Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003. Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín"

Transkript

1 Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003 Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín Nový Jičín - září 2003

2 Obsah: str. 1. Úvod 3 2. Výchozí stav v oblasti školství v Novém Jičíně Přehled škol, předškolních a školských zařízení v Novém Jičíně Legislativa ve školství Úhrada neinvestičních nákladů za cizí žáky ve školství Struktura předškolních zařízení Profilace mateřských škol Provozní náklady mateřských škol Struktura základních škol Profilace základních škol Provozní a investiční náklady základních škol Současné využití kapacit mateřských a základních škol Očekávaný demografický vývoj Počet narozených dětí v Novém Jičíně Předpokládaný vývoj počtu žáků na ZŠ do roku Návrh koncepce rozvoje školství Mateřské školy Základní školy Závěr 25 Příloha č Příloha č

3 1. Úvod Školství v Novém Jičíně představuje předškolní, základní, speciální, střední a vysokoškolské vzdělání. Město je zřizovatelem převážné části předškolních zařízení a všech základních škol. Zřizovatelem středních škol je Krajský úřad Moravskoslezského kraje s výjimkou soukromé střední školy. Předkládaná koncepce školství si klade za cíl ve stručnosti popsat současný stav školství v Novém Jičíně a navrhnout změnu v organizaci základního a předškolního školství. Faktory, které negativně ovlivňují vývoj školství, jsou shrnuty v následujících bodech: nepříznivý demografický vývoj projevující se v poklesu počtu dětí a žáků přísný normativní způsob financování přímých vzdělávacích nákladů nízký počet žáků ve třídách zvýšení jednotkových nákladů na žáka změna plateb za cizí žáky růst cen energií, služeb a prací 2. Výchozí stav v oblasti školství v Novém Jičíně 2.1 Přehled škol, předškolních a školských zařízení v Novém Jičíně Mateřské školy Na území města se nacházejí celkem 4 předškolní zařízení a 1 zařízení jeslí, z toho jedna mateřská škola je soukromá (Beruška, spol. s r.o.). V roce 2002 byly k schváleny 3 nově vzniklé příspěvkové organizace, které vznikly sloučením 11 stávajících mateřských škol s neprávní subjektivitou do 3 mateřských škol s právní subjektivitou a mateřská škola v Libhošti se stala součástí právního subjektu Základní školy Libhošť. Přehled mateřských škol: Mateřská škola MÁJ Nový Jičín, K.Čapka 6 odloučené pracoviště: MŠ Jubilejní 1 MŠ Vančurova 36 MŠ Loučka 115 Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52 odloučené pracoviště: MŠ Smetanovy sady 6 MŠ Beskydská 143 MŠ Jiráskova 10 Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Trlicova 8 odloučené pracoviště: MŠ Komenského 78 MŠ Máchova 62 3

4 Základní školy V Novém Jičíně byly již před rokem 2002 základní školy příspěvkovými organizacemi. Pouze ZŠ Libhošť se k stala právním subjektem, jehož odloučeným pracovištěm je i mateřská škola Libhošť, a k se ZŠ Beskydská stala odloučeným pracovištěm ZŠ Jubilejní. Přehled základních škol: Základní škola Nový Jičín, Bohuslava Martinů 4 Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56 Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, odloučené pracoviště: ZŠ Beskydská 274 Základní škola Nový Jičín, Komenského 66 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1 Základní škola Nový Jičín, Libhošť 90, odloučené pracoviště: MŠ Libhošť 435 Ostatní školy a školská zařízení Základní umělecká škola Nový Jičín, Derkova 1 Speciální školy Nový Jičín, Dlouhá 54 Dětský domov Nový Jičín, Revoluční 56 Dům dětí a mládeže Fokus Nový Jičín, K Nemocnici 23 Speciální mateřská škola a škola pro děti s kombinovanými vadami - Dětské centrum Nový Jičín, Komenského 64. Střední školy Na území města je 7 středních škol, z toho je 1 soukromá. Gymnázium Nový Jičín, ul. Palackého 50/52 Střední zemědělská škola a SOU zemědělské Nový Jičín, U Jezu 7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nový Jičín, ul. Tyršova 9 Střední zdravotnická škola Nový Jičín, Divadelní 4 Odborné učiliště a praktická škola Nový Jičín, Sokolovská 45 Výchovný ústav pro mládež, střední odborné učiliště, odborné učiliště a učiliště Nový Jičín, Divadelní 12 Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní a SOU Nový Jičín, Přemyslovců 834. Vysoké školy Vysoká škola podnikání a.s., se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Poděbradova 16, má své pracoviště i v našem městě v pronajatých prostorách na ul. Přemyslovců 4 (bývalý podnik Tabák) 2.2 Legislativa ve školství Zákony upravující oblast školství je zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. K výrazným změnám došlo v zákoně č. 564/1990 Sb. v roce 2000 (zákon č. 132/2000 Sb.) a v roce 2002 (zákon č. 284/2002 Sb.) v souvislosti s I. a II. etapou reformy veřejné správy. V rámci I. etapy došlo ke zrušení školských úřadů jako odvětvových orgánů státní správy na

