Předmluva Jana Zahradila, předsedy Skupiny Evropských konzervativců a reformistů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmluva Jana Zahradila, předsedy Skupiny Evropských konzervativců a reformistů"

Transkript

1

2

3 Předmluva Jana Zahradila, předsedy Skupiny Evropských konzervativců a reformistů Evropská unie se během posledních let dramaticky proměnila. Namísto flexibilní a výkonné struktury, která by podporovala svobodný trh a všeobecnou prosperitu, se EU stále více stává obrovskou administrativní mašinerií, která už nedokáže odpovídat na potřeby občanů. Evropa nutně potřebuje reformu, a Skupina EKR vznikla právě proto, aby potřebné reformy prosadila. Od svého vzniku v červenci 2009 naše Skupina opakovaně prokázala, že je v evropské politice významným a vlivným hráčem. Právě tento náš dlouhodobý proreformní program způsobil, že se v Evropském parlamentu vytvořila středopravá, protržně orientovaná koalice. Nyní se chceme zaměřit na to, abychom dosud převládající federalistické ambice Evropského parlamentu nahradili odpovědnější a realistickou politikou, která bude uznávat národní státy jako úhelný kámen Evropské unie. EU musí jednat jako zprostředkovatel společných cílů členských států, ale nikdy se nesmí stát cílem sama o sobě. Evropská unie musí radikálně přehodnotit svůj rozpočet tak, aby byl každý cent vynaložen efektivně a smysluplně. Všechny vlády na kontinentu se pracně učí rozpočtové zodpovědnosti a Skupina EKR nepodpoří žádné zavádění nových evropských daní. Demokraticky zvolené vlády si musejí uchovat kontrolu nad rozpočtem Unie. Lepší kontrola hospodaření EU, méně regulace, decentralizace moci, flexibilní pracovní trhy, renesance myšlenky jednotného trhu, prosazování demokracie u nás i ve světě, to jsou některé z priorit EKR, tak jak je stanoví náš zakládající text, Pražská deklarace. Evropští konzervativci a reformisté mohou být právem hrdí na to, čeho již dosáhli. Budeme pokračovat v naší práci a dále reformovat Evropskou unii. Jan Zahradil

4 Pražská deklarace Principy, které zastává Skupina EKR Jelikož jsme si vědomi naléhavé potřeby reformovat EU na základě eurorealistického přístupu, otevřenosti, odpovědnosti a demokracie a způsobem, který respektuje suverenitu našich národů a soustředí se na hospodářskou obnovu, růst a konkurenceschopnost, evropská konzervativní a reformní Skupina sdílí následující principy: svobodného podnikání, svobodného a férového obchodu a spravedlivé hospodářské soutěže, minimální regulace, nižších daní a minimálního státního aparátu jako konečného prostředku k zajištění individuální svobody, osobní i národní prosperity; svobody jednotlivce, větší osobní odpovědnosti i demokratické transparentnosti; důrazu na energetickou bezpečnost, udržitelnost energetických dodávek a rozvíjení tzv. čistých technologií v tomto oboru; důležitosti rodiny jako základního prvku společnosti; suverénní integrity národního státu, nesouhlasu s unijním federalismem a obnoveného významu skutečné subsidiarity; prvořadé hodnoty transatlantických bezpečnostních vazeb, které jsou realizovány prostřednictvím reformované NATO, a nutnosti podpory mladých demokracií napříč Evropou; efektivně kontrolované přistěhovalecké politiky a konce zneužívání azylového řízení; efektivního a moderního rozvoje veřejných služeb, které citlivě vyvažují a reagují na potřeby městských i venkovských obyvatel; ukončení nadměrné byrokracie, větší transparentnosti a bezúhonnosti v institucích EU a při využívání evropských fondů členskými státy; respektu a rovnoprávného zacházení se všemi členskými státy EU malými i velkými, starými i novými. 4

