Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003. Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín"

Transkript

1 Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003 Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín Nový Jičín - září 2003

2 Obsah: str. 1. Úvod 3 2. Výchozí stav v oblasti školství v Novém Jičíně Přehled škol, předškolních a školských zařízení v Novém Jičíně Legislativa ve školství Úhrada neinvestičních nákladů za cizí žáky ve školství Struktura předškolních zařízení Profilace mateřských škol Provozní náklady mateřských škol Struktura základních škol Profilace základních škol Provozní a investiční náklady základních škol Současné využití kapacit mateřských a základních škol Očekávaný demografický vývoj Počet narozených dětí v Novém Jičíně Předpokládaný vývoj počtu žáků na ZŠ do roku Návrh koncepce rozvoje školství Mateřské školy Základní školy Závěr 25 Příloha č Příloha č

3 1. Úvod Školství v Novém Jičíně představuje předškolní, základní, speciální, střední a vysokoškolské vzdělání. Město je zřizovatelem převážné části předškolních zařízení a všech základních škol. Zřizovatelem středních škol je Krajský úřad Moravskoslezského kraje s výjimkou soukromé střední školy. Předkládaná koncepce školství si klade za cíl ve stručnosti popsat současný stav školství v Novém Jičíně a navrhnout změnu v organizaci základního a předškolního školství. Faktory, které negativně ovlivňují vývoj školství, jsou shrnuty v následujících bodech: nepříznivý demografický vývoj projevující se v poklesu počtu dětí a žáků přísný normativní způsob financování přímých vzdělávacích nákladů nízký počet žáků ve třídách zvýšení jednotkových nákladů na žáka změna plateb za cizí žáky růst cen energií, služeb a prací 2. Výchozí stav v oblasti školství v Novém Jičíně 2.1 Přehled škol, předškolních a školských zařízení v Novém Jičíně Mateřské školy Na území města se nacházejí celkem 4 předškolní zařízení a 1 zařízení jeslí, z toho jedna mateřská škola je soukromá (Beruška, spol. s r.o.). V roce 2002 byly k schváleny 3 nově vzniklé příspěvkové organizace, které vznikly sloučením 11 stávajících mateřských škol s neprávní subjektivitou do 3 mateřských škol s právní subjektivitou a mateřská škola v Libhošti se stala součástí právního subjektu Základní školy Libhošť. Přehled mateřských škol: Mateřská škola MÁJ Nový Jičín, K.Čapka 6 odloučené pracoviště: MŠ Jubilejní 1 MŠ Vančurova 36 MŠ Loučka 115 Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52 odloučené pracoviště: MŠ Smetanovy sady 6 MŠ Beskydská 143 MŠ Jiráskova 10 Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Trlicova 8 odloučené pracoviště: MŠ Komenského 78 MŠ Máchova 62 3

4 Základní školy V Novém Jičíně byly již před rokem 2002 základní školy příspěvkovými organizacemi. Pouze ZŠ Libhošť se k stala právním subjektem, jehož odloučeným pracovištěm je i mateřská škola Libhošť, a k se ZŠ Beskydská stala odloučeným pracovištěm ZŠ Jubilejní. Přehled základních škol: Základní škola Nový Jičín, Bohuslava Martinů 4 Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56 Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, odloučené pracoviště: ZŠ Beskydská 274 Základní škola Nový Jičín, Komenského 66 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1 Základní škola Nový Jičín, Libhošť 90, odloučené pracoviště: MŠ Libhošť 435 Ostatní školy a školská zařízení Základní umělecká škola Nový Jičín, Derkova 1 Speciální školy Nový Jičín, Dlouhá 54 Dětský domov Nový Jičín, Revoluční 56 Dům dětí a mládeže Fokus Nový Jičín, K Nemocnici 23 Speciální mateřská škola a škola pro děti s kombinovanými vadami - Dětské centrum Nový Jičín, Komenského 64. Střední školy Na území města je 7 středních škol, z toho je 1 soukromá. Gymnázium Nový Jičín, ul. Palackého 50/52 Střední zemědělská škola a SOU zemědělské Nový Jičín, U Jezu 7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nový Jičín, ul. Tyršova 9 Střední zdravotnická škola Nový Jičín, Divadelní 4 Odborné učiliště a praktická škola Nový Jičín, Sokolovská 45 Výchovný ústav pro mládež, střední odborné učiliště, odborné učiliště a učiliště Nový Jičín, Divadelní 12 Soukromá střední odborná škola podnikatelská a textilní a SOU Nový Jičín, Přemyslovců 834. Vysoké školy Vysoká škola podnikání a.s., se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Poděbradova 16, má své pracoviště i v našem městě v pronajatých prostorách na ul. Přemyslovců 4 (bývalý podnik Tabák) 2.2 Legislativa ve školství Zákony upravující oblast školství je zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. K výrazným změnám došlo v zákoně č. 564/1990 Sb. v roce 2000 (zákon č. 132/2000 Sb.) a v roce 2002 (zákon č. 284/2002 Sb.) v souvislosti s I. a II. etapou reformy veřejné správy. V rámci I. etapy došlo ke zrušení školských úřadů jako odvětvových orgánů státní správy na

