Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů"

Transkript

1 TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní vyhoření to bude tématem květnové přílohy Týdeníku Školství. Povinností přibývá, zvyšuje se agresivita žáků i rodičů, a to vše má negativní dopad na práci učitelů. Reformu veřejných financí, kterou navrhuje vláda, odbory zásadně odmítají. Mohl byste vysvětlit, jaké pro to máte důvody? Těch důvodů je řada. Naší zásadní výhradou je to, že reforma je prováděna pouze na jedné straně, a to na straně výdajové. Mluví se o takzvaných černých pasažérech v oblasti čerpání veřejných zdrojů, ale nemluví se o černých pasažérech na straně placení do systému. My se domníváme, že nastavení pravidel pro jednotlivé skupiny občanů není objektivní. To je jeden z argumentů. Druhý je ten, že reforma je projednávána neseriózním způsobem, materiály o ní jsou dávkovány veřejnosti postupně, a je zřejmé, že škrty, které vláda plánuje v oblasti zdravotnictví a sociální, nejsou vůbec konečné. Další škrty přijdou v letech 2009 a Vláda ruší velmi výraznou část daňové progrese, to znamená zavádí rovnou daň s daňovými odpočty, které mají daňovou progresi částečně nahradit. Odpočty ale nebudou valorizovány, takže se rok od roku budou reálně propadat, a tím dojde k tomu, že nepříliš početná skupina příjmově nejbohatších bude mít podstatně nižší daně. Dále vláda navrhuje snížit majetkové daně a poměrně výrazně snížit právnickým osobám daně ze zisku firem a toto všechno bude znamenat, že se v roce 2010 veřejné rozpočty oproti současnosti propadnou o 140 miliard korun. Proč tedy vláda proklamuje, že chce posílit veřejné finance, když chystá kroky, které fakticky znamenají opak? Právě proto je pro nás tato reforma velice nedůvěryhodná. Její hlavní cíl dosáhnout vyrovnaných rozpočtů si vláda na příjmové straně podřezává. Předkladatelé reformy nebyli schopni na tripartitě vyvrátit, že tímto způsobem se rozpočty nedostanou do dobré kondice ani v roce 2008 a 2009, a proto budou muset dále škrtat zejména ve veřejných službách. Potom budou tvrdit, že nejsou peníze na náročné a drahé veřejné služby a je třeba je zprivatizovat. A to v daleko širším rozsahu, než se v současné době děje ve zdravotnictví. Došlo by i na kulturu a mám obavu, že i na školství. Tam se také pohybují velké objemy finančních prostředků. Jak by se podle Vás reforma promítla do oblasti školství? Myslím, že by následoval krok, který už byl avizován před časem z některých krajů, atomizovat oblast odměňování, to znamená pokus vyvázat se ze systému zákona o platu a přejít na principy odměňování podle zákona o mzdě. To by znamenalo, že by se platy stanovovaly podle potřeb jednotlivých krajů, tedy Krátce května Pro více jak 90 tisíc studentů čtvrtých ročníků středních škol začaly maturitní zkoušky. Poslední studenti by se měli zkoušce dospělosti podrobit 20. června. 23. května Video pohlednice z mého města je název celostátní soutěže v anglickém jazyce, jejíž VI. ročník byl slavnostně uzavřen předáním cen na ministerstvu školství. 24. května V Poslanecké sněmovně zasedne školský výbor, aby projednal návrh na odklad státních maturit května Ve 27 městech po celé České republice se uskuteční devátý ročník Bambiriády. Ta letos proběhne pod heslem: Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní. konec centrálního financování školství. To by byl první krok, potom by se argumentovalo, že kraje potřebují další prostředky nejen na školství, a vznikl by tlak na samoregulaci škol, snižování jejich provozních nákladů. Pokud by došlo k různému odměňování podle možností krajů, skončila by celostátní garance dostupnosti a úrovně zejména středního vzdělání. Tam, kde by byla možnost zaplatit pedagogy lépe, by se soustřeďovaly talentované děti a začala by postupná diferenciace v kvalitě škol. Čím bohatší kraje, tím kvalitnější vzdělávání, čím chudší, tím horší školství. Jsem přesvědčen o tom, že školství je tak významná veřejná služba, že musí být garantována centrálně pro všechny občany bez ohledu na ekonomickou výkonnost regionu. (Pokračování na str. 4) Špatné styky kazí dobré mravy. Latinské přísloví

