U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu Rada města Chebu"

Transkript

1 Č. j.: MUCH 92280/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 19. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 494/19/2016 mat. č. 519/2016 Schválení programu program 19. schůze Rady města Chebu s tím, že nový materiál č. 546/2016 se zařazuje jako bod č. 15. Usnesení RM č. 495/19/2016 mat. č. 520/2016 Volba ověřovatelů zápisu v o l í ověřovateli zápisu RSDr. Jana Votrubu a paní Evu Hornou. Usnesení RM č. 496/19/2016 mat. č. 521/2016 Zpráva starosty a místostarostů b e r e n a v ě d o m í zprávu starosty a místostarostů. Usnesení RM č. 497/19/2016 mat. č. 527/2016 Zpráva o hospodaření společnosti Lesy města Chebu, s.r.o. za rok 2015 jako orgán vykonávající působnost jediného společníka obchodní společnosti Lesy města Chebu s.r.o. b e r e n a v ě d o m í zprávu o hospodaření společnosti Lesy města Chebu, s.r.o., za rok 2015, - vypořádání hospodářského výsledku společnosti Lesy města Chebu, s.r.o. dle návrhu uvedeného v

2 důvodové zprávě; výsledek hospodaření za rok 2015 činí ,67 Kč a nerozdělený zisk minulých let činí 0,61 Kč, - dle návrhu jednatele společnosti rozdělení sumy výsledku hospodaření za rok 2015 a nerozděleného zisku minulých let následovně: celková částka k rozdělení činí ,28 Kč, z níž 70 %, tj ,28 Kč (před zdaněním 15% srážkovou daní) obdrží vlastník, 15 %, tj ,00 Kč (hrubá mzda) obdrží zaměstnanci, 10 %, tj ,00 Kč (hrubá mzda) obdrží jednatelé -. za 10 měsíců výkonu funkce ,- Kč (hrubá mzda) a. za 2 měsíce výkonu funkce ,- Kč (hrubá mzda), 5 %, tj ,00 Kč (hrubá mzda) členové dozorčí rady. Usnesení RM č. 498/19/2016 mat. č. 542/2016 Změna dokumentace ISVS po projednání s atestačním střediskem předložený materiál Dokumentace informačního systému města Cheb obsahující části: 1. Informační koncepce agendy úřadu (příloha) 2. Bezpečnostní politika Systémová bezpečnostní příručka Činnost bezpečnostního správce Bezpečnostní směrnice pro uživatele Bc. Martinu Trnkovi, vedoucímu odboru informatiky, předložit schválenou dokumentaci atestačnímu středisku k provedení závěrečné atestace. Usnesení RM č. 499/19/2016 mat. č. 525/2016 Návrh na úpravu schváleného závazného ukazatele pro rok 2016 objemu prostředků na platy u Západočeského divadla v Chebu, příspěvkové organizace úpravu závazného ukazatele pro rok 2016 objem prostředků na platy u: - Západočeského divadla v Chebu, příspěvkové organizace se navyšuje o ,- Kč, tj. objem prostředků na platy na rok 2016 bude po úpravě činit ,- Kč, Ing. Ladislavě Holcové, vedoucí odboru finančního, v termínu do informovat uvedenou organizaci o úpravě stanoveného závazného ukazatele pro rok 2016 objemu prostředků na platy. Usnesení RM č. 500/19/2016 mat. č. 526/2016 Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2

