JAKÉ FILTRAČNÍ MEDIUM POUŽÍT DO JEZÍRKOVÉHO FILTRU?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAKÉ FILTRAČNÍ MEDIUM POUŽÍT DO JEZÍRKOVÉHO FILTRU?"

Transkript

1 JAKÉ FILTRAČNÍ MEDIUM POUŽÍT DO JEZÍRKOVÉHO FILTRU? Debaty, jaké filtrační medium použít do filtrace pro jezírko se vedou vlastně od doby, kdy se k jezírkům začaly připojovat první filtry. Zkráceně řečeno hrozně dlouho. Člověk by čekal, že za tak dlouhou dobu už majitelé jezírek a stavitelé filtrů (ať již tovární nebo domácí výroby) dojdou k jasnému výsledku, který z běžně nabízených filtračních materiálů pro jezírka je ten nejlepší. Ale zdání klame o filtračních materiálech se vedou sáhodlouhé diskuze, kde se jeden materiál vychválí do nebes, aby o dva příspěvky dále ten samý materiál jiný diskutující označil jako zcela nevhodný. Každý rok se na trhu objeví nový filtrační materiál, který je deklarován jako převratný, a kdo jej ve svém filtru nemá, ten je už předem odsouzen ke kalnému jezírku plném řas. Jak to tedy vlastně s filtračními materiály používanými v jezírkových filtracích vlastně je? Opravdu stačí použít primitivně nastříhané husí krky? Nebo jsou nové typy filtračních materiálů každoročně uváděné na trh opravdu tak výjimečné, jak výjimečná je i jejich vysoká pořizovací cena? Je opravdu udávaná aktivní plocha tím hlavním parametrem pro pořízení toho kterého materiálu? Není náhodou marketing prodejců filtračních materiálů lepší než samotné vlastnosti materiálů samotných? Spousta otázek (a jistě Vás napadly i další), málo odpovědí. Díky výsledkům testu, který jsme v loňském roce prováděli, se nám možná na některé z otázek podaří odpovědět. Co je to filtrační medium? Výraz filtrační medium (filtrační materiál, náplň filtru) tak oblíbený mezi jezírkáři, není asi úplně přesný a správně používaný. Materiály, které se používají v jezírkových filtrech, neslouží totiž primárně k mechanické filtraci. Tu zajišťují mechanické filtry bubnové, štěrbinové, vortexy a další typy. Tyto materiály jsou používány proto, že na jejich povrchu vyrůstá biofilm (chcete-li vrstva bakterií a dalších mikroorganismů), který svou činností přispívá k čištění vody v jezírku. Podobně, jako toto mikrobiální společenstvo čistí vodu v čistírnách odpadních vod, fungují i jezírkové filtrace. A protože se jedná o náplně jezírkového biologického filtru, je lépe použít výraz nosič biomasy. V našem testu jsme tedy zkoušeli porovnat několik typů nosičů biomasy (filtračních materiálů) používaných jako náplně pro jezírkové biofiltry a pokusili se vyhodnotit jejich účinnost. A jaké že konkrétní nosiče jsme pro náš test zvolili? Siporax pond Zvláštní druh media pórovité sklokeramické válečky, vyrábí firma Sera. Medium jsme do testu zvolily proto, že je svým způsobem málo obvyklé, a chtěli jsme v našem testu mít zastoupení nosičů biomasy co možná nejpestřejší. Vlastnosti materiálu popisuje výrobce následovně: 1 litr sera siporax pond nabízí tolik plochy pro usazení čistících bakterií jako např. 34 litrů kameninového filtračního materiálu (pozn. prodejci Siporaxu pond uvádí poměr 1l siporaxu na 76 litrů filtrační pěny), výrobce uvádí na 1 litr materiálu plochu 270m2. Sera siporax pond nabízí anaerobním bakteriím extrémní vysoký podíl otevřených pórovitých struktur. 1 váleček siporaxu umožňuje bakteriemi osídlit plochu 1 m2. Tím je umožněno ideální zásobování bakterií živinami a nepatrným množstvím čerstvé vody. Uvnitř pórovitých struktur panují podmínky chudé na kyslík, čímž jsou bakterie podněcovány k využití dusičnanů coby akceptoru elektronů. Kontinuálně odbourávají dusičnany, které se tak nehromadí ve vodě v jezírku. Vzorec pro potřebu média sera siporax pond - Jeden jediný litr sera siporax pond vystačí pro litrů vody v jezírku s 20 rybami o délce á 10 cm nebo se srovnatelným zarybněním (odpovídá cca 1,5 kg ryb při krmení do 40 g kvalitního krmiva na den) tak, že ji dlouhodobě čistí od organické zátěže. Kaldness K1 V poslední době asi nejznámější a nejvíce reklamou pokrytý druh nosiče biomasy. Zvláštně tvarované plovoucí plastové tvarovky jsou používány jak v jezírkových filtrech, tak v domovních ČOV. Jeho dodavatel do ČR se jej na svých stránkách nebojí nazývat jako nejlepší medium na trhu. Do našeho testu jsme jej nemohli vynechat. Popis tohoto nosiče biomasy podle stránek prodejce je následující: K1 je nejlepší bio-médium pro domácí a průmyslové čistírny odpadních vod! Plocha K 1 média celková 800 m2 v 1 m3. Nejlepší médium na trhu z důvodu nejenom vysoké celkové plochy, ale i schopností stálého samočištění a médium, jenž je vybaveno i chráněnou plochou, kde dochází k pravidelné obměně nových bakterií, nového a nejdůležitějšího biofilmu.

