ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER"

Transkript

1 HSV Práce a dodávky HSV ,89 1 Zemné práce 3 220,16 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 80,600 3,19 257, Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t m2 80,600 1,95 157,17 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l, fakturovať skutočnosť hod 10,000 2,30 23,00 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min. fakturovať skutočnosť deň 10,000 1,83 18, Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 2,600 9,07 23,58 1,3*2 'plyn a vod prip 2,600 Súčet 2, Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov m 1,300 6,85 8, ,3 1,300 Súčet 1,300 Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín m3 0,260 9,72 2,53 1,3*0,5*0,4 0,260 Súčet 0,260 Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach m3 0, ,06 76,16 1,3*1,5*0,25 0,488 Súčet 0, Výkop ryhy šírky mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3 m3 14,219 3,68 52, Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do m3 M3 63,986 4,64 296, Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 M3 19,196 0,59 11, Výkop ryhy šírky mm hor m3 m3 63,986 5,13 328, Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 19,196 1,52 29, Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m M2 105,800 1,85 195,73 Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m M2 105,800 2,34 247, Paženie rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 4 m m2 84,640 1,85 156, Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, hnané hĺbky do 4 m m2 84,640 1,43 121,04 Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m M3 46,110 0,70 32,28 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 46,110 2,90 133, Uloženie sypaniny na skládky M3 46,110 0,61 28, Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 96,080 2,36 226,75 Strana 1 z 5

2 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny M3 30,602 7,87 240, Príplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 15,301 0,39 5, Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 1,700 15,15 25, Príplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 0,850 0,85 0, Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 45,000 0,32 14,40 15*3 45,000 Súčet 45, /3 Kamenivo ťažené 4-8 Z-2 m3 32,302 15,55 502,30 28 MAG 011 Poplatok za skládkovanie zeminy t 4,258 0,85 3,62 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 23, Zaplentovanie rýh stien rabicovým pletivom m2 2,400 9,78 23,47 4 Vodorovné konštrukcie 339,00 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm M3 10,530 22,46 236, Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva 4-8 mm m3 0,600 20,47 12,28 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm ks 2,000 5,06 10,12 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 200 mm ks 1,000 10,65 10,65 Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.c 8/10pod poklopy a mreže,výška do 100 mm ks 1,000 9,99 9,99 Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.c 8/10 pod poklopy a mreže,výška nad 200 mm ks 1,000 29,97 29,97 Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.c 12/15 pod poklopy a mreže,výška nad 200 mm ks 1,000 29,49 29,49 5 Komunikácie 3 400,31 Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým mm m3 79,400 16, , Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom m3 16,120 74, ,58 Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym asfaltom hr.nad 40 do 60 mm m2 80,600 11,17 900,30 8 Rúrové vedenie 2 634, Kôš na bahno, trieda D-400 ks 1,000 90,15 90, Montáž potrubia z kanaliz. z korugovasných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom, DN 200 m 4,000 1,31 5,24 4 4,000 Súčet 4,000 Strana 2 z 5

3 PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 3000 ks 1,453 25,38 36,88 Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC- U DN 300 mm m 50,000 1,46 73, ,000 Súčet 50,000 PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 3000 ks 18,217 50,83 925,97 Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200 ks 1,000 1,39 1, PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 200 ks 1,020 7,09 7, Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300,DN 400 ks 1,000 3,95 3,95 0 0,000 'Súčet Korugované tvarovky odbočka k-dn 300/200 ks 1,020 37,82 38, Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá DN 300 ks 2,000 2,49 4,98 2 2,000 Súčet 2,000 PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké ks 2,180 18,73 40, Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 4,000 1,28 5, Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 50,000 1,63 81, Kamerová skúška kanalizácie D 300+dn400+dn600 hod 5,000 11,61 58, Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS ks 5,000 14,84 74,20 3 3,000 'Súčet Súčet 5,000 Osadenie železobetónového dielca pre šachty,skruž rovná alebo prechodová TZS ks 1,000 31,05 31, Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t ks 1,000 27,86 27, Vyrovnávací prstenec TBW 625/80 TECHNO TIP ks 1,000 13,78 13, Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 ks 1,000 14,72 14, Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9 ks 1,000 34,71 34, Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS Ms 29xv.100xhr.steny 9 ks 3,000 18,52 55,56 Šachtové dno s kinetkou - AAI 100/100/9 DN 100, priebežné ks 1, ,46 197,46 Zriadenie kanalizačnej vpuste uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny KUS 1, ,48 139,48 Strana 3 z 5

