BANKOVNÍ INSTITUT VŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BANKOVNÍ INSTITUT VŠ"

Transkript

1 BANKOVNÍ INSTITUT VŠ Katedra: Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ Část 2 Konzultační přednáška : Přednášející : MUDr. Miloš Miniberger MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 1

2 OBSAH : 7. Zdravotní registry a osobní identifikátory 8. Projekt egon elektronizace veřejné správy 9. Projekt ehealth elektronické zdravotnictví 10. Manažerské informační systémy 11. Elektronická zdravotní knížka ( projekt IZIP ) 12. Podpora systémů platby za diagnózu ( DRG ). 13. Modelování procesů v medicínské informatice 14. Health technology assessment ( HTA ) MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 2

3 Národní zdravotnický informační systém ( NZIS ) Národní zdravotnický informační systém ( NZIS) je systém, určený ke sběru a zpracování zdravotnických údajů a informací, k vedení Národních zdravotních registrů, k poskytování informací v rozsahu určeném právními předpisy při respektování podmínek ochrany dat a k využití informací v rámci zdravotnického výzkumu. Řízením a koordinací plnění úkolů NZIS, včetně činností souvisejících s jeho rozvojem a zdokonalováním, je pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 3

4 Ústav zdravotnických informací a statistiky ( ÚZIS ) Úloha ÚZIS ČR ( a NZIS ) je definována v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 67c. ÚZIS ČR je též součástí státní statistické služby a tuto činnost vykonává podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. ÚZIS ČR při nakládání s osobními údaji NZIS zajišťuje úkoly správce a zpracovatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pokud Ministerstvo zdravotnictví nebo ÚZIS ČR nepověří podle tohoto zákona jiného zpracovatele. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 4

5 KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy KSRZIS je organizační složkou státu v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví. Toto středisko vzniklo na základě Opatření o zřízení ke dni 1. ledna Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy zajišťuje zavádění, rozvoj a provoz informačních systémů. Zpracovává : 1. Národní zdravotní registry ( některé ) 2. Registry hygienické služby 3. Specializované zdravotnické informační systémy MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 5

6 Národní zdravotní registry ( NZR ) : Specializované databáze NZIS ( národního zdravotního informačního systému ) v konkrétní definované oblasti zdravotnictví, shromažďující data o pacientech a léčebných výkonech za účelem získání statistických podkladů pro posouzení kvality péče, stanovení koncepce a realizace zdravotnické politiky státu. Dále pak vytváření centrálně vedené zdravotnické dokumentace pacientů a jiné záměry. České národní registry ( ČNR ) : Specializované databáze konkrétních osob - konkrétně dobrovolných dárců kostní dřeně a krvetvorných buněk. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 6

7 Národní zdravotní registry : Ve správě ÚZIS ( zpracovatel v závorce ) : NKR kardiochirurgický ( KSRZIS ) NRKI- kardiovaskulárních intervencí ( KSRZIS ) NRKN kloubních náhrad ( KSRZIS ) NOR onkologický ( KSRZIS ) NRCCH cévní chirurgie ( KSRZIS ) NROD nesouhlas s posmrtným odběrem orgánů ( KSRZIS ) NRNP národní registr nemocí z povolání ( SZÚ státní zdrav. ústav ) NRHOSP - hospitaliz. osob ( ÚZIS ) NRROD rodiček ( ÚZIS ) NRNAR novorozenců ( ÚZIS ) NRVV - vrozených vad ( ÚZIS ) NRPOT potratů ( ÚZIS ) RLZF - lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ( ÚZIS ) NRUSL - uživatelů lékař. indik. subst. látek ( ÚZIS ) Národní registr asistované reprodukce ( ÚZIS ) Ve správě jiných organizací : CNRDD - český národní registr dárců dřeně : ( samost. org. Plzeň ) CRDKB - český registr dárců krvetvorných buněk : ( IKEM Praha ) MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 7

8 Základní ukazatele v epidemiologii EPIDEMIOLOGIE : Studium faktorů, ovlivňujích zdraví a nemocnost obyvatelstva. Epi= mezi, nad. Demos=lid. Logos=slovo,věda, studium Studium toho co je nad lidmi. Příklad : Infekce, nádory, látková závislost atd. PREVALENCE : Poměr počtu všech existujících případů dané nemoci k počtu obyvatel v dané lokalitě ve daném časovém období. INCIDENCE : Poměr nově vzniklých onemocnění k celkovému počtu osob ve sledované populaci v daném časovém období. MORBIDITA : Poměr počtu nemocných k celkovému počtu obyvatel daném správním celku. ( Též NEMOCNOST ) MORTALITA : Poměr počtu zemřelých na dané onemocnění k celkovému počtu obyvatel v deném správním celku ( Též ÚMRTNOST ) LETALITA : Poměr počtu zemřelých na dané onemocnění k celkovému počtu pacientů s danou chorobou ( Též SMRTNOST ) ( NATALITA : Poměr počtu narozených k počtu obyvatel správního celku za dané časové období - též PORODNOST. Ukazatel v DEMOGRAFII ) MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 8

