ICT plán školy na rok 2008/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT plán školy na rok 2008/09"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ICT plán školy na rok 2008/09 Zpracoval: Ing. Josef Turek

2 Obsah Obsah 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV Úvod Počet žáků dle studijních oborů Počet pedagogických pracovníků Počet učeben Počet pracovních stanic a přípojná místa Zařízení prezentační techniky Standardní pracovní prostředí žáka, pedagogického pracovníka Způsob zajištění přípojných míst v budově školy Zajišťované serverové služby Přístup ke schránce elektronické pošty a prostor pro webové prezentace školy Autorský zákon a licenční ujednání Konstatování výchozího stavu ZHODNOCENÍ MINULÉHO ICT PLÁNU (2007) Rozbor počtu pracovních stanic Počítačové učebny Odborné učebny Školení pedagogických pracovníků Programové vybavení Služby internetu Intranet Připojení školy k internetu CÍLOVÝ STAV (NA KONCI ROKU 2008) Rozbor počtu pracovních stanic: Počítačové učebny Odborné učebny

3 Obsah 4.4 Školení pedagogických pracovníků Programové vybavení E-learning Služby ICT - servery PROCES DOSAŽENÍ CÍLOVÉHO STAVU Rozbor počtu pracovních stanic Programové vybavení Technické vybavení Organizační zajištění Personální zajištění Zpětná vazba ROZPOČET Rozpočet na rok VÝHLED DO ROKU

4 Úvod 1 Úvod Tento ukázkový ICT plán byl vytvořen pro splnění úkolu školení ICT koordinátorů na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Protože každý ICT plán nutně obsahuje citlivé informace, které by při svém zveřejnění mohly být zneužity, jsou data v tomto plánu zcela vymyšlena a jakákoliv podoba se skutečným plánem naší školy je pouze náhodná. Nicméně, bude-li předkládaný plán pro někoho inspirující, je možné použít ho jako vzoru pro přípravu jakéhokoliv konkrétního plánu. Plán rozvoje ICT naší školy navazuje na již existující plány, které byly vytvořeny v předchozích letech, a nejvíce navazuje na plán ICT z roku Vychází z Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP. Při vytváření plánu jsme vycházeli ze skutečných plánů naší školy, dále z plánů jiných škol, které jsme prohlédli na internetu, a pak z metodiky vytváření školního ICT plánu podle možného přístupu dle Mgr. Radka Maci odboru 55 SIPVZ MŠMT ČR. Na úvod lze konstatovat, že navrhnout dobrý plán je jedna věc a samotná realizace je věc druhá. ICT koordinátor a jeho spolupracovníci mají velké možnosti při jeho sestavování, ale už menší při jeho realizaci. Při plnění plánovaných aktivit vždy záleží na možnostech konkrétní školy, většinou finančních, a pak také na vedení školy, je-li samo přesvědčeno o správnosti, užitečnosti a smysluplnosti naplánovaných aktivit. Výsledkem by mělo být zlepšení jednak infrastruktury školy, a hlavně zlepšení a zkvalitnění výuky a zvýšení znalostí a kompetencí jednotlivých žáků. ICT plán patří mezi strategické dokumenty školy

5 2 Výchozí stav 2 Výchozí stav 2.1 Úvod Při hodnocení výchozího stavu ke konci roku 2007 jsme vycházeli z konkrétních hodnot, které jsme zjistili v příslušném hodnotícím období. Většinou se za výchozí stav považuje cílový stav z minulého období ICT plánu, musí však být dosaženo cílového stavu. V případě, že se z jakýchkoli důvodů nepodaří plánovaného stavu dosáhnout, vezme se za výchozí bod reálný dosažený stav. Výchozí stav ve své podstatě mapuje, kolik má škola žáků, pedagogických pracovníků, jak jsou vzděláni a proškoleni a jaké má škola pedagogické možnosti a zázemí. V druhém sledu mapuje technické zázemí školy, kolik má učeben, pracovních stanic, přípojných míst pro jednotlivé stanice, přístup k internetu a jakou prezentační techniku používá. 2.2 Počet žáků dle studijních oborů V následující přehledné tabulce je uvedeno rozdělení žáků podle studijních oborů a počtu v jednotlivých třídách. Studijní obor: Počet žáků: Elektronické počítačové systémy (26-47-M/002) 115 Mechanik elektronik (26-43-L/001) 105 Mechanik silnoproudých zařízení (26-42-L/501) 90 Elektrikář (26-51-H) 112 Elektrotechnika(26-41-L/501) 50 Celkem: Počet pedagogických pracovníků V ICT plánu se na pedagogické pracovníky nahlíží z hlediska proškolení podle pravidel SIPVZ. Podle našeho názoru by se mělo však také přihlížet k tomu, zda ve své činnosti (učení žáků) učitelé využívají znalosti nabyté v těchto školeních. Zda přinášejí do teoretické výuky nové prvky učení, nové metody práce, zda využívají více zdrojů informací, organizují žákovské projekty. Jestli podporují žáky v aktivitách nad rámec základních povinností, účastní se s nimi studentské vědecké odborné činnosti a různých soutěží, ať sportovních nebo technických či znalostních. Zda při těchto aktivitách nepotřebují a třeba nehledají pomoc, jak v podpoře technické (počítače, magnetofony, - 4 -

6 2 Výchozí stav projektory, dotykové tabule a podobná zařízení), tak v podpoře metodické (návody jak na to, inspiraci pro jiné výukové postupy, jak dosáhnout lepších výsledků výuky). V následující tabulce je uveden počet pedagogických pracovníků a stav jejich proškolení. Stupeň proškolení Počet Z 51 P 27 S 17 N Počet učeben Učebny jsou rozděleny podle jejich vybavení. Běžná třída má základní vybavení pro klasickou výuku s tabulí a to buď pro psaní křídou nebo fixem. Odborné učebny (dílenské laboratoře, speciální dílny, laboratoře pro elektrická měření a učebna programovatelných automatů) jsou vybaveny pro potřebu výuky učebními pomůckami jako jsou speciální stoly pro měření, pájení, výrobu plošných spojů, nářadím a přístroji pro výuku odborných předmětů. Počítačové učebny jsou vybaveny výpočetní technikou a příslušnými programy pro výuku předmětů zaměřených na ICT či ostatní vzdělávací předměty, které využívají výpočetní techniku jako podporu k výuce. Typ učebny Počet Běžné učebny 16 Odborné učebny 8 Počítačové učebny 3-5 -

