LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com"

Transkript

1 LÉTO I SOMMER I SUMMER Pupp Journal 2 /

2

3 EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení hosté Grandhotelu Pupp, léto se v Karlových Varech dělí na před- a po- festivalové. Ano, Mezinárodní filmový festival je mezníkem, kdy se městu dostává pozornosti celého, nejen filmového, světa. Jednu z hlavních rolí při svátku kinematografie hraje také Grandhotel Pupp. Během deseti červencových dnů je hotel bezpochyby místem s největší koncentrací filmových celebrit a tvůrců na světě. Dveře si zde podávají hvězdy filmového plátna s věhlasnými režiséry a významnými osobnostmi. Na všechny myslíme, všem se dostane našeho vynikajícího servisu. Servisu na stejně vysoké úrovni, který poskytujeme Vám, našim hostům, a který nikdy nepřestaneme vylepšovat. Naše pozornost a péče proto nezná dobu před festivalem, ani při a po festivalu, je totiž stálá, na té nejvyšší úrovni. Je lhostejno, zda přijedete na festival, karneval, koncert, či na některou další událost bohatého kulturního léta, nebo jen tak - za prameny a čarokrásnou karlovarskou přírodou. Bude o Vás vždy postaráno s péčí vynikající kvality, s péčí Grandhotelu Pupp. Přeji Vám za celý svůj tým krásný letní pobyt. Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, generální ředitelka Grandhotelu Pupp Geehrte Gäste von Grandhotel Pupp, den Sommer teilt man in Karlsbad auf den vor und nach dem Festival. Ja, das Internationale Filmfestival ist ein Zeitpunkt, wo die Stadt ins Blickfeld der ganzen Welt kommt, nicht nur der des Filmes. Eine der Hauptrollen spielt während dieser Feier der Kinematografie auch das Grandhotel Pupp. Innerhalb der zehn Juli-Tage ist das Hotel ohne Zweifel der Ort, wo die höchste Anzahl der Filmstars und Filmer auf der Welt ist. Die Tür reichen sich hier die Filmstars mit den berühmten Regisseuren und den bedeutenden Persönlichkeiten. Wir denken an alle, alle bekommen unseren ausgezeichneten Service. Denselben Service von hohem Niveau, den man auch Ihnen bietet, unseren Gästen, und den man nie aufhört auszubessern. Unsere Aufmerksamkeit und Pflege kennt deshalb nicht die Zeit vor, während und nach dem Festival. Sie sind nämlich stets am höchsten Niveau. Es ist egal, ob Sie zum Festival, Karneval, Konzert, oder zu einem weiteren Ereignis des reichen Kultursommers kommen. Oder nur so wegen der Quellen und der wunderschönen Karlsbader Natur. Es wird um Sie immer gesorgt mit Pflege hervorragender Qualität, mit Pflege von Grandhotel Pupp. Ich wünsche Ihnen im Namen meines gesamten Teams einen schönen Sommeraufenthalt. Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, Generaldirektorin Grandhotels Pupp Dear Guests of the Grandhotel Pupp, There is a pre-festival and post-festival summer in Karlovy Vary. Yes, the International Film Festival is the time when the town gets attention of the whole, not only the film world. The Grandhotel Pupp, too, plays one of the main parts during the festival of cinematography. The hotel is without doubt a place with the highest concentration of film celebrities and creators in the world during the ten days in July. Stars of the film screen are followed by renowned directors and prominent personalities. We think of them all, they all get our firstrate service. The service of the same high standards that we offer you, our guests, and that we will never stop improving. That is why our attention and care do not distinguish between the times before the festival, during the festival or after it; it is always the same of the highest standards. It does not matter if you come to the festival, a carnival, concert or some other event from our extensive cultural summer or just for pleasure to see the springs and the wonderful scenery of Karlovy Vary. We will always look after you and our care will be of excellent quality, the quality of the Grandhotel Pupp. I wish you a beautiful summer stay on behalf of all my team. Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, General Manager of the Grandhotel Pupp Obsah I Inhalt I Content Události I Ereignisse I Events 4-5 Aktuálně I Aktuell I Up To Date 6, 15 Víte, že... I Wissen Sie, dass... I Do You Know, That... 6 Co, kdy, kde? I Was, Wann, Wo? I What, When, Where? 7 Česká gastronomie I Böhmische Gastronomie I Czech Gastronomy 8-9 Připraveno šéfkuchařem I Vom Chefkoch zubereitet I Prepared by the Chef Představujeme... I Wir stellen vor... I We Are Introducing Nabídky I Angebote I Offers Exclusive 13 Lázeňské Rendez-Vous I Rendez-Vous im Kurort I Spa Rendez-Vous 13 Golf 14 Proměny I Veränderungen I Changes 16 Lázeňství I Kurwesen I Spa 17 Historie I Geschichte I History Výlet I Ausflug I Trip 20 Prameny I Quellen I Springs 21 Hotel v srdci Evropy Hotel im Herzen Europas I A Hotel in the Heart of Europe 22 Ceník I Preisliste I Price List Restaurace Grandhotelu Pupp Die Restaurants vom Grandhotel Pupp I Restaurants of the Grandhotel Pupp 23 Pupp Journal - léto 2009 Společenský magazín Grandhotelu Pupp. Pro Grandhotel Pupp zpracovalo Vydavatelství Promenáda v.o.s. Foto: archiv Grandhotelu Pupp, archiv redakce, Aleksandra Chytra Redakce: Jitka Kulhánková, Andrea Pfeffer-Ferklová Editor: Petr Kulhánek Překlad: Hana Habrzettlová, Petr Fiala Litografie: Polypress s.r.o., Karlovy Vary Tisk: Polypress s.r.o., obch. zast. Tiskárny Reproprint s.r.o. Vychází v nákladu 5000 ks Právo změn termínů a cen vyhrazeno / Preis- und Termineänderungen vorbehalten / Dates and prices are subjects of change Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s. Mírové náměstí Karlovy Vary Czech Republic Tel Fax: Cover photo: Wedding in the Grandhotel Pupp 3

4 UDÁLOSTI EREIGNISSE EVENTS Ples města Karlovy Vary Když Karlovy Vary tančí...to byl podtitul lázeňského plesu města s bohatým uměleckým programem, módní přehlídkou a půlnočním překvapením. Středem pozornosti se ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp stalo předtančení finalistů soutěže StarDance. Ball der Stadt Karlsbad Wenn Karlsbad tanzt... Das war der Untertitel des Kurballes der Stadt mit einem reichen kulturellen und künstlerischen Programm, einer Modeschau und einer Mitternachtsüberraschung. Die größte Aufmerksamkeit erweckte das Vortanzen der Finalisten des Wettbewerbs StarDance im Festsaal von Grandhotel Pupp. The Ball of the Town of Karlovy Vary When Karlovy Vary dances... This was the subtitle of the spa ball of the town with a varied cultural programme, a fashion show and a midnight surprise. The demonstration of a dance by the finalists of the StarDance contest in the Festive Hall of the Grandhotel Pupp was in the centre of attention. Bál Harmonie již pošestnácté Ples zdravotně postižených ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp je každoročně přátelským setkáním zdravých i hendikepovaných z celé republiky. Parket je ihned plný, se svými průvodci tančí i lidé na vozíčcích. Tanec střídají vystoupení obyvatel sociálních ústavů i artistická čísla pozvaných umělců. Bohatý program již tradičně uvádí karlovarský rodák, herec Petr Rychlý. Letos byli hosty večera senátor Jan Horník a primátor města Karlovy Vary Werner Hauptman. Tradičními partnery bálu Harmonie jsou také časopis Promenáda a Grandhotel Pupp. Der Ball Harmonie bereits zum sechzehnten Mal Der Ball der gesundheitlich Behinderten im Festsaal vom Grandhotel Pupp ist jedes Jahr ein freundliches Treffen der Gesunden und der Behinderten aus der ganzen Republik. Das Parket ist sofort voll, mit ihren Begleitern tanzen auch Leute im Rollstuhl. Den Tanz unterbrachen Auftritte von Bewohnern der Sozialanstalten und artistische Auftritte der eingeladenen Künstler. Durch das bunte Programm begleitete bereits traditionell der gebürtige Karlsbader und der Schauspieler Petr Rychlý. Dieses Jahr waren Gäste des Abends der Senator Jan Horník und der Oberbürgermeister der Stadt Karlsbad Werner Hauptman. Ein traditioneller Partner vom Ball Harmonie ist auch das Grandhotel Pupp. DEUTSCH Harmony Ball For the 16th Time The ball of the disabled in the Festive Hall of the Grandhotel Pupp is an annual friendly meeting of both healthy and handicapped people from the whole republic. The dance floor is full immediately and people in wheelchairs dance with their assistants. Dance is followed by performances of people from welfare institutes and by acrobatic numbers. The programme is traditionally presented by a native of Karlovy Vary, the actor Petr Rychlý. The senator Jan Horník and the mayor of the town Werner Hauptman were the guests of the evening this year. The Grandhotel Pupp is a traditional partner of the Harmony Ball. programu odehrávala v Grandhotelu Pupp. Jarní ples ve Slavnostním sále a dalších prostorách přivítal na 600 aristokratů z mnoha evropských zemí. Treffpunkt des europäischen Adels Es wurde zu einer Tradition, dass jedes english Frühlingswochenende nach Karlsbad das blaue Blut aus ganz Europa fließt. Unter Patronanz von Dr. Otto von Habsburg treffen sich hier adelige Damen und Herren mit verschiedenen Adelstiteln, um der Welt deutlich klar zu machen, dass der europäische Adel stets eine wichtige Rolle auch in der neuzeitigen Geschichte des vereinten Europas spielt. Auch dieses Jahr spielte sich ein Teil des Programmes im Grandhotel Pupp ab. Der Frühlingsball in dem Festsaal und den weiteren Räumlichkeiten begrüßte an die 600 Aristokraten aus vielen europäischen Ländern. A Rendez-Vous of the European Aristocracy As it has become a tradition, blue blood from the whole of Europe flows to Karlovy Vary at a weekend in spring. Noble ladies and lords of different hereditary titles meet here under Dr. Otto Hapsburg s auspices to make it clear to the world that the European aristocracy keeps on playing an important role in the modern history of united Europe. A part of the programme was held in the Grandhotel Pupp this year too. The spring ball welcomed about 600 aristocrats from many European countries in the Festive Hall and other rooms. Dostaveníčko evropské šlechty Jak se stalo tradicí, proudí na jeden jarní víkend do Karlových Varů modrá krev z celé Evropy. Pod záštitou Dr. Otto von Habsburga se zde urozené dámy a pánové různých šlechtických titulů setkávají, aby dali světu jasně najevo, že evropská šlechta stále hraje významnou roli i v novodobých dějinách sjednocené Evropy. I v letošním roce se část Zahájení lázeňské sezóny Středověký průvod Karla IV., vysvěcení pramenů papežským nunciem, mše, trhy a jarmarky, řada koncertů, divadelních a dalších uměleckých vystoupení, bohatý program pro děti, ohňostroj a Večer města Karlovy Vary v Grandhotelu Pupp nebo karlovarská snídaně na Tržní kolonádě - to je stručný výčet událostí prvního květnového víkendu, jímž byla slavnostně zahájena další lázeňská sezóna. Součástí slavností byl také I. karlovarský Food Cup, soutěž barmanů a číšníků, spolupořádaná Grandhotelem Pupp. 4