3 Podání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekty: A. Pořízení domácích kompostérů B. Doplnění systému sběru tříděného a biologicky rozložitelného komunálního odpadu 1. podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí v rámci 40. výzvy na projekt Pořízení domácích kompostérů, 2. podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí v rámci 41. výzvy na projekt Doplnění systému sběru tříděného a biologicky rozložitelného odpadu, 3. podmínky Smlouvy o spolupráci města Cheb, obce Pomezí nad Ohří a obce Lipová, s o u h l a s í 1. se zajištěním předfinancování projektů ve výši 100 % celkových nákladů projektů z rozpočtu města Chebu, tj. celkem ,16 Kč, z toho ,- Kč na projekt Pořízení domácích kompostérů a ,16 Kč na projekt Doplnění systému sběru tříděného a biologicky rozložitelného odpadu, 2. s výší spolufinancování projektů ve výši 15 % celkových způsobilých nákladů projektů a 100 % případných nezpůsobilých nákladů projektů, d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu zajistit financování projektů ve výše uvedené struktuře do návrhu rozpočtu na rok 2017, Ing. Petru Navrátilovi, starostovi města, předložit ke schválení zajištění financování projektů Zastupitelstvu města Chebu dne Usnesení RM č. 501/19/2016 mat. č. 541/2016 Bytové a nebytové záležitosti 1) na základě výjimky ze Zásad pronájmu bytů ve vlastnictví města Chebu minimální výši nájemného při nabídce pronájmu nově rekonstruovaných bytů v domě v Chebu č.p. 8, Šlikova 11 pro elektronickou aukci nájemného takto: a) byt č. 7, 1+3 o celkové výměře 106,87 m2 (včetně komory 7,10 m2 a sklepní kóje 9,87 m2) min. výše nájemného 55 Kč/m2/měsíc, b) byt č. 9, 1+1 o celkové výměře 48,90 m2 (sklepní kóje 5,60 m2) min. výše nájemného 75 Kč/m2/měsíc, c) byt č. 10, 1+4 o celkové výměře 119,80 m2 (včetně komory 7,60 m2 a sklepní kóje 4,20 m2) min. výše nájemného 55 Kč/m2/měsíc, 2) uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2491, v Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3

4 ulici K Nemocnici, č. o. 32, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 7387 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č pro město Cheb; byt č. 1 o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 61,06 m2 (sklepní kóje o podlahové ploše 2,16 m2), s,.,, na dobu určitou 1 rok, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 47,37 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši jednoho měsíčního předpisu. 3) uzavření nájemní smlouvy v režimu svépomocné opravy k bytu číslo 02, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 515 v ulici Dlouhá, č.o. 14, který je součástí pozemku par.č.st. 240/1 v k.ú. Cheb, o velikosti 1+2 s příslušenstvím, podlahová plocha 68,73 m2 (byt bez sklepa a bez sklepní kóje) se,.,,, podle pravidel pronájmu uvedených v Čl. IVb Zásad. Zpracovaný položkový rozpočet spol. CHETES s.r.o. je v celkové výši ,94 Kč (cena bez DPH), tedy částka, která bude stanovena k zápočtu proti předpisu nájemného, jako uznatelné náklady činí Kč (70 % rozpočtu), 4) uzavření nové nájemní smlouvy k bytu číslo 23, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2199, v ulici Malé náměstí, č. o. 7, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 6394 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 61,39 m2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 2,76 m2), s bývalým nájemcem,.,,, na dobu určitou 3 měsíce, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 50 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, s tím, že bude zastaveno řízení o vyklizení bytu, 5) na základě výjimky ze Zásad pronájmu bytů v domech pro seniory a osoby zdravotně postižené ve vlastnictví města Chebu, uzavření nájemní smlouvy z důvodu hodného zvláštního zřetele (zdravotní důvody) k prvnímu vhodnému uvolněnému bytu v domě pro seniory a osoby zdravotně postižené o velikosti 1+1 s příslušenstvím, se společnými nájemci,.,,,.,,, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 50 Kč/m2/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace a se stanovením povinnosti složit jistotu ve výši jednoho předpisu nájemného a úhrad za služby, 6) na základě výjimky ze Zásad pronájmu bytů ve vlastnictví města Chebu, uzavření nájemní smlouvy k bytu číslo 02, v bytovém domě v městě Chebu, č.p. 2330, v ulici K Viaduktu, č. o. 5, který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 6571/6 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb; byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím, o podlahové ploše 36,87 m2 (včetně podlahové plochy sklepní kóje 1,62 m2),,.,,, na dobu určitou 1 roku, za smluvní nájemné (sjednané dohodou) ve výši 57,20 Kč/měsíc, které může být navyšováno indexem růstu inflace, bez stanovení povinnosti složit jistotu, 7) ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni : a) s který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 3957 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+1 s příslušenstvím, o podlahové ploše 43,31 m2 (včetně sklepní kóje 2,65 m2), za předpokladu, že byt bude vyklizen a bude způsobilý k dalšímu pronájmu, b) který je součástí pozemku parcelní číslo stavební 2502 v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, byt o velikosti 1+2 s příslušenstvím, o podlahové ploše 53,25 m2 (byt bez sklepa a sklepní kóje), za předpokladu, že byt bude vyklizen a bude způsobilý k dalšímu pronájmu, 8) uzavření nájemní smlouvy k prostoru sloužícímu podnikání č. 308 v domě v Chebu, č.p. 505, Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4