4 Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66 kus 1,000 18,58 18, Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV kus 1,000 14,71 14, Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV ks 1,000 7,19 7, Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50 kus 1,000 24,00 24, Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50 kus 1,000 19,35 19, Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60 ks 4,000 97,50 390, Osadenie poklopov l KUS 1,000 18,58 18, Osadenie liatinových mreží vrátane rámov a košov na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg KUS 1,000 11,61 11, Mreža pre vozovku s nálevkou kus 1,000 77,41 77, Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne ks 4,000 6,98 27,92 Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapúšťacie - kapsové s vysekaním otvoru v betóne ks 1,000 15,81 15, Stupadlo šachtové kapsové ks 1,000 9,15 9, Stupadlo šachtové vidlicové ks 4,000 2,28 9, Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15 m3 0,250 69,99 17,50 0,5*0,5*1 0,250 Súčet 0, Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope m2 0,500 8,65 4,33 0,5*0,5*2 0,500 Súčet 0, PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 200 ks 1,000 7,09 7,09 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 418,44 Zarovnanie styčnej plochy pozdľž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm m 108,000 1,10 118, Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km t 53,035 1,25 66, Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km t 53,035 0,26 13, Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 53,035 3,21 170,24 83 MAG 12 Poplatok za skládkovanie vybúraných hmôt t 53,035 0,93 49,32 99 Presun hmôt HSV 31,47 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope T 209,773 0,15 31,47 TSP Triedenie podľa TSP hod 575, Múrarská výpomoc hod 10,000 3,87 38, Podiel pridržených výkonov hod 12,000 0,77 9,24 Strana 4 z 5

5 Vytýčenie stavby hod 28,000 3,87 108, ,000 Súčet 28, Porealizačné zameranie hod 32,000 4,64 148, projekt skutočného vyhotovenia hod 35,000 6,19 216, kanalizačný poriadok hod 35,000 1,55 54,25 Celkom ,57 Strana 5 z 5

REKAPITULÁCIA STAVEBNÁ. 1. SO - 01 Splašková kanalizácia VA - 7 0, SO - 02 Domové kanalizačné odbočky pre DP VA -7 0,00

REKAPITULÁCIA STAVEBNÁ. 1. SO - 01 Splašková kanalizácia VA - 7 0, SO - 02 Domové kanalizačné odbočky pre DP VA -7 0,00 Investor : Spracoval: Ing. Pilátová Eva Projektant: Dátum : júl 2016 Stavba : Voderady Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 3 VA - 7 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo

Více

Rekapitulácia objektov stavby

Rekapitulácia objektov stavby Rekapitulácia objektov stavby Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Kód Zákazka Cena bez DPH DPH 20 %

Více

Stavba: Rekonštrukcia hnojiska Objekt: SO 01 - Hnojisko Dátum: JKSO:

Stavba: Rekonštrukcia hnojiska Objekt: SO 01 - Hnojisko Dátum: JKSO: HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce 1 221 113107142 2 221 113107213 3 221 113307131 4 012 113527890 5 001 115101205 6 001 131201101 7 001 132201101 8 001 162301101 9 001 167101101 Odstránenie krytu asfaltového

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka na cintoríne v Mojši. Miesto: Mojš Dátum:

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka na cintoríne v Mojši. Miesto: Mojš Dátum: Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 2725 JKSO: KS: Objednávateľ: Obec Mojš Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená

Více

KRycí LIST ROZPOČTU. C Vedl'ajšie rozpočtové náklady 13 GZS. 17 Iné VRN. 18 VRN z rozpočtu. o Celkové náklady. 25 Cena s DPH (r.

KRycí LIST ROZPOČTU. C Vedl'ajšie rozpočtové náklady 13 GZS. 17 Iné VRN. 18 VRN z rozpočtu. o Celkové náklady. 25 Cena s DPH (r. KRycí LIST ROZPOČTU Názov stavby Havarijná oprava kanalizácie - Prešovský samosprávny kraj JKSO ECo Miesto Námestie mieru Č. 2, P ICO IC DPH Objeonávatet Urad PSK, Nám. Mieru 2, 08001 Prešov Zhotoviteľ

Více

VÝKAZ VÝMER. aktualizovaný. Práce a dodávky HSV. Stavba: Lesná cesta Chotárna, rekonštrukcia Objekt: Cesta a spevnené plochy

