USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul."

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluven: MUDr. Hn Dvořáková Progrm: 1. Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s ždteli pí xxxxxxx xxxxxxxxx p. xxxxxxxx xxxxxxxxx. 2. Projednání záměru společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. podt projekt Pořízení elektromobilů PRO-SEN RK. 3. Schválení uzvření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou n provedení prcí II. etp výměny střešní krytiny střešních oken n objektu čp. 100, ulice Úzká v Rychnově nd Kněžnou s p. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 4. Schválení dotce Společnosti přátel žehu, Prh dle Progrmu n podporu mteriálního vybvení nestátních neziskových orgnizcí v Rychnově nd Kněžnou pro rok 2016 související Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst. 5. Projednání poskytnutí individuální dotce ZO Českého zhrádkářského svzu č. 1, Rychnov n. Kn. 6. Souhls s konáním 6. ročníku cyklistických závodů Dvouhodinovk dvojic 2016 dne pod záštitou Cycling tem Rychnov nd Kněžnou, Rychnov n. Kn. 7. Souhls s konáním závodů n BNX, MTB kolech sktebordech dne v reálu skteprku v Rychnově n. Kn. 8. Schválení výpůjčky budovy n p.p.č. 788 (zámecké jízdárny) v k.ú. Rychnov n. Kn. Královéhrdeckému krji, Hrdec Králové ve dnech z účelem Prezentce středních škol změstnvtelů 2016 pořádné Krjskou hospodářskou komorou Královéhrdeckého krje. 9. Zrušení usnesení RM č. 330/2016 ze dne schválení Nájemní smlouvy n užívání prostor v čp. 694, Plckého ul., Rychnov n. Kn. se Všeobecnou zdrvotní pojišťovnou ČR, Prh. 10. Schválení propchtování části p.p.č. 3553, části p.p.č části p.p.č v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn., části p.p.č. 3093, části p.p.č části p.p.č v k.ú. Litohrdy, části p.p.č části p.p.č v k.ú. Pnská Hbrová společnosti FYTO spol. s r. o., Lukvice. 11. Schválení uzvření pchtovní smlouvy o zemědělském pchtu pozemků p.č. 5342, 2417/407, 2417/ v k.ú. Rychnov n. Kn. části p.p.č p.p.č v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. se společností ZEA Rychnovsko.s., Jvornice. 12. Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku mlého rozshu Poskytování úklidových prcí v budově Společenského centr č.p. 1492, ul. Pnská, Rychnov n. Kn. 13. Schválení výpůjčky části p.p.č. 974/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. ve dnech z účelem

