Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI"

Transkript

1 Městský obvod Pardubice VI Rozpočet - příjmy Rozpočet Schválená I.RO Schválená II. RO Schválená III. RO Schválená IV. RO změna změna změna změna - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Příjmy běžné - daňové: - Daň z přidané hodnoty , , ,2 0, ,0 0, ,2 0, ,2 - Podíl na daních , , , , ,0 - Transfer do rozpočtu města , , , , , ,2 - Ostatní transfery (životní prostředí) 2 431, , , , ,0 - Ostatní transfery (doprava) 2 574, , , , ,4 - Ost.daňové příjmy - část výtěžku za provoz. VHP 80,0-41,0 38,9 38,9 38,9 38,9 - Poplatky 2 595,0 10, ,0 0, ,0 34, ,0 180, ,0 - Správní poplatky 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 - Poplatky ze psů 90,0 90,0 90,0 19,0 109,0 6,0 115,0 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 - Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2 300, , ,0 15, ,0 174, ,0 Příjmy běžné - nedaňové: - Příjmy z vlastní činnosti 10,2 0,0 10,2 0,0 10,2 0,0 10,2 0,0 10,2 - Příjmy z poskytování služeb 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - Příjmy z pronájmu nemovitostí 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - Příjmy z úroků 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 - Přijaté sankční platby 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 1

2 Městský obvod Pardubice VI Rozpočet - příjmy Rozpočet Schválená I.RO Schválená II. RO Schválená III. RO Schválená IV. RO změna změna změna změna - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč - Ostatní činnosti j.n. 10,0 4,0 14,0 0,0 14,0 0,5 14,5 11,5 26,0 - Ostatní nedaňové příjmy 10,0 4,0 14,0 14,0 0,5 14,5 11,5 26,0 Přijaté dotace: - Neinvestiční přijaté dotace 18,0 0,0 18,0 0,0 18,0-18,0 0,0 120,0 120,0 - Dotace pro místní knihovny - Automatizace místních knihoven Městkého obvodu Pardubice VI 18,0 18,0 18,0-18,0 0,0 0,0 - Dotace na volby 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,3 0, ,3 16, ,8 311, ,3 Financování : - Změna stavu peněžních prostředků na BÚ 7 915, , , , , ,8 - Převod do sociálního fondu -215,0 215,0-215,0-215,0-215,0 FINANCOVÁNÍ CELKEM 7 700,6 0, ,6 0, , , ,8 0, ,8 Příjmy celkem: , , ,9 0, , , ,6 311, ,1 2

3 Městský obvod Pardubice VI Rozpočet - výdaje v roce Rozpočet Schválená I.RO Schválená II. RO Schválená III. RO Schválená IV. RO změna změna změna změna - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 11 - HOSPODÁŘSTVÍ 1 350,0 0, ,0 0, ,0 100, , ,0 - Místní rozhlasy 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 - Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 - Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy 400,0 400,0 400,0 100,0 500,0 500,0 - Údržba dopravních prostředků 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Výpočetní technika 250,0 250,0 250,0 250,0 250, PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 - Klub důchodců 10,0 10,0 10,0 10,0 10, VNITŘNÍ SPRÁVA 8 620,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 5, ,0 - Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI 1 010, , , , ,0 - Platy zaměstnanců 3 750, , , , ,0 - Náhrada platů v době nemoci 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 15,0 - Povinné pojistné 1 560, , , , ,0 - Povinné odvody 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - Provoz 2 280, , , , , ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3 190,0 0, ,0 0, ,0 70, ,0 450, ,0 - Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 - Regenerace zeleně prostoru před ZŠ Svítkov 200,0 200,0 200,0 200,0 100,0 300,0 - Regenerace zeleně ul. Na Návsi ve Starých Čívicích včetně doplnění mobiliáře 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 - Doplnění zeleně v ulicích Křemenská a K Besedě 0,0 3 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0

