UŽIVATELSKÝ MANUÁL FITNESS ZAŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ MANUÁL FITNESS ZAŘÍZENÍ"

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL FITNESS ZAŘÍZENÍ POZOR! Před použitím zařízení si přečtěte pozorně všechny informace v tomto manuálu. Sériové číslo výrobku Telefon Tel:

2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika vážného zranění si přečtěte všechna důležitá upozornění a informace v tomto návodu a všechna varování na vašem běžeckém trenažéru, dříve než jej začnete používat. Společnost FIT-PRO CZECH s.r..o. nenese žádnou odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku způsobené používáním tohoto výrobku. Před začátkem jakéhokoli tréninkového programu se poraďte s lékařem. Toto je mimořádně důležité pro lidi nad 35 leta lidi, kteří mají zdravotní problémy. Je zodpovědností majitelů zařízení zajistit, aby byli všichni uživatelé tohoto běžeckého trenažéru náležitě informováni o všech výstrahách a důležitých upozorněních. Používejte běžecký trenažér jen takovým způsobem, jaký je v tomto návodu popsán. Běžecký trenažér umístěte na rovnou plochu, s volným průchodem alespoň 8 stop (2,4 m) za ním a 2 stopy (0,6 m) po obou stranách. Neumísťujte běžecký trenažér na takovou plochu, která by zakrývala větrací otvory. Kvůli ochraně podlahy nebo koberce před poškozením, položte pod běžecký trenažér podložku. Běžecký trenažér umístěte ve vnitřních prostorách, nevystavujte jej vlhkosti a prachu. Neumisťujte běžecký trenažér v garáži, na zakryté terase ani v blízkosti vodní plochy. Nepoužívejte běžecký trenažér na místech, kde se používají aerosoly nebo kde se pracuje s kyslíkem. Nikdy nedovolte přibližovat se k běžeckému trenažéru dětem do 12 let ani zvířatům. Běžecký trenažér mohou používat pouze osoby, vážící maximálně 300 liber (135 kg). Nikdy nedovolte, aby se na běžeckém trenažéru pobývala více než jedna osoba. Při používání běžeckého trenažéru noste vhodné cvičební oblečení. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo zachytit o běžecký trenažér. Pro muže i ženy se doporučuje sportovní oblečení. Vždy mějte na sobě sportovní obuv. Nikdy necvičte na běžeckém trenažéru bosí, ani v punčochách, ponožkách či sandálech. Když je běžecký trenažér v činnosti, nikdy ho nenechávejte bez dozoru. Když běžecký trenažér nepoužíváte, vždy vytáhněte klíč, odpojte síťový kabel a vypněte síťový vypínač. (Jak najít síťový vypínač: podívejte se na obrázek na s. 17 návodu v angličtině). Nepokoušejte se zvedat, spouštět nebo přemisťovat běžecký trenažér, dokud není správně a úplně smontován. (Viz kapitola SKLÁDÁNÍ A PŘESOUVÁNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU na s. 24 návodu v angličtině). Abyste mohli zvednout, položit nebo přesunout běžecký trenažér, musíte být schopni bezpečně zvednout 45 liber (20 kg). Neměňte sklon běžeckého trenažéru vkládáním předmětů pod běžecký trenažér. Když skládáte nebo přesouváte běžecký trenažér, ujistěte se, zda skladovací závora drží rám bezpečně v skladovací poloze. Když připojujete síťový kabel (viz s. 11), zapojte síťový kabel do uzemněného elektrického okruhu. Ve stejném okruhu nesmějí být zapojeny žádné jiné elektrické spotřebiče. Když vyměňujete pojistku v adapter síťového kabelu, vložte do pojistkového spodku 13 A pojistku typu BS1362 schválenou certifikátem ASTA. Pokud potřebujete prodlužovací kabel, používejte jen třívodičový kabel s průřezem 1 mm2, ne delší než 5 stop (1,5 m). Neumísťujte síťový kabel do blízkosti topných těles. Nikdy nepohybujte pásem, když je běžecký trenažér vypnutý. Nepoužívejte běžecký trenažér, když je poškozen 2

3 napájecí kabel nebo zástrčka, nebo když běžecký trenažér nefunguje spávně. (Viz kapitola ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ na s. 25 návodu v angličtině, pokud běžecký trenažér nefunguje správně.) Než začnete používat běžecký trenažér, přečtěte si, pochopte a vyzkoušejte postup nouzového zastavení zařízení (viz kapitola ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ na s. 12). Nikdy nezapínejte běžecký trenažér, když stojíte na běžeckém pásu. Při používání běžeckého trenažéru se vždy držte madel. Běžecký trenažér dokáže dosáhnout vysoké rychlosti. Rychlost nastavujte po malých krocích, abyste se vyhnuli prudkým posunům při změnách rychlosti. Senzor pulsu není lékařské zařízení. Přesnost měření pulsu mohou ovlivnit různé faktory, včetně pohybu cvičícího. Všeobecně je senzor pulsu určen pouze jako pomůcka pro určování trendů pulsu při cvičení. Pravidelně kontrolujte a řádně utahujte všechny součástky běžeckého trenažéru. NEBEZPEČÍ: Vždy odpojte síťový kabel bezprostředně po skončení cvičení, před čištěním běžeckého trenažéru a před prováděním údržby a seřizování, popsaných v tomto návodu. Nikdy neodstraňujte kryt motoru, pokud vás k tomu nevyzve zástupce autorizovaného servisu. Vykonávat jiné servisní úkony než ty, které jsou popsány v tomto návodu, může jen zástupce autorizovaného servisu. Běžecký trenažér je určen pouze pro domácí používání. Nepoužívejte běžecký trenažér na komerční nebo institucionální účely, ani za účelem pronájmu. Nadměrné cvičení může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud při cvičení pociťujete slabost nebo bolest, cvičení okamžitě ukončete a odpočiňte si. TYTO INSTRUKCE UCHOVEJTE 3

4 DŘÍVE NEŽ ZAČNETE Děkujeme, že jste si vybrali běžecký trenažér PROFORM 730 ZLT. Běžecký trenažér 730 ZLT poskytuje velké množství funkcí, které byly navrženy tak, aby mohlo být vaše domácí cvičení efektivnější a příjemnější. A když necvičíte, můžete běžecký trenažér poskládat, přičemž zabírá méně než poloviční plochu v porovnání s jinými běžeckými trenažéry. Ve vlastním zájmu si tento manuál pozorně přečtěte, než začnete běžecký trenažér používat. Pokud budete mít po přečtení manuálu otázky, podívejte si prosím první stranu tohoto návodu. Abyste nám pomoc ulehčili, předtím než nás budete kontaktovat, všimněte si číslo modelu výrobku a sériové číslo. Číslo modelu výrobku a zobrazení umístění štítku se sériovým číslem jsou uvedeny na první straně tohoto návodu. Předtím než budete pokračovat ve čtení manuálu, věnujte prosím pozornost následujícímu nákresu a seznamte se s jednotlivými částmi trenažéru. 4

5 OBSAH DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 2 DŘÍVE NEŽ ZAČNETE 4 UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKU S UPOZORNĚNÍM 5 SCHÉMA S POPISEM JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 6 MONTÁŽ 7 HRUDNÍ MONITOR NA MĚŘENÍ TEPU 15 PROVOZ A NASTAVENÍ 16 JAK SLOŽIT A PŘESUNOUT BĚŽÍCÍ PÁS 22 ÚDRŽBA A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 24 POKYNY KE CVIČENÍ 28 SEZNAM ČÁSTÍ 30 ROZČLENĚNÍ SCHÉMA A 32 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH ČÁSTÍ Zadní obal INFORMACE O RECYKLOVÁNÍ Zadní obal UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKU S UPOZORNĚNÍM Na obrázku je zobrazeno umístění štítku (Štítků) s upozorněním. Pokud upozornění chybí nebo je nečitelné, zavolejte na telefonní číslo na přední straně tohoto návodu a požádejte o bezplatnou náhradu štítku. Štítek umístěte tak, jak je to zobrazeno. Poznámka: Štítek nemusí být zobrazený ve skutečné velikosti. 5

