DJ Mixážní pult XENYX 502/802/1002/1202. Obj. č.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DJ Mixážní pult XENYX 502/802/1002/1202. Obj. č.:"

Transkript

1 DJ Mixážní pult XENYX 502/802/1002/1202 Obecné vlastnosti mixážního pultu Mixážní pult splňuje 3 podstatné funkce: Zpracování signálu: předzesílení, úprava úrovní, míchání efektů, vyrovnávání frekvencí. Rozdělení signálu: shromáždění signálů, které se posílají do venkovních periférií pro zpracování efektů a ke sledování mixáže, distribuce signálů na jednu, nebo na několik záznamových stop, na zesilovač (e), režii a dvoustopé výstupy. Mixáž: nastavení úrovně hlasitosti, rozdělení a poloha jednotlivých signálů v stereo poli, kontrola úrovně výsledného mixu vzhledem k jeho přizpůsobení pro záznamová zařízení a zesilovače. Před uvedením do provozu Obj. č.: Zajistěte, aby měl přístroj dostatečné odvětrávání a přísun vzduchu, nepokládejte mixážní pult na zařízení, která vyzařují teplo, jako např. na radiátory, nebo na zesilovače. Zabráníte tak možnému přehřátí přístroje. Mixážní pult je připojen k elektrické síti napájecím kabelem, který je součástí dodávky. Přístroj splňuje požadované bezpečnostní standardy. Vadné pojistky se smí vyměnit pouze za pojistky stejného typu a jmenovitého proudu. Nikdy nepřipojujte XENYX k napájecímu zdroji, pokud je tento již připojen k síti! Nejdříve připojte zdroj napájení k mixážnímu pultu a až poté připojte zdroj k elektrické síti. Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mixážního pultu Behringer Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Vlastnosti výrobku Série XENYX představuje milník ve vývoji technologie zvukových pultů. S nově vyvinutým XENYX mikrofonním předzesilovačem, včetně volitelného phantomového napájení, vybalancovanými vstupy, jakož i výkonnou sekcí efektů, představují zvukové pulty série XENYX ty nejlépe vybavené mixážní konzole jak pro živé, tak i pro studiové použití. Využitím těch nejmodernějších obvodů dosahuje zvukový pult XENYX nedostižného teplého analogového zvuku. Doplněn o nenovější digitální technologii je to extratřída mezi zvukovými stoly a slučuje v sobě přednosti analogové i digitální technologie. Mikrofonní kanály jsou vybaveny špičkovými mikrofonními předzesilovači XENYX, jejichž kvalita a dynamika je srovnatelná s drahými venkovními předzesilovači. Mají následující vlastnosti: Dynamický rozsah 130dB Šířka pásma od 10Hz do více, než 200kHz, krystalově čistý přenos i těch nejjemnějších nuancí Obvody s extrémně nízkým šumem a bez zkreslení zaručují absolutně přirozenou a čistou reprodukci přenosového signálu. Perfektně se hodí ke každému typu mikrofonu až do 60 db zesílení a s +48 V phantomovým napájením. Umožňují Vám naplno používat značně rozšířený dynamický rozsah HD rekordéru 24 bit, 192 khz, přičemž zachovávají optimální kvalitu zvuku. Dbejte na to, že všechny přístroje musí být správně uzemněny. Pro vaši vlastní bezpečnost, neodstraňujte v žádném případě z elektrických zařízení, nebo z napájecích kabelů zemnící konektory a udržujte je v provozuschopném stavu. Bezpodmínečně dbejte na to, že instalaci a obsluhu mixážního pultu smí provádět jen kvalifikovaná osoba. Během instalace a provozu musí mít uživatel dostatečný elektrický kontakt se zemí, protože v opačném případě mohou elektrostatické výboje ovlivňovat provoz přístroje. Ovládací prvky a konektory Monofonní kanály Mikrofonní a LINE vstupy MIC Každý monofonní vstupní kanál vám nabízí symetrický mikrofonní vstup, přes XLR zásuvku a je vybaven přepínatelným phantomovým napájením pro kondenzační mikrofony. Předzesilovače XENYX Vám umožňují nezkreslené zesílení bez šumu, které je typické pro drahých venkovní předzesilovače. Předtím, než aktivujete phantomové napájení ztlumte prosím svůj přehrávací systém, abyste zabránili přesměrování hluku, který vzniká při zapnutí, na reproduktory. Přečtěte si také pokyny, které jsou uvedeny níže v části Phantomové napájení a LED indikátory. LINE-IN: Každý monofonní vstup, umožňuje také symetrický LINE vstup pomocí 6,3 mm konektoru. Na tyto vstupy lze také připojit nevyvážená zařízení (mono jack). Mějte na paměti, že ve stejnou dobu můžete vždy použít pouze jedno z připojení - buď mikrofon, nebo vstup kanálu LINE. Nikdy ne obě současně! Obr. 2.1: Konektory a ovladače vstupů mic/line Britský EQ Ekvalizéry, které využívá modelová řada XENYX jsou založeny na obvodech prvotřídních konzol vyrobených v Británii, které jsou známé po celém světě pro jejich neskutečně teplý a muzikální charakter zvuku. Tyto ekvalizéry zaručují mimořádné vlastnosti zvuku i při extrémním nastavení gainu.

