Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz"

Transkript

1 Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií

2 Tato brožura vychází ze Společného protokolu pro standard péče o pacienty se spinální svalovou atrofií (Consensus Statement for Standard of Care in Spinal Muscular Atrophy), dokument je založen na pravidlech pro péči o pacienty se SMA, které byly zveřejněny v Journal of Child Neurology 2007:22 (p ). Dokument Společného protokolu byl vypracován mezinárodní skupinou odborníků z Komise pro mezinárodní standardy péče o pacienty s SMA (část ICC pro SMA). TREAT-NMD, v jehož čele stojí Thomas Sejersen ze švédského Karolinského institutu, spolupracoval s touto skupinou, aby vytvořil uživatelsky přátelský souhrn těchto doporučení. Tento souhrn tvoří kapitoly 1-5 této brožury a je možné jej také stáhnout z internetových stránek TREAT-NMD nebo Zde je možné nalézt i další informace o projektech TREAT-NMD a občanského sdružení Kolpingova rodina Smečno týkající se péče o pacienty s SMA.

3 Obsah Kapitola 1 Diagnostická vyšetření a péče o nové pacienty s SMA 04 I. Klinické diagnózy a klasifikace SMA 05 II. Diagnostické postupy 06 III. Klinická léčba nově diagnostikovaných pacientů se SMA 07 Kapitola 2 Respirační péče 08 I. Přehled respiračních problémů u SMA 09 II. Posuzování a monitoring 11 III. Předběžná respirační péče 12 IV. Léčba chronicky nemocných 12 V. Perioperační péče 13 VI. Akutní péče a léčba 14 Kapitola 3 Gastrointestinální (GI) a nutriční péče 16 I. Problémy s krmením a polykáním 17 II. Gastrointestinální dysfunkce 19 III. Růst a problémy s podvýživou či nadvýživou 20 IV. Výživa akutně nemocných pacientů s SMA 21 Kapitola 4 Ortopedická péče a rehabilitace 22 I. Doporučení pro odhad a léčbu pomocí funkčních úrovní 23 II. Protetika 26 III. Ortopedické výkony 26 IV. Perioperační léčba u SMA 27 Kapitola 5 Paliativní péče 28 Registr pacientů s SMA 30

4 4 kapitola 1 Diagnostická vyšetření a péče o nové pacienty s SMA

5 klinické diagnózy a klasifikace sma 5 I. Klinické diagnózy a klasifikace SMA Lékaři, kteří se setkávají s dětmi trpícími hypotonií a slabostí, by měli být velmi obezřetní, zda se nejedná o diagnózu SMA. Některé fyzické projevy jsou snadno identifikovatelné. Slabost je obvykle symetrická a více proximální než distální. Vnímání je zachováno. Šlachové reflexy chybí nebo jsou zmenšeny. Pacienti pociťují větší slabost v nohou než v rukou. Míra slabosti obvykle koreluje s věkem nástupu nemoci. Klasifikace a typické klinické projevy SMA jsou uvedeny v tabulce číslo 1. Kromě těchto informací se zde také odkazuje na typ IV SMA. Jedná se o mírnou formu nemoci, která se objevuje v dospělosti. U některých pacientů se manifestují problémy, které se objevují u více skupin. Péče o pacienty s SMA by se měla přizpůsobit spíše míře jejich aktuálního funkčního stavu než původní klasifikaci typů SMA. Z tohoto důvodu je forma klasifikace současné funkční úrovně rozlišena na děti nesedící, sedící a chodící. Do skupiny nesedících patří děti, které v současné době nejsou schopny samostatně sedět. Do sedících jsou zahrnuty ty, které mohou sedět samostatně, ale nemohou samostatně chodit. Chodící jsou schopny chodit samostatně. Tabulka 1. Klinická klasifikace SMA TYP SMA Věk nástupu nemoci Maximální funkce Věk při úmrtí Typické příznaky nemoci Typ I (těžká) Werdnig Hoffmanova choroba 0-6 měsíců Nikdy nesedí Méně než 2 roky Naprostá slabost a hypotonie, zhoršená kontrola hlavy, slabý křik a kašel, potíže s polykání a kontrolou ústní sekrece, časná nemocnost v důsledku nedostatečné respirace a aspirační pneumonie Typ II (střední) 7-18 měsíců Nikdy nestojí Více než 2 roky Opožděné mezníky u motoriky, slabé přírůstky na váze, slabý kašel, slabý třes rukou, kloubní kontraktury a skolióza Typ III (mírná) Kugelberg Welanderové choroba více než 18 měsíců Schopný stát a chodit Dospělost Kolísavá svalová slabost, přetížení kloubů, v průběhu života ztráta schopnosti chůze

