Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 492/2015 RM 15 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 493/2015 RM 15 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Helena Hlavičková, Mgr. Ondřej Vlček. 494/2015 RM 15 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 313/2015-RM 10, 391/2015-RM 12, 413/2015-RM 13, 414/2015-RM 13, 415/2015-RM 13, 416/2015-RM 13, 417/2015-RM 13, 418/2015-RM 13, 419/2015-RM 13, 423/2015-RM 13, 427/2015-RM 13, 433/2015-RM 13, 434/2015-RM 13, 436/2015-RM 13, 437/2015-RM 13, 438/2015-RM 13, 439/2015-RM 13, 440/2015-RM 13, 441/2015-RM 13, 442/2015-RM 13, 443/2015-RM 13, 444/2015-RM 13, 445/2015-RM 13, 446/2015-RM 13, 447/2015-RM 13, 448/2015-RM 13, 449/2015-RM 13, 450/2015-RM 13, 452/2015-RM 13, 453/2015-RM 14, 454/2015-RM 14, 455/2015-RM 14, 1

2 456/2015-RM 14, 457/2015-RM 14, 458/2015-RM 14, 459/2015-RM 14, 460/2015-RM 14, 462/2015-RM 14, 463/2015-RM 14, 464/2015-RM 14, 465/2015-RM 14, 466/2015-RM 14, 467/2015-RM 14, 468/2015-RM 14, 469/2015-RM 14, 470/2015-RM 14, 471/2015-RM 14, 472/2015-RM 14, 475/2015-RM 14, 476/2015-RM 14, 477/2015-RM 14, 478/2015-RM 14, 479/2015-RM 14, 480/2015-RM 14, 481/2015-RM 14, 482/2015-RM 14, 483/2015-RM 14, 484/2015-RM 14, 485/2015-RM 14, 486/2015-RM 14, 487/2015-RM 14, 488/2015-RM 14, 489/2015-RM 14, 490/2015-RM 14, 491/2015-RM /2015 RM 15 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 48 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, s p. Květoslavou Terrichovou, a to od RM pověřuje zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2015 RM 15 Souhlas města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM po projednání žádosti Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, evidována pod čj. MU/16348/2015, n e s o u h l a s í, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určil, že za osobu užívající byt považuje p. Miroslava Vaškových (generálie dle důvodové zprávy), který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Tyršova č. 1369, Lipník nad Bečvou, jehož provozovatelem je p. Miroslav Zdráhal, IČO , dle důvodové zprávy. 2. RM vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) ukládá zpracovat vyjádření města dle důvodové zprávy, b) pověřuje podpisem vyjádření města, c) ukládá zaslat vyjádření Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci. T:

3 497/2015 RM 15 Souhlas města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM po projednání žádosti Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, evidována pod čj. MU/18013/2015, n e s o u h l a s í, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určil, že za osobu užívající byt považuje p. Oldřicha Švrčka (generálie dle důvodové zprávy), který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Tyršova č. 1369, Lipník nad Bečvou, jehož provozovatelem je p. Miroslav Zdráhal, IČO , dle důvodové zprávy. 2. RM vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) ukládá zpracovat vyjádření města dle důvodové zprávy, b) pověřuje podpisem vyjádření města, c) ukládá zaslat vyjádření Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci. T: /2015 RM 15 Souhlas města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM po projednání žádosti Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, evidována pod čj. MU/17235/2015, n e s o u h l a s í, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určil, že za osobu užívající byt považuje p. Denise Miko (generálie dle důvodové zprávy), který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Tyršova č. 1369, Lipník nad Bečvou, jehož provozovatelem je p. Miroslav Zdráhal, IČO , dle důvodové zprávy. 2. RM vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) ukládá zpracovat vyjádření města dle důvodové zprávy, b) pověřuje podpisem vyjádření města, c) ukládá zaslat vyjádření Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci. T: /2015 RM 15 Souhlas města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM po projednání žádosti Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, evidována pod čj. MU/17236/2015, n e s o u h l a s í, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určil, že za osobu užívající byt považuje p. Petru Hanákovou (generálie dle důvodové zprávy), která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovna Střední průmyslová škola na adrese Novosady č. 155/2, Lipník nad Bečvou, IČO , dle důvodové zprávy. 3