5 Kostelní, č.o. 2 který je součástí pozemku parcelní číslo st. 150 v k.ú., zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 431 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, v 1. nadzemní podlaží, 2 místnosti o celkové výměře 46,00 m2 se společností Randstad s.r.o., zastoupená prokuristkou, IČO , se sídlem Karla Engliše 519/11, Cheb, za roční nájemné ve výši Kč bez DPH (sazba 806 Kč/m2/rok dle Zásad ), které může být navyšováno indexem růstu inflace, na dobu určitou do , pro účel užívání jako kancelář pracovní agentury, 9) uzavření nájemní smlouvy k prostoru sloužícímu podnikání č. 501 v domě v Chebu, č.p. 793, K Nemocnici, č. o. 40, který je součástí pozemku parcelní číslo st. 1928, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 472 m2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb, 1. nadzemní podlaží, 3 místnosti o celkové výměře 46,80 m2, s, IČO , se sídlem Růžový Kopeček 1, Cheb za roční nájemné ve výši Kč bez DPH (sazba Kč/m2/rok dle Zásad ), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, pro účel využití jako realitní kancelář, 10) ukončení nájemní smlouvy k prostoru sloužícímu podnikání č. 301 v domě v Chebu, č.p. 491, nám. Krále Jiřího z Poděbrad, č. o. 40, s, IČO , se sídlem Cheb, Severní 2279/5 dohodou ke dni , 11) uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovité věci, kterou tvoří pozemek parcelní číslo a) st. 3206, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž, s,.,,, za nájemné stanovené na základě výsledků elektronické aukce ve výši 450 Kč/měsíc, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce pro účel využití garáž, b) st. 3207, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž, s,.,,, za nájemné stanovené na základě výsledků elektronické aukce ve výši 500 Kč/měsíc, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce pro účel využití garáž, c) st. 3210, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž, s,.,,, za nájemné stanovené na základě výsledků elektronické aukce ve výši 400 Kč/měsíc, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce pro účel využití garáž, d) st. 3218, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž, s,.,,, za nájemné stanovené na základě výsledků elektronické aukce ve výši 530 Kč/měsíc, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce pro účel využití garáž, e) st. 3231, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž, s,.,,, za nájemné stanovené na základě výsledků elektronické aukce ve výši 520 Kč/měsíc, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce pro účel využití garáž, f) st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž, s,,, za nájemné stanovené na základě výsledků elektronické aukce ve výši 400 Kč/měsíc, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce pro účel využití garáž, g) st. 4433, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž, s,.,,, za nájemné stanovené na základě výsledků elektronické aukce ve výši 400 Kč/měsíc, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce pro účel využití garáž, výše uvedené nemovité věci jsou zapsané v katastru nemovitosti pro obec Cheb, katastrální území Cheb, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb, na listu vlastnictví č. 1 pro město Cheb Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5

6 r u š í část usnesení RM 400/16/2016 ze dne , odst. 1, písm. b) ve věci uzavření nájemní smlouvy k bytu, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru SM v termínu do realizovat usnesení rady města Usnesení RM č. 502/19/2016 mat. č. 524/2016 Další právní jednání a záležitosti I. Schválení dodatku č. 2 k Dohodě, kterou se stanovují Obchodní podmínky pro zimní údržbu místních komunikací a čištění komunikací a veřejných prostranství. II. Schválení Operačního plánu zimní sněhové služby na období od I. Dodatek č. 2 k Dohodě, kterou se stanovují Obchodní podmínky pro zimní údržbu místních komunikací (zimní sněhovou službu) a čištění komunikací a veřejných prostranství mezi městem Cheb a společností CHETES s.r.o., se sídlem Pelhřimovská 2268/1, Cheb, IČ , ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy II. Operační plán zimní sněhové služby za podmínek uvedených v Dodatku č. 2, který tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy p o v ě ř u j e Ing. Petra Navrátila, starostu, podepsáním Dodatku č. 2 dohody, kterou se stanovují Obchodní podmínky pro zimní údržbu místních komunikací a čištění komunikací a veřejných prostranství, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru správy majetku a Iljovi Mlátilíkovi, jednateli společnosti CHETES s.r.o. zajistit uzavření Dodatku č. 2 v termínu do Usnesení RM č. 503/19/2016 mat. č. 536/2016 Opakovaná informace k obslužné komunikaci mezi obchvatem a Průmyslovým parkem b e r e n a v ě d o m í informaci o obslužné komunikaci mezi obchvatem a Průmyslovým parkem, p o v ě ř u j e Ing. Petra Navrátila, starostu města, jednat s firmou Accolade o případné opravě obslužné komunikace po dostavbě Průmyslového parku. Usnesení RM č. 504/19/2016 mat. č. 539/2016 Informace o stavu bytu č. 3, Jateční 476/2, Cheb Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6

