EDICE STUDIJNÍ TEXTY VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDICE STUDIJNÍ TEXTY VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU"

Transkript

1 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U 2008 EDICE STUDIJNÍ TEXTY VŠEM VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

2 Rozvoj lidských zdroj 0.1. Cíle a obsah pedmtu Rozvoj lidských zdroj 0.2. Rozvrh samostatného studia pedmtu 0.3. Prameny (základní a doplková literatura) Cíle pedmtu Rozvoj lidských zdroj seznámit studenty se základními otázkami personální práce v organizaci zamit se na úlohu a význam personální práce, její vnímání jako komplexní a multifunkní manažerské disciplíny rozšiující témata : Kariérové poradenství 2

3 Rozvoj lidských zdroj 0.1. Cíle a obsah pedmtu Rozvoj lidských zdroj 0.2. Rozvrh samostatného studia pedmtu 0.3. Prameny (základní a doplková literatura) Obsah pedmtu Rozvoj lidských zdroj lekce 1 Personální práce a její úloha v organizaci lekce 2 Formování personálu organizace lekce 3 Analýza pracovních funkcí lekce 4 ízení pracovního výkonu a hodnocení zamstnanc lekce 5 Vzdlávání a rozvoj zamstnanc 3

4 Rozvoj lidských zdroj 0.1. Cíle a obsah pedmtu Rozvoj lidských zdroj 0.2. Rozvrh samostatného studia pedmtu 0.3. Prameny (základní a doplková literatura) Základní literatura: Nmec O., Bucman P., Šiký M. Personální management, studijní text, VŠEM

5 Rozvoj lidských zdroj 0.1. Cíle a obsah pedmtu Rozvoj lidských zdroj 0.2. Rozvrh samostatného studia pedmtu 0.3. Prameny (základní a doplková literatura) Doplková literatura: Koubek J., ízení lidských zdroj, (základy moderní personalistiky), 3.vydání, Management Press, Praha 2006 Dvoáková a kol., Personální ízení 1, VŠE Praha, 2001 Kleibl J. a kol., Personální ízení 2, ást 2, VŠE Praha, 2002 Kleibl J., Personální management v období zmn, podklad.materiál kurz IIR- Certifikovaný HR Manažer, Praha, 2004 Kleibl J. a kol., Personální ízení 2, ást 1, VŠE Praha,

6 Rozvoj lidských zdroj 0.1. Cíle a obsah pedmtu Rozvoj lidských zdroj 0.2. Rozvrh samostatného studia pedmtu 0.3. Prameny (základní a doplková literatura) Doplková literatura (pokraování): Jakubka J., Nový zákoník práce, Nakladatelství ANAG Olomouc, 2006 Palán Z., Lidské zdroje-výkladový slovník, Academia, 2002 Vašák T., Career Counselling služba a pomoc, pracovní materiál Training and Consulting Center, 2005) Bedrnová E. Nový I., Psychologie a sociologie ízení, Management Press Praha,

7 ízení lidských zdroj 0.1. Cíle a obsah pedmtu Rozvoj lidských zdroj 0.2. Rozvrh samostatného studia pedmtu 0.3. Prameny (základní a doplková literatura) Internetové odkazy: Ministerstvo práce a sociálních vcí Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky asopis pro personalisty práce a mzda (pam), odborný msíník pro praxi personalist mzdových úetních 7

8 Rozvoj lidských zdroj 1. Personální práce a její úloha v organizaci 2. Formování personálu organizace 3. Analýza pracovních funkcí 4. ízení pracovního výkonu a hodnocení zamstnanc 5. Vzdlávání a rozvoj zamstnanc lekce 1 Personální práce a její úloha v organizaci 8

9 Rozvoj lidských zdroj 1. Personální práce a její úloha v organizaci 2. Formování personálu organizace 3. Analýza pracovních funkcí 4. ízení pracovního výkonu a hodnocení zamstnanc 5. Vzdlávání a rozvoj zamstnanc Personální práce a její úloha v organizaci Obsah: pojetí a význam, koncepce a vývojové fáze, úkoly, innosti strategie a politika, strategické ízení lidských zdroj personální útvar a profil personalisty, role vedoucích pracovník vpersonálnípráci marketing personální práce a personálního útvaru 9

10 Rozvoj lidských zdroj 1.1. Pojetí, význam, vývoj, procesy a innosti personální práce 1.2. Strategie a politika, strategické ízení lidských zdroj 1.3. Personální útvar a profil personalisty, role vedoucích pracovník v personální práci 1.4. Marketing personální práce a personálního útvaru Pojetí, význam, koncepce personální práce Personální práce ást ízení organizace zamená na vše, co se týká lovka v pracovním procesu: Získávání lovka, výbr, vzdlávání Rozvoj dovedností a intelektuálního kapitálu Propojování jeho inností, výsledk práce, jeho prac. schopností a prac.chování, hodnocení Rozvoj vztahu k vykonávané práci, organizaci, spolupracovníkm a dalším osobám v souvislosti s prací Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími institucemi Dva klíové procesy v ízení lidských zdroj: 1. Analýza pracovních funkcí 2. ízení pracovního výkonu Personalistika komplexní, multifunkní manažerská disciplína 10

11 Historický vývoj koncepcí personální práce 1896 Edward Cadbury - Referent pée o zamstnance (Welfare Officer) 30.léta 20.stol. - Manažer pro získávání, výbr a vzdlávání zamstnanc ( Staff Manager) 2.sv.válka+ - Referent pro vyjednávání s odbory (Industrial Relations Officer) -60.léta 20.stol. - Poradce pro rozvoj ízení organizace (Management Development Advisor) Plánova lidských zdroj (Human Resources Planner) 80.léta 20.stol. - Manažer lidských zdroj (Human Resources Manager) Rozvoj lidských zdroj 1.1. Pojetí, význam, vývoj, procesy a innosti personální práce 1.2. Strategie a politika, strategické ízení lidských zdroj 1.3. Personální útvar a profil personalisty, role vedoucích pracovník v personální práci 1.4. Marketing personální práce a personálního útvaru 11

12 Rozvoj lidských zdroj 1.1. Pojetí, význam, vývoj, procesy a innosti personální práce 1.2. Strategie a politika, strategické ízení lidských zdroj 1.3. Personální útvar a profil personalisty, role vedoucích pracovník v personální práci 1.4. Marketing personální práce a personálního útvaru Procesy a oblasti inností personální práce Získávání a výbr zamstnanc Administrativní záležitosti Pracovn-právní problematika Odmování a sociální programy Vzdlávání Kariérové plánování ízení pracovního výkonu a hodnocení Podpora pi urování strategických cíl Vytváení a realizace personální strategie Pée o kvalitu interních proces Pée o firemní kulturu Komunikace interní a externí Spolupráce s odborovou organizací 12