4 2. RM vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) ukládá zpracovat vyjádření města dle důvodové zprávy, b) pověřuje podpisem vyjádření města, c) ukládá zaslat vyjádření Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci. T: /2015 RM 15 Schválení cen Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace 1. RM po projednání schvaluje Základní škole a mateřské škole Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvkové organizaci, IČ předložené ceny zájmové činnosti pro školní rok 2015/2016 dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2015 RM 15 Přijetí peněžitého účelově určeného daru - Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , s přijetím peněžitého účelově určeného daru ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace, T: b) řediteli Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. T: /2015 RM 15 Přijetí peněžitého účelově určeného daru - Bečvou, příspěvková organizace Středisko volného času Lipník nad 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , s přijetím peněžitého účelově určeného daru ve výši Kč dle důvodové zprávy. 4

5 2. RM ukládá: c) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T: d) ředitelce Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. T: /2015 RM 15 Souhlas zřizovatele s použitím finančních prostředků z fondu investic 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, nám. T.G. Masaryka 11, Lipník nad Bečvou, IČ , s použitím finančních prostředků z fondu investic ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat zástupkyni ředitelky příspěvkové organizace. T: /2015 RM 15 Změna zápisu údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace 1. RM po projednání schvaluje podání žádosti o zápis změny v následujících údajích týkajících se Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od : a. změna nejvyššího povoleného počtu žáků v součásti základní škola z 500 na 340, b. změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru C/01 Základní škola z 300 na RM ukládá starostovi zajistit podání výše uvedené žádosti na Krajský úřad Olomouckého kraje. T:

6 505/2015 RM 15 Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2015 změna Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2015 změna 1. RM po projednání schvaluje příspěvkovým organizacím zřízených městem Lipník nad Bečvou změny: a) závazných ukazatelů na rok 2015 v hlavní činnosti dle důvodové zprávy, b) odpisových plánů na rok 2015 dle příloh. 2. RM ukládá vedoucím Odboru správy majetku a Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkových organizací. T: /2015 RM 15 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2015 RM 15 Postoupení pohledávky s následným přidělením bytu č. 4, v domě č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou Revokace usnesení č. 612/2014 RM 23 ze dne RM po projednání: a) nedoporučuje ZM schválit postoupení pohledávky v nominální výši ,- Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytu č. 4, o velikosti 1+1, ve 2. NP domu č.p. 880, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu paní Ester Džurbanové, bytem, za nabídkovou cenu ,- Kč, b) doporučuje ZM schválit revokaci usnesení č. 612/2014 RM 23 ze dne RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání v ZM. T:

7 508/2015 RM 15 Výpověď z nájmu bytu č. 1 v domě č.p. 47, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemci panu Ladislavovi Zacharkovi (generália viz důvodová zpráva) z nájmu bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, v domě č.p. 47, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc. č. st. 186/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou na základě ustanovení 2288, odst. 1, písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za období 09/2013, 11/2014, 12/2014, 06/2015, 07/2015, 08/ RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T: /2015 RM 15 Výpověď z nájmu bytu č. 1 v domě č.p. 999, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemci panu Milanovi Magátovi (generália viz důvodová zpráva) z nájmu bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 3+1, v domě č.p. 999, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou na základě ustanovení 2288, odst. 1, písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za období 12/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/ RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T: /2015 RM 15 Převod družstevního podílu v bytovém družstvu, přidělení a pronájem bytu č. 2/10 v bytovém domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) vzala na vědomí Smlouvu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu uzavřenou mezi panem Martinem Pilátem, trvale bytem (jako dosavadním členem - převodcem) a panem Petrem Štěpánem, trvale bytem (jako nabyvatelem) týkající se převodu družstevního podílu k bytové jednotce č. 2/10 velikosti 0+1, ve 3. NP bytového domu č.p ul. Osecká v Lipníku nad Bečvou. Převod družstevního podílu v bytovém družstvu k bytu č. 2/10, o velikosti 0+1, ve 3. NP domu č.p. 1492, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou z pana Martina Piláta, trvale bytem (jako dosavadního člena - převodce) na pana Petra Štěpána, trvale bytem (jako nabyvatele) se uskuteční v souladu s platnými stanovami Bytového družstva Osecká ze dne , 7

