NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Tanks 502. Dávkovací zásobník. Montážní a provozní návod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Tanks 502. Dávkovací zásobník. Montážní a provozní návod"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Tanks 502 Dávkovací zásobník Montážní a provozní návod

2 2

3 OBSAH Strana 1. Všeobecné pokyny Servisní dokumentace 3 2. Údaje k instalaci 4 3. Instalační schéma 4 4. Účel použití Záruka 5 5. Bezpečnost Označení bezpečnostních pokynů v této příručce Kvalifikace a školení personálu Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních pokynů Práce s vědomím bezpečnosti Bezpečnostní pokyny ke kontrolním a montážním pracím Přestavba vlastními silami a povolené náhradní díly Nesprávná obsluha 5 6. Popis výrobku a příslušenství Všeobecný popis Technické údaje Hmotnost Provedení zásobníku Čísla výrobků Smontovaná dávkovací stanice se zásobníkem Montáž dávkovacího čerpadla a míchadla Rozměrové výkresy Přeprava a skladování Vybalení Skladování Instalace Všeobecné pokyny Kontrola těsnosti Uvedení do provozu a obsluha Údržba Příslušenství Záchytné vany Vyrovnávací deska Ruční míchadlo z PVC Elektrická míchadla Boční odběrné zařízení Vyprazdňovací ventil R 3/4" Větrací a odvětrávací ventil pro dávkovací zásobník Plnicí sestava Trychtýřovité rozpouštěcí zařízení: Likvidace 14 Varování Tento návod k montáži a provozu je rovněž k dispozici na webové stránce Před instalací si pročtěte tento návod k montáži a provozu. Instalace a provoz musí probíhat v souladu s místními předpisy a technologickými pravidly. 1. Všeobecné pokyny Tento návod k montáži a provozu obsahuje veškeré informace nezbytné k uvedení do provozu a provozu níže uvedeného dávkovacího zásobníku 502. Budete-li vyžadovat další informace nebo v případě problémů, které nejsou podrobně popsány v této příručce, se prosím obra te na nejbližší pobočku spol. Grundfos Alldos. 1.1 Servisní dokumentace S případnými dalšími dotazy se prosím obracejte na nejbližší pobočku spol. Grundfos Alldos. 3

4 2. Údaje k instalaci Pokyn Po uvedení do provozu prosím zadejte následující data. Zadání dat Vám a Vašemu servisnímu partnerovi spol. Grundfos Alldos pomůže k pozdějšímu provádění nastavení instalace. Provozovatel: Grundfos Alldos zákaznické číslo: číslo zakázky: číslo objednávky: sériové číslo: datum uvedení do provozu: místo instalace: použito k: 3. Instalační schéma 4