5 UDÁLOSTI EREIGNISSE EVENTS Kursaisoneröffnung Ein mittelalterlicher Umzug von Karl IV., die Quellenweihe von dem päpstlichen Nuntius, eine Messe, Märkte und Jahrmärkte, eine Reihe von Konzerten, Theater und Kulturvorstellungen, ein reiches Programm für Kinder, ein Feuerwerk und ein Abend der Stadt Karlsbad im Grandhotel Pupp oder das Karlsbader Frühstück in der Marktkolonnade das ist eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse des ersten Maiwochenendes, als feierlich eine weitere Kursaison eröffnet wurde. Ein Bestandteil der Feierlichkeiten war auch der I. Karlsbader Food Cup, ein Barkeeper und Kellner-Wettbewerb, der von Grandhotel Pupp mit veranstaltet wurde. Opening of the Spa Season A medieval Charles IV s procession, consecrating the mineral springs by the papal nuncio, markets and fairs, a number of concerts, cultural and theatre performances, a programme for children, fireworks and the evening of the town of Karlovy Vary in the Grandhotel Pupp or Karlovy Vary breakfast at the Market Colonnade this is just a brief list of events of the 1st weekend in May when another spa season was started. The Karlovy Vary Food cup I, a competition of barmen and waiters co-organized by the Grandhotel Pupp, was a part of the celebration. Karlsbader Food Cup Im bekannten tschechischen Film Lauf, Ober, lauf! rennen durch Karlsbad Hunderte von Kellnern mit Tabletts. Auch dieser Film war Inspiration für den Kellner-, Barkeeper und Kochwettbewerb, dessen erster Jahrgang während der Kursaisoneröffnung verlief. Es war nicht nur ein Fest der Kunst der Meister der Teller, Gläser und Kochlöffel, sondern auch eine Feier der traditionellen böhmischen Küche und der Karlsbader Spezialitäten. Außer der Sport- und Kochleistungen konnten die Besucher auch viele lustige und drollige Situationen erleben. Anreger von dieser neuen Karlsbader Tradition war das Grandhotel Pupp, dessen Köche auch im gastronomischen Wettbewerb gewonnen haben. Karlovy Vary Food Cup There is a scene with hundreds of waiters rushing with trays in a famous Czech film Run Away, Waiter. This film, too, was an inspiration for the competition of headwaiters, barmen and cooks which was held for the first time in the course of the opening of the spa season. It was not only a holiday presenting the art of masters of plates, glasses and cooking spoons but also a celebration of traditional Czech cuisine and Karlovy Vary specialities. Apart from sports and cooking performances, visitors could experience a number of entertaining and comic situations. The initiator of the new Karlovy Vary tradition was the Grandhotel Pupp whose cooks also won the gastronomic competition. zum Trinken, es wirkt auf den Organismus als eine Stützungsmaßnahme für die Reinigung und die Erneuerung der Funktion der Nieren und der Leber; Nutzung von diesem Wasser verursacht keine Steinbildung und Salzablagerung in den Gelenken, es stärkt den Metabolismus. Excellent Drinking Water The Grandhotel Pupp obtained a prestige certificate confirming the excellent quality of drinking water in the hotel water main at the beginning of this year. The Bioserf Research Institute arrived at the following result after a detailed biochemical analysis: water is ideal for drinking; it cleans the organism and supports the regeneration of kidneys and livers. Drinking this water does not result in the formation of stones or gathering of salt in joints, and it supports metabolism. Karlovarský Food Cup Ve známém českém filmu Vrchní prchni se Karlovými Vary ženou stovky číšníků s podnosy. I tento film byl inspirací soutěže vrchních, barmanů a kuchařů, jehož první ročník se uskutečnil v průběhu zahájení lázeňské sezóny. Byl to nejen svátek prezentující umění mistrů talířů, skleniček a vařečky, ale byla to i oslava tradiční české kuchyně a karlovarských specialit. Kromě sportovních a kuchařských výkonů mohli návštěvníci zažít i mnoho zábavných a komických situací. Iniciátorem nové karlovarské tradice byl Grandhotel Pupp, jehož kuchaři také zvítězili v gastronomické soutěži. Vynikající pitná voda Grandhotel Pupp se stal na počátku tohoto roku držitelem prestižního certifikátu o vynikající kvalitě pitné vody v hotelové vodovodní síti. Bioserf Research Institute po detailní biochemické analýze vydal následující rezultát: voda je ideální pro pití, působí na organizmus jako podpůrný nástroj pro čištění a obnovu funkce ledvin a jater; užití této vody nezpůsobuje tvorbu kamenů a ukládání soli v kloubech, posiluje metabolismus. Ausgezeichnetes Trinkwasser Das Grandhotel Pupp wurde am Anfang dieses Jahres Träger vom Prestigezertifikat der ausgezeichneten Trinkwasserqualität in der Hotelwasserleitung. Das Bioserf Research Institute gab nach einer detaillierten biochemischen Analyse folgendes Resultat heraus: das Wasser ist ideal Golf Restaurant opět nejlepší Byť nejmladší z gastronomických provozů Grandhotelu Pupp, je Golf Restaurant pro své vynikající služby již po několik let oceňován jak hosty, tak odbornou veřejností. Počátkem tohoto roku obdržel Golf Restaurant již počtvrté Cenu za nejlepší restauraci na golfovém hřišti v České republice za rok Golfrestaurant erneut das Beste Obwohl der jüngste von den gastronomischen Betrieben im Grandhotel Pupp, schätzen bereits seit ein paar Jahren die ausgezeichneten Dienstleistungen vom Golf Restaurant sowohl seine Gäste, als auch die Fachwelt. Am Anfang dieses Jahres erhielt es bereits zum vierten Mal in Folge den Preis für das beste Restaurant am Golfplatz in der Tschechischen Republik für das Jahr The Golf Restaurant the Best Again Though it is the youngest of all gastronomic facilities of the Grandhotel Pupp, the first-rate service of the Golf Restaurant has been appreciated by both its guests and the professional public for several years already. It has been for the fourth time in succession that it received the prize for the Best Restaurant at a Golf Course in the Czech Republic in 2008 at the beginning of this year. 5

6 AKTUÁLNĚ AKTUELL up to date Pátrání po slavném rodu Puppů Po tři staletí nese Grandhotel Pupp jméno slavného rodu svých zakladatelů. Jméno Pupp se stalo synonymem tradice a pohostinnosti nejen v Karlo vých Varech a České republice, ale i v celém světě. Grandhotel Pupp si stále uvědomuje odpovědnost za péči o tuto značku a za odkaz, který s sebou nese z minulosti do současnosti a budoucnosti. Vedení hotelu se rozhodlo k rozsáhlé pátrací akci s cílem najít co nejvíce jmenovců rodu Puppů. Podle všech dostupných pramenů se snaží oslovit příbuzné, kteří jsou dnes rozeseti po celém světě. Na konci tohoto pátrání by se mělo uskutečnit jedinečné setkání v místě, kde žili zakladatelé rodu - v Grandhotelu Pupp. Puppové v Puppu je název nové tradice, která i v dalších staletích udrží značce Pupp zasloužený věhlas. Jste-li nositelem slavného příjmení, těšíme se na Vaši zprávu na adresu nebo Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, Karlovy Vary, CZ. Děkujeme. Fahndung nach der berühmten Familie Pupp Drei Jahrhunderte lang trägt das Grandhotel Pupp den Namen der berühmten Familie seiner Gründer. Der Name Pupp wurde zum Synonym der Tradition und der Gastfreundlichkeit nicht nur in Karlsbad und in der Tschechischen Republik, sondern auch in der ganzen Welt. Im Grandhotel Pupp ist man sich stets bewusst, dass man Verantwortung für die Pflege dieser Marke und für den Nachlass hat. Diesen trägt man mit sich aus der Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft. Die Hotelleitung entschloss sich zu einer umfangreichen Fahndungsaktion mit dem Ziel möglichst viele Träger des Namens Pupp zu finden. Auf Grund aller zugänglichen Quellen bemüht man sich die Verwandten anzu sprechen, die heute in der ganzen Welt verstreut sind. Am Ende dieser Forschung sollte ein einmaliges treffen am Ort stattfinden, wo die Gründer der Familie lebten - im Grandhotel Pupp. Pupps im Pupp ist der Name der neuen Tradition, die auch in den weiteren Jahrhunderten der Marke Pupp den verdienten Ruf beibehält. Falls Sie Träger des berühmten Nachnamens sind, freuen wir uns auf eine Nachricht von Ihnen an die Adresse oder Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, Karlovy Vary, CZ. Danke. ENGLISH Searching for the Famous Pupp Family The Grandhotel Pupp has been bearing the name of the famous family of its founders for three centuries. The name Pupp has become the synonym of tradition and hospitality not only in Karlovy Vary and the Czech Republic but also in the whole world. The Grandhotel Pupp is aware of its responsibility for the care of this trademark and the legacy it has been taking with it from the past to the present and future. The management of the hotel decided to start an extensive search operation whose aim is to find as many name holders of the Pupp family as possible. Using all available sources it is trying to address relatives who are dispersed in the whole world today. A unique meeting in the place where the founders of the family lived the Grandhotel Pupp should be at the end of this searching. The Pupps in the Pupp is the name of the new tradition which will maintain the trademark Pupp in the centre of attention in the following centuries. If you are holders of the famous surname, we are looking for your message at the address cz or at Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, Karlovy Vary, CZ. Thank you. VÍTE ŽE... wissen sie, dass... do you know, that první z dynastie hoteliérů Johann Georg Pupp přišel do Karlových Varů jako vyučený cukrář a jmenoval se Popp? Dodnes nejsou známy motivy drobné úpravy do podoby, která dala jméno Grandhotelu Pupp....hosty Johanna Georga Puppa byly koncem 18. a počátkem 19. století takřka všechny veličiny své doby? Jmenujme císařovnu Marii Terezii, Friedricha Velikého, carevnu Kateřinu, generála Laudona, básníka Schillera, světoběžníka Casanovu, mnohokrát se u kávy sešel s Johannem Wolfgangem Goethem....v roce 1950 po komunistickém aktu přejmenování hotelu na Grandhotel Moskva zde bylo umístěno rekreační středisko vojenské generality? V prosinci 1951 propukl díky nedbalosti či opilosti vojáků požár a nenávratně zničil řadu cenných interiérů.... der erste aus der Hotelier-Dynastie Johann Georg Pupp nach Karlsbad als gelernter Konditor kam und Popp hieß? Bis heute ist unbekannt, warum es zur kleinen Namenskorrektur kam, die den Namen dem Grandhotel Pupp gab....die Gäste von Johann Georg Pupp Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts fast alle Größen seiner Zeit waren? Nennen wir die Kaiserin Maria Theresia, Friedrich den Großen, die Zarin Katharina, General Laudon, den Dichter Schiller, den Weltbummler Casanova, der sich mehrmals zum Kaffee mit Johann Wolfgang Goethe traf....im Jahre 1950 nach dem kommunistischen Akt, als das Hotel auf Grandhotel Moskva umbenannt wurde, es hier ein Erholungszentrum für die Generalität gab? Im Dezember 1951 brach dank Nachlässigkeit oder dank Betrunkenheit der Soldaten ein Feuer aus, das eine Reihe von wertvollen Innenräumen für immer zerstörte. ENGLISH... the first of the dynasty of hoteliers, Johann Georg Pupp, came to Karlovy Vary as a skilled confectioner and his name was Popp? We do not know the reasons why he altered it creating so a name which later became a part of the Grandhotel Pupp s name.... almost all celebrities of that time were guests of Johann Georg Pupp in the late 18th century and the early 19th century? Let us name Empress Mary Theresa, Friedrich the Great, Tsarina Catherine, General Laudon, the poet Schiller, the globetrotter Casanova, and he also met Johann Wolfgang Goethe over a cup of coffee many times.... after the communists had re-named the hotel the Grandhotel Moskva, a recreation centre of generals was established here in 1950? A fire which broke out here because of soldiers negligence or drunkenness in 1951 destroyed a number of valuable interiors irretrievably. 6

