Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia:"

Transkript

1 Centrum dalšího vzdělávání při PdF Reální 5, Ostrava, t. č , Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia: 1 Doplňující pedagogické studium: 1.1 pro učitelství odborných předmětů (UOP) 1.2 pro mistry odborné výchovy a odborného výcviku (MOV) 1.3 pro vychovatele školských zařízení (V) 2 Rozšiřující studium: 2.1 speciální pedagogiky pro absolventy vysokých škol učitelského směru (nebo jiné VŠ s doplňujícím pedagogickým studiem) 2.2 školní tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (určeno absolventům vysokých škol učitelského směru) 2.3 rodinné výchovy pro 2. stupeň základní školy (určeno absolventům VŠ učitelského směru) 2.4 rozšiřující jazykové vyučování učitelů 2. stupně ZŠ - jazyk německý 2.5 rozšiřující jazykové vyučování učitelů 2. stupně ZŠ - jazyk anglický 3 Specializační studium: 3.1 školského managementu 3.2 výchovného poradenství pro základní a střední školy 3.3 speciální pedagogiky pro mistry a vychovatele 3.4 kultury řeči a umění komunikace 3.5 vzdělávacích technologií pro učitele 3.6 studium dramatické výchovy pro absolventy vysokých škol učitelského směru a další zájemce 3.7 specializační jazykové vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ - jazyk německý 3.8 specializační jazykové vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ - jazyk anglický 3.9 lektor vzdělávání a učení dospělých (účinné metody vyučování a učení pro celoživotní vzdělávání a vzdělávání v celé šíři života) Naše návrhy respektují vyhlášku č. 139 MŠMT ze dne O podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.

2 Zahájení studia: září - říjen, leden - únor (viz dále). Přijímací řízení: výběrové řízení na základě předložené přihlášky a požadované dokumentace (absolventi SŠ ověřenou kopii maturitního vysvědčení, absolventi VŠ ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, doklad o zaplacení administrativního poplatku). Uchazeči o studium speciální pedagogiky rozšiřující pro absolventy VŠ doloží foniatrické a logopedické vyšetření. Školné: všechny uvedené druhy studia se platí - blíže viz další informace. Zasílání přihlášek (tiskopis přihlášky k VŠ studiu): na adresu centra. Další informace: Internet na str. dále v Učitelských novinách (listopad 2001, ve školských zpravodajích a v denním tisku). 1.1 Doplňující pedagogické studium pro učitele (DPS-UOP) Předpoklady: absolutorium vysoké školy neučitelského směru. Obsah studia: zejména pedagogicko-psychologické disciplíny za zdůraznění didaktiky odborných předmětů - viz příloha učebního plánu. Závěr studia: závěrečná zkouška (obhajoba závěrečné práce, pedagogika, psychologie a oborová didaktika). Ukončení: absolventi obdrží osvědčení o pedagogické způsobilosti (absolvent získal pedagogickou způsobilost k vyučování odborným předmětům svého vysokoškolského studia). Školné: Kč za celé studium. Organizace výuky: výuka probíhá v sobotu - 7 až 8krát za semestr. Garant studia: PhDr. Josef Malach, CSc. 1.2 Doplňující pedagogické studium pro mistry odborné výchovy - odborného výcviku (DPS-MOV) Předpoklady: absolutorium střední školy (maturita a praxe v oboru). Informace o přijetí: do 31. května, písemně Obsah studia: rozvíjení všeobecné učitelské způsobilosti a zejména způsobilosti pedagogicko-psychologické za zdůraznění didaktiky odborného výcviku - viz příloha učebního plánu.