6 NORDICTRACK je registrovanou obchodní značkou společnosti ICON IP, Inc. SCHÉMA S POPISEM ČÁSTÍ Podle schémat uvedených níže najděte malé části, které budete potřebovat při montáži. Číslo v závorce pod každým schématem je klíčovým číslem dané části, které najdete v SEZNAMU ČÁSTÍ na konci tohoto návodu. Číslo za klíčovým číslem je počet, který budete potřebovat při montáži. Poznámka: Pokud se nějaká část nenachází v montážní soupravě, zkontrolujte, zda již nebyla předem připevněna. Je možné, že souprava bude obsahovat další části. 6

7 MONTÁŽ K montáži jsou zapotřebí dvě osoby. Rozložte všechny části na prázdnou plochu a odstraňte balicí materiál. Balicí material nevyhazujte, dokud nedokončíte celou montáž. Po dodání sse může na vnější straně běžícího pásu nacházet olejovitá látka. Toto je normální. Pokud je na běžícím pásu olejovitá látka, otřete ji měkkým hadříkem a jemným, neabrazivním čisticím prostředkem. Levé části jsou označeny písmenem "L" nebo "Left" a pravé písmenem "R" nebo "Right". Malé součástky jsou popsány na str. 6. K montáži jsou nutné následující nástroje: dodaný šestihranný klíč, jeden nastavitelný francouzský klíč, jeden šroubovák značky Phillips. Nepoužívejte elektrické nástroje, aby nedošlo k poškození dílů. 1. Na počítači vyhledejte stránku a zaregistrujte váš produkt: aktivujete tím vaši záruku, ušetříte si čas, pokud v budoucnu budete chtít kontaktovat zákaznický servis, budeme vás informovat o novinkách a nabídkách. Poznámka: Pokud nemáte připojení na internet, zavolejte do zákaznického servisu (viz přední stranu tohoto návodu) a zaregistrujte váš produkt. 2. Zatáhněte kabel podpěry (81) a kabel konzole 2 (A) přes vyznačený otvor na základně (94). Připevněte zemnicí kabel (A) k základně (94) Pomocí 1/2 "stříbrného šroubu č. 8 (10). Zatlačte průchodku (77) do čtvercového otvoru na základně (94). Viz přiložený obrázek. Odřízněte plastovou úchytku blízko kabelu podpěry (81). 7

8 3. Najděte levou podpěru (89), která je označena slovem "Left" (Levá). Požádejte druhou osobu, aby podržela levou podpěru v blízkosti základny (94). Viz přiložený obrázek. Řádně upevněte úchytku kabelu na levou podpěru (89) ke konci kabelu podpěry (81). Poté zatáhněte druhý konec úchytky kabelu, dokud kabel podpěry neprojde přes levou podpěru. 4. Podržte levou podpěru oproti základně (94). Buďte opatrní a nepřecvakněte žádné kabely. Vložte dva 3/8 "x 2 1/4" šrouby (7) a dvě 3/8 "x 1 1/4" šrouby (8) se dvěmi 3/8 "hvězdicovými podložkami (13) do levé podpěry. Částečně utáhněte 3/8 "x 2 1/4" šrouby (7) a 3/8 "x 1 1/4" šrouby (8), dokud se hlavy 89 šroubů nedotknou levé podpěry (89); zatím šrouby úplně neutahujte. Připevněte pravou podpěru (není zobrazena) stejným způsobem. Poznámka: Na pravé straně nejsou žádné kabely. 5. Najděte levý kryt základny (82) a pravý kryt základny (83). Zasuňte levý kryt základny do levé podpěry (89). Zasuňte pravý kryt základny do pravé podpěry (90). Nezatlačujte na doraz zatím kryty základny na jejich místo. 90 8

9 6. Najděte soupravu levého držáku (B) Podržte soupravu levého držáku (B) v blízkosti levé podpěry (89). Vložte úchytku kabelu do kabelu podpěry (81) přes spodní část a vytáhněte jej ven z levého držáku tak jako na obrázku. Pak přetáhněte kabel podpěry přes levý držák. Připevněte soupravu levého držáku (B) k levé podpěře (89) pomocí dvou 5/16 "x 2 3/4" šroubů (28) a dvou 5/16 "hvězdicových podložek (11). Dávejte pozor, abyste nepřiskřípli kabel podpěry (81). Vložte obě šrouby, ale zatím je neutahujte. Vyjměte a zlikvidujte dvě označené šrouby (C) ze sady levého držáku (B). 7. Připevněte soupravu pravého držáku (D) na pravou podpěru (90) pomocí dvou 5/16 "x 2 3/4" šroubů (28) a dvou 5/16 "hvězdicových podložek (11). Vložte oba šrouby, ale zatím je neutahujte. Vyjměte a zlikvidujte dvě označené šrouby (C) ze sady pravého držáku (D). 8. Položte základnu konzoly (64) čelem dolů na měkký povrch, aby se nepoškrábala. Vyjměte dva šrouby (E) z tyče na měření tepu (93). Vyberte tyč na měření tepu a zlikvidujte šrouby. Vyjměte a odložte čtyři 5/16 "x 3/4" šrouby (4) a rám konzoly (104). Šrouby použijete v kroku 12. 9

10 9. Najděte levý a pravý podnos (36, 27). Připevněte podnosy (36, 27) k základně konzoly (64) pomocí osmi 1/2 "šroubů č. 8 (1). Poznámka: Možná bude jednodušší, pokud vložíte dva vnitřní šrouby, a pak zasunete podnosy na jejich místě ještě předtím, než utáhnete dalších šest šroubů. Poznámka: Možná bude nutné otočit rám konzoly (104) směrem nahoru při připevňování podnosů (36, 27). 10. DŮLEŽITÉ: Abyste zabránili poškození tyče na měření tepu (93), nepoužívejte elektrické nástroje a neutahujte příliš 3/4 "šrouby č. 10 (9). Nasměrujte tyč na měření tepu (93) tak jako na obrázku. Připevněte tyč na měření tepu na držáky (86) pomocí čtyř 3/4 "šroubů č. 10 (9) a čtyř hvězdicových podložek č. 10 (5). Nejprve vložte všechny čtyři šrouby. Poté zasuňte tyč co nejdále ve směru šipky. Potom utáhněte šrouby. Zkontrolujte, zda kabel podpěry (81) není zachycen. Pevně utáhněte čtyři 5/16 "x 2 3/4" šrouby (28). 11. S pomocí druhé osoby podržte soupravu konzoly v blízkosti levého držáku (86) a pravého držáku (není zobrazen). Spojte zemnící kabel ze soupravy konzoly s uzemňovacím kabelem konzoly (105) na tyči na měření tepu (93). Spojte kabel podpěry (81) s kabelem konzoly. Viz přiložený obrázek. Konektory se musí dát do sebe snadno zasunout a musí zapadnout na svá místa. Pokud to tak není, otočte konektor a zkuste znovu. Jestliže nepřipojíte konektory správně, konzola se může poškodit, když zapnete napájení. Poté odstraňte úchytku kabelu z kabelu podpěry. 10

11 12. Položte soupravu konzoly na svorky na držácích (86). Zkontrolujte, zda jste nepřiskřípli nějaké kabely. Vložte zbylou část kabelu podpěry (81) za rám konzoly (104). Připevněte soupravu konzoly ke svorkám na držácích (86) pomocí čtyř 5/16 "x 3/4" šroubů (4), které jste vybrali v kroku 8, a čtyř 5/16 " hvězdicových podložek (11). Vložte všechny čtyři šrouby, ale zatím je neutahujte. 13. Připevněte tyč na měření tepu (93) na soupravu konzoly pomocí šesti 1/2 "šroubů č. 8 (1). Vložte do otvorů všech šest šroubů a potom je utáhněte. Pevně utáhněte čtyři 5/16 "x 3/4" šrouby (4). 14. Zkontrolujte mezery mezi soupravami držáků (B, D) a soupravou konzoly (F). V případě potřeby uvolněte 3/4 "šrouby č. 8 (2) pod držáky a zasuňte držáky dopředu do soupravy konzoly. Potom utáhněte šrouby. Připevněte vnější kryt levé podpěry (87) a vnější kryt pravé podpěry (96) na levou a pravou podpěru (89, 90) pomocí dvou 1/2 " šroubů č. 8 (1). Poznámka: Kryty otočte do určitého úhlu poté, co je položíte na podpěry. Šrouby příliš neutahujte. 11