13 Rozvoj lidských zdroj 1.1. Pojetí, význam, vývoj, procesy a innosti personální práce 1.2. Strategie a politika, strategické ízení lidských zdroj 1.3. Personální útvar a profil personalisty, role vedoucích pracovník v personální práci 1.4. Marketing personální práce a personálního útvaru Multifunkní a situaní pojetí personalistiky Procesy a innosti - jsou natolik rznorodé, že vytváejí samostatné pracovní funkce, které vyžadují specifické kvalifikaní pedpoklady Situaní pojetí personalistiky O prioritách personální práce rozhoduje konkrétní situace a poteby organizace, nap. období rstu recruitment, stabilizace-udržení zamstnanc (retain), poteba zmny change management Dave Ulrich 13

14 Rozvoj lidských zdroj 1.1. Pojetí, význam, vývoj, procesy a innosti personální práce 1.2. Strategie a politika, strategické ízení lidských zdroj 1.3. Personální útvar a profil personalisty, role vedoucích pracovník v personální práci 1.4. Marketing personální práce a personálního útvaru Role personálního manažera 1. Strategický partner 2. Manažer kvality proces 3. Psycholog organizace 4. Interní poradce 5. Liniový manažer Profil personálního manažera Znalosti Dovednosti Pracovní postoje 14

15 Rozvoj lidských zdroj 1.1. Pojetí, význam, vývoj, procesy a innosti personální práce 1.2. Strategie a politika, strategické ízení lidských zdroj 1.3. Personální útvar a profil personalisty, role vedoucích pracovník v personální práci 1.4. Marketing personální práce a personálního útvaru Profil personálního manažera Znalosti a zkušenosti Znalost proces a systém ízení lidských zdroj Znalost pracovního práva, CZ legislativy, spolupráce s úady (postupy a úkony) Znalost nástroj pro analýzu podnikatelského prostedí Zkušenost se stanovováním strategických cíl Znalost princip ízení zmny a praktická zkušenost s ízením zmny Implementace teoretických model a postup do praxe 15

16 Profil personálního manažera Dovednosti Analytické myšlení Interpretace údaj a jev Oboustranná komunikace Vyjednávání, ovlivování, pesvdování Kreativita Vysoká emoní inteligence Pedvídání možných scéná vývoje Diplomacie Konzultaní dovednosti Organizování, plánování ešení problém/konflikt Rozvoj lidských zdroj 1.1. Pojetí, význam, vývoj, procesy a innosti personální práce 1.2. Strategie a politika, strategické ízení lidských zdroj 1.3. Personální útvar a profil personalisty, role vedoucích pracovník v personální práci 1.4. Marketing personální práce a personálního útvaru 16

17 Rozvoj lidských zdroj 1.1. Pojetí, význam, vývoj, procesy a innosti personální práce 1.2. Strategie a politika, strategické ízení lidských zdroj 1.3. Personální útvar a profil personalisty, role vedoucích pracovník v personální práci 1.4. Marketing personální práce a personálního útvaru Profil personálního manažera Postoje (pracovní chování) Orientace na výsledky Orientace na vnitního zákazníka Vytrvalost, trplivost Pelivost, pozornost na detaily Systematinost Otevenost zmnám - ochota uit se nové vci (O.Nmec a spol.) 17

18 Rozvoj lidských zdroj 1.1. Pojetí, význam, vývoj, procesy a innosti personální práce 1.2. Strategie a politika, strategické ízení lidských zdroj 1.3. Personální útvar a profil personalisty, role vedoucích pracovník v personální práci 1.4. Marketing personální práce a personálního útvaru Marketing personální práce a personálního útvaru Stejn jako si spolenosti budují image spojované s jejich výrobky a službami, mohou také ovlivovat svou povst jako zamstnavatel. Personální marketing je cesta, jak vytváení image firmy jako zamstnavatele ídit. Volbou vhodných nástroj je možné zamit se na zvolený segment trhu práce a stát se atraktivním zamstnavatelem práv pro uchazee, které spolenost hledá. 18

19 Rozvoj lidských zdroj 1.1. Pojetí, význam, vývoj, procesy a innosti personální práce 1.2. Strategie a politika, strategické ízení lidských zdroj 1.3. Personální útvar a profil personalisty, role vedoucích pracovník v personální práci 1.4. Marketing personální práce a personálního útvaru Klíová slova: role personalistiky, multifunkní a situaní pojetí, souasná podniková praxe, kompetenní model personálního manažera, marketing personální práce Otázky: Vyjmenujte role personalistiky jak se vyvíjely v ase. Jak je oznaováno nejnovjší pojetí personální práce/personalistiky? Jaké jsou role personálního manažera v podniku? Píklady dalších otázek viz Nmec O. - Personální management 19

20 Rozvoj lidských zdroj 1. Personální práce a její úloha v organizaci 2. Formování personálu organizace 3. Analýza pracovních funkcí 4. ízení pracovního výkonu a hodnocení zamstnanc 5. Vzdlávání a rozvoj zamstnanc lekce 2 Formování personálu organizace 20

21 Rozvoj lidských zdroj 1. Personální práce a její úloha v organizaci 2. Formování personálu organizace 3. Analýza pracovních funkcí 4. ízení pracovního výkonu a hodnocení zamstnanc 5. Vzdlávání a rozvoj zamstnanc Formování personálu organizace neboli Staffing Obsah: Personální plánování - úkoly, oblasti a proces Získávání pracovník podmínky, zdroje pracovník, proces, metody, zásady, metody zefektivnní Výbr pracovník kriteria výbru, metody výbru, efektivní výbr Pijímání, rozmísování, propouštní a penzionování pracovník 21

22 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 3.4. Pijímání, adaptace, propouštní penzionování pracovník Rozvoj lidských zdroj Personální plánování Personální plánování slouží k realizaci cíl organizace tím, že pedvídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatení smující k souasnému a perspektivnímu zajištní úkol organizace adekvátní pracovní silou. (J.Koubek) Konkrétním cílem je, aby organizace mla nejen v souasnosti, ale i v budoucnosti dostatek zamstnanc. 22

23 Rozvoj lidských zdroj 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 3.4. Pijímání, adaptace, propouštní penzionování pracovník Personální plánování pedstavuje proces: Pedvídání poteby lidských zdroj Urení zdroje naplnní této poteby Stanovování cíl Realizace opatení v oblasti pohybu zamstnanc do/z/uvnit organizace Vazba zamstnanc na konkrétní úkoly V pravý as a na správném míst Formování a využívání schopností zamstnanc Formování pracovních tým Personální a sociální rozvoj zamstnanc 23

24 Rozvoj lidských zdroj 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 3.4. Pijímání, adaptace, propouštní penzionování pracovník Personální plánování - efektivita Pi personálním plánování je nutno dodržovat zásady: 1. Znát a respektovat strategii organizace 2. asov sladit cyklus plánování innosti organizace a cyklus personálního plánování 3. Personální plánování by mlo být celoorganizaní záležitostí 24

25 Rozvoj lidských zdroj 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 3.4. Pijímání, adaptace, propouštní penzionování pracovník Personální plánování - oblasti úvah 1. Jaké zamstnance a v jakém množství budou poteba 2. Kdy budou poteba 3. Kolik z nich již pracuje v organizaci v souasné dob 4. Jaký zvolit zpsob ešení vnitní x vnjší zdroje 5. ešení nadbytku zamstnanc optimálním zpsobem 6. Pesun zamstnanc - horizontální x vertikální mobilita 7. Plánování osobního rozvoje zamstnanc 8. Jaké jsou predikovány zmny na trhu práce a jejich vliv na formování pracovní síly organizace 25