7 CO, KDY, KDE Was, wann, wo? What, When, Where Červen až září, každé úterý a sobota Juni - September, jeden Dienstag und Samstag June - September, Tuesdays and Saturdays VARHANÍ KONCERT, kostel sv. Máří Magdalény, ORGELKONZERT, Maria Magdalena Kirche, ORGAN CONCERT, St. Maria Magdalena Church, 4 p.m. II. KARLSBADER KARNEVAL Der größte Karnevalsumzug in der Tschechischen Republik, mit einem bunten Programm auch vor dem Grandhotel Pupp, das Kurviertel, Workshop, Lampionumzug, Karnevalsreigen KARLOVY VARY CARNIVAL II The biggest carnival in the Czech Republic with a varied programme also outside the Grandhotel Pupp, the spa part of the town, 13th June 3 p.m. a workshop, 10 p.m. a torchlight procession, 14th June 2 p.m. carnival dance / July 31st - Aug 2nd 9. KARLOVARSKÁ VETERÁN RALLYE, území města a okolí Karlových Varů 9. KARLSBADER VETERANRALLYE, in der Stadt und in der Umgebung von Karlsbad 9th KARLOVY VARY VETERAN RALLY, the area of the town and the surroundings of Karlovy Vary / June 12th SYMFONICKÝ KONCERT, Karlovarský symfonický orchestr, G. Rossini - Semiramis, J.S. Bach, S. Prokofjev, I.F. Stravinskij - Pták Ohnivák, Městské divadlo, SYMPHONIEKONZERT, Das Karlsbader Symphonieorchester, G. Rossini - Semiramis, J.S. Bach, S. Prokofjev, I.F. Strawinskij Der Feuervogel, Stadttheater, SYMPHONY CONCERT, Karlovy Vary Symphony Orchestra, G. Rossini - Semiramis, J. S. Bach, S. Prokofiev, I. F. Stravinsky - The Firebird, Municipal Theatre, 7.30 p.m / June 13th 10. SHOW DANCE GALA 2009 Soutěž O krále figurálního valčíku, Grandhotel Pupp, Wettbewerb Um den König des Figuralwalzers, Grandhotel Pupp, A competition for the King of Figural Waltz, Grandhotel Pupp, 7.30 p.m / June 13th-14th II. KARLOVARSKÝ KARNEVAL Největší karnevalová přehlídka v České republice s bohatým programem také před Grandhotelem Pupp, lázeňská část města, workshop, lampionový průvod, karnevalový rej / June 26th ITALSKÁ OPERA 19. STOLETÍ, koncert Karlovarského symfonického orchestru, Městské divadlo, ITALIENISCHE OPER DES 19. JAHRHUNDERTS, Konzert des Karlsbader Symphonieorchesters, Stadttheater, ITALIAN OPERA OF THE 19TH CENTURY, a concert of the Karlovy Vary Symphony Orchestra, Municipal Theatre, 7.30 p.m / July 3rd-11th 44. Mezinárodní filmový festival Thermal, Grandhotel Pupp a další sály 44. INTERNATIONALES FILMFESTIVAL Thermal, Grandhotel Pupp und andere Säle 44th INTERNATIONAL FILM FESTIVAL Thermal, Grandhotel Pupp and other cinemas / July 21st SUZANNE VEGA & ČECHOMOR Koncert, přírodní amfiteátr v Lokti SUZANNE VEGA & ČECHOMOR Konzert, Freilichttheater in Elbogen SUZANNE VEGA & ČECHOMOR Concert, open-air theatre in Loket / Aug 16th Dostihový den - Pohár Grandhotelu Pupp, závodiště Dvory, Dostihové dny také 14.6., 5., 6., a 2.8. RENNTAG POKAL DES GRANDHOTELS PUPP Rennbahn Dvory, Renntage auch am 14.6., 5., 6., und 2.8. RACING DAY THE CUP OF THE GRANDHOTEL PUPP, Race course Dvory, 2 p.m. Racing days also on June 14th, July 5th, 6th and the 19th and August 2nd / Sep 8th-Oct 2nd DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM, hudební festival, Grandhotel Pupp, Lázně III DVOŘÁKS KARLSBADER HERBST, Musikfestival, Grandhotel Pupp, Bad III DVOŘÁK S KARLOVY VARY AUTUMN, music festival, Grandhotel Pupp, Bath III Vstupenky na tyto a další kulturní a společenské akce Vám rádi zajistíme. Kontaktujte Guest Service, tel Wir sichern Ihnen gern Eintrittskarten für diese und andere kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen. Fragen Sie im Guest Service nach, Tel We will book tickets for these as well as other cultural and social events for you. Contact Guest Service, tel

8 TRADIČNÍ ČESKÁ GASTRONOMIE Traditionelle böhmische Gastronomie Traditional Czech Gastronomy LÉTO A ČESKÉ SVATEBNÍ MENU Der Sommer und das tschechische Hochzeitsmenu Summer and the Czech wedding menu Grandhotel Pupp svou neopakovatelnou atmosférou a duchem pohostinnosti i tradice láká každé léto mnoho nastávajících manželských párů k tomu, aby si řekly své ANO a prožily čas svatební právě zde. Pro kuchyni Grandhotelu Pupp je to také výzva, aby svými gastronomickými výtvory přispěla k jedinečnosti každé veselky. Svatba, ideální počátek harmonického celoživotního svazku muže a ženy, je složena z obřadů a zvyklostí. Jedním z rituálů, jistě ne nedůležitým, je svatební hostina. Kuchařští mistři se proto snaží, aby podávaná jídla byla harmonicky vyvážena a uspokojila chuťové pohárky i nejnáročnějších svatebčanů. A jde-li o svatbu českou, pamatuje se zejména na tradiční českou kuchyni. Vychází se z historických tradic, byť je svatebnímu menu ušit moderní šat, který respektuje trendy současné gastronomie. Na české svatbě zpravidla nechybí polévka se svatebními knedlíčky a jedno z nejtradičnějších jídel české kuchyně - svíčková se smetanovou omáčkou, knedlíkem a brusinkami. Některá z mnoha variací několikapatrových dortů na závěr hostiny odstartuje sladký život novomanželů. Je však třeba dát pozor na jedno nebezpečí: manžel může po svatbě v Grandhotelu Pupp po své ženě žádat, aby vařila stejně lahodně jako mistři z místní kuchyně. Přání patřící do kategorie obtížně splnitelných... Studený předkrm Kuřecí galantina z kukuřičných kuřátek plněná telecí fáší s pistáciovými ořechy, s omáčkou z bílých malin a s čerstvými ostružinami Polévka Novomanželská polévka z hovězí oháňky a žeber se svatebními knedlíčky, domácími nudlemi a křeh kou zeleninou Hlavní chod Konfitované kachní stehno s mačkaným máslovým bramborem v kombinaci s dorůžova pečenými kachními prsy, zeleným chřestem a omáčkou s chutí pomerančové šťávy nebo Pravá hovězí svíčková s karlovarským knedlíkem, smetanovou omáčkou a čerstvými brusinkami Dezert Třípatrový svatební dort, krájený novomanžely, zdobený čerstvými květy (jahodový sen, smetanový dort s borůvkami, čokoládový dort s višněmi) Das Grandhotel Pupp verlockt jeden Sommer mit seiner einmaligen Atmosphäre und seiner Gastfreundlichkeit sowie Tradition viele zukünftige Ehepaare sich das JA-WORT hier geben und die Hochzeit gerade da zu erleben. Für die Küche vom Grandhotel Pupp ist es auch eine Herausforderung, damit sie mit ihren gastronomischen Produkten zur Einmaligkeit jeder Hochzeit beiträgt. Die Hochzeit, ein idealer Anfang des harmonischen Bundes von einem Mann und einer Frau für das ganze Leben, besteht aus Zeremonien und Gewohnheiten. Einer der Rituale, sicher nicht unwichtig, ist das Hochzeits mahl. Die Küchenmeister bemühen sich darum, dass die servierten Speisen harmonisch ausgewogen sind und die Geschmackszellen auch die anspruchsvollsten Hochzeitsgäste befriedigen. Und falls es um eine tschechische Hochzeit geht, denkt man vor allem an die traditionelle böhmische Küche. Sie basiert auf historischen Tradi tionen, obwohl das Hochzeitsmenu in ein modernes Gewand gekleidet ist, das die heutigen Trends der Gastronomie beachtet. An einer tschechischen Hochzeit darf in der Regel eine Suppe mit Hochzeitsknödeln und eine der traditionellen Speisen der böhmischen Küche nicht fehlen - Lendenbraten mit Sahnesauce, Knödeln und Preiselbeeren. Eine der vielen Variationen der mehrstöckigen Torten zum Abschluss des Festmahls startet das süße Leben der Jungvermählten. Man muss aber mit einer Gefahr rechnen: der Ehemann kann nach der Hochzeit im Grandhotel Pupp von seiner Gattin verlangen, dass sie genauso schmackhaft wie die 8

9 TRADIČNÍ ČESKÁ GASTRONOMIE Traditionelle böhmische Gastronomie Traditional Czech Gastronomy Meister der hiesigen Küche kocht. Ein Wunsch der in die Kategorie der schwer erfüllbaren gehört... Kalte Vorspeise Hühnergalantine aus Maisküken, mit Kalbsfüllung und Pistazien, mit Sauce aus weißen Himbeeren und frischen Brombeeren Suppe Jungvermählten-Suppe aus Rinderziemer und Rippen, mit Hochzeitsknödeln, hausgemachten Nudeln und knackigem Gemüse Hauptgang Konfitierte Entenkeule mit gepressten Butterkartoffeln, in Kombination mit rosa gebratener Entenbrust, grünem Spargel und einer Sauce mit Orangensaftgeschmack oder Ein echter Rinderlendenbraten mit Karlsbader Knödel, Sahnesauce und frischen Preiselbeeren Dessert Eine dreistöckige Hochzeitstorte, von den Jungvermählten geschnitten, mit frischen Blüten geschmückt (Erdbeertraum, Sahnetorte mit Heidelbeeren, Schokoladentorte mit Sauer kirschen) ENGLISH The specific atmosphere and the spirit of hospitality of the Grandhotel Pupp as well as tradition attract lots of future married couples every summer to say their Yes, I do and to spend their wedding time just here. It is a challenge for the kitchen of the Grandhotel Pupp to contribute to the uniqueness of each wedding with its gastronomic products. A wedding, an ideal beginning of a harmonious wedding knot of a man and a woman, consists of a ceremony and customs. One of the rituals, and definitely an important one, is the wedding reception. Master cooks therefore try to serve meals which are harmoniously balanced and which can satisfy the taste buds of the most discriminating wedding guests. And if it is a Czech wedding, attention has to be especially paid to Czech traditional cuisine. It is based on historical traditions though the wedding menu has a modern form which respects trends of modern gastronomy. No Czech wedding can usually be without soup with liver dumplings and one of the most traditional meals of Czech cuisine roast sirloin in cream sauce, dumplings and cranberries. One of many variations of multistorey wedding cakes stands at the beginning of the sweet life of the newly married couple. However, there is one danger you should watch out for: the husband might ask his wife to cook as delicious meals as were those cooked by master cooks for their wedding in the Grandhotel Pupp. A wish that can hardly be fulfilled... Cold appetizer Chicken galantine filled with veal mince meat with pistachio nuts and sauce from white raspberries with fresh blackberries Soup Soup for the newly married from oxtail and ribs with liver dumplings, home-made noodles and crispy vegetables Main dish Confit of duck with a mashed butter potato, roast duck s breast, green asparagus and sauce of orange juice taste or Sirloin of beef with Karlovy Vary dumplings, cream sauce and fresh cranberries Dessert Three-storey wedding cake cut by the newly married, decorated with fresh flowers (strawberry dream, cream cake with bilberries, chocolate cake with sour cherries) 9

