Statistika Mládež a drogy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistika Mládež a drogy"

Transkript

1 Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1

2 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek na základních a středních školách v Brně; určit s jakými návykovými látkami se žáci a studenti nejčastěji setkávají, v jakém věku u jednotlivých látek dochází k prvnímu kontaktu s látkou, a zda a v jaké míře v užívání návykových látek respondenti pokračují. Tato zjištění by mohla (a měla) pomoci při koncipování preventivních aktivit pro danou cílovou skupinu (např. zaměření na primární, sekundární, terciární prevenci, širší spolupráce s rodinami, příp. školami, atp.) Průzkum byl anonymní a dobrovolný. Uskutečnil se formou dotazníkového šetření, dotazník obsahoval 22 otázek. Dotazníkem byly obeslány všechny základní a střední školy v Brně a také v Jihomoravském kraji. Tento výstup analyzuje data pouze za brněnské školy. Průzkumu se zúčastnilo 14 brněnských škol, z toho 7 základních škol, 3 gymnázia, 4 střední odborné. Celkový počet respondentů byl Dotazníky byly vyplňovány v průběhu února až dubna Vzhledem k výběru škol a respondentů, si průzkum neklade nároky na reprezentativnost a uvedené analýzy jsou platné pouze pro zkoumaný soubor. Data budou archivována po dobu jednoho roku na adrese A Klubů ČR, o.p.s. Školám, které na průzkumu spolupracovaly, jejich žákům, studentům a pedagogům velmi děkujeme. Bez jejich přístupu bychom nemohli výzkum realizovat. 2

3 Obsah 1. Charakteristika souboru respondentů Respondenti dle typu školy, kterou navštěvují Respondenti dle pohlaví Respondenti dle věkových kategorií Vlastní zkušenosti studentů a žáků s návykovou látkou a s hazardním hraním Vlastní zkušenost s návykovou látkou a s hazardním hráčstvím/ zkušenost dle pohlaví Vlastní zkušenost dle věku respondenta Vlastní zkušenost dle typu školy Setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Věk prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami cigarety- věk prvního setkání Alkohol věk prvního setkání Marihuana - věk prvního setkání LSD věk prvního setkání Pervitin věk prvního setkání Extáze věk prvního setkání Lysohlávky věk prvního setkání Těkavé látky věk prvního setkání Návykové léky věk prvního setkání Jiné věk prvního setkání Přístup k návykové látce/hazardní hře při první vlastní zkušenosti Pravidelné užívání návykových látek a hraní hazardních her Hazardní hry - pravidelné užívání a druh hazardní hry Cigarety - pravidelné užívání a množství vykouřených cigaret Pivo - pravidelné užívání a množství Víno - pravidelné užívání a množství Tvrdý alkohol - pravidelné užívání a množství Marihuana - pravidelné užívání a množství Ostatní návykové látky - pravidelné užívání Místo setkání s drogou Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky Typ vyhledávané odborné pomoci Z čeho mám největší strach Ne/dostatek informací o následcích zneužívání

4 1. Charakteristika souboru respondentů 1.1. Respondenti dle typu školy, kterou navštěvují Soubor respondentů byl tvořen žáky a studenty brněnských základních (52,4), gymnázií (10,5) a středních odborných škol a učilišť (37,1). Oproti loňskému roku přibylo respondentů středních odborných škol a učilišť na úkor základních škol a gymnázií. Typ školy respondentů zastoupení Základní škola 2. Stupeň ,4 Víceleté gymnázium 128 9,7 Čtyřleté gymnázium 11 0,8 Střední odborné učiliště 69 5,3 Střední odborná škola ,8 Konzervatoř 0 0,0 Celkem ,0 Tabulka: Typy škol a zastoupení respondentů Konzervatoř 0 Střední odborná škola 32 Střední odborné učiliště Čtyřleté 5 gymnázium 1 Základní škola 2. Stupeň 52 Víceleté gymnázium 10 Graf: Typy škol a zastoupení respondentů 4

5 1.2. Respondenti dle pohlaví Mezi respondenty tvořili většinu muži (62,3), ženy byly zastoupeny v 37,4 celkového souboru. Zaznamenáváme tedy nárůst mužů oproti ženám o více než 10 Pohlaví respondentů Žena ,4 Muž ,3 Neodpověděli 4 0,3 Celkem ,0 Tabulka: Pohlaví podle respondentů respondentů 492 Žena 1314 Muž Neodpověděli 818 Celkem 4 Graf: Pohlaví podle respondentů 1.3 Respondenti dle věkových kategorií Anketní dotazníky byly vyplňovány žáky a studenty ve věku 11 až 21 let. Nejvíce jsou v souboru zastoupeni respondenti věkové kategorie let (60,2), dále věkové let (34,6). Kategorie let byla zastoupena pouze 0,4,5 respondentů. Věkové kategorie respondentů , , ,5 Neodpověděli 9 0,7 Celkem ,0 Tabulka: Věkové kategorie respondentů 5