2 2 Nejsme tady pro zábavu, chci žákům názorně vysvětlit princip rovné daně! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Domácí vzdělávání by se mělo zpřísnit Případ týraného Ondřeje a zmizelé Aničky z Kuřimi u Brna podle ministryně školství Dany Kuchtové ukázal mezery v zákoně o domácím vzdělávání. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce ministryně řekla, že chce podmínky pro individuální vzdělávání v rodinách zpřísnit. Nyní jsou žáci přezkušováni jednou za půl roku, D. Kuchtová navrhne konzultace častější. Ministryně zdůraznila, že týrání obou dětí ministerstvo školství nijak zabránit nemohlo. Sedmiletý Ondřej do školy nechodil, údajně kvůli sluchovému postižení. Třináctiletá Anna do letošního března, kdy jí soud přidělil jméno a datum narození, žádnou identitu neměla a do školy rovněž nechodila. V rodině žil ještě další syn Jakub. Ministryně si podle svých slov není jistá, zda se nějakých pochybení nedopustily naopak sociální pracovnice, To, jak žáci uspěli ve znalostních testech, nemusí vůbec vypovídat o kvalitě školy. Školy by proto neměly být srovnávány podle toho, jak jejich žáci uspěli v těchto testech. Shodli se v tom odborníci, kteří diskutovali u kulatého stolu pořádaného Stálou asociací konferencí ve vzdělávání. Výsledky školy jsou podle odborníků často ovlivněny skladbou žáků. Škola s dětmi méně nadanými, nebo pocházejícími ze slabších sociokulturních rodin, dá žákovi daleko větší přidanou hodnotu než jiná, takzvaně prestižní, kde se sejdou spíše děti nadané. které se rodinou zabývaly. Problém je, že nezjistily, že v rodině se už půl roku něco děje, řekla. Náměstek ministra práce a sociálních věcí Marián Hošek pochybení sociálních pracovnic odmítl. Řekl, že za současného stavu informací nepochybily. Podle nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké je varující, že i když rodina byla předmětem zájmu státních institucí, žádné indicie o špatném zacházení s dětmi nezaznamenaly. Je třeba se zabývat tím, zda ochrana, která je obětem poskytována, je dostatečná, řekla v televizní diskusi. čtk Budou věční studenti platit? Nejvyšší správní soud se zastal takzvaných věčných studentů, kteří ročně zaplatí školám miliony korun za to, že studují déle, než mají. Vysoké školy podle něj často až desetitisícové poplatky vyměřovaly špatně, neodůvodňovaly totiž, proč a kolik Školy již několik let používají k prověřování žáků testy od společností Kalibro a Scio, od roku 2004 se ve školách také ověřují testy připravované Centrem pro reformu maturitní zkoušky (CERMAT). Odborníci ale soudí, že lepší výsledek v testu neznamená, že má žák také kvalitnější vědomosti a schopnosti. Ředitel Střediska vzdělávací politiky Jan Koucký soudí, že výsledky testování ovlivňuje mnoho okolností, například i to, jaké žáky škola získá. Jako příklad uvedl gymnázia, na nichž často studují děti z lépe situovaných mají studenti platit. Soud nyní studentům nepřímo vzkázal, ať se soudí. Nejvyšší správní soud se zabýval případem bývalého studenta Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který školu zažaloval za to, jak mu poplatek stanovila, a uspěl. Není vůbec zřejmé, na základě jakých skutečností univerzita ke svému závěru dospěla, konstatoval soud. Univerzita nyní bude muset o poplatku znovu rozhodnout. Masarykova univerzita však s rozhodnutím soudu nesouhlasí. Zvažujeme další postup. Dokonce nevylučujeme, že se obrátíme na Ústavní soud, uvedla mluvčí školy Tereza Fojtová. Podle vysokoškolského zákona mohou studenti studovat zdarma čtyři, respektive šest let. Pokud tuto dobu přesáhnou, musejí platit. čtk Děti mobilují i při vyučování I když na dvou třetinách škol zavedli pravidla pro používání Znalosti žáků nezaručují kvalitu školy rodin, které sem přicházejí zpravidla s lepšími znalostmi než děti, které odcházejí na učiliště. To, zda je škola kvalitní, může podle J. Kouckého ukázat měření přidané hodnoty školy, při němž se porovnají znalosti, s nimiž děti do školy nastoupily, s úrovní znalostí, se kterou školu opouštějí. Jak zdůraznil J. Koucký, výsledky výzkumu ukázaly, že určitá učiliště svým žákům dala více než gymnázia testování přitom neprověřuje praktické dovednosti, které žáci na učilištích získávají navíc oproti vrstevníkům z gymnázií. zls, čtk mobilních telefonů, polovina žáků si z toho moc nedělá a obchází je. Vyplývá to z průzkumu jednoho z mobilních operátorů, kterého se zúčastnilo 562 respondentů z řad dětí, rodičů a učitelů. I třetina rodičů nastavila doma mobilová pravidla, ale poslouchá je sotva 40 procent potomků. Čtvrtina žáků přiznala, že už v hodině přijala hovor. Učitelé tvrdí, že děti nejčastěji píší při vyučování SMS a fotografují své spolužáky. Více než třetina pedagogů se už také setkala s opisováním pomocí mobilního telefonu. V době vyučování ale zvedla telefon i více než třetina učitelů, což je nejspíše důvodem, proč víc než pětina pedagogů toleruje telefonování i žákům. Většina učitelů přitom není pro to zakázat nošení telefonů do školy. Mobil je podle nich potřebný k případnému kontaktu s rodiči, například když se dítě poraní. Naopak dětem začínají některé věci spojené s používáním mobilních telefonů vadit. Je to především hlasité zvonění při hodině, v kině nebo u lékaře. Oproti minulosti žákům také více vadí zvonění mobilů v městské hromadné dopravě, na návštěvě u kamaráda nebo i na diskotéce. Školáci často telefonují ve chvílích, kdy je to pro ně nebezpečné třetina při jízdě na kole, na bruslích nebo na skateboardu. Třetina z nich přitom také zažila telefonování rodičů při řízení auta bez handsfree. Jak ukázal průzkum, pětina rodičů dává svým dětem první mobilní telefon už mezi šestým a osmým rokem, čtvrtina mezi osmým a desátým rokem a 40 procent po překročení věku deseti let. čtk

