Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách"

Transkript

1 Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Trieda Škola Fakulta/študijný odbor Počet IV. A Univerzita veterinárneho lekárstva Všeobecné veterinárne 1 lekárstvo Farmácia 2 Technická univerzita v Košiciach Ekonomická 2 Fakulta baníctva, ekológie, 1 Hutnícka 1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Fakulta verejnej správy 4 Ústav telesnej výchovy a 1 športu Prírodovedecká 4 Právnická 1 Lekárska 1 Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická 1 Ekonomická univerzita v Obchodné podnikanie 1 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Fakulta masmediálnej 1 Trnave komunikácie Technická univerzita v Ostrave City University of Seattle v 1 King s College london Liberal Arts 1 Masarykova univerzita Brno Prírodovedecká 1 Žiadna VŠ - práca 5 Spolu žiakov 33 Spolu umiestnené na VŠ 28 84,8 % Neumiestnené na VŠ 5 15,2 %

2 IV. B Univerzita veterinárneho lekárstva Bezpečnosť krmív a 1 potravín Technická univerzita v Košiciach Ekonomická 1 Stavebná 1 Fakulta baníctva, ekológie, 6 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Prírodovedecká 5 Právnická 1 Filozofická 4 Prešovská univerzita v Prešove Fakulta zdravotníckych 1 odborov Ekonomická univerzita v Podnikovo hospodárska 1 Slovenská technická univerzita v Fakulta chemickej 2 a potravinárskej technológie Univerzita Komenského v Prírodovedecká 2 Fakulta matematiky, fyziky 1 Vysoká škola ekonomická v a Podniková ekonómia a manažment Pomaturitné štúdium 1 Žiadna VŠ - práca 2 Spolu žiakov 34 Spolu umiestnené na VŠ 31 91,2 % Neumiestnené na VŠ 2 5,9 % Pomaturitné štúdium 1 2,9 % 2

3 IV. C Univerzita veterinárneho lekárstva Farmácia 2 Hygiena potravín 2 Všeobecné veterinárne 1 lekárstvo Technická univerzita v Košiciach Ekonomická 3 Strojnícka 1 Fakulta baníctva, ekológie, 1 Stavebná 1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Prírodovedecká 5 Právnická 3 Filozofická 4 Lekárska 1 Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatotícka teologická 1 Fakulta humanitných a 1 prírodných vied Ekonomická univerzita v Podnikovo hospodárska 1 Vysoká škola ekonomická v Prahe Financie a účtovníctvo 1 Business Academy Aarkus Dánsko 1 Žiadna VŠ- práca 3 Nezistené 1 Spolu žiakov 35 Spolu umiestnené na VŠ 31 88,6 % Neumiestnené na VŠ 3 8,5 % Nezistené 1 2,9 %

4 V. SA Univerzita veterinárneho lekárstva Farmácia 1 Technická univerzita v Košiciach Ekonomická 1 Stavebná 1 Fakulta baníctva, ekológie, 4 Hutnícka 1 Strojnícka 1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Prírodovedecká 5 Filozofická 2 Lekárska 2 Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu 1 Univerzita Komenského v Prírodovedecká 1 Fakulta managementu 1 Univerzita Mateja Bela v Banskej Fakulta politických vied 4 Bystrici a medzinárodných vzťahov Vysoká škola ekonomická v Prahe Medzinárodný obchod 2 Masarykova univerzita Lekárska - zubár 1 Univerzita v Dánsku Managment 1 Spolu žiakov 33 Spolu umiestnené na VŠ % Neumiestnené na VŠ 0 0 %

5 V. SB Univerzita veterinárneho lekárstva Farmácia 2 Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, 1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Prírodovedecká 5 Filozofická 3 Právnická 1 Prešovská univerzita v Prešove Filozofická 2 Pedagogická 1 Univerzita Komenského v Univerzita Mateja Bela v Banskej Fakulta prírodných vied 1 Bystrici Masarykova univerzita v Brne Filozofická 2 Prírodovedecká 1 Univerzita Palackého v Olomouci Karlova univerzita Prírodovedecká 1 Univerzita v Londýne Matematika0 1 Univerzita v Dánsku 1 Granada (čaká na štipendium) 1 Nezistené 2 Spolu žiakov 28 Spolu umiestnené na VŠ 26 89,6 % Nezistené 3 10,4 % Zosumarizovanie Trieda IV. A IV. B IV. C V. SA V. SB spolu percento Počet žiakov Umiestnené na VŠ ,9 % Neumiestnené na VŠ ,1 % Nezistené ,4 % Pomaturitné štúdium ,6 %