5 úrovní okresů a k přenesení jejich kompetencí zčásti na krajské úřady, zčásti na okresní úřady. V rámci II. etapy byly kompetence zrušených okresních úřadů přeneseny na obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady. Město Nový Jičín se stalo obcí s rozšířenou působností, která spravuje v rámci své působnosti další školy a školská zařízení v oblasti státní správy a vykonává tyto činnosti vyplývající ze zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů : zpracovává a předkládá KÚ návrh rozpisu rozpočtu a následně i úpravy rozpočtu během roku pro školy a školská zařízení na přímé vzdělávací náklady. Jedná se o finanční prostředky na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, ostatní platby za provedenou práci a ostatní neinvestiční výdaje /ONIV/, ze kterých se hradí náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby, pokud se poskytují bezplatně, náklady spojené s pracovněprávními vztahy, tzn. cestovné, osobní ochranné pomůcky, věcná režie na stravování zaměstnanců, další vzdělávání pedagogických zaměstnanců, prostředky na plavání aj. dle zákona o státní správě a samosprávě ve školství. zpracovává a předkládá KÚ rozbory přímých vzdělávacích nákladů za školy a školská zařízení připravuje podklady pro zúčtování prostředků se státním rozpočtem zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení shromažďuje a zpracovává data z dokumentace za školy a školská zařízení Školy a předškolní zařízení zřizované v obvodu rozšířené působnosti města Nový Jičín: 1. ZŠ Bartošovice ZŠ Fulnek, JAK, Česká ZŠ Fulnek, TGM ZŠ Hodslavice MŠ 5. ZŠ Kunín 346+ MŠ 6. ZŠ Mořkov, Sportovní ZŠ Nový Jičín, B.Martinů 4 8. ZŠ Nový Jičín, Dlouhá ZŠ Nový Jičín, Jubilejní ZŠ Nový Jičín, Komenského ZŠ Nový Jičín, Komenského ZŠ Nový Jičín, Tyršova ZŠ Sedlnice MŠ 14. ZŠ Starý Jičín ZŠ Suchdol nad Odrou MŠ 16. ZŠ Šenov u N. Jičína, Školní ZŠ Bernartice nad Odrou 80 + MŠ 18. ZŠ Hladké Životice ZŠ Hostašovice 31 + MŠ 20. ZŠ Libhošť 90 + MŠ 21. ZŠ Rybí ZŠ Životice u N. Jičína MŠ 23. MŠ Bartošovice MŠ Fulnek, Jerlochovice MŠ Fulnek, Stachovice MŠ Fulnek, U Sýpky MŠ Hladké Životice, Hlavní MŠ Mořkov, U školky MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka MŠ Trojlístek N. Jičín, Trlicova MŠ Sady Nový Jičín, Revoluční MŠ Rybí MŠ Starý Jičín MŠ Šenov u N. Jičína 454

6 2.3 Úhrada neinvestičních nákladů za cizí žáky ve školství Novelou zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 284/2002 Sb. s účinností od dochází ke změně způsobu financování plateb za cizí žáky. Jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je povinna hradit obec, ve které má žák trvalý pobyt, obci, která školu zřídila, její neinvestiční materiální výdaje, pokud se obce nedohodnou jinak. Tyto náklady obec nemusí hradit, jestliže má zřízenu školu, ve které má žák zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky. Z toho vyplývá, že neinvestiční náklady nemusí hradit obce, které zřizují úplné základní školy. V tabulce č. 1 a č. 2 je uveden přehled počtu cizích žáků v novojičínských základních školách. Tabulka č. 1: Cizí žáci z obcí, které Tabulka č. 2: Cizí žáci z obcí, které mají zřízenou úplnou ZŠ-šk.r. 2003/2004 mají zřízenou neúplnou ZŠ-šk.r. 2003/2004 obec I. st. II. st. celkem obec I. st. II. st. celkem Bartošovice Bernatice n/o Bílovec Hl. Životice Fulnek Hostašovice Hodslavice Jeseník n/o Hustopeče Ženklava Kopřivnice Mankovice Kunín Milotice Mořkov Polom Odry Pustějov Příbor Rybí Sedlnice Skotnice Strarý Jičín Vražné Frenštát p/r Životice Studénka Jakubčovice Suchdol n/o Bordovice Šenov u N.J celkem Štramberk Va. Meziříčí Veřovice Jablůnka n/b F.Místek Lešná Rožnov p/r Celkem V tabulce č. 1 jsou uvedeny obce, které mají zajištěnou pro své žáky povinnou školní docházku od třídy ve své obci. Tyto obce nejsou povinny dle výše uvedeného zákona hradit neinvestiční náklady za své žáky, kteří navštěvují základní školy v Novém Jičíně. V tabulce č. 2 jsou uvedeny obce, které mají zajištěnou povinnou školní docházku pouze pro první stupeň. Tyto obce jsou dle výše uvedeného zákona povinny hradit městu Nový Jičín neinvestiční náklady za žáky druhého stupně, tj. 131 žáků.v příloze č. 1 je uveden hypotetický výpočet situace, která by mohla nastat, kdyby město Nový Jičín odmítlo přijmout cizí žáky do svých základních škol. Došlo by k poklesu zaměstnanosti pedagogických i nepedagogických pracovníků a snížení počtu žáků ve třídě. 6

