JAKÉ FILTRAČNÍ MEDIUM POUŽÍT DO JEZÍRKOVÉHO FILTRU?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAKÉ FILTRAČNÍ MEDIUM POUŽÍT DO JEZÍRKOVÉHO FILTRU?"

Transkript

1 JAKÉ FILTRAČNÍ MEDIUM POUŽÍT DO JEZÍRKOVÉHO FILTRU? Debaty, jaké filtrační medium použít do filtrace pro jezírko se vedou vlastně od doby, kdy se k jezírkům začaly připojovat první filtry. Zkráceně řečeno hrozně dlouho. Člověk by čekal, že za tak dlouhou dobu už majitelé jezírek a stavitelé filtrů (ať již tovární nebo domácí výroby) dojdou k jasnému výsledku, který z běžně nabízených filtračních materiálů pro jezírka je ten nejlepší. Ale zdání klame o filtračních materiálech se vedou sáhodlouhé diskuze, kde se jeden materiál vychválí do nebes, aby o dva příspěvky dále ten samý materiál jiný diskutující označil jako zcela nevhodný. Každý rok se na trhu objeví nový filtrační materiál, který je deklarován jako převratný, a kdo jej ve svém filtru nemá, ten je už předem odsouzen ke kalnému jezírku plném řas. Jak to tedy vlastně s filtračními materiály používanými v jezírkových filtracích vlastně je? Opravdu stačí použít primitivně nastříhané husí krky? Nebo jsou nové typy filtračních materiálů každoročně uváděné na trh opravdu tak výjimečné, jak výjimečná je i jejich vysoká pořizovací cena? Je opravdu udávaná aktivní plocha tím hlavním parametrem pro pořízení toho kterého materiálu? Není náhodou marketing prodejců filtračních materiálů lepší než samotné vlastnosti materiálů samotných? Spousta otázek (a jistě Vás napadly i další), málo odpovědí. Díky výsledkům testu, který jsme v loňském roce prováděli, se nám možná na některé z otázek podaří odpovědět. Co je to filtrační medium? Výraz filtrační medium (filtrační materiál, náplň filtru) tak oblíbený mezi jezírkáři, není asi úplně přesný a správně používaný. Materiály, které se používají v jezírkových filtrech, neslouží totiž primárně k mechanické filtraci. Tu zajišťují mechanické filtry bubnové, štěrbinové, vortexy a další typy. Tyto materiály jsou používány proto, že na jejich povrchu vyrůstá biofilm (chcete-li vrstva bakterií a dalších mikroorganismů), který svou činností přispívá k čištění vody v jezírku. Podobně, jako toto mikrobiální společenstvo čistí vodu v čistírnách odpadních vod, fungují i jezírkové filtrace. A protože se jedná o náplně jezírkového biologického filtru, je lépe použít výraz nosič biomasy. V našem testu jsme tedy zkoušeli porovnat několik typů nosičů biomasy (filtračních materiálů) používaných jako náplně pro jezírkové biofiltry a pokusili se vyhodnotit jejich účinnost. A jaké že konkrétní nosiče jsme pro náš test zvolili? Siporax pond Zvláštní druh media pórovité sklokeramické válečky, vyrábí firma Sera. Medium jsme do testu zvolily proto, že je svým způsobem málo obvyklé, a chtěli jsme v našem testu mít zastoupení nosičů biomasy co možná nejpestřejší. Vlastnosti materiálu popisuje výrobce následovně: 1 litr sera siporax pond nabízí tolik plochy pro usazení čistících bakterií jako např. 34 litrů kameninového filtračního materiálu (pozn. prodejci Siporaxu pond uvádí poměr 1l siporaxu na 76 litrů filtrační pěny), výrobce uvádí na 1 litr materiálu plochu 270m2. Sera siporax pond nabízí anaerobním bakteriím extrémní vysoký podíl otevřených pórovitých struktur. 1 váleček siporaxu umožňuje bakteriemi osídlit plochu 1 m2. Tím je umožněno ideální zásobování bakterií živinami a nepatrným množstvím čerstvé vody. Uvnitř pórovitých struktur panují podmínky chudé na kyslík, čímž jsou bakterie podněcovány k využití dusičnanů coby akceptoru elektronů. Kontinuálně odbourávají dusičnany, které se tak nehromadí ve vodě v jezírku. Vzorec pro potřebu média sera siporax pond - Jeden jediný litr sera siporax pond vystačí pro litrů vody v jezírku s 20 rybami o délce á 10 cm nebo se srovnatelným zarybněním (odpovídá cca 1,5 kg ryb při krmení do 40 g kvalitního krmiva na den) tak, že ji dlouhodobě čistí od organické zátěže. Kaldness K1 V poslední době asi nejznámější a nejvíce reklamou pokrytý druh nosiče biomasy. Zvláštně tvarované plovoucí plastové tvarovky jsou používány jak v jezírkových filtrech, tak v domovních ČOV. Jeho dodavatel do ČR se jej na svých stránkách nebojí nazývat jako nejlepší medium na trhu. Do našeho testu jsme jej nemohli vynechat. Popis tohoto nosiče biomasy podle stránek prodejce je následující: K1 je nejlepší bio-médium pro domácí a průmyslové čistírny odpadních vod! Plocha K 1 média celková 800 m2 v 1 m3. Nejlepší médium na trhu z důvodu nejenom vysoké celkové plochy, ale i schopností stálého samočištění a médium, jenž je vybaveno i chráněnou plochou, kde dochází k pravidelné obměně nových bakterií, nového a nejdůležitějšího biofilmu.

