Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015"

Transkript

1 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015

2 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Anna Füleová, Jana Zónová, Danuše Antošová Praha, říjen 2016 Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 404/12, Praha 1 ISBN

3 Obsah Úvod... 4 Kapitola 1: Infekce spojené s užíváním drog... 5 Virové hepatitidy... 6 Virová hepatitida A... 7 Virová hepatitida B...10 Virová hepatitida C...15 Virová hepatitida A, B a C v hl. m. Praze v letech Infekce virem lidské imunodeficience...19 Výskyt infekce HIV/AIDS v Česku a hl. m. Praze...19 Kapitola 2: Programy zaměřené na snižování zdravotních rizik (harm reduction)...22 Výměnný program stříkaček a jehel na území hl. m. Prahy...23 Závěry...24 Zkratky...26 Seznam tabulek...27 Seznam grafů...27 Zdroje dat a použitá odborná literatura...28

4 Úvod Vážení čtenáři, tato zpráva navazuje na Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen HSHMP ) každoročně vydávané publikace (období let ) s názvem Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v Praze. V oblasti monitorování drogové situace v Česku došlo v roce 2015 k zásadní změně. Zákonem o zdravotních službách (372/2011 Sb., v platném znění) byl zřízen Národní registr léčby uživatelů drog (dále jen NRLUD ), a jeho provoz byl spuštěn v březnu Správou NRLUD byl pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR ). 1 Jde o nový zdravotní registr, který slučuje předchozí sběr dat provozovaný hygienickou službou s již existujícím Národním registrem uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek. Z důvodů složitých technických převodů dat z různých zdrojů informačních systémů došlo k časové prodlevě a konečná data o léčbě uživatelů drog za rok 2015 nejsou k z NRLUD k dispozici. Předkládaná výroční zpráva se tedy z důvodu nedostupnosti kompletních dat zaměřuje pouze na zdravotní dopady u léčených uživatelů drog v pražské populaci. Konkrétně jde o mapování virových hepatitid a infekce virem lidské imunodeficience. Součástí této zprávy je taktéž informace o programech poskytujících služby ke snižování rizik spojených s užíváním drog. Předkládáme zde přehled výměn injekčního materiálů problémovým uživatelům drog na území hl. m. Prahy. Tato zpráva se nezabývá zdravotními komplikacemi tzv. intoxikacemi způsobenými užíváním nelegálních psychoaktivních látek v pražské populaci z důvodu nedostupnosti zdrojových dat. Informace o výskytu akutních předávkování a zdravotních komplikací v souvislosti s užitím drogy jsou zpracovány na národní úrovni v publikaci Zdravotní následky u uživatelů drog v České republice v roce Publikaci je možné bezplatně stáhnout na webových stránkách HSHMP, dostupné na: _2758_437_1.html V příštím roce bude naší snahou navázat na předchozí rozsáhlejší analýzu dat a poskytnout Vám tak opět souhrnné informace z monitorování indikátoru žádosti o léčbu v pražské populaci uživatelů drog. Autorský kolektiv 1 Národní registr léčby uživatelů drog, dostupné na: 4

5 Kapitola 1: Infekce spojené s užíváním drog 5

6 Virové hepatitidy Virové hepatitidy (dále jen VH ) jsou v oblasti drogové epidemiologie jedním z hlavních zdravotních indikátorů. Stejně jako v minulých letech evidované případy zejména u krví přenosných virových hepatitid mají souvislost s injekčním užíváním drog. Nejmarkantnějším je podíl intravenózních uživatelů drog (dále jen IUD ) na počtu případů virové hepatitidy C (dále jen VHC ), který v roce 2015 činil v hl. m. Praze více než 51% (graf 1), podíl IUD na počtu případů VHC v české populaci činí 58,9 %. Prezentovaná data jsou výstupem z registru hygienické služby (dále jen EPIDAT ), který slouží k evidenci a analýze infekčních onemocnění v české populaci. Rizikové chování uváděné v textu představuje přítomnost některého ze sociálně negativních jevů u nemocných osob s diagnózou VH, tj. užívání nelegálních psychoaktivních látek, nadměrné pití alkoholu, užívání těkavých látek, hraní hazardních her, bezdomovectví, nízká úroveň osobní hygieny apod. Graf 1: Podíl injekčních uživatelů drog (absolutní počet) na VH v hl. m. Praze v roce 2015 Zdroj: EPIDAT, Hygienická stanice hl. m. Prahy,

