Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003. Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín"

Transkript

1 Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003 Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín Nový Jičín - září 2003

2 Obsah: str. 1. Úvod 3 2. Výchozí stav v oblasti školství v Novém Jičíně Přehled škol, předškolních a školských zařízení v Novém Jičíně Legislativa ve školství Úhrada neinvestičních nákladů za cizí žáky ve školství Struktura předškolních zařízení Profilace mateřských škol Provozní náklady mateřských škol Struktura základních škol Profilace základních škol Provozní a investiční náklady základních škol Současné využití kapacit mateřských a základních škol Očekávaný demografický vývoj Počet narozených dětí v Novém Jičíně Předpokládaný vývoj počtu žáků na ZŠ do roku Návrh koncepce rozvoje školství Mateřské školy Základní školy Závěr 25 Příloha č Příloha č

3 1. Úvod Školství v Novém Jičíně představuje předškolní, základní, speciální, střední a vysokoškolské vzdělání. Město je zřizovatelem převážné části předškolních zařízení a všech základních škol. Zřizovatelem středních škol je Krajský úřad Moravskoslezského kraje s výjimkou soukromé střední školy. Předkládaná koncepce školství si klade za cíl ve stručnosti popsat současný stav školství v Novém Jičíně a navrhnout změnu v organizaci základního a předškolního školství. Faktory, které negativně ovlivňují vývoj školství, jsou shrnuty v následujících bodech: nepříznivý demografický vývoj projevující se v poklesu počtu dětí a žáků přísný normativní způsob financování přímých vzdělávacích nákladů nízký počet žáků ve třídách zvýšení jednotkových nákladů na žáka změna plateb za cizí žáky růst cen energií, služeb a prací 2. Výchozí stav v oblasti školství v Novém Jičíně 2.1 Přehled škol, předškolních a školských zařízení v Novém Jičíně Mateřské školy Na území města se nacházejí celkem 4 předškolní zařízení a 1 zařízení jeslí, z toho jedna mateřská škola je soukromá (Beruška, spol. s r.o.). V roce 2002 byly k schváleny 3 nově vzniklé příspěvkové organizace, které vznikly sloučením 11 stávajících mateřských škol s neprávní subjektivitou do 3 mateřských škol s právní subjektivitou a mateřská škola v Libhošti se stala součástí právního subjektu Základní školy Libhošť. Přehled mateřských škol: Mateřská škola MÁJ Nový Jičín, K.Čapka 6 odloučené pracoviště: MŠ Jubilejní 1 MŠ Vančurova 36 MŠ Loučka 115 Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52 odloučené pracoviště: MŠ Smetanovy sady 6 MŠ Beskydská 143 MŠ Jiráskova 10 Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Trlicova 8 odloučené pracoviště: MŠ Komenského 78 MŠ Máchova 62 3

4 Základní školy V Novém Jičíně byly již před rokem 2002 základní školy příspěvkovými organizacemi. Pouze ZŠ Libhošť se k stala právním subjektem, jehož odloučeným pracovištěm je i mateřská škola Libhošť, a k se ZŠ Beskydská stala odloučeným pracovištěm ZŠ Jubilejní. Přehled základních škol: Základní škola Nový Jičín, Bohuslava Martinů 4 Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56 Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, odloučené pracoviště: ZŠ Beskydská 274 Základní škola Nový Jičín, Komenského 66 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1 Základní škola Nový Jičín, Libhošť 90, odloučené pracoviště: MŠ Libhošť 435 Ostatní školy a školská zařízení Základní umělecká škola Nový Jičín, Derkova 1 Speciální školy Nový Jičín, Dlouhá 54 Dětský domov Nový Jičín, Revoluční 56 Dům dětí a mládeže Fokus Nový Jičín, K Nemocnici 23 Speciální mateřská škola a škola pro děti s kombinovanými vadami - Dětské centrum Nový Jičín, Komenského 64. Střední školy Na území města je 7 středních škol, z toho je 1 soukromá. Gymnázium Nový Jičín, ul. Palackého 50/52 Střední zemědělská škola a SOU zemědělské Nový Jičín, U Jezu 7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nový Jičín, ul. Tyršova 9 Střední zdravotnická škola Nový Jičín, Divadelní 4 Odborné učiliště a praktická škola Nový Jičín, Sokolovská 45 Výchovný ústav pro mládež, střední odborné učiliště, odborné učiliště a učiliště Nový Jičín, Divadelní 12 Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní a SOU Nový Jičín, Přemyslovců 834. Vysoké školy Vysoká škola podnikání a.s., se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Poděbradova 16, má své pracoviště i v našem městě v pronajatých prostorách na ul. Přemyslovců 4 (bývalý podnik Tabák) 2.2 Legislativa ve školství Zákony upravující oblast školství je zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. K výrazným změnám došlo v zákoně č. 564/1990 Sb. v roce 2000 (zákon č. 132/2000 Sb.) a v roce 2002 (zákon č. 284/2002 Sb.) v souvislosti s I. a II. etapou reformy veřejné správy. V rámci I. etapy došlo ke zrušení školských úřadů jako odvětvových orgánů státní správy na

