OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8"

Transkript

1 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213

2

3 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY Úkoly Vězeňské služby České republiky Organizační schéma Vězeňské služby České republiky platné k Organizace a řízení Vězeňské služby České republiky Personál Vězeňské služby České republiky Vývoj fyzického počtu personálu Vězeňské služby (stavy k ) Vývoj počtu zaměstnanců Vězeňské služby a počtu vězněných osob Struktura vývoje počtu zaměstnanců Vězeňské služby v letech 23 až Vývoj počtu příslušníků a zaměstnanců Poměr počtu mužů a žen ve Vězeňské službě Vývoj vzdělanosti zaměstnanců Vězeňské služby (stavy k ) Dosažené vzdělání dle věkových kategorií Vzdělání dle věkových kategorií... 2 Kategorizace dle věkových kategorií Vývoj věkového složení zaměstnanců Vězeňské služby (stavy k ) Vývoj věkového složení zaměstnanců HOSPODAŘENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY Problematika rozpočtu (tvorba, dodržování, rozpočtová opatření) Příjmy Výdaje Čerpání podle podseskupení v letech 28 až 213 skutečnost: Platy zaměstnanců Odměňování zaměstnaných vězněných osob Vývoj průměrné měsíční pracovní odměny odsouzených v roce Pohledávky Pohledávky za osobami propuštěnými z výkonu trestu a vazby Ostatní pohledávky Prostředky Evropské unie a ostatních zahraničních programů... 3 Operační program životní prostředí... 3 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Programové financování Výrobní činnost a zaměstnávání vězněných osob Vývoj zaměstnanosti odsouzených v roce Sociální dávky Přehled o důchodech a čerpání podle jednotlivých důchodů za rok Přehled o vývoji počtu dávek důchodového pojištění a výsluhového příspěvku v roce Přehled skutečných výdajů na výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 29 až

4 Přehled vývoje průměrné výše jednotlivých důchodů a výsluhového příspěvků v roce VĚZNĚNÉ OSOBY Přehled stavů a ubytovacích kapacit Průměrné denní stavy vězněných osob ve vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence Průměrné ubytovací kapacity, průměrné stavy a procentuální vyjádření využitelnosti vazebních věznic a věznic Vývoj stavů vězněných osob a ubytovacích kapacit po jednotlivých věznicích Výkon vazby Průměrné stavy obviněných v roce Průměrné stavy obviněných dle pohlaví Vývoj příjmů obviněných do vazby v letech 23 až Členění obviněných dle délky vykonané vazby Věkové složení obviněných Vývoj průměrného stavu obviněných mladistvých v roce Výkon trestu odnětí svobody Průměrné stavy odsouzených v roce Vývoj průměrného celkového stavu odsouzených a členěného dle pohlaví Nástupy odsouzených do výkonu trestu odnětí svobody v letech 23 až Členění odsouzených dle délky nařízeného trestu v letech 211 až Členění odsouzených dle délky nařízeného trestu v roce Věkové složení odsouzených Vývoj průměrného stavu odsouzených mladistvých v roce Členění odsouzených dle nařízeného typu věznice v letech 23 až Procentuální rozdělení odsouzených dle nařízeného typu věznice Členění odsouzených dle rodinného stavu Procentuální rozdělení odsouzených dle rodinného stavu Členění odsouzených dle nejvyššího dosaženého vzdělání Členění odsouzených dle vzdělání Členění odsouzených dle počtu již vykonaných trestů odnětí svobody Procentuální rozdělení odsouzených dle počtu již vykonaných trestů odnětí svobody Celkový počet podmíněných propuštění za rok Celkový počet podmíněných propuštění v letech 23 až Podmíněná propuštění v letech 23 až Přeřazení a ujednocení za rok Zmírnění a zpřísnění režimu v letech 23 až Změny typu věznice za rok Přerušení výkonu trestu za rok Přerušení výkonu trestu dle typu věznice Procentuální rozdělení přerušení výkonu trestu dle důvodu přerušení a typu věznice Probíhající přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů Celkový počet přerušení výkonu trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů za rok Četnost vybraných trestných činů Četnost trestných činů spáchaných v souvislosti s používáním a distribucí omamných a návykových látek... 17

5 Trestné činy spáchané v souvislosti s používáním a distribucí omamných a návykových látek v letech 21 až Extramurální aktivity Cíleně odborné zacházení Počty eskortovaných vězněných osob v roce Celkové počty eskortovaných vězněných osob v letech 28 až Srovnání celkového počtu vězněných osob a eskort v letech 28 až Celkové počty eskortních dopravních prostředků Vězeňské služby Celkový počet dokumentů k nástupu výkonu trestu odnětí svobody Výkon zabezpečovací detence a odsouzení k doživotnímu trestu odnětí svobody Stavy chovanců v obou ústavech pro výkon zabezpečovací detence v roce Vývoj stavu chovanců v letech 212 a Věkové složení chovanců Procentuální rozdělení chovanců dle počtu již vykonaných trestů odnětí svobody Procentuální rozdělení chovanců dle rodinného stavu Procentuální rozdělení chovanců dle nejvyššího dosaženého vzdělání Vývoj stavu doživotně odsouzených v letech 212 a Věkové složení doživotně odsouzených Procentuální rozdělení doživotně odsouzených dle počtu již vykonaných trestů odnětí svobody Procentuální rozdělení doživotně odsouzených dle rodinného stavu Procentuální rozdělení doživotně odsouzených dle nejvyššího dosaženého vzdělání Procentuální rozdělení doživotně odsouzených dle státní příslušnosti Vězněné osoby cizí státní příslušnosti Průměrné stavy cizinců za rok Průměrné stavy obviněných cizinců za rok Stavy obviněných cizinců za rok Stavy obviněných cizinců dle pohlaví Průměrné stavy odsouzených cizinců za rok Stavy odsouzených cizinců dle typu věznice v roce Stavy odsouzených cizinců dle pohlaví Porovnání stavu obviněných české a cizí státní příslušnosti Porovnání stavu odsouzených české a cizí státní příslušnosti Vývoj stavu vězněných osob cizí státní příslušnosti v letech 23 až Vězněné osoby cizí státní příslušnosti Porovnání celkového stavu vězněných osob s vybranými státy Vývoj stavu vězněných osob Vývoj stavu vězněných osob v letech 23 až Vývoj stavu obviněných v letech 23 až Vývoj stavu odsouzených v letech 23 až Vývoj stavu obviněných mladistvých v letech 23 až Vývoj stavu odsouzených mladistvých v letech 23 až Nástupy vězněných osob v roce Propuštění vězněných osob za rok Porovnání nástupů a propuštění vězněných osob v roce Porovnání nástupů a propuštění obviněných v roce Porovnání nástupů a propouštění odsouzených v roce

6 7. Amnestie Základní přehledy Propouštěné osoby na základě amnestie jiné než české či slovenské státní příslušnosti Vývoj počtu propouštění na základě amnestie v průběhu roku Vývoj počtu propuštěných na základě amnestie v průběhu ledna Propouštění na základě amnestii po jednotlivých věznicích Zdravotní péče Počty vyšetřených a ošetřených vězněných osob v roce Záchyty tuberkulózy a HIV v letech 27 až Celkový počet vyšetřených a ošetřených v letech 27 až Ostatní Stížnosti obviněných, odsouzených a chovanců v roce Stížnosti ostatních osob v roce Prověřování podezření z páchání trestné činnosti vězněnou osobou v roce Mimořádné události vězněných osob v letech 28 až Mimořádné události vězněných osob cizí státní příslušnosti v letech 28 až Donucovací prostředky VÝPOČETNÍ TECHNIKA Stavy výpočetní techniky a serverů k VOLBY Prezidentské volby 11. až 26. ledna Mimořádné parlamentní volby do sněmovny 25. až 26. října

7 ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky a čtenáři z řad odborné i laické veřejnosti, dostává se Vám do ruky statistická ročenka Vězeňské služby České republiky, která v podobě rámcové statistické analýzy mapuje situaci českého vězeňství v roce 213. Tento rok byl doslova nabitý významnými událostmi, které se nesmazatelně zapíší do historie českého vězeňství. Největším milníkem je bezesporu rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/213 Sb., o amnestii, ze dne 1. ledna 213. Na základě amnestijního rozhodnutí bylo v roce 213 propuštěno na svobodu osob. Počet vězněných osob v českých věznicích díky tomu klesl z dramatických (údaj k 31. prosinci 212) na vězněných osob (nejnižší údaj k 22. únoru 213). Vězeňská služba České republiky v této souvislosti zaznamenala nejenom pozitivní jevy, zejm. v podobě snížení stavů vězněných osob v přeplněných věznicích, ale též negativní dopady, jejichž projevem bylo např. zrušení některých oddělení určených pro výkon trestu odnětí svobody, zakonzervování tří poboček ve Vyšních Lhotách, Poštorné a Velkých Přílepech, a dokonce uzavření celé organizační jednotky Věznice Drahonice k 3. dubnu 213. Další významnou událostí byla přímá volba prezidenta z ledna tohoto roku. Přes obrovskou administrativní zátěž dokázaly věznice bez komplikací zvládnout i dvoukolové volby, první tohoto druhu konané na území České republiky. Vězeňská služba České republiky kromě jiného reagovala a vyslala pomoc do oblastí postižených povodněmi, které zasáhly naši zemi v červnu 213. Na odklízení škod a úklidových pracích se podíleli jak řadoví zaměstnanci a příslušníci, tak vězněné osoby. Díky spolupráci s místními samosprávami bylo možné alokovat lidské zdroje a potřebnou techniku na postižená území, kde byly v danou chvíli nejvíce potřeba. Z hlediska výkonu vězeňství byla zásadní dlouho připravovaná novela zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky účinná od 1. září 213. Ve výčtu bychom mohli pokračovat dále: mnoho práce bylo vykonáno na novelách zákona o výkonu vazby a zákona o výkonu trestu odnětí svobody, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 214; Vězeňská služba České republiky jako první bezpečnostní sbor uzavřela dohodu o spolupráci s Generální inspekcí bezpečnostních sborů; jako poslední ozbrojený sbor byla ověnčena čestným praporem; i přes personální změny ve vedení Ministerstva spravedlnosti České republiky dokázala pokračovat v klíčových rozsáhlých projektech (např. vnější a vnitřní diferenciace věznic). Výše uvedeným krátkým shrnutím jsem chtěl říci jen tolik, že za strohou statistikou se skrývá mnoho lidské práce, obětavého a profesionálního úsilí zaměstnanců i příslušníků celé řady úseků, kteří se podíleli nejen na zpracování Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky 213. Vězeňská služba České republiky tímto vítá od čtenářů všechny připomínky a náměty k obsahu publikace, které využije při koncipování statistické ročenky v příštím roce. ředitel odboru správního

8 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY

9 1. Úkoly Vězeňské služby České republiky Dle 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Vězeňská služba České republiky (dále jen Vězeňská služba ) zajišťuje následující úkoly: spravuje a střeží vazební věznice a věznice a odpovídá za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, spravuje a střeží ústavy pro výkon zabezpečovací detence, střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody a eskortuje tyto osoby do výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, ústavního ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, a to bezprostředně po ukončení výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody, prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění, provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky při výkonu vazby a při výkonu trestu odnětí svobody, zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva a na jiných místech jejich činnosti a v rozsahu stanoveném tímto zákonem zajišťuje pořádek a bezpečnost při výkonu pravomoci soudů a státních zastupitelství, vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody, provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby, vede evidenci osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody na území České republiky, plní úkoly, které pro ni vyplývají z vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, zabezpečuje vzdělávání příslušníků Vězeňské služby a občanských zaměstnanců Vězeňské služby, které provádí Akademie Vězeňské služby, a vzdělávání osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, které provádí Střední odborné učiliště, poskytuje zdravotní služby ve svých zdravotnických zařízeních osobám ve výkonu vazby, osobám ve výkonu zabezpečovací detence a osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, příslušníkům a občanským zaměstnancům Vězeňské služby (v případě potřeby zabezpečuje zdravotní služby u mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb), v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem objasňuje a prověřuje vlastními pověřenými orgány trestné činy osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence a ve spolupráci s Generální inspekcí bezpečnostních sborů 9

10 se podílí na předcházení a odhalování trestné činnosti příslušníků Vězeňské služby a občanských zaměstnanců zařazených k výkonu práce ve Vězeňské službě spáchané při výkonu služby nebo při plnění pracovních úkolů, další úkoly podle zvláštních právních předpisů. Úkoly zajišťují ve Vězeňské službě vězeňská stráž, justiční stráž, správní služba, Akademie Vězeňské služby a pověřené orgány Vězeňské služby. Vězeňská stráž střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody, eskortuje tyto osoby do výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, ústavního ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, střeží vazební věznice, věznice, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, a je-li povolána k plnění úkolů justiční stráže, střeží budovy soudů, státních zastupitelství a ministerstva. Při této činnosti zajišťuje stanovený pořádek a kázeň. Justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva a v jiných místech jejich činnosti. Je-li justiční stráž dočasně povolána k plnění úkolů vězeňské stráže, střeží vazební věznice a věznice, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody. Při této činnosti zajišťuje stanovený pořádek a kázeň. Příslušníci zařazení ve vězeňské stráži mohou být dočasně povoláni k plnění úkolů justiční stráže jen v mimořádných případech, zejména nemůže-li justiční stráž vlastními prostředky zajistit výkon služby, a to pouze se souhlasem generálního ředitele. Příslušníci zařazení ve vězeňské stráži mohou být rozhodnutím ředitele věznice dočasně pověřeni plněním úkolů správní služby, pokud správní služba jí svěřené úkoly nemůže plnit vlastními silami. Příslušníci zařazení v justiční stráži mohou být dočasně povoláni k plnění úkolů vězeňské stráže v místech výkonu vazby, výkonu zabezpečovací detence nebo výkonu trestu odnětí svobody jen v mimořádných případech, nemůže-li vězeňská stráž zajistit vlastními prostředky pořádek a bezpečnost v těchto místech, a to pouze se souhlasem generálního ředitele. Správní služba rozhoduje ve správním řízení podle zvláštních právních předpisů a zabezpečuje organizační, ekonomickou, vzdělávací, výchovnou, zdravotnickou a další odbornou činnost. Příslušníci zařazení do správní služby mohou být rozhodnutím ředitele věznice dočasně pověřeni plněním úkolů vězeňské stráže, pokud vězeňská stráž jí svěřené úkoly nemůže vlastními silami plnit. Pověřené orgány Vězeňské služby mají postavení policejního orgánu v řízení o trestných činech osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence. Náleží jim též oprávnění používat podpůrné operativně pátrací prostředky podle tohoto zákona. 1

11 2. Organizační schéma Vězeňské služby České republiky platné k Generální ředitel VS ČR 1. Náměstek GŘ Náměstek GŘ Ekonomický náměstek GŘ Vrchní ředitel kanceláře GŘ Odbor výkonu vazby a trestu Odbor správní Odbor ekonomický Kancelář GŘ Odbor personální Ředitelé vazebních věznic, věznic a ÚpVZD Odbor vězeňské a justiční stráže Odbor zdravotnické služby Odbor logistiky Akademie VS ČR Odbor kontroly Vrchní technik BOZP Programy a fondy EU Odbor informatiky Střední odborné učiliště Odbor právní Hlavní požární technik Samostatný analytik Duchovní služba Bezpečnostní ředitel Hlavní ekolog Interní audit 11