2 Schwimbettmedium Toto medium jsme vybrali jako alternativu pro porovnání s mediem Kaldness. Tento druh plastového plovoucího nosiče biomasy je Kaldnessu tvarově velmi podobný, liší se v detailech tvarem a barvou. Výrobcem udávané hodnoty jsou jiné než u Kaldnesu, a my chtěli i obě media tak trochu porovnat navzájem. Rozdíl v pořizovací ceně je totiž velmi výrazný. Prodejci ho popisují následovně: Médium má obrovskou povrchovou plochu oproti ostatním materiálům 963m2/m3. Je určené pro jezírkové biofiltry, kde proud vzduchových bublin neustále nutí medium k pohybu a tím ke zvýšené činnosti filtračních bakterií. Je stabilní i při velkých odchylkách zátěže. Tolerantní k narušení a po významném narušení se velice rychle zotaví. Žádné ucpávání reaktorů a žádné riziko bytnění kalu. Ogata Crystal Bio Zvláštní porézní materiál novinku posledních let v oblasti jezírkových biofiltrů jsme v našem testu také vynechat nemohli. Materiál je strukturou podobný pemze nebo sklu, se spoustou malých otvůrků napříč celou strukturou hrudek materiálu. Jedná se o dosti tvrdý, lehký a také velmi křehký nosič biomasy, nepodobný jinému z testovaných nosičů. Prodejci Ogatu Crystal Bio popisují následovně: ideální filtrační médium i pro skrápěné biologické filtry obsahuje aerobní a anaerobní zóny - rychlost rozkladu je až 10x vyšší než v běžných filtračních médiích až 10x větší povrchová plocha než u většiny plastových alternativ (3000 m2/m3) lehce zásadité, tím zabraňuje nežádoucímu snížení ph při urychlené nitrifikaci jednoduchá manipulace (lehké), velmi příznivý poměr cena / výkon lze použít i tam, kde se do vody přidává sůl (max. 7 kg/l) zde bude patrně chyba v jednotkách. Rozpustnost NaCl (kuchyňská sůl) ve vodě je 36g/100g H2O při 20 C. V jednom litru vody se tedy rozpustí maximálně 360g soli. Rozhodně ne 7 kg, při použití doporučujeme hodně vzduchovat Modrá filtrační pěna Dinosaurus mezi filtračními materiály používanými v jezírku filtrační pěna. V našem případě jsme použili pěnu v modré barvě s porozitou PPI10 (počet pórů na palec). Mezi majiteli jezírek je tento filtrační materiál používán po dlouhá léta, pro svou velmi dobrou trvanlivost, a relativně snadnou údržbu i tvarovatelnost. Je velmi oblíben jak mezi firmami vyrábějícími jezírkové filtrace, tak mezi kutily při stavbě DIY filtrů. I když v poslední době nástupem nových a moderních typů nosičů biomasy na trhu jeho pozice trochu utrpěla, stále patří typově mezi jeden z nejpoužívanějších materiálů pro čištění vody v jezírku. V našem testu rozhodně nemohl chybět. Výrobce jej popisuje následovně: filtr pro mechanickou filtraci kapalin či jako usazovací substrát pro biologickou filtraci polyetherová pěna s kalibrovanou strukturou buněk, které jsou plně otevřené odolné vůči rozkladu vodou Metodika testu Docela dlouho jsme přemýšleli o tom, jakou metodiku při testu účinnosti filtračních materiálů (nosičů biomasy) vlastně zvolit. Obecná představa o čištění vody v zahradním jezírku je následující čištění zajišťují v převážné míře bakterie imobilizované na nosiči biomasy umístěném v biofiltru, které ve vodě spotřebovávají živiny (převážně je uváděn cyklus dusíku). Tento biochemický proces ochuzuje vodu o živiny, což má za následek malý nebo dokonce žádný růst řas a tím dosažení čistoty jezírka.

3 První způsob, který nás napadl, byl tedy měření zbytkových hodnot různých forem dusíku u každého z testovaných nosičů. Ale zjistily bychom tímto způsobem, který nosič biomasy je opravdu účinnější? Vždyť mikroorganismy ve filtru při svém životním cyklu realizují daleko více biochemických procesů, než jen nitrifikaci a denitrifikaci. A asi bychom nedokázali všechny tyto procesy postihnout při návrhu testu, a natož je pak přesně změřit a vyhodnotit. Další možný způsob byl přesný mikrobiologický rozbor biofilmu na tom kterém testovaném nosiči. Zde už bychom patrně docílili podrobnějších výsledků na druhou stranu tento způsob měření by patrně byl zatížen relativně velkou mírou chyby díky celkem nehomogenní struktuře některých testovaných nosičů biomasy, a test by byl při testovaném počtu nosičů i neúměrně finančně nákladný. Zápasili bychom patrně i se správným vyhodnocením a hlavně interpretací naměřených výsledků Nakonec byl vědeckými pracovníky, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, navržen jiný, zdánlivě zvláštní postup nevyužívající příliš chemické, ale spíše fyzikální způsoby měření. Tento postup spočívá ve (velmi přesném) zvážení hmotnosti biofilmu, který na tom kterém nosiči vyroste za určitou dobu. Pokud přistoupíme na logiku biofilm čistí vodu čím více ho vyroste, tím lépe je jeho hmotností přírůstek asi tím nejjednodušším a zároveň nejkomplexnějším měřením, kterého jsme byli technicky i finančně schopni. Nejedná se o nějakou partizánštinu tento postup se používá při hodnocení efektivity záchytu biomasy v biofiltrech čistíren odpadních vod, a my jej aplikovali i na jezírka. Postup byl následující: V první části testu jsme použili unifikované patrony, do kterých jsme jednotlivé nosiče uzavřeli. Jednalo se o košíky z plastu, který nijak neovlivňuje kvalitu vody, a tudíž ani nemohl ovlivnit nárůst biofilmu. Patrony dále byly naplněny jednotlivými filtračními materiály (nosiči biomasy) a následně pak vysušeny do konstantní hmotnosti. Sušení bylo prováděno z důvodu potlačení chyby měření způsobené různou počáteční vlhkostí jednotlivých materiálů. Jednotlivé patrony byly pak velmi přesně zváženy, a jejich hmotnost zaznamenána Patrony byly vloženy do filtračního systému konkrétního jezírka a ponechány několik týdnů souvisle bez přerušení zapojené tak, aby biomasa na jednotlivých nosičích mohla přirozeným způsobem narůstat. Tímto postupem jsme se snažili navodit co možná nejpodobnější podmínky těm běžným a v jezírkách obvyklým Po uplynutí doby expozice byly patrony s nosiči vyjmuty z nádrže, a opět v laboratoři vysušeny do konstantní hmotnosti a znovu přesně zváženy. Rozdíl zvážených hmotností jednotlivých patron s nosiči před a po použití v jezírku pak udal skutečnou hmotnost biomasy, která na tom kterém nosiči vyrostla, díky čemuž bylo možné porovnat účinnost jednotlivých nosičů. Obr. 1 a 2 - takto vypadaly nosiče před použitím (vlevo) a takto vypadaly zavřené a zvážené nosiče před vložením do vody (vpravo) Protože jsme měli k dispozici dvě jezírka rozdílného zatížení (chcete-li míry špinavosti), rozhodli jsme se provést test na dvou nádržích současně. Na obou jezírkách jsou zapojeny filtrační systémy, které obě nádrže udržují v čistotě, voda v obou je celoročně průzračná. Chtěli jsme zjistit, jak moc rozdílně se budou jednotlivé nosiče chovat při odlišné míře zátěže a zda z toho půjde vyvodit nějaký závěr. Prvním použitým jezírkem bylo koupací jezírko s velmi malým počtem ryb, slabě zatížené biologickým znečištěním. Druhé jezírko jsme pak volili zcela opačně jednalo se o nádrž s velkým biologickým zatížením, kde se chová velký počet koi kaprů, kteří jsou pravidelně denně krmeni. Samotné patrony s nosiči jsme vložili pro prázdné komory běžného jezírkového filtru (konkrétně se jednalo o vanu filtru Biotec 10.1) a zapojili paralelně k filtračním systémům na obou nádržích. Každá komora s nosiči byla zásobována malým čerpadlem o výkonu 1000 l za hodinu, sání čerpadla bylo umístěno až za účinnými mechanickými filtry (na jednom z obrázků instalace za bubnovým filtrem Oase Proficlear). Tím jsme chtěli k jednotlivým patronám dodávat co možno