6 6 klinické diagnózy a klasifikace sma II. Diagnostické postupy Postupný algoritmus diagnostického postupu je znázorněn na obr. 1. Zkráceně první diagnostický test u pacienta s podezřením na SMA by měl být test DNA na deleci v SMN genu. Homozygotní delece SMN1 genu, exonu 7 (s nebo bez absence exonu 8), potvrzuje diagnózu SMA ( chromozom 5q-S- MA). Další diagnostické testy by měly být provedeny pouze v případě, že jsme získali negativní výsledek genového testu SMN. Obr. 1. Diagnostické hodnocení spinální svalové atrofie SMA s typickými nebo méně častými projevy Test na deleci 7. exonu genu SMN1 Homozygotní delece 7. exonu genu SMN1 Potvrzena diagnóza 5q SMA Není homozygotní delece 7. exonu genu SMN1 Opakujte klinické vyšetření, EMG, NCS / RNS a CK Proximální> distální slabost, normální CK, neurogenní EMG Demyelinizace nebo axonální neuropatie Porucha NMJ Myopatie Svalová dystrofie Méně časté projevy SMA, ale neurogenní EMG, normální CK generalizovaná slabost, normální EMG, NCS, CK, pak zvážit MRI mozku a míchy a metabolické testy Počet kopií genu SMN1 Biopsie svalů nebo nervů, specifické genetické testy pro myopatii, svalovou dystrofii nebo dědičnou neuropatii Jiné motorické nervové poruchy: zvážit SMARD, X-SMA, distální SMA, dětskou ALS Dvě kopie SMN1 Jedna kopie SMN1 Provést sekvenaci na bodové mutace SMN1 Není mutace SMN1 Mutace zjištěna Diagnóza SMA spojená se SMN zůstává nepotvrzena Diagnóza 5q SMA potvrzena

7 klinické diagnózy a klasifikace sma 7 III. Klinická léčba nově diagnostikovaných pacientů s SMA Pokud je u pacienta nově diagnostikována SMA, nabízí se mnoho otázek týkajících se péče. Lékaři musí zhodnotit různé aspekty péče co nejdříve. Proškolení rodiny a poradenství: Vzhledem ke složitosti lékařských problémů spojených s diagnózou SMA by měli zdravotníci určit osobu, která se setká s rodinou. Při prvním setkání s rodiči je důležité vysvětlit: Průběh nemoci Vznik a vývoj nemoci Fenotypovou klasifikaci Prognózu pacienta s SMA On-line informace o SMA a sdruženích, která pomáhají pacientům s SMA Doporučit klinické experimentální studie Lékař by měl také připravit společně s rodinou plán interdisciplinární péče. Ten obvykle zahrnuje následující služby: Neuromuskulární dětská ambulance Genetika Plicní GI / výživa Ortopedie / rehabilitace Genetická témata: V souvislosti s diagnózou SMA by mělo být zmíněno několik genetických témat. Genetika SMA jako autosomálně recesivní dědičnost a genomová struktura genů SMN: kopie genů SMN1 a SMN2. Ačkoliv vyšší počet kopií genu SMN2 koreluje s mírnějším fenotypem, predikce klinické závažnosti použitím počtu kopií SMN2 se v současné době nedoporučuje, protože může existovat mnoho variant klinických fenotypů pro daný počet kopií genu SMN2. Riziko recidivy. Testování přenašečů. Informace pro reprodukční plánování (prenatální nebo preimplantační diagnostika).

8 8 kapitola 2 Respirační péče

9 respirační péče 9 I. Přehled respiračních problémů u SMA Klíčovými dýchacími potížemi u SMA jsou: 1 Oslabení kašle, která vede ke špatnému čištění sekretů dolních dýchacích cest 2 Hypoventilace během spánku 3 Nedostatečný vývoj hrudního koše a plic 4 Opakované infekce, které zhoršují svalovou slabost Onemocnění plic je hlavní příčinou nemocnosti a úmrtnosti u typů SMA I a II a může se objevit v menší míře i u pacientů s typem SMA III. Porucha polykání a reflux jsou důležitými faktory, které způsobují nemocnost plic. U nemocných dochází k dennímu respiračnímu selhávání nejprve kvůli opakujícím se infekcím hrudníku, noční kyslíkové desaturaci provázené noční hypoventilací a poté denní hyperkapnií. Pokud v noci během spánku zjistíme narušené dýchání, měla by být použita podpora dýchání a v případě, že je snížena účinnost kašlání, měla by být poskytnuta při kašli pomoc. Průchodnost dýchacích cest je velmi důležitá při akutní i chronické péči o všechny pacienty s SMA.

10 10 respirační péče Obr. 2. Přirozená plicní anamnéza, hodnocení a zákrok PŘIROZENÁ ANAMNÉZA HODNOCENÍ ZÁKROK Normální dýchání Fyzická prohlídka Respirační, expirační, bulbární svalová slabost Plicní funkce, hodnocení kašle, síla dýchacích svalů Vyčištění dýchacích cest a pomoc při kašli Narušené dýchání související s fází spánku REM Narušené dýchání související s fází spánku REM Rentgen hrudníku, studie spánku Poruchy polykání Hodnocení polykacích funkcí Noční neinvazivní ventilace Narušené dýchání během spánkových fází NREM a REM Infekce hrudníku Denní selhávání ventilace Noční nebo trvalá neinvazivní ventilace Smrt

