HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití"

Transkript

1 HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000 Telefy s tóvu vlbu Telefy s impulsí vlbu Návd k pužití

2 K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými telefy s impulsí eb tóvu vlbu ve splupráci se systémy HiPath 500, HiPath 2000 a HiPath 3000 / Pkud zjistíte, že ěkteré fukce ejsu a Vašem telefu k dispzici, může t mít tyt příčiy: Fukce eí pr Váš telef zřízea braťte se prsím a správce systému. Vaše kmuikačí platfrma emá tut fukci k dispzici braťte se prsím a správce systému. Základí bslužé fukce pr svůj telef ajdete v příslušém ávdu k pužití. U jedtlivých fukcí musíte rzlišvat, jaký typ telefu máte eb a jaký druh vlby je astave (viz ávd k pužití a techické ifrmace Vašem telefu). Ifrmace v tmt dkumetu bsahují puze becé ppisy ppř. fukce, které emusí být v kkrétím případě pužití vždy k dispzci v ppsaé pdbě eb se mhu v důsledku dalšíh vývje prduktů změit. Pžadvaé fukce jsu závazé puze tehdy, jsu-li výslvě dhduty ve smluvě. Pužité začky jsu vlastictvím Siemes AG ppř. příslušých majitelů. 2

3 Obsah Obsah K ávdu k pužití Základí ifrmace k bsluze Průvdce ávdem k pužití Přístup k fukcím pmcí kódů Příjem vláí a telefváí Příjem vláí Druhé vláí Příjem druhéh vláí (upzrěí) Zákaz/pvleí druhéh vláí (autmatickéh upzrěí) Zaputí/vyputí upzrňvacíh tóu Převzetí vláí pr splupracvici/splupracvíka Schráka Připmeutí termíu Zaputí/vyputí fukce Nerušit Idetifikace aymíh vlajícíh zachyceí Příjem vláí ze vstupíh telefu u dveří/tvíráí dveří Vlba Vlba Ptlačeí zbrazeí telefíh čísla u vlaéh účastíka Přímé slveí splupracvice/splupracvíka přes reprduktr Diskrétí slveí splupracvice/splupracvíka Ovládáí pmcí tóvé vlby/dvlby DTMF (je pr telefy s tóvu vlbu) Autmatické sestaveí spjeí/hrká lika Rezervace liky Přiděleí telefíh čísla Vysláí sigálu d sítě (eí u HiPath 500) Zprstředkvaá vlba/pdpra vlby

4 Obsah Telefváí s více účastíky sučasě Vláí druhéh účastíka (zpětý dtaz) Střídáí k právě čekajícímu účastíku (střídáí mezi hvry) Vedeí kferece Rzšířeí kferece až a pět účastíků (prstředictvím svlávajícíh; eí u HiPath 3300/3350) Odpjeí z kferece Ukčeí kferece (puze svlávající) Předáí hvru p přímém slveí (hlášeí) skupiy Parkváí hvru Převzetí zaparkvaéh hvru Převzetí přidržvaéh hvru Vlba pmcí ulžeých cílů Vlba pmcí idividuálích (je telefy s tóvu vlbu) a cetrálích čísel pr zkráceé vlby Ktrla/přiřazeí hvréh Vlba s přiřazeím hvréh Pkud jste ebyli spjei pužijte zpěté vláí Ulžeí zpětéh vláí Příjem zpětéh vláí Smazáí zpětých vláí (všech) Upzrěí připmeutí Napjeí vstup d hvru Nastaveí telefu Zamkutí telefu prti zeužití Ulžeí sbíh idetifikačíh čísla Ulžeí telefích čísel a termíů Ulžeí idividuálích čísel pr zkráceé vlby (je telef s tóvu vlbu) Ulžeí termíů

5 Obsah Přesměrváí vláí Variabilí přesměrváí Nčí zapjeí Přesměrváí vláí v síti prvzvatele/ přesměrváí mhásbéh telefíh čísla (MSN) Další fukce Psíláí zpráv Smazáí pslaých textvých zpráv Příjem textvých zpráv Pužití cizíh telefu jak vlastíh Smazáí služeb/fukcí (hrmadé vyputí aktivích fukcí) Zázam hvrů Naslucháí/tajé apjeí Ktrla míststi (sledváí zvuků) Zaputí fukcí pr cizí telef Zamkutí cizíh telefu prti zeužití Využití systémvých fukcí ze vzdáleéh pracviště DISA (přímý přístup d systému) Zaputí/vyputí spíače (eí u HiPath 500/HiPath 2000) Skupia Šéf-sekretariát s tlačítky liky Přesměrváí vláí pr liky Přeputí vyzváěí přím k veducí(mu) (je ve skupiě Šéf-sekretariát) Další skupivé fukce Zaputí/vyputí skupivéh vyzváěí Převzetí vláí pr splupracvici/splupracvíka ve skupiě Přiřazeí vyzváěí Rvměrá distribuce vláí (UCD)

6 Obsah Speciálí fukce v LAN (eí u HiPath 500) Vyputí ze skupivé přípjky/skupivéh vyzváěí Přeputí přesměrváí vláí Nčí zapjeí Přiřazeí vyzváěí Zaputí spíačů (eí u HiPath 2000) Otvíráí dveří Dkumetace Rejstřík Přehled fukcí a kódů

7 Základí ifrmace k bsluze Krk za krkem Základí ifrmace k bsluze Průvdce ávdem k pužití t s Obslužé krky se graficky zbrazují v levém slupci v lgickém přadí. Zbrazeí mají ásledující výzam: Zveděte sluchátk. Plžte/zavěšte sluchátk. Hvřte. Zadejte telefí čísl eb kód. Stiskěte tlačítk zpětéh dtazu, sigálí tlačítk, tlačítk flash (eí uté u telefu s impulsí vlbu). w Zazí tó. Úspěšě prvedeé fukce/prcedury jsu ptvrzey dluhým tóem (kladý ptvrzvací tó). Odmítuté fukce/prcedury jsu sigalizváy přerušvaým tóem (záprý ptvrzvací tó). U telefů s impulsí vlbu jsu zaky * a # ahrazey číslicemi: =přadí číslic =přadí číslic 7

8 Základí ifrmace k bsluze Krk za krkem Přístup k fukcím... pmcí kódů Fukce Vašeh systému lze vyvlat pmcí kódů, apř.: Zaputí fukce Nerušit. Vyputí fukce Nerušit. Kódy pr zaputí fukcí začíají vždy stiskutím tlačítka s hvězdičku, kódy pr vyputí eb smazáí vždy tlačítkem s mřížku. U telefů s impulsí vlbu musíte tlačítk s hvězdičku ahradit přadím číslic a tlačítk s mřížku číslicemi, apř.: Zaputí fukce Nerušit. Vyputí fukce Nerušit. Kódy se mhu skládat z jedé až tří číslic. V ddatku ( Přehled fukcí a kódů straa 55 = zkráceý ávd k pužití) ajdete abecedí přehled mžých fukcí s příslušým kódem. 8

9 Příjem vláí a telefváí Krk za krkem Příjem vláí a telefváí Při stadardím astaveí vyzváí Váš telef určitým vlacím sigálem: V případě iteríh vláí zazví Váš telef jedu za čtyři vteřiy (jedtóvé přadí). V případě exteríh vláí zazví dvakrát krátce p sbě za čtyři vteřiy (dvutóvé přadí). V případě vláí ze vstupíh telefu u dveří zazví krátce p sbě třikrát za čtyři vteřiy (třítóvé přadí). V případě druhéh vláí uslyšíte zhruba každých 6 vteři krátký sigálí tó (píputí). Váš správce systému může pr Vás změit rytmy exterích a iterích vláí. Tz., že pr určité iterí vlající lze defivat určité rytmy vláí. Příjem vláí Telef vyzváí. Zveděte sluchátk. Má-li Váš telef k dispzici displej a fukci CLIP (Callig Lie Idetificati Presetati/zbrazeí příchzíh telefíh čísla) zbrazí se a displeji ještě před příjmem hvru telefí čísl eb jmé (CNIP) vlajícíh, a t za předpkladu, že je pr vlajícíh uvlě přes telefíh čísla, eí vědmě ptlače a Váš správce systému zřídil fukci CLIP. Ukčeí hvru: t Plžte sluchátk. 9