5 úrovní okresů a k přenesení jejich kompetencí zčásti na krajské úřady, zčásti na okresní úřady. V rámci II. etapy byly kompetence zrušených okresních úřadů přeneseny na obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady. Město Nový Jičín se stalo obcí s rozšířenou působností, která spravuje v rámci své působnosti další školy a školská zařízení v oblasti státní správy a vykonává tyto činnosti vyplývající ze zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů : zpracovává a předkládá KÚ návrh rozpisu rozpočtu a následně i úpravy rozpočtu během roku pro školy a školská zařízení na přímé vzdělávací náklady. Jedná se o finanční prostředky na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, ostatní platby za provedenou práci a ostatní neinvestiční výdaje /ONIV/, ze kterých se hradí náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby, pokud se poskytují bezplatně, náklady spojené s pracovněprávními vztahy, tzn. cestovné, osobní ochranné pomůcky, věcná režie na stravování zaměstnanců, další vzdělávání pedagogických zaměstnanců, prostředky na plavání aj. dle zákona o státní správě a samosprávě ve školství. zpracovává a předkládá KÚ rozbory přímých vzdělávacích nákladů za školy a školská zařízení připravuje podklady pro zúčtování prostředků se státním rozpočtem zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení shromažďuje a zpracovává data z dokumentace za školy a školská zařízení Školy a předškolní zařízení zřizované v obvodu rozšířené působnosti města Nový Jičín: 1. ZŠ Bartošovice ZŠ Fulnek, JAK, Česká ZŠ Fulnek, TGM ZŠ Hodslavice MŠ 5. ZŠ Kunín 346+ MŠ 6. ZŠ Mořkov, Sportovní ZŠ Nový Jičín, B.Martinů 4 8. ZŠ Nový Jičín, Dlouhá ZŠ Nový Jičín, Jubilejní ZŠ Nový Jičín, Komenského ZŠ Nový Jičín, Komenského ZŠ Nový Jičín, Tyršova ZŠ Sedlnice MŠ 14. ZŠ Starý Jičín ZŠ Suchdol nad Odrou MŠ 16. ZŠ Šenov u N. Jičína, Školní ZŠ Bernartice nad Odrou 80 + MŠ 18. ZŠ Hladké Životice ZŠ Hostašovice 31 + MŠ 20. ZŠ Libhošť 90 + MŠ 21. ZŠ Rybí ZŠ Životice u N. Jičína MŠ 23. MŠ Bartošovice MŠ Fulnek, Jerlochovice MŠ Fulnek, Stachovice MŠ Fulnek, U Sýpky MŠ Hladké Životice, Hlavní MŠ Mořkov, U školky MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka MŠ Trojlístek N. Jičín, Trlicova MŠ Sady Nový Jičín, Revoluční MŠ Rybí MŠ Starý Jičín MŠ Šenov u N. Jičína 454

6 2.3 Úhrada neinvestičních nákladů za cizí žáky ve školství Novelou zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 284/2002 Sb. s účinností od dochází ke změně způsobu financování plateb za cizí žáky. Jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je povinna hradit obec, ve které má žák trvalý pobyt, obci, která školu zřídila, její neinvestiční materiální výdaje, pokud se obce nedohodnou jinak. Tyto náklady obec nemusí hradit, jestliže má zřízenu školu, ve které má žák zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky. Z toho vyplývá, že neinvestiční náklady nemusí hradit obce, které zřizují úplné základní školy. V tabulce č. 1 a č. 2 je uveden přehled počtu cizích žáků v novojičínských základních školách. Tabulka č. 1: Cizí žáci z obcí, které Tabulka č. 2: Cizí žáci z obcí, které mají zřízenou úplnou ZŠ-šk.r. 2003/2004 mají zřízenou neúplnou ZŠ-šk.r. 2003/2004 obec I. st. II. st. celkem obec I. st. II. st. celkem Bartošovice Bernatice n/o Bílovec Hl. Životice Fulnek Hostašovice Hodslavice Jeseník n/o Hustopeče Ženklava Kopřivnice Mankovice Kunín Milotice Mořkov Polom Odry Pustějov Příbor Rybí Sedlnice Skotnice Strarý Jičín Vražné Frenštát p/r Životice Studénka Jakubčovice Suchdol n/o Bordovice Šenov u N.J celkem Štramberk Va. Meziříčí Veřovice Jablůnka n/b F.Místek Lešná Rožnov p/r Celkem V tabulce č. 1 jsou uvedeny obce, které mají zajištěnou pro své žáky povinnou školní docházku od třídy ve své obci. Tyto obce nejsou povinny dle výše uvedeného zákona hradit neinvestiční náklady za své žáky, kteří navštěvují základní školy v Novém Jičíně. V tabulce č. 2 jsou uvedeny obce, které mají zajištěnou povinnou školní docházku pouze pro první stupeň. Tyto obce jsou dle výše uvedeného zákona povinny hradit městu Nový Jičín neinvestiční náklady za žáky druhého stupně, tj. 131 žáků.v příloze č. 1 je uveden hypotetický výpočet situace, která by mohla nastat, kdyby město Nový Jičín odmítlo přijmout cizí žáky do svých základních škol. Došlo by k poklesu zaměstnanosti pedagogických i nepedagogických pracovníků a snížení počtu žáků ve třídě. 6