2 TRIM Pomocí ovladače TRIM nastavíte vstupní zesílení. Kdykoli připojujete, nebo odpojujete zdroj signálu k jednomu z těchto vstupů, měl by být tento ovladač v poloze úplně proti směru hodinových ručiček (vlevo). Ekvalizér Všechny monofonní vstupní kanály disponují 3 pásmovým ekvalizérem, s výjimkou modelu 502, který je vybaven 2 pásmovým ekvalizérem. Všechny pásma dovolují zvýšení / snížení až o 15 db. Ve střední poloze je ekvalizér nečinný. Obvody britských ekvalizérů jsou založeny na technologii, která se používá v nejznámějších a nejmodernějších mixážních pultech a která poskytuje teplý zvuk bez nechtěných bočních efektů. Výsledkem jsou extrémně muzikální ekvalizéry, které na rozdíl od jednoduchých ekvalizérů, nezpůsobují žádné vedlejší efekty, jako fázový posun, nebo omezení pásma, a to ani při maximálním nastavení gainu na ± 15 db. Obr. 2.2: Ekvalizér kanálů s mono vstupy EQ Vrchní (HI) a spodní (LO) pásma jsou formátové filtry, které zvyšují, nebo snižují všechny frekvence, které jsou pod, nebo nad úrovní mezní frekvence. Mezní frekvence vrchního a spodního pásma jsou 12kHz, resp. 80Hz. Střední pásmo (u modelů 802/1002/1202) je nakonfigurováno jako vrcholový filtr s centrální frekvencí 2,5 khz. Filtr nízkých frekvencí Monofonní kanály (modelů 1002 a 1202) jsou navíc vybaveny filtrem nízkých frekvencí, který je určen k eliminování nechtěných složek signálů nízkofrekvenčních signálů (sklon křivky filtru 18 db/oct., -3 db při 75 Hz). FX SENDY, panorama a nastavení úrovně FX (jen u modelů 802, 1002 a 1202) FX sendy (nebo AUX sendy) Vám umožňují posílat signály přes nastavitelný regulátor z jednoho, nebo i vícero kanálů a dostat je na sběrnici. Sběrnice se nachází na výstupu mixážního pultu FX SEND, odkud se dá signál přenášet na externí efektor, z kterého se vrací na mixážní pult přes vratné konektory AUX (model 802), nebo přes normální kanálové vstupy. Každý FX SEND je monofonní a disponuje gainem až do +15 db. Jak název dává tušit, FX sendy mixážních pultů XENYX jsou určeny k řízení externích zařízení pro zpracování efektů (simulace dozvuku reverb, delay atd.) a jsou umístěny za tahový potenciál, v post-fader pozici. Znamená to, že mix suchého signálu a efektu zůstává na úrovni, kterou určuje AUX SEND, nezávisle od nastavení prolínače kanálu (faderu). Kdyby tomu tak nebylo, signál efektů kanálu by zůstal slyšitelný, i když je fader snížený na nulu. Obr. 2.3: Ovladače FX SEND/panorama/úroveň PAN PAN ovladač určuje polohu směrování signálu ve stereofonní bázi. Pro tento ovladač je charakteristický stálý výkon, co znamená, že signál se stále udržuje na konstantní úrovni, bez ohledu na jeho polohu v v stereofonním panoramatu. Stereofonní kanály Stereo LINE vstupy LINE IN Každý stereofonní kanál má dva vyvážené vstupy LINE na 6,3 mm konektorech pro levý a pravý kanál. Pokud se používá pouze konektor označený jako L (levý), pracuje kanál v režimu mono. Stereo kanály jsou koncipovány pro typické LINE úrovňové signály. Oba vstupy mohou přijmout také asymetrické konektory. Obr. 2. 4: Vstupy stereo line Ekvalizér stereo kanálů (model 802) XENYX 802 obsahuje v každém stereo kanálu 3 - pásmový ekvalizér. Charakteristika filtru a mezní frekvence jsou stejné jako u monofonních kanálů. Stereofonní ekvalizér je mnohem výhodnější než dva mono ekvalizéry. Při práci se stereo signálem, jako s dvěma oddělenými ekvalizéry obvykle vzniká nechtěný nesoulad mezi levým a pravým kanálem. Obr : Ekvalizér vstupních stereo kanálů FX sendy, vyvážení a úprava úrovně FX FX sendy stereo kanálů fungují podobně, jako ty u mono kanálů. Protože však sběrnice FX sendu jsou obě monofonní, součet mono se nejdříve bere ze stereo vstupu a až poté se posílá na sběrnici efektů. Model 502 není vybaven FX sendy. BAL Ovladačem BAL(ance) se určují relativní úrovně (vyvážení) levých a pravých vstupních signálů, předtím, než jsou oba signály nasměrovány na sběrnici main stereo mixu. Pokud se kanál používá v režimu mono přes levý vstup LINE, bude mít tento ovladač stejnou funkci, jako ovladač PAN u monofonních kanálů. Obr. 2. 6: Ovladače FX SEND, balance a úrovní LEVEL Ovladačem LEVEL se určuje hlasitost kanálu, který se posílá do main mixu. +4/-10 Stereofonní vstupy modelů 1002 a 1202 mají k přizpůsobení vstupní úrovně přepínač, jehož pomocí můžete přepínat mezi vstupní citlivostí +4dBu a -10dBV. Při -10dBV (úroveň domácího nahrávání) je vstup citlivější, než při +4dBu (studiová úroveň). LEVEL Ovladač LEVEL určuje úroveň signálu v main mixu. CLIP LED indikátory monofonních kanálů se rozsvítí, pokud se vstupní signál dostane příliš vysoko, čím se způsobí zkreslení. Pokud se tak stane, použijte ovladač TRIM a snižujte úroveň předzesílení, dokud se LED indikátory nevypnou.

