Úvod do ovládání programu Enterprise Architect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do ovládání programu Enterprise Architect"

Transkript

1 Úvod do ovládání programu Enterprise Architect Vytvoření projektu Projekt je tvořen jedním souborem nebo slouží jako úložiště pro jeden nebo více modelů. Prvním krokem je buď otevřít existující projekt nebo vytvořit nový projekt. V tomto příkladu vytvoříme projekt založený na jednom souboru a přidáme některé modely založené na šablonách. Vytvoříme jednoduchý Use Case diagram, který budeme přizpůsobovat našim požadavkům. Kdykoliv můžeme znovu otevřít projekt, když na něj poklepáme v prohlížeči souborů Objeví se také v našem seznamu Současné projekty (Recent Projects) na úvodní stránce (Start Page) Vytvoření nového projektu: 1. Nastartujeme Enterprise Architect Zobrazí se dialog otevření projektu (Open Project). Pokud se neobjeví, stiskneme Ctrl+O, abychom jej iniciovali. 2. Klikneme na tlačítko nový projekt (New Project) a vybereme vhodné jméno a umístění nového projektu. Otevře se standardní dialogové okno prohlížeče souborů Windows

2 Soubory Enterprise Architect mají extenzi.eap Vyhledáme vhodnou složku pro náš projekt a zadáme jméno projektu. Stiskneme tlačítko Uložit (Save). Enterprise Architect vytvoří nový soubor projektu a uloží ho na určeném místě. Projekt se automaticky otevře a zobrazí se průvodce novým modelem (New Model Wizard). V levém sloupci se přesvědčíme, že je vybrána volba Basic UML 2 Technology a na pravé straně vybereme Use Case diagram zaškrtnutím příslušného políčka. Průvodce (Model Wizard) automaticky vytvoří pro nás nový Use Case model s počátečním diagramem, poznámkami a výchozími prvky, které nám pomohou začít.

3 Klikneme na tlačítko OK Tím si uložíme změny do souboru. Vytvoření struktury nového projektu Příkaz File New Project Odstraňte zbytečná okna Prvotní nastavení lze kdykoliv vrátit pomocí aktivace nastavení Basic Normal na horní liště okna projektu Upravte strukturu projektu dle metodiky, kterou chcete použít Úprava vzhledu prostředí Nabídka připravených nastavení oken Ikona Manage Workspace Leyout Uložení nastavení oken Ikna Save Workspace Layout As

4 Řízení přístupu k modelu (Security) Zapnutí Security > Project Security Enable Security Autorizační klíč pro nastavení Security u dmoverzí ze stránek SPARX SYSTEMS: C27378C8-6CD8-4efa-92F8-4E0E4F1A8B65 Standardní jméno a heslo po zapnutí funkce Security: Jméno: admin Heslo: password Přidání pohledu na model (Add View) Po vytvoření projektu obsahujícího alespoň jeden model, můžeme přidat zobrazení tohoto modelu. Potom přidáme balíček s prvky diagramu a konektory (vztahy). Pohled - pohledy umožňují určitý pohled na zpracovávaný model, např. z pohledu obchodních procesů, logických operací, diagram užití, dynamického pohledu a další. Jimi rozšiřujeme model v závislosti na konkrétních požadavcích na modelování. Poznámka: Při vytváření pohledu musíme vycházet z kořenového uzlu. Pohled je balíček (modul), který je v rámci modelu na nejvyšší úrovni. Pohledy obsahují další balíčky, diagramy a jiné prvky - stavební prvky modelu. Postup: 1. Zvolíme kořenový uzel (Model root node.) Poznámka: Projekt může mít i více těchto uzlů. 2. Klikneme pravým tlačítkem myši na tento uzel (Model root node). Případně můžeme kliknout na ikonu Přidat balíček (Add a Package) v Projektovém prohlížeči (Project Browser).

5 Otevře se kontextové menu. Vybereme Nový pohled (New View ) 3. V dialogu Vytvoř nový pohled (Create New View dialog) napíšeme jméno nového balíčku pohledu (new View Package). Zkontrolujeme zaškrtnutí volby Simple ve volbách pro typ pohledu (Existuje šest typů pohledu, které představují tradiční způsoby třídění pohledu na model, může jít např. o různé strukturální aspekty nebo aspekty chování stejného modelu). Přidání balíčku Balíček je kontejner pro uložení částí modelu, jako jsou diagramy, prvky a dokonce i jiné balíčky. Balíčky jsou reprezentovány v prohlížeči projektu (Project Browser) ikonou "složka" a mohou pomoci zorganizovat projekt rozdělením a roztříděním částí (prvků) modelu. Kromě toho, že můžeme balíček použít pro ukládání diagramů, prvků a dalších balíčků, můžete také importovat kód nebo databáze schématu, set-up verzí nebo celou řadu dalších aktivit modelování (Model Driven).