12 3. Organizace a řízení Vězeňské služby České republiky Dle 1 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byla zřízena Vězeňská služba jako instituce zajišťující především výkon vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence. Vězeňská služba je ozbrojený bezpečnostní sbor, správní úřad a účetní jednotka působící na území České republiky, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, jinak. Vězeňskou službu řídí generální ředitel Vězeňské služby (dále je generální ředitel ), který je odpovědný ministru spravedlnosti. Organizačními jednotkami Vězeňské služby jsou: - Generální ředitelství - vazební věznice - věznice - ústavy pro výkon zabezpečovací detence - Střední odborné učiliště - Akademie Vězeňské služby Generální ředitelství Vězeňské služby Generální ředitelství Vězeňské služby je odborným orgánem pro řízení, organizaci a kontrolu Vězeňské služby a pro plnění úkolů v oblasti státní správy vězeňství. Svou řídící, organizační, kontrolní a metodickou činností vytváří předpoklady k tomu, aby jednotlivé organizační jednotky Vězeňské služby a zotavovny mohly řádně plnit úkoly vyplývající pro Vězeňskou službu ze zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Generální ředitelství Vězeňské služby se člení na odbory a samostatná oddělení. Kancelář generálního ředitele má postavení odboru generálního ředitelství Vězeňské služby. Odbory generálního ředitelství Vězeňské služby v rámci své působnosti metodicky řídí a kontrolují činnost odborných úseků v organizačních jednotkách Vězeňské služby, získané poznatky analyzují a navrhují potřebná opatření, podílejí se na vyřizování stížností, oznámení a podnětů, zpracovávají návrhy vnitřních předpisů, podílejí se na připomínkovém řízení k právním předpisům a na zpracování právních stanovisek, připravují podklady pro jednání generálního ředitele, jeho poradních orgánů a ve stanoveném rozsahu též zpracovávají další odborné materiály a dokumenty. Kromě stanovených specializovaných činností plní další úkoly uložené generálním ředitelem Vězeňské služby a ministrem spravedlnosti. Vazební věznice, věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence Vazební věznice zabezpečují, aby vazba plnila zákonem stanovený účel ( 67 a 381 zákona 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), ve znění pozdějších předpisů) a aby byla vykonána v souladu s právními předpisy (zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 19/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů). Výkon vazby je vykonáván jak v klasickém celovém, tak ve zmírněném režimu. Ve zmírněném režimu se obvinění mohou 12

13 v určeném čase volně pohybovat a stýkat se s ostatními obviněnými umístěnými v tomto oddělení. Věznice zabezpečují, aby trest odnětí svobody plnil svůj účel a byl vykonáván v souladu s právními předpisy (zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů). Podle právní úpravy diferenciace výkonu trestu odnětí svobody se věznice člení podle míry vnější ostrahy, podle zajištění bezpečnosti a způsobu uplatňování resocializačních programů do čtyř základních typů (stupňů) od nejmírnějšího po nejpřísnější, a to na věznice: a) s dohledem (A) b) s dozorem (B) c) s ostrahou (C) d) se zvýšenou ostrahou (D) Vedle základních typů věznic se zřizují zvláštní věznice pro mladistvé a pro ženy. V rámci jedné věznice mohou být zřízena oddělení různých základních typů. Ústavy pro výkon zabezpečovací detence zajišťují, aby v souladu s právními předpisy (zákon č. 129/28 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) probíhalo terapeutické a výchovné působení na osoby ve výkonu zabezpečovací detence. Zabezpečovací detence se vykonává v ústavech se zvláštní ostrahou a s léčebnými, psychologickými, vzdělávacími, pedagogickými, rehabilitačními a činnostními programy. Zdravotnická služba Zajišťuje poskytování zdravotní péče zaměstnancům, příslušníkům Vězeňské služby a osobám ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody a ve výkonu zabezpečovací detence. Součástí zdravotnické služby Vězeňské služby jsou: odbor zdravotnické služby Generálního ředitelství Vězeňské služby, vedoucí lékaři zdravotnických oblastí a zdravotnická střediska vazebních věznic, věznic, ústavu pro výkon zabezpečovací detence a vězeňské nemocnice. Akademie Vězeňské služby (dříve Institut vzdělávání Vězeňské služby České republiky) Akademie Vězeňské služby zajišťuje příslušníkům a zaměstnancům Vězeňské služby základní kvalifikaci nezbytnou pro vykonávání jejich pracovních a služebních povinností a umožňuje další rozvoj jejich odborných kompetencí. Pro potřeby rozvoje teoretické báze výuky se podílí také na rozvoji vědecké a výzkumné činnosti v oblasti penologie a penitenciaristiky a historie vězeňství. Střední odborné učiliště Vězeňské služby Střední odborné učiliště Vězeňské služby je výchovně vzdělávací zařízení a organizační jednotka Vězeňské služby s celorepublikovou působností poskytující osobám ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody přípravu pro výkon povolání a odborných 13

14 činností v učebních a studijních oborech, doplnění základního vzdělání v kurzech pro získání základního vzdělání a doplnění nebo rozšíření kvalifikace ve vzdělávacích kurzech. Zotavovny Vězeňské služby Zřizovatelem zotavoven Vězeňské služby je Ministerstvo spravedlnosti České republiky, které ve zřizovací listině a případných dodatcích k ní stanoví rozsah a náplň jejich činností. Činnost zotavoven se člení na hlavní a hospodářskou (jinou) činnost. V čele zotavovny Vězeňské služby stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr na návrh generálního ředitele. Ředitel zotavovny je za její činnost odpovědný generálnímu řediteli Vězeňské služby. 14

15 4. Personál Vězeňské služby České republiky Vývoj fyzického počtu personálu Vězeňské služby (stavy k ) rok příslušníci zaměstnanci zaměstnanci celkem muži ženy muži ženy Vývoj počtu zaměstnanců Vězeňské služby a počtu vězněných osob Fyzické počty zaměstnanců se v uplynulém roce 213 snížily. K poklesu oproti předchozím letům došlo v souvislosti s vyhlášením regulovaného přijímání, respektive přijímáním do pracovního či služebního poměru na neobsazená systemizovaná místa na základě kladného stanoviska systemizační komise. Z celkového počtu zaměstnanců tvoří příslušníci 63 % a občanští zaměstnanci 37 %. V kategorii procentního zastoupení mužů a žen nedošlo k výraznému výkyvu (75,8 % muži, 24,2 % ženy). U zaměstnanců ve služebním poměru je zastoupení mužů a žen téměř beze změn (88,5 % muži, 11,5 % ženy). U občanských zaměstnanců je poměr rovněž dlouhodobě stabilní (53,7 % muži, 46,3 % ženy). Rapidní pokles vězněných osob (o 26,5 %) byl způsoben amnestií vyhlášenou k prezidentem Václavem Klausem vězněné osoby zaměstnanci celkem

16 Struktura vývoje počtu zaměstnanců Vězeňské služby v letech 23 až 213 rok příslušníci zaměstnanci muži ženy Vývoj počtu příslušníků a zaměstnanců příslušníci zaměstnanci

17 Poměr počtu mužů a žen ve Vězeňské službě muži ženy

18 Vývoj vzdělanosti zaměstnanců Vězeňské služby (stavy k ) rok základní střední bakalářské magisterské celkem základní střední bakalářské magisterské

19 Dosažené vzdělání dle věkových kategorií do 25 let nad 6 let základní střední bez maturity střední s maturitou vyšší odborné bakalářské magisterské I nadále pokračuje trend spočívající ve zvyšování vzdělanosti zaměstnanců Vězeňské služby. Nejpočetnější skupinou zůstávají zaměstnanci s dosaženým středním vzděláním (73,1 %). Věková kategorii 51 až 6 let je nejcharakterističtější pro stupně vzdělání základní a střední bez maturity (celkem 3,6 %). Dominantní postavení má střední vzdělání s maturitou (68,2 % zaměstnanců), typické je pro příslušníky ve věku do 4 let. Podíl vysokoškolského vzdělání (magisterský studijní program 16,3 % zaměstnanců, bakalářský studijní program 1,2 % zaměstnanců), stoupá spolu s věkem. Tento aspekt je typický pro příslušníky mezi 36 až 4 lety a pro občanské zaměstnance nad 51 let. 19

20 Vzdělání dle věkových kategorií základní věkové škály příslušníci zaměstnanci celkem do 25 let nad 6 let střední bez maturity věkové škály příslušníci zaměstnanci celkem do 25 let nad 6 let střední celkem (včetně vyšší odborné) věkové škály příslušníci zaměstnanci celkem do 25 let nad 6 let střední s maturitou věkové škály příslušníci zaměstnanci celkem do 25 let nad 6 let vyšší odborné věkové škály příslušníci zaměstnanci celkem do 25 let nad 6 let věkové škály bakalářské příslušníci zaměstnanci celkem do 25 let nad 6 let magisterské věkové škály příslušníci zaměstnanci celkem do 25 let nad 6 let

21 Kategorizace dle věkových kategorií vzdělání nerozlišeno věková škála příslušníci zaměstnanci celkem do 25 let let let let let let let nad 6 let Vývoj věkového složení zaměstnanců Vězeňské služby (stavy k ) rok do 25 let 26-3 let let 36-4 let let 46-5 let nad 5 let celkem

22 Vývoj věkového složení zaměstnanců 12 do 25 let 26-3 let let 36-4 let let 46-5 let 51-6 let nad 6 let Věkové složení se posunuje z okrajových mezí (mladí začínající a naopak dlouhodobí rutinéři) ke středu (výkonově a zkušenostně optimální). Nejvýraznější pokles z dlouhodobého hlediska byl zaznamenán ve věkové kategorii do 25 let, a to o 2,4 %. Podíl příslušníků je výraznější v nižších věkových kategoriích (do 25 let 6,9 %, 26-3 let 1,8 %, let 13 %, 36-4 let 13,7 %, let 8,8 %, 46-5 let 6,2 %, 51-6 let 3,8 %, nad 6 let,2 %), naopak se stoupajícím věkem se zvyšuje podíl občanských zaměstnanců (do 25 let,7 %, 26-3 let 1,4 %, let 2,1 %, 36-4 let 4,2 %, let 4,9 %, 46-5 let 6,6 %, 51-6 let 13,5 %, nad 6 let 3,2 %). 22

23 HOSPODAŘENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY

24 1. Problematika rozpočtu (tvorba, dodržování, rozpočtová opatření) Na základě zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, byly Vězeňské službě stanoveny správcem kapitoly závazné ukazatele schváleného rozpočtu, a to celkové příjmy ve výši , tis. Kč a celkové výdaje ve výši , tis. Kč. V průběhu roku 213 došlo k celkovému snížení příjmů o ,31 tis. Kč. Zásadní úprava byla provedena snížením kapitálových příjmů o , tis. Kč a u přijatých transferů z EU o 4 13,31 tis. Kč. Současně došlo k navýšení nedaňových příjmů o 9 8 tis. Kč. V průběhu roku došlo k celkovému snížení výdajové části rozpočtu o ,31 tis. Kč z důvodu nenaplnění kapitálových příjmů. Zároveň byla v programovém financování zavázána částka 292,74 tis. Kč. Na pokrytí nedostatečnosti v ostatních věcných výdajích byly se souhlasem Ministerstva financí ČR použity dávky důchodového pojištění a ostatní sociální dávky ve výši tis. Kč. Vedle toho byly uvolněny finanční zdroje za zvýšené příjmy v justiční části resortu v částce 7 tis. Kč. Navýšené prostředky byly použity na financování nezbytných provozních výdajů, zlepšení podmínek vazby, nákup výpočetní techniky a na opravy a udržování. Průměrný denní stav vězněných osob dosáhl v roce 213 počtu a meziročně se tak snížil o 6 95 osob. V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu, čerpání a použití mimorozpočtových zdrojů: Příjmy Organizace Rozpočet 213 Schválený Upravený Skutečnost v tis. Kč % plnění Příjmy celkem , , ,2 12,11 v tom: Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem , , ,61 93,25 Daňové příjmy , , ,41 15,68 z toho: Pojistné na důchodové pojištění 645, 645, ,23 15,28 Příjmová část rozpočtu Vězeňské služby byla splněna na 12,11 %, z toho daňové příjmy na 15,68 % a nedaňové příjmy na 93,25 %. Daňové příjmy zahrnují příjmy za správní poplatky, z pojistného na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti. Příjmy z pojistného na důchodové pojištění byly plněny na 15,28 % v přímé návaznosti na vyplacené objemy služebních příjmů příslušníků a na vyplacené pracovní odměny vězněným osobám. 24

25 Výdaje v tis. Kč Ukazatel Schválený rozpočet 213 Upravený rozpočet 213 Skutečnost 213 Plnění v % Výdaje celkem , , ,33 97,59 v tom: Běžné výdaje , , ,36 98,24 v tom: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci z toho: , , ,76 99,98 Platy zaměstnanců , , ,42 1,15 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , ,7 99,96 Mzdové náhrady Náhrady mezd v době nemoci 8, 8 61, ,58 95,29 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , 34 7,45 96,1 Ostatní věcné výdaje včetně běžných výdajů programového financování , , ,23 98,88 Důchody , , ,67 92,33 Ostatní sociální dávky , , ,17 89,91 Program protidrogové politiky 6, 6, 5 96,62 99,34 v tom: Běžné výdaje 5 4, 5 4, 5 374,32 99,52 Kapitálové výdaje 6, 6, 586,3 97,72 Program sociální prevence a prevence kriminality v tom: 6, 6, 5 743,36 95,72 Běžné výdaje 5 2, 5 964, ,36 96,29 Kapitálové výdaje 8, 35,23 Kapitálové výdaje , , ,97 8,58 v tom: Systémově určené výdaje , , ,97 8,58 Individuálně určené výdaje Výdaje určené ve schváleném rozpočtu na financování běžného provozu byly vázány na odprodej nepotřebného majetku. Proto k zajištění všech činností bylo v průběhu roku nezbytné použít i mimorozpočtové prostředky ve výši 1 478,71 tis. Kč, z toho ze zisku hospodářské činnosti ve výši 1 369,79 tis. Kč, dále z fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 18,92 tis. Kč. Čerpány byly i nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši ,99 tis. Kč, z toho ,29 tis. Kč na profilující výdaje programové financování. 25

26 Čerpání podle podseskupení v letech 28 až 213 skutečnost: Podseskupení, rozpočtová položka v tis. Kč Poměr 213/ Nákup materiálu ,91 z toho: Potraviny ,73 Prádlo, oděv, obuv ,3 Léky a zdravotní materiál ,5 514 Úroky a ostatní fin. výdaje , Nákup vody, paliv a energií ,9 z toho: Voda ,95 Teplo ,15 Plyn ,28 Elektrická energie ,11 Pevná paliva ,8 Pohonné hmoty a mazadla , Nákup služeb , 517 Ostatní nákupy ,7 z toho: Opravy a udržování , Poskytnuté zálohy a jistiny , Výdaje související s NEI nák , Příspěvky přísp.organizacím ,1 534 Převody vlast. fon. bez FKSP , Převody FKSP ,1 536 Ost. transfery jiným rozp , Náhrady placené obyv ,2 549 Ostatní transfery obyv ,65 59 Ostatní NEI výdaje ,24 Průměrný počet vězněných osob ,7 V roce 213 byl průměrný denní náklad na 1 vězně za OJ 1 8 Kč (tj. náklady na platy, pojistné, ostatní věcné výdaje a FKSP). Průměrný denní náklad za celou Vězeňskou službu na 1 vězně činil Kč (tj. náklady na platy, pojistné, ostatní věcné výdaje, FKSP, kapitálové výdaje a sociální dávky). 26

27 Platy zaměstnanců Pro rok 213 byl Vězeňské službě stanoven celkový počet zaměstnanců ve výši míst. Z toho bylo míst příslušníků a míst občanských zaměstnanců. Ve srovnání s rokem 212 se skutečný přepočtený počet u příslušníků Vězeňské služby snížil o 65 osob a u občanských zaměstnanců o 45 osob. V průběhu roku 213 bylo do služebního poměru přijato celkem 81 příslušníků, služební poměr ukončilo 239 příslušníků. Upravené plánované počty příslušníků byly naplněny na 94,16 % a upravené počty občanských zaměstnanců na 94,78 %. Prostředky na platy pro příslušníky byly pro rok 213 schváleny v objemu , tis. Kč a pro občanské zaměstnance pak v objemu , tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy příslušníků a občanských zaměstnanců podle nákladového účtu bylo v roce 213 následující: náklady na platy příslušníků celkem Kč o průměrný měsíční plat příslušníků celkem Kč náklady na platy zaměstnanců Kč o průměrný měsíční plat občanských zaměstnanců Kč náklady na platy všech zaměstnanců celkem Kč o průměrný měsíční plat všech zaměstnanců celkem Kč 27