2 2 uspořádání zhájení výstvby Nízkokpcitního zřízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nd Kněžnou oslv 20. výročí poskytování sociálních služeb. 14. Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n kci Stvební úprvy změn užívání části nebytových prostor č.p. 1492, ul. Pnská, Rychnov n. Kn. s firmou MARHOLD.s., Prdubice. 15. Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n zprcování dokumentce provedení stvby fontány Mrgheritt v rámci stvby regenerce pěší zóny Hvlíčkovy ulice v Rychnově n. Kn. s Ing. rch. Frntiškem Křelinou, Hrdec Králové. 16. Schválení zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 116, 3005/1 3005/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti Tepelné hospodářství Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. 17. Schválení prominutí části pltby z nájem části p.p.č. 2981/18 v k.ú. Rychnov n. Kn. z r pí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z důvodu rekonstrukce chodníku v Jiráskově ulici v Rychnově n. Kn. 18. Schválení uzvření Dohody o úhrdě nákldů z posudek n stnovení obvyklé ceny předmětu prodeje se společností ČEZ Distribuce,.s., Děčín. 19. Schválení uzvření Dodtku č. 1 Smlouvy o dílo n zkázku Chodník podél silnice III/3211 Rychnov nd Kněžnou Lokot s firmou KENVI CZ s.r.o., Vmberk. 20. Schválení uzvření Dodtku č. 1 Smlouvy o dílo n zkázku Rekonstrukce místní komunikce Komenského ulice v Rychnově nd Kněžnou s firmou Dlžb Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto. 21. Zrušení usnesení RM č. 369/2016 ze dne schválení přidělení bytu v DPS v Rychnově n. Kn. 22. Schválení přidělení bytu v čp. 833, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. 23. Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku mlého rozshu Nová výstvb dřevníků pro č.p. 455, č.p. 521, Pelclovo nábřeží, Rychnov nd Kněžnou. 24. Vyhlášení výsledku veřejné zkázky n relizci stvby Nízkokpcitní zřízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nd Kněžnou stvební práce. 25. Oznámení o zhájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Liberk. 26. Projednání oznámení společnosti MARSH, s.r.o., Brno, že je připrven se profesionálně postrt o pojistná rizik měst Rychnov nd Kněžnou. 27. Projednání žádosti pí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí jednorázového příspěvku pro svého syn n pokrytí výdjů zájezdu do Londýn jižní Anglie pořádného ZŠ Msrykov, Rychnov n. Kn. v termínu Opětovné projednání nbídky p. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx prodeje pečeti měst Rychnov nd Kněžnou z roku 1628 n zákldě obdrženého ocenění pečeti nákupní komisí Státního oblstního rchivu v Zámrsku zprcovného n zákldě usnesení RM č. 377/2016 ze dne Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 14:00 hodin strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1.: Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s ždteli pí xxxxxxx xxxxxxxxx p. xxxxxxxx xxxxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 413/2016 schvluje prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. N

3 3 Drhách, Rychnov n. Kn. pro pní xxxxxx xxxxxxxxx pn xxxxxxx xxxxxxxx n dobu určitou od do K bodu č.2.: Projednání záměru společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. podt projekt Pořízení elektromobilů PRO-SEN RK. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 414/2016 I. vzl n vědomí záměr společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., N Drhách 1595, Rychnov n. Kn. podt projekt s názvem Pořízení elektromobilů PRO-SEN RK do 30. výzvy Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených loklitách vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1. strostu měst podpisem souhlsného stnovisk s projektem společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., N Drhách 1595, Rychnov n. Kn. s názvem Pořízení elektromobilů PRO-SEN RK z dotce 30. výzvy IROP Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených loklitách Ministerstv pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1. K bodu č.3.: Schválení uzvření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou n provedení prcí II. etp výměny střešní krytiny střešních oken n objektu čp. 100, ulice Úzká v Rychnově nd Kněžnou s p. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 415/2016 I. schvluje uzvření Veřejnoprávní smlouvy číslo VPS/137/2016 o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou n provedení prcí II. etp výměny střešní krytiny střešních oken n objektu čp. 100, ulice Úzká v Rychnově nd Kněžnou s pnem xxxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dle předloženého návrhu. strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy.