5 4. Účel použití Dávkovací zásobníky spol. Grundfos Alldos, série 502, jsou zásobní nádrže na dávkovací média k dávkování chemikálií dle popisu v tomto návodu. Pozor 4.1 Záruka Záruka bude převzata na základě našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek v případě splnění následujících podmínek: Dávkovací zásobník se používal výhradně v souladu s příslušnými pokyny. 5. Bezpečnost Tento návod obsahuje všeobecné pokyny, které je nezbytné dodržovat při instalaci a obsluze dávkovacího zásobníku. Technici a další odborný personál / obsluha s příslušnou kvalifikací si tedy tento návod musí důkladně pročíst před instalací a uvedením do provozu. Návod musí být poté vždy k dispozici na místě instalace. Je nezbytné dodržovat nejen všeobecné bezpečnostní pokyny uvedené v této kapitole Bezpečnost, ale i všechny další konkrétní bezpečnostní pokyny uvedené v dalších kapitolách. 5.1 Označení bezpečnostních pokynů v této příručce V případě nedodržení bezpečnostních pokynů či jiných ustanovení uvedených v tomto návodu může dojít k újmě na zdraví a poškození dávkovacího zásobníku. K označení bezpečnostních pokynů a dalších pokynů jsou použity následující symboly: Pozor Pokyn Jiné použití je zakázáno a je nepřípustné. Společnost Grundfos Alldos neručí za škody vzniklé nesprávným používáním. Varování V případě nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může dojít k újmě na zdraví! Důsledkem nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může být chybná funkce zařízení a k věcné škody! Pokyny a návody k ulehčení práce a zajištění bezpečné obsluhy Informace uvedené na dávkovacím zásobníku musí být vždy udržovány v dobře čitelném stavu. 5.2 Kvalifikace a školení personálu Personál zodpovědný za obsluhu, kontroly a montáž musí mít pro tyto úkoly řádnou kvalifikaci. Oblasti zodpovědnosti, úrovně kompetencí a dozor personálu musí být přesně definovány ze strany osoby zodpovědné za provoz. Jestliže personál postrádá nezbytné znalosti, je nutné jej zaškolit a dát mu příslušnou instruktáž. Osoba zodpovědná za provoz je povinna zajistit, aby obsah tohoto návodu byl srozumitelný pro personál. 5.3 Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních pokynů Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít nebezpečné následky pro personál, životní prostředí a čerpadla. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést ke ztrátě veškerých nároků na náhradu škody. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k tomuto ohrožení: selhání důležitých funkcí zařízení újma na zdraví v důsledku elektrických, mechanických a chemických vlivů škody na životním prostředí v důsledku úniku zdraví škodlivých látek 5.4 Práce s vědomím bezpečnosti Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu je třeba dodržovat stejně jako zákonné předpisy k ochraně zdraví a k bezpečnosti na pracovišti, včetně pokynů k obsluze a bezpečnosti osoby zodpovědné za provoz. 5.5 Bezpečnostní pokyny ke kontrolním a montážním pracím Osoba zodpovědná za provoz musí zajistit, aby všechny instalační a kontrolní práce prováděl odborný personál, který byl zaškolen pročtením těchto návodů. Všechna bezpečnostní a ochranná zařízení je třeba opět uvést do provozu ihned po ukončení prací. Varování Opravy smí provádět pouze pověřený a kvalifikovaný personál! Varování Při dávkování nebezpečných látek dodržujte bezpodmínečně příslušné bezpečností datové listy! V případě potřeby mějte ochranný oděv (rukavice a ochranné brýle)! 5.6 Přestavba vlastními silami a povolené náhradní díly Úpravy nebo změny na dávkovacím zásobníku jsou povoleny pouze se souhlasem výrobce. K použití jsou bezpečné originální náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem. V případě použití neoriginálních náhradních dílů zanikají záruční nároky. 5.7 Nesprávná obsluha Bezpečná obsluha dodaného dávkovacího zásobníku je zaručena pouze v případě používání tohoto zásobníku v souladu s kapitolou 6.2 Technické údaje. V žádném případě nesmí dojít k překročení uvedených mezních hodnot. 6. Popis výrobku a příslušenství 6.1 Všeobecný popis Dávkovací zásobník 502 lze používat jako zásobní nádrž na dávkovací média. Je kompaktní, odolný proti chemikáliím, jednoduchý a tím pádem i cenově výhodný. Na základě daného typu lze osadit dávkovací zásobník jedním dávkovacím čerpadlem, sací tryskou a mísidlem na dávkovací stanici. Dávkovací zásobník má tyto vlastnosti: válcovitý zásobník se šroubovacím víkem optimální tvarování k zajištění stability a funkčnosti 7 velikostí s objemem 40 až 1000 litrů polyetylén (PE) stabilizovaný proti degradaci UV zářením, vhodný pro potraviny provedení beze švů vyrobené rotačním tavením vyrytá litrová stupnice zatavená závitová objímka 3/4" k vyprazdňování, nikoliv navrtaná šroubovací víko s nálitkem k uchycení zástrčkového zámku běžně dostupného v obchodě montážní plocha pro dávkovací čerpadla a elektrické míchadlo, popř. ruční míchadlo, nazvednutá od plnicího otvoru dávkovací zásobníky velikosti 75 l, 100 l a 200 l disponují zatavenými závitovými pouzdry k montáži dávkovacích čerpadel typy DDI 209, DDI 222, DMI 208 a DMX 221 elektrického míchadla 509 5

6 6.2 Technické údaje Pozor Odolnost částí zařízení při styku s médiem závisí na samotném médiu, jeho teplotě a na provozním tlaku. Zajistěte, aby části zařízení ve styku s médiem byly za provozních podmínek odolné proti dávkovacímu médiu! Povolená teplota okolního prostředí: -40 C až +60 C Povolená teplota média: -20 C až +45 C Dávkovací médium musí být v tekuté fázi. Materiál Zásobník: středotlaký polyetylén (PE) stabilizovaný proti degradaci UV zářením Těsnění ve šroubovacím víku: EPDM Zátka: PE Těsnění u zátky: EPDM Hmotnost Zásobník Hmotnost [kg] 6.3 Provedení zásobníku Velikost 40 l 75 l 100 l 200 l 300 l 500 l 1000 l Barva přírodní bílá (poloprůhledná) se zeleným víkem nebo modrým víkem černá (pro látky citlivé na světlo) s černým víkem Příčník míchadla Zásobníky velikosti 500 l a 1000 l lze volitelně vybavit příčníkem míchadla (výztuž k uchycení míchadla). Dávkovací zásobník 40 l 3.4 Dávkovací zásobník 75 l 6 Dávkovací zásobník 100 l 7.5 Dávkovací zásobník 200 l 12 Dávkovací zásobník 300 l 13 Dávkovací zásobník 500 l l s příčníkem míchadla 28 Dávkovací zásobník 1000 l l s příčníkem míchadla 48 6

7 6.4 Čísla výrobků Číslo výrobku Objem Barva [l] Zásobník Víko Výbava ( ) 40 průhledné zelené ( ) 40 průhledné modré ( ) 40 černé černé ( ) 75 průhledné zelené ( ) 75 průhledné modré ( ) 75 černé černé ( ) 100 průhledné zelené ( ) 100 průhledné modré ( ) 100 černé černé ( ) 200 průhledné zelené ( ) 200 průhledné modré ( ) 200 černé černé ( ) 300 průhledné zelené ( ) 300 průhledné modré ( ) 300 černé černé ( ) 500 průhledné zelené ( ) 500 průhledné modré ( ) 500 černé černé ( ) 500 průhledné zelené s příčníkem míchadla ( ) 500 průhledné modré s příčníkem míchadla ( ) 500 černé černé s příčníkem míchadla ( ) 1000 průhledné zelené ( ) 1000 průhledné modré ( ) 1000 černé černé ( ) 1000 průhledné zelené s příčníkem míchadla ( ) 1000 průhledné modré s příčníkem míchadla ( ) 1000 černé černé s příčníkem míchadla 7

