouhodobé intubaci, nemocničním infekcím, tracheotomii a smrti. Je nesmírně důležité, aby byl před operací pacientův dýchací stav optimalizován. Předoperační hodnocení: Tělesná vyšetření Měření respirační funkce a efektivity kašle. Rentgen hrudníku Zhodnocení narušeného dýchání při spánku Zvážení komplikujících faktorů včetně ankylózy čelistí, orofaryngeální aspirace, gastroezofaryngeálního refluxu, nutričního stavu a astmatu. Pokud jsou hodnoty respiračních funkcí a/nebo výsledky studia spánku abnormální, doporučují se před operací noční NIV a techniky podporovaného kašle. Pacient by se měl seznámit s těmito technikami ještě před operací. Pokud je přítomna ankylóza čelistí, měla by být provedena intubace pomocí fiberoptické bronchoskopie. Pooperační péče: Pokud dochází k normálnímu čištění dýchacích cest kašlem a svalové funkce jsou relativně zachovány, nehrozí zvýšené riziko pooperačních komplikací. Pokud byla před operací snížena síla dýchacích svalů, bude nutné pečlivě sledovat pacienta a použít agresivní respirační léčbu. Jestliže byla před operací nezbytná podpora dýchání během spánku, bude podobná podpora nutná i bezprostředně po operaci.

14 14 respirační péče Převedení na NIV na pooperačním pokoji by mělo být naplánováno jako přechod k pacientově výchozí respirační podpoře. To vyžaduje pečlivé plánování a koordinaci. Pokud pacient před operací vyžadoval trvalou ventilační podporu (přes neinvazní rozhraní nebo přes tracheotomickou trubici), nebo mu byl podán během zákroku prostředek na svalovou relaxaci, pak je nejlepší převést pacienta z operačního sálu přímo na JIP. Pacienti by si měli přinést svá osobní zařízení jako je NIV a MI-E pro využití v pooperačním období, protože dostupnost těchto zařízení může být v nemocnicích omezena. U pacientů se SMA musí být kyslík aplikován velice opatrně. Hypoxemie v důsledku hypoventilace může být sekundárně chybně zaměněna s hypoxií z jiných důvodů jako ucpání hlenem a atelektáza. Monitorování ETCO2 a TcCO2 nebo analýza arteriálních krevních plynů mohou usnadnit vhodné použití kyslíku. Odpovídající léčba bolesti také může sekudárně pomoci v prevenci hypoventilace v důsledku zafixování těla. Léčba bolesti by měla být upravena tak, aby se zlepšilo čištění dýchacích cest, a zároveň minimalizovalo potlačení dýchacích funkcí. Kvůli kontrole pooperační bolesti může být také přechodně zvýšena respirační podpora. VI. Akutní léčba Cílem léčby při akutním průběhu nemoci je normalizace plynové výměny snižováním atelektázy a zvyšováním průchodnosti dýchacích cest pokud možno pomocí neinvazivní respirační podpory. Přínosem může být také sledování krevních plynů. Čištění dýchacích cest: Čištění dýchacích cest s manuální podporou kašle nebo pomocí MI-E, odsávání z úst nebo dýchacích cest. Spíše než bronchoskopie a hluboké odsávání jsou doporučovány techniky na podporu kašle. Sledovat průchodnost dýchacích cest pomocí oximetrie. Fyzioterapie hrudníku. Posturální drenáž. Respirační podpora: (i) Pro nesedící a sedící: Akutní použití NIV řeší ventilační dekompenzaci způsobenou začarovaným kruhem dodatečného ventilačního zatížení, zvýšené respirační svalové slabosti a neúčinného čištění sekrecí. Pokud je již používána noční NIV, možná bude potřeba také denní NIV a bude nutné čištit dýchací cesty během užívání NIV. Kyslíková terapie přidaná do okruhu NIV by měla být využívána k nápravě kyslíkové desaturace poté, co bude optimalizováno nastavení respiračního a expiračního pozitivního tlaku a poté, co budou techniky čištění dýchacích cest optimálně využívány.