8 b) schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 2/10 o velikosti 0+1, ve 3. NP domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou panu Petrovi Štěpánovi, trvale bytem. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2015 RM 15 Vyhlášení záměru výpůjčky parcel p. č. 2604/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou a p. č v k. ú. Loučka (účelové komunikace do Bohuslávek) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky parcel p. č. 2604/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou a p. č v k. ú. Loučka, na kterých se nachází nezpevněné účelové komunikace, pro společnost Skanska a. s., IČO , za podmínek: - Účel výpůjčky: - p. č. 2604/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou - přístupová cesta na staveniště v rámci stavby dálnice D1 stavba 0137 Přerov Lipník nad Bečvou pro zajištění dovozu betonové směsi k mostům SO 220, 219, 218 a 217, - p. č v k. ú. Loučka zajištění rozvozu ornice na povážené pozemky v rámci stavby dálnice D1 stavba 0137 Přerov Lipník nad Bečvou. - Doba výpůjčky od podpisu dohody o dočasném užívání do 06/ Povinnosti uživatele: o Zabezpečit bezpečný průjezd vozidel, tak aby nedošlo k ohrožení majetku a zdraví třetích osob, tzn. označit komunikace z obou stran upozorněním na zvýšený provoz nákladních vozidel. o V průběhu užívání udržovat krajnice komunikací a zabezpečit údržbu stávající zeleně podél komunikace. o Označit výjezd na silnici I. tř. dopravním značením, tzn. vyřídit stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci (Krajský úřad Olomouckého kraje). o Užívat komunikace výlučně ke stanovenému účelu. o Po skončení užívání uvést komunikace do původního stavu, tzn. zejména dosypat případné nerovnosti vzniklé zvýšeným provozem, srovnat niveletu komunikací, a to nejpozději do 30 dnů ode dne skončení užívání komunikací a v téže lhůtě je předat protokolárně vlastníkovi nemovitostí. - Ukončení výpůjčky: o Vlastník nemovitostí má právo od dohody o dočasném užívání odstoupit v případě podstatného porušení dohody uživatelem. - Odbor správy majetku rozhodne o výpůjčce předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu dohody o dočasném užívání do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o výpůjčce předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující výpůjčku platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajitit vyhlášení záměru výpůjčky. T:

9 3. RM pověřuje starostu podpisem dohody o dočasném užívání. T: /2015 RM 15 Vyhlášení záměru propachtování parcely p. č. 1242/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Na Zelince) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru propachtování parcely p. č. 1242/1 orná půda o výměře m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - Přenechání parcely k dočasnému užívání a požívání (zemědělské účely), a to na dobu určitou od do Pachtovné je stanoveno ve výši Kč a je splatné do Pachtýř není oprávněn přenechat propachtovanou věc ani její část jinému. - Pachtýř je povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář. - Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, výpovědí propachtovatele dle 2334 NOZ. - Odbor správy majetku rozhodne o pachtu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o pachtu do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pachtu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pacht platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru propachtování. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o pachtu. T: /2015 RM 15 Vyhlášení záměru pronájmu části parcely p. č v k. ú. Loučka (východní část obce) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části parcely p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 20 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Loučka za podmínek: - Využití nemovitosti za účelem rozšíření manipulační plochy u domu č. p Cena za pronájem je stanovena ve výši 3 Kč/m 2 /rok. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. - Ukončení pronájmu: 9

10 o dohodou obou smluvních stran, o výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, o jednostranným odstoupením pronajímatele v případě, že se nájemce ocitne po dobu delší než dva měsíce v prodlení s placením nájemného. - Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku. Nájemné v prvním roce nájmu bude splatné do 30 dnů od podpisu nájemní smlouvy. - Pronajímatel upozorňuje nájemce a nájemce bere na vědomí, že v parcele je uložena veřejná kanalizace. Nájemce je povinen umožnit provozovateli kanalizace, popřípadě pronajímateli přístup na předmět pronájmu v případě nutnosti oprav a úprav veřejné kanalizace. - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2015 RM 15 Výpůjčka části městského kamerového dohlížecího systému připojení PČR 1. RM po projednání schvaluje: a) výpůjčku části městského kamerového dohlížecího systému (MKSD), za účelem připojení PČR k MKDS, České republice Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO , se sídlem tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc Hodolany, b) předloženou dohodu o zajištění monitorování kamerovým systémem. 2. RM pověřuje starostu podpisem dohody o zajištění monitorování kamerovým systémem. T: /2015 RM 15 Bezúplatný převod parcel p. č. 3938/7 a p. č. 3938/19 v k. ú. Lipník nad Bečvou (Venedik) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod parcel p. č. 3938/7 ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 3938/19 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví České republiky Ministerstva obrany, IČO , se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, 10