7 Virová hepatitida A U virové hepatitidy A (dále jen VHA ) převažuje způsob přenosu tzv. fekálně-orální cestou, toto infekční onemocnění je nazýváno nemoc nečistých rukou. Proti tomuto virovému zánětu jater se lze účinně chránit očkováním. Podíl injekčních uživatelů drog na výskytu VHA, jak vyplývá z dlouhodobého sledování hygienickou službou je nízký. Občasné zvýšení počtu IUD mezi hlášenými případy onemocnění VHA má souvislost také se sociálním a hygienickým zázemím uživatelů drog (výrazné navýšení počtu nemocných bylo např. z důvodu epidemie VHA v roce 2008, která propukla v hl. m. Praze v populaci uživatelů drog; v roce 2015 proběhla epidemie v Karlovarském kraji). V roce 2015 bylo v Česku nově nahlášeno 724 případů virové hepatitidy A, z toho 98 případů bylo mezi injekčními uživateli drog, tj. 13,5 % (v roce 2014 to bylo 673 případů, 48 případů mezi injekčními uživateli drog, tj. 7,1 %). Největší počet osob s diagnózou VHA mezi injekčními uživateli drog v Česku byl zaznamenán ve let. Podíl injekčních uživatelů drog mezi nemocnými VHA, byl ale nejvyšší ve let (27,5 %). V hl. m. Praze bylo ve stejném období evidováno celkem 74 případů VHA, z toho 2 případy byly diagnostikovány u injekčních uživatelů drog, tj. 2,7% podíl na VHA v hl. m. Praze. Oproti roku 2014 byl v roce 2015 zaznamenán výrazně nižší výskyt VHA v hl. m. Praze, a to až o 70,0 %. Mezi nemocnými VHA v hl. m. Praze je nejvíce případů zastoupeno ve kategorii let (tabulka 1). Injekční uživatele drog, kteří onemocněli VHA patří do kategorie let. 7

8 Tabulka 1 Virová hepatitida A v Česku a hl. m. Praze v roce 2015 počty osob podle věkových skupin Česko Hl. m. Praha Věková skupina Celkem nemocných Z toho s rizikovým chováním Z toho IUD Celkem nemocných Z toho s rizikovým chováním Z toho IUD 0 8 * * * * 1 * * * * * * * * 4 * * * * * * * * 10 * * * * * * * * 6 * * * * ,0 9 22, ,0 1 50, , , ,5 1 12, , , ,7 * * , , ,5 * * ,2 8 13, ,0 * * ,6 * * 5 * * * * ,8 * * 1 * * * * * * * * 1 * * * * Celkem , , ,1 2 2,7 Zdroj: EPIDAT, Hygienická stanice hl. m. Prahy,

9 Podíl injekčních uživatelů drog na výskytu VHA v Česku dle regionů Ve sledovaném období roku 2015 byl nejvyšší počet případů VHA zaznamenán v Karlovarském kraji, a to 274 nových případů (37,8 % z celého Česka). Z tohoto počtu 68 případů tvoří injekční uživatelé drog, tj. 24,8 % (zvýšený výskyt byl zaznamenán již v roce 2014 na Chebsku, a v roce 2015 došlo k rozšíření epidemie do dalších okresů kraje Sokolov, Karlovarsko). Druhé místo zaujímá Liberecký kraj, ve kterém bylo evidováno 91 případů VHA, přičemž 22 případů se vyskytlo mezi injekčními uživateli drog, tj. 24,2 %. Hl. m. Praha s počtem 74 nahlášených případů VHA zaujímá čtvrté místo, a na celkovém počtu všech nemocných VHA v Česku se podílí 10,2 %. Mezi nově diagnostikovanými VHA v hl. m. Praze jsou 2 injekční uživatelé drog, což představuje 2,7% podíl (tabulka 2). Tabulka 2 Virová hepatitida A v Česku v roce 2015 počty osob podle krajů Kraj Celkem IUD % Karlovarský ,8 Liberecký ,2 Ústecký ,3 Hl. m. Praha ,7 Středočeský ,7 Plzeňský ,3 Jihomoravský 27 * * Olomoucký 21 * * Královéhradecký ,8 Moravskoslezský 17 * * Jihočeský ,7 Pardubický 7 * * Zlínský 3 * * Vysočina * * * Celkem ,5 Zdroj: EPIDAT, Hygienická stanice hl. m. Prahy,

