VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XI SEZNAM ODRŮD. zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník XI SEZNAM ODRŮD. zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 15."

Transkript

1 VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník XI Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad S Vydáno: 30. června 2012 Cena: 78,- Kč SEZNAM ODRŮD zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 15. června 2012 National List of Varieties listed in the State Variety Book by June 15 th, 2012 BULLETIN OF THE CENTRAL INSTITUTE FOR SUPERVISING AND TESTING IN AGRICULTURE Series: NATIONAL PLANT VARIETY OFFICE Czech Gazette for Plant Breeders Rights and National List of Plant Varieties No. XI/S of 30 June 2012

2 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, dále jen Ústav, podle ustanovení 33 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon, vydává seznam všech odrůd pěstovaných rostlin zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni , včetně údajů o adresách jejich udržovatelů, držitelů podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů, a zmocněných zástupců. Státní odrůdová kniha je úředním seznamem odrůd rostlin, které jsou v České republice zaregistrovány pro uznávání a uvádění do oběhu. Publikace dále obsahuje přehled odrůd, u kterých doba registrace uplynula nebo byla registrace zrušena v souladu s 37 odst. 1 písm. a) až c) a f) a je stanovena podle 34 odst. 6 nebo 37 odst. 4 zákona lhůta pro uznávání a uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu. Ústav vydává seznam odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize každoročně, všechny zápisy, změny a doplňky zápisů jsou průběžně zveřejňovány ve Věstníku Ústavu. The Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, hereinafter ÚKZÚZ, publishes the list of all varieties of cultivated plants registered in the State Variety Book to the date of June 15th, 2012 pursuant to Article 33 (4), of Act No. 219/2003 Coll., on the marketing of seed and planting material of cultivated plants and amending certain acts (Act on the marketing of seed and planting material), as last amended, hereinafter Act, including the information on addresses of their maintainers and holders of plant breeders rights according to Act No. 408/2000 Coll., on plant variety rights protection, as last amended, and representatives of those persons. The State Variety Book is the National List of plant varieties registered in the Czech Republic for certification and marketing. This publication also contains the overview of varieties deleted from the National List after expiry of the period of validity or pursuant to Article 37 (1) letter a) to c) and f), where a period for certification and marketing pursuant to Article 34 (6) or Article 37 (4) of the Act was set. ÚKZÚZ publishes the list of varieties registered in the State Variety Book annually and all records and amendments are continually published in the Bulletin of ÚKZÚZ. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture CZ Brno, Hroznová 2, Czech Republic Tel.: Fax:

3 Obsah strana Vysvětlivky 5 Registrované odrůdy 7 1. Zemědělské druhy Obilniny Krmné plodiny Trávy Luskoviny Jeteloviny Jiné krmné plodiny Olejniny a přadné rostliny Brambor a jiné okopaniny Chmel Réva Klony registrovaných odrůd révy Zeleninové druhy Ovocné rody a druhy Okrasné druhy Zemědělské, zeleninové a ovocné druhy neuvedené v druhovém seznamu Zemědělské druhy Obilniny Krmné plodiny Jeteloviny Olejniny a přadné rostliny Zeleninové druhy Ovocné druhy Léčivé a aromatické rostliny 67 Odkazy na udržovací šlechtění odrůd zeleninových druhů 69 Přehled odrůd, u kterých doba registrace uplynula nebo byla registrace zrušena a jejichž rozmnožovací materiál smí být uznáván a uváděn do oběhu ve lhůtě stanovené podle 34 odst. 6 nebo 37 odst. 4 zákona 70 Seznam udržovatelů odrůd, držitelů a zmocněných zástupců 71 3

4 Contents Page Explanatory Notes 5 Registered Varieties 7 1. Agricultural Species Cereals Fodder Crops Grasses Grain Legumes Clovers Other Fodder Crops Oil and Fibre Plants Potatoes and Root Crops Hop Vine Clones of the registered varieties of vine Vegetable Species Fruit Genera and Species Ornamental Species Agricultural, Vegetable and Fruit Species not listed in the List of Species Agricultural Species Cereals Fodder Crops Clovers Oil and Fibre Plants Vegetable Species Fruit Species Medicinal and Spice Plants 67 References to maintenance of varieties of vegetables species 69 Overview of deleted varieties, whose seed and propagating material may be certified and marketed within the period set pursuant to Article 34(6) or Article 37(4) of the Act 70 List of addresses of maintainers, holders of plant breeders rights and representatives of those persons 71 4

5 Vysvětlivky Název odrůdy Udržovatel Držitel - název odrůdy registrovaný, v závorkách uveden název odrůdy, pod kterým je registrována v jiném členském státě - osoba, která je odpovědná za udržovací šlechtění odrůdy; odrůda může mít více udržovatelů - osoba, která má a k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.; v případě, že a k odrůdě sdílí více osob, jsou uvedeny všechny tyto osoby *) - podána žádost o udělení ochranných podle zákona č. 408/2000 Sb. - osoba pověřená zahraničním udržovatelem zastupováním ve věci odrůdy na území ČR Udržovatelé, držitelé a zástupci jsou uvedeni pod číselným kódem (viz adresář na konci publikace) : H - hybrid Ploidita: D - diploid T - tetraploid P - polyploid 1 - není určeno k využití jako pícnina 7-42 chromozómů 8-56 chromozómů 12 - apomiktická jednoklonová 17 - pro krmné účely 18 - len olejný 19 - len přadný 30 - odrůda produkující semena s maximálním obsahem glukosinolátu 25 µmol/g a obsahem kyseliny erukové maximálně 2% z celkového obsahu mastných kyselin (odrůda 00) 38 - odrůda produkující semena s maximálním obsahem glukosinolátu 18 µmol/g a obsahem kyseliny erukové maximálně 2% z celkového obsahu mastných kyselin (odrůda 00) 5

6 Explanatory Notes Název odrůdy [Variety denomination] Udržovatel [Maintainer] Držitel [Holder of Rights] - The variety denomination as registered in the Czech Republic; synonyms are indicated in brackets - The person(s) responsible for maintenance of the variety - The person having rights to the variety according to Act No. 408/2000 Coll. Where more persons share these rights, all persons are indicated *) - The application for the grant of plant variety rights has been filed [Agent in the Czech Republic] - The person authorized by a foreign maintainer for representation of the variety in the territory of the Czech Republic Maintainers, holders of rights and agents are indicated by a numeric code (see addresses at the end of this publication) : [Observations] H - hybrid variety Ploidita: D - diploid [Ploidy] T - tetraploid P - polyploid 1 - not intended for the production of fodder plants 7-42 chromosoms 8-56 chromosoms 12 - apomictic uni-clonal 17 - for fodder purposes 18 - linseed 19 - flax 30 - variety producing seed with a maximum glucosinolate content of 25 µmol/g and an erucic acid content of 2 % of the total fatty acid content (00 variety) 38 - variety producing seed with a maximum glucosinolate content of 18 µmol/g and an erucic acid content of 2 % of the total fatty acid content (00 variety) Heading means: Registered Varieties Variety Denomination Maintainer Holder of Rights Agent Inscription Observations 6