28 Odměňování zaměstnaných vězněných osob Průměrná měsíční odměna odsouzených za rok 213 byla Kč. Ve vnitřním provozu a vlastní výrobě mělo pracujících odsouzených průměrnou měsíční odměnu Kč, v provozovnách Střediska hospodářské činnosti mělo pracujících odsouzených v průměru 3 21 Kč a odsouzených zařazených u podnikatelských subjektů mělo průměrnou měsíční odměnu Kč. Průměrné využití fondu pracovní doby činilo 72,91 %. Vývoj průměrné měsíční pracovní odměny odsouzených v roce v Kč

29 2. Pohledávky Pohledávky ve vězeňské části tvoří: pohledávky za vězni v aktuálním stavu (vykonávající výkon trestu nebo vazby) pohledávky za propuštěnými vězni ostatní pohledávky (za zaměstnanci, z obchodních vztahů, a jinými subjekty) Přehled o neuhrazených pohledávkách Vězeňské služby podle jednotlivých kategorií k datu : Kategorie pohledávek Počet dlužníků Objem nevymožených pohledávek (v tis. Kč) Podíl v % Pohledávky za vězni v aktuálním stavu ,54 6,82 Pohledávky za propuštěnými vězni ,47 35,8 Ostatní pohledávky ,27 58,9 Celkem ,28 1, Úhrady pohledávek za vězněnými osobami v aktuálním stavu k činí 22 55,77 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání v této kategorii pohledávek k byla cca 42 % z objemu pohledávek za vězni v aktuálním stavu. K zůstaly nevymoženy pohledávky v objemu ,54 tis. Kč. Pohledávky za osobami propuštěnými z výkonu trestu a vazby Úhrady pohledávek k představují částku 6 858,41 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání ve vztahu k objemu pohledávek za osobami propuštěnými z výkonu vazby a trestu je 2 %. Nevymožený objem těchto pohledávek k činí ,47 tis. Kč. V obou kategoriích pohledávek se jedná o nejobtížněji vymahatelné dluhy, zejména z důvodu nepříznivých sociálních a ekonomických poměrů dlužníků. Vězeňská služba v roce 213 vyhlásila v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní veřejnou soutěž o vymáhání pohledávek soudními exekutory. Faktické vymáhání pohledávek vybranými exekutory bylo započato v listopadu 213, a do dne účetní závěrky bylo předáno k exekučnímu vymáhání celkem 98 dlužníků. Ostatní pohledávky K činí objem úhrad ,69 tis. Kč a neuhrazený zůstatek této kategorie pohledávek je k tomuto datu evidován ve výši ,27 Kč. Objem neuhrazených pohledávek této kategorie ovlivňuje penalizační faktura ve výši ,13 tis. Kč, vystavená v roce 1999 Vazební věznicí Litoměřice firmě Vojenské stavby CZ, a. s. Tato pohledávka byla uplatněna Vězeňskou službou v rámci konkurzního řízení, které k datu nebylo ukončeno. Celkový objem také značně ovlivňuje fakturovaná smluvní pokuta Vazební věznice Olomouc firmě R. M. G., s. r. o., Zlín ve výši ,84 tis. Kč, a to v souvislosti s prodlením 29

30 odstranění záručních vad dle smlouvy o dílo na dodávku a montáž signálních a signálnězabezpečovacích prostředků. Po ukončeném soudním řízení, které vedla firma R. M. G., s. r. o., Zlín (žalobce) proti Vězeňské službě bylo následně zjištěno, že na předmětnou firmu bylo vyhlášeno konkursní řízení a pohledávka Vězeňské služby nebyla přihlášena do seznamu pohledávek. 3. Prostředky Evropské unie a ostatních zahraničních programů Operační program životní prostředí V roce 213 byly součástí kapitálových výdajů prostředky Evropské unie z operačního programu Životní prostředí na programové období 27 až 213, včetně podpory ze Státního fondu životního prostředí, spolufinancované ze státního rozpočtu ve výši ,64 tis. Kč. Prostředky byly určeny na ekologizaci energetických zdrojů a na snížení energetické náročnosti v organizačních jednotkách Vězeňské služby. Z rozpočtu roku 213 byla čerpána částka 6 516,87 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let bylo celkem čerpáno 22 12,92 tis. Kč. Čerpání bylo následující: Nástroj Parametr Kód Rozpočet po změnách v tis. Kč Čerpání (rozpočet a nároky) Ekologizace energetické zdroje - Vazební věznice Praha - Ruzyně EU29 CZ (kód 1) OPŽP CF 54 EU29NEZ CZ (kód 1) 73,75 83,85 EU29 EUP (kód 7) Celkem 73,75 83,85 Snížení energetické náročnosti Věznice Příbram EU4 CZ (kód 1) 8,71 OPŽP CF 54 EU4NEZ CZ (kód 1) 12 19, EU4 EUP (kód 7) 8 562,62 Celkem 12 19, 8 571,33 Snížení energetické náročnosti Věznice Bělušice EU42 CZ (kód 1) 2, 1 874,36 OPŽP CF 54 EU42NEZ CZ (kód 1) 11 14, ,68 EU42 EUP (kód 7) 1 132, 1 621,56 Celkem , ,6 Výdaje vězeňství - projekty spolufinancované z EU/FM SR CZ (kód 1) 6 395, OPŽP CF 54 EU EUP (kód 7) ,69 Celkem 38 65,69 v tis. Kč Úhrnem , ,79 OPŽP CF 54 z toho: CZ (kód 1) 6 595, 1 883,7 CZ NEZ (kód 1) , ,53 EUP (kód 7) , ,19 3

31 Vězeňská služba v roce 213 zahájila realizaci akce Snížení energetické náročnosti a využití obnovitelného zdroje energie (OZE) Věznice Příbram s termínem dokončení první polovina roku 215. Dále probíhala realizace dvou dalších akcí, a to Ekologizace energetického zdroje - Vazební věznice Praha Ruzyně a Snížení energetické náročnosti a využití obnovitelného zdroje energie (OZE) - Věznice Bělušice. První zmíněná akce měla být dokončena počátkem roku 213, ale z důvodu problémů s dodavatelem stavby není akce stále ukončena. Druhá akce v uvedeném roce probíhala dle podepsané SOD s tím, že původní termín dokončení měl být v říjnu 213. Z důvodu zimního období v přelomu roku 212/213 a také v přelomu roku 213/214 bylo nutné přerušit práce na díle, proto je ukončení akce posunuto na jarní měsíce roku 214. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Na realizaci projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) byly v průběhu roku 213 čerpány finanční prostředky z profilujících nároků z minulého roku a zároveň i ze státního rozpočtu. Upravený rozpočet u projektu Optimalizace systému ochrany informací v podmínkách Vězeňské služby byl v celkové výši 1 57, tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 159, tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 898, tis. Kč. Celkové výdaje projektů OP LZZ byly ve výši 957,76 tis. Kč, v tom podíl národního financování ve výši 163,15 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 794,61 tis. Kč. Z toho ze schváleného rozpočtu bylo čerpáno celkem 489,28 tis. Kč jednalo se o projekt Optimalizace systému ochrany informací v podmínkách Vězeňské služby ČR (ostatní prostředky byly čerpány z nároků). Projekty OP LZZ ze státního rozpočtu Upravený rozpočet kryté příjmem z rozpočtu EU celkem ze státního rozpočtu Skutečnost kryté příjmem z rozpočtu EU v tis. Kč celkem Optimalizace systému ochrany informací v podmínkách Vězeňské služby ČR mzdové výdaje vč. příslušenství 159, 898, 1 57, 97,36 423,5 52,86 ostatní věcné výdaje Celkem 1 57, 97,36 423,5 52,86 Efektivní zjištění identifikace osob a předání dat v rámci OVM činných v trestním řízení mzdové výdaje vč. příslušenství ostatní věcné výdaje Celkem Zefektivnění podpůrných procesů Vězeňské služby ČR 31

32 mzdové výdaje vč. příslušenství ostatní věcné výdaje 5,23 29,66 34,89 Celkem 5,23 29,66 34,89 Optimalizace systému poskytování zdravotní péče ve Vězeňské službě ČR mzdové výdaje vč. příslušenství ostatní věcné výdaje 21,98 122,87 144,85 38,57 218,59 257,16 Celkem 6,56 341,45 42,1 Celkem mzdové výdaje vč. příslušenství ostatní věcné výdaje 159, 898, 1 57, 124,58 576,2 7,6 38,57 218,59 257,16 Celkem 159, 898, 1 57, 163,15 794,61 957,76 V roce 213 probíhala realizace projektů z výzvy č. 59 OP LZZ: 1) Optimalizace systému ochrany informací v podmínkách Vězeňské služby, reg. č. CZ.1.4/4.1./ Projekt je v realizaci, dne došlo k podepsání smlouvy s vysoutěženým generálním dodavatelem projektu, který realizuje veškeré klíčové aktivity, cíle projekt a monitorovací indikátory. Veškeré činnosti probíhají dle schváleného harmonogramu. Termín ukončení projektu je stanoven na ) Efektivní zjištění identifikace osob a předání dat v rámci orgánů veřejné moci činných v trestním řízení reg. č. CZ.1.4/4.1./ Realizace projektu byla ukončena Klíčové aktivity, cíle projektu a monitorovací indikátory byly naplněny. Vězeňská služba čeká na proplacení závěrečné monitorovací zprávy, resp. žádosti o platbu, aby mohlo dojít k finálnímu ukončení projektu. 3) Zefektivnění podpůrných procesů Vězeňské služby reg. č. CZ.1.4/4.1./59.25 Projekt byl ukončen k Z důvodu nevybrání externího dodavatele projektu došlo k předčasnému ukončení, bez naplnění veškerých cílů a indikátorů stanovených v projektové žádosti. 4) Optimalizace poskytování zdravotní péče v podmínkách Vězeňské služby, reg. č. CZ.1.4/4.1./ Projekt ukončen Klíčové aktivity, cíle projektu a monitorovací indikátory byly naplněny. V současnosti se čeká na odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu. 32

33 4. Programové financování Výdaje programového financování čerpala Vězeňská služba v roce 213 takto: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění v % v tis. Kč , , ,8 8,75 Celkové čerpání výdajů programového financování Vězeňské služby činilo ,8 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 8,75 %. Z toho čerpání investičních výdajů činilo ,97 tis. Kč a neinvestičních výdajů 1 621,11 tis. Kč. V roce 213 bylo vázáno 292,74 tis. Kč. Ze státního rozpočtu 213 bylo čerpáno ,65 tis. Kč. Dále byly čerpány mimorozpočtové prostředky ze zisku hospodářské činnosti a FKSP v celkové výši 6 628,43 tis. Kč. Současně byly čerpány i nároky z nespotřebovaných výdajů, jejichž použití v roce 213 činilo 65 18, tis. Kč, z toho na projekty OPŽP 22 12,92 tis. Kč, účelové prostředky ze Všeobecné pokladní správy 1 127,78 tis. Kč (kód účelu ) a ostatní nároky z nespotřebovaných výdajů ,3 tis. Kč. V roce 213 z důvodu amnestie prezidenta republiky z počátku roku a s tím souvisejícím propuštěním vězněných osob, byla většina investičních akcí zahájených v roce 212 směřujících k navýšení ubytovací kapacity zastavena. Alokované finanční prostředky v rámci programového financování byly tedy z výše uvedeného důvodu oproti rokům předchozím směřovány do následujících oblastí: 1) Obnova vozového parku - jedná se zejména o akce: Nákup eskortních autobusů: 2 ks, cena ,2 tis. Kč Nákup užitkových doprovodných vozidel: 12 ks, cena 1 95,49 tis. Kč Nákup eskortních vozidel: 6 ks, cena 7 772,64 tis. Kč Nákup osobních vozidel: 9 ks, cena 4 53,28 tis. Kč 2) Obnova a dovybavení majetkem v oblasti informatiky - jedná se zejména o akce: Nákup serverů: 75 ks, cena 9 331,82 tis. Kč Technické vybavení pro OJ, cena ,63 tis. Kč o Servery pro virtualizační centrum a zálohování o Virtualizační platformy o Diskového pole pro datové centrum o Rozšiřující disky do diskového pole Nákup licencí SRV: 36 ks, cena 3 847,45 tis. Kč Nákup diskových polí: 33 ks, cena 1 931,28 tis. Kč 3) Pořízení prostředků sloužící k detekci osob a předmětů - jedná se zejména o akce: Nákup detekčních rámů: 21 ks, cena 1 83,38 tis. Kč Nákup RTG zavazadel 213: 8 ks, cena 4 949, tis. Kč 33

34 Nákup detektoru tepové frekvence: 1 ks, cena 92, tis. Kč Nákup detektorů tělních dutin: 4 ks, cena 1 44, tis. Kč 4) Zdravotnické vybavení - jedná se zejména o akce: Dovybavení zdravotnických zařízení, cena 3 1, tis. Kč např. o Zvedací zařízení pro imobilní pacienty, o Mycí a desinfekční přístroj pro gastroskop. Nákup zubolékařských křesel: 2 ks, cena 968,5 tis. Kč 5) Rekonstrukce výtahů - jedná se zejména o akce: Brno - Osobní výtah, cena 98, tis. Kč Valdice - Nákladní výtah, cena 989, tis. Kč Praha - Ruzyně - Nákladní výtah, cena 1 665, tis. Kč 6) Zvýšení vnitřní bezpečnosti věznic v celkové výši 7 55 tis. Kč jedná se zejména o akce: Plzeň - Rekonstrukce vstupního objektu věznice, Břeclav - EPS, SHZ objektu 1 a 2, Bělušice - Celový systém levé části objektu 6, Valdice - Objekt č. 76, část B, rekonstrukce na celový systém, Horní Slavkov - Kamerový systém v budovách č. 5 a č. 6, Praha - Pankrác - Rekonstrukce obj. 17 na ubytovací kapacitu. 7) Ekologické projekty mimo OPŽP a ostatní v celkové výši tis. Kč jedná se zejména o akce: Vinařice - Výměna plynového kotle, Všehrdy - Rekonstrukce lapačů olejů a tuků, Stráž p. Ralskem - Rozšíření kapacity odlučovače tuků u kuchyně. 34

35 5. Výrobní činnost a zaměstnávání vězněných osob Ve výkonu trestu odnětí svobody bylo v roce 213 zaměstnáno všemi formami průměrně 7 91 osob ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen odsouzení ) z celkového počtu odsouzených způsobilých k vykonávání práce. Ve srovnání s předchozím rokem se snížil počet zaměstnaných odsouzených o osob. Reálná zaměstnanost vězněných osob v roce 212 byla 58,83 % a v roce 213 se zvýšila na 67,6 %, což znamená zvýšení o 8,77 %. Tento protiklad, kdy byl, přes pokles odsouzených, zaznamenám nárůst procentuální zaměstnanosti, je zapříčiněn amnestií prezidenta České republiky na počátku roku 213, kdy bylo propuštěno větší množství nezaměstnaných odsouzených než zaměstnaných, a tím došlo k procentuálnímu nárůstu zaměstnanosti a tento stav se udržel po celý rok 213. Odsouzení byli jako v předešlých letech zařazováni na pracoviště ve vnitřním provozu, vlastní výrobě, provozovnách Střediska hospodářské činnosti, u podnikatelských subjektů nebo zaměstnáváni ostatními formami ve vzdělávacích a terapeutických programech a při pracích pro zajištění běžného provozu věznice. Ve srovnání s předchozím rokem se snížil v roce 213 počet odsouzených zařazených ve vnitřním provozu a vlastní výrobě o 218 osob, počet odsouzených zařazených v provozovnách Střediska hospodářské činnosti se snížil o 134 osob, o 965 osob se snížil počet odsouzených zařazených u cizích subjektů a ostatními formami práce bylo zaměstnáno o 671 odsouzených méně. V roce 213 byla hospodářská činnost realizována u 19 organizačních jednotek Vězeňské služby. Na pracovištích provozoven bylo zařazeno průměrně odsouzených. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl ,67 tis. Kč, což je o 695,16 tis. Kč méně než v roce