9 Rodné číslo Rodné číslo je jednoznačný číselný identifikátor přidělovaný obyvatelům České republiky. Lze z něj vyčíst datum narození a pohlaví příslušné osoby. Rodné číslo se používá také ve funkci čísla pojištěnce pro zdravotní pojištění a sociální pojištění. Zákon považuje rodné číslo za osobní údaj a proto je jeho zpracování možné pouze se souhlasem nositele rodného čísla nebo tam, kde to dovolil zákon. Osoba, která rodná čísla užívá neoprávněně, se dopouští správního deliktu, za který ji Úřad na ochranu osobních údajů může potrestat pokutou. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 9

10 Rodné číslo pokračování : 1947 : Vznik RČ ( v té době několik zdravotních pojišťoven ) 1953 : Čtyřmístné koncové číslo s kontrolní číslicí -doplněné tak, aby celé rodné číslo bylo beze zbytku dělitelné jedenácti 1968 : Správa sociálního zabezpečení. ÚZIS vznik 1950, léta AZIS - ASŘ ( počítače Minsk 22, ODRA, Cellatron Konec 60. let : snaha využít RČ pro centrální databázi zdravotnických informací o daném pacientovi. Dnes EZK projekt IZIP. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 10

11 Změna osobních identifikátorů v ČR ZIFO : Zdrojový identifikátor fyzické osoby Je neveřejný. Nelze z něj určit věk ani pohlaví. AIFO : Agendový identifikátor fyzické osoby. Každá cílová agenda má svoje samostatné AIFO. ORG : Převodník Úřadu pro ochranu osobních údajů. Specifický informační systém základních registrů, který však nezpracovává ani neuchovává osobní údaje. Přiděluje ZIFO, generuje z něj AIFO a zajišťuje převody AIFO jedné agendy na druhou jako jediný v rámci informačního systému základních registrů ( ISZR ). Základní registry ( ve správě min. vnitra ) : ROS ( osob ) RPP ( práv a povinností ) ROB ( obyvatel ) RUIAN ( územní identifikace, adres a nemovitostí ) Zákony č. 111 a 227 /2009 Sb MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 11

12 Využití internetu ve veřejné správě e-government : Definice Evropské unie : využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě Veřejná správa znamená poskytování správních činností souvisejících s poskytováním veřejných služeb a se správou na ústřední i místní úrovni. Dělí se na státní správu a samosprávu. Reforma veřejné zprávy : Vznik VÚSC ( kraje ), zánik okresních úřadů Sloučení výkonu státní správy samosprávy ( pověřená obec, kraj ) Elektronizace ( dnes e-government ) webové stránky, registry, , elektronický podpis apod. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 12

13 Portál Veřejné správy MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 13

14 Projekt egon egon symbol elektronizace VS moderní přátelský a efektivní úřad. Zdravotnictví : webové stránky dne má nejen Ministerstvo zdravotnictví a jím přímo řízené organizace ( fakultní nemocnice, odborné léčebné ústavy, zdravotní ústavy, centra, instituty, hygienické stanice, psychiatrické léčebny, lázeňské léčebny a další), ale i zdravotnická zařízení zřizovaná kraji - okresní, oblastní a krajské nemocnice MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 14

15 egon elektronizace VS Mozek : Základní registry VS Srdce : Zákon o e-governmentu ( zákon o elektronizovaných úkonech a autorizované konverzi č. 300/2008 Sb.) Oběhová soustava : komunikační infrastruktura veřejné správy Prsty : Czech POINT = Český Podací, Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jedná se o kontaktní místo veřejné správy, poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo registr živnostenského podnikání. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 15

16 Akční plán e-health EU Snaha o vytvoření evropské oblasti elektronického zdravotnictví, usilující o pokrok v 7 prioritách e-europe. Akční plány e-europe2002 z roku 2000 a e-europe 2005 ze zasedáni ER v roce 2002 v Seville ) Akční plán e-europe 2005 : Do roku 2005 zřídit v zemích Evropy : 1. Moderní on-line veřejné služby : e-government, e-education a e-health. 2. Dynamické prostředí pro elektronický obchod. 3. jako prostředek pro 1+2 : Dostatečná dostupnost širokopásmového přístupu s konkurenceschopnými cenami. Bezpečná informační infrastruktura. Komunitnární program MODINIS. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 16