7 Registrované odrůdy Název odrůdy Udržovatel Držitel 1. Zemědělské druhy 1.1. Obilniny Ječmen Hordeum vulgare L. - jarní - dvouřadý 1. Acrobat Advent AF Lucius Akcent Aksamit Aktiv Amulet Azit Beatrix Bernstein Blaník Bojos Bolina Braemar Calcule Calgary Class Concerto Delphi Despina Diplom Explorer Faustina Gladys Grace Henley Henrike Heris Jazz Jersey Kangoo Kompakt Kontiki Lilly Malz Marthe Monalisa Nitran Nordus Paulis Pejas Poet Prestige Pribina Radegast Respekt Sebastian Signal Signora Signum Sladar Streif Sunshine Tocada Tolar Westminster

8 57. Wiebke Xanadu Zeppelin bez ověření užitné hodnoty ( 26 odst. 2 písm. e) zákona) 60. Ebson Pedant ozimý - dvouřadý 62. Breunskylie Camera Campanile Caravan Casanova Fabian Faraon Finesse Florian Graciosa Mascara Premuda Reni Saffron Sandra Wintmalt Yatzy víceřadý 79. Alinghi Alissa Amarena Campill Doreen Fridericus Gilberta Heike Henriette Highlight Jup KWS Meridian KWS Tenor Laverda Lester Luran Luxor / Marissa Merlot Nero Nives Okal Scarpia Semper Souleyka Sylva Tatra Traminer Wendy Kukuřice Typ Číslo ranosti Zea mays L. (partim) hybridu 1. Adevey S 290 Z 2. Almansa T 230 S 3. Amadeo S 220 S 4. Amamonte D 270 Z 5. Amatus T 210 S 6. Ambiance S 240 Z 7. Ambrosini T 220 S 8. Amelior S 270 Z 8

9 9. Amirate T 280 S 10. Amoroso S 250 Z 11. Anaxxia S 260 Z 12. Anjou 277 YG S gmo 270 Z 13. Anvil S 210 Z 14. Arrigo S 240 S 15. Ascario S 270 S 16. Asteri CS S 240 S 17. Asteri YG S gmo 240 S 18. Atletico T 290 S 19. Aurelia S 220 S 20. Axelle S 300 Z 21. Axxentus S 250 Z 22. Barros S 260 S 23. Baxxos S 220 S 24. Beatus T 270 S 25. Belmondo S 230 Z 26. Bergxxon S 400 Z 27. Bergxxon YG S gmo 410 Z 28. Biriati CS S 300 S 29. Bonpi CS T 270 S 30. Boomerang T 240 S 31. Boxxis S 220 S 32. Calas S 230 Z 33. Cassilas S 250 S 34. Castelli CS S 300 Z 35. Ceben S 340 Z 36. Cedona S 380 Z 37. Cefran T 330 S 38. Cegura S 360 S 39. Ceklad T 240 S 40. Celate S 330 S 41. Celido T 270 S 42. Celio T Celive S 270 Z 44. Celux S Cemata 196 *) S 240 S 46. Cemax T 260 S 47. Cemet T 260 S 48. Cemilk T Cemiss S 220 Z 50. Centis T 350 S 51. Cenzus T 300 Z 52. Ceprix S 300 Z 53. Ceran T Ceratus T 260 Z 55. Cesexo 196 *) S 260 Z 56. Cesil T 320 S 57. Ceskor S 240 Z 58. Cester T Cewinr S 280 Z 60. Ciclixx S 260 S 61. Cingaro T 230 S 62. Cisko S 340 S 63. Codimust S 270 Z 64. Codir T 270 Z 65. Codisco S 280 S 66. Codisco YG S gmo 280 S 67. Colisee T 220 S 68. Coradi CS T 290 S 69. Coxximo S 230 Z 70. Coxximo YG S gmo 240 Z 71. Coxxto S 220 S 72. Crazi YG S gmo 320 Z 73. Danubio T 260 Z 74. Darwin S 260 Z 9

10 75. Delitop S 230 S, 250 Z 76. Diego S 240 Z 77. DK S 300 Z 78. DKC2961 YG S gmo 230 Z 79. DKC S 230 Z 80. DKC3350 YG S gmo 290 Z 81. DKC S 250 Z 82. DKC3421YG S gmo 280 Z 83. DKC3477 YG S gmo 260 Z 84. DKC T 250 Z 85. DKC3512 YG S gmo 290 Z 86. DKC S 250 Z 87. DKC S 250 Z 88. DKC S 260 Z 89. DKC3872YG S gmo 270 Z 90. DKC3946YG S gmo 320 Z 91. DKC S 300 Z 92. Dynamite S 240 S 93. Early Star S 220 Z 94. Ebony YG S gmo 310 Z 95. Eduardo S 220 S 96. Electrixx S 300 Z 97. Energystar S 230 S 98. ES Archimedes T 250 S 99. ES Dalia YG S gmo 320 Z 100. ES Garant T 290 Z 101. ES Imperial YG S gmo 300 Z 102. ES Isabelle T 250 S 103. ES Kirola S 220 S 104. ES Limes YG T gmo 250 Z 105. ES Makila S 240 S 106. ES Marco S 220 S 107. ES Newmilk S 240 S 108. ES Progress S 230 S 109. ES Regain T 200 S 110. ES Sigma T 290 S 111. ES Vulcain T 230 Z 112. Esquadrille YG S gmo 300 Z 113. Eurostar YG S gmo 260 Z 114. Exxela T 250 S 115. Fabregas T 220 S 116. Fabrikant T 250 S 117. Fantastic S 260 S, 260 Z 118. Feldi CS T 210 S 119. Fernandez S 260 S 120. Fiacre S 380 Z 121. Figorinio S 240 S 122. Fisixx S 330 Z 123. Fixxif T 250 S 124. Friedrixx S 300 Z 125. Friedrixx YG S gmo 300 Z 126. Furio S Futurixx S 350 Z 128. Galvani CS S 270 S 129. Gaudio S 220 Z 130. Gavott S 240 S 131. Ginko S 310 Z 132. Gomes S 270 S 133. Graneros T 260 S 134. Grosso S 270 S 135. Havane S 340 Z 136. Heliostar S 230 Z 137. Hexxer YG S gmo 240 S 138. Ikos S 250 S 139. Inagua T 240 Z 140. Indexx S 280 S 10