7 b e r e n a v ě d o m í informaci o stavu bytu č. 3, Jateční 476/2, Cheb, Ing. Pavlu Vančovi, vedoucímu odboru SM, zajistit dokumentaci pro zajištění statiky domu Jateční 476/2, Cheb, a předložit radě města k projednání informaci o postupu v lednu Usnesení RM č. 505/19/2016 mat. č. 540/2016 Návrh rozdělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón pro rok 2016 a přiznání podílu z rozpočtu města Chebu. mění usnesení Rady města Chebu č. 285/12/2016 ze dne tak, že z návrhu rozdělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón pro rok 2016 a přiznání finančního podílu z rozpočtu města Chebu na opravy nemovitých kulturních památek se vypouští bod č. 7 (Chebský hrad), d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chebu změnu usnesení ZM č. 163/20/2016 ze dne tak, že z návrhu rozdělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón pro rok 2016 a přiznání finančního podílu z rozpočtu města Chebu na opravy nemovitých kulturních památek se vypouští bod č. 7 (Chebský hrad), Mgr. Daniele Seifertové, místostarostce, předložit výše uvedený materiál ke schválení na zasedání Zastupitelstva města Chebu dne Usnesení RM č. 506/19/2016 mat. č. 528/2016 Žádost,.,, o dotaci z rozpočtu města Chebu 2016 ve výši Kč na úhradu nákladů spojených s jeho účastí na MS v terénním triatlonu na Hawaii poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu 2016 ve výši Kč,.,,, na úhradu nákladů za letenku na MS v terénním triatlonu na Hawaii. Fiananční prostředky budou poskytnuty z rozpočtu města takto: - odbor ŠTaK Kč - odbor Fin (dotace z rozpočtu města - starosta) Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 7

8 Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK, vyrozumět žadatele o usnesení RM a uzavřít s ním veřejnoprávní smlouvu do Usnesení RM č. 507/19/2016 mat. č. 523/2016 Městská knihovna v Chebu, příspěvková organizace - Žádost o úpravu rozpočtu 2016 n e v y h o v u j e žádosti příspěvkové organizace Městská knihovna v Chebu o úpravu rozpočtu převod z položky Energie ve výši 100 tis. Kč na položku Materiál ve výši 70 tis. Kč a Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 30 tis. Kč. Mgr. Martinu Chárovi, vedoucímu odboru ŠTaK vyrozumět ředitelku příspěvkové organizace o usnesení Rady města Chebu v termínu do Usnesení RM č. 508/19/2016 mat. č. 546/2016 Probační a mediační služba, středisko Cheb - žádost o podporu pro realizaci projektu s názvem: Programy zaměřené na přijetí odpovědnosti za spáchaný trestný čin n e s o u h l a s í s podporou realizace projektu s názvem: Programy zaměřené na přijetí odpovědnosti za spáchaný trestný čin pro Probační a mediační službu ČR, středisko Cheb se sídlem Lidická 2, Cheb , Bc. Anně Doubkové, vedoucí odboru SvZ, - informovat o přijatém usnesení RM Probační a mediační službu ČR, středisko Cheb, Lidická 2, Cheb v termínu do , - předložit Zastupitelstvu města Chebu informaci o usnesení Rady města Chebu dne Usnesení RM č. 509/19/2016 mat. č. 529/2016 Schválení výpůjčky nemovitých věcí pozemků ve prospěch města Cheb výpůjčku pozemku ve prospěch města Cheb o velikosti 2090 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 258/1 ostatní plocha o celkové výměře 4805 m2, pozemku parcelní číslo 258/12 ostatní plocha o výměře 183 m2, pozemku o velikosti 2886 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 258/15 ostatní plocha o celkové výměře 7089 m2, pozemku parcelní číslo 258/16 ostatní plocha o výměře 280 m2, pozemku o velikosti 582 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 258/18 ostatní plocha o celkové výměře 688 m2, pozemku parcelní číslo 258/28 ostatní plocha o výměře 35 m2, pozemku Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 8