8 6.5 Smontovaná dávkovací stanice se zásobníkem TM Obr. 1 Smontovaná dávkovací stanice se zásobníkem (příklad) Pol. Popis 1 Zásobník 2 Záchytná vana 3 Míchadlo 4 Sledování hladiny 5 Sací potrubí 6 Vstřikovací armatura (není zobrazena) 7 Tlakové potrubí 8 Vyprazdňovací ventil 9 Plnicí sestava 10 Multifunkční ventil 11 Dávkovací čerpadlo 8

9 6.6 Montáž dávkovacího čerpadla a míchadla Dávkovací zásobníky jsou připraveny k montáži dávkovacích čerpadel a míchadel spol. Grundfos Alldos dle následujícího zobrazení: Zásobník Standardní míchadlo DMS DME 2-12 DME DME 60- DME DDI 209 DDI 222 DMI 208 DMX 221 DMX 226 DMH DMH 254 Dávkovací zásobník 40 l 3) 3) 3) 3) Dávkovací zásobník 75 l 4) 4) 3) 3) 3) 5) 5) 5) 5) 3) Dávkovací zásobník 100 l 1) 4) 4) 3) 3) 3) 5) 5) 5) 5) 3) Dávkovací zásobník 200 l 1) 4) 4) 3) 3) 3) 5) 5) 5) 5) 3) Dávkovací zásobník 300 l 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) Dávkovací zásobník 500 l 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 500 l s příčníkem míchadla 2) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) Dávkovací zásobník 1000 l 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 1000 l s příčníkem míchadla 2) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 1)zatavené závitové pouzdro k uchycení míchadla (otvor vpusti je nutné vyvrtat) 2)s příčníkem míchadla k uchycení míchadla (otvor vpusti je nutné vyvrtat) 3)je třeba vyvrtat nové otvory 4)nutnost použití vyrovnávací desky 5)zatavená závitová pouzdra k uchycení čerpadla 9

10 6.7 Rozměrové výkresy Ø185 Ø185 Ø Ø E Ø E Ø600 Obr Ø210 L 230 Dávkovací zásobník 40 l Ø185 Ø175 M6 (4x90 ) TM Ø97 Ø115 B (M8) Z 90 Obr Ø162 Dávkovací zásobník 200 l H E Ø460 Ø97 Ø115 B (M8) Z B (M6) L B (M6) Z TM Ø162 (85) Z L TM Obr. 2 Dávkovací zásobník 75 l / 100 l 10

11 50 Ø185 Ø Ø185 Ø E 45 Ø790 E 45 Ø670 Ø8 98 Ø Ø130 Ø Ø9 Ø Ø DMX Ø112 Ø Ø70 Ø DMH Ø L Z DMH 251 TM Ø L Ø DMX 221 TM Obr. 4 Dávkovací zásobník 300 l Obr. 5 Dávkovací zásobník 500 l Ø185 Pol. Popis B závitové pouzdro, 20 mm E vyprazdňování R 3/4" L litrová stupnice Z vycentrování Ø175 1 Zásobník D d H 1 H 2 Dávkovací zásobník 40 l Dávkovací zásobník 75 l Dávkovací zásobník 100 l Dávkovací zásobník 200 l Dávkovací zásobník 300 l Dávkovací zásobník 500 l Dávkovací zásobník 1000 l Ø E rozměry v mm L TM Obr. 6 Dávkovací zásobník 1000 l 11

12 7. Přeprava a skladování Pozor 7.1 Vybalení Ponechejte si balení k pozdějšímu skladování nebo zaslání zpět nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Po vybalení dávkovacího zásobníku proveďte co nejdříve jeho montáž. 7.2 Skladování Uchovávejte dávkovací zásobník na suchém a chladném místě. 8. Instalace Zabraňte házení dávkovacím zásobníkem nebo jeho pádu. Nepoužívejte ochranné balení jako přepravní balení Vyrovnávací deska Číslo výrobku: ( ) Vyrovnávací deska PP s příslušejícími kotevními šrouby pro čerpadla DME na dávkovacím zásobníku 75 l, 100 l a 200 l 11.3 Ruční míchadlo z PVC Číslo výrobku: ( ) Ruční míchadlo s maximální délkou 1000 mm k míchání chemikálií v dávkovacím zásobníku. Ruční míchadlo je vhodné pro dávkovací zásobníky 40 l l spol. Grundfos Alldos. Délka ručního míchadla se u předpřipravených dávkovacích stanic přizpůsobuje velikosti zásobníku před jejich expedicí. V případě samostatné objednávky je třeba délku ručního míchadla přizpůsobit zásobníku již z výroby a nalepit knoflík k uchycení. 8.1 Všeobecné pokyny Varování Montáž dávkovacího zásobníku smí provádět pouze odborný personál. 8.2 Kontrola těsnosti 1. Před naplněním dávkovacího zásobníku zkontrolujte, zda: je připojeno sací potrubí a volitelná vyprazdňovací armatura je zcela uzavřena. 2. Poté naplňte dávkovací zásobník např. vodou a prověřte případné netěsnosti. 9. Uvedení do provozu a obsluha Pozor Dávkovací zásobník se neobsluhuje. Slouží v zařízení jako zásobní nádrž k dávkování média. Při uvádění do provozu musí být všechny součástky zařízení připraveny k provozu. Návod k montáži a provozu dodržujte také pro používané součástky. 10. Údržba Pokyn Dávkovací zásobník je bezúdržbový. TM Příslušenství Obr. 7 Ruční míchadlo 11.1 Záchytné vany Číslo výrobku ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) pro dávkovací zásobníky Materiál Barva Průměr mm] Výška [mm] 40 l PE průhledné l a 100 l PE černá l a 300 l PE černá l PE průhledná l PE průhledná Elektrická míchadla Míchadla 509 zajiš ují trvalé míchání dávkovacího média v dávkovacím zásobníku. Míchadla s 0 otáčkami za minutu jsou vhodná pro dávkovací média s nízkou viskozitou. Míchadla spol. Grundfos Alldos jsou k dostání v těchto provedeních: 7 velikostí pro dávkovací zásobníky spol. Grundfos Alldos s objemem 75 l až 1000 l. Umělohmotné provedení: Hřídel potažená PP, směšovací turbína z PP. Kruhová turbína nasává směs osově a roznáší ji paprskově. u odplyňovaných médií s těsnicí přírubou na přírubě motoru Nerezové provedení pro agresivní média: Hřídel a směšovací vrtule z nerezi Na základě velikosti míchadla třífázový proud nebo volitelně jednofázový motor. Další podrobnosti naleznete v návodu k elektrickým míchadlům. 12