11 141. Jogger T 240 S 142. Jokari CS S 320 Z 143. Juxxin S 330 S 144. Kaifus T 320 S 145. Kalfas YG S gmo 270 Z 146. Kamarillas S 330 Z 147. Kapellas S 320 S 148. Karacho S 260 S 149. Karas YG S gmo 400 Z 150. Karawas S 310 Z 151. Kaustrias S 290 Z 152. Kerberos S 350 Z 153. Kipous T 290 Z 154. Kirges S 300 Z 155. Kluni CS S 320 Z 156. Koblens T 280 S 157. Koherens S 270 Z 158. Kompromis T 280 Z 159. Kompromis YG T gmo 270 Z 160. Konfidens T 240 Z 161. Konivens T 210 S 162. Konkretis S 300 Z 163. Konsulixx S 230 S 164. Kontras YG T gmo 270 Z 165. Konvergens S 360 Z 166. Kornelius S 380 Z 167. Kovadis S 330 S 168. Krabas S 300 Z 169. Krabas YG S gmo 300 Z 170. Kuxxar S 300 Z 171. Kuxxoa T 270 S 172. Kvalitas YG T gmo 260 Z 173. KWS S 380 Z 174. KWS 5133 ECO T 250 S 175. KWS S 380 Z 176. KWS 6471 YG S gmo 350 Z 177. KWS S 310 Z 178. KWS S 340 S 179. Lacta S 230 S 180. Lakti CS S 230 S 181. Lanugo S 230 S 182. Laureen T 240 Z 183. Laurinio T 210 Z 184. Lavena S 260 Z 185. Leonello S 260 S 186. LG S 290 Z 187. LG S 240 Z 188. LG S 210 S 189. LG S 250 S 190. LG T 250 S 191. LG S 280 S 192. LG S 280 Z 193. LG S 340 S 194. LG S 240 S 195. LG3233 DUO S 250 Z 196. LG3233 YG S gmo 250 Z 197. LG T 260 S 198. LG S 260 Z 199. Lindsey S 270 Z 200. Luciana T 390 S 201. Luigi CS S 260 Z 202. Luxxo S 210 S 203. Magister S 270 Z 204. Marcello T 270 S 205. Maredor S 320 S 206. Maria S

12 207. MAS 19H T 220 S 208. MAS 20F T 240 S, 250 Z 209. MAS 24A T 260 S 210. MAS 27L S 260 S 211. MAS 29YG S gmo 280 Z 212. Masetto S 240 S 213. Mastri CS S 270 Z 214. Memory S 280 S 215. Memoxx S 370 Z 216. Menuet S 250 Z 217. Mercurio T 250 Z 218. Moncada S 260 Z 219. Moribor T 250 S 220. Morice S 240 Z 221. Morpho S 250 Z 222. MT Marlon S 310 S 223. Muzi CS S 380 Z 224. Nemesis S 250 S 225. Nerissa T 210 S, 230 Z 226. Nexxos S 280 S 227. Nexxos YG S gmo 270 S 228. NK Cubic S 290 S 229. NK Falkone S 240 S 230. NK Nekta S 240 S, 260 Z 231. NK Perform S 270 Z 232. NKLugan S 250 S, 270 Z 233. Okato S 240 Z 234. Oldham S 230 S 235. Orbit S 270 S 236. Oxxygen YG S gmo 330 Z 237. Pandoso S 340 S 238. Patrick S 210 S, 230 Z 239. Pesandor S 300 S 240. Pexxoa S 220 S 241. Phantom S 240 Z 242. Pirro S 200 S 243. Podium T 240 Z 244. Prosil T 240 S 245. PR37F S 370 Z 246. PR37Y S 390 Z 247. PR38A S 370 Z 248. PR38A S gmo 370 Z 249. PR38B S 260 S, 270 Z 250. PR38B S 350 Z 251. PR38F S gmo 320 Z 252. PR38H S 280 S, 320 Z 253. PR38H S 370 Z 254. PR38R S 290 Z 255. PR38V S gmo 310 Z 256. PR38V S 330 Z 257. PR38Y S 260 S 258. PR39A S 250 S 259. PR39A S 230 S, 220 Z 260. PR39B S 230 S 261. PR39D S 230 S 262. PR39D S gmo 270 Z 263. PR39D S 260 Z 264. PR39D S gmo 270 Z 265. PR39F S gmo 280 Z 266. PR39F S 250 Z 267. PR39H S 220 Z 268. PR39K S 240 Z 269. PR39R S 250 S 270. PR39T S 240 S, 250 Z 271. PR39T S gmo 270 Z 272. PR39T S 250 S 12

13 273. PR39W S 230 S 274. P S 260 Z 275. P S 230 Z 276. P S 300 Z 277. P S 340 Z 278. Qualitis S 270 Z 279. Rafinio S 270 S 280. Raxx S 260 S 281. Rebecca S 250 Z 282. Ribera S 370 Z 283. Ricardinio S 230 Z 284. Rixxer S 380 Z 285. Rodni CS S 230 Z 286. Ronaldinio T 240 S 287. Rubisco T 280 S 288. Salgado S 230 Z 289. San T 240 S 290. Santurio T 250 Z 291. Saxxoo S 400 Z 292. Scelior S 230 S 293. Seiddi T 290 S 294. Seiddi Duo T 280 S 295. Severo T 270 Z 296. Sherley S 300 Z 297. Sibylis S 210 S 298. Silvinio T 220 Z 299. Sixxtus S 270 Z 300. SL Devino S 230 S 301. SL Enormo S 240 S 302. SL Magello S 250 S 303. Sloogui CS T 260 S 304. Splendis T 270 S 305. Starano S 260 S 306. Sterling S 310 Z 307. Stessi T 220 S 308. Storm T 240 Z 309. Stuard T 210 S 310. Suarta S 360 Z 311. Subella S 290 S 312. Subianca S 340 Z 313. Subito S 270 S 314. Subris S 330 Z 315. Sucosta S 190 Z 316. Sumaris S 280 S 317. Sunaro T 230 S 318. Supreme S 220 S 319. Surreal S 330 Z 320. Susann S 340 Z 321. SY Belsir S 250 S 322. SY Montecarlo S 230 Z 323. Symbol S 320 Z 324. Tacito S 230 S 325. Taranis S 320 S 326. Taxxoa YG S gmo 250 S 327. Texxud S 340 Z 328. Tibere S 270 Z 329. Tifenn T 230 S 330. Tifosi CS T 270 S 331. Touran T 240 S 332. Troubadour S 270 Z 333. Veritis T 240 S 334. Wifaxx S 240 Z 335. Xxentrum S 260 Z 336. Xxilo T 240 S 337. Yogi CS S 270 Z 338. Yogi YG S gmo 270 Z 13

14 339. Zamora S 360 Z 340. Zidane S 260 Z Vysvětlivky: Typ hybridu: S dvouliniový hybrid T tříliniový hybrid D čtyřliniový hybrid gmo geneticky modifikovaná odrůda (MON ) Číslo ranosti: U hybridů, které byly zařazeny v pokusech pro zkoušky užitné hodnoty po roce 1999 je číslo ranosti doplněno písmeny: S - platnost při využití na siláž Z - platnost při využití na zrno Číslo ranosti může být aktualizováno. Lesknice kanárská Phalaris canariensis L. 1. Judita Oves nahý Avena nuda L. 1. Abel Izak Kamil Oliver Otakar Saul Oves setý Avena sativa L. 1. Ardo Atego Auron Azur Dominik Kertag Korok Max Neklan Obelisk Pogon Raven Rozmar Scorpion Sipan Vok Zlaťák Pšenice setá Triticum aestivum L. - jarní 1. Amaretto Aranka Astrid Brawura Dafne Granny Izzy KWS Chamsin KWS Scirocco Leguan Luteus Sandra Saxana Seance