10 Virová hepatitida B Virová hepatitida B (dále jen VHB ) představuje spolu s VHC, pro které je nejčastější cestou přenosu šíření parenterální, vysoké riziko pro injekční uživatele drog. V roce 2015 se na akutní VHB podílí injekční uživatelé drog v Česku z 23,6 %; v roce 2014 byl zjištěn podíl 37,1 % (tabulka 3). V roce 2015 pokračuje sestupný trend v počtu nově zjištěných případů VHB. Celkem bylo zaznamenáno 89 případů akutní VHB (oproti roku 2014 došlo ke snížení o 16 případů). Rovněž došlo ke snížení počtu injekčních uživatelů drog mezi nakaženými VHB, a to o 18 případů (z 39 IUD v roce 2014 na 21 IUD v roce 2015). Na snižujícím se výskytu VHB v české populaci i mezi rizikovou skupinou injekčních uživatelů drog se pravděpodobně podílí účinnost harm reduction programů a nárůst populace, která je proti VHB očkována. V hl. m. Praze byl ve stejném období oproti populaci Česka zaznamenán nárůst výskytu akutní VHB, tj. došlo k navýšení počtu onemocnění akutní VHB ze 14 případů v roce 2014 na 21 případů v roce Podíl injekčních uživatelů drog se na tomto infekčním onemocnění oproti minulému roku nezměnil, a činí 14,3 %. V roce 2015 bylo v Česku zaznamenáno také 193 případů chronického onemocnění VHB (v roce 2014 to bylo 192 případů onemocnění). Co se týče počtu a podílu onemocnění mezi injekčními uživateli drog, počet se téměř nezměnil (20 případů IUD v roce 2014 a 21 případů IUD v roce 2015). Počet onemocnění chronickou VHB se v hl. m. Praze v roce 2015 zvýšil o 5 diagnostikovaných případů (z 25 případů onemocnění v roce 2014 na 30 případů onemocnění v roce 2015). Zároveň došlo ke zvýšení podílu injekčních uživatelů drog na tomto onemocnění, a to z 16,0 % v roce 2014 na 20,0 % v roce 2015 (tabulka 4). 10

11 Tabulka 3 Akutní virová hepatitida B v Česku a hl. m. Praze v roce 2015 počty osob podle věkových skupin Česko Hl. m. Praha Věková skupina Celkem nemocných Z toho s rizikovým chováním Z toho IUD Celkem nemocných Z toho s rizikovým chováním Z toho IUD 0 * * * * * * * * * * 1 4 * * * * * * * * * * 5 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ,2 6 23, ,0 * * , , ,3 3 50, ,0 2 13, ,0 * * ,5 * * * * * * * * * * * 1 * * * * * * * * * * * * * Celkem , , ,6 3 14,3 Zdroj: EPIDAT, Hygienická stanice hl. m. Prahy,

12 Tabulka 4 Chronická virová hepatitida B v Česku a hl. m. Praze v roce 2015 počty osob podle věkových skupin Česko Hl. m. Praha Věková skupina Celkem nemocných Z toho s rizikovým chováním Z toho IUD Celkem nemocných Z toho s rizikovým chováním Z toho IUD 0 1 * * * * * * * * * 1 4 * * * * * * * * * * 5 9 * * * * * * * * * * * * * * 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 * * * * , , ,6 2 28, ,2 8 18, ,3 1 11, ,5 2 4, ,0 2 40, ,8 1 3, ,0 1 20, ,5 * * 1 * * * * * * * * * * * * * Celkem , , ,7 6 20,0 Zdroj: EPIDAT, Hygienická stanice hl. m. Prahy,

13 Podíl injekčních uživatelů drog na výskytu VHB v Česku dle regionů Nejvíce případů akutního onemocnění VHB bylo v roce 2015 evidováno v hl. m. Praze, tj. 21 osob, z toho u 3 injekčních uživatelů drog. Na druhém místě je Středočeský kraj se 14 případy akutní VHB a zároveň největším počtem mezi injekčními uživateli drog (5 osob) (tabulka 5). Tabulka 5 Akutní virová hepatitida B v Česku v roce 2015 počty osob podle krajů Kraj Celkem IUD % Hl. m. Praha ,3 Středočeský ,7 Moravskoslezský ,0 Ústecký ,0 Zlínský 6 * * Karlovarský ,0 Královéhradecký 5 * * Olomoucký ,0 Liberecký 4 * * Pardubický ,3 Jihočeský ,0 Jihomoravský 2 * * Plzeňský ,0 Vysočina * * * Celkem ,6 Zdroj: EPIDAT, Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2016 Chronických onemocnění bylo nejvíce zjištěno v kraji Libereckém (43 evidovaných případů, z toho 1 IUD), který je následován hl. m. Prahou se 30 případy chronické VHB. Nejvyšší počet injekčních uživatelů drog mezi chronicky nemocnými VHB je v hl. m. Praze a Ústeckém kraji, a to shodně v 6 případech (tabulka 6). Počet injekčních uživatelů drog v roce 2015 mezi nemocnými akutní VHB v Česku a chronickou VHB je totožný (21 případů u obou forem). Dvojnásobný je ale podíl IUD mezi nemocnými akutní VHB oproti chronické formě VHB (akutní VHB 23,6 %, chronická VHB 10,9 %). V hl. m. Praze zaznamenáváme ve stejném období vyšší počet nemocných IUD s diagnózou chronické VHB (6 případů) oproti akutní formě VHB (3 případy). Oproti IUD v Česku však zaznamenáváme mezi IUD v hl. m. Praze vyšší podíl na chronické formě VHB, a to o 5, 7 %. 13

