Práva spojená se spotřebitelským úvěrem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práva spojená se spotřebitelským úvěrem"

Transkript

1 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Práva spojená se spotřebitelským úvěrem Výsledky za Českou republiku TNS 01

2 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Obsah 1 Úvod 03 Metodická poznámka 0 3 Hlavní závěry 07 Práva spotřebitelů v oblasti úvěrů: znalosti, jistota a ochrana 09 Zkušenosti se spotřebitelskými úvěry 1 6 Faktory zohledňované při sjednávání úvěru 33 TNS 01

3 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M 1 Úvod TNS 01

4 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Úvod V rámci projektu Práva spojená se spotřebitelským úvěrem byly vedeny rozhovory se zástupci široké veřejnosti ve věku 18 3 let s cílem zjistit jejich názory, dojmy a zkušenosti spojené s tímto tématem. Konkrétně: - Jak dobře zástupci široké veřejnosti ve věku 18 3 let znají svá práva v souvislosti se spotřebitelskými úvěry - Jaké metody používají k porovnávání nabídek úvěrů - Jaké mají spotřebitelské zvyklosti při nakupování finančních produktů - Motivace a faktory zohledňované při sjednávání úvěru - Jejich zkušenosti s úvěry - Informovanost o kampaních týkajících se spotřebitelských úvěrů Tento průzkum byl zadán s cílem získat podrobnější informace, které bude možné šířit v médiích a využívat k rozproudění diskuse o hlavních sděleních této kampaně. TNS 01

5 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Metodika TNS 01

6 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Metodika Záběr a cílová skupina: - Průzkum byl proveden online na vzorku dospělé populace České republiky ve věku 18 3 let. - Tento vzorek odpovídá hodnotám pro celkovou populaci a byl zvolen na základě zastoupení věkových kategorií (18, 3 8 a 9 3), pohlaví a krajů. Metodika: - Průzkum vyplnilo online českých respondentů. - Všechny údaje byly váženy pro Českou republiku na základě věku, pohlaví a kraje. Výběr vzorku: - V získaném vzorku jsou zastoupeny hlavní sociodemografické skupiny v souladu s údaji o celkovém obyvatelstvu. - Terénní práce probíhala ve dnech. až 1. dubna 01. TNS 01 6

7 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M 3 Hlavní závěry TNS 01

8 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Hlavní závěry 1 Práva spotřebitelů v oblasti úvěrů: znalosti, jistota a ochrana Zkušenosti se spotřebitelskými úvěry Více než šest z deseti respondentů v České republice se cítí být dobře informováno o svých spotřebitelských právech. Pouze přibližně desetina se však domnívá, že je velmi dobře informovaná. Většina respondentů věří, že jsou schopni vybrat správný typ úvěru, a cítí se chráněná, pokud jde o jejich úvěrová práva. Shrnutí Na otázku, zda znají svá práva spojená se spotřebitelskými úvěry, jen několik z nich uvedlo, že přesně vědí, o jaká práva se jedná (16 %). V České republice v minulých dvou letech více než třetina respondentů uzavřela úvěrovou smlouvu. Nejčastěji nakupovaným zbožím jsou automobily, nábytek do domácnosti a počítače či jiné elektrické spotřebiče. Přibližně polovina rozhodně souhlasí, že díky porovnání nabídek úvěru lze ušetřit hodně peněz, nicméně valná většina to považuje za příliš časově náročné a obtížné. 3 Faktory zohledňované při sjednávání úvěru Nejdůležitější faktory při rozhodování o sjednání úvěru jsou výše měsíčních splátek, výše úrokové sazby a nejnižší RPSN. Zdaleka nejoblíbenějším zdrojem informací jsou v České republice banky. Obzvláště populární jsou zde internetové stránky nabízející srovnávání cen. I pro ty, kteří si úvěr nikdy nevzali, je nejvyhledávanějším zdrojem informací banka. TNS 01 8

9 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Práva spotřebitelů v oblasti úvěrů: znalosti, jistota a ochrana TNS 01