7 2.4 Struktura předškolních zařízení Profilace mateřských škol Mateřská škola Máj Při výchovné činnosti jsou v této mateřské škole využívány prvky projektů Zdravá mateřská škola, Montessori, Začít spolu. Činnost mateřské školy je rozmanitá, dětem je nabízena celá řada kroužků. Technický stav budov Budovy tohoto právního subjektu jsou v různém technickém stavu. MŠ K.Čapka dvoupodlažní budova, kde se v přízemí nachází zařízení jeslí, a to ve dvou odděleních. V 1. patře je umístěná MŠ. Pro provoz jeslí bylo před třemi lety zařízení upraveno hlavně z hlediska hygienických požadavků, byla provedena oprava podlahy a venkovní omítky, nátěr fasády, oprava osvětlení, odvětrání sklepa, propojení vstupu a hospodářské části. Bylo zde instalováno odsávací zařízení v kuchyni a řada drobných údržbových prací tak, aby provoz vyhovoval náročným požadavkům provozu předškolního zařízení a jeslí. Velkým problémem je stav oken, která se budou muset nahradit novými. Naopak velkou výhodou je vlastní kuchyň, která vaří nejen pro MŠ K.Čapka a jesle, ale i pro MŠ Vančurova, kde se převáží strava spojovací chodbou (tunelem) bez zvýšených nákladů. Odloučené pracoviště Jubilejní budova je v dobrém technickém stavu, v loňském roce byla provedena výměna části rozvodů topení. Špatný stav oken se v loňském roce řešil jejich opravou. Jednopodlažní budova bez vlastní kuchyně s dostatečně prostornou zahradou a saunou, kterou školka hodlá v letošním roce využít pro mnohem větší počet dětí. V minulých letech bylo malé oddělení /15 dětí/ sousedící se saunou využíváno pro předškolní děti. Tyto děti od jsou umístěny ve vhodnějších prostorách MŠ Vančurova. Odloučené pracoviště Vančurova v tomto zařízení typu vily je nutno provést rekonstrukci elektroinstalace a vody. Neustálé problémy s rozvodem vody a množící se plísně v suterénu budovy je třeba radikálně řešit.v této MŠ je zároveň byt. Tato tři zařízení tj. MŠ K.Čapka, Vančurova a jesle, mají společnou zahradu, která je velmi prostorná a útulná. Odloučené pracoviště Loučka - budova této školy není na rozdíl od všech uvedených zařízení ve vlastnictví města. Zařízení je zde v nájmu u Jednoty Orel. Proto kromě provozních nákladů je nutno hradit i nájem. Toto zařízení, které má pouze jedno oddělení, má vlastní kuchyň a děti zde mají i pěknou zahradu. Mateřská škola Sady MŠ pracuje na pracovišti ul. Revoluční podle jednoho z alternativních vzdělávacích programů schválených MŠMT Mateřská a Základní škola Montessori. Vzdělávací systém Montessori je založen na polarizaci pozornosti, který spočívá v respektování stavu, kdy dítě zaujme určitá činnost a plně se na ni soustředí. Práce mateřské školy na odloučeném pracovišti Beskydská je zaměřena na projekt Začít spolu, je zde velmi dobrá spolupráce s místní základní školou. Pracoviště na ul. Jiráskově a Smetanových sadech je zaměřeno na ekologickou výchovu a estetické aktivity.v tomto zařízení mohou děti spolu s rodiči navštěvovat řadu kroužků. Technický stav budov Stav budov této příspěvkové organizace je dobrý. MŠ Revoluční jedná se o historický objekt zapsaný jako kulturní památka. V loňském roce se prováděly sanační práce v suterénu budovy a drobné údržbové práce na objektu. Zařízení má vlastní kuchyň a velmi pěknou zahradu pro vyžití dětí. Jedná se o reprezentativní předškolní zařízení.v této budově se nachází i byt. 7