6 Chceme-li přidat nový balíček, musíme mít (1) otevřen existující projekt a (2) mít otevřen Prohlížeč projektu (Project Browser). Pokud Prohlížeč projektu není zobrazen, stiskneme Alt + 0 nebo použijeme příkazy hlavního menu View project Browser. Pro náš model vytvoříme balíček, který bude obsahovat diagramy a strukturu modelu. Přístup: Project Browser package context menu Add Add Package ( Ctrl + W ) (Prohlížeč projektu balíček kontextové menu Přidat Přidat Package (Ctrl + W)) Přidání balíčku do modelu - postup 1. Vybereme Pohled (View) nebo Balíček (Package) v Prohlížeči projektu (Project Browser), kde chceme vytvořit balíček. Vybraná položka se zvýrazní v prohlížeči projektů (Project Browser). Nový balíček bude potomek vybrané položky. 2. Klikneme na balíček a z kontextového menu zvolíme možnost Add Přidat balíček (Add Add Package). Zobrazí se dialog Nový balíček modelu a zadáme jméno balíčku. 3. Do pole Název zadáme vhodné jméno balíčku. Přidání diagramu do nového balíčku. Poté můžeme zaškrtnout volbu Automatically Add New Diagram. Automaticky se vytvoří výchozí schéma přímo v novém balíčku pro urychlení vývoje. Pokud si zaškrtneme tuto volbu, pak si můžete také vybrat volbu Otevřít nový (Open new diagram) diagram po jeho vytvoření. 4. Klikneme na tlačítko OK.

7 4. Nový balíček bude vložen do stromu v aktuálním místě. Pokud jsme vybrali volbu, Open new diagram (Otevřít nový diagram), zobrazí se dialog diagramu New (Nový). 5. V poli Název zadáme vhodné jméno diagramu, a poté vyberte kategorii a typ diagramu. Klikneme na tlačítko OK. Diagram se zobrazí v diagramovém pohledu (Diagram View). Můžeme začít pracovat. Obr. Diagram se zobrazí v diagramovém pohledu (Diagram View). Můžeme začít pracovat

8 Přidání diagramu Diagramy jsou nezbytnou součástí procesu modelování. Používají se k vizualizaci složitých problémů, případných změn plánu systému, prezentaci, jak systém by měl fungovat a dalších problémů. Enterprise Architect podporuje všech 14 UML diagramů a několik vlastních rozšíření, včetně BPMN, SysML a mnoho dalších oblastí specifických technologií. Diagramy jsou efektivní způsob komunikace, který může být použit pro sdílení myšlenek, snížení složitosti, ilustrují vztahy a podporují znalostní činnosti. Postup (podobný předešlému) 1. Vybereme balíček (Package) nebo Pohled (View) v Prohlížeči projektu a pak: Klepneme na tlačítko Add Diagram na panelu nástrojů Project Browser Stiskneme (Ctrl + Insert) Zvolíme Project New Diagram, nebo Klepneme pravým tlačítkem myši na Package nebo View a z kontextového menu vybereme Add Add Diagram Zobrazí se dialog New Diagram 2. Enterprise Architect nabízí výchozí název diagramu, který je stejný název jako původní balíček (Package). Upravíme název diagramu podle potřeby. 3. Vybereme z kategorie diagramů v levém podokně. Seznam dostupných typů diagramů v pravém podokně se mění podle výběru v pravém okně. 4. Vybereme typ diagramu, který chcete přidat pravém podokně. 5. Klikneme na tlačítko OK. Dialog New Diagram se zavře. Nový diagram je vytvořen jako potomek aktuálně vybraného balíku. Nový diagram je otevřen v diagram, připraven k editaci. Viz obrázek k předchozímu odstavci.