15 respirační péče 15 Pokud neinvazivní postup selže, můžeme použít jako krátkodobé řešení intubaci a mechanickou ventilaci. Po zotavení se z akutního onemocnění a po normalizování arteriálního nasycení kyslíkem na hladinu vzduchu v pokoji, by měli být pacienti extubováni zpátky na NIV. Doplňková léčba: Pro nesedící, sedící a chodící se doporučuje využít další terapie, jako jsou například antibiotika, odpovídající nutriční podpora, hydratace a léčba gastroezofaryngeálního refluxu. Rozhodnutí o přechodu na intubaci by mělo být provedeno již předem jako součást plánování předběžné péče. Tracheotomie a ventilace mohou být zvažovány v případě častých akutních plicní infekcí u nesedících, ale nemusí nutně zlepšit kvalitu života nebo snížit počet hospitalizací. Tracheotomie není akutní zásah. Tracheotomie také není vhodná u sedících. Se zhoršujícími se životními funkcemi, zejména u nesedících, je vhodné změnit léčbu a využít spíše paliativního přístupu. (ii) Pro chodící: NIV může být při akutním onemocnění nezbytná, a to zejména v kombinaci s technikami čištění dýchacích cest. Kyslíková terapie a přechodná intubace by měly být prováděny stejným způsobem, jak je uvedeno výše u nesedících/sedících. Pokud bylo potřeba během akutní nemoci NIV, měla by být zvážena i možnost NIV pro domácí užití.

16 16 kapitola 3 gastrointestinální (gi) a nutriční péče

17 gastrointestinální (gi) a nutriční péče 17 Přehled gastrointestinální a nutriční péče Klíčovými klinickými problémy, které jsou spojeny s GI a nutričními komplikacemi u SMA jsou: 1 Problémy s přijímáním a polykáním potravy. Bulbární dysfunkce se u pacientů trpících SMA s těžkou formou slabosti objevuje téměř pokaždé, a může vyústit v aspirační pneumonii, která je často také příčinou smrti. 2 Gastrointestinální dysfunkce. Problémy s GI poruchami hybnosti zahrnují například zácpu, opožděné vyprazdňování žaludku a gastroezofaryngeální reflux (GER), který může eventuelně ohrozit pacientův život. 3 Problémy s růstem a pod/nadvýživou. Bez optimální péče jsou problémy se selháváním růstu velmi časté u nesedících, zatímco problémy s nadměrnou hmotností jsou běžnější u sedících a chodících. 4 Respirační problémy. Obavy z obtížnosti při krmení vyvolává přítomnost respiračních komplikací (slabý kašel, ztížené dýchání, dušnost, zápaly plic, cyanóza nebo nedostatečná saturace) a také zvýšené riziko vdechnutí, které může ohrozit pacientův život. Ztížené dýchání může vést ke zvýšení energetických výdajů. I.Problémy s krmením a polykáním Problémy s krmením a polykáním jsou běžné u nesedících a sedících, ale málokdy se objevují u chodících. 1. Klíčové symptomy obtíží spojených s krmením a polykáním: Delší doba konzumace jídla. Únava při ústním krmení. Dušení nebo kašel během polykání nebo po něm. Opakované zápaly plic: potenciální ukazatel vdechnutí, která mohou mít i tichý průběh, tj. bez zřejmého dušení nebo kašle. Oslabení pohybu hlasivkových vazů může představovat diagnostické znamení tiché laryngeální aspirace. 2. Příčiny problémů s krmením: Před-ústní fáze Omezená možnost otevírání úst v důsledku sníženého rozsahu pohybu čelistí. Obtíže při vkládání potravy do úst při sebe-krmení. Ústní fáze Slabá síla kousání. Zvýšená únava žvýkacích svalů. Polykací fáze Slabá motorika ovládání hlavy. Neefektivní faryngeální fáze polykání. Špatná koordinace hrtanové příklopky při polykání.

