Ponuka na odpredaj prevádzkový areál, budovy a pozemky VSE Hornádska 9, Krompachy, okres Spišská Nová Ves

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ponuka na odpredaj prevádzkový areál, budovy a pozemky VSE Hornádska 9, Krompachy, okres Spišská Nová Ves"

Transkript

1 Ponuka na odpredaj prevádzkový areál, budovy a pozemky VSE Hornádska 9, Krompachy, okres Spišská Nová Ves CENA NEHNUTEĽNOSTI EUR Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka 1203/V, IČO: Predmet ponuky Predmetom ponuky je predaj nehnuteľností evidovaných na liste vlastníctva číslo 194, a to: Stavby mechanická dielňa, súpisné č. 557, postavená na pozemku - parcela KN_C č. 1705/2 vodáreň, bez súpisného č., postavená na pozemku - parcela KN_C č. 1705/3 administratívna budova, súpisné č. 558, postavená na pozemku - parcela KN_C č. 1705/4 dielne transformátorov, bez súpisného č., postavená na pozemku - parcela KN_C č. 1705/5 sústružnícka dielňa, bez súpisného č., postavená na pozemku - parcela KN_C č. 1705/6

2 zámočnícka dielňa a garáž, súpisné č. 220, postavená na pozemku - parcela KN_C č. 1705/7 garáž, súpisné č. 559, postavená na pozemku - parcela KN_C č. 1705/8 zastrešenie kladkostroja, súpisné č. 224, postavený na pozemku - parcela KN_C č. 1705/9 sklad olejov a transformátorov, súpisné č. 566, postavený na pozemku - parcela KN_C č. 1705/11 čistička odpadových vôd, súpisné č. 567, postavená na pozemku - parcela KN_C č. 1705/12 priemyselná budova, súpisné č. 897, postavená na pozemku - parcela KN_C č. 1709/1 vrátnica, súpisné č. 592, postavená na pozemku - parcela KN_C č. 1718/2 Pozemky pozemok - parcela KN_C č.1703, zastavané plochy a nádvoria vo výmere m² pozemok - parcela KN_C č.1704, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 902 m² pozemok - parcela KN_C č.1705/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere m² pozemok - parcela KN_C č.1705/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere m² pozemok - parcela KN_C č.1705/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 24 m² pozemok - parcela KN_C č.1705/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 330 m² pozemok - parcela KN_C č.1705/5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere m² pozemok - parcela KN_C č.1705/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 184 m² pozemok - parcela KN_C č.1705/7, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 483 m² pozemok - parcela KN_C č.1705/8, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 122 m² pozemok - parcela KN_C č.1705/9, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 164 m² pozemok - parcela KN_C č.1705/11, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 559 m² pozemok - parcela KN_C č.1705/12, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m² pozemok - parcela KN_C č.1709/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere m² pozemok - parcela KN_C č.1711/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere m² pozemok - parcela KN_C č.1711/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 89 m² pozemok - parcela KN_C č.1712/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere m² pozemok - parcela KN_C č.1712/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 533 m² pozemok - parcela KN_C č.1718/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere m² pozemok - parcela KN_C č.1718/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m² Celková výmera pozemky parcely registra KN_C Spolu: m² zapísaných na Katastrálnom úrade v Spišskej Novej Vsi, Správa katastra Spišská Nová Ves, katastrálne územie Krompachy, mesto Krompachy. Kapacitné údaje Administratívna budova: úžitková plocha: 1. podzemné podlažie 66,5 m² 1. nadzemné podlažie 265,8 m² 2. nadzemné podlažie 208,3 m² Spolu: 540,60 m² Lokalita Ide o súbor objektov prevádzkového areálu zložený z dvojpodlažnej, čiastočne podpivničeného administratívneho objektu, skladov garáží a dielní postavených v priemyselnej časti mesta Krompachy, okres Spišská Nová Ves, v zastavanom území mesta Krompachy. Objekty sú vhodné pre administratívne, technicko-prevádzkové a výrobné účely. Sú napojené na verejné rozvody inžinierskych sietí (vodovod, elektrina, kanalizácia, slaboprúd). Prístup na pozemok je z hlavnej cestnej komunikácie. Pôvodná stavba je z roku 1954.