13 11.5 Boční odběrné zařízení Boční odběrné zařízení PVC / FKM lze používat pouze u dávkovacích zásobníků bez záchytné vany. Přípojky pro odvodní vedení prosím objednávejte samostatně. Délka přetlakové trubice s tekutinou se v daném případě přizpůsobuje dávkovacímu zásobníku. Nasazení odběrného zařízení do závitu hrdla dávkovacího zásobníku: odšroubujte zátku vyvrtejte otvor pro závit našroubujte odběrné zařízení a utěsněte teflonovou páskou. Upevněte přetlakovou trubici s tekutinou na stěnu zásobníku pomocí přiloženého montážního materiálu: zařízněte závit M6 do stěny zásobníku Našroubujte šroub zevnitř přes stěnu zásobníku, kontramatici a poté do kotevního kroužku. zajistěte zvenku kontramaticí Uzavřete přetlakovou trubici s tekutinou přiloženou zátkou. Číslo výrobku ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Popis Boční odběrné zařízení DN 4 / DN 8 s uzávěrem a filtrem k osazení do závitu hrdla dávkovacího zásobníku Boční odběrné zařízení DN 4 / DN 8 s uzávěrem, filtrem a přetlakovou trubicí s tekutinou vývod vpravo spojeno šroubem a maticí k propojení s dávkovacím zásobníkem Boční odběrné zařízení DN 4 / DN 8 s uzávěrem, filtrem a přetlakovou trubicí s tekutinou vývod vlevo spojeno šroubem a maticí k propojení s dávkovacím zásobníkem Boční odběrné zařízení DN 20 s kulovým uzávěrem spojeno šroubem a maticí k propojení s dávkovacím zásobníkem Boční odběrné zařízení DN 20 s kulovým uzávěrem a přetlakovou trubicí s tekutinou spojeno šroubem a maticí k propojení s dávkovacím zásobníkem Obr. 8 Boční odběrné zařízení DN 4 / DN TM TM Obr. 9 Boční odběrné zařízení DN 20 Všechny rozměry jsou přibližné a jsou uvedeny v mm Vyprazdňovací ventil R 3/4" Číslo výrobku: ( ) Vyprazdňovací ventil PVC / EPDM k osazení do závitu hrdla dávkovacího zásobníku odšroubujte zátku vyvrtejte otvor pro závit našroubujte odběrné zařízení a utěsněte teflonovou páskou 13

14 11.8 Plnicí sestava TM Číslo výrobku: ( ) Plnicí sestava PVC / EPDM k plnění tekutých médií do dávkovacího zásobníku Spojením šroubem a maticí G 1" k propojení s dávkovacím zásobníkem (vývrt musí být proveden z výroby) Přípojná trubice s lepicím připojením DN 15 DN 15 Obr. 10 Vyprazdňovací ventil 11.7 Větrací a odvětrávací ventil pro dávkovací zásobník při osazování větracího / odvětrávacího ventilu do dávkovacího zásobníku dodržujte směr šipky na ventilu. Směr osazení: pro odvětrávací ventil: šipka ukazuje nahoru (a) pro větrací ventil a zpětný chod: šipka ukazuje dolů (b) Vyvrtejte otvor 24 na horní straně dávkovacího zásobníku. Nasaďte ventil s podloženým těsnicím kroužkem a našroubujte pevně čepičkovou maticí z protilehlé strany. G1 TM Obr. 12 Plnicí sestava Ø24 (a) (b) TM Trychtýřovité rozpouštěcí zařízení: Číslo výrobku: ( ) Trychtýřové rozpouštěcí zařízení PVC / EPDM k naplavování práškových médií do dávkovacího zásobníku velikosti 300 l, 500 l, 1000 l spojeno šroubem a maticí DN 40 k propojení s dávkovacím zásobníkem Spojení šroubem a maticí s lepeným hrdlem DN 20 k napojení na PVC trubici 25 x 1,9 vody na oplach Ø 270 Ø 140 Obr. 11 Větrací / odvětrávací ventil Pol. Popis 1 Ventil 2 Čepičková matice 3 Těsnicí kroužek 4 Dávkovací zásobník (a) Odvětrávací ventil (b) Větrací ventil / zpětný chod Číslo výrobku Materiál ( ) PVC / viton ( ) PVC / EPDM ( ) PP / viton ( ) PP / EPDM 283 Obr. 13 Trychtýřovité rozpouštěcí zařízení: 12. Likvidace Ø Tento výrobek, včetně jeho částí, se likviduje způsobem nezávadným pro životní prostředí: 1. K tomuto účelu lze využívat místních soukromých likvidačních podniků. 2. Jestliže takový podnik není k dispozici nebo odmítne přijmout zařízení k likvidaci, lze výrobek dodat na nejbližší pobočku nebo servisní stanoviště spol. Grundfos Alldos. TM Technické změny vyhrazeny. 14