18 18 gastrointestinální (gi) a nutriční péče 3. Hodnocení problémů s krmením a polykáním: Posouzení příjmu stravy nutričním specialistou. Anamnéza stravy a pozorování délky doby jídla je žádoucí. Ústní struktury je nutné vyšetřit, mají dopad na efektivitu krmení a posouzení vlivu polohování hlavy a její kontroly při jídle a polykání. Videofluroskopické polykací studie (VFSS) mohou pomoci objasnit obavy ohledně polykacích funkcí a bezpečnosti pacienta, jsou vhodné také jako možnost zhodnocení terapeutické strategie. 4. Léčba spojená s obtížemi při krmení a polykání: Léčba by se měla zaměřit na snížení rizika možného vdechnutí, optimalizovat účinnost krmení a obohacovat pacientův jídelníček o chutná jídla. Změna konzistence stravy a optimalizace funkce úst. Polotuhá strava může kompenzovat nedostatečné žvýkání a omezit délku krmení.zahuštěné tekutiny mohou zabránit vdechnutí způsobené řídkými tekutinami. Tento zásah by měl být pokud možno objektivně zhodnocen pomocí VFSS. Proaktivní výživové doplňky by měly být přidávány ihned poté, co je u pacienta rozpoznán neadekvátní perorální příjem stravy. O tom, jestli bude konkrétnímu dítěti zavedena g-trubice, musí často proběhnout rozsáhlá diskuze mezi odborníky. Nutriční podpora prostřednictvím nazogastrických (NG) nebo nazojejunálních (NJ) trubic je žádoucí v mezidobí před umístěním g-trubice. NJ trubice může být výhodnější ípadě, kdy je problém s GER a vdechnutím, a zvláště když pacient užívá ventilační podporu. Nicméně technické potíže mohou zabránit proveditelnosti této techniky. G-trubice je optimální způsob přijímání stravy při nedostatečném kalorickém příjmu a při nebezpečném krmení ústy. Zabraňuje potenciální nemocnosti a špatnému doléhání ventilační masky, které souvisejí s delším používáním NG nebo NJ trubic. Laparoskopická chirurgická technika pro umístění g-trubice poskytuje nejlepší možné nastavení pro bezprostřední nebo časnou pooperační extubaci. Hladovění před operací by se mělo co nejvíce omezit a po zákroku je žádoucí rychle obnovit plnohodnotnou výživu. Nastavení polohy těla, možnosti sezení výběr protetických pomůcek (např. Neater Eater, loketní podpora, ventilové brčko) mohou zlepšit schopnost samostatného přijímání stravy a také zvýšit bezpečnost a účinnost polykání. Plán připravte ve spolupráci s oborovým terapeutem a bude- li potřeba s/nebo fyzioterapeutem.

19 gastrointestinální (gi) a nutriční péče 19 II. Gastrointestinální dysfunkce Děti trpící SMA mají následující GI problémy: gastroezofaryngeální reflux (GER), zácpa, distenze a nadmutí břicha. GER je důležitým faktorem úmrtnosti a nemocnosti u pacientů s SMA. Potraviny s vysokým obsahem tuku zpožďují žaludeční vyprazdňování a zvyšují riziko GER. 1. Klíčové příznaky GER: Časté plivání nebo zvracení po jídle. Zvracení. Stížnosti na bolest a pocit nepohodlí v oblasti hrudníku nebo břicha. Špatný dech. 2. Hodnocení gastrointestinální dysfunkce: Časné sledování příznaků GER (zvracení, zpětný návrat, říhání po jídle). Běžné horní gastrointestinální (UGI) sady pro předoperační hodnocení a umístění trubice pro gastrostomii (g-trubice), primárně za účelem vyloučit anatomické anomálie a sekundárně ke sledování refluxu. Studie pohyblivosti včetně scintigrafie mohou být užitečné při sledování možného opožděného vyprazdňování žaludku, což může přispět ke GER, a zároveň časnějšímu pocitu sytosti. Zřejmé opakované zvracení potravy. Odmítání krmení při rozvíjení potíží s polykáním.

20 20 gastrointestinální (gi) a nutriční péče 3. Léčba gastroezofaryngeálního refluxu (GER): U symptomatické léčby krátkodobé použití neutralizérů (např. uhličitan hořečnatý nebo vápenatý) a /nebo inhibitorů tvorby kyseliny (např. blokátory histaminu a protonové pumpy (např. famotidin, ranitidin, omeprazol). Dlouhodobé používání může být nicméně spojeno s vyšším rizikem gastroenteritidy a zápalu plic. Při opožděném vyprazdňování žaludku nebo snížené pohyblivosti mohou být užitečné prokinetické prostředky (např. metaclopramid, erythromycin). Probiotika jako např. acidophilus nebo lactobacillus pomáhají udržet zdravou gastrointestinální flóru, zvláště po antibiotické léčbě nebo po dlouhodobém užívání inhibitorů kyselosti. Tato oblast si zasluhuje další studium. Laparoskopická anti-refluxní Nissenova metoda zmenšení fundu žaludku přes g-trubici může pomoci pacientovi s SMA, který trpí medicínsky rezistentním typem GER. Výhody převážují rizika spojená s chirurgií a anestezií. III. Růst a problémy s pod nebo nadvýživou Děti s SMA jsou často ohroženy poruchami růstu nebo nadměrným zvýšením hmotnosti. S poruchami růstu se běžně setkáváme u nesedících a u některých sedících, zatímco obezita je problémem u silnějších sedících a chodících. Snížená aktivita a nízká tělesná hmotnost vedou ke snížení výdajů klidové energie a ke zvýšení rizika obezity. Kontrola růstu a problémy s pod/nadvýživou: Cílem je zachovat individuální rychlost růstu u každého dítěte. Sledujte křivky rychlosti růstu vždy pro určitý časový úsek (hmotnost, výška / délka, hmotnost / výška). Délka vleže, měření jednotlivých částí nebo rozpětí paží mohou být užitečné v případě, že měření délky těla komplikuje deformita těla. Hodnocení nutričního příjmu nutričním nebo jiným specialistou na výživu se doporučuje při každé návštěvě. 3 - denní dietní záznam je jednoduchý a přesný nástroj užívaný při hodnocení nutričního příjmu. Zapamatování si jídelníčku za posledních 24 hodin je praktická metoda, která může objasnit významné výživové problémy, a zahrnuje rovněž užití jakýchkoli zvláštních doplňků.