3 Stavebno-technický stav objektov Mechanická dielňa, č. súpisné 557, parcela č. KN_C 1705/2 Samostatne stojaca prevažne jednopodlažná výrobná hala s prístavbami osadená na rovinatom teréne. Situovaná je v strednej časti areálu. Budova je napojená na vodovod, kanalizáciu a distribučnú sústavu elektrickej energie. Budova má výrobné priestory so žeriavovou dráhou, mechanickú úpravňu pre obrábanie materiálu, zvarovňu a montáž strojárenských konštrukcií. V objekte sú situované priestory pre šatne, sprchy a sociálne zariadenia. Pôvodná budova je z roku Prístavba skladu materiálu je z roku 1986 a mechanická dielňa z roku Základové konštrukcie tvoria železobetónové pätky s uložením pre ŽB stĺpy a monolitické ŽB izolované pásy. Nosná konštrukcia objektu je zmontovaná z prefabrikovaných železobetónových stĺpov v kombinácií s prefabrikovanými železobetónovými nosníkmi (systém ZIPP). Obvodové murivo je z plynosilikátových prefabrikovaných prvkov hr. 300 mm. Stropnú konštrukciu tvoria spádované ŽB strešné panely zateplené plynosilikátovými a Izosidovými doskami. Krytina je z asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná oceľové aj drevené, zdvojené. Výrobná hala mechanickej dielne je presvetlená dvoma oceľovými sedlovými svetlíkmi dl. 36 m s výplňou z polykarbonátových dosiek. Dvere sú oceľové rámové a drevené hladké, vráta plechové. Podlahy výrobnej haly sú betónové, v sociálnych častiach keramické. Objekt má vnútorné rozvody studenej a teplej vody, elektroinštaláciu 230/400 V, bleskozvod, ústredné vykurovanie, radiátory a registre z oceľového plechu. Vykurovanie je napojené na samostatnú elektrokotolňu. Vodáreň, bez súpisného č., parcela č. KN_C 1705/3 Samostatne stojaca prízemná budova s kopanou studňou a elektrickým čerpadlom osadená na rovinatom teréne. Situovaná je v susedstve mechanickej dielne. Budova je napojená distribučnú sústavu elektrickej energie. Pôvodná budova je z roku Základové konštrukcie sú betónové bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Nosná konštrukcia je murovaná z tehlového muriva hr. 300 mm. Strecha plochá s plechovou krytinou bez klampiarskych konštrukcií, podlaha betónová, okná drevené zdvojené, dvere hladké. Administratívna budova, č. súpisné 558, parcela č. KN_C 1705/4 Samostatne stojaca čiastočne podpivničená dvojpodlažná budova osadená na rovinatom teréne. Situovaná je v severozápadnej časti areálu. Budova je napojená na vodovod, kanalizáciu a distribučnú sústavu elektrickej energie. V čiastočne podpivničenom 1.PP je situovaná elektrorozvodňa so samostatným vonkajším vstupom. Na 1.NP sú situované kancelárske priestory, chodby, sociálky, kuchynka, jedáleň a sklady. Pôvodná stavba je z roku Vlastný objekt má základové betónové konštrukcie s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Čiastočne podpivničené 1.PP je z monolitického betónu hr.600 mm. Stropy 1.PP sú rovné, železobetónové. Obvodové murivo a zvislé murivo nadzemnej časti objektu je konštrukčne murované, hr. 450 mm, priečky tehlové, stropy rovné, železobetónové. Podlahy v kanceláriách, plávajúce a z PVC. Dlažby a obklady keramické, okná drevené zdvojené a čiastočne plastové. Dvere drevené hladké a čiastočne plastové. Dvojramenné železobetónové schodisko je s povrchovou úpravou z keramickej dlažby. Objekt má vnútorné rozvody studenej a teplej vody, elektroinštaláciu 230/400 V, bleskozvod, ústredné vykurovanie, radiátory z oceľového plechu. Vykurovanie je napojené na elektrokotolňu susednej prevádzky opravovne transformátorov. Dielňa transformátorov, bez súpisného č., parcela č. KN_C 1705/5 Samostatne stojaca prízemná budova s čiastočným druhým nadzemným podlažím s dvoma prístavbami osadená na rovinatom teréne. Situovaná je v strednej časti areálu. Budova je napojená na vodovod, kanalizáciu a distribučnú sústavu elektrickej energie. Pôvodná stavba je z roku Budova má priestory pre opravovňu transformátorov, filtráciu olejov, vypaľovacie pece, sklady, velín, skúšobný priestor, brusiareň, stolársku dielňu, hygienické zariadenia, šatne, kanceláriu, sklad náradia a kováčsku dielňu. Vlastný objekt má základové betónové konštrukcie s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti.