12 15. Utáhněte 3/4 "šroub č. 8 (2) do venkovního krytu levé podpěry (87) a do spodní části soupravy levého držáku (B). Šroub příliš neutahujte. Zatlačte vnitřní kryt levé podpěry (88) do vnějšího krytu levé podpěry (87), dokud 96 nezapadnou do sebe. Opakujte tyto kroky na druhé straně běžícího pásu s vnitřním krytem pravé podpěry (95) a vnějším krytem pravé podpěry (96). 16. Pevně utáhněte čtyři 3/8 "x 2 1/4" šrouby (7). Poté utáhněte čtyři 3/8 "x 1 1/4" šrouby (8) (Pouze jedna strana je zobrazena). Zatlačte levý kryt základny (82) a pravý kryt základny (83) do základny (94), dokud nezapadnou do sebe. 17. Zvedněte rám (56) do zobrazené polohy. Požádejte druhou osobu, aby podržela rám, dokud nedokončíte tento krok. Nasměrujte skladovací západku (53) tak, aby velký válec a knoflík západky byly nasměrovány tak jako na obrázku. Připevněte dolní konec skladovací západky (53) k základně (94) pomocí 3/8 "x 2 1/4" šrouby (7) a 3/8 "matice (12). Připevněte horní konec skladovací západky (53) k rámu (56) pomocí 3/8 "x 2 1/4" šrouby (7) a 3/8 "matice (12). Snižte rám (56) (viz část JAK SNÍŽIT Běžící pás PRO POUŽITÍ na str. 25). 12

13 18. Před použitím běžícího pásu zkontrolujte, zda jsou všechny části řádně utaženy. Pokud je na štítcích běžícího pásu plastová fólie, odstraňte ji. Pokud chcete ochránit podlahu nebo koberec, umístěte pod běžící pás podložku. Poznámka: Je možné, že zde budou i další části. Dodané šestihranné klíče uschovejte na bezpečném místě; jeden z nich se používá k nastavení pásu (viz str. 27 a 28). FUNKCE KONZOLY Konzola běžícího pásu nabízí množství vlastností navržených tak, aby byly vaše tréninky efektivnější a příjemnější. Když používáte manuální režim, můžete změnit rychlost a sklon běžícího pásu dotykem tlačítka. Při cvičení bude konzola nepřetržitě zobrazovat informace o cvičení. Dokonce si můžete měřit tep pomocí monitoru tepu na hrudi. Kromě toho konzola nabízí několik předem nastavených tréninků. Při každém tréninku se automaticky reguluje rychlost a sklon běžícího pásu, což zefektivní váš trénink. Konzola také disponuje režimem ifit, který umožňuje běžícímu pásu komunikovat s vaší bezdrátovou sítí pomocí volitelného modulu ifit. V režimu ifit můžete stahovat osobní tréninky, vytvářet si vlastní tréninky, sledovat své výsledky z tréninků, závodit s dalšími uživateli ifit a take získáte přístup k mnoha dalším funkcím. Pokud si chcete zakoupit modul ifit navštivte kdykoliv stránky nebo volejte na číslo uvedeno na přední straně tohoto návodu. Dokonce při cvičení můžete poslouchat vaši oblíbenou tréninkovou hudbu nebo audio knihy pomocí zvukového systému konzoly. Informace o napájení naleznete na str. 18. Informace o manuálním režimu najdete na str. 18. Informace o předem nastavených trénincích naleznete na str. 21. Informace o cíleném tréninku naleznete na str. 22. Informace o tréninku ifit naleznete na str. 22. Informace o používání zvukového system naleznete na str. 23. Informace o použití informačního režimu najdete na str. 24. Poznámka: Konzola zobrazuje rychlost a vzdálenost v mílích nebo kilometrech. Pokud potřebujete zjistit, která jednotka měření se používá, viz INFORMAČNÍ REŽIM na str. 24. Z důvodu zjednodušení jsou všechny pokyny v této části uváděné s kilometry. DŮLEŽITÉ: Pokud je na konzole plastová fólie, odstraňte ji. Abyste zabránili poškození plošiny, po níž se chodí / běží, noste čisté sportovní boty během používání běžícího pásu. Při prvním použití běžícího pásu sledujte seřízení pásu a v případě potřeby jej vycentrujte (viz str. 28). 13

14 JAK ZAPNOUT NAPÁJENÍ DŮLEŽITÉ: Pokud byl běžící pás vystaven nízkým teplotám, nechte ho ohřát na pokojovou teplotu a až potom ho zapněte. V opačném případě můžete poškodit displej konzoly nebo jiné elektrické součástky. Zapojte elektrickou šňůru (Viz str. 16). Poté najděte spínač na rámu běžícího pásu v blízkosti elektrické šňůry. Přepněte spínač do polohy "Reset" (Restartovat). DŮLEŽITÉ: Konzole disponuje demo režimem displeje, který se používá, když je běžící pás vystavený v prodejně. Pokud se displeje rozsvítí, když zapojíte elektrickou šňůru, a přepnete spínač do polohy restartování, demo režim je zapnutý. Chcete-li vypnout demo režim, podržte tlačítko "Stop" (Zastavit) na několik sekund. Pokud displeje nadále svítí, viz INFORMAČNÍ REŽIM na str. 24, kde najdete informace o vypnutí demo režimu. Pak se na běžícím páse postavte na držáky na chodidla. Najděte sponu připevněnou ke klíči a zasuňte sponu do opasku na vašem oblečení. Poté vložte klíč do konzoly. Po chvíli se displeje rozsvítí. JAK SE POUŽÍVÁ MANUÁLNÍ REŽIM 1. Vložte klíč do konzoly. Přečtěte si část JAK ZAPNOUT NAPÁJENÍ nalevo. 2. Zvolte manuální režim. Pokud nezvolíte manuální režim, stiskněte ovládací tlačítko "Manual" (Manuální) na konzole. 3. Zapněte pás. Chcete-li zapnout pás, stiskněte tlačítko "Start" (Spustit), tlačítko pro zvýšení rychlosti nebo jedno z očíslovaných tlačítek pro rychlost od 2 do 22. Pokud stisknete tlačítko "Start" (Spustit) nebo tlačítko pro zvýšení rychlosti, pás se začne pohybovat rychlostí 2 km / h. Během cvičení měňte rychlost pásu podle potřeby pomocí tlačítek pro zvýšení a snížení rychlosti. Kdykoli stisknete jedno z tlačítek, nastavení rychlosti se změní o 0,1 km / h; pokud tlačítko podržíte, nastavení rychlosti se bude měnit v přírůstcích po 0,5 km / h. Poznámka: Po stisknutí tlačítka může chvíli trvat pás dosáhne zvolenou rychlost. Pokud stisknete jedno z očíslovaných tlačítek, pás bude postupně měnit rychlost, dokud nedosáhne zvolenou rychlost. Chcete-li pás zastavit, stiskněte tlačítko "Stop" (Zastavit). DŮLEŽITÉ: V nouzové situaci můžete klíč vytáhnout z konzole a pás zpomalí, a nakonec se zastaví. Otestuje sponu tak, že opatrně uděláte několik kroků dozadu; pokud se klíč nevytáhne z konzole, nastavte polohu spony. Na displeji začne blikat čas. Pokud chcete znovu spustit pás, stiskněte tlačítko "Start" (spustit) nebo tlačítko pro zvýšení rychlosti. 4. Změňte sklon běžícího pásu podle potřeby. Pokud chcete změnit sklon běžícího pásu, stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení sklonu nebo 14