26 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 3.4. Pijímání, adaptace, propouštní penzionování pracovník Personální plánování - proces Rozvoj lidských zdroj INFORMACE ANALÝZA PROGNÓZA PLÁN Formulování strategických cíl organizace Formulování jim odpovídajícím strategických plán Formulování strategických cíl personálního ízení Formulování strategických personálních plán Kvalita plánování závisí na kvalit prognóz ta závisí na kvalit a hloubce analýz, které nelze provádt bez pelivého a detailního zjišování informací. 26

27 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 2.4. Pijímání, adaptace, propouštní penzionování pracovník Rozvoj lidských zdroj Získávání pracovník Cíl: oslovit a pilákat dostatený poet kvalitních uchaze o volné pracovní funkce (odpovídající množství a kvalit a s pimenými náklady. Výstup: seznam uchaze, které pozveme na interview. Identifikace poteby obsadit pracovní funkci Popis a specifikace pracovní funkce Identifikace zdroj pracovní síly Volba metod získávání pracovník Volba dokument požadovaných od uchaze Formulace a uveejnní nabídky zamstnání (inzerátu) Pedvýbr uchaze na základ shromáždných dokument Seznam vhodných uchaze 27

28 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 2.4. Pijímání, adaptace, propouštní penzionování pracovník Identifikace poteby obsadit pracovní funkci Vyplyne z personálního plánu na základ analýz Popis a specifikace pracovní funkce Požadavek na vzdlání, znalosti, dovednosti, zkušenosti, charakteristiky osobnosti, motivace, rozvojový potenciál Identifikace zdroj pracovní síly Rozvoj lidských zdroj 1. Vnitní zdroj pracovník: uspoeni z dvodu techn.pokroku, org.zmn, pipraveni vykonávat náronjší práci, sami zájem zmnit práci 2. Vnjší zdroj: volní na trhu práce, absolventi škol, pracovníci jiných organizací, studenti, pracovníci ze zahranií, dchodci atd. 28

29 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 2.4. Pijímání, adaptace, propouštní penzionování pracovník Rozvoj lidských zdroj Volba metod získávání pracovník: uchazei se nabízejí sami, doporuení stávajících/dívjších zam-c, pímé oslovení vyhlédnutého jedince, vývsky, inzerce, spolupráce se školami, s úady práce, personální agentury, internet Volba dokument požadovaných od uchaze: žádost o zamstnání (motivaní/prvodní dopis), životopis, osobní dotazník, kopie diplom, certifikát, vysvdení, pracovní posudky, reference, potvrzení o zdravotní zpsobilosti, výpis z rejstíku trest Formulace a uveejnní nabídky zamstnání (inzerátu): Formulace na základ popisu a specifikace pracovního místa Vyhodnocení údaj, píp. doplnní chybjících info i nejasných údaj (tel.) 29

30 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 2.4. Pijímání, adaptace, propouštní penzionování pracovník Rozvoj lidských zdroj Pedvýbr uchaze na základ shromáždných dokument: Porovnání popisu a specifikace pracovního místa s údaji získanými od uchaze o zamstnání Seznam vhodných uchaze Nestanovovat pedem njaké poadí (Horn x Hallo efekt) 30

31 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 2.4. Pijímání, adaptace, propouštní penzionování pracovník Rozvoj lidských zdroj Cíl výbru: rozhodnout, který z vhodných uchaze bude pravdpodobn nejlépe vyhovovat požadavkm prac. funkce Výstup výbru: uchaze, který mže a chce vykonávat danou práci, je schopen se zalenit do prac.kolektivu a je schopen akceptovat nabídku zamstnání Kriteria a metody výbru: musí být srozumitelné, validní, spolehlivé, standardizované, nediskriminující Metody: hodnocení CV, výbrový pohovor, psychometrické testy, assessment centra, ovování referencí Výbrové ízení: píprava, provedení, závrené rozhodnutí 31

32 Rozvoj lidských zdroj 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 2.4. Pijímání, adaptace, propouštní penzionování pracovník Píprava V: Seznámit se s popisem a specifikací prac.funkce, CV uchaze Promyslet fáze V, pipravit otázky, místo, as, záznamový list na V, profes.vystupováni a vzhled Otázky- dosavadní vzdlání a praxe, znalosti a dovednosti, znalost vaší firmy, pedstava o prac.funkci, osobní charakteristika, motivace, pedstava o prac.podmínkách V: 1. Úvod pro, pozice, jak dlouho V, kroky, poznámky 2. Pedstavení zamstnavatele/složení komise 3. Pedstavení uchazee 4. Otázky a odpovdi prostor i pro uchazee 5. Závr podkování, rozlouení, termín a zpsob info o výsledku 32

33 Rozvoj lidských zdroj 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 2.4. Pijímání, adaptace, propouštní, penzionování pracovník Pijímání pracovník 1. Seznámení s právy a povinnostmi plynoucími z prac.smlouvy 2. Informace o délce dovolené, prac.dob, termínu a zpsobu výplaty mzdy, kol.smlouv, stravování, vzdlávání, benefitech atd. 3. Podepsání pracovní smlouvy 4. Souhlas s uchováváním osobních údaj 5. Podepsání dalších listin hmotná odpovdnost, on call povinnost, pevzetí prac.pomcek (mobil, auto, notebook, CCS karta, platebni karta ) 6. Školení o bezpenosti práce 33

34 Rozvoj lidských zdroj 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 2.4. Pijímání, adaptace, propouštní, penzionování pracovník Adaptace pracovník Cíl: urychlit pivyknutí nového zamstnance na nové prac.podmínky a požadavky prac.funkce, aby byl co nejrychleji schopen podávat oekávaný výkon a chování. Výstup: zamstnanec podává oekávaný výkon a chování, orientuje se v pracovním a sociálním prostedí Adaptace formální x neformální Formální: role vedoucího + HR informace dležité pro jeho úspšnou innost v rámci organizace a prac. funkce cíle, strategie, org.struktura, prac.podmínky, prac.ád, BOZP, TU a KS, vnitní pedpisy, systém hodnocení a odmování, vzdlávání, odborné zalenní on/off the job trénink Neformální: spontánní, vliv spolupracovník, vzájemná a otevená komunikace 34

35 Rozvoj lidských zdroj 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 2.4. Pijímání, adaptace, propouštní, penzionování pracovník Rozmísování pracovník: Vnitní mobilita Povyšování Pevádní na jinou práci/pracovišt Peazení na nižší pracovní funkci Vnjší mobilita Získávání, výbr, pijímání a adaptace pracovník Ukonení prac.pomru Penzionování pracovník Závazný zákon 262/2006 Sb - zákoník práce a vnitní pedpisy 35