7 2.4 Struktura předškolních zařízení Profilace mateřských škol Mateřská škola Máj Při výchovné činnosti jsou v této mateřské škole využívány prvky projektů Zdravá mateřská škola, Montessori, Začít spolu. Činnost mateřské školy je rozmanitá, dětem je nabízena celá řada kroužků. Technický stav budov Budovy tohoto právního subjektu jsou v různém technickém stavu. MŠ K.Čapka dvoupodlažní budova, kde se v přízemí nachází zařízení jeslí, a to ve dvou odděleních. V 1. patře je umístěná MŠ. Pro provoz jeslí bylo před třemi lety zařízení upraveno hlavně z hlediska hygienických požadavků, byla provedena oprava podlahy a venkovní omítky, nátěr fasády, oprava osvětlení, odvětrání sklepa, propojení vstupu a hospodářské části. Bylo zde instalováno odsávací zařízení v kuchyni a řada drobných údržbových prací tak, aby provoz vyhovoval náročným požadavkům provozu předškolního zařízení a jeslí. Velkým problémem je stav oken, která se budou muset nahradit novými. Naopak velkou výhodou je vlastní kuchyň, která vaří nejen pro MŠ K.Čapka a jesle, ale i pro MŠ Vančurova, kde se převáží strava spojovací chodbou (tunelem) bez zvýšených nákladů. Odloučené pracoviště Jubilejní budova je v dobrém technickém stavu, v loňském roce byla provedena výměna části rozvodů topení. Špatný stav oken se v loňském roce řešil jejich opravou. Jednopodlažní budova bez vlastní kuchyně s dostatečně prostornou zahradou a saunou, kterou školka hodlá v letošním roce využít pro mnohem větší počet dětí. V minulých letech bylo malé oddělení /15 dětí/ sousedící se saunou využíváno pro předškolní děti. Tyto děti od jsou umístěny ve vhodnějších prostorách MŠ Vančurova. Odloučené pracoviště Vančurova v tomto zařízení typu vily je nutno provést rekonstrukci elektroinstalace a vody. Neustálé problémy s rozvodem vody a množící se plísně v suterénu budovy je třeba radikálně řešit.v této MŠ je zároveň byt. Tato tři zařízení tj. MŠ K.Čapka, Vančurova a jesle, mají společnou zahradu, která je velmi prostorná a útulná. Odloučené pracoviště Loučka - budova této školy není na rozdíl od všech uvedených zařízení ve vlastnictví města. Zařízení je zde v nájmu u Jednoty Orel. Proto kromě provozních nákladů je nutno hradit i nájem. Toto zařízení, které má pouze jedno oddělení, má vlastní kuchyň a děti zde mají i pěknou zahradu. Mateřská škola Sady MŠ pracuje na pracovišti ul. Revoluční podle jednoho z alternativních vzdělávacích programů schválených MŠMT Mateřská a Základní škola Montessori. Vzdělávací systém Montessori je založen na polarizaci pozornosti, který spočívá v respektování stavu, kdy dítě zaujme určitá činnost a plně se na ni soustředí. Práce mateřské školy na odloučeném pracovišti Beskydská je zaměřena na projekt Začít spolu, je zde velmi dobrá spolupráce s místní základní školou. Pracoviště na ul. Jiráskově a Smetanových sadech je zaměřeno na ekologickou výchovu a estetické aktivity.v tomto zařízení mohou děti spolu s rodiči navštěvovat řadu kroužků. Technický stav budov Stav budov této příspěvkové organizace je dobrý. MŠ Revoluční jedná se o historický objekt zapsaný jako kulturní památka. V loňském roce se prováděly sanační práce v suterénu budovy a drobné údržbové práce na objektu. Zařízení má vlastní kuchyň a velmi pěknou zahradu pro vyžití dětí. Jedná se o reprezentativní předškolní zařízení.v této budově se nachází i byt. 7

8 Odloučené pracoviště Beskydská budova charakteru rodinného domu je bez vlastní kuchyně, ale s pěknou zahradou. Objekt prošel v minulých letech opravami - částečná sanace suterénu, nová fasáda objektu, nátěr oken, vyřešení hygienických závad (šatna pro zaměstnance, úklidový kout). Odloučené pracoviště Smetanovy sady - objekt s nově opravenými sociálními zařízeními pro děti dle hygienických požadavků, stav budovy je bez závažnějších problémů. Zahrada je ve velmi pěkném prostředí. Odloučené pracoviště Jiráskova v letošním roce byla nově opravena krytina střechy, v loňském roce byla provedena oprava plotu. Mateřská škola Trojlístek Pedagogická práce všech tří zařízení je zaměřena na všestranný osobní rozvoj dítěte. Učitelky preferují výběr prvků z alternativních programů pro svou práci (Montessori, Zdravá MŠ, Začít spolu) tak, aby vyhovovaly potřebám dětí. Děti této školky mají možnost navštěvovat rozmanité kroužky v úzké spolupráci s rodiči. Technický stav budov Stav budov těchto předškolních zařízení je v dobrém stavu. MŠ Trlicova - dvoupodlažní budova s vlastní kuchyní. V průběhu minulého roku zde byla řešena výměna el. ohřívače vody a opět dle hygienických požadavků rekonstrukce odsávacího zařízení ve školní kuchyni. Odloučené pracoviště Máchova dvoupodlažní budova s dostatečně velkou zahradou. V roce 2002 byla uskutečněna oprava školní kuchyně včetně montáže vzduchotechniky dle hygienických požadavků a menší opravy podlah. Odloučené pracoviště Komenského historicky nejstarší budova, která byla postavena jako předškolní zařízení již před 70 lety.v budově se nachází byt a jsou zde pronajaty i nebytové prostory.v roce 2001 a 2002 byla provedena částečně sanace suterénu objektu, fasáda přední části budovy, opravena část havarijního chodníku a obnova dřevěného obložení interiéru zařízení Provozní a investiční náklady mateřských škol Podrobný přehled o finanční náročnosti provozu jednotlivých mateřských škol uvádí tabulka č. 3a: Čerpání nákladů v jednotlivých letech v tis. Kč MŠ- s právní subjektivitou Náklady Smetanovy sady 6 provoz org. 308 údržba investice celkem Trlicova 8 provoz org. 309 údržba investice celkem Jiráskova 10 provoz org. 311 údržba investice celkem

9 MŠ-bez právní subjektivity Náklady Čerpání nákladů v jednotlivých letech v tis. Kč Beskydská-Žilina 143 provoz org. 303 údržba investice celkem Komenského 78 provoz org.304 údržba investice celkem M. Montessori provoz Revoluční 52 údržba org. 305 investice (ŠJ) + org. 358 (ŠJ) celkem K. Čapka 6 provoz org. 307 údržba org. 351 (ŠJ) investice (ŠJ) 121 (ŠJ) 76 (ŠJ) celkem Vančurova 36 provoz org. 312 údržba investice celkem Jubilejní 1 provoz org. 313 údržba investice celkem Loučka 115 provoz org. 315 údržba org. 362 (ŠJ) investice celkem Libhošť 435 provoz org. 318 údržba org. 357 (ŠJ) investice (ŠJ) 0 celkem Máchova 62 provoz org. 319 údržba org. 356 (ŠJ) investice (ŠJ) celkem Celkové náklady Čerpání nákladů v jednotlivých letech v tis. Kč mateřských škol provoz údržba investice celkem