15 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 34A Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Oceania Pty. Ltd. Unit 3 / 74 Murdoch Circuit Acacia Ridge QLD 4100 Phone: +61 (0) Telefax: +61 (0) Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Тел.: +(37517) Факс: (37517) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil Mark GRUNDFOS Ltda. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, 1421 Sofia Lozenetz District Arsenalski blvd. Phone: , Telefax: Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 22 Floor, Xin Hua Lian Building Huai Hai Rd, (M) Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS S.A.R.L. 7, rue Gutenberg F La Wantzenau Tél.: Télécopie: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Eichler GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 33 D Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park 40 Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS BV Leerlooiersstraat 6 NL-8601 WK Sneek Tel.: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Pty) LTD 98 Matroosberg Road, Waterkloof Park P.O. Box 36505, Menlo Park ZA Pretoria Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: +46(0) Telefax: +46(0) Switzerland Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Ltd. 39 Gravelly Industrial Park, Tyburn Road Birmingham B24 8TG Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Addresses revised

16 Naším krédem je odpovědnost Toto krédo naplňuje myšlením dopředu Naším hnacím motorem jsou inovace V CZ

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502 Dávkovací stanice se zásobníkem Montážní a provozní návod Prohlášení o shodì My, spoleènost Grundfos Alldos, prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že výrobky DTS s elektrickým

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 2 NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Agitators 509 Elektrické míchadlo Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My, společnost, prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že výrobky 509, elektrické míchadlo, na které

Více

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS Dosing Monitor Installation and operating instructions 2 Dosing Monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-111. Regulátor vakua. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-111. Regulátor vakua. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-111 Regulátor vakua Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti provozovatele...4

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Multifunkční ventil Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Montážní a provozní návod OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 3 1.1 Symboly použité v tomto dokumentu 3 1.2 Kvalifikace a školení

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L Montážní a provozní návod ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Tanks. Dávkovací nádrže a příslušenství. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Tanks. Dávkovací nádrže a příslušenství. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Tanks Dávkovací nádrže a příslušenství Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Symboly použité v

Více

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC NÁVODY GRUNDFOS SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Obecné informace

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DDI s PROFIBUS-DP Dodatek k instalačním a provozním pokynům OBSAH Strana. Označení důležitosti pokynů. Všeobecně. Technická data. Připojení DDI k PROFIBUS-DP V. PROFIBUS-DP V. Hlavní

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Dosing monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Dosing monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Dosing monitor Installation and operating instructions 2 Dosing monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d installation et d entretien

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti provozovatele...3

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-113 Dávkovací regulátor plynu Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti

Více

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 NÁVODY GRUNDFOS, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Montážní a provozní návod 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSH

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek GRUNDFOS ALPHA2, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (tandem) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky GRUNDFOS ALPHA2 na něž se toto prohlášení vztahuje,

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 NÁVODY GRUNDFOS Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Montážní a provozní návod 50 and 60 Hz Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze Tento montážní a provozní návod popisuje

Více

NÁVODY GRUNDFOS. E-Box 200. Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. E-Box 200. Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS E-Box 200 Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze OBSAH

Více

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná.

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná. SV 1003/1005 D Kompaktní, spolehlivé a mimořádně výkonné to je jen několik vlastností, kterými se vyznačují rotační suché lamelové vývěvy Seco společnosti Busch. Díky jejich bezolejovému provozu je, lze

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALPHA1 L. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALPHA1 L. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALPHA1 L Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze Tyto instalační a provozní předpisy popisují čerpadla Grundfos ALPHA1

Více

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota Přehled zařízení Hydraulické čerpadlo utahovací zařízení čerpadlo Standard Plarad R 0.9 CT 2 E-W-S GEWI 32, 0, 63,5 Hydraulické čerpadlo CT 2E-W-S Hydraulické čerpadlo

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Vaccuperm VGA-111 Podtlakový regulátor Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy Přednosti a vlastnosti možnost dopravy dlouhých kotev minimální potřeba místa při dopravě, skladování a montáži odolnost proti poškození při ohybu kotev Dočasná kotva kotvy