6 Škola Fakulta/študijný odbor Počet Univerzita veterinárneho lekárstva Všeobecné veterinárne 2 lekárstvo Farmácia 7 Bezpečnosť krmív a 1 potravín Hygiena potravín 2 Spolu na UVLF 12 Technická univerzita v Košiciach Ekonomická 7 Fakulta baníctva, ekológie, 13 Fakulta elektrotechniky a 4 Hutnícka 2 Strojnícka 2 Stavebná 3 Spolu na TUKE 31 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Fakulta verejnej správy 4 Ústav telesnej výchovy a 1 športu Prírodovedecká 24 Právnická 6 4 Lekárska 4 Spolu na UPJŠ 53 Prešovská univerzita v Prešove Filozofická 6 Pedagogická 2 Fakulta zdravotníckych 1 odborov Gréckokatolícka teologická 1 Fakulta humanitných 1 a prírodných vied Fakulta manažmentu 1 Spolu na PU 12 Ekonomická univerzita v Obchodné podnikanie 1 Podnikovo hospodárska 2 Spolu na EU v BA 3 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Fakulta masmediálnej 1 Trnave komunikácie Univerzita Komenského v Prírodovedecká 3 Filozofická 3 Fakulta matematiky, fyziky 1 a Fakulta managmentu 1 Spolu na UK v BA 8 Univerzita Mateja Bela v Banskej Fakulta politických vied 4

7 Bystrici a medzinárodných vzťahov Fakulta prírodných vied 1 Spolu na UMB v BB 5 Slovenská technická univerzita v Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Vysoká škola ekonomická v Podniková ekonómia a 2 manažment City University of Seattle v 1 Školy v ČR Masarykova univerzita Brno Lekárska 1 Filozofická 3 Prírodovedecká 2 Spolu MU v Brne 6 Vysoká škola ekonomická v Prahe Financie a účtovníctvo 1 Medzinárodný obchod 2 Spolu na VŠE v Prahe 3 Karlova univerzita v Prahe Prírodovedecká 1 Spolu na KU v Prahe 2 Technická univerzita v Ostrave Univerzita Palackého v Olomouci Školy v zahraničí Univerzita v Londýne matematika 1 King s College London Liberal Arts 1 Univerzita v Dánsku, Business 3 Academy Aarkus Univerzita v Granade 1 Pomaturitné štúdium 1 Žiadna VŠ - práca 10 Nezistené 4 Spolu žiakov 164 Spolu umiestnené na VŠ ,9 % Neumiestnené na VŠ 10 6,1 % Nezistené 4 2,4% Pomaturitné štúdium 1 0,6% Školy na Slovensku ,2% Školy v zahraničí 6 4% Školy v ČR 13 8,8% 2

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek SME, 23.11.2011 Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy] UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave Prírodovedecká

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení

Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení 1 Škola Akadémia umení v Banskej Bystrici Akadémia umení Akadémia umení Akadémia umení Fakulta Skupina Skratka AU Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení UMEL UMEL UMEL

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY Akadémia umení v Banskej Bystrici: Ul. J. Kollára 22 974 01 Banská Bystrica Tel.: 048/4320 209 Web: www.aku.sk Fakulta dramatických umení

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 K 31.12.2014 evidoval ÚPSVaR (po vyčistení údajov) celkovo 6 333 uchádzačov o zamestnanie z radov čerstvých absolventov Slovenských vysokých škôl. Vzhľadom

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Zoznam členov komisií KEGA vo funkčnom období v rokoch 2016 až 2020