8 Odloučené pracoviště Beskydská budova charakteru rodinného domu je bez vlastní kuchyně, ale s pěknou zahradou. Objekt prošel v minulých letech opravami - částečná sanace suterénu, nová fasáda objektu, nátěr oken, vyřešení hygienických závad (šatna pro zaměstnance, úklidový kout). Odloučené pracoviště Smetanovy sady - objekt s nově opravenými sociálními zařízeními pro děti dle hygienických požadavků, stav budovy je bez závažnějších problémů. Zahrada je ve velmi pěkném prostředí. Odloučené pracoviště Jiráskova v letošním roce byla nově opravena krytina střechy, v loňském roce byla provedena oprava plotu. Mateřská škola Trojlístek Pedagogická práce všech tří zařízení je zaměřena na všestranný osobní rozvoj dítěte. Učitelky preferují výběr prvků z alternativních programů pro svou práci (Montessori, Zdravá MŠ, Začít spolu) tak, aby vyhovovaly potřebám dětí. Děti této školky mají možnost navštěvovat rozmanité kroužky v úzké spolupráci s rodiči. Technický stav budov Stav budov těchto předškolních zařízení je v dobrém stavu. MŠ Trlicova - dvoupodlažní budova s vlastní kuchyní. V průběhu minulého roku zde byla řešena výměna el. ohřívače vody a opět dle hygienických požadavků rekonstrukce odsávacího zařízení ve školní kuchyni. Odloučené pracoviště Máchova dvoupodlažní budova s dostatečně velkou zahradou. V roce 2002 byla uskutečněna oprava školní kuchyně včetně montáže vzduchotechniky dle hygienických požadavků a menší opravy podlah. Odloučené pracoviště Komenského historicky nejstarší budova, která byla postavena jako předškolní zařízení již před 70 lety.v budově se nachází byt a jsou zde pronajaty i nebytové prostory.v roce 2001 a 2002 byla provedena částečně sanace suterénu objektu, fasáda přední části budovy, opravena část havarijního chodníku a obnova dřevěného obložení interiéru zařízení Provozní a investiční náklady mateřských škol Podrobný přehled o finanční náročnosti provozu jednotlivých mateřských škol uvádí tabulka č. 3a: Čerpání nákladů v jednotlivých letech v tis. Kč MŠ- s právní subjektivitou Náklady Smetanovy sady 6 provoz org. 308 údržba investice celkem Trlicova 8 provoz org. 309 údržba investice celkem Jiráskova 10 provoz org. 311 údržba investice celkem

9 MŠ-bez právní subjektivity Náklady Čerpání nákladů v jednotlivých letech v tis. Kč Beskydská-Žilina 143 provoz org. 303 údržba investice celkem Komenského 78 provoz org.304 údržba investice celkem M. Montessori provoz Revoluční 52 údržba org. 305 investice (ŠJ) + org. 358 (ŠJ) celkem K. Čapka 6 provoz org. 307 údržba org. 351 (ŠJ) investice (ŠJ) 121 (ŠJ) 76 (ŠJ) celkem Vančurova 36 provoz org. 312 údržba investice celkem Jubilejní 1 provoz org. 313 údržba investice celkem Loučka 115 provoz org. 315 údržba org. 362 (ŠJ) investice celkem Libhošť 435 provoz org. 318 údržba org. 357 (ŠJ) investice (ŠJ) 0 celkem Máchova 62 provoz org. 319 údržba org. 356 (ŠJ) investice (ŠJ) celkem Celkové náklady Čerpání nákladů v jednotlivých letech v tis. Kč mateřských škol provoz údržba investice celkem

10 Tabulka č. 3b: Náklady v mateřských školách na jedno dítě. Legenda: P - provoz Ú - údržba Mateřské školy Čerpání nákladů v jednotlivých letech v Kč Beskydská-Žilina 143 P Ú Komenského 78 P Ú M. Montessori, Revoluční 52 P Ú K. Čapka 6 P Ú Vančurova 36 P Ú Jubilejní 1 P Ú Loučka 115 P Ú Libhošť 435 P Ú Máchova 62 P Ú Smetanovy sady 6 P Ú Trlicova 8 P Ú Jiráskova 10 P Ú Provozní náklady na 1 dítě na MŠ v N. Jičíně náklady v Kč rok Beskydská-Žilina 143 Komenského 78 M. Montessori, Revoluční 52 K. Čapka 6 Vančurova 36 Jubilejní 1 Loučka 115 Libhošť 435 Máchova 62 Smetanovy sady 6 Trlicova 8 Jiráskova 10 Pozn. V provozních nákladech MŠ K.Čapka je obsažen i náklad za vytápění MŠ Vančurova, vzhledem k tomu, že obě zařízení mají jedno odběrné místo na MŠ K. Čapka. 10