10 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Shrnutí 1 Vlastní hodnocení informovanosti o právech Přesvědčení respondentů, že si vyberou ten správný úvěr Více než šest z deseti respondentů v České republice se cítí být dobře informováno o svých spotřebitelských právech. Pouze přibližně desetina se však domnívá, že je velmi dobře informovaná. O svých úvěrových právech se cítí být informováni spíše muži, starší respondenti, ti, kteří mají méně problémů s placením účtů, vzali si úvěr nebo to plánují. Asi dvě třetiny respondentů si jsou jisty, že jsou schopny vybrat si ten správný úvěr samy. Jen málo z nich (přibližně desetina) je o tom velmi přesvědčeno. V tomto ohledu mají větší jistotu spíše muži, respondenti s méně finančními problémy a lidé, kteří čtou podmínky uzavřených smluv. Osoby, které si pravděpodobně sjednají úvěr, nejsou přesvědčenější než ti, kteří to neplánují. 3 Ochrana práv spotřebitelů v oblasti úvěrů Informovanost o úvěrových smlouvách Asi šest z deseti českých respondentů se cítí být chráněno, pokud jde o jejich práva. Stejně jako v předchozím případě se jich velmi málo cítí být velmi chráněno (7 %). Pocit ochrany se pojí s podobnými sociodemografickými vzorci: cítí se tak spíše muži, respondenti s méně ekonomickými problémy, ti, kteří si už dříve sjednali úvěr, a osoby, které to mají v úmyslu do budoucna. Asi devět z deseti respondentů se v České republice cítí být informováno o podmínkách svých úvěrových smluv, ovšem pouze méně než jedna třetina se cítí být velmi dobře informovaná. Pokud jde konkrétně o práva spotřebitelů v oblasti úvěrů v České republice, 17 % dotázaných uvedlo, že přesně vědí, jaká práva mají. Respondenti také měli nejmenší povědomí o svém právu odstoupit od smlouvy do 1 dnů. TNS 01 10

11 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Více než šest z deseti respondentů v České republice se cítí být dobře informovaných o svých právech spojených se spotřebitelskými úvěry. Q1. Jak jste podle vás obecně informován(a) o svých právech souvisejících se spotřebitelskými úvěry? 7 11 %* 3 1 n = Velmi dobře informován(a) Spíše informován(a) Nepříliš informován(a) Vůbec neinformován(a) TNS 01 Základ: všichni respondenti * Kvůli zaokrouhlení činí celkový součet 101 %. 11

12 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Častěji to uvádějí také muži, starší respondenti, ti, kteří si sjednali úvěr nebo si jej pravděpodobně sjednají, a osoby, které tvrdí, že si přečetly podmínky své poslední smlouvy. Q1. Jak jste podle vás obecně informován(a) o svých právech souvisejících se spotřebitelskými úvěry? Česká republika Celkem informován(a) Celkem Nepříliš informován(a) Celkem 6% 38% Pohlaví Muži Ženy Věk % 8% 9% 7% 73% Máte problémy s placením účtů? Většinou Někdy Téměř nikdy Nikdy 61% 60% 6% 6% 33% % 1% 3% 7% 39% 0% 36% 38% Česká republika Celkem informov án(a) Celkem Nepříliš informován(a) Celkem 6% 38% Sjednal(a) jste si v posledních dvou letech spotřebitelský úvěr? Ano Ne 80% 1% 0% 9% Jak je pravděpodobné, že si v příštích letech sjednáte spotřebitelský úvěr? Celkem pravděpodobné Celkem nepravděpodobné 73% 7% Četl(a) jste smluvní podmínky? Ano, celé Ano, částečně Ne 70% 63% % 7% 3% 30% 37% % n = Základ: všichni respondenti TNS 01 1

13 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Více než šest z deseti dotázaných je přesvědčených, že jsou schopni vybrat si ten správný úvěr. Q3. Představte si, že si musíte vzít spotřebitelský úvěr. Do jaké míry jste přesvědčen(a), že jste schopen/schopna vybrat si pro sebe ten správný spotřebitelský úvěr? 6 1 % 8 1 n = Velmi přesvědčen(a) Spíše přesvědčen(a) Nepříliš přesvědčen(a) Vůbec nejsem přesvědčen(a) Základ: všichni respondenti TNS 01 13