Zoznam členov komisií KEGA vo funkčnom období v rokoch 2016 až 2020 Zoznam členov komisií KEGA vo funkčnom období v rokoch 016 až 00 Komisia č. Meno, priezvisko a tituly Vysoká škola Pracovisko/fakulta Funkcia 1 prof. PaedDr. Alena Doušková, 1 prof. PaedDr. Zdenka Gadušová,

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006 ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006 UK EBF UK LF UK FF UK PraF UK RCBF UK FaF UK PriF UK PdF UK FTVŠ UK JLF UK FMFI UK FM UK FSEV UK STU FCHPT STU SjF STU FEI STU SvF

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2011 verejné vysoké školy UK UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave LF UK Lekárska fakulta UK PraF UK Právnická fakulta UK FF UK Filozofická

Více

Počet žiadostí: 63 (z toho s cestovným grantom 41), počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 41

Počet žiadostí: 63 (z toho s cestovným grantom 41), počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 41 ŠTUDENTI štipendisti abecedne Počet žiadostí: 63 (z toho s cestovným om 41), počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 41 Počet schválených žiadostí o štipendium: 24 (cestovný : 13) Meno Priezvisko

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ Hlavní zjištění Ze studentů slovenských středních škol jsou výrazně lepší ti, kteří chtějí jít studovat vysokou školu do ČR, než ti, kteří chtějí

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009 ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009 verejné vysoké školy UK LF UK PraF UK FF UK PriF UK PdF UK FaF UK FTVŠ UK JLF UK FMFI UK EBF UK RCBF UK FM UK FSEV UK STU FCHPT

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2014 verejné vysoké školy UK UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave LF UK Lekárska fakulta UK PraF UK Právnická fakulta UK FF UK Filozofická

Více

Slovenský inštitút vzdelávania

Slovenský inštitút vzdelávania Slovenský inštitút vzdelávania Prezentácia o prijímacích pohovoroch na vysoké školy. september 2013 Slovenský inštitút vzdelávania ( www.siv.sk ) vzdelávacia organizácia zaoberajúca sa prípravou na vysokoškolské

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 9. 11. 2016 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium Příbor Možnosti po maturitě Vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní program

Více

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY Mgr. Emília Prekopová Študentská 2 SK-911 50 Trenčín Tel: +421.(0)32 7400 286 E-mail: prekopova@tnuni.sk UNIcert I NEMECKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.10.2004 62 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Zdrojem dat pro tuto

Více

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY. Pracovisko: Katedra sociálnych a humanitných vied

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY. Pracovisko: Katedra sociálnych a humanitných vied UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY Mgr. Emília Prekopová Študentská 2 SK-911 50 Trenčín Tel: +421.(0)32 7400 483 E-mail: emilia.prekopova@tnuni.sk UNIcert I NEMECKÝ JAZYK

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Přijímací řízení a Národní srovnávací zkoušky

Přijímací řízení a Národní srovnávací zkoušky Přijímací řízení a Národní srovnávací zkoušky Nové fakulty v r. 2014 - VUT Brno, Fakulta stavební - VUT Brno, Fakulta podnikatelská - TU Liberec, Ekonomická fakulta - UJEP Ústí n. Labem, Fakulta sociálně

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

Trendy v didaktice biologie

Trendy v didaktice biologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra biologie a environmentálních studií Trendy v didaktice biologie Konference k 20. výročí obnovení činnosti katedry biologie a environmentálních studií

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 13.11.2013 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. Možnosti po maturitě vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Datum konání: 26. června 2017 a 27.června 2017 Místo konání : Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih Pondělí 26. června 2017

Více

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum vystavenia

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum vystavenia Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Akademické pracoviská

Akademické pracoviská Akademické pracoviská Akademické pracovisko Adresa Telefón e-mail web Univerzita Komenského v Bratislave filozofická andragogiky Gondova 2 0 2 59 33 94 40 kand(at)fphil.uniba.sk kulturológie Štúrova 9

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

1 Přílohy. Dotazník Vlivu rodinné politiky na míru porodnosti v České republice. 1.1 Příloha 1 - Dotazník

1 Přílohy. Dotazník Vlivu rodinné politiky na míru porodnosti v České republice. 1.1 Příloha 1 - Dotazník Přílohy 1 1 Přílohy 1.1 Příloha 1 - Dotazník Dobrý den, jmenuji se Lucie Ježková a chtěla bych Vás požádat o anonymní vyplnění dotazníku, jehož odpovědi budou sloužit výhradně pro vypracování praktické

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Právo, 17.01.2014, str. 19, Jak si vybrat VŠ a VOŠ http://pravo.novinky.cz/ V následující tabulce jsou obsaženy údaje týkající se pouze uchazečů s českým občanstvím, kteří

Více

Studium na UK. Kateřina Hovorková. Informační, poradenské a sociální centrum ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ.