10 Příjem vláí a telefváí Krk za krkem Druhé vláí Jestliže zůstáváte i během hvru dsažitelí pr dalšíh vlajícíh účastíka, hlásí Vám upzrňvací tó druhé vláí, které můžete igrvat eb přijmut. Jestliže druhé vláí přijmete, můžete prví hvr buď ukčit eb dstavit d čekáí a pkračvat v ěm pzději. Druhé vláí eb upzrňvací tó můžete také ptlačit straa 10. Příjem druhéh vláí (upzrěí) Předpklad: Při telefváí uslyšíte upzrňvací tó (asi každých šest vteři). t Ukčeí prvíh hvru a příjem druhéh vláí Plžte sluchátk. Váš telef vyzváí. Přijměte druhé vláí. Zveděte sluchátk. Přidržeí prvíh hvru a příjem druhéh vláí Jste spjei s druhým vlajícím účastíkem. Prví účastík hvru čeká. eb Ukčeí druhéh hvru, pkračváí v prvím: Stiskěte tlačítk. Zadejte kód eb pčkejte dvě vteřiy. (pdle kfigurace) Stiskěte 2x tlačítk. eb w Zákaz/pvleí druhéh vláí (autmatickéh upzrěí) Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete zakázat/pvlit sigalizaci druhéh vláí během hvru straa 10 pmcí autmatickéh upzrěí. Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr vyputí (zákaz) eb zaputí (pvleí). 10

11 Příjem vláí a telefváí Krk za krkem Zaputí/vyputí upzrňvacíh tóu Pr exterí vláí můžete ptlačit upzrňvací tó druhéh vláí (asi každých šest vteři). Jedrázvý speciálí zamvací tó Vás upzrí a druhé vláí. Zveděte sluchátk. eb w Zadejte kód pr bez eb s. Převzetí vláí pr splupracvici/ splupracvíka Uslyšíte vyzváět jiý telef. Zveděte sluchátk. Zadejte čísl vyzváějícíh telefu. Převzetí vláí ve skupiě straa 43. Schráka w Jestliže Vám dšly d schráky zprávy, uslyšíte p vyzvedutí sluchátka zvláští vyzváěcí tó (chvějící se vytrvalý tó) eb zámeí. Zveděte sluchátk. Sestaví se spjeí s desílatelem zprávy eb se systémem hlasvé pšty. Připmeutí termíu t Předpklad: Ulžili jste termí straa 28. Nastae kamžik ulžeéh času. Telef vyzváí. Zveděte sluchátk a pět plžte. Pkud sluchátk evyzvedete, zazví telef ještě pětkrát, ež se termí smaže. 11

12 Příjem vláí a telefváí Krk za krkem Zaputí/vyputí fukce Nerušit Abyste ebyli rušei, můžete zaput fukci Nerušit. Iterí vlající uslyší bsazvací tó, exterí budu přepjei k jiému pevému telefu (zeptejte se správce systému). Zveděte sluchátk. eb w Zadejte kód pr zaputí eb vyputí. Zvláští zamvací tó Vám při vyzvedutí sluchátka připmee zaputu fukci Nerušit. Oprávěí iterí vlající přeruší tut fukci autmaticky p pěti vteřiách. Idetifikace aymíh vlajícíh zachyceí s Zlmyslé exterí vlající můžete echat idetifikvat. Čísl vlajícíh lze bdržet během hvru eb d 30 vteři pté. Vy sami přitm esmíte zavěsit. Prvádíte exterí vláí. Jestliže byl zachyceí úspěšé, ulží se zjištěé údaje u prvzvatele sítě. Obraťte se a svéh správce systému! Příjem vláí ze vstupíh telefu u dveří/tvíráí dveří Je-li zříze vstupí telef, můžete ze svéh telefu hvřit s ávštěvíkem u dveří a zaput tvírací mechaismus dveří. Máte-li právěí (zeptejte se správce systému), můžete zaput tvírací mechaismus dveří, aby ávštěvík mhl sám dveře tevřít zadáím 5-místéh kódu (apř. prstředictvím vysílače tóvé vlby eb aistalvaé tlačítkvé číselice). 12

13 Příjem vláí a telefváí Krk za krkem Rzhvr s ávštěvíkem přes vstupí telef u dveří: Předpklad: Váš telef vyzváí. eb Zveděte sluchátk d 30 vteři. Jste kamžitě spjei se vstupím telefem. Zveděte sluchátk p více ež 30 vteřiách. Zadejte čísl vstupíh telefu. Otvíráí dveří během vláí ze vstupíh telefu: w Zadejte čísl vstupíh telefu. Je-li Váš telef sučástí systému HiPath 5000 (prpjeí zařízeí prstředictvím pčítačvé sítě), je třeba přihlížet k ěkterým zvláštstem straa 50! Otvíráí dveří pmcí kódu (a dveřích): P zazvěí zadejte 5-místý kód (pmcí tlačítkvé číselice eb vysílače tóvé vlby). Pdle způsbu aprgramváí tvíracíh mechaismu dveří je sigál dveříh zvku přesměrvá eb ikli. Zaputí tvíracíh mechaismu dveří: Zveděte sluchátk. Zadejte čísl vstupíh telefu. w Zadejte 5-místý kód. Stadardí kód = (zeptejte se správce systému). eb Zadejte způsb tvíráí dveří. 1 = tvíráí s vyzváěím, 2 = tvíráí bez vyzváěí = dveře lze tevřít bez vyzváěí zvku. Vyputí tvíracíh mechaismu dveří: w Zveděte sluchátk. Zadejte čísl vstupíh telefu. 13

14 Vlba Krk za krkem Vlba Vlba Zveděte sluchátk. Iterí: Zadejte čísl vlaéh. Exterí: Zadejte exterí kód a čísl vlaéh. Vlaý účastík edpvídá eb má bsaze: t Plžte sluchátk. Ptlačeí zbrazeí telefíh čísla u vlaéh účastíka Můžete zabráit tmu, aby se Vaše telefí čísl eb Vaše jmé zbrazval a displeji exteríh vlaéh. Ptlačeí zbrazeí platí tak dluh, dkud h pět ezrušíte. Zveděte sluchátk. eb w Zadejte kód pr ptlačit eb zbrazit. Správce systému může zaput/vyput ptlačeí zbrazeí telefíh čísla pr všechy telefy. Přímé slveí splupracvice/ splupracvíka přes reprduktr w Přes reprduktr telefu (zeptejte se správce systému) můžete přím slvit iteríh účastíka, který má systémvý telef řady ptipit eb ptiset E. Zveděte sluchátk. Zadejte telefí čísl. 14

15 Vlba Krk za krkem Diskrétí slveí splupracvice/ splupracvíka Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete se apjit d prbíhajícíh hvru iteríh účastíka, který má k dispzici systémvý telef s displejem. Takt můžete epzrvaě asluchat a hvřit s iterím účastíkem, aiž by další účastík Váš rzhvr slyšel (diskrétí slveí). Zveděte sluchátk. Zadejte iterí telefí čísl. Správce systému může Váš telef před diskrétím slveím chráit. Ovládáí pmcí tóvé vlby/dvlby DTMF (je pr telefy s tóvu vlbu) s K vládáí zařízeí, jak apř. telefíh zázamíku eb autmatických ifrmačích systémů, můžete během spjeí zadat příkazy v režimu dvutóvé vícefrekvečí dvlby. Vytvřili jste spjeí. Tlačítky 0 až 9, * a # můžete yí zadat příkazy v režimu tóvé dvlby. Při ukčeí spjeí se rvěž ukčí tóvá dvlba. Pdle kfigurace systému může být zahájea tóvá dvlba ihed p vytvřeí spjeí. 15