10 Tabulka č. 3b: Náklady v mateřských školách na jedno dítě. Legenda: P - provoz Ú - údržba Mateřské školy Čerpání nákladů v jednotlivých letech v Kč Beskydská-Žilina 143 P Ú Komenského 78 P Ú M. Montessori, Revoluční 52 P Ú K. Čapka 6 P Ú Vančurova 36 P Ú Jubilejní 1 P Ú Loučka 115 P Ú Libhošť 435 P Ú Máchova 62 P Ú Smetanovy sady 6 P Ú Trlicova 8 P Ú Jiráskova 10 P Ú Provozní náklady na 1 dítě na MŠ v N. Jičíně náklady v Kč rok Beskydská-Žilina 143 Komenského 78 M. Montessori, Revoluční 52 K. Čapka 6 Vančurova 36 Jubilejní 1 Loučka 115 Libhošť 435 Máchova 62 Smetanovy sady 6 Trlicova 8 Jiráskova 10 Pozn. V provozních nákladech MŠ K.Čapka je obsažen i náklad za vytápění MŠ Vančurova, vzhledem k tomu, že obě zařízení mají jedno odběrné místo na MŠ K. Čapka. 10

11 2.5 Struktura základních škol Hlavní činností všech uvedených základních škol je zabezpečování výuky a základního vzdělávání žáků od 6 do 15 let. Na všech školách se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola. V příloze č. 2 jsou uvedeny charakteristiky škol zpracované jednotlivými řediteli Profilace základních škol Základní škola Tyršova l Profilace školy: rozšířená výuka cizích jazyků zapojení do projektů Tereza Posviťme si na úspory, Dokážu to?, Začít spolu, Ekologická výchova, Respektovat a být respektován, Projekttage německý jazyk Technický stav budov: Škola vyučuje ve třech budovách. Historická budova Tyršova 1 je využívána k účelům 2. stupně ZŠ. V přístavbě s novou nástavbou jsou učebny 1. stupně a školní jídelna. Školní družina se nachází v budově na ulici Jiráskově. Tělocvična, která je využívána pouze prvním stupněm, je přilehlá k hlavní budově. Školní hřiště malých rozměrů se využívá zejména pro míčové hry. Rozhodující část výuky tělesné výchovy na 2. stupni probíhá v hale TJ a na stadionu TJ. Byla provedena částečná údržba oken, která bude muset probíhat i nadále, sanace venkovního a vnitřního zdiva, rekonstrukce chladírny, oprava kotelny a celá řada drobných údržbových prací. Vzhledem ke špatnému stavu střechy nad tělocvičnou je nutná její celková oprava. Základní škola Komenského 66 Profilace školy: rozšířená výuka cizích jazyků rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na volejbal zapojení do projektu Co je to droga? dyslektické třídy v ročníku pro děti s vývojovými poruchami učení bezbariérová škola pro děti tělesně postižené a úzká spolupráce s dětským centrem Technický stav budov: Pavilónová škola je v dobrém technickém stavu. Škola má 2 vlastní tělocvičny, sportovní areál a školní jídelnu.v budově je pronajat byt. Byla provedena rekonstrukce osvětlení obou tělocvičen, nátěry podlah, oprava části střechy a rekonstrukce sociálních zařízení, sprch a rozvodů teplé vody dle hyg. předpisů. Základní škola Komenského 68 Profilace školy: rozšířená výuka cizích jazyků rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na plavecké sporty zapojení do projektu Začít spolu na škole pracuje romský asistent Technický stav budov: Historická budova, která si vzhledem ke svému stáří žádá velké finanční nároky. Škola má malou tělocvičnu a vlastní školní jídelnu. V budově je pronajat byt a nebytový prostor. Rozhodující část výuky tělesné výchovy probíhá v hale TJ. V minulých letech byla provedena sanace suterénu. Vzhledem k tomu, že v suterénu je školní jídelna, je stále problém s odstraněním vlhkosti objektu. Byla provedena výměna oken na části školy, renovace WC 11