10 PŘIPRAVENO ŠÉFKUCHAŘEM VOM CHEFKOCH ZUBEREITET PREPARED BY THE CHEF Grandrestaurant NA LÉTĚ Grandrestaurant im SOMMER I The Grandrestaurant in SUMMER Červen Café Pupp a Grandrestaurant Festival jahodových specialit Přestože jsou jahody dostupné již takřka po celý rok, tu nejintenzivnější, sladkou a nezaměnitelnou jahodovou chuť najdeme u čerstvě natrhaných červnových jahod, které dozrály venku na záhoně, na sluníčku. Letní jahody jsou nejen vynikající, ale také našemu zdraví prospěšné. Jsou bohaté na vitamíny A, B, C, E a minerální látky, mají hodně vlákniny a málo cukru. Ať už preferujete jahodu v šampaňském či na zákusku, Café Pupp a Grandrestaurant budou pro Vás v červnu tou správnou volbou. Jahodové carpaccio s krémovým balsamicem a champagne sorbetem, zdobené bílým karamelem a čerstvou meduňkou Cappuccino z čerstvých jahod s mléčnou vanilkovou pěnou Dortík plněný jahodovým mousse s kousky čerstvých jahod Juni Café Pupp und Grandrestaurant Festival der Erdbeerspezialitäten Obwohl die Erdbeeren fast das ganze Jahr über zu bekommen sind, den intensivsten süßen unverwechselbaren Erdbeergeschmack findet man bei den frisch gepflückten Junierdbeeren, die draußen an der Sonne im Beet reif wurden. Die Sommererdbeeren sind nicht nur ausgezeichnet, sondern sind auch unserer Gesundheit zuträglich. Sie sind reich an Vitamin A, B, C, E und an Mineralstoffen, sie haben viel Faserstoffe und wenig Zucker. Ob Sie die Erdbeere im Champagner oder am Dessert bevorzugen, das Café Pupp und das Grandrestaurant werden für Sie im Juni die richtige Wahl sein. Erdbeercarpaccio mit Balsamico Creme und Champagne Sorbet, dekoriert mit weißem Karamell und frischer Melisse Cappuccino aus frischen Erdbeeren mit Milchvanilleschaum Eine Torte mit Erdbeermousse-Füllung und frischen Erdbeerstückchen ENGLISH June Café Pupp and The Grandrestaurant Festival of Strawberry Specialities From 1st to 28th June 2009 Although strawberries are available almost all year round, only June strawberries which have just been picked and which have ripened on a bed outside, in the sun, have the most intensive sweet strawberry taste. Summer strawberries are not only delicious; they are also beneficial to our health. They are rich in vitamins A, B, C and E and mineral substances, have a lot of fibre and only little sugar. No matter if you prefer a strawberry in champagne or on a piece of dessert, Café Pupp and the Grandrestaurant will be the right choice for you in June. Strawberry carpaccio with creamy balsamic and champagne sorbet, with white caramel and fresh balm Cappuccino from fresh strawberries with milky vanilla mousse Small cake filled with strawberry mousse and pieces of fresh strawberries Červenec Grandrestaurant Neopakovatelná chuť letních salátů Ledový, hlávkový, římský či kadeřavý salát, rukola, polníček, dubáček a další a další. Vitamínová lavina, energetická střídmost a lahodná chuť svěžích čerstvých salátů jsou těmi hlavními důvody tak razantního růstu popularity tohoto druhu zeleniny v našem jídelníčku. Možnost jejich různorodého podávání činí ze zelených salátů univerzální součást téměř jakéhokoliv menu. Ať jsou jen samotné, ale vychlazené, nebo s dalšími přísadami, s variací lahodných zálivek, nebo v kombinaci s teplou kuchyní. Na horký červenec jsme pro Vás připravili speciální lehkou osvěžující nabídku. Letní salát s polníčkem a s filátky vychlazeného pomeranče a grepu, s osvěžujícím pomerančovookurkovým vinaigrette Jemná letní polévka ze salátu rukola s chipsy z červené řepy, zdobená čerstvým Sakura mix Pečená telecí panenka s pancettou, se salátem 10

11 PŘIPRAVENO ŠÉFKUCHAŘEM VOM CHEFKOCH ZUBEREITET PREPARED BY THE CHEF z pečené mini zeleniny a s grilovaným řeckým sýrem Halloumi Gratinovaný černý rybíz v lehkém vanilkovém sabayone Juli Grandrestaurant Einmaliger Geschmack der Sommersalate Eis-, Kopf-, Römer- oder Krauskopfsalat, Rucola, Feldsalat, Eichblattsalat und weitere. Eine Vitaminlawine mit wenig Energie und mit feinem Geschmack. Das sind die Hauptgründe, warum die frischen Salate heute so populär in unserer Speisekarte sind. Wegen der Möglichkeit sie verschieden zu servieren ist der grüne Salat ein universaler Bestandteil fast jedes Menüs. Ob nur so, aber gekühlt, oder mit anderen Zutaten, mit vielen schmackhaften Dressings oder in Kombination mit der warmen Küche. Für den heißen Juli hat man für Sie ein leichtes, erfrischendes Sonderangebot vorbereitet. Sommersalat aus Feldsalat und gekühlten Orangen und Grapefruitscheiben, mit erfrischender Orangen-Gurken-Vinaigrette Feine Sommersuppe aus Rucolasalat mit Rote- Bete-Chips, dekoriert mit frischem Sakura Mix Gebratene Kalbslende mit Pancetta, mit Salat aus gebratenem Mini-Gemüse und mit gegrilltem griechischem Halloumi-Käse Gratinierte Johannisbeeren im feinen Vanille-Sabayone July The Grandrestaurant The Unrepeatable Taste of Summer Salads From 1st to 20th July 2009 Lettuce, iceberg salad, Roman salad or leaf salad, rocket salad, corn salad and oak-leafed salad and many, many others. A flood of vitamins, few calories and the delicious taste of fresh salads are the main reasons of the big increase in popularity of this sort of vegetable. Various possibilities of how to serve them make them a universal part of almost every menu. You can eat only them, but cooled, or you can mix them with various ingredients, variations of delicious dressings or combine them with warm meals. We have prepared a special refreshing offer for you in hot July. Summer salad with corn salad and small pieces of cooled orange and grapefruit with refreshing orange and cucumber vinaigrette Fine summer soup from rocket salad with beetroot chips with fresh Sakura mix Roast fillet of veal with pancetta, with salad from roast mini vegetables with grilled Greek cheese Halloumi Gratinated blackcurrant in light vanilla sabayon Srpen Grandrestaurant Afrodiziakální kuchyně & černé letní lanýže Lanýž je svou jedinečnou chutí a intenzivním aroma považován za krále mezi houbami a za exkluzivní delikatesu, jež nenechá spát mnoha gurmánům. Nemůžeme si však vzít košík a vyrazit do lesa - jako klasické houby bychom je hledali marně. Lanýže rostou pod zemí a k jejich vyhledávání jsou používány různé metody prověřené staletími. Nejlepšími hledači jsou cvičení kanci a psi. Díky obtížné dostupnosti nejde právě o levnou pochoutku. Říká se však, že vynaložené prostředky jsou přímo úměrné afrodiziakálním účinkům lanýžů, těch černých letních potom obzvlášt. Hovězí carpaccio s pečeným Foie Gras, lanýžovým olejem a karafiátem ze sýru Tête de Moine Pečená filátka parmice nachové s mascarpone risottem, piniovými oříšky, rukolou a vinaigrette z telecího morku Rebarborový sorbet se skořicovým Monin Plátky telecího hřbetu s gratinovanými lanýžovými bramborami, mladým zeleným chřestem, pečeným tomatem a smaženým kořenem yucca Domácí nugát s čokoládovým brownies a s čerstvými malinami Káva Stretto Illy August Grandrestaurant Aphrodisische Küche & schwarze Sommertrüffel Die Trüffel wird dank ihres einmaligen Geschmacks und ihres intensiven Aromas für die Königin unter den Pilzen gehalten und für eine exklusive Delikatesse, die manche Gourmets nicht in Ruhe schlafen lässt. Man kann aber nicht ein Körbchen nehmen und in den Wald gehen wie klassische Pilze würde man sie erfolglos suchen. Die Trüffel wachsen unter der Erde und zu ihrer Aufspürung werden verschiedene durch Jahrhunderte überprüfte Methoden benutzt. Die besten Schnüffler sind dressierte Eber und Hunde. Wegen schwieriger Zugänglichkeit geht es nicht um gerade billige Delikatesse. Man sagt aber, dass die verwendeten Mittel direkt proportional den aphrodisischen Wirkungen der Trüffel sind, der schwarzen Sommertrüffel dann besonders. Rindercarpaccio mit gebratener Foie Gras, Trüffelöl und einer Nelke aus Tête de Moine Käse Gebratene Meerbarbenfilets mit Mascarpone Risotto, Piniennüßen, Rucola und Vinaigrette aus Kalbsknochenmark Rhabarbersorbet mit Monin Zimtsirup Kalbsrückenschreiben mit gratinierten Trüffelkartoffeln, jungem grünem Spargel, gebratenen Tomaten und panierter Yucca-Wurzel Hausgemachter Nougat mit Schokoladenbrownies und frischen Himbeeren Kaffee Stretto Illy August The Grandrestaurant Aphrodisiac Cuisine & Black Summer Truffles From 31st July to 28th August 2009 A truffle is considered a king of fungi and an exclusive delicacy owing to its unique taste and intensive aroma. It is popular with lots of gourmets. However, you cannot take a basket and set off for the forest to get some you would look for it uselessly. Truffles grow underground and different methods tested by centuries are used to find them. Trained boars and dogs seem to be the best at finding them. It is not a cheap delicacy because of its difficult availability. However, it is said that the invested means equal the aphrodisiac effects of truffles, especially the summer black ones. Beef carpaccio with roast Foie Gras, truffle oil and a carnation of Tête de Moine cheese Roast fillets of mullet with mascarpone risotto, pine nuts, rocket salad and veal marrow vinaigrette Rhubarb sorbet with cinnamon Monin Fillets of saddle of veal with truffle potatoes au gratin, young green asparagus, roast tomato and fried yucca root Home-made nougat with chocolate brownies and fresh raspberries Coffee Stretto Illy ENGLISH 11