7 2 Výchozí stav 2.5 Počet pracovních stanic a přípojná místa Pod pojmem pracovní stanice je chápán počítač, který je připojen do sítě LAN a také k internetu. Přípojné místo je síťová zásuvka, do které je možno připojit buď přenosný počítač nebo pevnou stanici, bude-li to třeba. Místnost Počet pracovních stanic VT 1 16 VT 2 16 VT 3 (Indoš) 11 Odborné pracovny 21 Kabinety 13 Ředitelna 1 Sekretariát 1 Tělocvična 2 Serverovna 3 Celkem 84 Umístění Počet přípojných míst Klasické učebny a všechny ostatní místnosti Zařízení prezentační techniky Prezentační technika představuje základní a lze říci nejdůležitější vybavení školy, které velkým způsobem pomáhá učitelům ve výuce a při uplatňování nových výukových metod. Taktéž pomáhá při pořizování fotografií žáků do pedagogické dokumentace či převodu tištěných materiálů do elektronické podoby. Prezentační technika Počet Zpětný projektor 4 Přenosný digitizér 1 Dataprojektor 6 Interaktivní tabule 3 Digitální fotoaparát Standardní pracovní prostředí žáka, pedagogického pracovníka Standardní pracovní prostředí tvoří operační systém Windows 2000 Professional nebo Windows XP Professional. Další programové vybavení na stanicích jsou Microsoft Office, OpenOffice.org 2.1, Pascal, Delphi, Visual Basic, Bakaláři, pro počítačovou podporu - 6 -

8 2 Výchozí stav projektování jsou k dispozici programy AUTOCAD 2004, SICHR 5, Power Calc Lite verze 2.01 Edu. 2.8 Způsob zajištění přípojných míst v budově školy Všechna přípojná místa jak do sítě LAN, tak do internetu, jsou v budově školy provedena strukturovanou kabeláží ( Belden ver. 5). Pro spojení budovy školy a budovy dílen je použita bezdrátová síť WiFi. Pro připojení budov internátů je použita všesměrová anténa WiFi a pomoci WiFi síťových karet je možné se připojit do žákovské školní sítě a popřípadě k internetu. 2.9 Zajišťované serverové služby Škola poskytuje svým uživatelům tyto serverové služby: připojení do internetu, školní intranet, sdílená data na serveru, komunikaci mezi uživateli, bezpečnost dat a jejich zálohování, personifikovaný přístup k datům, účty jednotlivých uživatelů a jejich práva k jednotlivým částem serverů. Tyto služby odpovídají požadavkům standardu stanoveného MŠMT Přístup ke schránce elektronické pošty a prostor pro webové prezentace školy Pošta je realizována pomocí poštovního serveru s využitím operačního systému Linux pro žáky a pedagogy. Na webu je zajištěno 200 MB prostoru pro prezentace webových stránek školy Autorský zákon a licenční ujednání Ve škole je dodržován autorský zákon, tj. výukové prezentace a programy jsou buď autorská díla učitelů nebo mají zajištěné autorské povolení. Všechny užívané programy jsou licencovány a to většinou ze systému Select nebo nákupem od výrobců a to buď jednotlivými licencemi či multilicencí pro celou školu Konstatování výchozího stavu Jak vyplývá již z předchozího ICT plánu školy, odpovídá vybavení školy v některých směrech standardu MŠMT a v jiných směrech jej dokonce překračuje

9 3 Zhodnocení minulého ICT plánu 3 Zhodnocení minulého ICT plánu (2007) 3.1 Rozbor počtu pracovních stanic V plánovaném období byl zvýšen počet pracovních stanic z 69 na 84 a to buď nákupem nových nebo získáním starších stanic od sponzorských firem (E-ON). Počet pracovních stanic se sice zvýšil jen o několik kusů, podstatnější fakt je to, že byly vesměs nahrazeny všechny pracovní stanice, které již neodpovídaly současné technické úrovni. Jednalo se převážně o tyto stanice: Pentium 133 Mhz, procesor Pentium II 366 Mhz s operačními systémy W95, 98. V učebně č. 6 byla instalována interaktivní tabule s dataprojektorem, dále bylo vytvořeno nové přípojné místo pro počítačovou síť a zahájen zkušební provoz výuky pomocí přenosných počítačů v předmětech AJ, NJ a TAM (technologie a materiály). V jiných učebnách zatím nebyla připravena přípojná místa pro počítačovou síť. 3.2 Počítačové učebny VT 1 - multimediální učebna, ve které je umístěno 15 pracovních stanic na dobré technické úrovni Celeron 2.4 GHz, Windows XP Professional, 256 MB RAM. Učebna je vybavena dotykovou tabulí SmartBoard, videopřehrávačem a internetem. Tato učebna je stále využívána pro testování ECDL, pro výuku programování, projektování, jazyků a fyziky. Byla posílena novou stanicí serverem pro učitele (3.2 GHz, 512 MB RAM, Windows XP Professional). Rychlost připojení k internetu byla zvýšena na 10 Mb/s. VT 2 je učebna s 15 pracovními stanicemi na dobré technické úrovni Celeron 2.4 GHz, Windows XP Professional, 256 MB RAM. Nebyla ještě vybavena dotykovou tabulí s dataprojektorem, videopřehrávačem a ozvučením. Tato učebna slouží pro výuku počítačových sítí (akademie Cisco), předmětů společných pro IKT, jazyků a odborných předmětů. VT 3 bývalá učebna ( Indoš - 10 pracovních stanic staršího typu) byla přestěhována do větší místnosti v areálu slaboproudých laboratoří. V učebně je 10 ks původních stanic a nově byla vybavena 15 ks počítačových stolků, dotykovou tabulí s dataprojektorem, dále internetem a učitelským počítačem (serverem). Je využívána pro výuku programování, předmětů společných pro IKT, jazyků a fyziky. Dále je využívána pro přípravu protokolů z měření v elektronické podobě a na výuku programování jednočipových mikropočítačů