4 4 K bodu č.4.: Schválení dotce Společnosti přátel žehu, Prh dle Progrmu n podporu mteriálního vybvení nestátních neziskových orgnizcí v Rychnově nd Kněžnou pro rok 2016 související Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Mgr. Drejslové. Nebyly žádné USNESENO č. 416/2016 schvluje 1. poskytnutí dotce Společnosti přátel žehu, Revoluční 1546/24, Nové Město, Prh, IČ: ve výši 1.000,-- Kč n rok 2016 dle vyhlášeného Progrmu n podporu mteriálního vybvení nestátních neziskových orgnizcí v Rychnově nd Kněžnou pro rok uzvření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou se Společností přátel žehu, Revoluční 1546/24, Nové Město, Prh, IČ: , dle předloženého návrhu. K bodu č.5.: Projednání poskytnutí individuální dotce ZO Českého zhrádkářského svzu č. 1, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Mgr. Drejslové. Místostrostk Mgr. Drejslová seznámil rdní se žádostí ZO Českého zhrádkářského svzu č. 1, Rychnov n. Kn. stnoviskem výboru pro volnočsové ktivity, který nedoporučuje ZM ke schválení poskytnutí individuální dotce ZO Českého zhrádkářského svzu č. 1, Rychnov n. Kn. ve výši ,-- Kč n výměnu oken v domě zhrádkářů čp. 84 n Poláčkově náměstí v Rychnově n. Kn., kterou by byl uhrzen rozdíl mezi cenou z nvrhovnými plstovými okny cenou z pmátkáři poždovnými dřevěnými euro okny. Po diskusi k doručené žádosti o poskytnutí finnčního příspěvku se rdní rozhodli hlsovt o níže uvedeném kompromisním návrhu n usnesení. RM projednl doporučuje ZM ke schválení poskytnutí individuální dotce ve výši ,-- Kč ZO Českého zhrádkářského svzu č. 1, Poláčkovo nám. 84, Rychnov n. Kn., IČ: pro, 3 proti (místostrostk Mgr. Drejslová, Mgr. Štrégl, Mgr. Jehličk) Návrh n usnesení nebyl přijt. K bodu č.6.: Souhls s konáním 6. ročníku cyklistických závodů Dvouhodinovk dvojic 2016 dne pod záštitou Cycling tem Rychnov nd Kněžnou, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 417/2016 souhlsí 1. s konáním 6. ročníku cyklistických závodů Dvouhodinovk dvojic 2016 dne pod záštitou Cycling tem Rychnov nd Kněžnou, Rychnov n. Kn.

5 5 2. s poskytnutím p.p.č. 2232/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. (hřiště přilehlá louk nproti resturci U Mřenky ), kde proběhnou doprovodné kce spojené s výše uvedeným závodem dne K bodu č.7.: Souhls s konáním závodů n BNX, MTB kolech sktebordech dne v reálu skteprku v Rychnově n. Kn. USNESENO č. 418/2016 I. vzl n vědomí konání sportovní kce - závody n BNX, MTB kolech sktebordech dne od 9:00 hod. do 19:00 hod. v reálu skteprku v Rychnově n. Kn. orgnizovné pnem Dmiánem Kosem, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dle předložené žádosti ze dne II. souhlsí s poskytnutím části p.p.č. 920/47 v k.ú. Rychnov n. Kn. (trvntá ploch před reálem skteprku) pro zjištění zázemí výše uvedené sportovní kce dne pod záštitou pn Dmián Kos. K bodu č.8.: Schválení výpůjčky budovy n p.p.č. 788 (zámecké jízdárny) v k.ú. Rychnov n. Kn. Královéhrdeckému krji, Hrdec Králové ve dnech z účelem Prezentce středních škol změstnvtelů 2016 pořádné Krjskou hospodářskou komorou Královéhrdeckého krje. USNESENO č. 419/2016 schvluje výpůjčku budovy n p.p.č. 788 (zámecké jízdárny) v obci k.ú. Rychnov n. Kn. Královéhrdeckému krji, Hrdec Králové ve dnech z účelem Prezentce středních škol změstnvtelů 2016, dle předložené žádosti pořdtele Krjské hospodářské komory Královéhrdeckého krje ze dne K bodu č.9.: Zrušení usnesení RM č. 330/2016 ze dne schválení Nájemní smlouvy n užívání prostor v čp. 694, Plckého ul., Rychnov n. Kn. se Všeobecnou zdrvotní pojišťovnou ČR, Prh.