3 Závěr studia: závěrečná zkouška (obhajoba závěrečné práce, pedagogika, psychologie, didaktika odborného výcviku). Ukončení: absolventi obdrží osvědčení o pedagogické způsobilosti (absolvent získal pedagogickou způsobilost k praktickému vyučování na středních školách v oboru své středoškolské kvalifikace). Školné: Kč za celé studium. Organizace výuky: výuka probíhá v sobotu - 8 až 9krát za semestr. Garant studia: doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc. 1.3 Doplňující pedagogické studium pro vychovatele školských zařízení (DPS-V) Předpoklady: absolutorium střední školy (maturita, praxe v oboru). Obsah studia: rozvíjení všeobecné, odborné a zejména pedagogickopsychologické způsobilosti za zdůraznění rozvoje osobnosti prostřednictvím mimoškolních zájmových aktivit - viz příloha učebního plánu. Závěr studia: závěrečná zkouška (obhajoba závěrečné práce, pedagogika, psychologie, metodika zájmové činnosti). Ukončení: absolventi obdrží osvědčení o pedagogické způsobilosti (absolvent získal pedagogickou způsobilost pro výkon funkce vychovatele školských zařízení). Školné: Kč za celé studium. Organizace výuky: výuka probíhá v sobotu - 8 až 9krát za semestr. Garant studia: doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc. 2.1 Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro absolventy vysokých škol učitelského směru (nebo jiné VŠ s doplňujícím pedagogickým studiem) Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání učitelského směru (neučitelského směru s doplňujícím pedagogickým studiem), tři až pět let pedagogické praxe. Rozsah studia: 6 semestrů. Obsah studia: jde o rozšiřující vysokoškolské učitelské studium o obor speciální pedagogika, které je určeno učitelům ve speciálních zařízeních. Ve třetím ročníku studia jsou vždy otevřeny pouze dvě z následujících tří

4 specializací: psychopedie, logopedie, specifické poruchy učení (viz příloha učebního plánu). Posluchač volí jednu specializaci. Závěr studia: závěrečná zkouška spojená s obhajobou závěrečné práce a se zkouškou z volitelné specializace. Ukončení studia: absolventi obdrží osvědčení jako doplněk k vysokoškolskému diplomu s uvedením rozšiřujícího oboru. Školné: Kč (splátky budou rozděleny po ročnících). Organizace výuky: 1. ročník - pátek, 2. a 3. ročník - středa (vždy od hodin). Garant studia: PaedDr. Petr Franiok, Dr. 2.2 Rozšiřující studium školní tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání učitelského směru (popř. neučitelského směru s doplňujícím pedagogickým studiem, 2-3 roky pedagogické praxe). Obsah studia: studium je určeno pro učitele vyučující neaprobovaně školní tělesnou výchovu, nebo ty učitele, kteří si svoji pedagogickou způsobilost hodlají rozšířit o další obor. Rozšiřující studium učitelství tělesné výchovy pro 2. Stupeň ZŠ je orientováno na osvojení základů teoreticko-vědního poznání v oblasti kinantropologie a didakticko-praktických disciplín, tvořících základy odborné způsobilosti vyučování školní tělesné výchovy - viz příloha učebního plánu. Závěr studia: obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška - blíže bude specifikováno během studia. Ukončení studia: absolventi obdrží osvědčení jako doplněk k vysokoškolskému diplomu s uvedením rozšiřujícího oboru. Školné: Kč za celé studium (mimořádné formy - kurzy turistiky a zimního pobytu v přírodě budou hrazeny mimo uvedenou částku). Vzhledem k výši nákladům je možno studium uhradit ve dvou splátkách. První splátka Kč musí být zaplacena k 1.9. Organizace studia: výuka bude probíhat pravděpodobně v pátek a sobotu (bude upřesněno při zahájení studia). Garant studia: RNDr. Pavel Ludva, katedra tělesné výchovy PdF OU, Varenská č. 40, Ostrava, t. č