10 3 Zhodnocení minulého ICT plánu 3.3 Odborné učebny Učebna teorie číslo 6 - v učebně byla umístěna dotyková tabule s dataprojektorem a také je zde přípojné místo pro přenosný počítač a pro připojení k internetu. Pořízení řídícího počítače a reproduktorů je zatím v plánu. Učebna je ve zkušebním provozu a slouží pro výuku ostatních předmětů všeobecných i odborných, pro které je vhodné využít nových výukových programů na počítači a výukových metod. Programy se spouští z přenosných počítačů. Laboratoře silnoproudé i slaboproudé jsou postupně vybavovány přípojkami pro internet a pracovními stanicemi pro zpracování výsledků praktických znalostí a dovedností, pro ukázky provádění praktických činností jednotlivých modulů prací na elektrickém zařízení a zpracování hodnocení jednotlivých žáků. V každé laboratoři je jen jeden přípojný bod k internetu. Internát zde byla vybudována místnost (učebna) s pěti počítači připojenými k internetu, která poskytuje ubytovaným žákům možnost v době mimo vyučování přistupovat jak k internetu, tak ke studijním materiálům, které jsou vystaveny na přístupných místech. Tyto počítače mohou žáci využívat ve svém volném čase a jejich pomocí se připravovat na další vyučování. 3.4 Školení pedagogických pracovníků V kalendářním roce 2007 bylo provedeno školení pedagogických pracovníků typu S na téma Úvod do Turbo Pascalu, na které získala naše škola akreditaci na MŠMT. Dále se naši pedagogičtí pracovníci účastnili školení, která pořádaly jiné vzdělávací organizace a byla přínosem pro práci našich pedagogů a pro zkvalitnění výuky našich žáků. Byly to například kurzy výuky matematiky, českého jazyka a zahájení studia ICT koordinátorů. 3.5 Programové vybavení Naše škola získala další vhodné programové vybavení pro podporu moderní výuky. Jsou to kurzy Turbo Pascalu, Delphi, ke kterým jsme připravili programy na Smart Board, dále výukové programy na výuku jazyků pomocí internetu. Škola přešla u většiny pracovních stanic pro výuku na jednotný operační systém Windows XP Professional. Dále škola získala multilicenci na program Optim Access k zálohování a monitorování stanic

11 3 Zhodnocení minulého ICT plánu Služby internetu Během roku byl připraven a odzkoušen systém pro přístup rodičů k datům naší školy, tj. hodnocení žáků, prospěch žáků a docházka, v programu Bakaláři. Rodiče mají možnost seznámit se pomocí internetu s údaji o svém dítěti přímo z domácího počítače. Dále jsou na webových stránkách školy zveřejněny aktuální informace o dění ve škole (rozvrhy, suplování, informace o přijímacích řízeních, ubytování). Každý pedagogický pracovník dostává aktuální informace o suplování, zastupování a organizaci školního roku Intranet Škola zajišťuje služby pro žáky, přístup k výukovým programům, k podkladům pro jednotlivé odborné předměty. Dále přístup k podkladům pro všeobecně vzdělávací předměty. Dočasně pozastaven (z finančních důvodů) byl projekt Classserver, který sloužil pro přípravu žáků v mimoškolním čase a k vyzkoušení jejich znalostí či k opakování jednotlivých témat Připojení školy k internetu Bylo zrušeno připojení kabelem 2 Mb/s od firmy O 2 a škola byla připojena na akademickou síť Cesnet s rychlostí připojení 10 Mb/s. Žáci, studenti i učitelé mají přístup na internet z každé z 84 stanic prostřednictvím lokální počítačové sítě. Tento přístup se jeví jako optimální z hlediska využívání pro výuku i pro vzdělávání zaměstnanců (pedagogů). Byly opraveny názvy všech elektronických adres dle nového názvu školy a též adresa webové stránky školy. Byl dán do provozu nový poštovní server pracující pod operačním systémem Linux

12 4 Cílový stav 4 Cílový stav (na konci roku 2008) 4.1 Rozbor počtu pracovních stanic: V plánovaném období je třeba navýšit počet pracovních stanic, i když jejich počet zhruba odpovídá plánovanému počtu. I v letošním roce plánujeme obnovení některých stanic, či nákup nových, které nahradí technicky zastaralé stanice. Dále plánujeme umístit stanice s přípojnými místy i do nepočítačových učeben č. 1, 4, 8. V jiných učebnách budou připravena přípojná místa pro přenosný počítač a jeho využití v učebnách č. 2, 5, 9. Je nutné vyřadit z provozu všechny pracovní stanice, které neodpovídají svými technickými parametry a již pro výuku nestačí. 4.2 Počítačové učebny VT 1 multimediální učebna, 15 pracovních stanic na dobré technické úrovni Celeron 2.4 GHz, Windows XP Professional, 256 MB RAM. Je vybavena dotykovou tabulí Smart Board, videopřehrávačem a internetem (10Mb/s). Bude dovybavena novými 17 LCD monitory typu FLATRON a paměť RAM bude povýšena na 500 MB. Učebna bude využívána pro zkoušení testů ECDL, pro výuku programování, projektování, jazyků a fyziky. VT 2 učebna s 15 pracovními stanicemi na dobré technické úrovni Celeron 2.4 GHz, Windows XP Professional, 256 MB RAM. Bude vybavena dataprojektorem, videopřehrávačem a ozvučením. Tato učebna bude sloužit pro výuku počítačových sítí (akademie Cisco), předmětů společných pro IKT, jazyků a odborných předmětů. Budou zvětšeny paměti RAM na 500 MB. VT 3 bývalá učebna ( Indoš - 10 pracovních stanic staršího typu). V plánu je vybavit tuto učebnu 15 novými stanicemi na nejvyšší možné technické úrovni, videopřehrávačem a ozvučením. Bude využívána pro výuku programování, předmětů společných pro IKT, jazyků a fyziky. Dále bude vybavena dalším technickým zařízením pro programování jednočipových mikropočítačů (výuková deska EduKit84, emulátor MU Alpha PIC16F84 a program MPLab). V této učebně budou žáci absolvovat kurzy programování jednočipů