Studium na UK. Kateřina Hovorková. Informační, poradenské a sociální centrum ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ. Studium na UK Kateřina Hovorková ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ Informační, poradenské a sociální centrum Obsah Úvodem o UK 17 fakult UK Studijní předpisy Návaznost studijních programů

Více

Efektívnosť vysokých škôl z pohľadu DEA. Tomáš Miklošovič EÚ SAV

Efektívnosť vysokých škôl z pohľadu DEA. Tomáš Miklošovič EÚ SAV Efektívnosť vysokých škôl z pohľadu DEA Tomáš Miklošovič EÚ SAV Obsah DEA analýza Efektívnosť Príklad na efektívnosť CCR model BCC model Zaradenie fakúlt do skupiny Model Výsledky Záver DEA analýza Neparametrická

Více

SCIO_MAGAZIN_CZ_RIJEN_2015_FINAL_TISK.indd 1

SCIO_MAGAZIN_CZ_RIJEN_2015_FINAL_TISK.indd 1 SCIO_MAGAZIN_CZ_RIJEN_2015_FINAL_TISK.indd 1 27.10.15 14:12 Nechte se přijmout na desítky VYSOKÝCH ŠKOL UŽ NA PODZIM Přijďte 12.12. k Národním srovnávacím zkouškám Scio. Registrujte se už teď na www.scio.cz

Více

Seznam vysokých škol. a přípravných kurzů. září 2008

Seznam vysokých škol. a přípravných kurzů. září 2008 Seznam vysokých škol a přípravných kurzů září 2008 Úspěšnost studentů u přijímacích zkoušek Ekonomické fakulty Policejní akademie Lékařské fakulty Právnické fakulty Veterinární a farmaceutické fakulty

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2010

MATURITNÍ ROČNÍK 2010 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2010 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2010 MATURITNÍ ROČNÍK 2010 K maturitní zkoušce v roce 2010 se přihlásilo v řádném

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Geisteswissenschaften Kurs Universität Deadline Datum Sprache Gebühr Link

Geisteswissenschaften Kurs Universität Deadline Datum Sprache Gebühr Link Geisteswissenschaften Letní škola lingvistiky 20. 26. 8. Englisch 0* http://www.lingvistika.cz/ssol/ East and Central European Studies Summer Program 15. 4. 21. 6. 22. 7. Englisch 1933 Euro http://eces.ff.cuni.cz/program/?type=

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013 Kde a co studují? říjen 2014 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

VÍTAME VÁS V BILINGVÁLNOM ŠTÚDIU NA NAŠEJ OBCHODNEJ AKADÉMII

VÍTAME VÁS V BILINGVÁLNOM ŠTÚDIU NA NAŠEJ OBCHODNEJ AKADÉMII VÍTAME VÁS V BILINGVÁLNOM ŠTÚDIU NA NAŠEJ OBCHODNEJ AKADÉMII 5-ročné štúdium Anglický jazyk - hlavný cudzí jazyk od školského roku 2011/2012 2. cudzí jazyk Nemecký Ruský Francúzsky Otvárame opäť dve triedy

Více

Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo

Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE 1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM) VYSOKÝCH ŠKÔL V SR. Kompletný zoznam akreditovaných študijných odborov nájdete na web stránke Slovenského inštitútu

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

Projekt CZ.04.1.03/3.1.15.2/0154 Zkvalitnění vzdělávání a rozvoj praktických dovedností studentů SŠ v oborech chemie a fyziky