2 Schwimbettmedium Toto medium jsme vybrali jako alternativu pro porovnání s mediem Kaldness. Tento druh plastového plovoucího nosiče biomasy je Kaldnessu tvarově velmi podobný, liší se v detailech tvarem a barvou. Výrobcem udávané hodnoty jsou jiné než u Kaldnesu, a my chtěli i obě media tak trochu porovnat navzájem. Rozdíl v pořizovací ceně je totiž velmi výrazný. Prodejci ho popisují následovně: Médium má obrovskou povrchovou plochu oproti ostatním materiálům 963m2/m3. Je určené pro jezírkové biofiltry, kde proud vzduchových bublin neustále nutí medium k pohybu a tím ke zvýšené činnosti filtračních bakterií. Je stabilní i při velkých odchylkách zátěže. Tolerantní k narušení a po významném narušení se velice rychle zotaví. Žádné ucpávání reaktorů a žádné riziko bytnění kalu. Ogata Crystal Bio Zvláštní porézní materiál novinku posledních let v oblasti jezírkových biofiltrů jsme v našem testu také vynechat nemohli. Materiál je strukturou podobný pemze nebo sklu, se spoustou malých otvůrků napříč celou strukturou hrudek materiálu. Jedná se o dosti tvrdý, lehký a také velmi křehký nosič biomasy, nepodobný jinému z testovaných nosičů. Prodejci Ogatu Crystal Bio popisují následovně: ideální filtrační médium i pro skrápěné biologické filtry obsahuje aerobní a anaerobní zóny - rychlost rozkladu je až 10x vyšší než v běžných filtračních médiích až 10x větší povrchová plocha než u většiny plastových alternativ (3000 m2/m3) lehce zásadité, tím zabraňuje nežádoucímu snížení ph při urychlené nitrifikaci jednoduchá manipulace (lehké), velmi příznivý poměr cena / výkon lze použít i tam, kde se do vody přidává sůl (max. 7 kg/l) zde bude patrně chyba v jednotkách. Rozpustnost NaCl (kuchyňská sůl) ve vodě je 36g/100g H2O při 20 C. V jednom litru vody se tedy rozpustí maximálně 360g soli. Rozhodně ne 7 kg, při použití doporučujeme hodně vzduchovat Modrá filtrační pěna Dinosaurus mezi filtračními materiály používanými v jezírku filtrační pěna. V našem případě jsme použili pěnu v modré barvě s porozitou PPI10 (počet pórů na palec). Mezi majiteli jezírek je tento filtrační materiál používán po dlouhá léta, pro svou velmi dobrou trvanlivost, a relativně snadnou údržbu i tvarovatelnost. Je velmi oblíben jak mezi firmami vyrábějícími jezírkové filtrace, tak mezi kutily při stavbě DIY filtrů. I když v poslední době nástupem nových a moderních typů nosičů biomasy na trhu jeho pozice trochu utrpěla, stále patří typově mezi jeden z nejpoužívanějších materiálů pro čištění vody v jezírku. V našem testu rozhodně nemohl chybět. Výrobce jej popisuje následovně: filtr pro mechanickou filtraci kapalin či jako usazovací substrát pro biologickou filtraci polyetherová pěna s kalibrovanou strukturou buněk, které jsou plně otevřené odolné vůči rozkladu vodou Metodika testu Docela dlouho jsme přemýšleli o tom, jakou metodiku při testu účinnosti filtračních materiálů (nosičů biomasy) vlastně zvolit. Obecná představa o čištění vody v zahradním jezírku je následující čištění zajišťují v převážné míře bakterie imobilizované na nosiči biomasy umístěném v biofiltru, které ve vodě spotřebovávají živiny (převážně je uváděn cyklus dusíku). Tento biochemický proces ochuzuje vodu o živiny, což má za následek malý nebo dokonce žádný růst řas a tím dosažení čistoty jezírka.