36 Rozvoj lidských zdroj Ukonení pracovního pomru Upravuje zákon 262/2006Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis 1. Pracovní pomr mže skonit na základ právního úkonu dohoda výpov okamžité zrušení zrušení ve zkušební dob 2. Na základ právní události uplynutím sjednané doby prac.pomr na dobu uritou smrtí pracovníka 3. Na základ úedního rozhodnutí v pípad cizinc skonení pobytu cizinc na území R dnem nabytí právní moci rozsudku u trestu vyhoštní z R uplynutím doby, na kterou byl vydáno pracovní povolení 36

37 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 2.4. Pijímání, adaptace, propouštní, penzionování pracovník Rozvoj lidských zdroj Penzionování pracovník 1. Pedasný odchod do starobního dchodu 2. Odchod do starobního dchodu Politika pružného (flexibilního) dchodového vku: 1. Pedasný odchod zamstnanci na tom mají vlastní zájem nebo se s organizací dohodnou 2. Odložený odchod do starobního dchodu týká se klíových pracovník, nositel specifických znalostí a dovedností, pokud stále dosahují oekávaného pracovního výkonu a chování Nutná pružná reakce na jakoukoliv zmnu pracovních schopností, motivace, zdravotního stavu atd. 37

38 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 2.4. Pijímání, adaptace, propouštní, penzionování pracovník Rozvoj lidských zdroj Hromadné propouštní, outplacement Dvody: zmna hosp.situace, ztráta konkurenceschopnosti, pokles odbytu a výroby, reorganizace, techn.pokrok, zmna místa/pedmtu podnikání Možnosti pedcházení: neobsazovat uvolnné prac.funkce, pozastavení náboru, omezení pesas, zkrácení prac.doby, 80% doma, pedasný odchod /ukonení prac.pomru Hromadné propouštní: 10 osob u organizace zamstnávající pracovník 10 % osob u organizace zamstnávající pracovník 30 osob u organizace zamstnávající 300+ pracovník Povinnost zamstnavatele: 1. Písemn informovat odborovou organizaci nebo radu zamstnanc 2. Píslušný úad práce 38

39 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 2.4. Pijímání, adaptace, propouštní, penzionování pracovník Rozvoj lidských zdroj Outplacement Forma Organizace zajišuje sama Zajištno prostednictvím personáln- poradenské spolenosti Odborná pomoc a poradenství pi: Hledání nového zamstnání Zvolení vhodné rekvalifikace Zahájení nové kariéry Sepsání CV Zvládání tžké životní situace- sám zamstnanec, partner, rodina Pínos: skutená pomoc, prokázání zájmu o zamstnance, personální marketing povst dobrého zamstnavatele 39

40 2.1. Personální plánování 2.2. Získávání pracovník 2.3. Výbr pracovník 2.4. Pijímání, adaptace, propouštní, penzionování pracovník Rozvoj lidských zdroj Klíová slova: personální plánování, získávání pracovník, výbr, pijímání, rozmísování, propouštní a penzionování pracovník, mobilita, výbrové ízení, outplacement Otázky: Co je cílem personálního plánování? Jaké ásti má proces personálního plánování? Z jakých výsledk zpravidla vychází proces získávání pracovník? Píklady dalších otázek viz Nmec O. - Personální management 40

41 Rozvoj lidských zdroj 1. Personální práce a její úloha v organizaci 2. Formování personálu organizace 3. Analýza pracovních funkcí 4. ízení pracovního výkonu a hodnocení zamstnanc 5. Vzdlávání a rozvoj zamstnanc lekce 3 Analýza pracovních funkcí 41

42 Rozvoj lidských zdroj 2.1. Pojetí, význam, vývoj, procesy a innosti personální práce 2.2. Strategie a politika, strategické ízení lidských zdroj 2.3. Personální útvar a profil personalisty, role vedoucích pracovník v personální práci 2.4. Marketing personální práce a personálního útvaru Dva klíové procesy ízení lidských zdroj: Analýza pracovních funkcí a ízení pracovního výkonu Analýza pracovních funkcí: Vytváení pracovních funkcí a pracovních míst Vytváení a aktualizace popis pracovních funkcí Mení velikosti pracovních funkcí ízení pracovního výkonu: Stanovení cíl pracovního výkonu Hodnocení kompetencí Stanovení individuálního plánu rozvoje 42

43 Rozvoj lidských zdroj 1. Personální práce a její úloha v organizaci 2. Formování personálu organizace 3. Analýza pracovních funkcí 4. ízení pracovního výkonu a hodnocení zamstnanc 5. Vzdlávání a rozvoj zamstnanc Analýza pracovních funkcí Obsah: Vytváení pracovních funkcí a míst Popis pracovní funkce Mení velikosti pracovní funkce Praktické využití mení velikosti pracovní funkce 43

44 3.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 3.2. Popis pracovní funkce 3.3. Mení velikosti pracovní funkce 3.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Vytváení pracovních funkcí a míst Vychází z konkrétních poteb podniku Podporuje realizaci podnikové strategie, která vede k naplnní strategických cíl v oblasti lidských zdroj Poet a obsah práce závisí na obsahu a objemu strategických cíl podniku Pracovní funkce je popsána okruhem pracovních úkol, odpovdností a kvalifikaních požadavk potebných pro výkon dané pracovní funkce Pracovní funkce mže popisovat jedno i skupinu jednotlivých pracovních míst 44

45 3.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 3.2. Popis pracovní funkce 3.3. Mení velikosti pracovní funkce 3.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Pracovní funkce Pracovní místo Výrobní editel 1 zamstnanec Skladník 1 zamstnanec 1 zamstnanec 1 zamstnanec 45

46 3.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 3.2. Popis pracovní funkce 3.3. Mení velikosti pracovní funkce 3.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Pracovní funkce jsou zaazeny do organizaní struktury Organizaní struktura informuje o potu pracovních funkcí a jejích vzájemných vztazích (nadízenost, podízenost, hierarchická, maticová, projektová struktura) Pímo ve struktue bývá v praxi uveden poet pracovních míst u pracovní funkce jmenovit obsazenost prac. míst uvedena i volná místa (tzv. vacancy ) dává pedstavu o celkovém potu plánovaných pracovních míst (tzv.headcount) 46

47 3.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 3.2. Popis pracovní funkce 3.3. Mení velikosti pracovní funkce 3.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Vytváení pracovních funkcí a potu pracovních míst je nutné plánovat v pedstihu s ohledem na budoucí vývoj ekonomického prostedí podniku a jeho cíl, na základ analýz podnikatelského prostedí Poítá se se standardní úrovní pracovního výkonu - tento pedpoklad se nemusí v praxi naplnit Pi výbru zamstnanc je nutné se zamit na jejich pracovní výsledky v minulosti, lepší vybrat mén kvalitních zamstnanc než více nekvalitních, kteí budou muset odejít 47

48 3.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 3.2. Popis pracovní funkce 3.3. Mení velikosti pracovní funkce 3.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Pístupy k vytváení pracovních funkcí dle Koubka: 1. Mechanistický inženýrský pístup, prosazuje produktivitu práce a efektivní využívání prostedk, zapomíná na zájmy zamstnanc 2. Motivaní psychologický pístup, zamen na vytváení motivujících pracovních podmínek a uspokojování poteb zamstnanc, nižší míra využití zdroj 3. Biologický zamuje se na fyzické stránky práce, ergonomický pístup, lovk není stroj, poteba bezpenosti a pohodlí omezit riziko prac.úraz, draz na pracovní podmínky z hlediska zdraví zamstnanc 4. Percepní - zamuje se na duševní stránky práce, duševní schopnosti lidí a jejich hranice, snaha eliminovat negativní úinky práce, které souvisejí s petžování duševních schopností 48