4 Základové konštrukcie tvoria železobetónové pätky s uložením pre ŽB stĺpy. Nosná konštrukcia objektu je zmontovaná z prefabrikovaných železobetónových stĺpov s nosníkmi pre mostový žeriav nosnosti 10 t v kombinácií s prefabrikovanými železobetónovými nosníkmi. Obvodové výplňové murivo je z pórobetónových tvárnic hr 400 mm zateplené tepelnou izoláciou hr 50 mm. Priečky sú murované, tehlové a z pórobetónových tvárnic. Plochá strecha má asfaltovú krytinu a klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Budova bola komplexne zrekonštruovaná v roku 2004 s realizáciou zateplenia podláh, výmenou okien za plastové, s doplnením vstupných sekčných plastových rolovacích brán. Objekt má vnútorné rozvody studenej a teplej vody, elektroinštaláciu 230/400 V, bleskozvod, ústredné vykurovanie, radiátory z oceľového plechu. Vykurovanie je napojené na vlastnú elektrokotolňu. Sústružnícka dielňa, bez súpisného č., parcela č. KN_C 1705/6 Samostatne stojaca prízemná budova osadená na rovinatom teréne. Situovaná je v strednej časti areálu. Budova je napojená na distribučnú sústavu elektrickej energie. Pôvodná stavba je z roku Vlastný objekt má základové betónové konštrukcie s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Základové konštrukcie tvoria železobetónové pätky s uložením pre ŽB stĺpy. Nosná konštrukcia objektu je z prefabrikovaných železobetónových stĺpov a prievlakov. Obvodové výplňové murivo je murované z pórobetónových tvárnic hr 300 mm. Strešná konštrukcia je sedlová, drevená so zbíjaných väzníkov. Krytina je z azbestových vlnitých dosák, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlahy budovy sú z betónového poteru, okná drevené, zdvojené, vráta plechové Objekt má vnútorné rozvody elektroinštaláciu 230/400 V, bleskozvod, ústredné vykurovanie, radiátory z oceľového plechu. Vykurovanie je napojené na elektrokotolňu v susednej zámočníckej dielni. Zámočnícka dielňa a garáže, bez súpisného č., parcela č. KN_C 1705/7 Samostatne stojaca prízemná budova a čiastočne dvojpodlažná prístavba osadená na rovinatom teréne. Situovaná je v strednej časti areálu. Budova je napojená na vodovod, kanalizáciu a distribučnú sústavu elektrickej energie. Pôvodná stavba je z roku Dvojpodlažná prístavba je z roku Budova má dvojgaráž pre ťažkú techniku, zámočnícku dielňu, sociálne priestory, šatne a sprchy. Vlastný objekt má základové betónové konštrukcie s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Základové konštrukcie tvoria železobetónové pätky s uložením pre ŽB stĺpy. Nosná konštrukcia objektu je z prefabrikovaných železobetónových stĺpov a prievlakov. Obvodové výplňové murivo je murované z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm. Strešná konštrukcia je sedlová, drevená so zbíjaných väzníkov. Krytina je z azbestových vlnitých dosák, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlahy budovy sú z betónového poteru, okná drevené, zdvojené, vráta plechové Objekt má vnútorné rozvody elektroinštaláciu 230/400 V, bleskozvod, ústredné vykurovanie, radiátory z oceľového plechu. Vykurovanie je napojené na vlastnú elektrokotolňu. Garáž, súpisné č. 559, parcela č. KN_C 1705/8 Samostatne stojaca prízemná budova osadená na rovinatom teréne. Situovaná je v strednej časti areálu. Budova je napojená na distribučnú sústavu elektrickej energie. Pôvodná stavba je z roku Budova má tri garážové boxy a sklady. Vlastný objekt má základové betónové konštrukcie s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo a deliace konštrukcie sú murované z tehál hr. do 500 mm. Strešná konštrukcia má trámový drevený strop s rovným podhľadom. Krytina je z asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlahy budovy sú z betónového poteru, okná drevené, zdvojené, vráta plechové a drevené. Objekt má vnútorné rozvody elektroinštaláciu 230/400 V, bleskozvod.