4 nejvíce mechanicky vyčištěnou vodu (abychom nosiče nezatížili kaly ze samotného jezírka) a zkoumali opravdu jen to, co nám na jednotlivých nosičích vyroste. Obr. 3 a 4 - vlevo komora filtru a v ní umístěné jednotlivé patrony s nosiči biomasy, vpravo komora filtru po zavření víkem všechny patrony s nosiči jsou zcela potopeny Teď už nezbývalo nic jiného než čekat, až nám na nosičích začne růst biomasa. Je samozřejmé, že takto zapojené komory byly zásobovány vodou z jezírka nepřetržitě 24 hodin denně, bez výpadků. Samotné komory filtru jsme pak ještě zakryli víkem tak, aby k nosičům nemohlo denní světlo. Jednak jsme tak chtěli co možná nelépe simulovat prostředí běžné v jezírkovém filtru a také jsme chtěli předjít růstu zelených řas, které by nám na nosičích mohly vyrůst a zatížit taky chybou naše měření. S patronami po celou dobu expozice nebylo nijak manipulováno. Doba expozice takto zapojených nosičů byla 10 týdnů v letním období, kdy růst biomasy tedy není omezen nízkou teplotou vody. Podmínky, ve kterých byly jednotlivé nosiče testovány, se tedy prakticky shodovaly s běžným zapojením jezírkových filtrů. Byli jsme zvědavi, co najdeme po otevření. Výsledky testu První věc, která nás při otevírání komor s jednotlivými patronami překvapila, byl obrovský rozdíl už v samotném nárostu na patronách. To, že v jednom jezírku máme velké množství ryb a v druhém je jich jen pár jsme věděli, ale že to udělá takový rozdíl jsme nečekali. Aniž bychom tedy cokoli měřili, byl na světě první závěr z testu míra zatížení nádrže s koi a koupací nádrže se bude lišit výrazně, o řády. A byl vidět na první pohled Obr. 5 - krátce po ukončení testu. Dvě patrony vyjmuté z koupacího jezírka a jedna patrona vyjmutá z koi jezírka. Není třeba označovat, která je která

5 Všechny patrony jsme opatrně vyjmuli z komor, a převezli do laboratoře. Zde došlo k jejich otevření. Fotografie, jak jednotlivé nosiče biomasy vypadaly krátce po otevření, vidíte na fotografiích níže. Zatímco některé z nosičů vypadaly tak, jako bychom je umístili do nádrže včera, některé naopak vypadaly tak, že je v nádržích máčíme roky. Bylo zřejmé, že hlavní rozdíl není v druhu nosiče, ale v tom, ve kterém jezírku (koupacím nebo koi) se nosič nacházel. To je možná i odpověď pro spoustu majitelů ne příliš čistých koupacích jezírek, která dříve fungovala, a po přidání ryb začaly problémy s čistotou vody. Při laboratorních testech se nakonec ukázalo, že nárůst na nosičích v koupacím jezírku byl až 13x nižší než nárůst v silně zatíženém koi jezírku. Dále se při přesných testech ukázalo, že vlivem velmi malého nárostu na nosičích z koupacího jezírka byly výsledky měření zatíženy poměrně značnou chybou. Proto jsme vycházeli hlavně z výsledků ze zatíženého jezírka. Výsledky z koupacího jezírka však nebyly v rozporu s publikovanými výsledky. Obr. 6 nosiče biomasy po expozici v méně zatíženém koupacím jezírku Obr. 7 nosiče biomasy po expozici v silně zatíženém koi jezírku