5 Vznik Skupiny Evropských konzervativců a reformistů První kroky k vytvoření nové demokratické alternativy k evropskému federalistickému mainstreamu podnikly britská Konzervativní strana, česká Občanská demokratická strana (ODS) a polská strana Právo a spravedlnost (PiS) již v roce Po evropských volbách v roce 2004 působili britští konzervativci spolu s ODS v rámci frakce Evropských demokratů Evropské lidové strany, zatímco polská strana PiS vstoupila do frakce Unie pro Evropu národů. Všechny strany ovšem cítily, že vzhledem k tomu, jak Evropský parlament funguje, jsou jejich možnosti prosazovat vizi otevřené a flexibilní Evropy a naopak bránit další federalizaci Evropské unie silně omezené. Aby mohly lépe a efektivněji hájit svou vizi otevřené a nefederalistické Evropy, shodly se v roce 2006 česká ODS s britskou Konzervativní stranou na nutnosti vytvořit po volbách v roce 2009 v Evropském parlamentu zcela novou skupinu. Vzápětí založily obě strany Hnutí pro evropskou reformu (MER), které mělo posoudit roli a budoucnost Evropské unie ve světle nových globálních výzev. K oběma stranám se záhy přidali polští kolegové ze strany Právo a spravedlnost i další podobně smýšlející strany napříč Evropou. Skupinu EKR vytvořilo po volbách do Evropského parlamentu v červnu poslanců z 8 zemí. Po přistoupení nezávislé poslankyně z Dánska vzrostl počet členů Skupiny na 55 poslanců z 9 členských států. 5

6 Klíčová data ve vývoji Skupiny EKR Červen 2009, ustavující setkání europoslanců nové politické skupiny v Bruselu. Polský europoslanec Michał Kamiński byl zvolen předsedou Skupiny EKR. Europoslanec Timothy Kirkhope, tehdejší předseda britské konzervativní delegace, byl zvolen místopředsedou skupiny. Polský europoslanec Adam Bielan a český europoslanec Jan Zahradil byli zvoleni místopředsedy Skupiny. V říjnu 2009 vzniká Aliance Evropských konzervativců a reformistů s cílem spojit strany podporující Skupinu EKR. Společně s aliancí byla založena i její politická nadace Nový směr Nadace pro evropskou reformu. 6

7 Po britských parlamentních volbách v roce 2010 se stal britským premiérem lídr Konzervativní strany David Cameron. O měsíc později se stává předsedou vlády také Petr Nečas v České republice. Skupina EKR má tak hned dvojité zastoupení při summitech Rady EU. Po rezignaci Michała Kaminského na post předsedy Skupiny EKR byl na jeho místo zvolen Jan Zahradil, který ve funkci setrvá do poloviny mandátu Evropského parlamentu. V den zvolení nového předsedy zároveň Skupina přivítala novou členku a s počtem 55 poslanců se tak stala celkově čtvrtou největší frakcí v Evropském parlamentu. 7

8 Členské strany ve Skupině EKR Belgie: Derk Jan Eppink Listina Dedecker 1 europoslanec Strana Listina Dedecker byla založena jako liberálně-konzervativní uskupení na belgické politické scéně v lednu Listina Dedecker prosazuje eurorealistický přístup k EU. Stranu ve Skupině EKR reprezentuje Derk Jan Eppink, novinář, spisovatel a dlouholetý spolupracovník komisařů Fritse Bolkesteina a Siima Kallase. Česká republika: Občanská demokratická strana (ODS) 9 europoslanců ODS je hlavní konzervativně-liberální stranou v České republice. Byla založena v roce 1991 současným českým prezidentem Václavem Klausem. Strana měla rozhodující význam při provádění postkomunistických reforem v zemi. ODS vždy prosazovala principy evropské integrace založené na silné národní suverenitě a nefederalistickém přístupu k EU. Dánsko: Anna Rosbach Nezávislá 1 europoslankyně Anna Rosbach je velmi aktivní členkou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Středem jejího zájmu je především ochrana oceánů před znečištěním, bezpečnost a zdraví spotřebitelů a v neposlední řadě také hledání trvale udržitelného způsobu využívání lesů.

9 Litva: Valdemar Tomaševski Volební akce Poláků na Litvě (LLRA) 1 europoslanec Stranu ve Skupině EKR reprezentuje bývalý kandidát na litevského prezidenta Valdemar Tomaševski. LLRA je hlavním reprezentantem polské menšiny v Litvě a má velice pevnou pozici v komunálním a regionálním politickém životě. Lotyšsko: Roberts Zīle Za vlast a svobodu/lotyšské národní hnutí nezávislosti (TB/LNNK) 1 europoslanec Konzervativní strana TB/LNNK je jednou z nejstabilnějších stran na lotyšské politické scéně. Europoslanec Roberts Zīle je pro Skupinu EKR velkým přínosem především vzhledem ke své předchozí zkušenosti ve funkcích ministra financí a ministra dopravy.