5 Zastrešenie kladkostroja, bez súpisné č., parcela č. KN_C 1705/9 Jedná sa o oceľový prístrešok pristavený k budove dielne transformátorov, osadený na rovinatom teréne. Situovaná je v strednej časti areálu. Budova je napojená na distribučnú sústavu elektrickej energie. Stavba je z roku Prístrešok má žeriav na manipuláciu s transformátormi. Zvislá nosná konštrukcia je z oceľových stĺpov bez opláštenia. Zastrešenie je zrealizované z oceľových priehradových väzníkov bez zateplenia. Krytina je z trapézového plechu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlaha prístrešku je z betónovej mazaniny s úpravou proti ropným produktom Objekt má elektroinštaláciu 230/400 V, bleskozvod. Sklad olejov a transformátorov, súpisné č. 567, parcela č. KN_C 1705/11 Jedná sa o oceľové prestrešenie medzi budovami. Objekt zabezpečuje doplnkové priestory pre finalizovanie opráv transformátorov. Pod zastrešením je umiestnený objekt ČOV. Situovaný je medzi budovou opravovne transformátorov a mechanickou dielňou. Stavba je z roku Nosnú konštrukciu tvoria zvislé oceľové stĺpy. Strešnú konštrukciu tvoria oceľové priehradové väzníky uložené na väzniciach oceľových stĺpov a súčasne kotvených do priľahlých nosných obvodových konštrukcií susedných objektov. Krytina je z trapézového plechu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlaha prístrešku je z betónovej mazaniny s úpravou proti ropným produktom Objekt má elektroinštaláciu 230/400 V, bleskozvod. Kanalizácia je napojená do ČOV. Čistička odpadových vôd, súpisné č. 567, parcela č. KN_C 1705/12 Samostatne stojaca prízemná budova stojaca pod oceľovým zastrešením na rovinatom teréne. Budova je situovaná v strednej časti areálu. Zabezpečuje spôsob čistenia zaolejovaných odpadových vôd. Stavba je z roku Vlastný objekt má základové betónové konštrukcie s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosné murivo je z tehál hr. 400 mm. Strešná konštrukcia je železobetónová s rovným podhľadom. Krytina je z asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlahy budovy sú z betónového poteru, okná drevené, zdvojené, dvere drevené. Objekt má vnútorné rozvody studenej a teplej vody, elektroinštaláciu 230/400 V, bleskozvod. Vrátnica, súpisné č. 592, parcela č. KN_C 1718/2 Samostatne stojaca prízemná budova osadená na rovinatom teréne. Budova je situovaná pri hlavnom vstupe do areálu. Stavba je z roku Vlastný objekt má základové betónové konštrukcie s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosné murivo je z tehál hr. 300 mm. Plochá strešná konštrukcia je železobetónová s rovným podhľadom. Krytina je z asfaltových pásov bez klampiarskych. Podlahy budovy sú z betónového poteru, okná drevené, zdvojené, dvere drevené. Objekt má vnútorné rozvody elektroinštalácie 230/400 V, bleskozvod. Vykurovanie je elektrickým konvektorom. Priemyselná budova, súpisné č. 897, parcela č. KN_C 1709/1 Samostatne stojaca prízemná budova s čiastočne podpivničeným priestorom osadená na rovinatom teréne. Budova je situovaná pri hlavnom vstupe do areálu. Stavba je z roku Vlastný objekt má základové betónové konštrukcie bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti. Nosné murivo je z tehál hr. 300 mm, stropy trámové s rovným podhľadom, podlahy doskové, okná drevené zdvojené, dvere drevené rámové, krov drevený sedlový so škridľovou krytinou. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Objekt má vnútorné rozvody studenej vody a elektroinštalácie 230/400 V, bleskozvod. Vykurovanie je elektrickým konvektorom.

6 Snímok z mapy Snímok z katastrálnej mapy

7 List vlastníctva

8

9 Pôdorysy objektov Mechanická dielňa, súpisné č. 557, parcela č. KN_C 1705/2 Vodáreň, bez súpisného č., parcela č. KN_C 1705/3

10 Administratívna budova, súpisné č. 558, parcela č. KN_C 1705/4.

11 Dielňa transformátorov, bez súpisného č., parcela č. KN_C 1705/5

12 Zámočnícka dielňa a garáže, bez súpisného č., parcela č. KN_C 1705/7 Garáž, súpisné č. 559, parcela č. KN_C 1705/8

13 Zastrešenie kladkostroja, bez súpisného č., parcela č. KN_C 1705/9

14 Sklad olejov a transformátorov, súpisné č. 566, parcela č. KN_C 1705/11

15 Čistička odpadových vôd, súpisné č. 567, parcela č. KN_C 1705/12 Vrátnica, súpisné č. 592, parcela č. KN_C 1718/2

16 Priemyselná budova, súpisné č. 897, parcela č. KN_C 1709/1

17 Fotodokumentácia Administratívna budova Administratívna budova Administratívna budova Skládka Dielňa transformátorov Stolárska dielňa

18 Sústružnícka dielňa Zámočnícka dielňa Sústružnícka dielňa Vonkajšia skládka Vrátnica Vrátnica

19 Nové oplotenie Nové oplotenie Stanovište transformátorov Kladkostroj Kontakt Karolína Petrvalská T M E Radoslav Šinaľ T M E

Ponuka na odpredaj prevádzkovej budovy VSE a.s. Elektrárenská 1, Michalovce, okres Michalovce

Ponuka na odpredaj prevádzkovej budovy VSE a.s. Elektrárenská 1, Michalovce, okres Michalovce Ponuka na odpredaj prevádzkovej budovy VSE a.s. Elektrárenská 1, Michalovce, okres Michalovce CENA NEHNUTEĽNOSTI 550 000 EUR Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, spoločnosť zapísaná

Více

Ponuka na odpredaj administratívnej budovy a garáže VSE Elektrárenská 3, Spišská Nová Ves

Ponuka na odpredaj administratívnej budovy a garáže VSE Elektrárenská 3, Spišská Nová Ves CENA NEHNUTEĽNOSTI 473 000 EUR Ponuka na odpredaj administratívnej budovy a garáže VSE Elektrárenská 3, Spišská Nová Ves Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, spoločnosť zapísaná