17 e-health, e-europe 2005 Elektronické zdravotnictví (ehealth) je souhrnný název pro řadu nástrojů založených na informačních ních a komunikačních ních technologiích, které podporují a zlepšují prevenci, diagnostiku, léčbu, sledování a řízení zdraví a životního stylu. Zahrnuje interakci mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče, předávání údajů mezi zdravotnickými zařízeními, nebo osobní komunikaci ( peer-to-peer ) mezi pacienty navzájem, nebo mezi zdravotnickými oborníky. Také sem patří í sítě pro zdravotní informace, elektronické zdravotní záznamy, služby telemedicíny, osobní přenosné a mobilní komunikační ní systémy pro sledování a podporu pacientů MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 17

18 TeleHealth 2007 Telemedicína a inovační technologie v problematice chronických onemocnění. Brusel prosinec 2007 Konference zahrnujícící telemedicínu, telemonitoring a teleradiologii. Hlavní body : 1. Problémy zdravotnictví v Evropě 2. Výhody a problémy telemedicíny 3. Kasuistiky ( Švédsko, Dánsko, Anglie, Španělsko ) 4. Příležitosti a překážky 5. Právní problematika MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 18

19 Příklady zemí EU - Švédsko Národní databáze pacientů ( NPÖ, nationell patientöversikt, angl. NPO national pacient overview). společnost Tieto, platforma InterSystems HealthShare usnadní propojitelnost s již stávajícími zdravotnickými systémy : během 12 měsíců získány souhlasy pacientů, vybudována IT infrastruktura a připojen první region zdravotní péče Örebro ( ). První fáze projektu propojí 500 uživatelů, včetně lékařů, zdravotních sester, profesionálních terapeutů a dalšího personálu ve dvou soukromých domech s pečovatelskou službou. Systém zajistí, aby povolané osoby měly kdykoli a odkudkoli přístup k důležitým informacím o pacientech. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 19

20 Švédsko-pokračování HealthShare je komplexní produkt, vyvinutý speciálně pro shromažďování a sdílení zdravotnických informací mezi více organizacemi. Vytváří celkový pohled na zdravotní dokumentaci pacienta na místní či regionální úrovni. Projekt používá mezinárodní průmyslový standard pro záznamy o pacientech EN13606 a umožňuje na tento centrální standard převádět záznamy z mnoha lokálních formátů, takže se kterýkoli stávající systém snadno připojí k Národní databázi pacientů. Vytváření EHR - electronic health record &as=goog&ac= MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 20

21 Projekt ehealth v České republice 1. Elektronická zdravotní dokumentace. 2. Elektronické předepisování receptů ( preskripce ). 3. Elektronická identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotních služeb, elektronický platební styk. 4. Registry a konsolidace resortních dat. 5. Klinické rozhodování, klinické protokoly. a Health technology assessment ( HTA ). 6. Portál, vzdělávání a telemedicína. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 21

22 MIS, EIS, PIS Manažerský informační systém (Management Information System, MIS) je informační systém, který zpracovává nesetříděné údaje z databází dle požadavků ( dotazů ) uživatele, za účelem zkvalitnění vedení organizace. Výsledky dotazů se zobrazují v grafech, tabulkách nebo sestavách (reportech). Příklad : Firma SMS MIS DSS Decision Support System Manažerský informační systém DSS je systém pro podporu rozhodování na různých úrovních řízení nemocnice či celé sítě poskytovatelů zdravotnické péče. Datový sklad - Data Warehouse - integruje informace z celé nemocnice nebo sítě ZZ. Data jsou získávána prostřednictvím tzv. datových pump z transakčních systémů. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 22

23 Aplikace EIS, PIS Dvě uživatelské aplikace: Executive View : Provádění globálních analýz Analytical Tool : Hloubková analýza po předchozím odhalení problémů nástrojem Executive View. Ekonomický informační systém ( EIS, angl. FIS ) - ekonomický subsystém NIS Personální informační systém ( PIS ) - personální subsystém NIS ( mzdy, bezpečnost práce, lékařské prohlídky zaměstnanců, vlastní personalistika, analýza preskripce léčiv apod. ) MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 23

24 Bloková struktura IS OIS ( Office Information Systems ) - kancelářské informační systémy pro běžnou práci, např MS Word, MS Excel, MS Exchange aj. EDI ( Electronic Data Interchange ) - systémy pro elektronickou výměnu dat. TPS ( Transaction Processing Systems ) transakční systémy (např. personální systémy, systém evidence o pacientech, systém pro materiální zásobování atd.) MIS ( Management Inforamtion Systems ) - systémy sloužící pro manažerské řízení, využívající tzv. Datawarehouse Datový sklad. EIS ( Executive Information Systems ) - systémy pro rozhodování EIS), využívající převážně OLAP architekturu (On-line Analytical Processing). Pozor na záměnu s Ekonomickým informačnímím systémem, který se v angličtině nazývá FS Financial System. Vzájemná souvislost a hierarchie těchto systémů je pak znázorněna na následujícím obrázku MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 24