5 2.3 Rozšiřující studium rodinné výchovy pro 2. stupeň základní školy (určeno absolventům VŠ pedagogického směru) Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání učitelského směru (popř. neučitelského směru s doplňujícím pedagogickým studiem, 2-3 roky pedagogické praxe). Obsah studia: studium je určeno učitelům, kteří tomuto předmětu vyučují neaprobovaně, ale i těm, kteří si svou aprobaci chtějí rozšířit o další obor. Studium je orientováno na otázky rodinného života v širším slova smyslu (role muže a ženy, rodinné prostředí a rozvoj osobnosti dítěte, mezigenerační konflikty, rodičovství, stabilita rodiny, požadavky na bydlení, rodinný rozpočet, pohlavní a sexuální výchovy, péče o zdraví a otázky hygieny, osobní bezpečí, režim dne a další) - učební plán je v současné době zpracováván. Závěr studia: závěrečná zkouška spojená s obhajobou závěrečné písemné práce a zkouška z předmětu rodinná výchova a její systém. Ukončení: absolventi obdrží osvědčení jako doplněk k vysokoškolskému diplomu s uvedením rozšiřujícího oboru. Školné: Kč za celé studium. Organizace výuky: výuka bude probíhat pravděpodobně v pátek (bude upřesněno při zahájení studia). Garant studia: PhDr. Josef Malach, CSc., Mgr. Stanislava Špirková. 2.4 Rozšiřující jazykové vzdělání učitelů 2. stupně ZŠ - jazyk německý Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání učitelského směru pro 2. stupeň ZŠ (2-3 roky pedagogické praxe), základy jazyka německého na úrovní střední školy. Obsah studia: rozšíření kvalifikace o další obor předpokládá studium jazyka německého ve vztahu ke všem částem jazyka za zdůraznění konverzace, reálií a zejména didaktiky jazykového vyučování - učební plán je ověřován. Závěr studia: státní závěrečná zkouška (obhajoba závěrečné práce, základy gramatiky a literatury s didaktikou). Ukončení studia: absolventi obdrží osvědčení o absolvování jako přílohu k vysokoškolskému diplomu. Školné: Kč za celé studium (splatné ve dvou splátkách).

6 Organizace výuky: jedenkrát za 14 dnů v pátek (popř. v sobotu), zahájení v únoru. Garant studia: PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D., doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc. 2.5 Rozšiřující jazykové vzdělání učitelů 2. stupně ZŠ - jazyk anglický Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání učitelského směru pro 2. stupeň ZŠ (2-3 roky pedagogické praxe). Obsah studia: studium probíhá paralelně v oblasti jazykové, literární a metodické. Klade se důraz na zvládnutí současného jazyka, anglo-amerických reálií, poznání stavby současné angličtiny a didaktiky vyučování anglického jazyka na ZŠ - učební plán je ověřován. Závěr studia: státní závěrečná zkouška (obhajoba závěrečné práce, základy gramatiky a literatury s didaktikou). Ukončení studia: absolventi obdrží osvědčení o absolvování jako přílohu k vysokoškolskému diplomu. Školné: Kč za celé studium (splatné ve dvou splátkách). Organizace výuky: jedenkrát za 14 dnů v pátek (popř. v sobotu), zahájení v říjnu. Garant studia: Mgr. Marta Šigutová, M.A., Ph.D., doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc. 3.1 Specializační studium školský management Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání učitelského směru (popř. jiná VŠ s doplňujícím pedagogickým studiem). Obsah studia: je tvořen následujícími moduly - modul řízení výchovy a vzdělání, modul pedagogicko-psychologických inovací, modul ekonomicko-správní a modul personální. Uvedené moduly obsahují např. tyto předměty: kultura řeči, psychologie pro učitele a ředitele, základy speciální pedagogiky, právní předpisy ve školství, ekonomika vzdělávání, řídící funkce a činnosti, diagnostika v práci ředitele školy, manažerské techniky a dovednosti a další. Je akcentován modul pedagogicko-psychologických inovací a modul vedení - řízení lidí ve vztahu k cílům a poslání školy. Studium je určeno začínajícím řídícím pracovníkům ve školství, ředitelům, zástupcům ředitelů, ale i učitelům, kteří se pro řídící funkce

