HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití"

Transkript

1 HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000 Telefy s tóvu vlbu Telefy s impulsí vlbu Návd k pužití

2 K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými telefy s impulsí eb tóvu vlbu ve splupráci se systémy HiPath 500, HiPath 2000 a HiPath 3000 / Pkud zjistíte, že ěkteré fukce ejsu a Vašem telefu k dispzici, může t mít tyt příčiy: Fukce eí pr Váš telef zřízea braťte se prsím a správce systému. Vaše kmuikačí platfrma emá tut fukci k dispzici braťte se prsím a správce systému. Základí bslužé fukce pr svůj telef ajdete v příslušém ávdu k pužití. U jedtlivých fukcí musíte rzlišvat, jaký typ telefu máte eb a jaký druh vlby je astave (viz ávd k pužití a techické ifrmace Vašem telefu). Ifrmace v tmt dkumetu bsahují puze becé ppisy ppř. fukce, které emusí být v kkrétím případě pužití vždy k dispzci v ppsaé pdbě eb se mhu v důsledku dalšíh vývje prduktů změit. Pžadvaé fukce jsu závazé puze tehdy, jsu-li výslvě dhduty ve smluvě. Pužité začky jsu vlastictvím Siemes AG ppř. příslušých majitelů. 2

3 Obsah Obsah K ávdu k pužití Základí ifrmace k bsluze Průvdce ávdem k pužití Přístup k fukcím pmcí kódů Příjem vláí a telefváí Příjem vláí Druhé vláí Příjem druhéh vláí (upzrěí) Zákaz/pvleí druhéh vláí (autmatickéh upzrěí) Zaputí/vyputí upzrňvacíh tóu Převzetí vláí pr splupracvici/splupracvíka Schráka Připmeutí termíu Zaputí/vyputí fukce Nerušit Idetifikace aymíh vlajícíh zachyceí Příjem vláí ze vstupíh telefu u dveří/tvíráí dveří Vlba Vlba Ptlačeí zbrazeí telefíh čísla u vlaéh účastíka Přímé slveí splupracvice/splupracvíka přes reprduktr Diskrétí slveí splupracvice/splupracvíka Ovládáí pmcí tóvé vlby/dvlby DTMF (je pr telefy s tóvu vlbu) Autmatické sestaveí spjeí/hrká lika Rezervace liky Přiděleí telefíh čísla Vysláí sigálu d sítě (eí u HiPath 500) Zprstředkvaá vlba/pdpra vlby

4 Obsah Telefváí s více účastíky sučasě Vláí druhéh účastíka (zpětý dtaz) Střídáí k právě čekajícímu účastíku (střídáí mezi hvry) Vedeí kferece Rzšířeí kferece až a pět účastíků (prstředictvím svlávajícíh; eí u HiPath 3300/3350) Odpjeí z kferece Ukčeí kferece (puze svlávající) Předáí hvru p přímém slveí (hlášeí) skupiy Parkváí hvru Převzetí zaparkvaéh hvru Převzetí přidržvaéh hvru Vlba pmcí ulžeých cílů Vlba pmcí idividuálích (je telefy s tóvu vlbu) a cetrálích čísel pr zkráceé vlby Ktrla/přiřazeí hvréh Vlba s přiřazeím hvréh Pkud jste ebyli spjei pužijte zpěté vláí Ulžeí zpětéh vláí Příjem zpětéh vláí Smazáí zpětých vláí (všech) Upzrěí připmeutí Napjeí vstup d hvru Nastaveí telefu Zamkutí telefu prti zeužití Ulžeí sbíh idetifikačíh čísla Ulžeí telefích čísel a termíů Ulžeí idividuálích čísel pr zkráceé vlby (je telef s tóvu vlbu) Ulžeí termíů

5 Obsah Přesměrváí vláí Variabilí přesměrváí Nčí zapjeí Přesměrváí vláí v síti prvzvatele/ přesměrváí mhásbéh telefíh čísla (MSN) Další fukce Psíláí zpráv Smazáí pslaých textvých zpráv Příjem textvých zpráv Pužití cizíh telefu jak vlastíh Smazáí služeb/fukcí (hrmadé vyputí aktivích fukcí) Zázam hvrů Naslucháí/tajé apjeí Ktrla míststi (sledváí zvuků) Zaputí fukcí pr cizí telef Zamkutí cizíh telefu prti zeužití Využití systémvých fukcí ze vzdáleéh pracviště DISA (přímý přístup d systému) Zaputí/vyputí spíače (eí u HiPath 500/HiPath 2000) Skupia Šéf-sekretariát s tlačítky liky Přesměrváí vláí pr liky Přeputí vyzváěí přím k veducí(mu) (je ve skupiě Šéf-sekretariát) Další skupivé fukce Zaputí/vyputí skupivéh vyzváěí Převzetí vláí pr splupracvici/splupracvíka ve skupiě Přiřazeí vyzváěí Rvměrá distribuce vláí (UCD)

6 Obsah Speciálí fukce v LAN (eí u HiPath 500) Vyputí ze skupivé přípjky/skupivéh vyzváěí Přeputí přesměrváí vláí Nčí zapjeí Přiřazeí vyzváěí Zaputí spíačů (eí u HiPath 2000) Otvíráí dveří Dkumetace Rejstřík Přehled fukcí a kódů

7 Základí ifrmace k bsluze Krk za krkem Základí ifrmace k bsluze Průvdce ávdem k pužití t s Obslužé krky se graficky zbrazují v levém slupci v lgickém přadí. Zbrazeí mají ásledující výzam: Zveděte sluchátk. Plžte/zavěšte sluchátk. Hvřte. Zadejte telefí čísl eb kód. Stiskěte tlačítk zpětéh dtazu, sigálí tlačítk, tlačítk flash (eí uté u telefu s impulsí vlbu). w Zazí tó. Úspěšě prvedeé fukce/prcedury jsu ptvrzey dluhým tóem (kladý ptvrzvací tó). Odmítuté fukce/prcedury jsu sigalizváy přerušvaým tóem (záprý ptvrzvací tó). U telefů s impulsí vlbu jsu zaky * a # ahrazey číslicemi: =přadí číslic =přadí číslic 7

8 Základí ifrmace k bsluze Krk za krkem Přístup k fukcím... pmcí kódů Fukce Vašeh systému lze vyvlat pmcí kódů, apř.: Zaputí fukce Nerušit. Vyputí fukce Nerušit. Kódy pr zaputí fukcí začíají vždy stiskutím tlačítka s hvězdičku, kódy pr vyputí eb smazáí vždy tlačítkem s mřížku. U telefů s impulsí vlbu musíte tlačítk s hvězdičku ahradit přadím číslic a tlačítk s mřížku číslicemi, apř.: Zaputí fukce Nerušit. Vyputí fukce Nerušit. Kódy se mhu skládat z jedé až tří číslic. V ddatku ( Přehled fukcí a kódů straa 55 = zkráceý ávd k pužití) ajdete abecedí přehled mžých fukcí s příslušým kódem. 8