12 včetně nevyhovujících odpadů. V nadcházejícím období musí dojít k rekonstrukci vzduchotechniky ve školní jídelně a k opravě fasády školy. Základní škola B. Martinů 4 Profilace školy: rozšířena výuka tělesné výchovy se zaměřením na hokej zapojení do programu,,zahraničí - přátelství, výměnné pobyty dětí ve Francii a ČR Technický stav budov: Pavilónová škola v dobrém technickém stavu. Škola má centrální jídelnu, která vaří i pro cizí subjekty, dále tělocvičnu a venkovní asfaltové hřiště. V budově je pronajat byt. Pro výuku lehkoatletických disciplín v tělesné výchově využívá škola nedalekého stadiónu TJ. V minulých letech byl proveden nátěr střechy, zavedena teplá voda na WC a řada záchovných údržbových prací na objektu školy. Základní škola Dlouhá 56 Profilace školy: rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky Technický stav budov: Pavilónová škola s vlastní tělocvičnou, školní jídelnou a rozsáhlým sportovním areálem. V budově je pronajat byt. V minulých letech bylo zrekonstruováno odsávání ve školní jídelně, je provedena oprava části střechy, rekonstrukce části rozvodu vody a zavedena teplá voda na WC. Pro nadcházející období je nezbytná postupná výměna oken, která jsou ve velmi špatném stavu, a rekonstrukce sportovního areálu. Základní škola Jubilejní 3 Profilace školy: rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na basketbal na odloučeném pracovišti Beskydská 274 se zapojují do projektu Začít spolu zapojení v oblasti enviromentálního vzdělávání, dlouhodobý projekt Zeleň od A do Z Technický stav budov: Sídlištní pavilónová škola v dobrém technickém stavu. Škola má vlastní tělocvičnu, školní jídelnu a sportovní areál. V budově je pronajat byt i nebytový prostor. Ve škole byla postupně provedena obnova rozvodu vody včetně zavedení teplé vody na WC, dokončena rekonstrukce osvětlení, natřena část oken a v tomto roce byla dokončena rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně. Také dvě budovy na odloučeném pracovišti v Žilině prošly celou řadou údržbových prací. V ZŠ Beskydská byla natřena okna, došlo k rekonstrukci bytu pro školníka, sociálních zařízení, vybudování oplocení a k dalším opatřením, která vyžadují hygienické předpisy. Základní škola Libhošť 90 Profilace školy: jedná se o malotřídní školu pro první až pátý ročník, vyučuje se ve čtyřech třídách základní škola je sloučená od s mateřskou školou v jeden právní celek Technický stav budov: Součástí ZŠ Libhošť je budova základní školy, tělocvičny a mateřské školy. Budovy jsou v dobrém technickém stavu. Škola má vlastní jídelnu, tělocvičnu a venkovní hřiště. Bylo zde provedeno oplocení hřiště, nátěr střešní krytiny, drobné údržbové práce jako např. výměna podlahových krytin a vchodových dveří. Ve školní jídelně byla opravena vzduchotechnika, 12

13 provedeny práce vyžadující hygienické předpisy a v budově mateřské školy opraveno sociální zařízení Provozní a investiční náklady základních škol Podrobný přehled o finanční náročnosti provozu jednotlivých základních škol uvádějí následující tabulky č. 4a a tabulka č. 4b. Základní školy Náklady Čerpání nákladů v jednotlivých letech v tis. Kč Rozpočet Jubilejní 3 provoz org. 321 údržba investice celkem Komenského 66 provoz org. 322 údržba investice celkem Komenského 68 provoz org. 323 údržba investice celkem Tyršova 1 provoz org. 325 údržba investice celkem B. Martinů 4 provoz org. 333 údržba investice celkem Dlouhá 56 provoz org. 340 údržba investice celkem Besk.-Žilina 274 provoz odlouč. prac. org. 327 údržba ZŠ Jubilejní + ŠD (org. 347) investice celkem Libhošť 90 provoz org. 334 údržba ŠD (org. 348) investice celkem Základní školy celkem Náklady Čerpání nákladů v jednotlivých letech v tis. Kč provoz údržba investice celkem

14 Tabulka 4b: Provozní náklady ZŠ na jednoho žáka Legenda: P provoz Ú - údržba E energie - včetně E Základní školy Čerpání nákladů v jednotlivých letech v Kč Jubilejní 3 P Ú E Komenského 66 P Ú E Komenského 68 P Ú E Tyršova 1 P Ú E B. Martinů 4 P Ú E Dlouhá 56 P Ú E Besk.-Žilina 274 P ŠD Ú Libhošť 90 P ŠD Ú Provozní náklady na 1 žáka na ZŠ v N. Jičíně náklady v Kč rok Jubilejní 3 Komenského 66 Komenského 68 Tyršova 1 B. Martinů 4 Dlouhá 56 Besk.-Žilina 274 Libhošť 90 14

15 2.6 Současné využití kapacit mateřských a základních škol Mateřské školy Kapacita a naplněnost mateřských škol v Novém Jičíně je zřejmá z následující tabulky. Tabulka č.5: Kapacita a naplněnost mateřských škol v jednotlivých letech Mateřská škola Kapacita MŠ Naplněnost v jednotlivých letech 99/ / / / /04 Komenského Revoluční K.Čapka Vančurova Jubilejní Loučka Libhošť Máchova Žilina Smetanovy sady Trlicova Jiráskova celkem Z důvodu snížení počtu dětí docházelo k postupnému snižování kapacit mateřských škol. V roce 1999 byla zrušena MŠ Máchova 30 (Tonak), v roce 2000 ubylo oddělení v MŠ Komenského 78 (nedostatečné prostory z hlediska hygienických předpisů). Místo dvou oddělení v MŠ K.Čapka vznikly jesle. Současná kapacita všech MŠ je stanovena na 740 dětí. Naplněnost k činí 93,6 % Volná kapacita je v MŠ Libhošť (což nelze kvůli spádovosti ovlivnit), na MŠ Jubilejní (volný prostor pro 15 dětí bude využit pro saunování dětí z ostatních MŠ) a v MŠ Vančurova. Základní školy Kapacita a naplněnost základních škol v Novém Jičíně je zřejmá z následující tabulky. Tabulka č.6: Kapacita a naplněnost základních škol v jednotlivých letech ZŠ - žáci Kapacita Naplněnost v jednotlivých letech ZŠ 1995/ / / / / / / / /04 B. Martinů Dlouhá Jubilejní Kom Kom Tyršova Libhošť Žilina celkem