11 respirační péče 11 II. Hodnocení a monitorování Hodnotit se doporučuje každých 3-6 měsíců. Méně často v případě stabilních chodících, častěji v případech klinicky nestabilních nesedících pacientů. A. Nesedící: Tělesná vyšetření: sledovat efektivitu kašle, deformaci hrudní stěny, práci dýchání, respirační frekvenci, paradoxní dýchání a barvu pleti. Polysomnografie: zdokumentovat známky hypoventilace. Pulsní oximetry: sledovat míru saturace kyslíkem prostřednictvím transkutánních senzorů. Pneumonie: sledovat četnost infekcí a antibiotické léčby v průběhu posledních 6 měsíců. Rentgen hrudníku: základní a během respiračních zhoršení. Studie polykání: při nevysvětleném akutním zhoršení dýchání a opakujících se zápalů plic. B. Sedící: Tělesné vyšetření: sledovat efektivitu kašle, deformaci hrudní stěny, práci dýchání, respirační frekvenci, paradoxní dýchání a barvu pleti. Polysomnografie: zdokumentovat známky hypoventilace. Pulsní oximetry: sledovat míru saturace kyslíkem prostřednictvím transkutánních senzorů. Pneumonie: sledovat četnost infekcí a antibiotické léčby v průběhu posledních 6 měsíců. Skolióza: vyšetření páteře a radiografické hodnocení skoliózy. C. Chodící: Obecně platí, že chodící jedinci trpící SMA mají až do pozdních etap své nemoci relativně zachovalé plicní funkce. Tělesné vyšetření: sledovat efektivitu kašle, deformaci hrudní stěny, práci dýchání, respirační frekvenci a barvu pleti. Plicní funkční vyšetření: spirometry, plicní objemy a funkce dýchacích svalů. Pneumonie: sledovat četnost infekcí a antibiotické léčby v průběhu posledních 12 měsíců.

12 12 respirační péče III. Předběžná respirační péče Z hlediska respirační péče o pacienty s SMA je důležité poskytnout rodinám informace o možnostech chronické péče, akutní léčby nemoci a perioperační péči. Nesedící jsou nejslabší skupinou a počáteční diskuse by měly zahrnovat možnost neinvazní ventilace (noninvasive ventilation - NIV) a úpravu sekrece vzhledem k rychlému postupu onemocnění. Následné diskuse by měly zohlednit představy rodiny o pomoci pacientovi a měl by být odsouhlasen plán léčby s načrtnutými maximy a minimy. Každodenní péče by měla obsahovat: Znalost základního stavu dítěte a odchylky od jeho či jejího základního stavu Znalost hypoventilace a zákroku. Ošetření při akutním onemocnění včetně rychlé dopravy do zdravotnického zařízení. Vyčištění dýchacích cest a techniky úpravy sekrece. Respirační podpora včetně NIV. Výživa a hydratace. IV. Chronická léčba Diskuze o cílech rodiny je zásadní. Může zahrnovat dlouhodobou vyváženou domácí péči, dlouhý horizont přežití, kvalitní život a pohodlí a dostupnost všech zdrojů. Cílem chronické péče jsou: normalizace výměny plynů, zlepšení kvality spánku, usnadnění domácí péče, snížení počtu hospitalizací a pobytů na JIP a zmenšení dopadů nemoci. Včasný agresivní a aktivní zásah může prodloužit život bez nutnosti kompromisů týkajících se kvality života. Čištění dýchacích cest: Asistovaný kašel, ručně nebo pomocí mechanických insuflací-ex suflací. Doporučuje se provádět během dne u těžce postižených pacientů. Ošetřovatelé pacientů se SMA by se měli naučit asistovat při kašli. Techniky rozpohybování sekrece jsou užitečné a zahrnují fyzioterapii hrudníku a postojovou drenáž. Oximetry by měly být používány v průběhu léčby. Odsávání z úst může pomoci při úpravě sekrece po asistovaném kašli. Nízký práh pro užití antibiotik. Rutinní imunizace včetně chřipkové a pneumokokové vakcíny a RSV profylaxe (palivizumab).

13 respirační péče 13 Respirační podpora: Zřetelně odráží hyperkapnii v průběhu dne. Noční NIV potlačuje symptomy narušeného dýchání během spánku a zvyšuje kvalitu života. NIV by měla být spojena s technikami čištění dýchacích cest. Pokud u nesedících převáží riziko léčby její výhody, zůstává možnost péče bez ventilační podpory. CPAP může být další variantou. Ta má za cíl přechod na bi-úroveň pozitivního ventilačního tlaku (BiPAP). Použití NIV s vysokým rozpětím BiPAP dokonce během krátkodenních period může zlepšit hrudní stěnu, rozvoj plic a snížit deformace hrudního koše a deformaci sterna u nesedících a sedících pacientů. Tracheotomie: U nesedících je to kontroverzní a etické dilema. Existuje široká škála možností, které mohou být poskytnuty. Od těch, které neposkytují žádnou respirační podporu, přes NIV až ke tracheotomii a mechanické ventilaci. Paliativní léčba představuje alternativu pro nesedící. NIV lze použít jako běžnou terapii nebo jako zmírňující prostředek. Cílem je zabránit pobytům pacienta na JIP, a pokud je to možné, vyhnout se tracheotomii. Pokud rodina zvolí podpůrnou ventilaci, doporučuje se NIV. V. Perioperační péče Pacienti s SMA jsou vystaveni vysokému riziku postanestetických komplikací, které mohou vést ke dlouhodobé intubaci, nemocničním infekcím, tracheotomii a smrti. Je nesmírně důležité, aby byl před operací pacientův dýchací stav optimalizován. Předoperační hodnocení: Tělesná vyšetření Měření respirační funkce a efektivity kašle. Rentgen hrudníku Zhodnocení narušeného dýchání při spánku Zvážení komplikujících faktorů včetně ankylózy čelistí, orofaryngeální aspirace, gastroezofaryngeálního refluxu, nutričního stavu a astmatu. Pokud jsou hodnoty respiračních funkcí a/nebo výsledky studia spánku abnormální, doporučují se před operací noční NIV a techniky podporovaného kašle. Pacient by se měl seznámit s těmito technikami ještě před operací. Pokud je přítomna ankylóza čelistí, měla by být provedena intubace pomocí fiberoptické bronchoskopie. Pooperační péče: Pokud dochází k normálnímu čištění dýchacích cest kašlem a svalové funkce jsou relativně zachovány, nehrozí zvýšené riziko pooperačních komplikací. Pokud byla před operací snížena síla dýchacích svalů, bude nutné pečlivě sledovat pacienta a použít agresivní respirační léčbu. Jestliže byla před operací nezbytná podpora dýchání během spánku, bude podobná podpora nutná i bezprostředně po operaci.