12 PŘEDSTAVUJEME... WIR STELLEN VOR... WE ARE INTRODUCING... ŠÉFKUCHAŘKA GRANDHOTELU PUPP VLAĎKA PŘÍHODOVÁ Pupp nemůže existovat vyšší garance kvality než šéfkuchař, který s hotelem vyrostl a žije v něm již od tovaryšských let. Z řemesla se tak stává umění, které ocení i ti nejnáročnější znalci. Téměř celý profesní život Vlaďky Příhodové je spojen s Grandhotelem Pupp. Od absolutoria v oboru kuchař-číšník v roce 1992 prošla téměř veškeré pozice v gastronomickém provozu hotelu: od pracovišť v jednotlivých restauracích, přes Chef de Partie a Chef de Partie Banquete až na velitelský můstek - šéfkuchař Grandhotelu Pupp. Má za sebou řadu úspěšných prezentací českého kuchařského umění v Bruselu, Římě či Bangkoku a na kuchařských soutěžích získala pro sebe a věhlasný hotel mnoho ocenění. Dodnes vstřebává nové inspirace a zkušenosti ze sympozií a seminářů. Již řadu let se v průběhu filmového festivalu podílí na přípravě specialit pro hvězdy filmového plátna a další světové celebrity, jejichž dočasným domovem se první červencový týden stává Grandhotel Pupp. Kuchařské řemeslo se v Grandhotelu Pupp předává z generace na generaci už po tři staletí. Stejně jako Vlaďka Příhodová sama dříve čerpala znalosti, dovednosti a zkušenosti od svých starších kolegů, nyní je předává dále - mladým adeptům kulinářského umění. Je to podle jejích slov jediná správná cesta k tomu, aby svému hotelu vrátila alespoň část toho, co jí v životě dal. Pro hosta kterékoli restaurace Grandhotelu CHEFKÖCHIN VON GRANDHOTEL PUPP VLAĎKA PŘÍHODOVÁ Fast das gesamte Berufsleben von Vlaďka Příhodová ist mit dem Grandhotel Pupp verbunden. Seit dem beruflichen Abschluss im Fach Koch-Kellner im Jahre 1992 war sie beinahe an allen Arbeitsstellen im gastronomischen Betreib des Hotels: von den Arbeitsstellen in den einzelnen Restaurants, über Chef de Partie und Chef de Partie Banquete bis zur Kommandobrücke zur Chefköchin von Grandhotel Pupp. Sie hat hinter sich eine Reihe von erfolgreichen Präsentationen der böhmischen Kochkunst in Brüssel, Rom oder Bangkok und auf den Kochwettbewerben erhielt sie für sich und das berühmte Hotel viele Würdigungen. Bis heute sammelt sie neue Inspirationen und Erfahrungen an Symposien und an Seminaren. Viele Jahre beteiligt sie sich im Verlauf des Filmfestivals an der Vorbereitung von Spezialitäten für die Filmstars und die weiteren Weltstars, derer vorübergehendes Zuhause in der ersten Juliwoche das Grandhotel Pupp wird. Das Kochhandwerk wird im Grandhotel Pupp von Generation zu Generation seit drei Jahrhunderten übergeben. Genauso wie Vlaďka Příhodová früher selbst das Können, die Kenntnisse und die Erfahrungen von ihren älteren Kollegen schöpfte, nun übergibt sie sie weiter den jungen Anwärtern der kulinarischen Kunst. Es ist laut ihren Worten der einzige richtige Weg dazu, damit sie "ihrem" Hotel wenigstens ein Teil davon zurückgibt, was es ihr im Leben gab. Für den Gast vom beliebigen Restaurant im Grandhotel Pupp kann es keine höhere Qualitätsgarantie geben, als einen Chefkoch, der mit dem Hotel aufwuchs und der darin bereits seit den Gesellenjahren lebt. Aus dem Handwerk wird somit eine Kunst, die auch die anspruchsvollsten Kenner schätzen. ENGLISH THE CHEF OF THE GRANDHOTEL PUPP VLAĎKA PŘÍHODOVÁ Almost all professional life of Vlaďka Příhodová has been connected with the Grandhotel Pupp. She finished her cook and waiter branch of study in 1992 and has held almost all positions in the gastronomic facilities of the hotel since those days: from workplaces in individual restaurants up to the Chef de Partie, the Chef de Partie Banquete and, finally, the navigating bridge the post of the chef of the Grandhotel Pupp. She has prepared a number of successful presentations of the Czech art of cooking in Brussels, Rome or Bangkok and has won a lot of prizes for herself and the renowned hotel at competitions of cooking. She has been absorbing new inspirations and experience from symposiums and vocational trainings until today. She has been taking part in the preparation of specialities for the stars of the film screen and other world-famous celebrities whose temporary home is the Grandhotel Pupp during the first week in July when the International Film Festival takes place. The trade of cook has been handed over from one generation to another in the Grandhotel Pupp for three centuries already. Vlaďka Příhodová used to draw knowledge, skills and experience from her older colleagues and she is handing them over to young novices at culinary art today. She says that it is the only way how to give back her hotel at least a part of what it has given her in her lifetime. There is not any better guarantee of quality for a guest in any of the restaurants of the Grandhotel Pupp than a chef who grew up in the hotel and has lived in it since his young years. A trade changes into art which is appreciated by the most discriminating connoisseurs. 12

13 NABÍDKY ANGEBOTE OFFERS Do konce srpna De Luxe za ceny First Class / Bis Ende August Preise De Luxe zum Preise First Class / Till the end of August De Luxe for the price of the First Class EXCLUSIVE LÁZEŇSKÉ RENDEZ-VOUS Každý pobyt pro Vás bude neopakovatelným zážitkem, neboť svůj program si zvolíte podle nálady a chuti, den po dni. Pobyt Exclusive zahrnuje: 3x ubytování ve zvoleném typu pokoje s bohatým snídaňovým bufetem otevřený účet na nabízené programy včetně gastronomických služeb Grandhotelu Pupp v hodnotě 75,- EUR na osobu a pobyt doprovodné pobytové programy dle Vašeho výběru volný vstup do hotelového relaxačního centra Římské lázně (sauna, parní lázeň, whirlpool, fit-centrum) volný vstup do hotelového Pupp Casino Clubu EXCLUSIVE Jeder Aufenthalt wird für Sie ein unvergessliches Erlebnis, denn Ihr Programm wählen Sie nach Lust und Laune, Tag für Tag. Der Aufenthalt ExClusive beinhaltet: 3x Unterkunft in ausgewählter Zimmerkategorie mit einem reichen Frühstücksbuffet offene Rechnung für angebotene Programme inklusive der gastronomischen Dienstleistungen vom Grandhotel Pupp im Wert von 75,- EUR pro Person und Aufenthalt begleitende Aufenthaltesprogramme Ihrer Wahl freier Eintritt ins Hotelerholungszentrum Römisches Bad (Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fit-Zentrum) freier Eintritt in den Pupp Casino Club EXCLUSIVE Each stay will be unforgettable for you as you will choose your programme by your mood and tastes, day after day. The Exclusive stay includes: 3x accommodation in the chosen type of room with a rich breakfast buffet credit account for offered programmes including the gastronomic services of The Grandhotel Pupp worth 75 Euros per person and stay accompanying programmes by your choice free admission into the hotel relaxation centre Roman Bath (sauna, steam bath, whirlpool, fitness centre) free admission to the hotel Pupp Casino Club Odhoďte starosti, relaxujte a vychutnejte pohostinnost uprostřed tradice a bohatství přírody. 3x ubytování s bohatou snídaní formou bufetu pozornost po příjezdu - tradiční karlovarské oplatky 2x polopenze (bufet nebo menu, nápoje nejsou zahrnuty) 1x káva a domácí zákusek k příjemnému posezení 1x reflexní masáž plosek nohou (30 min.) k výběru prohlídka muzea Becherovky nebo podzemí Vřídla župan a pantofle jsou Vám po celou dobu pobytu k dispozici parkování zdarma RENDEZ-VOUS IM KURORT April-Oktober 2009 Abschalten, Entspannung und Gastlichkeit umgeben von Geschichte und Natur. 3x Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbüffet ein kleines Geschenk im Zimmer - traditionelle Karlsbader Oblaten 2x Halbpension (Büffet oder Menü - Getränke exkl.) 1x Kaffee und Kuchen zum angenehmen Verweilen 1x Fussreflexzonenmassage (30 Min.) zur Wahl: Besichtigung Becherovka Museums oder Sprudel-Untergrunds Bademantel und Pantoffeln während Aufenthalts zur Verfügung kostenloses Parken SPA RENDEZ-VOUS April-October 2009 Escape and relax into the hospitality surrounded by history and nature. 3x accommodation with rich hot-buffet-style breakfast present upon arrival - traditional Carlsbad wafers 2x half board (buffet or menu - beverage excl.) 1x coffee and cake 1x foot reflexology (30 min.) visit of Becherovka museum or Hot spring underground bathrobe and slippers during your stay free parking Ceník / Preisliste / Price list (EUR) Grandhotel PuPP HS ***** de Luxe DR / PP 329 SR / PP 465 Junior Suite / PP 456 PP - na osobu / pro Person / per person DR - dvoulůžkový pokoj / Doppelzimmer / double room SR - jednolůžkový pokoj / Einzelzimmer / single room HS - hlavní sezóna / Hochsaison / high season: HS **** First Class DR / PP 329 SR / PP 465 Ceník / Preisliste / Price list (EUR) Grandhotel PuPP ***** de Luxe DR / PP 314 SR / PP 440 Junior Suite / PP 434 Premier Suite / PP 479 PP - na osobu / pro Person / per person DR - dvoulůžkový pokoj / Doppelzimmer / double room SR - jednolůžkový pokoj / Einzelzimmer / single room AP - apartmá / Appartement / apartment **** First Class DR / PP 314 SR / PP 440 AP / PP

14 NABÍDKY ANGEBOTE OFFERS -10 % v červenci a srpnu / im Juli und August / in July and August Oáza pro golfisty Golfová hřiště v Karlovarském kraji jsou spjata s významnou minulostí a tradicemi golfového sportu. Zároveň nabízejí dobrou hru a příjemnou relaxaci v nádherném přírodním prostředí. Třídenní pobyt 2x ubytování s bohatou snídaní formou bufetu golfový dárek 1x menu o třech chodech v Golf Restaurantu nebo v jedné z hotelových restaurací 1x green fee (dle aktuální možnosti) volný vstup do Pupp Relax Centra v golfovém klubu Golf Resortu Karlovy Vary (parní lázeň, whirlpool) pozdní odjezd (dle aktuální možnosti) volný vstup do hotelového relaxačního centra Římské lázně (sauna, parní lázeň, whirlpool, fit-centrum) volný vstup do hotelového Pupp Casino Clubu Pětidenní pobyt (v týdnu) 4x ubytování s bohatou snídaní formou bufetu golfový dárek 1x menu o třech chodech v Golf Restaurantu nebo v jedné z našichhotelových restaurací 1x večeře v Becher s Baru s živou hudbou 3x green fee (dle aktuální možnosti) volný vstup do Pupp Relax Centra v golfovém klubu Golf Resortu Karlovy Vary (parní lázeň, whirlpool) pozdní odjezd (dle aktuální možnosti) volný vstup do hotelového relaxačního centra Římské lázně (sauna, parní lázeň, whirlpool, fit-centrum) volný vstup do hotelového Pupp Casino Clubu OASE FÜR GOLFER Die Golfplätze in der Karlsbader Region sind eng verbunden mit einer ereignisträchtigen Vergangenheit und Tradition des Golfsports. Zugleich bieten sie ein gutes Spiel und eine angenehme Art der Entspannung in herrlicher Umgebung. AUFENTHALT DREI TAGE 2x Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbüffet Golfgeschenk 1x 3-Gang-Menü im Golf Restaurant oder in einem unserer Hotelrestaurants 1x Green Fee (nach aktueller Möglichkeit) freier Eintritt ins Pupp Relax Zentrum im Golfklub Golf Resort Karlsbad (Dampfbad, Whirlpool) Late-Check-out (nach aktueller Möglichkeit) freier Eintritt in das hoteleigene Relaxzentrum Römerbad (Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum) freier Eintritt in den hoteleigenen Pupp Casino Club AUFENTHALT FÜNF TAGE (UNTER DER WOCHE) 4x Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbüffet Golfgeschenk 1x 3-Gang-Menü im Golf Restaurant oder in einem unserer Hotelrestaurants 1x Abendessen in der Becher s Bar mit Live-Musik 3x Green Fee (nach aktueller Möglichkeit) freier Eintritt ins Pupp Relax Zentrum im Golfklub Golf Resort Karlsbad (Dampfbad, Whirlpool) Late-Check-out (nach aktueller Möglichkeit) freier Eintritt in das hoteleigene Relaxzentrum Römerbad (Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum) freier Eintritt in den hoteleigenen Pupp Casino Club GOLFER S OASIS Golf courses in the Karlovy Vary region are connected to significant past and traditions of the golf sport. At the same time they provide good golf game and pleasant relaxation in wonderful natural surrounding. THREE DAYS STAY 2x accommodation with rich hot-buffet-style breakfast golf present 1x 3-course meal at Golf Restaurant or in one of the hotel restaurants 1x green fee at available golf course free admission to the Pupp Relax Centre in the golf club Golf Resort Karlovy Vary (steam bath, whirlpool) late check-out (subject to availability) free use of hotel relax centre Roman Bath (sauna, steam bath, whirlpool and fit-centre) free entry into the hotel Pupp Casino Club FIVE DAYS STAY (DURING THE WEEK) 4x accommodation with rich hot-buffet-style breakfast golf present 1x 3-course meal at Golf Restaurant or in one of the hotel restaurants 1x dinner in Becher s Bar with live music 3x green fee at available golf course free admission to the Pupp Relax Centre in the golf club Golf Resort Karlovy Vary (steam bath, whirlpool) late check-out (subject to availability) free use of hotel relax centre Roman Bath (sauna, steam bath, whirlpool and fit-centre) free entry into the hotel Pupp Casino Club Ceník / Preisliste / Price list (EUR) počet nocí / Nächtezahl / 2 4 nights / noches Grandhotel PuPP ***** de Luxe DR / PP 284 / 256* 509 / 458* SR / PP 394 / 355* 662 / 596* Junior Suite / PP 337 / 303* 571 / 514* PP - na osobu / pro Person / per person DR - dvoulůžkový pokoj / Doppelzimmer / double room SR - jednolůžkový pokoj / Einzelzimmer / single room * % v červenci a srpnu / -10 % im Juli und August / -10 % in July and August 2 4 **** First Class DR / PP 238 / 214* 464 / 418* SR / PP 322 / 290* 590 / 531* 14