14 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Přesvědčení jsou častěji muži, respondenti, kteří mají méně problémů s placením účtů, osoby, jež si zřídily úvěr nebo si jej pravděpodobně zřídí, a lidé, kteří čtou podmínky smluv. Q3. Představte si, že si musíte vzít spotřebitelský úvěr. Do jaké míry jste přesvědčen(a), že jste schopen/ schopna vybrat si pro sebe ten správný spotřebitelský úvěr? Česká republika Celkem informován(a) Celkem Nepříliš informován(a) Celkem 66% 3% Pohlaví Muži Ženy Máte problémy s placením účtů? Většinou Někdy Téměř nikdy Nikdy TNS 01 7% 9% 60% 8% 69% 71% Sjednal(a) jste si v posledních dvou letech spotřebitelský úvěr? Ano Ne 79% 9% Jak je pravděpodobné, že si v příštích letech sjednáte spotřebitelský úvěr? Celkem pravděpodobné Celkem nepravděpodobné Četl(a) jste smluvní podmínky? Ano, celé Ano, částečně Ne 7% 6% 69% 69% % % 1% 0% % 31% 9% 1% 1% 6% 38% 31% 31% % Základ: všichni respondenti n =

15 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Více než polovina respondentů v České republice se cítí být chráněna, pokud jde o práva spojená se spotřebitelským úvěrem. Q. Jak jste podle vás obecně chráněn(a), pokud jde o vaše práva související se spotřebitelskými úvěry? 7 % 36 3 n = Velmi chráněn(a) Spíše chráněn(a) Nepříliš chráněn(a) Vůbec nechráněn(a) Základ: všichni respondenti TNS 01 1

16 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Muži a lidé, kteří mají méně problémů s placením účtů, cítí se být informovaní či sebejistí, zřídili si úvěr či si jej s největší pravděpodobností zřídí, uvedli, že se cítí být chránění. Česká republika Celkem chráněn(a) Celkem Nepříliš chráněn(a) Celkem 60% 0% Pohlaví Muži Ženy Máte problémy s placením účtů? 63% 8% 37% % Většinou Někdy Téměř nikdy Nikdy 9% 60% 8% 6% 1% 0% % 36% Jak jste podle vás obecně informován(a) o svých právech souvisejících se spotřebitelskými úvěry? Celkem informován(a) Celkem Nepříliš informován(a) 7% 37% % 63% Do jaké míry jste přesvědčen(a), že jste schopen/schopna vybrat si pro sebe ten správný spotřebitelský úvěr? Celkem přesvědčen(a) Celkem Nepříliš přesvědčen(a) 71% 39% 9% 61% Sjednal(a) jste si v posledních dvou letech spotřebitelský úvěr? Ano Ne 67% 6% Jak je pravděpodobné, že si v příštích letech sjednáte spotřebitelský úvěr? 33% % Celkem pravděpodobné Celkem nepravděpodobné 66% 8% 3% % Znáte základní práva spojená se spotřebitelskými úvěry? Celkem Ano Ne 69% 39% 31% 61% TNS 01 Základ: všichni respondenti n =

17 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Naprostá většina respondentů se cítí být informovaná o podmínkách smluv méně než jedna třetina se však cítí být velmi dobře informovaná. Q6. Jak jste podle Vás celkově informován(a) o podmínkách své úvěrové smlouvy / svých úvěrových smluv? 11 9 % 60 n = 363 Velmi dobře informován(a) Spíše informován(a) Nepříliš informován(a) Vůbec neinformován(a) Základ: respondenti, kteří uzavřeli úvěrovou smlouvu TNS 01 17

18 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Více než polovina si byla vědoma existence práv spojených se spotřebitelským úvěrem, ovšem méně než pětina potvrdila, že přesně vědí, o jaká práva se jedná. Q16. Existuje celá řada zavedených práv souvisejících s úvěry, která vás mají chránit, když se rozhodnete sjednat si spotřebitelský úvěr. Věděl(a) jste o těchto právech, než jste začal(a) s tímto průzkumem? 9 17 %* n = Ano, a vím přesně, jaká jsou má práva související se spotřebitelským úvěrem Ano, ale nejsem si jist(a), jaká jsou má práva související se spotřebitelským úvěrem Ne, nevěděl(a) jsem o nich TNS 01 Základ: všichni respondenti * Kvůli zaokrouhlení činí celkový součet 101 %. 18