14 Je pravděpodobné, že výskyt akutní hepatitidy B se v budoucnosti bude i nadále snižovat v důsledku zavedení celoplošného očkování od roku Tabulka 6 Chronická virová hepatitida B v Česku v roce 2015 počty osob podle krajů Kraj Celkem IUD % Liberecký ,3 Hl. m. Praha ,0 Středočeský ,2 Ústecký ,5 Moravskoslezský 15 * * Jihomoravský ,1 Královéhradecký ,7 Zlínský 12 * * Pardubický 11 * * Olomoucký 8 * * Jihočeský 6 * * Plzeňský 5 * * Vysočina 2 * * Karlovarský ,0 Celkem ,9 Zdroj: EPIDAT, Hygienická stanice hl. m. Prahy,

15 Virová hepatitida C Nejnebezpečnější z virových hepatitid, jak z hlediska závažnosti zdravotních následků, tak z pohledu rizika šíření tohoto infekčního onemocnění je VHC, která významně ohrožuje komunitu injekčních uživatelů drog. Trend vysokého podílu injekčních uživatelů drog, který tvoří zhruba 60 % všech nemocných v Česku, přetrvává. Vzhledem k tomu, že neexistuje prevence vakcinací, zůstává tato virová hepatitida společensky vysoce nebezpečnou. I přes realizované aktivity v oblasti primární či sekundární prevence, zůstává podíl injekčních uživatelů drog mezi nemocnými stále vysoký. Nejvyšší počty injekčních uživatelů drog v Česku jsou mezi nemocnými VHC ve věku let, celkem 250 nakažených osob (tabulka 7). U nemocných VHC v Česku došlo oproti minulému roku k vzestupu v počtu celkem evidovaných případů z 867 osob na 956 osob, ale co se týká podílu injekčních uživatelů na tomto onemocnění, došlo k mírnému poklesu z 64,5 % v roce 2014 na 58,9 % v roce V hl. m. Praze zaznamenáváme v roce 2015 celkem 138 případů VHC oproti 150 případům v roce 2014, což představuje snížení o 8,0 %. Zjištěn byl rovněž pokles podílu IUD na tomto onemocnění z 56,6 % v roce 2014 na 51,4 % v roce

16 Tabulka 7 Virová hepatitida C v Česku a hl. m. Praze v roce 2015 počty osob podle věkových skupin Česko Hl. m. Praha Věková skupina Celkem nemocných Z toho s rizikovým chováním Z toho IUD Celkem nemocných Z toho s rizikovým chováním Z toho IUD 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 * * * * ,0 3 60,0 2 * * * * , , , , , , ,0 6 75, , , , , , , , , , , ,0 6 24, ,7 4 10, ,6 * * ,3 * * ,0 * * * * * * * * * * * Celkem , , , ,4 Zdroj: EPIDAT, Hygienická stanice hl. m. Prahy,

17 Podíl injekčních uživatelů drog na výskytu VHC v Česku dle regionů Nejvyšší počty onemocnění, tj. 138 osob, s diagnózou VHC jsou v roce 2015 hlášeny shodně z Ústeckého kraje a hl. m. Prahy (tabulka 8). Dále následuje kraj Jihomoravský (130 osob) a Moravskoslezský (117 osob). Injekční uživatelé drog jsou co do počtu nejvíce zastoupeni v Ústeckém kraji (104 osoby), Moravskoslezském kraji (72 osob) a v hl. m. Praze (71 osob). V deseti krajích Česka tvoří podíl IUD na VHC nadpoloviční většinu případů. Tabulka 8 Virová hepatitida C v Česku v roce 2015 počty osob podle krajů Kraj Celkem IUD % Ústecký ,4 Hl. m. Praha ,4 Jihomoravský ,8 Moravskoslezský ,5 Středočeský ,1 Jihočeský ,8 Karlovarský ,6 Liberecký ,4 Olomoucký ,3 Plzeňský ,7 Královéhradecký ,6 Vysočina ,5 Zlínský ,5 Pardubický ,1 Celkem ,9 Zdroj: EPIDAT, Hygienická stanice hl. m. Prahy,

18 Virová hepatitida A, B a C v hl. m. Praze v letech Z analýzy dat za období let vyplývá, že k největším výkyvům ve výskytu onemocnění virovými hepatitidami dochází u VHA. V pětileté historii bylo v pražské populaci minimum případů VHA evidováno v roce 2011 (8 případů onemocnění), maximum v roce 2014 (247 případů onemocnění). Podíl injekčních uživatelů na tomto onemocnění je rovněž rozdílný, od 0 % v roce 2011 až po 18 % v roce Nejvíce případů onemocnění akutní VHB bylo zaznamenáno v roce 2011 (47 případů onemocnění), nejméně v roce 2014 (14 případů onemocnění). Podíl IUD se na tomto onemocnění pohybuje v rozmezí od 8,0 % v roce 2013 do 21,3 % v roce U chronické VHB je patrné, že po poklesu v letech 2011 až 2013, dochází v posledních dvou letech k mírnému zvýšení počtu všech případů. U VHC dochází po roce 2013 ke snížení, jak celkového počtu evidovaných onemocnění, tak také podílu injekčních uživatelů drog na tomto onemocnění (ze 71,2 % v roce 2013 na 51,4 % v roce 2014). Výskyt vybraných hepatitid (A, B a C) v hl. m. Praze a podíl injekčních uživatelů drog na těchto hepatitidách za pětileté období prezentuje tabulka 9. Tabulka 9 Virové hepatitidy A, B a C a podíl injekčních uživatelů drog v hl. m. Praze srovnání let Celkem případů Z toho IUD % IUD Virová hepatitida A Akutní virová hepatitida B Chronická virová hepatitida B , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Virová hepatitida C , , ,4 Zdroj: EPIDAT, Hygienická stanice hl. m. Prahy,