3 První způsob, který nás napadl, byl tedy měření zbytkových hodnot různých forem dusíku u každého z testovaných nosičů. Ale zjistily bychom tímto způsobem, který nosič biomasy je opravdu účinnější? Vždyť mikroorganismy ve filtru při svém životním cyklu realizují daleko více biochemických procesů, než jen nitrifikaci a denitrifikaci. A asi bychom nedokázali všechny tyto procesy postihnout při návrhu testu, a natož je pak přesně změřit a vyhodnotit. Další možný způsob byl přesný mikrobiologický rozbor biofilmu na tom kterém testovaném nosiči. Zde už bychom patrně docílili podrobnějších výsledků na druhou stranu tento způsob měření by patrně byl zatížen relativně velkou mírou chyby díky celkem nehomogenní struktuře některých testovaných nosičů biomasy, a test by byl při testovaném počtu nosičů i neúměrně finančně nákladný. Zápasili bychom patrně i se správným vyhodnocením a hlavně interpretací naměřených výsledků Nakonec byl vědeckými pracovníky, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, navržen jiný, zdánlivě zvláštní postup nevyužívající příliš chemické, ale spíše fyzikální způsoby měření. Tento postup spočívá ve (velmi přesném) zvážení hmotnosti biofilmu, který na tom kterém nosiči vyroste za určitou dobu. Pokud přistoupíme na logiku biofilm čistí vodu čím více ho vyroste, tím lépe je jeho hmotností přírůstek asi tím nejjednodušším a zároveň nejkomplexnějším měřením, kterého jsme byli technicky i finančně schopni. Nejedná se o nějakou partizánštinu tento postup se používá při hodnocení efektivity záchytu biomasy v biofiltrech čistíren odpadních vod, a my jej aplikovali i na jezírka. Postup byl následující: V první části testu jsme použili unifikované patrony, do kterých jsme jednotlivé nosiče uzavřeli. Jednalo se o košíky z plastu, který nijak neovlivňuje kvalitu vody, a tudíž ani nemohl ovlivnit nárůst biofilmu. Patrony dále byly naplněny jednotlivými filtračními materiály (nosiči biomasy) a následně pak vysušeny do konstantní hmotnosti. Sušení bylo prováděno z důvodu potlačení chyby měření způsobené různou počáteční vlhkostí jednotlivých materiálů. Jednotlivé patrony byly pak velmi přesně zváženy, a jejich hmotnost zaznamenána Patrony byly vloženy do filtračního systému konkrétního jezírka a ponechány několik týdnů souvisle bez přerušení zapojené tak, aby biomasa na jednotlivých nosičích mohla přirozeným způsobem narůstat. Tímto postupem jsme se snažili navodit co možná nejpodobnější podmínky těm běžným a v jezírkách obvyklým Po uplynutí doby expozice byly patrony s nosiči vyjmuty z nádrže, a opět v laboratoři vysušeny do konstantní hmotnosti a znovu přesně zváženy. Rozdíl zvážených hmotností jednotlivých patron s nosiči před a po použití v jezírku pak udal skutečnou hmotnost biomasy, která na tom kterém nosiči vyrostla, díky čemuž bylo možné porovnat účinnost jednotlivých nosičů. Obr. 1 a 2 - takto vypadaly nosiče před použitím (vlevo) a takto vypadaly zavřené a zvážené nosiče před vložením do vody (vpravo) Protože jsme měli k dispozici dvě jezírka rozdílného zatížení (chcete-li míry špinavosti), rozhodli jsme se provést test na dvou nádržích současně. Na obou jezírkách jsou zapojeny filtrační systémy, které obě nádrže udržují v čistotě, voda v obou je celoročně průzračná. Chtěli jsme zjistit, jak moc rozdílně se budou jednotlivé nosiče chovat při odlišné míře zátěže a zda z toho půjde vyvodit nějaký závěr. Prvním použitým jezírkem bylo koupací jezírko s velmi malým počtem ryb, slabě zatížené biologickým znečištěním. Druhé jezírko jsme pak volili zcela opačně jednalo se o nádrž s velkým biologickým zatížením, kde se chová velký počet koi kaprů, kteří jsou pravidelně denně krmeni. Samotné patrony s nosiči jsme vložili pro prázdné komory běžného jezírkového filtru (konkrétně se jednalo o vanu filtru Biotec 10.1) a zapojili paralelně k filtračním systémům na obou nádržích. Každá komora s nosiči byla zásobována malým čerpadlem o výkonu 1000 l za hodinu, sání čerpadla bylo umístěno až za účinnými mechanickými filtry (na jednom z obrázků instalace za bubnovým filtrem Oase Proficlear). Tím jsme chtěli k jednotlivým patronám dodávat co možno