15 15. Septima Sirael SW Kadrilj SW Kronjet Swedjet Tercie Trappe Triso Vánek Vinjett Zuzana ozimá 26. Akteur Aladin Alana Alibaba Alka Altigo Anduril Apache Asta Astella Bagou Bakfis Baletka Banquet Barroko Barryton Batis Beduin Biscay Bodyček Bohemia Brentano Brilliant Buteo Caphorn Carroll Cimrmanova raná 1162 *) Citrus Clarus Cubus Dagmar Darwin Dromos Ebi Elan Elly Estica Etela Eurofit Evina Federer Feria Fermi Florett Fortis Globus Golem Graindor Hedvika Helmut Henrik Hermann Heroldo Hewitt

16 80. Chevalier Ilias Iridium JB Asano Jindra Karolinum Kerubino Kodex Košútka KWS Ozon Ludwig Magister Manager Matylda Meritto Mladka Mona Mulan Nikol Orlando Pitbull Potenzial Preciosa Princeps Raduza Rapsodia Regina Rheia RW Nadal Sailor Sakura Salutos Samanta Samara Saskia Secese Seladon Simila Siria Sulamit Sultan Svitava Šárka / Tiguan Tower Turandot 172 *) Versailles Vlasta / bez ověření užitné hodnoty ( 26 odst. 2 písm. e) zákona) 128. Ines Pšenice špalda Triticum spelta L. - ozimá 1. Rubiota Tritikale x Triticosecale Wittm. ex A. Camus - jarní 1. Dublet Kargo Legalo Nagano ozimé 5. Agostino Agrano

17 7. Algoso Amarillo Baltiko Cando Gutek Hortenso Inpetto Kitaro Kolor Lamberto Lupus Modus Mungis Pawo SW Talentro Ticino Todan Tornado Triamant Trigold Tulus Žito Secale cereale L. - ozimé 1. Albedo Askari H 3. Aventino Conduct Dankowskie Diament Dankowskie Nowe Gonello H 8. KWS Magnifico H 9. Matador Picasso H 11. Recrut Selgo uchovávaná odrůda 13. Lesan var. multicaule Metzg. 17

18 1.2. Krmné plodiny Trávy Bojínek hlíznatý Phleum nodosum L. 1. Teno Zubr Bojínek luční Phleum pratense L. 1. Anahita Barfleo Bobr Dolina Lirocco Sobol Tiller Větrovský Festulolium x Festulolium Asch. & Graebn. 1. Achilles T a) 2. Bečva T b) 3. Felina P d) 4. Fojtan P d) 5. Honor D 1 c) 6. Hostyn T a) 7. Hykor P d) 8. Kebo P d) 9. Korina P 1 d) 10. Lesana P 1 d) 11. Lofa T c) 12. Perseus T a) 13. Perun T a) 14. Rebab P d) Vysvětlivky: a) Lolium multiflorum Lam. x Festuca pratensis Hudson, charakter L. multiflorum b) Lolium multiflorum Lam. x Festuca arundinacea Schreber, charakter L. multiflorum c) Lolium multiflorum Lam. x Festuca arundinacea Schreber, charakter L. perenne d) Lolium multiflorum Lam. x Festuca arundinacea Schreber, charakter F. arundinacea, 6n Jílek hybridní Lolium x boucheanum Kunth 1. Leonis T 2. Odra T 3. Proteus T Jílek mnohokvětý italský Lolium multiflorum Lam. subsp. italicum (A. Br.) Volkart 1. Barprisma D 2. Fabio T 3. Jiskra T 4. Lipurus T 5. Lolita T 6. Lubina T 7. Luha T 8. Moravice T 9. Probeko T 10. Projektil / T 11. Prolog D 12. Romul D 13. Skippy D 14. Svatava D 15. Tonek D 18

19 Jílek mnohokvětý jednoletý Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm. 1. Adrenalin T 2. Barspectra T 3. Gonzales T 4. Hannah D 5. Jivet T 6. Logics T 7. Lolan T 8. Lomikar T 9. Lottina T 10. Magnum T Prokop D 12. Prowest T 13. Proxim T 14. Rožnovský 158, D 15. Tachiwase D Jílek vytrvalý Lolium perenne L. 1. Aberdart D 2. Advent D 1 3. Ahoj D 1 4. Algol D 5. Amadeus D 1 6. Arusi T 7. Bača D 8. Barcristalla D 1 9. Bareuro D Bargold D Barkamaz T 12. Barmarga D Barminton D Barnauta T 15. Barrage D Bartriomph D Barutti D 18. Boulevard D Cadillac D Calibra T 21. Citation III D Corso T 23. Disco D Doton / D Ecologic D Filip D Fragment D Gator D Hamlet D Handicap D Hannibal D Harrier D Helada D Hele D Herbie D 36. Hobby D Honzík / D Charger D Charger II D Indy D Ivana D 42. Jakub D Jantar T 44. Jaran T 45. Jaspis T 46. Jonas D 19

20 47. Kelt D Kentaur T 49. Kertak T 50. Kokomo D Korok T 52. Lacerta T 53. Leon D Linar D Lipresso D 56. Lonar T 57. Mara D 58. Marietta D Mischa D 60. Missouri T 61. Mondial D Montreux D Mustang T 64. Olaf D 65. Patrik D Pinnacle II D Premium D 68. Proly D 69. Promed T 70. Pronum D 71. Propan D 72. Quickstart D Ragnaric D Ragnaric II D Ritmo D Roadster D Sadek D 78. Salamandra T 79. Sauvignon D Slávek D Sponsor D 82. Sport D Sumpak D 84. Talon D 85. Tarpan T 86. Tremolo D Walhalla D Zekol D 1 Kostřava červená Festuca rubra L. 1. Aranka / Barborka Barcrown Bardiva Bargreen Barmalia Baroyal Barpearl Barprince Barswing Barustic Blanka Bornado Bridgeport II Caldris Calliope Camilla Carousel Casanova Citera Compass

21 22. Contender Corail Darwin Fantasie Felix Ferota Fidelio Florentine Herald Klarka Liroyal Longfellow II Makyta Maritza Mirka Mocassin Olivia Petruna Protenza Raymond Roland Rosana Salsa Salut Samanta Smetana Táborská Tagera Tamburina Terka Tiffany Tokata Tradice Vendula Viktorka Zulu Kostřava drsnolistá Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina 1. Bardur Beacon Dorotka Jana Rhino Ridu Soil Guard Štěpánka Kostřava luční Festuca pratensis Huds. 1. Barvital Cosmolit Darimo Laura Limosa Otava Preval Pronela Rožnovská Kostřava ovčí Festuca ovina L. 1. Lucka