19 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Respondenti, kteří přesně vědí, jaká mají práva, jsou obvykle muži, mají nižší dosažené vzdělání, zkušenosti s úvěry a nejsou toho názoru, že je obtížné srovnat si podmínky splátek. Q16. Existuje celá řada zavedených práv souvisejících s úvěry, která vás mají chránit, když se rozhodnete sjednat si spotřebitelský úvěr. Věděl(a) jste o těchto právech, než jste začal(a) s tímto průzkumem? Česká republika Ano, a vím přesně, jaká jsou má práva související se spotřebitelským úvěrem Ano, ale nejsem si jist(a), jaká jsou má práva související se spotřebitelským úvěrem Ne, nevěděl(a) jsem o nich Celkem 17% % 9% Pohlaví Muži 3% 1% 6% Ženy 11% 8% 31% Věk 18-11% 6% 3% 3-8 1% 1% 3% 9-3 1% 6% 3% V kolika letech jste ukončil(a) své vzdělání? 1 nebo méně let 0 nebo více Stále studuji % 19% 17% 1% % 6% 6% % 33% % 8% 33% Sjednal(a) jste si v posledních dvou letech spotřebitelský úvěr? Ano 30% % 1% Ne 9% % 37% Je obtížné porovnat odlišné podmínky splácení různých úvěrových nabídek Souhlasím Nesouhlasím 1% % % 6% 31% % n = Základ: všichni respondenti TNS 01 * Kvůli zaokrouhlení činí celkový součet 101 %. 19

20 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Dotázaní měli nejmenší povědomí o právu odstoupit od úvěrové smlouvy do 1 dnů. Q17. Řekněte mi prosím u každého z následujících výroků, zda je podle vás pravdivý, nebo ne. % Spotřebitel má právo obdržet standardní dokument s klíčovými informacemi, ještě než si úvěr sjedná Spotřebitel má právo splatit celou částku dříve Spotřebitel má 1 kalendářních dnů na to, aby bez udání důvodů od úvěrové smlouvy odstoupil n = Pravdivý Nepravdivý Základ: všichni respondenti TNS 01 0

21 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Zkušenosti se spotřebitelskými úvěry TNS 01

22 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Shrnutí 1 Zkušenosti s úvěry Důvody zřizování úvěru Více než třetina obyvatel České republiky v posledních dvou letech uzavřela nejméně jednu úvěrovou smlouvu. Úvěry si zřizují častěji muži, starší respondenti, lidé s nižším dosaženým vzděláním a osoby, které mají více problémů s placením účtů. % českých respondentů mají často problémy s včasným hrazením splátek a dalších 6 % je nezvládá vždy splatit včas. Shrnutí Nejméně tři z deseti respondentů si sjednali úvěr, aby si mohli koupit něco, co by si jinak pořídit nemohli. Více než jedna pětina také uvedla, že dané zboží nebo službu chtěli mít ihned. Přibližně polovina z těch, kteří si úvěr nezřídili, řekla, že jej nepotřebují, a asi čtyři z deseti dotázaných uvedli, že nechtějí mít dluhy. 3 K čemu se úvěr využívá Nabídky úvěrů a sjednání úvěru do budoucna Respondenti si nejčastěji berou úvěr na automobily, nábytek a spotřebiče do domácnosti a elektronické přístroje. Přibližně polovina z těch, kteří si úvěr nezřídili, uvedla, že by si jej vzala na automobil. Ostatní druhy zboží za automobily do značné míry pokulhávají. Zajímavým zjištěním bylo, že jednou ze 3 nejčastějších položek je v této skupině lidí studium. Zatímco asi devět z deseti respondentů se shodne na tom, že srovnáním různých nabídek je možné ušetřit hodně peněz, většina si zároveň myslí, že je to obtížné a časově náročné. Nejméně tři z deseti dotázaných se domnívají, že je velmi nepravděpodobné, že si někdy v budoucnu sjednají úvěr. Úvěr si do budoucna pravděpodobněji zřídí lidé, kteří mají problémy s placením účtů, a ti, kteří si už úvěr vzali. TNS 01

23 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Více než třetina českých respondentů v posledních dvou letech uzavřela nejméně jednu smlouvu o spotřebitelském úvěru. Q. Uzavřel(a) jste v posledních letech smlouvu o spotřebitelském úvěru na částku mezi 000 Kč a Kč? %* n = TNS 01 Ano, jen jednu úvěrovou smlouvu Ano, více než jednu úvěrovou smlouvu Ne Základ: všichni respondenti * Kvůli zaokrouhlení činí celkový součet 101 %. 3