7 chtějí připravit a dalším školským pracovníkům - vedoucím vychovatelům a vrchním mistrům - viz příloha učebního plánu. Závěr studia: závěrečná zkouška spojená s obhajobou závěrečné práce, ze které bude vycházet zkouška z pedagogicko-psychologických inovací a z vlastního řízení školy. Ukončení studia: absolventi obdrží osvědčení. Školné: Kč za celé studium. Organizace výuky: výuka bude probíhat v pátek od 8.00 do hodin - 7 až 8krát za semestr. Garant studia: PhDr. Josef Malach, CSc. 3.2 Specializační kvalifikační studium výchovné poradenství pro ZŠ a SŠ Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání učitelského směru, popř. vysokoškolské vzdělání neučitelského směru s doplňujícím pedagogickým studiem, 2-3 roky učitelské praxe. Obsah studia: teorie a organizace výchovného poradenství, metodika práce výchovného poradce, poradenská psychologie, psychologické problémy dětí a mládeže (včetně psychiatrických otázek). Poradenská pedagogika, základy speciální pedagogiky. Právní předpisy týkající se dětí, mládeže a rodiny. Profesionální poradenství a jeho aktuální úkoly: specifické problémy rodiny, sexuální výchova, drogové závislosti, péče o handicapované děti a mládež - viz příloha učebního plánu. Závěr studia: závěrečná zkouška spojená s obhajobou závěrečné písemné práce a zkouška z teorie a organizace výchovného poradenství. Ukončení: absolventi obdrží osvědčení o způsobilosti vykonávat funkci výchovného poradce na ZŠ (SŠ). Školné: Kč za celé studium. Organizace výuky: výuka bude probíhat v pátek od 8.00 do hodin - 8 až 9krát za semestr. Garant studia: PhDr. Josef Malach, CSc. 3.3 Specializační studium speciální pedagogiky pro mistry a vychovatele Předpoklady: absolvování střední školy (maturita) a praxe ve výchovněvzdělávacím zařízení.

8 Rozsah studia: 2 semestry. Obsah studia: účastníci budou seznámeni s problematikou speciální pedagogiky a s využitím jejího předmětu pro vytváření základních profesních dovedností (práce s handicapovanou mládeží). Učební plán obsahuje následující předměty: systémové pojetí výchovy a nové směry v pedagogice, patopsychologii, základy speciální pedagogiky, etopedii, psychopedii, logopedii, somatopedii, surdopedii, tyflopedii, poruchy učení a chování, řízení institucí speciálně pedagogického charakteru - viz příloha učebního plánu. Závěr studia: závěrečná zkouška spojená s obhajobou závěrečné písemné práce. Ukončení: absolventi obdrží osvědčení. Školné: Kč za celé studium. Organizace výuky: výuka probíhá v sobotu - 8 až 9krát za semestr. Garant studia: doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc., doc. PhDr. J. Kysučan, CSc. 3.4 Specializační studium kultura řeči a umění komunikace Předpoklady: absolvování střední školy (maturita), vysoké školy (diplom). Rozsah studia: 2 semestry. Obsah studia: studium je určeno všem těm, kteří se chtějí zdokonalit v kultuře řeči a umění komunikace. Je zaměřeno na teoretickou i praktickou stránku moderní psané a mluvené komunikace v češtině a to s důrazem položeným na mluvené projevy a jejich ztvárnění prostředky verbálními i neverbálními. Výklady vysvětlují charakteristické rysy jazykové komunikace, opírají se při tom o nezbytné penzum znalostí o českém národním jazyce a směrech jeho vývoje. Součástí obsahu je i psychologická stránka verbální a neverbální komunikace. Pozornost bude věnována zejména praktické stránce jazykové kultury, viz příloha učebního plánu. Závěr studia: závěrečná beseda spojená s obhajobou závěrečné práce a s odbornou rozpravou. Ukončení: absolventi obdrží osvědčení o absolvování. Školné: Kč za celé studium. Organizace studia: výuka bude probíhat v pátek od 8.00 do hodin - 8 až 9krát. Garant studia: doc. PhDr. Jana Svobodová, CSc., katedra jazyka českého a literatury s didaktikou PdF OU, Čs. legií, Ostrava 1, t. č