15 AKTUÁLNĚ AKTUELL up to date KDE SE LÉČÍ PREZIDENTI A FILMOVÉ HVĚZDY Milada Sárová, Michael Palin, Petr Kolísko Lázeňské centrum a kosmetický salón Harfa nacházející se ve 2. patře Grandhotelu Pupp, nabízí denně od 8 do 18 hodin více než 60 unikátních služeb v oblasti medical spa, wellness a kosmetické péče. Světově uznávaní odborníci v lázeňství MUDr. Milada Sárová a docent univerzity Petr Kolisko, PhD., sestavují individuální léčebné a preventivní lázeňské programy na základě rozsáhlého výzkumu, jehož výsledky prezentují na řadě mezinárodních konferencí, např.: v USA, Japonsku, Filipínách, Turecku, Řecku, Itálii, Anglii, Švédsku, Německu, Maďarsku a dalších státech. Mezi slavné klienty této soukromé kliniky patří prezidenti Václav Havel, Michail Gorbačov, saudskoarabská princezna Gomash nebo filmové hvězdy Gérard Depardieu, Dany DeVito, Sharon Stone, Ben Kinsley, Michael Palin či Ivo Passer. Mezi unikátní poskytované služby patří zejména diagnostika autonomního nervového systému analýzou SAHRV, která umožní identifikovat rizika onemocnění závažnými chorobami jako diabetes, rakovina, srdeční choroby a další. Zásadní význam má diagnostika zejména pro manažery, klienty s vysokým stresem, nadváhou, kardiovaskulárními obtížemi a kuřáky. Na základě této metody odborníci sestaví individuální komplexní program speciálních lázeňských procedur Program aktivního zdraví - a vybaví klienta řadou doporučení v oblasti životosprávy, díky nimž se kvalita jeho života výrazně zvýší. Wo die Präsidenten und Filmstars kuren Das Kurzentrum und der kosmetische Salon Harfa, der sich im 2. Stock von Grandhotel Pupp befindet, bietet täglich von 8 bis 18 Uhr mehr als 60 einmalige Dienstleistungen im Bereich Medical Spa, Wellness und der kosmetischen Pflege. In der Welt anerkannte Fachleute im Kurwesen, MUDr. Milada Sárová und Dozent Petr Kolisko, PhD., erstellen individuelle Heilund Vorbeugungskurprogramme auf Grund einer umfangreichen Forschung, deren Ergebnisse sie an zahlreichen internationalen Konferenzen vorführen, z. B.: in den USA, in Japan, auf den Philippinen, in der Türkei, in Griechenland, Italien, England, Schweden, Deutschland, Ungarn und in weiteren Staaten. Zu den berühmten Klienten dieser privaten Klinik gehören die Präsidenten Václav Havel, Michail Gorbatschow, die saudi-arabische Prinzessin Gomash oder die Filmstars Gerard Depardieu, Dany DeVito, Sharon Stone, Ben Kinsley, Michael Palin oder Ivo Passer. Zu den einmaligen Dienstleistungen gehört vor allem die Diagnostik des autonomen Nervensystems durch die SAHRV Analyse. Sie ermöglicht die Risiken der ernsten Erkrankungen wie Diabetes, Krebs, Herzerkrankungen und von weiteren zu erkennen. Große Bedeutung hat die Diagnostik vor allem für die Manager, die Klienten mit viel Stress, Übergewicht, kardiovaskularen Beschwerden und für Raucher. Auf Grund dieser Methode erstellen die Fachleute ein individuelles komplexes Programm von speziellen Kuranwendungen das Programm der aktiven Gesundheit dieses gibt den Klienten eine Reihe von Empfehlungen für die richtige Lebensweise, dank denen sich die Lebensqualität deutlich verbessert. ENGLISH Where the Presidents and Film Stars are Treated The spa centre and beauty salloon Harfa on the second floor of the Grandhotel Pupp offers more than 60 kinds of unique services in the field of medical spa, wellness and cosmetic treatment daily between 8 a. m. and 6 p. m. The world-renowned specialists in balneology MUDr. Milada Sárová and the university senior lecturer Petr Kolisko PhD. prepare individual curative and preventive programmes based on extensive research whose results they present at a number of international conferences in the U.S.A., Japan, the Philippines, Turkey, Greece, Italy, England, Sweden, Germany, Hungary and other states. Presidents Václav Havel and Mikhail Gorbachev, the Saudi Arabian princess Gomash or film stars Gerard Depardieu, Dany DeVito, Sharon Stone, Ben Kinsley, Michael Palin or Ivo Passer rank as prominent customers of this private clinic. The unique provided services include especially diagnostics of the autonomous nervous system through the SAHRV analysis which makes it possible to identify risks of possible serious diseases, such as diabetes, cancer, heart diseases and others. The diagnostics is of essential importance for managers, patients suffering from high stress, obesity, cardiovascular problems and smokers. Specialists draw up an individual comprehensive programme of specific spa procedures the Programme of Active Health on the basis of this method. They also provide the customer with a number of words of advice in the field of regimen. The quality of his life improves considerably thanks to them. Milada Sárová a/und/and Václav Havel 15

16 PROMĚNY V ČASE VERÄNDERUNGEN IM LAUFE DER ZEIT CHANGES IN THE COURSE OF TIME kuchyně PŘED 100 LETY A DNES Die Küche vor hundert Jahren und heute I The kitchen a hundred years ago and today > V propagační brožuře Grandhotelu Pupp z počátku 20. století se píše: Prostorná, prosvětlená kuchyň Grand Hotelu Pupp s gigantickým kuchyňským zařízením, grily a rožni, přilehlými francouzskými cukrářskými stoly, prostorem pro skladování a zpracování syrového masa, moderními chladicími boxy, spižírnami a sklepy s bohatými kolekcemi vín těch nejvybranějších chutí a skvělého bouquet, společně s vynikajícím uspořádáním celého hotelu lze považovat za jednu z nejzajímavějších atrakcí Karlových Varů. Ohromující dojem celého kuchyňského zázemí se přenesl přes století až do dnešní doby. Vše od blýskavé čistoty až po nejmodernější technologie dělá z gastronomických provozů Grandhotelu Pupp špičková pracoviště světové úrovně. > In einer Werbebroschüre von Grandhotel Pupp vom Anfang des 20. Jahrhunderts schreibt man: Die geräumige, helle Küche von Grand Hotel Pupp mit einer großartigen Kücheneinrichtung, Grills und Spießen, mit anliegenden französischen Konditortischen, einem Raum für die Lagerung und Verarbeitung von rohem Fleisch, mit modernen Kühltruhen, Vorratskammern und Kellern, mit einer reichen Auswahl an Weinsorten besten Geschmacks und ausgezeichneten Bouquets, zusammen mit einer ausgezeichneten Organisation des gesamten Hotels kann man für eine der interessantesten Sehenswürdigkeiten von Karlsbad halten. Der imposante Eindruck vom gesamten Küchenumfeld übertrug sich über die Jahrhunderte bis in die heutige Zeit. Alles von der glänzenden Sauberkeit bis zu der modernsten Technologie macht aus den gastronomischen Betrieben von Grandhotel Pupp eine erstklassige Arbeitsstelle von Weltniveau. ENGLISH It is written in a brochure dating from the early 20th century and publicizing the Grandhotel Pupp: The spacious light kitchen of the Grand Hotel Pupp with its gigantic engines, grills and spits, the adjoining French confectionary tables and cold meat kitchen, the meat storing rooms and modern ice boxes, stores, cellars which contain the richly assorted wines of the most exquisite bouquet and flavor and the excellent arrangements of the entire hotel may be considered to be one of the most interesting sights of Carlsbad. The astonishing impression of this kitchen has survived until this time. Everything from sparkling cleanness up to the latest technologies makes the gastronomic facilities of the Grandhotel Pupp a top workplace of world standards. Počátek 20. století I Anfang des 20. Jhdts The beginning of the 20th century Počátek 20. století I Anfang des 20. Jhdts The beginning of the 20th century Dnes I Heute I Today Dnes I Heute I Today 16

17 TRADIČNÍ KARLOVARSKÉ LÁZEŇSTVÍ A PROCEDURY TRADITIONELLES KARLSBADER KURWESEN UND BEHANDULNGEN TRADITIONAL KARLOVY VARY SPA TREATMENT KOUPELE Koupele v minerální vodě patřily k základním terapeutickým metodám již v dávné historii. Pozitivní vnímání vodního prostředí si nese každý z nás už ze svého prenatálního vývoje. Při koupelích se využívá fyzikálního působení vodního prostředí, které je umocněno ještě dalšími faktory, jako jsou teplota vody, různé přísady, působení vzduchu či elektrické energie. Koupele mohou být celkové, částečné a sedací. Koupel o teplotě vody C má význam hygienický, uklidňující a zvyšuje diurézu (vylučování moči ledvinami). Je vhodná při nespavosti, u celé řady neurologických potíží či obezity. Voda teplá C působí velmi intenzivně na kosterní svalstvo. Koupel o teplotě C je již intenzivně prohřívající a slouží k léčbě chorob pohybového aparátu. Velmi účinné a oblíbené jsou v koupelích aromatické oleje a bylinné přísady. Je známo též mnoho přísadových koupelí. Sirná koupel pomáhá při kožních a revmatických chorobách, zánětech dýchacích cest, svalových bolestech. Uhličitá koupel se používá při léčbě některých srdečních a cévních onemocnění. Jejím základem je horká minerální voda, do ní se přidává studená, nasycená kysličníkem uhličitým. Jódová koupel je 38 C teplá lázeň. V minerální vodě je rozpuštěn jodid draselný aktivovaný chloraminem B. Jód proniká kůží do organizmu a příznivě působí při léčbě onemocnění pohybového aparátu. Bäder Bäder im Mineralwasser gehörten zu grundlegenden therapeutischen Methoden schon in alten Zeiten. Die positive Wahrnehmung des flüssigen Mittels trägt jeder von uns in sich schon seit der Zeit seiner pränatalen Entwicklung. Bei Bädern nutzt man die physikalische Wirkung des Wassers aus, die noch weitere Faktoren verstärken, wie z.b. die Temperatur des Wassers, verschiedene Zusatzstoffe, Wirkung der Luft oder die elektrische Energie. Die Bäder können Gesamt-, Teil- oder Sitzbäder sein. Das Bad im Wasser, dessen Temperatur C ist, hat eine hygienische und beruhigende Wirkung und erhöht die Diurese (Ausscheidung von Harn durch Nieren). Es eignet sich bei Schlaflosigkeit, einer Reihe von neurologischen Beschwerden oder Fettleibigkeit. Das Wasser, das C warm ist, Klinika Harfa ENGLISH wirkt sehr intensiv auf Skelettmuskeln. Das Bad, das C warm ist, hat einen durchwärmenden Effekt und wird bei der Behandlung des Bewegungsapparats benutzt. Sehr wirkungsvoll und beliebt sind Bäder mit Kreuterzusätzen. Man kennt auch viele Bäder mit Zusatzstoffen. Das Schwefelbad hilft bei Haut - und rheumatischen Krankheiten, Entzündungen der Atemwege und schmerzhaften Muskeln. Kohlen dioxid bad benutzt man bei der Behandlung von einigen Herz- und Gefässkrankheiten. In das heisse Wasser mischt man kaltes, mit Kohlendioxid gesättigtes Wasser. Das Jodbad ist ein 38 C warmes Bad. Im Mineralwasser wird Kaliumjodid aufgelöst, das man mit Chloramin B aktivierte. Jod dringt durch die Haut in das Organismus durch und wirkt positiv bei der Behandlung des Bewegungs apparats. Baths Baths in mineral water already ranked as basic therapeutic methods in ancient history. Each of us knows the positive influence of water from his prenatal life. Baths make use of the physical action of water which is intensified by further factors, such as the temperature of water, various substances, the air or electric energy. The baths can be general baths, partial baths or hip baths. A bath in water which is 34/36 C warm has a hygienic and soothing effect ad increases diuresis (excretion of urine through kidneys). It is suitable for patients who suffer from sleeplessness, neurological disorders or obesity. Water which is 37/38 C warm influences positively muscles of the skeleton. Water whose temperature ranges from 38 to 40 C has an intensive warming up effect and is used in the treatment of the locomotory system. Aromatic oils and herbal substances in baths are very effective and popular. We also know a lot of baths with various substances. A sulphur bath helps to treat skin and rheumatic diseases, inflammatory diseases of the air passages and painful muscles. Carbon dioxide bath is used in the treatment of some heart and vascular diseases. The basis of the bath is hot mineral water. It is mixed with cold water which is saturated with carbon dioxide. The iodine bath is a warm bath (38 C). Potassium iodide activated with chloroamine B is dissolved in water. Iodine gets into the organism through skin and is very useful and effective when diseases of the locomotory system are treated. 17