4 - Odstraňování černých skládek 100,0 Městský obvod Pardubice 100,0 VI 100,0 100,0 100,0 Rozpočet - výdaje v roce Rozpočet Schválená I.RO Schválená II. RO Schválená III. RO Schválená IV. RO změna změna změna změna - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - pokračování - Nákup materiálu 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - Pohonné hmoty a maziva 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 - DDHM 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 200,0 - Nákup služeb 1 500, , , , ,0 - Opravy a udržování 30,0 30,0 30,0 10,0 40,0 40,0 - PD, studie 100,0 100,0 100,0 100,0 100, DOPRAVA 6 710, , ,0 0, , , , , ,0 - Opravy komunikací a chodníků, služby 1 000, , , , ,0 - Rekonstrukce chodníků a zastávky MHD v Lánech na Důlku - I. Etapa 4 900, , , , ,0 - Rekonstrukce chodníků a zastávky MHD v Lánech na Důlku - převod do rozpočtu města 0, , , , , ,0 - Rekonstrukce komunikací po výstavbě kanalizace ve Svítkově II - spojovací ulice mezi ulicemi Kostnická a Hradčanská včetně chodníku pro pěší do ulice K Besedě 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Rekonstrukce chodníků U Trojice ve Svítkově 400,0 400,0 400,0 700, , ,0 - Rekonstrukce komunikadcí po výstavbě kanalizace ve Svítkově II - ulice U Bylanky 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 - Oprava komunikací na Opočínku 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 450,0 - Oprava komunikace v ul. Kokešova ve Starých Čívicích 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 300,0 500,0 - Oprava komunikace v ul. V Chaloupkách ve Starých Čívicích od čp. 63 na konec slepé místní komunikace 0,0 4 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

5 - Oprava úseků chodníků v havarijním stavu ve Starých Městský obvod Pardubice VI Čívicích podél I/2 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 Rozpočet - výdaje v roce Rozpočet Schválená I.RO Schválená II. RO Schválená III. RO Schválená IV. RO změna změna změna změna - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 27 - DOPRAVA - pokračování - Oprava chodníků v ul. Pražská v Popkovicích po kanalizaci podél I/2 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0-400,0 0,0 - Oprava chodníků v ul. Pražská (stará) v Popkovicích od zastávky MHD (naproti MŠ) po křižovatku ses st. silnicí I/2 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 - Oprava komunikací u hřbitova ve Svítkově 0,0 900,0 900,0 900,0 - PD Opravy a rekonstrukce MK v obvodě 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 - PD Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 - Odstraňování vraků 10,0 10,0 10,0 10,0 10, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3 510, , ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 - Čištění melioračních příkopů 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Monitoring a zaměření stávajících kanalizací 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 - Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem) 3 400, , , , ,0 - Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem) - převod do rozpočtu města 0, , , , , , ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA 40,0 40,0 100,0 140,0 0,0 140,0 0,0 140,0 - Podpora sportovních akcí v obvodě 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 - Poskytnuté dary 0,0 100,0 100,0 100,0 100, KULTURA 649,0 0,0 649,0 0,0 649,0 55,0 704,0 18,0 722,0 - Knihovny - ostatní osobní výdaje 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 - Knihovny - povinné pojistné 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 - Knihovny - nákup knih a časopisů 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - Knihovny - DDHM 10,0 5 10,0 10,0 10,0 10,0

6 - Knihovny - nákup materiálu Městský obvod - Statutární město Pardubice 40,0 Městský obvod Pardubice 40,0 VI 40,0 40,0 40,0 - Knihovny - plyn (Staré Čívice) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - Knihovny - nákup služeb 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - Knihovny - opravy 2,0 2,0 2,0 2,0 15,0 17,0 - Knihovny - programové vybavení - Automatizace místních knihoven Městského obvodu Pardubice VI 26,0 26,0 26,0 26,0 3,0 29,0 Rozpočet - výdaje v roce Rozpočet Schválená I.RO Schválená II. RO Schválená III. RO Schválená IV. RO změna změna změna změna - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 34 - KULTURA - pokračování - Ostatní osobní výdaje 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 - Nákup materiálu 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - Nákup služeb 80,0 80,0 80,0 30,0 110,0 110,0 - Životní jubilea 20,0 20,0 20,0 15,0 35,0 35,0 - Podpora kulturních akcí 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 - Oprava a údržba památek 50,0 50,0 50,0 10,0 60,0 60, VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA 2 436,0-127, ,9-100, , , , , ,1 - Dary obyvatelstvu 100,0 100,0 100,0 20,0 120,0 120,0 - Rezerva rady 53,0 2,9 55,9 55,9-19,3 36,6-1,5 35,1 - Rezerva rozpočtu - obecná 2 000,0-130, , , , , , ,0 - Rezerva rozpočtu - havarijní a krizová 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 - Volby 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 Výdaje celkem: , , , , ,6 311, ,1 6