14 14 respirační péče Převedení na NIV na pooperačním pokoji by mělo být naplánováno jako přechod k pacientově výchozí respirační podpoře. To vyžaduje pečlivé plánování a koordinaci. Pokud pacient před operací vyžadoval trvalou ventilační podporu (přes neinvazní rozhraní nebo přes tracheotomickou trubici), nebo mu byl podán během zákroku prostředek na svalovou relaxaci, pak je nejlepší převést pacienta z operačního sálu přímo na JIP. Pacienti by si měli přinést svá osobní zařízení jako je NIV a MI-E pro využití v pooperačním období, protože dostupnost těchto zařízení může být v nemocnicích omezena. U pacientů se SMA musí být kyslík aplikován velice opatrně. Hypoxemie v důsledku hypoventilace může být sekundárně chybně zaměněna s hypoxií z jiných důvodů jako ucpání hlenem a atelektáza. Monitorování ETCO2 a TcCO2 nebo analýza arteriálních krevních plynů mohou usnadnit vhodné použití kyslíku. Odpovídající léčba bolesti také může sekudárně pomoci v prevenci hypoventilace v důsledku zafixování těla. Léčba bolesti by měla být upravena tak, aby se zlepšilo čištění dýchacích cest, a zároveň minimalizovalo potlačení dýchacích funkcí. Kvůli kontrole pooperační bolesti může být také přechodně zvýšena respirační podpora. VI. Akutní léčba Cílem léčby při akutním průběhu nemoci je normalizace plynové výměny snižováním atelektázy a zvyšováním průchodnosti dýchacích cest pokud možno pomocí neinvazivní respirační podpory. Přínosem může být také sledování krevních plynů. Čištění dýchacích cest: Čištění dýchacích cest s manuální podporou kašle nebo pomocí MI-E, odsávání z úst nebo dýchacích cest. Spíše než bronchoskopie a hluboké odsávání jsou doporučovány techniky na podporu kašle. Sledovat průchodnost dýchacích cest pomocí oximetrie. Fyzioterapie hrudníku. Posturální drenáž. Respirační podpora: (i) Pro nesedící a sedící: Akutní použití NIV řeší ventilační dekompenzaci způsobenou začarovaným kruhem dodatečného ventilačního zatížení, zvýšené respirační svalové slabosti a neúčinného čištění sekrecí. Pokud je již používána noční NIV, možná bude potřeba také denní NIV a bude nutné čištit dýchací cesty během užívání NIV. Kyslíková terapie přidaná do okruhu NIV by měla být využívána k nápravě kyslíkové desaturace poté, co bude optimalizováno nastavení respiračního a expiračního pozitivního tlaku a poté, co budou techniky čištění dýchacích cest optimálně využívány.

15 respirační péče 15 Pokud neinvazivní postup selže, můžeme použít jako krátkodobé řešení intubaci a mechanickou ventilaci. Po zotavení se z akutního onemocnění a po normalizování arteriálního nasycení kyslíkem na hladinu vzduchu v pokoji, by měli být pacienti extubováni zpátky na NIV. Doplňková léčba: Pro nesedící, sedící a chodící se doporučuje využít další terapie, jako jsou například antibiotika, odpovídající nutriční podpora, hydratace a léčba gastroezofaryngeálního refluxu. Rozhodnutí o přechodu na intubaci by mělo být provedeno již předem jako součást plánování předběžné péče. Tracheotomie a ventilace mohou být zvažovány v případě častých akutních plicní infekcí u nesedících, ale nemusí nutně zlepšit kvalitu života nebo snížit počet hospitalizací. Tracheotomie není akutní zásah. Tracheotomie také není vhodná u sedících. Se zhoršujícími se životními funkcemi, zejména u nesedících, je vhodné změnit léčbu a využít spíše paliativního přístupu. (ii) Pro chodící: NIV může být při akutním onemocnění nezbytná, a to zejména v kombinaci s technikami čištění dýchacích cest. Kyslíková terapie a přechodná intubace by měly být prováděny stejným způsobem, jak je uvedeno výše u nesedících/sedících. Pokud bylo potřeba během akutní nemoci NIV, měla by být zvážena i možnost NIV pro domácí užití.