4 nejvíce mechanicky vyčištěnou vodu (abychom nosiče nezatížili kaly ze samotného jezírka) a zkoumali opravdu jen to, co nám na jednotlivých nosičích vyroste. Obr. 3 a 4 - vlevo komora filtru a v ní umístěné jednotlivé patrony s nosiči biomasy, vpravo komora filtru po zavření víkem všechny patrony s nosiči jsou zcela potopeny Teď už nezbývalo nic jiného než čekat, až nám na nosičích začne růst biomasa. Je samozřejmé, že takto zapojené komory byly zásobovány vodou z jezírka nepřetržitě 24 hodin denně, bez výpadků. Samotné komory filtru jsme pak ještě zakryli víkem tak, aby k nosičům nemohlo denní světlo. Jednak jsme tak chtěli co možná nelépe simulovat prostředí běžné v jezírkovém filtru a také jsme chtěli předjít růstu zelených řas, které by nám na nosičích mohly vyrůst a zatížit taky chybou naše měření. S patronami po celou dobu expozice nebylo nijak manipulováno. Doba expozice takto zapojených nosičů byla 10 týdnů v letním období, kdy růst biomasy tedy není omezen nízkou teplotou vody. Podmínky, ve kterých byly jednotlivé nosiče testovány, se tedy prakticky shodovaly s běžným zapojením jezírkových filtrů. Byli jsme zvědavi, co najdeme po otevření. Výsledky testu První věc, která nás při otevírání komor s jednotlivými patronami překvapila, byl obrovský rozdíl už v samotném nárostu na patronách. To, že v jednom jezírku máme velké množství ryb a v druhém je jich jen pár jsme věděli, ale že to udělá takový rozdíl jsme nečekali. Aniž bychom tedy cokoli měřili, byl na světě první závěr z testu míra zatížení nádrže s koi a koupací nádrže se bude lišit výrazně, o řády. A byl vidět na první pohled Obr. 5 - krátce po ukončení testu. Dvě patrony vyjmuté z koupacího jezírka a jedna patrona vyjmutá z koi jezírka. Není třeba označovat, která je která

5 Všechny patrony jsme opatrně vyjmuli z komor, a převezli do laboratoře. Zde došlo k jejich otevření. Fotografie, jak jednotlivé nosiče biomasy vypadaly krátce po otevření, vidíte na fotografiích níže. Zatímco některé z nosičů vypadaly tak, jako bychom je umístili do nádrže včera, některé naopak vypadaly tak, že je v nádržích máčíme roky. Bylo zřejmé, že hlavní rozdíl není v druhu nosiče, ale v tom, ve kterém jezírku (koupacím nebo koi) se nosič nacházel. To je možná i odpověď pro spoustu majitelů ne příliš čistých koupacích jezírek, která dříve fungovala, a po přidání ryb začaly problémy s čistotou vody. Při laboratorních testech se nakonec ukázalo, že nárůst na nosičích v koupacím jezírku byl až 13x nižší než nárůst v silně zatíženém koi jezírku. Dále se při přesných testech ukázalo, že vlivem velmi malého nárostu na nosičích z koupacího jezírka byly výsledky měření zatíženy poměrně značnou chybou. Proto jsme vycházeli hlavně z výsledků ze zatíženého jezírka. Výsledky z koupacího jezírka však nebyly v rozporu s publikovanými výsledky. Obr. 6 nosiče biomasy po expozici v méně zatíženém koupacím jezírku Obr. 7 nosiče biomasy po expozici v silně zatíženém koi jezírku