10 Maďarsko: Lajos Bokros Nezávislý 1 europoslanec Profesor Bokros působil na postu maďarského ministra financí a je jedním z autorů maďarských ekonomických reforem. Do Evropského parlamentu byl zvolen v roce 2009 a je členem Výboru pro rozpočet a náhradníkem ve Výboru pro hospodářství a měnu. V maďarských parlamentních volbách v roce 2010 Lajos Bokros kandidoval na post předsedy vlády. Nizozemí: Peter van Dalen Křesťanská unie 1 europoslanec Křesťanská unie je křesťansko-sociální strana podporující národní identitu v rámci EU. Mottem Křesťanské unie v Evropě je Spolupráce ano, superstát ne. Tato strana podporuje silnou národní subjektivitu a identitu v rámci EU. Program strany kombinuje etický a zahraničně-politický konzervativismus se středovými postoji v otázkách sociálních a ekonomických se silným akcentem na politiku ochrany životního prostředí. Peter van Dalen je odborníkem na dopravu; pracoval jako poradce v této oblasti jak na národní, tak na evropské úrovni. 10

11 Polsko: Právo a spravedlnost (PiS) 10 europoslanců Polská strana Právo a spravedlnost byla založena jako národní konzervativní strana v roce 2001 Jaroslawem Kaczyńským a jeho zesnulým bratrem Lechem Kaczyńským, bývalým polským prezidentem. Zakládajícím principem strany je boj proti kriminalitě a korupci, který se zároveň odráží v názvu strany. Strana podporuje pevnou euro-atlantickou spolupráci a prosazuje koncept Evropy národů. Polsko: Polsko je nejdůležitější (PJN) 3 europoslanci PJN je novou stranou na polské politické scéně. Jak řekla šéfka PJN Joanna Kluzik Rostkowská, strana se inspirovala moderním konzervativizmem v pojetí britského lídra Davida Camerona. Strana kritizuje pomalé tempo liberalizace země, za které je zodpovědná vláda Občanské platformy. Strana si klade za cíl reformovat pracovní trh, zrychlit privatizační proces, zavést rovnou devatenáctiprocentní daň a vyrovnat věk odchodu do důchodu u mužů a žen. Velká Británie: Konzervativní strana 24 europoslanců; Ulsterští konzervativci a unionisté 1 europoslanec Britská Konzervativní strana je nejstarší a nejúspěšnější politickou stranou na světě. Mnozí významní předsedové vlád Británie byli jejími členy včetně sira Roberta Peela, Benjamina Disraeliho, Winstona Churchilla a Margaret Thatcherové. Současný britský premiér a stranický lídr David Cameron byl zvolen do čela strany v roce 2005 a jeho cílem je především modernizovat Konzervativní stranu a představit vládní program zaměřený na ekonomickou obnovu, svobodu jednotlivce, ochranu životního prostředí, sociální reformu a globální odpovědnost. 11

12 Silný hlas v Evropském parlamentu Přestože jsou evropští konzervativci a reformisté novou skupinou, již se jim podařilo vybudovat pozici nezastupitelného hráče v parlamentní politice. V Evropském parlamentu nemá žádná z politických skupin sama o sobě většinu. Každé důležité rozhodnutí vyžaduje diskusi a vyjednávání. Právě v těchto diskusích uplatňuje Skupina EKR svůj vliv. Jak řekl zástupce předsedy Skupiny EKR Timothy Kirkhope, nová frakce nám konečně dává možnost prosazovat naši vizi Evropské unie, která by měla dělat věcí méně, zato je ale dělat lépe. Znovuzvolení předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa dokládá, jak může Skupina EKR efektivně využít svůj hlas. José Manuel Barroso byl pod tlakem levice a potřeboval podporu ostatních politických skupin. Zúčastnil se zasedání Skupiny, kde odpovídal na otázky europoslanců. Výsledkem bylo, že Skupina podpořila jeho kandidaturu, což se v konečném hlasování ukázalo jako rozhodující. 12