3 Návrh vyhlášky o pracovním řádu byl legislativní radou vlády smeten se stolu 3 Legislativní rada vlády 18. května 2007 návrh vyhlášky o pracovním řádu MŠMT neschválila. Přijetí vyhlášky je tak opět odsunuto na neurčito. Již několik měsíců čekají zaměstnanci škol a školských zařízení na nový pracovní řád. Michala TRUNDY, vedoucího oddělení péče o pedagogické pracovníky ministerstva školství, jsme se proto zeptali, kdy se nového pracovního řádu školy dočkají. Ministerstvo školství předložilo návrh vyhlášky, kterou se stanoví pracovní řád, se souhlasem ministerstva práce a sociálních věcí do legislativní rady vlády (ze zmocnění v zákoníku práce vyplývá, že MŠMT vydá vyhlášku v dohodě s MPSV). Ta ji projednala minulý pátek. A důvod jejího zdržení? Je jednoduchý. Velmi dlouho jsme hledali společnou řeč s ministerstvem práce a sociálních věcí, a to proto, že jsme na řadu ustanovení měli rozdílné názory. Kolegové z ministerstva práce namítali, že řada ustanovení pracovního řádu je nadbytečná, neboť jsou duplicitní se zákoníkem práce, a tudíž v rozporu s legislativními pravidly vlády. Přesto, že se nám podařilo nakonec shodu najít, návrh příslušnou komisí legislativní rady neprošel. Takže náš předpoklad, že by vyhláška měla být publikována ve sbírce zákonů a že by měla začít platit zřejmě od července, se nenaplní. Co všechno návrh vyhlášky o pracovním řádu obsahoval? Návrh vyhlášky obsahoval ustanovení, která se týkají postupu při ukončování pracovního poměru, pracovní doby pedagogických pracovníků, dále v ní byla naznačena pravidla pro čerpání dovolené a volna k samostudia, a také ustanovení, která se týkala dohledu nad žáky. Vím, že pedagogické pracovníky nejvíce zajímá pracovní doba, respektive jejich přítomnost na pracovišti. Musím je však upozornit, že ministerstvo školství nemůže vyhláškou, tzn. podzákonnou normou, měnit vyšší zákonnou normu, tj. zákoník práce. Z něj jasně vyplývá, Máme zaměřeno na... že každý zaměstnanec musí být od začátku pracovní doby až do jejího konce na svém pracovišti. Nový zákoník práce má však jedno ustanovení, které předchozí neměl, podle kterého může zaměstnavatel se svým zaměstnancem dohodnout výkon práce na jiném určeném místě, než je jeho vlastní pracoviště. Ale jedná se opravdu o dohodu. Pokud s tímto řešením zaměstnavatel nesouhlasí, k dohodě nedojde. Ministerstvo školství opravdu nemůže jít nad rámec zákoníku práce, proto v návrhu vyhlášky jasně stanovilo, že ředitel školy může umožnit pedagogickým pracovníkům výkon prácí souvisejících s přímou pedagogickou činností i na jiném dohodnutém místě, než je pracoviště. Pracovní doba a přítomnost na pracovišti byla však jedním z bodů návrhu vyhlášky, který legislativní rada vlády odmítla. Mnozí ředitelé trvají na setrvávání na pracovišti s odůvodněním, že když se něco zaměstnanci stane, ručí za to oni. Mají pravdu? Ano, ze zákoníku práce jednoznačně vyplývá, že pokud zaměstnavatel umožní zaměstnanci výkon práce na jiném dohodnutém místě, než je jeho pracoviště, pak je to na jeho zodpovědnost a na jeho náklady. Proto se tomu samozřejmě ředitelé škol brání. My jsme si vědomi, že tento problém vyhláška o pracovním řádu nevyřeší, a proto jsme v rámci projednávání novely zákoníku práce uplatnili zásadní připomínku chceme totiž, aby byl rozšířen okruh zaměstnanců, které mohou mít zvláštní úpravu pracovněprávních vztahů. V podstatě jde o to, že v zákoníku práce je v paragrafu 5 ustanovení, z kterého vyplývá, že určité kategorie zaměstnanců mohou mít odchylnou úpravu pracovněprávních vztahů. Týká se to například úředníků samosprávných celků, zaměstnanců v probační a mediační službě, akademických pracovníků vysokých škol a dalších. A právě mezi tyto zaměstnance bychom chtěli zařadit i pedagogické pracovníky regionálního školství. Pokud by se to podařilo, ministerstvo školství ihned předloží novelu zákona o pedagogických pracovnících, která problém pracovní doby vyřeší. Kdy by se o novele zákoníku práce mělo jednat? Nyní proběhlo vnější připomínkové řízení a tento týden je na ministerstvu práce vypořádání připomínek. Zda bude naše připomínka akceptována, to si nedovolím odhadnout. Ale věřím, že ano. Stejnou připomínku jako ministerstvo školství uplatnil podle mých informací i ČMOS pracovníků školství. Další věc, která učitele velmi tíží, je dohled nad žáky. Stěžují si například, že již není určen přesný počet dětí na jednoho pedagoga při akcích mimo školu apod. Počty žáků nejsou ani v navrhovaném pracovním řádu. A to z toho důvodu, že se má za to, že ředitel školy by měl umět posoudit, kolik dětí nebo žáků může poslat s jedním pedagogem na konkrétní akci. Za zajištění dohledu tedy odpovídá ředitel školy, který vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumové vyspělosti, dopravním a jiným rizikům. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Milan Štěch, předseda ČMKOS, mluvil o dopadech reformy veřejných financí také na sjezdu školských odborů. FOTO: ARCHIV Řeknou odborové svazy včetně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství v sobotu 23. června v Praze. Shodli se tak na svém jednání za zavřenými dveřmi minulou sobotu v Kongresovém centru. Stanovisko Českomoravského odborového svazu pracovníků školství k této demonstraci bylo jedním z bodů programu první schůze Předsednictva svazu po V. sjezdu, která proběhla minulý pátek v Čelákovicích. Předsedové krajských rad a předsedové profesních sekcí školských odborů na ní mimo jiné hodnotili i průběh celého sjezdu. Sjezd (Dokončení ze str. 1) Z analýzy odborů vyplývá, že ke stabilizaci veřejných rozpočtů není třeba snižovat daně. My bychom rádi daně snižovali, ale všem skupinám a tehdy, když výpadek v příjmech nezpůsobí kolaps. Ale právě v tomto případě ho zřejmě způsobí a výpadky financí budou bianco šekem na privatizaci veřejných služeb. Můžeme být obviňováni z toho, že jsme protireformní. My samozřejmě máme zájem, aby schodky veřejných rozpočtů byly řešeny, ale chceme, aby to bylo uděláno spravedlivým způsobem, a k tomu snížení daní v tuto dobu vůbec nepřispěje. Pokud bychom měli dnes daňovou kvótu stejnou, jako je průměr zemí Evropské unie, tak máme veřejné rozpočty v přebytku 50 miliard korun. Nechceme se podbízet úzké skupině zahraničních investorů ještě nižšími daněmi. To je neseriózní, nedomyšlená politika. Nejvíc mě zaráží, že když jsme svoje analýzy předali vládním činitelům, nezmohli se na to, aby naše propočty vyvrátili. Dokonce ani ministr financí M. Kalousek nevyvrátil schodek 140 miliard korun, který jsme pro rok 2010 propočetli. Ministr P. Nečas si zase stěžuje, že se zvyšují sociální dávky, ale to přece vzniklo tak, že se nedávno zvýšily některé platby pro rodiny s dětmi, a já si myslím, že dát peníze rodinám je lepší politika než snižovat daně příjmově nejsilnějším a snižovat majetkové daně, které má Česká republika jedny z nejnižších v Evropě. Jaké akce podniknou odbory proti přijetí vládní reformy? Budeme v maximální míře informovat veřejnost o dopadech reformy. Naši analýzu dopadů reformy mají všechny odborové svazy a jsou na našich webových stránkách, budeme jednat o výzvě parlamentu, vládě a občanům. Pokud v tom neuspějeme, potom by mělo dojít k projevům občanské nespokojenosti obvyklou formou shromáždění. Tam bude velmi záležet na tom, jestli se přidá i mlčící většina. Politici totiž nejsou imunní vůči názoru veřejnosti. A kdyby byl názor veřejnosti jasný, spontánní, početný a hlasitý, musí se nad tím politici zamyslet. A že tato reforma není připravena, to je zřejmé. Neexistuje její věcný záměr, nebyla konzultována se sociálními partnery, nepanuje o ní shoda ani uvnitř vlády. Pokud se lidé výrazně neozvou více, než je v Čechách obvyklé, tak při současných vyrovnaných preferencích politických stran, kdy se vláda bojí předčasných voleb, může být přijetí reformy reálné. Co navrhujete pro to, aby se rozpočty veřejných financí skutečně stabilizovaly? Za prvé v tuto dobu neprovádět snižování daní, za druhé nevytvářet žádné výraznější kroky v oblasti investičních pobídek, abychom investory neodrazovali a měli u nás stabilní ekonomické NE vládní reformě veřejných financí byl připraven profesionálně, na úrovni po všech stránkách, včetně organizace. Možná, a to je snad jediná výtka, jsme měli lépe reagovat na slova ministryně školství o našem ozývání se do této doby, tak by se dala shrnout slova členů Předsednictva. Co mě však zarazilo a myslím, že je to i určitý výraz neúcty či nezájmu, je chování hostů. Vyslechli oficiální projevy a poté odešli. Nikdo z nich nezůstal na diskuzi, doplnil hodnocení sjezdu F. Balák, předseda KROS Karlovy Vary. Možnost prosadit náš požadavek na povinný příspěvek odborové organizaci z fondu FKSP se opět otvírá, uvedla místopředsedkyně svazu M. Vondráčková. Podle jejích slov se bude v červnu projednávat novela zákona o rozpočtových pravidlech, kam FKSP patří. Odborový svaz chce uplatnit i svou další připomínku, a to k zákoníku práce. Budeme usilovat o to, aby pedagogičtí pracovníci byli zařazeni mezi ty zaměstnance, kterých se týká paragraf 5 zákoníku práce, prohlásil F. Dobšík, předseda svazu. Podle něj se jedině tak mohou odstranit dohady o tom, zda učitelé musí být po celou prostředí, za třetí provést audit největších položek výdajů podle správců kapitol, v oblasti personální i finanční. Jde o to, aby se skutečně ověřilo, že se prostředky vynakládají účelně. Za čtvrté v legislativní oblasti přijmout opatření ke snížení administrativy, což je jediná možnost, jak skutečně administrativu snižovat. A samozřejmě dbát na to, aby nedocházelo k nárůstu mandatorních výdajů. Teprve potom můžeme zvažovat snižování daní, ale měli bychom se zaměřit zejména na rodiny s dětmi, protože nejlepší důchodovou reformou je podpora rodin s dětmi. Právě dnes se totiž naším přístupem k rodinám rozhoduje o tom, zda za dvacet, třicet let budeme mít daňové poplatníky schopné zajistit důchody. A současné návrhy snižovat sociální dávky rodinám s dětmi je to nejhorší možné řešení při snižování výdajů veřejných rozpočtů. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ pracovní dobu ve škole či nikoliv. ČMOS pracovníků školství podniká i kroky k tzv. RUDu (rozpočtové určení daní). Již nyní různými formami zkoumá, jak se kraje staví k případné změně v přerozdělování daní. Vše je zatím jen ve fázi úvah, ale odborový svaz pracovníků školství chce být nejen dobře informován o plánech krajů, ale také připraven. Podle něj se totiž zatím ukazuje, že kraje RUD chtějí, a byť tvrdí, že peníze pro školství nezneužijí ve prospěch jiných oblastí, opak může být pravdou. Olga ŠEDIVÁ