9 Příjem vláí a telefváí Krk za krkem Příjem vláí a telefváí Při stadardím astaveí vyzváí Váš telef určitým vlacím sigálem: V případě iteríh vláí zazví Váš telef jedu za čtyři vteřiy (jedtóvé přadí). V případě exteríh vláí zazví dvakrát krátce p sbě za čtyři vteřiy (dvutóvé přadí). V případě vláí ze vstupíh telefu u dveří zazví krátce p sbě třikrát za čtyři vteřiy (třítóvé přadí). V případě druhéh vláí uslyšíte zhruba každých 6 vteři krátký sigálí tó (píputí). Váš správce systému může pr Vás změit rytmy exterích a iterích vláí. Tz., že pr určité iterí vlající lze defivat určité rytmy vláí. Příjem vláí Telef vyzváí. Zveděte sluchátk. Má-li Váš telef k dispzici displej a fukci CLIP (Callig Lie Idetificati Presetati/zbrazeí příchzíh telefíh čísla) zbrazí se a displeji ještě před příjmem hvru telefí čísl eb jmé (CNIP) vlajícíh, a t za předpkladu, že je pr vlajícíh uvlě přes telefíh čísla, eí vědmě ptlače a Váš správce systému zřídil fukci CLIP. Ukčeí hvru: t Plžte sluchátk. 9

10 Příjem vláí a telefváí Krk za krkem Druhé vláí Jestliže zůstáváte i během hvru dsažitelí pr dalšíh vlajícíh účastíka, hlásí Vám upzrňvací tó druhé vláí, které můžete igrvat eb přijmut. Jestliže druhé vláí přijmete, můžete prví hvr buď ukčit eb dstavit d čekáí a pkračvat v ěm pzději. Druhé vláí eb upzrňvací tó můžete také ptlačit straa 10. Příjem druhéh vláí (upzrěí) Předpklad: Při telefváí uslyšíte upzrňvací tó (asi každých šest vteři). t Ukčeí prvíh hvru a příjem druhéh vláí Plžte sluchátk. Váš telef vyzváí. Přijměte druhé vláí. Zveděte sluchátk. Přidržeí prvíh hvru a příjem druhéh vláí Jste spjei s druhým vlajícím účastíkem. Prví účastík hvru čeká. eb Ukčeí druhéh hvru, pkračváí v prvím: Stiskěte tlačítk. Zadejte kód eb pčkejte dvě vteřiy. (pdle kfigurace) Stiskěte 2x tlačítk. eb w Zákaz/pvleí druhéh vláí (autmatickéh upzrěí) Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete zakázat/pvlit sigalizaci druhéh vláí během hvru straa 10 pmcí autmatickéh upzrěí. Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr vyputí (zákaz) eb zaputí (pvleí). 10

11 Příjem vláí a telefváí Krk za krkem Zaputí/vyputí upzrňvacíh tóu Pr exterí vláí můžete ptlačit upzrňvací tó druhéh vláí (asi každých šest vteři). Jedrázvý speciálí zamvací tó Vás upzrí a druhé vláí. Zveděte sluchátk. eb w Zadejte kód pr bez eb s. Převzetí vláí pr splupracvici/ splupracvíka Uslyšíte vyzváět jiý telef. Zveděte sluchátk. Zadejte čísl vyzváějícíh telefu. Převzetí vláí ve skupiě straa 43. Schráka w Jestliže Vám dšly d schráky zprávy, uslyšíte p vyzvedutí sluchátka zvláští vyzváěcí tó (chvějící se vytrvalý tó) eb zámeí. Zveděte sluchátk. Sestaví se spjeí s desílatelem zprávy eb se systémem hlasvé pšty. Připmeutí termíu t Předpklad: Ulžili jste termí straa 28. Nastae kamžik ulžeéh času. Telef vyzváí. Zveděte sluchátk a pět plžte. Pkud sluchátk evyzvedete, zazví telef ještě pětkrát, ež se termí smaže. 11

12 Příjem vláí a telefváí Krk za krkem Zaputí/vyputí fukce Nerušit Abyste ebyli rušei, můžete zaput fukci Nerušit. Iterí vlající uslyší bsazvací tó, exterí budu přepjei k jiému pevému telefu (zeptejte se správce systému). Zveděte sluchátk. eb w Zadejte kód pr zaputí eb vyputí. Zvláští zamvací tó Vám při vyzvedutí sluchátka připmee zaputu fukci Nerušit. Oprávěí iterí vlající přeruší tut fukci autmaticky p pěti vteřiách. Idetifikace aymíh vlajícíh zachyceí s Zlmyslé exterí vlající můžete echat idetifikvat. Čísl vlajícíh lze bdržet během hvru eb d 30 vteři pté. Vy sami přitm esmíte zavěsit. Prvádíte exterí vláí. Jestliže byl zachyceí úspěšé, ulží se zjištěé údaje u prvzvatele sítě. Obraťte se a svéh správce systému! Příjem vláí ze vstupíh telefu u dveří/tvíráí dveří Je-li zříze vstupí telef, můžete ze svéh telefu hvřit s ávštěvíkem u dveří a zaput tvírací mechaismus dveří. Máte-li právěí (zeptejte se správce systému), můžete zaput tvírací mechaismus dveří, aby ávštěvík mhl sám dveře tevřít zadáím 5-místéh kódu (apř. prstředictvím vysílače tóvé vlby eb aistalvaé tlačítkvé číselice). 12

13 Příjem vláí a telefváí Krk za krkem Rzhvr s ávštěvíkem přes vstupí telef u dveří: Předpklad: Váš telef vyzváí. eb Zveděte sluchátk d 30 vteři. Jste kamžitě spjei se vstupím telefem. Zveděte sluchátk p více ež 30 vteřiách. Zadejte čísl vstupíh telefu. Otvíráí dveří během vláí ze vstupíh telefu: w Zadejte čísl vstupíh telefu. Je-li Váš telef sučástí systému HiPath 5000 (prpjeí zařízeí prstředictvím pčítačvé sítě), je třeba přihlížet k ěkterým zvláštstem straa 50! Otvíráí dveří pmcí kódu (a dveřích): P zazvěí zadejte 5-místý kód (pmcí tlačítkvé číselice eb vysílače tóvé vlby). Pdle způsbu aprgramváí tvíracíh mechaismu dveří je sigál dveříh zvku přesměrvá eb ikli. Zaputí tvíracíh mechaismu dveří: Zveděte sluchátk. Zadejte čísl vstupíh telefu. w Zadejte 5-místý kód. Stadardí kód = (zeptejte se správce systému). eb Zadejte způsb tvíráí dveří. 1 = tvíráí s vyzváěím, 2 = tvíráí bez vyzváěí = dveře lze tevřít bez vyzváěí zvku. Vyputí tvíracíh mechaismu dveří: w Zveděte sluchátk. Zadejte čísl vstupíh telefu. 13

14 Vlba Krk za krkem Vlba Vlba Zveděte sluchátk. Iterí: Zadejte čísl vlaéh. Exterí: Zadejte exterí kód a čísl vlaéh. Vlaý účastík edpvídá eb má bsaze: t Plžte sluchátk. Ptlačeí zbrazeí telefíh čísla u vlaéh účastíka Můžete zabráit tmu, aby se Vaše telefí čísl eb Vaše jmé zbrazval a displeji exteríh vlaéh. Ptlačeí zbrazeí platí tak dluh, dkud h pět ezrušíte. Zveděte sluchátk. eb w Zadejte kód pr ptlačit eb zbrazit. Správce systému může zaput/vyput ptlačeí zbrazeí telefíh čísla pr všechy telefy. Přímé slveí splupracvice/ splupracvíka přes reprduktr w Přes reprduktr telefu (zeptejte se správce systému) můžete přím slvit iteríh účastíka, který má systémvý telef řady ptipit eb ptiset E. Zveděte sluchátk. Zadejte telefí čísl. 14