16 Porovnání naplněnosti jednotlivých ZŠ s jejich kapacitou B. Martinů Dlouhá Jubilejní Kom 66 Kom 68 Tyršova Libhošť Žilina 1995/ / / / / / / /03 Kapacita Kapacita daných škol byla stanovena na maximální počet tříd a žáků ve třídě. Počet dětí ve třídě stanovuje zákon 291/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí:,,třídy se naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel školy stanoví s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým, ekonomickým a prostorovým podmínkám počty žáků v jednotlivých třídách, může stanovit i vyšší počet žáků ve třídě, umožňují-li to pedagogické, hygienické a prostorové podmínky školy. Z uvedené tabulky vyplývá, že největší volná kapacita je u ZŠ Jubilejní. Tato kapacita však byla stanovena pro maximální vytížení budovy za podmínky využití odborných učeben jako kmenových tříd. Situace na ostatních školách je obdobná. Vzhledem k tomu, že na všech ZŠ se rozšířila výuka o nové předměty a tím vznikla potřeba nových odborných učeben (výpočetní technika, základy administrativy, jazyková výuka, ekologie, keramická dílna aj.), nelze brát uvedenou kapacitu jako reálné naplnění škol. Tyto odborné učebny jsou vybaveny odborným zařízením, ve kterých nemůže probíhat běžná výuka. 16

17 3. Očekávaný demografický vývoj 3.1 Počet narozených dětí v Novém Jičíně Pro přehled uvádíme počet narozených dětí s trvalým pobytem v Novém Jičíně v letech 1990 až Tabulka č.7: Narozené děti s trvalým bydlištěm v Novém Jičíně v jednotlivých letech rok narozené děti Počet narozených dětí v letech rok počet narozených dětí v letech 3.2 Předpokládaný vývoj počtu žáků na ZŠ do roku 2013 V souvislosti s demografickým předpokladem uvádíme očekávaný vývoj počtu žáků na ZŠ v Novém Jičíně do roku Tabulka č. 8: Předpokládaný vývoj počtu žáků v ZŠ v Novém Jičíně do roku 2013 Základní školy v Novém Jičíně školní rok předpoklad nastupujících žáků z NJ předpoklad nastupujících cizích žáků předpoklad nastupujících žáků vč. cizích žáků odcházející žáci vč. cizích žáků absolutní úbytek výsledný počet žáků 2003/ / / / / / / / / / Absolutní úbytek žáků do r činí cca

18 Pozn.: Předpoklad nastupujících žáků v letech vychází z průměru počtu narozených dětí z předcházejících pěti let Ve sloupcích předpoklad nastupujících žáků jsou uvedené děti, které splňují podmínky pro nástup do 1. třídy daného školního roku, tj. dětí narozené od 1.9. daného roku do následujícího roku. Předpokládádaný počet žáků v ZŠ do r počet žáků / / / / / / / / / /2013 školní rok 4. Návrh koncepce rozvoje školství 4.1 Mateřské školy Z tabulky č. 5 vyplývá naplněnost jednotlivých mateřských škol k Volná kapacita je v mateřské škole Máj na odloučeném pracovišti Vančurova. K vhodnému využití tohoto zařízení se nabízí možnost přesunu dětí z odloučeného pracoviště MŠ Loučka. Dalším objektivním důvodem je fakt, že zařízení MŠ Loučka není v majetku města Nový Jičín a provozní náklady se zvyšují o nájem (cca 70 tis. Kč ročně). Demografický vývoj nenaznačuje stoupající potřebu předškolních zařízení. Zároveň zájem o umístění dětí v mateřských školách podmiňuje ukazatel zaměstnanosti rodičů. MŠ Loučka (odloučené pracoviště MŠ MÁJ) 25 dětí MŠ Vančurova (odloučené pracoviště MŠ MÁJ) Výhody: snížení provozních nákladů v kapitole 14 školství snížení přímých vzdělávacích nákladů možnost využití nájemního prostoru pro zájmovou činnost v Loučce využití volného prostoru v MŠ Vančurova Nevýhody: zvětší se docházková vzdálenost pro děti z Loučky 18

19 4.2 Základní školy V základním školství se plně projevují negativní účinky demografického poklesu. S tím souvisí nárůst jednotkových nákladů na žáka jak z pohledu provozních nákladů, tak z pohledu přímých vzdělávacích nákladů, tj. nákladů na mzdy učitelů a učební pomůcky. Vzhledem k tomu, že přímé vzdělávací náklady jsou stanoveny přísně normativně, je nutné optimalizovat počty žáků a tříd na školách. Pro stanovení počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků na škole je Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem školství, mládeže a sportu, pevně stanoven normativ počtu žáků na jednoho pedagogického (Np) a nepedagogického pracovníka (No). Na normativně stanovený počet pracovníků jsou přímo vázány finanční prostředky na mzdy. Pro názornost je uveden následující příklad: Příklad č. 1: Škola č žáků 20 tříd 21 žáků na 1 třídu skut. počet ped. 28 Normativ pro tuto školu je stanoven ve výši 16,3 žáků na jednoho učitele. Normativně stanovený počet učitelů na tuto školu je ve výši 25,76 (420 žáků/16,3). Škola č žáků 17 tříd 24,71 žáků na 1 třídu skut. počet ped. 25 Normativ pro tuto školu je stanoven ve výši 16,3 žáků na jednoho učitele. Normativně stanovený počet učitelů na tuto školu je ve výši 25,76 (420 žáků/16,3). Z výše uvedeného vyplývá, že škole č. 1 nebudou plně pokryty finanční prostředky na platy pedagogických pracovníků. U školy č. 1 je zřejmé, že vlivem poklesu počtu žáků nedošlo k úměrnému úbytku počtu tříd a s tím souvisejícímu úbytku pedagogických pracovníků. Počet žáků na učitele patří k nejvýznamnějším faktorům, který ovlivňuje výdaje na žáka. Dalším důležitým faktorem je spádovost v rámci města. Z výše uvedeného vyplývá nutnost zabývat se celkovým pohledem na základní školství ve městě a připravit návrh variantního řešení: Varianta I: ponechání stávajícího stavu a nezasahování do chodu a organizace na základních školách v Novém Jičíně. Varianta II: tato varianta je radikální. Přináší v nejkratším časovém období výsledek v podobě větší naplněnosti tříd žáky a škol třídami. Přináší dále při provozu menšího počtu škol jasný ekonomický výsledek v podobě ušetřených provozních prostředků. Nese sebou však i významná rizika. Nespokojenost odborné i občanské veřejnosti a otazníky nad využitím prázdných budov. Z důkladného rozboru a po vyhodnocení kladů a záporů jednotlivých možností se jako nejefektivnější nabízí tyto možnosti: A transformace a postupný útlum, popřípadě okamžité ukončení činnosti ZŠ B. Martinů (dále rozpracováno ve variantách A.1, A.2 a A.3) B sloučení ZŠ Jubilejní, ZŠ Dlouhá a ZŠ B. Martinů v jeden právní subjekt C sloučení ZŠ Komenského 66 a Komenského 68 D zrušení odloučeného pracoviště ZŠ Jubilejní na ulici Beskydská 274 Varianta III: tato varianta obsahuje prvky obou předchozích variant. Navíc vytváří prostor pro hledání všeobecně přijatelného nebo alespoň většinou respektovaného řešení. 19