19 Infekce virem lidské imunodeficience Výskyt infekce HIV/AIDS v Česku a hl. m. Praze Závažným zdravotním dopadem v souvislosti s rizikovým chováním, které ohrožuje zdraví populace je také výskyt HIV infekce. Z analýzy Státního zdravotního ústavu (dále jen SZÚ ), Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS (dále jen NRL AIDS ) vyplynulo, že v roce 2015 byl v Česku zaznamenán nejvyšší roční nárůst počtu nových případů HIV od počátku sledování této infekce (graf 2), a to 266 případů, tj. 2,52 nových případů na obyvatel. Graf 2: Počty nových případů HIV infekce v Česku v letech Zdroj: SZÚ, NRL AIDS, 2016 Nejčastější způsob přenosu infekce virem HIV je v Česku dlouhodobě zaznamenáván sexuální cestou, a v roce 2015 tento hlavní způsob přenosu činí 95 % (graf 3). Oproti tomu dlouhodobě přetrvává nízký podíl přenosu prostřednictvím injekčního užívání drog. Pouze u dvou osob mezi nově zjištěnými případy infekce virem HIV v české populaci se jednalo o injekční užití drogy, tj. byl zaznamenán 0,8% podíl injekčních uživatelů drog. 19

20 Graf 3: Rozdělení HIV pozitivních případů v Česku podle způsobu přenosu v roce 2015 (v %) Zdroj: SZÚ, NRL AIDS, 2016 Více než polovina osob (135 osob), u kterých byla v roce 2015 nově diagnostikovaná infekce HIV, uvádí bydliště v hl. m. Praze (50,8 %), dalších 7,9 % osob uvádí bydliště ve Středočeském kraji. Z relativních údajů (přepočteno na obyvatel) je patrný dominující výskyt v hl. m. Praze (graf 4). Graf 4: Počet HIV pozitivních případů v Česku na obyvatel podle kraje bydliště v době první diagnózy za období Zdroj: SZÚ, NRL AIDS,

21 Za celé období sledování infekce HIV/AIDS ( ) bylo v Česku provedeno celkem vyšetření na HIV u občanů Česka/rezidentů, z nichž je evidováno HIV pozitivních osob. Z toho bylo zjištěno 98 případů u injekčních uživatelů drog (podíl injekčních uživatelů drog ze všech případů HIV infekce činí 3,7 %). K bylo v Česku evidováno 458 případů rozvinutého AIDS, ve 32 případech se jednalo o injekční uživatele drog. Z kumulativních údajů dále vyplývá, že na prvním místě ve výskytu tohoto onemocnění je hl. m. Praha (1 292 případů infekce HIV, tj ,3 osob na obyvatel oproti 249,4 na obyvatel v Česku). V hl. m. Praze je celkem evidováno 49,3 % ze všech HIV pozitivních osob v Česku. 2 2 Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, Zpráva o výskytu a šíření infekce HIV/AIDS v ČR za rok Dostupné na: 21