6 Kolik biomasy na nosičích narostlo? Po pečlivém vysušení jednotlivých vzorků v laboratoři jsme už byli schopni porovnávat hodnoty u jednotlivých nosičů. Měli jsme totiž velmi přesně zvážené vysušené vzorky nosičů před použitím v jezírku a vysušené a opět velmi přesně zvážené vzorky i po 10 týdnech provozu v jezírku. Je zřejmé, že rozdíl obou hodnot bylo to, co nám na nosiči samo vyrostlo biomasa. A na kterém nosiči ji vyrostlo nejvíce? Napoví Vám následující tabulka: Tabulka 1 Charakteristika jednotlivých nosičů Nosič biomasy Siporax Pond Kaldness K1 Schwimmbettmedium Ogata Crystal Bio Modrá filtrační pěna Objemová hmotnost Laboratorně stanoveno [g/l] ,8 Aktivní plocha nosiče Udáno výrobcem [m2/m3] Cena nosiče Pořizovací cena [Kč/l] 369,69,34,90 196,17,80 Objemová hmotnost udávaná výrobci - a týkalo se to hlavně produktů Siporax Pond a Ogata Crystal Bio je pravděpodobně vztažena k výchozímu materiálu který je použit při výrobě nosiče. Nikde jsme bohužel nenašli přesnější údaj, výrobce jej neuvádí, a proto byla hmotnost stanovena laboratorně. K hodnotě udávané výrobcem je vztažen též aktivní povrch materiálu. Tabulka 2 Hmotnost sušiny biofilmu na jednotlivých nosičích po 10 týdnech používání Nosič biomasy Siporax Pond Kaldness K1 Schwimmbettmedium Ogata Crystal Bio Modrá filtrační pěna Sušina nárostu Na objem nosiče [g/l] 4,07 2,96 2,05 6,15 1,09 Na aktivní plochu nosiče [g/m2] 0,015 3,70 2,13 2,05 0,75 Na cenu nosiče [g/kč] 0,012 0,052 0,049 0,044 0,062 Zhodnocení naměřených hodnot Zhodnocení testu je otázkou úhlu pohledu, a lze na něj nahlížet vícero způsoby nežli jen prostým seřazením naměřených hodnot. Jak se osvědčily jednotlivé nosiče? Ogata Crytal Bio dosáhla nejlepšího výsledku v nárůstu biomasy na objem nosiče. Říci ale, že nasypat jej do filtru a je vyhráno je však velmi zavádějící. Materiál je velmi křehký a popravdě si těžko nějak dovedeme představit jeho čištění od nárostu biomasy. Pokud by bylo medium vystaveno náporu nečistot z běžného jezírka, jeho mechanické čištění od naplavených kalů a řas se jeví jako velmi obtížné, zvláště když by jej bylo velké množství. Nezapomínejme, že v našem testu byl před nosičem umístěn velmi účinný bubnový filtr Oase s jemným 60 mikronovým sítem. Také v hodnocení množství narostlé biomasy vzhledem k pořizovací ceně nosiče byl nosič průměrný. Siporax Pond vyšel nadprůměrně v množství narostlé biomasy na objem nosiče, tím ale jeho výhody končí. Díky jeho vysoké pořizovací ceně zcela propadl v poměrovém hodnocení nárůstu biomasy na pořizovací cenu. Zde dosáhl téměř 4x horšího výsledku než další nosič v pořadí. Pokud bychom si jej třeba pořizovali pro akvarijní filtr, dalo by se nad tím mávnout rukou, ale u objemově velkých jezírkových filtrů je jeho pořízení finančně velmi nákladné. Stejně jako u Ogaty je zde otázkou jeho čištění opět se jedná o křehký sklokeramický materiál, který při čištění určitě bude trpět, a je otázkou, jak dlouho by (stejně jako Ogata) ve filtru vlastně vydržel Kaldness K1 sice úplně přesně nedostál výrobcovu tvrzení, že je nejlepší na trhu, ale ostudu neudělal. Ve většině hodnocených kritérií se držel v lepším průměru, a pokud by jeho pořizovací cena byla nižší, byla by to pro stavitele filtrů dobrá zpráva. Mezi jeho výhody patří praktická nezničitelnost (oproti Ogatě a Siporaxu je to výrazný rozdíl), jeho mechanické čištění se ale musí řešit kontinuálně (nebo v krátkých časových intervalech) tlakovým vzduchem, nebo případně cirkulačním čerpadlem. Pokud totiž komůrky media zarostou což se stalo i v našem případě, kdy nosič zcela uvnitř zarostl biomasou dojde patrně ke zmenšení aktivní plochy a tím i výkonu nosiče. Schwimmbettmedium dopadlo v testu o něco hůře než jemu velmi podobné Kaldness K1. Přesto dosáhlo velmi podobné hodnoty poměru množství biomasy vůči ceně, a je zde zcela srovnatelné. Platí i poznámka o nutném kontinuálním či velmi pravidelném čištění media. Pokud by komůrky zarostly biomasou jako v našem testu, čištění tisíců plastových dílků by zvládl opravdu jen velmi trpělivý člověk