36 Přehled organizačních jednotek, ve kterých jsou zřízeny provozovny SHČ, měsíční průměrný počet pracovně zařazených odsouzených a výsledky hospodaření za rok 213: Organizační jednotka Hospodářský výsledek za rok 213 (v tis. Kč) Průměrný počet zaměstnaných vězněných osob Brno 123,3 4 České Budějovice 219,96 2 Heřmanice 223,21 3 Horní Slavkov 374, Jiřice 2 666,89 9 Kuřim 994,43 81 Kynšperk nad Ohří 424,48 9 Liberec 88,52 28 Mírov 4 972,1 161 Nové Sedlo 42,55 47 Odolov 27,83 22 Oráčov 284, Ostrov 91,19 77 Praha - Pankrác -151,57 34 Praha - Ruzyně 97,57 4 Příbram 213,89 13 Rýnovice 952,88 95 Stráž pod Ralskem 613,25 14 Valdice 1 682,79 36 Celkem , Pro další období je prioritou Vězeňské služby pokračovat v rozvoji zaměstnávání vězněných osob ve věznicích a vazebních věznicích s cílem vytváření nových pracovních míst s příležitostí při realizaci vlastní výrobní a hospodářské činnosti a také ve spolupráci s podnikatelskými subjekty. 36

37 Vývoj zaměstnanosti odsouzených v roce 213 pracovně zařaditelní pracovně zařazení % zaměstnanosti ,96% 69,1% 69,8% 68,88% 68,37% 64,1% 66,7% 65,53% 68,72% 68,37% 68,9% 66,35% 7,% 69,% 68,% 67,% 66,% 65,% 64,% 63,% 62,% 61,% 37

38 6. Sociální dávky Vězeňská služba zabezpečuje v souladu s příslušnými zákony výplaty dávek důchodového pojištění a výsluhových nároků bývalým příslušníkům Vězeňské služby, a nemocenských dávek příslušníkům ve služebním poměru. Dávky důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, představují důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Výsluhovými nároky podle zákona č. 361/23 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jsou výsluhový příspěvek, odchodné a úmrtné. Nemocenskými dávkami jsou dávky podle zákona č. 187/26 Sb., o nemocenském pojištění. Z hlediska vyměření výše dávky, přiznání dávky a případně odejmutí dávky, vychází Vězeňská služba při vyplácení uvedených sociálních dávek z podmínek pro nárok na dávku a pro nárok na výplatu dávky, které jsou dány příslušnými zákonnými normami. Schválený rozpočet byl rozepsán ve výši , tis. Kč, upravený rozpočet činil , tis. Kč. Rozpočet důchodů byl snížen o 74 3, tis. Kč a ostatní sociální dávky byly sníženy o 71 2, tis. Kč, a tím došlo k celkovému snížení o 145 5, tis. Kč. Takto uvolněné prostředky byly převedeny rozpočtovým opatřením do rozpočtu ostatních věcných výdajů, a to k zajištění běžného chodu věznic, na opravy a udržování objektů věznic. Celkem byly dávky čerpány ve výši ,84 Kč, tj. na 91,14 % upraveného rozpočtu. K bylo vypláceno dávek důchodového pojištění a dávek výsluhových příspěvků. Za rok 213 bylo nově přiznáno 155 důchodů a 34 výsluhových příspěvků. Průměrná výše nově přiznaných starobních důchodů byla Kč, invalidních důchodů v prvním stupni invalidity Kč, invalidních důchodů ve druhém stupni invalidity Kč, invalidních ve třetím stupni invalidity Kč, vdovských důchodů Kč a sirotčích důchodů Kč. U nově přiznaných výsluhových příspěvků činila průměrná výše příspěvku Kč. Za rok 213 bylo celkem vyplaceno dávek důchodového pojištění v celkové výši ,68 tis. Kč (v roce 212 to bylo dávek ve výši ,54 tis. Kč) a dávek výsluhových příspěvků v celkové výši ,81 tis. Kč (v roce 212 to bylo dávek ve výši ,88 tis. Kč). Na nemocenských dávkách příslušníkům vyplaceno ,21 tis. Kč (v roce 212 bylo vyplaceno ,55 tis. Kč). Na peněžitou pomoc v mateřství bylo vynaloženo 5 369,46 tis. Kč (v roce 212 bylo vynaloženo 4 857,83 tis. Kč). Odchodné bylo vyplaceno 97 příslušníkům v celkové výši ,2 tis. Kč (v roce 212 bylo vyplaceno 12 příslušníkům ve výši ,55 tis. Kč). Průměrné odchodné dosáhlo výše 121,77 tis. Kč, což proti roku 212 (průměr 133,95 tis. Kč) znamenalo pokles o 9,9 %. Na úmrtném po jednom příslušníkovi bylo vyplaceno 82,67 tis. Kč (v roce 212 bylo vyplaceno 388,72 tis. Kč). 38

39 Přehled o důchodech a čerpání podle jednotlivých důchodů za rok 213 Ukazatel Schválený rozpočet 213 Upravený rozpočet 213 Skutečnost 213 v tis. Kč Čerpání v % (skut./ur) Výdaje na důchody celkem , , ,67 92,33 v tom: Starobní důchody , , ,46 91,76 Invalidní důchody 412,13,17 32, 27 93, ,69 99,84 Vdovské a vdovecké důchody 414,15 15, 1 63, 1 615,7 99,86 Sirotčí důchody , 8 86, 8 852,45 99,91 Přehled o vývoji počtu dávek důchodového pojištění a výsluhového příspěvku v roce 213 měsíc Počet dávek důchodového pojištění a výsluhových příspěvků vyplacených v roce 213 starobní invalidní 3. st. invalidní 2. st. invalidní 1. st. vdovský vdovecký sirotčí důchody celkem v tis. Kč výsluhový příspěvek leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

40 Přehled skutečných výdajů na výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 29 až 213 Název položky rok v tis. Kč Důchody celkem 5 493, , , , ,67 v tom: Důchody starobní , , , , ,46 Důchody invalidní , , , , ,69 Částečně invalidní 4 581,39,,,, Důchody pozůstalých , , , , ,7 Sirotčí důchody 7 138, , , , ,45 Ostatní dávky celkem , , , , ,17 v tom: Odchodné 36 66, , , , ,2 Nemocenské 12 41, , , , ,21 Peněžitá pomoc v mat , , , , ,46 Výsluh. přísp. a úmrtné , , , , ,48 Celkem , , , , ,84 Přehled vývoje průměrné výše jednotlivých důchodů a výsluhového příspěvků v roce 213 měsíc starobní Průměrná měsíční výše dávek podle druhu v roce 213 invalidní 3. st. invalidní 2. st. invalidní 1. st. vdovský vdovecký sirotčí v tis. Kč výsluhový příspěvek leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

41 VĚZNĚNÉ OSOBY

42 1. Přehled stavů a ubytovacích kapacit Průměrné denní stavy vězněných osob ve vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence vazební věznice a věznice obvinění odsouzení dospělí mladiství úhrnem dohled dozor ostraha zvýšená ostraha mladiství úhrnem muži ženy muži ženy muži ženy celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Bělušice 11,71 437,69,1 449,41 449,41 449,41 Brno 23,59 23,97 6,23 1,13 236,82 25,1 261,92 1,58,8 88,89 4,79 89,15 6,57 6,86,8,74,12 187,21 11,63 198,85 28,11 488,88 Břeclav 19,13,4,39 19,51,4 19,56 39,29,8, 97,82,7,1 138,, 138, 157,56 Č. Budějovice 13,76 9,96 1,66,7 15,42 1,3 115,45 1,9,6 74,47 6,95 12,9,41,21,13,6 88,79 7,47 96,26 211,71 Drahonice 54,85 18,27,9, 163,21 163,21 163,21 Heřmanice,7 99,45 553,34,1 14,8 666,94 666,94 666,94 Horní Slavkov,36 697,43,27 698,7 698,7 698,7 Hr. Králové 172,33 8,44 1,65 173,98 8,44 182,42 55,33,18 12,57 1,5 34,36,91,54,2,6 12,86 2,62 15,48 287,9 Jiřice, 138,81 482,37,1,2 621,21 621,21 621,21 Karviná,2 39, 35,6 79,75 153,83 153,83 153,83 Kuřim,5 7,51 41,2,1 471,77 471,77 471,77 Kynšperk n. O.,7 357,84,13 358,4 358,4 358,4 Liberec 117,17 3,88 1,32 118,49 3,88 122,37,8,9 85,21,86 64,12,54,6,29 149,75 1,49 151,24 273,61 Litoměřice 199,17 8,5 2,11,5 21,28 8,55 29,83 1,1 53,52 2,7 3,31 1,28,64,18 85,67 3,98 89,64 299,47 Mírov,1 1,77 46,2 32,1 377, 377, 377, Nové Sedlo,28 172,33 14,74 277,35 277,35 277,35 Odolov,3 186,22,1,4, 186,29,1 186,3 186,3 Olomouc 125,42 7,9 2,75,5 128,17 7,14 135,3,26 57,1,65 16,7,99 1,31,18,28 75,65 1,82 77,48 212,78 Opava,2 6,22 144,63 78,2,9 55,14, 27,67 144,75 167,5 311,8 7,79 318,83 Oráčov,1 24,51 443,83, 468,35 468,35 468,35 Ostrava 286,33 13,5 9,71,81 296,4 14,3 31,34,42 12,31 14,78 52,74 2,17 1,1,,49 157,6 16,95 174,1 484,35 Ostrov n. O. 68,13 3,16,51 68,64 3,16 71,8,2 41,5 1,5 11,46,4,19,4 421,75 1,45 423,21 495, Pardubice,5 321,4 189,76,2 15,29 526,97 526,97 526,97 Plzeň 139,17 11,32 2,12 141,29 11,32 152,6,24,2 22,36 1,4 897,83,44 26,69 3,55 95,67 1,49 952,16 114,77 Praha-Pankrác 271,74 27,81,71 272,44 27,81 3,25 22,66,11 182,31 6,6 289,8 7,58 8,54,14,51 53,1 14,44 517,54 817,79 Praha-Ruzyně 288, 28,6 1,45 289,45 28,6 317,51,54 1,9 161,68 44,76 72,2 3,39,68,2,11 235,21 58,26 293,48 61,99 Příbram 19,88 4,73 753,14,1 813,76 813,76 813,76 Rapotice 86,66 389,2,15 475,83 475,83 475,83 Rýnovice,1 71,94 378,79, 45,75 45,75 45,75 Stráž p. R.,2 214,73 374,57,3 589,35 589,35 589,35 Světlá n. S.,, 6,23 196,65 25,94,48 3,19 457,49 457,49 457,5 Teplice 7,82 4,52 3, 73,82 4,52 78,34,4 39,,5 11,15 8,51,1,3,19 5,49 9,3 59,52 137,87 Valdice 14,74 311,43 624,43 95,6 95,6 95,6 Vinařice,1 37,59 829,36,2 866,98 866,98 866,98 Všehrdy 65,24 289,53,7 34,1 388,85 388,85 388,85 Znojmo 11,88,3,35 12,23,3 12,26,1 88,21,2 83,77,3,13 172,16,2 172,17 184,44 úhrnem 213,64 15,29 33,94 2,1 2137,58 152,4 2289,97 313,37 23,8 449,68 36,89 783,2 339,25 171,61 28,62 7,9 3, ,77 755, ,97 35, ,9 celkem 2253,93 36,4 2289, ,97 336,45 441, ,27 11,23 73, , ,97 35, ,9 celkem chovanci vězněné osoby

43 Průměrné ubytovací kapacity, průměrné stavy a procentuální vyjádření využitelnosti vazebních věznic a věznic vazební věznice a věznice ubytovací kapacita 4 m 2 / osobu stav využitelnost v % pro VV pro VTOS celkem pro VV pro VTOS celkem pro VV pro VTOS celkem Bělušice 596, 596, 449,41 449,41 75,4 % 75,4 % Brno* 268, 426, 694, 261,92 226,96 488,88 97,73 % 53,28 % 7,44 % Břeclav 27, 164,25 189, 19,56 138, 157,56 72,43 % 84,2 % 83,36 % Č. Budějovice 126,8 155, 281,8 115,45 96,26 211,71 91,57 % 62,1 % 75,32 % Drahonice 228, 228, 163,21 163,21 71,58 % 71,58 % Heřmanice 711, 711, 666,94 666,94 93,8 % 93,8 % Horní Slavkov 729,58 729,58 698,7 698,7 95,68 % 95,68 % Hradec Králové 163, 255, 418, 182,42 15,48 287,9 111,91 % 41,36 % 68,88 % Jiřice 725, 725, 621,21 621,21 85,68 % 85,68 % Karviná 23,33 23,33 153,83 153,83 75,65 % 75,65 % Kuřim 486, 486, 471,77 471,77 97,7 % 97,7 % Kynšperk. O. 861,67 861,67 358,4 358,4 41,55 % 41,55 % Liberec 123, 252, 375, 122,37 151,24 273,61 99,49 % 6,2 % 72,96 % Litoměřice 235, 123, 358, 29,83 89,64 299,47 89,29 % 72,88 % 83,65 % Mírov 385,8 385,8 377, 377, 97,9 % 97,9 % Nové Sedlo 417,33 417,33 277,35 277,35 66,46 % 66,46 % Odolov 3, 3, 186,3 186,3 62,1 % 62,1 % Olomouc 141, 14, 281, 135,3 77,48 212,78 95,96 % 55,34 % 75,72 % Opava* 446, 446, 318,83 318,83 71,49 % 71,49 % Oráčov 487, 487, 468,35 468,35 96,17 % 96,17 % Ostrava 39,58 267,58 577,17 31,34 174,1 484,35 1,25 % 65,3 % 83,92 % Ostrov 84, 826, 91, 71,8 423,21 495, 85,47 % 51,24 % 54,4 % Pardubice 678, 678, 526,97 526,97 77,72 % 77,72 % Plzeň 152,5 14,5 1157, 152,6 952,16 114,77 1,7 % 94,79 % 95,49 % Praha-Pankrác* 342,5 764,33 116,83 3,25 517,54 817,79 87,66 % 67,71 % 73,89 % Praha-Ruzyně 44,5 545,5 95, 317,51 293,48 61,99 78,49 % 53,8 % 64,31 % Příbram 868, 868, 813,76 813,76 93,75 % 93,75 % Rapotice 777, 777, 475,83 475,83 61,24 % 61,24 % Rýnovice 51, 51, 45,75 45,75 88,38 % 88,38 % Stráž p. R. 764,8 764,8 589,35 589,35 77,13 % 77,13 % Světlá n. S. 2, 761, 763, 457,49 457,5 6,12 % 59,96 % Teplice 89, 78, 167, 78,34 59,52 137,87 88,3 % 76,31 % 82,56 % Valdice 194,92 194,92 95,6 95,6 86,82 % 86,82 % Vinařice 96,83 96,83 866,98 866,98 95,6 % 95,6 % Všehrdy 599, 599, 388,85 388,85 64,92 % 64,92 % Znojmo 15,33 214,67 23, 12,26 172,17 184,44 79,96 % 8,2 % 8,19 % celkem 2482, , , , , ,9 92,24 % 75,8 % 77,74 % *nemocnice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence jsou započítány do VTOS 43