13 Obdobně například Skupina EKR spolupracovala s ostatními středo-pravicovými skupinami, aby zabránila snahám evropské levice vměšovat se do výsostných pravomocí národních států. Pokud jsou středové a středo-pravicové skupiny schopny dosáhnout kompromisu, představují v Evropském parlamentu většinu a mohou přehlasovat levici. Proto přistupuje Skupina EKR k jednání s potenciálními spojenci maximálně vstřícně, aby podpořila opatření, jež jsou v souladu s jejími principy. Stále se zvyšuje počet oblastí, ve kterých má Skupina EKR v rámci Evropského parlamentu silný vliv a v nichž může uskutečňovat svůj program. Skupina EKR měla dosud řadu příležitostí prokázat, že dokáže změnit výsledek hlasování a výsledek celého legislativního procesu. Jednalo se především o hlasování o mateřské dovolené, udržení rozpočtu EU pod hranicí nárůstu 2,9% a dále hlasování týkající se zákonodárství a justice, nízkouhlíkových technologií a energetické bezpečnosti. EKR má svého zástupce v řídícím orgánu Evropského parlamentu, Konferenci předsedů, a má aktivní europoslance ve všech parlamentních výborech. Zástupce Skupiny zároveň předsedá jednomu z nejvýznamnějších výborů Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Práci europoslanců současně podporují jejich národní politické strany. Dvě z osmi národních politických stran jsou navíc stranami vládními. Skupina EKR dokáže v Evropském parlamentu konstruktivně spolupracovat a využívat svou pozici a vztahy s ostatními skupinami. Michał Kamiński, bývalý předseda Skupiny EKR, vysvětluje: Konečně je v Bruselu a ve Štrasburku slyšet hlas, který říká: více svobody, více demokracie, svobodnější trhy a více solidarity v naší společné Evropě. Naši poslanci svou každodenní prací vytvářejí Evropu méně regulovanou, méně ideologickou a bližší svým občanům. 13

14 Členové Skupiny EKR Belgie Listina Dedecker Derk Jan Eppink Předseda belgické národní delegace v EKR Člen Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, Meziparlamentní delegace pro Spojené státy Česká republika Občanská demokratická strana Jan Zahradil Předseda Skupiny EKR Člen Konference předsedů, Výboru pro mezinárodní obchod, Delegace ve smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko Miroslav Ouzký Předseda české národní delegace v EKR Člen Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (koordinátor), Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU (místopředseda) Hynek Fajmon Pokladník Skupiny EKR Člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Meziparlamentní delegace pro Izrael, EU-Středomoří Milan Cabrnoch Člen Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (koordinátor), Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro parlamentní spolupráci s Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií (předseda), Euronest Oldřich Vlasák Člen Výboru pro regionální rozvoj (koordinátor), Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU Ivo Strejček Člen Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, Meziparlamentní delegace pro Čínskou lidovou republiku Evžen Tošenovský Člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (místopředseda), Meziparlamentní delegace pro Japonsko 14

15 Andrea Češková Členka Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, Meziparlamentní delegace pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Černou Horu, Kosovo Edvard Kožušník Člen Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Meziparlamentní delegace pro Střední Ameriku, EU-Latinská Amerika Dánsko Nezávislá Anna Rosbach Předsedkyně dánské národní delegace v EKR Členka Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Meziparlamentní delegace pro Korejský poloostrov Litva Volební akce Poláků na Litvě (LLRA) Valdemar Tomaševski Předseda litevské národní delegace v EKR Člen Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Meziparlamentní delegace pro Bělorusko (místopředseda), Euronest Lotyšsko Za vlast a svobodu/lotyšské národní hnutí nezávislosti (TB/LNNK) Roberts Zīle Předseda lotyšské národní delegace v EKR Člen Výboru pro dopravu a cestovní ruch (koordinátor), Zvláštního výboru pro finanční, hospodářskou a sociální krizi, Meziparlamentní delegace pro Čínskou lidovou republiku Maďarsko Nezávislý Lajos Bokros Předseda maďarské národní delegace v EKR Člen Výboru pro rozpočet (koordinátor), Meziparlamentní delegace pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Černou Horu, Kosovo 15

16 Nizozemí Křesťanská unie Peter van Dalen Předseda nizozemské národní delegace v EKR Člen Výboru pro dopravu a cestovní ruch (místopředseda), Meziparlamentní delegace pro Indii Polsko Právo a spravedlnost Ryszard Legutko Místopředseda Skupiny EKR Předseda polské národní delegace v EKR Člen Výboru pro zahraniční věci, Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU Tomasz Poręba Člen Výboru pro regionální rozvoj, EU-Latinská Amerika (místopředseda), Meziparlamentní delegace pro Andské společenství Ryszard Czarnecki Člen Výboru pro rozpočtovou kontrolu (koordinátor), Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Euronest (místopředseda), Výboru pro parlamentní spolupráci s Moldav skem Marek Gróbarczyk Člen Výboru pro rybolov (koordinátor), Meziparlamentní delegace pro Čínskou lidovou republiku Konrad Szymański Člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výbor pro parlamentní spolupráci s Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií, Euronest Janusz Wojciechowski Člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (místopředseda), Výbor pro parlamentní spolupráci s Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Turkmenistánem a Mongolskem Tadeusz Cymański Člen Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, Delegace ve smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko, EU-Latinská Amerika 16