15 jedno z očíslovaných tlačítek sklonu. Kdykoli stisknete jedno z tlačítek, běžící pás postupně nastaví zvolený sklon. 5. Sledujte na obrazovce svůj pokrok. Během chůze / běhu na běžícím pásu displej může zobrazovat následující informace o tréninku: uplynulý čas, vzdálenost, kterou jste prošli, sloupec intenzity tréninku, přibližný počet kalorií, které jste spálili, úroveň sklonu běžícího pásu, počet svislých metrů, které jste vystoupali, rychlost pásu, váš tep (viz krok 6 na str. 20), matici. Matice nabízí několik záložek pro zobrazení. Tiskněte tlačítka pro zvýšení a snížení při tlačítku "Enter" (Zadat), dokud se nezobrazí požadovaná záložka. Záložka "Incline" (Sklon) zobrazí profil nastavení sklonu při tréninku. Na konci každé minuty se objeví nový segment. Záložka "Speed" (Rychlost) zobrazí profil nastavení rychlosti při tréninku. Záložka "My Trail" (Moje trasa) zobrazí trať v délce 400 m. Během cvičení bude blikající obdélník zobrazovat váš pokrok. Záložka "My Trail" (Moje trasa) rovněž zobrazuje počet kol, které jste ukončili. Záložka "Calorie" (Kalorie) objeví přibližné množství kalorií, které jste spálili. Výška každého segmentu představuje počet kalorií, které jste v daném segmentu spálili. Když zvolíte záložku "Calorie" (Kalorie), na displeji se zobrazí přibližný počet kalorií spálených za jednu hodinu. Při cvičení ukáže sloupec úrovně intenzity tréninku přibližnou úroveň intenzity vašeho cvičení. Stiskněte tlačítko "Home" (Domů), čímž se vrátíte do předvolené nabídky (viz INFORMAČNÍ REŽIM na str. 24, kde najdete informace o nastavení výchozí nabídky). Pokud je to nutné, stiskněte tlačítko "Home" (Domů) ještě jednou. Když je připojen modul ifit, bude symbol bezdrátového připojení na vrchu displeje zobrazovat sílu vašeho bezdrátového signálu. Čtyři oblouky znamenají plnou sílu signálu. Chcete-li restartovat displeje, stiskněte tlačítko "Stop" (Zastavit), vyjměte klíč a znovu ho vložte. 6. Pokud chcete, změřte si tep. Poznámka: Pokud budete mít na sobě monitor tepu na ruce a zároveň monitor tepu na hrudníku, konzola nezobrazí váš tep přesně. Více informací o monitoru tepu na hrudi naleznete na str. 15. Před použitím monitoru tepu na ruce, odstraňte plastovou fólii z kovových kontaktů na tyči na měření tepu. Kromě toho zkontrolujte, zda mate čisté ruce. Pokud si chcete změřit tep, postavte se na držáky na chodidla a podržte tyč na měření tepu dlaněmi na kovových kontaktech, nehýbejte rukama. Když přístroj změří váš tep, symbol srdce na displeji kalorií bude blikat v souladu s vaším tepem a zobrazí se jedna nebo dvě čárky, a pak váš tep. Aby byly údaje o vašem tepu co nejpřesnější, držte kontakty alespoň 15 sekund. 15

16 7. Pokud chcete, zapněte ventilátor. Ventilátor disponuje různými rychlostmi a automatickým režimem. Pokud zvolíte automatický režim, rychlost ventilátoru bude automaticky zvyšovat a snižovat podle toho, zda se rychlost pásu zvyšuje nebo snižuje. Opakovaně stiskněte malé tlačítko ventilator a vyberte si rychlost ventilátoru nebo jej vypněte. Stiskněte velké tlačítko ventilator "Auto" (Automatické), pokud chcete zvolit automatický režim nebo vypnout ventilátor. 8. Po dokončení cvičení vytáhněte klíč z konzoly. Postavte se na držáky na chodidla, stiskněte tlačítko "Stop" (Zastavit) a nastavte sklon běžícího pásu na nulu. Sklon musí být nulový, v opačném případě byste mohly poškodit běžící pás při jeho složení do skladovací polohy. Poté vyjměte klíč z konzoly a uložte jej na bezpečné místo. Po dokončení cvičení na běžícím pásu přepněte vypínač do vypnuté polohy a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. DŮLEŽITÉ: Pokud tak neučiníte, elektrické části běžícího pásu mohou předčasně opotřebovat. JAK POUŽÍVAT PŘEDEM NASTAVENÝ TRÉNINK 1. Vložte klíč do konzoly. Viz JAK ZAPNOUT NAPÁJENÍ na str Vyberte si předem nastavený trénink. Pokud si chcete vybrat předem nastavený trénink, opakovaně stiskněte tlačítko "Calorie" (Kalorie), "Intensity" (intenzita) nebo "Speed" (Rychlost), dokud se na displeji nezobrazí požadovaný trénink. Když si zvolíte předem nastavený trénink, na displeji se zobrazí trvání tréninku a název tréninku. Kromě toho se v matrici zobrazí profil nastavení rychlosti tréninku. Pokud si vyberete trénink na spalování kalorií, v názvu tréninku se zobrazí přibližný počet kalorií, které spálíte. 3. Začněte trénink. Stiskněte tlačítko "Start" (Spustit) nebo tlačítko pro zvýšení rychlosti, čímž se spustí trénink. Hned, když stisknete tlačítko, běžící pás se automaticky nastaví na první rychlost a sklon daného tréninku. Chyťte se držáků a začněte kráčet. Každý trénink je rozdělen na segmenty. Pro každý segment je naprogramovaná jedna rychlost a jeden sklon. Poznámka: Pro segmenty, které následují za sebou, je možné naprogramovat stejnou rychlost a nebo sklon. Během tréninku profily na záložkách rychlosti a sklonu budou zobrazovat váš pokrok. Blikající segment profilu představuje současný segment v tréninku. Výška blikajícího segment naznačuje rychlost nebo sklon pro současný segment. Na konci každého segmentu zazní několik tónů a začne blikat další segment profilu. Pokud se pro další segment naprogramuje jiná rychlost a nebo sklon, tyto údaje budou na displeji blikat pro vaši informaci a běžící pás se automaticky nastaví na novou rychlost a / nebo sklon. Trénink bude pokračovat tímto způsobem, dokud nezačne blikat poslední segment profilu na displeji a dokud se poslední segment neukončí. Poté pás zpomalí a nakonec zastane. Poznámka: Cíl týkající se kalorií je odhad počtu kalorií, které spálíte během tréninku. Skutečný počet 16

17 kalorií, které spálíte, bude záviset na několika faktorech, např. od vaší hmotnosti. Navíc pokud manuálně změníte rychlost nebo sklon běžícího pásu během tréninku, ovlivní to počet kalorií, které spálíte. Pokud je nastavení rychlosti nebo sklonu příliš vysoké nebo nízké kdykoliv během tréninku, můžete manuálně přepsat nastavení tak, že stisknete tlačítka "Speed" (Rychlost) nebo "Incline" (Sklon); avšak když začne další segment tréninku, běžící pás se automaticky nastaví na rychlost a sklon pro další segment. Pokud chcete trénink kdykoliv ukončit, stiskněte tlačítko "Stop" (Zastavit). Na displeji začne blikat čas. Pokud chcete pokračovat v tréninku, stiskněte tlačítko "Start" (Spustit) nebo tlačítko pro zvýšení rychlosti. Pás se začne pohybovat rychlostí 2 km / h. Když se začne další segment tréninku, běžící pás se automaticky nastaví na rychlost a sklon pro další segment. 4. Sledujte na obrazovce svůj pokrok. Viz krok 5 na str. 19. Když si zvolíte předem nastavený trénink, na displeji se zobrazí zbývající čas namísto uplynulého času. 5. Pokud chcete, změřte si tep. Viz krok 6 na str Pokud chcete, zapněte ventilátor. Viz krok 7 na str Po dokončení cvičení vytáhněte klíč z konzoly. Viz krok 8 na str. 20. JAK POUŽÍVAT CÍLENÝ TRÉNINK 1. Vložte klíč do konzoly. Viz JAK ZAPNOUT NAPÁJENÍ na str Nastavte si cíl týkající se kalorií, vzdálenosti nebo času. Opakovaně stiskněte tlačítko "Set A Goal" (Nastavit cíl), dokud se na displeji nezobrazí název požadovaného cíle. Poté stiskněte tlačítka pro zvýšení a snížení vedle tlačítka "Enter" (Zadat) a nastavte si požadovaný cíl. 3. Začněte trénink. Stiskněte tlačítko "Start" (Spustit) a začněte trénink. Jakmile stisknete tlačítko, pás se začne pohybovat. Chyťte se držáků a začněte kráčet. Trénink bude fungovat stejným způsobem jako v manuálním režimu (viz str. 18 až 20). Trénink bude pokračovat, dokud nedosáhnete cíl, který jste si nastavili. Poté pás zpomalí a nakonec zastane. 17