7 Filtrační pěna dosáhla v testu relativně extrémních výsledků. Na svůj objem nedosáhla v nárůstu biomasy vůbec dobrého výsledku, stejně tak i na jednotku udané plochy byla podprůměrná. Tato čísla by ale stálo za to trochu komentovat. Jako jediná totiž tvořila kompaktní celek kostku oproti ostatním sypkým nosičům. Pokud bychom použili například nastříhané drobné kostičky z pěny (podobnějším malým kouskům ostatních materiálů), s velkou pravděpodobností bychom dosáhli o dost lepšího výsledku, a tak trochu nás mrzí, že jsme to tak neudělali. I přesto však dokázala porazit všechny ostatní nosiče v poměru na pořizovací cenu druhý v pořadí byl téměř o 20% horší, a třeba Siporax byl horší v tomto kriteriu rovnou 5x! Jako velkou výhodu pěny vidíme možnost jejího velmi snadného čištění, vysokou výdrž a trvanlivost, snadné tvarování podle komor filtru. Dále má filtrační pěna jednu zásadní výhodu oproti ostatním - může fungovat (a v komerčně prodávaných filtracích mnoha značek se tak děje) i jako efektivní mechanický filtr schopný zachytit i hrubou hmotu z jezírka chomáče řas, kaly atd. Zde ostatní media výrazně ztrácí, a pro mechanickou filtraci jsou prakticky nepoužitelná Z pohledu provozu v běžném filtru zahradního nebo koupacího jezírka by měl nosič biomasy splňovat některé základní požadavky, které umožní jeho efektivní použití: 1. Trvanlivost i při opakovaném čištění 2. Snadné čištění a manipulace s nosičem v komoře filtru 3. Pořizovací cena nosiče Z přehledu uvedeného výše je zřejmé, že pokud použijeme tato kriteria, nosiče Ogata a Siporax pond v nich (hlavně těch provozních) dost ztrácí. Zbylé tři nosiče tato kriteria splňují, Kaldness a Schwimmbettmedium však pouze za předpokladu, že konstrukce biofiltru s jejich použitím předem počítá a je vybavena kvalitní mechanickou filtrací před samotným biologickým filtrem. Při nedokonalém nebo dokonce žádném mechanickém předčištění vody bude jejich čištění působit obtíže, a bude mít vliv na celkový výsledek filtrační kolony díky zanesení nosičů detritem a kaly z nádrže. Jako univerzálně použitelná se jeví filtrační cena, která splňuje obě provozní kriteria, vychází levně a navíc dokáže fungovat částečně i jako mechanická složka filtrační kolony samozřejmě při vhodné konstrukci filtru. A co Vy, jaké máte vlastní zkušenosti s použitými materiály ve Vašich filtrech? Budeme rádi, když se s Vašimi zkušenostmi podělíte.

ŽUMPY SEPTIKY EnviSep

ŽUMPY SEPTIKY EnviSep ŽUMPY SEPTIKY EnviSep Prostředek určený k rozkladu organických nečistot v žumpách a septicích. V každém gramu přípravku se nachází 5 bilionů bakterií, které dokáží efektivně rozložit veškerý organický

Více

SKLAD 138-3107 VK-VORTEX EMPTY model 2007 8880 19

SKLAD 138-3107 VK-VORTEX EMPTY model 2007 8880 19 Ceník Vodní Království, Matala platnost od 15.3.2008 FILTRACE VK-VORTEX a VK-KOICLEAR modely roku 2008 - kvalitnější filtrace je lepší ceny doporučená koncová cena, vč. DPH sazba DPH FILTRACE VK-VORTEX

Více

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například: Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

Membránové procesy a jejich využití

Membránové procesy a jejich využití Membránové procesy a jejich využití Vedoucí projektu: Vypracovali: Sponzor: Ing. Petr Dřevikovský Tomáš Fuka, Lukáš Fuka W.P.E. a.s. Prezentace je majetkem firmy W.P.E. Všechny práva vyhrazena Cíle projektu

Více

Jak se čistí odpadní voda

Jak se čistí odpadní voda Jak se čistí odpadní voda Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. K čemu slouží ČOV Čistírna

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod - ČOV = zařízení, kde dochází k čištění odpadní vody v blízkosti provozů čištění průmyslových vod v zemědělské výrobě u měst a obcí mechanicko biologická čistírna

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

BIOBAZÉNY KOUPACÍ JEZÍRKA. www.abaj.cz

BIOBAZÉNY KOUPACÍ JEZÍRKA. www.abaj.cz BIOBAZÉNY KOUPACÍ JEZÍRKA www.abaj.cz PORADENSTVÍ PROJEKCE REALIZACE SEMINÁŘE DÍLNY EXKURZE PORADÍME S VÝBĚREM KOUPACÍHO JEZÍRKA NEBO BIOBAZÉNU ZPRACUJEME PROJEKT A CENOVOU NABÍDKU POSTAVÍME KOUPACÍ JEZÍRKO

Více

Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru

Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru Aktivační nádrže oběhové čistírny odpadních vod (ČOV) a projekt jejího demonstrátoru Milan Kasýk vedoucí práce: Ing.Pavol Vitkovič Abstrakt Cílem této práce je seznámit se strojním zařízením aktivační

Více

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats

Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats Odstraňování dusíkatého a organického znečištění pomocí Biotechnologie Lentikats Jak funguje Biokatalyzátor lentikats? bakterie uzavřené v matrici odstraňují znečištění pórovitá struktura zajišťuje optimální

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 17 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

TYP BIOTEC SCREENMATIC. Cena / ks / m / m2. skladové číslo. číslo výrobku

TYP BIOTEC SCREENMATIC. Cena / ks / m / m2. skladové číslo. číslo výrobku BIOTEC SCREENMATIC filtrace BIOTEC Screenmatic 12 50 m3 Z312039 24 958,00 Kč 57127 filtrace BIOTEC Screenmatic 18 60 m3 Z312040 28 990,00 Kč 57128 filtrace BIOTEC Screenmatic 36 140 m3 Z312041 58 868,00

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

PondoPolar. Poskytuje ochranu před úplným zamrznutím Výměna plynu přes ovzdušňovací otvory Vyráběna z polystirenu, dvoudílný.

PondoPolar. Poskytuje ochranu před úplným zamrznutím Výměna plynu přes ovzdušňovací otvory Vyráběna z polystirenu, dvoudílný. VYSAVAČ BAHNA PondoMatic Vysavač bahna k čistění zahradního jezírka a zahradních bazénů Účinný vysavač bahna s vysocevýkonným 1400 wattovým motorem Plně automatický start a vyprázdnění díky inteligentní

Více

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn

Anaerobní proces. Anaerobní rozklad organických látek. Bioplyn Anaerobní proces Bez přístupu vzduchu C x H y O z + a H 2 O b CH 4 + c CO 2 + biomasa (S) H 2 S / S 2- (N) NH 3 / NH + 4 Počátky konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu) Stabilizace kalů od poloviny