VÝKAZ VÝMER. aktualizovaný. Práce a dodávky HSV. Stavba: Lesná cesta Chotárna, rekonštrukcia Objekt: Cesta a spevnené plochy Stavba: Lesná cesta Chotárna, rekonštrukcia Objekt: Cesta a spevnené plochy VÝKAZ VÝMER aktualizovaný JKSO: 2112 Dátum: 14. 3. 2011 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena zadania

Více

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 808/2012/OZ/ zo dňa uzatvorený podľa < zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 808/2012/OZ/ zo dňa uzatvorený podľa < zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka mlwfil Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 808/2012/OZ/2.4.1. zo dňa 29.11.2012 uzatvorený podľa < zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 536 až 565 1. ZMLUVNE STRANY: 1.1 Objednávateľ : Mesto Prievidza

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

Krycí list. Stavba: Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia Celková cena zadania - dodatok č.2. Celková cena zadania ZoD Rozdiel

Krycí list. Stavba: Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia Celková cena zadania - dodatok č.2. Celková cena zadania ZoD Rozdiel Krycí list Skupina zhotoviteľov : ViOn a.s Zlaté Moravce + ALPINE SLOVAKIA spol. s.r.o. Vedúci člen: ViOn a.s., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce Zastúpený Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva a

Více

VÝKAZ VÝMER. Práce a dodávky HSV. Stavba: Rekonštrukcia Lesnej cesty Svarín tvrdá Objekt: JKSO: Dátum:

VÝKAZ VÝMER. Práce a dodávky HSV. Stavba: Rekonštrukcia Lesnej cesty Svarín tvrdá Objekt: JKSO: Dátum: Stavba: Rekonštrukcia Lesnej cesty Svarín tvrdá Objekt: VÝKAZ VÝMER JKSO: Dátum: 20. 7. 2010 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena zadania Celková cena zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká

Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká Stavba: Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovod 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 03 - Pripojovací plynovod

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

Rekapitulácia objektov stavby

Rekapitulácia objektov stavby Rekapitulácia objektov stavby Stavba: Urnový háj, Žilina-Bôrik, vojenský cintorín p.č.4899/2, 1. Etapa Objednávateľ: Položka Stavebný objekt Množstvo Jednotková cena bez DPH za položku 01 Urnové miesta

Více

m2 42,579 0,00 poplatkov a súvisiacích nákladov

m2 42,579 0,00 poplatkov a súvisiacích nákladov Výkaz "B" - Výkaz - Výmer Popis Jednotková cena Cena Číslo Jednotka Množstvo Stavebný objekt EUR / jednotka EUR Sady nad Torysou - Košická Polianka - vodovod - Stavba: rozšírenie SO 1201.1 Vodovodná sieť

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace Doplněk výkazu výměr 1 I. ETAPA SLEPÝ ROZPOČET Stavba: DĚTENICE-ČOV A KANALIZACE-2008-I.ETAPA-DODATEK Objekt: ČERPACÍ STANICE-I.ETAPA-DODATEK JKSO:

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Rozpočtové náklady Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena bez DPH a práce materiál

Více

TEGRA PP kanalizačné šachty

TEGRA PP kanalizačné šachty TEGRA 1000 - PP kanalizačné šachty Farba : PP, PE, PVC Čierna/oranžová Prechodový konus TEGRA 1000 1000/638 h=560 269,20 Šachtová skruž TEGRA 1000 h125 62,70 Šachtová skruž TEGRA 1000 h250 127,10 Šachtová

Více

CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Hostivař Platný od

CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Hostivař Platný od CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Hostivař Platný od 1.4.2017 vedoucí provozu: Václav Srp e-mail: hostivar@cementari.cz 5 602 692 610 Družstvo Cementářů, družstvo Novákových 805/24, 180 00 Praha 8 www.dcpraha.cz

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

L - dĺžka B - šírka H - výška. Rozmery(mm) Palety L - dĺžka B - šírka H - výška ks. červená, hnedá, čierna, piesková 1,80 2,16

L - dĺžka B - šírka H - výška. Rozmery(mm) Palety L - dĺžka B - šírka H - výška ks. červená, hnedá, čierna, piesková 1,80 2,16 urovacie a debniace tvárnice Označenie MT 7/50 500 70 220 x 0,69 0,8 MT 12/50 500 120 220 x 0, 0,96 DT 15/50 500 150 DT 20/50 500 DT 0/50 500 00 DT 40/50 500 400 PRIDLAŽBA 50-8 500 500 ŽLAB 55-16 500 548