16 Vlba Krk za krkem Autmatické sestaveí spjeí/ hrká lika Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), vytvří se p vyzvedutí sluchátka autmatické spjeí k defivaému iterímu eb exterímu cíli. Zveděte sluchátk. Pdle astaveí se prvede spjeí ihed eb terpve p určeé dbě (= zaputí prdlevy). Rezervace liky Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete rezervvat bsazeu liku pr sebe. Jakmile se lika uvlí, bdržíte vláí. t Zveděte sluchátk. Zadejte exterí kód. Exterí lika je bsazea a Vy uslyšíte bsazvací tó. Pčkejte asi 5 vteři, ež bsazvací tó dzí. Lika je rezervváa. Plžte sluchátk. Uvlěí rezervvaé liky: Váš telef vyzváí. Zveděte sluchátk. Uslyšíte zamvací tó exterí veřejé liky. Zadejte exterí telefí čísl. 16

17 Vlba Krk za krkem Přiděleí telefíh čísla Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete před vlbu exteríh telefíh čísla přidělit své telefí přípjce určité telefí čísl (čísl prvlby). T se pak zbrazí a displeji vlaéh účastíka. Zveděte sluchátk. Zadejte pžadvaé čísl prvlby. Vlte exterí telefí čísl. Vysláí sigálu d sítě (eí u HiPath 500) Pr aktivaci služeb/fukcí ISDN přes aalgvé liky prvzvatele sítě eb jiých kmuikačích platfrem (jak apř. Zpětý dtaz ) musíte před vlbu kódu servisíh meu eb telefíh čísla vyslat sigál a liku. Předpklad: Sestavili jste exterí spjeí přes aalgvu liku. Zadejte kód servisíh meu a/eb telefí čísl. Zprstředkvaá vlba/pdpra vlby w Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete pr vlbu čísel eb sestaveí spjeí a svém telefu využívat pdpru jiéh zařízeí. Zveděte sluchátk. Zadejte iterí telefí čísl účastíka, pr kteréh chcete prvést vlbu. Zadejte pžadvaé telefí čísl (exterí s přístupvým kódem). 17

18 Telefváí s více účastíky sučasě Krk za krkem Telefváí s více účastíky sučasě Vláí druhéh účastíka (zpětý dtaz) Během hvru můžete zavlat druhéh účastíka. Prví účastík čeká. Stiskěte tlačítk. Zavlejte druhéh účastíka. Zpět k prvímu účastíkvi: eb Stiskěte tlačítk. Zadejte kód eb pčkejte dvě vteřiy. (pdle kfigurace) Stiskěte 2x tlačítk. Střídáí k právě čekajícímu účastíku (střídáí mezi hvry) Sestaveí kferece tří účastíků Vzájemé prpjeí parterů t Plžte sluchátk. 18

19 Telefváí s více účastíky sučasě Krk za krkem Vedeí kferece Při kferečím zapjeí můžete hvřit až se čtyřmi (dvěma u HiPath 3300/3350) partery sučasě. Může se jedat exterí i iterí účastíky. Zveděte sluchátk. Zavlejte prvíh účastíka. Stiskěte tlačítk. Zavlejte druhéh účastíka. Ozamte vytvřeí kferece. Tó sigalizuje každých 30 vteři (lze zrušit, zeptejte se správce systému), že vzikl kferečí spjeí. Pkud se druhý účastík ehlásí:. eb Stiskěte tlačítk. Zadejte kód eb pčkejte dvě vteřiy. (pdle kfigurace) Stiskěte 2x tlačítk. Rzšířeí kferece až a pět účastíků (prstředictvím svlávajícíh; eí u HiPath 3300/3350) t Stiskěte tlačítk. Zavlejte véh účastíka. Ozamte kfereci. Zadejte kód atd. Odpjeí z kferece Plžte sluchátk. Ukčeí kferece (puze svlávající) 19

20 Telefváí s více účastíky sučasě Krk za krkem Předáí hvru s t Chce-li Váš telefí parter hvřit ještě s jiým Vaším splupracvíkem, předejte spjeí. Stiskěte tlačítk. Zadejte čísl pžadvaéh účastíka, kterému chcete předat hvr. Partera ppř. zamte. Plžte sluchátk....p přímém slveí (hlášeí) skupiy w s t Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete již prbíhající hvr straa 42 zámit přímým slveím (hlášeí straa 14) skupiě účastíků. Jestliže čle skupiy přijme žádst vláí, můžete čekající hvr předat. Předpklad: Hvříte. Zadejte telefí čísl skupiy. Ozamte hvr hlášeím. Jestliže čle skupiy hvr přijme, jste s ím spjei. Plžte sluchátk. Jestliže se d 45 vteři evytvří spjeí mezi běma dalšími účastíky, vláí se Vám vrátí (=pakvaé vláí). 20

21 Telefváí s více účastíky sučasě Krk za krkem Parkváí hvru Můžete zaparkvat až 10 iterích a/eb exterích hvrů. Zaparkvaá vláí lze zbrazit a převzít a jiém telefu. Tímt způsbem můžete apř. pkračvat v hvru a jiém telefu. Předpklad: Hvříte.... w Zadejte a zapamatujte si čísl parkvací pzice 0-9. Pkud je zadaé čísl parkvací pzice již bsaze, uslyšíte záprý ptvrzvací tó. Zadejte prsím jié čísl. t Plžte sluchátk. Převzetí zaparkvaéh hvru Předpklad: Je zaparkvá jede eb více hvrů. Telef je v klidvém stavu. Zveděte sluchátk.... Zadejte čísl pžadvaé parkvací pzice. Neí-li zadaé čísl parkvací pzice bsaze, emůžete hvr přijmut. Jestliže eí zaparkvaý hvr převzat, dstae se vláí p určité dbě pět tam, kde byl zaparkvá (= pakvaé vláí). Převzetí přidržvaéh hvru Předpklad: Je přidržvá jede eb více hvrů. Telef je v klidvém stavu. Zveděte sluchátk. Zadejte čísl liky. 21

22 Vlba pmcí ulžeých cílů Krk za krkem Vlba pmcí ulžeých cílů Vlba pmcí idividuálích (je telefy s tóvu vlbu) a cetrálích čísel pr zkráceé vlby ppř. Předpklad: Ulžili jste idividuálí čísla pr zkráceé vlby straa 28 a správa systému ulžila cetrálí čísla pr zkráceé vlby. Zveděte sluchátk. Zadejte čísl pr zkráceu vlbu. * 0 až * 9 = idividuálí čísla pr zkráceé vlby 000 až 999 = cetrálí čísla pr zkráceé vlby (zeptejte se správce systému). Dvlba Pdle ptřeby můžete k ulžeým telefím číslům dvlit další číslice (apř. prvlbu k účastíkvi). Je-li tat fukce zřízea a pkud evlíte v průběhu 4 až 5 vteři žádé další číslice, vlí se autmaticky dvlba (apř. 0 pr ústředu). 22

23 Ktrla/přiřazeí hvréh Krk za krkem Ktrla/přiřazeí hvréh Vlba s přiřazeím hvréh ppř. w Exterí dchzí vláí můžete přiřadit určitým prjektům. Předpklad: Správce systému určil pr Vás čísla prjektů. Zveděte sluchátk. Zadejte čísl prjektu. Zadejte (uté pdle kfigurace; zeptejte se správce systému). Zadejte exterí telefí čísl. Čísl prjektu můžete zadat také během exteríh hvru. 23