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Cenník nízkonákladových rodinných domov Aktuálne platný cenník. Ceny sú uvedené s DPH v regióne Slovenska. Konverzný kurz: 30,126 SKK/EUR

Cenník nízkonákladových rodinných domov Aktuálne platný cenník. Ceny sú uvedené s DPH v regióne Slovenska. Konverzný kurz: 30,126 SKK/EUR FD 101 á 68,4 m² 79,4 m² 41 164 48 310 63 072 4 026 67 098 1 240 121 Sk 1 455 401 Sk 1 900 107 Sk 121 283 Sk 2 021 391 Sk FD 102 126,3 m² 141,35 m² 65 380 78 102 101 966 6 508 108 475 1 969 647 Sk 2 352

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA

ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA ŽELEZNIČNÁ STANICA PRIEVIDZA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Prievidza sa nachádza hneď vedľa autobusovej stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu:

Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387. Složení objektu: Popis objektů v Pardubicích, Průmyslová 387 Průmyslová zóna Pardubice se skládá z několika desítek objektů. Jejichž možnosti využití jsou různorodé. Provozovateli jsou LOGISTIKA PARK a.s. a Průmyslový

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Prospekt pre Sprostredkovateľov. Nízkoenergetické a pasívne domy

Prospekt pre Sprostredkovateľov. Nízkoenergetické a pasívne domy Prospekt pre Sprostredkovateľov Nízkoenergetické a pasívne domy DOM ZA 1 GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY!!! úsporný dom - HRUBÁ STAVBA Zakladanie výkopy, štrkové lôţko, Izolácia proti zemnej vlhkosti, monolitický

Více

Dobronín - výrobní areál

Dobronín - výrobní areál Dobronín - výrobní areál Vysočina Okres: Jihlava Obec: Dobronín Katastrální území: Dobronín, Střelecká Nabízíme Vám ke koupi výrobní areál s vlečkou o výměře podlahových ploch přes 10.000 m2 (nebo i jen

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1400. Areál, podlažní plocha 3516 m2, v centru Jihlavy Insolvenční řízení EKON, družstvo

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1400. Areál, podlažní plocha 3516 m2, v centru Jihlavy Insolvenční řízení EKON, družstvo Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1400 Areál, podlažní plocha 3516 m2, v centru Jihlavy Insolvenční řízení EKON, družstvo Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Výměry:...

Více

Cenník nízkonákladových rodinných domov

Cenník nízkonákladových rodinných domov FD 101 68,4 m² 79,4 m² 31 919 39 065 51 002 3 255 54 258 961 605 Sk 1 176 885 Sk 1 536 489 Sk 98 074 Sk 1 634 563 Sk FD 102 126,3 m² 141,35 m² 52 363 65 085 84 972 5 424 90 396 1 577 498 Sk 1 960 746 Sk

Více

Domy, s ktorými nebudete mať problém počas ich užívania.

Domy, s ktorými nebudete mať problém počas ich užívania. Domy, s ktorými nebudete mať problém počas ich užívania. Všetky naše domy sú nízkoenergetické v energetickej triede A a B pre kúrenie a ohrev teplej vody. Stavebné systémy Robíme len murované domy zo systému

Více

Špecifikácia štandardného vybavenia

Špecifikácia štandardného vybavenia Špecifikácia štandardného vybavenia STUPEŇ VYHOTOVENIA I. (bungalov, alebo poschodový rodinný dom) Obvodová konštrukcia Obvodové steny hrúbka spravidla do 300 mm, z toho keramická nosná časť hrúbka 120

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR +420 461 568 148 Budovy a provozy na ul. Dimitrovova 6, NETEX 1) Kuchyně s jídelnou na st. p.č. 92/34 NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR Budova tvoří přední levou část objektu

Více

Informační memorandum. Výběrové řízení - A1630. prodej výrobního areálu Broumovské strojírny Hynčice, a.s. Hynčice 86, 549 83 Hynčice

Informační memorandum. Výběrové řízení - A1630. prodej výrobního areálu Broumovské strojírny Hynčice, a.s. Hynčice 86, 549 83 Hynčice Informační memorandum Výběrové řízení - A1630 prodej výrobního areálu Broumovské strojírny Hynčice, a.s. Hynčice 86, 549 83 Hynčice Obsah Úvod...3 Předmět výběrového řízení...3 Popis nemovitých věcí...4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3831-059/2011. o ceně nemovitostí:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3831-059/2011. o ceně nemovitostí: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3831-059/2011 o ceně nemovitostí: Provozních staveb č.p. 769 a bez č.p. na p.č. 384/1 a na p.č. 384/2 s pozemky p.č. 384/1 a 384/2 a příslušenstvím v katastrálním území Karviná-město,