5 S výukou jazyků je problém Kdo je ovládá, většinou prchá pryč ze školství Čeští občané by měli v budoucnu vládnout dvěma jazyky. Tento ambiciózní cíl minulá vláda podpořila přidáním hodin jazyků v základních školách. Od září se navíc učí první jazyk povinně už od třetí třídy. Jak se s tím školy vypořádaly? Že je potřeba zlepšit jazykové znalosti, to ředitelé nijak nepopírají. Jen nějak nevědí, jak na výuku jazyků sehnat dostatek kvalifikovaných a dobrých učitelů. Kvalifikovaní jazykáři, to je problém. My máme ve škole naštěstí velice schopné lidi, ochotné se dál vzdělávat, takže v tuto chvíli je šest lidí schopno učit angličtinu na velmi slušné úrovni a čtyři lidé učí němčinu. Kromě toho se do módy vrací ruština a tu jsme schopni učit také čtyři, což z celkového počtu osmadvaceti kantorů je velmi slušné číslo, řekl Týdeníku Školství Helmut Harzer, ředitel Základní školy v Ostrově nad Ohří. Ve školách teď podle něj cizí jazyky učí většinou dva typy kantorů. První skupina jsou lidé ovládající jazyk, ale bez potřebných pedagogických zkušeností a znalostí metodiky a didaktiky, druhá pak jsou zkušení pedagogové bez potřebné jazykové erudice, kteří jsou sice schopni zvládat hodinu metodicky správně, ale s živým a praktickým jazykem zápolí a výuku vedou spíš v rovině teorie jazyka učí spíše o jazyku než jazyk sám. Třetí typ, který by ideálně namixoval přednosti obou předchozích, je nedostatkovým zbožím, konstatuje H. Harzer. Školy mají podle něj povinnost nabídnout jako volitelný předmět také druhý jazyk. Žák, pokud si ho vybere, ho musí absolvovat v minimálním rozsahu dvou let (ideálně čtyř let). My ho budeme jako alternativu nabízet už od šesté třídy s tím, že kurz bude trvat od 6. do 9. třídy celé čtyři roky bez možnosti změny. Druhý jazyk si přitom zcela nepochybně vyberou pouze ti žáci, kterým ten první nedělá zásadní problémy a kteří budou dostatečně motivováni, aby se ho učili. Nepředpokládám, že by se slabí žáci, kteří mají problémy s mateřštinou, houfně vrhali na studium druhého cizího jazyka, soudí ředitel. Ředitelka Základní školy na Uhelném trhu v Praze 1 Dagmar Sejkorová tvrdí, že pokud už někdo umí jazyk, není ve školství. Nástupní plat po vysoké škole činí korun. Pokud ale absolvent půjde do cestovní kanceláře, dostane a každého půl roku cestuje. Tak proč by pracoval ve škole? ptá se ředitelka. Jazykáře nelze nějak speciálně ocenit, protože platy se řídí tabulkami. Nenárokové složky se stanovují podle počtu dětí. My máme dětí málo, centrum Prahy se vylidňuje, takže nenárokové složky činí do pěti procent. Jediná cesta je nedělat odpoledne žádné porady, aby si učitelé mohli jít přivydělat. A ženy, pokud chtějí učit jazyky, musí se dobře vdát, soudí D. Sejkorová. Angličtinu ve škole už léta učí pedagožka, která na fakultě tělesné výchovy a sportu vystudovala tělocvik s angličtinou. Druhá u nás začala, když se nedostala na vysokou, ale měla malou státnici. Ve chvíli, kdy se jí vysoká povedla, umožnili jsme jí studium a ona tu teď učí z lásky k nám. Třetí, to je naše učitelka češtiny a němčiny, která absolvovala rekvalifikační kurzy a pak ještě dvakrát kurz v Irsku, popisuje ředitelka. V Základní škole na náměstí Curie v Praze 1, která je zaměřena na jazyky, začali v září 5 už od první třídy učit jazyk jako nepovinný předmět. Od třetí třídy ho učíme