22 Kapitola 2: Programy zaměřené na snižování zdravotních rizik (harm reduction) 22

23 Výměnný program stříkaček a jehel na území hl. m. Prahy Dle údajů získaných od spolupracujících léčebně kontaktních center (dále jen L/K center ) působících na území hl. m. Prahy bylo v roce 2015 v rámci výměnného programu v hl. m. Praze vydáno injekčních stříkaček a jehel. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti v Česku (dále jen NMS ) odhaduje počet injekčních uživatelů drog v roce 2014 na , přičemž cca třetina připadá na hl. m. Prahu. 3 I za předpokladu mírného nárůstu počtu těchto uživatelů v roce 2015 je zřejmé, že uvedený počet kusů injekčních stříkaček a jehel není dostačující pro denní potřebu všech injekčních uživatelů drog v hl. m. Praze, pokryl by ji přibližně z jedné poloviny. Výměna injekčního materiálu je považována za významnou složku strategie harm reduction, jejíž cílem je snižování zdravotních rizik a prevence šíření infekčních nemocí spojených s užíváním drog. V roce 2015 bylo v hl. m. Praze v L/K centrech vyměněno injekčních stříkaček a jehel, a v terénu poté dalších injekčních stříkaček a jehel. V porovnání s předchozím rokem došlo v roce 2015 ke snížení výměn o 5,9 % (v L/K centrech došlo ke snížení vyměněných injekčních stříkaček a jehel o 6,7 %, a v terénu o 4,1 %). Přehled o počtech distribuovaných injekčních jehel a stříkaček ve výměnných programech na území hl. m. Prahy je zaznamenán v tabulce 10. Tabulka 10 Přehled o výměnném programu v hl. m. Praze v období let 2014 a 2015 L/K centrum 2014 Počet vyměněných kusů 2015 v L/K centru 2015 v terénu 2015 celkem DROP IN, K-centrum * SANANIM, terénní programy * DROP IN, terénní programy * PROGRESSIVE, o.s SANANIM, K-centrum * Celkem Zdroj: Hygienická stanice hl. m. Prahy, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014, Úřad vlády České republiky, 2015, ISBN

24 Závěry Virové hepatitidy V roce 2015 byl celostátní výskyt VHA 724 případů, z toho v 98 případech se jednalo o injekční uživatelé drog; nejvyšší podíl IUD na počtu nemocných VHA je ve kategorii let (27,5 %); V hl. m. Praze bylo celkem 74 osob nemocných VHA, nejpočetněji ve věku mezi 25 a 44 lety (celkem 34 osob); výskyt VHA mezi uživateli drog byl zaznamenán pouze ve dvou případech, ve věku let; V roce 2015 bylo v Česku diagnostikováno celkem 89 případů akutní VHB, z nich 21 případů bylo zjištěno u uživatelů drog, tj. 23,6 %; počet případů akutní VHB i podíl IUD meziročně klesá; V hl. m. Praze byl zaznamenán vzestup počtu akutně onemocnělých VHB ze 14 případů v roce 2014 na 21 případů v roce 2015; podíl IUD se však nezměnil a činí 14,3 % stejně jako v roce 2015; U chronické VHB se ani počet nemocných v Česku (192 případů onemocnění v roce 2014 a 193 případů onemocnění v roce 2015), ani počet IUD s diagnózou VHB téměř nezměnil (20 IUD v roce 2014 a 21 IUD v roce 2015); V hl. m. Praze se počet nemocných chronickou VHB zvýšil na 30 případů (oproti roku 2014 zvýšení o 5 případů), zároveň se zvýšil i podíl IUD z 16 % na 20 % nemocných chronickou VHB; V české populaci představují IUD téměř čtvrtinu (23,6 %) všech akutně nemocných VHB a pouze 10,9 % chronicky nemocných; v hl. m. Praze oproti české populaci zaznamenáváme naopak o 5,7 % vyšší podíl IUD na chronické nemocnosti VHB; Injekční uživatelé drog tvoří téměř 60 % všech nemocných virovou hepatitidou typu C v celém Česku, ve věkových kategoriích let je podíl IUD mezi nemocnými VHC ještě vyšší (ve se jedná o takřka 80 %); 24

25 Podíl evidovaných injekčních uživatelů drog na onemocnění VHC se v různých krajích liší; v hl. m. Praze zaznamenáváme v roce 2015 nižší podíl (51,4 %) než je celostátní průměr (58,9 %); V pětiletém sledování virových hepatitid v hl. m. Praze zaznamenáváme největší kolísání počtu nemocných u VHA (od 8 případů v roce 2011 po 247 případů v roce 2014), kde i zvýšení absolutního počtu onemocnělých je zároveň provázeno větším podílem IUD; klesající tendenci pozorujeme u VHB (akutní i chronické); nejvyšší podíl IUD je dlouhodobě zaznamenán u VHC (dosahuje v maximu přes 75 %); Infekce virem lidské imunodeficience V české i pražské populaci zaznamenáváme rostoucí trend v počtu nově zjištěných případů infekce virem lidské imunodeficience; v roce 2015 bylo v Česku nově zjištěno celkem 266 případů infekce virem HIV, bydliště v hl. m. Praze uvedlo 135 osob (50,8 %); Nejčastějším způsobem přenosu infekce virem HIV je přenos pohlavní cestou, přenos injekční cestou se v Česku v roce 2015 uplatnil pouze u dvou injekčních uživatelů drog; Programy harm reduction V rámci harm reduction programů bylo v roce 2015 na území hl. m. Prahy vydáno celkem jehel a stříkaček; oproti roku 2014 došlo ke snížení počtu vydaných jehel a stříkaček o zhruba 6 %; 25