24 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Úvěry si nejčastěji sjednávají muži, respondenti ve věku 9 3 let, lidé s nižším dosaženým vzděláním a ti, kteří mají více problémů s placením účtů. Q. Uzavřel(a) jste v posledních letech smlouvu o spotřebitelském úvěru na částku mezi 000 Kč a Kč? Česká republika Celkem Ano, alespoň jedna úvěrovou smlouvu Celkem 36% 6% Pohlaví Muži Ženy 3% 30% Ne 7% 70% Věk 18-1% 79% % 63% 9-3 % % V kolika letech jste ukončil(a) své vzdělání? 1 nebo méně 6% % roky 6% % 0 nebo více Stále studuje % 18% 8% 8% Máte problémy s placením účtů? Většinou 9% 1% Někdy 8% % Téměř nikdy 38% 6% Nikdy % 76% n = Základ: všichni respondenti TNS 01

25 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M % respondentů v České republice mají často problémy s včasným hrazením splátek a dalších 6% je nezvládá vždy splatit včas. Q7. Když se zamyslíte nad svým posledním sjednaným úvěrem, který z následujících výroků nejlépe vystihuje splácení vašeho spotřebitelského úvěru? 6 % 38 n = 363 Nikdy nemáte žádné problémy a vždy zvládáte Někdy máte problémy, ale vždy zvládáte zaplatit měsíční splátky včas. zaplatit měsíční splátky včas.. Často máte problémy, ale vždy zvládáte Často máte problémy, a ne vždy jste zvládl(a) zaplatit měsíční splátky včas. zaplatit měsíční splátky včas. Základ: respondenti, kteří uzavřeli úvěrovou smlouvu TNS 01

26 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Zdaleka nejčastěji uváděným důvodem sjednání úvěru je koupě věcí, které by si respondent jinak nemohl pořídit. Q. Které z následujících důvodů byly příčinou, že jste si sjednal(a) spotřebitelský úvěr? % Umožnil mi koupit si věci, které bych si jinak nebyl(a) schopen/schopna koupit. 38 Chtěl(a) jsem mít výrobek/službu hned. 1 Je to snadnější než dlouho šetřit. 17 Umožnil mi být pružnější a rozhodnout se koupit si věci, když je potřebuji. 1 Je to způsob, jak řídit svůj tok hotovosti. Když dělám velké nákupy, raději platím ve splátkách. 9 Jiné 13 n = 363 Základ: respondenti, kteří uzavřeli úvěrovou smlouvu TNS 01 6

27 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Jako nejčastější důvody, proč si neberou úvěry, respondenti uvedli, že je nepotřebují nebo nechtějí mít dluhy. Q11. Kvůli kterému z následujících důvodů jste si nesjednal(a) spotřebitelský úvěr? Nepotřeboval(a) jsem ho. 9 % Nemám rád(a) dluhy. Šetřím si peníze, abych si koupil(a) výrobky nebo služby, které potřebuji. Obávám se splácení. 11 Nevěřím poskytovatelům úvěrů. Informace, které jsem získal(a), nebyly jasné. 10 Jiné 3 n = 637 Základ: respondenti, kteří neuzavřeli úvěrovou smlouvu TNS 01 7

28 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Respondenti si nejčastěji berou úvěr při koupi automobilu často uvádějí také nábytek, spotřebiče do domácnosti a elektronické přístroje Q10. Na který z následujících výrobků nebo služeb jste si sjednal(a) úvěr? Auto % Domácí spotřebiče (pračka, myčka atd.) 19 Počítač/televizor nebo jiný elektronický přístroj 17 Nábytek do vašeho domu 1 Telefon 8 Studia 7 Zájezdy/dovolené 6 Šaty nebo obuv Události jako narozeniny, svatby atd. 3 Jiné 17 Nic z uvedeného 11 n = 363 Základ: respondenti, kteří uzavřeli úvěrovou smlouvu TNS 01 8

29 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Dotázaní, kteří si úvěr nikdy nezřídili, velmi často uvádějí studium, ale elektronické přístroje u nich nejsou tak časté. Q1. Na které z následujících druhů zboží nebo služeb byste si sjednal(a) úvěr? Auto Domácí spotřebiče (pračka, myčka atd.) Studia Nábytek do vašeho domu Počítač/televizor nebo jiný elektronický přístroj Zájezdy/dovolené Telefon Události jako narozeniny, svatby atd. Šaty nebo obuv Jiné % Nic z uvedeného 11 n = 637 Základ: respondenti, kteří neuzavřeli úvěrovou smlouvu TNS 01 9