6 Kolik biomasy na nosičích narostlo? Po pečlivém vysušení jednotlivých vzorků v laboratoři jsme už byli schopni porovnávat hodnoty u jednotlivých nosičů. Měli jsme totiž velmi přesně zvážené vysušené vzorky nosičů před použitím v jezírku a vysušené a opět velmi přesně zvážené vzorky i po 10 týdnech provozu v jezírku. Je zřejmé, že rozdíl obou hodnot bylo to, co nám na nosiči samo vyrostlo biomasa. A na kterém nosiči ji vyrostlo nejvíce? Napoví Vám následující tabulka: Tabulka 1 Charakteristika jednotlivých nosičů Nosič biomasy Siporax Pond Kaldness K1 Schwimmbettmedium Ogata Crystal Bio Modrá filtrační pěna Objemová hmotnost Laboratorně stanoveno [g/l] ,8 Aktivní plocha nosiče Udáno výrobcem [m2/m3] Cena nosiče Pořizovací cena [Kč/l] 369,69,34,90 196,17,80 Objemová hmotnost udávaná výrobci - a týkalo se to hlavně produktů Siporax Pond a Ogata Crystal Bio je pravděpodobně vztažena k výchozímu materiálu který je použit při výrobě nosiče. Nikde jsme bohužel nenašli přesnější údaj, výrobce jej neuvádí, a proto byla hmotnost stanovena laboratorně. K hodnotě udávané výrobcem je vztažen též aktivní povrch materiálu. Tabulka 2 Hmotnost sušiny biofilmu na jednotlivých nosičích po 10 týdnech používání Nosič biomasy Siporax Pond Kaldness K1 Schwimmbettmedium Ogata Crystal Bio Modrá filtrační pěna Sušina nárostu Na objem nosiče [g/l] 4,07 2,96 2,05 6,15 1,09 Na aktivní plochu nosiče [g/m2] 0,015 3,70 2,13 2,05 0,75 Na cenu nosiče [g/kč] 0,012 0,052 0,049 0,044 0,062 Zhodnocení naměřených hodnot Zhodnocení testu je otázkou úhlu pohledu, a lze na něj nahlížet vícero způsoby nežli jen prostým seřazením naměřených hodnot. Jak se osvědčily jednotlivé nosiče? Ogata Crytal Bio dosáhla nejlepšího výsledku v nárůstu biomasy na objem nosiče. Říci ale, že nasypat jej do filtru a je vyhráno je však velmi zavádějící. Materiál je velmi křehký a popravdě si těžko nějak dovedeme představit jeho čištění od nárostu biomasy. Pokud by bylo medium vystaveno náporu nečistot z běžného jezírka, jeho mechanické čištění od naplavených kalů a řas se jeví jako velmi obtížné, zvláště když by jej bylo velké množství. Nezapomínejme, že v našem testu byl před nosičem umístěn velmi účinný bubnový filtr Oase s jemným 60 mikronovým sítem. Také v hodnocení množství narostlé biomasy vzhledem k pořizovací ceně nosiče byl nosič průměrný. Siporax Pond vyšel nadprůměrně v množství narostlé biomasy na objem nosiče, tím ale jeho výhody končí. Díky jeho vysoké pořizovací ceně zcela propadl v poměrovém hodnocení nárůstu biomasy na pořizovací cenu. Zde dosáhl téměř 4x horšího výsledku než další nosič v pořadí. Pokud bychom si jej třeba pořizovali pro akvarijní filtr, dalo by se nad tím mávnout rukou, ale u objemově velkých jezírkových filtrů je jeho pořízení finančně velmi nákladné. Stejně jako u Ogaty je zde otázkou jeho čištění opět se jedná o křehký sklokeramický materiál, který při čištění určitě bude trpět, a je otázkou, jak dlouho by (stejně jako Ogata) ve filtru vlastně vydržel Kaldness K1 sice úplně přesně nedostál výrobcovu tvrzení, že je nejlepší na trhu, ale ostudu neudělal. Ve většině hodnocených kritérií se držel v lepším průměru, a pokud by jeho pořizovací cena byla nižší, byla by to pro stavitele filtrů dobrá zpráva. Mezi jeho výhody patří praktická nezničitelnost (oproti Ogatě a Siporaxu je to výrazný rozdíl), jeho mechanické čištění se ale musí řešit kontinuálně (nebo v krátkých časových intervalech) tlakovým vzduchem, nebo případně cirkulačním čerpadlem. Pokud totiž komůrky media zarostou což se stalo i v našem případě, kdy nosič zcela uvnitř zarostl biomasou dojde patrně ke zmenšení aktivní plochy a tím i výkonu nosiče. Schwimmbettmedium dopadlo v testu o něco hůře než jemu velmi podobné Kaldness K1. Přesto dosáhlo velmi podobné hodnoty poměru množství biomasy vůči ceně, a je zde zcela srovnatelné. Platí i poznámka o nutném kontinuálním či velmi pravidelném čištění media. Pokud by komůrky zarostly biomasou jako v našem testu, čištění tisíců plastových dílků by zvládl opravdu jen velmi trpělivý člověk