25 Hierarchie IS Představenstvo, Dozorčí rada Vrchní ředitelé BI DataMart (datový pult) Modelování ŘedItelé odborů TOP management MIS Data Warehouse Střední management Analýzy WHAT-IF, GOAL-SEEK, a pod. Odborní pracovníci MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 25

26 Reportování pro MIS 3 hlavní typy analytických systémů: nástroje pro dotazy a tvorbu výstupních sestav - nabízejí jednoduchý přístup k relačním databázím a uživatelsky jednoduchým způsobem tvorbu dotazů a reportů nad relačními databázemi ( pro menší aplikace i různé spredsheety, např. MS Excel apod.) OLAP ( Online Analytical Processing ) systémy - strukturují data do multidimenzionálních hierarchií agregovaných informací a tím nabízejí pohled na data z vhodných perspektiv a ve formě vhodných pro jejich analýzu. Systémy pro dolování dat ( Datat Marts ) které predikují informace z velkého množství dat, na základě matematických modelů. Profesionální produkty nabízejí propojení všech tří způsobů, včetně komunikace mezi nimi prostřednictví technologií Internetu. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 26

27 Příklad 3D analýzy využívání léčiv Lékaři ČAS (měsíc) Analýza preskripce Analýza spotřeby léků Léčiva Pacienti Nejlépe vše v časových řadách MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 27

28 ROI pro zavedení MIS Zkvalitněním vlastních služeb Pomocí Customer Value Intelligence ROI = Jak zlepšit ROI??? Dosažené úspory + Zvýšení výnosů Celkové náklady na tvorbu a provoz Pomocí výběrových řízení na dodávky SW a HW, služeb, zavedením metodiky RAD,... ROI (Return on Investment) ekonomická návratnost vložených investic MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 28

29 Elektronická zdravotní knížka Elektronická zdravotní knížka ( EZK ) IZIP je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24hodin denně prostřednictvím internetu. Zároveň je to bezpečné prostředí propojující poskytovatele zdravotní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. Její vedení i zřízení je zdarma pouze pro pojištěnce VZP ČR. Zapisovat zdravotní záznamy do EZK mohou jen zdravotničtí pracovníci registrovaní v systému IZIP/EZK. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 29

30 Registrace do systému IZIP A. u smluvního partnera oprávněného k registraci je ihned po registraci vytištěn protokol o elektronické registraci do systému IZIP s přístupovým heslem do IZIP/EZK B. vyplněním papírové přihlášky, nebo vyplněním a odesláním elektronického formuláře na webových stránkách Doporučenou poštou přijde oznámení o zřízení přístupu k IZIP/EZK s přístupovými údaji ( komunikační číslo pacienta, přístupové heslo ) Při prvním přihlášení se doplní i druhé osobní heslo pacienta. Různý internetový prohlížeč ( Mozilla FireFox, Internet explorer ap.) MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 30

31 IZIP/EZK - 1 MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 31

32 IZIP/EZK - 2 MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 32

33 IZIP/EZK - 3 IČK : Obvykle rodné číslo PHK : Čtyřmístný kód OH : Dle volby MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 33

34 IZIP/EZK - 4 MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 34

35 Platba za diagnózu - DRG Systémy úhrady zdravotní péče v lůžkových zdravotních zařízeních ( lůžkových ZZ ) zdravotními pojišťovnami : 1. Výkonový ( motivace k nadporudukci léčebné péče ) 2. Paušální ( opak výkonového systému motivace k co nejmenšímu objemu léčené péče, nutno plnit kritéria aby nedošlo k velkému poklesu objemu poskytované péče ) 3. Platba za unicitního pacienta paušál za celoroční léčbu jednoho pacienta ( motivace k vykázání více unicitních pacientů a k menší péči na jednoho pacienta, pacient musí alepoň jednou za rok navšívit ZZ ). 4. Kapitační platba - praktičtí lékaři ( PL ) - roční paušál na registrovaného pacienta, bez ohledu na kontakt s PL. 5. Platba za diagnózu ( nová úhradová vyhláška od , před tím 10 let siakuze o jeho zavedení ) Skupiny vztažené k diagnóze. Diagnostic related groups ( DRG ) MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 35