ve všech třídách. Od šesté třídy pak má část třídy i druhý jazyk, ale jen děti, které ho zvládnou. Ty, které by měly potíže, si přinesou doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, a u nich pak druhý jazyk nahrazujeme nejčastěji hodinami matematiky nebo češtiny, vysvětluje zástupkyně ředitelky Tereza Martínková. Není jednoduché najít dobrého učitele jazyků. Pokud se to podaří, snažíme se ho udržet téměř za jakoukoliv cenu. Nejvíc nás přitom pálí výuka na prvním stupni, kde angličtinu učí pedagogové z druhého stupně. Od třetí třídy je to dobré, ale když je pošleme do první třídy, je to pro ně obrovská zátěž jde o úplně jinou práci, děti tu vnímají zcela jinak, soudí zástupkyně. Zdeňka LA SALA FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Některé děti se potýkají i s češtinou, natožpak s cizím jazykem N ejen učitelé, ale i rodiče se na výuku dvou jazyků u dětí školou povinných dívají mírně skepticky. Nejedno dítě podle nich má problém vyslovovat a psát správně ve své rodné řeči, jak pak má zvládnout cizí jazyk a případně ještě jeden další navíc? V současné době je ve školách hodně dyslektiků, i pět až šest v jedné třídě. A ti se velmi obtížně budou učit anglicky. To vám potvrdí i psycholog, že dyslektici a dysgrafici by se měli učit spíše německy. Problém je, že většina dětí chce angličtinu. Jenže když neumí pořádně česky, jak se mají učit ještě druhý jazyk? Z tohoto pohledu je tento Naše téma... plán úplně nedomyšlený. Navíc, myslím si, je ve třetí třídě ještě příliš brzo začínat s jazykem, je přesvědčena ředitelka Základní školy na Uhelném trhu v Praze 1 Dagmar Sejkorová. Ideální podle ní bylo začínat ve čtvrté třídě, jak to bylo v minulosti, protože v první až třetí třídě se žáci ještě rozkoukávají a poznávají se. Na druhou stranu, děti, které se učí jazyk už ve školce, hrají tam třeba pexeso a pracují s interaktivními tabulemi, a nepotýkají se se zásadními vzdělávacími problémy, by neměly mít s jazykem až takový problém. Ony sice mnohdy ještě komolí češtinu, ale angličtina jim docela jde, protože hodně z nich je často na počítačích, kde s tím jazykem pracují, říká ředitelka. V Základní škole na náměstí Curie v Praze 1 zavedli nepovinně jazyk v září od první třídy tak, že jedna skupina má poměrně vysoko nastavenou laťku, druhá se s jazykem seznamuje, začíná pracovat v zásadě na předškolní úrovni. U třetí skupinky což mohou být děti problematické, s handicapy, není kladen důraz na znalost jazyka, ale spíš na orientaci v prostředí. Děti hrají hry, tancují, učí se základní věci, jako počítat anglicky do deseti. Laťku tu máme stanovenu velmi nízko. Děti jsou schopné výuku pojmout a je to pro ně do jisté míry relaxace. To ale určitě neplatí pro paní učitelku, která se musí na hodinu velmi pečlivě připravit a musí mít promyšlenou každou minutu, říká zástupkyně ředitelky Tereza Martínková. Jazyk tedy lze podle ní učit všechny děti, i když ne na stejné úrovni. Každé dítě je schopné se učit jazykům. Otázka jen je, k čemu žákovi s nižšími inteligenčními schopnostmi bude výuka dvou jazyků. Je pravda, že některé děti na druhém stupni stěží zvládnou mateřský jazyk plus jeden cizí jazyk. Průměrné dítě by se alespoň se základy druhého cizího jazyka seznámit mohlo. Neublíží mu to, ale nejsem si jista, zda mu to výrazně prospěje, soudí zástupkyně. zls