Více

NÁVODY GRUNDFOS SCALA. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS SCALA. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SCALA Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze Tento montážní a provozní návod popisuje čerpadla Grundfos SCALA. Kapitoly

Více

NÁVODY DMX 221 Bezpečnostní pokyny a další důležité informace Installation and operating instructions

NÁVODY DMX 221 Bezpečnostní pokyny a další důležité informace Installation and operating instructions NÁVODY GRUNDFOS DMX 221 Bezpečnostní pokyny a další důležité informace Installation and operating instructions http://net.grundfos.com/qr/i/91834765 Čeština (CZ) Čeština (CZ) Bezpečnostní pokyny Překlad

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG ATEX-approved pumps Installation and operating instructions NK, NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE TENTOKRÁT JSTE SI O TO OPRAVDU ŘEKLI. Naslouchali jsme našim zákazníkům z mnoha průmyslových odvětví. A zde je výsledek... NIŽŠÍ NÁKLADY NA SOUČÁST Rohové

Více

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com XXL BANNERY IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda igepa-czech_objednavky@igepagroup.com www.igepagroup.cz Tel.: 283 970 121 Fax: 283 971 996 Obsah: MasterJet S FrontLit

Více

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 t e c h n i c k é ú d a j e CTS

Více

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx COOL 2 Návod k používání 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 8 4 INSTALACE... 9 4.1 Umístění...9 4.2 Přívod

Více

zde zapište identifikační kód dávkovací stanice

zde zapište identifikační kód dávkovací stanice Provozní předpisy Dávkovací stanice DULCODOS eco, typ zde zapište identifikační kód dávkovací stanice Seznamte se prosím nejprve důkladně s těmito předpisy. Případné garanční nároky lze uplatňovat pouze

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek

NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek NÁVODY GRUNDFOS Ovládací jednotka AR Montážní a provozní návod, dodatek 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Označení důležitosti pokynů Strana 1. Označení

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS CM Montážní a provozní návod Installation and operating instructions http://net.grundfos.com/qr/i/95121197 Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Servomotory Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Označení důležitosti pokynů 2 2. Všeobecné informace

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SP Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky SP, na něž se toto prohlášení

Více

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy Přednosti a vlastnosti Dočasná kotva jednoduchá montáž jednoduché předepnutí, případně odkotvení pomocí závitové tyče možnost trvalé protikorozní ochrany snadná odstranitelnost

Více

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada The Right Tool at the Right Time Tvářecí závitníky metrická řada Vlastnosti & přednosti Materiál Vyrobeno z prvotřídní rychlořezné oceli s kobaltem (HSS-E): vysoká tvrdost a houževnatost zvýšená pevnost

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Montážní a provozní návod Prohlášení o shodì My, spoleènost Grundfos Alldos, prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že výrobky Vaccuperm VGA-146

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Elastomerová ložiska C V 3

Elastomerová ložiska C V 3 Elastomerová N á v r h, O s a z e n í, Ú d r ž b a C V Elastomerová Vrstvené elastomerové ložisko je blok elastomeru, který může být vyztužen jedním nebo několika zavulkanizovanými ocelovými plechy. Toto

Více

PT-600 Směšovač ochranného plynu

PT-600 Směšovač ochranného plynu PT-600 Směšovač ochranného plynu Uživatelská příručka Tato příručka platí pro výrobek ESAB s číslem: 0558003931 0558005318 OBSAH ODDÍL NADPIS STRANA ODSTAVEC ODDÍL 1 BEZPEČNOST... 9 ODDÍL 2 ÚVOD / INSTALACE...11

Více

Radarový převaděč Rosemount s vedenou vlnou

Radarový převaděč Rosemount s vedenou vlnou 00825-0317-4530, rev. AB Radarový převaděč Rosemount s vedenou vlnou Montážní pokyny pro dělenou sondu VAROVÁNÍ Nedodržení bezpečnostních pokynů pro instalaci a servis může způsobit vážné zranění. Instalaci,

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK nové generace kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka

Více

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 Buddy Arc 180 Arc 200 Návod k používání 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE...

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS ALLDOS. Příslušenství pro dávkovací čerpadla

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS ALLDOS. Příslušenství pro dávkovací čerpadla TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS ALLDOS Příslušenství pro dávkovací čerpadla Obsah Schéma dávkovacího systému Schéma dávkovacího systému 4 Montážní sady Montážní sady pro dávkovací čerpadla DME a DMS 5 Montážní

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

CoolMini. Návod k používání

CoolMini. Návod k používání CZ CoolMini Návod k používání 0460 228 001 CZ 120731 Valid for serial no. 705-xxx-xxxx - 42 - 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 6 2.1 Vybavení... 6 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 6 4 INSTALACE... 6 4.1 Umístĕní... 6 4.2

Více

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VICOTEC450 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU PLETIVOVÉ PANELY PRO BYTOVÉ, SKLEPNÍ A PŮDNÍ SKLADOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU Protecting People, Property & Processes www.troax.com Jednou věcí je být předním výrobcem na světě Obsah Jinou věcí

Více

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Aparáty s akumulátorovým pohonem Kombinované aparáty Kombinace utahovací/uzavírací aparát Výhody Strapex aparátů Aparát, vázací páska a servis systémové řešení

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Multilift MSS. Montážní a provozní návod. Other languages.