20 Tab. č.9: Porovnání počtu žáků a počtu tříd na ZŠ v Novém Jičíně ve šk. roce 2003/2004 a 2004/2005 Šk. rok 2003/2004 ZŠ Tyršova ZŠ Komenského 66 ZŠ Komenského 68 ZŠ Dlouhá ZŠ B. Martinů ZŠ Jubilejní ZŠ Beskydská ZŠ Libhošť Celkem žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy 1. ročník ročník ročník ročník ročník I. stupeň ročník ročník ročník ročník II. stupeň Celkem Průměr/tř ø 25,8 ø 21,5 ø 24,6 ø 22,4 ø 23,9 ø 21,7 ø 12,3 ø 18,0 ø 22,9 Kapacita Poznámka: u ZŠ Komenského 66 je nutno brát u úvahu dyslektické třídy, kde je max. naplněnost 13 žáků na třídu, čímž se snižuje průměrná naplněnost tříd za celou školu. Bez uvedení dyslektických tříd je průměrná naplněnost tříd v této škole 24,5 žáků. Šk. rok 2004/2005 ZŠ Tyršova ZŠ Komenského 66 ZŠ Komenského 68 ZŠ Dlouhá ZŠ B. Martinů ZŠ Jubilejní ZŠ Beskydská ZŠ Libhošť Celkem žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy 1. ročník ročník ročník ročník ročník I. stupeň ročník ročník ročník ročník II. stupeň Celkem Průměr/tř ø 25,1 ø 21,5 ø 24,5 ø 22,5 ø 24,7 ø 22,3 ø 13,3 ø 15,8 ø 22,8 Kapacita

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského

Nový Jičín Nový Jičín 19. 66,přízemí,učebna Nový Jičín, Komenského 571/66 731136417. Základní škola,komenského. Základní škola,komenského Telefonní seznam volebních místností v obcích správního obvodu MěÚ Nový Jičín jako POÚ obec s poveřeným obecním úřadem obec okrsek č. sídlo okrsku adresa okrsku telefonní číslo Nový Jičín Bernartice nad

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po),

Materiál MŠMT č.j / Normativ MP = 12* (1/Np * Pp + 1/No * Po), ZÁKLADNÍ INFORMACE K MATERIÁLU POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2011 Materiál

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

Reforma financování RgŠ stanovisko ČMOS PŠ

Reforma financování RgŠ stanovisko ČMOS PŠ Reforma financování RgŠ stanovisko ČMOS PŠ ČMOS PŠ v souladu se svým posláním trvale usiluje o zlepšování podmínek pro vzdělávání, především v regionálním školství. Velmi důležitou oblastí zájmu je problematika

Více

Koncepce školních jídelen při ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín rok 2007

Koncepce školních jídelen při ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín rok 2007 1.Úvod Koncepce školních jídelen při ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín rok 2007 Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy předkládá koncepci školního stravování ve školních jídelnách

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Obsah Rozpočet 2014 Srovnání r. 2013-2014 Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2014 a jeho

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec Obsah Rozpočet 2014 Srovnání r. 2013-2014 Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2014 a jeho

Více

ZÁMĚR OPTIMALIZACE SÍTĚ ŠKOL, PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V DĚČÍNĚ

ZÁMĚR OPTIMALIZACE SÍTĚ ŠKOL, PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V DĚČÍNĚ ZÁMĚR OPTIMALIZACE SÍTĚ ŠKOL, PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V DĚČÍNĚ 2 Současný stav V průběhu školního roku 2003/2004 probíhaly práce na rozboru situace ve školství v Děčíně. Výsledkem bylo zrušení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

KONCEPCE. škol a školských zařízení. pro období

KONCEPCE. škol a školských zařízení. pro období KONCEPCE škol a školských zařízení zřizovaných Městem Bruntál pro období 2012-2016 Zpracoval: Oddělení školství finančního odboru Městského úřadu Bruntál květen až červenec 2011 1 OBSAH: 1. Úvod. 2 ČÁST

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2013 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2013 je definován zákonem č. 561/2004

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Žádost o poskytnutí dotace z HMP z rezervy kapitoly 04

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Žádost o poskytnutí dotace z HMP z rezervy kapitoly 04 Rada městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-146-037-14 ze dne 21.1.2014 Žádost o poskytnutí dotace z HMP z rezervy kapitoly 04 1. schvaluje podání 2 žádostí městské části

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP*

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu. Název: IČO: RED

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Zavádí se povinné snižování maximálního počtu dětí ve třídě z důvodu přítomnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí dvouletých.