3 Panel konektorů a hlavní sekce Cesta efektů send/return Obr. 2. 7: Konektory FX send/return Obr. 2. : Konektory FX send/return STEREO AUX RETURN Jen pro model 802: Konektory STEREO AUX RETURN se používají pro návrat výstupu z externího zařízení efektů (jehož vstup pochází z AUX sendů) zpět na mixážní pult. Tyto konektory můžete použít také jako dodatečné vstupy, ale pro návrat z efektoru na mixážní pult se pak bude muset použít normální stereo kanál. Nicméně pokud budete chtít, Vám to dává možnost použít kanál ekvalizéru pro návrat signálu efektů. Pokud pro zpětnou cestu efektů používáte stereo kanál, měl by být FX ovladač obvykle nastaven do nespodnější polohy, abyste se vyhnuli vytvoření nechtěné zpětné vazby. Pokud se používá pouze levý konektor, tak AUX RETURN funguje automaticky jako mono. Ovladač AUX RETURN použijte pro určení rozsahu signálu efektů, který se má odeslat na main mix. FX SEND K výstupu FX SEND (neplatí pro model 502) by měl být připojen vstup externího efektoru. FX signál, který jste vytvořili pomocí FX ovladačů vstupního kanálu se posílá na efektor přes výstup FX SEND. Ovladač FX SEND v hlavní sekci použijete pro úpravu celkové úrovně odesílaného signálu (jen u modelů 1002 a 1202). Monitorování a main mix Obr. 2. 9: Konektory pro monitorování a main mixu PHONES A CONTROL ROOM K stereofonní přípojce PHONES (v horní části panelu konektorů) připojujete sluchátka. Nevyvážené přípojky CTRL ROOM OUT nesou souhrn efektů a signálů main mixu, jakož i signály sólo kanálu. Ovladačem PHONES / CONTROL ROOM se upravuje jak úroveň sluchátek, tak i výstupů hlavního monitoru. Model 502 není vybaven výstupy CONTROL ROOM. MAIN MIX Konektory MAIN OUT jsou asymetrické mono přípojky a signál main mixu na nich má úroveň 0 dbu. Hlasitost těchto výstupů se upravuje tahovým potenciometrem MAIN MIX. Modely XENYX 802 a 502 mají k tomuto účelu otočný ovladač. Konektory CD / TAPE CD TAPE INPUT Obr : vstup a výstup pro CD/TAPE Vstupy CD/TAPE se používají k připojení externího zdroje signálu (např. CD přehrávače, kazetového přehrávače apod.) k mixážnímu pultu. Lze je použít také jako standardní LINE stereo vstup, na který je možné připojit výstup druhého zařízení XENIX, nebo BEHRINGER ULTRALINK PRO MX882. Alternativně je zde možné přepínačem pro výběr zdroje připojit výstup LINE, nebo TAPE z Hi-Fi zesilovače, což Vám umožní snadný poslech z dalších zdrojů. CD/TAPE OUTPUT Tyto konektory jsou připojeny paralelně k MAIN OUT a nesou signál main mixu (nevyvážený). Výstup CD/TAPE OUTPUT propojte se vstupy na nahrávacím zařízení. Výstupní úroveň se upravuje vysoce přesným tahovým potenciometrem MAIN MIX, nebo otočným ovladačem (model 802). Přiřazení signálu CD/TAPE TO MIX Když je stisknuté tlačítko TAPE TO MIX, dvoucestný vstup je přiřazen main mixu a slouží jako přídavný vstup pro pásková zařízení, MIDI nástroje, nebo pro jiné zdroje signálu, které nevyžadují zpracování. CD/TAPE TO CTRL ROOM (u modelu 502 CD/TAPE TO PHONES) Stiskněte přepínač TAPE TO CTRL ROOM/PHONES, pokud chcete sledovat 2-kanálový vstup přes CTRL ROOM OUT. Nabízí Vám to jednoduchý způsob sledování signálů, které se vracejí z pásky, a umožňuje tak kontrolovat, jestli jsou nahrané správně. Obr : Tlačítka přiřazení v hlavní sekci Pokud nahráváte signál přes výstup CD/TAPE OUTPUT a chcete jej zároveň poslouchat přes vstup CD/TAPE INPUT, nepoužívejte přepínač CD/TAPE TO MIX. Vytvořila by se tím smyčka zpětné vazby, protože signál bude veden přes main mix zpět na pásku výstupem CD/TAPE OUTPUT. Pro sledování vstupu CD/TAPE INPUT použijte přepínač CD/TAPE TO CTRL ROOM, aby byl signál pásky přiřazen monitorovacímu reproduktoru, nebo sluchátkům. Vyhnete se tak přesměrování signálu z pásky na CD/TAPE OUTPUT. FX TO CTRL ROOM Pokud chcete sledovat signál FX SEND pouze ve sluchátkách, nebo v monitorovacím reproduktoru (reproduktorech), stiskněte tlačítko FX TP CTRL. Ztlumí se tím signál main mixu a FX SEND výstup se přenese na monitorování. Na modelech XENYX 802 a 502 tento přepínač není. Phantomové napájení a LED indikátory +48 V (jen modely 802, 1002, 1202) Červený LED indikátor +48V se rozsvítí, pokud je zapnuto phantomové napájení. Přepínačem PHANTOM se aktivuje phantomové napájení na XLR konektorech všech monofonních kanálů. Obr : Phantomové napájení a LED indikátory Obr : Pokud je zapnuto phantomové napájení, nepřipojujte prosím k mixážnímu pultu mikrofony. Mikrofony zapojujte předtím, než zapnete napájení. Kromě toho předtím, než zapnete phantomové napájení, by se měly ztlumit monitorovací/pa reproduktory. Po zapnutí počkejte asi 1 minutu, aby se systém mohl stabilizovat.