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

INET Beadfiltrace se systémem čelního trubkového ovládání

INET Beadfiltrace se systémem čelního trubkového ovládání 30 INET Beadfiltrace se systémem čelního trubkového ovládání Vysoce kvalitní filtr z polyesterové pryskyřice zesílené skelnými vlákny! Beadfilter je ideální filtrační systém pro jezírka a chov ryb. Beadfiltr

Více

Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín ZMĚKČOVACÍ FILTRY

Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín ZMĚKČOVACÍ FILTRY Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín FILTRY A ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY ZMĚKČOVACÍ FILTRY katalog ************************************************** Praha,

Více

RYBNÍČKOVÁ FILTRACE KONCEPT ČIRÉ VODY VZDUCHOVADLA SADY RYBNÍČKOVÝCH FILTRACÍ SKIMRY

RYBNÍČKOVÁ FILTRACE KONCEPT ČIRÉ VODY VZDUCHOVADLA SADY RYBNÍČKOVÝCH FILTRACÍ SKIMRY RYBNÍČKOVÁ FILTRACE KONCEPT ČIRÉ VODY VZDUCHOVADLA SADY RYBNÍČKOVÝCH FILTRACÍ SKIMRY Rybníčková filtrace Vzduchovadlo Vzduchovadlo Oxy Light - sada vylepšuje filtrační výsledek díky bakteriální houbě provzdušňované

Více

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Lis na shrabky 119 Pračka a lis na shrabky 120 Lapáky písku 121 Štěrbinový lapák písku 122 Vertikální lapák písku 123 Vírový lapák písku 124 Provzdušňovaný lapák písku 125 Separátor písku Přítok až 16

Více

PROBIOTICKÉ TECHNOLOGIE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD. EM-Eko

PROBIOTICKÉ TECHNOLOGIE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD. EM-Eko PROBIOTICKÉ TECHNOLOGIE V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD EM-Eko ÚPRAVA ODPADNÍCH VOD Snížení nebo odstranění organických látek, sušiny a živiny Snížení nebo odstranění nemocí způsobující organismy Snížení nebo

Více

TYP skladové číslo Cena bez DPH číslo výrobku

TYP skladové číslo Cena bez DPH číslo výrobku UV - C zářiče(nerez) / lampy Profi UV-C zářič 16 W - nerez 15 000 l Z313007 7 518,00 Kč 3100746 Profi UV-C zářič 40 W - nerez 35 000 l Z313008 10 460,00 Kč 3100750 Profi UV-C zářič 75 W - nerez 70 000

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách

1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách 1) Náplň revize vodních děl ohlášených podle 15a zákona o vodách Kontrola se skládá z následujících částí: A. Identifikace B. Kontrola dokumentace C. Technický stav D. Technologický stav E. Fotodokumentace

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek

Více

Návod na provoz a údržbu malého čistícího zařízení GRAF Picobells. Funkční popis

Návod na provoz a údržbu malého čistícího zařízení GRAF Picobells. Funkční popis Návod na provoz a údržbu malého čistícího zařízení GRAF Picobells Body popsané v tomto návodu je nutno bezpodmínečně dodržovat. Při jejich nedodržování není nárok na uplatnění garance. U některých dílů

Více

Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod. Energetické systémy budov I

Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod. Energetické systémy budov I Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod Energetické systémy budov I 1 Decentrální čištění odpadních vod -domovní čistírna odpadních vod několik variant lišící se technologicky, ale

Více

2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: 2004. Anotace

2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: 2004. Anotace VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: Porovnání klasické filtrační techniky a elektrostatického čištění kapalin Autor práce: Jana

Více

14.10.2010 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍ VODOU BSK ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY PRINCIP ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY V

14.10.2010 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍ VODOU BSK ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY PRINCIP ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY V LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM PROSTŘEDÍ Michal Kriška, Jan Šálek ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DECENTRALIZOVANÝCH STAVEB V LESNÍM PROSTŘEDÍ myslivny či hájovny turistické chaty restaurační zařízení rozhleden

Více

Odstranění dusičnanů. Výběr vhodného typu automatického filtru. V případě nejasností se poraďte s námi UČV a.s.

Odstranění dusičnanů. Výběr vhodného typu automatického filtru. V případě nejasností se poraďte s námi UČV a.s. Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 Zličín FILTRY A ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY DUSIČNANOVÉ FILTRY katalog ************************************************** Praha,

Více

Rybníkový filtr BTF50000

Rybníkový filtr BTF50000 Version 1.2 česky Rybníkový filtr BTF50000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 261 49 Art.-Bez.: BTF50000 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015 Vsakovací blok Flexibilní a výkonný vsakovací blok 120x60x42 cm Garantia Rain Bloc (dodávaný také pod značkou SIROBLOC) nachází své uplatnění především ve veřejném a komerčním sektoru. Je možné jej použít

Více

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou

Více

Bioremediace půd a podzemních vod

Bioremediace půd a podzemních vod Bioremediace půd a podzemních vod Jde o postupy (mikro)biologické dekontaminace půd a podzemních vod Jsou používány tam, kde nepostačuje přirozená atenuace: - polutanty jsou biologicky či jinak špatně

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2. Neočekává se. Není

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2. Neočekává se. Není Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Rybniční čerpadla - Messner M 500 - M 1100 M 1200 - M 4500

Rybniční čerpadla - Messner M 500 - M 1100 M 1200 - M 4500 Rybniční čerpadla - Messner M 500 - M 1100 M 1200 - M 4500 Nejjednodušší ze všech pohonných jednotek, přesto s robustním oběhovým kolem. Jednotlivé díly snadno demontovatelné. Vybaveno jednou filtrační

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Ing. Věra Jelínková. Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika

Ing. Věra Jelínková. Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika Ing. Věra Jelínková Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika Domovní čistírny odpadních vod ČOV pro 5 50 EO Povinnost nakládat s odpadními vodami decentralizovaný způsob čištění odpadních

Více

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD

ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD Pavel Jeníček VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí Cesty k produkci energie z OV Kinetická energie (mikroturbiny) Tepelná energie (tepelná čerpadla, tepelné výměníky)

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI INTENZIFIKACE ČOV V PAPÍRENSKÉM PRŮMYSLU REALIZACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Peter Bočan Ing. Roman Wachtl HYDROTECH s.r.o. Odpadní vody v papírenském průmyslu 11.- 12.11.2015 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Procesy čištění odpadních vod. Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Procesy čištění odpadních vod Inovace tohoto předmětu je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Charakter znečišťujících látek: Rozpuštěné Organické Biologicky

Více

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz FORT-PSTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ NQ ISO 9001 0 8. umožňují vložení ačních vložek (ů) do potrubních rozvodů. Konstrukce plastových boxů jsou uzpůsobeny pro vložení všech běžných typů

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

Srovnávací analýza možných způsobů hygienizace kalů. Ing. Jan Tlolka - SmVaK Ostrava a.s. Ing. Karel Hartig, CSc. - Hydroprojekt CZ a.s.