5 úrovní okresů a k přenesení jejich kompetencí zčásti na krajské úřady, zčásti na okresní úřady. V rámci II. etapy byly kompetence zrušených okresních úřadů přeneseny na obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady. Město Nový Jičín se stalo obcí s rozšířenou působností, která spravuje v rámci své působnosti další školy a školská zařízení v oblasti státní správy a vykonává tyto činnosti vyplývající ze zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů : zpracovává a předkládá KÚ návrh rozpisu rozpočtu a následně i úpravy rozpočtu během roku pro školy a školská zařízení na přímé vzdělávací náklady. Jedná se o finanční prostředky na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, ostatní platby za provedenou práci a ostatní neinvestiční výdaje /ONIV/, ze kterých se hradí náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby, pokud se poskytují bezplatně, náklady spojené s pracovněprávními vztahy, tzn. cestovné, osobní ochranné pomůcky, věcná režie na stravování zaměstnanců, další vzdělávání pedagogických zaměstnanců, prostředky na plavání aj. dle zákona o státní správě a samosprávě ve školství. zpracovává a předkládá KÚ rozbory přímých vzdělávacích nákladů za školy a školská zařízení připravuje podklady pro zúčtování prostředků se státním rozpočtem zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení shromažďuje a zpracovává data z dokumentace za školy a školská zařízení Školy a předškolní zařízení zřizované v obvodu rozšířené působnosti města Nový Jičín: 1. ZŠ Bartošovice ZŠ Fulnek, JAK, Česká ZŠ Fulnek, TGM ZŠ Hodslavice MŠ 5. ZŠ Kunín 346+ MŠ 6. ZŠ Mořkov, Sportovní ZŠ Nový Jičín, B.Martinů 4 8. ZŠ Nový Jičín, Dlouhá ZŠ Nový Jičín, Jubilejní ZŠ Nový Jičín, Komenského ZŠ Nový Jičín, Komenského ZŠ Nový Jičín, Tyršova ZŠ Sedlnice MŠ 14. ZŠ Starý Jičín ZŠ Suchdol nad Odrou MŠ 16. ZŠ Šenov u N. Jičína, Školní ZŠ Bernartice nad Odrou 80 + MŠ 18. ZŠ Hladké Životice ZŠ Hostašovice 31 + MŠ 20. ZŠ Libhošť 90 + MŠ 21. ZŠ Rybí ZŠ Životice u N. Jičína MŠ 23. MŠ Bartošovice MŠ Fulnek, Jerlochovice MŠ Fulnek, Stachovice MŠ Fulnek, U Sýpky MŠ Hladké Životice, Hlavní MŠ Mořkov, U školky MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka MŠ Trojlístek N. Jičín, Trlicova MŠ Sady Nový Jičín, Revoluční MŠ Rybí MŠ Starý Jičín MŠ Šenov u N. Jičína 454

6 2.3 Úhrada neinvestičních nákladů za cizí žáky ve školství Novelou zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 284/2002 Sb. s účinností od dochází ke změně způsobu financování plateb za cizí žáky. Jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je povinna hradit obec, ve které má žák trvalý pobyt, obci, která školu zřídila, její neinvestiční materiální výdaje, pokud se obce nedohodnou jinak. Tyto náklady obec nemusí hradit, jestliže má zřízenu školu, ve které má žák zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky. Z toho vyplývá, že neinvestiční náklady nemusí hradit obce, které zřizují úplné základní školy. V tabulce č. 1 a č. 2 je uveden přehled počtu cizích žáků v novojičínských základních školách. Tabulka č. 1: Cizí žáci z obcí, které Tabulka č. 2: Cizí žáci z obcí, které mají zřízenou úplnou ZŠ-šk.r. 2003/2004 mají zřízenou neúplnou ZŠ-šk.r. 2003/2004 obec I. st. II. st. celkem obec I. st. II. st. celkem Bartošovice Bernatice n/o Bílovec Hl. Životice Fulnek Hostašovice Hodslavice Jeseník n/o Hustopeče Ženklava Kopřivnice Mankovice Kunín Milotice Mořkov Polom Odry Pustějov Příbor Rybí Sedlnice Skotnice Strarý Jičín Vražné Frenštát p/r Životice Studénka Jakubčovice Suchdol n/o Bordovice Šenov u N.J celkem Štramberk Va. Meziříčí Veřovice Jablůnka n/b F.Místek Lešná Rožnov p/r Celkem V tabulce č. 1 jsou uvedeny obce, které mají zajištěnou pro své žáky povinnou školní docházku od třídy ve své obci. Tyto obce nejsou povinny dle výše uvedeného zákona hradit neinvestiční náklady za své žáky, kteří navštěvují základní školy v Novém Jičíně. V tabulce č. 2 jsou uvedeny obce, které mají zajištěnou povinnou školní docházku pouze pro první stupeň. Tyto obce jsou dle výše uvedeného zákona povinny hradit městu Nový Jičín neinvestiční náklady za žáky druhého stupně, tj. 131 žáků.v příloze č. 1 je uveden hypotetický výpočet situace, která by mohla nastat, kdyby město Nový Jičín odmítlo přijmout cizí žáky do svých základních škol. Došlo by k poklesu zaměstnanosti pedagogických i nepedagogických pracovníků a snížení počtu žáků ve třídě. 6