6 respondentů Neodpověděli Celkem 9 59 Graf :Věková kategorie podle respondentů 2. Vlastní zkušenosti studentů a žáků s návykovou látkou a s hazardním hraním 2.1 Vlastní zkušenost s návykovou látkou a s hazardním hráčstvím/zkušenost dle pohlaví Vlastní zkušenost s návykovými látkami a hazardním hráčstvím uvádí 64,7 respondentů, což představuje varovný nárůst o téměř 10. Naopak bez této zkušenosti je 35,2. Dle pohlaví vlastní zkušenost uvádí 54,9 dívek a 70,4 chlapců, opět nárůst u dívek o 4 u chlapců varujících 10. Existence zkušenosti Ženy Muži Všichni Ano , , ,7 Ne , , ,2 Neodpověděli 0 0,0 2 0,2 2 0,2 Celkem , , ,0 Tabulka: Vlastní zkušenosti s návykovou látkou podle pohlaví 6

7 Ano Ne Neodpověděli Celkem Ženy Muži Všichni Graf: Vlastní zkušenosti s návykovou látkou v dle pohlaví 2.2. Vlastní zkušenost dle věku respondenta Následující tabulka ukazuje, jak respondenti odpovídali na otázku vlastní zkušenosti s požitím návykové látky či hraním. Ve věkové kategorii je to 51,5, ve věkové kategorii 16-19: 83,7, a ve věkové kategorii let uvádí 93,2 respondentů vlastní zkušenost. Existence zkušenosti dle věku Věkové kategorie Celkem Ano ,5 83,7 93,2 64,6 Ne ,5 16,3 6,8 35,4 Celkem Tabulka: Vlastní zkušenosti s návykovou látkou dle věku 7

8 Ano Ne Neodpověděli Celkem Ženy Muži Všichni Graf: Vlastní zkušenosti s návykovou látkou dle věku 2.3. Vlastní zkušenost dle typu školy Vlastní zkušenost uvádí 48,8 žáků základních škol, 68 studentů víceletých gymnázií, 63,6 studentů čtyřletých gymnázií, 83,8 studentů středních odborných učilišť a 87,1 student středních odborných škol. Typ školy Základní škola 2. Stupeň Víceleté gymnázium Čtyřleté gymnázium Střední odborné učiliště Střední odborná škola Celkem Existence zkušenosti Ano Ne Celkem počet ,8 51,2 počet ,0 32,0 počet ,6 36,4 počet ,8 16,2 počet ,1 12,9 počet ,8 35,2 8

9 Tabulka: Vlastní zkušenosti s návykovou látkou dle typu školy Existence zkušenosti Celkem počet počet počet počet počet počet Základní škola 2. Stupeň Víceleté gymnázium Čtyřleté gymnázium Střední odborné učiliště Střední odborná škola Celkem Graf: Vlastní zkušenosti s návykovou látkou dle typu školy 3. Setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Jak můžeme vidět v následující tabulce, nejvíce respondentů má zkušenosti s alkoholem (62,9), následují cigarety (49,5). Na třetím místě v žebříčku oblíbenosti návykových látek se umístila marihuana, kterou vyzkoušelo 26,7 respondentů. Návyková látka respondentů respondentů Cigarety ,5 Alkohol ,9 Marihuana ,7 LSD 20 1,5 Pervitin 11 0,8 Extáze 30 2,3 Lysohlávky 45 3,4 Těkavé látky 13 1,0 Návykové léky 9 0,7 Jiné 18 1,4 Tabulka: výskytů setkání se s návykovými látkami 9

10 počet respondentů Alkohol Cigarety Marihuana LSD Pervitin Extáze Lysohlávky Těkavé látky Návykové léky Jiné Graf: výskytů setkání se s návykovými látkami 4. Věk prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami Kromě pořadí, v jakém se respondenti setkávali s návykovými látkami, měli také uvádět věk, tohoto setkání. Z následující tabulky lze zjistit věkové průměry, mediány a modusy uváděného prvního setkání s jednotlivými návykovými látkami a hazardními hrami. Při interpretaci těchto dat bychom měli mít na paměti, že setkání uvedla vždy jen část respondentů z celkového počtu Návyková látka Průměrný věk Medián-střední hodnota Modus-nejčastěji se vyskytuje Cigarety Alkohol Marihuana LSD Pervitin Extáze Lysohlávky Těkavé látky Návykové léky Jiné Celkem

11 Tabulka: Průměrný věk, medián a modus uživatelů návykových látek A Kluby ČR o.p.s. - Mládež a drogy, statistika 2014, město Brno Průměrný věk Medián Modus Graf: Průměrný věk, medián a modus uživatelů návykových látek 4.1 Cigarety věk prvního setkání První osobní setkání s cigaretami kulminuje ve věkovém rozmezí 12 až 14 let, kdy nejčastěji dochází k prvnímu setkání s cigaretami. Cigarety - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně 4 1 0,1 0,2 0, ,3 0,6 0, ,3 0,6 1, ,9 1,8 3, ,1 2,2 5, ,0 4,0 9, ,3 8,6 18, ,3 8,8 26, ,4 18,9 45, ,7 19,5 65, ,9 16, ,5 13,2 94, ,8 3,7 98, ,6 1,2 99, ,2 0,3 99, ,1 0,2 99, ,1 0,2 100,0 11

12 Celkem odpovědělo ,5 Neužívají/ neodpovědělo ,5 Celkem 1314 Tabulka : Věk prvního setkání s cigaretami A Kluby ČR o.p.s. - Mládež a drogy, statistika 2014, město Brno 25,0 Cigarety - věk prvního setkání 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Graf: Věk prvního setkání s cigaretami 4.2 Alkohol věk prvního setkání Výpověď respondentů o první osobní zkušenosti s alkoholem kulminuje ve věkovém rozmezí 12 až 15 let. Z respondentů, kteří uvádějí zkušenost s alkoholem, jich téměř 96 zažije první zkušenost do 15-ti let věku. Alkohol - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně 3 6 0,5 0,7 0, ,7 1,1 1, ,9 1,5 3, ,8 2,8 6, ,4 2,2 8, ,1 3,4 11, ,9 4,6 16, ,2 11,6 27,9 12

13 ,7 6,0 33, ,1 12,9 46, ,0 17,5 64, ,2 16,3 80, ,2 14,7 95, ,0 3,2 98, ,7 1,1 99, ,3 0,5 100,0 Celkem odpovědělo ,6 Neužívají/ neodpovědělo ,4 Celkem 1314 Tabulka: Věk prvního setkání alkohol Alkohol - věk prvního setkání 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Graf: Věk prvního setkání alkohol 4.3 Marihuana - věk prvního setkání Uváděný věk prvního setkání s marihuanou začíná kulminovat v 15 letech, nejčastěji se respondenti s marihuanou poprvé setkali mezi 14. a 15. rokem. Více než tři čtvrtiny uživatelů (72,6) uvedly, že se s marihuanou setkala poprvé do 15-ti let (včetně). Marihuana - věk prvního setkání zastoupení uvedených kumulativně 13

14 odpovědí 8 1 0,1 0,3 0, ,2 0,6 0, ,7 2,6 3, ,1 4,3 7, ,4 12,9 20, ,0 22,6 43, ,8 29,4 72, ,9 14,6 87, ,7 6,3 93, ,9 3,4 96, ,7 2,6 99, ,2 0,6 100,0 Celkem odpovědělo ,6 Neužívají/ neodpovědělo ,4 Celkem 1314 Tabulka: Věk prvního setkání s marihuanou Marihuana - věk prvního setkání 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Graf: Věk prvního setkání s marihuanou 4.4 LSD věk prvního setkání Z celkového počtu respondentů uvedlo zkušenost s LSD 1,5. LSD - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně , ,

15 14 1 0, , , , , Celkem 20 1,5 Neužívají/ neodpovědělo ,5 Celkem 1314 Tabulka: Věk prvního setkání s LSD LSD - věk prvního setkání Graf: Věk prvního setkání s LSD 4.5 Pervitin věk prvního setkání S pervitinem se setkalo celkem 0,8 respondentů výzkumu. Pervitin - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně ,1 9,1 9, ,1 9,1 18, ,1 9,1 27, ,2 18,2 45, ,1 9,1 54, ,2 27,3 81, ,2 18,2 100,0 15

16 Celkem 11 0,8 Neužívají/ neodpovědělo ,2 Celkem 1314 Tabulka: věk prvního setkání s pervitinem A Kluby ČR o.p.s. - Mládež a drogy, statistika 2014, město Brno 30,0 Pervitin - věk prvního setkání 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Graf: Věk prvního setkání s pervitinem 4.6 Extáze věk prvního setkání Setkání a zkušenost s extází uvádí 2,2 respondentů a nejčastěji se s ní tito respondenti setkali ve věku 17 let. Extáze - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně ,1 3,4 3, ,2 6,9 10, ,2 10,3 20, ,2 10,3 31, ,3 13,8 44, ,7 31,0 75, ,5 20,7 96, ,1 3,4 100,0 Celkem 29 2,2 16

17 Neužívají/ neodpovědělo ,8 Celkem 1314 Tabulka: Věk prvního setkání s extází A Kluby ČR o.p.s. - Mládež a drogy, statistika 2014, město Brno Extáze - věk prvního setkání 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Graf: Věk prvního setkání s extází 4.7 Lysohlávky věk prvního setkání S touto drogou se setkali 3,3 respondentů. Do 15 let (včetně) se s touto drogou setkalo 54,5 uživatelů Lysohlávky - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně ,1 2,3 2, ,1 2,3 4, ,3 9,1 13, ,5 13,6 27, ,9 27,3 54, ,8 22,7 77, ,5 13,6 90, ,2 6,8 97, ,1 2,3 100,0 Celkem 44 3,3 Neužívají/ neodpovědělo ,7 Celkem 1314 Tabulka: Věk prvního setkání s lysohlávkami 17

18 Lysohlávky - věk prvního setkání 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Graf: Věk prvního setkání s lysohlávkami 4.8 Těkavé látky věk prvního setkání Zkušenost s těkavými látkami uvedlo 1,0 účastníků výzkumu. Věk prvního setkání v tomto případě kulminuje ve 12 létech, k pozastavení je první setkání s těkavými látkami v době předškolního věku. Těkavé látky - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně 5 1 0,1 7,7 7, ,2 15,4 23, ,2 15,4 38, ,1 7,7 46, ,2 23,1 69, ,2 15,4 84, ,1 7,7 92, ,1 7,7 100,0 Celkem 13 1,0 Neužívají/ neodpovědělo ,0 Celkem 1314 Tabulka: Věk prvního setkání s těkavými látkami 18

19 Těkavé látky - věk prvního setkání 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Graf: Věk prvního setkání s těkavými látkami 4.9. Návykové léky věk prvního setkání Setkání a zkušenost s návykovými léky uvádí 0,7 respondentů a nejčastěji se s nimi tito respondenti setkali ve věku 16 let. Do 15 let se s drogou setkalo 55,6 uživatelů. Návykové léky - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně ,1 11,1 11, ,1 11,1 22, ,1 11,1 33, ,2 22,2 55, ,3 44,4 100,0 Celkem 9 0,7 Neužívají/ neodpovědělo ,3 Celkem 1314 Tabulka: Věk prvního setkání s návykovými léky 19

20 Návykové léky - věk prvního setkání 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Graf: Věk prvního setkání s návykovými léky Jiné věk prvního setkání S jinými návykovými látkami, než výše uvedenými, se setkalo 0,5 respondentů. První zkušenost byla získána ve věku 14 let. Jiné - věk prvního setkání zastoupení uvedených odpovědí kumulativně ,1 16,7 16, ,2 33,3 50, ,1 16,7 66, ,1 16,7 83, ,1 16,7 100,0 Celkem 6 0,5 Neužívají/ neodpovědělo ,5 Celkem 1314 Tabulka: Věk prvního setkání s jinou návykovou látkou 20

21 35,0 Jiné - věk prvního setkání 30,0 25,0 20,0 15,0 Jiné - věk prvního setkání 10,0 5,0 0, Graf: Věk prvního setkání s jinou návykovou látkou 5. Přístup k návykové látce/hazardní hře při první vlastní zkušenosti Respondenti, kteří uváděli vlastní osobní zkušenost s návykovými látkami a hazardními hrami, dále odpovídali na otázku, jak se k první návykové látce/hazardní hře dostali. Nejčastěji probíhá první kontakt prostřednictvím kamaráda/ky, a to v 57,7 případů. 16,1 respondentů uvedlo, že jim první kontakt zprostředkovali rodiče,11,1 respondentů uvedlo, že si návykovou látku koupili sami. V 10,5 případů účastníkům výzkumu nabídl návykovou látku někdo jiný z rodiny. Pro první kontakt s návykovou látkou se tak zdá podle výsledků důležitá druhá osoba, která tento kontakt zprostředkuje. Přístup k návykové látce respondentů uživatelů Užívá nadále Koupil jsem 99 7,5 11,1 41 Ukradl jsem 21 1,6 2,4 6 Nabídl mi ji kamarád ,0 57,7 161 Nabídl mi ji rodič ,9 16,1 16 Nabídla mi ji někdo jiný z rodiny 93 7,1 10,5 12 Nabídl mi ji neznámý 2 0,2 0,2 1 Zkusil jsem ji kvůli příteli/přítelkyni 13 1,0 1,5 6 Byla mi vnucena 5 0,4 0,6 2 Zodpovězeno ,7 Bez odpovědi ,3 Celkem 1314 Tabulka: Přístup k návykové látce 21

22 Přístup k návykové látce Koupil jsem Ukradl jsem 16 Nabídl mi ji kamarád Nabídl mi ji rodič 58 Nabídla mi ji někdo jiný z rodiny Nabídl mi ji neznámý Graf: Přístup k návykové látce 6. Pravidelné hraní hazardních her V následující části se budeme věnovat odpovědím na otázku zaměřenou na to, jaké návykové látky či hazardní hry v době průzkumu respondenti užívají, a jak často je užívají. 6.1 Hazardní hry - pravidelné hraní a druh hazardní hry Hazardní hry v tomto oddíle dělíme na on-line hry, výherní automaty a kurzovní sázení. Podle přiznané frekvence pravidelného hraní a sázení se ukázalo, že on- line hry hraje celkem 15,91 respondentů. U výherních automatů hraní celkem 4,26 respondentů. U kurzovního sázení uvedlo sázení celkem 7,99 respondentů. Online hry Frekvence Denně 88 6,70 Několikrát týdně 36 2,74 1x týdně 46 3,50 Méně než 1x týdně 39 2,97 Celkem ,91 Tabulka: Přehled frekvence užívání Online her Online hry Denně 49 3, ,9 4 22,2 Několikrát týdně 15 1, ,29 4 0,30 1x týdně 22 1, ,37 6 0,46 22

23 Méně než 1x týdně 15 1, ,52 4 0,30 Celkem 101 7, , ,37 Tabulka: Přehled frekvence užívání Online her dle věku Výherní automaty, VLT Frekvence Denně 1 0,08 Několikrát týdně 6 0,46 1x týdně 8 0,61 Méně než 1x týdně 41 3,12 Celkem 56 4,26 Tabulka: Přehled frekvence užívání Výherních automatů Výherní automaty Denně , Několikrát týdně 2 0,15 3 0,23 1 0,08 1x týdně 3 0,23 4 0,30 1 0,08 Méně než 1x týdně 15 1, ,52 6 0,46 Celkem 20 1, ,13 8 0,61 Tabulka: Přehled frekvence užívání Výherních automatů dle věku Kurzovní sázení Frekvence Denně 13 0,99 Několikrát týdně 22 1,67 1x týdně 22 1,67 Méně než 1x týdně 48 3,65 Celkem 105 7,99 Tabulka: Přehled frekvence užívání Kurzovního sázení Kurzovní sázení Denně 4 0,30 8 0,61 1 0,08 Několikrát týdně 4 0, ,99 5 0,38 23

24 1x týdně 6 0, ,99 3 0,23 Méně než 1x týdně 17 1, ,67 9 0,68 Celkem 31 2, , ,37 Tabulka: Přehled frekvence užívání Kurzovního sázení 6.2 Cigarety - pravidelné užívání a množství vykouřených cigaret Procento kuřáků z celkového počtu respondentů je 32,12. Nejvyšší procento respondentů kuřáků kouří denně (12,48). Tato frekvence užívání byla nejčastější u věkových kategorií let. Cigarety z celkového počtu respondentů Denně ,48 Několikrát týdně 74 5,63 1x týdně 50 3,81 Méně než 1x týdně ,20 Celkem ,12 Tabulka: Frekvence užívání cigaret Cigarety Denně 43 3, , ,45 Několikrát týdně 33 2, ,82 4 0,30 1x týdně 20 1, ,05 3 0,23 Méně než 1x týdně 74 5, ,34 3 0,23 Celkem , , ,21 Tabulka:Frekvence užívání cigaret dle věku 24

25 6.3 Pivo - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití piva celkem uvedlo 38,96 respondentů. Nejčastější frekvencí pití piva bylo Méně než jednou týdně (19,71) a tato frekvence byla uváděna nejčastěji ve všech věkových skupinách let. Pivo Frekvence z celkového počtu respondentů Denně 18 1,37 Několikrát týdně 129 9,82 1x týdně 106 8,07 Méně než 1x týdně ,71 Celkem ,96 Tabulka: Frekvence užívání piva Pivo Denně 6 0,46 9 0,68 3 0,23 Několikrát týdně 32 2, , ,45 1x týdně 25 1, , ,84 Méně než 1x týdně 108 8, , ,07 Celkem , , ,58 Tabulka:Frekvence užívání piva dle věku 6.4 Víno - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití vína celkem uvedlo 32,34respondentů. Pravidelné pití vína při frekvenci méně než 1x týdně udává 24,74 respondentů kteří pijí víno. Tato frekvence je opět nejčastější ve všech třech věkových skupinách. Víno Frekvence z celkového počtu respondentů Denně 4 0,30 Několikrát týdně 50 3,81 1x týdně 46 3,50 25

26 Méně než 1x týdně ,74 Celkem ,34 Tabulka: Frekvence užívání vína Víno Denně 1 0,08 1 0,08 2 0,15 Několikrát týdně 9 0, ,74 5 0,38 1x týdně 6 0, ,51 7 0,53 Méně než 1x týdně 90 6, , ,14 Celkem 106 8, , ,21 Tabulka:Frekvence užívání vína dle věku 6.5 Tvrdý alkohol - pravidelné užívání a množství Pravidelné pití tvrdého alkoholu celkem uvedlo 29,76 respondentů. Stejně jako u piva a vína, je i v případě užívání tvrdého alkoholu nejčastější frekvencí užívání méně než 1x týdně 19,86). Shodně tuto frekvenci jako nejčastější udaly všechny tři věkové skupiny respondentů. Tvrdý alkohol Frekvence z celkového počtu respondentů Denně 1 0,08 Několikrát týdně 65 4,95 1x týdně 64 4,87 Méně než 1x týdně ,86 Celkem ,76 Tabulka: Frekvence užívání tvrdého alkoholu Tvrdý alkohol Denně 1 0,08 0 0,0 0 0,0 26