36 DRG základní pojmy DRG skupina : skupina případů hospitalizace klinicky a ekonomicky podobných. Relativní váha : Průměrná cena všech případů, zařazená do DRG, vyjádřená jako index Casemix : součet relativních vah všech uzavřených případů za definované období ( např. 1 rok ). Casemix nemocnice součet vah všech případů. Casemix index ( CMI ) průměrná váha 1 případu v nemocnici výpočet : case mix/ počet případů v definovaném období Základní sazba stanovená cena za jednotku váhy. Alos : Average length to stay průměrná délka hospitalizace všech případů. zařazených do konkrétní DRG. LTP, HTP : low and high trim point spodní a horní hranice délky hospitalizace. Inlier : Délka pobytu ( DP ) : LTP < DP < HTP Outlier : krátký : DP < LTP dlouhý : DP > HTP Zdroj : Consult Hospital s.r.o. a MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 36

37 DRG 2 Atributy případu Atributy případu : jsou nezbytné pro správné zařazení případu hospitalizace do DRG skupiny : hlavní diagnóza ( hlavní diagnostická skupina MDC ) vedlejší diagnózy výkony pohlaví hmotnost ( porodní váha ) způsob ukončení hospitalizace délka pobytu věk Postup získání vstupních atributů je dán Metodikou sestavení případu Hlavní diagnostická skupina MDC ( major diagnostic categories => DRG bases : podobné příznaky postup a výsledky léčby => DRG groups : dtto, navíc rozlišena závažnost stavu pomocí CC MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 37

38 DRG 3 : CC Complication & Comorbidity (CC) Komplikace a přidružená nemoc; Přidružená nemoc existuje při přijetí pacienta do ZZ, komplikace vzniká až po jeho přijetí. Pro klasifikaci IR DRG nemá rozlišení mezi komplikací a přidruženou nemocí žádný význam. DRG bez CC je DRG skupina nejnižšího stupně závažnosti (1), DRG s CC je DRG skupina středního stupně závažnosti (2) s komplikací nebo přidruženým onemocněním, které ovlivňují náklady nebo délku hospitalizace. DRG s MCC (=Major CC) je DRG skupina nejvyššího stupně závažnosti (3) s významnou komplikací nebo přidruženým onemocněním, které výrazně ovlivňují náklady nebo délku hospitalizace. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 38

39 IR DRG, význam DRG International Refined Diagnosis Related Groups ( IR DRG ), casemixový hospitalizační systém, vybraný pro použití v ČR. V současné době se pro stanovení atributů hospitalizačního případu v metodice používají doklady datového rozhraní VZP ČR, tzv. K-dávka. ALFA DRG skupina DRG bazí hrazená přímo pomocí DRG, definovaných úhradovou vyhláškou, vybraných pro relativně vysokou nákladovou homogenitu a relativ. nízkou manipulovatelnost Z údajů na vybraných dokladech se určí jednotlivé atributy případu, kterými se naplní vstupní rozhraní grouperu ( soustavy počítačových programů, která ze vstupních dat určí konkrétní DRG ). Požadavky na HW a SW: jakýkoliv počítač s instalovaným Java Runtime Enviroment verze 1.4 a vyšší Význam DRG : Zvýšení hospodárnosti léčby pacientů v lůžkových zdravotnických zařízeních. Umožní spravedlivější přerozdělování nákladů a efektivnější nasměrování finančních toků. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 39

40 Modelování procesů Hérakleitos: Pantha rhei (Všechno plyne), jinými slovy: vše se mění a stává se něčím jiným. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 40

41 Definice procesu MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 41

42 Obecný popis procesu MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 42

43 Další pojmy Iniciační proces - totéž co základní, tedy proces stojící na počátku, není mu nadřazen jiný proces. Přezkoumání - činnost garanta procesu a jím pověřených pracovníků při které je zkoumán průběh procesu a činnosti v jeho rámci prováděné z hlediska efektivnosti a účinnosti; přezkoumání má vést k nalezení řešení, které předchází vzniku chyb v procesech a má vést ke zlepšování procesů. Terminální proces proces, kterým se ukončuje provádění činnosti. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 43

44 Kontrola Plánovaná činnost prováděná pracovníkem v řídící pozici, která má za cíl ověřit, zda procesy v jeho oblasti odpovědnosti a činnosti v jejich rámci prováděné jsou vykonávány v souladu s platnými pravidly vyplývajícími z interní i externí dokumentace platné pro tyto procesy. Výsledkem kontroly by mělo být rozhodnutí o dalším pokračování, či ukončení procesu. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 44

45 Význam modelování procesů Procesní model má být odrazem reality, která je předmětem našeho informačního zájmu. Grafické vyjádření je přehledné, lehce pochopitelné a na rozdíl od přirozeného jazyka jednoznačné. Grafické modely se dají snadno uchovávat a znovu vyhledávat, aktualizovat, modifikovat a znovu používat. MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 45

46 Symboly vývojových diagramů MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 46

47 Část výdajového procesu ve VZP MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 47