7 2.4 Struktura předškolních zařízení Profilace mateřských škol Mateřská škola Máj Při výchovné činnosti jsou v této mateřské škole využívány prvky projektů Zdravá mateřská škola, Montessori, Začít spolu. Činnost mateřské školy je rozmanitá, dětem je nabízena celá řada kroužků. Technický stav budov Budovy tohoto právního subjektu jsou v různém technickém stavu. MŠ K.Čapka dvoupodlažní budova, kde se v přízemí nachází zařízení jeslí, a to ve dvou odděleních. V 1. patře je umístěná MŠ. Pro provoz jeslí bylo před třemi lety zařízení upraveno hlavně z hlediska hygienických požadavků, byla provedena oprava podlahy a venkovní omítky, nátěr fasády, oprava osvětlení, odvětrání sklepa, propojení vstupu a hospodářské části. Bylo zde instalováno odsávací zařízení v kuchyni a řada drobných údržbových prací tak, aby provoz vyhovoval náročným požadavkům provozu předškolního zařízení a jeslí. Velkým problémem je stav oken, která se budou muset nahradit novými. Naopak velkou výhodou je vlastní kuchyň, která vaří nejen pro MŠ K.Čapka a jesle, ale i pro MŠ Vančurova, kde se převáží strava spojovací chodbou (tunelem) bez zvýšených nákladů. Odloučené pracoviště Jubilejní budova je v dobrém technickém stavu, v loňském roce byla provedena výměna části rozvodů topení. Špatný stav oken se v loňském roce řešil jejich opravou. Jednopodlažní budova bez vlastní kuchyně s dostatečně prostornou zahradou a saunou, kterou školka hodlá v letošním roce využít pro mnohem větší počet dětí. V minulých letech bylo malé oddělení /15 dětí/ sousedící se saunou využíváno pro předškolní děti. Tyto děti od jsou umístěny ve vhodnějších prostorách MŠ Vančurova. Odloučené pracoviště Vančurova v tomto zařízení typu vily je nutno provést rekonstrukci elektroinstalace a vody. Neustálé problémy s rozvodem vody a množící se plísně v suterénu budovy je třeba radikálně řešit.v této MŠ je zároveň byt. Tato tři zařízení tj. MŠ K.Čapka, Vančurova a jesle, mají společnou zahradu, která je velmi prostorná a útulná. Odloučené pracoviště Loučka - budova této školy není na rozdíl od všech uvedených zařízení ve vlastnictví města. Zařízení je zde v nájmu u Jednoty Orel. Proto kromě provozních nákladů je nutno hradit i nájem. Toto zařízení, které má pouze jedno oddělení, má vlastní kuchyň a děti zde mají i pěknou zahradu. Mateřská škola Sady MŠ pracuje na pracovišti ul. Revoluční podle jednoho z alternativních vzdělávacích programů schválených MŠMT Mateřská a Základní škola Montessori. Vzdělávací systém Montessori je založen na polarizaci pozornosti, který spočívá v respektování stavu, kdy dítě zaujme určitá činnost a plně se na ni soustředí. Práce mateřské školy na odloučeném pracovišti Beskydská je zaměřena na projekt Začít spolu, je zde velmi dobrá spolupráce s místní základní školou. Pracoviště na ul. Jiráskově a Smetanových sadech je zaměřeno na ekologickou výchovu a estetické aktivity.v tomto zařízení mohou děti spolu s rodiči navštěvovat řadu kroužků. Technický stav budov Stav budov této příspěvkové organizace je dobrý. MŠ Revoluční jedná se o historický objekt zapsaný jako kulturní památka. V loňském roce se prováděly sanační práce v suterénu budovy a drobné údržbové práce na objektu. Zařízení má vlastní kuchyň a velmi pěknou zahradu pro vyžití dětí. Jedná se o reprezentativní předškolní zařízení.v této budově se nachází i byt. 7