13 4 Cílový stav 4.3 Odborné učebny Učebna teorie číslo 6 - bude dovybavena reproduktory a učitelským počítačem s LCD monitorem. Učebna bude sloužit pro výuku ostatních předmětů všeobecných i odborných, pro které bude vhodné použít nových výukových programů a využívat moderních výukových metod. Učebna programovatelných automatů bude dovybavena 5 pracovními stanicemi (novějšími) a jedním učitelským pracovištěm pro použití novějších programovatelných automatů. Dále je třeba učebnu vybavit dalšími segmenty pro programování, po spolupráci s výrobci a distributory nové programovatelné techniky. Laboratoře silnoproudé i slaboproudé budou připravena přípojná místa pro internet. Laboratoře vybavíme pracovními stanicemi pro zpracování výsledků praktických znalostí a dovedností, pro ukázky provádění praktických činností jednotlivých modulů prací na elektrickém zařízení a zpracování hodnocení jednotlivých žáků. Učebny teoretické výuky budou vybaveny přípojnými místy (datovými zásuvkami) pro připojení pracovních stanic či přenosných počítačů do školní sítě. Pro školu to představuje z celkového počtu 16 učeben přibližně 8 10 učeben. 4.4 Školení pedagogických pracovníků Plánujeme pokračovat ve školení dalších pedagogických pracovníků a to buď organizováním vlastních školení pro naše pedagogy nebo pořádáním školení i pro pedagogy z jiných škol, na které získala naše škola akreditaci na MŠMT. Pedagogičtí pracovníci budou vysíláni na školení, která pořádají jiné organizace a jsou přínosem pro práci našich pedagogů a pro zkvalitnění výuky našich žáků. Dále plánujeme zvýšit počet pedagogů, kteří využívají zařízení ICT pro své zdokonalování, a též počet pedagogů, kteří aktivně pracují s technikou při vlastním výukovém procesu. 4.5 Programové vybavení Chceme získávat další vhodné programové vybavení pro podporu moderní výuky. To jsou např. instruktážní a encyklopedické materiály či programy v nejrůznější formě a to hlavně v elektronické. Programy lze získat především na evaluačním webu či za výhodných podmínek pro použití ve školství. Plánujeme přecházet ze starších operačních systémů na novější metodou upgrade či nákupem OEM verzí s novým technickým vybavením. Do konce plánovaného období chceme přejít u všech stanic na operační

14 4 Cílový stav systém Windows XP Professional a u vybraných stanic pokusně přejít na operační systém Vista. V rámci zlepšování služeb internetu je možno rozšířit přístup rodičů k hodnocení našich žáků a k dalším aktuálním informacím o dění ve škole. Dále je možno zlepšit služby pro pedagogy i ostatní zaměstnance školy, tj. aktuální informace o suplování, zastupování a organizaci školního roku. Intranet zajistit služby pro žáky školy, přístup k výukovým programům, k podkladům k jednotlivým odborným předmětům. Dále přístup k podkladům ke všeobecně vzdělávacím předmětům. Připojení školy k internetu, věnovat pozornost zvýšení rychlosti stávajícího připojení na 20 Mb/s. Do budoucna zvětšit paměťový prostor na serverech pro jednotlivé žáky, pedagogy a ostatní uživatele. Zajistit zálohování dat a přístupy ke schránkám elektronické pošty a zvětšení prostoru pro webové prezentace školy E-learning V rámci vedení školy je potřeba rozhodnout o strategii směřování e-learningových služeb pro naše žáky. Doporučujeme postupovat podle následujících bodů: 1. Prostudovat možnosti použití jednotlivých e-learningových programů, které se naší škole nabízí. Příklady Moodle, eamos, classserver či vyvinout vlastní systém. 2. Porovnat jejich možnosti pro přínos a zkvalitnění výuky s náklady na jejich zakoupení a využití. 3. Vybrat odpovědnou osobu či skupinu nadšenců pro zavedení a správu e- learningových programů. Určit strategii jak daleko s e-learningem postoupit. Zatím navrhujeme použít ho jen jako podporu k základní klasické výuce. 4. Pokusit se postupně zavádět e-learningovou podporu do jednotlivých vyučovacích předmětů a vybrat garanty pro jednotlivé předměty. Toto téma se nám do budoucnosti jeví jako nejdůležitější z hlediska zvýšení ICT gramotnosti žáků. Je třeba je směřovat na důležité okruhy znalostí, orientace ve výukových materiálech a odborných kompetencí žáků. Jelikož technicky i programově jsme na dobré úrovní je třeba směřovat snahu pedagogického sboru na stále dokonalejší a ekonomičtější využití tohoto velkého potenciálu. Zde se teprve mocně projeví síla ICT

15 4 Cílový stav Služby ICT - servery V rámci služeb poskytovaných pedagogickým pracovníkům školy je potřeba zajistit vhodný server, či místo pro ukládání zveřejňovaných materiálů v elektronické podobě. Zajistit k nim přístupová práva a nastavit správně úroveň politik k jednotlivým místům serveru. Určit osobu, která bude toto úložiště spravovat a zaučit všechny osoby, které budou s tímto systémem pracovat. Toto vše bude sloužit našim žákům k vyhledávání přednášek, obsahu probíraného učiva, k doplňování a rozšiřování znalostí a kompetencí jak k učení se novým věcem, tak k opakování a prohlubování jejich znalostí. Tyto elektronické služby spojit s e- learningovým prostředím a systémově založit a rozvinout vlastní server poskytující širokou odbornou i všeobecnou pomoc jak žákům, tak učitelům. Naučit je s tímto systémem zacházet, ale hlavně navzájem spolupracovat. V oblasti elektronické pošty je nutno vyřešit otázku, zda spravovat vlastní poštovní server a nést náklady s pořízením a správou, nebo si poštovní server pronajmout u cizí firmy a nést náklady spojené s financováním provozu. Rozvinout elektronické služby spojené s informačním systémem pro rodiče našich žáků. Kromě již fungujících služeb našeho systému Bakaláři jako jsou kontrola docházky, průběžného hodnocení, pochval a trestů, osobních údajů, rozvrhu hodin a dalších používaných služeb. Zabezpečit elektronickou komunikaci mezi učiteli a rodiči v rámci Bakalářů, v té využívat i omlouvání jednotlivých absencí žáků a využívat jí k užší spolupráci učitelů s rodiči. Všichni učitelé budou samostatně využívat Bakalářů pro vedení základní dokumentace, tj. Školní matriky. Tu budou využívat jak pro čtvrtletní vyhodnocení prospěchu a docházky, tak pro tisk vysvědčení a pro ostatní práce spojené s administrativou žáků. Škola bude připravena na přechod na elektronickou evidenci