24 Pkud jste ebyli spjei... Krk za krkem Pkud jste ebyli spjei... pužijte zpěté vláí Má-li vlaá iterí přípjka bsaze eb se ikd ehlásí, můžete zadat žádst zpěté vláí. Tím si můžete ušetřit pakvaé pkusy vláí. Zpěté vláí bdržíte, jakmile již vlaý účastík emá bsaze, jakmile účastík, který se ehlásil, prvedl pět ějaký hvr. Ulžeí zpětéh vláí Předpklad: Vlaá iterí přípjka má bsaze eb se ikd ehlásí. Příjem zpětéh vláí Předpklad: Byl ulže zpěté vláí. Váš telef vyzváí. Zveděte sluchátk. Je slyšet vyzváěcí tó. Smazáí zpětých vláí (všech) w Zveděte sluchátk. 24

25 Pkud jste ebyli spjei... Krk za krkem Upzrěí připmeutí Vlaá iterí přípjka má bsaze. Musíte se aléhavě spjit se splupracvíkem/splupracvicí. Zveděte sluchátk. Zadejte iterí telefí čísl. Pčkejte (asi 5 vteři), dkud se bsazvací tó ezměí a vyzváěcí. Vlaý účastík může yí reagvat straa 10. Vlaý účastík se může před autmatickým upzrěím chráit straa 10. Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), uslyšíte ihed vyzváěcí tó. Napjeí vstup d hvru w Napjeí je mžé puze tehdy, je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému). Předpklad: Vlaá iterí přípjka má bsaze. Musíte se aléhavě spjit s vlaým účastíkem. Vlaý účastík a jeh telefí parteři uslyší každé dvě vteřiy upzrňvací tó. Má-li vlaý účastík systémvý telef s displejem, zbrazí se: apjeí: (telefí čísl eb jmé). Můžete ihed hvřit. 25

26 Nastaveí telefu Krk za krkem Nastaveí telefu Zamkutí telefu prti zeužití Můžete zabráit tmu, aby Váš telef pužívaly během Vaší epřítmsti eprávěé sby. Předpklad: Pr svůj telef jste zavedli sbí idetifikačí čísl (PIN) straa 27. Zamkutí/demkutí telefu: Zveděte sluchátk. eb Zadejte kód pr zamkut eb demkut. w Zadejte sbí idetifikačí čísl (PIN) straa 27. V zamkutém stavu zazí při vyzvedutí sluchátka zvláští zamvací tó. Iterí účastíky lze vlat jak bvykle. Váš telef lze zamkut/demkut také z právěéh místa straa

27 Nastaveí telefu Krk za krkem Ulžeí sbíh idetifikačíh čísla Pr zabráěí užíváí Vašeh telefu eprávěými sbami straa 26 a pr pužití jiéh telefu jak svéh vlastíh straa 33 musíte zadat sbí idetifikačí čísl, které můžete sami ulžit. Zveděte sluchátk. Zadejte aktuálí pětimístý kód. Pkud jste ještě žádý kód ezadali, pužijte při prvím zadáí Zadejte vý kód. Opakujte vý kód. Pkud jste svůj kód zapměli, pžádejte správce systému, aby Vám astavil kód zpět a Váš telef lze zamkut/demkut také z jiéh právěéh místa straa

28 Ulžeí telefích čísel a termíů Krk za krkem Ulžeí telefích čísel a termíů Ulžeí idividuálích čísel pr zkráceé vlby (je telef s tóvu vlbu) Na číslicvá tlačítka * 0 až * 9 můžete ulžit 10 čast pužívaých telefích čísel a vlit stiskem příslušéh tlačítka straa 22. Zveděte sluchátk. w Zadejte pžadvaé čísl zkráceé vlby ( * 0 až * 9). w Zadejte ejdříve exterí kód a pté exterí telefí čísl (pčkejte asi 5 vteři). Ulžeí termíů Svým telefem se můžete echat zavlat, aby Vám připmeul růzé termíy straa 11. K tmu musíte ulžit pžadvaý termí vláí, a t termí, platý pr příštích 24 hdi. w Zveděte sluchátk. Zadejte čtyřmístu hdiu, apř pr 9.05 hd. eb 1430 pr hd. Smazáí ulžeéh termíu w Zveděte sluchátk. 28

29 Přesměrváí vláí Krk za krkem Přesměrváí vláí Variabilí přesměrváí Iterí a/eb exterí vláí můžete ihed přesměrvat k iterím eb exterím telefům (cílům). (Exterí cíle vyžadují dpvídající kfiguraci systému.). Jestliže je Váš telef sučástí systému HiPath 5000 (prpjeí zařízeí přes pčítačvu síť), je třeba přihlížet k ěkterým zvláštstem straa 46! Zveděte sluchátk. eb eb Zadejte pžadvaý způsb přesměrváí: 1 = všecha vláí, 2 = je exterí vláí, 3 = je iterí vláí w Zadejte čísl cíle (exterí cíle s exterím kódem). Vyputí přesměrváí: w Zveděte sluchátk. Je-li zaput přesměrváí vláí, zazí při vyzvedutí sluchátka zvláští zamvací tó. Je-li zaputa tóvá prvlba (zeptejte se správce systému), můžete přesměrvat vláí také tam. Cíle: fax = 870, prvlba = 871, faxvá prvlba =

30 Přesměrváí vláí Krk za krkem Nčí zapjeí Všecha exterí vláí jsu při čím zapjeí, apř. v pledí přestávce eb p pracví dbě, ihed přesměrváa k určitému iterímu telefu (čí cíl). Nčí staici může určit správce systému (stadardí čí zapjeí) eb Vy sami (dčasé čí zapjeí). Zaputí: Jestliže je Váš telef sučástí systému HiPath 5000 (prpjeí zařízeí přes pčítačvu síť), je třeba přihlížet k určitým zvláštstem straa 47! w eb w w Zveděte sluchátk. D 5 vteři zadejte čísl cíle (= dčasé čí zapjeí). Zadejte kód eb eprvádějte žádé zadáí (= stadardí čí zapjeí). Vyputí: 30

31 Přesměrváí vláí Krk za krkem Přesměrváí vláí v síti prvzvatele/přesměrváí mhásbéh telefíh čísla (MSN) Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete přesměrvat vláí a své přiděleé mhásbé telefí čísl (MSN) (čísl prvlby) přím v síti prvzvatele. Takt můžete apř. večer přesměrvat svu firemí telefí přípjku d svéh sukrméh bytu. Zveděte sluchátk. eb eb Zadejte pžadvaý způsb přesměrváí: 1= ihed, 2 = epřijatá vláí, 3 = je-li bsaze w Zadejte čísl vlastí prvlby. Zadejte čísl cíle (bez exteríh kódu). Vyputí přesměrváí: Zveděte sluchátk. eb eb Zadejte zaputý způsb přesměrváí. 1=ihed, 2=epřijatá vláí, 3= je-li bsaze w Zadejte vlastí čísl prvlby. 31

32 Další fukce Krk za krkem Další fukce Psíláí zpráv Jedtlivcům eb skupiám účastíků se systémvým telefem můžete psílat krátké textvé zprávy (ifrmačí texty). Na systémvých telefech bez displeje (apř. pti- Pit 500 etry) a a ISDN telefech, telefech s impulsí eb tóvu vlbu jsu pslaé textvé zprávy sigalizváy jak žádsti zpěté vláí. Zveděte sluchátk. Zadejte iterí telefí čísl příjemce eb skupiy.... w Vyberte předdefivaý text (správce systému h může změit). w 0 = Prsím zavláí 5 = Vyzveděte fax 1 = Čeká ávštěva 6 = Prsím k diktátu 2 = Pzr - termí 7 = Prsím přijďte 3 = Naléhavý hvr 8 = Prsím kávu 4 = Prsím erušit 9 = Odcházím Smazáí pslaých textvých zpráv Zveděte sluchátk. Texty, psílaé skupiám, může smazat je zadávající. Příjem textvých zpráv w Jestliže pr Váš telef dšly zprávy, uslyšíte p zvedutí sluchátka zvláští zamvací tó eb zámeí. U speciálích telefů s tóvu vlbu svítí sigalizace schráky, je-li tat fukce zřízea. Zveděte sluchátk. Vytvří se spjeí k desílateli zprávy eb systému hlasvé pšty. 32