30 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Přibližně polovina rozhodně souhlasí, že mohou ušetřit hodně peněz, srovnají-li si různé nabídky většina je zároveň toho názoru, že je to obtížné a časově náročné. Q18. Označte prosím, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky o spotřebitelském úvěru. Pečlivým výběrem správné úvěrové nabídky lze ušetřit velmi mnoho peněz. 3 8 Porovnávání úvěrových nabídek je příliš časově náročné Je obtížné porovnat odlišné podmínky splácení různých úvěrových nabídek. 8 Je obtížné porovnat poplatky různých smluv o spotřebitelských úvěrech Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím TNS 01 Základ: všichni respondenti * Součet výsledků může kvůli zaokrouhlování činit 99 % nebo 100 %. 30

31 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Nejméně čtvrtina respondentů si v příštích dvou letech pravděpodobně sjedná úvěr. Q1. Jak je pravděpodobné, že si v příštích letech sjednáte spotřebitelský úvěr na částku od 000 Kč do Kč? %* 38 n = Velmi pravděpodobné Spíše pravděpodobné Spíše nepravděpodobné TNS 01 Velmi nepravděpodobné Základ: všichni respondenti * Kvůli zaokrouhlení činí celkový součet 101 %. 31

32 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Úvěr si v příštích dvou letech pravděpodobněji sjednají především starší respondenti a ti, kteří mají více problémů s placením účtů. Q1. Jak je pravděpodobné, že si v příštích letech sjednáte spotřebitelský úvěr na částku od 000 Kč do Kč? Česká republika Celkem pravděpodobné Celkem nepravděpodobné Celkem 31% 69% Věk 18-6% 7% 3-8 3% 66% 9-3 3% 68% Máte problémy s placením účtů? Většinou 1% 9% Někdy 38% 6% Téměř nikdy 3% 6% Nikdy 1% 79% Jak jste podle vás obecně informován(a) o svých právech souvisejících se spotřebitelskými úvěry? Celkem informován(a) Celkem Nepříliš informován(a) 37% % 63% 78% Jak jste podle vás obecně chráněn(a), pokud jde o vaše práva související se spotřebitelskými úvěry? Celkem chráněn(a) Celkem Není chráněn(a) 3% 7% 66% 73% Do jaké míry jste přesvědčen(a), že jste schopen/schopna vybrat si pro sebe ten správný spotřebitelský úvěr? Celkem přesvědčen(a) 3% 6% Celkem Nepříliš přesvědčen(a) % 76% TNS 01 Základ: všichni respondenti n =

33 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M 6 Faktory zohledňované při sjednávání úvěru TNS 01

34 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Shrnutí 1 Faktory zohledňované při sjednávání úvěru Názory na podmínky Všechny nejčastěji uváděné faktory při zřizování úvěru jsou finanční povahy: výše měsíčních splátek, úrokové sazby a RPSN. U těch, kteří neuzavřeli úvěrovou smlouvu, jsou 3 hlavní faktory shodné. Výše měsíčních splátek přitom není tak důležitá v České republice spadla na třetí místo. Shrnutí Přibližně tři čtvrtiny respondentů si alespoň částečně přečetly podmínky své poslední úvěrové smlouvy. Asi tři z deseti českých respondentů je přečetli důkladně a celé. 3 Zdroje informací při zvažování úvěru Při posledním zřizování spotřebitelského úvěru zjišťovala polovina dotázaných informace v bance. To byla zdaleka nejčastější volba, nicméně respondenti často (1 %) uváděli také internetové stránky se srovnáním cen. I pro ty, kteří si úvěr nikdy nevzali, je nejvyhledávanějším zdrojem informací banka. Dotázaní jsou ale otevřenější vůči jiným zdrojům informací. Mnohem oblíbenější jsou u nich finanční poradci. TNS 01 3