7 Filtrační pěna dosáhla v testu relativně extrémních výsledků. Na svůj objem nedosáhla v nárůstu biomasy vůbec dobrého výsledku, stejně tak i na jednotku udané plochy byla podprůměrná. Tato čísla by ale stálo za to trochu komentovat. Jako jediná totiž tvořila kompaktní celek kostku oproti ostatním sypkým nosičům. Pokud bychom použili například nastříhané drobné kostičky z pěny (podobnějším malým kouskům ostatních materiálů), s velkou pravděpodobností bychom dosáhli o dost lepšího výsledku, a tak trochu nás mrzí, že jsme to tak neudělali. I přesto však dokázala porazit všechny ostatní nosiče v poměru na pořizovací cenu druhý v pořadí byl téměř o 20% horší, a třeba Siporax byl horší v tomto kriteriu rovnou 5x! Jako velkou výhodu pěny vidíme možnost jejího velmi snadného čištění, vysokou výdrž a trvanlivost, snadné tvarování podle komor filtru. Dále má filtrační pěna jednu zásadní výhodu oproti ostatním - může fungovat (a v komerčně prodávaných filtracích mnoha značek se tak děje) i jako efektivní mechanický filtr schopný zachytit i hrubou hmotu z jezírka chomáče řas, kaly atd. Zde ostatní media výrazně ztrácí, a pro mechanickou filtraci jsou prakticky nepoužitelná Z pohledu provozu v běžném filtru zahradního nebo koupacího jezírka by měl nosič biomasy splňovat některé základní požadavky, které umožní jeho efektivní použití: 1. Trvanlivost i při opakovaném čištění 2. Snadné čištění a manipulace s nosičem v komoře filtru 3. Pořizovací cena nosiče Z přehledu uvedeného výše je zřejmé, že pokud použijeme tato kriteria, nosiče Ogata a Siporax pond v nich (hlavně těch provozních) dost ztrácí. Zbylé tři nosiče tato kriteria splňují, Kaldness a Schwimmbettmedium však pouze za předpokladu, že konstrukce biofiltru s jejich použitím předem počítá a je vybavena kvalitní mechanickou filtrací před samotným biologickým filtrem. Při nedokonalém nebo dokonce žádném mechanickém předčištění vody bude jejich čištění působit obtíže, a bude mít vliv na celkový výsledek filtrační kolony díky zanesení nosičů detritem a kaly z nádrže. Jako univerzálně použitelná se jeví filtrační cena, která splňuje obě provozní kriteria, vychází levně a navíc dokáže fungovat částečně i jako mechanická složka filtrační kolony samozřejmě při vhodné konstrukci filtru. A co Vy, jaké máte vlastní zkušenosti s použitými materiály ve Vašich filtrech? Budeme rádi, když se s Vašimi zkušenostmi podělíte.

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Popis přípavku Algowane

Popis přípavku Algowane Popis přípavku Algowane Princip vločkování Řasy vlivem vločkovacé látky vytvářejí větší vločky, shluky řas, které lze pomocí filtru zachytit a následně z koloběhu efektivně odstranit. Algowane je biologicky

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

Bezpečně odvést, efektivně upravit

Bezpečně odvést, efektivně upravit Výrobky Öwamat Úprava kondenzátu Bezpečně odvést, efektivně upravit Separátory olej-voda ÖWAMAT Výrobky Úprava kondenzátu ÖWAMAT Koncept: Stálost s potenciálem úspory. Řešení: ÖWAMAT Od procesního řízení

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2. Neočekává se. Není

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2. Neočekává se. Není Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

BS vinařské potřeby s.r.o., Žižkovská 1230, Velké Bílovice 691 02, info@vinarskepotreby.cz

BS vinařské potřeby s.r.o., Žižkovská 1230, Velké Bílovice 691 02, info@vinarskepotreby.cz Spolehlivá filtrace Broumovská firma HOBRA Školník s.r.o. navazuje na výrobní tradici závodu od založení v roce 1930. Již od roku 1950 se řadí mezi tradiční výrobce filtračních desek a od roku 1965 rovněž

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Dekorativní a technické vybavení akvárií

Dekorativní a technické vybavení akvárií - jednotlivé typy akvárií jsou různě technicky vybavena - technicky nejvybavenější jsou dekorativní akvária, u další typů akvárií mohou některé technické prvky chybět. - filtr a substrát dna u vytíracích

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno!