33 Další fukce Krk za krkem Pužití cizíh telefu jak vlastíh Váš telef mhu dčasě pužít pr dchzí vláí i jié sby tak, jak by byl jejich vlastí. Zveděte sluchátk. Zadejte telefí čísl dčaséh uživatele. w Zadejte sbí idetifikačí čísl (PIN) dčaséh uživatele. Vlte exterí telefí čísl. P ukčeí hvru se tet stav pět zruší. Smazáí služeb/fukcí (hrmadé vyputí aktivích fukcí) Pr spuštěí fukce je k dispzici becý pstup ulváí. Mažu se ásledující fukce, pkud jsu aktivváy: Přesměrváí zap. Textvá dpvěď zap. Přiřazeí vyzváěí Skupivá přípjka vyp. Ptlačeí zbrazeí telefíh čísla Upzrěí bez tóu Fukce Nerušit zap. Vyzváěí vyp. Textvé dpvědi: Žádsti zpěté vláí w Zveděte sluchátk. 33

34 Další fukce Krk za krkem Zázam hvrů Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete hvr ahrávat. Předpklad: Hvříte. Příslušé hlášeí upzrí Vás a Vašeh telefíh partera, že byl spuště ahráváí. Až d ukčeí zázamu zazí přibližě každých 15 vteři sigálí tó. Během ahráváí hvru elze připjit dalšíh telefíh partera. Ukčeí zázamu Stiskěte dvakrát tlačítk Flash pr zpětý dtaz. eb t ppř. Plžte sluchátk. Obdržíte pakvaé vláí. Zveděte sluchátk, abyste mhli pkračvat v hvru s telefím parterem bez ahráváí. Pslech zázamu Přehráí zázamu závisí a pužitém zázamvém systému (viz příslušý ávd k pužití eb straa 11). 34

35 Další fukce Krk za krkem Naslucháí/tajé apjeí Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete se apjit d prbíhajícíh hvru iteríh účastíka a epzrvaě asluchat. Zveděte sluchátk. Zadejte iterí telefí čísl. Ktrla míststi (sledváí zvuků) w Telef můžete pužívat také pr ktrlu míststi. Na ktrlvaém telefu musí být tat fukce aktivváa. Když telef zavláte, uslyšíte ihed, c se v míststi děje. Zaputí ktrlvaéh telefu: Zveděte sluchátk a plžte h ve směru zdrje zvuku. Vyputí ktrlvaéh telefu: t Plžte sluchátk. Ktrla míststi: Zveděte sluchátk. Zadejte iterí čísl telefu, acházejícíh se v míststi, kteru chcete ktrlvat. 35

36 Další fukce Krk za krkem Zaputí fukcí pr cizí telef Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete pr cizí telefy zaput eb vyput ásledující fukce (zprstředkvaá služba): Fukce Nerušit, kód * 97/#97 straa 12 Přesměrváí vláí, kód * 11, * 12, * 13/#1 straa 29 Zamkutí/demkutí telefu, kód * 66/#66 straa 26 Přiřazeí vyzváěí, kód * 81/#81 straa 43 Skupivé vyzváěí, kód * 85/#85 straa 42 Smazáí služeb/fukcí, kód #0 straa 33 Zaputí spíače, kód * 90/#90 straa 39 Nčí zapjeí, kód * 44/#44 straa 30 Termíy, kód * 65 straa 28 w Zveděte sluchátk. Zadejte iterí čísl telefu, pr který chcete fukci zaput. Zadejte kód, apř. * 97 pr fukci Nerušit, a ppř. pstup. 36

37 Další fukce Krk za krkem Zamkutí cizíh telefu prti zeužití eb Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete zamkut cizí telefy, abyste zabráili jejich pužíváí eprávěými sbami, a pzději pět demkut. Jestliže uživatel svůj telef zamkul a zapměl své sbí telefí čísl, můžete jeh telef pmcí tét fukce pět demkut. Zveděte sluchátk. Zadejte iterí čísl telefu, který chcete zamkut/ demkut. Zadejte kód pr zamkut. Zadejte kód pr demkut. Využití systémvých fukcí ze vzdáleéh pracviště DISA (přímý přístup d systému) Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete jak iterí účastík sestavit prstředictvím svéh systému dchzí exterí vláí ze vzdáleéh pracviště. Krmě th lze zaput eb vyput ásledující fukce Vašeh systému: Smazáí služeb/fukcí, kód #0 straa 33 Přesměrváí vláí, kód * 1/#1 straa 29 Zamkutí/demkutí telefu, kód * 66/#66 straa 26 Ulžeí sbíh idetifikačíh čísla, kód * 93 straa 27 Ifrmačí text (psláí zprávy), kód * 68/#68 straa 32 Přiřazeí vyzváěí, kód * 81/#81 straa 43 Skupivé vyzváěí, kód * 85/#85 straa 42 Ptlačeí zbrazeí telefíh čísla, kód * 86/#86 straa 14 Otvíráí dveří, kód * 61 straa 12 Otvíráí dveří zap/vyp, kód * 89/#89 straa 13 Zaputí spíače, kód * 90/#90 straa 39 37

38 Další fukce Krk za krkem Fukce Nerušit, kód * 97/#97 straa 12 Zkráceá vlba, kód * 7 straa 22 Zprstředkvaá služba, kód * 83 straa 36 Předpklad: Máte telef s tóvu vlbu (DTMF) eb můžete svůj telef přeput a tóvu vlbu. Telef eí připjeý přím k systému. Vytvřte spjeí k systému. Zadejte telefí čísl (zeptejte se správce systému). Pčkejte a trvalý tó (ppř. přepěte telef a tóvu vlbu), pté zadejte iterí telefí čísl, které Vám byl přiděle, a příslušé sbí idetifikačí čísl. Zadejte kód (uté je tehdy, je-li aprgramvá vsystému). eb Pčkejte a zamvací tó a pak zadejte kód, apř. * 97 pr fukci Nerušit. Prveďte ppř. další zadáí; (viz Návd k pužití pr telefy s impulsí a tóvu vlbu). Vlte exterí telefí čísl. Prvádět lze vždy puze jedu fukci eb jed dchzí vláí. P úspěšé aktivaci fukce je spjeí ihed rzpje. U exteríh vláí se spjeí rzpjí, jakmile telefí parter ukčí hvr. 38

39 Další fukce Krk za krkem Zaputí/vyputí spíače (eí u HiPath 500/HiPath 2000) eb Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete pmcí až 4 spíačů zapíat a vypíat růzá zařízeí (apř. tvíráí dveří). V závislsti a kfiguraci můžete spíače zaput a vyput eb zaput a echat p určité dbě autmaticky vyput. Je-li Váš telef sučástí systému HiPath 5000 (prpjeí zařízeí přes pčítačvu síť), je třeba přihlížet k určitým zvláštstem straa 49! Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr zaputí eb vyputí.... w Zadejte spíač. 39