11 2.5 Struktura základních škol Hlavní činností všech uvedených základních škol je zabezpečování výuky a základního vzdělávání žáků od 6 do 15 let. Na všech školách se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola. V příloze č. 2 jsou uvedeny charakteristiky škol zpracované jednotlivými řediteli Profilace základních škol Základní škola Tyršova l Profilace školy: rozšířená výuka cizích jazyků zapojení do projektů Tereza Posviťme si na úspory, Dokážu to?, Začít spolu, Ekologická výchova, Respektovat a být respektován, Projekttage německý jazyk Technický stav budov: Škola vyučuje ve třech budovách. Historická budova Tyršova 1 je využívána k účelům 2. stupně ZŠ. V přístavbě s novou nástavbou jsou učebny 1. stupně a školní jídelna. Školní družina se nachází v budově na ulici Jiráskově. Tělocvična, která je využívána pouze prvním stupněm, je přilehlá k hlavní budově. Školní hřiště malých rozměrů se využívá zejména pro míčové hry. Rozhodující část výuky tělesné výchovy na 2. stupni probíhá v hale TJ a na stadionu TJ. Byla provedena částečná údržba oken, která bude muset probíhat i nadále, sanace venkovního a vnitřního zdiva, rekonstrukce chladírny, oprava kotelny a celá řada drobných údržbových prací. Vzhledem ke špatnému stavu střechy nad tělocvičnou je nutná její celková oprava. Základní škola Komenského 66 Profilace školy: rozšířená výuka cizích jazyků rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na volejbal zapojení do projektu Co je to droga? dyslektické třídy v ročníku pro děti s vývojovými poruchami učení bezbariérová škola pro děti tělesně postižené a úzká spolupráce s dětským centrem Technický stav budov: Pavilónová škola je v dobrém technickém stavu. Škola má 2 vlastní tělocvičny, sportovní areál a školní jídelnu.v budově je pronajat byt. Byla provedena rekonstrukce osvětlení obou tělocvičen, nátěry podlah, oprava části střechy a rekonstrukce sociálních zařízení, sprch a rozvodů teplé vody dle hyg. předpisů. Základní škola Komenského 68 Profilace školy: rozšířená výuka cizích jazyků rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na plavecké sporty zapojení do projektu Začít spolu na škole pracuje romský asistent Technický stav budov: Historická budova, která si vzhledem ke svému stáří žádá velké finanční nároky. Škola má malou tělocvičnu a vlastní školní jídelnu. V budově je pronajat byt a nebytový prostor. Rozhodující část výuky tělesné výchovy probíhá v hale TJ. V minulých letech byla provedena sanace suterénu. Vzhledem k tomu, že v suterénu je školní jídelna, je stále problém s odstraněním vlhkosti objektu. Byla provedena výměna oken na části školy, renovace WC 11

12 včetně nevyhovujících odpadů. V nadcházejícím období musí dojít k rekonstrukci vzduchotechniky ve školní jídelně a k opravě fasády školy. Základní škola B. Martinů 4 Profilace školy: rozšířena výuka tělesné výchovy se zaměřením na hokej zapojení do programu,,zahraničí - přátelství, výměnné pobyty dětí ve Francii a ČR Technický stav budov: Pavilónová škola v dobrém technickém stavu. Škola má centrální jídelnu, která vaří i pro cizí subjekty, dále tělocvičnu a venkovní asfaltové hřiště. V budově je pronajat byt. Pro výuku lehkoatletických disciplín v tělesné výchově využívá škola nedalekého stadiónu TJ. V minulých letech byl proveden nátěr střechy, zavedena teplá voda na WC a řada záchovných údržbových prací na objektu školy. Základní škola Dlouhá 56 Profilace školy: rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky Technický stav budov: Pavilónová škola s vlastní tělocvičnou, školní jídelnou a rozsáhlým sportovním areálem. V budově je pronajat byt. V minulých letech bylo zrekonstruováno odsávání ve školní jídelně, je provedena oprava části střechy, rekonstrukce části rozvodu vody a zavedena teplá voda na WC. Pro nadcházející období je nezbytná postupná výměna oken, která jsou ve velmi špatném stavu, a rekonstrukce sportovního areálu. Základní škola Jubilejní 3 Profilace školy: rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na basketbal na odloučeném pracovišti Beskydská 274 se zapojují do projektu Začít spolu zapojení v oblasti enviromentálního vzdělávání, dlouhodobý projekt Zeleň od A do Z Technický stav budov: Sídlištní pavilónová škola v dobrém technickém stavu. Škola má vlastní tělocvičnu, školní jídelnu a sportovní areál. V budově je pronajat byt i nebytový prostor. Ve škole byla postupně provedena obnova rozvodu vody včetně zavedení teplé vody na WC, dokončena rekonstrukce osvětlení, natřena část oken a v tomto roce byla dokončena rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně. Také dvě budovy na odloučeném pracovišti v Žilině prošly celou řadou údržbových prací. V ZŠ Beskydská byla natřena okna, došlo k rekonstrukci bytu pro školníka, sociálních zařízení, vybudování oplocení a k dalším opatřením, která vyžadují hygienické předpisy. Základní škola Libhošť 90 Profilace školy: jedná se o malotřídní školu pro první až pátý ročník, vyučuje se ve čtyřech třídách základní škola je sloučená od s mateřskou školou v jeden právní celek Technický stav budov: Součástí ZŠ Libhošť je budova základní školy, tělocvičny a mateřské školy. Budovy jsou v dobrém technickém stavu. Škola má vlastní jídelnu, tělocvičnu a venkovní hřiště. Bylo zde provedeno oplocení hřiště, nátěr střešní krytiny, drobné údržbové práce jako např. výměna podlahových krytin a vchodových dveří. Ve školní jídelně byla opravena vzduchotechnika, 12