44 Vývoj stavů vězněných osob a ubytovacích kapacit po jednotlivých věznicích VV (výkon vazby), VT (výkon trestu), ZD (zabezpečovací detence), N (nemocnice) Věznice Bělušice kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,45 únor ,45 březen ,95 duben ,9 květen ,24 červen ,5 červenec ,5 srpen ,77 září ,5 říjen ,43 listopad ,5 prosinec ,16 kapacita stav průměrný stav

45 Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno kapacita stav k k k k k k věznice nemocnice detenční ústav 213 kapacita stav průměrný stav VV VT ZD N VV VT ZD N VV, VT, N ZD leden ,9 33,23 únor ,15 28,75 březen ,29 27,57 duben ,85 27,65 květen ,57 27,29 červen ,95 27,65 červenec ,95 27, srpen ,9 27, září ,52 27, říjen ,67 27,33 listopad ,62 28,5 prosinec ,21 28,63 45

46 celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav VV - kapacita VT - kapacita ZD - kapacita N - kapacita VV - stav VT - stav ZD - stav N - stav

47 Vazební věznice Břeclav kapacita stav k k kapacita stav celkový průměrný VV VT VV VT stav leden ,45 únor ,8 březen ,19 duben ,7 květen ,43 červen ,25 červenec ,3 srpen ,86 září ,62 říjen ,1 listopad ,33 prosinec ,84 celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav

48 Vazební věznice České Budějovice 3 25 kapacita stav k k kapacita stav celkový průměrný VV VT VV VT stav leden ,77 únor ,55 březen ,9 duben ,4 květen ,1 červen ,45 červenec ,1 srpen ,18 září ,1 říjen ,62 listopad ,19 prosinec ,11 celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav

49 Věznice Drahonice kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,9 únor ,3 březen ,29 duben 13,72 kapacita stav průměrný stav leden únor březen duben 49

50 Věznice Heřmanice kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,9 únor ,5 březen ,86 duben ,55 květen , červen ,5 červenec ,25 srpen ,64 září ,24 říjen ,33 listopad ,9 prosinec ,58 kapacita stav průměrný stav

51 Věznice Horní Slavkov kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,18 únor ,85 březen ,81 duben ,4 květen ,24 červen ,45 červenec ,2 srpen ,36 září ,48 říjen ,81 listopad ,29 prosinec ,21 kapacita stav průměrný stav

52 Vazební věznice Hradec Králové kapacita stav k k kapacita stav celkový průměrný VV VT VV VT stav leden ,9 únor ,1 březen ,24 duben ,65 květen ,38 červen ,85 červenec ,1 srpen ,64 září ,14 říjen ,86 listopad ,81 prosinec ,58 celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav

53 Věznice Jiřice kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,41 únor ,5 březen ,33 duben ,4 květen ,95 červen ,3 červenec ,75 srpen ,82 září ,71 říjen ,5 listopad ,71 prosinec ,79 kapacita stav průměrný stav

54 Věznice Karviná kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,27 únor ,3 březen ,43 duben ,55 květen ,19 červen ,5 červenec ,65 srpen ,55 září ,14 říjen ,9 listopad ,19 prosinec ,53 kapacita stav průměrný stav

55 Věznice Kuřim kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,77 únor ,5 březen ,86 duben ,9 květen ,9 červen ,45 červenec , srpen ,68 září , říjen , listopad ,52 prosinec ,95 kapacita stav průměrný stav

56 Věznice Kynšperk nad Ohří kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,55 únor ,7 březen ,48 duben , květen ,5 červen ,5 červenec ,1 srpen ,91 září ,71 říjen ,62 listopad ,43 prosinec ,47 kapacita stav průměrný stav

57 Vazební věznice Liberec kapacita stav k k kapacita stav celkový průměrný VV VT VV VT stav leden ,91 únor ,75 březen ,57 duben , květen ,62 červen ,25 červenec ,5 srpen ,9 září ,1 říjen ,52 listopad ,5 prosinec ,47 celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav

58 Vazební věznice Litoměřice kapacita stav k k kapacita stav celkový průměrný VV VT VV VT stav leden ,23 únor ,4 březen ,9 duben ,8 květen ,81 červen ,8 červenec ,55 srpen ,55 září ,5 říjen ,38 listopad ,24 prosinec ,53 celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav

59 Věznice Mírov kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,14 únor ,6 březen ,95 duben ,15 květen , červen ,1 červenec ,15 srpen , září ,33 říjen ,76 listopad ,43 prosinec ,84 kapacita stav průměrný stav

60 Věznice Nové Sedlo kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,5 únor ,6 březen ,1 duben , květen ,57 červen ,85 červenec ,3 srpen ,59 září ,76 říjen ,29 listopad ,62 prosinec ,16 kapacita stav průměrný stav

61 Věznice Odolov kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,5 únor ,35 březen ,81 duben ,6 květen ,9 červen ,9 červenec ,25 srpen ,27 září ,86 říjen ,76 listopad ,71 prosinec ,37 kapacita stav průměrný stav

62 Vazební věznice Olomouc kapacita stav k k kapacita stav celkový průměrný VV VT VV VT stav leden ,73 únor ,1 březen ,5 duben ,45 květen ,57 červen ,6 červenec ,85 srpen ,9 září ,86 říjen ,14 listopad ,19 prosinec ,95 celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav

63 Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava kapacita stav k k k k věznice detenční ústav 213 kapacita stav průměrný stav VT ZD VT ZD VT ZD leden ,91, únor ,6 4,83 březen ,57 6, duben ,15 6,8 květen ,5 8, červen ,2 8,35 červenec ,6 9, srpen ,55 9, září ,29 9, říjen ,5 9, listopad ,9 7,9 prosinec ,53 7, celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav 63

64 Věznice Oráčov kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,95 únor ,3 březen ,5 duben ,7 květen ,1 červen ,6 červenec ,6 srpen ,77 září ,95 říjen ,5 listopad ,43 prosinec ,5 kapacita stav průměrný stav

65 Vazební věznice Ostrava kapacita stav k k kapacita stav celkový průměrný VV VT VV VT stav leden ,5 únor , březen ,5 duben ,5 květen ,71 červen ,45 červenec ,75 srpen ,23 září ,19 říjen ,86 listopad ,86 prosinec ,79 celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav

66 Věznice Ostrov kapacita stav k k kapacita stav celkový průměrný VV VT VV VT stav leden ,68 únor ,6 březen ,81 duben ,75 květen ,9 červen ,3 červenec ,3 srpen ,18 září ,29 říjen ,76 listopad ,57 prosinec ,95 celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav

67 Věznice Pardubice kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,9 únor ,6 březen ,95 duben ,5 květen ,9 červen ,4 červenec ,9 srpen ,36 září ,48 říjen , listopad ,67 prosinec ,42 kapacita stav průměrný stav

68 Věznice Plzeň kapacita stav k k kapacita stav celkový průměrný VV VT VV VT stav leden ,5 únor ,55 březen ,14 duben , květen ,81 červen ,85 červenec ,45 srpen ,9 září ,95 říjen ,5 listopad ,38 prosinec ,37 celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav

69 Vazební věznice Praha Pankrác kapacita stav k k k k věznice nemocnice 213 kapacita stav VV VT N VV VT N celkový průměrný stav leden ,64 únor ,3 březen ,33 duben ,7 květen ,57 červen ,5 červenec ,85 srpen ,14 září ,86 říjen ,24 listopad ,1 prosinec ,26 celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav

70 Vazební věznice Praha Ruzyně kapacita stav k k kapacita stav celkový průměrný VV VT VV VT stav leden ,9 únor ,15 březen ,19 duben ,65 květen ,14 červen ,15 červenec ,9 srpen ,41 září ,76 říjen ,62 listopad ,48 prosinec ,32 celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav

71 Věznice Příbram kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,77 únor ,65 březen ,14 duben ,4 květen ,81 červen ,3 červenec ,35 srpen ,5 září ,52 říjen ,86 listopad ,38 prosinec ,74 kapacita stav průměrný stav

72 Věznice Rapotice kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,14 únor ,7 březen ,5 duben ,45 květen ,62 červen ,4 červenec ,15 srpen ,14 září ,81 říjen ,43 listopad ,67 prosinec , kapacita stav průměrný stav

73 Věznice Rýnovice kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,91 únor ,95 březen , duben ,6 květen ,29 červen ,35 červenec ,8 srpen ,32 září ,76 říjen ,29 listopad ,62 prosinec ,68 kapacita stav průměrný stav

74 Věznice Stráž pod Ralskem kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,41 únor ,95 březen , duben ,5 květen ,67 červen ,8 červenec ,1 srpen , září ,43 říjen ,9 listopad ,38 prosinec ,74 kapacita stav průměrný stav

75 Věznice Světlá nad Sázavou kapacita stav k k kapacita stav celkový průměrný VV VT VV VT stav leden ,77 únor , březen ,38 duben ,55 květen ,38 červen ,4 červenec ,2 srpen ,41 září ,86 říjen ,76 listopad , prosinec ,37 celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav

76 Vazební věznice Teplice kapacita stav k k kapacita stav celkový průměrný VV VT VV VT stav leden ,45 únor ,5 březen ,62 duben ,5 květen ,86 červen ,5 červenec ,45 srpen ,27 září ,33 říjen ,48 listopad ,57 prosinec ,84 celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav

77 Věznice Valdice kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,82 únor ,4 březen ,43 duben ,75 květen ,24 červen ,45 červenec ,75 srpen ,23 září ,5 říjen ,43 listopad ,43 prosinec ,26 kapacita stav průměrný stav

78 Věznice Vinařice 12 kapacita 1135 stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,18 únor , březen ,67 duben ,8 květen ,81 červen ,5 červenec ,1 srpen ,91 září ,19 říjen ,81 listopad ,81 prosinec ,63 kapacita stav průměrný stav

79 Věznice Všehrdy kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav leden ,45 únor ,3 březen ,62 duben ,8 květen ,9 červen ,35 červenec ,25 srpen ,82 září ,43 říjen ,81 listopad ,14 prosinec ,5 kapacita stav průměrný stav

80 Věznice Znojmo kapacita stav k k kapacita stav celkový průměrný VV VT VV VT stav leden ,82 únor ,4 březen ,33 duben ,4 květen ,29 červen ,7 červenec ,45 srpen ,41 září ,67 říjen ,67 listopad ,5 prosinec ,95 celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav

81 Věznice a vazební věznice celkem (včetně nemocnic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence) kapacita stav k k kapacita stav průměrný stav VV VT VV VT VV VT ZD leden , ,55 33,23 únor , ,85 33,1 březen , ,71 33,57 duben , ,6 34,45 květen , ,71 35,29 červen , ,5 36, červenec , ,1 36, srpen ,5 14 4,32 36, září , ,5 36, říjen , 14 1,29 36,33 listopad , ,52 35,95 prosinec , ,68 35,89 celková kapacita celkový stav celkový průměrný stav

82 2. Výkon vazby Průměrné stavy obviněných v roce 213 měsíc dospělí mladiství úhrnem muži ženy muži ženy muži ženy celkem leden 1 988,23 142,18 28,91 2, 2 17,14 144, ,32 únor 1 993,55 148,1 29,65, ,2 148, ,15 březen 2 17,62 156,71 36,67 1, ,29 158, ,62 duben 2 192,85 158,4 35,15 1, 2 228, 159, ,4 květen 2 179,29 147,5 35,38 2, ,67 149, ,86 červen 2 132,3 147,2 32,65 3, ,95 15, ,65 červenec 2 18,2 147,7 27,4 5, ,6 152, ,45 srpen 2 7,73 15,27 33,77 4, ,5 154, ,5 září 2 55,9 154,95 38,1 1, , 156, ,43 říjen 2 113,57 157,33 38,67 1, ,24 158, , listopad 2 157,29 147, 36,19, ,48 147, ,19 prosinec 2 156,84 146,63 34,53 1, 2 191,37 147, , průměrné stavy obviněných

83 Průměrné stavy obviněných dle pohlaví muži ženy Vývoj příjmů obviněných do vazby v letech 23 až 213 rok příjmy do vazby příjmy obviněných

84 Členění obviněných dle délky vykonané vazby (údaje k ) délka vazby muži ženy celkem do 2 měsíců až 4 měsíce až 6 měsíců až 9 měsíců měsíců až 1 rok až 2 roky nad 2 roky celkem muži ženy do 2 měsíců 2 až 4 měsíce 4 až 6 měsíců 6 až 9 měsíců 9 měsíců až 1 rok 1 až 2 roky nad 2 roky 84

85 Věkové složení obviněných (údaje k ) věková kategorie muži ženy celkem 15 - nedovršených 16 let nedovršených 17 let nedovršených 18 let nedovršených 19 let nedovršených 2 let nedovršených 21 let nedovršených 22 let nedovršených 25 let nedovršených 3 let nedovršených 35 let nedovršených 4 let nedovršených 45 let nedovršených 5 let nedovršených 55 let nedovršených 6 let nedovršených 65 let nedovršených 7 let nedovršených 75 let nedovršených 8 let nad 8 let celkem let let let let 19-2 let 2-21 let let let 25-3 let 3-35 let 35-4 let 4-45 let 45-5 let 5-55 let 55-6 let 6-65 let 65-7 let 7-75 let 75-8 let nad 8 let ženy muži 85

86 Vývoj průměrného stavu obviněných mladistvých v roce 213 měsíc mladiství muži ženy leden 28,91 2, únor 29,65,85 březen 36,67 1,62 duben 35,15 1, květen 35,38 2,14 červen 32,65 3,5 červenec 27,4 5,15 srpen 33,77 4,27 září 38,1 1,48 říjen 38,67 1,43 listopad 36,19,71 prosinec 34,53 1, muži ženy

87 3. Výkon trestu odnětí svobody Průměrné stavy odsouzených v roce 213 se zvýšenou s dohledem s dozorem s ostrahou mladiství úhrnem odsouzení měsíc ostrahou celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy leden 392,91 29, ,45 421, ,68 336,82 1 9,82 26,41 72,64 3, ,5 818, ,55 únor 332,95 23,9 4 95,4 337, ,25 316, ,55 27,95 64,5 3, ,2 78, ,85 březen 313,9 23, ,24 324, ,38 314, ,62 3, 66,33 3, 13 11,48 695, ,71 duben 39,65 19,3 3 96,1 325, ,95 32,4 1 97,7 29, 64,5 3, ,45 697, ,6 květen 36,33 17, ,71 341, ,57 331,5 1 87,9 28, 62,1 3, 13 12,62 721, ,71 červen 296,35 18, ,25 357, ,6 333,7 1 79,4 28,7 68,2 3, 13 17,8 742, ,5 červenec 3, 24, 3 984, 362, ,15 338, 1 67,5 29,85 7,95 3, ,15 757, ,1 srpen 3,82 22, ,18 366, ,14 339, ,91 28, 7,73 3, ,77 759, ,32 září 299, 22, ,81 368, ,29 344,9 1 5,29 28,76 7,62 3, ,95 768, ,5 říjen 298,9 24, ,48 372, ,1 354, ,76 28,52 75,86 4, ,1 785, ,29 listopad 3,95 26,5 4 23,38 373, ,43 366,38 1 4,5 29,5 78,14 4, 13 47,95 798, ,52 prosinec 33,89 25, 4 56,58 373, ,89 375, ,5 29,47 77,32 4, ,74 86, ,68 87

88 Vývoj průměrného celkového stavu odsouzených a členěného dle pohlaví průměrné stavy odsouzených muži ženy

89 Nástupy odsouzených do výkonu trestu odnětí svobody v letech 23 až 213 rok převod z vazby nástup z občanského života nebo dodání policií celkem převod z vazby nástup z občanského života nebo dodání policií