18 Poznámka: Cíl týkající se kalorií je odhad počtu kalorií, které spálíte během tréninku. Skutečný počet kalorií, které spálíte, bude záviset na několika faktorech, např. od vaší hmotnosti. 4. Sledujte na obrazovce svůj pokrok. Viz krok 5 na str Pokud chcete, změřte si tep. Viz krok 6 na str Pokud chcete, zapněte ventilátor. Viz krok 7 na str Když jste skončili s cvičením, vytáhněte klíč z konzoly. Viz krok 8 na str. 20. JAK POUŽÍVAT TRÉNINK IFit Poznámka: Pokud chcete použít trénink ifit, musíte mít volitelný modul ifit. Pokud chcete zakoupit modul ifit, navštivte kdykoliv stránky nebo volejte na číslo uvedené na přední straně tohoto návodu. Také musíte mít přístup k počítači s USB portem a internetovým připojením. Kromě toho musíte mít vlastní bezdrátovou síť, včetně směrovače b / g / n, který povoluje vysílání SSID (nepodporují se skryté sítě). Také se vyžaduje členství na 1. Vložte klíč do konzoly. Viz JAK ZAPNOÚŤ NAPÁJENÍ na str Vložte modul ifit do konzoly. Pokyny k vložení modelu ifit se dodávají spolu s modulem ifit. DŮLEŽITÉ: Aby byly splněny požadavky pro správnou pozici, musí být anténa a vysílač vzdáleny alespoň 20 cm od všech osob a nesmějí být umístěny v blízkosti jiné antény nebo vysílače a ani nesmí být s nimi spojené. 3. Vyberte uživatele. Pokud je registrován více než jeden uživatel, můžete uživatelů přepnout na hlavní obrazovce ifit. Stiskněte tlačítka pro zvýšení a snížení vedle tlačítka "Enter" (Zadat) a vyberte uživatele. 4. Vyberte si trénink ifit. Pokud si chcete stáhnout trénink ifit do svého programu, stiskněte tlačítka "Map" (Map), "Train" (Trénovat) nebo "Lose Wt." (Zhubnout) a stáhněte si další trénink daného typu do svého programu. Pokud chcete pokračovat v závodě, který jste si už předtím naplánovali, stiskněte tlačítko pro závod (Compete). 18

19 Chcete-li znovu pustit nedávný trénink ifit ze svého programu, nejprve stiskněte tlačítko pro trať (Track). Poté stiskněte tlačítka pro zvýšení a snížení a vyberte si požadovaný trénink. Poté stiskněte tlačítko "Enter" (Zadat) a začněte trénink. Pokud máte zájem o více informací o trénincíc ifit navštivte stránku Když si vyberete trénink ifit, na displeji se zobrazí název, délka trvání, maximální rychlost a vzdálenost v daném tréninku. Na displeji se take zobrazí přibližný počet kalorií, které během tréninku spálíte, a profil nastavení rychlosti v tréninku. Pokud si zvolíte soutěžní trénink, na displeji se může začít odpočítávání do začátku závodů. Poznámka: Každé tlačítko ifit může spustit I demo tréninky. Chcete-li použít demo tréninky, odstraňte modul ifit z konzoly a stiskněte jedno z tlačítek ifit. 5. Začněte trénink. Viz krok 3 na str. 21. Během některých tréninků vás bude vaším tréninkem provázet hlas osobního trenéra. Můžete si vybrat zvukové nastavení pro osobního trenéra (viz INFORMAČNÍ REŽIM na str. 24). Pokud chcete trénink kdykoliv ukončit, stiskněte tlačítko "Stop" (Zastavit). Na displeji začne blikat čas. Pokud chcete pokračovat v tréninku, stiskněte tlačítko "Start" (Spustit) nebo tlačítko pro zvýšení rychlosti. Pás se začne pohybovat rychlostí, která je nastavena pro první segment tréninku. Když začne další segment tréninku, běžící pás se automaticky nastaví na rychlost a sklon pro další segment. 6. Sledujte na obrazovce svůj pokrok. Viz krok 5 na str. 19. Záložka "My Trail" (Moje trasa) ukáže mapu trasy, po níž běžíte nebo kráčíte, nebo ukáže trasu nebo počet kol, které ukončíte. Během soutěžního tréninku ukáže záložka "Competition" (Závody) váš pokrok v závodech. Při protékání ukáže horní řádek v matrici, jakou část závodu jste dokončili. Další řádky zobrazí vašich čtyř hlavních soupeřů. Konec matrice představuje konec závodů. 7. Pokud chcete, změřte si tep. Viz krok 6 na str Pokud chcete, zapněte ventilátor. Viz krok 7 na str Po dokončení cvičení vytáhněte klíč z konzoly. Viz krok 8 na str. 20. Pokud máte zájem o více informací o trénincích ifit, navštivte 19

20 JAK POUŽÍVAT ZVUKOVÝ SYSTÉM Chcete-li během cvičení poslouchat hudbu nebo audio knihy přes zvukový systém konzole, zapojte 3,5mm samčí kabel do 3,5 mm samčího zvukového kabelu (Nedodává se) a do konektoru na konzole a do konektoru na vašem MP3 přehrávači, CD přehrávači nebo do jiného osobního zvukového přehrávače; zkontrolujte, zda je zvukový kabel dobře zapojen. Poznámka: Pokud potřebujete koupit zvukový kabel, navštivte místní prodejnu s elektronikou. Poté stiskněte tlačítko přehrávání na vašem osobním zvukovém přehrávači. Nastavte hlasitost pomocí tlačítek pro zvýšení a snížení hlasitosti na konzole nebo pomocí regulátoru hlasitosti na vašem osobním zvukovém přehrávači. Pokud používáte osobní CD přehrávač a CD přeskakuje, namísto na konzoli položte CD přehrávač na podlahu nebo jinou rovnou plochu. INFORMAČNÍ REŽIM Konzola disponuje informačním režimem, který sleduje informace o běžícím pásu a umožňuje osobní nastavení konzoly. 1. Zvolte informační režim. Pokud chcete zvolit informační režim, podržte tlačítko "Stop" (Zastavit) a zároveň vložte klíč do konzoly, a potom tlačítko "Stop" (Zastavit) uvolněte. Po zvolení informačního režimu se zobrazí následující informace: Na displeji času se zobrazí celkový počet hodin, během nichž se běžící pás používal. Na displeji vzdálenosti se zobrazí celkový počet kilometrů (nebo mil), které jste přešli na pase. V dolní části displeje se zobrazí stav modulu ifit. Pokud je připojen modul ifit, na displeji se zobrazí slova "ifit MODULE" (Modul ifit). Pokud je připojen modul USB, na obrazovce se objeví slova "USB / SD MODULE" (Modul USB / SD). Pokud není připojen žádný modul, na obrazovce se zjeví slova "NO ifit MODULE" (Není připojen žádný modul ifit). 2. Vyberte volitelné obrazovky. Když je zvolen informační režim, matice zobrazuje několik volitelných obrazovek. Tiskněte opakovaně tlačítko pro snížení vedle tlačítka "Enter" (Zadat) následující obrazovky: UNITS (Jednotky) - Pokud chcete změnit jednotku měření, stiskněte tlačítko "Enter" (Zadat). Pokud chcete mít vzdálenost zobrazenou v mílích, zvolte "ENGLISH" (Britské). Pokud chcete mít vzdálenost zobrazenou v kilometrech, zvolte "METRIC" (Metrické). DEMO (Demo) - Konzola disponuje demo režimem displeje, který se používá, když je běžící pás vystaven v prodejně. Když je zapnutý demo režim, konzola bude fungovat normálně, když zapojíte elektrickou šňůru, přepněte spínač do polohy restartování a vložte klíč do konzoly. Avšak když vyberete klíč, displeje zůstanou svítit, přestože tlačítka nebudou fungovat. Pokud je zapnutý demo režim, v matici se zobrazí slovo "ON" (Zap.). Pokud chcete zapnout nebo vypnout demo režim, stiskněte tlačítko "Enter" (Zadat). 20