6 6 USNESENO č. 420/2016 I. ruší usnesení RM č. 330/2016 ze dne II. schvluje Nájemní smlouvu od Všeobecné zdrvotní pojišťovny České republiky, se sídlem Orlická 2020/4, Prh 3 pro Město Rychnov nd Kněžnou n prostory ncházející se v NP domu čp. 694 n st.p.č. 133/1 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. (Plckého ul.) o celkové výměře 180,45 m 2 pro zjištění činnosti Klubu seniorů Rychnov nd Kněžnou s účinností od , dle předloženého návrhu. K bodu č.10.: Schválení propchtování části p.p.č. 3553, části p.p.č části p.p.č v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn., části p.p.č. 3093, části p.p.č části p.p.č v k.ú. Litohrdy, části p.p.č části p.p.č v k.ú. Pnská Hbrová společnosti FYTO spol. s r. o., Lukvice. USNESENO č. 421/2016 schvluje propchtování části p.p.č o výměře 0,3160 h, části p.p.č o výměře 0,0135 h části p.p.č o výměře 0,087 h, ncházejících se v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn., části p.p.č o výměře 0,0081 h, části p.p.č o výměře 0,1701 h části p.p.č o výměře 0,0176 h, ncházejících se v k.ú. Litohrdy, části p.p.č o výměře 0,1277 h části p.p.č o výměře 0,0177 h, ncházejících se v k.ú. Pnská Hbrová, vše společnosti FYTO spol. s r. o., se sídlem Lukvice 81 z účelem zemědělského obhospodřování. Pcht bude n dobu určitou od do , výše ročního pchtovného 800,-- Kč/h K bodu č.11.: Schválení uzvření pchtovní smlouvy o zemědělském pchtu pozemků p.č. 5342, 2417/407, 2417/ v k.ú. Rychnov n. Kn. části p.p.č p.p.č v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. se společností ZEA Rychnovsko.s., Jvornice.

7 7 USNESENO č. 422/2016 schvluje 1. uzvření pchtovní smlouvy o zemědělském pchtu p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. mezi městem Rychnov nd Kněžnou jko propchtovtelem společností ZEA Rychnovsko.s., se sídlem Jvornice 354 jko pchtýřem. Pcht bude n dobu určitou od do , pozemek bude užíván k zemědělské výrobě, pchtovné z celou dobu trvání pchtu ve výši 2.220,-- Kč. 2. uzvření pchtovní smlouvy o zemědělském pchtu p.p.č. 2417/407 p.p.č. 2417/408 v k.ú. Rychnov n. Kn. mezi městem Rychnov nd Kněžnou jko propchtovtelem společností ZEA Rychnovsko.s., se sídlem Jvornice 354 jko pchtýřem. Pcht bude n dobu určitou od do , pozemky budou užívány k zemědělské výrobě, pchtovné z celou dobu trvání pchtu ve výši 1.077,-- Kč. 3. uzvření pchtovní smlouvy o zemědělském pchtu části p.p.č o výměře 0,1600 h v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. mezi městem Rychnov nd Kněžnou jko propchtovtelem společností ZEA Rychnovsko.s., se sídlem Jvornice 354 jko pchtýřem. Pcht bude n dobu určitou od do , pozemek bude užíván k zemědělské výrobě, pchtovné z celou dobu trvání pchtu ve výši 96,-- Kč. 4. uzvření pchtovní smlouvy o zemědělském pchtu p.p.č v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. mezi městem Rychnov nd Kněžnou jko propchtovtelem společností ZEA Rychnovsko.s., se sídlem Jvornice 354 jko pchtýřem. Pcht bude n dobu určitou od do , pozemky budou užívány k zemědělské výrobě, pchtovné z celou dobu trvání pchtu ve výši 434,-- Kč. K bodu č.12.: Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku mlého rozshu Poskytování úklidových prcí v budově Společenského centr č.p. 1492, ul. Pnská, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 423/2016 I. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek n veřejnou zkázku mlého rozshu s názvem Poskytování úklidových prcí v budobě Společenského centr č.p. 1492, ulice Pnská, Rychnov nd Kněžnou vítězem poptávkového řízení firmu FORCORP GROUP s.r.o., Hmerská 812, Olomouc Holice, IČ:

8 8 strostu měst podpisem Smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. K bodu č.13.: Schválení výpůjčky části p.p.č. 974/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. ve dnech z účelem uspořádání zhájení výstvby Nízkokpcitního zřízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nd Kněžnou oslv 20. výročí poskytování sociálních služeb. USNESENO č. 424/2016 schvluje výpůjčku části p.p.č. 974/1 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. ve dnech z účelem uspořádání zhájení výstvby Nízkokpcitního zřízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nd Kněžnou oslv 20. výročí poskytování sociálních služeb. K bodu č.14.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n kci Stvební úprvy změn užívání části nebytových prostor č.p. 1492, ul. Pnská, Rychnov n. Kn. s firmou MARHOLD.s., Prdubice. USNESENO č. 425/2016 I. schvluje uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n kci Stvební úprvy změn užívání části nebytových prostor č.p. 1492, ul. Pnská, Rychnov n. Kn. s firmou MARHOLD.s., Jiráskov 169, Prdubice, dle předloženého návrhu. strostu měst podpisem výše uvedeného dodtku. K bodu č.15.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n zprcování dokumentce provedení stvby fontány Mrgheritt v rámci stvby regenerce pěší zóny Hvlíčkovy ulice v Rychnově n. Kn. s Ing. rch. Frntiškem Křelinou, Hrdec Králové.

9 USNESENO č. 426/2016 I. schvluje 9 uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n zprcování dokumentce provedení stvby fontány Mrgheritt v rámci stvby regenerce pěší zóny Hvlíčkovy ulice v Rychnově n. Kn. s Ing. rch. Frntiškem Křelinou, se sídlem N Jezírkách 305, Hrdec Králové, dle předloženého návrhu. strostu měst podpisem výše uvedeného dodtku. K bodu č.16.: Schválení zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 116, 3005/1 3005/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti Tepelné hospodářství Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. USNESENO č. 427/2016 I. schvluje zřízení věcného břemene služebnosti k pozemkům p.č. 116, 3005/1 3005/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti Tepelné hospodářství Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., se sídlem Mírová 1411, Rychnov n. Kn., spočívjící v právu umístění, zřízení, provozování, údržby, oprv úprv zřízení teplovodního potrubí v rozshu dle geometrického plánu č /2016 ze dne Věcné břemeno bude zřízeno bezúpltně. strostu měst podpisem Smlouvy o zřízení práv věcného břemene. K bodu č.17.: Schválení prominutí části pltby z nájem části p.p.č. 2981/18 v k.ú. Rychnov n. Kn. z r pí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z důvodu rekonstrukce chodníku v Jiráskově ulici v Rychnově n. Kn. USNESENO č. 428/2016 I. vzl n vědomí

10 10 žádost pní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx o snížení úhrdy z nájem části p.p.č. 2981/18 o výměře 24 m 2 ncházející se v obci k.ú. Rychnov n. Kn. využívné pro letní stolování před brem Billird club z důvodu rekonstrukce chodníku v Jiráskově ulici v Rychnově n. Kn. o částku 602,-- Kč. II. schvluje prominutí pltby ve výši 602,-- Kč z nájem pozemku n rok 2016 v Rychnově n. Kn. v ulici Jiráskov u čp. 849 pní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z důvodu rekonstrukce chodníku v Jiráskově ulici v Rychnově n. Kn. K bodu č.18.: Schválení uzvření Dohody o úhrdě nákldů z posudek n stnovení obvyklé ceny předmětu prodeje se společností ČEZ Distribuce,.s., Děčín. USNESENO č. 429/2016 schvluje uzvření Dohody o úhrdě nákldů z posudek n stnovení obvyklé ceny předmětu prodeje se společností ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 (prodej schválen usnesením ZM č. 55/2016 ze dne ). K bodu č.19.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 Smlouvy o dílo n zkázku Chodník podél silnice III/3211 Rychnov nd Kněžnou Lokot s firmou KENVI CZ s.r.o., Vmberk. USNESENO č. 430/2016 I. schvluje uzvření Dodtku č. 1 Smlouvy o dílo n zkázku Chodník podél silnice III/3211 Rychnov nd Kněžnou Lokot z účelem prodloužení termínu dokončení díl zdůvodněným v předložené žádosti s firmou KENVI CZ s.r.o., se sídlem Popluží 936, Vmberk, dle předloženého návrhu. strostu měst podpisem výše uvedeného dodtku.

