FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA CHEMICKÁ Doc. Ing. Michal Veselý, CSc. Ing. Petr Dzik Ing. Jiří Zita FOTOGRAFICKÉ PROCESY Praktikum Brno

2 Vysoké učení techické v Brně, Fakulta chemická, 2005 Recenzent: Ing. Viera Jančovičová, Ph.D. ISBN

3 Obsah Úvod... 7 Zásady práce ve fotografické laboratoři... 9 I. Černobílý negativní proces 1 Fotografický aparát a zpracování negativního černobílého filmu Návod na použití fotoaparátu SOLIGOR SR 300 MD Hlavní vypínač Spoušť Vkládání filmu Hledáček Co je třeba zkontrolovat před fotografováním Fotografování s automatickým nastavením expozičních hodnot Zaostřování Držení fotoaparátu a manipulace se spouští Převíjení a vyjímání filmu Ukládání naměřených hodnot do paměti funkce AEL Ruční ovládání s pomocí naváděcích kontrolek (funkce M ) Snímky s bleskem Zpracování černobílých fotografických materiálů Vyvolávání Látky používané ve vývojkách Složení některých vývojek pro negativní černobílé filmy Přerušování Ustalování Praní Sušení Senzitometrie Senzitometr Denzitometr Postup měření denzitometrem Stanovení stupně citlivosti, strmosti a průměrného gradientu filmu Úloha č. 1: Fotografiký přístroj a fotografování na černobílý film Zadání úlohy Pracovní postup chemického zpracování filmů Zpracování výsledků a protokol Vliv teploty, doby vyvolávání a složení vývojky na senzitometrické vlastnosti černobílého negativního filmu Doba vyvolávání Teplota vývojky Úloha č. 2: Vliv doby vyvolávání na senzitometrické vlastnosti černobílého negativního filmu Zadání úlohy Pracovní postup Zpracování naměřených dat Protokol Úloha č. 3: Vliv teploty vývojky na senzitometrické vlastnosti černobílého negativního filmu Zadání úlohy Pracovní postup Zpracování naměřených dat Protokol Vliv složení vývojky na senzitometrické vlastnosti černobílého negativního filmu

4 2.6 Úloha č. 4: Složení černobílé negativní vývojky Zadání úlohy Pracovní postup Zpracování naměřených dat Protokol Pozitivní proces zvětšování na fotografický papír Zvětšovací přístroj Časový spínač Připojení na síť Nastavení času Provoz Trvalý osvit Použití stupnic Osvitová čísla Praktické příklady Změna krytí zvětšeniny Clonové číslo objektivu Zvětšení Fotografické papíry Multigradační papíry Princip multigradačních papírů Práce s mutigradačními papíry Kalibrace Předpisy a postupy v pozitivním procesu Než začnete měřit odrazovým denzitometrem X RITE Zapnutí přístroje a kalibrace Měření optických hustot Sběr naměřených dat denzitometrem do PC Úloha č. 5: Zvětšování černobílého negativu na fotografický papír Zadání Pracovní postup Zpracování výsledků a protokol Úloha č. 6: Test rozlišovací schopnosti Zadání úlohy Pracovní postup Zpracování výsledků a protokol Úloha č. 7: Zvětšování černobílého negativu na multigradační fotografický papír Zadání úlohy Pracovní postup Zpracování výsledků a protokol Chemické úpravy negativu a pozitivu Zeslabování černobílého obrazu Příklady předpisů zeslabovačů Zesilování černobílého obrazu Příklady složení zesilovačů Úloha č. 8: Zeslabování fotografického obrazu Zadání úlohy Pracovní postup Zpracování výsledků a protokol Úloha č. 9: Zesilování fotografického obrazu Zadání úlohy Pracovní postup Zpracování výsledků a protokol Tónování fotografického obrazu Přehled tónovacích postupů Příklady předpisů Přímé tónovače Nepřímé tónovače Mořidlové tónovače Chromogenní tónovač

5 5.3 Úloha č. 10: Tónování fotografického obrazu Zadání úlohy Pracovní postupy Zpracování výsledků a protokol II. Černobílý inverzní proces 6 Černobílý inverzní proces Princip inverzního zpracování Předpisy a postupy Senzitometrické hodnocení Úloha č. 11: Černobílá inverze Zadání úlohy Pracovní postup Zpracování výsledků a protokol III. Barevné negativní procesy 7 Barevný negativní proces snímání na negativní filmy Principy vzniku barevného obrazu chromogenním vyvoláváním Barevný negativní film a jeho zpracování proces C Výpočet senzitometrických veličin Úloha č. 12: Barevný negativ Zadání úlohy Pracovní postup Zpracování naměřených dat Protokol Barevný pozitivní proces zvětšování na barevné negativní papíry Vybavení potřebné pro expozici barevného zvětšovacího papíru Spotřební materiál papíry Lázně pro zpracování barevných negativních papírů Práce s chemikáliemi Postup zpracování Zařízení pro zpracování exponovaného materiálu Postup při exponování barevného papíru Úloha č. 13: Zvětšování na barevný negativní papír Zadání úlohy Pracovní postup Zpracování výsledků a protokol IV. Barevné inverzní a vybělovací procesy 9 Barevný inverzní proces snímání na barevný inverzní film Principy vzniku barevného obrazu na barevném inverzním filmu Zpracování barevných inverzních filmů proces E Princip Zpracovatelské roztoky a postupy procesu E Senzitometrické výpočty Úloha 14: Fotografování na barevný inverzní film Zadání úlohy Pracovní postup Zpracování naměřených dat Protokol Zvětšování na barevný vybělovací materiál Principy vzniku barevného inverzního obrazu na materiálech Ilfochrome (Cibachrome) Zpracování Maskování materiálu Ilfochrome Technika zvětšování z diapozitivů