16 16 kapitola 3 gastrointestinální (gi) a nutriční péče

17 gastrointestinální (gi) a nutriční péče 17 Přehled gastrointestinální a nutriční péče Klíčovými klinickými problémy, které jsou spojeny s GI a nutričními komplikacemi u SMA jsou: 1 Problémy s přijímáním a polykáním potravy. Bulbární dysfunkce se u pacientů trpících SMA s těžkou formou slabosti objevuje téměř pokaždé, a může vyústit v aspirační pneumonii, která je často také příčinou smrti. 2 Gastrointestinální dysfunkce. Problémy s GI poruchami hybnosti zahrnují například zácpu, opožděné vyprazdňování žaludku a gastroezofaryngeální reflux (GER), který může eventuelně ohrozit pacientův život. 3 Problémy s růstem a pod/nadvýživou. Bez optimální péče jsou problémy se selháváním růstu velmi časté u nesedících, zatímco problémy s nadměrnou hmotností jsou běžnější u sedících a chodících. 4 Respirační problémy. Obavy z obtížnosti při krmení vyvolává přítomnost respiračních komplikací (slabý kašel, ztížené dýchání, dušnost, zápaly plic, cyanóza nebo nedostatečná saturace) a také zvýšené riziko vdechnutí, které může ohrozit pacientův život. Ztížené dýchání může vést ke zvýšení energetických výdajů. I.Problémy s krmením a polykáním Problémy s krmením a polykáním jsou běžné u nesedících a sedících, ale málokdy se objevují u chodících. 1. Klíčové symptomy obtíží spojených s krmením a polykáním: Delší doba konzumace jídla. Únava při ústním krmení. Dušení nebo kašel během polykání nebo po něm. Opakované zápaly plic: potenciální ukazatel vdechnutí, která mohou mít i tichý průběh, tj. bez zřejmého dušení nebo kašle. Oslabení pohybu hlasivkových vazů může představovat diagnostické znamení tiché laryngeální aspirace. 2. Příčiny problémů s krmením: Před-ústní fáze Omezená možnost otevírání úst v důsledku sníženého rozsahu pohybu čelistí. Obtíže při vkládání potravy do úst při sebe-krmení. Ústní fáze Slabá síla kousání. Zvýšená únava žvýkacích svalů. Polykací fáze Slabá motorika ovládání hlavy. Neefektivní faryngeální fáze polykání. Špatná koordinace hrtanové příklopky při polykání.

18 18 gastrointestinální (gi) a nutriční péče 3. Hodnocení problémů s krmením a polykáním: Posouzení příjmu stravy nutričním specialistou. Anamnéza stravy a pozorování délky doby jídla je žádoucí. Ústní struktury je nutné vyšetřit, mají dopad na efektivitu krmení a posouzení vlivu polohování hlavy a její kontroly při jídle a polykání. Videofluroskopické polykací studie (VFSS) mohou pomoci objasnit obavy ohledně polykacích funkcí a bezpečnosti pacienta, jsou vhodné také jako možnost zhodnocení terapeutické strategie. 4. Léčba spojená s obtížemi při krmení a polykání: Léčba by se měla zaměřit na snížení rizika možného vdechnutí, optimalizovat účinnost krmení a obohacovat pacientův jídelníček o chutná jídla. Změna konzistence stravy a optimalizace funkce úst. Polotuhá strava může kompenzovat nedostatečné žvýkání a omezit délku krmení.zahuštěné tekutiny mohou zabránit vdechnutí způsobené řídkými tekutinami. Tento zásah by měl být pokud možno objektivně zhodnocen pomocí VFSS. Proaktivní výživové doplňky by měly být přidávány ihned poté, co je u pacienta rozpoznán neadekvátní perorální příjem stravy. O tom, jestli bude konkrétnímu dítěti zavedena g-trubice, musí často proběhnout rozsáhlá diskuze mezi odborníky. Nutriční podpora prostřednictvím nazogastrických (NG) nebo nazojejunálních (NJ) trubic je žádoucí v mezidobí před umístěním g-trubice. NJ trubice může být výhodnější ípadě, kdy je problém s GER a vdechnutím, a zvláště když pacient užívá ventilační podporu. Nicméně technické potíže mohou zabránit proveditelnosti této techniky. G-trubice je optimální způsob přijímání stravy při nedostatečném kalorickém příjmu a při nebezpečném krmení ústy. Zabraňuje potenciální nemocnosti a špatnému doléhání ventilační masky, které souvisejí s delším používáním NG nebo NJ trubic. Laparoskopická chirurgická technika pro umístění g-trubice poskytuje nejlepší možné nastavení pro bezprostřední nebo časnou pooperační extubaci. Hladovění před operací by se mělo co nejvíce omezit a po zákroku je žádoucí rychle obnovit plnohodnotnou výživu. Nastavení polohy těla, možnosti sezení výběr protetických pomůcek (např. Neater Eater, loketní podpora, ventilové brčko) mohou zlepšit schopnost samostatného přijímání stravy a také zvýšit bezpečnost a účinnost polykání. Plán připravte ve spolupráci s oborovým terapeutem a bude- li potřeba s/nebo fyzioterapeutem.