35 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Hlavními faktory při rozhodování o sjednání úvěru je výše měsíčních splátek, úrokové sazby a RPSN. Q8. Když se zamyslíte nad svým posledním sjednaným spotřebitelským úvěrem, který z následujících faktorů byl při rozhodování, jaký úvěr si sjednat, ten nejdůležitější? % Výše měsíční splátky Nejnižší RPSN (roční procentní sazba nákladů) 3 0 Výše úrokové míry 37 Schopnost poskytovatele úvěru dát vám úvěr rychle 19 Reputace poskytovatele úvěru Jiný 1 Nic z uvedeného n = 363 Základ: respondenti, kteří uzavřeli úvěrovou smlouvu TNS 01 3

36 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Tytéž faktory jsou také uváděny jako hlavní při zvažování úvěru do budoucna. Q1. Pokud byste potřeboval(a) spotřebitelský úvěr, který z následujících faktorů by byl při rozhodování o tom, jaký úvěr si sjednat, ten nejdůležitější? % Nejnižší RPSN (roční procentní sazba nákladů) Výše úrokové míry 1 0 Výše měsíční splátky 1 Reputace poskytovatele úvěru 3 Schopnost poskytovatele úvěru dát vám úvěr rychle 6 Jiný 3 Nic z uvedeného 6 n = 637 Základ: respondenti, kteří neuzavřeli úvěrovou smlouvu TNS 01 36

37 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Nejméně tři čtvrtiny respondentů si přečetly podmínky poslední smlouvy alespoň částečně a méně než třetina si je přečetla celé. Q19. Zamyslete se nad tím, jak jste naposled podepisoval(a) smlouvu na zboží nebo služby, např. na mobilní telefon, televizor anebo internet, domácí spotřebič, bankovní účet nebo pojištění. Četl(a) jste smluvní podmínky? 1 30 % n = Ano, pečlivě a celé Ano, částečně Ne Nikdy jste nepodepisoval(a) žádnou smlouvu na zboží nebo služby Základ: všichni respondenti TNS 01 37

38 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Banky jsou nejoblíbenějším zdrojem informací, v těsném závěsu jsou internetové stránky se srovnáním cen. Q9. Když se zamyslíte nad svým posledním sjednaným spotřebitelským úvěrem, kde jste se snažil(a) získat informace? Banky (online / na místě) 0 % Webové stránky srovnávající ceny Finanční poradce 1 Diskuze s rodinou/přáteli/kolegy Názory zákazníků (v tisku / online) 1 10 Blogy / onlinové diskuze 10 Maloobchodníci (online / na místě) Specializované noviny a časopisy 9 Jinde 3 Nehledal(a) jsem tento druh informací 3 n = 363 Základ: respondenti, kteří uzavřeli úvěrovou smlouvu TNS 01 38

39 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Pro ty, kteří si úvěr nikdy nezřídili, jsou stále nejvyhledávanějším zdrojem informací banky. V úvahu přicházejí i jiné informační možnosti. Q13. Představte si, že si musíte vzít spotřebitelský úvěr. Kde byste se snažil(a) získat informace? Banky (online / na místě) 8 % Finanční poradce Webové stránky srovnávající ceny 3 1 Diskuze s rodinou/přáteli/kolegy 3 Názory zákazníků (v tisku / online) 1 Blogy / onlinové diskuze 16 Specializované noviny a časopisy Maloobchodníci (online / na místě) Jinde Nehledal(a) bych tento druh informací n = 637 Základ: respondenti, kteří neuzavřeli úvěrovou smlouvu TNS 01 39

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování?

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Finanční gramotnost v praxi 26. května 2011 Potřebujeme finančně gramotné občany? MF gestorem

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Přestože považuje téměř absolutní většina veřejnosti za handicap neznalost v oblasti finančnictví a bankovnictví, necelé dvě třetiny

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Konsolidace. Dopřejeme lidem klidné spaní díky sloučení půjček do jediné!

Konsolidace. Dopřejeme lidem klidné spaní díky sloučení půjček do jediné! Konsolidace Dopřejeme lidem klidné spaní díky sloučení půjček do jediné! Petr Bobysud, Rozvoj obchodu ČS, zástupce ředitele úseku Roman Brychnáč, Aktivní produkty ČS, ředitel odboru Praha, 21.9. 2011 Hodnoty

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu?