16 5 Proces dosažení cílového stavu 5 Proces dosažení cílového stavu 5.1 Rozbor počtu pracovních stanic Přestože se dnes většinou se Standardem ICT služeb už nepracuje, poslouží nám srovnání reálného stavu pracovních stanic s doporučeným stavem k základní orientaci v otázce vybavení a posouzení stavu ICT služeb v naší škole. Samozřejmě každá stanice může být jinak technicky i programově vybavená. Je tedy na uživateli i správci, aby rozhodl, zda vyhovuje současným podmínkám provozu či ne. Počet pracovních stanic Doporučený počet Počítačové učebny 8 PC na 100 žáků 8 x 4,72 = 38 ks Nepoč. učebny 2 PC na 100 žáků 2 x 4,72 = 10 ks Pedagogičtí pracovníci 6 PC na 100 žáků 6 x 4,72 =28 Celkem počet PC 76 ks Počet pracovních stanic zhruba odpovídá plánovanému počtu stanic. I v letošním roce plánujeme obnovení některých stanic, či nákup nových, které nahradí technicky zastaralé stanice. Dále plánujeme umístit stanice do nepočítačových učeben i přípojná místa k nim. Z uvedeného vyplývá, že je nutné zvýšit počet pracovních stanic zhruba o 20 ks. Nové pracovní stanice bude nejvýhodnější umístit do učebny výpočetní techniky VT3 (15 ks), do laboratoří (2 ks) a do učeben č. 1, 4, 8 (3 ks). Ve vybraných učebnách by sloužily pracovní stanice k prezentaci učiva pomocí dataprojektorů a dotykových tabulí. Vyšetřené starší stanice z učebny VT3 (Indoš) přesuneme do učebny programovatelných automatů. 5.2 Prezentační technika V rámci grantu získáme čtvrtou dotykovou tabuli s dataprojektorem v ceně ,- Kč, která bude nainstalována v učebně č. 4, kde bude využívána k podpoře výuky jak předmětů odborných, tak předmětů všeobecně vzdělávacích. Dále nakoupíme 3 ks dataprojektorů, které budou sloužit k prezentaci učiva v učebnách, kde budou instalovány učitelské počítače

17 5 Proces dosažení cílového stavu 5.3 Technické vybavení V rámci inovace a vylepšení stávajícího technického vybavení dokoupíme 3 ks notebooků a přidělíme je učitelům, kteří je budou ve výukovém procesu maximálně využívat. Budou je též využívat při domácí přípravě na vyučování. Dále se nakoupí 4 ks tiskáren (2 barevné inkoustové + 2 černobílé) pro tisknutí příprav, testů, protokolů, grafů a všech důležitých dokumentů. Nakoupíme 20 ks nových PC s LCD monitory a potřebným programovým vybavením pro doplnění učeben VT. Dále bude pořízeno 15 ks LCD monitorů, které nahradí stávající klasické monitory v učebně VT1. Bude doplněno další potřebné vybavení jako jsou huby, switche, strukturovaná kabeláž pro běžnou údržbu a rozvoj počítačových sítí v objektech naší školy. Plánujeme přejít na rychlost připojení k internetu na 20 Mb/s. 5.4 Organizační zajištění Zástupce ředitele pro teoretickou výuku zajistí všechny požadavky na vzdělání a školení od pedagogických pracovníků, zároveň zajistí seznámení pedagogů s plánovanými akcemi a dohodne obsazení jednotlivých vzdělávacích akcí a jejich důležitost pro zkvalitnění naší výuky. Vybere ze zájemců a navrhne, kdo se jakých akcí zúčastní, a popřípadě domluví náhradníky. Zpracovaný přehled odsouhlasí ve spolupráci s vedením školy v lednu roku V průběhu roku 2008 bude pružně reagovat na nové nabídky a společně s vedením školy rozhodovat o jejich obsazení či neúčasti na nich a to vždy s ohledem na finanční či technickou situaci v rozhodujícím období. Zástupce ředitele pro odborný výcvik připraví všechny požadavky od pedagogických pracovníků na nákup výpočetní a měřicí techniky. Dále zajistí požadavky na nákup programového vybavení týkajícího se všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů, které úzce souvisí s naplněním vytvářených ŠVP pro vyučování oborů L/01 Mechanik elektronik a M/01 Informační technologie. Zpracovaný přehled ve spolupráci s vedením školy zhodnotí a probere do konce ledna roku V průběhu roku bude systematicky a pružně reagovat na nové podmínky rozvoje a podle plánu a finanční situace rozhodovat o nákupu technického a programového vybavení. Zástupce ředitele pro ekonomiku naplánuje ve vztahu k minulému plánu ICT z roku 2007 finanční prostředky na nákup výše uvedeného vybavení a po odsouhlasení s vedením školy bude dohlížet na správné a schválené čerpání naplánovaných finančních prostředků a nákup naplánovaných a schválených technických zařízení či absolvovaných školení