8 Odloučené pracoviště Beskydská budova charakteru rodinného domu je bez vlastní kuchyně, ale s pěknou zahradou. Objekt prošel v minulých letech opravami - částečná sanace suterénu, nová fasáda objektu, nátěr oken, vyřešení hygienických závad (šatna pro zaměstnance, úklidový kout). Odloučené pracoviště Smetanovy sady - objekt s nově opravenými sociálními zařízeními pro děti dle hygienických požadavků, stav budovy je bez závažnějších problémů. Zahrada je ve velmi pěkném prostředí. Odloučené pracoviště Jiráskova v letošním roce byla nově opravena krytina střechy, v loňském roce byla provedena oprava plotu. Mateřská škola Trojlístek Pedagogická práce všech tří zařízení je zaměřena na všestranný osobní rozvoj dítěte. Učitelky preferují výběr prvků z alternativních programů pro svou práci (Montessori, Zdravá MŠ, Začít spolu) tak, aby vyhovovaly potřebám dětí. Děti této školky mají možnost navštěvovat rozmanité kroužky v úzké spolupráci s rodiči. Technický stav budov Stav budov těchto předškolních zařízení je v dobrém stavu. MŠ Trlicova - dvoupodlažní budova s vlastní kuchyní. V průběhu minulého roku zde byla řešena výměna el. ohřívače vody a opět dle hygienických požadavků rekonstrukce odsávacího zařízení ve školní kuchyni. Odloučené pracoviště Máchova dvoupodlažní budova s dostatečně velkou zahradou. V roce 2002 byla uskutečněna oprava školní kuchyně včetně montáže vzduchotechniky dle hygienických požadavků a menší opravy podlah. Odloučené pracoviště Komenského historicky nejstarší budova, která byla postavena jako předškolní zařízení již před 70 lety.v budově se nachází byt a jsou zde pronajaty i nebytové prostory.v roce 2001 a 2002 byla provedena částečně sanace suterénu objektu, fasáda přední části budovy, opravena část havarijního chodníku a obnova dřevěného obložení interiéru zařízení Provozní a investiční náklady mateřských škol Podrobný přehled o finanční náročnosti provozu jednotlivých mateřských škol uvádí tabulka č. 3a: Čerpání nákladů v jednotlivých letech v tis. Kč MŠ- s právní subjektivitou Náklady Smetanovy sady 6 provoz org. 308 údržba investice celkem Trlicova 8 provoz org. 309 údržba investice celkem Jiráskova 10 provoz org. 311 údržba investice celkem

9 MŠ-bez právní subjektivity Náklady Čerpání nákladů v jednotlivých letech v tis. Kč Beskydská-Žilina 143 provoz org. 303 údržba investice celkem Komenského 78 provoz org.304 údržba investice celkem M. Montessori provoz Revoluční 52 údržba org. 305 investice (ŠJ) + org. 358 (ŠJ) celkem K. Čapka 6 provoz org. 307 údržba org. 351 (ŠJ) investice (ŠJ) 121 (ŠJ) 76 (ŠJ) celkem Vančurova 36 provoz org. 312 údržba investice celkem Jubilejní 1 provoz org. 313 údržba investice celkem Loučka 115 provoz org. 315 údržba org. 362 (ŠJ) investice celkem Libhošť 435 provoz org. 318 údržba org. 357 (ŠJ) investice (ŠJ) 0 celkem Máchova 62 provoz org. 319 údržba org. 356 (ŠJ) investice (ŠJ) celkem Celkové náklady Čerpání nákladů v jednotlivých letech v tis. Kč mateřských škol provoz údržba investice celkem

10 Tabulka č. 3b: Náklady v mateřských školách na jedno dítě. Legenda: P - provoz Ú - údržba Mateřské školy Čerpání nákladů v jednotlivých letech v Kč Beskydská-Žilina 143 P Ú Komenského 78 P Ú M. Montessori, Revoluční 52 P Ú K. Čapka 6 P Ú Vančurova 36 P Ú Jubilejní 1 P Ú Loučka 115 P Ú Libhošť 435 P Ú Máchova 62 P Ú Smetanovy sady 6 P Ú Trlicova 8 P Ú Jiráskova 10 P Ú Provozní náklady na 1 dítě na MŠ v N. Jičíně náklady v Kč rok Beskydská-Žilina 143 Komenského 78 M. Montessori, Revoluční 52 K. Čapka 6 Vančurova 36 Jubilejní 1 Loučka 115 Libhošť 435 Máchova 62 Smetanovy sady 6 Trlicova 8 Jiráskova 10 Pozn. V provozních nákladech MŠ K.Čapka je obsažen i náklad za vytápění MŠ Vančurova, vzhledem k tomu, že obě zařízení mají jedno odběrné místo na MŠ K. Čapka. 10