19 gastrointestinální (gi) a nutriční péče 19 II. Gastrointestinální dysfunkce Děti trpící SMA mají následující GI problémy: gastroezofaryngeální reflux (GER), zácpa, distenze a nadmutí břicha. GER je důležitým faktorem úmrtnosti a nemocnosti u pacientů s SMA. Potraviny s vysokým obsahem tuku zpožďují žaludeční vyprazdňování a zvyšují riziko GER. 1. Klíčové příznaky GER: Časté plivání nebo zvracení po jídle. Zvracení. Stížnosti na bolest a pocit nepohodlí v oblasti hrudníku nebo břicha. Špatný dech. 2. Hodnocení gastrointestinální dysfunkce: Časné sledování příznaků GER (zvracení, zpětný návrat, říhání po jídle). Běžné horní gastrointestinální (UGI) sady pro předoperační hodnocení a umístění trubice pro gastrostomii (g-trubice), primárně za účelem vyloučit anatomické anomálie a sekundárně ke sledování refluxu. Studie pohyblivosti včetně scintigrafie mohou být užitečné při sledování možného opožděného vyprazdňování žaludku, což může přispět ke GER, a zároveň časnějšímu pocitu sytosti. Zřejmé opakované zvracení potravy. Odmítání krmení při rozvíjení potíží s polykáním.

20 20 gastrointestinální (gi) a nutriční péče 3. Léčba gastroezofaryngeálního refluxu (GER): U symptomatické léčby krátkodobé použití neutralizérů (např. uhličitan hořečnatý nebo vápenatý) a /nebo inhibitorů tvorby kyseliny (např. blokátory histaminu a protonové pumpy (např. famotidin, ranitidin, omeprazol). Dlouhodobé používání může být nicméně spojeno s vyšším rizikem gastroenteritidy a zápalu plic. Při opožděném vyprazdňování žaludku nebo snížené pohyblivosti mohou být užitečné prokinetické prostředky (např. metaclopramid, erythromycin). Probiotika jako např. acidophilus nebo lactobacillus pomáhají udržet zdravou gastrointestinální flóru, zvláště po antibiotické léčbě nebo po dlouhodobém užívání inhibitorů kyselosti. Tato oblast si zasluhuje další studium. Laparoskopická anti-refluxní Nissenova metoda zmenšení fundu žaludku přes g-trubici může pomoci pacientovi s SMA, který trpí medicínsky rezistentním typem GER. Výhody převážují rizika spojená s chirurgií a anestezií. III. Růst a problémy s pod nebo nadvýživou Děti s SMA jsou často ohroženy poruchami růstu nebo nadměrným zvýšením hmotnosti. S poruchami růstu se běžně setkáváme u nesedících a u některých sedících, zatímco obezita je problémem u silnějších sedících a chodících. Snížená aktivita a nízká tělesná hmotnost vedou ke snížení výdajů klidové energie a ke zvýšení rizika obezity. Kontrola růstu a problémy s pod/nadvýživou: Cílem je zachovat individuální rychlost růstu u každého dítěte. Sledujte křivky rychlosti růstu vždy pro určitý časový úsek (hmotnost, výška / délka, hmotnost / výška). Délka vleže, měření jednotlivých částí nebo rozpětí paží mohou být užitečné v případě, že měření délky těla komplikuje deformita těla. Hodnocení nutričního příjmu nutričním nebo jiným specialistou na výživu se doporučuje při každé návštěvě. 3 - denní dietní záznam je jednoduchý a přesný nástroj užívaný při hodnocení nutričního příjmu. Zapamatování si jídelníčku za posledních 24 hodin je praktická metoda, která může objasnit významné výživové problémy, a zahrnuje rovněž užití jakýchkoli zvláštních doplňků.

21 gastrointestinální (gi) a nutriční péče 21 S redukcí nízké tělesné hmotnosti bude ve vypočteném indexu tělesné hmotnosti (BMI) značně podhodnocené množství tělesného tuku. To může vést k nevhodným stravovacím doporučením, která by mohla vést k obezitě. Pacienti s SMA, kteří jsou ohroženi obezitou, by měli mít růstové ukazatele na dolní hranici percentilu pro poměr hmotnost / výška a BMI. Důležité je dokumentovat přiměřený příjem vápníku a vitaminu D. Kontrola úrovní prealbuminu může pomoci posoudit odpovídající stav bílkovin. IV. Výživa akutně nemocných pacientů s SMA Pacienti trpící SMA, zejména nesedící a sedící, jsou zvláště náchylní na katabolické a hladovějící stavy a v důsledku hladovění mají větší pravděpodobnost vzniku hypoglykémie. Proto je nezbytně nutné zamezit zejména během akutní nemoci dlouhému hladovění, a to u všech pacientů s SMA. Nutriční příjem by měl být optimalizován k uspokojení potřeb v plném kalorickém rozsahu během 4-6 hodin po zjištění akutního projevu nemoci enterální, parenterální výživou nebo v případě nutnosti oběma způsoby. Ihned po operaci je nutné doplnit kalorický stav, aby se zabránilo katabolismu svalů, a to zejména u dětí se sníženým obsahem tuku v těle. Pokud bezprostředně nehrozí enterální příjem, měl by být zvážen IV kalorický typ výživy.

