Z á p i s č í s l o 41/2012. ze schůze Rady města Kuřimi konané dne v zasedací místnosti MěÚ Kuřim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č í s l o 41/2012. ze schůze Rady města Kuřimi konané dne v zasedací místnosti MěÚ Kuřim"

Transkript

1 Z á p i s č í s l o 41/2012 ze schůze Rady města Kuřimi konané dne v zasedací místnosti MěÚ Kuřim Přítomni: Ing. Drago Sukalovský starosta Jiří Koláček 1. místostarosta Ing. Oldřich Štarha místostarosta Zdeněk Kříž člen rady PaedDr. David Holman člen rady Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman Starosta zahájil jednání v 18,03 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. RM je usnášeníschopná. Program jednání: 1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k Smlouva o dočasném užívání suterénní místnosti v domě č. p Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 950 ul. Jungmannova, Kuřim 3. SteSy Corporation, s.r.o. žádost o nájem pozemku na letní zahrádku 4. JMP Net, s.r.o. věcné břemeno na rekonstrukci plynovodu v lokalitě ul. Brněnská Vyřazení majetku 6. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi Název zakázky: Administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města 7. Rozhodnutí o přidělení zakázky Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. Název (předmět) zakázky: Dodávka nástavby - hákového nosiče kontejnerů včetně montáže na vozidlo Man Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 9. Zápis komise stavební ze dne Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektové dokumentace cyklostezky Kuřim- Lipůvka-Svinošice-Šebrov-Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 1. etapa Kuřim Lipůvka 11. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Bezpečnostní služba pro město Kuřim 12. Smlouvy o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kuřim 13. Most ev. č Pod Zárubou Dodatek č. 1 1

2 14. Souhlas se zastavováním exekucí 15. Rozpočtové opatření č Oznámení o fyzickém napadení učitelky ZŠ Tyršova 17. Různé Z jednání odešel v 18,08 hod. J. Koláček. 1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k (Příloha č. 1, 1A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. Příloha A: nesplněné úkoly v mezidobí do Diskuse: D. Holman navrhuje zrušit usnesení č. 266/2011. Není možno dosáhnout shody. O. Štarha je pro zrušení. Prodloužíme termín usnesení č. 383/2011? D. Sukalovský navrhuje hlasovat o zrušení usnesení č. 266/2011: Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). O. Štarha navrhuje zrušit usnesení č. 383/2011. D. Sukalovský navrhuje hlasovat o prodloužení termínu plnění usnesení č. 383/2011 do Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). Na jednání se v 18,11 hod. dostavil J. Koláček. D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o prodloužení termínu plnění usnesení č. 332/2012 do D. Sukalovský navrhuje hlasovat o prodloužení termínu plnění usnesení č. 558/2012 do Přijaté usnesení: 737/ RM bere na vědomí stav plnění usnesení k , ruší usnesení č. 266/2011 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 383/2011 do , usnesení č. 332/2012 do a usnesení č. 558/2012 do Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektové dokumentace cyklostezky Kuřim- Lipůvka-Svinošice-Šebrov- Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 1. etapa Kuřim Lipůvka (Příloha č. 10, 10A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) Město Kuřim požádalo o posunutí termínu čerpání dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci projektu Projektová dokumentace cyklostezky Kuřim-Lipůvka-Svinošice-Šebrov-Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 1. etapa Kuřim Lipůvka, a to z důvodu komplikací při projednávání budoucího majetkoprávního vypořádání na pozemcích v majetku ČR ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Po uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK bude 2

3 termín čerpání dotace prodloužený do Uzavření dodatku č. 2 je třeba schválit radou města. Příloha: Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt Projektová dokumentace cyklostezky Kuřim-Lipůvka-Svinošice-Šebrov-Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 1. etapa Kuřim Lipůvka Přijaté usnesení: 738/ RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Projektová dokumentace cyklostezky Kuřim-Lipůvka-Svinošice-Šebrov-Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 1. etapa Kuřim - Lipůvka. Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (D. Holman). 2. Smlouva o dočasném užívání suterénní místnosti v domě č. p (Přílohy č. 2, 2A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) Město Kuřim má se stavebním bytovým družstvem Květnice, se sídlem Tišnov, Brněnská 150, IČ , uzavřenou Smlouvu o dočasném užívání suterénní místnosti v domě č. p na ulici Popkově v Kuřimi. Tuto místnost využívá Městská knihovna Kuřim od roku 1998 ke skladování knih. Poslední smlouva byla uzavřena na dobu určitou pěti let dne Město Kuřim hradí za užívání místnosti 9.250,- Kč ročně, tj. cca 42,- Kč/m 2 /měs. Vzhledem k tomu, že vlastníkem bytového domu č. p je Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p v Kuřimi, IČ , je nutné výše uvedenou smlouvu přepracovat. Dojde pouze ke změně smluvní strany. Úhrada za užívání místnosti zůstává zachována. Příloha A - smlouva o dočasném užívání suterénní místnosti Přijaté usnesení: 739/ RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nebytový prostor umístěný v suterénu budovy č. p na Popkově ulici v Kuřimi s pronajímatelem Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p v Kuřimi, se sídlem Popkova 1007, Kuřim, IČ , na dobu určitou do za nájemné ve výši 9.250,- Kč/rok Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 950 ul. Jungmannova, Kuřim (Příloha č. 2, 2B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) Rada města Kuřimi na své schůzi dne pod č. usnesení schválila záměr na pronájem nebytových prostor umístěných ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova na pozemku p. č vše k. ú. Kuřim, a to místnosti č. 1 o výměře 10,5 m 2 a místnosti č. 8 o výměře 8,8 m 2. Záměr byl na úřední desce zveřejněn od do O pronájem kanceláří projevila zájem pouze paní Hana Gottwaldová, se sídlem Říčky 67, Domašov, IČ , která bude v pronajatých kancelářích provozovat účetní a daňové poradenství. Příloha B nájemní smlouva Přijaté usnesení: 740/ RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor umístěných ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova na pozemku p. č vše k. ú. Kuřim, s paní Hanou Gottwaldovou, trvale bytem xxxxxxxx Domašov, IČ , a to místnosti č. 1 o výměře 10,5 m 2 a místnosti č. 8 o výměře 8,8 m 2, za nájemné 124,- Kč/m 2 /měs. + paušální poplatek za služby ve výši 75,- Kč/m 2 /měs. + DPH s úpravou podle aktuálních cen energií, s roční valorizací na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 3

4 Z. Kříž upozorňuje již podruhé, že na internetových stránkách Mapy CZ je stále jako vlastník uvedena společnost Žilka s.r.o. 3. SteSy Corporation, s.r.o. žádost o nájem pozemku na letní zahrádku (Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) Firma SteSy Corporation, s.r.o., se sídlem Drásov 318, PSČ , IČ , zastoupená jednatelem panem Pavlem Synkem požádala o nájem části pozemku parc. č v k. ú. Kuřim o výměře cca 36 m 2 za účelem provozování letní zahrádky u restaurace La Bocca, na ul. Legionářská v Kuřimi - viz příloha A, B. Tento pozemek byl od roku 2005 pronajatý panu Aleši Kosmákovi, jako letní zahrádka u restaurace PIZZERIE KANAS. Pan Kosmák v restauraci nájem ukončil a novým nájemcem se stala firma pana Synka. OMP navrhuje nájemné ve výši 300,- Kč/m 2 /rok s roční valorizací. Stejnou výši nájmu schválila RM usn. č. 331/20012 ze dne pro letní zahrádku u kulturního domu firmě GOOD 24 s.r.o. i pro letní zahrádku u cukrárny na ul. Legionářské firmě AG CAFE s.r.o. (jednatel Aleš Kosmák). Příloha A žádost pana Synka Příloha B situace v katastrální mapě Přijaté usnesení: 741/ RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č v k. ú. Kuřim o výměře cca 36 m 2 k provozování letní zahrádky firmě SteSy Corporation, s.r.o. se sídlem Drásov 318, IČ , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 300,- Kč/m 2 /rok s roční valorizací. 4. JMP Net, s.r.o. věcné břemeno na rekonstrukci plynovodu v lokalitě ul. Brněnská + 8 (Příloha č. 4, 4A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) Společnost EKOPLAN, s.r.o. v zastoupení investora JMP Net, s.r.o. zaslala městu Kuřim k podpisu smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou REKO plynovodů Kuřim Brněnská + 8, č. stavby viz GP č /2012, č /2012 a č /2012 (z důvodu rozsáhlosti geometrických plánů je OMP nepředkládá v příloze - jsou uloženy k nahlédnutí na OMP). Této smlouvě předchází budoucí smlouva o zřízení věcného břemene č. 2009/B/0062, která byla uzavřena na základě usn. RM č. 492/2009 ze dne /2009 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ , jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle situačního nákresu na pozemcích parc. č. 291/1, parc. č. 304/1, parc. č. 348/9, parc. č. 382/1, parc. č. 439/3, parc. č. 456/1, parc. č. 456/4, parc. č. 486/2, parc. č. 494/1, parc. č. 494/5, parc. č. 494/6, parc. č. 494/16, parc. č. 494/17, parc. č. 519/1, parc. č. 519/2, parc. č. 519/7, parc. č. 550/1, parc. č. 605/1, parc. č. 612/11, parc. č. 612/12, parc. č. 612/13, parc. č. 989, parc. č. 1007, parc. č. 1039, parc. č. 1079, parc. č. 1080/1, parc.č. 1085/2, parc. č. 1104/5, parc. č. 1104/8, parc. č. 1166, parc. č. 1258, parc. č. 3771, parc. č. 3772/1, parc.č a parc. č vše v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 v celkové délce cca 1842 bm s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. Z GP je zřejmé, že stavbou byly navíc dotčeny i parc. č. 432/24, 432/26, 1104/1 a 1104/2 vše v k.ú. Kuřim. V době uzavírání budoucích smluv o zřízení věcného břemene pozemky parc. č. 432/24 4

5 a 432/26 vlastnila ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pozemek parc. č. 1104/1 vlastnili manž. Černohorští a pozemek parc. č. 1104/2 vlastnil pan Montág. Na základě výše uvedeného OMP doporučuje přijmout doplňující usnesení na předmětné pozemky, které jsou nyní ve vlastnictví města Kuřimi. Příloha A smlouva o zřízení věcného břemene Přijaté usnesení: 742/ RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ , jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle GP č /2012 na pozemcích parc. č. 432/24, parc. č. 432/26, parc. č. 1104/1 a parc. č. 1104/2 vše v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví města Kuřim, LV č. 1, s tím, že náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 5. Vyřazení majetku (Přílohy č. 5, 5A, 5B, 5C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala J. Chaloupková) Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku likvidací dle příloh. V příloze č. 1 je uveden majetek k vyřazení ze stadionu a bývalého plaveckého bazénu. Příloha č. 2 obsahuje majetek pořízený v roce 2010 při otevření areálu Wellness Kuřim. Příloha č. 3 je za Centrum sociálních služeb Kuřim. Vyjádření p. Břenka k vyřazovanému majetku: Příloha č. 2 - lehátka byla neúspěšně reklamována - zrcadlo bylo nezbytné rozbít při stavebních úpravách serverovny - vysoušeče byly opětovně reklamovány a vydržely vždy měsíc - židle nereklamovatelná, zničena působením chlóru. Přijaté usnesení: 743/ RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města dle příloh. 6. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi Název zakázky: Administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města (Příloha č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009 RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi byl zajišťujícím odborem OI proveden průzkum trhu pro zadání zakázky města do ,- Kč bez DPH s názvem Administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města. Prostřednictvím písemného oslovení uchazečů byly získány nabídky sedmi uchazečů. Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Mezníkova 273/13, Brno, IČ , zastoupené Mgr. Janem Tejkalem, jednatelem, v celkové hodnotě ,- Kč bez DPH (34.800,- Kč včetně DPH). Finanční plnění této zakázky bude realizováno z ORGu Podchod pod nádražím. Příloha č. 1: Zhodnocení získaných nabídek 5

6 Příloha č. 2: Návrh mandátní smlouvy Přijaté usnesení: 744/ RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku Administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy se společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Mezníkova 273/13, Brno, IČ , která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě ,- Kč. 7. Rozhodnutí o přidělení zakázky Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. Název (předmět) zakázky: Dodávka nástavby - hákového nosiče kontejnerů včetně montáže na vozidlo Man (Příloha č. 7, 7A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. L. Tomšů) Z důvodu vzájemné zastupitelnosti kontejnerových vozidel při poruše jednoho z nich a lepší vytíženosti jednotlivých vozů je nutno sjednotit typ nástavby vozidel. Předpokládaná cena vč. montáže do ,00 Kč bez DPH. Na základě souhlasu starosty města (dle Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek b2) provedla zajišťující organizace CTSK výběrové řízení a předkládá radě města k posouzení Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a stanoviska o výběru dodavatele k rozhodnutí o přidělení zakázky. Příloha: Záznam usnesení hodnotící komise Přijaté usnesení: 745/ RM souhlasí s výsledkem hodnocení ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a přiděluje zakázku Dodávka nástavby - hákového nosiče kontejnerů včetně montáže na vozidlo Man právnické osobě Technocar s.r.o., Na Sádkách 1935, Kroměříž, a souhlasí s uzavřením smlouvy s uvedenou společností. 8. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim (Příloha č. 8, 8A, 8B, 8C, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) V měsíci lednu 2013 se uvolní 1 garsoniera v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne Komise doporučuje předloženému návrhu vyhovět. Přílohy: Zápis o výběru žadatele o umístění v DPS 5/2012 Zápis z místního šetření pro umístění žadatele v DPS 5/2012 Pořadník žadatelů aktualizovaný Přijaté usnesení: 746/ RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytů v DPS dle zápisu. 9. Zápis komise stavební ze dne (Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) Dne proběhlo jednání Komise stavební. Na programu jednání byly projednány žádosti fyzických a právnických osob: 6

7 Novostavba RD parc. č. 3306, na ul. Dukelská, Kuřim - Podlesí Přístavba RD parc. č. 3449/12, na ul. Kolébka 1883, Kuřim Novostavba obytné jednotky nad garáží parc. č. 3252/17, k. ú. Kuřim Příloha: zápis z jednání Diskuse: Bod 1 schvaluje: Bod 2 schvaluje: O. Štarha ohlásil střet zájmů, proto nebude hlasovat. D. Sukalovský v lokalitě by měl být zachován jednotný styl. J. Koláček nebraňme majiteli domu ve výstavbě, pokud zachová jednotný ráz. Hlasováno: pro 0, proti 1 (J. Koláček), zdrželi se 3 (D. Sukalovský, Z. Kříž, D. Holman), nehlasoval 1 (O. Štarha). Bod 3 schvaluje: O. Štarha ohlásil střet zájmů, proto nebude hlasovat. Hlasováno: pro 4, nehlasoval 1 (O. Štarha). Přijaté usnesení: 747/ RM schvaluje závěry z jednání Komise stavební ze dne v bodech č. 1, 3 a neschvaluje bod č Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Bezpečnostní služba pro město Kuřim (Příloha č. 11, 11A, 11B, 11C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. R. Novák, DiS.) Na vyhlášenou veřejnou zakázku na výběr bezpečnostní služby pro město Kuřim schválenou RM dne pod č. usnesení 669/2012 reagovaly firmy Monit Plus, s.r.o. a ARGUS, spol. s r.o. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka firmy Monit Plus, s.r.o., Hviezdoslavova 29a, Brno, IČ , v hodnotě ,- Kč bez DPH, která se umístila na 1. místě. Hodnotící komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí. Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek C-OSVP Příloha č. 2: Protokol o jednání hodnotící komise Příloha č. 3: Obchodní smlouva o poskytování hlídacích a bezpečnostních služeb Diskuse: D. Sukalovský žádá uvádět do usnesení cenu včetně DPH. D. Holman nesouhlasí, aby město strážilo objekty, které někomu pronajalo. Považuje to za nehospodárné a v rozporu se zákony o hospodaření. Přijaté usnesení: 748/ RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Bezpečnostní služba pro město Kuřim. RM souhlasí s uzavřením obchodní smlouvy o poskytování hlídacích a bezpečnostních služeb se společností Monit Plus, s.r.o. se sídlem Hviezdoslavova 29a, Brno, IČ , která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě Kč vč. DPH. Hlasováno: pro 4, proti 1 (D. Holman). 7

8 12. Smlouvy o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kuřim (Příloha č. 12, 12A, 12B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. R. Novák, DiS.) V letošním roce požádalo město Kuřim Jihomoravský kraj o dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Kuřim a na výdaje spojené se zásahem JSDH Kuřim v Bzenci. Na základě této žádosti obdrželo dotaci ve výši 3.840,- Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH a ,- Kč na likvidaci lesního porostu u Bzence. Příloha č. 1: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Příloha č. 2: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Přijaté usnesení: 749/ RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH pro JSDH Kuřim na rok Přijaté usnesení: 750/ RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na likvidaci požáru lesního porostu v Bzenci pro JSDH Kuřim na rok Hlasováno pro obě usnesení společně: pro Most ev. č Pod Zárubou Dodatek č. 1 (Příloha č. 13, 13A 13F, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) V průběhu provádění prací na rekonstrukci mostu Pod Zárubou byly řešeny změny stavebních prací. Tyto změny si vyžádaly méněpráce i vícepráce, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 5 tohoto dodatku. Celkem jsou mezi objednatelem a zhotovitelem odsouhlaseny vícepráce ve výši ,- Kč vč. DPH. Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG OI doporučuje RM schválit předložený dodatek. Příloha č. 1: Odpočet neprováděných položek schváleného rozpočtu Příloha č. 2: Rozpočet na čerpání vody a čištění toku Příloha č. 3: Rozpočet na zpevnění podkladu dna řečiště Příloha č. 4: Rozpočet na podchycení garáže narušené výstavbou Příloha č. 5: Rozpočet na zvýšení rozsahu kamenné dlažby, zábradlí a betonové dlažby Přijaté usnesení: 751/ RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2012/D/0027 Most ev. č Pod Zárubou s firmou DOLP stavební společnost s.r.o., se sídlem Bednářova 30a, Brno, IČ Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (D. Holman). 14. Souhlas se zastavováním exekucí (Příloha č. 14, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš, Bohunická 728/24a, požádal dne Město Kuřim jako oprávněného o souhlas se zastavením exekuce proti povinnému pro částku ve výši 350,- Kč. Důvody, pro které exekutor žádá o souhlas, jsou následující: a) veškeré součinnosti negativní b) majetek povinného nebyl dohledán c) místo pobytu povinného nebylo zjištěno d) exekuce vedena již 7 let e) proti povinnému vedeno dalších 8 exekučních řízení f) není předpoklad pro vymožení pohledávky 8

9 Exekuce města jsou vedeny na základě rámcových smluv s exekutorskými úřady. V této souvislosti navrhuje OMP radě města, aby pověřila starostu rozhodováním o zastavení exekucí v případech, kdy je neekonomické exekuci dále vést a částka finančního plnění nepřesahuje např ,- Kč. Jde o případy dlouhodobě vedených exekucí bez výsledku, zemřelé dlužníky bez zanechání majetku,. Diskuse: D. Sukalovský navrhuje pověřit vedoucího odboru majetkoprávního Mgr. P. Kavku. Přijaté usnesení: 752/ RM pověřuje vedoucího odboru majetkoprávního udělováním souhlasů k zastavování exekucí do výše finančního plnění max Kč na základě řádně zdůvodněného návrhu soudního exekutora. Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (J. Koláček). 15. Rozpočtové opatření č. 13 (Příloha č. 15, 15A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) RM je předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření č. 13, dle přílohy. Přijaté usnesení: 753/ RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu města na rok Oznámení o fyzickém napadení učitelky ZŠ Tyršova D. Sukalovský dle sdělení pana Sýse se bude celá událost řešit trestně právní cestou. Nyní navrhuje uložit usnesením řediteli S. Plchotovi úkol podat radě města do zprávu o šetření. O. Štarha jako zřizovatel musíme požadovat po řediteli vysvětlení. Z. Kříž žádá, aby po tomto jednání byla odeslána řediteli ZŠ Tyršova písemná zpráva, že se tímto rada města zabývala a navrhuje níže uvedené usnesení. Přijaté usnesení: 754/ RM ukládá řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, IČ , panu Stanislavu Plchotovi předložit zprávu radě města o prošetření incidentu na pracovišti ZŠ Komenského ze dne a přijatých opatřeních do Starosta ukončil jednání RM v 18,56 hodin. Mg. Ing. Drago Sukalovský starosta města Jiří Koláček 1. místostarosta města Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman V Kuřimi dne Zapsala: Petra Glosová 9

10 Přílohy: 1, 1A Plnění usnesení Rady města Kuřimi k , 2A, 2B Smlouva o dočasném užívání suterénní místnosti v domě č. p Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 950 ul. Jungmannova, Kuřim 3, 3A, 3B SteSy Corporation, s.r.o. žádost o nájem pozemku na letní zahrádku 4, 4A JMP Net, s.r.o. věcné břemeno na rekonstrukci plynovodu v lokalitě ul. Brněnská + 8 5, 5A, 5B, 5C Vyřazení majetku 6, 6A, 6B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi Administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města 7, 7A Rozhodnutí o přidělení zakázky Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. Dodávka nástavby - hákového nosiče kontejnerů včetně montáže na vozidlo Man , 8A, 8B, 8C Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 9, 9A Zápis komise stavební ze dne , 10A Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektové dokumentace cyklostezky Kuřim- Lipůvka-Svinošice-Šebrov-Kateřina-Nový Hrad (Blansko), 1. etapa Kuřim Lipůvka 11, 11A, 11B, 11C Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Bezpečnostní služba pro město Kuřim 12, 12A, 12B Smlouvy o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kuřim 13, 13a 13F Most ev. č Pod Zárubou Dodatek č Souhlas se zastavováním exekucí 15, 15A Rozpočtové opatření č Oznámení o fyzickém napadení učitelky ZŠ Tyršova 10

1. Společný nákup silové elektřiny, zemního plynu pro rok 2017 (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr.

1. Společný nákup silové elektřiny, zemního plynu pro rok 2017 (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 26/2016 konané dne 6. 9. 2016 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc.

Více

1. Tvorba Sociálního fondu města Kuřim (Příloha č. 1, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. A. Varmužka)

1. Tvorba Sociálního fondu města Kuřim (Příloha č. 1, předkládá Mgr. A. Zimmermannová, zpracoval Ing. A. Varmužka) Ve zveřejněném zápise jsou anonymizovány osobní údaje a vymazány veškeré citlivé údaje. Z á p i s č í s l o 38/2010 z mimořádné schůze Rady města Kuřimi konané dne 23. 12. 2010 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Z á p i s č í s l o 13/2012. místostarosta

Z á p i s č í s l o 13/2012. místostarosta Z á p i s č í s l o 13/2012 ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 23. 4. 2012 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim Přítomni: Ing. Drago Sukalovský starosta Jiří Koláček 1. místostarosta Ing. Oldřich Štarha

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 32/2016 konané dne

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 32/2016 konané dne Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 32/2016 konané dne 6. 10. 2016 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Bc. Jan Vlček členové rady

Více

1. Vlasák Luboš - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková)

1. Vlasák Luboš - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 3/2015 konané dne 28. 01. 2015 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož člen rady města Mgr. Alena

Více

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 59. schůze Rady města Rychvald, dne 03. 10. 2016 Kontrola usnesení 59/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 59/2. Rada města b e

Více

Z á p i s č í s l o 18/2013. ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 25. 6. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. PaedDr. David Holman člen rady

Z á p i s č í s l o 18/2013. ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 25. 6. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. PaedDr. David Holman člen rady Z á p i s č í s l o 18/2013 ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 25. 6. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta Jiří Koláček 1. místostarosta Ing. Oldřich Štarha

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 039/12/Pa U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 4. 9. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1546/39-1570/39 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2015 konané dne

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2015 konané dne Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2015 konané dne 20. 01. 2015 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 21/2014 konané dne 17.06.2014

Z á p i s. ze schůze Rady města Kuřimi č. 21/2014 konané dne 17.06.2014 Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 21/2014 konané dne 17.06.2014 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta, Jiří Filip Koláček, MBA 1. místostarosta, Ing. Oldřich Štarha místostarosta, Zdeněk

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Účast: Vedoucí OMS k bodům 2 a 3 Vedoucí OI k bodu 4 a 7b) Vedoucí OKS k bodům 5 a 6

Účast: Vedoucí OMS k bodům 2 a 3 Vedoucí OI k bodu 4 a 7b) Vedoucí OKS k bodům 5 a 6 Město Ostrov Usnesení z 3. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 1. února2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel Čekan,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33)

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33) - 1 - U S N E S E N Í z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března 2016 (č. 426/33 445/33) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 20.10.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 856 1 Kontrola plnění usnesení 857 2 Smlouva o přijetí daru Moravskoslezského kraje 858 3 Smlouva o poskytnutí

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 60. schůze Rady města Rychvald, dne 24. 10. 2016 Kontrola usnesení 60/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc listopad 2016 60/2. Rada

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 25. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 30.1.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 25. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 30.1.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 30.1.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 064/13/Pa U S N E S E N Í 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 1. 10. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2353/64 2370/64 Rozdělovník - členové

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í R 1791/05-10

U S N E S E N Í R 1791/05-10 U S N E S E N Í z 80. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. května 2010 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.11.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín

Poznámka: U s n e s e n í. ze zasedání Rady města Berouna dne Číslo Usnesení Zodpovídá Termín Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

1. Zahájení zadávacího řízení na zakázku města Kuřimi Obnova VO Nerudova-B. Němcové

1. Zahájení zadávacího řízení na zakázku města Kuřimi Obnova VO Nerudova-B. Němcové Z á p i s č í s l o 17/2011 z mimořádné schůze Rady města Kuřimi konané dne 10. 6. 2011 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim Přítomni: Jiří Koláček 1. místostarosta Ing. Oldřich Štarha místostarosta PaedDr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing.

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing. čj. MCH 6500/2011 spisová značka 6497/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 29. zasedání dne 26. října 2011 R M 1 / 2 9 / 1 1 b e r e n a v ě d o m í 1. Informativní zprávu o plnění

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Usnesení. z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká

Usnesení. z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 05.09.2016 od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Rada města schvaluje: 1885/R/050916: předložený

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 1. 7. 2015 v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta Václav Henzl, radní Ing.

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 47. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 04. 2016 Kontrola usnesení 47/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc květen 2016 47/2. Rada

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 8. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více