4 POWER Modrý LED indikátor signalizuje, že mixážní pult je připojen k síti a je připraven k provozu. Symetrické použití s XLR konektory Indikátor úrovně Vysoce přesný 4 - segmentový ukazatel úrovně vám nabízí přesný přehled o síle každého indikovaného signálu. Nastavení úrovně: Pro správné nastavení míry zesílení kanálů nastavte nejdříve ovladače LEVEL na vstupních kanálech do středové polohy (0 db). Poté zvyšujte ovladači TRIM vstupní zesílení, až dokud se na měřiči úrovně neukáže vrchol signálu 0 db. Při nahrávání na digitální nahrávače by se vrcholová úroveň neměla přesahovat. Zatímco analogové nahrávací přístroje mohou být do určité míry přetíženy, přičemž se vytváří pouze omezené zkreslení (které je běžné a často i žádoucí), u digitálních nahrávacích přístrojů dochází při přetížení ke zkreslení rychle. Digitální zkreslení navíc nejenže není žádoucí, ale způsobí, že Vaše nahrávka nebude vůbec použitelná. Vstup Výstup 1: zemnění / ochrana 2: + 3: - Při asymetrickém provozu musejí být PIN 1 a PIN 3 přemostěny. Asymetrické použití mono konektoru 6,3 mm Měřiče vrcholů mixážních pultů XENYX ukazují virtuální úroveň, bez ohledu na frekvenci. Pro signály všech typů se doporučuje nahrávací úroveň 0 db. Instalace Síťové připojení Napájecí kabel připojte k 3 pólové síťové zástrčce na zadní straně mixážního pultu. Pro připojení k proudu použijte přiložený adaptér střídavého proudu. Adaptér splňuje všechny příslušné bezpečnostní standardy. Obr. 3. 2: 6,3 mm mono konektor Symetrické použití stereo konektoru 6,3 mm Používejte pouze napájecí adaptér, který je součástí dodávky. K mixážním pult XENYX nepřipojujte nikdy napájecí adaptér, který je připojen k elektrické síti! Napájecí adaptér nejdříve připojte k mixážnímu pultu a až poté jej zapojte do sítové zásuvky. Všimněte si, že jak napájecí adaptér, tak i mixážní pult de během provozu dost zahřívají. Jedná se o úplně normální jev. Obr. 3. 3: Stereo konektor Při propojení symetrických a asymetrických konektorů musí být kruh a dřík na stereo konektoru přemostěny. Připojení sluchátek pomocí stereo konektoru 6,3 mm Audio připojení Pro různé aplikace budete potřebovat značné množství kabelů. Níže uvedené obrázky ukazují, jak by měly být konektory připojeny. Používejte pouze vysoce kvalitní kabely. Pro připojení dvoucestných vstupů a výstupů používejte běžné cinchové kabely (RCA). Asymetrická zařízení můžete samozřejmě také připojit k symetrickým vstupům a výstupům. Používejte k tomu buď mono, nebo stereo konektory s kroužkovým a ochranným přemostěním (piny 1 a 3 v případě XLR konektorů). Nikdy nepoužívejte asymetrické XLR konektory (se zapojenými piny 1 a 3) na vstupních konektorech MIC, když používáte phantomové napájení. Obr. 3. 3: Stereo konektor pro připojení sluchátek Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

5 Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mixážního pultu. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. Micxážní pult nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro mixážního pultu. Technické údaje Mono vstupy Mikrofonní vstupy (XENYX Mic Preamp) MIC E.I.N. (20Hz-20kHz) Při odporu zdroje 0 Ω Při odporu zdroje 50 Ω Při odporu zdroje 150 Ω Frekvenční odezva Rozsah Gainu Poměr signál / šum Zkreslení (celkové harmonické zkreslení + N) Vstup LINE Rozsah gainu Ztlumení při stáhnutém potenciometru Hlavní fader uzavřen 90 db Ztlumený kanál 89,5 db Fader kanálu uzavřen 89 db Frekvenční odezva Mikrofonní vstup k hlavnímu výstupu <10 Hz 90 khz +0 db / -1 db <10 Hz 160 khz +0 db / -3 db Stereo vstupy Mono kanály EQ LOW MID HIGH Stereo kanály EQ LOW MID HIGH Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. XLR, elektronicky vyvážený, diskrétní vstupný obvod db / 135,7 db, (A-weighted) -131 db / 133,3 db, (A-weighted) -129 db / 130,5 db, (A-weighted) < 10 Hz 150 khz (-1 db) < 10 Hz 200 khz (-3 db) +10 až +60 db +12 dbu při gainu +10 db Asi 2,6 kω, symetrická 110 dbu při gainu +22 db 0,005 % / 0,004 % (A-weighted) 6,3 mm cinchový stereo konektor, elektronicky vyvážený Asi 20 kω, symetrický 10 kω asymetrický - 10 až +40 db při gainu 0 db Elektronicky vyvážený, 6,3 mm cinch - stereo cca 20 kω 80Hz / ±15dB 2,5 khz / ±15 db 12 khz / ±15 db 80Hz / ±15dB 2,5 khz / ±15 db 12 khz / ±15 db AUX SENDY Stereo AUX Returns Hlavní výstupy Výstupy Control Room Výstup sluchátek Systém Main Mixu Hluk Main mix na - Fader kanálu - Main mix při 0 db Fader kanálu - Main mix 0 db Fader kanálu 0 db Napájení Spotřeba proudu Model 502: Model 802: Model 1002: Model 1202: Síťové napětí USA/Kanada U.K./Australie Evropa Japonsko Rozměry a hmotnost ,3 mm mono konektor, asymetrický cca 120 Ω 6,3 mm stereo konektor, elektronicky vyvážený Přibližně 20 kω symetrický / 10 kω asymetrický 6,3 mm stereo konektor, asymetrický cca 120 Ω asymetrický 6,3 mm mono konektor, asymetrický cca 120 Ω 6,3 mm stereo konektor, asymetrický -106 db / -109 db (A-weighted) -95 db / -98 db (A-weighted) -84 db / -87 db (A-weighted) 13 W 17 W 18 W 23 W 120 V, 60 Hz, adaptér MXUL5 240 V, 50 Hz, adaptér MXUK5 230 V, 50 Hz, adaptér MXEU5 100 V, 60 Hz, adaptér MXJP5 47 mm / 37 mm x 134 mm x 177 mm cca 0,55 kg 47 mm / 37 mm x 189 mm x 220 mm cca 1,00 kg 47 mm / 37 mm x 189 mm x 220 mm Přibližně 1,05 kg 47 mm / 37 mm x 242 mm x 220 mm cca 1,35 kg Záruka Na mixážní pulty Behringer XENYX 502/802/1002/1202 poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. VAL/5/2013