9 3.5 Specializační studium vzdělávací technologie ve výuce Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání, pedagogická praxe. Rozsah studia: 2-3 semestry. Obsah studia: cílem je naučit pedagogy používat vzdělávací technologie ve výuce i v další práci učitele. Vzdělávací technologie zahrnují klasické didaktické technologie (zpětné projektory, audio a videotechniku), výpočetní techniku (počítače, skenery, digitální obraz a zvuk), multimédia, komunikace (internet), projekci a další. Posluchač se naučí získávat informace a tvořivě s nimi pracovat. Důležitá je práce učitele s vhodnými databázemi a vzdělávacími programy v jeho odborném předmětu. Důraz je kladen na samostatnou práci - přípravu výukové jednotky podporované moderními technologiemi - viz příloha učebního plánu. Závěr studia: studium bude zakončeno prezentací závěrečné práce a zkouškou. Ukončení studia: absolventi obdrží osvědčení o absolvování. Školné: Kč za celé studium. Organizace studia: výuka bude probíhat v pátek a sobotu. Rozvrh hodin bude upřesněn při zahájení studia. Garant studia: doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc., katedra informačních a komunikačních technologií PdF OU, Českobratrská 16, Ostrava, t. č Studium dramatické výchovy pro absolventy vysokých škol učitelského směru a další zájemce Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání učitelského směru, ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (pro zájemce). Obsah studia: vstupní a orientační kurz pro obor (předmět) dramatická výchova a k rozšíření předpokladů pro práci s dětmi a mládeží v zájmových aktivitách - viz příloha učebního plánu. Závěr studia: závěrečná zkouška (ukázka vlastní výukové - zájmové lekce a její analýza a obhajoba, didaktika dramatické výchovy). Ukončení studia: absolventi obdrží osvědčení jako doplněk k vysokoškolskému diplomu (k maturitnímu vysvědčení). Školné: Kč za celé studium. Organizace studia: výuka bude probíhat o sobotách - 9 až 10krát za semestr. Garant studia: Mgr. Jan Karaffa.

10 3.7 Specializační jazykové vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ - jazyk německý Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ. Obsah studia: jazyková a didaktická příprava pro výuku německého jazyka v primární škole. Pozornost bude věnována zejména zvyšování komunikativní kompetence v německém jazyce a v didaktice jazykového vyučování - učební plán je ověřován. Závěr studia: státní závěrečná zkouška (obhajoba závěrečné práce, zkouška z praktického jazyka a didaktiky výuky německého jazyka na primárním stupni). Ukončení studia: absolventi obdrží osvědčení o rozšíření specializace jako doplněk k vysokoškolskému diplomu. Školné: Kč (splatné ve dvou splátkách). Organizace výuky: výuka bude probíhat v pátek (popř. v sobotu). Garant studia: PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. 3.8 Specializační jazykové vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ - jazyk anglický Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ. Obsah studia: jazyková a didaktická příprava pro výuku anglického jazyka v primární škole. Pozornost bude věnována zejména zvyšování komunikativní kompetence v anglickém jazyce a v didaktice jazykového vyučování - učební plán je ověřován. Závěr studia: státní závěrečná zkouška (obhajoba závěrečné práce, zkouška z praktického jazyka a didaktiky výuky anglického jazyka na primárním stupni). Ukončení studia: absolventi obdrží osvědčení o rozšíření specializace jako doplněk k vysokoškolskému diplomu. Školné: Kč (splatné ve dvou splátkách). Organizace výuky: výuka bude probíhat v pátek (popř. v sobotu). Garant studia: Mgr. Marta Šigutová, M.A.