9 parcelní číslo 258/29 ostatní plocha o výměře 7 m2, vše v k. ú. Hradiště u Chebu a dále pozemku o velikosti 1332 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 294/3 ostatní plocha o celkové výměře 3986 m2 v k. ú. Dolní Dvory, ve vlastnictví Karlovarského kraje Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o., se sídlem Chebská 282, Sokolov, IČO , za účelem realizace stavby Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/606 v městské části Cheb Dolní Dvory I. a II. etapa, na dobu určitou do vypořádání majetkových poměrů k předmětu výpůjčky, nejpozději do , Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního zabezpečit administraci smlouvy o výpůjčce a její zaslání k podpisu druhé smluvní straně do Usnesení RM č. 510/19/2016 mat. č. 530/2016 Propachtování nemovité věci ve vlastnictví města Cheb části pozemku propachtování hmotné nemovité věci - pozemku o výměře 60 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 2069/9 ostatní plocha o celkové výměře 2236 m2 v k.ú. Cheb na dobu neurčitou s šesti měsíční výpovědní dobou za účelem užívání jako pozemek pod předzahrádkou pro,.,,, za smluvní pachtovné ve výši Kč/kalendářní rok, tj. 200 Kč/m2/rok, s možností upravovat pachtovné maximálně o míru inflace vyjádřenou procentním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněného Českým statistickým úřadem, počínaje rokem 2018; Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zabezpečit realizaci přijatého usnesení a odeslat návrh pachtovní smlouvy druhé smluvní straně do Usnesení RM č. 511/19/2016 mat. č. 531/2016 Další právní jednání částečná změna usnesení Rady města Chebu částečnou změnu usnesení RM č. 367/14/2016 ze dne spočívající ve změně parcelního čísla pozemku, jehož část je předmětem nájmu, kdy text usnesení v původním znění viz příloha číslo 1 důvodové zprávy, se nahrazuje textem: propachtování nemovité věci - pozemku o výměře 15 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 3624 ostatní plocha o celkové výměře m2 v k. ú. Cheb na dobu neurčitou s šesti měsíční výpovědní dobou za účelem umístění předzahrádky k restauraci IČO za smluvní pachtovné ve výši Kč/kalendářní rok, tj. 300 Kč/m2/rok s možností upravovat pachtovné maximálně o míru inflace vyjádřenou procentním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněného Českým statistickým úřadem počínaje rokem 2018, Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 9

10 Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb zabezpečit administraci pachtovní smlouvy a její odeslání druhé smluvní straně do Usnesení RM č. 512/19/2016 mat. č. 532/2016 Pronájem hmotné nemovité věci části pozemků pronájem pozemku o velikosti m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 2543/1 trvalý travní porost o celkové výměře m2 a pozemku o velikosti 50 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 2543/12 trvalý travní porost o celkové výměře m2, vše v k. ú. Cheb, označených v plánku viz příloha důvodové zprávy, na dobu určitou od do , za účelem zřízení staveniště a vnitrostaveništní komunikace, za sjednané nájemné ve výši 30 Kč/m2/kalendářní rok + DPH ve výši stanovené platnými předpisy o dani z přidané hodnoty ke dni zdanitelného plnění, pro společnost Povodí Ohře, státní podnik, IČO: , se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ , Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, zabezpečit zpracování nájemní smlouvy a její doručení nájemci k podpisu do Usnesení RM č. 513/19/2016 mat. č. 533/2016 Další právní jednání propachtování hmotných nemovitých věcí pozemků společnosti Lesy města Chebu s.r.o., za účelem realizace lesního a vodního hospodářství úprava pachtovného v návaznosti na plnění podmínek lesního hospodářského plánu 1. schvaluje uzavření dodatku číslo 2 měnící aktuálně uzavřenou pachtovní smlouvu číslo MaP/10696/2014-O z důvodu snížení pachtovného za pozemky propachtované za účelem realizace lesního i vodního hospodářství v rozsahu plné správy propachtovaného majetku, společnosti Lesy města Chebu s.r.o., IČO: , se sídlem Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ , které se nacházejí na území České republiky a jsou ve vlastnictví města Cheb, z Kč/kalendářní rok na Kč/kalendářní rok v návaznosti na plnění podmínek lesního hospodářského plánu, 2. schvaluje uzavření dodatku číslo 1 měnící aktuálně uzavřenou pachtovní smlouvu číslo MaP/10695/2014-O z důvodu zvýšení pachtovného za pozemky propachtované za účelem realizace lesního hospodářství v rozsahu plné správy propachtovaného majetku, společnosti Lesy města Chebu s.r.o., IČO: , se sídlem Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ , které se nacházejí na území Spolkové republiky Německo a jsou ve vlastnictví města Cheb, z Kč/kalendářní rok na Kč/kalendářní rok v návaznosti na plnění podmínek lesního hospodářského plánu, Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního, Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 10