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje:

Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: Krok 1 Zapněte počítač a předtím, než se spustí Windows, opakovaně stiskněte klávesu F8, až se na monitoru objeví následující údaje: HDMI smart TV a mini PC Joy-it Android 4.0, 2x 1,4 GHz Obj. č.: 87 46

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME

Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME ME502/ME502FP/ME602/ME802/ME1002/ME1202 Uživatelský manuál 1. Ovládací prvky a konektory Tato kapitola popisuje různé ovládací elementy mixážního pultu. Funkce

Více

Mixážní pult XENYX 1202FX. Obj. č.: 30 25 59

Mixážní pult XENYX 1202FX. Obj. č.: 30 25 59 Mixážní pult XENYX 1202FX Obj. č.: 30 25 59 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mixážního pultu Behringer XENYX 1202FX. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Mixážní pult Xenyx 1002B. Obj. č. 30 41 17

Mixážní pult Xenyx 1002B. Obj. č. 30 41 17 Vlastnosti Pult je vybaven mnoha funkcemi jako například ultra nízkou hladinou hlučnosti u mikrofonu předzesilovače, neo-classic Britský 3-pásmový ekvalizér a stereo kanály, které umožňují současné použití

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Úvod. Před uvedením do provozu. Verze 08/06

NÁVOD K OBSLUZE. Úvod. Před uvedením do provozu. Verze 08/06 Úvod NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/06 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výběru tohoto produktu. Abyste jej uchovali v dobrém stavu a aby vám perfektně sloužil co nejdéle, doporučujeme vám dodržovat následující

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

Přenosný PA systém Europort EPA900. Obj. č.:

Přenosný PA systém Europort EPA900. Obj. č.: Obecně Zajistěte, aby byl kolem přístroje dostatek volného místa pro větrání. Aby se zabránilo přehřátí přístroje, nepokládejte EPA900 do blízkosti zařízení, která vyzařují teplo, jako jsou např. radiátory

Více

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket. MX-1400 DSP Uživatelská příručka a návod k obsluze Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.cz Bezpečnostní pokyny: Mixážní pult MX 1400/MX 1400 DSP jsou elektrická

Více

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt.

3. Zavřete prostor pro baterie krytem. 1. Vlijte mléko do vhodné nádoby, např. skleněné. 2. Sundejte z pěniče mléka nerezový kryt. Pěnič mléka MS 3502 Uvedení do provozu Před prvním použitím pěnič mléka vyčistěte způsobem, který je popsán v kapitole Mytí a údržba. Vložte baterie (baterie nejsou součástí dodávky). 1. Prostor pro baterie

Více

USB Mixážní pult XENYX X 1222USB. Obj. č.:

USB Mixážní pult XENYX X 1222USB. Obj. č.: USB Mixážní pult XENYX X 1222USB Britský EQ Ekvalizéry, které využívá modelová řada XENYX jsou založeny na obvodech prvotřídních konzol vyrobených v Británii, které jsou známé po celém světě pro jejich

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 13 99 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Systém bezdrátoveho přenosu DigiSender DG258. Obj. č.: Rozsah dodávky. Vážený zákazníku,

Systém bezdrátoveho přenosu DigiSender DG258. Obj. č.: Rozsah dodávky. Vážený zákazníku, Rozsah dodávky Systém bezdrátoveho přenosu DigiSender DG258 Obj. č.: 94 23 25 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup systém bezdrátového přenosu dat DigiSender DG258. Tento návod k obsluze

Více

Box IP Gateway. Obj. č.: Instalace

Box IP Gateway. Obj. č.: Instalace Box IP Gateway Instalace Připojení Pomocí internetového kabelu připojte HOME Easy Box ke svému routeru. Připojte k HOME Easy Box napájecí adaptér. Napájecí adaptér zapojte do elektrické zásuvky. Aby bylo

Více

XM-6D mixážní pult. Stránka č. 1

XM-6D mixážní pult. Stránka č. 1 XM-6D mixážní pult Stránka č. 1 Úvodem: Dostává se vám do rukou mixážní pult XM-6D. Obsahuje 2 mono a 2 stereo vstupy. Mono vstupy jsou jak nesymetrické tak i symetrické přes konektory Jack 6,3 a XLR.

Více

Mixážní pult DJ-20 USB. Obj. č.: Vlastnosti. Popis, ovládací prvky a připojení. Účel použití

Mixážní pult DJ-20 USB. Obj. č.: Vlastnosti. Popis, ovládací prvky a připojení. Účel použití Vlastnosti 2 kanály (LINE a PHONO přepínatelné vstupy) 2 kanály pro mikrofon s přepínačem aktivace MP3 přehrávač s integrovaným USB rozhraním Konektor pro sluchátka LED kontrolky úrovně Prolínač kanálů

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty

LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty Úvodem : Mixážní pulty LEEM CS-1604/N a 1204/N jsou elektronická zařízení, která umožňují směšovat 8 (4) monofonních a 4 (4) stereofonní vstupy. Z toho monofonní signály

Více

PROFESIONÁLNÍ MIXÁŽNÍ PULTY KAIFAT PMX

PROFESIONÁLNÍ MIXÁŽNÍ PULTY KAIFAT PMX PROFESIONÁLNÍ MIXÁŽNÍ PULTY KAIFAT PMX UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. Úvod Gratulujeme vám ke koupi mixážního pultu Kaifat série PMX! Tato série obsahuje nové mikrofonní předzesilovače včetně fantomového napájení,

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů Účel použití DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40 Mixážní pult Mc Crypt SA 100/2 je určen ve spojení se stereo zařízením jak pro domácí, tak i poloprofesionální použití. Slouží pro míchání a regulaci nízko úrovňových