48 Portál VZP MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 48

49 ani / MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 49

50 Health technology assesement Hodnocení zdravotnických technologií je multi-disciplinárním oborem který zkoumá zdravotní, hospodářské, sociální a etické důsledky využívání zdravotnické techniky ve zdravotnictví. Konference v české republice : květen 2009 květen 2010 ( MZČR a FBMI ČVUT ) Portál MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 50

51 Zdroje : Biomedicínská informatika část I. Základy informatiky pro medicínu a zdravotnictví - J. Zvárová, P. Hanzlíček, J. Hejl, Z. Jirkovec, H. Pikhart, V. Přibík, V. Smitková, K. Zvára Informační systémy managementu B. Miniberger, BIVŠ Další internetovské zdroje ( uvedeny v textu ) MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 51

52 Závěr MUDr.Miniberger, BIVŠ 2011 Informační systémy ve zdravotnictví 2 52

BANKOVNÍ INSTITUT. Katedra: Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ

BANKOVNÍ INSTITUT. Katedra: Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ BANKOVNÍ INSTITUT Katedra: Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ Konzultační přednáška : 22. 5. 2010 Přednášející : MUDr Miloš Miniberger OBSAH : 7.

Více

BANKOVNÍ INSTITUT : Katedra managementu, podnikání a oceňování INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ. Přednášející : MUDr Miloš Miniberger

BANKOVNÍ INSTITUT : Katedra managementu, podnikání a oceňování INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ. Přednášející : MUDr Miloš Miniberger 1 BANKOVNÍ INSTITUT : Katedra managementu, podnikání a oceňování INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ Konzultační ní přednáška a č.3 : 26.4. 2014 Přednášející : MUDr Miloš Miniberger 2 OBSAH : 15. Manažerské

Více

Data zdravotnictví pro zdravotnictví?

Data zdravotnictví pro zdravotnictví? Data zdravotnictví pro zdravotnictví? E LINKX a.s. Novoveská 1262/95 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Informace: +420 597 444 777 Zákaznická podpora: +420 597 444 999 Web: www.elinkx.cz Informace: info@elinkx.cz

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

ČESKÉ ZDRAVOTNICKÉ REGISTRY SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY Pavel Kasal, Pavel Vavřík, Alena Havlínová, Robert Fialka, Faresh Shima

ČESKÉ ZDRAVOTNICKÉ REGISTRY SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY Pavel Kasal, Pavel Vavřík, Alena Havlínová, Robert Fialka, Faresh Shima ČESKÉ ZDRAVOTNICKÉ REGISTRY - SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ČESKÉ ZDRAVOTNICKÉ REGISTRY SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY Pavel Kasal, Pavel Vavřík, Alena Havlínová, Robert Fialka, Faresh Shima Souhrn Česká republika

Více

Základní registry ve veřejné správě

Základní registry ve veřejné správě Základní registry ve veřejné správě Obsah kurzu Úvod Informační systém základních registrů (ISZR) Přínosy ZR Bezpečnost ISZR Agendové informační systémy (AIS) Postup implementace základních registrů Registr

Více

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek

ehealth na Vysočině MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví 4.11.2010 Jiří Běhounek ehealth na Vysočině MUDr. hejtman kraje Vysočina předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví Národní strategie Národní strategie ehealth Vnímáme současný stav v ČR jako velkou absenci reálných ehealth

Více

Zdravotní registry, NZIS a konsolidace resortních dat Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Mezirezortní koordinační výbor pro podporu zavedení ehealth v České republice Ministerstvo

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing.

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing. Zdravotnické systémy Národní zdravotní služba Veř Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové Základní principy Systém zdravotního pojištění má dvě základní formy: Povinné veř Dobrovolné komerční pojištění smluvní

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů,

prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů, plátců a veřejné správy, prostředek informační rovnováhy a aktivní účasti občanů, podpora dostupnosti a kvality péče zdravotní a sociální, bezpečnost

Více

Test č.1 Porozumění zadání úloh

Test č.1 Porozumění zadání úloh Před zadáním testu je vhodné upozornit studenty na cíl testování, tedy: ověřování srozumitelnost výukových materiálů. A upozornit, že se nejedná o ověřování jejich znalostí. Testy mohou být anonymní. (Pro

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Závěr Zavádění DRG - historie 1. pokus

Více

Jak se daří ehealth v České republice? MUDr. Pavel Neugebauer

Jak se daří ehealth v České republice? MUDr. Pavel Neugebauer Jak se daří ehealth v České republice? NHÚ AV ČR 22. dubna 2009 MUDr. Pavel Neugebauer Člen správní rady České národní fórum pro ehealth Předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR České

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

ROZVOJ ehealth V ČESKÉ REPUBLICE. MUDr. Milan Cabrnoch Seminář Českého národního fóra pro ehealth Praha, 29. listopadu 2007

