Klíčové internetové stránky pro dodatečnou informaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčové internetové stránky pro dodatečnou informaci"

Transkript

1

2 Klíčové internetové stránky pro dodatečnou informaci www4.dr-rath-foundation.org Zdravotní nadace Dr. Ratha Zdravotní nadace Dr. Ratha je nevýdělečná organizace, která se zabývá podmínkami zlepšení lidského zdraví na globální úrovni pomocí výzkumu, vzdělání a ochrany práv pacientů s cílem umožnit výběr přírodních léčebných terapií. Vědecké objevy zakladatele nadace, Dr. med. Matthiase Ratha, průkopníka výzkumu přírodního léčitelství, znamenají zásadní průlom v přírodním přístupu k léčbě srdečních chorob, rakoviny a celé řady dalších zdravotních problémů. Jeho vize, opírající se o rozsáhlý vědecký výzkum, zpřístupnila dosud netušený potenciál možnosti léčby těchto chorob pomocí přírodního přístupu. Výsledkem je, že Nadace se stala mimo jiné i nástrojem propagace přírodního léčitelství a ochrany práv pacientů na celém světě. 280

3 Internetová stránka o faktech EU Historické dokumenty publikované na internetové stránce o skutečnostech týkajících se EU dokazují, že předloha pro nedemokratickou bruselskou EU vznikla na rýsovacím prkně nacistických pohlavárů během 2. světové války. Zveřejnění této informace je začátkem konce nedemokratického experimentu bruselské EU. 281

4 Iniciativa Evropského referenda Iniciativa Evropské referendum je kampaní pro občany, kteří by měli mít právo hlasovat pomocí referenda, kdykoliv má dojít k výrazným změnám zákonů, které se jich týkají, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Momentálně tato kampaň zahrnuje petici pro Evropu pro lid s lidem; petici na odmítnutí tzv. Lisabonské smlouvy Evropské unie; a petici na referendum o přírodním léčitelství. Doposud podepsalo tyto petice více než čtvrt milionu lidí v celé Evropě. Mezinárodní Aliance pro zdraví, mír a sociální spravedlnost Mezinárodní Aliance pro zdraví, mír a sociální spravedlnost je globální hnutí, jehož cílem je vytvořit zdravý, mírumilovný a spravedlivý svět pomocí sjednocení všech lidí bez ohledu na národnost, kulturu, rasu nebo náboženské vyznání ve společném úsilí dosáhnout těchto cílů. Zve všechny jedince a organizace (jak na národní, tak nadnárodní úrovni), aby se připojili a spolupracovali na cestě k dosažení lepšího světa. 282

5 Projekt NT2: výzva k druhému norimberskému tribunálu Původní norimberský tribunál byl součástí úsilí americké vlády a vlád spojeneckých sil s cílem stanovit odpovědnost za 2. světovou válku a popohnat k odpovědnosti ty, kteří se dopustili zločinů proti lidskosti. V letech 1945 a 1948 se konalo několik těchto procesů v Justičním paláci německého města Norimberku, z nichž nejdůležitějším byla kauza proti petrochemickému a farmaceutickému kartelu IG Farben. Výkonní ředitelé a manažeři tohoto kartelu byli podle slov vrchního amerického žalobce Telforda Taylora jedni z nejhorších válečných zločinců, bez jejichž přispění by 2. světová válka vůbec nebyla možná. Nicméně, zatímco původní tribunál popohnal kartel IG Farben k odpovědnosti, podařilo se mu jen zčásti učinit přítrž jeho zločinům. Během několika málo let po ukončení procesů farmaceutický kartel opět zapustil kořeny v poválečném světě. Od té doby se kartelu pomocí zavádějícího, klamného a nesmírně nákladného marketingu v oblasti léčiv, nezřídka s fatálními vedlejšími účinky, podařilo vytvořil multimiliardové dolarové trhy, jejichž absolutní prioritou není vymýcení, nýbrž šíření chorob. Zatímco se farmaceutický průmysl snaží vyvolat na veřejnosti dojem spasitele, napomáhajícího vymýtit ty nejhorší endemické nemoci ve světě, tyto nemoci naopak šíří a tříská z nich kapitál. Nejhorší na tom ale je, že farmaceutický průmysl navíc ignoruje, tají a dělá vše možné pro to, aby znemožnil účinné, bezpečné a vědecky osvědčené přírodní terapie, s jejichž pomocí by bylo možné ty nejhorší endemické choroby ve světě opravdu vymýtit. Cílem projektu NT-2 tak je, iniciovat druhý Norimberský tribunál jako prostředek, který by spolehlivě a jednou provždy učinil přítrž zločinnému řádění farmaceutického kartelu. 283