Projekt CZ.04.1.03/3.1.15.2/0154 Zkvalitnění vzdělávání a rozvoj praktických dovedností studentů SŠ v oborech chemie a fyziky EXKURZE ŽÁKŮ PRIMY SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA OLOMOUC NA PRACOVIŠTI 18. září 2007 11:00 Katedra experimentální fyziky, tř. 17. listopadu č. 50 Program exkurze: 1. sraz účastníků v 10:50 v budově SGO na Pasteurově

Více

Rada Národního akreditačního úřadu návrh

Rada Národního akreditačního úřadu návrh Rada Národního akreditačního úřadu návrh 1. Předseda Rady NAÚ prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. výkon funkce předsedy NAÚ a předsedy Rady NAÚ podle zákona o vysokých školách o dlouhodobé působení na Vysoké

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2015 podľa počtu prihlášok na študijný program fakulty (školy, pracoviska školy) IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 716 0000 00 až 716

Více

Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-RAM

Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-RAM Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Q-RAM Metodika pro psaní výstupů z učení Popis oboru a dalších studijních povinností Souvislost s popisem a deskriptory oblastí vzdělávání Jiří Hnilica

Více

Erasmus+ Výberová procedúra prihlášky KA107 Medzinárodné kreditové mobility. Ruth Trebatická Bratislava,

Erasmus+ Výberová procedúra prihlášky KA107 Medzinárodné kreditové mobility. Ruth Trebatická Bratislava, Erasmus+ Výberová procedúra prihlášky KA107 Medzinárodné kreditové mobility Ruth Trebatická Bratislava, 28.6.2016 Prihlášky Dňa 2.2.2016 prijatých 16 prihlášok 16 prihlášok = 16 vysokých škôl = 129 krajín

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Geisteswissenschaften Letní škola lingvistiky 20. 26. 8. 0* http://www.lingvistika.cz/ssol/ East and Central European Studies Summer Program 15. 4. 21. 6. 22. 7. 1933 Euro http://eces.ff.cuni.cz/program/?type=s

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2008

MATURITNÍ ROČNÍK 2008 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2008 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2008 MATURITNÍ ROČNÍK 2008 K maturitní zkoušce v roce 2008 se přihlásilo v řádném

Více

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27.

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. listopadu 2014 Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) Lékařská fakulta (LF)

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy 216_17 (05.06.17) hudobná interpretácia a teória 2.2. hudobné umenie 1., ) dĺžka 3/4 Bc. slovenský

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky podle příjemců, seřazené podle skupin dle právní formy příjemce

Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky podle příjemců, seřazené podle skupin dle právní formy příjemce Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich podle příjemců, seřazené podle skupin dle příjemce Řazeno podle skupin dle, indexu, názvu příjemce a názvu organizační. Hodnocené projekty a

Více

doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.

doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc. doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc. : Dlhodobé zdroje financovania podniku Dátum zahájenia: 16. 12. 2002 prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita Bratislava prof. RNDr.

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA: POLITIKA, EKONOMIKA, SPOLEČNOST

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA: POLITIKA, EKONOMIKA, SPOLEČNOST ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA: POLITIKA, EKONOMIKA, SPOLEČNOST

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

1.1 LOGÁ UNIVERZITY. Logo UPJŠ vo farebnom a čierno-bielom prevedení

1.1 LOGÁ UNIVERZITY. Logo UPJŠ vo farebnom a čierno-bielom prevedení 1.1 LOGÁ UNIVERZITY Logo UPJŠ vo farebnom a čierno-bielom prevedení CHARAKTERISTIKA LOGA UPJŠ Základný tvar loga Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach bol vytvorený pri vzniku UPJŠ v roku 1959, na základe

Více

MORÁLKA, ETIKA A POLITIKA

MORÁLKA, ETIKA A POLITIKA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI MORÁLKA, ETIKA A POLITIKA 500 LET MACHIAVELLIHO DÍLA IL PRINCIPE

Více

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov Názov ŠkVP Business akadémia Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I Kód a názov študijného odboru

Více

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Predmet Predmet 1 5BE101 Základy ekonómie P 2-2 - 0 5 1 5BE001 Základy ekonomickej teórie P 2-2 - 0 6 1 5BF101 Algebra P 2-2 - 0 5 1 5BF001 Algebra P 2-2

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více