22 Kostřava rákosovitá Festuca arundinacea Schreb. 1. Amalia Apache Apache II Asterix Barelite Barlexas II Baroptima Barrobusto Barspider Barvado Barvelour Eldorado Finelawn Firecracker LS Kora Shelby Sitka Tulsa Wolfpack Zuzana / Lipnice bahenní Poa palustris L. 1. Rožnovská 158, Lipnice hajní Poa nemoralis L. 1. Dekora 158, Tanemo Lipnice luční Poa pratensis L. 1. Aviator Balin Bariris Baron Baronial Blue Sapphire Bohemia Cadet Cocktail Conni Denim Dorada Evora Geisha Geronimo Greenplay Greenteam Harmonie Hetera Hifi Jarmila Julia Julius Kaitos Lato Lipoa Marauder Miracle Moonlight Moravanka Orfeo Panduro

23 33. Portland Ravel Rubicon Slezanka Sobra Yankee Zuzka Lipnice obecná Poa trivialis L. 1. Boganis Ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl 1. Median Rožnovský Psárka luční Alopecurus pratensis L. 1. Talope Vulpina Zuberská Psineček psí Agrostis canina L. 1. Legendary VILLA Villa Psineček tenký Agrostis capillaris L. 1. Bardot Golf Kuzma Polana Teno Venca Vítek Psineček veliký Agrostis gigantea Roth 1. Janek Rožnovský 158, Vaclav Psineček výběžkatý Agrostis stolonifera L. 1. Cobra Nova CY Horus Kromi Penneagle Pennlinks Srha laločnatá Dactylis glomerata L. 1. Ambassador Barexcel Dana Hapsung 2 Ho Horizont Intensiv Lada Niva Toscali Vega

24 11. Velana Zora Sveřep sitecký Bromus sitchensis Trin. 1. Tambor Trojštět žlutavý Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. 1. Rožnovský 158, Větrovský Luskoviny Bob polní Vicia faba L. (partim) 1. Albi Borek Carola Fuego Gloria Merkur Merlin Mistral Stabil Hrách polní Pisum sativum L. (partim) 1. Adept Alan Andrea Arkta Arvika Atlas Audit Avantgarde Baryton Bohatýr Concorde Eso Dora Gambit Garde Gotik Grana Hardy Harnas Herold Ina Kamelot Komet Livioletta Lucie Mely Menhir Power Prophet Salamanca Slovan Sonet Sponsor Starter Sully Terno X ) X ) X ) X ) X ) X ) X ) X ) o ) 24

25 37. Tudor Velvet Zekon Vysvětlivky: X ) peluška o ) ozimá Lupina bílá Lupinus albus L. 1. Amiga Zulika Lupina úzkolistá Lupinus angustifolius L. 1. Boregine Galant Probor Vikev huňatá Vicia villosa Roth - ozimá 1. Modra Viola Vikev panonská Vicia pannonica Crantz - ozimá 1. Dětenická panonská Vikev setá Vicia sativa L. - jarní 1. Ebena Jeteloviny Jetel alexandrijský Trifolium alexandrinum L. 1. Faraon / Jetel luční Trifolium pratense L. 1. Agil D 2. Amos T 3. Astur T 4. Atlantis T 5. Beskyd T 6. Bivoj T 7. Blizard T 8. Bonus D 9. Brisk D 10. Callisto D 11. Cyklon T 12. Dolina T 13. Dolly T 14. Fresko T 15. Garant D 16. Chlumecký D 17. Kvarta T 18. Margot T 19. Nemaro D 20. Nodula T 21. Ostro T 22. Pavo D 25

26 23. Radan D 24. Radegast T 25. Respect D 26. Rezista T 27. Sigord T 28. Slavín D 29. Slavoj D 30. Sprint T 31. Spurt D 32. Start D 33. Suez D 34. Tábor D 35. Tempus T 36. Titus T 37. Trubadur D 38. Van D 39. Vendelín D 40. Vesna T 41. Vltavín D 42. Vulkán T Jetel nachový Trifolium incarnatum L. 1. Alberobello Kardinál Jetel plazivý Trifolium repens L. 1. Alice Bak Barbian Bobr Borek Hájek Jura Klement Král Kron Luke Nanouk Nivel Samoa Vysočan Jetel zvrácený (perský) Trifolium resupinatum L. 1. Pasat Jetel zvrhlý (švédský) Trifolium hybridum L. 1. Pooderský D 2. Táborský D 3. Trend T Pískavice řecké seno Trigonella foenum-graecum L. 1. Hanka Štírovník růžkatý Lotus corniculatus L. 1. Lotar Polom Taborak

27 Tolice dětelová Medicago lupulina L. 1. Ekola Vičenec Onobrychis viciifolia Scop. 1. Višňovský Vojtěška setá Medicago sativa L. 1. Alpha Concerto Europe Holyna Jarka Jitka Kamila Litava Lucia Magda Morava Niva Oslava Palava Tereza Vanda Vlasta Zuzana Jiné krmné plodiny Kapusta krmná Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef var. medullosa Thell. + var. viridis L. 1. Ariel Astera Bicaulor Eva Inka 140, Pavla Zina Ředkev olejná Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. 1. Ikarus Svazenka Phacelia tanacetifolia Benth. 1. Lisette Meva Profa Promoce Protana Vega Větrovská Tuřín Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. 1. Dalibor

28 1.3. Olejniny a přadné rostliny Hořčice bílá Sinapis alba L. 1. Medicus Polarka Severka Veronika Zlata Hořčice sareptská Brassica juncea (L.) Czernj. 1. Opaleska Oportuna Sarepta Spota Kmín Carum carvi L. 1. Prochan Rekord 158, Konopí seté Cannabis sativa L. 1. Bialobrzeskie Monoica Len Linum usitatissimum L. 1. Agatha Amon Bonet Flanders Jantar / Jitka Jordán Lola Marylin Merkur Raciol / Rina Venica Mák Papaver somniferum L. 1. Gerlach Lazur Opal Orel Racek Redy Sokol Zeno Plus o ) Vysvětlivky: o ) ozimý Řepka Brassica napus L. (partim) - jarní 1. Ability Achat H Blanice Estrade Haydn Heros Larissa

29 8. Lužnice Mozart Osorno H Senator Sensor H 38 - ozimá 13. Adam H Albion Andrick H Aplaus Appolon H Arot Artoga H Asgard Atlantic Baldur H Baros Benefit Buzz Cadeli Californium Cancan Caracas Carisma Cortes Dedalo H Digger DK Cabernet DK Exfile H DK Explant H DK Exploit H DK Exquisite H DK Secure H Dobrava H ES Alegria ES Bourbon Exagone H Executive H Expander H Extra H Finesse H Goya Greenland Hornet H Chagall Inspiration H Jesper Jumper H Komando Labrador Ladoga Liprima Lisek Lohana Madrigal Manitoba Merano H Mickey Mirage NK Cicero NK Diamond NK Fair NK Grandia NK Linus H NK Morse NK Nemax