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Mgr. Zuzana Válková Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Odpověď: Ano, zboží vrátit můžeme, dokonce

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Role internetu při nakupování automobilů

Role internetu při nakupování automobilů Role internetu při nakupování automobilů Prezentace hlavních zjištění pro Českou republiku 1 Program 1 Cíle 2 Metodologie 3 Snímky prováděcího shrnutí a klíčového shrnutí 4 Profil trhu 5 Věrnost značce

Více

Jak nespadnout do dluhové pasti. Příručka pro žadatele o půjčku

Jak nespadnout do dluhové pasti. Příručka pro žadatele o půjčku Jak nespadnout do dluhové pasti Příručka pro žadatele o půjčku www.homecredit.cz www.navigatoruveru.cz www.clovekvtisni.cz Slovo úvodem Půjčka může být nejen dobrým sluhou, ale i špatným pánem. A to většinou

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři:

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři: Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost Školní kola 3. ročník Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012 - výsledky školních kol Rozdělení žáků respondentů dle jednotlivých krajů: Výsledek

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

VÝDAJŮ HODNĚ, ALE PENĚZ MÁLO?

VÝDAJŮ HODNĚ, ALE PENĚZ MÁLO? VÝDAJŮ HODNĚ, ALE PENĚZ MÁLO? Plán vyučovací hodiny (č. 4) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Výdajů hodně, ale peněz málo? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům PRAHA, 23. června

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Citi Life, Citi Life Metropole, Citi Shopping, O2 Citi základní, Shell MasterCard od Citibank, Citi BILLA, Citi Broker Consulting, Citi Opuscard

Citi Life, Citi Life Metropole, Citi Shopping, O2 Citi základní, Shell MasterCard od Citibank, Citi BILLA, Citi Broker Consulting, Citi Opuscard Typ karty Citi Life, Citi Life Metropole, Citi Shopping, O2 Citi základní, Shell MasterCard od Citibank, Citi BILLA, Citi Broker Consulting, Citi Opuscard 50 Kč měsíčně Hotovostní limit Kč 15,000 Související

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR

FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR Kvantitativní výzkum Finanční gramotnost obyvatel ČR Květen Říjen 00 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo financí ČR a Českou národní banku / Client Service

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Náklady u produtků k půjčování peněz

Náklady u produtků k půjčování peněz Náklady u produtků k půjčování peněz HOR_62_INOVACE_8.ZSV.18 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 6. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Náklady u produktů k půjčování peněz 1 Výukový materiál

Více

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY PRACOVNÍ LIST pro SŠ Úkol č. 1 TÉMA K ZAMYŠLENÍ A DISKUSI: Nyní jste v 1. období finančního cyklu. Co to pro vás znamená? Na co všechno z hlediska financí

Více

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje

DOTAZNÍK. Sociodemografické údaje Pro účely vzdělávání v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.00016 s názvem Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí" si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Digitalizace televizního vysílání

Digitalizace televizního vysílání Digitalizace televizního vysílání základní výsledky výzkumu Praha 06 INSOMA Suchý vršek 28 8 00 Praha Mgr. Karolína Saková, Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. sak@mbox.dkm.cz Metodologie Firma Insoma uskutečnila

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Kvantitativní výzkum pro MF ČR

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Kvantitativní výzkum pro MF ČR FINANČNÍ GRAMOTNOST Kvantitativní výzkum pro MF ČR Červenec 2 / Závěrečná zpráva z výzkumu / Client Service Director: Pavel Šimoník / Senior Analyst: Iva Ryznerová / STEM/MARK, a.s. OBSAH Hlavní zjištění

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Každá koruna se počítá Shrnutí www.vseosporeni.cz 2 Co je ING

Více

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Finanční gramotnost v praxi Praha, 26/5/2011 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna v 1.0 18/5/2011 Obsah RPSN: Jak jednoduše srovnávat různé úvěry?» Poskytovatelé

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Finanční matematika I.

Finanční matematika I. Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3 Kamionová doprava Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí V Praze dne 15. srpna 28 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Smlouva o hotovostním úvěru

Smlouva o hotovostním úvěru Smlouva o hotovostním úvěru 1. SMLUVNÍ STRANY Different money s.r.o. se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČO: 03570967 Bankovní spojení: 2020010045/6000 Společnost je zapsaná v obchodním

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze

Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze Dotazníkové šetření realizace PPRCH na školách v Praze Cíle } Pro oddělení prevence MHMP realizovalo PCPP } Zmapovat situaci při poskytování primární prevence rizikového chování (PPRCH) na pražských školách.

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění.

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění. Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více