Více

Projektant: Malastav s.r.o. JKSO : Dodávateľ: Dátum:

Projektant: Malastav s.r.o. JKSO : Dodávateľ: Dátum: Odberateľ: Mesto Ilava Spracoval: Ing. Jozef Ďurech Projektant: Malastav s.r.o. JKSO : 8211972 Dodávateľ: Dátum: 21.06.2015 Stavba :Lávka ponad Podhradský potok pri PF 53, Ilava - Rekonštrukcia Objekt

Více

Názov výrobku Rozmer M.J. Cena/ Cena/SKK

Názov výrobku Rozmer M.J. Cena/ Cena/SKK PVC rúra kanalizačná hladká KGEM SN 4 110x3,2x500 ks 4,02 121 110x3,2x1000 ks 5,24 158 110x3,2x2000 ks 7,44 224 110x3,2x3000 ks 10,49 316 110x3,2x5000 ks 16,93 510 110x3,2x6000 ks 20,58 620 125x3,2x500

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

List1. Zvislé a kompletné konštrukcie

List1. Zvislé a kompletné konštrukcie Popis prace Zemne prace Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horm.tr.3. Ručne Výkop ryhy do šírky 600mm v horn. 3 do 100 m3 Vodorovné premiestnennie výkopku z horniny 1-4 Uloženie sypaniny na skládky

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

r U R A Variabilný symbol: /číslo faktúry/ Konštantný symbol: 0308 Kúpna zmluva - objednávka: Odberateľ IČO: DIČ: IČDPH:

r U R A Variabilný symbol: /číslo faktúry/ Konštantný symbol: 0308 Kúpna zmluva - objednávka: Odberateľ IČO: DIČ: IČDPH: Dodávateľ IČO:31634770 DIČ:2020450487 SLOVPANEL a.s., Kamenná cesta 010 88 Žilina 1ČDPH:SK2020450487 F AKÍ r U R A Variabilný symbol: 32011166 /číslo faktúry/ Konštantný symbol: 0308 Kúpna zmluva - objednávka:

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Zdětín Platný od

CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Zdětín Platný od CENÍK VÝROBKŮ 2017 provoz Zdětín Platný od 1.4.2017 Družstvo Cementářů, družstvo Novákových 805/24, 180 00 Praha 8 www.dcpraha.cz provoz 30 - Zdětín 50 18'44.771"N, 14 48'51.082"E výroba a prodej betonových

Více

CENNÍK. murovacie a debniace tvárnice. zámková dlažba. PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany. cenník platný od 1.11.

CENNÍK. murovacie a debniace tvárnice. zámková dlažba. PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany. cenník platný od 1.11. murovacie a debniace tvárnice Palety Cena /ks Označenie ks bez DPH s DPH MT 7/50 500 70 220 100 x 100 0,69 0,83 MT 12/50 500 120 220 100 x 100 0,80 0,96 MT 30/37 370 300 220 100 x 100 1,28 1,54 DT 15/50

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká

Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká Stavba: Výmena nášľapných vrstiev podláh a keramických obkladov v triedach 3. pavilónu 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena Vlastný

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce Příloha č.1 k dodatku č.3: Stavba Infrastruktura lokality RD U Kola, Česká Lípa Objekt Rekapitulace SO 101+ SO 301+SO 302+SO 304+SO 501 Katalog stav k 10.9. 2010 Druh prací Celkem DPH bez SO 101-01 Zemní

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA. a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia;

A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA. a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia; www.vodarne.eu A/ VODOVODNÁ PRÍPOJKA A/ 1.1 Realizácia vodovodnej prípojky pozostáva z: a) obhliadky miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie pripojenia; b) dodávky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Spracoval Dňa Kadlubiak Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Spracoval Dňa Kadlubiak Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Stavebné úpravy-socialne byty Trnavská ul.,č.p.866,sereď JKSO 803 Názov objektu Stavebné úpravy-stavebná časť EČO Názov časti Miesto IČO Sereď DIČ Objednávateľ Projektant

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

D.IO.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.IO.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA projektu pro provádění stavby (DPS) PŘÍSTAVBA MZŠ POLESNÁ Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Projektant : spol. s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Objekt: IO 01 VENKOVNÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE Zak.