30 73. NK Octans H NK Passion NK Petrol H NK Speed H Oáza typ "E0" 78. Odila Oksana Olpop Omaha Ontario Oponent Opus Petra Primus H PR46W H Remy Robust Rohan H Rumba H Sherlock Sherpa H Siska Sitro H Slapská Stela Slogan Smart Spirit H SW A SY Cassidy H Totem Vectra H Winner Xenon H 38 - bez ověření užitné hodnoty ( 26 odst. 2 písm. a) zákona) 106. GMSD Slunečnice Typ Helianthus annuus L. hybridu 1. Alexandra PR S 2. Alisson RM S 3. Allium S 4. All-Star RM S 5. Barolo RM S 6. Belem M S 7. Beluga S 8. Blizar RM S 9. Bollil S 10. Dragana S 11. ES Alyssa S 12. ES Amis S 13. ES Baila S 14. ES Biba S 15. ES Erika S 16. ES Lolita S 17. Gallix S 18. Heliaroc S 19. Héliatop S 20. Héliatop RM S 21. Itanol S 22. Jazzy S 23. Jolly S 24. Kongo S 25. Labud S 26. LG S 27. LG5380M S 28. LG S 30

31 29. LG5450HO S 30. LG S 31. NK Delfi S 32. NK Dolbi S 33. NKBrio S 34. Nollan S 35. Ollean S 36. Orasole S 37. Oxana S 38. Parma S 39. Pegasol S 40. Pomar RM S 41. PR63A S 42. PR63A S 43. PR64A S 44. PR64H S 45. Sparta S 46. Sweet S 47. Tellia S Vysvětlivky: Typ hybridu: S dvouliniový hybrid T tříliniový hybrid Sója Glycine max (L.) Merr. 1. Bohemians Brunensis Korus Laurentiana Moravians Naya OAC Erin Quito Rita Silesia Tundra bez ověření užitné hodnoty ( 26 odst. 2 písm. e) zákona) 12. Tarna Světlice barvířská Carthamus tinctorius L. 1. Sabina

32 1.4. Brambor a jiné okopaniny Brambor Rezistence proti Solanum tuberosum L. háďátku rakovině 1. Adéla Ro 1-2. Adora Ro 1 (1) 3. Albatros Ro Alice Ro Amado Ro 1-6. Ambra Ro Andante Ro Aneta Ro 1 (1) 9. Annabelle Ro Apolena / Arabela Ro Arielle Ro Arnika Ro Asterix Ro Axa / Ro Baccara Ro 1 (1) 17. Barbora Belana Ro 1 (1) 19. Bella Ro Bellarosa Ro Berber Ro Bernard Ro Bettina Ro Bionta Ro Bohemia Ro Camilla Ro Capri Ro Carmona Ro Cecile Ro 1 (1) 30. Colette Ro Courage Ro Dagmar Ro Dali Ro David Ro 1 (1) 35. Désirée xxx) 36. Diana Ro Ditta Ro Dominátor Ro Elisabeth Ro Esprit Ro Everest Ro Fabia Ro 1 (1) 43. Fanchette Ro Felsina Ro Filea Ro Finka Ro Flavia Ro Flora Ro 1 (1) 49. Futura Ro Garant Ro Golf Ro 1 (1) 52. Granola Ro Hommage Ro 1 (1) 54. Innovator Janet Ro 1 (1) 56. Jelly Ro Jitka (1) 58. Jolana Judita Ro Julinka Ro Kariera Ro 1 (1) 62. Karin

Kukuřice. Sázka na jistotu. Sortiment hybridů kukuřice 2013. Sejeme budoucnost od roku 1856

Kukuřice. Sázka na jistotu. Sortiment hybridů kukuřice 2013. Sejeme budoucnost od roku 1856 Kukuřice Sázka na jistotu Sortiment hybridů kukuřice 2013 Sejeme budoucnost od roku 1856 Proč pěstovat kukuřici? Světová spotřeba kukuřice neustále narůstá. Rozšiřuje se využití v tradičních i nových odvětvích

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník IV SEZNAM ODRŮD. zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 1.

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník IV SEZNAM ODRŮD. zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 1. VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník IV Řada: Číslo: Odbor odrůdového zkušebnictví S Vydáno: 30. července 2005 Cena: 105,- Kč SEZNAM ODRŮD zapsaných ve Státní odrůdové

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví SMĚ RNICE

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví SMĚ RNICE Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor odrůdového zkušebnictví Vedení odboru Oddělení Státní odrůdové knihy Hroznová 2, 656 06 Brno Za opravnou 4, 150 06 Praha 5 - Motol Tel.: 543 548 211

Více

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří

Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov- Zubří Historie, současnost a perspektivy šlechtění VST Rožnov Zubří Ing. Zdeněk Both, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská RožnovZubří OSEVA vývoj a výzkum

Více

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY VÝZNAM, PŮVOD, POUŽITÍ. Ječmen setý (Hordeum sativum)

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY VÝZNAM, PŮVOD, POUŽITÍ. Ječmen setý (Hordeum sativum) Ječmen setý (Hordeum sativum) - jarní nebo ozimý - výroba sladu, který dále slouží k výrobě piva (jarní dvouřadý) - kroupy - výroba whisky - krmivo pro hospodářská zvířata (ozimý víceřadý) - přídavek do

Více

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník VIII

VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO. Ročník VIII VĚSTNÍK ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO Ročník VIII Řada: Číslo: Národní odrůdový úřad 2 Vydáno: 30. června 2009 Cena: 38,- Kč OBSAH Strana Contents Page I. Žádosti o udělení ochranných

Více

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy ( listopad 2014) Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy po sklizni 2014 Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á

S polehlivost D ůvěra B udoucnost. Es Alonso. ř e p k a o z i m á S polehlivost D ůvěra B udoucnost Adriana Chagall Es Alonso ř e p k a o z i m á VÍTĚZ 2010 2 1 pokusy ČZU 3 adriana středně raná liniová odrůda novinka v naší nabídce Udržovatel: Nickerson International

Více

fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolná

fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou a středně odolná Řepka olejka - ozimá Brassica napus L. convar. napus f. biennis (Schübl. et Mart.) Thell. Liniové odrůdy Buzz Středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem Rostliny nízké,

Více

Řepka ozimá. Dotek energie. Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2012. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka ozimá. Dotek energie. Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2012. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka ozimá Dotek energie Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2012 Sejeme budoucnost od roku 1856 ÚVOD OBSAH Vážení partneři, opět je zde čas, kdy začínáte vybírat vhodné odrůdy a hybridy řepky pro nový

Více

Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří

Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří Historie a současnost práce s kolekcí genetických zdrojů travin ve Výzkumné stanici travinářské v Zubří Martin Lošák, Magdalena Ševčíková OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří

Více

Katalog řepek VP AGRO

Katalog řepek VP AGRO www.vpagro.cz 2011 Katalog řepek VP AGRO Recordie Da Vinci Sensation NK Octans NK Linus Mickey Grizzly Atlantic Nakupte a pomáhejte Společnost VP AGRO si uvědomuje, že úspěšnost v podnikání se neměří jen

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

Z historie Výzkumné stanice travinářské

Z historie Výzkumné stanice travinářské Z historie Výzkumné stanice travinářské Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Počátky travního semenářství - prof. Holý v

Více

Řepka ozimá"00" sortiment I.