18 5 Proces dosažení cílového stavu Nákup potřebných zařízení či hrazení školení zajistí technické oddělení, které provede vždy před nákupem průzkum trhu a zajistí pokud možno nejnižší ceny ve vztahu k výkonu. 5.5 Personální zajištění Otázka personálního zajištění patří v každé škole mezi nejdůležitější a nejnáročnější úkoly. Za základ považujeme stabilizovaný pedagogický sbor jak v dobrém a přátelském vztahu k žákům, tak ve vztahu mezi sebou. Z hlediska ICT plánu samozřejmě ve výborném vztahu k IT. Z vize rozvoje je patrné, že náš pedagogický sbor s časem stárne a odchází do důchodu a je doplňován většinou mladými pedagogy. V současné době se hodně hovoří o práci s lidskými zdroji, tento název se nám jeví jako velmi nevhodný pro pojmenování živých bytostí. Souhlasíme však s tím, že je-li jim věnována patřičná pozornost, stávají se nejdůležitějšími a nejnepostradatelnějšími články dobrého výukového procesu. Každý jednotlivý učitel naší školy bude představovat jednak odborníka na své aprobované předměty a více či méně odborníka na IT a bude je maximálně dle svých možností využívat při svém pedagogickém povolání, to vše samozřejmě ve shodě s naplňováním ICT plánu, ve spolupráci se správci IT a v návaznosti na naše ŠVP. Naši pedagogičtí pracovníci dosáhnou v průběhu roku 2008 pomocí absolvování vzdělávacích programů a školení prací s IT dalších odborných znalostí, díky kterým budou předávat odborné kompetence našim žákům. Tři nejlepší z nich budou v průběhu roku vybaveni notebooky, které budou využívat jak pro domácí přípravu, tak pro vlastní vyučovací proces i pro svoji vlastní potřebu. Bude vytvořen motivační systém, který zaručí efektivní vynaložení peněz jak na školení, tak na maximální využití IT ve výuce a samozřejmě na odměňování nebo přednostní vybavování nejlepších učitelů výpočetní technikou. Systém by měl zajistit ekonomické využití nakoupené techniky a programů. Používáním IT při výuce budeme působit na naše žáky a v důsledku toho se zvýší jejich odborné znalostí a technické dovednosti. 5.6 Zpětná vazba Na konci plánovaného období je třeba naplánované aktivity, např. používání nainstalovaných programů a efektivitu práce, řádně vyhodnotit. To znamená provést komplexní analýzu využití IT technologií ve výukovém procesu. Zhodnotit vynaložené finanční prostředky jak na školení, tak na nákup výpočetní techniky z hlediska jejich efektivity. Dále zhodnotit časové využití jednotlivých technických prostředků, tabulí,

19 5 Proces dosažení cílového stavu projektorů, počítačů, učeben apod. Ve zpětné vazbě se soustředit na to, zda změna použití techniky přispěla ke zlepšení znalostí a dovedností žáků v jednotlivých předmětech. Při prověření znalostí je potřeba se zaměřit nejen na výsledné známky, ale na skutečně osvojené dovednosti, schopnosti a znalosti např. formou závěrečného testu. Výsledky analýzy chceme využít i v příštím ICT plánu. Oblast, ve které jsme dosáhli výborných výsledků, budeme dále rozvíjet a rovněž se zaměříme na oblast, kde dosavadní výsledky ještě nezcela odpovídají naší představě

20 6 Rozpočet 6 Rozpočet 6.1 Rozpočet na rok 2008 Náklady na financování roku 2008 vychází z Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP a z požadavků ICT plánu, který bude schválen pedagogickou radou a vedením školy. Financování přechodu do cílového stavu je možné z více zdrojů. Peníze lze získat z dotací, z projektů a grantů, od zřizovatele, z vlastních zdrojů a též od sponzorů. V následujících tabulkách jsou uvedeny ceny jednotlivých položek a celkové náklady. Rozpočet na rok 2008 Náklady na vzdělání a školení Náklady na výpočetní a měřicí techniku Náklady na programové vybavení Celkové náklady Výše rozpočtu odpovídá budoucím reálným nákladům. Při sestavování rozpočtu vycházíme z předpokladu možného snížení pořizovací ceny některých programových produktů od společností Microsoft atd. Takto ušetřené prostředky bude možno využít ve zbývajících rozpočtových položkách. Předpokládané zdroje, ze kterých lze navržený rozpočet naplnit a naplánované aktivity a nákupy splnit, jsou uvedeny v následující tabulce. Plán naplnění rozpočtu Ze státního rozpočtu Z rozpočtu zřizovatele Od sponzorů (E-ON) Stavebně montážní činnost Ubytování Z projektů Celkem Následující tři tabulky udávají náklady na vzdělání a školení učitelů, náklady na programové vybavení a náklady na výpočetní měřicí techniku

21 6 Rozpočet Náklady na vzdělání a školení P.č. Název akce Počet osob Cena za osobu celkem 1. Ovládání interaktivní tabule Programování v C Certifikát ECDL Akademie CISCO Programování jednočipů Počítačové sítě Sexuální výchova Protidrogová výchova Jak řešit násilí a šikanu na škole Rezerva na neplánované akce Celkem náklady Náklady na programové vybavení P.č. Název programu Počet licencí Cena za licenci celkem 1. Microsoft Vista Microsoft Office Adobe Photoshop CS Celkem náklady Výpočetní a měřicí technika P.č. Název zařízení Cena/kus Počet kusů celkem 1. Stanice PC LCD monitor Barevná tiskárna Černobílá tiskárna Dotyková tabule s projektorem 6. Dataprojektor Notebook Drobné investice do údržby (kabeláž, switch, hub apod.) 9. Inovace starších PC (HDD, RAM) 10. Celkem náklady

22 7 Výhled do roku Výhled do roku 2009 V roce 2009 je třeba pokračovat v naplňování Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP. Dále je třeba zhodnotit splnění či nesplnění ICT plánu roku 2008 a na něj navázat, popř. přidat nové aktivity, plán přizpůsobit změnám vývoje školy a změnám ve výuce nových oborů. Ještě je třeba zhodnotit první zkušenosti z výuky oborů podle nově zavedených ŠVP (Mechanik elektronik, Informační technologie) s důrazem na využívání ICT a podle získaných zkušeností poopravit či změnit požadavky na technické vybavení a učební pomůcky

Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP

Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Vize rozvoje ICT ve škole s ohledem na ŠVP Zpracoval: Ing. Josef Turek 1 Současný stav 1. Současný stav 2007/2008 V

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2007 do 31.12. 2007 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 A 2010/2011 I. Stávající stav 1. Škola má 389 žáků (204 na I. stupni a 185 na II. stupni), kteří využívají výpočetní techniku od 1. ročníku a to jak v rámci výuky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

ICT plán pro rok 2008

ICT plán pro rok 2008 Sportovní gymnáziu Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh http://www.sportgym-ostrava.cz sg@sportgym-ostrava.cz ICT plán je zpracován dle metodického

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství.