Srovnávací analýza možných způsobů hygienizace kalů. Ing. Jan Tlolka - SmVaK Ostrava a.s. Ing. Karel Hartig, CSc. - Hydroprojekt CZ a.s. Srovnávací analýza možných způsobů hygienizace kalů Ing. Jan Tlolka - SmVaK Ostrava a.s. Ing. Karel Hartig, CSc. - Hydroprojekt CZ a.s. ČOV Odvodňovací zařízení t.rok -1 kalu v sušině ČOV Frýdek Místek

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více

BDS 43/180 C Adv. Velmi komfortní a účinný jednokotoučový mycí stroj s planetovou převodovkou pro téměř veškeré čisticí práce v rámci úklidu budov.

BDS 43/180 C Adv. Velmi komfortní a účinný jednokotoučový mycí stroj s planetovou převodovkou pro téměř veškeré čisticí práce v rámci úklidu budov. Velmi komfortní a účinný jednokotoučový mycí stroj s planetovou převodovkou pro téměř veškeré čisticí práce v rámci úklidu budov. 1 Možnosti uložení příslušenství 3 Velká kola Kartáč, druhý kartáč nebo

Více

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: Ing. Václav Šťastný, Ing. Věra Jelínková, Ing. Filip Wanner Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: možnosti reakce na klimatické a legislativní změny Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Více

Voda. Základní podmínka života

Voda. Základní podmínka života Voda Základní podmínka života Životodárná kapalina Koloběh vody v přírodě http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/watercy cleczechhigh.jpg/350px- Vodu můžeme nazvat skutečně životodárnou,

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY Petra Oppeltová, Zdeňka Přichystalová Mendelova univerzita v Brně VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2011 Přednosti přírodního způsobu čištění odpadních vod: nižší investiční

Více

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I Abstrakt Věra Jelínková 6, Ondřej Taufer 7, Dana Baudišová 8 Vývoj a hodnocení domovních čistíren odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském

Více

Používání energie v prádelnách

Používání energie v prádelnách Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie v prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie 1

Více

Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák, Marcela Počinková, Karel Plotěný. Ing Milan Uher

Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák, Marcela Počinková, Karel Plotěný. Ing Milan Uher Marek Holba, Adam Bartoník, Ondřej Škorvan, Petr Horák, Marcela Počinková, Karel Plotěný Ing Milan Uher Náš směr snížení energetické g náročnosti energeticky g y soběstačná ČOV nové technologie zmenšení

Více

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK

MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK MITHON SP TEKUTÝ ALGICIDNÍ PŘÍPRAVEK Mithon SP je tekutý, nepěnivý chemický přípravek sloužící k preventivnímu ošetření proti růstu řas a k jejich likvidaci. Tento přípravek je vhodný pro ošetření vody

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Analýza vody pomocí kufříkové sady AQUANAL EKOTEST

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Analýza vody pomocí kufříkové sady AQUANAL EKOTEST Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Analýza vody pomocí kufříkové sady AQUANAL EKOTEST (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-02 Předmět: Biologická,

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Šťastný Václav Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Ing. Václav Šťastný, Ing.Martina Beránková, RNDr.Dana Baudišová, PhD Projekt TAČR TA01021419 Výzkum intenzifikace venkovských a malých

Více

Filtrační agregát pro paralelní filtraci FNU 008. provozní tlak do 4 bar jmenovitý průtok do 8 l/min. 80.90-1c

Filtrační agregát pro paralelní filtraci FNU 008. provozní tlak do 4 bar jmenovitý průtok do 8 l/min. 80.90-1c Filtrační agregát pro paralelní filtraci FNU 008 provozní tlak do 4 bar jmenovitý průtok do 8 l/min 80.90-1c Popis Použití V paralelním okruhu hydraulických a mazacích zařízení. Funkce Ochrana mechanizmů

Více

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. VŠCHT Praha Předseda Odborné skupiny pro velké čistírny odpadních vod, International Water Association;

Více

AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO

AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO MÉDIA PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA Aquion s.r.o., Praha 7, lubomir.macek@aquion.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi využití nového

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

Nabídka na provádění biologického monitoringu provozu bioplynové stanice

Nabídka na provádění biologického monitoringu provozu bioplynové stanice Nabídka na provádění biologického monitoringu provozu bioplynové stanice KLASTR Bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215, 273 51 Červený Újezd E-mail: info@klastrbioplyn.cz www.klastrbioplyn.cz Provoz bioplynové

Více

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Výrobky VZE 1. čistírny odpadních vod 2. biologické dočišťovací filtry 3. nádrže 4. septiky 5. žumpy 6. jímky 7. provzdušňovací věže Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o. Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Více

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR Daniel Vilím Obsah Technologie membránové separace v čištění odpadních vod ČOV Benecko-Štěpanická Lhota Proč MBR? Popis ČOV Benecko-Štěpanická Lhota

Více

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus Kdo jsme a co děláme Naše společnost, FlowMont s.r.o, byla založena v roce 2010 v České republice, jako firma, která se zaměřila na výrobu, montáž a distribuci výdejních systémů kapalin do ostřikovačů

Více

BIOFILMOVÉ PROCESY. Rozdělení biofilmových reaktorů. Zkrápěné biologické kolony. 1) Zkrápěné biologické kolony

BIOFILMOVÉ PROCESY. Rozdělení biofilmových reaktorů. Zkrápěné biologické kolony. 1) Zkrápěné biologické kolony B 2 C BIOFILMOVÉ PROCESY 3 E D 4 4 A 1 F 3 5 A středový sloup, B Segnerovo zkrápěcí kolo, C obvodový plášť, D roštové dno, E náplň, F skutečné dno s odtokovým objektem 1 přítok odpadní vody, 2 odpadní

Více

Orientačně lze uvažovat s potřebou cca 650 750 Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody.

