Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, Brno Bosonohy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy"

Transkript

1 Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 39_základní zásady kótování Téma: Základy normalizace v technickém a odborném kreslení Autor: Ing. Lucie Hladká Číslo: VY_32_INOVACE_OK 39.pdf Datum: Ročník: 1. ročník SOU, obor tesař Anotace: V materiálu jsou uvedeny základní zásady a typy kótování

2 VYUČOVACÍ HODINA ČÍSLO: 28a DATUM: ZÁKLADNÍ ZÁSADY KÓTOVÁNÍ OBECNĚ

3 Pro zhotovení stavebních konstrukcí musíme na výkresech označit jejich velikost. Skutečný rozměr je ve stavebních výkresech udán čísly v [mm] tzv.,,kótami. Kóta = skutečný rozměr bez ohledu na měřítko. Kótovací čáry se kreslí tenkou plnou čarou

4 Ve výkresech stavebních objektů pozemních staveb a stavebních konstrukcí se kótují: a) Délkové rozměry v milimetrech (jednotky se neuvádí)

5 b) Výškové úrovně Uvádí se v metrech na 3 desetinná místa (bez jednotky) v absolutních hodnotách v relativních hodnotách Za výchozí vodorovnou vztažnou rovinu se u stavebních objektů volí úroveň povrchu podlahy prvního nadzemního podlaží. c) Rovinné úhly ve stupních, jednotky se k hodnotám kót připisují (např d) Sklony rovinných ploch s poměrem 1:x nebo v procentech, popřípadě v promilých, připisují se vždy značky % a

6 KÓTOVACÍ A POMOCNÉ ČÁRY Zdroj obrázku: KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Vyd.1.Brno:Vysokéučení technické, Fakulta stavební, 2005, 157 s. ISBN

7 KÓTOVACÍ A POMOCNÉ ČÁRY Zdroj obrázku: KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Vyd.1.Brno:Vysokéučení technické, Fakulta stavební, 2005, 157 s. ISBN

8 Kótovací čáry se ukončují při kótování: a) Délkových rozměrů hraničícími úsečkami o sklonu 45 doprava vzhledem k orientaci kótovací čáry. Zdroj obrázku : KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2005, 157 s. ISBN Zdroj obrázku : KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2005, 157 s. ISBN

9 b) Rovinných úhlů hraničícími šipkami c) Poloměrů a průměrů na kruhovém oblouku hraničícími šipkami doprava vzhledem k orientaci kótovací čáry. Zdroj obrázku : KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2005, 157 s. ISBN

10 SMĚR ČTENÍ VÝKRESŮ

11 KÓTY NA ŠIKMÝCH KÓTOVACÍCH ČARÁCH Zdroj obrázku: KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Vyd.1.Brno:Vysokéučení technické, Fakulta stavební, 2005, 157 s. ISBN

12 KÓTOVÁNÍ SKLONU Sklon lze vyjádřit v procentech nebo promilých, případně poměrem h:b kdeh je výška a b je šířka sklonné roviny. Na stavebních výkresech se sklonné plochy v půdorysu označují šipkou kreslenou ve směru klesání (s výjimkou schodiště a ramp kde se uvádí stoupání). Nad šipkou se uvede číselný údaj hodnoty sklonu. Ve svislém řezu se sklon označíotevřenou šipkou s číselným údajem b h h= 5 h/b = 5:100 = 5% b= 100

13 VÝŠKOVÉ KÓTY a)v absolutních hodnotách (=nadmořských výškách); na výkrese se musí uvést použitý výškový systém (např. Baltský výškový systém BPV, místní výškový systém 255,260 m n.m.);

14 VÝŠKOVÉ KÓTY b) v relativních hodnotách; relativní výška se vztahuje ke zvolené základní úrovni označené 0,000; výškové úrovně nad základní úrovní se označí kótou znaménkem + (plus), úrovně pod zvolenou základní úrovní se označíseznaménkem (mínus). Za základní úroveň 0,000 u objektů pozemních staveb se volí úroveň podlahy prvního nadzemního podlaží.

15 VÝŠKOVÉ KÓTY V ŘEZU Zdroj obrázku : KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2005, 157 s. ISBN Zdroj obrázku : KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2005, 157 s. ISBN

16 VÝŠKOVÉ KÓTY V PŮDORYSU Zdroj obrázku : KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Vyd.1.Brno:Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2005, 157 s. ISBN

17 VÝŠKOVÉ KÓTY V PŮDORYSU Zdroj obrázku : KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Vyd.1.Brno:Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2005, 157 s. ISBN

18 ODKAZOVÉ ČÁRY Kreslíme tenkou plnou čarou. Slouží k bližšímu popisu Jednoduché Sdružené

19 KÓTOVÁNÍ PRŮŘEZŮ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