49 3.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 3.2. Popis pracovní funkce 3.3. Mení velikosti pracovní funkce 3.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Popis pracovní funkce Pístupy k obsahu popisu pracovní funkce: 1. Popis je považován za byrokratický, formální dokument, který svazuje organizaci a snižuje flexibilitu zamstnanc. versus 2. Popis pracovní funkce je považován za jeden z klíových podnikových dokument. Doporuuje se, aby byl podepsán zamstnancem, založen v jeho spisech a pravideln aktualizován Zákoník práce. 262/2006 Sb., pg

50 3.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 3.2. Popis pracovní funkce 3.3. Mení velikosti pracovní funkce 3.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Popis pracovní funkce se vytváí z tchto dvod: jasná pedstava o náplni práce, co je oekáváno, jaká je role ve firm a odpovdnosti podklad pro výbrové ízení na volná pracovní místa ve spolenosti nástroj pro ízení výkonnosti zamstnance, promítá se do stanovování roních cíl podklad pro mení velikosti pracovní funkce (zaazení pracovní funkce do mzdové tídy) podprný materiál pro identifikaci potebných školení a pro rozvoj zamstnance podprný materiál pi revizi organizaní struktury 50

51 3.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 3.2. Popis pracovní funkce 3.3. Mení velikosti pracovní funkce 3.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Individuální jedna funkce jeden lovk Skupinový popis práce vtší poet osob nebo úrovní více lidí

52 3.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 3.2. Popis pracovní funkce 3.3. Mení velikosti pracovní funkce 3.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Obvyklé obsahové ásti popisu práce Hlavika název funkce, nap. i íslo /kod Úel pracovní funkce Odpovdnosti Obecné poznámky Hlavní výzvy vtšinou jen u individuálních popis práce Profil pracovní funkce - kvalifikaní pedpoklady Úrovn Podpis zamstnance, datum KZAM kod Katalog prací (mzdový pedpis eské úetní rady) Zápatí platnost, íslo revize, vlastník popisu, schvalovatel. 52

53 3.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 3.2. Popis pracovní funkce 3.3. Mení velikosti pracovní funkce 3.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Úel pracovní funkce 1 2 vty, strun vyjadující základní smysl dané pracovní funkce. Úel vyjaduje, jakou ást celkových cíl firmy tato funkce zabezpeuje: Sloveso/Aktivita CO? Aby/S cílem/ Za úelem... Oekávaný Výsledek PRO? Píklad: Podílet se a spolupracovat na tvorb, dodržování a zajištní celkového rozpotu výrobní jednotky z hlediska lidských zdroj, strojového zaízení, materiálu, náhradních díl. V pípad odchylky od rozpotu navrhovat korektivní opatení. 53

54 3.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 3.2. Popis pracovní funkce 3.3. Mení velikosti pracovní funkce 3.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Odpovdnosti pracovní funkce Aby bylo možno porozumt pracovní funkci a popsat ji, je teba si ujasnit, za co je pracovní funkce odpovdná. Tato informace je prezentována ve form Odpovdností (Accountabilities). 54

55 3.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 3.2. Popis pracovní funkce 3.3. Mení velikosti pracovní funkce 3.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Odpovdnosti - Soupis hlavních konených výsledk funkce, rozpis úelu pracovní funkce do vtších detail. Jako celek by mly pokrýt klíové výstupy pracovní funkce. Popisují CO, ale neurují JAKým zpsobem. Každá odpovdnost popisuje jednu oddlenou oblast. Nemly by se pekrývat ani kombinovat. Jsou konkrétní, ne vágní. Jsou nezávislé na ase, doporuuje se pijmout jeden slovesný styl popisu, nap. nedokonavý vid (navrhovat, vykonávat...). 55

56 Rozvoj lidských zdroj 3.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 3.2. Popis pracovní funkce 3.3. Mení velikosti pracovní funkce 3.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Sloveso (a) Udržovat Pedmt kalendá editele oddlení v komunikaní m systému v aktuálním stavu, Výsledek aby bylo umožnno stanovení priorit všech aktivit a jejich asový soulad. 56

57 3.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 3.2. Popis pracovní funkce 3.3. Mení velikosti pracovní funkce 3.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Další píklady odpovdností: Komunikovat se zákazníkem v odbratelském centru s cílem prodávat produkty (obchodní zástupce). Organizovat volby zástupc zamstnanc do Dozorí rady (len oddlení vztah se zamstnanci, firemní právník ). 57

58 3.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 3.2. Popis pracovní funkce 3.3. Mení velikosti pracovní funkce 3.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Kvalifikaní pedpoklady: Rozvoj lidských zdroj Vzdlání a praxe nutná pro výkon pracovní funkce (VŠ, 2 roky praxe v marketingu) Technická zpsobilost (PC, jazyky, znalost specifického procesu nebo technologie) Ostatní kompetence (organizaní schopnosti, analytické myšlení, flexibilita). 58

59 2.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 2.2. Popis pracovní funkce 2.3. Mení velikosti pracovní funkce 2.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Mení velikosti pracovní funkce Metodický postup, který umožuje mit velikost každé pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Velikost pracovní funkce: rozsah a míra uritých parametr, které jsou potebné k vykonávání pracovní funkce Existují rzné metodické postupy pro mení velikosti pracovní funkce - Hay, Price WaterHouse Coopers Nap. Parametr znalostí a dovedností Parametr ešení problém Parametr odpovdností 59

60 2.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 2.2. Popis pracovní funkce 2.3. Mení velikosti pracovní funkce 2.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Parametr znalostí a dovedností Souhrn všech relevantních znalostí, dovedností a zkušeností požadovaných pro výkon dané pracovní funkce Mí se: rozsah a hloubka odborných/technických znalostí a dovedností rozsah ídících znalostí a dovedností dovednosti v oblasti mezilidských vztah Parametr ešení problém Parametr odpovdností 60

61 2.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 2.2. Popis pracovní funkce 2.3. Mení velikosti pracovní funkce 2.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Parametr ešení problém Definován jako míra samostatného myšlení vyžadovaného pracovní funkcí pi analyzování, vyhodnocování a ešení problému Mí se: míra volnosti pi ešení problému náronost problém 61

62 2.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 2.2. Popis pracovní funkce 2.3. Mení velikosti pracovní funkce 2.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Parametr odpovdností Definován jako odpovdnost za innost a dsledky innosti, je to mený vliv pracovní funkce na konené výsledky Mí se: míra volnosti pi rozhodování typ a velikost vlivu pracovní funkce na konené výsledky 62