18 HISTORIE GESCHICHTE HISTORY Kapitoly z historie nejslavnějšího hotelu v Karlových Varech Úryvek z připravované knihy Příběh Grandhotelu Pupp historika Stanislava Burachoviče začalo říkat Puppovská alej, neboť po roce 1778 patřila majiteli Českého sálu Johannu Georgu Puppovi. Jako zajímavost připomeňme, že císař Karel VI. při své návštěvě Karlových Varů v roce 1732 uspořádal za ještě mladou Alejí střelecké závody, jejichž vítězové si odnesli stříbrné ceny v hodnotě tolarů. Alej se stala prvním lázeňským a zábavním parkem Karlových Varů. Mapa umístění Českého a Saského sálu I Eine Karte mit der Standortbestimmung des Böhmischen und des Sächsischen Saales The plan of the location of the Bohemian and Saxon Halls Některé šlechtické oslavy v 18. století občas v Karlových Varech překročily rámec slušnosti, a tak český zemský sněm vydal přísné nařízení tohoto znění: Pokud se nějaký obyvatel Království Českého urozeného původu, ať je to kdokoliv, chová v Karlových Varech tak, že nepřístojně narušuje klid a svévolně dává podnět k hněvu, budiž tento jeden až dva roky či déle zavřen v Bílé věži Pražského hradu, nebo se musí na vlastní náklady odebrat do některé maďarské káznice-pevnosti. Je-li to cizinec, nechť je zavřen do loketského hradu, kde si odsedí trest, jaký mu stanoví Jeho Výsost či vrchní dvormistr Království Českého. Víme, že v roce 1701 byl na přání a za finančního a materiálního přispění Augusta II. na prostranství před Becherovou Loukou postaven Saský sál, původně zvaný jen Lusthaus či Sál. Patrně někdy před rokem 1715 (snad 1708?) vybudoval ekonomicky prozíravý karlovarský starosta Andreas Wenzel Becher na své už zmíněné louce v těsné blízkosti Saského sálu konkurenční Český sál. Z rodinné kroniky Puppů, kterou koncem 19. století napsala paní Marie Puppová- Mattoni se dozvídáme, že v roce 1759 chtěl řád Milosrdných bratří přebudovat Český sál na klášter, jejich plán však Karlovarští rázně odmítli. Saský sál zakoupil v roce 1801 Philipp Valentin Keil včetně zahrady se stromy za částku zlatých konvenční měny. Keil byl bývalý komorník častého návštěvníka a milovníka Karlových Saský sál (1820) I Der Sächsische Saal (1820) The Saxon Hall (1820) Varů, skotského lorda Jamese Ogilvieho Findlatera. Keil zavedl v patře Saského sále užitečnou gastronomickou novinku, tzv. Table d hote, německy Freitafel, což byl první veřejně přístupný restaurant v Karlových Varech, v němž se kromě nápojů podávala během dne i teplá a studená jídla dle objednávky hostů. Předtím bylo možno v sálech (mimo slavnosti) zakoupit jen nápoje a pečivo. Svůj nový restaurant v Saském sále inzeroval Valentin Keil tímto veřejným plakátovým oznámením: Níže podepsaný tímto oznamuje, že se stal majitelem Saského sálu v Karlových Varech. V prvním patře Sálu jsem zřídil dvě jídelny, jež budou provozovány v různých časech a v různých cenových relacích. Hosté tu mají k dispozici též několik pokojů pro setkávání uzavřených společností. Budu poctěn návštěvou urozeného publika a nabídnu mu levné ceny. V přízemí se nadále budou konat bály a kulečníkové hry. Philipp Valentin Keil. Saský sál byl starší a všeobecně známější, proto byl více navštěvován než Český sál. Becherovský Lusthaus neboli Český sál se začal kvalitou svých pohostinských služeb výrazně vzmáhat až poté, co dostal roku 1778 nového podnikavého majitele, totiž cukráře a hostinského Johanna Georga Puppa, jenž se přiženil do zámožné karlovarské rodiny Mitterbacherů. V roce 1814 byl starý barokní Saský sál z roku 1701 přestavěn do podoby, kterou si v podstatě podržel až do své demolice po roce Oba sály, Saský i Český, se v průběhu své existence staly dějištěm nesčetných (mnohdy velmi bizarních!) oslav, koncertů a představení, které jsou nesmazatelně zapsány do pomyslné zlaté kroniky karlovarských dějin. Na Louce u Českého sálu bylo v roce 1728 vysázeno dvanáct řad lip, z nichž časem vyrostly mohutné košaté stromy, jež v létě dávaly příjemný stín. Mezi stromy nechal majitel Českého sálu vytvořit pohodlné, pískem vysypané cesty s lavičkami. Někdejší květinová Louka se výsadbou lipového stromořadí proměnila v tzv. Alej, jíž se později Manche Adelsfeiern in Karlsbad des 18. Jahrhunderts überschritten manchmal den Rahmen der Anständigkeit und so gab der böhmische Landtag eine strenge Regel dieser Fassung aus: Wenn ein Bewohner des Königreiches Böhmen aus höherem Stande, wer er immer sei, sich in Karlsbad ruhestörerisch, mutwillig und ärgernisgebend benimmt, so soll er ein bis zwei Jahre und noch länger im Weißen Turm der Prager Burg sitzen oder auch sich auf eigene Kosten in eine ungarische Festung begeben: ist er ein Ausländer, soll er in die Elbogner Burg geliefert werden und dort die Strafe bestehen, welche das von seiner Majestät oder dem Oberhofmeister des Königreiches Böhmen gesprochene Urteil über ihn verhängt. Man weiß, dass im Jahre 1701 auf Wunsch und mit finanziellen und materiellen Unterstützung von August II. am Platz vor der Becher Wiese der sog. Sächsische Saal gebaut wurde. Ursprünglich nur das Lusthaus oder der Saal genannt. Wahrscheinlich irgendwann vor dem Jahre 1715 (vielleicht 1708?) erbaute der ökonomisch voraussehende Karlsbader Bürgermeister Andreas Wenzel Becher auf seiner, bereits erwähnten Wiese, in der unmittelbaren Nähe des Sächsischen Saales den konkurrierenden Böhmischen Saal. Aus der Familienchronik der Pupps, die Ende des 19. Jahrhunderts Frau Maria Pupp-Mattoni schr ieb, erfährt man, dass im Jahre 1759 der Orden der Barmherzigen Brüder den Böhmischen Saal zu einem Kloster umbauen wollte. Seinen Plan lehnten die Karlsbader aber resolut ab. Den Sächsischen Saal kaufte im Jahre 1801 Philipp Valentin Keil. Der ehemalige Kammerdiener des schottischen Lordes James Český sál (1834) I Der Böhmische Saal (1834) The Bohemian Hall (1834) 18