7 Městský obvod Pardubice VI Rozpočet - příjmy IV. RO Schválená V.RO Schválená VI.RO Schválená VII.RO změna změna změna - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Příjmy běžné - daňové: - Daň z přidané hodnoty 9 426,2 0, ,2 0, , , ,7 - Podíl na daních , , , ,0 - Transfer do rozpočtu města , , , , ,7 - Ostatní transfery (životní prostředí) 2 431, , , ,0 - Ostatní transfery (doprava) 2 574, , , ,4 - Ost.daňové příjmy - část výtěžku za provoz. VHP 38,9 0,0 38,9 0,0 38,9 0,0 38,9 - Poplatky 2 819,0 10, ,0 0, ,0-30, ,0 - Správní poplatky 200,0 200,0 200,0-60,0 140,0 - Poplatky ze psů 115,0 115,0 115,0 115,0 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 5,0 5,0 5,0 5,0 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 10,0 10,0 10,0 10,0 - Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2 489, , ,0 30, ,0 Příjmy běžné - nedaňové: - Příjmy z vlastní činnosti 10,2 0,0 10,2 0,0 10,2-2,0 8,2 - Příjmy z poskytování služeb 10,0 10,0 10,0-2,0 8,0 - Příjmy z pronájmu nemovitostí 0,2 0,2 0,2 0,2 - Příjmy z úroků 70,0 70,0 70,0 30,0 100,0 - Přijaté sankční platby 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0-3,0 2,0 1

8 Městský obvod Pardubice VI Rozpočet - příjmy IV. RO Schválená V.RO Schválená VI.RO Schválená VII.RO změna změna změna - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč - Ostatní činnosti j.n. 26,0 0,0 26,0 0,0 26,0 13,0 39,0 - Ostatní nedaňové příjmy 26,0 26,0 26,0 13,0 39,0 Přijaté dotace: - Neinvestiční přijaté dotace 120,0 0,0 120,0 0,0 120,0 0,0 120,0 - Dotace pro místní knihovny - Automatizace místních knihoven Městkého obvodu Pardubice VI 0,0 0,0 0,0 0,0 - Dotace na volby 120,0 120,0 120,0 120,0 ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,3 0, , , ,8 Financování : - Změna stavu peněžních prostředků na BÚ , , , ,8 - Převod do sociálního fondu -215,0-215,0-215,0-215,0 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,8 0, ,8 0, ,8 0, ,8 Příjmy celkem: ,1 0, ,1 0, , , ,6 2

9 Městský obvod Pardubice VI Rozpočet - výdaje v roce IV. RO Schválená V.RO Schválená VI.RO Schválená VII.RO změna změna změna - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 11 - HOSPODÁŘSTVÍ 1 450,0 0, ,0 0, ,0-250, ,0 - Místní rozhlasy 200,0 200,0 200,0-100,0 100,0 - Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě 400,0 400,0 400,0-150,0 250,0 - Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy 500,0 500,0 500,0 500,0 - Údržba dopravních prostředků 100,0 100,0 100,0 100,0 - Výpočetní technika 250,0 250,0 250,0 250, PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 - Klub důchodců 10,0 10,0 10,0 10, VNITŘNÍ SPRÁVA 8 625,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 - Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI 1 010, , , ,0 - Platy zaměstnanců 3 750, , , ,0 - Náhrada platů v době nemoci 15,0 15,0 15,0 15,0 - Povinné pojistné 1 560, , , ,0 - Povinné odvody 10,0 10,0 10,0 10,0 - Provoz 2 280, , , , ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3 710,0 0, ,0 0, ,0-415, ,0 - Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy 700,0 700,0 700,0 700,0 - Regenerace zeleně prostoru před ZŠ Svítkov 300,0 300,0 300,0-70,0 230,0 - Regenerace zeleně ul. Na Návsi ve Starých Čívicích včetně doplnění mobiliáře 450,0 450,0 450,0-245,0 205,0 - Doplnění zeleně v ulicích Křemenská a K Besedě 250,0 20, ,0 270,0 270,0