ROZVOJ ehealth V ČESKÉ REPUBLICE. MUDr. Milan Cabrnoch Seminář Českého národního fóra pro ehealth Praha, 29. listopadu 2007 ROZVOJ ehealth V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Milan Cabrnoch Seminář Českého národního fóra pro ehealth Praha, 29. listopadu 2007 ehealth Definice pojmu ehealth: ehealth je aplikace informačních a komunikačních

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Registry ve zdravotnictví

Registry ve zdravotnictví Registry ve zdravotnictví Jiří Kofránek Laboratoř biokybernetiky ÚPF Univerzita Karlova v Praze -1. lékařská fakulta Registry globálně přístupné databáze Informace Pravidla a informace ZP ZP ZP ZP občané

Více

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011 Mgr. Jiří Holub, ČR Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Konference ČZF 12. 10. 2011 Úvod Obsah sdělení NZIS základní pojetí ČR a hlavní úkoly Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI

SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI SPOLEČNÁ TÉMATA PRO ELEKTRONIZACI V SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLASTI Michal Rada hlavní architekt EG MPSV a člen týmu pro tvorbu Národní strategie ehealth Sociálně-zdravotní systémy Vesměs jsou tři pojetí:

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Elektronizace veřejné správy CZECH POINT

Elektronizace veřejné správy CZECH POINT Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_03_CZSŘ_4.03_ Elektronizace veřejné správy CZECH POINT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče,

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Společnost medicínského práva o.s. připravila ve spolupráci s Nejvyšším soudem České republiky metodiku a

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Základní registry ČR

Základní registry ČR Základní registry ČR RNDr. Petr Tiller Igos Consulting a.s. Projekt Informační systém základních registrů (registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského

Více

Informační systémy ve zdravotnictví

Informační systémy ve zdravotnictví Informační systémy ve zdravotnictví David Steiner [steind1@fel.cvut.cz] IKTZ 25. listopadu 2009 Obsah přednášky Historie IS ve zdravotnictví Typy IS ve zdravotnictví Nemocniční informační systém Elektronický

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Informační systémy a registry ve zdravotnictví v ČR

Informační systémy a registry ve zdravotnictví v ČR Informační systémy a registry ve zdravotnictví v ČR Lenka Lhotska Gerstnerova laboratoř, katedra kybernetiky ČVUT FEL Praha http://bio.felk.cvut.cz http://cyber.felk.cvut.cz lhotska@fel.cvut.cz Zdravotnické

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha

ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha ehealth Day 2013 Prezentace vítězného návrhu Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví 21.února 2013 IKEM, Praha Elektronické zdravotnictví Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví Účel: Vytvoření

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka. Bc.Lukáš Cakl

Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka. Bc.Lukáš Cakl Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka Bc.Lukáš Cakl Březen 2011 IZIP, a.s. Soukromá společnost Založena v roce 2001 třemi lékaři Specializace na elektronické zdravotnictví s využitím nejmodernějších

Více

Zdroje dostupných dat o zdraví lidí. Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Seminář SSLŘPZ 19. 10. 2011

Zdroje dostupných dat o zdraví lidí. Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Seminář SSLŘPZ 19. 10. 2011 Zdroje dostupných dat o zdraví lidí Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Seminář SSLŘPZ 19. 10. 2011 Obsah sdělení Úvod Projeví se nová legislativa na fungování NZIS a UZIS ČR? Projekt ereg a jeho vliv Zdroje dat

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

Role ICT v sociálních službách 7. dubna 2014. Ing. Iva Merhautová, MBA

Role ICT v sociálních službách 7. dubna 2014. Ing. Iva Merhautová, MBA Role ICT v sociálních službách 7. dubna 2014 Ing. Iva Merhautová, MBA Elektronizace služeb Elektronizace služeb obecně je prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů služeb a péče, plátců

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu 1 Závěr analýzy Autor analýzy konstatuje, že se podařilo: jednotné

Více

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Martin Pavlík

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Martin Pavlík Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health Martin Pavlík Růst nároků na IT Stárnoucí populace Rostoucí náklady Nedostatek pracovníků Větší nároky na IT Izolovaná datová sila Pacientská

Více

ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012

ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012 ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012 Heterogenní prostředí Nemocnice a spec. ústavy fakultní, krajské, městské, soukromé lázně, rehabilitační ústavy, LDN Mimonemocniční lékaři

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

Informace v centru. Jan Hofmann Michal Opatřil

Informace v centru. Jan Hofmann Michal Opatřil Informace v centru Jan Hofmann Michal Opatřil BI v ICZ 2 Základní údaje Team 8 profesionálů 85 součet let, kterým se této oblasti věnuje 5 nejzkušenějších pracovníků ICZ 17 průměr ICZ AMIS*MIS 21 zdravotnických