9 Přidání prvků diagramu pomocí panelu nástrojů Model je vytvořen z prvků, které poskytují abstraktní pohled na systém. Určité prvky představují aktéra, objekty, třídy, stavy nebo požadavky. Prvky modelu můžeme zařazovat do modelu pomocí Toolboxu (Nástroje), (Project Browser) Prohlížeče projektu nebo pomocí kontextové nabídky (v Enterprise Architectu - EA si můžeme také vytvářet vlastní prvky). Ukážeme si, jak přidat prvky do modelu pomocí Tolboxu. 1. Vybereme prvek z Toolboxu, který chceme přidat do modelu. Toolbox je panel s ikonami prvků, které použijeme k vytvoření diagramu. Toolbox si zpřístupníme stisknutím kombinace kláves Alt + 5. Poznámka: Pokud otevřeme diagram, otevře se nám i kontextový Toolbox, který obsahuje všechny prvky a konektory pro daný typ diagramu. 2. Přesuneme kurzor na požadované místo na diagramu. Poznámka: Ikona se změní na znamení, že zvolený prvek můžeme přidat do aktuálního diagramu. 3. Klikneme na diagram. Enterprise Architect automaticky vytvoří tento prvek v současném balíčku Prohlížeči projektu (Project Browser) a na diagramu.

10 4. Zvolíme název prvku. Nově vytvořený prvek se uloží s novým názvem. K dispozici je možnost automaticky upravit prvek při vytvoření. Tato volba přinese až dialogové okno Vlastnosti (Properties) po vytvoření prvku. Můžeme ho nalézt volbou Nástroje Možnosti (Toolbox Options). Z nabídky Volby (Options) vybereme objekty a zkontrolujeme Upravit objekt (Edit Object) na volbě Nový (New checkbox). Pozn.: Jakýkoliv prvek vytvořený v Prohlížeči projektu (Project Browser) můžeme znovu použít v dalších diagramech. Odstranění prvku Prvek v Prohlížeči projektu můžeme mít ve více diagramech v rámci celého projektu. Pokud prvek odstraníme z diagramu pomocí klávesy Delete, nebude automaticky odstraněn odpovídající prvek v celém Prohlížeči projektu. Ukážeme si, jak odstranit prvek z celého projektu. Postup odstranění prvku: 1. Vybereme prvek, který chceme smazat. Poznámka: Pokud chceme současně mazat více prvků, použijeme Ctrl + klepneme na tyto prvky.

11 2. Stiskneme Ctrl + Delete. Poznámka: Po stisknutí Ctrl + Delete budeme vyzváni k potvrzení odstranění a budeme varováni, že operaci nelze vrátit zpět. Alternativní metoda pro trvalé odstranění prvek kliknout pravým tlačítkem myši na prvek, který chceme odstranit, v Prohlížeči projektu a vybrat Odstranit Delete + <element name> z kontextového menu. Přesouvání Prvků (Elements) mezi balíky (Packages) Při modelování může nastat situace, že je potřeba přeorganizovat umístění prvků v Prohlížeči projektu (Project Browser) tím, že je přesuneme do jiného balíčku. Například máme aktéry a případy užití v jenom balíčku. Můžete se ale rozhodnout, že přesuneme aktéry do samostatného balíku. Poznámka: Při přesunutí prvku do jiného balíčku se zachová původní propojení s ostatními prvky. Poznámka: Přesun provádíme pomocí Prohlížeče projektů (Project Browser). Přitom předpokládáme, že jsme otevřeli balíček obsahující řadu prvků, a že máme další balíčky v Prohlížeči projektu (jinak nemáme kam přesouvat). Postup pro přesun prvků mezi balíčky v Prohlížeči projektu: 1. Vybereme prvek v Prohlížeči projektu, který chcete přesunout do jiného balíčku. 2. Klikneme na prvek a přetáhneme ho do jiného balíčku Poznámka: Balíčky můžeme přesunout stejným způsobem jednoduše je přetáhneme v Prohlížeči projektu. Použití Quicklinkeru Použitím Quicklinkeru můžeme rychle vytvářet diagramy a vytvářet vztahy mezi stávajícími prvky bez použití Toolboxu. Jednoduše přetáhneme šipku Quicklinkeru na požadované místo a pomocí menu vytvoříme prvek nebo konektor. Kontextové menu obsahuje nejběžnější prvky a konektory pro daný diagram. Poznámka: Pokročilí uživatelé jsou si schopni přizpůsobit Quicklinker tak, aby vyhovovaly jejich individuálním potřebám. Postup při použití Quicklinkeru: 1. Vybereme prvek diagramu (Diagram Element).