21 CONTRAST LVL (Úroveň kontrastu) Stiskněte tlačítka pro zvýšení a snížení sklonu a nastavte úroveň kontrastu displeje. Pokud je připojen modul ifit, také můžete zvolit následující obrazovky: TRAINER VOICE (Hlas trenéra) - Chcete-li zapnout nebo vypnout hlas audio trenéra stiskněte tlačítko "Enter" (Zadat). DEFAULT MENU (Výchozí nabídka) -Výchozí nabídka se zobrazí, když vložíte klíč do konzoly nebo když stisknete tlačítko "Home" (Domů). Opakovaně stiskněte tlačítko "Enter" (Zadat) a hlavní obrazovku manuálního režimu nebo obrazovku ifit jako výchozí nabídku. CHECK WIFI STATUS (Kontrola stavu Wifi) - Stiskněte tlačítko "Enter" (Zadat) a zkontrolujte stav modulu ifit. Spodní displej zobrazí číslo verze softwaru, síť SSID, typ šifrování sítě, stav připojení, sílu bezdrátového signálu, IP adresu modulu, počet registrovaných uživatelů a jejich jména, výsledky vyhledávání DNS a stav ifit serveru. SEND / RECEIVE DATA (Odeslat / přijmout data) - Chcete-li přijmout a odeslat tréninky, záznamy o trénincích a aktualizace, stiskněte tlačítko "Enter" (Zadat). Po dokončení postupu se na displeji zobrazí slova "TRANSFERS DONE "(Přenosy jsou ukončeny). 3. Ukončete informační režim. Chcete-li zavřít informační režim, vyberte klíč z konzoly. 21

22 JAK SLOŽIT A PŘESUNOUT BĚŽÍCÍ PÁS JAK SLOŽIT BĚŽÍCÍ PÁS Abyste nepoškodili běžící pás, nastavte sklon na nulu ještě předtím, než ho složíte. Poté vyjměte klíč a odpojte elektrickou šňůru. UPOZORNĚNÍ: Musíte být schopen bezpečně zvednout 20 kg na zvednutí, snížení nebo přesunutí běžícího pásu. 1. Pevně uchopte kovový rám na místě označeném šipkou na obrázku. UPOZORNĚNÍ: Rám neuchopte za plastové držáky na chodidla. Ohněte si nohy a záda držte rovně. 2. Zvedněte rám, dokud se skladovací západka neuzamkne do skladovací polohy. UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda se skladovací západka uzamkla. Pokud chcete ochránit podlahu nebo koberec, umístěte pod běžící pás podložku. Běžící pás umístěte mimo dosah přímého slunečního světla. Nenechávejte běžící pás v skladovací poloze při teplotě nad (30 C). 22

23 JAK PŘESUNOUT BĚŽÍCÍ PÁS Před přesunutím běžícího pásu ho musíte složit tak, jak je to zobrazeno nalevo. UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda je skladovací západka v skladovací poloze. Přesunutí běžícího pásu si vyžaduje dvě osoby. 1. Uchopte držáky oběma rukama a opatrně zatlačte běžící pás na požadované místo. UPOZORNĚNÍ: Nepřesouvejte běžící pás tak, že ho vyklopíte dozadu, netahejte ho za rám a nepřesouvejte běžící pás na nerovný povrch. JAK ROZLOŽIT BĚŽÍCÍ PÁS PRO UŽÍVÁNÍ 1. Stiskněte horní konec běžícího pásu, stiskněte skladovací západku chodidlem na místě zobrazeném na obrázku, a pak snižte rám na podlahu. 23

24 ÚDRŽBA A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ÚDRŽBA Přístroj pravidelně čistěte a pás udržujte čistý a suchý. Nejprve přepněte spínač do vypnuté polohy a odpojte elektrickou šňůru. Vnější části běžícího pásu otřete vlhkým hadříkem a malým množstvím jemného mýdla. DŮLEŽITÉ: Nestříkejte kapaliny přímo na běžící pás. Aby se konzola nepoškodila, nenechávejte v její blízkosti žádné kapaliny. Poté běžící pás důkladně osušte jemným ručníkem. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Větší problémů s běžícím pásem můžete odstranit, pokud budete postupovat podle následujících kroků. Najděte příznaky a postupujte podle uvedených kroků. Pokud potřebujete další pomoc, viz přední obal tohoto návodu. PŘÍZNAK: Napájení se nezapne a. Zkontrolujte, zda je elektrická šňůra správně zapojena do zásuvky (viz str. 17). Pokud potřebujete prodlužovací šňůru, použití pouze 3- vodičovou, s kalibrem 14 (1 mm2), která není delší než 1,5 m. b. Po zapojení elektrické šňůry zkontrolujte, zda je do konzoly vložen klíč. c. Zkontrolujte spínač na rámu běžícího pásu v blízkosti elektrické šňůry. Pokud je spínač v takové poloze jako na obrázku, je přepnut. Pokud chcete spínač restartovat, vyčkejte pět minut a poté ho stiskněte. PŘÍZNAK: Napájení se odpojí během používání a. Zkontrolujte spínač (viz obrázek c ). Pokud je spínač přepnut, vyčkejte pět minut, a stiskněte jej. b. Zkontrolujte, zda je elektrická šňůra zapojena. Pokud je zapojena, odpojte ji, počkejte pět minut a znovu ji zapojte. c. Vyjměte klíč z konzoly, a poté jej znovu vložte. d. Pokud běžící pás stále nefunguje, podívejte se přední obal tohoto návodu. PŘÍZNAK: Displeje konzoly stále svítí i po vyjmutí klíče z konzoly a. Konzola disponuje demo režimem displeje, který se používá, když je běžící pás vystavený v prodejně. Pokud displeje stále svítí i po vyjmutí klíče, demo režim je zapnutý. Chcete-li vypnout demo režim, podržte tlačítko "Stop" (Zastavit) na několik sekund. Pokud displeje stále svítí, viz část INFORMAČNÍ REŽIM na str. 25, kde najdete informace o vypnutí demo režimu. 24

25 PŘÍZNAK: Displeje konzoly nefungují dobře a. Vyjměte klíč z konzoly a ODPOJTE ELEKTRICKOU ŠŇŮRU. Vyberte pět 3/4 "Tek šroubů č. 8 (14). Opatrně vytočte příklop motoru (65). Najděte jazýček (52) a magnet (50) na levé straně kladky (49). Otočte kladku, dokud se magnet nevyrovná jazýčku. Zkontrolujte, zda je mezi magnetem a jazýčkem 3 mm mezera. V případě potřeby uvolněte ¾ "Tek šroub č. 8 (14), pomalu posuňte jazýček a poté šroub znovu utáhněte. Znovu připevněte příklop motoru (Není zobrazen) pomocí 3/4 "šroubů č. 8 (ne jsou zobrazeny) a spusťte běžící pás na několik minut a zkontrolujte, zda jsou údaje o rychlosti správně. PŘÍZNAK: Sklon běžící pásu se nemění správně a. Podržte tlačítko "Stop" (Zastavit) a tlačítko zvýšení rychlosti, vložte klíč do konzoly, a potom uvolněte tlačítko "Stop" (Zastavit) a tlačítko zvýšení rychlosti. Stiskněte tlačítko "Stop" (Zastavit), a potom stiskněte tlačítko zvýšení nebo snížení sklonu. Běžící pás se automaticky zvedne do nejvyšší úrovně sklonu, a pak se vrátí do minimální úrovně. Takto se systém sklonu znovu kalibrovat. Pokud system sklonu nezačne kalibrovat, znovu stiskněte tlačítko "Stop" (Zastavit), a poté znovu stiskněte tlačítko zvýšení nebo snížení sklonu. Když je system sklonu kalibrován, vyjměte klíč z konzoly. PŘÍZNAK: Pás se zpomalí, když se na něm kráčí a. Pokud potřebujete prodlužovací šňůru, použití pouze 3- vodičovou, s kalibrem 14 (1 mm2), která není delší než 1,5 m. 25