17 Mirosław Piotrowski Člen Výboru pro zahraniční věci, Meziparlamentní delegace pro Japonsko Jacek Kurski Člen Výboru pro regionální rozvoj, Výbor pro parlamentní spolupráci s Ruskem Zbigniew Ziobro Člen Výboru pro právní záležitosti, Meziparlamentní delegace pro Spojené státy Polsko Polsko je nejdůležitější Michał Kamiński Člen Výboru pro rozvoj, Výboru pro petice, Meziparlamentní delegace pro Mercosur, EU-Latinská Amerika Paweł Kowal Člen Výboru pro zahraniční věci, Podvýboru pro bezpečnost a obranu, Výbor pro parlamentní spolupráci s Ukrajinou (předseda), Euronest Marek Migalski Člen Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výbor pro parlamentní spolupráci s Ruskem Polsko Nezávislí Adam Bielan Místopředseda Skupiny EKR Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (koordinátor), Meziparlamentní delegace EU-Jihovýchodní Asie, ASEAN Jacek Włosowicz Člen Výboru pro rozpočet, Meziparlamentní delegace pro Arabský poloostrov 17

18 Spojené království Konzervativní strana Timothy Kirkhope Zástupce předsedy Skupiny EKR Člen Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (koordinátor), Meziparlamentní delegace pro Spojené státy Martin Callanan Předseda britské národní delegace v EKR Člen Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU Malcolm Harbour Člen Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (předseda), Konference předsedů výborů, Meziparlamentní delegace pro Afghánistán Geoffrey Van Orden Člen Výboru pro zahraniční věci, Podvýboru pro bezpečnost a obranu, Meziparlamentní delegace pro Írán Philip Bradbourn Pokladník Skupiny EKR Člen Výboru pro regionální rozvoj, Meziparlamentní delegace pro Kanadu (předseda) Ashley Fox Whip Skupiny EKR Člen Výboru pro ústavní záležitosti (koordinátor), Meziparlamentní delegace pro Arabský poloostrov Richard Ashworth Člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Meziparlamentní delegace pro Austrálii a Nový Zéland Sir Robert Atkins Člen Výboru pro zahraniční věci, Meziparlamentní delegace pro Spojené státy, Meziparlamentní delegace pro Palestinskou legislativní radu Nirj Deva Člen Výboru pro rozvoj (místopředseda a koordinátor), Podvýboru pro lidská práva, Meziparlamentní delegace pro Jižní Asii Giles Chichester Člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (koordinátor), Výboru pro petice (koordinátor), Meziparlamentní delegace pro Panafrický parlament (místopředseda), Meziparlamentní delegace pro Jihoafrickou republiku James Elles Člen Výboru pro rozpočet, Delegace ve smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko Vicky Ford Členka Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, Zvláštního výboru pro finanční, hospodářskou a sociální krizi, Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU Jacqueline Foster Členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Meziparlamentní delegace pro Maghreb, EU-Středomoří

19 Julie Girling Členka Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Meziparlamentní delegace pro Jihovýchodní Asii, ASEAN Daniel Hannan Člen Výboru pro právní záležitosti, Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU Roger Helmer Člen Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro petice, Meziparlamentní delegace pro Korejský poloostrov Syed Kamall Člen Výboru pro ústavní záležitosti (místopředseda), Meziparlamentní delegace pro Švýcarsko, Island, Norsko a Evropský hospodářský prostor (EHP) Sajjad Karim Člen Výboru pro právní záležitosti (koordinátor), Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, EU-Středomoří, Meziparlamentní delegace pro Mašrek Emma McClarkin Členka Výboru pro kulturu a vzdělávání (koordinátorka), Delegace ve smíšených parlamentních výborech EU-Chile, EU-Latinská Amerika James Nicholson Ulsterští konzervativci a unionisté Člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (koordinátor), Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU (místopředseda) Struan Stevenson Člen Výboru pro rybolov (místopředseda), Meziparlamentní delegace pro Irák (předseda) Robert Sturdy Člen Výboru pro mezinárodní obchod (místopředseda a koordinátor), Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU Kay Swinburne Členka Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti (koordinátorka), Zvláštního výboru pro finanční, hospodářskou a sociální krizi (koordinátorka), EU-Středomoří Charles Tannock Člen Výboru pro zahraniční věci (koordinátor), Podvýboru pro lidská práva, Meziparlamentní delegace EU-NATO (místopředseda), Meziparlamentní delegace pro Indii Marina Yannakoudakis Členka Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (koordinátorka), Delegace ve smíšených parlamentních výborech EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

20 Evropský parlament Rue Wiertz ATR 07K 066 B Brussels Belgium tel.: Evropský parlament Allée du Printemps LOW T F Strasbourg France tel.: