Statistika Mládež a drogy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistika Mládež a drogy"

Transkript

1 Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1

2 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek na základních a středních školách v Brně; určit s jakými návykovými látkami se žáci a studenti nejčastěji setkávají, v jakém věku u jednotlivých látek dochází k prvnímu kontaktu s látkou, a zda a v jaké míře v užívání návykových látek respondenti pokračují. Tato zjištění by mohla (a měla) pomoci při koncipování preventivních aktivit pro danou cílovou skupinu (např. zaměření na primární, sekundární, terciární prevenci, širší spolupráce s rodinami, příp. školami, atp.) Průzkum byl anonymní a dobrovolný. Uskutečnil se formou dotazníkového šetření, dotazník obsahoval 22 otázek. Dotazníkem byly obeslány všechny základní a střední školy v Brně a také v Jihomoravském kraji. Tento výstup analyzuje data pouze za brněnské školy. Průzkumu se zúčastnilo 14 brněnských škol, z toho 7 základních škol, 3 gymnázia, 4 střední odborné. Celkový počet respondentů byl Dotazníky byly vyplňovány v průběhu února až dubna Vzhledem k výběru škol a respondentů, si průzkum neklade nároky na reprezentativnost a uvedené analýzy jsou platné pouze pro zkoumaný soubor. Data budou archivována po dobu jednoho roku na adrese A Klubů ČR, o.p.s. Školám, které na průzkumu spolupracovaly, jejich žákům, studentům a pedagogům velmi děkujeme. Bez jejich přístupu bychom nemohli výzkum realizovat. 2

3 Obsah 1. Charakteristika souboru respondentů Respondenti dle typu školy, kterou navštěvují Respondenti dle pohlaví Respondenti dle věkových kategorií Vlastní zkušenosti studentů a žáků s návykovou látkou a s hazardním hraním Vlastní zkušenost s návykovou látkou a s hazardním hráčstvím/ zkušenost dle pohlaví Vlastní zkušenost dle věku respondenta Vlastní zkušenost dle typu školy Setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Věk prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami cigarety- věk prvního setkání Alkohol věk prvního setkání Marihuana - věk prvního setkání LSD věk prvního setkání Pervitin věk prvního setkání Extáze věk prvního setkání Lysohlávky věk prvního setkání Těkavé látky věk prvního setkání Návykové léky věk prvního setkání Jiné věk prvního setkání Přístup k návykové látce/hazardní hře při první vlastní zkušenosti Pravidelné užívání návykových látek a hraní hazardních her Hazardní hry - pravidelné užívání a druh hazardní hry Cigarety - pravidelné užívání a množství vykouřených cigaret Pivo - pravidelné užívání a množství Víno - pravidelné užívání a množství Tvrdý alkohol - pravidelné užívání a množství Marihuana - pravidelné užívání a množství Ostatní návykové látky - pravidelné užívání Místo setkání s drogou Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky Typ vyhledávané odborné pomoci Z čeho mám největší strach Ne/dostatek informací o následcích zneužívání

4 1. Charakteristika souboru respondentů 1.1. Respondenti dle typu školy, kterou navštěvují Soubor respondentů byl tvořen žáky a studenty brněnských základních (52,4), gymnázií (10,5) a středních odborných škol a učilišť (37,1). Oproti loňskému roku přibylo respondentů středních odborných škol a učilišť na úkor základních škol a gymnázií. Typ školy respondentů zastoupení Základní škola 2. Stupeň ,4 Víceleté gymnázium 128 9,7 Čtyřleté gymnázium 11 0,8 Střední odborné učiliště 69 5,3 Střední odborná škola ,8 Konzervatoř 0 0,0 Celkem ,0 Tabulka: Typy škol a zastoupení respondentů Konzervatoř 0 Střední odborná škola 32 Střední odborné učiliště Čtyřleté 5 gymnázium 1 Základní škola 2. Stupeň 52 Víceleté gymnázium 10 Graf: Typy škol a zastoupení respondentů 4

5 1.2. Respondenti dle pohlaví Mezi respondenty tvořili většinu muži (62,3), ženy byly zastoupeny v 37,4 celkového souboru. Zaznamenáváme tedy nárůst mužů oproti ženám o více než 10 Pohlaví respondentů Žena ,4 Muž ,3 Neodpověděli 4 0,3 Celkem ,0 Tabulka: Pohlaví podle respondentů respondentů 492 Žena 1314 Muž Neodpověděli 818 Celkem 4 Graf: Pohlaví podle respondentů 1.3 Respondenti dle věkových kategorií Anketní dotazníky byly vyplňovány žáky a studenty ve věku 11 až 21 let. Nejvíce jsou v souboru zastoupeni respondenti věkové kategorie let (60,2), dále věkové let (34,6). Kategorie let byla zastoupena pouze 0,4,5 respondentů. Věkové kategorie respondentů , , ,5 Neodpověděli 9 0,7 Celkem ,0 Tabulka: Věkové kategorie respondentů 5

6 respondentů Neodpověděli Celkem 9 59 Graf :Věková kategorie podle respondentů 2. Vlastní zkušenosti studentů a žáků s návykovou látkou a s hazardním hraním 2.1 Vlastní zkušenost s návykovou látkou a s hazardním hráčstvím/zkušenost dle pohlaví Vlastní zkušenost s návykovými látkami a hazardním hráčstvím uvádí 64,7 respondentů, což představuje varovný nárůst o téměř 10. Naopak bez této zkušenosti je 35,2. Dle pohlaví vlastní zkušenost uvádí 54,9 dívek a 70,4 chlapců, opět nárůst u dívek o 4 u chlapců varujících 10. Existence zkušenosti Ženy Muži Všichni Ano , , ,7 Ne , , ,2 Neodpověděli 0 0,0 2 0,2 2 0,2 Celkem , , ,0 Tabulka: Vlastní zkušenosti s návykovou látkou podle pohlaví 6

7 Ano Ne Neodpověděli Celkem Ženy Muži Všichni Graf: Vlastní zkušenosti s návykovou látkou v dle pohlaví 2.2. Vlastní zkušenost dle věku respondenta Následující tabulka ukazuje, jak respondenti odpovídali na otázku vlastní zkušenosti s požitím návykové látky či hraním. Ve věkové kategorii je to 51,5, ve věkové kategorii 16-19: 83,7, a ve věkové kategorii let uvádí 93,2 respondentů vlastní zkušenost. Existence zkušenosti dle věku Věkové kategorie Celkem Ano ,5 83,7 93,2 64,6 Ne ,5 16,3 6,8 35,4 Celkem Tabulka: Vlastní zkušenosti s návykovou látkou dle věku 7

8 Ano Ne Neodpověděli Celkem Ženy Muži Všichni Graf: Vlastní zkušenosti s návykovou látkou dle věku 2.3. Vlastní zkušenost dle typu školy Vlastní zkušenost uvádí 48,8 žáků základních škol, 68 studentů víceletých gymnázií, 63,6 studentů čtyřletých gymnázií, 83,8 studentů středních odborných učilišť a 87,1 student středních odborných škol. Typ školy Základní škola 2. Stupeň Víceleté gymnázium Čtyřleté gymnázium Střední odborné učiliště Střední odborná škola Celkem Existence zkušenosti Ano Ne Celkem počet ,8 51,2 počet ,0 32,0 počet ,6 36,4 počet ,8 16,2 počet ,1 12,9 počet ,8 35,2 8

9 Tabulka: Vlastní zkušenosti s návykovou látkou dle typu školy Existence zkušenosti Celkem počet počet počet počet počet počet Základní škola 2. Stupeň Víceleté gymnázium Čtyřleté gymnázium Střední odborné učiliště Střední odborná škola Celkem Graf: Vlastní zkušenosti s návykovou látkou dle typu školy 3. Setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Jak můžeme vidět v následující tabulce, nejvíce respondentů má zkušenosti s alkoholem (62,9), následují cigarety (49,5). Na třetím místě v žebříčku oblíbenosti návykových látek se umístila marihuana, kterou vyzkoušelo 26,7 respondentů. Návyková látka respondentů respondentů Cigarety ,5 Alkohol ,9 Marihuana ,7 LSD 20 1,5 Pervitin 11 0,8 Extáze 30 2,3 Lysohlávky 45 3,4 Těkavé látky 13 1,0 Návykové léky 9 0,7 Jiné 18 1,4 Tabulka: výskytů setkání se s návykovými látkami 9

10 počet respondentů Alkohol Cigarety Marihuana LSD Pervitin Extáze Lysohlávky Těkavé látky Návykové léky Jiné Graf: výskytů setkání se s návykovými látkami 4. Věk prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Kromě pořadí, v jakém se respondenti setkávali s návykovými látkami, měli také uvádět věk, tohoto setkání. Z následující tabulky lze zjistit věkové průměry, mediány a modusy uváděného prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami. Při interpretaci těchto dat bychom měli mít na paměti, že setkání uvedla vždy jen část respondentů z celkového počtu Návyková látka Průměrný věk Medián-střední hodnota Modus-nejčastěji se vyskytuje Cigarety Alkohol Marihuana LSD Pervitin Extáze Lysohlávky Těkavé látky Návykové léky Jiné Celkem

11 Tabulka: Průměrný věk, medián a modus uživatelů návykových látek A Kluby ČR o.p.s. - Mládež a drogy, statistika 2014, město Brno Průměrný věk Medián Modus Graf: Průměrný věk, medián a modus uživatelů návykových látek 4.1 Cigarety věk prvního setkání První osobní setkání s cigaretami kulminuje ve věkovém rozmezí 12 až 14 let, kdy nejčastěji dochází k prvnímu setkání s cigaretami. Cigarety - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně 4 1 0,1 0,2 0, ,3 0,6 0, ,3 0,6 1, ,9 1,8 3, ,1 2,2 5, ,0 4,0 9, ,3 8,6 18, ,3 8,8 26, ,4 18,9 45, ,7 19,5 65, ,9 16, ,5 13,2 94, ,8 3,7 98, ,6 1,2 99, ,2 0,3 99, ,1 0,2 99, ,1 0,2 100,0 11

12 Celkem odpovědělo ,5 Neužívají/ neodpovědělo ,5 Celkem 1314 Tabulka : Věk prvního setkání s cigaretami A Kluby ČR o.p.s. - Mládež a drogy, statistika 2014, město Brno 25,0 Cigarety - věk prvního setkání 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Graf: Věk prvního setkání s cigaretami 4.2 Alkohol věk prvního setkání Výpověď respondentů o první osobní zkušenosti s alkoholem kulminuje ve věkovém rozmezí 12 až 15 let. Z respondentů, kteří uvádějí zkušenost s alkoholem, jich téměř 96 zažije první zkušenost do 15-ti let věku. Alkohol - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně 3 6 0,5 0,7 0, ,7 1,1 1, ,9 1,5 3, ,8 2,8 6, ,4 2,2 8, ,1 3,4 11, ,9 4,6 16, ,2 11,6 27,9 12

13 ,7 6,0 33, ,1 12,9 46, ,0 17,5 64, ,2 16,3 80, ,2 14,7 95, ,0 3,2 98, ,7 1,1 99, ,3 0,5 100,0 Celkem odpovědělo ,6 Neužívají/ neodpovědělo ,4 Celkem 1314 Tabulka: Věk prvního setkání alkohol Alkohol - věk prvního setkání 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Graf: Věk prvního setkání alkohol 4.3 Marihuana - věk prvního setkání Uváděný věk prvního setkání s marihuanou začíná kulminovat v 15 letech, nejčastěji se respondenti s marihuanou poprvé setkali mezi 14. a 15. rokem. Více než tři čtvrtiny uživatelů (72,6) uvedly, že se s marihuanou setkala poprvé do 15-ti let (včetně). Marihuana - věk prvního setkání zastoupení uvedených kumulativně 13

14 odpovědí 8 1 0,1 0,3 0, ,2 0,6 0, ,7 2,6 3, ,1 4,3 7, ,4 12,9 20, ,0 22,6 43, ,8 29,4 72, ,9 14,6 87, ,7 6,3 93, ,9 3,4 96, ,7 2,6 99, ,2 0,6 100,0 Celkem odpovědělo ,6 Neužívají/ neodpovědělo ,4 Celkem 1314 Tabulka: Věk prvního setkání s marihuanou Marihuana - věk prvního setkání 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Graf: Věk prvního setkání s marihuanou 4.4 LSD věk prvního setkání Z celkového počtu respondentů uvedlo zkušenost s LSD 1,5. LSD - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně , ,

15 14 1 0, , , , , Celkem 20 1,5 Neužívají/ neodpovědělo ,5 Celkem 1314 Tabulka: Věk prvního setkání s LSD LSD - věk prvního setkání Graf: Věk prvního setkání s LSD 4.5 Pervitin věk prvního setkání S pervitinem se setkalo celkem 0,8 respondentů výzkumu. Pervitin - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně ,1 9,1 9, ,1 9,1 18, ,1 9,1 27, ,2 18,2 45, ,1 9,1 54, ,2 27,3 81, ,2 18,2 100,0 15

16 Celkem 11 0,8 Neužívají/ neodpovědělo ,2 Celkem 1314 Tabulka: věk prvního setkání s pervitinem A Kluby ČR o.p.s. - Mládež a drogy, statistika 2014, město Brno 30,0 Pervitin - věk prvního setkání 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Graf: Věk prvního setkání s pervitinem 4.6 Extáze věk prvního setkání Setkání a zkušenost s extází uvádí 2,2 respondentů a nejčastěji se s ní tito respondenti setkali ve věku 17 let. Extáze - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně ,1 3,4 3, ,2 6,9 10, ,2 10,3 20, ,2 10,3 31, ,3 13,8 44, ,7 31,0 75, ,5 20,7 96, ,1 3,4 100,0 Celkem 29 2,2 16

17 Neužívají/ neodpovědělo ,8 Celkem 1314 Tabulka: Věk prvního setkání s extází A Kluby ČR o.p.s. - Mládež a drogy, statistika 2014, město Brno Extáze - věk prvního setkání 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Graf: Věk prvního setkání s extází 4.7 Lysohlávky věk prvního setkání S touto drogou se setkali 3,3 respondentů. Do 15 let (včetně) se s touto drogou setkalo 54,5 uživatelů Lysohlávky - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně ,1 2,3 2, ,1 2,3 4, ,3 9,1 13, ,5 13,6 27, ,9 27,3 54, ,8 22,7 77, ,5 13,6 90, ,2 6,8 97, ,1 2,3 100,0 Celkem 44 3,3 Neužívají/ neodpovědělo ,7 Celkem 1314 Tabulka: Věk prvního setkání s lysohlávkami 17

18 Lysohlávky - věk prvního setkání 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Graf: Věk prvního setkání s lysohlávkami 4.8 Těkavé látky věk prvního setkání Zkušenost s těkavými látkami uvedlo 1,0 účastníků výzkumu. Věk prvního setkání v tomto případě kulminuje ve 12 létech, k pozastavení je první setkání s těkavými látkami v době předškolního věku. Těkavé látky - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně 5 1 0,1 7,7 7, ,2 15,4 23, ,2 15,4 38, ,1 7,7 46, ,2 23,1 69, ,2 15,4 84, ,1 7,7 92, ,1 7,7 100,0 Celkem 13 1,0 Neužívají/ neodpovědělo ,0 Celkem 1314 Tabulka: Věk prvního setkání s těkavými látkami 18

19 Těkavé látky - věk prvního setkání 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Graf: Věk prvního setkání s těkavými látkami 4.9. Návykové léky věk prvního setkání Setkání a zkušenost s návykovými léky uvádí 0,7 respondentů a nejčastěji se s nimi tito respondenti setkali ve věku 16 let. Do 15 let se s drogou setkalo 55,6 uživatelů. Návykové léky - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně ,1 11,1 11, ,1 11,1 22, ,1 11,1 33, ,2 22,2 55, ,3 44,4 100,0 Celkem 9 0,7 Neužívají/ neodpovědělo ,3 Celkem 1314 Tabulka: Věk prvního setkání s návykovými léky 19

20 Návykové léky - věk prvního setkání 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Graf: Věk prvního setkání s návykovými léky Jiné věk prvního setkání S jinými návykovými látkami, než výše uvedenými, se setkalo 0,5 respondentů. První zkušenost byla získána ve věku 14 let. Jiné - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně ,1 16,7 16, ,2 33,3 50, ,1 16,7 66, ,1 16,7 83, ,1 16,7 100,0 Celkem 6 0,5 Neužívají/ neodpovědělo ,5 Celkem 1314 Tabulka: Věk prvního setkání s jinou návykovou látkou 20

21 35,0 Jiné - věk prvního setkání 30,0 25,0 20,0 15,0 Jiné - věk prvního setkání 10,0 5,0 0, Graf: Věk prvního setkání s jinou návykovou látkou 5. Přístup k návykové látce/hazardní hře při první vlastní zkušenosti Respondenti, kteří uváděli vlastní osobní zkušenost s návykovými látkami a hazardními hrami, dále odpovídali na otázku, jak se k první návykové látce/hazardní hře dostali. Nejčastěji probíhá první kontakt prostřednictvím kamaráda/ky, a to v 57,7 případů. 16,1 respondentů uvedlo, že jim první kontakt zprostředkovali rodiče,11,1 respondentů uvedlo, že si návykovou látku koupili sami. V 10,5 případů účastníkům výzkumu nabídl návykovou látku někdo jiný z rodiny. Pro první kontakt s návykovou látkou se tak zdá podle výsledků důležitá druhá osoba, která tento kontakt zprostředkuje. Přístup k návykové látce respondentů uživatelů Užívá nadále Koupil jsem 99 7,5 11,1 41 Ukradl jsem 21 1,6 2,4 6 Nabídl mi ji kamarád ,0 57,7 161 Nabídl mi ji rodič ,9 16,1 16 Nabídla mi ji někdo jiný z rodiny 93 7,1 10,5 12 Nabídl mi ji neznámý 2 0,2 0,2 1 Zkusil jsem ji kvůli příteli/přítelkyni 13 1,0 1,5 6 Byla mi vnucena 5 0,4 0,6 2 Zodpovězeno ,7 Bez odpovědi ,3 Celkem 1314 Tabulka: Přístup k návykové látce 21

22 Přístup k návykové látce Koupil jsem Ukradl jsem 16 Nabídl mi ji kamarád Nabídl mi ji rodič 58 Nabídla mi ji někdo jiný z rodiny Nabídl mi ji neznámý Graf: Přístup k návykové látce 6. Pravidelné hraní hazardních her V následující části se budeme věnovat odpovědím na otázku zaměřenou na to, jaké návykové látky či hazardní hry v době průzkumu respondenti užívají, a jak často je užívají. 6.1 Hazardní hry - pravidelné hraní a druh hazardní hry Hazardní hry v tomto oddíle dělíme na on-line hry, výherní automaty a kurzovní sázení. Podle přiznané frekvence pravidelného hraní a sázení se ukázalo, že on- line hry hraje celkem 15,91 respondentů. U výherních automatů hraní celkem 4,26 respondentů. U kurzovního sázení uvedlo sázení celkem 7,99 respondentů. Online hry Frekvence Denně 88 6,70 Několikrát týdně 36 2,74 1x týdně 46 3,50 Méně než 1x týdně 39 2,97 Celkem ,91 Tabulka: Přehled frekvence užívání Online her Online hry Denně 49 3, ,9 4 22,2 Několikrát týdně 15 1, ,29 4 0,30 1x týdně 22 1, ,37 6 0,46 22

23 Méně než 1x týdně 15 1, ,52 4 0,30 Celkem 101 7, , ,37 Tabulka: Přehled frekvence užívání Online her dle věku Výherní automaty, VLT Frekvence Denně 1 0,08 Několikrát týdně 6 0,46 1x týdně 8 0,61 Méně než 1x týdně 41 3,12 Celkem 56 4,26 Tabulka: Přehled frekvence užívání Výherních automatů Výherní automaty Denně , Několikrát týdně 2 0,15 3 0,23 1 0,08 1x týdně 3 0,23 4 0,30 1 0,08 Méně než 1x týdně 15 1, ,52 6 0,46 Celkem 20 1, ,13 8 0,61 Tabulka: Přehled frekvence užívání Výherních automatů dle věku Kurzovní sázení Frekvence Denně 13 0,99 Několikrát týdně 22 1,67 1x týdně 22 1,67 Méně než 1x týdně 48 3,65 Celkem 105 7,99 Tabulka: Přehled frekvence užívání Kurzovního sázení Kurzovní sázení Denně 4 0,30 8 0,61 1 0,08 Několikrát týdně 4 0, ,99 5 0,38 23

24 1x týdně 6 0, ,99 3 0,23 Méně než 1x týdně 17 1, ,67 9 0,68 Celkem 31 2, , ,37 Tabulka: Přehled frekvence užívání Kurzovního sázení 6.2 Cigarety - pravidelné užívání a množství vykouřených cigaret Procento kuřáků z celkového počtu respondentů je 32,12. Nejvyšší procento respondentů kuřáků kouří denně (12,48). Tato frekvence užívání byla nejčastější u věkových kategorií let. Cigarety z celkového počtu respondentů Denně ,48 Několikrát týdně 74 5,63 1x týdně 50 3,81 Méně než 1x týdně ,20 Celkem ,12 Tabulka: Frekvence užívání cigaret Cigarety Denně 43 3, , ,45 Několikrát týdně 33 2, ,82 4 0,30 1x týdně 20 1, ,05 3 0,23 Méně než 1x týdně 74 5, ,34 3 0,23 Celkem , , ,21 Tabulka:Frekvence užívání cigaret dle věku 24

25 6.3 Pivo - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití piva celkem uvedlo 38,96 respondentů. Nejčastější frekvencí pití piva bylo Méně než jednou týdně (19,71) a tato frekvence byla uváděna nejčastěji ve všech věkových skupinách let. Pivo Frekvence z celkového počtu respondentů Denně 18 1,37 Několikrát týdně 129 9,82 1x týdně 106 8,07 Méně než 1x týdně ,71 Celkem ,96 Tabulka: Frekvence užívání piva Pivo Denně 6 0,46 9 0,68 3 0,23 Několikrát týdně 32 2, , ,45 1x týdně 25 1, , ,84 Méně než 1x týdně 108 8, , ,07 Celkem , , ,58 Tabulka:Frekvence užívání piva dle věku 6.4 Víno - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití vína celkem uvedlo 32,34respondentů. Pravidelné pití vína při frekvenci méně než 1x týdně udává 24,74 respondentů kteří pijí víno. Tato frekvence je opět nejčastější ve všech třech věkových skupinách. Víno Frekvence z celkového počtu respondentů Denně 4 0,30 Několikrát týdně 50 3,81 1x týdně 46 3,50 25

26 Méně než 1x týdně ,74 Celkem ,34 Tabulka: Frekvence užívání vína Víno Denně 1 0,08 1 0,08 2 0,15 Několikrát týdně 9 0, ,74 5 0,38 1x týdně 6 0, ,51 7 0,53 Méně než 1x týdně 90 6, , ,14 Celkem 106 8, , ,21 Tabulka:Frekvence užívání vína dle věku 6.5 Tvrdý alkohol - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití tvrdého alkoholu celkem uvedlo 29,76 respondentů. Stejně jako u piva a vína, je i v případě užívání tvrdého alkoholu nejčastější frekvencí užívání méně než 1x týdně 19,86). Shodně tuto frekvenci jako nejčastější udaly všechny tři věkové skupiny respondentů. Tvrdý alkohol Frekvence z celkového počtu respondentů Denně 1 0,08 Několikrát týdně 65 4,95 1x týdně 64 4,87 Méně než 1x týdně ,86 Celkem ,76 Tabulka: Frekvence užívání tvrdého alkoholu Tvrdý alkohol Denně 1 0,08 0 0,0 0 0,0 26

27 Několikrát týdně 9 0, , ,22 1x týdně 16 1, ,27 5 0,38 Méně než 1x týdně 72 5, , ,22 Celkem 98 7, , ,82 Tabulka:Frekvence užívání tvrdého alkoholu dle věku 6.6 Marihuana - pravidelné užívání a množství Procento uživatelů marihuany z celkového počtu respondentů je 12,71. U marihuany se frekvence užívání neliší od četnosti užívání alkoholu. Celkově opět jako nejčastější frekvenci udávají respondenti kuřáci marihuany užívání méně než 1x týdně (7,69 kuřáků marihuany) ve všech věkových kategoriích. Marihuana Frekvence z celkového počtu respondentů Denně 16 1,22 Několikrát týdně 31 2,36 1x týdně 19 1,45 Méně než 1x týdně 101 7,69 Celkem ,71 Tabulka: Frekvence užívání marihuany Marihuana Denně 3 0, ,91 1 0,08 Několikrát týdně 7 0, ,75 1 0,08 1x týdně 6 0, ,76 3 0,23 Méně než 1x týdně 27 2, ,18 6 0,46 Celkem 43 3, , ,84 Tabulka : Frekvence užívání marihuany dle věku 27

28 6.7 Ostatní návykové látky - pravidelné užívání U ostatních návykových látek bylo zaznamenáno nejvíce odpovědí pro užívání extáze a jiných látek. Opět s nejčastější frekvencí méně než jedenkrát týdně. Extáze-pravidelné užívání a množství Procento uživatelů extáze z celkového počtu respondentů je 1,14. Extáze Extáze Frekvence z celkového počtu respondentů Denně 3 0, 23 Několikrát týdně 2 0,15 1x týdně 1 0,08 Méně než 1x týdně 9 0,68 Celkem 15 1,14 Tabulka:Přehled ostatních návykových látek-extáze Extáze Denně 2 0,15 1 0, Několikrát týdně 1 0,08 1 0, x týdně 1 0,08 0 0,0 0 0 Méně než 1x týdně 3 0,23 5 0,38 1 0,08 Celkem 7 0,53 7 0,53 1 0,08 Tabulka:Přehled ostatních návykových látek dle věku-extáze Pervitin -pravidelné užívání a množství Procento uživatelů pervitinu z celkového počtu respondentů je 0,68. 28

29 Pervitin Frekvence z celkového počtu respondentů Denně 1 0,08 Několikrát týdně 2 0,15 1x týdně 1 0,08 Méně než 1x týdně 5 0,38 Celkem 9 0,68 Tabulka: Přehled ostatních návykových látek-pervitin Pervitin Denně 0 0,0 1 0, Několikrát týdně 2 0,15 0 0, x týdně 0 0,0 1 0, Méně než 1x týdně 2 0,15 3 0, Celkem 4 0,30 5 0, 38 0 Tabulka: Přehled ostatních návykových látek dle věku-pervitin Ostatní návykové látky - pravidelné užívání a množství Procento uživatelů jiných návykových látek než výše uvedených je 1,37. Jiné Frekvence z celkového počtu respondentů Denně 3 0,23 Několikrát týdně 5 0,38 1x týdně 4 0,30 Méně než 1x týdně 6 0,46 Celkem 18 1,37 Tabulka:Přehled jiných návykových látek Jiné

30 Denně 1 0,08 2 0, Několikrát týdně 2 0,15 3 0, x týdně 1 0,08 1 0,08 2 0,15 Méně než 1x týdně 2 0,15 2 0,15 2 0,15 Celkem 6 0,46 8 0,61 4 0,30 Tabulka: Přehled jiných návykových látek dle věku 7. Místo setkání s drogou Nejčastěji se respondenti setkávají s návykovými látkami na diskotékách, v klubech a hospodách (35,84 ), dále pak na ulici (31,18 ). Následuje prostředí školy s (12,52). Místo setkání s drogou všech respondentů uživatelů návykových látek Diskotéky, kluby, hospody ,33 35,84 Koncerty 52 3,96 4,26 Ulice ,00 31,18 Večírky 98 7,46 8,02 Škola ,64 12,52 Jiné 100 7,61 8,18 Setkává ,00 Nesetkává/ Nezodpovězeno 92 7,00 Celkem 1314 Tabulka : Přehled míst setkání s drogou Místo setkání s drogou Diskotéky, kluby, hospody Koncerty Ulice Večírky Škola Jiné 30

31 Graf: Přehled míst setkání s drogou 8. Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky Na otázku, co by respondent dělal v případě závislosti kamaráda/ky, kam by se obrátil o pomoc, respondenti nejčastěji volili odbornou pomoc (65,60), vlastní intervenci a přesvědčování by zkoušelo 38,58 respondentů, jen 8,75 respondentů uvedlo, že neví. Při volbě odpovědí měli respondenti možnost označit více odpovědí. Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky z celkového počtu respondentů Vyhledal/a bych odbornou pomoc ,60 Obrátil/a bych se na svoje rodiče ,27 Snažil/a bych se dotyčného sám/a přesvědčit ,58 Nevím 115 8,75 Nedělal/a bych nic 89 6,77 Obrátil/a bych se na kamarády ,94 Obrátil/a bych se na rodiče dotyčného ,59 Tabulka:Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky z celkového počtu respondentů Vyhledal/a bych odbornou pomoc Obrátil/a bych se na svoje rodiče Snažil/a bych se dotyčného sám/a přesvědčit Nevím Nedělal/a bych nic Obrátil/a bych se na kamarády Obrátil/a bych se na rodiče dotyčného Graf:Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky 31

32 8.1 Typ vyhledávané odborné pomoci Respondenti, kteří by vyhledali odbornou pomoc, byli dále dotazováni na typ odborné pomoci, kterou by zvolili. Nejčastěji by se respondenti obraceli na psychologa a poradnu. Poté na linku důvěry či lékaře. Krizové centrum a školu by kontaktoval nejmenší počet žáků. Typ vyhledané odborné pomoci z celkového počtu respondentů Doktor 110 8,37 Linka důvěry 116 8,82 Krizové centrum 50 3,81 Škola 54 4,11 Poradna 122 9,28 Léčebna 109 8,30 Psycholog ,40 Nevím ,50 Tabulka: Typ vyhledané odborné pomoci při závislosti kamaráda/ky Graf: Typ vyhledané odborné pomoci při závislosti kamaráda/ky 32

33 9. Z čeho mám největší strach A Kluby ČR o.p.s. - Mládež a drogy, statistika 2014, město Brno Respondenti uvedli, že největší strach mají ze závislosti (40,11). Naopak (26,79) respondentů uvedlo, že strach nemají. Respondenti volili více odpovědí. Obavy z návykových látek/hazardních her z celkového počtu respondentů Ze závislosti ,11 Z toho, že mi ji někdo nabídne a já neodolám 69 5,25 Že mi je bude někdo blízký opakovaně nabízet 50 3,81 Že mi je někdo podstrčí ,65 Z toho, že mi bude špatně 49 3,73 Ze smrti ,85 Nemám strach ,79 Tabulka: Přehled z čeho mám největší strach Ze závislosti Z toho, že mi ji někdo nabídne a já neodolám Že mi je bude někdo blízký opakovaně nabízet Že mi je někdo podstrčí Z toho, že mi bude špatně Ze smrti Nemám strach Graf: Přehled z čeho mám největší strach Ne/dostatek informací o následcích zneužívání Otázka zjišťovala, jestli respondenti mají dostatek informací o následcích zneužívání resp. škodlivém zneužívání alkoholu, cigaret, marihuany a tvrdých drog. Z následujících tabulek 33

34 vyplývá, že méně informací o následcích zneužívání respondenti deklarovali u tvrdých drog, marihuany a hazardních her, více informací pak u cigaret a alkoholu Dostatek informací o následcích užívání vybraných návykových látek z celkového počtu respondentů Alkohol Ano ,44 Ne ,96 Cigarety Ano ,16 Ne ,63 Marihuana Ano ,02 Ne ,09 Tvrdé drogy Ano ,79 Ne ,40 Hazardní hry Ano ,26 Ne ,69 Tabulka: Ne/dostatek informací o následcích zneužívání Nedostatek informací o následcích užívání vybraných návykových látek 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Alkohol Cigarety Marihuana Tvrdé drogy Hazardní hry Graf:Ne/dostatek informací o následcích zneužívání 34

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Jan Hlaváč Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Číslo projektu:

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

preventivního programu na Praze 6

preventivního programu na Praze 6 Užívání návykových látek l u dětíd 5. a 7. tříd: hlavní výsledky prvního testování v rámci r kvaziexperimentáln evaluační studie komunitního preventivního programu na Praze 6 Konference PPRCH 3, Praha

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 A ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 ESPAD 03 The European School Survey on Alcohol and Other Drugs The Czech Republic, 2003 PŘEHLED HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Z LET

Více

Rakovina není náhoda

Rakovina není náhoda Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů mezi studenty středních škol Agentura J.L.M. VII/2011 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah NÁRODNĺ ZAOSTŘENO NA DROGY 1 MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011

Více

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr.

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Lucie Jurystová Obsah příspěvku Úvod - Proč právě tento příspěvek? Cíl analýzy

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka.

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka. VEKTOR 4 SCIO 2014 Žáci oktáv absolvovali v říjnu 2014 testy Vektor, které vypovídají o jejich pozici mezi žáky jiných škol. Škola obdržela celkové výsledky tříd. Společnost Scio zpracovala také individuální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Slovo úvodem. Ať ten který tvrdí, že něco nejde, nezdržuje toho, který to dělá.

Slovo úvodem. Ať ten který tvrdí, že něco nejde, nezdržuje toho, který to dělá. Obsah Obsah... 1 Slovo úvodem... 2 Poslání A Klubů České republiky... 4 Filozofie zařízení... 4 Důležité události roku 2009... 5 Sociální a léčebné služby pro osoby závislé na alkoholu, hazardních hrách,

Více

PREVENCE V KOMIKSECH

PREVENCE V KOMIKSECH PREVENCE V KOMIKSECH PRŮZKUM SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH TÉMAT A JEJICH PREVENCE NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚNOR 2012 Bc. Patrik Hujdus Projekt PREVENCE V KOMIKSECH podpořila

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ

BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ Závěrečná zpráva za rok 2013 Na základě Plánu preventivních aktivit v rámci programu WHO Bezpečná komunita města Třeboň na období 2008 2020 dochází každoročně k vyhodnocování statistiky

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Výroční zpráva 2011-2012

Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva 2011-2012 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 23. 10. 2012 I. - Základní charakteristika školy Základní škola a

Více

Minimální preventivní program 2012/2013

Minimální preventivní program 2012/2013 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48. Žamberk 564 01 Minimální preventivní program 2012/2013 Školní metodik prevence: Mgr. Vendula Hebrová 1. Minimální preventivní program východiska Metodické doporučení k

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Minimální preventivní program a prevence patologických jevů ve společnosti

Minimální preventivní program a prevence patologických jevů ve společnosti Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17, 664 51 Minimální preventivní program a prevence patologických jevů ve společnosti Vychází z pokynu MŠMT ČR 16227896-22 ze dne 7.5.1996 včetně

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2011

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín Zadavatel studie: Město Kopřivnice Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice Realizátor: Sdružení

Více

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT

Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání e-learningového portálu OLAT Registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/03.0021 Název projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Příjemce Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Vyhodnocení dotazníku žáků o využívání

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambulantní léčba a poradenství

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Ambulantní léčba a poradenství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Ambulantní léčba a poradenství Sociální a adiktologické služby pro uživatele alkoholu, patologické hráče a jejich blízké A Kluby ČR o.p.s. Hybešova 956/1-areál Nádražní 7 602 00 Brno

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Obsahem teoretické části je vymezení kojeneckého věku, kojeneckého plavání, nejčastějších onemocnění související s pobytem

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Školní preventivní strategie 2010-2015

Školní preventivní strategie 2010-2015 Školní preventivní strategie 2010-2015 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz 1 Obsah I. Zdůvodnění potřeby školní preventivní strategie II. Popis současného stavu problematiky

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Sbírka příkladů k procvičení VMZDP, VMZDH, VMZDK

Sbírka příkladů k procvičení VMZDP, VMZDH, VMZDK Sbírka příkladů k procvičení VMZDP, VMZDH, VMZDK 1. Na základě údajů uvedených v tabulce rozhodněte, zda existuje závislost mezi roky a počtem firem ve Šluknovském výběžku, které zaměstnávaly osoby zdravotně

Více

Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013.

Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013. Stránka1 OPEN HOUSE Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013. Úvod: V rámci plánovaného rozšíření

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANTÉNA PRAHA 1998

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANTÉNA PRAHA 1998 INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ANTÉNA PRAHA 1998 VÝZKUM DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ U STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE PRAHA, LISTOPAD 1998 Úvod 3 1. Chování respondentů ve volném čase

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

ŠETŘENÍ EVALUACE PROTIDROGOVÝCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH ČR

ŠETŘENÍ EVALUACE PROTIDROGOVÝCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH ČR ŠETŘENÍ EVALUACE PROTIDROGOVÝCH PROGRAMŮ VE ŠKOLÁCH ČR Milan Valenta V letním semestru roku 2000 realizovala katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty v Olomouci rozsáhlé dotazníkové šetření, které

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

P A N E L B O O K 2015

P A N E L B O O K 2015 P A N E L B O O K 2015 2 50 000 respondentů v České republice 20 000 respondentů na Slovensku Český a Slovenský národní panel Společnost Český národní panel s působností v České a Slovenské republice byla

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky a semináře se zúčastnilo 29 žáků 1. ročníku a 22 žáků 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 22 dívek a 7 chlapců 2. ročník

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Přítomni: Mgr. Jana Brožová (ÚZIS ČR), PhDr. Ladislav Csémy (PCP), PhDr. Petr Sadílek

Více

Nabídka programů pro školy

Nabídka programů pro školy Nabídka programů pro školy Interaktivní hry NEKOUŘÍM práce ve skupinách pod vedením lektorů na 3 stanovištích, názorné ukázky, testy, nácvik komunikačních dovedností Inovovaný výukový program zaměřený

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více