40 Skupia Šéf-sekretariát s tlačítky liky Krk za krkem Skupia Šéf-sekretariát s tlačítky liky Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), patříte ke skupiě účastíků, pr které jsu k dispzici speciálí liky. Prstředictvím liky, která Vám byla přidělea, můžete prvádět své hvry jak bvykle. Krmě th můžete pr liky své skupiy zaput přesměrváí vláí eb přeputí vyzváěí. Přesměrváí vláí pr liky Iterí a/eb exterí vláí a svých likách můžete ihed přesměrvat k růzým iterím eb exterím telefům (cílům) (mžý je také exterí cíl při dpvídající kfiguraci systému). Jestliže zapete přesměrváí vláí pr liku, je tat fukce aktiví pr všechy účastíky Vaší skupiy. Zveděte sluchátk. Zadejte čísl liky, kteru chcete pužít. eb eb Zadejte pžadvaý způsb přesměrváí: 1 = všecha vláí, 2 = je exterí vláí, 3 = je iterí vláí w Zadejte čísl cíle (exterí cíle s exterím kódem). Vyputí přesměrváí: w Zveděte sluchátk. Zadejte čísl pžadvaé liky. Jestliže jste pr liku zapuli přesměrváí vláí, zazí při zadáváí zvláští zamvací tó. 40

41 Skupia Šéf-sekretariát s tlačítky liky Krk za krkem Přeputí vyzváěí přím k veducí(mu) (je ve skupiě Šéf-sekretariát) Všecha vláí pr veducí(h) vyzváějí při běžém astaveí puze v sekretariátě. Zvukvu sigalizaci můžete zaput tak, aby vláí vyzváěla a telefu veducí(h) ppř. přiděleém druhém telefu. Zaputí: Zveděte sluchátk. w Zadejte čísl liky, kteru chcete pužít. Vyputí: Zveděte sluchátk. w Zadejte čísl liky, kteru chcete pužít. 41

42 Další skupivé fukce Krk za krkem Další skupivé fukce Zaputí/vyputí skupivéh vyzváěí Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), patříte k jedé eb více skupiám účastíků, kteří jsu dsažitelí pd telefími čísly skupivé přípjky eb skupivéh vyzváěí. Příchzí vláí vyzváějí a všech telefech skupiy pstupě (= skupivá přípjka) eb sučasě (= skupivé vyzváěí), dkud ějaký čle skupiy vláí epřijme. Můžete rvěž patřit ke skupiě (také Šéf-sekretariát), které byl přiřaze více liek straa 40. Každý čle skupiy může být adále dsažitelý také pd svým vlastím telefím číslem. Vláí pr skupivu přípjku, skupivé vyzváěí eb vláí pr jedtlivé liky skupiy (také Šéf-sekretariát) můžete vyput eb zaput. Jestliže je Váš telef sučástí systému HiPath 5000 (prpjeí zařízeí přes pčítačvu síť), je třeba přihlížet k určitým zvláštstem straa 45! Patříte ke skupivé přípjce eb skupivému vyzváěí: Zveděte sluchátk. eb w Zadejte kód pr vyputí eb zaputí. Patříte k ěklika skupiám eb jedé skupiě s tlačítky liky (také Šéf-sekretariát): eb w eb w Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr vyputí eb zaputí. Zadejte kód pr všechy skupiy vyp. Zadejte kód pr všechy skupiy zap. 42

43 Další skupivé fukce Krk za krkem eb w Zadejte čísl skupiy/liky pr cíleé vyp/zap. Jestliže jste vypuli vyzváěí pr jiu skupiu/ liku eb pr všechy skupiy/liky, ke kterým patříte, zazí při vyzvedutí sluchátka zvláští zamvací tó. Převzetí vláí pr splupracvici/ splupracvíka ve skupiě Vláí pr telefy v rámci jedé skupiy (skupia pr převzetí vláí; zeptejte se správce systému) můžete převzít a svém telefu také během hvru. Předpklad: Váš telef krátce zazví. Zveděte sluchátk. Přiřazeí vyzváěí Vláí pr svůj telef můžete echat vyzváět až a pěti dalších iterích telefech. Hvr bdrží te, kd přijme vláí jak prví. Jestliže je Váš telef sučástí systému HiPath 5000 (prpjeí zařízeí přes pčítačvu síť), je třeba přihlížet k určitým zvláštstem straa 48! Ulžeí telefu pr přiřazeí vyzváěí: w Zveděte sluchátk. Zadejte iterí telefí čísl. Smazáí všech telefů pr přiřazeí vyzváěí: w Zveděte sluchátk. 43

44 Další skupivé fukce Krk za krkem Rvměrá distribuce vláí (UCD) Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), patříte ke skupiě účastíků (agetů), ke které jsu distribuváa vláí. Příchzí vláí je druče vždy agetvi, který měl ejdelší pauzu. Přihlášeí/dhlášeí a začátku/kci pracví dby: eb eb w Zveděte sluchák. Zadejte kód pr přihlásit eb dhlásit. Pr přihlášeí zadejte své idetifikačí čísl ( Aget: ) (zeptejte se správce systému). Přihlášeí/dhlášeí v pracví dbě - pauza: Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr eí k dispzici eb je k dispzici. Vyžádáí/zaputí dby pr ddatečé zpracváí: eb s eb Chcete-li vyřídit apsledy přijatý hvr v klidu, můžete si vyžádat/zaput dbu pr ddatečé zpracváí. Váš telef bude vyjmut z distribuce vláí buď pr staveý časvý iterval eb dkud se pět epřihlásíte. Máte eb jste měli spjeí UCD. Zadejte kód pr zaputí eb vyputí. eb Zaputí/vyputí číh režímu pr distribuci vláí: Zveděte sluchátk. Zadejte kód pr zaputí eb vyputí. 44

45 Speciálí fukce v LAN (eí u HiPath 500) Krk za krkem Speciálí fukce v LAN (eí u HiPath 500) Je-li Váš telef prvzvá v prstředí HiPath 5000, je avzájem prpje ěklik systémů HiPath 2000/ HiPath 3000 prstředictívm LAN (Lcal Area Netwrk, apř. firemí pčítačvé sítě). Telefujete prstředictvím LAN (pčítačvé sítě). V tmt případě musíte u ěklika fukcí přihlížet k určitým íže ppsaým zvláštstem. Vyputí ze skupivé přípjky/ skupivéh vyzváěí Předpklad: Patříte ke skupivé přípjce/skupivému vyzváěí straa 42 jiéh systému HiPath 2000/ HiPath 3000: Zveděte sluchátk. Zadejte telefí čísl (čísl DISA) druhé HiPath 2000/ HiPath Zadejte. Zadejte telefí čísl (čísl DISA) svéh telefu. Zadejte. eb w Zadejte kód pr vyputí eb zaputí. Patříte k ěklika skupiám jiéh systému HiPath 2000/HiPath 3000: Zadejte skupivé čísl pr cíleé vyp/zap. 45

46 Speciálí fukce v LAN (eí u HiPath 500) Krk za krkem Přeputí přesměrváí vláí Pr svůj telef můžete zaput/vyput přesměrváí vláí z cizích telefů v prstředí HiPath 5000 straa 29. Zveděte sluchátk. Zadejte telefí čísl (DISA) HiPath 2000/HiPath 3000, které je Vašemu telefu přiřaze. Zadejte. Zadejte telefí čísl (DISA) svéh telefu. Zadejte. Zaputí: eb eb Zadejte pžadvaý způsb přesměrváí: 1 = všecha vláí, 2 = je exterí vláí, 3 = je iterí vláí w w Zadejte čísl cíle (exterí cíle s exterím kódem). Vyputí: 46

47 Speciálí fukce v LAN (eí u HiPath 500) Krk za krkem Nčí zapjeí Máte-li právěí (zeptejte se správce systému), můžete určit také telefy jiých kmuikačích platfrem HiPath 2000/HiPath 3000 jak čí cíl straa 30. Zveděte sluchátk. Zadejte telefí čísl (DISA) HiPath 2000/3000, ke které je připje telef pr čí cíl. Zadejte. Zadejte čísl (DISA) telefu, ze kteréh zapíáte/vypíáte čí režim. Zadejte. Zaputí: w w D 5 vteři zadejte čísl cíle (= dčasé čí zapjeí). Vyputí: 47