NÁVODY GRUNDFOS. Multilift MSS. Montážní a provozní návod. Other languages. NÁVODY GRUNDFOS Multilift MSS Montážní a provozní návod Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/98042530 Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze OBSAH

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK race e n e g é v no kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů

Více

NÁVODY GRUNDFOS POMONA. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS POMONA. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS POMONA Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecně 1. Označení důležitosti

Více

Olejové rotační lamelové vývěvy

Olejové rotační lamelové vývěvy Olejové rotační lamelové vývěvy R5 0010 / 0016 C Olejové lamelové vývěvy R5 0010 / 0016 C R5 0010 C Osvědčené olejové rotační lamelové vývěvy řady R5 jsou jednostupňové vývěvy pro široké průmyslové použití.

Více

CS - česky. Návod k instalaci a provozu. Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar)

CS - česky. Návod k instalaci a provozu. Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar) CS - česky Návod k instalaci a provozu Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar) Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro tlakovou sondu PS 95 / PS 109. Před montáží a uvedením přístroje

Více

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA 2 Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení 3 CO JE ČISTÁ PÁRA? Tzv. čistá pára je pára vyrobená z demineralizované napájecí vody v odparce (vyvíječi)

Více

Jednotka čištění vzduchu pro lékařské účely. breathing star BSP-MT multitronic

Jednotka čištění vzduchu pro lékařské účely. breathing star BSP-MT multitronic Jednotka čištění vzduchu pro lékařské účely breathing star BSP-MT multitronic Adsorpční sušič breathing star BSP-MT multitronic Dokonale čistý vzduch pro lékařské účely Na stlačený vzduch, jenž má být

Více

L I G H T E Q U I P M E N T. Jednosměrné vibrační desky BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost

L I G H T E Q U I P M E N T. Jednosměrné vibrační desky BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost L I G H T E Q U I P M E N T Jednosměrné vibrační desky BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost Řada výkonných vibračních desek BOMAG BP je určena k hutnění zemin, zrnitých

Více

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st Návod k použití pro stříkací zařízení MD- 10 skládající se ze stříkací pistole METACAP, typ D/A, 10litrové tlakové nádoby model King Lion, typ 17P0101-04, a dvojité hadice dle výběru (Stav / vydání září

Více

Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu

Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu Vylepšete Vaší dílnu Výfukové a svařovací kouře, prach z broušení a leštění, rozlitý olej a neuklizené hadice to jsou některé z rizik v autodílnách,

Více

Z&Z spol. s r.o.,dopravákù 3, Praha 8,tel+fax:233381042,e-mail:zaz@volny.cz,www.zaz-tepelnatechnika.cz. Airfi x

Z&Z spol. s r.o.,dopravákù 3, Praha 8,tel+fax:233381042,e-mail:zaz@volny.cz,www.zaz-tepelnatechnika.cz. Airfi x E X PA N Z N Í N Á O B Y A I R F I X Your reliable partner 4 Airfi x Membránoé tlakoé expanzní nádoby Pro zařízení na pitnou odu a zyšoání tlaku AIRFIX A AIRFIX AIRFIX -E AIRFIX P VVYÁNÍ CZ 2009 Společnost

Více

Prát a dávkovat zvládne každý. Ale jen Miele to umí dokonale.

Prát a dávkovat zvládne každý. Ale jen Miele to umí dokonale. Prát a dávkovat zvládne každý. Ale jen Miele to umí dokonale. Pračky Miele W1 s dávkováním TwinDos, jedinečným systémem s dvousložkovým pracím prostředkem. * Ke každé pračce Miele W1 s dávkováním TwinDos

Více

Owner's Manual Babysitter Balance

Owner's Manual Babysitter Balance Owner's Manual BabyBjörn Babysitter Balance EL SL HR HU SK CS PL RU LT LV ET FI DE FR DA NO SV IT PT ES NL EN www.babybjorn.com 1 ZH TR ČESKY BabyBjörn Lehátko Balance Gratulujeme Vám k tomu, že jste si

Více

E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y

E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y S y s t é m y p r o u ž i t k o v á v o z i d l a P r o d u k t o v é i n f o r m a c e E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y Vlastnosti: Řazení bez spojkového pedálu Samočinné nastavení

Více

Bezpečnostní značka, odpovídající normě ČSN ISO 3864.

Bezpečnostní značka, odpovídající normě ČSN ISO 3864. verze 2 / prosinec 2012 Popis Zahradní solární sprcha je konstruována jako jednodílné těleso ve tvaru sloupku, kterého PVC plášť slouží jako zásobník teplé vody a zároveň funguje jako sluneční kolektor.

Více

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h GRUNDFOS alldos INFORMACE O VÝROBKU Příprava chlórdioxidu ze zředěných pracovních roztoků Rozměry Rozměry Standardní systém Systém s čelní instalací 164-xxxDFI A B C2 C1 C A B M H G M D E F E F C C1 K

Více

STOKKE XPLORY. Summer Kit. User Guide. V STOKKE XPLORY Userguide Summer Kit Stokke Growing together.