12 Pokud vybereme Diagram Element, zobrazí se tři malé ikony na pravé straně. Šipka Quicklinker se nachází v pravém horním rohu. Pozn.: Zbývající ikony představují nástroj pro formátování (Toolbox Format) a nástroj pro aktuální prvek (Current Element Toolbar). 2. Klepneme na šipku Quicklinker. Zatímco držíme levé tlačítko myši a přetáhneme kurzor na požadované místo. Tečkovaná čára ukazuje cestu konektoru. Konektor se nevytvoří, dokud neuvolníme tlačítko myši. Poznámka: Konektor nemusí být přímka. Pomocí klávesy Shift můžeme ohnout konektor a změnit jeho směr. 3. Uvolníme levé tlačítko myši. Pokud umístíme kurzor na další prvek diagramu, šrafovaný vzhled naznačuje, že je vybrán. Pomocí kontextového menu vytvoříme konektor mezi těmito dvěma prvky. 4. Pomocí kontextového menu vybereme vhodný prvek modelu a jeho odpovídající konektor (Connector). Poznámka: Musíme také pojmenovat náš nový prvek a konektor. Poznámka: Pokud uděláme chybu, jednoduše stiskněte Ctrl + Z a vrátíme se zpět. Vytvoření konektoru Konektory definují logický a funkční vztah mezi dvěma prvky. Asociace, Generalizace, Agregace, Spolupráce a informační tok (Information Flow) jsou některé příklady běžně používaných konektorů. Enterprise Architect podporuje všechny UML konektory a také obsahuje řadu vlastních konektorů. Tyto vztahy lze zobrazit pomocí sledovacího okna (Traceability window), vztahové matice (Relationship Matrix) nebo diagramu. Existuje několik různých typů konektorů, z nichž každý má zvláštní účel a syntax.

13 Postup pro vytvoření vztahu mezi prvky diagramu: 1. Vybereme požadovaný konektor (Connector) z panelu nástrojů (Toolboxu). Panel nástrojů (Toolbox) zobrazuje všechny konektory a vztahy, které jsou vhodné pro daný typ diagramu. 2. Umístíme kurzor nad zdrojový prvek (Source Element). Tento první zvolený element bude "Source Element" zdrojový prvek pro konektor (Connector). 3. Klepneme a přetáhněte kurzor na cílový prvek. Enterprise Architect vytvoří spojnici ze zdrojového prvku do cílového prvku. Poznámka: Konektor se nevytvoří, pokud neuvolníme tlačítko myši. Poznámka: Když procházíme přes různé prvky, mění se jejich vzhled na znamení, že je možné je zvolit. Poznámka: Pokud potřebujeme nastavit nějaké vlastnosti v tomto vztahu, poklepáním na konektor otevřeme dialogové okno Vlastnosti konektoru. 4. Uvolněním tlačítka myši se vytvoří spojení. Poznámka: Enterprise Architect nás může vyzvat k výběru vhodného výběru z menu pro různé typy konektorů. Pozn.: Po vytvoření konektoru můžeme opatřit konektor názvem. Přidání štítku (Tagged value) Enterprise Architect ukládá informace o každém prvku, jako je například stav, priorita a číslo verze. Ve štítku mohou být použity pro uložení dalších informací. Je to vhodná technika pro rozšíření možností UML. Informace štítku se mohou použít pro lepší definici prvku, pro transformaci UML prvků, pro podporu generování kódu, pro podporu nástrojů třetích stran a další.

14 Postup: Otevřeme diagram obsahující alespoň jeden prvek. 1. Vybereme prvek a stiskněte Alt + Enter. Pokud chceme získat přístup k Vlastnostem stiskneme Alt + Enter nebo vybereme příkaz Vlastnosti z kontextového menu. 2. Vybereme stránku Tagged Values stránku v levém podokně. Hodnoty štítku (Tagged Values) se pro každý prvek zobrazí v abecedním pořadí nebo jsou rozděleny do oddílů. 3. Klepneme na tlačítko nová hodnota štítku (New Tagged Value). Případně stiskneme Ctrl + N je pro vytvoření nové hodnoty štítku. 4. Vybereme značku (Tag) a zadáme odpovídající počáteční hodnotu. Po stisknutí tlačítka OK se nová hodnota štítku (New Tagged Value) zobrazí v pravém podokně. Pokud chceme zobrazit okno pro zobrazení hodnoty štítku (Tagged Values), stiskneme Ctrl + Shift + 6. V tomto okně můžeme editovat a aktualizovat hodnoty štítku (Tagged Values). 5. Vybereme hodnotu štítku (Tagged Value) a stiskneme tlačítko Poznámky (Notes).