15 Vlba Krk za krkem Diskrétí slveí splupracvice/ splupracvíka Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete se apjit d prbíhajícíh hvru iteríh účastíka, který má k dispzici systémvý telef s displejem. Takt můžete epzrvaě asluchat a hvřit s iterím účastíkem, aiž by další účastík Váš rzhvr slyšel (diskrétí slveí). Zveděte sluchátk. Zadejte iterí telefí čísl. Správce systému může Váš telef před diskrétím slveím chráit. Ovládáí pmcí tóvé vlby/dvlby DTMF (je pr telefy s tóvu vlbu) s K vládáí zařízeí, jak apř. telefíh zázamíku eb autmatických ifrmačích systémů, můžete během spjeí zadat příkazy v režimu dvutóvé vícefrekvečí dvlby. Vytvřili jste spjeí. Tlačítky 0 až 9, * a # můžete yí zadat příkazy v režimu tóvé dvlby. Při ukčeí spjeí se rvěž ukčí tóvá dvlba. Pdle kfigurace systému může být zahájea tóvá dvlba ihed p vytvřeí spjeí. 15

16 Vlba Krk za krkem Autmatické sestaveí spjeí/ hrká lika Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), vytvří se p vyzvedutí sluchátka autmatické spjeí k defivaému iterímu eb exterímu cíli. Zveděte sluchátk. Pdle astaveí se prvede spjeí ihed eb terpve p určeé dbě (= zaputí prdlevy). Rezervace liky Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete rezervvat bsazeu liku pr sebe. Jakmile se lika uvlí, bdržíte vláí. t Zveděte sluchátk. Zadejte exterí kód. Exterí lika je bsazea a Vy uslyšíte bsazvací tó. Pčkejte asi 5 vteři, ež bsazvací tó dzí. Lika je rezervváa. Plžte sluchátk. Uvlěí rezervvaé liky: Váš telef vyzváí. Zveděte sluchátk. Uslyšíte zamvací tó exterí veřejé liky. Zadejte exterí telefí čísl. 16

17 Vlba Krk za krkem Přiděleí telefíh čísla Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete před vlbu exteríh telefíh čísla přidělit své telefí přípjce určité telefí čísl (čísl prvlby). T se pak zbrazí a displeji vlaéh účastíka. Zveděte sluchátk. Zadejte pžadvaé čísl prvlby. Vlte exterí telefí čísl. Vysláí sigálu d sítě (eí u HiPath 500) Pr aktivaci služeb/fukcí ISDN přes aalgvé liky prvzvatele sítě eb jiých kmuikačích platfrem (jak apř. Zpětý dtaz ) musíte před vlbu kódu servisíh meu eb telefíh čísla vyslat sigál a liku. Předpklad: Sestavili jste exterí spjeí přes aalgvu liku. Zadejte kód servisíh meu a/eb telefí čísl. Zprstředkvaá vlba/pdpra vlby w Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete pr vlbu čísel eb sestaveí spjeí a svém telefu využívat pdpru jiéh zařízeí. Zveděte sluchátk. Zadejte iterí telefí čísl účastíka, pr kteréh chcete prvést vlbu. Zadejte pžadvaé telefí čísl (exterí s přístupvým kódem). 17

18 Telefváí s více účastíky sučasě Krk za krkem Telefváí s více účastíky sučasě Vláí druhéh účastíka (zpětý dtaz) Během hvru můžete zavlat druhéh účastíka. Prví účastík čeká. Stiskěte tlačítk. Zavlejte druhéh účastíka. Zpět k prvímu účastíkvi: eb Stiskěte tlačítk. Zadejte kód eb pčkejte dvě vteřiy. (pdle kfigurace) Stiskěte 2x tlačítk. Střídáí k právě čekajícímu účastíku (střídáí mezi hvry) Sestaveí kferece tří účastíků Vzájemé prpjeí parterů t Plžte sluchátk. 18

19 Telefváí s více účastíky sučasě Krk za krkem Vedeí kferece Při kferečím zapjeí můžete hvřit až se čtyřmi (dvěma u HiPath 3300/3350) partery sučasě. Může se jedat exterí i iterí účastíky. Zveděte sluchátk. Zavlejte prvíh účastíka. Stiskěte tlačítk. Zavlejte druhéh účastíka. Ozamte vytvřeí kferece. Tó sigalizuje každých 30 vteři (lze zrušit, zeptejte se správce systému), že vzikl kferečí spjeí. Pkud se druhý účastík ehlásí:. eb Stiskěte tlačítk. Zadejte kód eb pčkejte dvě vteřiy. (pdle kfigurace) Stiskěte 2x tlačítk. Rzšířeí kferece až a pět účastíků (prstředictvím svlávajícíh; eí u HiPath 3300/3350) t Stiskěte tlačítk. Zavlejte véh účastíka. Ozamte kfereci. Zadejte kód atd. Odpjeí z kferece Plžte sluchátk. Ukčeí kferece (puze svlávající) 19

20 Telefváí s více účastíky sučasě Krk za krkem Předáí hvru s t Chce-li Váš telefí parter hvřit ještě s jiým Vaším splupracvíkem, předejte spjeí. Stiskěte tlačítk. Zadejte čísl pžadvaéh účastíka, kterému chcete předat hvr. Partera ppř. zamte. Plžte sluchátk....p přímém slveí (hlášeí) skupiy w s t Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete již prbíhající hvr straa 42 zámit přímým slveím (hlášeí straa 14) skupiě účastíků. Jestliže čle skupiy přijme žádst vláí, můžete čekající hvr předat. Předpklad: Hvříte. Zadejte telefí čísl skupiy. Ozamte hvr hlášeím. Jestliže čle skupiy hvr přijme, jste s ím spjei. Plžte sluchátk. Jestliže se d 45 vteři evytvří spjeí mezi běma dalšími účastíky, vláí se Vám vrátí (=pakvaé vláí). 20

21 Telefváí s více účastíky sučasě Krk za krkem Parkváí hvru Můžete zaparkvat až 10 iterích a/eb exterích hvrů. Zaparkvaá vláí lze zbrazit a převzít a jiém telefu. Tímt způsbem můžete apř. pkračvat v hvru a jiém telefu. Předpklad: Hvříte.... w Zadejte a zapamatujte si čísl parkvací pzice 0-9. Pkud je zadaé čísl parkvací pzice již bsaze, uslyšíte záprý ptvrzvací tó. Zadejte prsím jié čísl. t Plžte sluchátk. Převzetí zaparkvaéh hvru Předpklad: Je zaparkvá jede eb více hvrů. Telef je v klidvém stavu. Zveděte sluchátk.... Zadejte čísl pžadvaé parkvací pzice. Neí-li zadaé čísl parkvací pzice bsaze, emůžete hvr přijmut. Jestliže eí zaparkvaý hvr převzat, dstae se vláí p určité dbě pět tam, kde byl zaparkvá (= pakvaé vláí). Převzetí přidržvaéh hvru Předpklad: Je přidržvá jede eb více hvrů. Telef je v klidvém stavu. Zveděte sluchátk. Zadejte čísl liky. 21