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno! Strana 1 z 8 2.12 Pokyny pro údržbu POZOR! Je nutno přednostně dbát pokynů výrobců příp. dodavatelů a dodržovat je. Před každým odstraněním poruchy je nutné zjistit její příčinu a zaprotokolovat ji. Poruchu

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK

KAPSOVÉ FILTRY KS PAK KAPSOÉ FILTRY KS PAK Třída filtrace G2 - F9 F8 dle EN 779 pro záchyt hrubého a jemného prachu elká filtrační plocha dlouhá životnost, nízké tlakové ztráty Filtrační médium ze syntetických nebo skelných

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Zkušenosti s pilotním recirkulačním akvakulturním systémem ve firmě AGRICO s.r.o. Experience with pilot recirculation aquaculture system in the company AGRICO s.r.o. Ing. Miroslav Kašparů Jiří Jakobartl

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém

NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida. Solární systém NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU Solární ohřev Pyramida Solární systém vyhřívání vání pro všechny typy bazénů Solární ohřev Pyramida 2010 1 OBSAH 1. Důležitá bezpečnostní pravidla...str. 2 2. Otázky a odpovědi...str.

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě Optimalizace produkce snižování nákladů Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě odsávací, lakovací a filtracní ˇ technika VACOMAT 140/160XP 900 1645 Vacomat 140/160XP Mobilní a k nasazení

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE

VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE VYUŽITÍ SCREENINGOVÝCH MIKROBIOLOGICKÝCH TESTERŮ HACH LANGE Při své práci se pravidelně setkávám s produkty společnosti HACH LANGE s.r.o. Mikrobiologické testy pro stanovení přítomnosti či nepřítomnosti

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění.

Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. SWISS MADE Všestranná péče o topnou vodu SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. Čtyři funkce v jednom Demineralizace topné vody zabraňuje tvorbě vodního kamene. Odstraňuje kyslík

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

Zařízení na čištění forem ZCF 2

Zařízení na čištění forem ZCF 2 Zařízení na čištění forem ZCF 2 Popis zařízení ZCF 2 Popis zařízení Popis zařízení Zařízení je určené k odmaštění a odstranění vodního kamene z prostrou kanálů chladících okruhů formy a chladičů hydraulických

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6a NÁZEV OPATŘENÍ Odpadní vody z malých obcí DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2007 1. POPIS PROBLÉMU Pro nakládání s odpadními vodami z malých obcí, kterými se pro účely tohoto katalogového

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 2 Používání vody pro praní Obsah typy zdrojů vody pro prádelny obecné vlivy na spotřebu vody - Délka

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Čistota střižená na míru

Čistota střižená na míru Příslušenství pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Čistota střižená na míru Firma Kärcher nabízí pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot bohaté a užitečné příslušenství pro

Více

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Velká síla na nejmenším prostoru Optimální mycí výsledky STR 110 vysoký výkon a flexibilita Winterhalter specialista na inovativní řešení mytí +

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace

www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace www.prumyslova-filtrace.cz Průmyslová filtrace Přehled průmyslu pro užívání filtrů v ČR - reference O firmě Automobilový průmysl ŠKODA AUTO a.s. Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. TRW Automotive

Více

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!!

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! Page 1 of 5 PROFESIONÁLNÍ CHEMIE BG PRO ÚDRŽBU AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY A MOTORU!!! BG 106 Rychlé čištění automatické převodovky BG 106-149,- Rychlé čištění automatické převodovky - výplach pro automatické

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2000 Martin Fišer ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TECHNICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVEB MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH

Více

NEOSOLAR spol. s r.o. K L I M A T I Z A C E, S O L Á R N Í S Y S T É M Y

NEOSOLAR spol. s r.o. K L I M A T I Z A C E, S O L Á R N Í S Y S T É M Y Olověné baterie pro ostrovní systémy Úvod Ostrovní provoz je z pohledu baterie hodně specifický. Jedná se o systém, ve kterém slouží baterie jako akumulační zdroj energie, který se v případě přebytků energie