13 provedeny práce vyžadující hygienické předpisy a v budově mateřské školy opraveno sociální zařízení Provozní a investiční náklady základních škol Podrobný přehled o finanční náročnosti provozu jednotlivých základních škol uvádějí následující tabulky č. 4a a tabulka č. 4b. Základní školy Náklady Čerpání nákladů v jednotlivých letech v tis. Kč Rozpočet Jubilejní 3 provoz org. 321 údržba investice celkem Komenského 66 provoz org. 322 údržba investice celkem Komenského 68 provoz org. 323 údržba investice celkem Tyršova 1 provoz org. 325 údržba investice celkem B. Martinů 4 provoz org. 333 údržba investice celkem Dlouhá 56 provoz org. 340 údržba investice celkem Besk.-Žilina 274 provoz odlouč. prac. org. 327 údržba ZŠ Jubilejní + ŠD (org. 347) investice celkem Libhošť 90 provoz org. 334 údržba ŠD (org. 348) investice celkem Základní školy celkem Náklady Čerpání nákladů v jednotlivých letech v tis. Kč provoz údržba investice celkem

14 Tabulka 4b: Provozní náklady ZŠ na jednoho žáka Legenda: P provoz Ú - údržba E energie - včetně E Základní školy Čerpání nákladů v jednotlivých letech v Kč Jubilejní 3 P Ú E Komenského 66 P Ú E Komenského 68 P Ú E Tyršova 1 P Ú E B. Martinů 4 P Ú E Dlouhá 56 P Ú E Besk.-Žilina 274 P ŠD Ú Libhošť 90 P ŠD Ú Provozní náklady na 1 žáka na ZŠ v N. Jičíně náklady v Kč rok Jubilejní 3 Komenského 66 Komenského 68 Tyršova 1 B. Martinů 4 Dlouhá 56 Besk.-Žilina 274 Libhošť 90 14

15 2.6 Současné využití kapacit mateřských a základních škol Mateřské školy Kapacita a naplněnost mateřských škol v Novém Jičíně je zřejmá z následující tabulky. Tabulka č.5: Kapacita a naplněnost mateřských škol v jednotlivých letech Mateřská škola Kapacita MŠ Naplněnost v jednotlivých letech 99/ / / / /04 Komenského Revoluční K.Čapka Vančurova Jubilejní Loučka Libhošť Máchova Žilina Smetanovy sady Trlicova Jiráskova celkem Z důvodu snížení počtu dětí docházelo k postupnému snižování kapacit mateřských škol. V roce 1999 byla zrušena MŠ Máchova 30 (Tonak), v roce 2000 ubylo oddělení v MŠ Komenského 78 (nedostatečné prostory z hlediska hygienických předpisů). Místo dvou oddělení v MŠ K.Čapka vznikly jesle. Současná kapacita všech MŠ je stanovena na 740 dětí. Naplněnost k činí 93,6 % Volná kapacita je v MŠ Libhošť (což nelze kvůli spádovosti ovlivnit), na MŠ Jubilejní (volný prostor pro 15 dětí bude využit pro saunování dětí z ostatních MŠ) a v MŠ Vančurova. Základní školy Kapacita a naplněnost základních škol v Novém Jičíně je zřejmá z následující tabulky. Tabulka č.6: Kapacita a naplněnost základních škol v jednotlivých letech ZŠ - žáci Kapacita Naplněnost v jednotlivých letech ZŠ 1995/ / / / / / / / /04 B. Martinů Dlouhá Jubilejní Kom Kom Tyršova Libhošť Žilina celkem

16 Porovnání naplněnosti jednotlivých ZŠ s jejich kapacitou B. Martinů Dlouhá Jubilejní Kom 66 Kom 68 Tyršova Libhošť Žilina 1995/ / / / / / / /03 Kapacita Kapacita daných škol byla stanovena na maximální počet tříd a žáků ve třídě. Počet dětí ve třídě stanovuje zákon 291/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí:,,třídy se naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel školy stanoví s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým, ekonomickým a prostorovým podmínkám počty žáků v jednotlivých třídách, může stanovit i vyšší počet žáků ve třídě, umožňují-li to pedagogické, hygienické a prostorové podmínky školy. Z uvedené tabulky vyplývá, že největší volná kapacita je u ZŠ Jubilejní. Tato kapacita však byla stanovena pro maximální vytížení budovy za podmínky využití odborných učeben jako kmenových tříd. Situace na ostatních školách je obdobná. Vzhledem k tomu, že na všech ZŠ se rozšířila výuka o nové předměty a tím vznikla potřeba nových odborných učeben (výpočetní technika, základy administrativy, jazyková výuka, ekologie, keramická dílna aj.), nelze brát uvedenou kapacitu jako reálné naplnění škol. Tyto odborné učebny jsou vybaveny odborným zařízením, ve kterých nemůže probíhat běžná výuka. 16