Více

Výběrové řízení A2393

Výběrové řízení A2393 Informační memorandum Výběrové řízení A2393 Komerční pozemek / brownfield Mikulov ČR 48.568 m 2 3 Obsah Stručný popis:... 5 Důležité informace:... 6 Poloha... 7 Výměry:... 8 Projekt dálnice D52 Brno -

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Vybrané kapitoly z KPS 2 - okruh tém a otázok -

Vybrané kapitoly z KPS 2 - okruh tém a otázok - Vybrané kapitoly z KPS 2 - okruh tém a otázok - Stenové konštrukčné systémy viacpodlažných budov monolitické a montované 1. Nosný konštrukčný systém definícia, typy nosných prvkov a ich funkcia: definícia

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

DUAL m A + B obytné miestnosti EUROLINE x 5 zastavaná plocha m 2

DUAL m A + B obytné miestnosti EUROLINE x 5 zastavaná plocha m 2 DUAL 1523 ilustračný obrázok 210 000 115 500 999 A + B 2 x 5 882 + 880 m 2 obostavaný priestor 6638 + 6605 m 3 celková úžitková plocha 2 x 1360 m 2 celková obytná plocha 2 x 769 m 2 merná potreba tepla

Více

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Informační memorandum Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ: OSTATNÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Súpis prác a materiálov

Súpis prác a materiálov Súpis prác a materiálov I. 1. Základy, základová platňa Výkopy základové špáry 600x900 mm* betónovanie základových pásov (betón 12/15) c) vybudovanie základu pod komínové teleso** d) uloženie DT tvárnic

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

KOUPELNA ,48 m2. LOŽNICE ,67 m2. CHODBA ,32 m OBYTNÝ PROSTOR ,62 m2 ZÁDVEŘÍ ,07 m2

KOUPELNA ,48 m2. LOŽNICE ,67 m2. CHODBA ,32 m OBYTNÝ PROSTOR ,62 m2 ZÁDVEŘÍ ,07 m2 4 345 755 2 3 * 14 x 214 = 3,000 m 3 1 020 2 300 1 2 030 1 360 1 590 * 4 980 2 1 11 880 5 260 1 950 1 360 1 950 5 260 2 1 3 4 301 800 14 x 214 = 3,000 m 2 3 379 * 11 880 1 2 2 190 880 2 190 3 520 3 320

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 102-4103 - 2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 102-4103 - 2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 102-4103 - 2008 Jedná se o stanovení administrativní ceny nemovitostí - bývalého areálu SOU a SOŠ na pozemcích p.č. 44/5, 44/6 a 44/9 v k.ú. Tavíkovice, obec Tavíkovice, okres Znojmo

Více

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 o ceně nemovitých věcí podíl 5/96 pozemku st.p.č. 3 jehož součástí je stavba č.p. 22 v katastrálním území Mýto v Čechách, obec Mýto, okres Rokycany. Objednatel posudku:

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Informační memorandum Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

PÓROBETON OSTRAVA a.s. PÓROBETON OSTRAVA a.s. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z PÓROBETONOVÝCH VÝROBKŮ DETAIL č..a DETAIL č..b DETAIL č..c DETAIL č..d DETAIL č.2.a DETAIL č.2.b DETAIL č.2.c DETAIL č.3 DETAIL č. DETAIL č..a DETAIL č..b ŘEŠENÍ

Více

Město Jílové Mírové nám. 280

Město Jílové Mírové nám. 280 Město Jílové Mírové nám. 280 407 01 Jílové Jílové, 03.05.2013 Město Jílové zveřejňuje podle 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. záměr prodat nemovitosti 1) objekt B.

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

PHPP Passive House Planning Package Cesta k pasívnemu štandardu budovy s takmer nulovou spotrebou energie

PHPP Passive House Planning Package Cesta k pasívnemu štandardu budovy s takmer nulovou spotrebou energie PHPP Passive House Planning Package Cesta k pasívnemu štandardu budovy s takmer nulovou spotrebou energie Inštitút pre energeticky pasívne domy, Bratislava Workshop SIEA Definícia: ročná MPT na vykurovanie

Více

Znalecký posudek číslo 5631-209/11

Znalecký posudek číslo 5631-209/11 Znalecký posudek číslo 5631-209/11 O obvyklé ceně nemovitosti: poloviny rodinného domu číslo popisné 662 a souvisejících nemovitostí umístěných na pozemku parcelních čísel 2392 a 2393 vč. pozemků parcelních

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Textilní areál (Kolora), Hrádek nad Nisou, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Textilní areál (Kolora), Hrádek nad Nisou, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Textilní areál (Kolora), Hrádek nad Nisou, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. jako aktualizace znaleckého posudku č /13 ze dne října 2771/ Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. jako aktualizace znaleckého posudku č /13 ze dne října 2771/ Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK č. 218-46/13 o tržní ceně nemovitosti objektu občanské vybavenosti č.p. 1094, stojící na pozemku parc. č. 2854 včetně příslušenství a pozemků parc.č. 2853/1, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858,