26 b. Pokud je pás příliš utažen, výkon běžící pásu se může snížit a pás se může poškodit. Vyberte klíč a ODPOJTE ELEKTRICKOU ŠŇŮRU. Pomocí šestihranného klíče otočte oba šrouby na válci napínací kladky pásu proti směru hodinových ručiček o 1 otočení. Když je pás správně napnutý, musíte vědět zvednout každý konec pásu o 5-7 cm z plošiny. Dávejte pozor na to, aby byl pás vycentrován. Poté zapojte elektrickou šňůru, vložte klíč a spusťte běžící pás na několik minut. Postup opakujte, dokud pás nebude správně napnutý. Šrouby válce napínací kladky pásu c. Běžící pás je natřen vysoce výkonným mazivem. DŮLEŽITÉ: Nikdy neaplikujte silikonový sprej ani jiné látky na pás nebo plošinu, pokud nedostanete takový pokyn od autorizovaného servisního technika. Takové látky mohou poškodit pás a zapříčinit jeho nadměrné opotřebení. Pokud si myslíte, že pás potřebuje více maziva, podívejte si přední obal tohoto návodu. d. Pokud pás zpomalí, když se na něm kráčí, viz přední obal tohoto návodu. PŘÍZNAK: Pás není vycentrován mezi držáky na chodidla DŮLEŽITÉ: Pokud se pás otírá o držáky na chodidla, může se poškodit. a. Nejprve vyjměte klíč a ODPOJTE ELEKTRICKOU ŠŇŮRU. Jestliže se pás vychýlil doleva, použijte šestihranný klíč a otočte šroub levého válce napínací kladky pásu ve směru hodinových ručiček o 1 otočení; pokud se pás vychýlil doprava, otočte šroub levého válce proti směru hodinových ručiček o 1 otočení. Dávejte pozor, abyste příliš nenapli pás. Poté zapojte elektrickou šňůru, vložte klíč a spusťte běžící pás na několik minut. Opakujte, dokud pás nebude vycentrován. PŘÍZNAK: Pás se sklouzne, když se na něm kráčí a. Nejprve vyjměte klíč a ODPOJTE ELEKTRICKOU ŠŇŮRU. Pomocí šestihranného klíče otočte oba šrouby na válci napínací kladky pásu v směru hodinových ručiček o 1 otočení. Když je pás správně napnutý, musíte vědět zvednout každý konec pásu o 5-7 cm z plošiny. Dávejte pozor na to, aby byl pás vycentrován. Poté zapojte elektrickou šňůru, vložte klíč a opatrně kráčejte na pásu několik minut. Postup opakujte, dokud pás nebude správně napnutý. 26

27 PŘÍZNAK: Na displeji konzole jsou čáry a. Pokud se na displeji konzoly zobrazí čáry, podívejte si část INFORMAČNÍ REŽIM na str. 21 a nastavte úroveň kontrastu displeje. 27

28 POKYNY K CVIČENÍ UPOZORNĚNÍ: Před tohoto nebo jakéhokoliv cvičebního progra- mu se poraďte se svým lékařem. Je to důležité hlavně u osob starších 35 let nebo u osob s existujícími zdravotními problémy. Senzor pulsu není medicínským zařízením. Přesnost údajů o srdeční frekvenci může ovlivňovat řada faktorů. Senzor pulsu slouží pouze jako pomůcka při cvičení na obecných né určení trendů srdeční frekvence. Tyto pokyny vám pomohou naplánovat si cvičební program. Podrobné informace o cvičeních získáte v renomované literatuře nebo se zeptejte svého lékařem ra. Pro úspěšný výsledek je důležitá i správná výživa a adekvátní odpočinek. INTENZITA CVIČENÍ Ať už je vaším cílem spálení kalorií nebo posílení kardiovaskulárního systému, klíčem k dosažení výsledku je správná intenzita cvičení. Jako pomůcku pro nalezení správné úrovně intenzity můžete použít srdeční frekvenci. V dolní tabulce jsou zobrazeny doporučené srdeční frekvence pro spalování tuků a cvičení aerobiku. Chcete-li najít správnou intenzitu cvičení, vyhledejte na spodku tabulky svůj věk (věk je zaokrouhlen na nej- bližších deset let). Uvedené tři čísla nad hranicí vašeho věku definují vaši "zónu trénování". Nejnižší číslo je srdeční frekvence pro spalování tuků, střední číslo je srdeční frekvence pro maximální spalování tuků a nejvyšší číslo je srdeční frekvence pro cvičení aerobiku. Spalování tuků-chcete-li úspěšně hubnout, musíte cvičit na nejnižší úrovni intenzity během delšího časového období. Během několika prvních minut cvičení používá vaše tělo jako energii calorie z uhlohydrátů. Pouze během několika prvních minut cvičení používá vaše tělo energii uloženou v tucích. Pokud je vaším cílem spalovat tuky, nastavte si intenzitu cvičení, dokud nebude vaše srdeční frekvence na nejnižším čísle ve vaší zóně trénování. Pro maximální spalování tuků cvičte tak, aby byla vaše srdeční frekvence přibližně uprostřed tréninkové zóny. Cvičení aerobiku-li vaším cílem posílení kardiovaskulárního systému, musíte provádět cvičení aerobiku, které představuje aktivitu s největší spotřebou kyslíku během delšího časového období. Při cvičení aerobiku nastavte intenzitu cvičení tak, aby byla vaše srdeční frekvence přibližně na úrovni nejvyššího čísla ve vaší tréninkové zóně. POKYNY K CVIČENÍ Rozcvička-začněte se strečinkem a lehčím cvičením po dobu 5 až 10 minut. Jako příprava na cvičení se při rozcvičce zvýší vaše tělesná teplota, srdeční frek- vence a krevní oběh. Cvičení v tréninkové zóně-cvičte 20 až 30 minut tak, aby byla vaše srdeční frekvence v rámci vaší tréninkové zóny. (Během prvních několika týdnů programu cvičení neudržujte srdeční frekvenci v 28

29 tréninkové zóně déle než 20 minut.) Během cvičení pravidelně a zhluboka dýchejte a nikdy nezadržujte dech. Uvolnění-Ukončete 5 až 10 minutami strečinku. Strečink zvyšuje pružnost svalů a pomáhá předcházet problémům po cvičení. FREKVENCE CVIČENÍ K udržení nebo zlepšení kondice cvičte tři ze cvičení každý týden, přičemž mezi cvičeními si nechte alespoň jeden volný den. Po několika měsících pra- videlné cvičení můžete cvičit až pět cvičení každý týden. Klíčem k úspěchu je, aby se cvičení stalo pravidelnou a příjemnou součástí vašeho každodenního života. TRÉNINKOVÉ RADY Každý trénink by měl obsahovat následující fáze: Zahřívací fáze, která se skládá z pěti až deseti minut natahovacích a lehkých zahřívacích cvičení. Správná zahřívací fáze zvýší tělesnou teplotu, tepovou frekvenci a připraví tím tělo a oběhový systém na následující trénink. Ohřátí: Zahřátím (rozcvičením) připravíte vaše klouby a svaly na potřebnou aktivitu. Můžete to realizovat během, poskoky... Natahování: Zadní část stehen, oblast pasu, přední část stehen, vnitřní část stehen, lýtko, vaziva kotníku, kolenabedrového kloubu, trupu a paží. Před cvičením je třeba se natáhnout: - Aby se připravily klouby pro pohyb - Aby se prodloužil rozsah pohybu svalů - Abyste pomohli předejít zranění Stejně po skončení cvičení je třeba se natáhnout: - Aby se svaly uvolnily - Aby se snížila bolestivost Jak se natahovat: - Sval natahujte, dokud pocítíte mírné napětí. V této poloze vytrvejte sekund. Uvolněte na chvíli a pak znovu natáhněte sval, ale o něco s větším rozsahem na dalších sekund. - Při natahování nesmíte cítit bolest. Pokud je natažení bolestivé, zmírníte rozsah natažení minutové cvičení, při kterém se Vaše tepová frekvence pohybuje v předem zvolené oblasti. V prvních týdnech by tréninková jednotka neměla přesáhnout 20 minut. Fáze chladnutí, která sestává z 5-10 minut protahovacích cvičení. Tato cvičení zvyšují flexibilitu svalstva a 29