11 11 K bodu č.20.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 Smlouvy o dílo n zkázku Rekonstrukce místní komunikce Komenského ulice v Rychnově nd Kněžnou s firmou Dlžb Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto. USNESENO č. 431/2016 I. schvluje uzvření Dodtku č. 1 Smlouvy o dílo n zkázku Rekonstrukce místní komunikce Komenského ulice v Rychnově nd Kněžnou z účelem doložení méně více prcí n zhotoveném díle s firmou Dlžb Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Husov 437, Vysoké Mýto, dle předloženého návrhu. strostu měst podpisem výše uvedeného dodtku. K bodu č.21.: Zrušení usnesení RM č. 369/2016 ze dne schválení přidělení bytu v DPS v Rychnově n. Kn. USNESENO č. 432/2016 I. ruší usnesení RM č. 369/2016 ze dne II. schvluje v souldu s usnesením komise sociální ze dne o doplnění pořdníku n byty v DPS uzvření nájemní smlouvy n byt č. 311 o vel. 1+1 v čp. 1595, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s mnželi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. K bodu č.22.: Schválení přidělení bytu v čp. 833, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn.

12 12 USNESENO č. 433/2016 schvluje v souldu s usnesením komise sociální ze dne o doplnění pořdníku v rámci s Prvidly pro uzvírání smluv v sociálních bytech v mjetku měst (byty v čp ) uzvření nájemní smlouvy n byt č. 12 o vel. 0+1 v čp. 833, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pní xxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. K bodu č.23.: Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku mlého rozshu Nová výstvb dřevníků pro č.p. 455, č.p. 521, Pelclovo nábřeží, Rychnov nd Kněžnou. USNESENO č. 434/2016 I. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek n veřejnou zkázku mlého rozshu s názvem Nová výstvb dřevníků pro č.p. 455, č.p. 521, Pelclovo nábřeží, Rychnov nd Kněžnou vítězem poptávkového řízení firmu KERSON, s.r.o., Dobré 80, IČ: strostu měst podpisem Smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. K bodu č.24.: Vyhlášení výsledku veřejné zkázky n relizci stvby Nízkokpcitní zřízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nd Kněžnou stvební práce. Všichni rdní obdrželi kopii zprávy o posouzení hodnocení nbídek. Po seznámení se se zprávou se rdní rozhodli schválit n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek n veřejnou zkázku n relizci stvby Nízkokpcitní zřízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nd Kněžnou stvební práce vítězem firmu STATING s.r.o., se sídlem Prdubická 861/75, Hrdec Králové Kukleny, IČ: pověřit strostu měst podpisem Smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. USNESENO č. 435/2016 I. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek n veřejnou zkázku n relizci stvby Nízkokpcitní zřízení pro poskytování

13 13 sociálních služeb Rychnov nd Kněžnou stvební práce vítězem firmu STATING s.r.o., se sídlem Prdubická 861/75, Hrdec Králové Kukleny, IČ: strostu měst podpisem Smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. K bodu č.25.: Oznámení o zhájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Liberk. Strost seznámil rdní s písemným oznámením odboru výstvby životního prostředí. Nebyly žádné USNESENO č. 436/2016 vzl n vědomí Oznámení o zhájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Liberk. Návrh změny je vystven k veřejnému nhlédnutí v termínu od do K bodu č.26.: Projednání oznámení společnosti MARSH, s.r.o., Brno, že je připrven se profesionálně postrt o pojistná rizik měst Rychnov nd Kněžnou. Strost seznámil rdní s písemným oznámením společnosti MARSH, s.r.o., Brno. Po krátké diskusi se rdní rozhodli vzít n vědomí oznámení společnosti MARSH, s.r.o., Brno, že je připrven se profesionálně postrt o pojistná rizik měst Rychnov nd Kněžnou uložit strostovi měst vypst poptávkové řízení n zjištění pojistných služeb měst Rychnov nd Kněžnou, ve kterém budou osloveny k podání nbídky společnosti MARSH, s.r.o., Brno Eurovlley, s.r.o., Brno. USNESENO č. 437/2016 I. vzl n vědomí oznámení společnosti MARSH, s.r.o., Brno, že je připrven se profesionálně postrt o pojistná rizik měst Rychnov nd Kněžnou. II. ukládá strostovi měst vypst poptávkové řízení n zjištění pojistných služeb měst Rychnov nd Kněžnou, ve kterém budou osloveny k podání nbídky společnosti MARSH, s.r.o., Brno Eurovlley, s.r.o., Brno. K bodu č.27.: Projednání žádosti pí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí jednorázového příspěvku pro svého syn n pokrytí výdjů zájezdu do Londýn jižní Anglie pořádného ZŠ Msrykov, Rychnov n. Kn. v termínu