11 2.5 Struktura základních škol Hlavní činností všech uvedených základních škol je zabezpečování výuky a základního vzdělávání žáků od 6 do 15 let. Na všech školách se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola. V příloze č. 2 jsou uvedeny charakteristiky škol zpracované jednotlivými řediteli Profilace základních škol Základní škola Tyršova l Profilace školy: rozšířená výuka cizích jazyků zapojení do projektů Tereza Posviťme si na úspory, Dokážu to?, Začít spolu, Ekologická výchova, Respektovat a být respektován, Projekttage německý jazyk Technický stav budov: Škola vyučuje ve třech budovách. Historická budova Tyršova 1 je využívána k účelům 2. stupně ZŠ. V přístavbě s novou nástavbou jsou učebny 1. stupně a školní jídelna. Školní družina se nachází v budově na ulici Jiráskově. Tělocvična, která je využívána pouze prvním stupněm, je přilehlá k hlavní budově. Školní hřiště malých rozměrů se využívá zejména pro míčové hry. Rozhodující část výuky tělesné výchovy na 2. stupni probíhá v hale TJ a na stadionu TJ. Byla provedena částečná údržba oken, která bude muset probíhat i nadále, sanace venkovního a vnitřního zdiva, rekonstrukce chladírny, oprava kotelny a celá řada drobných údržbových prací. Vzhledem ke špatnému stavu střechy nad tělocvičnou je nutná její celková oprava. Základní škola Komenského 66 Profilace školy: rozšířená výuka cizích jazyků rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na volejbal zapojení do projektu Co je to droga? dyslektické třídy v ročníku pro děti s vývojovými poruchami učení bezbariérová škola pro děti tělesně postižené a úzká spolupráce s dětským centrem Technický stav budov: Pavilónová škola je v dobrém technickém stavu. Škola má 2 vlastní tělocvičny, sportovní areál a školní jídelnu.v budově je pronajat byt. Byla provedena rekonstrukce osvětlení obou tělocvičen, nátěry podlah, oprava části střechy a rekonstrukce sociálních zařízení, sprch a rozvodů teplé vody dle hyg. předpisů. Základní škola Komenského 68 Profilace školy: rozšířená výuka cizích jazyků rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na plavecké sporty zapojení do projektu Začít spolu na škole pracuje romský asistent Technický stav budov: Historická budova, která si vzhledem ke svému stáří žádá velké finanční nároky. Škola má malou tělocvičnu a vlastní školní jídelnu. V budově je pronajat byt a nebytový prostor. Rozhodující část výuky tělesné výchovy probíhá v hale TJ. V minulých letech byla provedena sanace suterénu. Vzhledem k tomu, že v suterénu je školní jídelna, je stále problém s odstraněním vlhkosti objektu. Byla provedena výměna oken na části školy, renovace WC 11

12 včetně nevyhovujících odpadů. V nadcházejícím období musí dojít k rekonstrukci vzduchotechniky ve školní jídelně a k opravě fasády školy. Základní škola B. Martinů 4 Profilace školy: rozšířena výuka tělesné výchovy se zaměřením na hokej zapojení do programu,,zahraničí - přátelství, výměnné pobyty dětí ve Francii a ČR Technický stav budov: Pavilónová škola v dobrém technickém stavu. Škola má centrální jídelnu, která vaří i pro cizí subjekty, dále tělocvičnu a venkovní asfaltové hřiště. V budově je pronajat byt. Pro výuku lehkoatletických disciplín v tělesné výchově využívá škola nedalekého stadiónu TJ. V minulých letech byl proveden nátěr střechy, zavedena teplá voda na WC a řada záchovných údržbových prací na objektu školy. Základní škola Dlouhá 56 Profilace školy: rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky Technický stav budov: Pavilónová škola s vlastní tělocvičnou, školní jídelnou a rozsáhlým sportovním areálem. V budově je pronajat byt. V minulých letech bylo zrekonstruováno odsávání ve školní jídelně, je provedena oprava části střechy, rekonstrukce části rozvodu vody a zavedena teplá voda na WC. Pro nadcházející období je nezbytná postupná výměna oken, která jsou ve velmi špatném stavu, a rekonstrukce sportovního areálu. Základní škola Jubilejní 3 Profilace školy: rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na basketbal na odloučeném pracovišti Beskydská 274 se zapojují do projektu Začít spolu zapojení v oblasti enviromentálního vzdělávání, dlouhodobý projekt Zeleň od A do Z Technický stav budov: Sídlištní pavilónová škola v dobrém technickém stavu. Škola má vlastní tělocvičnu, školní jídelnu a sportovní areál. V budově je pronajat byt i nebytový prostor. Ve škole byla postupně provedena obnova rozvodu vody včetně zavedení teplé vody na WC, dokončena rekonstrukce osvětlení, natřena část oken a v tomto roce byla dokončena rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně. Také dvě budovy na odloučeném pracovišti v Žilině prošly celou řadou údržbových prací. V ZŠ Beskydská byla natřena okna, došlo k rekonstrukci bytu pro školníka, sociálních zařízení, vybudování oplocení a k dalším opatřením, která vyžadují hygienické předpisy. Základní škola Libhošť 90 Profilace školy: jedná se o malotřídní školu pro první až pátý ročník, vyučuje se ve čtyřech třídách základní škola je sloučená od s mateřskou školou v jeden právní celek Technický stav budov: Součástí ZŠ Libhošť je budova základní školy, tělocvičny a mateřské školy. Budovy jsou v dobrém technickém stavu. Škola má vlastní jídelnu, tělocvičnu a venkovní hřiště. Bylo zde provedeno oplocení hřiště, nátěr střešní krytiny, drobné údržbové práce jako např. výměna podlahových krytin a vchodových dveří. Ve školní jídelně byla opravena vzduchotechnika, 12

13 provedeny práce vyžadující hygienické předpisy a v budově mateřské školy opraveno sociální zařízení Provozní a investiční náklady základních škol Podrobný přehled o finanční náročnosti provozu jednotlivých základních škol uvádějí následující tabulky č. 4a a tabulka č. 4b. Základní školy Náklady Čerpání nákladů v jednotlivých letech v tis. Kč Rozpočet Jubilejní 3 provoz org. 321 údržba investice celkem Komenského 66 provoz org. 322 údržba investice celkem Komenského 68 provoz org. 323 údržba investice celkem Tyršova 1 provoz org. 325 údržba investice celkem B. Martinů 4 provoz org. 333 údržba investice celkem Dlouhá 56 provoz org. 340 údržba investice celkem Besk.-Žilina 274 provoz odlouč. prac. org. 327 údržba ZŠ Jubilejní + ŠD (org. 347) investice celkem Libhošť 90 provoz org. 334 údržba ŠD (org. 348) investice celkem Základní školy celkem Náklady Čerpání nákladů v jednotlivých letech v tis. Kč provoz údržba investice celkem

14 Tabulka 4b: Provozní náklady ZŠ na jednoho žáka Legenda: P provoz Ú - údržba E energie - včetně E Základní školy Čerpání nákladů v jednotlivých letech v Kč Jubilejní 3 P Ú E Komenského 66 P Ú E Komenského 68 P Ú E Tyršova 1 P Ú E B. Martinů 4 P Ú E Dlouhá 56 P Ú E Besk.-Žilina 274 P ŠD Ú Libhošť 90 P ŠD Ú Provozní náklady na 1 žáka na ZŠ v N. Jičíně náklady v Kč rok Jubilejní 3 Komenského 66 Komenského 68 Tyršova 1 B. Martinů 4 Dlouhá 56 Besk.-Žilina 274 Libhošť 90 14

15 2.6 Současné využití kapacit mateřských a základních škol Mateřské školy Kapacita a naplněnost mateřských škol v Novém Jičíně je zřejmá z následující tabulky. Tabulka č.5: Kapacita a naplněnost mateřských škol v jednotlivých letech Mateřská škola Kapacita MŠ Naplněnost v jednotlivých letech 99/ / / / /04 Komenského Revoluční K.Čapka Vančurova Jubilejní Loučka Libhošť Máchova Žilina Smetanovy sady Trlicova Jiráskova celkem Z důvodu snížení počtu dětí docházelo k postupnému snižování kapacit mateřských škol. V roce 1999 byla zrušena MŠ Máchova 30 (Tonak), v roce 2000 ubylo oddělení v MŠ Komenského 78 (nedostatečné prostory z hlediska hygienických předpisů). Místo dvou oddělení v MŠ K.Čapka vznikly jesle. Současná kapacita všech MŠ je stanovena na 740 dětí. Naplněnost k činí 93,6 % Volná kapacita je v MŠ Libhošť (což nelze kvůli spádovosti ovlivnit), na MŠ Jubilejní (volný prostor pro 15 dětí bude využit pro saunování dětí z ostatních MŠ) a v MŠ Vančurova. Základní školy Kapacita a naplněnost základních škol v Novém Jičíně je zřejmá z následující tabulky. Tabulka č.6: Kapacita a naplněnost základních škol v jednotlivých letech ZŠ - žáci Kapacita Naplněnost v jednotlivých letech ZŠ 1995/ / / / / / / / /04 B. Martinů Dlouhá Jubilejní Kom Kom Tyršova Libhošť Žilina celkem

16 Porovnání naplněnosti jednotlivých ZŠ s jejich kapacitou B. Martinů Dlouhá Jubilejní Kom 66 Kom 68 Tyršova Libhošť Žilina 1995/ / / / / / / /03 Kapacita Kapacita daných škol byla stanovena na maximální počet tříd a žáků ve třídě. Počet dětí ve třídě stanovuje zákon 291/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí:,,třídy se naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel školy stanoví s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým, ekonomickým a prostorovým podmínkám počty žáků v jednotlivých třídách, může stanovit i vyšší počet žáků ve třídě, umožňují-li to pedagogické, hygienické a prostorové podmínky školy. Z uvedené tabulky vyplývá, že největší volná kapacita je u ZŠ Jubilejní. Tato kapacita však byla stanovena pro maximální vytížení budovy za podmínky využití odborných učeben jako kmenových tříd. Situace na ostatních školách je obdobná. Vzhledem k tomu, že na všech ZŠ se rozšířila výuka o nové předměty a tím vznikla potřeba nových odborných učeben (výpočetní technika, základy administrativy, jazyková výuka, ekologie, keramická dílna aj.), nelze brát uvedenou kapacitu jako reálné naplnění škol. Tyto odborné učebny jsou vybaveny odborným zařízením, ve kterých nemůže probíhat běžná výuka. 16

17 3. Očekávaný demografický vývoj 3.1 Počet narozených dětí v Novém Jičíně Pro přehled uvádíme počet narozených dětí s trvalým pobytem v Novém Jičíně v letech 1990 až Tabulka č.7: Narozené děti s trvalým bydlištěm v Novém Jičíně v jednotlivých letech rok narozené děti Počet narozených dětí v letech rok počet narozených dětí v letech 3.2 Předpokládaný vývoj počtu žáků na ZŠ do roku 2013 V souvislosti s demografickým předpokladem uvádíme očekávaný vývoj počtu žáků na ZŠ v Novém Jičíně do roku Tabulka č. 8: Předpokládaný vývoj počtu žáků v ZŠ v Novém Jičíně do roku 2013 Základní školy v Novém Jičíně školní rok předpoklad nastupujících žáků z NJ předpoklad nastupujících cizích žáků předpoklad nastupujících žáků vč. cizích žáků odcházející žáci vč. cizích žáků absolutní úbytek výsledný počet žáků 2003/ / / / / / / / / / Absolutní úbytek žáků do r činí cca

18 Pozn.: Předpoklad nastupujících žáků v letech vychází z průměru počtu narozených dětí z předcházejících pěti let Ve sloupcích předpoklad nastupujících žáků jsou uvedené děti, které splňují podmínky pro nástup do 1. třídy daného školního roku, tj. dětí narozené od 1.9. daného roku do následujícího roku. Předpokládádaný počet žáků v ZŠ do r počet žáků / / / / / / / / / /2013 školní rok 4. Návrh koncepce rozvoje školství 4.1 Mateřské školy Z tabulky č. 5 vyplývá naplněnost jednotlivých mateřských škol k Volná kapacita je v mateřské škole Máj na odloučeném pracovišti Vančurova. K vhodnému využití tohoto zařízení se nabízí možnost přesunu dětí z odloučeného pracoviště MŠ Loučka. Dalším objektivním důvodem je fakt, že zařízení MŠ Loučka není v majetku města Nový Jičín a provozní náklady se zvyšují o nájem (cca 70 tis. Kč ročně). Demografický vývoj nenaznačuje stoupající potřebu předškolních zařízení. Zároveň zájem o umístění dětí v mateřských školách podmiňuje ukazatel zaměstnanosti rodičů. MŠ Loučka (odloučené pracoviště MŠ MÁJ) 25 dětí MŠ Vančurova (odloučené pracoviště MŠ MÁJ) Výhody: snížení provozních nákladů v kapitole 14 školství snížení přímých vzdělávacích nákladů možnost využití nájemního prostoru pro zájmovou činnost v Loučce využití volného prostoru v MŠ Vančurova Nevýhody: zvětší se docházková vzdálenost pro děti z Loučky 18