Řepka ozimá00 sortiment I. ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2013 Řepka ozimá"00" sortiment I. (sortiment odrůd zkoušených 1. rokem - 2013 [Winter oilseed

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin

Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin BIOD_louka_1403_ZZ_161412-www.doc str. 1 OCHRANA BIODIVERZITY Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Zdrojové plochy diaspor lučních rostlin číslo projektu: 161412 1. Údaje o

Více

AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin. www.agrokop.com

AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin. www.agrokop.com AGROKOP atalog travních směsí a pícnin www.agrokop.com ážení obchodní přátelé, v letošním roce opět přicházíme s naší ucelenou nabídkou travních směsí AGROKOP, která se setkala s Vaším příznivým ohlasem.

Více

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, Řepka ozimá 2011 Vážení obchodní přátelé, nezvykle brzy Vás oslovujeme s nabídkou osiva řepky a netradičně v samostatném katalogu. Majitelé či zástupci odrůd zahájili novou prodejní sezónu časněji než

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 139/12 Úřední věstník Evropské unie 25.5.2013 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných

Více

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Sugar Beet Varieties Registered in 2015 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, referát semenných okopanin Pro registrační řízení byly v roce 2014 založeny pokusy s cukrovou řepou

Více

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010)

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Přípravek Biologická účinnost PHO Včely ACTARA 25 WG insekticid SPe8., rajče AGRITOX 50 SL herbicid pšenice ozim, ječmen

Více

Kvalita rostlinných olejů a jejich význam z hlediska zdraví zvířat a možnosti ovlivnění nutriční hodnoty potravin živočišného původu

Kvalita rostlinných olejů a jejich význam z hlediska zdraví zvířat a možnosti ovlivnění nutriční hodnoty potravin živočišného původu Vědecký výbor výživy zvířat Kvalita rostlinných olejů a jejich význam z hlediska zdraví zvířat a možnosti ovlivnění nutriční hodnoty potravin živočišného původu prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. prof.

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství

Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Více

Uplatnění novošlechtění jetelovin a trav ze ŠS v Hladkých Životicích ve výzkumu ústavu pícninářství AF MZLU v Brně

Uplatnění novošlechtění jetelovin a trav ze ŠS v Hladkých Životicích ve výzkumu ústavu pícninářství AF MZLU v Brně Uplatnění novošlechtění jetelovin a trav ze ŠS v Hladkých Životicích ve výzkumu ústavu pícninářství AF MZLU v Brně Hrabě, F., Svěráková, J., Skládanka, J., Rosická, L. Ústav výživy zvířat a pícninářství

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad GESINE CPG Nově registrované odrůdy (jaro 2015) Ječmen jarní Gesine je sladovnická

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor osiv a sadby Praha

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor osiv a sadby Praha Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor osiv a sadby Praha Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture Division of Seed and Planting Materials 16. Výroční zpráva státní semenářské

Více

Stručná charakteristika uplynulých sezón z pohledu pěstování řepky

Stručná charakteristika uplynulých sezón z pohledu pěstování řepky stanovisko 15(9)_SPZO 16.04.15 9:13 Stránka 1 STANOVISKO k o d r ů d o vé s k l a d b ě ř e p k y pro rok 2015/16 SEZNAM doporučenýc h odrůd V ýsledky pok usů: Po l o p r o v o z n í o d r ů d o v é p

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU Název objektu: Stupeň dokumentace: Kraj: Místo stavby: Investor: Hlavní projektant: Zpracovatel PD stavebního

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami.

dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. dílčí výstup č. V001 - Pokrytí příkmenných pásů alternativními plodinami. V maloparcelkových polních pokusech na stanovištích v Holovousích a Zubří je sledován vliv vybraných druhů trav, bylin a leguminóz

Více

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka ozimá. Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka ozimá Čistá energie... Katalog odrůd a hybridů řepky ozimé 2011 Sejeme budoucnost od roku 1856 Úvod Vážení partneři, právě jste vzali do ruky nový katalog odrůd a hybridů řepky KWS. Dovolte, abychom

Více

reporter Doc. Ing. Peter Kováčik, CSc

reporter Doc. Ing. Peter Kováčik, CSc 3 / 2009 reporter o výživě a hnojení rostlin Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Obsah Řepka ozimá - doporučení pro jarní hnojení... 1 Strategie hnojení máku setého v roce 2009... 5 Rozloučení

Více

Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013

Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Použité zkratky, Zdroje Metodické vysvětlivky Komentář Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Řepka bez hranic. Katalog odrůd řepky ozimé 2015. Sejeme budoucnost od roku 1856

Řepka bez hranic. Katalog odrůd řepky ozimé 2015. Sejeme budoucnost od roku 1856 Řepka bez hranic Katalog odrůd řepky ozimé 2015 Sejeme budoucnost od roku 1856 OBSAH Úvod 3 Základní charakteristika 4 5 Odrůdy řepky ozimé SHERLOCK 6 7 MARCOPOLOS 8 9 HYBRIROCK NOVINKA 10 11 FACTOR KWS

Více

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO)

Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) Vydáva Iniciatíva prosperujúce olejniny (IPO) ČÍSLO 4 (ROČNÍK II.) JÚL 2012 PESTOVATEĽOM Už cenový vývoj a rozpor v cenách na burze MATIF v porovnaní s reálnym farmárskym trhom v EÚ, ktorý dáva lepšie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA SKLIZŇOVÝ ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA SKLIZŇOVÝ ROK 2013 CENTRAL INSTITUTE FOR SUPERVISING AND TESTING IN AGRICULTURE DIVISION OF SEED AND PLANTING MATERIALS ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR OSIV A SADBY ANNUAL REPORT OF THE MARKETING YEAR

Více

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman.

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman. Moderní způsoby hospodaření Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny Michal Hejcman Konvenční prioritou je maximalizace zisku, používání pesticidních přípravků a regulátorů růstu. Neklade důraz na ochranu

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

zhodnocujeme potenciál naší zemì

zhodnocujeme potenciál naší zemì zhodnocujeme potenciál naší zemì www.soufflet-agro.cz OBSAH UPOZORNĚNÍ UŽIVATELŮM PRÁVNĚ CHRÁNĚNÝCH ODRŮD Řepka ozimá 3 Ječmen ozimý 9 Pšenice ozimá 15 Držitelé šlechtitelských práv mají výlučné právo

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Vojtěška setá Medicago sativa L.