48 Speciálí fukce v LAN (eí u HiPath 500) Krk za krkem Přiřazeí vyzváěí Vláí pr svůj telef můžete echat vyzváět a exterích telefech eb a telefech v jié kmuikačí platfrmě HiPath 2000/HiPath 3000 straa 43. Ulžeí telefů pr přiřazeí vyzváěí: Zveděte sluchátk. w Zadejte telefí čísl. Zadejte. Smazáí všech telefů s přiřazeím vyzváěí: Zveděte sluchátk. w 48

49 Speciálí fukce v LAN (eí u HiPath 500) Krk za krkem Zaputí spíačů (eí u HiPath 2000) Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete zaput spíače straa 39 také a jiých kmuikačích platfrmách HiPath Zveděte sluchátk. Zadejte telefí čísl (DISA) HiPath 3000, ve které má být spíač zaput. Zadejte. Zadejte čísl (DISA) telefu, ze kteréh chcete spíač zaput. Zadejte. eb Zadejte kód pr zaputí eb vyputí.... w Zadejte spíač. 49

50 Speciálí fukce v LAN (eí u HiPath 500) Krk za krkem Otvíráí dveří Je-li tat fukce zřízea (zeptejte se správce systému), můžete zaput tvírací mechaismus dveří straa 13 také z jiých kmuikačích platfrem HiPath 2000/HiPath Zveděte sluchátk. Zadejte telefí čísl (DISA) HiPath 2000/HiPath 3000, ve které má být zaput tvírací mechaismus dveří. Zadejte. Zadejte čísl (DISA) telefu, ze kteréh chcete zaput tvírací mechaismus dveří. Zadejte. w Zadejte čísl vstupíh telefu u dveří. 50

51 Dkumetace Dkumetace Tet ávd k pužití ajdete také a Iteretu v PDF frmátu a adrese a a CD-ROM (zeptejte se správce systému) v HTML a PDF frmátu. K prhlížeí a vytištěí ávdu k pužití v PDF frmátu ptřebujete pčítač, a kterém je aistalvá bezplatý sftwarvý prdukt Acrbat Reader d Adbe. 51

52 Rejstřík Rejstřík A ageti 44 autmatické sestaveí spjeí 16 autmatické upzrěí zákaz/pvleí 10 C cetrálí kód zámku 37 cetrálí zkráceá vlba 22 Č čísl prjektu 23 čísl prvlby přiděleí 17 D DISA 37 diskrétí slveí 15 distribuce vláí 44 dba pr ddatečé zpracváí 44 dvlba autmatická 22 dvlba DTMF tóvá vlba 15 druhé vláí příjem 10 zákaz/upzrěí 10 E exterí kód 14 exterí vlba 14 H HiPath 5000 čí zapjeí 47 tvíráí dveří 50 přeputí přesměrváí vláí 46 přirazeí vyzváěí 48 skupivá přípjk 45 skupivé vyzváěí 45 spíače 49 hrká lika 16 hvr parkváí 21 předáí 20 předáí p hlášeí 20 převzetí přidržvaéh hvru 21 převzetí zaparkvaéh hvru 21 zázam 34 hvré ktrla/přiřazeí 23 hrmadé vyputí aktivích fukcí 33 I idividuálí zkráceá vlba 22, 28 iterí vlba 14 IP telefie 45 K kód zámku cetrálí 37 pr telef 26 kferece tří účastíků 18 ktrla míststi 35 F fukce smazáí 33 využití ze vzdáleéh pracviště 37 zaputí/vyputí pr cizí telef 36 52

53 Rejstřík L LAN telefie 45 lika rezervace 16 M mhásbé telefí čísl (MSN) přesměrváí 31 N apjeí 25 aslucháí 35 astaveí telefu 26 Nerušit 12 čí zapjeí 30 O bslužé krky 7 pakvaé vláí 20 sbí idetifikačí čísl 27 tvírací mechaismus dveří zaputí 13 tvíráí dveří pmcí kódu 13 P parkváí hvru 21 PIN 27 pčet vláí 44 psíláí zpráv 32 ptlačeí zbrazeí telefíh čísla 14 prjekty 23 předáí hvru 20 p hlášeí 20 přesměrváí MSN v síti prvzvatele 31 přesměrváí vláí29 převzetí vláí 11, 43 přímé slveí 14 přímý přístup d systému 37 přiřazeí vyzváěí 43 přístup k fukcím 8 R rezervace liky 16 S schráka 11 sigál d sítě 17 skupia Šéf-sekretariát 40 skupivá přípjka 42 skupivé vyzváěí 42 sledváí zvuků 35 smazáí služeb/fukcí 33 spíač 39 střídáí mezi hvry 18 Š šéf-sekretářské fukce 40 T tajé apjeí 35 telef cetrálí zamkutí/demkutí 37 astaveí 26 vládáí 8 pužití cizíh jak vlastíh 33 zamkutí cizíh 37 zamkutí/demkutí 26 telefí čísl ptlačeí zbrazeí 14 přiděleí 17 termí připmeutí 11 ulžeí 28 tóvá vlba 15 U ulžeí sbíh idetifikačíh čísla 27 upzrěí 25 bez tóu 11 příjem 10 upzrňvací tó zaputí/vyputí 11 53

54 Rejstřík V variabilí přeměrváí 29 vlací sigál 9 vláí distribuce 44 přesměrváí 29 přesměrváí mhásbéh telefíh čísla (MSN) v síti prvzvatele 31 přesměrváí pr liky 40 převzetí ve skupiě 43 převzetí, cíleé 11 příjem 9 vláí druhéh účastíka 18 vlba iterí/exterí 14 pmcí pdpry vlby 17 pmcí ulžeých cílů 22 pmcí zkráceé vlby 22 vyzváěí přeputí k veducímu ve skupiě Šéf-sekretariát 41 přiřazeí 43 výzamy symblů 7 Z zaputí prdlevy 16 zázam hvrů 34 zkráceá vlba cetrálí 22 dvlba 22 idividuálí 22 vlba 22 zkráceá vlba: ulžeí idividuálích čísel 28 zpěté vláí 24 zpětý dtaz 18 zprávy příjem 32 psíláí 32 smazáí/zbrazeí 32 zprstředkvaá služba 36 zprstředkvaá vlba/pdpra vlby 17 zvláští vyzváěcí tó 11 54

55 Přehled fukcí a kódů Přehled fukcí a kódů Následující tabulka ukazuje všechy mžé fukce. Jsu-li zřízey (zeptejte se správce systému), můžete je spustit zadáím příslušéh kódu. U telefů s impulsí vlbu musíte ahradit tlačítk přadím číslic a tlačítk přadím číslic. eí uté u telefů s impulsí vlbu. Fukce Upzrěi Příjem vláí Obslužé krky iterí w lika bsazea, pčkejte 5 s Převzetí vláí cíleé iterí ve skupiě Vláí telefí čísl NERUŠIT zaput w vyput w Přesměrváí zap. exterí č.w exterí č.w vyp. w exterí č.w liky zap. č. liky exterí č.w č. liky exterí č.w č. liky exterí č.w liky vyp. č. likyw v síti prvzvatele zap. v síti prvzvatele vyp. MSN exterí č.w MSN exterí č.w MSN exterí č.w w MSN w w MSN w w MSN w 55

56 Přehled fukcí a kódů Fukce UCD (distribuce vláí) začátek směy přihlásit začátek směy dhlásit zpracváí dhlásit w zpracváí přihlásit w dba pr ddatečé zpracváí zap. dba pr ddatečé zpracváí vyp. Obslužé krky kód w kód w eb s w eb s w čí zapjeí zap. w čí zapjeí vyp. w Zprstřed. vlba iterí č.w telefí č. Zprstřed. fukce iterí č. Napjeí iterí č.w telefí č. bsaze w Schráka w Reset fukcí w Přímé slveí iterí č.w Diskrétí slveí iterí č. Zachyceí s Převzetí přidržvaéh hvru čísl liky Zázam hvru s Ukčeí hvru t Předáí hvru s zamte ppř. telefí č. t p hlášeí ve skupiě s skupia w s 56