22 Vlba pmcí ulžeých cílů Krk za krkem Vlba pmcí ulžeých cílů Vlba pmcí idividuálích (je telefy s tóvu vlbu) a cetrálích čísel pr zkráceé vlby ppř. Předpklad: Ulžili jste idividuálí čísla pr zkráceé vlby straa 28 a správa systému ulžila cetrálí čísla pr zkráceé vlby. Zveděte sluchátk. Zadejte čísl pr zkráceu vlbu. * 0 až * 9 = idividuálí čísla pr zkráceé vlby 000 až 999 = cetrálí čísla pr zkráceé vlby (zeptejte se správce systému). Dvlba Pdle ptřeby můžete k ulžeým telefím číslům dvlit další číslice (apř. prvlbu k účastíkvi). Je-li tat fukce zřízea a pkud evlíte v průběhu 4 až 5 vteři žádé další číslice, vlí se autmaticky dvlba (apř. 0 pr ústředu). 22

23 Ktrla/přiřazeí hvréh Krk za krkem Ktrla/přiřazeí hvréh Vlba s přiřazeím hvréh ppř. w Exterí dchzí vláí můžete přiřadit určitým prjektům. Předpklad: Správce systému určil pr Vás čísla prjektů. Zveděte sluchátk. Zadejte čísl prjektu. Zadejte (uté pdle kfigurace; zeptejte se správce systému). Zadejte exterí telefí čísl. Čísl prjektu můžete zadat také během exteríh hvru. 23

24 Pkud jste ebyli spjei... Krk za krkem Pkud jste ebyli spjei... pužijte zpěté vláí Má-li vlaá iterí přípjka bsaze eb se ikd ehlásí, můžete zadat žádst zpěté vláí. Tím si můžete ušetřit pakvaé pkusy vláí. Zpěté vláí bdržíte, jakmile již vlaý účastík emá bsaze, jakmile účastík, který se ehlásil, prvedl pět ějaký hvr. Ulžeí zpětéh vláí Předpklad: Vlaá iterí přípjka má bsaze eb se ikd ehlásí. Příjem zpětéh vláí Předpklad: Byl ulže zpěté vláí. Váš telef vyzváí. Zveděte sluchátk. Je slyšet vyzváěcí tó. Smazáí zpětých vláí (všech) w Zveděte sluchátk. 24

25 Pkud jste ebyli spjei... Krk za krkem Upzrěí připmeutí Vlaá iterí přípjka má bsaze. Musíte se aléhavě spjit se splupracvíkem/splupracvicí. Zveděte sluchátk. Zadejte iterí telefí čísl. Pčkejte (asi 5 vteři), dkud se bsazvací tó ezměí a vyzváěcí. Vlaý účastík může yí reagvat straa 10. Vlaý účastík se může před autmatickým upzrěím chráit straa 10. Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), uslyšíte ihed vyzváěcí tó. Napjeí vstup d hvru w Napjeí je mžé puze tehdy, je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému). Předpklad: Vlaá iterí přípjka má bsaze. Musíte se aléhavě spjit s vlaým účastíkem. Vlaý účastík a jeh telefí parteři uslyší každé dvě vteřiy upzrňvací tó. Má-li vlaý účastík systémvý telef s displejem, zbrazí se: apjeí: (telefí čísl eb jmé). Můžete ihed hvřit. 25

26 Nastaveí telefu Krk za krkem Nastaveí telefu Zamkutí telefu prti zeužití Můžete zabráit tmu, aby Váš telef pužívaly během Vaší epřítmsti eprávěé sby. Předpklad: Pr svůj telef jste zavedli sbí idetifikačí čísl (PIN) straa 27. Zamkutí/demkutí telefu: Zveděte sluchátk. eb Zadejte kód pr zamkut eb demkut. w Zadejte sbí idetifikačí čísl (PIN) straa 27. V zamkutém stavu zazí při vyzvedutí sluchátka zvláští zamvací tó. Iterí účastíky lze vlat jak bvykle. Váš telef lze zamkut/demkut také z právěéh místa straa

27 Nastaveí telefu Krk za krkem Ulžeí sbíh idetifikačíh čísla Pr zabráěí užíváí Vašeh telefu eprávěými sbami straa 26 a pr pužití jiéh telefu jak svéh vlastíh straa 33 musíte zadat sbí idetifikačí čísl, které můžete sami ulžit. Zveděte sluchátk. Zadejte aktuálí pětimístý kód. Pkud jste ještě žádý kód ezadali, pužijte při prvím zadáí Zadejte vý kód. Opakujte vý kód. Pkud jste svůj kód zapměli, pžádejte správce systému, aby Vám astavil kód zpět a Váš telef lze zamkut/demkut také z jiéh právěéh místa straa

28 Ulžeí telefích čísel a termíů Krk za krkem Ulžeí telefích čísel a termíů Ulžeí idividuálích čísel pr zkráceé vlby (je telef s tóvu vlbu) Na číslicvá tlačítka * 0 až * 9 můžete ulžit 10 čast pužívaých telefích čísel a vlit stiskem příslušéh tlačítka straa 22. Zveděte sluchátk. w Zadejte pžadvaé čísl zkráceé vlby ( * 0 až * 9). w Zadejte ejdříve exterí kód a pté exterí telefí čísl (pčkejte asi 5 vteři). Ulžeí termíů Svým telefem se můžete echat zavlat, aby Vám připmeul růzé termíy straa 11. K tmu musíte ulžit pžadvaý termí vláí, a t termí, platý pr příštích 24 hdi. w Zveděte sluchátk. Zadejte čtyřmístu hdiu, apř pr 9.05 hd. eb 1430 pr hd. Smazáí ulžeéh termíu w Zveděte sluchátk. 28

29 Přesměrváí vláí Krk za krkem Přesměrváí vláí Variabilí přesměrváí Iterí a/eb exterí vláí můžete ihed přesměrvat k iterím eb exterím telefům (cílům). (Exterí cíle vyžadují dpvídající kfiguraci systému.). Jestliže je Váš telef sučástí systému HiPath 5000 (prpjeí zařízeí přes pčítačvu síť), je třeba přihlížet k ěkterým zvláštstem straa 46! Zveděte sluchátk. eb eb Zadejte pžadvaý způsb přesměrváí: 1 = všecha vláí, 2 = je exterí vláí, 3 = je iterí vláí w Zadejte čísl cíle (exterí cíle s exterím kódem). Vyputí přesměrváí: w Zveděte sluchátk. Je-li zaput přesměrváí vláí, zazí při vyzvedutí sluchátka zvláští zamvací tó. Je-li zaputa tóvá prvlba (zeptejte se správce systému), můžete přesměrvat vláí také tam. Cíle: fax = 870, prvlba = 871, faxvá prvlba =

30 Přesměrváí vláí Krk za krkem Nčí zapjeí Všecha exterí vláí jsu při čím zapjeí, apř. v pledí přestávce eb p pracví dbě, ihed přesměrváa k určitému iterímu telefu (čí cíl). Nčí staici může určit správce systému (stadardí čí zapjeí) eb Vy sami (dčasé čí zapjeí). Zaputí: Jestliže je Váš telef sučástí systému HiPath 5000 (prpjeí zařízeí přes pčítačvu síť), je třeba přihlížet k určitým zvláštstem straa 47! w eb w w Zveděte sluchátk. D 5 vteři zadejte čísl cíle (= dčasé čí zapjeí). Zadejte kód eb eprvádějte žádé zadáí (= stadardí čí zapjeí). Vyputí: 30