6 Zisk nad život Po šedesátiletém mlčení, internetový archiv Profit Over Life (Zisk nad život) zpřístupnil světové veřejnosti záznamy z procesů s válečnými zločinci v Norimberku z koncernu IG Farben, největšího chemického a farmaceutického nadnárodního koncernu první poloviny 20. století. Desetitisíce dokumentů obsažené v archivu jednoznačně dokumentují, že 2. světová válka, která stála víc než 60 milionů lidí život, byla plánovaná a financovaná kartelem IG Farben, kterou tehdy tvořily firmy Bayer, BASF, Hoechst a další. Zveme studenty, učitele, akademické badatele, politiky a miliony lidí, aby používali tohoto archivu jako zdroje pro lepší pochopení dějin. To je obzvlášť důležité, protože zájmy nadnárodních korporací dodnes pokračují v používání vojenské síly k dosažení svých globálních cílů. 284

7 Odmítejte EU! Pro občany Spojeného království Velké Británie je odhalení nacistických kořenů bruselské EU zcela mimořádnou provokací. Poté, co už dvakrát v minulosti za 1. a 2. světové války sehráli kritickou úlohu v záchraně Evropy před jejím uchvácením petrochemickým a farmaceutickým kartelem a jeho politickými satrapy, jsou nyní konfrontováno s pravděpodobností, že nesmírné lidské oběti jejich rodáků přišly vniveč. Podrobením se Lisabonské smlouvě a bruselské EU, životy t.č. šedesáti milionů obyvatel Velké Británie včetně těch ještě nenarozených, by se ocitly pod jhem těch samých zájmů, jež usilovaly o dobytí a uchvácení kontroly nad Velkou Británii už dvakrát předtím. Obyvatele Velké Británie proto naléhavě prosíme, aby pomohli šířit informace obsažené na internetové stránce Reject the EU! (Řekněte NE! EU) ve své rodině, mezi kamarády, kolegy v práci, spoluobčany v obci, a aby navíc konfrontovali své politické zástupce na lokální, regionální, národní a evropské úrovni. 285

8 Předávka života Internetová stránka Realy of Life (Předávka života) popisuje, jak 13. listopadu 2007 víc než 30 přeživších vyhlazovací tábor v Osvětimi a další koncentrační tábory, se sešli v Polsku na jednodenní konferenci v Osvětimi. Opíraje se o své jedinečné morální krédo, tato zcela mimořádná skupina lidí se rozhodla vložit se celou vahou tohoto kréda do diskuse o budoucnosti Evropy. V tiché slavnosti všichni, jimž bylo souzeno toto peklo na zemi přežít, se podělili o své zkušenosti z minulosti a připojili se k návrhu na ústavu pro Evropu s lidem, pro lid. Na organizaci konference se spolupodílela Zdravotní nadace Dr. Ratha, nevýdělečná organizace, která se už drahnou dobu aktivně podílí na odhalování podvodné a zavádějící povahy obchodování farmaceutických koncernů s nemocí a která jasně ukazuje, že hnacím principem tohoto průmyslu byla za 2. světové, stejně jako je dnes, absolutní priorita zisku nad životem. Coby uznání této práce nadace zároveň převzala od přeživších obětí Osvětimi Předávku života spolu se symbolickým požadavkem, udržet vzpomínku na Osvětim do budoucna živou. 286

9