15 Poznámky můžeme využíty k popisu hodnot štítků. Tato informace mohou pomoci např. vývojářům při psaní kódu a pomoci pochopit význam hodnoty štítku. Poznámky jsou zobrazeny v dolní části okna hodnoty štítku (Tagged Values) vždy, když zvolíme hodnoty štítku (Tagged Value). 6. Zadáme podrobný popis a stiskneme tlačítko OK. Řazení prvků v balíčku Při modelování, může nastat situace, kdy je třeba přeorganizovat umístění prvků v balíčku. Například můžeme chtít přemístit požadavky nebo třídy podle určité vlastnosti, např. požadavek číslování nebo jméno třídy. Máme otevřený balíček obsahující řadu prvků nebo máme jiné balíčky v prohlížeči projektu. Postup: 1. Vybereme prvek v prohlížeči projektu. Vybereme prvek, který chcete přesunout nahoru nebo dolů v rámci tohoto balíčku. 2. V prohlížeči projektu v panelu nástrojů použijeme šipku nahoru nebo dolů šipky pro pohyb prvek. Poznámka: Pořadí, ve kterém prvky se objeví v prohlížeči projektu, lze nastavit tak, aby byly seskupeny podle typu prvku. Pokud nemůžeme přesunout prvek, provedeme kontrolu: Nástroje Možnosti> Obecné> Project Browser> Povolit volné třídění (Tools Options > General > Project Browser > Allow Free sorting). Navigace v projektu, pohledy Připravit navigaci v projektu Vytvoření hyperlinku na soubor přetažením prvku z Toolbox na pracovní plochu

16 Vytvoření hyperlinku na diagram přetažením doagramu z Project Browser na pracovní plochu Drop Diagram as (x) Diagram Vytvoření reference na diagram přetažením diagramu z Project Browser na pracovní plochu Drop Diagram as (x) Diagram reference Virtuální pohledy na diagramy modelu (libovolný výběr, řazení, SlideShow) > View Model Views Klávesové zkratky Základní Alt+0 Aktivace okna Project View Ctrl+M vytvoření nového elementu v aktuálním Package Home přechod na defaultní diagram projektu Ctrl + Šipky/Kolečko myši zmenšení / zvětšení diagramu Shift + pohyb myši posun diagramem ve směru pohybu myši Ctrl + Shift + E nastavení implicitních barev pozadí a elementů Ctrl + T uložení aktuálního diagramu do souboru jako obrázek Alt + číslo otevření jednotlivých typů oken Ctrl + F4 zavření aktuálního okna Ctrl + Shift + F11 znovunačtení projektu Klávesové zkratky pro editaci v diagramu Alt + Enter otevření formuláře vlastností vybraného elementu Shift + Enter vstup do módu procházení vlastnostmi aktuálně vybraného elementu v diagramu. V rámci tohoto módu lze použít klávesu F2 pro editaci aktuálně vybrané vlastnosti, nebo Ctrl+Shift+Delete pro smazání aktuálně vybrané vlastnosti elementu v diagramu. Ctrl + Shift + F9 vytvoření nového atributu třídy F9 editace atributů vybrané třídy ve formuláři Ctrl + Shift + F10 vytvoření nové metody třídy F10 editace metody vybrané třídy ve formuláři Delete smazání vybraného elementu z diagramu, s ponecháním v projektu (zůstane zobrazen v Project View) Ctrl+Delete smazání vybraného elementu z diagramu i z projektu Ctrl+Space přidání vybraných elementů diagramu do Clipboardu jako obrázek Shift + šipka posun vybraným elementem v rámci diagramu