14 14 Strost seznámil rdní s písemnou žádostí pí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Vzhledem ke znčné rozdílnosti názorů rdních k této žádosti strost nvrhl rdním hlsovt o schválení poskytnutí finnčního dru ve výši 2.500,-- Kč pí xxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx jko částečného příspěvku n úhrdy ceny zájezdu pro syn do Londýn jižní Anglie pořádného Zákldní školou, Msrykov 563, Rychnov n. Kn. ve dnech USNESENO č. 438/2016 I. vzl n vědomí 4 pro, 2 proti (místostrostk Mgr. Drejslová, Mgr. Štrégl) žádost pní xxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí jednorázového příspěvku pro svého syn n pokrytí výdjů zájezdu do Londýn jižní Anglie pořádného ZŠ Msrykov, Rychnov n. Kn. v termínu II. schvluje poskytnutí finnčního dru ve výši 2.500,-- Kč pní xxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. jko částečného příspěvku n úhrdu ceny zájezdu pro syn do Londýn jižní Anglie pořádného Zákldní školou, Msrykov 563, Rychnov n. Kn. ve dnech K bodu č.28.: Opětovné projednání nbídky p. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx prodeje pečeti měst Rychnov nd Kněžnou z roku 1628 n zákldě obdrženého ocenění pečeti nákupní komisí Státního oblstního rchivu v Zámrsku zprcovného n zákldě usnesení RM č. 377/2016 ze dne Místostrostk Mgr. Drejslová seznámil rdní s písemným oceněním nbízené pečeti měst Rychnov nd Kněžnou zprcovným nákupní komisí Státního oblstního rchivu v Zámrsku. Po diskusi se rdní rozhodli vzhledem k tomu, že oceňovná pečeť není ojedinělým exemplářem, protože tytéž jsou dochovány i v rchivech mimo jiné i ve Státním okresním rchivu Rychnov nd Kněžnou včetně originálního pečetidl vzhledem k ocenění exempláře n 500,-- Kč, neschválit odkoupení pečeti měst Rychnov nd Kněžnou od p. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx do vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou z poždovnou cenu ,-- Kč ni jinou částku. USNESENO č. 439/2016 I. vzl n vědomí ocenění nbízené pečeti měst Rychnov nd Kněžnou pnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx zprcovné nákupní komisí Státního oblstního rchivu v Zámrsku ze dne II. neschvluje

15 15 odkoupení pečeti měst Rychnov nd Kněžnou od pn xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx do vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou z poždovnou cenu ,-- Kč ni jinou částku. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 15:15 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 26. září 2016 od 14:00 hodin. Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.10.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Mgr.

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.9.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.8.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.5.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Karel Štrégl Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.11.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická.

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.8.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá -

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20.1.2014 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 36. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 9.1.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1033/36 schvluje návrh drovcí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 7. října 2014

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 7. října 2014 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í ze 17. schůze rdy měst konné dne 7. říjn 2014 Usnesení

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více