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v malých obcích, turistických oblastech a chráněných území rok 2006 2008 RNDr. Lubomír Paroha (ASCEND,

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD Popis produktů: Výchozí surovinou pro výrobu dřevěného zahradního nábytku je finská borovice, která je tepelnou a vlhkostní úpravou zpracována na tepelně upravené

Více

BioDisc BA-BD Vysoce výkonné kompaktní čistírny odpadních vod pro využití v obytných objektech

BioDisc BA-BD Vysoce výkonné kompaktní čistírny odpadních vod pro využití v obytných objektech BioDisc BA-BD Vysoce výkonné kompaktní čistírny odpadních vod pro využití v obytných objektech Výrobek je v souladu s normou EN 12566 Trvanlivý, spolehlivý cenově dostupný 3 Klargester BioDisc představuje

Více

Základní problémy - v jezírku

Základní problémy - v jezírku Doporučený postup při problémech v zahradním jezírku Eshop www.ikvido.com, www.sos-jezirka-rybnicky.cz Ing.Petr Marek, Dr.Bureše 9, 370 05 Č.Budějovice, tel. 608 503 141, Email: info@ikvido.com SPLÁTKOVÝ

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy

Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy Bezolejová membránová dmychadla/vývěvy BIBUS Firma BIBUS s.r.o. byla založena v roce 1992 s majoritním podílem švýcarské společnosti BIBUS AG. Od založení si firma BIBUS s.r.o. získala mnoho spokojených

Více

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu.

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 10 přírodního ekologického materiálu. BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání. ZPĚT K PŘÍRODĚ Všechny výrobky značky GoEco

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

Podzimní semináře Soufflet Agro a.s. 9. 13. listopadu 2009

Podzimní semináře Soufflet Agro a.s. 9. 13. listopadu 2009 Podzimní semináře Soufflet Agro a.s. 9. 13. listopadu 2009 Posklizňová úprava a skladování osiv OBSAH : 1. Manipulace s materiálem 2. čištění a třídění 3. zachování kvality - metody konzervace osiv 4.

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

Více

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680 N Á R O D N Í A R C H I V Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec t e l efon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292, f ax: 974 847 214, e-mail: na@nacr.cz, http://www.nacr.cz VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU

Více

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů

Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku. Emmie.2 na čištění olejů Rozumná investice do čištění olejů, která se vrátí do jednoho roku Emmie.2 na čištění olejů Delší doba provozuschopnosti Menší opotřebení Menší zanášení a méně koroze Snížení spotřeby olejů Snížení nákladů

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích

Více

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA Abstrakt Věra Jelínková 19, Martina Beránková 20, Dagmar Vološinová 21 Nedílnou součástí čištění odpadních vod je vznik čistírenských kalů.

Více

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team, Box 27, 370 11 České

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Geotermální. energie TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ - VODA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Geotermální. energie TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ - VODA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Geotermální energie TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ - VODA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Geotermální V zimě je i na nejchladnějších místech k dispozici geotermální teplo, které si v hloubce

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Zvlhčovací systém Merlin Technology je

Zvlhčovací systém Merlin Technology je Zvlhčování vzduchu pro každého TEXT/FOTO: Ing. Vladimír Harazím Člověk v průměru stráví více než 80 % svého života v uzavřených místnostech. Naše zdraví a duševní pohoda jsou proto do značné míry závislé

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

Multifunkční krbová kamna pro každý domov

Multifunkční krbová kamna pro každý domov Multifunkční krbová kamna pro každý domov Proč si vybrat kamna Blacksmith? Věděli jste, že 70% tepla z průměrného otevřeného ohně může unikat do komína? Moderní kamna mohou hořet tak efektivně, že méně

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA TECHNOLOGIE VYSOCE ÚČINNÝCH FOTOKATALYTICKÝCH POVRCHŮ uplatnění při výstavbě, rekonstruování a údržbě domů a při vytváření zdravého vnitřního prostředí v budovách Mgr. Pavel Šefl,

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

filtrace fks Maximální efektivita K vínu nejšetrnější Široké využití Nižší provozní náklady

filtrace fks Maximální efektivita K vínu nejšetrnější Široké využití Nižší provozní náklady filtrace fks Výhody FKS Od drobných vinařů až po velké zpracovatelské závody pomáhá FKS producentům vína všech velikostí vyrábět špičková vína a přitom bere ohled na vlastní přístup každého technologa

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více