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Informační memorandum. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A975 Pozemky / bývalý areál s.p. Textilana 102272 m 2 Podhradí u Aše

Informační memorandum. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A975 Pozemky / bývalý areál s.p. Textilana 102272 m 2 Podhradí u Aše Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A975 Pozemky / bývalý areál s.p. Textilana 102272 m 2 Podhradí u Aše Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Budovy

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 25.júna 2014 K BODU: 4 Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. MATERIÁL PREDKLADÁ:

Více

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE, KONŠTRUKCIE, MATERIÁLY

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE, KONŠTRUKCIE, MATERIÁLY ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE, KONŠTRUKCIE, MATERIÁLY RODINNÝ DOM C BRATISLAVA - KOLIBA STRÁŽE VACHMAJSTROV VRCH STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE, KONŠTRUKCIE, MATERIÁLY

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1950-19 / 2013 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 989 s příslušenstvím a pozemky p.č. 1144/1, 1144/2, 1145/1, 1145/3 v katastrálním území Lhotka, hl.m.praha Objednatel

Více

JUNIOR jednoduché technické riešenie umožňuje rýchlu svojpomocnú. . priestranná obývacia izba s krbom jedálenským kútom a barovým. 164.

JUNIOR jednoduché technické riešenie umožňuje rýchlu svojpomocnú. . priestranná obývacia izba s krbom jedálenským kútom a barovým. 164. JUNIOR 630 ilustračný obrázok 112 700 62 000 108 m 2 6360 m 3 1368 m 2 843 m 2 kwh/m 2 720 m 38 dvojpodlažný dom s obytným podkrovím bez podpivničenia malá možnosť osadenia objektu na menšie stavebné parcely

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1599. Areál pro administrativu a výrobu Brno-ul. Čechyňská Roční dosažitelný nájem cca 1,1 mil.

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1599. Areál pro administrativu a výrobu Brno-ul. Čechyňská Roční dosažitelný nájem cca 1,1 mil. Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1599 Areál pro administrativu a výrobu Brno-ul. Čechyňská Roční dosažitelný nájem cca 1,1 mil. Kč Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 729-8 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 729-8 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 729-8 / 2015 Znalecký posudek o ceně zjištěné areálu Státního oblastního archivu v Plzni, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary Objednavatel

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy Názov budovy: Rodinný dom JANTÁR 85/167 Parc. č.: Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 203,80 m 2 vydaný podľa zákona

Více

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e

M e s t s k ý ú r a d v N i t r e M e s t s k ý ú r a d v N i t r e Mestskému zastupiteľstvu v Nitre V Nitre dňa 11.05.2011 Číslo materiálu: 116/2011 K bodu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 150/3050/2014*LIB154 o ceně nemovitých věcí - areálu odchovny kuřic "Libotenice, číslo popisné 154" sestávajících z: objektu administrativní budovy se sociálním zázemím, číslo popisné

Více

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY (DOS) Stránka 1 z 12 ÚSTÍ NAD LABEM PAVILON A ÚNOR 2012 DODATEK Č. 1 Z 06. 02. 2012 Všechny změny týkající se dodatku č. 1 jsou v

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Žilina sa nachádza v blízkosti stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by potenciálne mohla

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:, Adresa objednatele: Čimická 780 / 61, 181 00 Praha 8. Č.j. 713/2015-A. ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1854/129/2015/1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 51/3 Adresa nemovitosti: Střednice 51, Vysoká - Střednice Katastrální údaje: Kraj Středočeský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník:

CIMEX INVEST. Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5. Vlastník: Skladový areál Zličín PHL - Zličín Do Blatin 373, Praha - 5 Vlastník: PHL - Zličín s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 IČ: 28162897 Charakteristika: Skladový areál je situován

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6919/109/06/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6919/109/06/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6919/109/06/13 o ceně nemovitosti č.p. 144 na st.p.č. 284, st.p.č. 827 a p.p.č. 420/11 v katastrálním území Meziměstí, obec Meziměstí, okres Náchod. Objednatel znaleckého posudku: Insolvenční

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0180-020/2011. o obvyklé ceně skladového a výrobního areálu č.p. 50 v Tachově, část Velký Rapotín, okres Tachov, kraj Plzeňský

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0180-020/2011. o obvyklé ceně skladového a výrobního areálu č.p. 50 v Tachově, část Velký Rapotín, okres Tachov, kraj Plzeňský ZNALECKÝ POSUDEK č. 0180-020/2011 o obvyklé ceně skladového a výrobního areálu č.p. 50 v Tachově, část Velký Rapotín, okres Tachov, kraj Plzeňský Objednatel posudku: Účel posudku: Eurodražby cz, a.s. U

Více

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice.