6 6 V prvním čtvrtletí 2007 lidé stonali kratší dobu než ve stejném období roku minulého. A to ve všech krajích. Průměrná doba trvání jedné pracovní neschopnosti byla 31,36 dne, což je o 3,43 dne méně než ve stejném období loni. Nejdelší průměrná doba trvání jedné pracovní neschopnosti 37,89 dne byla v Moravskoslezském kraji, naopak nejkratší v Praze, a to 26,16 dne. V letošním prvním čtvrtletí také meziročně ubylo prostonaných dnů. Celkem jich bylo To je o 4 procenta méně než ve stejném období roku 2006, kdy ČSSZ evidovala celkem prostonaných dnů. K největšímu meziročnímu poklesu došlo v Moravskoslezském kraji, a to o 4,8 procenta, tedy o na celkem dnů. Lidé stonali kratší dobu Naopak přibylo ukončených pracovních neschopností. V prvním čtvrtletí 2007 jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala celkem To je o 6 procent (o ) ukončených pracovních neschopností víc než za první tři měsíce minulého roku. Tehdy se jednalo celkem o ukončených pracovních neschopností. Nejvíc lidí, kteří pobírali nemocenské, přibylo v Ústeckém kraji bylo jich o 7293 víc než v 1. čtvrtletí 2006, tedy celkem Naopak nejméně přibylo ukončených pracovních neschopností v kraji Jihočeském. Tam jich ČSSZ v prvním čtvrtletí 2007 evidovala , což je o 957 víc než ve stejném období loni. Průměrně déle byly v prvním čtvrtletí 2007 nemocné ženy 32,19 dne, u mužů jedna pracovní neschopnost trvala přibližně 30,55 dne. Nejdelší průměrnou dobu jedné pracovní neschopnosti u žen vykázala věková skupina od 50 do 59 let (41,28 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (51,76 dne). Naopak nejkratší dobu byla průměrně nemocná věková skupina do 20 let muži 14,82 dne, ženy 17,97 dne. Nejčastěji lidé v prvním čtvrtletí 2007 stonali s nemocemi dýchací soustavy. Celkem ČSSZ evidovala kvůli tomuto onemocnění ukončených pracovních neschopností, prostonaných dnů a jedna průměrná pracovní neschopnost trvala 15,84 dne. Mezi nemoci dýchací soustavy patří i akutní infekce dýchacích cest ty v prvním čtvrtletí letošního roku znamenaly případů ukončených pracovních neschopností, prostonaných dní a průměrně jedna taková neschopenka trvala 15,67 dne. Dále sem patří také chřipka. V prvním čtvrtletí 2007 si vyžádala celkem ukončených pracovních neschopností, prostonaných dnů a průměrně trvala 14,07 dne. Česká správa sociálního zabezpečení Volno k účasti na pohřbu Je podle nových předpisů nárok na pracovní volno k účasti zaměstnance na pohřbu příbuzných? Jak je nyní tento okruh osob vymezen? Poskytování pracovního volna při jiných důležitých osobních překážkách v práci upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Poskytování pracovního volna v případě uvedeném v dotaze stanoví bod 7 přílohy k tomuto vládnímu nařízení. Podle této platné úpravy se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu poskytne na a) dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob, b) jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. Případný nárok na náhradu mzdy nebo platu mají i zaměstnanci uvedení v 317 zákoníku práce (jde o tzv. domácké zaměstnance). Pracovní volno při této překážce v práci nelze čerpat, koná-li se pohřeb v den pracovního volna zaměstnance (překážka v práci v takovém případě totiž nevzniká). Vít BERKA Hromadné propouštění Zákoník práce má zvláštní ustanovení o hromadném propouštění zaměstnanců. V jakých případech se jedná o hromadné propouštění? Zákoník práce upravuje hromadné propouštění v ustanoveních 62 až 64. Podle 62 odst. 1 se hromadným propouštěním rozumí skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích na základě výpovědí daných zaměstnavatelem z organizačních důvodů (ty jsou uvedeny v 52 písm. a) až c) zákoníku práce) nejméně a) 10 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců, b) 10 procentům zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců, nebo Změna pracovní smlouvy Zaměstnavatel mi předložil návrh změny pracovní smlouvy spočívající v tom, že se změní pracovní poměr z doby neurčité na pracovní poměr termínovaný. Návrh je zdůvodněn tak, že ve škole budou provedeny organizační změny a stejně bych dostala výpověď pro nadbytečnost. Pokud dohodu o změně podepíšu, vznikne mi nárok na odstupné? Podmínky pro vznik práva na odstupné jsou stanoveny v 67 odst. 1 zákoníku práce, a to tak, že náleží zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů. Důvodem rozvázání pracovního poměru uvedenými způsoby (výpovědí, dohodou) musí tedy být organizační změny Při hromadném propouštění vznikají zaměstnavateli určité povinnosti FOTO: Petr MERTA c) 30 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců. Pokud skončí za výše uvedených podmínek pracovní poměr alespoň pěti zaměstnanců, započítávají se do celkového počtu zaměstnanců (tak jak jsou uvedeny v písmenech a), b), c)) i zaměstnanci, s nimiž zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr v tomto období z organizačních důvodů. Jde-li o hromadné propouštění, vznikají zaměstnavateli některé další povinnosti (zejména informovat zaměstnance, jejich zástupce a příslušné úřady práce). Vít BERKA u zaměstnavatele. To platí i pro pracovní poměr sjednaný na dobu určitou. Z dotazu je ale zřejmé, že by tomu tak v daném případě nebylo. Pracovní poměr (po změně na termínovaný) by skončil uplynutím sjednané doby, a nikoliv způsobem, jak je uvedeno výše. Právo na odstupné by proto nevzniklo. Vít BERKA