11 3.9 Lektor vzdělávání a učení dospělých (Účinné metody vyučování a učení pro celoživotní vzdělávání a vzdělávání v celé šíři života) Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru. Rozsah studia: 2 semestry. Obsah studia: do studia jsou zařazeny předměty školní didaktika a didaktika andragogická. Studium vytváří předpoklady pro praktickou aplikaci přístupu obsaženého v Memorandu o celoživotním učení Evropské komise z listopadu 2000 akcentující kontinuitu učení v průběhu života a systémově integrující tři základní kategorie účelové učební činnosti - formální učení, neformální učení a informální učení. Psychologie učení by měla vybavit studenty novými poznatky z teorie učení. Předmět efektivní metody vyučování a učení připraví absolventy studia na uplatnění všech aktivních metod i forem výuky a učení. Závěr studia: zkouška z didaktiky a psychologie a zkouška praktická. Ukončení studia: absolventi obdrží osvědčení. Školné: Kč. Organizace výuky: výuka bude probíhat v pátek (popř. v sobotu) - 8krát za semestr. Garant studia: PhDr. Josef Malach, CSc. K přihlášce přiložte kopii o zaplacení administrativního poplatku - blíže viz informace v Učitelských novinách (listopad 2001), které se týkají Pedagogické fakulty OU. Výše tohoto poplatku pro st. r. 2002/2003 byla stanovena na 300 Kč.

Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Reální 5, Ostrava, t. č kl. 385, kl. 428

Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Reální 5, Ostrava, t. č kl. 385, kl. 428 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Reální 5, 701 03 Ostrava, t. č. 597 460 kl. 385, kl. 428 Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vám nabízí studium v rámci celoživotního

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz AKADEMICKÝ ROK 2006-2007 STUDIJNÍ OBORY PREZENČNÍHO STUDIA ( DENNÍ STUDIUM ) bakalářské (3 roky):! Informační technologie ve vzdělávání! Rekreologie!

Více

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 http://dokumenty.osu.cz/pdf/czv/programy-kurzy-pdf-czv.pdf

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků Čj. MSMT-21271/2017-5 Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků metodický materiál k procesu posuzování

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 412/2006

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 POZNÁVÁNÍ JE DOBRODRUŽSTVÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ CO NABÍZÍME? Bakalářské, magisterské, navazující magisterské

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2012-2013

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2012-2013 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2012-2013 Ostrava 2011 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2016

CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2016 NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2016 PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je vzdělávací institucí akreditovanou

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Ing. Jiří Potáček, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 29. května 2009 VYSOKÁ ŠKOLA - UNIVERZITA PEDAGOGOVÉ S T U D E N T I VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA 317/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze d 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Změna: 412/2006 Sb. Změna: 329/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA 317/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze d 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017

Vyhláška děkana č. 19VD/2015 o přijímání ke studiu v akademickém roce 2016/2017 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 7. října 2015 ZCU 029200/2015/DFPE/For Vyhláška děkana č. 19VD/2015

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Chyba!Chyba! Záložka není definována. ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Romská střední škola sociální, s.r.o. Macharova, 280 00 Kolín Identifikátor školy: 610 450

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 200/2010 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí bakalářského kombinovaného studia je program specialiačního

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018

Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání ke studiu v akademickém roce 2017/2018 Děkan Fakulty pedagogické Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 e-mail: randam@kmt.zcu.cz V Plzni 19. října 2016 ZCU 028363/2016/DFPE/For Vyhláška děkana č. 24VD/2016 o podmínkách přijímání

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Program: B 7507 Specializace v pedagogice

Program: B 7507 Specializace v pedagogice Informace o studijních oborech garantovaných ÚPSS Pracovníci ústavu zajišťují výuku veškerých teoretických pedagogických disciplín v přípravě učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium dramatické výchovy - 0............................. 2 1.2 Prohloubené studium německého jazyka - 0.............................. 3 1.3 Prohloubené

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE)

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE) MASARYKŮVÚSTAVVYŠŠÍCHSTUDIÍČVUTVPRAZE Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT vpraze vyhlašuje mimořádné kolopřijímacíhořízeníprobakalářskýstudijníprogramspecializacevpedagogice, studijní obor

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

V případě chybného zadání specifického symbolu nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška převedena do přijímacího řízení.

V případě chybného zadání specifického symbolu nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška převedena do přijímacího řízení. Přihlášku ke kombinovanému studiu oboru Školský managemet le podat elektronickou formou pomocí tv. e-přihlášky (odesílání e-přihlášek je aktivní od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012), veřejněné na internetové

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika

Více