17 3. Očekávaný demografický vývoj 3.1 Počet narozených dětí v Novém Jičíně Pro přehled uvádíme počet narozených dětí s trvalým pobytem v Novém Jičíně v letech 1990 až Tabulka č.7: Narozené děti s trvalým bydlištěm v Novém Jičíně v jednotlivých letech rok narozené děti Počet narozených dětí v letech rok počet narozených dětí v letech 3.2 Předpokládaný vývoj počtu žáků na ZŠ do roku 2013 V souvislosti s demografickým předpokladem uvádíme očekávaný vývoj počtu žáků na ZŠ v Novém Jičíně do roku Tabulka č. 8: Předpokládaný vývoj počtu žáků v ZŠ v Novém Jičíně do roku 2013 Základní školy v Novém Jičíně školní rok předpoklad nastupujících žáků z NJ předpoklad nastupujících cizích žáků předpoklad nastupujících žáků vč. cizích žáků odcházející žáci vč. cizích žáků absolutní úbytek výsledný počet žáků 2003/ / / / / / / / / / Absolutní úbytek žáků do r činí cca

18 Pozn.: Předpoklad nastupujících žáků v letech vychází z průměru počtu narozených dětí z předcházejících pěti let Ve sloupcích předpoklad nastupujících žáků jsou uvedené děti, které splňují podmínky pro nástup do 1. třídy daného školního roku, tj. dětí narozené od 1.9. daného roku do následujícího roku. Předpokládádaný počet žáků v ZŠ do r počet žáků / / / / / / / / / /2013 školní rok 4. Návrh koncepce rozvoje školství 4.1 Mateřské školy Z tabulky č. 5 vyplývá naplněnost jednotlivých mateřských škol k Volná kapacita je v mateřské škole Máj na odloučeném pracovišti Vančurova. K vhodnému využití tohoto zařízení se nabízí možnost přesunu dětí z odloučeného pracoviště MŠ Loučka. Dalším objektivním důvodem je fakt, že zařízení MŠ Loučka není v majetku města Nový Jičín a provozní náklady se zvyšují o nájem (cca 70 tis. Kč ročně). Demografický vývoj nenaznačuje stoupající potřebu předškolních zařízení. Zároveň zájem o umístění dětí v mateřských školách podmiňuje ukazatel zaměstnanosti rodičů. MŠ Loučka (odloučené pracoviště MŠ MÁJ) 25 dětí MŠ Vančurova (odloučené pracoviště MŠ MÁJ) Výhody: snížení provozních nákladů v kapitole 14 školství snížení přímých vzdělávacích nákladů možnost využití nájemního prostoru pro zájmovou činnost v Loučce využití volného prostoru v MŠ Vančurova Nevýhody: zvětší se docházková vzdálenost pro děti z Loučky 18

19 4.2 Základní školy V základním školství se plně projevují negativní účinky demografického poklesu. S tím souvisí nárůst jednotkových nákladů na žáka jak z pohledu provozních nákladů, tak z pohledu přímých vzdělávacích nákladů, tj. nákladů na mzdy učitelů a učební pomůcky. Vzhledem k tomu, že přímé vzdělávací náklady jsou stanoveny přísně normativně, je nutné optimalizovat počty žáků a tříd na školách. Pro stanovení počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků na škole je Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem školství, mládeže a sportu, pevně stanoven normativ počtu žáků na jednoho pedagogického (Np) a nepedagogického pracovníka (No). Na normativně stanovený počet pracovníků jsou přímo vázány finanční prostředky na mzdy. Pro názornost je uveden následující příklad: Příklad č. 1: Škola č žáků 20 tříd 21 žáků na 1 třídu skut. počet ped. 28 Normativ pro tuto školu je stanoven ve výši 16,3 žáků na jednoho učitele. Normativně stanovený počet učitelů na tuto školu je ve výši 25,76 (420 žáků/16,3). Škola č žáků 17 tříd 24,71 žáků na 1 třídu skut. počet ped. 25 Normativ pro tuto školu je stanoven ve výši 16,3 žáků na jednoho učitele. Normativně stanovený počet učitelů na tuto školu je ve výši 25,76 (420 žáků/16,3). Z výše uvedeného vyplývá, že škole č. 1 nebudou plně pokryty finanční prostředky na platy pedagogických pracovníků. U školy č. 1 je zřejmé, že vlivem poklesu počtu žáků nedošlo k úměrnému úbytku počtu tříd a s tím souvisejícímu úbytku pedagogických pracovníků. Počet žáků na učitele patří k nejvýznamnějším faktorům, který ovlivňuje výdaje na žáka. Dalším důležitým faktorem je spádovost v rámci města. Z výše uvedeného vyplývá nutnost zabývat se celkovým pohledem na základní školství ve městě a připravit návrh variantního řešení: Varianta I: ponechání stávajícího stavu a nezasahování do chodu a organizace na základních školách v Novém Jičíně. Varianta II: tato varianta je radikální. Přináší v nejkratším časovém období výsledek v podobě větší naplněnosti tříd žáky a škol třídami. Přináší dále při provozu menšího počtu škol jasný ekonomický výsledek v podobě ušetřených provozních prostředků. Nese sebou však i významná rizika. Nespokojenost odborné i občanské veřejnosti a otazníky nad využitím prázdných budov. Z důkladného rozboru a po vyhodnocení kladů a záporů jednotlivých možností se jako nejefektivnější nabízí tyto možnosti: A transformace a postupný útlum, popřípadě okamžité ukončení činnosti ZŠ B. Martinů (dále rozpracováno ve variantách A.1, A.2 a A.3) B sloučení ZŠ Jubilejní, ZŠ Dlouhá a ZŠ B. Martinů v jeden právní subjekt C sloučení ZŠ Komenského 66 a Komenského 68 D zrušení odloučeného pracoviště ZŠ Jubilejní na ulici Beskydská 274 Varianta III: tato varianta obsahuje prvky obou předchozích variant. Navíc vytváří prostor pro hledání všeobecně přijatelného nebo alespoň většinou respektovaného řešení. 19