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

Uživatelská příručka 1

Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka 1 OBSAH OBSAH...2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ...2 ČELNÍ PANEL...3 ZADNÍ PANEL (V1000plus)...3 ZADNÍ PANEL (V2000plus)...4 ZADNÍ PANEL (V3000plus)...5 ZAPOJENÍ...6 PRACOVNÍ REŽIMY...8 TECHNICKÉ

Více

PMS 206 výkonový mix. pult

PMS 206 výkonový mix. pult PMS 206 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 206 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 2 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

PMS 410 výkonový mix. pult

PMS 410 výkonový mix. pult PMS 410 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 410 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 4 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB2 a RB3. Richter Bass

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB2 a RB3. Richter Bass UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB a RB Richter Bass Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek britské firmy Laney. Jedná se o výrobce s dlouholetou tradicí a bohatou historií, jejíž kořeny spadají

Více

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15 Účel použití Koncový zesilovač Raveland je určen pro zesílení nízko úrovňových audio signálů ve vozidlech. Tento výrobek se smí provozovat, jen když je připojen k napájení 12 V DC v automobilu a záporný

Více

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o. Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení

Více

Zesilovač A Obj. č.: Vlastnosti

Zesilovač A Obj. č.: Vlastnosti Zesilovač A-1000 Obj. č.: 117 37 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zesilovače Renkforce A-1000. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

Univerzální dálkové ovládání UR 89. Obj. č.: 35 10 13

Univerzální dálkové ovládání UR 89. Obj. č.: 35 10 13 Přizpůsobení přístroje Abyste mohli dálkový ovladač používat, musíte ho nejdříve přizpůsobit, resp. nastavit na vaše zařízení, které chcete ovládat. Máte k tomu dvě možnosti: přímé zadání kódu, nebo vyhledání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer NÁVOD K POUŽITÍ PM-222 DJ Mixer Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 10006819 Omnitronic PM-222, 2-kanálový DJ mixpult 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte tento přístroj před deštěm a vlhkem!

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mobilní mixážní pult MC CRYPT MCB-1002 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 17 52 Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mono sekce (kanál 1 a 2) (1) MIC- vstup K tomuto souměrnému XLR- vstupu

Více

Krokoměr s 3D senzorem PE 200. Obj. č Popis a ovládací prvky. Zobrazení na displeji. Účel použití. Vážený zákazníku,

Krokoměr s 3D senzorem PE 200. Obj. č Popis a ovládací prvky. Zobrazení na displeji. Účel použití. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Krokoměr s 3D senzorem PE 200 Obj. č. 67 44 17 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup krokoměru s 3D senzorem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti:

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti: DB-1A / DB-1P Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití Vlastnosti: Převádí nesymetrický linkový signál na symetrický výstupní signál mikrofonní úrovně. Umožňuje přímé připojení hudebních nástrojů do

Více

Návod k obsluze. Předzesilovač 8x 0530 00

Návod k obsluze. Předzesilovač 8x 0530 00 Návod k obsluze Předzesilovač 8x 0530 00 Popis funkce Předzesilovač 8x zesiluje signály audio z 8 zdrojů, jako jsou např. tuner, CD-přehrávač atd., na výstupní napětí 5 V stř. Tím tvoří vhodnou vstupní

Více

Kazetový enkodér PST USB. Obj. č.: 37 55 11. Popis a ovládací prvky. Přehrávání kazet. Audacity a USB připojení. Rozsah dodávky

Kazetový enkodér PST USB. Obj. č.: 37 55 11. Popis a ovládací prvky. Přehrávání kazet. Audacity a USB připojení. Rozsah dodávky Popis a ovládací prvky Kazetový enkodér PST USB Obj. č.: 37 55 11 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kazetového enkodéru PST USB. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ LRS-1002 LRS-1202

NÁVOD K POUŽITÍ LRS-1002 LRS-1202 NÁVOD K POUŽITÍ LRS-1002 LRS-1202 Uchovejte pro další použiti! 10040220-6 Omnitronic LRS 1002-1202 Kopírování zakázáno 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Odpojte přístroj

Více

Pokud je váš zesilovač máprovozní napětí 120V, zapojte dodaný síťový kabel

Pokud je váš zesilovač máprovozní napětí 120V, zapojte dodaný síťový kabel www.fishman.cz Začínáme Zde jsou některé základní tipy pro nastavení, které vám pomohou dostat jdeš. Chcete-li ovládat Loudbox Mini bezpečně, přečtěte si prosím celý návod k použití, a to zejména Důležité

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PROFESIONÁLNÍ REPRODUKTORY KAIFAT SÉRIE HP

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PROFESIONÁLNÍ REPRODUKTORY KAIFAT SÉRIE HP UŽIVATELSKÝ MANUÁL PROFESIONÁLNÍ REPRODUKTORY KAIFAT SÉRIE HP POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU NEBO ELEKTRICKÉHO ŠOKU. UVNITŘ NEJSOU

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 38 02 87 Tato bezdrátová (rádiová) sluchátka v pásmu 864 MHz (FM) s dosahem až 100 m v polootevřeném provedení, která jsou vybavena automaticky nastavitelným třmenem okolo hlavy,

Více

1) 100V ÚSTŘEDNY. PA-1120 - od PA-1240 se liší pouze výkonem 170WMAX, 120WRMS

1) 100V ÚSTŘEDNY. PA-1120 - od PA-1240 se liší pouze výkonem 170WMAX, 120WRMS 1) 100V ÚSTŘEDNY PA-1240-5-zónová mixážní ústředna s výkonem 340WMAX, 240WRMS - každou zónu lze zap/vyp a regulovat hlasitost - gong, siréna a externí signál jsou automaticky ztlumeny při hlášení - ústředna

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY OBSAH BALENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY OBSAH BALENÍ www.btk-group.cz TECHNICKÉ PARAMETRY -Celkový výkon RMS: 12 W -Výstupní výkon RMS subwooferu: 6 W -Výstupní výkon RMS satelitů: 2x3 W -Frekvenční odezva: 60Hz-20kHz -Jednotka subwooferu: 4" -Jednotky satelitů:

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6. Čistěte pouze čistou

Více

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON USB PŘENOSNÝ GRAMOFON Návod k obsluze Balení obsahuje: Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem Diagram propojení 1 Rychlé nastavení gramofonu 1. Zkontrolujte, zda balení

Více

STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ...

STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ... STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ...4 OŽIVENÍ... 5 APLIKACE ECHA NEBO REVERB EFEKTU...6 OVLADAČE

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Profesionální ozvučovací. Dvoupásmový reprobox s reproduktorem o průměru 6, 8, 10, 12 nebo 15

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Profesionální ozvučovací. Dvoupásmový reprobox s reproduktorem o průměru 6, 8, 10, 12 nebo 15 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Profesionální ozvučovací systém KAIFAT Dvoupásmový reprobox s reproduktorem o průměru 6, 8, 10, 12 nebo 15 Prosím čtěte tento manuál pečlivě a uložte jej na bezpečném místě. 1. Pasivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Popis zesilovače-přední panel: 1 3 5 8 11 13 15 17 19 20 22 24 26 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 21 23 25 1. INPUT: Zde připojte Vaši basovou kytaru. K propojení použijte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Q-SPAND MKII. American Audio. Příručka pro rychlé spuštění

Q-SPAND MKII. American Audio. Příručka pro rychlé spuštění American Audio Q-SPAND MKII Příručka pro rychlé spuštění Feather Fader Q-Start Vstupy: 3x phono, 4x line, 4x univerzální a 3x mikrofon Vyvážené výstupy Korekce pro každý kanál 3 kanalový mixér On/Off Fader

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (černý), (buk), (stříbrný)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (černý), (buk), (stříbrný) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 02 24 (černý), 33 02 76 (buk), 33 03 44 (stříbrný) Aktivní superhloubkový reproduktor (anglicky subwoofer ) pro domácí kino nebo divadlo - sice s poměrně malými kompaktními

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o.

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o. Celolampový kytarový zesilovač Uživatelský manuál Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! Přední panel 1 Input (Vstup) Nesymetrický vstup jack 6,3 mm. Sem zapojte kabel z kytary. 2 Gain (Zesílení)

Více

DJ Mixážní pult Mc Crypt SA-101 U. Obj. č.: Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů

DJ Mixážní pult Mc Crypt SA-101 U. Obj. č.: Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů DJ Mixážní pult Mc Crypt SA-101 U Obj. č.: 30 44 65 Účel použití DJ Mixážní pult Mc Crypt SA 101 U je určen jak pro domácí, tak i poloprofesionální použití. Slouží pro mixování a regulaci nízko úrovňových

Více

NÁVOD K OBSLUZE. AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω)

NÁVOD K OBSLUZE. AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω) NÁVOD K OBSLUZE AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω) Obj. č.: 37 82 68 F E ATU 2 kanály Signalizace zapnutí Možnost seřízení Dálkové ovládání

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

TPM 4200FX ozvučovací sestava

TPM 4200FX ozvučovací sestava TPM 4200FX ozvučovací sestava Stránka č. 1 Úvodem: Ozvučovací sestava je koncipována jako jedno balení obsahující výkonový mixážní pult s dvěmi reprosoustavami. Koncepce výkonového mix. pultu, srdce celé

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Obsah. 1. Popis produktu. 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení

Obsah. 1. Popis produktu. 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení Obsah 1. Popis produktu 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení 3. Popis jednotlivých součástí Popis předního panelu Popis zadního

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

SCS 62x diskuzní systém

SCS 62x diskuzní systém SCS 62x diskuzní systém Stránka č. 1 Úvodem: Tento diskusní systém se skládá z konferenčních pultíků, ty existují ve variantě pro běžného člena nebo ve variantě pro předsedu diskuse. Oba druhy pultíků

Více

Grafický tablet Aiptek 10000U. Obj. č.: 91 47 51. Popis a ovládací prvky

Grafický tablet Aiptek 10000U. Obj. č.: 91 47 51. Popis a ovládací prvky Popis a ovládací prvky Grafický tablet Aiptek 10000U Obj. č.: 91 47 51 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup grafického tabletu Aiptek 10000U. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - MANUÁL

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - MANUÁL TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení Napájecí napětí : 230 V +5% / -10%, střídavé 50 Hz Příkon : max. 100 VA Jištění : tavná trubičková pojistka T 1A / 250 V Kytarový vstup Jmenovité vstupní napětí : 80~400 mv RMS

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 PA-4000 (obj. č.: 30 09 39): Výkon (sinus) 2 x 120 W, hudební výkon 400 W PA-7000 (obj. č.: 30 09 49): Výkon (sinus) 2 x 220 W, hudební výkon 700 W Tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 16 Dobrá komunikace se spolujezdcem, společný poslech hudby a dosažitelnost pomocí mobilního telefonu nebo vysílačky (řidiče nebo spolujezdce). Jedná se o kompletně vybavené

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LS-622A / LS-822A / LS-1222A Mixážní pult

NÁVOD K POUŽITÍ. LS-622A / LS-822A / LS-1222A Mixážní pult NÁVOD K POUŽITÍ LS-622A / LS-822A / LS-1222A Mixážní pult Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 13 10060050-200 Omnitronic LS-622A, LS-822A, LS-1222A Návod k obsluze VAROVÁNÍ Chraňte přístroj

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

EVO 100 / 100C Programovatelné zesilovače

EVO 100 / 100C Programovatelné zesilovače EVO 100 / 100C Programovatelné zesilovače Programovatelné zesilovače EVO 100 a EVO 100C slouží k přímému zesílení DVB-T, DAB, FM a analogových signálů v hlavních stanicích STA 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Skytec STM-2300 USB MP3

NÁVOD K POUŽITÍ. Skytec STM-2300 USB MP3 NÁVOD K POUŽITÍ Skytec STM-2300 USB MP3 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno Návod k obsluze SK172740 Skytec STM-2300 2 kanálový mix pult s USB- MP3 1 / 6 VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE Verze 2.0 Září 2004 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 5326 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 5326 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA. 1. Základní

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/99 Obj. č.: 30 09 36 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Mobilní ozvučovací sestava s výkonem W UŽIVATELSKÝ MANUÁL AUDIO PARTNER s.r.o.