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice. Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice Odstranění stavby A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA Odstranění stavby Rodinný dům, na pozemku p. p. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/ Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/ Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 150/3050/2014*OPOČNO o ceně nemovitých věcí - areálu chovu nosnic "Farma Opočno, číslo popisné 168" sestávající z: objektu vrátnice se sociálním zázemím s ubytovnou a bytem správce,

Více

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10.

DRS IMMO a.s.; č. obj.:, Lazy VII 5583, 760 01 Zlín IČ: 26285011 telefon: e-mail: Datum místního šetření: 16.10.2015 Datum zpracování : 16.10. Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1863/138/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 1668/3 Adresa nemovitosti: Jáchymovská 2907, Česká Lípa Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek č. 3808-185/2011

Znalecký posudek č. 3808-185/2011 Znalecký posudek č. 3808-185/2011 o ceně nemovitosti čp. ll v obci a kat. území Dráchov, okr. Tábor. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Písek Prokopova 339/14 397 Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

ISON - Montované a mobilné domy

ISON - Montované a mobilné domy ISON - Montované a mobilné domy Strana 3 Montovaný dom EKO1 Strana 4 Montovaný dom EKO2 Strana 5 Montovaný dom EKO3 Strana 6-9 Montovaný a mobilný dom EKOM1 Strana 10-14 Montovaný a mobilný dom EKOM2 Strana

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

lindab zjednodušujeme výstavbu Lindab Roof Systém zastrešenia plochých striech

lindab zjednodušujeme výstavbu Lindab Roof Systém zastrešenia plochých striech lindab zjednodušujeme výstavbu Lindab Roof Systém zastrešenia plochých striech TM systém zastrešenia plochých striech 2 problémy plochých striech 3 a ponúkané riešenie 4 predstavuje - komplexný systém

Více

525/90 525/ /2 525/ / / /33 510/2 1062/3 1062/4 1062/ / / / /5 1062/6 1062/7 1062/ / /6

525/90 525/ /2 525/ / / /33 510/2 1062/3 1062/4 1062/ / / / /5 1062/6 1062/7 1062/ / /6 525/33 49/45 062/ 49/9 49/39 49/22 49/38 58/ 522/ 525/26 525/68 525/85 064/20 525/50 525/54 525/65 525/90 49/24 55/2 53 525/47 58/4 smer Liptovský Mikuláš 525/35 525/72 525/67 525/86 525/89 525/0 064/2

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

Modern _ štandard OPTIMUM

Modern _ štandard OPTIMUM Modern _ štandard OPTIMUM Vyznačenie základu Odstránenie hornej vrstvy humusu, vykopanie zónového základu, zemné práce Betónovanie základového pásu (hĺbka: 1m, šírka 40cm) Murovanie s debniacimi kvádrami,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/9 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 242/6 Adresa nemovitosti: Revoluční 242, Žandov Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Žandov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 728-7 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 728-7 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 728-7 / 2015 Znalecký posudek o ceně zjištěné areálu Státního oblastního archivu v Plzni, který je situován v katastrálním území Hradiště u Blovic, obec Blovice, okres Plzeň - jih.

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo: 4/2016

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo: 4/2016 Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, 093 01 Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca 914079, oprávnený podávať znalecké posudky z odboru Stavebníctvo, odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností.

Více

Ocenění nemovitostí zapsaných na LV č. 176, k. ú. Chvaletice

Ocenění nemovitostí zapsaných na LV č. 176, k. ú. Chvaletice Ocenění nemovitostí zapsaných na LV č. 176, k. ú. Chvaletice Předmět ocenění Předmětem ocenění jsou jsou nemovitosti zapsané na LV č. 176 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Slévárna, Lomnice nad Popelkou, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Slévárna, Lomnice nad Popelkou, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Slévárna, Lomnice nad Popelkou, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a

Více

Stavebník. Pozemek. Stavební záměr. Hrubá stavba. Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku:

Stavebník. Pozemek. Stavební záměr. Hrubá stavba. Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Stavebník Jméno: Příjmení: Titul: Obec: Ulice: Číslo orientační: PSČ: Telefon: Mobil: Pozemek Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku: Obec: PSČ: Ulice: Číslo popisné: Číslo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6063/57/2011 o ceně. nemovitostí zapsaných na LV č. 1495 budova č. p. 1996 na

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6063/57/2011 o ceně. nemovitostí zapsaných na LV č. 1495 budova č. p. 1996 na Ostopovice 15. 6. 2011 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 6063/57/2011 o ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 1495 budova č. p. 1996 na pozemcích parc. č. 464/40, parc. č. 464/76, parc. č. 464/79, parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3874-120/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3874-120/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3874-120/2013 O ceně nemovitostí, tj. rodinného domku čp.105 včetně příslušenství a pozemků p.č.st.142,st.143 a p.č.52/25 v obci a k.ú.barchov, část obce Barchov Objednatel znaleckého

Více