Vojtěška setá Medicago sativa L. Vojtěška setá Medicago sativa L. Lodyhy: přímé i vystoupavé, lysé Listy: trojčetné, lístky v horní třetině na obvodu zubaté, prostřední lístek dlouze řapíčkatý Květenství: hlávkovitě zkrácený hrozen Květy:

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 SAPS I v roce 2015 budou moci žadatele v rámci Jednotné žádosti požádat o jednotnou platbu na plochu. Pro obdržení platby je nutno splnit tyto podmínky: žadatel musí být

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ SEZNAM ODRŮD. zapsaných ve Státní odrů dové knize.

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ SEZNAM ODRŮD. zapsaných ve Státní odrů dové knize. ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ODBOR ODRŮDOVÉHO ZKUŠEBNICTVÍ SEZNAM ODRŮD zapsaných ve Státní odrů dové knize Č eské republiky k 1. 8. 2003 2003 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

SELGEN JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG T R A D I C E K V A L I T A B U D O U C N O S T

SELGEN JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG T R A D I C E K V A L I T A B U D O U C N O S T SELGEN JARO 2015 ODRŮDOVÝ KATALOG T R A D I C E K V A L I T A B U D O U C N O S T ZVEME VÁS 7. ledna 2015 Seminář Selgen, a. s. Restaurace U Facků, Vsisko u Olomouce (9.00 hod) 8. ledna 2015 Seminář Selgen,

Více

Katalog osiv podzim 2012

Katalog osiv podzim 2012 Katalog osiv podzim 2012 čas jsou peníze www.soufflet-agro.cz Soufflet gro a.s. Výroba a prodej certifikovaných osiv Obilniny, olejniny, luskoviny, travní směsi, meziplodiny Výhradní prodej osiv SELEKT

Více

Hranice - 11.5.2015, 0-3 roky - dívky - 30 m

Hranice - 11.5.2015, 0-3 roky - dívky - 30 m Hranice - 11.5.2015, 0-3 roky - dívky - 30 m start č. id jméno příjmení datum narození město pořadí 2 2935 Adéla Štěpánková 5.4.2012 Hovězí 1. 36 6077 Lucie Šarmírová 21.8.2012 Hranice 2. 27 5592 Vendula

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Řepka ozimá exkluzivní nabídka

Řepka ozimá exkluzivní nabídka www.vpagro.cz 2015 Řepka ozimá exkluzivní nabídka Rescator Bonanza Bonzzai Diego Dozzen Vzpoura linií! Rescator Linie Skvělý poměr cena x výkon! Jasná jednička v prodejích VP AGRA, více než 10 000 ha pěstebních

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv

S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST. osiv S POLEHLIVOST D ŮVĚRA B UDOUCNOST Nabídka osiv J A R O 2 0 1 5 NABÍDKA OSIV pšenice jarní str. 3 QUINTUS HAMLET ječmen jarní str. 5 GRACE BOJOS oves setý pluchatý str. 6 SCORPION oves setý nahý str. 6

Více

Sledování změn infiltrační schopnosti půdy při různém ozelenění hrází rybníků

Sledování změn infiltrační schopnosti půdy při různém ozelenění hrází rybníků Sledování změn infiltrační schopnosti půdy při různém ozelenění hrází rybníků Monitoring of soil infiltration changes by different way of greening the pond dykes Barbora Badalíková, Jaroslava Bartlová,

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Ochrana přírody ekologizací vinohradnictví

Ochrana přírody ekologizací vinohradnictví Ochrana přírody ekologizací vinohradnictví Projekt je realizován z Programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika v rámci Evropské územní spolupráce EÚS AT-CZ 2007-2013 spolufinancovaný Evropskou

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Rodinný plánovací kalendář. Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Rodinný plánovací kalendář. Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Lenka Šilerová Leden 2014 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 1 1 1 20 21 22 23 24 25 26 2 2 2 30 31 Nový rok Karina/Vasil Radmila/Radomil

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Pěstování biomasy v podmínkách ČR se zřetelem na ochranu krajiny

Pěstování biomasy v podmínkách ČR se zřetelem na ochranu krajiny Pěstování biomasy v podmínkách ČR se zřetelem na ochranu krajiny Úvod Česká republika představuje 78 tisíc km 2 přírodně nesmírně pestrého území. V první řadě se jedná o centrální evropské rozvodí. Tři

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. prokop@agritec.cz. Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. prokop@agritec.cz. Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. prokop@agritec.cz Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky AGRITEC Agritec -představení společnosti Historie: Lnářský

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 1.Hejnová Julia (SKB Český Krumlov), 9:1 (107:76) 22 b. (1) Bernasová Zuzana (SK Dobrá Voda) 4:2 (2:0/11:8 11:7); (2) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice)

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Latinské jméno taxonu (příp. rodičů) Autor informace - výzkumu. Anglický název taxonu

Latinské jméno taxonu (příp. rodičů) Autor informace - výzkumu. Anglický název taxonu Taxony Klony dřeviny (keřovité i stromovité) 1 12 Topol černý Poplar Populus nigra 1 1 Topol osika Poplar P. tremula 1 3 Topol bavlníkový Poplar P. trichocarpa Torr. et Gray 1 1 Topol + kříženci Poplar

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

www.memoryandconscience.eu

www.memoryandconscience.eu www.memoryandconscience.eu To PavlaFoglová,Director TheInstituteCouncil InstitutefortheStudyofTotalitarianRegimes Siwiecova2 13000Praha3 CzechRepublic OPENLETTER Göteborg,14January2014 DearDirectorFoglová,

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

METODIKA 23/13 METODIKA PĚSTOVÁNÍ VYBRANÝCH MEZIPLODIN NA SEMENO V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

METODIKA 23/13 METODIKA PĚSTOVÁNÍ VYBRANÝCH MEZIPLODIN NA SEMENO V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Realizace výzkumného projektu MZe ČR QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství financovaného

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9)

Jařiny 2013. Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012. EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Číslo 14 Datum vydání: 23. 11. 2012 Jařiny 2013 EXPLORER nová, vysoce výnosná odrůda krmného ječmene (více na straně 9) Přijměte pozvání na IX. Velký polní den ve Všestarech u Hradce Králové, ve středu

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace Příspěvek se zaměřuje na ekonomickou efektivnost

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

Pěstování strniskových meziplodin

Pěstování strniskových meziplodin M.Vach, J.Haberle, J.Procházka, B.Procházková, J.Hermuth, V.Květoň, M.Káš, M.Javůrek, P.Svoboda, V.Dvořáček Pěstování strniskových meziplodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,

Více

egon v České republice

egon v České republice egon v České republice verze 2012 Aleš Kučera Novell-Praha akucera@novell.cz egon v ČR, verze 2012 Build 2007.03.38 Czech POINT Build 2009.07.01 Informační systém datových schránek Build 2011.11.29 Novela

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více