90 Členění odsouzených dle délky nařízeného trestu v letech 211 až 213 (údaje k ) délka trestu muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem do 3 měsíců až 6 měsíců až 9 měsíců až 12 měsíců až 2 roky až 3 roky až 5 let až 7 let až 1 let až 15 let nad 15 let doživotí celkem Členění odsouzených dle délky nařízeného trestu v roce 213 muži ženy

91 Věkové složení odsouzených (údaje k ) věková kategorie muži ženy celkem 15 - nedovršených 16 let nedovršených 17 let nedovršených 18 let nedovršených 19 let nedovršených 2 let nedovršených 21 let nedovršených 22 let nedovršených 25 let nedovršených 3 let nedovršených 35 let nedovršených 4 let nedovršených 45 let nedovršených 5 let nedovršených 55 let nedovršených 6 let nedovršených 65 let nedovršených 7 let nedovršených 75 let nedovršených 8 let 2 2 nad 8 let celkem ženy muži let let let let 19-2 let 2-21 let let let 25-3 let 3-35 let 35-4 let 4-45 let 45-5 let 5-55 let 55-6 let 6-65 let 65-7 let 7-75 let 75-8 let nad 8 let 91

92 Vývoj průměrného stavu odsouzených mladistvých v roce 213 měsíc mladiství muži ženy leden 72,64 3,82 únor 64,5 3, březen 66,33 3, duben 64,5 3, květen 62,1 3, červen 68,2 3, červenec 7,95 3,3 srpen 7,73 3, září 7,62 3,33 říjen 75,86 4, listopad 78,14 4, prosinec 77,32 4, muži ženy

93 Členění odsouzených dle nařízeného typu věznice v letech 23 až 213 (údaje k ) stav s dohledem s dozorem s ostrahou se zvýšenou mladiství ostrahou celkem k stav % stav % stav % stav % stav % ,65 % ,86 % ,73 % ,8 % 94,68 % ,5 % ,1 % ,2 % ,79 % 12,68 % ,81 % ,78 % ,3 % ,61 % 124,77 % ,34 % ,8 % ,1 % ,17 % 111,69 % ,91 % ,54 % ,85 % ,9 % 134,8 % ,81 % ,92 % ,95 % ,48 % 152,84 % , % ,28 % ,52 % ,3 % 174,9 % ,37 % ,48 % ,2 % ,36 % 151,78 % ,48 % ,76 % ,19 % ,8 % 159,77 % ,25 % ,5 % ,5 % ,52 % 14,69 % ,27 % ,21 % ,47 % 1 7 7,48 % 81,57 % Procentuální rozdělení odsouzených dle nařízeného typu věznice (k ) 7,48 %,57 % 2,27 % 31,21 % dohled dozor ostraha zvýšená ostraha mladiství 58,47 % 93

94 Členění odsouzených dle rodinného stavu (údaje k ) rodinný stav muži ženy celkem celkem v % registrované partnerství 2 2,1 % rozvedený/á ,46 % rozvedený/á druh/družka ,28 % svobodný/á ,95 % svobodný/á druh/družka ,45 % vdovec/vdova ,74 % vdovec/vdova druh/družka 5 3 8,6 % ženatý/vdaná ,7 % ženatý/vdaná s družkou/s druhem 4 1 5,35 % celkem , % Procentuální rozdělení odsouzených dle rodinného stavu,6 % 9,7 %,1 %,35 % 16,46 % registrované partnerství rozvedený/á,74 % rozvedený/á druh/družka 14,45 % 5,28 % svobodný/á svobodný/á druh/družka vdovec/vdova vdovec/vdova druh/družka ženatý/vdaná 52,95 % ženatý/vdaná s družkou/s druhem 94

95 Členění odsouzených dle nejvyššího dosaženého vzdělání (údaje k ) vzdělání muži ženy celkem celkem v % nezjištěno (cizinci), neuvedeno ,92% zvláštní škola ,52% bez základního vzdělání ,34% nedokončené základní ,29% základní vzdělání ,89% vyučení bez maturity ,65% vyučení s maturitou ,48% středoškolské vzdělání bez maturity ,66% středoškolské všeobecné vzdělání s maturitou ,61% středoškolské odborné vzdělání s maturitou ,1% vyšší odborné ,1% vysokoškolské vzdělání I. stupně (Bc.) ,34% vysokoškolské vzdělání II. stupně (Mgr., Ing.) ,4% vysokoškolské vzdělání III. stupně (doktorát) ,16% celkem ,% Členění odsouzených dle vzdělání muži ženy 95

96 Členění odsouzených dle počtu již vykonaných trestů odnětí svobody (údaje k ) počet již vykonaných VTOS muži ženy celkem celkem v % x ,14 % 1x ,33 % 2x ,19 % 3x ,57 % 4x ,45 % 5x ,87 % 6x ,34 % 7x ,15 % 8x ,59 % 9x ,89 % 1x ,72 % více než 1x ,77 % celkem , % Procentuální rozdělení odsouzených dle počtu již vykonaných trestů odnětí svobody,89 %,72 % 2,15 % 1,59 % 3,34 % 4,87 % 7,45 % 1,57 % 15,19 % 1,77 % 22,33 % 29,14 % x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 1x více než 1x 96

97 Celkový počet podmíněných propuštění za rok 213 typ věznice dohled dozor ostraha zvýšená ostraha mladiství úhrnem vyřízeno kladně - bez dohledu vyřízeno kladně - s dohledem návrhy návrhy celkem ředitele ostatní ředitele ostatní celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 1 1 muži ženy celkem vyjádřeno v % 61,16 % 38,84 % Celkový počet podmíněných propuštění v letech 23 až 213 rok dospělí mladiství muži ženy muži ženy celkem

98 Podmíněná propuštění v letech 23 až podmíněná propuštění celkem podmíněná propuštění muži podmíněná propuštění ženy podmíněná propuštění mladiství podmíněná propuštění mladiství

99 Přeřazení a ujednocení za rok 213 typ věznice/podnět návrh ředitele návrh státního zástupce žádost odsouzeného ostatní ujednocení celkem přeřazení (vyjma ujednocení) z do A B C D ML A B C D ML A B C D ML A B C D ML A B C D ML A B C D ML A B C D ML A (dohled) B (dozor) C (ostraha) D(zvýšená ostraha) ML (mladiství) úhrnem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy celkem celkem Mladiství přeřazeno do mladistvých 4 přeřazeno z mladistvých 6 ujednoceno z mladistvých 1 99

100 Zmírnění a zpřísnění režimu v letech 23 až 213 (vyjma do/z mladistvých z/do dospělých) rok zmírnění režimu zpřísnění režimu celkem zmírnění režimu zpřísnění režimu celkem

101 Změny typu věznice za rok 213 (vyjma do/z mladistvých z/do dospělých) Zmírnění režimu Zpřísnění režimu muži ženy muži ženy 1% % % 75% 5% 5% 25% 25% % do A do B do C % do B do C do D Přeřazení Ujednocení muži ženy muži ženy 1% % % 75% 5% 5% 25% 25% % do A do B do C do D % do A do B do C do D 11

102 Přerušení výkonu trestu za rok 213 vazební věznice a věznice 56/1 56/2 56/3 úhrnem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy celkem Bělušice Brno Břeclav České Budějovice Drahonice Heřmanice Horní Slavkov Hradec Králové Jiřice Karviná Kuřim Kynšperk nad Ohří Liberec Litoměřice Mírov Nové Sedlo Odolov Olomouc Opava Oráčov Ostrava Ostrov Pardubice Plzeň Praha - Pankrác Praha - Ruzyně Příbram Rapotice Rýnovice Stráž pod Ralskem Světlá nad Sázavou Teplice Valdice Vinařice Všehrdy Znojmo úhrnem celkem

103 Přerušení výkonu trestu dle typu věznice přerušení z typu 56/1 56/2 56/3 úhrnem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy celkem dohled dozor ostraha zvýšená ostraha mladiství úhrnem celkem Procentuální rozdělení přerušení výkonu trestu dle důvodu přerušení a typu věznice 5,92 % 4,94 % 56/1 56/2 56/3 89,14 % 9,36 %,2 %,7 % 17,23 % dohled dozor ostraha zvýšená ostraha mladiství 73,15 % 13

104 Probíhající přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů (údaje k ) propouštěcí věznice muži ženy celkem Brno Břeclav 1 1 Heřmanice 2 2 Horní Slavkov 1 1 Hradec Králové 1 1 Jiřice 1 1 Kynšperk nad Ohří 1 1 Liberec 3 3 Litoměřice Mírov 1 1 Olomouc 1 1 Opava 1 1 Oráčov 1 1 Ostrava 5 5 Ostrov nad Ohří Pardubice 9 9 Plzeň Praha - Pankrác Praha - Ruzyně Příbram 1 1 Světlá nad Sázavou Vinařice 1 1 celkem Celkový počet přerušení výkonu trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů za rok 213 propouštěcí věznice muži ženy celkem Brno Břeclav 2 2 Heřmanice 1 1 Horní Slavkov 1 1 Liberec 1 1 Ostrava 1 1 Ostrov nad Ohří 2 2 Pardubice 4 4 Praha - Pankrác Praha - Ruzyně 1 1 Světlá nad Sázavou 3 3 celkem

105 Četnost vybraných trestných činů (údaje k ) trestný čin dle zákona č. 14/1961 Sb. dle zákona č. 4/29 Sb. úhrnem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem zabití zkrácení daně, poplatku násilí proti úřední osobě zneužití pravomoci úřední osoby podplácení obecné ohrožení nedovolené ozbrojování hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob výtržnictví týrání zvířat šíření pornografie zanedbání povinné výživy týrání svěřené osoby vražda ublížení na zdraví těžké ublížení na zdraví ublížení na zdraví z nedbalosti těžké ublížení na zdraví/usmrcení z nedbalosti , omezování osobní svobody loupež vydírání/sexuální nátlak porušování domovní svobody znásilnění pohlavní zneužití

106 krádež neoprávněné držení platební karty 249b podvod úvěrový podvod 25b přijetí úplatku maření výkonu úředního rozhodnutí násilí proti skupině obyvatel zpronevěra celkem

107 Četnost trestných činů spáchaných v souvislosti s používáním a distribucí omamných a návykových látek (údaje k ) trestný čin neoprávněná výroba, dovoz, vývoz, zprostředkování, prodej nebo opatření omamných nebo psychotropních látek přechovávání omamných a psychotropních látek ve větším množství než malém výroba, opatřování sobě nebo jinému, přechovávání, omamných a psychotropních látek a jedů dle zákona č. 14/1961 Sb. dle zákona č. 4/29 Sb. úhrnem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem a šíření toxikomanie 188a ohrožení pod vlivem návykové látky opilství 21a celkem Trestné činy spáchané v souvislosti s používáním a distribucí omamných a návykových látek v letech 21 až

108 Extramurální aktivity Extramurální aktivity jsou doplňující mechanismy k odbornému zacházení s odsouzenými. Mezi instituty extramurálních aktivit se řadí přerušení výkonu trestu, dle 56/1, 56/2, 68, 56/3 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon o výkonu trestu ), opuštění věznice, dle 19/7, 45/2g, 63h zákona o výkonu trestu, a akce mimo věznici, dle 51/3, 52/5, 52/6, 53/6, 55/5, 46/4, 91/5 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen řád výkonu trestu ). Akce mimo věznici jsou realizované zpravidla pod vedením odborného zaměstnance věznice (kulturní či sportovní akce, vzdělávání, docházka do školy a podobně). Podmínky pro udělení některé z forem extramurálních aktivit odsouzenému stanoví zákon o výkonu trestu a řád výkonu trestu. Amnestie prezidenta počátkem roku 213 přinesla pokles počtu odsouzených, což se projevilo i v poklesu počtu odsouzených zapojený do extramurálních aktivit. počet odsouzených přerušení výkonu trestu opuštění věznice akce mimo věznici celkem přerušení výkonu trestu opuštění věznice akce mimo věznici

109 Cíleně odborné zacházení Specializovaná oddělení pro odsouzené Posláním specializovaných oddělení je omezovat a snižovat nebezpečnost a pravděpodobnost recidivy u rizikových pachatelů trestné činnosti a přispívat k ochraně společnosti po jejich návratu do občanského života. Výstupní oddělení pro odsouzené Účelem výstupního oddělení je pomáhat odsouzeným před očekávaným skončením výkonu trestu při vytváření příznivých podmínek pro soběstačný způsob života v souladu se zákonem a minimalizovat možná rizika opětovného páchání trestné činnosti po jeho propuštění. Smyslem pobytu ve výstupním oddělení je posoudit předpoklady, s jakými se odsouzený bude vracet do života na svobodě, a případně učinit potřebná opatření zasahující do postpenitenciární oblasti Ústav pro výkon zabezpečovací detence Výkonem zabezpečovací detence se sleduje ochrana společnosti a terapeutické a výchovné působení na osoby ve výkonu zabezpečovací detence (léčebné, psychologické, vzdělávací, pedagogické, rehabilitační a činnostní programy). cíleně odborné zacházení počet odsouzených za rok 213 specializovaná oddělení pro: 1799 odsouzené trvale pracovně nezařaditelné 497 odsouzené s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek výkon ochranného léčení protialkoholního a léčení pro patologické hráčství výkon ochranného léčení protitoxikomanického, protialkoholního a léčení pro patologické hráčství výkon ochranného léčení protitoxikomanického 135 odsouzené s mentální retardací 56 odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování 344 odsouzené s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením výkon ochranného léčení sexuologického 66 výkon trestu odsouzených matek nezletilých dětí 4 výkon trestu mladistvých odsouzených s poruchami duševními a s poruchami chování s individuálním zacházením výstupní oddělení 1276 ústav pro výkon zabezpečovací detence 36 celkem

110 Počty eskortovaných vězněných osob v roce 213 vazební věznice a věznice k orgánům činným v trestním řízení (soud, PČR, st. zastupitelství) za účelem zdravotnického ošetření nebo vyšetření v CZZ, v jiné věznici, OSSZ (eskorta na propustku) k předání do ústavní nebo ochranné výchovy nebo léčení k předání do ciziny nebo převzetí z ciziny do jiné vazební věznice a věznice, včetně nemocnice VS ČR (eskorta na eskortní příkaz) přímou eskortou dálkovou eskortou celkem počet eskort s použitím balistické výstroje Bělušice Brno Břeclav České Budějovice Heřmanice Horní Slavkov Hradec Králové Jiřice Karviná Kuřim Kynšperk nad Ohří Liberec Litoměřice Mírov Nové Sedlo Odolov Olomouc Opava Oráčov Ostrava Ostrov Pardubice

111 Plzeň Praha - Pankrác Praha - Ruzyně Příbram Rapotice Rýnovice Stráž pod Ralskem Světlá nad Sázavou Teplice Valdice Vinařice Všehrdy Znojmo celkem

112 Celkové počty eskortovaných vězněných osob v letech 28 až 213 eskorty vězněné osoby k eskorty k OČTŘ eskorty zdravotní eskorty dálkové eskorty přímé předání do léčení předání a převzetí do/z ciziny celkem průměr na 1 vězněnou osobu , , , , , ,52 Srovnání celkového počtu vězněných osob a eskort v letech 28 až 213 vězněné osoby eskorty Celkové počty eskortních dopravních prostředků Vězeňské služby (údaje k ) eskortní dopravní prostředek zastoupení průměrné stáří (v letech) VW Transporter 6 % 1 VW LT46, VW Crafter 42 % 8 VW Sanita 27 % 11 Eskortní autobus 25 % 9 112