27 Několikrát týdně 9 0, , ,22 1x týdně 16 1, ,27 5 0,38 Méně než 1x týdně 72 5, , ,22 Celkem 98 7, , ,82 Tabulka:Frekvence užívání tvrdého alkoholu dle věku 6.6 Marihuana - pravidelné užívání a množství Procento uživatelů marihuany z celkového počtu respondentů je 12,71. U marihuany se frekvence užívání neliší od četnosti užívání alkoholu. Celkově opět jako nejčastější frekvenci udávají respondenti kuřáci marihuany užívání méně než 1x týdně (7,69 kuřáků marihuany) ve všech věkových kategoriích. Marihuana Frekvence z celkového počtu respondentů Denně 16 1,22 Několikrát týdně 31 2,36 1x týdně 19 1,45 Méně než 1x týdně 101 7,69 Celkem ,71 Tabulka: Frekvence užívání marihuany Marihuana Denně 3 0, ,91 1 0,08 Několikrát týdně 7 0, ,75 1 0,08 1x týdně 6 0, ,76 3 0,23 Méně než 1x týdně 27 2, ,18 6 0,46 Celkem 43 3, , ,84 Tabulka : Frekvence užívání marihuany dle věku 27

28 6.7 Ostatní návykové látky - pravidelné užívání U ostatních návykových látek bylo zaznamenáno nejvíce odpovědí pro užívání extáze a jiných látek. Opět s nejčastější frekvencí méně než jedenkrát týdně. Extáze-pravidelné užívání a množství Procento uživatelů extáze z celkového počtu respondentů je 1,14. Extáze Extáze Frekvence z celkového počtu respondentů Denně 3 0, 23 Několikrát týdně 2 0,15 1x týdně 1 0,08 Méně než 1x týdně 9 0,68 Celkem 15 1,14 Tabulka:Přehled ostatních návykových látek-extáze Extáze Denně 2 0,15 1 0, Několikrát týdně 1 0,08 1 0, x týdně 1 0,08 0 0,0 0 0 Méně než 1x týdně 3 0,23 5 0,38 1 0,08 Celkem 7 0,53 7 0,53 1 0,08 Tabulka:Přehled ostatních návykových látek dle věku-extáze Pervitin -pravidelné užívání a množství Procento uživatelů pervitinu z celkového počtu respondentů je 0,68. 28

29 Pervitin Frekvence z celkového počtu respondentů Denně 1 0,08 Několikrát týdně 2 0,15 1x týdně 1 0,08 Méně než 1x týdně 5 0,38 Celkem 9 0,68 Tabulka: Přehled ostatních návykových látek-pervitin Pervitin Denně 0 0,0 1 0, Několikrát týdně 2 0,15 0 0, x týdně 0 0,0 1 0, Méně než 1x týdně 2 0,15 3 0, Celkem 4 0,30 5 0, 38 0 Tabulka: Přehled ostatních návykových látek dle věku-pervitin Ostatní návykové látky - pravidelné užívání a množství Procento uživatelů jiných návykových látek než výše uvedených je 1,37. Jiné Frekvence z celkového počtu respondentů Denně 3 0,23 Několikrát týdně 5 0,38 1x týdně 4 0,30 Méně než 1x týdně 6 0,46 Celkem 18 1,37 Tabulka:Přehled jiných návykových látek Jiné

30 Denně 1 0,08 2 0, Několikrát týdně 2 0,15 3 0, x týdně 1 0,08 1 0,08 2 0,15 Méně než 1x týdně 2 0,15 2 0,15 2 0,15 Celkem 6 0,46 8 0,61 4 0,30 Tabulka: Přehled jiných návykových látek dle věku 7. Místo setkání s drogou Nejčastěji se respondenti setkávají s návykovými látkami na diskotékách, v klubech a hospodách (35,84 ), dále pak na ulici (31,18 ). Následuje prostředí školy s (12,52). Místo setkání s drogou všech respondentů uživatelů návykových látek Diskotéky, kluby, hospody ,33 35,84 Koncerty 52 3,96 4,26 Ulice ,00 31,18 Večírky 98 7,46 8,02 Škola ,64 12,52 Jiné 100 7,61 8,18 Setkává ,00 Nesetkává/ Nezodpovězeno 92 7,00 Celkem 1314 Tabulka : Přehled míst setkání s drogou Místo setkání s drogou Diskotéky, kluby, hospody Koncerty Ulice Večírky Škola Jiné 30