31 Přesměrváí vláí Krk za krkem Přesměrváí vláí v síti prvzvatele/přesměrváí mhásbéh telefíh čísla (MSN) Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete přesměrvat vláí a své přiděleé mhásbé telefí čísl (MSN) (čísl prvlby) přím v síti prvzvatele. Takt můžete apř. večer přesměrvat svu firemí telefí přípjku d svéh sukrméh bytu. Zveděte sluchátk. eb eb Zadejte pžadvaý způsb přesměrváí: 1= ihed, 2 = epřijatá vláí, 3 = je-li bsaze w Zadejte čísl vlastí prvlby. Zadejte čísl cíle (bez exteríh kódu). Vyputí přesměrváí: Zveděte sluchátk. eb eb Zadejte zaputý způsb přesměrváí. 1=ihed, 2=epřijatá vláí, 3= je-li bsaze w Zadejte vlastí čísl prvlby. 31

32 Další fukce Krk za krkem Další fukce Psíláí zpráv Jedtlivcům eb skupiám účastíků se systémvým telefem můžete psílat krátké textvé zprávy (ifrmačí texty). Na systémvých telefech bez displeje (apř. pti- Pit 500 etry) a a ISDN telefech, telefech s impulsí eb tóvu vlbu jsu pslaé textvé zprávy sigalizváy jak žádsti zpěté vláí. Zveděte sluchátk. Zadejte iterí telefí čísl příjemce eb skupiy.... w Vyberte předdefivaý text (správce systému h může změit). w 0 = Prsím zavláí 5 = Vyzveděte fax 1 = Čeká ávštěva 6 = Prsím k diktátu 2 = Pzr - termí 7 = Prsím přijďte 3 = Naléhavý hvr 8 = Prsím kávu 4 = Prsím erušit 9 = Odcházím Smazáí pslaých textvých zpráv Zveděte sluchátk. Texty, psílaé skupiám, může smazat je zadávající. Příjem textvých zpráv w Jestliže pr Váš telef dšly zprávy, uslyšíte p zvedutí sluchátka zvláští zamvací tó eb zámeí. U speciálích telefů s tóvu vlbu svítí sigalizace schráky, je-li tat fukce zřízea. Zveděte sluchátk. Vytvří se spjeí k desílateli zprávy eb systému hlasvé pšty. 32

33 Další fukce Krk za krkem Pužití cizíh telefu jak vlastíh Váš telef mhu dčasě pužít pr dchzí vláí i jié sby tak, jak by byl jejich vlastí. Zveděte sluchátk. Zadejte telefí čísl dčaséh uživatele. w Zadejte sbí idetifikačí čísl (PIN) dčaséh uživatele. Vlte exterí telefí čísl. P ukčeí hvru se tet stav pět zruší. Smazáí služeb/fukcí (hrmadé vyputí aktivích fukcí) Pr spuštěí fukce je k dispzici becý pstup ulváí. Mažu se ásledující fukce, pkud jsu aktivváy: Přesměrváí zap. Textvá dpvěď zap. Přiřazeí vyzváěí Skupivá přípjka vyp. Ptlačeí zbrazeí telefíh čísla Upzrěí bez tóu Fukce Nerušit zap. Vyzváěí vyp. Textvé dpvědi: Žádsti zpěté vláí w Zveděte sluchátk. 33

34 Další fukce Krk za krkem Zázam hvrů Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete hvr ahrávat. Předpklad: Hvříte. Příslušé hlášeí upzrí Vás a Vašeh telefíh partera, že byl spuště ahráváí. Až d ukčeí zázamu zazí přibližě každých 15 vteři sigálí tó. Během ahráváí hvru elze připjit dalšíh telefíh partera. Ukčeí zázamu Stiskěte dvakrát tlačítk Flash pr zpětý dtaz. eb t ppř. Plžte sluchátk. Obdržíte pakvaé vláí. Zveděte sluchátk, abyste mhli pkračvat v hvru s telefím parterem bez ahráváí. Pslech zázamu Přehráí zázamu závisí a pužitém zázamvém systému (viz příslušý ávd k pužití eb straa 11). 34

35 Další fukce Krk za krkem Naslucháí/tajé apjeí Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete se apjit d prbíhajícíh hvru iteríh účastíka a epzrvaě asluchat. Zveděte sluchátk. Zadejte iterí telefí čísl. Ktrla míststi (sledváí zvuků) w Telef můžete pužívat také pr ktrlu míststi. Na ktrlvaém telefu musí být tat fukce aktivváa. Když telef zavláte, uslyšíte ihed, c se v míststi děje. Zaputí ktrlvaéh telefu: Zveděte sluchátk a plžte h ve směru zdrje zvuku. Vyputí ktrlvaéh telefu: t Plžte sluchátk. Ktrla míststi: Zveděte sluchátk. Zadejte iterí čísl telefu, acházejícíh se v míststi, kteru chcete ktrlvat. 35

36 Další fukce Krk za krkem Zaputí fukcí pr cizí telef Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete pr cizí telefy zaput eb vyput ásledující fukce (zprstředkvaá služba): Fukce Nerušit, kód * 97/#97 straa 12 Přesměrváí vláí, kód * 11, * 12, * 13/#1 straa 29 Zamkutí/demkutí telefu, kód * 66/#66 straa 26 Přiřazeí vyzváěí, kód * 81/#81 straa 43 Skupivé vyzváěí, kód * 85/#85 straa 42 Smazáí služeb/fukcí, kód #0 straa 33 Zaputí spíače, kód * 90/#90 straa 39 Nčí zapjeí, kód * 44/#44 straa 30 Termíy, kód * 65 straa 28 w Zveděte sluchátk. Zadejte iterí čísl telefu, pr který chcete fukci zaput. Zadejte kód, apř. * 97 pr fukci Nerušit, a ppř. pstup. 36

37 Další fukce Krk za krkem Zamkutí cizíh telefu prti zeužití eb Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete zamkut cizí telefy, abyste zabráili jejich pužíváí eprávěými sbami, a pzději pět demkut. Jestliže uživatel svůj telef zamkul a zapměl své sbí telefí čísl, můžete jeh telef pmcí tét fukce pět demkut. Zveděte sluchátk. Zadejte iterí čísl telefu, který chcete zamkut/ demkut. Zadejte kód pr zamkut. Zadejte kód pr demkut. Využití systémvých fukcí ze vzdáleéh pracviště DISA (přímý přístup d systému) Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete jak iterí účastík sestavit prstředictvím svéh systému dchzí exterí vláí ze vzdáleéh pracviště. Krmě th lze zaput eb vyput ásledující fukce Vašeh systému: Smazáí služeb/fukcí, kód #0 straa 33 Přesměrváí vláí, kód * 1/#1 straa 29 Zamkutí/demkutí telefu, kód * 66/#66 straa 26 Ulžeí sbíh idetifikačíh čísla, kód * 93 straa 27 Ifrmačí text (psláí zprávy), kód * 68/#68 straa 32 Přiřazeí vyzváěí, kód * 81/#81 straa 43 Skupivé vyzváěí, kód * 85/#85 straa 42 Ptlačeí zbrazeí telefíh čísla, kód * 86/#86 straa 14 Otvíráí dveří, kód * 61 straa 12 Otvíráí dveří zap/vyp, kód * 89/#89 straa 13 Zaputí spíače, kód * 90/#90 straa 39 37