11 IČO Převod bude realizován v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., ve veřejném zájmu (na předmětných parcelách se nachází účelová komunikace), za podmínek: - po dobu 10 let obec nepřevede vlastnická práva k takto nabytým nemovitostem ani zčásti na další subjekty vyjma zpětného bezúplatného převodu těchto nemovitostí do vlastnictví České republiky, - po stejnou dobu nebude tento majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2015 RM 15 Bezúplatný převod parcely p. č. 3982/4 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Hranická) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod parcely p. č. 3982/4 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví České republiky Ministerstva obrany, IČO , se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO Převod bude realizován v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., ve veřejném zájmu (na předmětné parcele se nachází místní komunikace III. a IV. třídy), za podmínek: - po dobu 10 let obec nepřevede vlastnická práva k nabyté nemovitosti ani zčásti na další subjekty vyjma zpětného bezúplatného převodu této nemovitosti do vlastnictví České republiky, - po stejnou dobu nebude tento majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2015 RM 15 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu v rámci stavby Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Lipník nad Bečvou vyústní objekt na odlehčovací stoce AN z OK 1A - k.ú. Lipník nad Bečvou. 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení k přepojení odpadních vod na pozemku p.č. 2594/7 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou, společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, Přerov, IČO , DIČ CZ , zastoupené MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva, a to v rámci stavby Lipník nad Bečvou vyústní objekt na odlehčovací stoce AN z OK 1A dle předložené dokumentace. 11

12 b) schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, Přerov, IČO , DIČ CZ , zastoupenou MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení k přepojení odpadních vod v rámci stavby Lipník nad Bečvou vyústní objekt na odlehčovací stoce AN z OK 1A, na pozemku p.č. 2594/7 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle předložené dokumentace, a právo přístupu v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou kanalizace. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2015 RM 15 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu v rámci stavby Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Lipník nad Bečvou přepojení odpadních vod - k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení k přepojení odpadních vod na pozemcích p.č. 3964/13 ostatní plocha ostatní komunikace a p.č. 3964/62 ostatní plocha ostatní komunikace, oba v k.ú. Lipník nad Bečvou, společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, Přerov, IČO , DIČ CZ , zastoupené MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva, a to v rámci stavby Lipník nad Bečvou přepojení odpadních vod dle předložené dokumentace. b) schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, Přerov, IČO , DIČ CZ , zastoupenou MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení k přepojení odpadních vod v rámci stavby Lipník nad Bečvou přepojení odpadních vod, na pozemcích p.č. 3964/13 ostatní plocha ostatní komunikace a p.č. 3964/62 ostatní plocha ostatní komunikace, oba v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle předložené dokumentace, a právo přístupu v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou kanalizace. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T:

13 519/2015 RM 15 Bezúplatný převod movitého majetku města p. o. (Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace) 1. RM po projednání schvaluje bezúplatný převod movitého majetku 8 ks stojanů na 2 kola STILO v celkové hodnotě Kč do majetku Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, IČO RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. T: /2015 RM 15 Souhlas zřizovatele s použitím investičního fondu vybudování přípojky elektrické energie kompostárna Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje použití Investičního fondu na realizaci investice vybudování přípojky elektrické energie na kompostárně v Lipníku nad Bečvou do výše max ,- vč. DPH (dle důvodové zprávy), Technickým službám Lipník nad Bečvou, p.o., Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou. T: ihned 521/2015 RM 15 Plán zimní údržby na období RM po projednání schvaluje Plán zimní údržby období T: /2015 RM 15 Zadání veřejné zakázky - Novosady 29/17 Rekonstrukce zdroje tepla pošty Lipník nad Bečvou, 1. RM po projednání schvaluje: a) Zadávací podmínky veřejné zakázky pro podání nabídky na dodavatele akce Rekonstrukce zdroje tepla pošty Lipník nad Bečvou, Novosady 29/17. b) Okruh obeslaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zabezpečit zadání veřejné zakázky. T: ihned 13

14 523/2015 RM 15 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne (parcela p. č. 1242/4 ul. Na Zelince) 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Lipník nad Bečvou (jako půjčitelem) a společností TRUMF International s. r. o., IČO , se sídlem v Přerově, Kratochvílova 148/1 (jako vypůjčitel), kterým se zmenší výměra vypůjčené parcely p. č. 1242/4 v k. ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. starosta Dana Navrátilová v.r. místostarostka 14

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 26.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 26.02.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 04.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 27.03.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS. z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 3. ledna 2019

ZÁPIS. z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 3. ledna 2019 ZÁPIS z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 3. ledna 2019 PROGRAM: 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí 4. Finanční záležitosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 2128/09-14 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 2128/09-14 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. září 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477)

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477) 1 U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 11. července 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení

Více