113 Celkový počet dokumentů k nástupu výkonu trestu odnětí svobody (nařízení výkonu trestu NVT) k nástupní věznice NVT Bělušice 1 Brno 421 České Budějovice 146 Heřmanice 1 Hradec Králové 265 Kuřim 1 Kynšperk nad Ohří 1 Liberec 78 Litoměřice 199 Olomouc 212 Oráčov 1 Ostrava 312 Ostrov 11 Pardubice 1 Plzeň 174 Praha - Pankrác 46 Praha - Ruzyně 359 Stráž pod Ralskem 1 Teplice 57 celkem za rok 213 nástupní věznice NVT Brno 236 České Budějovice 71 Hradec Králové 137 Liberec 37 Litoměřice 11 Olomouc 85 Ostrava 26 Ostrov nad Ohří 63 Pardubice 1 Plzeň 92 Praha - Pankrác 124 Praha - Ruzyně 133 Teplice 47 celkem

114 4. Výkon zabezpečovací detence a odsouzení k doživotnímu trestu odnětí svobody Stavy chovanců v obou ústavech pro výkon zabezpečovací detence v roce 213 měsíc ústav Brno ústav Opava muži ženy muži ženy celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Vývoj stavu chovanců v letech 212 a 213 muži ženy celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

115 Věkové složení chovanců (údaje k ) věková kategorie muži ženy celkem 15 - nedovršených 16 let 16 - nedovršených 17 let 17 - nedovršených 18 let 18 - nedovršených 19 let 19 - nedovršených 2 let 2 - nedovršených 21 let 21 - nedovršených 22 let 22 - nedovršených 25 let nedovršených 3 let nedovršených 35 let nedovršených 4 let nedovršených 45 let nedovršených 5 let nedovršených 55 let nedovršených 6 let nedovršených 65 let nedovršených 7 let nedovršených 75 let 75 - nedovršených 8 let nad 8 let celkem ženy muži let let let let 19-2 let 2-21 let let let 25-3 let 3-35 let 35-4 let 4-45 let 45-5 let 5-55 let 55-6 let 6-65 let 65-7 let 7-75 let 75-8 let nad 8 let 115

116 Procentuální rozdělení chovanců dle počtu již vykonaných trestů odnětí svobody (údaje k ) 13,89 % 5,56 % 2,78 % 2,78 % 2,78 % 27,78 % 2,78 % 41,67 % x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x Procentuální rozdělení chovanců dle rodinného stavu (údaje k ) 22,22 % svobodný/á 2,78 % svobodný/ádruh/družka rozvedený/á 75, % 116

117 Procentuální rozdělení chovanců dle nejvyššího dosaženého vzdělání (údaje k ) 13,89 % 2,78 % 2,78 % 2,78 % bez základního vzdělání středoškolské všeobecné vzdělání s maturitou 27,78 % vysokoškolské vzdělání - inženýr vyučení bez maturity vyučení s maturitou 44,44 % 5,56 % základní vzdělání zvláštní škola Vývoj stavu doživotně odsouzených v letech 212 a 213 muži ženy celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

118 Věkové složení doživotně odsouzených (údaje k ) věková kategorie muži ženy celkem 15 - nedovršených 16 let 16 - nedovršených 17 let 17 - nedovršených 18 let 18 - nedovršených 19 let 19 - nedovršených 2 let 2 - nedovršených 21 let nedovršených 22 let 22 - nedovršených 25 let nedovršených 3 let nedovršených 35 let nedovršených 4 let nedovršených 45 let nedovršených 5 let nedovršených 55 let nedovršených 6 let nedovršených 65 let nedovršených 7 let 7 - nedovršených 75 let 75 - nedovršených 8 let nad 8 let celkem ženy muži let let let let 19-2 let 2-21 let let let 25-3 let 3-35 let 35-4 let 4-45 let 45-5 let 5-55 let 55-6 let 6-65 let 65-7 let 7-75 let 75-8 let nad 8 let 118

119 Procentuální rozdělení doživotně odsouzených dle počtu již vykonaných trestů odnětí svobody (údaje k ) 2,17 % 4,35 % 2,17 % 2,17 % 4,35 % 6,52 % 13,4 % 13,4 % 13,4 % 39,13 % x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 12x Procentuální rozdělení doživotně odsouzených dle rodinného stavu (údaje k ) 4,35 % 2,17 % 6,52 % rozvedený/á-druh/družka 8,7 % 23,91 % rozvedený/á svobodný/á svobodný/á-druh/družka vdovec/vdova 54,35 % ženatý/á 119

120 Procentuální rozdělení doživotně odsouzených dle nejvyššího dosaženého vzdělání (údaje k ) 6,52 % 2,17 % 8,7 % bez základního vzdělání 32,61 % 8,7 % 4,35 % nedokončené základní středoškolské odborné vzdělání s maturitou středoškolské všeobecné vzdělání s maturitou vyučení bez maturity základní 36,96 % zvláštní škola Procentuální rozdělení doživotně odsouzených dle státní příslušnosti (údaje k ) 2,17 % 2,17 % 2,17 % Česká republika Čína Slovensko Uzbekistán 93,48 % 12

121 5. Vězněné osoby cizí státní příslušnosti Průměrné stavy cizinců za rok 213 vazební věznice a věznice obvinění odsouzení vězněné osoby Bělušice 31,17 31,17 Brno 63,17 8,58 71,75 Břeclav 5,67 4,67 1,33 České Budějovice 2,33,83 21,17 Drahonice 1,5 1,5 Heřmanice 8,17 8,17 Horní Slavkov 65, 65, Hradec Králové 3,33 2,92 33,25 Jiřice 31,58 31,58 Karviná 6,8 6,8 Kuřim 11,67 11,67 Kynšperk nad Ohří 54,75 54,75 Liberec 17, 1,67 18,67 Litoměřice 34, 1,5 35,5 Mírov 29,17 29,17 Nové Sedlo 18,67 18,67 Odolov 16,33 16,33 Olomouc 23,5 2,42 25,92 Opava 15,17 15,17 Oráčov 24,67 24,67 Ostrava 32,83 5,33 38,17 Ostrov 15,25 48, 63,25 Pardubice 25,17 25,17 Plzeň 61,25 77,42 138,67 Praha - Pankrác 135,58 41,75 177,33 Praha - Ruzyně 12,67 11,25 113,92 Příbram 45,58 45,58 Rapotice 43,75 43,75 Rýnovice 1,83 1,83 Stráž pod Ralskem 23,8 23,8 Světlá nad Sázavou 39,42 39,42 Teplice 14,67 1,17 15,83 Valdice 1,75 1,75 Vinařice 52,17 52,17 Všehrdy 25,8 25,8 Znojmo 2,75 5,58 8,33 celkem 559, 892, ,83 121

122 Průměrné stavy obviněných cizinců za rok 213 vazební věznice a věznice dospělí mladiství úhrnem muži ženy muži ženy muži ženy celkem Brno 59,67 3,5 59,67 3,5 63,17 Břeclav 5,67 5,67 5,67 České Budějovice 19, 1,33 19, 1,33 2,33 Hradec Králové 3,,33 3,,33 3,33 Liberec 17, 17, 17, Litoměřice 29,83 4,17 29,83 4,17 34, Olomouc 21,33 2,17 21,33 2,17 23,5 Ostrava 3,92 1,92 3,92 1,92 32,83 Ostrov 14,83,42 14,83,42 15,25 Plzeň 54,33 6,42,5 54,83 6,42 61,25 Praha - Pankrác 122,42 13,17 122,42 13,17 135,58 Praha - Ruzyně 94,75 7,75,17 94,92 7,75 12,67 Teplice 13, 1,67 13, 1,67 14,67 Znojmo 2,75 2,75 2,75 úhrnem 515,5 42,83,67 516,17 42,83 celkem 558,33,67 559, 559, Stavy obviněných cizinců za rok 213 měsíc dospělí mladiství úhrnem muži ženy muži ženy muži ženy celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

123 Stavy obviněných cizinců dle pohlaví muži ženy

124 Průměrné stavy odsouzených cizinců za rok 213 vazební věznice a věznice dohled dozor ostraha zvýšená ostraha mladiství úhrnem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy celkem Bělušice,8 31,8 31,17 31,17 Brno,17 2,42,67 4,8,42,83 7,5 1,8 8,58 Břeclav 1,83 2,83 4,67 4,67 České Budějovice,8,42,33,83,83 Drahonice 2, 4, 6, 6, Heřmanice 2,67 5,5 8,17 8,17 Horní Slavkov 64,75,25 65, 65, Hradec Králové 1,17,83,33,17,33,8 2,25,67 2,92 Jiřice 14,67 16,92 31,58 31,58 Karviná 1,83 4,25 6,8 6,8 Kuřim 1,5 1,17 11,67 11,67 Kynšperk nad Ohří 54,75 54,75 54,75 Liberec,92,8,67 1,58,8 1,67 Litoměřice 1,,42,8 1,5 1,5 Mírov 2, 27,17 29,17 29,17 Nové Sedlo 13,17 5,5 18,67 18,67 Odolov 16,33 16,33 16,33 Olomouc,67 1,8,67 2,42 2,42 Opava 5,8 4, 4,58 1,5 5,8 1,8 15,17 Oráčov 1,17 23,5 24,67 24,67 Ostrava,8 1,92 2, 1,17,17 3,33 2, 5,33 Ostrov 47,67,8,25 47,92,8 48, Pardubice 2,42 4,75 25,17 25,17 Plzeň 1,83,17 72,58 2,83 77,25,17 77,42 Praha - Pankrác 1,33 17,42 1,58 2,67,33,42 39,83 1,92 41,75 124

125 Praha - Ruzyně 5,25,92 4,67,17,25 1,17 1,8 11,25 Příbram,25 45,33 45,58 45,58 Rapotice 8,25 35,5 43,75 43,75 Rýnovice 2,92 7,92 1,83 1,83 Stráž pod Ralskem 12,33 1,75 23,8 23,8 Světlá nad Sázavou 18,83 2,5,8 39,42 39,42 Teplice,67,8,42,75,42 1,17 Valdice,8 25,83 74,83 1,75 1,75 Vinařice,58 51,58 52,17 52,17 Všehrdy 3,33 2, 1,75 25,8 25,8 Znojmo 3,67 1,92 5,58 5,58 úhrnem 16,75 287,17 28,67 418,33 26,75 111,83 1,58 1,75 835,83 57, celkem 16,75 315,83 445,8 113,42 1,75 892,83 892,83 125

126 Stavy odsouzených cizinců dle typu věznice v roce 213 měsíc dohled dozor ostraha zvýšená ostraha mladiství úhrnem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

127 Stavy odsouzených cizinců dle pohlaví muži ženy Porovnání stavu obviněných české a cizí státní příslušnosti (údaje k ) obvinění Česká republika cizí státní příslušnost celkem muži ženy celkem muži ženy Česká republika cizí státní příslušnost 127

128 Porovnání stavu odsouzených české a cizí státní příslušnosti (údaje k ) odsouzení Česká republika cizí státní příslušnost celkem muži ženy celkem muži ženy Česká republika cizí státní příslušnost Vývoj stavu vězněných osob cizí státní příslušnosti v letech 23 až 213 rok obvinění odsouzení celkem obvinění odsouzení celkem

129 Vězněné osoby cizí státní příslušnosti (údaje k ) státní příslušnost obvinění odsouzení muži ženy úhrnem muži ženy úhrnem celkem Albánie Alžírsko Arménie Austrálie Ázerbájdžán Bez státní příslušnosti Bělorusko Bosna a Hercegovina Brazílie Bulharsko Černá Hora Čína ČSFR Dominikánská republika Egypt Francie Gruzie Chorvatsko Indie Irák Írán Island Itálie Izrael Jugoslávie Kazachstán Korea Kosovo Kuba Libanon Litva Lotyšsko Maďarsko Makedonie Maroko Mexiko Moldavsko Mongolsko Nigérie Nizozemsko Pákistán

130 Palestina Peru Pobřeží slonoviny Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Řecko Senegal Slovensko Slovinsko Spolková republika Německo Srbsko Srbsko a Černá Hora Sýrie Španělsko Thajsko Tunisko Turecko Ukrajina USA Uzbekistán Velká Británie Vietnam celkem

131 Porovnání celkového stavu vězněných osob s vybranými státy (údaje k ) Stát Počet obyvatel (v mil.) 131 Počet vězněných osob Procentuální podíl vězněných osob na celkové populaci Austrálie 22, ,13 % Belgie 11, ,11 % Bělorusko 9, ,34 % Bulharsko 7, ,15 % Česká republika 1, ,15 % Čína 1 354,1 1 64,12 % Dánsko 5, ,7 % Estonsko 1, ,24 % Finsko 5, ,6 % Francie 63, ,1 % Indie 1 266, ,3 % Irsko 4,6 4 68,9 % Island,32 152,5 % Itálie 61, ,11 % Izrael 7, ,22 % Japonsko 127, ,5 % Jihoafrická republika 53, ,29 % Kanada 34, ,12 % Kuba 11, ,51 % Lichtenštejnsko,4 9,2 % Litva 2, ,33 % Lotyšsko 2, ,3 % Lucembursko,54 656,12 % Maďarsko 9, ,19 % Malta,42 61,15 % Moldávie 3, ,19 % Monako,4 27,7 % Německo 81, ,8 % Nizozemí 16, ,8 % Norsko 5, ,7 % Nový Zéland 4, ,19 % Polsko 38, ,22 % Portugalsko 1, ,14 % Rakousko 8, ,1 % Rumunsko 21, ,16 % Rusko 143, ,48 % Řecko 11, ,11 % Slovensko 5, ,19 % Spojené arabské emiráty 4, ,24 %

132 Spojené království - Severní Irsko 1, ,1 % Spojené království - Skotsko 5, ,15 % Spojené království - Wales a Anglie 57, ,15 % Španělsko 46, ,15 % Švédsko 9, ,7 % Švýcarsko 8, ,8 % Turecko 76, ,18 % Ukrajina 45, ,31 % USA 312, ,72 % 132

133 6. Vývoj stavu vězněných osob Vývoj stavu vězněných osob v letech 23 až 213 vězněné osoby obvinění odsouzení celkem obvinění odsouzení celkem Vývoj stavu obviněných v letech 23 až 213 obvinění muži ženy celkem muži ženy celkem

134 Vývoj stavu odsouzených v letech 23 až 213 odsouzení muži ženy celkem muži ženy celkem Vývoj stavu obviněných mladistvých v letech 23 až 213 obvinění mladiství muži ženy celkem muži ženy celkem

135 Vývoj stavu odsouzených mladistvých v letech 23 až 213 odsouzení mladiství muži ženy celkem procentuální podíl mladistvých na celkovém,68 %,68 %,77 %,69 %,8 %,84 %,9 %,78 %,77 %,69 %,57 % počtu odsouzených muži ženy celkem

136 Nástupy vězněných osob v roce 213 nástupy leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem obvinění odsouzení celkem obvinění odsouzení celkem 136

137 Propuštění vězněných osob za rok 213 propuštění leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem obvinění odsouzení celkem obvinění odsouzení celkem

138 Porovnání nástupů a propuštění vězněných osob v roce 213 vězněné osoby leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem nástupy propuštění nástupy propuštění

139 Porovnání nástupů a propuštění obviněných v roce 213 obvinění leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem nástupy propuštění nástupy propuštění

140 Porovnání nástupů a propouštění odsouzených v roce 213 odsouzení leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem nástupy propuštění nástupy propuštění

141 7. Amnestie 213 Následující kapitola předkládá údaje o počtech propuštěných na základě amnestie, která byla vyhlášena 1. ledna 213 Rozhodnutím prezidenta republiky č. 1/213 Sb., o amnestii. Uvedené přehledy vycházejí z dat evidovaných Vězeňskou službou České republiky k Základní přehledy typ muži ženy celkem amnestie podmíněná amnestie celkem státní příslušnost muži ženy celkem Česká republika Slovenská republika ostatní celkem muži ženy Česká republika Slovenská republika ostatní 141