21 gastrointestinální (gi) a nutriční péče 21 S redukcí nízké tělesné hmotnosti bude ve vypočteném indexu tělesné hmotnosti (BMI) značně podhodnocené množství tělesného tuku. To může vést k nevhodným stravovacím doporučením, která by mohla vést k obezitě. Pacienti s SMA, kteří jsou ohroženi obezitou, by měli mít růstové ukazatele na dolní hranici percentilu pro poměr hmotnost / výška a BMI. Důležité je dokumentovat přiměřený příjem vápníku a vitaminu D. Kontrola úrovní prealbuminu může pomoci posoudit odpovídající stav bílkovin. IV. Výživa akutně nemocných pacientů s SMA Pacienti trpící SMA, zejména nesedící a sedící, jsou zvláště náchylní na katabolické a hladovějící stavy a v důsledku hladovění mají větší pravděpodobnost vzniku hypoglykémie. Proto je nezbytně nutné zamezit zejména během akutní nemoci dlouhému hladovění, a to u všech pacientů s SMA. Nutriční příjem by měl být optimalizován k uspokojení potřeb v plném kalorickém rozsahu během 4-6 hodin po zjištění akutního projevu nemoci enterální, parenterální výživou nebo v případě nutnosti oběma způsoby. Ihned po operaci je nutné doplnit kalorický stav, aby se zabránilo katabolismu svalů, a to zejména u dětí se sníženým obsahem tuku v těle. Pokud bezprostředně nehrozí enterální příjem, měl by být zvážen IV kalorický typ výživy.

22 22 kapitola 4 Ortopedická péče a rehabilitace

23 ortopedická péče a rehabilitace 23 Přehled ortopedické péče a rehabilitačních strategií při SMA A Klíčové problémy: Svalová slabost způsobuje kontraktury, deformace páteře a zvyšuje riziko vzniku bolesti, osteopenie a zlomenin. B Klíčové postupy při hodnocení: Rozsah pohybu (Range of motion, ROM) Síla, funkce Sezení a pohyblivost Protetika Rentgenové snímky (páteře a jiných kloubů) DEXA scan Ortopedická chirurgie Doporučení pro hodnocení a léčbu podle funkčních úrovní A. Nesedící: Hodnocení: Hodnocení tělesné a pracovní terapie podle funkčních úrovní (CHOP-INTEND). Zvážení možnosti logopedie, pokud je narušena funkce polykání nebo je-li funkce řeči zhoršena v důsledku kontraktury čelisti nebo při nepřiměřeném hlasu. Klíčové zásahy: Nutriční podpora. Polohování těla: pacientova primární poloha těla by měla usměrnit volbu zařízení, které podporuje funkce. Mělo by být také zajištěno pohodlné sezení. Léčba kontraktur: Může být doporučeno zafixování těla kvůli zachování ROM a předcházení bolesti. Kontrola bolesti. Terapie pro ADL a pomocné vybavení: hra a pracovní podpora by měly zahrnovat odlehčené hračky a podpůrné technologie s nastavitelným ovládáním a mnoha aktivačními systémy. Invalidní vozík: Zajistěte co možná největší nezávislost a komfort při sezení. Ramenní protetika: Protetika horních končetin (UE) na podporu pohybových funkcí zahrnuje například používání pohyblivé paže nebo podpůrné elastické smyčky, aby se zvýšil rozsah aktivních pohybových a funkčních schopností. Úpravy prostředí a domácí úpravy mohou umožnit pacientovi bezpečnou dosažitelnost věcí v jeho blízkosti a co možná nejvyšší možnou míru osobní nezávislosti.