20 Tab. č.9: Porovnání počtu žáků a počtu tříd na ZŠ v Novém Jičíně ve šk. roce 2003/2004 a 2004/2005 Šk. rok 2003/2004 ZŠ Tyršova ZŠ Komenského 66 ZŠ Komenského 68 ZŠ Dlouhá ZŠ B. Martinů ZŠ Jubilejní ZŠ Beskydská ZŠ Libhošť Celkem žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy 1. ročník ročník ročník ročník ročník I. stupeň ročník ročník ročník ročník II. stupeň Celkem Průměr/tř ø 25,8 ø 21,5 ø 24,6 ø 22,4 ø 23,9 ø 21,7 ø 12,3 ø 18,0 ø 22,9 Kapacita Poznámka: u ZŠ Komenského 66 je nutno brát u úvahu dyslektické třídy, kde je max. naplněnost 13 žáků na třídu, čímž se snižuje průměrná naplněnost tříd za celou školu. Bez uvedení dyslektických tříd je průměrná naplněnost tříd v této škole 24,5 žáků. Šk. rok 2004/2005 ZŠ Tyršova ZŠ Komenského 66 ZŠ Komenského 68 ZŠ Dlouhá ZŠ B. Martinů ZŠ Jubilejní ZŠ Beskydská ZŠ Libhošť Celkem žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy 1. ročník ročník ročník ročník ročník I. stupeň ročník ročník ročník ročník II. stupeň Celkem Průměr/tř ø 25,1 ø 21,5 ø 24,5 ø 22,5 ø 24,7 ø 22,3 ø 13,3 ø 15,8 ø 22,8 Kapacita

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského Telefonní seznam volebních místností v obcích správního obvodu MěÚ Nový Jičín jako POÚ obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo Nový Jičín Bernartice nad

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Zpráva o stavu na úseku školství na území města Nový Jičín

Zpráva o stavu na úseku školství na území města Nový Jičín Zpráva o stavu na úseku školství na území města Nový Jičín Zpracoval: odbor školství, kultury a sportu při MěÚ Nový Jičín Nový Jičín listopad 2013 1 Obsah: str. 1. Úvod... 3 2. Přehled škol, předškolních

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NÁVRH ÚPRAVY SÍTĚ STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH HL. M.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NÁVRH ÚPRAVY SÍTĚ STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH HL. M. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT T HLAVNÍHO HO MĚSTA M PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ,, MLÁDE DEŽE E A TĚLOVÝCHOVYT NÁVRH ÚPRAVY SÍTĚS STŘEDN EDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH Z HL. M. PRAHOU Počet a struktura středních škol

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury

Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury Tabulka č. 7b) Požadavky na financování akcí města v letech 2006-2010 c) ostatní akce - odbor školství a kultury (v tis. Kč) UKAZATELÉ 2006 2007 2008 2009 2010 MŠ Riegrova oprava vchodu pro děti 250 rekon.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2008

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2008 Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor školství, mládeže a sportu ČJ.: MSK 23597/2008 zpracovala: Ing. Hana Havránková vedoucí oddělení přímých nákladů Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Praha 2, Viničná 1

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Praha 2, Viničná 1 0 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Praha 2, Viničná 1 Adresa: Viničná 1/440, 120 00 Praha 2 Identifikátor školy: 600 035 476

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladový areál nájem nemovitosti Šenov u Ostravy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladový areál nájem nemovitosti Šenov u Ostravy Informační memorandum k nemovitosti Skladový areál nájem nemovitosti Šenov u Ostravy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí

Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí 1. Zadání Dne 30. 04. 2012 byly předány zpracovateli podklady k výše uvedenému objektu a současně byla provedena vizuální

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 13. 6. 2008 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více