63 2.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 2.2. Popis pracovní funkce 2.3. Mení velikosti pracovní funkce 2.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Proces mení velikosti pracovní funkce Využití poradenské spolenosti - nákladné ( finanní odmna za službu + as personalisty a liniových manager pro upesnní popis pracovních funkcí) Vyškolení personalisty jednorázové náklady, nutná praxe a zacviení pod dozorem konzultanta 63

64 2.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 2.2. Popis pracovní funkce 2.3. Mení velikosti pracovní funkce 2.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Výstup mení velikosti pracovní funkce - poet bod Lze využít pro vytvoení stupnice platových tíd Rozvoj lidských zdroj Rozptyl bodových hodnot v daném pásmu záleží na mzdové strategii podniku/spolenosti Jedno mzdové pásmo více pracovních funkcí z rzných oddlení spolenosti (O.Nmec, Personální management str.73 ) Vhodný podklad pro nastavení systému zamstnaneckých výhod služební automobil, zam.akcie, nadstandardní lékaská pée, životní pojištní, penzijní pipojištní atd. 64

65 2.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 2.2. Popis pracovní funkce 2.3. Mení velikosti pracovní funkce 2.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Odmování v souladu s trhem práce Úast v tzv. Przkumech odmování/salary Surveys (podle obor, nebo kombinace) Možnost poskytování dat(úasti) nebo zakoupení výsledk Rzné konzultantské spolenosti - možnost pepotu bodových hodnot podle pevodního klíe Nástroj pro udržení konkurenceschopnosti 65

66 2.1. Vytváení pracovních funkcí a míst 2.2. Popis pracovní funkce 2.3. Mení velikosti pracovní funkce 2.4. Praktické využití mení velikosti pracovní funkce Rozvoj lidských zdroj Plánování následnictví Vysoce ohodnocené pracovní funkce - jasné urení nejdležitjších/klíových funkcí pro podnik Vysoce kvalifikovaní zamstnanci lze identifikovat high performers/high potentials - HiPo Obtížn nahraditelní vysoké Know How Lze využít pro yypracování plán následnictví Vzdlávání a rozvoj asto HiPo musí projít vzdlávácím a rozvojovým programem Mzdová pásma mohou být klíem pro rozdlení financí na vzdlávání 66

67 Rozvoj lidských zdroj 1. Personální práce a její úloha v organizaci 2. Formování personálu organizace 3. Analýza pracovních funkcí 4. ízení pracovního výkonu a hodnocení zamstnanc 5. Vzdlávání a rozvoj zamstnanc lekce 4 ízení pracovního výkonu a hodnocení zamstnanc 67

68 Rozvoj lidských zdroj 2. Personální práce a její úloha v organizaci 3. Formování personálu organizace 4. ízení pracovního výkonu a hodnocení zamstnanc 5. Vzdlávání a rozvoj zamstnanc ízení pracovního výkonu a hodnocení zamstnanc Obsah: Základy koncepce ízení pracovního výkonu Pracovní výkon, kritéria Hodnocení, hodnotitelé, metody hodnocení Role personálního oddlení 68

69 Rozvoj lidských zdroj 4.1. Základy koncepce ízení pracovního výkonu 4.2. Pracovní výkon, kritéria 4.3. Hodnocení, hodnotitelé, metody hodnocení ízení pracovního výkonu Integrovaný pístup založený na principu ízení lidí na základ ústní/písemné dohody/smlouvy mezi vedoucím a pracovníkem o budoucím pracovním výkonu. Dochází k: provázání vytváení pracovních úkol vzdlávání, a rozvoje pracovníka hodnocení pracovníka odmování pracovníka 69

70 Rozvoj lidských zdroj ízení pracovního výkonu -schema Dohoda o pracovním výkonu, vzdlání a rozvoji MOTIVUJÍCÍ VEDENÍ Pracovní výkon v prbhu roku a jeho sledování Hodnocení pracovního výkonu pracovníka Odmování pracovník Vzdlávání a rozvoj pracovník 70

71 Rozvoj lidských zdroj 4.1. Základy koncepce ízení pracovního výkonu 4.2. Pracovní výkon, kritéria 4.3. Hodnocení, hodnotitelé, metody hodnocení Pracovní výkon: Dosažení konkrétních pracovních výsledk v požadované kvalit, množství a termínu Základní prvky procesu ízení pracovního výkonu: 1. ízení podle cíl (Management By Objectives - MBO) 2. Hodnocení kompetencí 3. Osobní plán rozvoje 71

72 Rozvoj lidských zdroj 4.1. Základy koncepce ízení pracovního výkonu 4.2. Pracovní výkon, kritéria 4.3. Hodnocení, hodnotitelé, metody hodnocení ízení podle cíl: stanovení výkonnostních cíl Specifické Specific Mitelné Measurable Akceptované Acceptable Realistické Realistic Termínované Timing Stanovení cíl: celopodnikové strategické cíle-cíle oddlení cíle jednotlivce Kriteria hodnocení cíl: rzná pro rzn skupiny pracovník (THPtechnicko-hospodáské = white collars, dlnické profese=blue collars) 72

73 Rozvoj lidských zdroj 4.1. Základy koncepce ízení pracovního výkonu 4.2. Pracovní výkon, kritéria 4.3. Hodnocení, hodnotitelé, metody hodnocení Kompetence: Soubor znalostí, dovedností, zkušeností a pracovních postoj a chování, které pracovník potebuje k dosažení výkonnostních cíl a úspšné kariée v organizaci Stanovené organizací: klíové a specifické Klíové: vztahují se na všechny zamstnance organizace orientace na výsledky, Týmová práce, Ochota uit se Specifické: ešení problém, Vedení vlastním píkladem Hodnotící škála: nakolik je pracovník spluje definování oblastí pro další rozvoj 73

74 Rozvoj lidských zdroj 4.1. Základy koncepce ízení pracovního výkonu 4.2. Pracovní výkon, kritéria 4.3. Hodnocení, hodnotitelé, metody hodnocení Osobní plán rozvoje: souást hodnocení pracovníka Úel: Popsat a zdokumentovat silné kompetence a nadstandardní plnní výkonnostních cíl Urit oblasti pro další rozvoj úrovn kompetencí a pracovního výkonu v pípad nedostateného výkonu zapsat do plánu rozvoje zdokumentováno pro pípadné prac.právní spory Stanovit plán dalšího vzdlávání, tréninku, studijních pobyt urit oblast rozvoje, zpsob, konkrétní aktivitu a období, kdy bude aktivita provedena (SMART) Zjistit, jak pracovník vidí svj kariérový plán/budoucnost v rámci organizace 74

75 Rozvoj lidských zdroj 4.1. Základy koncepce ízení pracovního výkonu 4.2. Pracovní výkon, kritéria 4.3. Hodnocení, hodnotitelé, metody hodnocení Hodnocení pracovníka: formou rozhovoru Hodnotitel: Domluví vhodného termínu Pípraví se na pohovor projde si pedchozí hodnocení, pipraví aktuální hodnocení, má argumenty a fakta jako podklad pro hodnocení Pípadné odchylky +/- poznamenat, snažit se identifikovat píiny Hodnocený: Provede vlastní hodnocení dosažení naplánovaných cíl z hlediska kvantity, kvality, asu Pipraví si fakta a konkrétní píklady 75