19 4.2 Základní školy V základním školství se plně projevují negativní účinky demografického poklesu. S tím souvisí nárůst jednotkových nákladů na žáka jak z pohledu provozních nákladů, tak z pohledu přímých vzdělávacích nákladů, tj. nákladů na mzdy učitelů a učební pomůcky. Vzhledem k tomu, že přímé vzdělávací náklady jsou stanoveny přísně normativně, je nutné optimalizovat počty žáků a tříd na školách. Pro stanovení počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků na škole je Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem školství, mládeže a sportu, pevně stanoven normativ počtu žáků na jednoho pedagogického (Np) a nepedagogického pracovníka (No). Na normativně stanovený počet pracovníků jsou přímo vázány finanční prostředky na mzdy. Pro názornost je uveden následující příklad: Příklad č. 1: Škola č žáků 20 tříd 21 žáků na 1 třídu skut. počet ped. 28 Normativ pro tuto školu je stanoven ve výši 16,3 žáků na jednoho učitele. Normativně stanovený počet učitelů na tuto školu je ve výši 25,76 (420 žáků/16,3). Škola č žáků 17 tříd 24,71 žáků na 1 třídu skut. počet ped. 25 Normativ pro tuto školu je stanoven ve výši 16,3 žáků na jednoho učitele. Normativně stanovený počet učitelů na tuto školu je ve výši 25,76 (420 žáků/16,3). Z výše uvedeného vyplývá, že škole č. 1 nebudou plně pokryty finanční prostředky na platy pedagogických pracovníků. U školy č. 1 je zřejmé, že vlivem poklesu počtu žáků nedošlo k úměrnému úbytku počtu tříd a s tím souvisejícímu úbytku pedagogických pracovníků. Počet žáků na učitele patří k nejvýznamnějším faktorům, který ovlivňuje výdaje na žáka. Dalším důležitým faktorem je spádovost v rámci města. Z výše uvedeného vyplývá nutnost zabývat se celkovým pohledem na základní školství ve městě a připravit návrh variantního řešení: Varianta I: ponechání stávajícího stavu a nezasahování do chodu a organizace na základních školách v Novém Jičíně. Varianta II: tato varianta je radikální. Přináší v nejkratším časovém období výsledek v podobě větší naplněnosti tříd žáky a škol třídami. Přináší dále při provozu menšího počtu škol jasný ekonomický výsledek v podobě ušetřených provozních prostředků. Nese sebou však i významná rizika. Nespokojenost odborné i občanské veřejnosti a otazníky nad využitím prázdných budov. Z důkladného rozboru a po vyhodnocení kladů a záporů jednotlivých možností se jako nejefektivnější nabízí tyto možnosti: A transformace a postupný útlum, popřípadě okamžité ukončení činnosti ZŠ B. Martinů (dále rozpracováno ve variantách A.1, A.2 a A.3) B sloučení ZŠ Jubilejní, ZŠ Dlouhá a ZŠ B. Martinů v jeden právní subjekt C sloučení ZŠ Komenského 66 a Komenského 68 D zrušení odloučeného pracoviště ZŠ Jubilejní na ulici Beskydská 274 Varianta III: tato varianta obsahuje prvky obou předchozích variant. Navíc vytváří prostor pro hledání všeobecně přijatelného nebo alespoň většinou respektovaného řešení. 19

20 Tab. č.9: Porovnání počtu žáků a počtu tříd na ZŠ v Novém Jičíně ve šk. roce 2003/2004 a 2004/2005 Šk. rok 2003/2004 ZŠ Tyršova ZŠ Komenského 66 ZŠ Komenského 68 ZŠ Dlouhá ZŠ B. Martinů ZŠ Jubilejní ZŠ Beskydská ZŠ Libhošť Celkem žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy 1. ročník ročník ročník ročník ročník I. stupeň ročník ročník ročník ročník II. stupeň Celkem Průměr/tř ø 25,8 ø 21,5 ø 24,6 ø 22,4 ø 23,9 ø 21,7 ø 12,3 ø 18,0 ø 22,9 Kapacita Poznámka: u ZŠ Komenského 66 je nutno brát u úvahu dyslektické třídy, kde je max. naplněnost 13 žáků na třídu, čímž se snižuje průměrná naplněnost tříd za celou školu. Bez uvedení dyslektických tříd je průměrná naplněnost tříd v této škole 24,5 žáků. Šk. rok 2004/2005 ZŠ Tyršova ZŠ Komenského 66 ZŠ Komenského 68 ZŠ Dlouhá ZŠ B. Martinů ZŠ Jubilejní ZŠ Beskydská ZŠ Libhošť Celkem žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy 1. ročník ročník ročník ročník ročník I. stupeň ročník ročník ročník ročník II. stupeň Celkem Průměr/tř ø 25,1 ø 21,5 ø 24,5 ø 22,5 ø 24,7 ø 22,3 ø 13,3 ø 15,8 ø 22,8 Kapacita

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Město Mikulov Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let (Zkráceně: Strategie školství ) Říjen 2011 Zhotovitel: CS-PROJECT spol. s r. o. Ing. Ondřej Antoš,

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Fakta o základním školství ve Valašském Meziříčí

Fakta o základním školství ve Valašském Meziříčí Fakta o základním školství ve Valašském Meziříčí Staletími prověřená pravda říká, že vzdělání patří mezi nejlepší investice do budoucnosti. Každá osvícená vláda, kraj i obec vzdělávání podporují, jak jen

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více