19 HISTORIE GESCHICHTE HISTORY Ogilvie Findlater (häufiger Besucher und Liebhaber von Karlsbad) kaufte ihn von Johann Hieronym Deiml einschließlich des Gartens mit Bäumen für die Summe von Gulden der Konventionswährung. Keil führte in der Etage des Sächsischen Saales eine nützliche gastronomische Neuheit ein, sog. Table d hote, Freitafel. Es war das erste frei zugängliche Restaurant in Karlsbad, in dem man außer Getränken im Laufe des Tages auch warme und kalte Speisen nach Bestellung der Gäste servierte. Vorher war es möglich in den Sälen (außer den Feiern) nur Getränke und Gebäck zu kaufen. Für sein neues Restaurant im Sächsischen Saal warb Valentin Keil mit dieser öffentlichen Plakatanzeige: Unterzeichneter hat die Ehre, das Publikum zu benachrichtigen, daß er in Carlsbad das unter dem Namen des sächsischen Saales bekannte Haus in Besitz genommen hat, und in demselben den ersten Stock, wo er zwey Freytafeln zu verschiedenen Stunden und zu verschiedenen Preisen halten wird, hat einrichten lassen. Auch stehen außer dem mehrere Zimmer zu den Befehlen derjenigen Personen in Bereitschaft, welche in geschloßenen Gesellschaften zu seyn wünschen. Er schmeichelt sich, daß die Herren Fremden, die ihm die Ehre erzeigen wollen, zu ihm zu kommen, vollkommen zufrieden seyn werden, und verspricht billige Preise. Die Bälle und Billards bleiben wie bisher in den Sälen auf gleicher Erde. Philipp Valentin Keil. Der Sächsische Saal war älter und allgemein bekannter, deshalb war er mehr besucht als der Český sál a velká povodeň I Der Böhmische Saal und das große Hochwasser The Bohemian Hall and a big flood (1890) Böhmische Saal. Im Jahre 1814 wurde der alte barocke Sächsische Saal aus dem Jahre 1701 in die Gestallt umgebaut, die er, im Grunde genommen, bis in sein Abriss nach dem Jahre 1890 behielt. Das Becher Lusthaus, bzw. der Böhmische Saal erhöhte deutlich die Qualität seiner gastwirtschaftlichen Dienstleistungen erst dann, als er im Jahre 1778 einen neuen unternehmenslustigen Eigentümer bekam, nämlich den Konditor und Gastwirt Johann Georg Pupp, der in die reiche Karlsbader Familie Mitterbacher heiratete. Beide Säle, Sächsischer, sowie Böhmischer, wurden während ihres Bestehens Schauplatz von zahlreichen (häufig sehr bizarren!) Feiern, Konzerten und Vorstellungen, die in die erdachte goldene Chronik der Karlsbader Geschichte unvergesslich eingetragen sind. Auf der Wiese bei dem Böhmischen Saal wurden im Jahre 1728 zwölf Reihen Linden ausgesetzt, aus denen im Laufe der Zeit mächtige breitkronige Bäume wuchsen, die im Sommer angenehmen Schatten spendeten. Zwischen den Bäumen wurden vom Eigentümer des Böhmischen Saales bequeme, mit Sand bestreute Wege mit Bänken errichtet. Die ehemalige Blumenwiese verwandelte sich durch Aufpflanzung einer Reihe von Linden in sog. Allee, die man später Puppische Allee nannte. Denn nach dem Jahre 1778 gehörte sie dem Eigentümer des Böhmischen Saales Johann Georg Pupp. Es ist interessant, dass Kaiser Karel VI. während seines Besuches in Karlsbad im Jahre 1732, hinter der noch jungen Allee ein Schützenfest veranstaltete, dessen Gewinner Silberpreise im Wert von Taler erhielten. Die Allee wurde zum ersten Kurund Vergnügungspark von Karlsbad. ENGLISH Occasionally, some festivities of the nobility held in Carlsbad in the 18th century overstepped the limits of decency even by today s standards forcing the Czech National Assembly to issue a strict regulation of the following wording: Should any of the inhabitants of the Kingdom of Bohemia of noble birth, whoever it may be, conduct himself in Carlsbad in a manner disturbing the peace and wilfully bringing about anger, such individual shall be imprisoned in the White Tower of Prague Castle for one or two years or more, or shall adjourn to a house of correction fortress in Hungary at his own account. If a foreigner, he shall be imprisoned at Loket Castle where he shall serve his time to which he was sentenced by His Highness or the High Chamberlain of the Kingdom of Bohemia. In 1701, Saxony Hall originally known under the name Lusthaus or Hall was built at the request, and with the financial and material contribution of, August II at the site overlooking Becher s meadow. Sometime before 1715 (presumably in 1708), the economically foresighted Carlsbad Mayor, Andreas Wenzel Becher, built the competitive Czech Hall on his already mentioned meadow near Saxony Hall. From the Pupp family chronicle written by Marie Pupp-Mattoni in the late 19th century, we learn that in 1759 an order of Merciful brothers wanted to convert the hall into a monastery. Their plan, however, was rejected by the councillors of Carlsbad. Saxony Hall, along with a garden and trees, was purchased in 1801 by Philipp Valentin Keil, a former butler to a Scottish peer, James Ogilvy, 7th Earl of Findlater (a frequent visitor to and an admirer of Carlsbad), for the sum of 8,000 Puppovské aleje I Die Puppische Allee I The Pupp Alley (1815) guldens. Keil introduced a useful gastronomic novelty on the first floor of the Saxony Hall: table d hôte (or Freitafel in German) and with it the first public restaurant in Carlsbad where, apart from beverages, hot and cold meals were served to the guests during the day. Previously, with the exception of festive events, only beverages and pastries were offered in the halls. Valentin Keil advertised his new restaurant at Saxony Hall with the following poster announcement: The below signed hereby announces that he has become the owner of the Saxony Hall in Carlsbad. Two dining rooms have been opened on the first floor of the hall and they shall offer different opening hours as well as price ranges. Several rooms for private gatherings are also available to the guests. I shall be honoured by the visit of gentle people to whom I may offer inexpensive prices. The ground floor will continue to be the venue of balls and billiard games. Philipp Valentin Keil. Saxony Hall was older and more renowned and, thus, it welcomed more visitors than Czech Hall. In 1814, the old Baroque hall from 1701 was reconstructed to a form, which it retained until it was demolition after the year Becher s Lusthaus, or Czech Hall, significantly increased the quality of its hospitality services after it was taken over by an enterprising new owner in 1778: confectioner and inn-keeper, Johann Georg Pupp who married into the rich Mitterbacher family from Carlsbad. During their existence, both Saxony and Czech Hall were the venues of numerous (and often quite bizarre!) celebrations, concerts, and performances which are indelibly recorded in the imaginary golden chronicle of Carlsbad history, In 1728, twelve rows of lime trees were planted in the Meadow near to Czech Hall. Over time, the trees grew, spreading their branches and providing a pleasant shade in summer and sandy paths with benches were built in the Meadow. The lime trees transformed the once green meadow into the flower covered Alley, which later acquired the name Pupp Alley after its owner Johann Georg Pupp who purchased it in It is worth mentioning that during his visit to Carlsbad in 1732, Emperor Charles VI held a shooting competition behind the then juvenile alley, the winners of which received silver prizes worth 1,000 thalers. The Alley also became the first spa and amusement park in Carlsbad. 19

20 VÝLET AUSFLUG TRIP MANĚTÍN Na jihovýchod od Karlových Varů, uprostřed krásné a čisté krajiny v údolí Manětínského potoka, leží městečko Manětín. V písemných pramenech je poprvé připomínán k roku 1169, kdy byl darován králem Vladislavem II. pražským johanitům. Koncem 16. století byl v centru města postaven renezanční zámek. Po požáru v roce 1712 si nechala tehdejší majitelka Marie G. Lažanská vybudovat nové sídlo, které má protáhlý půdorys ve tvaru písmene L. Dnes je v něm rozsáhlá expozice s barokním mobiliářem a unikátní kolekcí třinácti obrazů zámeckého služebnictva. Jižní průčelí se otevírá do obnovené barokní zahrady, na niž navazuje zámecký park. V době baroka město obohatily ještě další krásné stavby, například poutní kostel sv. Barbory a gotický kostel sv. Jana Křtitele. Ten je spojen krytou chodbou se zámkem a jeho věž má typickou barokní báň se zvonicí. Všechny návštěvníky Manětína překvapuje množství a kvalita barokních soch a božích muk, pocházejících z konce 17. a celého 18. století. Pozdně barokní měšťanské domy na náměstí a podél hlavní komunikace dotvářejí kolorit bývalého významného města, které se dnes opět dostává do popředí zájmu turistů a návštěvníků. Terasa zámku nabízí a 3.7. divadelní představení, 6.6., 20.6., 18.7., a koncerty vážné hudby. Autem: silnice I/6 (E49) směr Praha, odbočka Žlutice, Manětín, silnice 205, 45 km Bus: z dolního nádraží několikrát denně přes Žlutice Infocentrum: % , Zámek: % , Návštěvní doba zámku: úterý až neděle a od 9 do 16 hod. Manetin Südöstlich von Karlsbad, umgeben von einer schönen und reinen Landschaft, im Tal des Manetiner Baches, liegt das Städtchen Manetin. In den schriftlichen Quellen wird es zum ersten Mal im Jahre 1169 erwähnt, als es vom König Vladislav II. den Prager Johannitern geschenkt wurde. Ende des 16. Jahrhunderts wurde im Stadtzentrum ein Renaissanceschloss erbaut. Nach dem Brand im Jahre 1712 ließ der damalige Eigen tümer Václav J. Lažanský und später seine Ehefrau und sein Sohn einen neuen Sitz errichten, der einen lang geschreckten Grundriss in Form des Buchstabens L hat. Heute gibt es hier eine umfangreiche Ausstellung mit dem Barockmobiliar und mit einer einmaligen Kollektion von 13 Bildern der Schlossdienstboten. Der südliche Flügel öffnet sich in einen wieder hergerichteten Barockgarten, an den der Schlosspark anschließt. In der Barockzeit bereicherten die Stadt noch weitere schöne Gebäude, zum Beispiel die Wallfahrtskirche der Hl. Barbara und die gotische Kirche des Hl. Johannes des Täufers. Diese ist mit einem überdachten Gang mit dem Schloss verbunden und ihr Turm hat eine typische Barockkuppel mit einem Glockenturm. Alle Besucher von Manetin staunen über die Menge und die Qualität der Barockstatuen und der Martersäulen, die aus dem Ende des 17. und dem ganzen 18. Jahrhundert stammen. Die Spätbarocken Bürgerhäuser am Marktplatz und entlang der Hauptstraße vervollständigen die Atmosphäre der einst bedeutenden Stadt, die heute wieder in den Vordergrund des Interessens der Touristen und der Besucher kommt. Die Schlossterrasse bietet am 26.6., 3.7. Theatervorstellungen und am 6.6., 20.6., 18.7., Konzerte der klassischen Musik. Mit dem Auto: Straße I/6 (E49) Richtung Prag, Ausfahrt Žlutice, Manětín, Straße 205, 45 km Mit dem Bus: vom unteren Bahnhof mehrmals täglich über Žlutice Infozentrum: % , Schloss: % , Das Schloss ist geöffnet: Dienstag bis Sonntag und 6.7., von 9 bis 16 Uhr. ENGLISH Manětín The little town of Manětín lies southeast of Karlovy Vary, in the middle of beautiful and pure scenery in the valley of the brook Manětínský. It was first recorded in 1169 when King Vladislav II gave it to the Prague Knights of St. John of Jerusalem as a present. A Renaissance chateau was built in the town centre in the late 16th century. Its owner at that time, Václav J. Lažanský, and later his wife and son, had a new seat built after the fire in It has a long, L-shaped ground plan. There is an extensive exhibition of Baroque furniture and a unique collection of 13 paintings of domestic servants in it today. The southern front faces a renovated Baroque garden which passes into a park. Further beautiful buildings appeared in the town at the time of Baroque, such as the St. Barbora Church or the gothic John the Baptist Church. A roofed passage connects the latter one with the chateau and its spire has a typical Baroque cupola with a belfry. All visitors to Manětín are surprised by the quantity and quality of Baroque statues and wayside shrines which date from the late 17th and the whole 18th century. Late Baroque houses in the square put finishing touches to the atmosphere of the formerly important town which is becoming more and more popular with tourists and visitors today. Theatre performances (26th June, 3rd July) and concerts of classical music (6th and 20th June, 18th July and 15th August) will be held at the terrace of the chateau. By car: road I/6 (E49) direction of Prague, branch road Žlutice, Manětín, road 205, 45 km By bus: from the Lower Railway Station several times a day via Žlutice Infocentre: % , Chateau: % , Visiting hours: from Tuesday to Sunday and July 6th, Sep 28th between 9 a.m. and 4 p.m. 20

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná Den, na který se nezapomíná Svatební obřady a obnovení svatebního slibu patří k těm nejkrásnějším okamžikům, které lze v životě zažít. K jejich nezapomenutelnosti již po celá staletí přispívá Grandhotel

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Kulinárský kalendár. Culinary Calendar. Sarah Bernhardt Restaurant & Cafe De Paris

Kulinárský kalendár. Culinary Calendar. Sarah Bernhardt Restaurant & Cafe De Paris Kulinárský kalendár Culinary Calendar Sarah Bernhardt Restaurant & Cafe De Paris h o t e l p a r i s p r a g u e Leden - Únor January - February Speciality z mořských plodů a ryb Specialities from seafood

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

SEZÓNNÍ NABÍDKA PENZION HERMES

SEZÓNNÍ NABÍDKA PENZION HERMES SEZÓNNÍ NABÍDKA PENZION HERMES POLÉVKY 280 ml PÓRKOVÝ KRÉM 45,- Hustý pórkový krém se smetanou a krutony Creamy leek soup with croutons PASTA 300 g LASAGNE S LOSOSEM 140,- Smetanové lasagne s lososem a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 5. ročník základní

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

U Toryka. Sídlo společnosti: Provozovna: Kontakt:

U Toryka. Sídlo společnosti: Provozovna: Kontakt: Zámecká restaurace U Toryka Sídlo společnosti: Provozovna: Kontakt: Duo Trading s.r.o. Zámecká restaurace U Toryka Tel.: +420 777 766 458 Nám. 14.Října 1307/2 Orlík nad Vltavou 116 Fax.:+420 380 120 458

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více