6 10.5 Úloha 15: Zvětšování z diapozitivů Zadání úlohy Pracovní postup Protokol V. Digitální fotografie 11 Digitální fotografie a principy správy barev Základní pojmy související se zpracováním obrazových souborů Workflow Vstup do systému profily skenerů a digitálních fotoaparátů Zpracování a archivace profily monitorů a přístrojově nezávislé profily Tiskové výstupy profily tiskáren Digitální fotoaparát Úvod Ovládání CP Fotografování a přenos do PC Úloha č. 16: Stanovení senzitometrické křivky digitálního fotoaparátu Zadání úlohy Postup Zpracování výsledků Protokol Úloha č. 17: Fotografování digitálním fotoaparátem s vyvážením bílé Zadání úlohy Pracovní postup Zpracování výsledků Protokol Skenování Úvod Úloha č. 18: Skenování černobílé fotografie Zadání úlohy Postup Zpracování výsledků Protokol Úloha č. 19: Skenování barevného diapozitivu s využitím ICC profilu Zadání úlohy Postup Zpracování výsledků a protokol Tisk fotografií Úvod Úloha č. 20: Monochromatický autotypický tisk fotografií subjektivní a objektivní hodnocení reprodukce Zadání úlohy Postup Zpracování výsledků a protokol Úloha č. 21: Barevný kompozitní tisk fotografií subjektivní a objektivní hodnocení reprodukce Zadání úlohy Postup Zpracování výsledků Protokol Úloha č. 22: Tisk fotografií s pomocí ICC profilu Zadání úlohy Postup Zpracování výsledků a protokol Rejstřík

7 15 REJSTŘÍK A amidol 19 aminofenol 18, 19 archivovatelnost 23 Atomal 19 B barevná hlava 71 barevné filtry 71 barevné odchylky 75 barevné souřadnice 91 barevný inverzní proces 81 barevný pozitivní proces 71 barevný profil 92 barevný prostor 91 barvotvorná složka 63 benzendioly 19 benztriazol 21 blesk 17 bromid draselný 21 brzdící látky 21 C citlivost 25 CMS 92 Č časová automatika 12 časový spínač 36 čistící lázeň 60 digitální fotografie 91 D denzitometr X RITE doba vyvolávání 31 E elektrochemický potenciál 19 expoziční čas 12, 16 expoziční hodiny 71 expozimetr 11 F fenidon 19, 20 fenylendiaminy 19 filtr aditivní 75 filtr subtraktivní 75 filtrace základní 75 fotoaparát digitální 99 fotografické papíry 38 fotografický aparát 11 fyzikální vyvolávání 19 G glycin 18 gradace 38 H hledáček 12 hloubka ostrosti 17 hodnocení obrazu 97 hydrochinon 18 Ch charakteristická křivka 24 chemické vyvolávání 19 I ICC profil 112 Ilfochrome 88 indukční perioda 29 inverzní lázeň 60 inverzní zpracování 59 J jemnozrnnost 19 jodid draselný 21 K konzervační látky 20 L latentní obraz 18, 19 L(+) askorbová kyselina 19 M měřítko zvětšení 38 methylfenidon 19, 20 metol 18 monitor 99 multigradační papíry 39 N náhled softwarový 94 negativní proces barevný 63 nitrobenzimidazol 21 O osvitová čísla