57 Přehled fukcí a kódů Fukce Skupivé vyzváěí Obslužé krky dpjit w eb w eb skupia w Htlie připjit w eb w eb skupia w Zprávy pslat iterí č.... w smazat (pslaé) w přijmut w Kferece zřídit tel. č. tel. č. účastík se ehlásí, pkračvat v 1. hvru / pčkejte 2 vteřiy/ 2x kfer. rzšířit (max. pět) dpjeí z kfer. kfer. ukčit t tel. č. atd. Zbrazeí pplatku/čísla prjektu PKZ ppř. w exterí č. Zkráceá vlba vlba č. zkráceé vlby idividuálí č. zkráceé vlby, ulžit * 0... * 9 eb * 0... * 9 w exterí č.w Lika rezervvat exterí bsazea, pčkejte 5 vteři t se uvlí (vláí) exterí č. Dvlba DTMF/tóvá vlba s Přípslech iterí č. 57

58 Přehled fukcí a kódů Fukce Obslužé krky Nčí zapj. zap. iterí č. eb w vyp. w Parkváí s... w t Ktrla míststi zpět z parkváí... zap. w s vyp. w t ktrlvat místst iterí č. Zpětý dtaz s tel. č. ukčit, pkračvat v 1. hvru / pčkejte 2 vteřiy / 2x střídáí zřídit kfereci tří účastíků spjit účastíka t Zpěté vláí Přiřazeí vyzváěí Ptlačeí zbrazeí tel. č. ulžit smazat w přijmut (vláí) zap. iterí č.w vyp. w zap. w vyp. w s Přiřazeí tel. č. MSN exterí č. Přeputí vyzv. zap. č. likyw vyp. č. likyw Spíač (eí u HiPath 500/ HiPath 2000) 58 zap.... w vyp.... w

59 Přehled fukcí a kódů Fukce Kód zámku, ulžit starý kód 2x vý kód Sigál d sítě (Flash) (eí u HiPath 500) Obslužé krky s Telef zamkutí kód demkutí kód cetrálí zamkutí iterí č. cetrálí demkutí iterí č. Pužít telef jak vlastí iterí č. kód w Termí ulžit (čas, apř. 0905) w smazat w připmeutí termíu t Otvíráí dveří hvr ze vstupíh telefu u dveří eb p 30 vteřiách iterí č. tvíráí dveří iterí č. pvleí dveří zap. iterí č. + kód w eb pvleí dveří vyp. iterí č.w Druhé vláí upzrěí přijmut t eb ukčit, pkračváí v 1. hvru zábraa autmatickéh upzrěí pvleí autmatickéh upzrěí upzrěí bez tóu zap. upzrěí bez tóu vyp. / pčkejte 2 vteřiy / 2x w w w w 59

60 Ifrmace v tmt dkumetu bsahují puze becé ppisy ppř. fukce, které se při kkrétím pužití e vždy shdují v uvedeé frmě eb které se mhu z důvdu dalšíh vývje prduktů změit. Pžadvaé fukce jsu závazé puze tehdy, jsu-li výslvě dhduty ve smluvě. Pužité začky jsu vlastictvím Siemes AG ppř. příslušých majitelů. Siemes AG 2006 Siemes s.r.. divize Kmuikace Průmyslvá Praha 10 Objedací čísl: A31003-H1012-C D

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití HiPath 1200 Aalgvé telefy s impulsí vlbu IWV s tóvu vlbu MFV Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými aalgvými telefy s impulsí eb tóvu

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1220 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K tmut návdu k pužití K tmut návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 3000 HiPath 5000. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 3000 HiPath 5000 ptipint 500 ecnmy ptipint 500 basic ptipint 500 standard ptipint 500 advance Návd k pužití K návdu k pužití K návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje telefny ptipint 500 ecnmy,

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Řízení otáček změnou počtu pólů

Řízení otáček změnou počtu pólů Řízeí táček změu pčtu pólů Tet způsb řízeí táček mtrů umžňuje změu táček puze p stupích. čet stupňů však ebývá veliký, běžě se pužívá puze dvu stupňů. r zvláští účel lze pužít i větší pčet stupňů. T však

Více

971 Kohout kulový PN 160

971 Kohout kulový PN 160 971 971 Khut kulvý PN 160 Pužití k úplému uzavřeí eb tevřeí průtku prvzí tekutiy, která může kulvým khutem prudit běma směry jsu určey pr pužití v běžých měřících kruzích systémů průmyslvé autmatizace

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1-

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1- 0-05.4 0.05.CZ Regulačí vetil ajížděcí G9... -- Výpčet sučiitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédutím ke stavu regulačíh kruhu a pracvích pdmíek látky pdle vzrců íže uvedeých. Regulačí vetil musí

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

optipoint 150 S Zkrácený návod k použití

optipoint 150 S Zkrácený návod k použití optipoit 150 S Zkráceý ávod k použití optipoit 150 S Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Motáž a připojeí 15 16 17 18 19 20 Pohled zleva 2 Pohled zdola Možoti ovládáí a připojeí Vašeho telefou?

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Jak propojit 2N GSM bránu s IP pobočkovou ústřednou

Jak propojit 2N GSM bránu s IP pobočkovou ústřednou Jak prpjit 2N GSM bránu s IP pbčkvu ústřednu Tt FAQ vás naučí jak připjit vaši GSM bránu k vaší IP pbčkvé ústředně. Pkud vám p nastavení brány pdle tht FAQ neprchází dchzí hvry, pdívejte se na naše FAQ

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU!

1. Správné používání CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! CZ: DŮLEŽITÁ INFORMACE! PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODĚ NA OBSLUHU! 1. Správné pužívání 2. Bezpečnstní pkyny 3. Ppis výrbků a vládacích prvků 4. Obsluha 5. Pkyny k

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Instalační manuál inels Home Control

Instalační manuál inels Home Control OBSAH 1) Úvod... 3 2) Kofigurace chytré krabičky... 3 3) Nahráí aplikace do TV... 3 4) Nastaveí IP adresy do TV... 4 5) Nastaveí chytré krabičky pomocí SmartTV aplikace... 4 5.1) Půdorys (floorpla)...

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka SMART Ntebk 10.8 Mac OS X sftware pr perační systémy Uživatelská příručka Oznámení chranných známkách SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, DViT,

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp

Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp SEN - Mbilní prstředí pr seniry ČVUT PRAHA Fakulta elektrtechnická Dkumentace - Deliverable 3 elektrnický prttyp Mbilní prstředí pr seniry A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Tým: SEN Tmáš Slavíček,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

AVV&CRV na jednotkách řady 471

AVV&CRV na jednotkách řady 471 AVV&CRV na jedntkách řady 471 Inicializace: Přestavením režimvéh přepínače d plhy CB. Puze pkud jedntka stjí! Při přestavení režimvéh přepínače d plhy CB za jízdy bez předchzíh zadání údajů, zadá systém

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti Acrnis, Inc.

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Změny v londýnské nízkoemisní zóně

Změny v londýnské nízkoemisní zóně Tiskvá zpráva Březen 2011 Změny v lndýnské nízkemisní zóně Registrujte se d dnešníh dne, abyste prkázali, že splňujete dané nrmy (www.tfl.gv.uk/lezlndn). Od 3. ledna 2012 dchází ke změně v emisních nrmách.

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Úvod Úvod Řada HiPath 1100

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3 Obsah Obsah 1 Důležité bezpečnstní instrukce 2 Bezpečnstní patření 3 Označení vladačů 4-6 Nastavení nabídky SETUP 7-8 Nastavení nabídky Úvd 9 Parametry a specifikace 10 Parametry baterie 10 1 Důležité

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více