11 zabezpečit zpracování dodatků pachtovních smluv a jejich doručení pachtýři k podpisu do Usnesení RM č. 514/19/2016 mat. č. 534/2016 I. Zřízení služebnosti inženýrské sítě na nemovitých věcech v majetku města Chebu II. Částečná změna usnesení Rady města Chebu I. 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění, provozování a údržbě stavby sjezdu na části služebného pozemku parcelní č. 1111/72, v katastrálním území a obci Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. 1111/62, v katastrálním území a obci Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci provede na svůj náklad zpevnění povrchu na části p. p. č. 1111/72, k. ú. Cheb o celkové výměře cca 15 m2. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH). Vlastník oprávněné nemovité věci při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena po dobu životnosti stavby; 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování kanalizační přípojky v délce cca 41 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č a pozemku parcelní č. 2175/8, v katastrálním území Cheb obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku parcelní č. st. 1852, jehož součástí je budova s č. p. 749, v katastrálním území Cheb obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě jednorázový poplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (8.200 Kč bez DPH) a při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění, provozování a údržbě stavby sjezdu na části služebného pozemku parcelní č. 291/155 a pozemku parcelní č. 1426, v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb, ve prospěch oprávněného vlastníka nemovité věci - pozemku p. č. 291/146, v katastrálním území Háje u Chebu, obec Cheb. Vlastník oprávněné nemovité věci provede na svůj náklad zpevnění povrchu na části p. p. č. 291/155 a p. p. č. 1426, k. ú. Háje u Chebu, obec Cheb, o celkové výměře cca 20 m2. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH). Vlastník oprávněné nemovité věci při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti dále uhradí správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena po dobu životnosti stavby; II. 1. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 376/15/2013 ze dne , bod č. I./2., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2016, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v celkové délce 67,5 běžných metrů a 1 ks přípojkové skříně do 1 m2, na části služebného pozemku parcelní č. 2065/3, pozemku parcelní č. 2127/3, pozemku parcelní č. 2130/1, pozemku parcelní č. 2130/8 a pozemku parcelní č. 2138/2, v katastrálním území Cheb, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., IČO , se sídlem Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 11

12 Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Strana oprávněná uhradila při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH). Strana oprávněná uhradí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. částečnou změnu usnesení Rady města Chebu č. 446/18/2014 ze dne , bod č. I./7., kdy se původní znění uvedeného bodu usnesení ruší a nahrazuje tímto novým zněním: uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25, odst. 4, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dle geometrického plánu č /2016, spočívající v právu umístění a provozování kabelového vedení NN v celkové délce 255,5 běžných metrů, na části služebného pozemku parcelní č. 958/35, pozemku parcelní č. 959/1, pozemku parcelní č. 960 a pozemku parcelní č. 961, v katastrálním území Podhrad, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného z věcného břemena společnost ČEZ Distribuce, a.s. IČO , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., IČO , se sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ Strana oprávněná uhradila při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH). Strana oprávněná doplatí při podpisu smlouvy o zřízení osobní služebnosti zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy straně povinné ze služebnosti doplatek ve výši Kč včetně 21 % DPH (3.400 Kč bez DPH) a dále správní poplatek za vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit vypracování a podpis smluv výše uvedených do Usnesení RM č. 515/19/2016 mat. č. 535/2016 Zřízení služebností na nemovitých věcech v majetku města Chebu 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění a provozování vodovodu a jeho ochranného pásma v délce 172,14 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 139/3, pozemku parcelní č. 139/4, pozemku p. č. 139/39, pozemku parcelní č. 136/1 a pozemku parcelní č. 236/1, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti Accolade CZ IX, s.r.o., člen koncernu, IČO , se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 2. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění a provozování STL plynovodu a jeho ochranného pásma v délce 167,91 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 139/3, pozemku parcelní č. 139/4, pozemku p. č. 139/39, pozemku parcelní č. 136/1 a pozemku parcelní č. 236/1, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti Accolade CZ IX, s.r.o., člen koncernu, IČO , se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě správní poplatek za vklad služebnosti do katastru Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 12