8 P pamět naměřených hodnot 15 paměť naměřených hodnot 16 proces C proces E 6 82 proces RA 4 74 procesor 68 průměrný gradient 25 předvolba clony 13 přerušovací lázeň Kodak SB 1a 23 ORWO ORWO ORWO přerušování 22 pyrogalol 18 R RAW data 105 RC podložka 38 Rodinal 19 rovnice Yule Nielsonova 97 ruční ovládání 12 rychlost vyvolávání 29 S samospoušť 14 senzitometr 25 senzitometrická charakteristika 24 siřičitan sodný 20 skenování 105 spektrofotometr 111 spoušť 11 stativ 14 strmost 25 stupeň plošného krytí 97 stupnice osvitových čísel 37 sulfid 23 sušení 24 T teplota chormatičnosti 97 thiokyanatan amonný 21 thiosíran sodný 21 tisk 91 tiskárna 96 tónování 53 tónovoá stupnice 98 transfokátor 14 U ustalovač Foma FU6 23 Foma FU7 23 Kodak F24 23 ORWO ustalování 22 užitečný rozsah expozic 39 V vliv teploty 32 vyvážení bílé 97 vybělovací materiál 87 vývojka 21 barvotvorná, proces E 6 83 Foma FV Foma FV Foma FV Foma FV22 22 Foma FV Foma FV 3 21 Ilford ID11 21 Ilford ID Ilford ID Kodak D76 21 Microphen 22 ORWO 71A 22 první, proces E 6 83 senzitometrická 21 uultrajemnozrnná s T22 22 vyvolávací látka 18 vyvolávání 18 vyvolené doby osvitu 37 Z zaostřování 14 záměr konverze 93 zásadité látky 20 zesilovač 48 zeslabovače 47 zeslabování černobílého obrazu 47 zvětšovací přístroj 35 zvětšování snímků 35 zvětšování z diapozitivů 88 Název: Fotografické procesy Praktikum Autoři: Doc. Ing. Michal Veselý, CSc., Ing. Petr Dzik, Ing. Jiří Zita Recenzent: Ing. Viera Jančovičová, Ph.D. Vydání: první Počet stran: 116 Vydavatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2005 Tisk: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2005 ISBN:

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE Vladan Krumpl 1. DĚJINY ZOBRAZOVÁNÍ K vynalezení fotografie bylo třeba prakticky spojit poznatky z oblasti výtvarného umění, optiky a chemie, aby s použitím vytvořeného fotografického

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

JSEM PRO VŠECHNY VZÁCNÉ CHVÍLE. www.europe-nikon.com

JSEM PRO VŠECHNY VZÁCNÉ CHVÍLE. www.europe-nikon.com JSEM PRO VŠECHNY VZÁCNÉ CHVÍLE www.europe-nikon.com Věrné zachycení atmosféry důležitých okamžiků. JSEM DVOJÍ DŮVOD K OSLAVĚ Chcete-li získat více ze svého fotoaparátu a současně zůstat u jednoduchého

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů

Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů Petra Vávrová Úvod V současnosti se fotografický materiál (negativy, pozitivy, diapozitivy, ušlechtilé tisky, apod.) stává historicky

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

SYSTÉMY ZPRACOVÁNÍ OBRAZU

SYSTÉMY ZPRACOVÁNÍ OBRAZU Systémy zpracování obrazu SYSTÉMY ZPRACOVÁNÍ OBRAZU PRC 1170 Přesnost a kvalita řádně zaostřená: QUICK IMAGE, QUICK SCOPE a QUICK VISION. QUICK IMAGE, QUICK SCOPE a QUICK VISION: Zaměřené na to podstatné.

Více

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů MonacoEZcolor Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů 2 Poznámky Monaco EZcolor díl I.: Úvod do tvorby ICC profuilů Monaco EZColor Monaco EZcolor je cenově dostupný balík programů s kolorimetrickou

Více

FilmScan35 II Professional. -Patentovaný design- Uživatelská příručka

FilmScan35 II Professional. -Patentovaný design- Uživatelská příručka FilmScan35 II Professional -Patentovaný design- Uživatelská příručka Verze 1.00 Březen 2010 Obsah I. Rozbalení FilmScan35 II Professional... 2 II. Vložení filmu do držáku...3 III. Rychlý start...7 IV.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : ÚVOD DO POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 2 1. Druhy obrázků a jejich získávání... 2 2. Rastrové a vektorové obrázky... 3 3. Změna velikosti obrázku... 4 4. Rozměry obrázku

Více

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více

Sbírka stereodiapozitivů a způsob jejich prezentace v Technickém muzeu v Brně. PhDr. Naděžda Urbánková Technické muzeum v Brně

Sbírka stereodiapozitivů a způsob jejich prezentace v Technickém muzeu v Brně. PhDr. Naděžda Urbánková Technické muzeum v Brně Sbírka stereodiapozitivů a způsob jejich prezentace PhDr. Naděžda Urbánková Technické muzeum v Brně Ve sbírkách TMB je i kolekce cca 9000 stereoskopických diapozitivů Každý měsíc je 50 stereodiapozitivů

Více

Martin Mojžíš / fotografie a grafika

Martin Mojžíš / fotografie a grafika Martin Mojžíš / fotografie a grafika uvnitř REJKOVICE, z cyklu Jiné krajiny. 100 x 67 cm, pigmentový tisk; 11 500 Kč. na obálce: PODVEČER BABÍHO LÉTA, z cyklu Jiné krajiny. 100 x 67 cm, pigmentový tisk;

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

historických dokumentů

historických dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Zoner Photo Studio 16

Zoner Photo Studio 16 Zoner Photo Studio 16 Obsah Zoner Photo Studio 16 7... Úvodem 7... Minimální systémové požadavky 7... Upozornění 7... Instalace programu 7... Odinstalování programu 8... Řešení problémů se ZPS 8... Podporované

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více