Více

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení

CENNÍK č. 4. Vodovodné a kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU KOŠICE I., ODDIEL : SA, VLOŽKA Č.: 1243/V 055/7924 111, 055/7924

Více

PROSPER POPRAD, s. r. o. Slúžia na vytvárenie revíznych šachiet kanalizácií, skruže sú osadené poplastovanými rebríkovými stúpačkami.

PROSPER POPRAD, s. r. o. Slúžia na vytvárenie revíznych šachiet kanalizácií, skruže sú osadené poplastovanými rebríkovými stúpačkami. PROSPER POPRAD, s. r. o. Členenie výrobkov: 1. Skruže studňové, kanalizačné 1.1. Studničné a drenážne skruže Slúžia na vytváranie studní a na drenážne systémy. označenie B C A hmotnosť TBS 800/1000 800

Více

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek Platnost od 19.3.2015 Navrtávky potrubí bez zemních prací Navrtání vodovodního potrubí DN75-DN110 s vývodem na 1" navrtávací pas Haku č.5250 litina 1 485,40 Kč navrtávací ISO šoupátko č.2681 plast 1 435,00

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

15 km, cena 42,- Kč / km. 2 hod, cena 90,- Kč za 1/4 hod. 4 hodiny jeřábování, 820,- Kč / hod. 3 dělnící 4 hodiny, 95,- Kč / hod

15 km, cena 42,- Kč / km. 2 hod, cena 90,- Kč za 1/4 hod. 4 hodiny jeřábování, 820,- Kč / hod. 3 dělnící 4 hodiny, 95,- Kč / hod Rozpočtujeme s Callidou 12. ročník Zadání Domovní jímka DYWIDAG Domovní jímka Dodávka Dodávka jímky Domovní jímka kruhová celistvá DJ 2000/2500 ks 1 Těsnění pod víko průměr 2 000 mm ks 1 Vyrovnávací prstence

Více

VÝKAZ VÝMER. Objednávateľ: Mesto Pezinok. Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠTIA Objekt: KS_43. Množstvo celkom. Jednotková cena zadania

VÝKAZ VÝMER. Objednávateľ: Mesto Pezinok. Stavba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠTIA Objekt: KS_43. Množstvo celkom. Jednotková cena zadania VÝKAZ VÝMER Objednávaeľ: Meso Pezinok Savba: KONTAJNEROVÉ STANOVIŠTIA Objek: KS_43 P.Č. Kód položky Popis MJ Množsvo Jednoková cena zadania Celková cena zadania 1 3 4 5 6 7 8 Zemné a búracie práce 1 122201109

Více

PVC kanalizačné rúry

PVC kanalizačné rúry PVC kanalizačné rúry Zepo, spol. s r. o., Michalovce / ks / ks Hladké rúry hrdl. f 110 / 500 mm SN 4 1.19 SN 8 f 110 / 1000 mm SN 4 1.92 SN 8 f 110 / 2000 mm SN 4 3.54 SN 8 f 110 / 3000 mm SN 4 5.28 SN

Více

Nové materiály, technologické postupy pri montáži plastových potrubí

Nové materiály, technologické postupy pri montáži plastových potrubí Nové materiály, technologické postupy pri montáži plastových potrubí Nitra, 15.10 16.10.2011 Ján Bezák Cieľ Informácia k aplikácii rúr z PE 100 RC na výstavbu a opravu plynovodov s prevádzkovým tlakom

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Smluvní strany Objednatel: Právní forma: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č.ú.: Zastoupená: Univerzita Pardubice

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2700/DPS-2015 Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách JKSO: 827 2 CC-CZ: 2 Místo: Folvarek Datum: 06.02.2015 Objednavatel: IČ: 00845451 Statutární město Ostrava,

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 20.02.2015 ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno Jednající: Ing. Jan

Více

CAMPRI, spol. s r.o. PP ŠACHTY : - revízne - vstupné - vodomerné - prečerpávacie - šachtové dná PLATNÝ OD Ceny sú uvedené v EUR bez DPH.