24 24 ortopedická péče a rehabilitace B. Sedící: Hodnocení: Funkční hodnocení (funkční motorická stupnice z nemocnice Hammersmith pro pacienty s SMA, upravená funkční motorická stupnice Hammersmith pro pacienty s SMA, funkční stupnice hrubé motoriky (GMFM) a funkční motorická stupnice (MFM) pro neuromuskulární onemocnění). Měření kontraktur goniometrií. Měření síly pomocí manuálního svalového testování nebo myometrií. Rentgenové snímky páteře a kyčle. Hodnocení vybavení pro sezení, pohyblivost, polohování a zařízení pro vlastní obsluhu. Hodnocení manuální a silové pohyblivosti mohou být prováděna co nejdříve od 18. do 24. měsíce života. Klíčové zásahy (PT, OT a ortopedie): Pohyblivost invalidního vozíku. Zajistěte optimální nezávislost a komfort při sezení. Úpravy prostředí a domácí úpravy mohou umožnit pacientovi bezpečnou dosažitelnost věcí v jeho blízkosti a co možná nejvyšší možnou míru osobní nezávislosti. Péče o kontraktury představuje hlavní cíl léčby a pravidelný napínací a zpevňovací program má zachovat flexibilitu těla. Opakované modelování kontraktur může zlepšit funkci stoje a toleranci ke zpevňování. AFO protetika mohou oddálit rozvoj kontraktury Achillovy šlachy. Například protetika horní končetiny s podporou mobilního ramene nebo popruhy s rozšířenou škálou aktivních pohybových a funkčních schopností. Pro udržení zdatnosti a vytrvalosti by se mělo pravidelně cvičit, může být zahrnuto plavání a adaptivní sporty. Stoj je žádoucí. Opěrné systémy KAFOs pro nízkou sedací hmotnost, reciproční ortézy (RGO s) pro stoj nebo chůzi za pomoci pro pacienty s dostatečnou silou. O AFOs by se mělo uvažovat, pokud není možné použít podpůrný rám nebo mobilní podpěru. Protetika páteře a chirurgie (viz níže).

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Gastrointestální poruchy u Rettova syndromu

Gastrointestální poruchy u Rettova syndromu Gastrointestální poruchy u Rettova syndromu Podklady pro lékaře k vyšetření a léčbě Rettův syndrom je vzácné neurovývojové postižení, které se vyskytuje téměř výhradně u ženského pohlaví. Prevalence je

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Klinická a etická rozhodování v závěru života. O. Sláma, MOU Brno

Klinická a etická rozhodování v závěru života. O. Sláma, MOU Brno Klinická a etická rozhodování v závěru života O. Sláma, MOU Brno Proč vznikají v závěru života klinická a etická dilemata? Cílem medicíny je odstranit nemoc, prodloužit život, zmírnit utrpení Lidský život

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Péče klinického logopeda o pacienty s neurogenní dysfagií

Péče klinického logopeda o pacienty s neurogenní dysfagií Péče klinického logopeda o pacienty s neurogenní dysfagií Mgr. Naděžda Lasotová Neurologická klinika LF MU a FN Brno náplň péče klinického i kéh logopeda diagnostika dysfagie terapie dysfagie konzultace

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA Dlouhodobá péče 13. ledna 2015 Ing. Iva Merhautová,MBA Meziresortní pracovní skupina Vznik meziresortní pracovní skupiny k řešení problematiky na zdravotně - sociálním pomezí Zástupci MPSV, MZ ČR, krajů

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba Rehabilitace u astmatiků Ondřej Niedoba listopad 2013 O astmatu obecně: Záchvatovitá dušnost Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s průduškovou hyperaktivitou Onemocnění s mnoha individuálními

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

ZÁKLADNÍ DATA O DÝCHÁNÍ

ZÁKLADNÍ DATA O DÝCHÁNÍ Spinální muskulární atrofie SMA ZÁKLADNÍ DATA O DÝCHÁNÍ Respirační péče o děti se spinální svalovou atrofií Příručka pro rodiče a odborníky Mary K. Schroth, M.D. Associate Professor of Pediatric Pulmonology

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka

M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová, J. Lněnička, V. Novák, V Sedlák, J. Vyskočilová, K. Šonka Indikační kriteria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých Dokument České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu M. Pretl, M. Hobzová, M. Honnerová,

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární Co nového v ortopedii malých zvířat? Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární medicíny v posledních letech, závratný rozvoj a to nejen v zahraničí, ale také u nás. V následujícím

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE Nutriční screening Nutriční screening je jednoduchý nástroj pro zhodnocení nutričního stavu pacienta. Možností nutričního screeningu je celá řada. Obvykle však obsahuje údaj o hmotnosti, BMI (Body Mass

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více