26 Zkratky AIDS EPIDAT Acquired Immune Deficiency Syndrome syndrom získaného imunodeficitu program využívaný hygienickou službou pro evidenci a analýzu infekčních nemocí HIV HSHMP IUD L/K centrum NMS NRL AIDS NRLUD SZÚ ÚZIS ČR VH VHA VHB VHC Human immunodeficiency virus - virus lidského imunodeficitu Hygienická stanice hlavního města Prahy injekční uživatel drog Léčebné a kontaktní centrum Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS Národní registr léčby uživatelů drog Státní zdravotní ústav Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky virová hepatitida virový zánět jater virová hepatitida typu A virová hepatitida typu B virová hepatitida typu C 26

27 Seznam tabulek Tabulka 1: Virová hepatitida A v Česku a hl. m. Praze v roce 2015 počty osob podle věkových skupin Tabulka 2: Virová hepatitida A v Česku v roce 2015 počty osob podle krajů Tabulka 3: Akutní virová hepatitida B v Česku a hl. m. Praze v roce 2015 počty osob podle věkových skupin Tabulka 4: Chronická virová hepatitida B v Česku a hl. m. Praze v roce 2015 počty osob podle věkových skupin Tabulka 5: Akutní virová hepatitida B v Česku v roce 2015 počty osob podle krajů Tabulka 6: Chronická virová hepatitida B v Česku v roce 2015 počty osob podle krajů Tabulka 7: Virová hepatitida C v Česku a hl. m. Praze v roce 2015 počty osob podle věkových skupin Tabulka 8: Virová hepatitida C v Česku v roce 2015 počty osob podle krajů Tabulka 9: Virové hepatitidy A, B a C a podíl injekčních uživatelů drog v hl. m. Praze srovnání let Tabulka 10: Přehled o výměnném programu v hl. m. Praze v období let 2014 a 2015 Seznam grafů Graf 1: Podíl injekčních uživatelů drog na VH v hl. m. Praze v roce 2015 Graf 2: Počty nových případů HIV infekce v Česku v letech Graf 3: Rozdělení HIV pozitivních případů v Česku podle způsobu přenosu v roce 2015 Graf 4: Počet HIV pozitivních případů v Česku na obyvatel podle kraje bydliště 27

28 Zdroje dat a použitá odborná literatura Tištěné zdroje: FÜLEOVÁ, A., ZÓNOVÁ, J.,: Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v Praze v roce Hygienická stanice hlavního města Prahy, 2015,122 s. ISBN MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., GROLMUSOVÁ, L., TION LEŠTINOVÁ, Z., ROUS, Z., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÁ, B., SOPKO, B., VLACH, T., FIDESOVÁ, H., JURYSTOVÁ, L., VOPRAVIL, J., MALINOVÁ, H.: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce Praha: Úřad vlády České republiky, 2015, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti; 217 s. ISBN Elektronické zdroje: SZÚ, NRL AIDS: Tisková zpráva Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS. [cit ]. Dostupné na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR: Národní registr léčby uživatelů drog. [cit ] Dostupné na: 28

29 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Vydala Hygienická stanice hlavního města Prahy První vydání, Praha 2016 Rytířská 404/12, Praha 1 ISBN

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Anna Füleová, Jana Zónová, Danuše Antošová Praha, říjen 2016

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Aktuální trendy v užívání drog v ČR Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Systém sběru dat situační analýza 5 harmonizovaných epidemiologických indikátorů EMCDDA data z oblasti prevence, léčby a

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

HIV / AIDS v ČR

HIV / AIDS v ČR HIV / AIDS v ČR - 21 1.1.21-31.12.21 18 nových případů HIV u občanů ČR a residentů (z toho 1 [22,8%] u residentů zejména z Ukrajiny 12, dále ze Slovenska 1, z Ruska, Vietnamu 2, Polska 2, aj.) Zastoupení

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Drogový informační systém Středočeský kraj

Drogový informační systém Středočeský kraj Drogový informační systém Středočeský kraj Incidence a prevalence léčených uživatelů drog 1. pololetí 2011 Informace o incidenci a prevalenci byly získány z 25 L/K center evidovaných v aktuální databázi.

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Drogový informační systém Středočeský kraj

Drogový informační systém Středočeský kraj Drogový informační systém Středočeský kraj Incidence a prevalence léčených uživatelů drog 1.pololetí 21 Informace o incidenci a prevalenci byly získány z 25 L/K center evidovaných v aktuální databázi.