30 účinkují proti případným potréninkovým potížím. SEZNAM ČÁSTÍ Model č. NETL R0513A Č. K. Ks Popis Č. Klíče Ks Popis /2 "šroub č Spona jazýčku /4 "šroub č Jazýček 3 1 Štítek s varováním: 53 1 Skladovací západka 4 4 5/16 "x 3/4" šroub 54 1 Hnací motor 5 4 Hvězdicová podložka č Pás motoru 6 2 1/2 "matice 56 1 Rám 7 6 3/8 "x 2 1/4" šroub 57 1 Levá zadní nožička 8 4 3/8 "x 1 1/4" šroub 58 1 Koncový kryt rámu 9 4 3/4 "šroub č Gumová podložka /2 "stříbrná šroub č Pravý držák na chodidlo /16 "hvězdicová podložka 61 1 Válec napínací kladky pásu /8 "matice 62 1 Konec rámu /8 "hvězdicová podložka /2 "strojní šrouby č /4 "Tek šroub č Základna konzole /4 "x 2 1/2" šroub 65 1 Příklop motoru /8 "x 1 1/2" šroub 66 1 Akcent příklopu /8 "x 1 1/4" šroub kola 67 2 Rozpěra rámu sklonu /4 "šroub č Spona příklopu /16 "šroub č Motor sklonu /16 "šroub motoru 70 1 Rám sklonu /8 "kolík 71 2 Rozpěra rámu /8 "x 1" šroub 72 1 Ovladač /16 "x 1 3/4" osazena šroub 73 1 Deska ovladače /4 "x 1 3/4" šroub 74 2 Sloupek příklopu "šroub č Spínač /2 "šroub č Elektrická šňůra 27 1 Pravý podnos 77 2 Průchodka /16 "x 2 3/4" šroub 78 1 Šachta podvozku /8 "x 2" šroub se 6hr. hlavou 79 1 Levé držadlo /16 "plochá podložka /4 "Tek šroub s houbovou hlavou č /4 "šrouby s houbovo.hl. č Kabel podpěry 32 2 Rozpěra motoru sklonu 82 1 Levý kryt základny /8 "pojistná matice 83 1 Pravý kryt základny /16 "matice 84 1 Vnitřní kryt pravého držáku /4 "hvězdicová podložka 85 1 Vnitřní kryt levého držáku 36 1 Levý podnos 86 2 Držák /8 "šroub č Vnější kryt levé podpěry 38 8 Vrchní část izolátoru 88 1 Vnitřní kryt levé podpěry 39 8 Izolátor 89 1 Levá podpěra 40 8 Spodní část izolátoru 90 1 Pravá podpěra 41 8 Pružina izolátoru 91 2 Štítek s varováním: 42 1 Levý držák na chodidlo 92 4 Podložka základny 43 1 Štítek s upozorněním 93 1 Tyč na měření tepu 44 1 Plošina 94 1 Základna 45 1 Pás 95 1 Vnitřní kryt pravé podpěry 46 2 Vodilo pásu 96 1 Vnější kryt pravé podpěry 47 1 Pravá zadní nožička 97 2 Kolo 48 4 Úchytka kabelu 98 1 Klíč / spona 49 1 Hnací válec / kladka 99 2 Úchytka kabelu 50 1 Magnet /4 "x 1 1/2" šroub 30

31 Č. K. Ks Popis Č. Klíče Ks Popis Zarážka sklonu Hvězdicová podložka č Upínač konzole Objímka Konzola Pouzdro motoru Rám konzoly Matice č Zemnící kabel konzoly /4 "strojová šroub č Pravý držák Držák elektroniky Hrudní pás Filtr Hrudní snímač Izolátor motoru Držák uzemnění * - Návod k použití Poznámka: Specifikace podléhají změnám bez upozornění. Informace o objednávání náhradních dílů naleznete na zadní straně tohoto návodu. * Tyto části nejsou zobrazeny. 31

32 NÁKRES A 32

33 NÁKRES B 33

34 NÁKRES C 34

35 NÁKRES D Všechna práva vyhrazena. 35

36 NNordicTrack E7 OBJEDNÁVKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ Pokud si chcete objednat náhradní díly, podívejte se na přední stranu tohoto návodu. Abychom Vám mohli pomoct, než se na nás obrátíte, nachystejte si tyto infrmace: - Číslo modelu a výrobní číslo výrobku (podívejte se na přední stranu našeho návodu) - Název výrobku (podívejte se na přední stranu našeho návodu) - Číslo klíče a označení náhradního dílu (dílů) (Podívejte se na SEZNAM ČÁSTÍ A PODROBNÝ NÁKRES v zadní části tohoto návodu) INFORMACE O RECYKLACI Tento elektronický výrobek se nesmí likvidovat s komunálním odpadem. Podle zákona se musí tento výrobek, kvůli ochraně životního prostředí, po uplynutí své životnosti recyklovat. Využijte prosím recyklační sběrny ve vaší oblasti, které jsou oprávněny vykonávat sběr tohoto typu odpadu. Pomůžete tím ochránit přírodní zdroje a zlepšit evropské standard ochrany životního prostředí. Pokud potřebujete vice informací o bezpečném a správném způsobu likvidace, kontaktujte místní úřady nebo prodejnu, kde jste si tento výrobek zakoupili. 36

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky. www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Model č. NTIVEX71014.0 Výrobní č.: Štítek s výrobním č.

NÁVOD K POUŽITÍ OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky. www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Model č. NTIVEX71014.0 Výrobní č.: Štítek s výrobním č. Model č. NTIVEX704.0 Výrobní č.: NÁVOD K POUŽITÍ Štítek s výrobním č. Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte: Česká republika

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Uživatelský manuál POZOR! Před použitím zařízení si přečtěte pozorně všechny instrukce v tomto manuálu. Manuál uschovejte. www.fit-pro.

Uživatelský manuál POZOR! Před použitím zařízení si přečtěte pozorně všechny instrukce v tomto manuálu. Manuál uschovejte. www.fit-pro. Model No. PFEX01311.2 Serial No. Poznačte si sem sériové číslo vašeho stroje. Uživatelský manuál Sériové číslo POZOR! Před použitím zařízení si přečtěte pozorně všechny instrukce v tomto manuálu. Manuál

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NTEVEX73910.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NTEVEX73910.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NTEVEX73910.1 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem (pod rámem) MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL14714.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL14714.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL474. Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených dílů

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ

CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ CARDIO GYM NÁVOD K POUŽITÍ DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ TOHOTO VÝROBKU. Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte dalšímu uživateli,

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NTEVEL79908.4 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MÁTE OTÁZKY? POZOR. Model č. NTEVEL79908.4 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NTEVEL79908.4 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem (pod rámem) MÁTE OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících dílů

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4

Manuál k monitorům. Concept2 monitory PM3 & PM4 Manuál k monitorům Concept2 monitory PM3 & PM4 Monitor (PM) Tyto jednotlivá tlačítka Vám umožní: Vybrat si z menu Nastavit si trénink, datum nebo čas Umožní Vám náhled různých displejů v průběhu veslování

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

105SLPlus Stručná referenční příručka

105SLPlus Stručná referenční příručka 05SLPlus Stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Komponenty tiskárny Obrázek zobrazuje komponenty

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NTEVEL99812.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NTEVEL99812.1 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NTEVEL99812.1 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Magnetický bicykel číslo výrobku: 1278 CZ:

Magnetický bicykel číslo výrobku: 1278 CZ: Magnetický bicykel číslo výrobku: 1278 CZ: NÁVOD NA POUŽITÍ Důležité: Přečtěte si pozorně všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uschovejte tento návod pro budoucí použití. Technické udaje tohoto

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

Návod na použití. IN 1794 insportline Twist Stepper Big

Návod na použití. IN 1794 insportline Twist Stepper Big Návod na použití IN 1794 insportline Twist Stepper Big OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.... 2 POPIS PRODUKTU.... 3 ÚPRAVA PNUTÍ......3 INSTRUKCE PRO GUMOVÁ TÁHLA....4 INSTRUKCE PRO POSUVNÉ PEDÁLY...5

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití

cyklo trenažér ALPHA Návod na použití cyklo trenažér ALPHA Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č.

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č. Č. modelu: PFIVEL857. Výrobní č. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Napište výrobní číslo do předchozího políčka. Štítek se sériovým číslem OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL30914.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZOR ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Model č. NETL30914.0 Sériové číslo. Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. Model č. NETL30914.0 Sériové číslo Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek se sériovým číslem ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů, chybějících nebo poškozených

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

EasyFit. OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. by WESLO. Model č 10WWLIVEL63010.0 Výrobní č.

EasyFit. OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. by WESLO. Model č 10WWLIVEL63010.0 Výrobní č. by WESLO EasyFit. by WESLO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model č 0WWLIVEL6300.0 Výrobní č. Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více