Zavádí se povinné snižování maximálního počtu dětí ve třídě z důvodu přítomnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí dvouletých. Shrnutí nejzásadnějších změn Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Rozšíření Základní školy Nad Parkem, Praha - Zbraslav

Rozšíření Základní školy Nad Parkem, Praha - Zbraslav NÁVRH STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 21401- Rozšíření Základní školy Nad Parkem, Praha - Zbraslav A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Rozšíření Základní školy Nad

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č.ur/90/32/2016 Personální záležitosti školství

Výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č.ur/90/32/2016 Personální záležitosti školství Výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č.ur/90/32/2016 Personální záležitosti školství Důvodová zpráva: A) Přiznání osobního příplatku Dle zákona o krajích vykonává Rada Olomouckého kraje

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j /

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j / POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ ONIV STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 462/2010-26 ČERVEN 2010

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VI. uvolnění

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VI. uvolnění P ř í l o h a RK19 usnesení příl.k usn.rk/19/806/2008 b.48 Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VI. uvolnění Limit celkem od poč. roku: 48000,0 zvýšení I.

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Více

Projekt. rozdělení odštěpením. příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,

Projekt. rozdělení odštěpením. příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Projekt rozdělení odštěpením příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 1 I. Výchozí stav 1.1. Liberecký kraj je zřizovatelem

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2013 KÚ Liberec

Rozpočet přímých NIV na rok Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2013 KÚ Liberec Rozpočet přímých NIV na rok 2013 Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2013 KÚ Liberec Obsah Rozpočet 2013 Srovnání r. 2012-2013 Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2013 a jeho

Více

Školství v Ústeckém kraji

Školství v Ústeckém kraji Školství v Ústeckém kraji Současný stav a vývoj od u 2001 Zpracováno odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK Dne 3. 2. 2011 1 1 Žáci v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji Počet ţáků v počátečním

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012 Témata 1. Rozpis rozpočtu přímých výdajů z úrovně MŠMT na krajské úřady 2. Porovnání závazných ukazatelů

Více

Změny v organizaci vzdělávání v základních a mateřských školách. Porada tajemníků

Změny v organizaci vzdělávání v základních a mateřských školách. Porada tajemníků Změny v organizaci vzdělávání v základních a mateřských školách Porada tajemníků Osnova Připomenutí základních změn přijatých novelou školského zákona č. 178/2016 Sb. Společné vzdělávání a jejich promítnutí

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

VÝDAJE KAPITOLY 15 - ŠKOLSKÉ BUDOVY A SPORTOVIŠTĚ

VÝDAJE KAPITOLY 15 - ŠKOLSKÉ BUDOVY A SPORTOVIŠTĚ VÝDAJE KAPITOLY 15 - ŠKOLSKÉ BUDOVY A SPORTOVIŠTĚ v členění ODPA, POL v Kč ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ODPA POL ORG Text Poznámka 214 215 215 3.9.215 216 záloha na vodu pro Soukromou mateřskou školu Mateřinka, s.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 492/2005 Sb., o krajských normativech jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 47/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA OBDOBÍ Mgr. Jiří Buchta v.r. Starosta města

MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA OBDOBÍ Mgr. Jiří Buchta v.r. Starosta města ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA OBDOBÍ 2016-2018 Mgr. Jiří Buchta v.r. Starosta města Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Města Uhlířské Janovice na období 2016 2018 P Ř Í J M Y : Výhled

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Trutnov Komenského 399, 541 01 Trutnov Identifikátor školy: 600 101 916 Zřizovatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 85 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 85 ze dne č.j.: 91/217 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 85 ze dne 15.2.217 Žádosti o dotace z investiční rezervy hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy v roce 217 Rada městské části

Více

Reforma financování regionálního školství - FAQ - OTÁZKY ZASLANÉ PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

Reforma financování regionálního školství - FAQ - OTÁZKY ZASLANÉ PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE Reforma financování regionálního školství - FAQ - OTÁZKY ZASLANÉ PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE aktualizace: 17. 3. 2016 Mateřské, základní a střední školy, konzervatoře a školní družiny - pedagogové

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 15/10 Přerov 20. 11. 2012 Předloha pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 12. 2012 Předkladatel: Zpracovatel: Mgr. Dušan

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

VÝZVA. Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

VÝZVA. Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy VÝZVA Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o dotaci v rámci programu 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VIII. uvolnění

Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VIII. uvolnění P ř í l o h a R24-usnesení-příloha k usnesení RK-24-1103-2008, b.98 Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2008 - sumář - VIII. uvolnění Limit celkem od poč. roku: 48000,0

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 Plán oprav a investic pro daný rok je jednoletý koncepční dokument, který

Více

Zpráva o stavu na úseku školství na území města Nový Jičín

Zpráva o stavu na úseku školství na území města Nový Jičín Zpráva o stavu na úseku školství na území města Nový Jičín Zpracoval: odbor školství, kultury a sportu při MěÚ Nový Jičín Nový Jičín listopad 2013 1 Obsah: str. 1. Úvod... 3 2. Přehled škol, předškolních

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-7734/2012-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Materiál byl předložen na základě plánu

Více

Porada ekonomů obecní školství. listopad/prosinec 2014

Porada ekonomů obecní školství. listopad/prosinec 2014 Porada ekonomů obecní školství listopad/prosinec 2014 Alena Vlachová Organizační změna na OŠMS Rozdělení oddělení ekonomiky školství: Oddělení financování školství Oddělení hospodaření krajského školství

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA 492/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena:

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena: Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2007 č.j. 249/2007-24 Ministerstvo školství,

Více

Novela školského zákona zákonem č. 178/2016 Sb. Porada starostů

Novela školského zákona zákonem č. 178/2016 Sb. Porada starostů Novela školského zákona zákonem č. 178/2016 Sb. Porada starostů Co se mění? Zavedení povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky Úprava systému přijímacího řízení do oborů

Více