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

Pohlavní nemoci v roce Venereal diseases in 2006

Pohlavní nemoci v roce Venereal diseases in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2007 28 Pohlavní nemoci v roce 2006 Venereal diseases in 2006 Souhrn Tato aktuální informace přináší základní

Více

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Především: HR mezi IUD Programy výměny jehel a stříkaček (NSPs) Opiátová substituční léčba Dále: informace, vrstevnické programy,

Více

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA duben 2012

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.10.2004 63 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Substituční léčba je typem léčby závislosti na opiátech,

Více

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2001

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2002 45 Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2001 Počet případů onemocnění tuberkulózou je v České republice statisticky

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR Globáln lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen ení odhadů prevalence HIV/AIDS Současn asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR M.Malý M. Brůčková Státní zdravotní ústav Praha Globální přehled epidemie

Více

Substituční léčba v ČR: aktuální situace. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Substituční léčba v ČR: aktuální situace. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Substituční léčba v ČR: aktuální situace MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Substituční léčba v ČR Počet pacientů v opiátové substituční léčbě (NRULISL) 2 113 2 290 2 298 2 311 2 314 560 789 866 825 938 1 038

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND HIV/AIDS PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND HIV/AIDS PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND HIV/AIDS PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Co je HIV/AIDS? HIV = virus, který způsobuje selhání imunity

Více

Národní registr léčby uživatelů drog

Národní registr léčby uživatelů drog Národní registr léčby uživatelů drog Cíl prezentace: 1. základní informace o registru 2. zpravodajské jednotky 3. obsah hlášení zahájení a ukončení léčby 4. ukázky hlášenky v systému 5. spuštění systému

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Drogová situace v ČR v r. 2012 Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Hlavní závěry Pokles užívání marihuany v české populaci i zkušeností s ostatními nelegálními drogami. Počet uživatelů

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 7. 2013 21 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m.

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie V ý r oční zpráva ČR 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 11. 2014 30 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2003

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.12.2004 84 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2003 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m.

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie V ý r oční zpráva ČR 2007 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA duben

Více

Výroč ní zpráva. Praha 2008

Výroč ní zpráva. Praha 2008 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Výroč ní zpráva Praha 2008 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2016 14 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015 Fatal drug overdoses and death with the presence

Více

Epidemiologie hepatitid C, B a HIV. Hepatitidy A,B,C,E a HIV - nemocnost/ obyvatel v letech

Epidemiologie hepatitid C, B a HIV. Hepatitidy A,B,C,E a HIV - nemocnost/ obyvatel v letech nemocnost/1 obyvatel 1..1 Epidemiologie hepatitid C, B a HIV Vratislav Němeček NRL pro virové hepatitidy NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav Hepatitidy A,B,C,E a HIV - nemocnost/1 obyvatel v letech

Více

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Již čtvrtým rokem probíhá výzkum pomocí dotazníkového šetření

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 18 Souhrn Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Health

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 2.6.216 1 Pohlavně přenosná ve Středočeském kraji rok 215 Zdrojem

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient establishments of psychiatric care in 2007

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient establishments of psychiatric care in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2008 29 Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2007 Activity of out-patient establishments of

Více

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 2. 2008 4 Činnost oboru psychiatrie v roce 2006 Activity in branch of psychiatry in 2006 Souhrn Počet ambulantních

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.1. 2017 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.1. 2017 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 48 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2009 Psychiatric care in psychiatric bed establishments

Více

Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech

Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 2013 27 Souhrn Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech 2003 2012 Trend of infectious

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy Průměrný věk Zdravotní služby 1. Hospitalizovaní v nemocnicích Vybrané diagnózy, jsou uvedeny v grafu podle průměrného věku pacientů. Kromě novotvarů a nemocí močové a pohlavní je patrné, že ženy jsou

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.1. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.5. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.5. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.5. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 8. 2013 32 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2012 Activity of out-patient facilities of

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2013 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2012 Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 229930

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.4. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 245297

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.3. 2010 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 217910

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 246701

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.1. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.3. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 254814

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel Zdravého města CHRUDIM II. část 2014 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Zkušenosti z Národní Help line AIDS v letech PhDr. Renata Staňková

Zkušenosti z Národní Help line AIDS v letech PhDr. Renata Staňková Zkušenosti z Národní Help line AIDS v letech 1996 213 PhDr. Renata Staňková 8 144 444 Bezplatná Národní Help line AIDS linka Národní linka pomoci AIDS 4. 6. 1991 byl zahájen zkušební provoz Help line AIDS

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.12. 2013

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.12. 2013 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.12. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 250290

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah ZAOSTŘENO NA DROGY 5 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Situace ve věcech drog v České republice v roce 2007 Souhrn výroční zprávy obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Více

Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech

Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 8. 2012 41 Souhrn Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech 2002 2011 Development

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.5. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 246267

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2017 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.5. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 253598

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2002

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23.1.23 63 Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 22 Pravidelné sledování výskytu tuberkulózy v ČR trvá mnoho desítek let.

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.8. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 256611

Více

Léčba uživatelů drog v ČR v roce The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015

Léčba uživatelů drog v ČR v roce The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 11. 2016 8 Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2015 The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015 Souhrn

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.5. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.10. 2013 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 249318

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 9.10.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.10. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 29.11.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.4. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 253070

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.10. 2016 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/5 (09/2016) Stručný přehled

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.12. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 233583

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011

Příloha č. 1. Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Příloha č. 1 Podpořené projekty z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v roce 2011 Státní organizace ústav v Praze Klíčovou institucí realizace preventivních aktivit v ČR je

Více