Mobilní ozvučovací sestava s výkonem W UŽIVATELSKÝ MANUÁL AUDIO PARTNER s.r.o. Mobilní ozvučovací sestava s výkonem 2 100 W UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 2014 AUDIO PARTNER s.r.o. Drahý zákazníku, nejprve nám dovolte vám poděkovat za to, že jste zakoupili výrobek společnosti Soundsation.

Více

ŘADA DFX DFX 6 a DFX 12 6 A 12-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ŘADA DFX DFX 6 a DFX 12 6 A 12-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ŘADA DFX DFX 6 a DFX 12 6 A 12-KANÁLOVÉ MIXÁŽNÍ PULTY VYBAVENÉ DIGITÁLNÍM EFEKTOVÝM PROCESOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘÍSTROJ NEOTVÍREJTE UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU SNÍŽENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Rádiová chůva Babysitter Bezdrátové hlídací zařízení kojenců a malých dětí (v pásmu 40 MHz) Obj. č.: 26 00 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

WA 500 diskuzní systém

WA 500 diskuzní systém WA 500 diskuzní systém Stránka č. 1 Úvodem: Tento diskusní systém se skládá z konferenčních pultíků, ty existují ve variantě pro běžného člena (WA 500C) nebo ve variantě pro předsedu diskuse (WA 500P).

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160

Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160 1 Návod na použití Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160 2 Co je LoopHEAR 160 (LH160) Zesilovač LH160 byl vyvinut jako stacionární indukční smyčka pro použití ve vozidlech, prodejních místech,

Více

FM vysílač FMT 300 BT. Obj. č. 37 43 38

FM vysílač FMT 300 BT. Obj. č. 37 43 38 FM vysílač FMT 300 BT Obj. č. 37 43 38 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM vysílače Technaxx. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

Profesionální dvoupásmový reproduktor

Profesionální dvoupásmový reproduktor Profesionální dvoupásmový reproduktor AMERICAN AUDIO 4295 Charter Street Los Angeles, Ca. 90058 www.americanaudio.us Blahopřání Úvod: Blahopřejeme a děkujeme, že jste se rozhodli pro profesionální reproduktory

Více

Dvouletá záruka Záruční podmínky POZNÁMKA:

Dvouletá záruka Záruční podmínky POZNÁMKA: Dvouletá záruka Na tento výrobek se poskytuje záruka na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě po dobu dvou let od data zakoupení původním vlastníkem. Aby byly zaručeny špičkové parametry a provozní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 05 51 Systém prostorového zvuku (5.1-kanálový) mivoc HXA 5000 pro domácí kino s aktivním superhloubkovým reproduktorem (anglicky subwooferem ) - sice s malými kompaktními rozměry,

Více

Kód Produkt Referenční Jednotka

Kód Produkt Referenční Jednotka Kód Produkt Referenční Jednotka Předzesilovače Phono EQ.2 42 750 Kč ks Phono module RCA NOVINKA - předzesilovač pro MM a MC přenosky s externím napájecím zdrojem, vstupní impedance fixní pro MM přenosky

Více

ZVUKOMĚR NÁVOD K OBSLUZE. Model : SL-4011

ZVUKOMĚR NÁVOD K OBSLUZE. Model : SL-4011 ZVUKOMĚR Model : SL-4011 Nákup tohoto zvukoměru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto zvukoměru předejdete případným potížím. Přečtěte si prosím pozorně následující

Více

BOOK Programovatelný zesilovač

BOOK Programovatelný zesilovač BOOK Programovatelný zesilovač Programovatelný zesilovač BOOK slouží k přímému zesílení DB-T, DAB, FM a analogových signálů v hlavních stanicích menších STA. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Rychlé a jednoduché

Více

Ekvalizér ULTRAGRAPH PRO FBQ1502 / FBQ3102 / FBQ Obj. č.:

Ekvalizér ULTRAGRAPH PRO FBQ1502 / FBQ3102 / FBQ Obj. č.: Před uvedením do provozu Připojení k napájení Zajistěte, aby měl přístroj dostatečné odvětrávání a přísun vzduchu, nepokládejte ULTRAGRAPH PRO na zesilovač nebo na zařízení která vyzařují teplo. Zabráníte

Více

SOUNDMAN. Stereo Binaurálni Sluchatkovy Mikrofon. Vyráběno a distribuováno společností:

SOUNDMAN. Stereo Binaurálni Sluchatkovy Mikrofon. Vyráběno a distribuováno společností: SOUNDMAN R Stereo Binaurálni Sluchatkovy Mikrofon Vyráběno a distribuováno společností: -2- Binaurální stereo mikrofonní sluchátka OKM, zahrnující omnidirekční stereo elektretový kondenzorový mikrofon

Více

DJ mixážní pulty. 2 stereo 2 (RCA) 2 (RCA) 1 (TRS) 2 pásma (-12dB až 12dB) 2 stereo 2 (RCA) 2 (RCA) 1 (TRS) USB 2 pásma (-12dB až 12dB)

DJ mixážní pulty. 2 stereo 2 (RCA) 2 (RCA) 1 (TRS) 2 pásma (-12dB až 12dB) 2 stereo 2 (RCA) 2 (RCA) 1 (TRS) USB 2 pásma (-12dB až 12dB) DJ mixážní pulty www.akiyamadj.com obj. č. model popis kanály vstupy FX BPM Line Phono Aux Return Mic Další EQ interní externí counter talkover 328050 MX-1 levný Dj mixpult vhodný 328058 MX-1-USB levný

Více