17 Ctrl + šipka zvětšení / zmenšení vybraného elementu Ctrl + Shift + šipka vybrání vedlejšího elementu v modelu (ve směru šipky) Alt + Left / Right aktivace předcházejícího / následujícího diagramu (z těch které jsou otevřeny) Alt + Z automatická změna velikosti vybraného elementu Alt + G zobrazení (nalezení) aktuálně vybraného elementu diagramu v okně Project View Ctrl + Shif + O u potomka třídy zobrazí okno, ve kterém je možné zatrhnout, které metody předka má předefinovávat (tzv. override). Ctrl + I vytvoření nového hierarchického vztahu (např. dědičnosti) pro aktuální element. Přes toto okno je možné definovat i dědičnost na třídy, které nejsou součástí modelu (např. na importované z knihoven) Ctrl + J zobrazení křížových vazeb elementu (vazby na ostatní prvky projektu). Ctrl + U zobrazení ve kterých všech diagramech se element vyskytuje F4 změna barev elementu diagramu Ctrl+E otevření externího editoru kódu třídy funguje pouze pokud je vybrána třída

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

GWAVA antispam a antivir

GWAVA antispam a antivir GWAVA antispam a antivir V rámci opatření proti spamu a virům na ČZU byl implementován antispamový a antivirový systém GWAVA. Systém GWAVA zašle uživateli v případě zachycení nevyžádané pošty do jeho schránky

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 3 Editor Capture U editoru Capture závisí nabídka hlavní lišty na tom, které okno pracovní plochy je aktivované. V dalším textu budou popsány jen ty položky,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA)

JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA) JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA) 2. část autor: RNDr. Ilja Kraval, červenec 2010 http://www.objects.cz ÚVOD V minulém článku bylo pojednáno o složitosti

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou)

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) InDesign GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) Přehled témat: Co jsou to vazby a jak s nimi pracovat v InDesignu? Představení dvou rámečků pro editaci grafiky Jak importovat grafiku do dokumentu?

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007

Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 2 Tvorba a úprava textů ve Wordu 2007 V té to ka pi to le: Seznámení s Wordem a práce s dokumenty Základní techniky práce Tvorba tabulek Vkládání obrázků, grafů a diagramů Kapitola 2 Tvorba a úprava textů

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Microsoft Windows 7 Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Osnova 1 Microsoft Corporation 2 Operační systém Windows 7 Základní nastavení Práce se

Více

Proč tomu tak je? Řešení První cesta Druhou možností Postup

Proč tomu tak je? Řešení První cesta Druhou možností Postup Proč tomu tak je? Společnost RWE používá pro své servery služby certifikační autority provozované společností První certifikační autorita a.s. (I.CA, http://www.ica.cz/). Standardně instalované prohlížeče

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Mozilla Firefox nastavení Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Mozilla Firefox nastavení Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor Základy práce Aplikace MS Excel umožňuje pracovat najednou s více sešity i listy. Proto není od věci vysvětlit si rozdíl mezi sešitem, listem a buňkou Sešit - dokument vytvořený aplikací MS Excel List

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk 1. PŘIHLÁŠENÍ K APLIKACI Aplikace Hepldesk je dostupná na adrese: http://helpdesk.envinet.cz Přihlašovací formulář je zobrazen na následujícím obrázku. Přihlašovací jméno zákazníka je vždy jeho email.

Více

Jak tisknout osvědčení s fotografiemi svářečů?, Ing. Jan Bureš, 2006-06-06 strana 4 z 10

Jak tisknout osvědčení s fotografiemi svářečů?, Ing. Jan Bureš, 2006-06-06 strana 4 z 10 1 Úvod JAK TISKNOUT OSVĚDČENÍ S FOTOGRAFIEMI SVÁŘEČŮ? Ing. Jan Bureš Úprava programu vychází ze zásady, že svářeče budou fotografovat zkušební komisaři během zkoušky. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné,

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Obsah: 1. Používání alfa kanálů. Ukládání výběrů do alfa kanálů s aktuálním nastavením voleb. 1. Používání ALFA Kanalů 2. Rychlá maska Quick Mask

Obsah: 1. Používání alfa kanálů. Ukládání výběrů do alfa kanálů s aktuálním nastavením voleb. 1. Používání ALFA Kanalů 2. Rychlá maska Quick Mask Obsah: 1. Používání ALFA Kanalů 2. Rychlá maska Quick Mask V této kapitole si ukážeme jak jednoduše uložit a zachovat výběr pomocí alfa kanálů. Jak výběr opět načíst nebo zkopírovat do jiných dokumentů.

Více

Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85

Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85 Návod pro instalaci a ovládání aplikace Evidence kaktusů a jiných sukulentů verze 0.85 Autor: Ing. Jiří Mikolášek, www.kaktusyunas.cz, e-mail: kaktusy@kaktusyunas.cz (Všechny návody byly vytvářeny v operačním

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více