76 Rozvoj lidských zdroj 4.1. Základy koncepce ízení pracovního výkonu 4.2. Pracovní výkon, kritéria 4.3. Hodnocení, hodnotitelé, metody hodnocení Metoda hodnocení: Vymezení dostateného asu Vhodné prostedí a atmosféra Eliminování rušivých prvk telefony, návštvy Hodnocený okomentuje svj pohled na dosažení cíl Hodnotitel pedloží své vnímání dosažení cíl Vyplnní hodnotícího formuláe, v pípad vzájemného souhlasu podpis Nesouhlas postup k nadízenému nadízeného Motivaní charakter hodnotícího pohovoru Zptná vazba hodnoceného na hodnotitelv styl ízení, komunikaci a jednání se zamstnancem 76

77 Rozvoj lidských zdroj 4.1. Základy koncepce ízení pracovního výkonu 4.2. Pracovní výkon, kritéria 4.3. Hodnocení, hodnotitelé, metody hodnocení Role personálního oddlení: Soustední hodnotících formulá Podklady pro odmování pracovník Podklady pro oddlení vzdlávání -zamení a píprava školení Off the job charakteru Podklady pro personální plánování lidských zdroj pesuny v rámci/mimo oddlení, následnictví Archivace hodnotících formulá 77

78 Rozvoj lidských zdroj 4.1. Základy koncepce ízení pracovního výkonu 4.2. Pracovní výkon, kritéria 4.3. Hodnocení, hodnotitelé, metody hodnocení Klíová slova: ízení pracovního výkonu, základy koncepce ízení pracovního výkonu, pracovní výkon, kritéria, hodnocení, hodnotitelé, metody hodnocení, role personálního oddlení Otázky: Co je základním východiskem v ízení pracovního výkonu? Jaké jsou základní prvky procesu ízení pracovního výkonu? Co znamená termín SMART a MBO? Píklady dalších otázek viz Nmec O. - Personální management 78

79 Rozvoj lidských zdroj 1. Personální práce a její úloha v organizaci 2. Formování personálu organizace 3. Analýza pracovních funkcí 4. ízení pracovního výkonu a hodnocení zamstnanc 5. Vzdlávání a rozvoj zamstnanc lekce 5 Vzdlávání a rozvoj zamstnanc 79

80 Rozvoj lidských zdroj 1. Personální práce a její úloha v organizaci 2. Formování personálu organizace 3. Analýza pracovních funkcí 4. ízení pracovního výkonu a hodnocení zamstnanc 5. Vzdlávání a rozvoj zamstnanc Vzdlávání a rozvoj zamstnanc Obsah: pojetí a postavení vzdlávání a rozvoje pracovník vsystému personální práce praktická realizace hodnocení efektivnosti procesu úloha vedoucích pracovník a personálních útvar v procesu pípravy a realizace vzdlávání 80

81 Rozvoj lidských zdroj 5.1. Formování pracovních schopností 5.2. Proces vzdlávání a rozvoje pracovník 5.3. ízení a plánování rozvoje kariéry pracovník Systém formování pracovních schopností lovka zahrnuje oblasti: Všeobecné vzdlávání zabezpeuje stát a jeho vzdlávací systém Odborné vzdlávání stát + jednotlivé organizace a jejich systémy vzdlávání a rozvoje pracovník Oblast rozvoje rozšiování kvalifikace nad rámec souasného zamstnání (programy dalšího a celoživotního vzdlávání) 81

82 Rozvoj lidských zdroj 5.1. Formování pracovních schopností 5.2. Proces vzdlávání a rozvoje pracovník 5.3. ízení a plánování rozvoje kariéry pracovník Systém formování pracovních schopností zamstnance zahrnuje: 1. Adaptaci (orientace): pivyknutí na podmínky a požadavky nových pracovních funkcí -nástup nového pracovníka nebo pechod na novou pracovní funkci 2. Doškolování (prohlubování kvalifikace): pizpsobování znalostí, dovedností a osobních vlastností pracovník novým podmínkám a požadavkm stávajících pracovních funkcí (zmny v organizaci práce, nové technologie) 82

83 Rozvoj lidských zdroj 5.1. Formování pracovních schopností 5.2. Proces vzdlávání a rozvoje pracovník 5.3. ízení a plánování rozvoje kariéry pracovník 3. Peškolování (rekvalifikace +profesní rehabilitace): osvojení nových znalostí, dovedností a osobních vlastností pro výkon práce v jiných prac.funkcích (reorganizace, pesun) Profesní rehabilitace optovné zaazení pracovník zdravotní stav trvale/dlouhodob bránil ve výkonu stávajícího zamstnání 4. Rozvoj (rošiování kvalifikace): osvojování nových znalostí, dovedností a osobních vlastností nad rámec podmínek a požadavk stávajících prac.funkcí a organizace 83

84 Rozvoj lidských zdroj 5.1. Formování pracovních schopností 5.2. Proces vzdlávání a rozvoje pracovník 5.3. ízení a plánování rozvoje kariéry pracovník Cíl vzdlávání a rozvoje pracovník: Soustavné formování pracovních schopností (znalostí, dovedností a osobnostních vlastností. Proces vzdlávání: v souladu se strategií a politikou vzdlávání a rozvoje Organizace musí zabezpeit dostatený poet kvalifikovaných odborník odpovdných za pípravu a realizaci vzdlávání: Personalist Manažer Externích pracovník Odpovídají za poet kvalitních program, podmínky a prostory na/mimo pracovišt, materiální/technické vybavení 84

85 Rozvoj lidských zdroj 5.1. Formování pracovních schopností 5.2. Proces vzdlávání a rozvoje pracovník 5.3. ízení a plánování rozvoje kariéry pracovník Proces vzdlávání a rozvoje zamstnanc je neustále se opakující cyklus vychází ze zásad celopodnikové strategie vzdlávání a rozvoje sleduje a podporuje podnikové cíle IV. Hodnocení výsledk vzdlávání a rozvoje I. Identifikace poteby vzdláváni A rozvoje III. Realizace vzdlávání a rozvoje II. Plánování vzdlávání a rozvoje 85

86 Rozvoj lidských zdroj 5.1. Formování pracovních schopností 5.2. Proces vzdlávání a rozvoje pracovník 5.3. ízení a plánování rozvoje kariéry pracovník Identifikace poteby vzdlávání a rozvoje zamstnanc IV. Hodnocení výsledk a úinnosti vzdlávání III. Realizace Vzdlávací aktivity I. Identifikace Poteby vzdláváni II. Plánování vzdlávání Oblasti poteb: pedvídatelné oblasti poteby oblasti, kde poteba vzniká pozorováním/analýzou a pi kontrole oblasti, kde poteba vzniká jako reakce na neoekávané problémy i zmny Identifikace poteb vzdlávání a rozvoje na zákald analýzy údaj: o vnjším prostedí organizace struktura zdroj, preference pi volb povolání o organizaci -org.struktura, výrobní program, provázanost na celopodnikovou strategii, rozvoj podnikových tým, útvar a celé organizace... o pracovních funkcích - popis a specifikace, styl vedení.. o pracovnících - znalost cíl a dosavadních výsledk na úrovní zamstnanc, záznamy z hodnocení, vzdlávání, AC, DC.. 86