142 Propouštěné osoby na základě amnestie jiné než české či slovenské státní příslušnosti státní příslušnost muži ženy celkem Afghánistán 1 1 Albánie 2 2 Alžírsko 6 6 Arménie 3 3 Bělorusko 2 2 Bez státního občanství 1 1 Bosna a Hercegovina 1 1 Bulharsko 5 5 ČSFR 2 2 Egypt 1 1 Gruzie 3 3 Irák 1 1 Itálie 1 1 Kosovo 2 2 Kuba 1 1 Kyrgyzstán 1 1 Libérie 1 1 Litva 1 1 Lotyšsko 2 2 Makedonie 2 2 Nigérie 3 3 Polsko Rumunsko 5 5 Rusko Senegal 1 1 Spolková republika Německo 2 2 Srbsko 2 2 Sýrie 1 1 Španělsko 1 1 Tunisko 1 1 Ukrajina USA 1 1 Velká Británie 1 1 Vietnam celkem

143 muži ženy

144 Vývoj počtu propouštění na základě amnestie v průběhu roku 213 den amnestie muži ženy celkem celkem

145 Vývoj počtu propuštěných na základě amnestie v průběhu ledna 213 celkem muži ženy Výše uvedený graf znázorňuje vývoj četností propuštěných pouze během ledna 213, jelikož počty propuštěných v dalších měsících již nejsou statisticky významné (viz. strana 143). 145

146 Propouštění na základě amnestii po jednotlivých věznicích propouštěcí věznice muži ženy celkem Bělušice Brno Břeclav České Budějovice Drahonice Heřmanice Horní Slavkov Hradec Králové Jiřice Karviná Kuřim Kynšperk nad Ohří Liberec Litoměřice Mírov 4 4 Nové Sedlo Odolov Olomouc Opava Oráčov Ostrava Ostrov nad Ohří Pardubice Plzeň Praha - Pankrác Praha - Ruzyně Příbram Rapotice Rýnovice Stráž pod Ralskem Světlá nad Sázavou Teplice Valdice Vinařice Všehrdy Znojmo celkem

147 muži ženy

148 8. Zdravotní péče Počty vyšetřených a ošetřených vězněných osob v roce 213 vazební věznice a věznice počty vyšetřených a ošetřených počet onemocnění HIV/AIDS počet drogově závislých evidovaných ZS stomatologické vyšetření a ošetření Bělušice Brno Břeclav České Budějovice Heřmanice Horní Slavkov Hradec Králové Jiřice Karviná Kuřim Kynšperk nad Ohří Liberec Litoměřice Mírov Nové Sedlo Odolov Olomouc Opava Oráčov Ostrava Ostrov Pardubice Plzeň Praha - Pankrác Praha - Ruzyně Příbram Rapotice Rýnovice Stráž pod Ralskem Světlá nad Sázavou Teplice Valdice Vinařice Všehrdy Znojmo celkem

149 Záchyty tuberkulózy a HIV v letech 27 až 213 záchyty TBC HIV TBC HIV Celkový počet vyšetřených a ošetřených v letech 27 až 213 vyšetření a ošetření počet vyšetření a ošetření

150 9. Ostatní Stížnosti obviněných, odsouzených a chovanců v roce 213 osoby důvodné částečně důvodné důvodné z objektivních příčin nebo nezaviněné VS ČR nedůvodné celkem obvinění (včetně bývalých) odsouzení (včetně bývalých) chovanci (včetně bývalých) civilní osoby ve věci obviněných civilní osoby ve věci odsouzených civilní osoby ve věci chovanců celkem ,48 % 1,84 %,64 % důvodné částečně důvodné důvodné z objektivních příčin nebo nezaviněné VS ČR nedůvodné 95,4 % 15

151 Stížnosti ostatních osob v roce 213 osoby důvodné částečně důvodné důvodné z objektivních příčin nebo nezaviněné VS ČR nedůvodné celkem civilní osoba příslušník jiných ozbrojených sborů nebo sil celkem ,5 % 5, % důvodné částečně důvodné důvodné 87,5 % 151

152 Prověřování podezření z páchání trestné činnosti vězněnou osobou v roce 213 vazební věznice a věznice počet Bělušice 9 Brno 1 Břeclav České Budějovice 3 Heřmanice 11 Horní Slavkov 13 Hradec Králové 14 Jiřice 9 Karviná 3 Kuřim 12 Kynšperk nad Ohří 6 Liberec 11 Litoměřice 3 Mírov 6 Nové Sedlo 6 Odolov 27 Olomouc 4 Opava 3 Oráčov 18 Ostrava 1 Ostrov 4 Pardubice 34 Plzeň 6 Praha - Pankrác 7 Praha - Ruzyně 9 Příbram 25 Rapotice 18 Rýnovice 8 Stráž pod Ralskem 1 Světlá nad Sázavou 1 Teplice 2 Valdice 1 Vinařice 27 Všehrdy 3 Znojmo 26 celkem 35 oblasti prověřované trestné činnosti ( zákona č. 4/29 Sb.) počet proti životu a zdraví ( 143, 144, 145, 146) 62 proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství 31 ( 173, 175) proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti ( 185, 187) 5 proti majetku ( 25, 27, 29, 228) 26 hospodářské ( 246) 1 obecně nebezpečné ( 279, 283, 284, 288) 47 proti pořádku ve věcech veřejných ( 325, 326, 337, 345, 346, 348, , 358, 365) celkem

153 Mimořádné události vězněných osob v letech 28 až 213 útěk ze střežených věznic mimořádné události obvinění dospělí mladiství muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy odsouzení dospělí. 3 1 mladiství odchod z nestřežených věznic odsouzení dospělí mladiství celkem zneužití volného pohybu dospělí mimo věznici - z nestřežených odsouzení mladiství pracovišť celkem zneužití volného pohybu dospělí mimo věznici při opuštění odsouzení mladiství věznice celkem nenavrácení se z přerušení výkonu trestu úmrtí odsouzení dospělí mladiství celkem obvinění odsouzení dospělí mladiství dospělí mladiství celkem sebevražda obvinění dospělí

154 hladovka hromadné nepokoje napadení příslušníka a občanského zaměstnance VS ČR mladiství odsouzení dospělí mladiství celkem obvinění odsouzení dospělí mladiství dospělí mladiství celkem obvinění odsouzení dospělí 24 mladiství dospělí mladiství celkem obvinění dospělí mladiství 2 dospělí odsouzení mladiství civilní osobou celkem

155 Mimořádné události vězněných osob cizí státní příslušnosti v letech 28 až 213 útěk, únos ze střežených věznic a eskort mimořádné události - cizinci obvinění dospělí mladiství odsouzení dospělí 1 mladiství odchod z nestřežených věznic odsouzení dospělí mladiství úmrtí napadení příslušníka a občanského zaměstnance VS ČR muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy celkem 1 obvinění dospělí mladiství odsouzení dospělí mladiství celkem obvinění dospělí mladiství odsouzení dospělí mladiství celkem

156 Donucovací prostředky vazební věznice a věznice hmat, chvat, úder a kopy sebeobrany předváděcí řetízky pouta poutací popruhy pouta s poutacím opaskem slzotvorné prostředky obušek služební pes vodní stříkač zásahová výbuška úder střelnou zbraní hrozba střelnou zbraní varovný výstřel expanzní zbraň Brno Břeclav Č. Budějovice H. Slavkov Hr. Králové Jiřice Karviná 5 5 Kynšperk n. O. 3 3 Liberec Litoměřice Mírov Nové Sedlo 1 1 Odolov 3 3 Olomouc Opava Ostrava Ostrov n. O Pardubice Plzeň 3 3 Praha-Pankrác Praha-Ruzyně Příbram Rapotice Stráž p. R celkem 156

157 Světlá n. S Valdice celkem Služební psi 35,31 % všestranní 54,55 % obranní protidrogoví 1,14 % 157

158 VÝPOČETNÍ TECHNIKA

159 Stavy výpočetní techniky a serverů k organizační jednotka pracovní stanice servery reprografické zařízení Akademie VS ČR Bělušice Brno Břeclav České Budějovice Generální ředitelství Praha Heřmanice Horní Slavkov Hradec Králové Jiřice Karviná Kuřim Kynšperk nad Ohří Liberec Litoměřice Mírov Nové Sedlo Odolov Olomouc Opava Oráčov Ostrava Ostrov Pardubice Plzeň Praha - Pankrác Praha - Ruzyně Příbram Rapotice Rýnovice Stráž pod Ralskem Střední odborné učiliště Světlá nad Sázavou Teplice Valdice Vinařice Všehrdy Znojmo celkem

160 VOLBY

161 Prezidentské volby 11. až 26. ledna 213 vazební věznice a věznice stav vězněných osob v době voleb 1. kolo ( ) počet vězněných osob s právem volit počet hlasujících vězněných osob volební účast Bělušice ,4 % Brno ,27 % Břeclav ,25 % České Budějovice ,6 % Drahonice ,28 % Heřmanice ,8 % Horní Slavkov ,87 % Hradec Králové ,81 % Jiřice ,52 % Karviná ,14 % Kuřim ,72 % Kynšperk nad Ohří ,71 % Liberec ,55 % Litoměřice ,5 % Mírov ,7 % Nové Sedlo , % Odolov ,46 % Olomouc ,46 % Opava ,51 % Oráčov ,92 % Ostrava ,8 % Ostrov ,4 % Pardubice ,26 % Plzeň ,68 % Praha Pankrác ,9 % Praha Ruzyně ,95 % Příbram ,76 % Rapotice ,56 % Rýnovice ,33 % Stráž pod Ralskem ,78 % Světlá nad Sázavou ,93 % Teplice ,64 % Valdice ,7 % Vinařice ,38 % Všehrdy , % Znojmo ,44 % celkem ,31 %

162 organizační jednotka stav vězněných osob v době voleb 2. kolo ( ) počet vězněných osob s právem volit počet hlasujících vězněných osob volební účast Bělušice ,82 % Brno ,24 % Břeclav ,56 % České Budějovice ,31 % Drahonice ,12 % Heřmanice ,5 % Horní Slavkov ,23 % Hradec Králové ,6 % Jiřice ,87 % Karviná ,27 % Kuřim ,15 % Kynšperk nad Ohří ,72 % Liberec ,61 % Litoměřice ,9 % Mírov ,17 % Nové Sedlo ,93 % Odolov ,15 % Olomouc ,96 % Opava ,4 % Oráčov ,58 % Ostrava ,82 % Ostrov ,71 % Pardubice ,63 % Plzeň ,88 % Praha Pankrác ,83 % Praha Ruzyně ,79 % Příbram ,24 % Rapotice ,18 % Rýnovice ,95 % Stráž pod Ralskem ,89 % Světlá nad Sázavou ,3 % Teplice ,3 % Valdice ,83 % Vinařice ,91 % Všehrdy ,57 % Znojmo ,53 % celkem ,28 %

163 Mimořádné parlamentní volby do sněmovny 25. až 26. října 213 vazební věznice a věznice stav vězněných osob v době voleb oprávnění voliči počet hlasujících vězněných osob volební účast Bělušice ,65 % Brno ,44 % Břeclav ,35 % České Budějovice ,35 % Heřmanice ,92 % Horní Slavkov ,62 % Hradec Králové ,14 % Jiřice ,2 % Karviná ,68 % Kuřim ,76 % Kynšperk nad Ohří ,57 % Liberec ,77 % Litoměřice ,16 % Mírov ,28 % Nové Sedlo ,51 % Odolov ,34 % Olomouc ,2 % Opava ,5 % Oráčov ,7 % Ostrava ,11 % Ostrov ,73 % Pardubice ,59 % Plzeň ,95 % Praha Pankrác ,2 % Praha Ruzyně ,36 % Příbram ,47 % Rapotice ,75 % Rýnovice ,87 % Stráž pod Ralskem ,28 % Světlá nad Sázavou ,92 % Teplice ,57 % Valdice ,7 % Vinařice ,53 % Všehrdy ,19 % Znojmo ,54 % celkem ,33 %

164 Vězněné osoby se mohou účastnit voleb, pokud mají v pořádku osobní doklady, jsou vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů a zapsáni do zvláštního seznamu voličů ve volebním okrsku věznice, kde se zrovna nachází, nebo mají platný voličský průkaz opravňující je k volbám na jiném místě. Pokud je vězněná osoba umístěna ve věznici, která náleží do stejného volebního okrsku jako její trvalé bydliště, stačí pro účast platné osobní doklady.

165 Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky účelová publikace č. j. VS 54/9/1/214-5/SPR/435

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 212 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 6 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 7 1. Úkoly Vězeňské služby České republiky... 8 2. Organizační

Více

Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 6 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 7 1. Úkoly Vězeňské služby České republiky... 8 2. Organizační

Více

VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY. G e n e r á l n í ř e d i t e l s t v í. - odbor správní - R O Č E N K A PRAHA, BŘEZEN 2005

VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY. G e n e r á l n í ř e d i t e l s t v í. - odbor správní - R O Č E N K A PRAHA, BŘEZEN 2005 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY G e n e r á l n í ř e d i t e l s t v í - odbor správní - R O Č E N K A VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY 2 0 0 4 PRAHA, BŘEZEN 2005 O B S A H Str. č. Ú V O D 3 I. ÚKOLY,

Více

VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY. G e n e r á l n í ř e d i t e l s t v í. - odbor správní - R O Č E N K A PRAHA, BŘEZEN 2006

VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY. G e n e r á l n í ř e d i t e l s t v í. - odbor správní - R O Č E N K A PRAHA, BŘEZEN 2006 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY G e n e r á l n í ř e d i t e l s t v í - odbor správní - R O Č E N K A VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY 2 0 0 5 PRAHA, BŘEZEN 2006 O B S A H Str. č. Ú V O D 3 I. ÚKOLY,

Více

Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody. Mgr. Eliška Vavrušová

Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody. Mgr. Eliška Vavrušová Možnosti a meze práce s uživateli drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody Mgr. Eliška Vavrušová Systém léčebné péče o uživatele NL ve vazbě a VTOS Poradny drogové prevence Bezdrogové zóny (standardní

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Vězeňská služba ČR Praha 2015 Obsah 1. Ekonomika... 1 2. Zacházení s vězněnými osobami... 13 3. Bezpečnost... 19 4. Personalistika... 23 5. Odbor

Více

VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY. G e n e r á l n í ř e d i t e l s t v í - odbor správní - R O Č E N K A PRAHA, BŘEZEN 2001

VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY. G e n e r á l n í ř e d i t e l s t v í - odbor správní - R O Č E N K A PRAHA, BŘEZEN 2001 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY G e n e r á l n í ř e d i t e l s t v í - odbor správní - R O Č E N K A VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY 2 0 0 0 PRAHA, BŘEZEN 2001 O B S A H Str. č. Ú V O D 3 I. ÚKOLY,

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby ČR za rok 2010 1 OBSAH

Výroční zpráva Vězeňské služby ČR za rok 2010 1 OBSAH Výroční zpráva Vězeňské služby ČR za rok 2010 1 OBSAH Úvodní slovo Ekonomika Vězněné osoby Bezpečnost Personalistika Zdravotnická služba Logistika Legislativní a právní činnost Ekologie Informatika Vnější

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67,

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67, S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2013 Nařízení č. 67, kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb.,

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1 Č.j.: 216/2006-34 Schvaluje dne:... Vrchní státní rada genmjr. PhDr. Luděk Kula generální ředitel VS ČR Název projektu: Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B1 Předkládá:....... Vrchní rada

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení

Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. c) až g), 128 odst. 2 a 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb.,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

III. Výdaje státního rozpočtu

III. Výdaje státního rozpočtu III. Výdaje státního rozpočtu 1. Hlavní tendence ve vývoji výdajů státního rozpočtu Zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ze dne 15. prosince 2010 stanovil výdaje v celkové

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úsek trestní politiky

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Úsek trestní politiky Ministerstvo spravedlnosti České republiky Úsek trestní politiky Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, dovolte mi, abych v úvodu svého vystoupení jménem Ministerstva spravedlnosti ČR poděkoval

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce Odbor pro válečné veterány - 16. prosince 2014 Péče poskytovaná válečným veteránům Válečný veterán voják

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více