Více

Moderní úřad, přátelský stát

Moderní úřad, přátelský stát Moderní úřad, přátelský stát Věci se začaly hýbat Naším cílem je efektivní veřejná správa. Nepotřebujeme více zákonů, více úřadů, více úředníků a více počítačů. Potřebujeme kvalitní zákony, funkční úřady,

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT

Provozní řád. www.mvcr.cz. Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Czech POINT Provozní řád Czech POINT: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál www.mvcr.cz Czech POINT Czech POINT strana 2 Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT

Více

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu:

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu: Kalkulační MANUÁL Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb 3. vydání Partner Kalkulačního manuálu: obalka 2011.indd 1-2 26.10.2011 10:26:57 Kalkulační manuál Základní

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Dodatečná informace č. 2 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Datové sklady, manažerské

Více

NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE

NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE ehealth České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz ICT Unie sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

ehealth na Vysočině David Zažímal

ehealth na Vysočině David Zažímal ehealth na Vysočině David Zažímal Projekty ehealth Vysočiny uskutečněné probíhající plánované SWLab e@mbulance ERP QI nový NIS MarkQ NeOS emedocs mhealth analýza NIS elektronický podpis 2 ehealth projekty

Více

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny Ing. Markéta Bartůňková Základní metodiky k nákladovému oceňování hospitalizačních případů KLASIFIKACE ANALYTICKÝCH ÚČTŮ TYPOLOGIE ŘEŽIJNÍCH STŘEDISEK

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy,

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Kybernetická bezpečnost resortních IS

Kybernetická bezpečnost resortních IS Kybernetická bezpečnost resortních IS Ing. Fares Shima ředitel odboru INF MZČR Seminář Zákon o kybernetické bezpečnosti a řízení bezpečnosti IS ve veřejné správě a ve zdravotnictví 4.11.2014, Poslanecká

Více

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl.

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl. Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí Čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem MěÚ Benešov nad Ploučnicí a upravuje postupy

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Matěj Adam

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Matěj Adam Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health Matěj Adam Izolovaná datová sila Pacientská data jsou v izolovaných systémech Problém se ale týká i dalších entit: Zdravotničtí pracovníci Dodavatelé

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

InterSystems Nové cesty k úspěchu. Martin Zubek InterSystems Česká republika

InterSystems Nové cesty k úspěchu. Martin Zubek InterSystems Česká republika InterSystems Nové cesty k úspěchu Martin Zubek InterSystems Česká republika Výsledky 2009 $272M Spousta příležitostí + Velká nejistota 1978 2009 Velikost softwarového trhu 2010 EU - 57 mld. Eur Střední

Více

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha

Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Czech POINT Quality&Security24 11.března 2008 Kongresové centrum Praha Ing. Jan Ladin Pověřen řízením ORP KIVS Odbor rozvoje a provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR jan.ladin@mvcr.cz

Více

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Business intelligence Datový sklad On-line Analytical Processing (OLAP) Kontingenční tabulky v MS Excelu jako příklad OLAP Dolování

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

OKbase řízení lidských zdrojů

OKbase řízení lidských zdrojů OKbase řízení lidských zdrojů Manažerský modul Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Radek Kokeš 15. 11. 2011 1 OKbase Nová generace modulárního systému pro řízení lidských zdrojů. Hlavní funkce systému jsou obsaženy

Více

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR?

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Zdravotnická dokumentace a elektronický zdravotní záznam 11. 10. 2012 Lékařský dům Daniel Krsička 1 Agenda Aktuální cíle a požadavky na elektronické

Více

Intel MCA. Mobilní přístup k informacím v místě poskytované péče (Mobile Point of Care) MUDr. Pavel Trnka KTTP s.r.o.

Intel MCA. Mobilní přístup k informacím v místě poskytované péče (Mobile Point of Care) MUDr. Pavel Trnka KTTP s.r.o. Mobilní přístup k informacím v místě poskytované péče (Mobile Point of Care) MUDr. Pavel Trnka KTTP s.r.o. Intel MCA Standard pro HW vhodný pro použití ve zdravotnictví Tablet PC Konektivita WiFi Bluetooth

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

ZIFO, AIFO a bezpečnost osobních údajů

ZIFO, AIFO a bezpečnost osobních údajů ZIFO, AIFO a bezpečnost osobních údajů v systému ZR Ing. Eva Vrbová ředitelka Odboru základních identifikátorů Hradec Králové 2. 3. 4. 2012 Agenda Postavení informačního systému ORG Aktuální problematika

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access a obchodního partnera vasepcambulance.czje nabídnout lékařům nejmodernější informační technologieaodbornoupomoc,

Více