87 Rozvoj lidských zdroj 5.1. Formování pracovních schopností 5.2. Proces vzdlávání a rozvoje pracovník 5.3. ízení a plánování rozvoje kariéry pracovník Plánování a rozpotování vzdlávání a rozvoje IV. Hodnocení výsledk a úinnosti vzdlávání I. Identifikace Poteby vzdláváni III. Realizace Vzdlávací aktivity II. Plánování vzdlávání Na fázi identifikace poteby plynule navazuje fáze plánování a urení potebných zdroj (rozpoet). Porovnání zjištné poteby s možnostmi organizace je procesem pesunu od stávajícího stavu ke stavu žádoucímu. Systém plánování tzv. 8 W 87

88 Rozvoj lidských zdroj 5.1. Formování pracovních schopností 5.2. Proces vzdlávání a rozvoje pracovník 5.3. ízení a plánování rozvoje kariéry pracovník What content? CO MÁ BÝT CÍLEM A OBSAHEM VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Who to? KDO BY ML BÝT VZDLÁVÁN (Jednotlivci, skupiny, zamstnání, povolání, kategorie, kritéria výbru úastník) What way? JAKÉ BUDOU NEJVHODNJŠÍ METODY (Metody vzdlávání - On/Off the job training, didaktické pomcky, uební texty, režim vzdlávání) Who delivers? KÝM BUDE VZDLÁVACÍ PROGRAM ZABEZPEEN A ÍZEN (Interní/externí vzdlavatelé, vzdlávací instituce, organizaní zabezpeení 88

89 Rozvoj lidských zdroj 5.1. Formování pracovních schopností 5.2. Proces vzdlávání a rozvoje pracovník 5.3. ízení a plánování rozvoje kariéry pracovník (pokraování) When? JAKÝ JE ASOVÝ HORIZONT VZDLÁVACÍHO PROGRAMU (termíny, asový plán) Where? KDE SE BUDE VZDLÁVÁNÍ ODEHRÁVAT (Dležitý je výbr místa, pamatujte na zajištní podprných aspektubytování, doprava, apod.) What price? JAKÝ BUDE ROZPOET PLÁNOVANÉHO VZDLÁVÁNÍ What is effective? JAK BUDEME ZAJIŠOVAT ÚINNOST VZDLÁVACÍHO PROGRAMU A HODNOTIT VÝSLEDKY VZDLÁVÁNÍ (Metody hodnocení, kdo bude hodnotit, kdy se bude hodnotit ) 89

90 Rozvoj lidských zdroj 5.1. Formování pracovních schopností 5.2. Proces vzdlávání a rozvoje pracovník 5.3. ízení a plánování rozvoje kariéry pracovník Rozpoet vzdlávání a jeho složky: Fixní financující dlouhodobé vzdlávací programy (dlouhodobé a stedndobé cíle a poteby organizace) Variabilní zajišující operativní vzdlávací programy Rezervní plné / ástené pokrytí neplánovaných poteb Jedním z nejdležitjších krok plánování je výbr forem a metod vzdlávání, mají rozhodující vliv na efektivitu celého vzdlávacího procesu 90

91 Rozvoj lidských zdroj 5.1. Formování pracovních schopností 5.2. Proces vzdlávání a rozvoje pracovník 5.3. ízení a plánování rozvoje kariéry pracovník Klíová slova: Plánování vzdlávání, urení potebných zdroj (rozpoet) Otázky: Popište jednotlivé kroky/fáze procesu plánování a rozpotování vzdlávání 91

92 Rozvoj lidských zdroj 5.1. Formování pracovních schopností 5.2. Proces vzdlávání a rozvoje pracovník 5.3. ízení a plánování rozvoje kariéry pracovník Formy a metody vzdlávání IV. Hodnocení výsledk a úinnosti vzdlávání III. Realizace Vzdlávací aktivity I. Identifikace Poteby vzdláváni II. Plánování vzdlávání Forma vzdlávání je proces: pedávání získávání procviování nových informací a dovedností Metoda vzdlávání je konkrétním projevem formy a má: pímou souvislost s výkonem souasné práce (on-the job) externí formu vzdlávání (off-the job) e-learning 92

93 Rozvoj lidských zdroj 5.1. Formování pracovních schopností 5.2. Proces vzdlávání a rozvoje pracovník 5.3. ízení a plánování rozvoje kariéry pracovník Píklady metod vzdlávání na pracovišti (on the job): Instruktáž pi výkonu práce (Plnní krátkodobých úkol) Asistování (Postupné uspokojování všech aspekt uritého druhu práce Práce na projektu (Zvládnutí komplexního úkolu) Rotace práce (Postupné získávání komplexního pehledu a rozvíjení systémového myšlení) Rozšiování a obohacování pracovních úkol (Zvládnutí vtšího spektra pracovních úkol svdomím návaznosti prací) Coaching (Vzdlávání pracovník pi jejich vedení, poskytování zptné vazby) Mentoring (Uení se od zamstnance s pirozenou autoritou) Counselling (Vzájemné ovlivování a konzultování mezi zamstnancem a jeho školitelem / poradcem) 93

94 Rozvoj lidských zdroj 5.1. Formování pracovních schopností 5.2. Proces vzdlávání a rozvoje pracovník 5.3. ízení a plánování rozvoje kariéry pracovník Píklady metod vzdlávání mimo pracovišt (off the job): Pednáška (Získávání pevážn teoretických poznatk) Seminá (Aktivnjší forma získávání teoretických poznatk) Demonstrování (Zprostedkování znalostí a dovedností pomocí názorného vyuování) Workshop, pípadová studie (Týmové ešení problému s využitím pípadových studií) Brainstorming (Kreativní zpsob hledání alternativních ešení problém) Simulace ( Aktivní zpsob ešení praktických problém) Hraní rolí (Výcvik praktických schopností a dovedností) Assessment centre (Simulace reálných situací, ešení reálných problém, simulace rozhodovacího procesu) Outdoor training (Nácvik interpersonálních dovedností na principu škola hrou ) 94

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Studijní opora: Management lidských zdroj. Obsah:

Studijní opora: Management lidských zdroj. Obsah: 2008 Studijní opora: Management lidských zdroj Obsah: 1. Úvod 1.1. Cíle a obsah pedmtu Management lidských zdroj 1.2. Rozvrh samostatného studia pedmtu 1.3. Prameny (základní a rozšiující literatura) 2.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc

IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc IMPROVE Zlepšení uznávání neformálního uení kariérových poradc IMPROVE - Pokyny pro hodnocení kompetencí kariérových poradc Editoi: Peter Weber & Leonardo Evangelista Autoi: Peter Weber (kapitoly 1-3,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 1. dubna 2004 pod j. 16

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚETNÍ ZNALCE OBSAH Strana PEDMLUVA 3 ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU 5 100 Úvod a základní principy 5 110 Integrita 10 120 Objektivita 10 130 Odborná zpsobilost a ádná pée 11

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více