31 Graf: Přehled míst setkání s drogou 8. Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky Na otázku, co by respondent dělal v případě závislosti kamaráda/ky, kam by se obrátil o pomoc, respondenti nejčastěji volili odbornou pomoc (65,60), vlastní intervenci a přesvědčování by zkoušelo 38,58 respondentů, jen 8,75 respondentů uvedlo, že neví. Při volbě odpovědí měli respondenti možnost označit více odpovědí. Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky z celkového počtu respondentů Vyhledal/a bych odbornou pomoc ,60 Obrátil/a bych se na svoje rodiče ,27 Snažil/a bych se dotyčného sám/a přesvědčit ,58 Nevím 115 8,75 Nedělal/a bych nic 89 6,77 Obrátil/a bych se na kamarády ,94 Obrátil/a bych se na rodiče dotyčného ,59 Tabulka:Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky z celkového počtu respondentů Vyhledal/a bych odbornou pomoc Obrátil/a bych se na svoje rodiče Snažil/a bych se dotyčného sám/a přesvědčit Nevím Nedělal/a bych nic Obrátil/a bych se na kamarády Obrátil/a bych se na rodiče dotyčného Graf:Vyhledání pomoci při závislosti kamaráda/ky 31

32 8.1 Typ vyhledávané odborné pomoci Respondenti, kteří by vyhledali odbornou pomoc, byli dále dotazováni na typ odborné pomoci, kterou by zvolili. Nejčastěji by se respondenti obraceli na psychologa a poradnu. Poté na linku důvěry či lékaře. Krizové centrum a školu by kontaktoval nejmenší počet žáků. Typ vyhledané odborné pomoci z celkového počtu respondentů Doktor 110 8,37 Linka důvěry 116 8,82 Krizové centrum 50 3,81 Škola 54 4,11 Poradna 122 9,28 Léčebna 109 8,30 Psycholog ,40 Nevím ,50 Tabulka: Typ vyhledané odborné pomoci při závislosti kamaráda/ky Graf: Typ vyhledané odborné pomoci při závislosti kamaráda/ky 32

33 9. Z čeho mám největší strach A Kluby ČR o.p.s. - Mládež a drogy, statistika 2014, město Brno Respondenti uvedli, že největší strach mají ze závislosti (40,11). Naopak (26,79) respondentů uvedlo, že strach nemají. Respondenti volili více odpovědí. Obavy z návykových látek/hazardních her z celkového počtu respondentů Ze závislosti ,11 Z toho, že mi ji někdo nabídne a já neodolám 69 5,25 Že mi je bude někdo blízký opakovaně nabízet 50 3,81 Že mi je někdo podstrčí ,65 Z toho, že mi bude špatně 49 3,73 Ze smrti ,85 Nemám strach ,79 Tabulka: Přehled z čeho mám největší strach Ze závislosti Z toho, že mi ji někdo nabídne a já neodolám Že mi je bude někdo blízký opakovaně nabízet Že mi je někdo podstrčí Z toho, že mi bude špatně Ze smrti Nemám strach Graf: Přehled z čeho mám největší strach Ne/dostatek informací o následcích zneužívání Otázka zjišťovala, jestli respondenti mají dostatek informací o následcích zneužívání resp. škodlivém zneužívání alkoholu, cigaret, marihuany a tvrdých drog. Z následujících tabulek 33

34 vyplývá, že méně informací o následcích zneužívání respondenti deklarovali u tvrdých drog, marihuany a hazardních her, více informací pak u cigaret a alkoholu Dostatek informací o následcích užívání vybraných návykových látek z celkového počtu respondentů Alkohol Ano ,44 Ne ,96 Cigarety Ano ,16 Ne ,63 Marihuana Ano ,02 Ne ,09 Tvrdé drogy Ano ,79 Ne ,40 Hazardní hry Ano ,26 Ne ,69 Tabulka: Ne/dostatek informací o následcích zneužívání Nedostatek informací o následcích užívání vybraných návykových látek 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Alkohol Cigarety Marihuana Tvrdé drogy Hazardní hry Graf:Ne/dostatek informací o následcích zneužívání 34

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Mládež a návykové látky

Mládež a návykové látky Mládež a návykové látky Výzkumná zpráva Rok 2011 1 Výzkum Mládež a drogy Brno 2011 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových látek

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba, 7.listopadu, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníkového šetření pro žáky 009/00 Rizika sociálně patologického chování žáků Vypracovala: Mgr. M. Janoušková

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření na základních školách v Chrudimi 6. 9. třídy Rok 2006 Vyhodnocení a zpracování dat provedl Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim Vyhodnocení průzkumu