10 - Odstraňování černých skládek 100,0 Městský obvod Pardubice 100,0 VI 100,0 100,0 Rozpočet - výdaje v roce IV. RO Schválená V.RO Schválená VI.RO Schválená VII.RO změna změna změna - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - pokračování - Nákup materiálu 50,0 50,0 50,0 50,0 - Pohonné hmoty a maziva 20,0 20,0 20,0 20,0 - DDHM 200,0 200,0 200,0-100,0 100,0 - Nákup služeb 1 500, , , ,0 - Opravy a udržování 40,0 40,0 40,0 40,0 - PD, studie 100,0-20,0 80,0 80,0 80, DOPRAVA 6 260,0 0, ,0 0, , , ,0 - Opravy komunikací a chodníků, služby 1 000, , , ,0 - Rekonstrukce chodníků a zastávky MHD v Lánech na Důlku - I. Etapa 4 900, , , , ,5 - Rekonstrukce chodníků a zastávky MHD v Lánech na Důlku - převod do rozpočtu města , , , , ,5 - Rekonstrukce komunikací po výstavbě kanalizace ve Svítkově II - spojovací ulice mezi ulicemi Kostnická a Hradčanská včetně chodníku pro pěší do ulice K Besedě 100,0 100,0 100,0 100,0 - Rekonstrukce chodníků U Trojice ve Svítkově 1 100, , , ,0 50,0 - Rekonstrukce komunikadcí po výstavbě kanalizace ve Svítkově II - ulice U Bylanky 100,0 100,0 100,0-100,0 0,0 - Oprava komunikací na Opočínku 450,0 450,0 450,0-195,0 255,0 - Oprava komunikace v ul. Kokešova ve Starých Čívicích 500,0 500,0 500,0-255,0 245,0 - Oprava komunikace v ul. V Chaloupkách ve Starých Čívicích od čp. 63 na konec slepé místní komunikace 300, ,0 300,0-25,0 275,0

11 - Oprava úseků chodníků v havarijním stavu ve Starých Městský obvod Pardubice VI Čívicích podél I/2 500,0 500,0 500,0-230,0 270,0 Rozpočet - výdaje v roce IV. RO Schválená změna V.RO Schválená změna VI.RO Schválená změna VII.RO - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 27 - DOPRAVA - pokračování - Oprava chodníků v ul. Pražská v Popkovicích po kanalizaci podél I/2 0,0 0,0 0,0 0,0 - Oprava chodníků v ul. Pražská (stará) v Popkovicích od zastávky MHD (naproti MŠ) po křižovatku ses st. silnicí I/2 400,0 400,0 400,0-400,0 0,0 - Oprava komunikací u hřbitova ve Svítkově 900,0 900,0 900,0-300,0 600,0 - PD Opravy a rekonstrukce MK v obvodě 400,0 400,0 400,0-300,0 100,0 - PD Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích 500,0 500,0-500,0 0,0 0,0 - Odstraňování vraků 10,0 10,0 10,0 10, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 810,0 0, ,0 0, , ,0 55,0 - Čištění melioračních příkopů 100,0 100,0 100,0-80,0 20,0 - Monitoring a zaměření stávajících kanalizací 10,0 10,0 10,0 10,0 - Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem) 3 400, , , , ,0 - Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem) - převod do rozpočtu města , , ,0 173, ,0 - PD Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích 0,0 0,0 500,0 500,0 - PD Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích - převod do rozpočtu města 0,0-500,0-500, ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA 140,0 140,0 0,0 140,0 0,0 140,0 - Podpora sportovních akcí v obvodě 40,0 40,0 40,0 40,0 - Poskytnuté dary 100,0 100,0 100,0 100, KULTURA 722,0 0,0 722,0 0,0 722,0-60,0 662,0 - Knihovny - ostatní osobní výdaje 180,0 180,0 180,0 180,0 5