13 nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 3. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění a provozování splaškové kanalizace a jejího ochranného pásma v délce 102,67 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 139/3, pozemku parcelní č. 139/4 a pozemku p. č. 139/39, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti Accolade CZ IX, s.r.o., člen koncernu, IČO , se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; 4. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění a provozování dešťové kanalizace a jejího ochranného pásma v délce 75,29 běžných metrů na části služebného pozemku parcelní č. 139/3, pozemku parcelní č. 139/4 a pozemku p. č. 139/39, vše v katastrálním území Hradiště u Chebu, obec Cheb, pro žadatele a oprávněného ze služebnosti Accolade CZ IX, s.r.o., člen koncernu, IČO , se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17. Žadatel uhradí při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti jednorázový poplatek ve výši Kč včetně DPH ( Kč bez DPH) a uhradí při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě správní poplatek za vklad služebnosti do katastru nemovitostí. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou; Ing. Vlastimilu Habětínkovi, vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit vypracování a předání smluv výše uvedených do Ing. Petr Navrátil, v. r. Mgr. Daniela Seifertová, v. r. starosta města Chebu místostarostka města Chebu Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 13

Č. j.: MUCH 4297/2016

Č. j.: MUCH 4297/2016 Č. j.: MUCH 4297/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 1. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 80554/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu konané

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

Č. j.: MUCH 89317/2015

Č. j.: MUCH 89317/2015 Č. j.: MUCH 89317/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 15. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu

Usnesení RM č. 198/8/2016 mat. č. 197/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 33726/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. schůze Rady města

Více

Č. j.: MUCH 82078/2016

Č. j.: MUCH 82078/2016 Č. j.: MUCH 82078/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 17. schůze Rady města Chebu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 14160/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 4. schůze Rady města Chebu konané

Více

Č. j.: MUCH 69514/2015

Č. j.: MUCH 69514/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 69514/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 12. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j.: MUCH 82175/2016

Č. j.: MUCH 82175/2016 Č. j.: MUCH 82175/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 18. schůze Rady města Chebu

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 100867/2016 28.11.2016 Zápis a usnesení z 12. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 28.11.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 15540/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 4. schůze

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74937/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 14. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 07.09.2015 ve 13.00 hodin Místo konání schůze:

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 99403/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 22. schůze

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009

P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Č.j: MUCH 73156/2009 KS P ř e h l e d u s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne 5. listopadu 2009 Usnesení RM č. 448/16/2009 mat. č. 431/2009 Zadávací podmínky veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 387/16/2016 mat. č. 405/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 70336/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 16. schůze Rady města

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 84003/2016 03.10.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 03.10.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel ,

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb tel , Spis : MaP 6/2017 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 190, 354 440 187 Č. j. MUCH/14760/2017-MaP V Chebu dne 20.02.2017 Z

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Č. j.: MUCH 91828/2015

Č. j.: MUCH 91828/2015 Č. j.: MUCH 91828/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 16. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

Č. j. MUCH 35036/2015

Č. j. MUCH 35036/2015 Č. j. MUCH 35036/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva

Více

U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 147/6/2016 mat. č. 155/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 28301/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 6. schůze Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) č. 289 rozpočtové opatření č. 4/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

Č. j.: MUCH 96279/2016

Č. j.: MUCH 96279/2016 Č. j.: MUCH 96279/2016 Usnesení z 20. schůze Rady města Chebu konané dne 10.11.2016 Usnesení RM č. 516/20/2016 mat. č. 568/2016 Schválení programu program 20. schůze Rady města Chebu s tím, že se do programu