22 22 kapitola 4 Ortopedická péče a rehabilitace

23 ortopedická péče a rehabilitace 23 Přehled ortopedické péče a rehabilitačních strategií při SMA A Klíčové problémy: Svalová slabost způsobuje kontraktury, deformace páteře a zvyšuje riziko vzniku bolesti, osteopenie a zlomenin. B Klíčové postupy při hodnocení: Rozsah pohybu (Range of motion, ROM) Síla, funkce Sezení a pohyblivost Protetika Rentgenové snímky (páteře a jiných kloubů) DEXA scan Ortopedická chirurgie Doporučení pro hodnocení a léčbu podle funkčních úrovní A. Nesedící: Hodnocení: Hodnocení tělesné a pracovní terapie podle funkčních úrovní (CHOP-INTEND). Zvážení možnosti logopedie, pokud je narušena funkce polykání nebo je-li funkce řeči zhoršena v důsledku kontraktury čelisti nebo při nepřiměřeném hlasu. Klíčové zásahy: Nutriční podpora. Polohování těla: pacientova primární poloha těla by měla usměrnit volbu zařízení, které podporuje funkce. Mělo by být také zajištěno pohodlné sezení. Léčba kontraktur: Může být doporučeno zafixování těla kvůli zachování ROM a předcházení bolesti. Kontrola bolesti. Terapie pro ADL a pomocné vybavení: hra a pracovní podpora by měly zahrnovat odlehčené hračky a podpůrné technologie s nastavitelným ovládáním a mnoha aktivačními systémy. Invalidní vozík: Zajistěte co možná největší nezávislost a komfort při sezení. Ramenní protetika: Protetika horních končetin (UE) na podporu pohybových funkcí zahrnuje například používání pohyblivé paže nebo podpůrné elastické smyčky, aby se zvýšil rozsah aktivních pohybových a funkčních schopností. Úpravy prostředí a domácí úpravy mohou umožnit pacientovi bezpečnou dosažitelnost věcí v jeho blízkosti a co možná nejvyšší možnou míru osobní nezávislosti.

24 24 ortopedická péče a rehabilitace B. Sedící: Hodnocení: Funkční hodnocení (funkční motorická stupnice z nemocnice Hammersmith pro pacienty s SMA, upravená funkční motorická stupnice Hammersmith pro pacienty s SMA, funkční stupnice hrubé motoriky (GMFM) a funkční motorická stupnice (MFM) pro neuromuskulární onemocnění). Měření kontraktur goniometrií. Měření síly pomocí manuálního svalového testování nebo myometrií. Rentgenové snímky páteře a kyčle. Hodnocení vybavení pro sezení, pohyblivost, polohování a zařízení pro vlastní obsluhu. Hodnocení manuální a silové pohyblivosti mohou být prováděna co nejdříve od 18. do 24. měsíce života. Klíčové zásahy (PT, OT a ortopedie): Pohyblivost invalidního vozíku. Zajistěte optimální nezávislost a komfort při sezení. Úpravy prostředí a domácí úpravy mohou umožnit pacientovi bezpečnou dosažitelnost věcí v jeho blízkosti a co možná nejvyšší možnou míru osobní nezávislosti. Péče o kontraktury představuje hlavní cíl léčby a pravidelný napínací a zpevňovací program má zachovat flexibilitu těla. Opakované modelování kontraktur může zlepšit funkci stoje a toleranci ke zpevňování. AFO protetika mohou oddálit rozvoj kontraktury Achillovy šlachy. Například protetika horní končetiny s podporou mobilního ramene nebo popruhy s rozšířenou škálou aktivních pohybových a funkčních schopností. Pro udržení zdatnosti a vytrvalosti by se mělo pravidelně cvičit, může být zahrnuto plavání a adaptivní sporty. Stoj je žádoucí. Opěrné systémy KAFOs pro nízkou sedací hmotnost, reciproční ortézy (RGO s) pro stoj nebo chůzi za pomoci pro pacienty s dostatečnou silou. O AFOs by se mělo uvažovat, pokud není možné použít podpůrný rám nebo mobilní podpěru. Protetika páteře a chirurgie (viz níže).

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Jana Haberlová Neuromuskulární centrum FN Motol Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol Obsah přednášky Charakteristika nervosvalových onemocnění

Více

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH Mgr. Kožešníková Lucie MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Rehabilitační klinika FN a LF UK Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. E. Vaňásková,

Více

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc.

Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Význam tréninku respiračních svalů u neuromuskulárních onemocnění Petra Žurková Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: prof. MUDr. Jana Skřičková CSc. Dechová

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více

Spinální svalová atrofie. Vypracovali: Kateřina Teplá Monika Madrová Anna Dobrovolná Mária Čižmárová Dominika Štrbová Juraj Štipka

Spinální svalová atrofie. Vypracovali: Kateřina Teplá Monika Madrová Anna Dobrovolná Mária Čižmárová Dominika Štrbová Juraj Štipka Spinální svalová atrofie Vypracovali: Kateřina Teplá Monika Madrová Anna Dobrovolná Mária Čižmárová Dominika Štrbová Juraj Štipka Klinický popis - relativně vzácná nemoc, nicméně se jedná o nejčastější

Více

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová Charakteristika onemocnění Jde o autoimunitní chorobu Je způsobené napadením myelinové pochvy nervů, axonů Provokujícím

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

Léčba akutního astmatu

Léčba akutního astmatu Léčba akutního astmatu Akutní astma Exacerbace astmatu (astmatický záchvat, akutní astma) jsou epizody progresivního zhoršení dušnosti, kašle, pískotů či tíže na hrudníku, nebo některé kombinace těchto

Více

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml NeuroBloc botulinový toxin typu B injekční roztok, 5 000 U/ml Důležité bezpečnostní informace určené lékařům Účelem této příručky je poskytnout lékařům, kteří jsou oprávněni předepisovat a aplikovat přípravek

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Kteří pacienti potřebují paliativní péči