12 - Knihovny - povinné pojistné Městský obvod - Statutární město Pardubice 64,0 Městský obvod Pardubice 64,0 VI 64,0 64,0 - Knihovny - nákup knih a časopisů 100,0 100,0 100,0 100,0 - Knihovny - DDHM 10,0 10,0 10,0 10,0 - Knihovny - nákup materiálu 40,0 40,0 40,0 40,0 - Knihovny - plyn (Staré Čívice) 20,0 20,0 20,0 20,0 - Knihovny - nákup služeb 20,0 20,0 20,0 20,0 - Knihovny - opravy 5,0 5,0 5,0 5,0 - Knihovny - programové vybavení - Automatizace místních knihoven Městského obvodu Pardubice VI 26,0 26,0 26,0 26,0 Rozpočet - výdaje v roce IV. RO Schválená změna V.RO Schválená změna VI.RO Schválená změna VII.RO - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 34 - KULTURA - pokračování - Ostatní osobní výdaje 4,0 4,0 4,0 4,0 - Nákup materiálu 8,0 8,0 8,0 8,0 - Nákup služeb 110,0 110,0 110,0 110,0 - Životní jubilea 35,0 35,0 35,0 35,0 - Podpora kulturních akcí 40,0 40,0 40,0 40,0 - Oprava a údržba památek 60,0 60,0 60,0-60,0 0, VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA 3 048,1 0, ,1 0, , , ,6 - Dary obyvatelstvu 120,0 120,0 20,0 140,0 140,0 - Rezerva rady 35,1 35,1-20,0 15,1 0,5 15,6 - Rezerva rozpočtu - Regenerace zeleně prostoru před ZŠ Svítkov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 - Rezerva rozpočtu - Regenerace zeleně ulice na Návsi ve Starých Čívicích včetně doplnění mobiliáře 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 - Rezerva rozpočtu - Rerkonstrukce chodníků a zpevněné plochy pod kontejnery U Trojice ve Svítkově 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 - Rezerva rozpočtu - rekonstrukce chodníků v ul. Pražská (stará) v Popkovicích od zastávky MHD (naproti MŠ) po křižovatku se st. Silnicí I/2 0,0 0,0 6 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0

13 - Rezerva rozpočtu - Oprava kulturních památek Městský obvod - Statutární město Pardubice 0,0 Městský obvod 0,0 Pardubice 0,0 VI0,0 0,0 60,0 60,0 - Rezerva rozpočtu - obecná 2 490, , , , ,0 - Rezerva rozpočtu - havarijní a krizová 283,0 283,0 283,0 283,0 - Volby 120,0 120,0 120,0 120,0 Výdaje celkem: , , , , ,6 7

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

v tis. Kč Text položka 1.Daňové příjmy 2148

v tis. Kč Text položka 1.Daňové příjmy 2148 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2016 v tis. Kč Text položka 1.Daňové příjmy 2148 - místní poplatky celkem 403 z toho: ze psů 1341 57 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016

Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2016 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 23 594 770,00 Kč B Rozpočtové výdaje 23 594 770,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO:

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO: I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 0000 - - Návrh rozpočtu 2016 Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, 252 68, CZ, IČO: 00241695 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 2 300 000

Více

Příjmy. 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok příjmy daňové ,8-812, ,8. Schválený rozpočet na r před 1. změnou v tis.

Příjmy. 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok příjmy daňové ,8-812, ,8. Schválený rozpočet na r před 1. změnou v tis. MO Pardubice V na rok 2011 Příjmy příjmy daňové 23 605,8-812,0 22 793,8 DPH - podíl na sdílených daních 12 940,8-1 212,0 11 728,8 DPH - podíl na státní správě 10 370,5 0,0 10 370,5 DPH - podíl na živ.prostředí

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

MĚSTYS OSTROVAČICE. Rozpočet na rok 2017 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - ÚHRN PŘÍJMŮ - PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM

MĚSTYS OSTROVAČICE. Rozpočet na rok 2017 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - ÚHRN PŘÍJMŮ - PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM strana 1 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ř. Položka Uz / Org. Druh příjmu 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (zálohová daň) 2390000 2 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) 5 3 1113

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Obec Bohuslavice IČ 00302384

Obec Bohuslavice IČ 00302384 Rozpočet na rok 2011 Obec Bohuslavice IČ 00302384 Na fyzické a elektronické úřední desce: vyvěšeno 24.11.2010 sundáno 13.12.2010 Schváleno ZO: 13.12.2010 Příjmy: Paragraf Položka Druh příjmu v tis.kč 1111

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-12/2013 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 1 900 2 403 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 300 332

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni Daň z příjmů FO z kapitálového maj Daň z příjmů právnických osob

1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni Daň z příjmů FO z kapitálového maj Daň z příjmů právnických osob Schválený rozpočet obce Šerkovice na rok 2003 Paragraf Položka Druh příjmu ( výdaje) Kč Příjmy 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 229 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni 108

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy Rozpočet roku 2002 I. rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Částka 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1.931.000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 547.000,00 0000 1113 Dan

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis

Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.kč název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 položky celkem poplatek ze psů 900 0000 1341 90 poplatek za užívání veřejného

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více