Orientačně lze uvažovat s potřebou cca 650 750 Kcal na vypaření 1 l kapalné odpadní vody. Proces Biodestil Biodestil je nový pokrokový proces pro zpracování vysoce kontaminovaných nebo zasolených odpadních vod, které jsou obtížně likvidovatelné ostatními konvenčními metodami. Tento proces je

Více

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č. 1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.3 2. Sladké vody je ještě méně okolo 2,5%. To že je většina

Více

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Sdružení Flos Aquae Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Ing. Marcela Lagová Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Brno, květen 2013

Více

Úprava vzduchu sušení

Úprava vzduchu sušení Úprava vzduchu sušení Zařízení pro vysokou úroveň úpravy stlačeného vzduchu. Úprava vzduchu pro všechny provozy. Naše sušičky spolehlivě odstraní kondenzát a v kombinaci s námi dodávanou filtrací zajistí

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ AMONIAKU FILTRAČNÍMI SYSTÉMY

ODSTRAŇOVÁNÍ AMONIAKU FILTRAČNÍMI SYSTÉMY ODSTRAŇOVÁNÍ AMONIAKU FILTRAČNÍMI SYSTÉMY Abstrakt Michal Kriška 4, Pavel Menšík 5, Miroslava Němcová 6, Tereza Fialová 7 ČOV pro objekty v horách Technologie filtračních systémů pro účely čištění odpadních

Více

Filtrace 18.9.2008 1

Filtrace 18.9.2008 1 Výpočtový ý seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Filtrace 18.9.2008 1 Tématické okruhy principy a instrumentace bilance filtru kalolis filtrace za konstantní rychlosti filtrace za konstantního

Více

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

NANO ČISTIČKA VZDUCHU FN VIRY, BAKTERIE, ALERGENY, ZÁPACH, CIGARETOVÝ KOUŘ, SBS, SMOG NANO ČISTIČKA VZDUCHU 1 NEVIDITELÁ ČISTIČKA VZDUCHU NANOČISTIČKA NENÍ PRAKTICKY VIDĚT A PŘITOM VELMI ÚČINNĚ ČISTÍ VZDUCH 2 NANOČISTIČKA NA

Více

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR V České Skalici dne: 14. srpen 2013 Zpracoval: Miroslav Bůžek, Jan Beran; VODA CZ s.r.o. Poloprovozní zkouška LEVAPOR ČOV Jičín Stránka 1 Obsah OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení biodeteriogenů Biokoroze stavebních materiálů Vznik a

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

Jednokotoučové stroje BDS 43/Duo C Adv. Vybavení: Síťový provoz Nádrž volitelná 10 l. Technické údaje

Jednokotoučové stroje BDS 43/Duo C Adv. Vybavení: Síťový provoz Nádrž volitelná 10 l. Technické údaje Jednokotoučové stroje BDS 43/Duo C Adv Univerzální a mnohostranně využitelný jednokotoučový stroj se 150 popř. 300 ot/min. Vybavení: Síťový provoz Nádrž volitelná 10 l Objednací číslo: 1.291-223.0 Technické

Více

Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace

Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace Řada labyrintních reaktorů nové generace Jedná se o řadu reaktorů nové generace pro čištění vody a nanotechnologii na čištění vody s využitím nanočástic

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí

Recyklace energie. Jan Bartáček. Ústav technologie vody a prostředí Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod Jan Bartáček Ústav technologie vody a prostředí Zdroj Energie Zdroj Nutrientů Zdroj Vody Použitá voda (Used Water) Odpadní voda jako zdroj

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

Vysavače >>> Charakteristické znaky vysavačů

Vysavače >>> Charakteristické znaky vysavačů Vysavače >>> Charakteristické znaky vysavačů Univerzální vysavače NAREX jsou vhodné pro suché i mokré vysávání. S přehledem zvládají běžné stavební a dílenské nečistoty, které zachycují do filtračního

Více

Aleš Blaška. Katalog 2013

Aleš Blaška. Katalog 2013 Katalog 2013 Kompletní produktová řada Gebo Liquid utěsňovací přípravky pro plynové ohřívače, topné soustavy a kotle Liquid Micro vhodný k utěsnění u plynových ohřívačů při ztrátě 10 l vody za den Strana

Více

Vzorkovač vody nové generace WWS Continual

Vzorkovač vody nové generace WWS Continual Vzorkovač vody nové generace WWS Continual WWS Continual je vzorkovač nové generace, který svým principem rozšiřuje a mnohonásobně překonává dnes běžně používané principy vzorkování vody. Vzorkovač odebírá

Více

NEREZOVÁ FILTRAČNÍ VLOŽKA PRO FILTRY GEL.DEPURA MINI A GEL.DEPURA V MATIC

NEREZOVÁ FILTRAČNÍ VLOŽKA PRO FILTRY GEL.DEPURA MINI A GEL.DEPURA V MATIC 1) Výrobek: FILTRAČNÍ VLOŽKY SORTIMENTU IVAR CS 2) Typ: GEL.5 μm VLAKNO IVAR.FA IVAR.FR-N BIG GEL.20 μm VLAKNO IVAR.FR-N IVAR.RLA BIG GEL.60 μm PP IVAR.AC-HT IVAR.GAC40 BIG GEL.90 μm PP IVAR.RLA IVAR.CTO-E

Více