CAMPRI, spol. s r.o. PP ŠACHTY : - revízne - vstupné - vodomerné - prečerpávacie - šachtové dná PLATNÝ OD Ceny sú uvedené v EUR bez DPH. CAMPRI, spol. s r.o. PP ŠACHTY : - revízne - vstupné - vodomerné - prečerpávacie - šachtové dná PLATNÝ OD 01. 01. 2017 Ceny sú uvedené v EUR bez DPH. PP revízne šachty DN200 a DN300 PP REVÍZNE ŠACHTY DN200

Více

Kamerový systém mesto, mini ZOO, ihrisko. Výkopové práce

Kamerový systém mesto, mini ZOO, ihrisko. Výkopové práce Kamerový systém mesto, mini ZOO, ihrisko Výkopové práce 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 3 Výkopové práce...3 3.1 Výkop pre uloženie kábla...3 3.2 Ochranné pásma...3 4 Výkopy pre uloženie vedení...4 4.1

Více

VÝKAZ VÝMER. Cena jednotková Zemné práce 4 175,440

VÝKAZ VÝMER. Cena jednotková Zemné práce 4 175,440 HSV Práce a dodávky HSV 63 922,700 1 Zemné práce 4 175,440 1 113107143 2 113151214 Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t (100 mm) dobúranie asfaltu na moste:

Více

Faktúra v EUR č.32/10/2011. Odberateľ: IČ DPH:

Faktúra v EUR č.32/10/2011. Odberateľ: IČ DPH: .%. Faktúra v EUR č.32/10/2011 Dodávatel': Odberateľ: Jozef BEDNÁR VODAX Obec DUBNNÉ KOMÁROV 19 Banka: Všeobecná úverová banka-bardejov Číslo účtu :191243522/0200 ČO: 321931 DČ: 2020778749 ČO: 17275318

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Šachtový kónus zákrytová deska TBR-Q /58 1 TBS-Q.1 100/25 1 TBS-Q.1 100/100 2

Šachtový kónus zákrytová deska TBR-Q /58 1 TBS-Q.1 100/25 1 TBS-Q.1 100/100 2 TABULKA ŠACHET terénu Umístění poklopu Šachtové dílce Výška [m] Vyrovnávací prstenec pro poklop Šachtový kónus zákrytová deska Šachtová skruž Stupadla Šachtové dno uložení elastomerové těsnění 1 Š81 388.7

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000180 ÚDRŽBA A OPRAVY KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění

Výkaz výměr - soupis prací k ocenění Rekapitulace Datum zpracování 04/2017 P. Číslo položky Název položky Cena DPH Cena vdph 1 Všeobecné položky 0,00 4 SO 01 Železniční spodek 0,00 5 SO 02 Železniční svršek 0,00 Náklady stavby celkem 0,00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15% DPH 15% Základ pro DPH 21% DPH 21% Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14 ASPE 9 Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Městský úřad Jablonec nad Nisou GEVOS, ing. Milan Ulbrych - projektová kancelář Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : C3F/160514 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Zadavatel : IČO : DIČ : Projektant : CENTROPROJEKT GROUP a.s. IČO : 01643541

Více

Cenník montážnych prác a materiálu pre rok 2017

Cenník montážnych prác a materiálu pre rok 2017 Cenník montážnych prác a materiálu pre rok 2017 1. Montáž vodomeru Montáž vodomeru do 50 DN (závitový) ks 30,00 6,00 36,00 Montáž vodomeru nad 50 DN (prírubový) ks 50,00 10,00 60,00 Demontáž vodomeru-

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis: VH00511 - DSO 01.1 Kanalizační stoky KSO: CC-CZ: Místo: Stříbrné Hory Datum: 06.12.2016 Zadavatel:

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 14 601.50 553 764.16 568 365.66 118.585 1 Zemní práce 14 601.50 469 370.09 483 971.59 0.433 16 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500

Více

. Zmluvné strany. V. Cena

. Zmluvné strany. V. Cena DODATOK. 1 k Zmluve o dielo zo da 29.06.2011 REVITALIZACIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V CENTRÁLNEJ ZÓNE MESTA SVIT poda 536 a nasl. zákona. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka o dodávke stavebných prác. Zmluvné

Více

Výkaz B.2 - Prevádzkové súbory - Strojnotechnologická časť

Výkaz B.2 - Prevádzkové súbory - Strojnotechnologická časť Výkaz B.2 - Prevádzkové súbory - Strojnotechnologická časť Číslo Stavba: Moravany - kanalizácia Popis Jednotková cena Cena Jednotka Množstvo Prevádzkový súbor EUR / jednotka EUR PS 01.1 Strojnotechnologické

Více