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 79771/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 17. schůze

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 16425/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města

Více

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného

U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného Č. j.: MUCH 45042/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 49830/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 14. schůze Rady města Chebu konané

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 37939/2015 06.05.2015 Zápis a usnesení z 8. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 04.05.2015 ve 14:00 hod Místo konání schůze:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Č. j.: MUCH 90200/2016

Č. j.: MUCH 90200/2016 Č. j.: MUCH 90200/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. května 2015 č. 124 u p r a v e n á v e r z e a) výjimku ze směrnice č. 7/2011 Města Kynšperk nad Ohří ze dne 18.04.2011, čl. 2 a čl. 3 o Používání

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Hostinné, konané dne 20.09. 2017 1462/95/RM/2017 Schválení programu 95. schůze rady města program 95. schůze: 1. Schválení programu

Více

MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015

MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015 MUCH 12343/2015 MĚSTO CHEB odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zápis č. 3/2015 z jednání komise MBaD - elektronicky Předkládá: Zpracoval: Napsal: Renata Bártová tajemnice komise Vladimír Havlíček

Více

Č. j.: MUCH 40579/2015

Č. j.: MUCH 40579/2015 Č. j.: MUCH 40579/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 8. schůze Rady města Chebu

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

U S N E S E N Í z 59. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 59/ /1084)

U S N E S E N Í z 59. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 59/ /1084) U S N E S E N Í z 59. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 22. 10. 2013. (Usnesení č. 59/1065 59/1084) Č. j. ST/2608 /2013/51.2 Rada města Štramberka po projednání: 59/1065 Bere na vědomí Zprávu

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 24.2.2016 78/4/RM/2016 Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ TGM a gymnázium I.

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM

Majetkové záležitosti Komentář: 1) Prodloužení nájemních smluv k pozemkovým parcelám MK doporučuje RM 2) Prodloužení výpůjčky MK doporučuje RM Město Broumov Určeno RM č.: 42 Majetkové záležitosti K jednání: 09.05.2016 Předkladatel: Ing. Marie Mikulenková Podpis: Předloženo RM 04.05.2016 Projednáno: MK, Mgr. Špůr, starosta 02.05.2016 Komentář:

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 32663/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 9. schůze Rady města Chebu konané

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) č. 344 se zpětnou účinností od 23. 9. 2009 do 31. 12. 2009 uzavření dohody o provedení práce s XXX, kdy sjednaným pracovním úkolem

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. ledna 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 1/2017 a) uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby/zařízení (omezení

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 37. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 26. 09. 2016 Usnesením č. 37/556 schválila pořad 37. schůze rady obce konané dne 26. 09. 2016. Usnesením

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 24. února 2016 č. 45/2016 u p r a v e n á v e r z e účetní závěrku za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni (k 31.12.2015) dle zákona č. 563/1991

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne 26.10.2015 358/20/RM/2015 Zahájení a schválení programu 20. schůze Rady města Uherské Hradiště program 20. schůze rady města. 359/20/RM/2015 Zpráva o činnosti

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 29. června 2016 č. 183/2016 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 2/2016/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění.

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění. USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne 29.06.2015 1367 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 29.06.2015 1a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění. 1b) RM schvaluje ověřovatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 o velikosti 1+0 v domě. Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 947 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 71 o velikosti 1+1 v domě zvláštního určení na Masarykově ulici čp. 1400 v České Třebové, na dobu určitou, na 12 měsíců, od 1. listopadu 2013

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

Č. j.: MUCH 79377/2016

Č. j.: MUCH 79377/2016 Č. j.: MUCH 79377/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva

Více

MESTO KAROLINKA. USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Karolinky, konaného dne Z/19/2 schvaluje. Proti: O Zdržel se: O

MESTO KAROLINKA. USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Karolinky, konaného dne Z/19/2 schvaluje. Proti: O Zdržel se: O v MESTO KAROLINKA Radniční náměstí č. 42, 756 05 Karolinka USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Karolinky, konaného dne 14.09.2016 Při zahájení bylo přítomno 11 poslanců. Omluveni byli: Ing. Tomáš

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 12.12.2016 680/27/RM/2016 Prodej pozemku (H.V. a J.,V. E. a M.) I. Rada města navrhuje

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 765/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. schůze

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více