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ ONIV STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 462/2010-26 ČERVEN 2010

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Opatření děkana č. 4 /2009

Opatření děkana č. 4 /2009 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni Opatření děkana č. 4 /2009 kterým se stanoví pravidla poskytování neplaceného volna na LFPL (změna předpisu 10/2007) V Plzni dne 4.8.2009 Č.j 2676/2009

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b). POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Tematická zpráva Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Praha, říjen 2015 1 Úvod V minulých letech po zavedení nové maturitní zkoušky prováděla Česká školní inspekce

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /00 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ze dne. ledna

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: IZ 168/2013 Spisový znak: Účinnost od: 23. října 2013 Skartační znak: Změny: výše úplaty 1. 9. 2014, úprava příloh 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 10 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Cílem této kapitoly je vysvětlení základních pojmů z oblasti skončení pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, především pracovního poměru. Po prostudování

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát 2010 7. funkční období Návrh senátora Marcela Chládka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Usnesení VII. sjezdu ČMOS PŠ

Usnesení VII. sjezdu ČMOS PŠ Usnesení VII. sjezdu ČMOS PŠ VII. sjezd ČMOS PŠ zhodnotil činnost odborového svazu za období od VI. sjezdu a projednal zásady své další činnosti. Sjezd: 1. Bere na vědomí vystoupení ministra školství,

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 959/3 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 210 ze dne 23. února 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Kapitola I Úvodní ustanovení čl. 1 Předmětem činnosti Právního poradenství pro

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 75/2005 Sb. - stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 9.2016

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 21. schůze ze dne 3. února 2016

USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 21. schůze ze dne 3. února 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 146 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 21. schůze ze dne 3. února 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru Mgr. Zuzana Válková Pracovní poměr: jedná se o vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zakládá se pracovní smlouvou a vzniká dnem,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Aktuálně platné znění 1. září 2012 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

ČÁST PRVNÍ Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých... - znění dle 198/12 Sb. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY /200 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. ledna 200 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vláda nařizuje

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MONTE SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MONTE SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01. 03. 2017 Změny ve

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání

Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání Podporujeme technické vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný odbor vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 260 zdenek.pracny@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 189/2008 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 841/2

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 841/2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 841/2 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 192 ze dne 3. listopadu k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Novela školského zákona

Novela školského zákona Novela školského zákona V únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů (zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více