Celkový počet žáků je 388 z toho 6 dívek, 244 na oboru Elektrotechnika a 144 na oboru Strojírenství. ICT Plán školy ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává

Více

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 6. ledna 2012 Obsah Stávající stav 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť 2 Softwarové

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodického pokynu MŠMT stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT

Více

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 21. prosince 2012 Obsah Stávající stav... 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť...

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů MŠMT ČR č.j.: 25 609/2003-56, č.j.: 27 670/2004-551, č.j.: 27 419/2004-55

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 tel. 311 670 464, fax 311 678 851 e-mail : reditel@zsrudna.cz ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického

Více

ICT plán školy 2011/2012

ICT plán školy 2011/2012 ICT plán školy 2011/2012 V Jablonci nad Nisou 1. září 2011 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ. na období do konce šk. roku 2011/12. Výchozí stav:

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ. na období do konce šk. roku 2011/12. Výchozí stav: ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na období do konce šk. roku 2011/12 Výchozí stav: V současné době navštěvuje školu 114 žáků. Ve škole pracuje 10 učitelů, 5 asistentek pedagoga, 1 vychovatelka školní družiny. Popis pracovního

Více

ICT plán školy na rok 2011-12

ICT plán školy na rok 2011-12 ICT plán školy na rok 2011-12 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2011): 634 (pouze

Více

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008)

ICT plán školy. 1. Počty žáků. 2. Počty pedagogických pracovníků. Stávající stav (duben 2008) ICT plán školy Stávající stav (duben 2008) 1. Počty žáků Pracoviště celkový na SOŠ na VOŠ Merhautova 601 189 412 Lipová 476 476 Celkem 1077 665 412 2. Počty pedagogických pracovníků Pracoviště celkový

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

ICT plán školy 2014 / 2015

ICT plán školy 2014 / 2015 ICT plán školy 2014 / 2015 V Jablonci nad Nisou 1. září 2014 Vypracoval: Ing. Augustin BERNARD Obecná východiska ICT PLÁN ŠKOLY Střední průmyslová škola technická ICT plán školy popisuje stávající stav,

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 Základní škola Pečky PSČ:289 adresa:pečky,švermova 342 tel.,fax:32785267 e-mail:admin@zspecky.cz http://www.zspecky.cz Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 V rámci projektu SIPVZ jsme zelenou

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. ICT plán školy

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice. ICT plán školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice ICT plán školy Číslo jednací: SZSOs/155/2014 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle,

Více

ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz

ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K l a d n o, V e l v a r s k á 1 2 0 6 Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7, IČ: 61894508, DIČ: CZ 618 94 508, ID datové schránky: q32fd2j Tel./fax: +420

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

I C T P L Á N. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové. Charakteristika zařízení:

I C T P L Á N. Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové. Charakteristika zařízení: Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Říčařova 277, Hradec Králové I C T P L Á N Charakteristika zařízení: Specifikem našeho zařízení je její rozdělení na dva subjekty ( DDÚ a SVP), dále

Více

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová. ICT plán školy

Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová. ICT plán školy Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová ICT plán školy 2014/2015 1 Úvod ICT plán školy popisuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných Standardem ICT služeb ve škole (vydaný

Více

ICT plán školy 2010-11

ICT plán školy 2010-11 ICT plán školy - Název školy: Základní škola, L.Kuby 8, České Budějovice Ulice: L.Kuby 8 PSČ, Místo: 7 7 České Budějovice IČO: 6 77 Tel: 86 ; mob. 6 89 Fax: 86 6 Email: reditelstvi@zsroznov.terms.cz Www

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2012 2013) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2012 2013) V Zábřeze dne 3. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Plán ICT na rok 2007 a 2008

Plán ICT na rok 2007 a 2008 1 Plán ICT na rok 2007 a 2008 Škola: SOŠ stavební, Sabinovo nám. 16, Karlovy Vary, PSČ 360 09 IČO: 00669725 DIČ: CZ 00669725 Počet žáků: předpokládaný stav žáků v letech 2007a 2008-400 Počet žáků: 372

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více

ICT plán Gymnázia Teplice

ICT plán Gymnázia Teplice ICT plán Gymnázia Teplice Prosinec 2004 Aktualizace: 12/2005 12/2006 09/2007 02/2008 01/2009 08/2009 11/2010 11/2011 11/2012 6/2013 Zdeněk Bergman 1 Stávající stav červen 2013 1.1 Celkový počet žáků ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

. 712 Sekretariát ( : pro období 1. 1. 2005 (současný stav) 31. 12. 2006 (cílový stav) ICT plán školy je zpracováván podle metodického pokynu MŠMT č. j. 27 419/2004 55, který stanovuje Standard ICT služeb

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ICT plán školy na období 2013-2015 Blatná, září 2013 SOU Blatná ICT plán na období 2013/2015 strana 1 /12 Obsah: 1. Základní údaje školy...

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

ICT plán školy na rok 2012/13

ICT plán školy na rok 2012/13 ICT plán školy na rok 2012/13 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2012): 609 (pouze

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: zs.sanov@zn.orgman.cz WWW

Více

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015

ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 ICT plán školy do konce školního roku 2014/2015 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Vstupní parametry (stav k 1. 9. 2014) Základní škola má celkem 228 žáků, z toho 131 žáků na

Více

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015

ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 ICT plán školy pro školní rok 2014/2015 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal

ICT PLÁN ŠKOLY. na školní roky 2012-2014. Mgr. Radek Širhal ICT PLÁN ŠKOLY na školní roky 2012-2014 Mgr. Radek Širhal 2012 Obsah: 1 Základní údaje o škole 3 2 Popis aktuálního stav... 4 2.1 Žáci 4 2.2 Pedagogičtí pracovníci.... 4 a) Celkový počet pedagogických

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.

STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov. STŘEDNÍ ŠKOLA Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, přísp. org. tel.: 596 884 825-6, fax: 596 884 827 www.outech-havirov.cz, sout@outech-havirov.cz ICT PLÁN ŠKOLY 2014 / 2015 VYPRACOVALI: MGR. ALEŠ ŘIHOŠEK

Více

ICT plán školy - Gymnázium Omská

ICT plán školy - Gymnázium Omská ICT Strana 1 ICT plán školy - Gymnázium Omská V plánu rozvoje ICT na škole vycházíme z výchovných a vzdělávacích cílů našeho gymnázia a ze současného stavu vybavenosti výpočetní technikou včetně softwaru

Více

ICT plán školy na rok 2013/14

ICT plán školy na rok 2013/14 ICT plán školy na rok 2013/14 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2013): 569 (pouze

Více

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013

ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 ICT plán školy pro školní rok 2012/2013 Název školy: Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Ulice: Ječná 33 PSČ: 120 00 Tel.: 224 942 179 Fax: 224 942 179 Web: http://www.skolajecna.cz Záměry školy

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 ICT PLÁN ŠKOLY XII/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2. Pedagogičtí pracovníci...4 a) Celkový počet pedagogických pracovníků...4 b) Úroveň ICT vzdělání...4 c)

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014

ICT plán školy. Organizační směrnice č. 8/2014 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 8/2014 ICT plán školy

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 4-2 0 1 5 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav 1.1 Úvod Základní škola Loučovice (Loučovice 231, 38276, IČO:, Redizo: 600059138) vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky

Více

ICT plán pro školní rok 2014 2015

ICT plán pro školní rok 2014 2015 ICT plán pro školní rok 2014 2015 Popis stávajícího stavu Hardware Počítačová síť je rozvedena strukturovanou kabeláží UTP dle standardu. Počet přípojných míst je 120 v kmenových učebnách (připojeny jsou

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

ICT plán školy na rok 2014/15

ICT plán školy na rok 2014/15 ICT plán školy na rok 2014/15 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2014): 545 (pouze

Více

Gymnázium Olomouc-Hejčín ICT plán školy 2006-2007

Gymnázium Olomouc-Hejčín ICT plán školy 2006-2007 Gymnázium Olomouc-Hejčín ICT plán školy 2006-2007 ICT plán školy je vypracován na základě Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj.: 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT

Více

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov,

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007 Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, 664 34 Kuřim Základní škola uplatňuje ve vyučování vzdělávací program Základní

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na šk. rok 2014/15

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na šk. rok 2014/15 ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na šk. rok 2014/15 1. Výchozí stav infrastruktura: Počítačová učebna Žákovské stanice (8 stanic) rok pořízení 2009: PC: AMD Athlon II X2 240, 2,8GHz, 2GB RAM (2x1GB), DVD-R,RW,RAM LG,

Více

ICT plán školy na školní rok 2013/2014

ICT plán školy na školní rok 2013/2014 Základní škola Koryčanské Paseky Rožnov pod Radhoštěm,,Sluníčková škola pro radostné učení ICT plán školy na školní rok 2013/2014 I. Stávající stav 1. Celkový počet žáků ve škole Základní školu Koryčanské

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 ICT plán školy pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 Stávající stav 1. celkový počet žáků ve škole je 598 2. počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd počet počítačových učeben

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. ICT plán školy

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324. ICT plán školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ICT plán školy Adresa školy: Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové tel: 495514691 fax: 495514693 email: gbn@gybon.cz Záměry školy v oblasti

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace. ICT plán školy na školní rok 2014/2015

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace. ICT plán školy na školní rok 2014/2015 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373 příspěvková organizace ICT plán školy na školní rok 2014/2015 Zpracoval ICT administrátor a ICT metodik Mgr. Lukáš Kočvara, ICT

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

5. Strukturovaná kabeláž UTP level 5e, všechny počítače propojeny v síti

5. Strukturovaná kabeláž UTP level 5e, všechny počítače propojeny v síti P l á n I C T Stávající stav: 1. Počet žáků: 600 2. Celkový počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni Z: 29 Celkový počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni P: 15 Celkový počet

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: skola@zssanov.cz WWW stránky:

Více

ICT plán. I.Základní škola Zruč nad Sázavou

ICT plán. I.Základní škola Zruč nad Sázavou ICT plán I.Základní škola Zruč nad Sázavou Zpracoval: Mgr. Vladimír Nulíček ICT plán na období: 2014/2016 I.ZŠ Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575 Zruč nad Sázavou zszruc@zszruc.cz www.zszruc.cz www.zszru.eu

Více

ICT plán školy na období 2015 2016

ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na roky 2015 a 2016 je vypracován na základě Metodického pokynu Standard ICT služeb ve škole (Č.j. 30799/2005-551). Vytvořil: Mgr. Hynek Vohoska, ředitel

Více

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ICT plán Základní školy profesora Josefa

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2015-2016

PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ICT KOORDINÁTORA školní rok 2015-2016 Mgr. Jana Horáčková ICT koordinátor ICT KOORDINÁTOR VE ŠKOLE ICT koordinátor je označení užívané v terminologii

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA ICT plán školy je popis stávajícího stavu v oblasti informačních technologií a plán

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

ICT plán školy pro rok 2008 s výhledem na rok 2009.

ICT plán školy pro rok 2008 s výhledem na rok 2009. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec ICT plán školy pro rok 2008 s výhledem na rok 2009. Zpracoval : Karel Marval ICT plán vydaný k zajištění přiměřeného standardu

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

ICT plán Gymnázia a SOŠPg Čáslav. Počty učeben. Počty počítačů podle operačního systému. Počty počítačů dle využití

ICT plán Gymnázia a SOŠPg Čáslav. Počty učeben. Počty počítačů podle operačního systému. Počty počítačů dle využití ICT plán Gymnázia a SOŠPg Čáslav Počty učeben Počet počítačových učeben: 2 Počet multimediálních učeben: 1 Aula školy: 1 Počet ostatních učeben: 24 Celkem: 28 Počty počítačů podle operačního systému MS

Více