38 Další fukce Krk za krkem Fukce Nerušit, kód * 97/#97 straa 12 Zkráceá vlba, kód * 7 straa 22 Zprstředkvaá služba, kód * 83 straa 36 Předpklad: Máte telef s tóvu vlbu (DTMF) eb můžete svůj telef přeput a tóvu vlbu. Telef eí připjeý přím k systému. Vytvřte spjeí k systému. Zadejte telefí čísl (zeptejte se správce systému). Pčkejte a trvalý tó (ppř. přepěte telef a tóvu vlbu), pté zadejte iterí telefí čísl, které Vám byl přiděle, a příslušé sbí idetifikačí čísl. Zadejte kód (uté je tehdy, je-li aprgramvá vsystému). eb Pčkejte a zamvací tó a pak zadejte kód, apř. * 97 pr fukci Nerušit. Prveďte ppř. další zadáí; (viz Návd k pužití pr telefy s impulsí a tóvu vlbu). Vlte exterí telefí čísl. Prvádět lze vždy puze jedu fukci eb jed dchzí vláí. P úspěšé aktivaci fukce je spjeí ihed rzpje. U exteríh vláí se spjeí rzpjí, jakmile telefí parter ukčí hvr. 38

39 Další fukce Krk za krkem Zaputí/vyputí spíače (eí u HiPath 500/HiPath 2000) eb Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete pmcí až 4 spíačů zapíat a vypíat růzá zařízeí (apř. tvíráí dveří). V závislsti a kfiguraci můžete spíače zaput a vyput eb zaput a echat p určité dbě autmaticky vyput. Je-li Váš telef sučástí systému HiPath 5000 (prpjeí zařízeí přes pčítačvu síť), je třeba přihlížet k určitým zvláštstem straa 49! Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr zaputí eb vyputí.... w Zadejte spíač. 39

40 Skupia Šéf-sekretariát s tlačítky liky Krk za krkem Skupia Šéf-sekretariát s tlačítky liky Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), patříte ke skupiě účastíků, pr které jsu k dispzici speciálí liky. Prstředictvím liky, která Vám byla přidělea, můžete prvádět své hvry jak bvykle. Krmě th můžete pr liky své skupiy zaput přesměrváí vláí eb přeputí vyzváěí. Přesměrváí vláí pr liky Iterí a/eb exterí vláí a svých likách můžete ihed přesměrvat k růzým iterím eb exterím telefům (cílům) (mžý je také exterí cíl při dpvídající kfiguraci systému). Jestliže zapete přesměrváí vláí pr liku, je tat fukce aktiví pr všechy účastíky Vaší skupiy. Zveděte sluchátk. Zadejte čísl liky, kteru chcete pužít. eb eb Zadejte pžadvaý způsb přesměrváí: 1 = všecha vláí, 2 = je exterí vláí, 3 = je iterí vláí w Zadejte čísl cíle (exterí cíle s exterím kódem). Vyputí přesměrváí: w Zveděte sluchátk. Zadejte čísl pžadvaé liky. Jestliže jste pr liku zapuli přesměrváí vláí, zazí při zadáváí zvláští zamvací tó. 40

41 Skupia Šéf-sekretariát s tlačítky liky Krk za krkem Přeputí vyzváěí přím k veducí(mu) (je ve skupiě Šéf-sekretariát) Všecha vláí pr veducí(h) vyzváějí při běžém astaveí puze v sekretariátě. Zvukvu sigalizaci můžete zaput tak, aby vláí vyzváěla a telefu veducí(h) ppř. přiděleém druhém telefu. Zaputí: Zveděte sluchátk. w Zadejte čísl liky, kteru chcete pužít. Vyputí: Zveděte sluchátk. w Zadejte čísl liky, kteru chcete pužít. 41

42 Další skupivé fukce Krk za krkem Další skupivé fukce Zaputí/vyputí skupivéh vyzváěí Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), patříte k jedé eb více skupiám účastíků, kteří jsu dsažitelí pd telefími čísly skupivé přípjky eb skupivéh vyzváěí. Příchzí vláí vyzváějí a všech telefech skupiy pstupě (= skupivá přípjka) eb sučasě (= skupivé vyzváěí), dkud ějaký čle skupiy vláí epřijme. Můžete rvěž patřit ke skupiě (také Šéf-sekretariát), které byl přiřaze více liek straa 40. Každý čle skupiy může být adále dsažitelý také pd svým vlastím telefím číslem. Vláí pr skupivu přípjku, skupivé vyzváěí eb vláí pr jedtlivé liky skupiy (také Šéf-sekretariát) můžete vyput eb zaput. Jestliže je Váš telef sučástí systému HiPath 5000 (prpjeí zařízeí přes pčítačvu síť), je třeba přihlížet k určitým zvláštstem straa 45! Patříte ke skupivé přípjce eb skupivému vyzváěí: Zveděte sluchátk. eb w Zadejte kód pr vyputí eb zaputí. Patříte k ěklika skupiám eb jedé skupiě s tlačítky liky (také Šéf-sekretariát): eb w eb w Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr vyputí eb zaputí. Zadejte kód pr všechy skupiy vyp. Zadejte kód pr všechy skupiy zap. 42

43 Další skupivé fukce Krk za krkem eb w Zadejte čísl skupiy/liky pr cíleé vyp/zap. Jestliže jste vypuli vyzváěí pr jiu skupiu/ liku eb pr všechy skupiy/liky, ke kterým patříte, zazí při vyzvedutí sluchátka zvláští zamvací tó. Převzetí vláí pr splupracvici/ splupracvíka ve skupiě Vláí pr telefy v rámci jedé skupiy (skupia pr převzetí vláí; zeptejte se správce systému) můžete převzít a svém telefu také během hvru. Předpklad: Váš telef krátce zazví. Zveděte sluchátk. Přiřazeí vyzváěí Vláí pr svůj telef můžete echat vyzváět až a pěti dalších iterích telefech. Hvr bdrží te, kd přijme vláí jak prví. Jestliže je Váš telef sučástí systému HiPath 5000 (prpjeí zařízeí přes pčítačvu síť), je třeba přihlížet k určitým zvláštstem straa 48! Ulžeí telefu pr přiřazeí vyzváěí: w Zveděte sluchátk. Zadejte iterí telefí čísl. Smazáí všech telefů pr přiřazeí vyzváěí: w Zveděte sluchátk. 43

44 Další skupivé fukce Krk za krkem Rvměrá distribuce vláí (UCD) Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), patříte ke skupiě účastíků (agetů), ke které jsu distribuváa vláí. Příchzí vláí je druče vždy agetvi, který měl ejdelší pauzu. Přihlášeí/dhlášeí a začátku/kci pracví dby: eb eb w Zveděte sluchák. Zadejte kód pr přihlásit eb dhlásit. Pr přihlášeí zadejte své idetifikačí čísl ( Aget: ) (zeptejte se správce systému). Přihlášeí/dhlášeí v pracví dbě - pauza: Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr eí k dispzici eb je k dispzici. Vyžádáí/zaputí dby pr ddatečé zpracváí: eb s eb Chcete-li vyřídit apsledy přijatý hvr v klidu, můžete si vyžádat/zaput dbu pr ddatečé zpracváí. Váš telef bude vyjmut z distribuce vláí buď pr staveý časvý iterval eb dkud se pět epřihlásíte. Máte eb jste měli spjeí UCD. Zadejte kód pr zaputí eb vyputí. eb Zaputí/vyputí číh režímu pr distribuci vláí: Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr zaputí eb vyputí. 44