Kteří pacienti potřebují paliativní péči Kteří pacienti potřebují paliativní péči (několik podnětů k přemýšlení a diskusi) Ondřej Sláma Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP Masarykův onkologický ústav Brno Brno, 11.10.2017 Co je paliativní

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

íselný kód NANDA - I název ošet ovatelské diagnózy

íselný kód NANDA - I název ošet ovatelské diagnózy Tabulka 3 Číselné řazení ošetřovatelských diagnóz (RALPH, S., S. et al. Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2005 2006. Philadelphia: NANDA, 2005. 291 s. ISBN 0-9637042-4-9) číselný kód NANDA

Více

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková OBEZITA Globální epidemie (WHO) Není jen estetický problém Chorobný stav spojený se zvýšenou

Více

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Mgr. Lucie Slámová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Spinální trauma Je závažný stav s rozsáhlým dopadem jak na fyzickou tak na psychickou stránku člověka. Důsledkem tohoto

Více

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Neinvazivní ventilační podpora u nervosvalových onemocnění

Neinvazivní ventilační podpora u nervosvalových onemocnění Neinvazivní ventilační podpora u nervosvalových onemocnění 11.112017 David Kemlink Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Ventilační porucha ve spánku u nervosvalových onemocnění hypoventilace x obstrukční

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Jana Haberlová MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, UK Klinika

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Doporučené postupy pro prevenci dekubitů

Doporučené postupy pro prevenci dekubitů EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL Doporučené postupy pro prevenci dekubitů Poslání EPUAP Cílem EPUAP (Evropský poradní sbor pro otázky proleženin) je poskytnout úlevu osobám trpícím proleženinami

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské

Více

Intenzivní péče v kontextu systému paliativní medicíny u dětských pacientů

Intenzivní péče v kontextu systému paliativní medicíny u dětských pacientů Intenzivní péče v kontextu systému paliativní medicíny u dětských pacientů Jan Hřídel JIRP, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK, Praha Vedoucí lékař: MUDr. Václav Vobruba, PhD II. Konference

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Rozměr zavřeného průkazu mm

Rozměr zavřeného průkazu mm Přední strana Str. 1 PRŮKAZ PACIENTA užívajícího přípravek Humira (určeno dospělým i dětským pacientům) Rozměr zavřeného průkazu 105 73 mm Je nutné předložit tuto kartičku každému lékaři či zdravotníkovi

Více

Globální respirační insuficience kazuistika

Globální respirační insuficience kazuistika Globální respirační insuficience kazuistika Radovan Uvízl Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová

Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie. As.MUDr.Martina Hoskovcová Parkinsonova nemoc a možnosti fyzioterapie As.MUDr.Martina Hoskovcová Základní cíle fyzioterapie Zlepšení kvality života pacienta s PN Strategie k zajištění základních cílů: soběstačnosti nezávislosti

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková

Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby. Petra Holečková Typické nutriční nežádoucí účinky onkologické léčby Petra Holečková Onkologický pacient Modality onkologické léčby Lokální Chirurgická léčba Radioterapie Systémová Chemoterapie Hormonální léčba Cílená

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Epistaxe Jaká je role anesteziologa?

Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Jitka Schreiberová

Více

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Rehabilitace hodnotí a léčí příznaky syndromu centrálního motoneuronu s ohledem na poruchu funkce

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Ladislav Plánka Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP Fakultní nemocnice Brno Konference DRG Restart 2016 9. 11. 2016 Nevýhody

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

DYSFAGIE uvedení do problematiky

DYSFAGIE uvedení do problematiky DYSFAGIE uvedení do problematiky Košťálová M 1, 2 1 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno 2 CEITEC MU, Brno DYSFAGIE uvedení do problematiky Dysfagie (z řeckého: dys s obtížemi, fagein polykat) Afagie

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

07.01 vozíky + příslušenství 07.01.01 mechanické vozíky 07.01.01.01 mechanické vozíky - základní

07.01 vozíky + příslušenství 07.01.01 mechanické vozíky 07.01.01.01 mechanické vozíky - základní Kategorizační strom zdravotnických prostředků viz http://szpcr.cz/aktuality/20130919.pdf doplněný o odborná kritéria (indikační omezení) vynechány preskripční omezení, množstevní a finanční limity, vlastnictví

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0475 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Každý má svou šanci kazuistika FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Anamnéza matky: V r. 2010 ukončeno těhotenství v 36. g.t porod mrtvého dítěte (chlapec) II. Gravidita: prenatální src.

Více

Péče o K/N na interním oddělení

Péče o K/N na interním oddělení Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - bronchopneumonie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte hodnotu

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ

NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ Lucie Slámová, Hana Jakšová FN Brno, Klinika úrazové chirurgie spinální jednotka, Rehabilitační

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin.

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Jak budeme asistovat

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

Co je prasečí chřipka?

Co je prasečí chřipka? Co je prasečí chřipka? Prasečí chřipka je respirační onemocnění u prasat způsobené virem chřipky typu A, které u nich často propuká. Lidé za normálních okolností touto nemocí neonemocní, ale k nakažení

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA

Dlouhodobá péče 13. ledna 2015. Ing. Iva Merhautová,MBA Dlouhodobá péče 13. ledna 2015 Ing. Iva Merhautová,MBA Meziresortní pracovní skupina Vznik meziresortní pracovní skupiny k řešení problematiky na zdravotně - sociálním pomezí Zástupci MPSV, MZ ČR, krajů

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více