STOKKE XPLORY. Summer Kit. User Guide. V STOKKE XPLORY Userguide Summer Kit Stokke Growing together. STOKKE XPLORY Summer Kit User Guide V1 181200 STOKKE XPLORY Userguide Summer Kit Stokke Growing together. List of contents: STOKKE XPLORY Summer Hood Summer Back Cover Summer Sail Parasol Summer Seat inlay

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

K Exacta Series. Plunlunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem. Plunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem

K Exacta Series. Plunlunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem. Plunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem K Exacta Series Plunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem Plunlunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem Standards inovace > technologie > budoucnost Výrobní řada čerpadel

Více

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich medián impakt faktorů. Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o.

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich medián impakt faktorů. Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o. Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich medián impakt faktorů Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o. Počet titulů v kategoriích Obr. 1 Počet kategorií s počtem titulů 5-260 100 90 80 70 kategorie

Více

IGF Financování. Jaromír Šorf Dalešice,

IGF Financování. Jaromír Šorf Dalešice, IGF Financování Jaromír Šorf Dalešice, 8.11.2011 Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia» Ecuador» Mexico» Paraguay» Peru» Uruguay» USA» Venezuela NE Europe» Austria Bulgaria» Croatia

Více

On-line datový list FWE200 PRACHOMĚRY NA PRINCIPU ROZPTÝLENÉHO SVĚTLA

On-line datový list FWE200 PRACHOMĚRY NA PRINCIPU ROZPTÝLENÉHO SVĚTLA On-line datový list A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Pioneering for You. Wilo-Zeox FIRST. Návod k montáži a obsluze. 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo

Pioneering for You. Wilo-Zeox FIRST. Návod k montáži a obsluze. 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo Pioneering for You Wilo-Zeox FIRST cs Návod k montáži a obsluze 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo Obr. 1: Obr. 2: Zeox FIRST H Zeox FIRST V Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Obr. 6: 1 Obecně...2 2 Bezpečnost...2 2.1

Více

membránové dávkovací čerpadlo MEMDOS GMR

membránové dávkovací čerpadlo MEMDOS GMR Všeobecně Dávkovací čerpadla s dvojitou membránou série MEMDOS GMR se dodávají jako jednostupňová a dvoustupňová. Slouží k dávkování velkých množství při poměrně nepatrném protitlaku. Nejčastěji se používají

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE MĚŘENÍ TEPLOTY. CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N CELONEREZOVÝ BIMETALOVÝ TEPLOMĚR S PONORNÝM DŘÍKEM, DO JÍMKY TYPE T400C-x-xxx-N 1. ÚVOD 1.1 O NÁVODU K OBSLUZE Tento návod k obsluze obsahuje základní a zásadní doporučení, která je třeba dodržovat při

Více

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY On-line datový list SHC500 SHC500 Gravimat SHC500 SHC500 Gravimat A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 13284-1 certified Objednací informace Typ Výrobek č. SHC500 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů

Více

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! TGM 40230 PORTA. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Bruska na elektrody

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! TGM 40230 PORTA. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Bruska na elektrody Návody k obsluze Bruska na elektrody CZ TGM 40230 PORTA Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *Details for ewm-warranty www.ewm-group.com Všeobecné pokyny

Více

On-line datový list MCS300P HW PROCESNÍ ŘEŠENÍ

On-line datový list MCS300P HW PROCESNÍ ŘEŠENÍ On-line datový list MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. MCS300P HW Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

The Right Tool at the Right Time. Záhlubníky. G570 pro těžkoobrobitelné materiály G600 pro extra dlouhý dosah YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913

The Right Tool at the Right Time. Záhlubníky. G570 pro těžkoobrobitelné materiály G600 pro extra dlouhý dosah YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 The Right Tool at the Right Time Záhlubníky pro těžkoobrobitelné materiály pro extra dlouhý dosah YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 Vlastnosti a výhody Materiál Vyrobeno z kvalitní kobaltové rychlořezné

Více

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů Svatopluk Halada, AIP ČR Josef Martinec, MŠMT Praha, 18. 3. 2014 EUREKA > 2 EUREKA obecně nabízí Kontakt s Národními

Více

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Wilo-IF-Module Stratos

Wilo-IF-Module Stratos Pioneering for You Wilo-IF-Module Stratos cs Návod k montáži a obsluze 2 105 386-Ed.02 / 2013-11-Wilo obr. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm obr. 2: 3

Více

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

PIT. Indukční průtokoměr. pro vodivé kapaliny

PIT. Indukční průtokoměr. pro vodivé kapaliny Indukční průtokoměr pro vodivé kapaliny měření kontrola analýza PIT Měřicí rozsah do 10 m/s Přesnost: ±1,5% z měřené hodnoty ±0,5% z rozsahu pmax: PN40; tmax: -40 +150 C Připojení: přírubové DN40...80,

Více

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Vygenerováním profilu poskytnete osobní údaje. Směrnice na ochranu osobních údajů 1. Jaký typ údajů bude zpracován a kdo bude mít k mým údajům přístup? 1.1 Údaje odeslané pomocí náborové platformy (souhrnně

Více

control & instrumentation solutions Redukční a přepouštěcí ventily pro páru a další průmyslové tekutiny

control & instrumentation solutions Redukční a přepouštěcí ventily pro páru a další průmyslové tekutiny control & instrumentation solutions Redukční a přepouštěcí ventily pro páru a další průmyslové tekutiny 1 r e d u k č n í a p ř e p o u š t ě c í v e n t i l y Redukční a přepouštěcí ventily Správně navržený

Více