45 Speciálí fukce v LAN (eí u HiPath 500) Krk za krkem Speciálí fukce v LAN (eí u HiPath 500) Je-li Váš telef prvzvá v prstředí HiPath 5000, je avzájem prpje ěklik systémů HiPath 2000/ HiPath 3000 prstředictívm LAN (Lcal Area Netwrk, apř. firemí pčítačvé sítě). Telefujete prstředictvím LAN (pčítačvé sítě). V tmt případě musíte u ěklika fukcí přihlížet k určitým íže ppsaým zvláštstem. Vyputí ze skupivé přípjky/ skupivéh vyzváěí Předpklad: Patříte ke skupivé přípjce/skupivému vyzváěí straa 42 jiéh systému HiPath 2000/ HiPath 3000: Zveděte sluchátk. Zadejte telefí čísl (čísl DISA) druhé HiPath 2000/ HiPath Zadejte. Zadejte telefí čísl (čísl DISA) svéh telefu. Zadejte. eb w Zadejte kód pr vyputí eb zaputí. Patříte k ěklika skupiám jiéh systému HiPath 2000/HiPath 3000: Zadejte skupivé čísl pr cíleé vyp/zap. 45

46 Speciálí fukce v LAN (eí u HiPath 500) Krk za krkem Přeputí přesměrváí vláí Pr svůj telef můžete zaput/vyput přesměrváí vláí z cizích telefů v prstředí HiPath 5000 straa 29. Zveděte sluchátk. Zadejte telefí čísl (DISA) HiPath 2000/HiPath 3000, které je Vašemu telefu přiřaze. Zadejte. Zadejte telefí čísl (DISA) svéh telefu. Zadejte. Zaputí: eb eb Zadejte pžadvaý způsb přesměrváí: 1 = všecha vláí, 2 = je exterí vláí, 3 = je iterí vláí w w Zadejte čísl cíle (exterí cíle s exterím kódem). Vyputí: 46

47 Speciálí fukce v LAN (eí u HiPath 500) Krk za krkem Nčí zapjeí Máte-li právěí (zeptejte se správce systému), můžete určit také telefy jiých kmuikačích platfrem HiPath 2000/HiPath 3000 jak čí cíl straa 30. Zveděte sluchátk. Zadejte telefí čísl (DISA) HiPath 2000/3000, ke které je připje telef pr čí cíl. Zadejte. Zadejte čísl (DISA) telefu, ze kteréh zapíáte/vypíáte čí režim. Zadejte. Zaputí: w w D 5 vteři zadejte čísl cíle (= dčasé čí zapjeí). Vyputí: 47

48 Speciálí fukce v LAN (eí u HiPath 500) Krk za krkem Přiřazeí vyzváěí Vláí pr svůj telef můžete echat vyzváět a exterích telefech eb a telefech v jié kmuikačí platfrmě HiPath 2000/HiPath 3000 straa 43. Ulžeí telefů pr přiřazeí vyzváěí: Zveděte sluchátk. w Zadejte telefí čísl. Zadejte. Smazáí všech telefů s přiřazeím vyzváěí: Zveděte sluchátk. w 48

49 Speciálí fukce v LAN (eí u HiPath 500) Krk za krkem Zaputí spíačů (eí u HiPath 2000) Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete zaput spíače straa 39 také a jiých kmuikačích platfrmách HiPath Zveděte sluchátk. Zadejte telefí čísl (DISA) HiPath 3000, ve které má být spíač zaput. Zadejte. Zadejte čísl (DISA) telefu, ze kteréh chcete spíač zaput. Zadejte. eb Zadejte kód pr zaputí eb vyputí.... w Zadejte spíač. 49

50 Speciálí fukce v LAN (eí u HiPath 500) Krk za krkem Otvíráí dveří Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete zaput tvírací mechaismus dveří straa 13 také z jiých kmuikačích platfrem HiPath 2000/HiPath Zveděte sluchátk. Zadejte telefí čísl (DISA) HiPath 2000/HiPath 3000, ve které má být zaput tvírací mechaismus dveří. Zadejte. Zadejte čísl (DISA) telefu, ze kteréh chcete zaput tvírací mechaismus dveří. Zadejte. w Zadejte čísl vstupíh telefu u dveří. 50

51 Dkumetace Dkumetace Tet ávd k pužití ajdete také a Iteretu v PDF frmátu a adrese a a CD-ROM (zeptejte se správce systému) v HTML a PDF frmátu. K prhlížeí a vytištěí ávdu k pužití v PDF frmátu ptřebujete pčítač, a kterém je aistalvá bezplatý sftwarvý prdukt Acrbat Reader d Adbe. 51

52 Rejstřík Rejstřík A ageti 44 autmatické sestaveí spjeí 16 autmatické upzrěí zákaz/pvleí 10 C cetrálí kód zámku 37 cetrálí zkráceá vlba 22 Č čísl prjektu 23 čísl prvlby přiděleí 17 D DISA 37 diskrétí slveí 15 distribuce vláí 44 dba pr ddatečé zpracváí 44 dvlba autmatická 22 dvlba DTMF tóvá vlba 15 druhé vláí příjem 10 zákaz/upzrěí 10 E exterí kód 14 exterí vlba 14 H HiPath 5000 čí zapjeí 47 tvíráí dveří 50 přeputí přesměrváí vláí 46 přirazeí vyzváěí 48 skupivá přípjk 45 skupivé vyzváěí 45 spíače 49 hrká lika 16 hvr parkváí 21 předáí 20 předáí p hlášeí 20 převzetí přidržvaéh hvru 21 převzetí zaparkvaéh hvru 21 zázam 34 hvré ktrla/přiřazeí 23 hrmadé vyputí aktivích fukcí 33 I idividuálí zkráceá vlba 22, 28 iterí vlba 14 IP telefie 45 K kód zámku cetrálí 37 pr telef 26 kferece tří účastíků 18 ktrla míststi 35 F fukce smazáí 33 využití ze vzdáleéh pracviště 37 zaputí/vyputí pr cizí telef 36 52

53 Rejstřík L LAN telefie 45 lika rezervace 16 M mhásbé telefí čísl (MSN) přesměrváí 31 N apjeí 25 aslucháí 35 astaveí telefu 26 Nerušit 12 čí zapjeí 30 O bslužé krky 7 pakvaé vláí 20 sbí idetifikačí čísl 27 tvírací mechaismus dveří zaputí 13 tvíráí dveří pmcí kódu 13 P parkváí hvru 21 PIN 27 pčet vláí 44 psíláí zpráv 32 ptlačeí zbrazeí telefíh čísla 14 prjekty 23 předáí hvru 20 p hlášeí 20 přesměrváí MSN v síti prvzvatele 31 přesměrváí vláí29 převzetí vláí 11, 43 přímé slveí 14 přímý přístup d systému 37 přiřazeí vyzváěí 43 přístup k fukcím 8 R rezervace liky 16 S schráka 11 sigál d sítě 17 skupia Šéf-sekretariát 40 skupivá přípjka 42 skupivé vyzváěí 42 sledváí zvuků 35 smazáí služeb/fukcí 33 spíač 39 střídáí mezi hvry 18 Š šéf-sekretářské fukce 40 T tajé apjeí 35 telef cetrálí zamkutí/demkutí 37 astaveí 26 vládáí 8 pužití cizíh jak vlastíh 33 zamkutí cizíh 37 zamkutí/demkutí 26 telefí čísl ptlačeí zbrazeí 14 přiděleí 17 termí připmeutí 11 ulžeí 28 tóvá vlba 15 U ulžeí sbíh idetifikačíh čísla 27 upzrěí 25 bez tóu 11 příjem 10 upzrňvací tó zaputí/vyputí 11 53

54 Rejstřík V variabilí přeměrváí 29 vlací sigál 9 vláí distribuce 44 přesměrváí 29 přesměrváí mhásbéh telefíh čísla (MSN) v síti prvzvatele 31 přesměrváí pr liky 40 převzetí ve skupiě 43 převzetí, cíleé 11 příjem 9 vláí druhéh účastíka 18 vlba iterí/exterí 14 pmcí pdpry vlby 17 pmcí ulžeých cílů 22 pmcí zkráceé vlby 22 vyzváěí přeputí k veducímu ve skupiě Šéf-sekretariát 41 přiřazeí 43 výzamy symblů 7 Z zaputí prdlevy 16 zázam hvrů 34 zkráceá vlba cetrálí 22 dvlba 22 idividuálí 22 vlba 22 zkráceá vlba: ulžeí idividuálích čísel 28 zpěté vláí 24 zpětý dtaz 18 zprávy příjem 32 psíláí 32 smazáí/zbrazeí 32 zprstředkvaá služba 36 zprstředkvaá vlba/pdpra vlby 17 zvláští vyzváěcí tó 11 54

55 Přehled fukcí a kódů Přehled fukcí a kódů Následující tabulka ukazuje všechy mžé fukce. Jsu-li zřízey (zeptejte se správce systému), můžete je spustit zadáím příslušéh kódu. U telefů s impulsí vlbu musíte ahradit tlačítk přadím číslic a tlačítk přadím číslic. eí uté u telefů s impulsí vlbu. Fukce Upzrěi Příjem vláí Obslužé krky iterí w lika bsazea, pčkejte 5 s Převzetí vláí cíleé iterí ve skupiě Vláí telefí čísl NERUŠIT zaput w vyput w Přesměrváí zap. exterí č.w exterí č.w vyp. w exterí č.w liky zap. č. liky exterí č.w č. liky exterí č.w č. liky exterí č.w liky vyp. č. likyw v síti prvzvatele zap. v síti prvzvatele vyp. MSN exterí č.w MSN exterí č.w MSN exterí č.w w MSN w w MSN w w MSN w 55

56 Přehled fukcí a kódů Fukce UCD (distribuce vláí) začátek směy přihlásit začátek směy dhlásit zpracváí dhlásit w zpracváí přihlásit w dba pr ddatečé zpracváí zap. dba pr ddatečé zpracváí vyp. Obslužé krky kód w kód w eb s w eb s w čí zapjeí zap. w čí zapjeí vyp. w Zprstřed. vlba iterí č.w telefí č. Zprstřed. fukce iterí č. Napjeí iterí č.w telefí č. bsaze w Schráka w Reset fukcí w Přímé slveí iterí č.w Diskrétí slveí iterí č. Zachyceí s Převzetí přidržvaéh hvru čísl liky Zázam hvru s Ukčeí hvru t Předáí hvru s zamte ppř. telefí č. t p hlášeí ve skupiě s skupia w s 56

57 Přehled fukcí a kódů Fukce Skupivé vyzváěí Obslužé krky dpjit w eb w eb skupia w Htlie připjit w eb w eb skupia w Zprávy pslat iterí č.... w smazat (pslaé) w přijmut w Kferece zřídit tel. č. tel. č. účastík se ehlásí, pkračvat v 1. hvru / pčkejte 2 vteřiy/ 2x kfer. rzšířit (max. pět) dpjeí z kfer. kfer. ukčit t tel. č. atd. Zbrazeí pplatku/čísla prjektu PKZ ppř. w exterí č. Zkráceá vlba vlba č. zkráceé vlby idividuálí č. zkráceé vlby, ulžit * 0... * 9 eb * 0... * 9 w exterí č.w Lika rezervvat exterí bsazea, pčkejte 5 vteři t se uvlí (vláí) exterí č. Dvlba DTMF/tóvá vlba s Přípslech iterí č. 57

58 Přehled fukcí a kódů Fukce Obslužé krky Nčí zapj. zap. iterí č. eb w vyp. w Parkváí s... w t Ktrla míststi zpět z parkváí... zap. w s vyp. w t ktrlvat místst iterí č. Zpětý dtaz s tel. č. ukčit, pkračvat v 1. hvru / pčkejte 2 vteřiy / 2x střídáí zřídit kfereci tří účastíků spjit účastíka t Zpěté vláí Přiřazeí vyzváěí Ptlačeí zbrazeí tel. č. ulžit smazat w přijmut (vláí) zap. iterí č.w vyp. w zap. w vyp. w s Přiřazeí tel. č. MSN exterí č. Přeputí vyzv. zap. č. likyw vyp. č. likyw Spíač (eí u HiPath 500/ HiPath 2000) 58 zap.... w vyp.... w

59 Přehled fukcí a kódů Fukce Kód zámku, ulžit starý kód 2x vý kód Sigál d sítě (Flash) (eí u HiPath 500) Obslužé krky s Telef zamkutí kód demkutí kód cetrálí zamkutí iterí č. cetrálí demkutí iterí č. Pužít telef jak vlastí iterí č. kód w Termí ulžit (čas, apř. 0905) w smazat w připmeutí termíu t Otvíráí dveří hvr ze vstupíh telefu u dveří eb p 30 vteřiách iterí č. tvíráí dveří iterí č. pvleí dveří zap. iterí č. + kód w eb pvleí dveří vyp. iterí č.w Druhé vláí upzrěí přijmut t eb ukčit, pkračváí v 1. hvru zábraa autmatickéh upzrěí pvleí autmatickéh upzrěí upzrěí bez tóu zap. upzrěí bez tóu vyp. / pčkejte 2 vteřiy / 2x w w w w 59

60 Ifrmace v tmt dkumetu bsahují puze becé ppisy ppř. fukce, které se při kkrétím pužití e vždy shdují v uvedeé frmě eb které se mhu z důvdu dalšíh vývje prduktů změit. Pžadvaé fukce jsu závazé puze tehdy, jsu-li výslvě dhduty ve smluvě. Pužité začky jsu vlastictvím Siemes AG ppř. příslušých majitelů. Siemes AG 2006 Siemes s.r.. divize Kmuikace Průmyslvá Praha 10 Objedací čísl: A31003-H1012-C D

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1220 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K tmut návdu k pužití K tmut návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 3000 HiPath 5000 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K návdu k pužití K návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

svět wi- fi bez hesel

svět wi- fi bez hesel svět wi- fi bez hesel Úvdní infrmace Příklad HW řešení pr stadiny SW pr stadiny c MIIA umžňuje Jak s wi- fi htspty mim stadiny MIIA představení Jak t funguje MneLzace ISP klik s MIIA zvednut Závěr Obsah

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy">

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy> ZÁKLADY XML JMENNÉ PROSTORY při spjení XML dat z různých zdrjů může djít ke knfliktu v názvech elementů a atributů elementy mhu přidělit k různým jmenným prstrům, a tak je rzliším jmenný prstr musíme deklarvat

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0707-1 - CZ 1. Obecné infrmace 123 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 123 1.2 Vysvětlivky symblů 123 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 123-124 1.4

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Gigaset DX800A vše v jednom

Gigaset DX800A vše v jednom Gigaset DX800A vše v jednm Špičkvý stlní telefn s 3,5 TFT barevným displejem a mderním, vysce kvalitním designem USP: špičkvý stlní telefn Klíčvé přínsy: vynikající, vysce kvalitní design Rzhraní: a/b

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více