Více

ANKETA. Užívání návykových látek 2007/2008

ANKETA. Užívání návykových látek 2007/2008 ANKETA Užívání návykových látek 2007/2008 OBSAH: Obsah 2 Úvod 3 Výsledky celkové graficky 4 Výsledky v 6.A 6 Výsledky v 7.A 7 Výsledky v 7.B 9 Výsledky v 8.A 11 Výsledky v 8.B 13 Výsledky v 9.A 15 Výsledky

Více

Výskyt sázkového hraní v populaci

Výskyt sázkového hraní v populaci Výskyt sázkového hraní v populaci Mgr. Pavla Chomynová 7/11/2013 Obsah zdroje dat prevalence hraní v obecné populaci výsledky studií charakteristika hráčů prevalence problémového hraní PGSI škála hraní

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči

Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči Oddělení pro dívky vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči Výchovný ústav, střední škola a školní Jídelna Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118 PREZENTACE VÝZKUMU VZORKU 47 DÍVEK UMÍSTĚNÝCH VZAŘÍZENÍ

Více

Rakovina není náhoda. Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol

Rakovina není náhoda. Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol Agentura J.L.M. II/2012 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

RSPCH 1. 1 2 3 4 5 7 9 37 17 12 8,53% 19.97% 45,12% 20,73% 14,63%

RSPCH 1. 1 2 3 4 5 7 9 37 17 12 8,53% 19.97% 45,12% 20,73% 14,63% RSPCH 1. Dotazník rizik sociálně patologického chování žáku pro učitele. Tento dotazník mapuje názory pedagogů na míru rizik výskytu jednotlivých sociálně patologických jevů u svých žáku a studentů. Odpovědi

Více

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček

Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými. Strakonicku. Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Monitoring zkušeností studentů středních škol s návykovými látkami na Prachaticku a Strakonicku Mgr. Michaela Nenadálová Bc. Martin Zajíček Představujeme se 2 kontaktní centra 1 společný tým Proč monitoring?

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová

Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost. Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Rekreační užívání drog a harm reduction současnost a budoucnost Mgr. Barbora Orlíková MUDr. Viktor Mravčík Mgr. Kateřina Škařupová Užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR Návštěvníci

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013

Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Výsledky dotazníkového šetření pro potřeby monitorování užívání legálních a nelegálních návykových látek na základní škole v letech 2009-2013 Již čtvrtým rokem probíhá výzkum pomocí dotazníkového šetření

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravá vysočina, o.s. a Státní zdravotní ústav ve spolupráci s SZŠ a VOŠ Jihlava a VŠP Jihlava Jihlava 2012

Více

Kam si chodíme posedět?

Kam si chodíme posedět? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: Nadezda.Horakova@soc.cas.cz Kam si chodíme posedět? Technické parametry Výzkum:

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr.

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Lucie Jurystová Obsah příspěvku Úvod - Proč právě tento příspěvek? Cíl analýzy

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 27 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 27 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K VÝUCE PROBLEMATIKY HIV/AIDS NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K VÝUCE PROBLEMATIKY HIV/AIDS NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ K VÝUCE PROBLEMATIKY HIV/AIDS NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH A VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH Státní zdravotní ústav, 215 Pracoviště manažerky Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS

Více

preventivního programu na Praze 6

preventivního programu na Praze 6 Užívání návykových látek l u dětíd 5. a 7. tříd: hlavní výsledky prvního testování v rámci r kvaziexperimentáln evaluační studie komunitního preventivního programu na Praze 6 Konference PPRCH 3, Praha

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Rakovina není náhoda

Rakovina není náhoda Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů mezi studenty středních škol Agentura J.L.M. VII/2011 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. února 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší studie občanského

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr.

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615. Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr. ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Můj pohled na školu (klima školy žáci) Červen 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje všech žáků školy. Tento průzkum se

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na období 2003-2004 Odbor školství, mládeže a sportu,

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba, 7.listopadu, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 009/00 Rizika sociálně patologického chování žáků Vypracovala: Mgr. M. Janoušková

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje

Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Přihlášky na střední: Kdy je deváťáci podávají a co je ovlivňuje Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. února 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší studie občanského

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD.

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Konopné drogy jsou po alkoholu a tabáku třetí nejužívanější skupinou drog nejen u nás, ale i ve světě UNODC odhaduje počet uživatelů 162 miliónů

Více

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003

ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 A ESPAD 03 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Česká republika, 2003 ESPAD 03 The European School Survey on Alcohol and Other Drugs The Czech Republic, 2003 PŘEHLED HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Z LET

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Dotazník - Domácí zvířata

Dotazník - Domácí zvířata Dotazník - Domácí zvířata Diplomová práce se nakonec zaměřila spíše na kočky, ale dotazník byl zpracován i pro psy. Děkuji všem za účast na dotazníku a přeji příjemné počtení. :) Pokud byste chtěli vidět

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Semestrální práce do předmětu MVY

Semestrální práce do předmětu MVY Semestrální práce do předmětu MVY Vypracovali: Krpálek Jan, Koška Petr Téma marketingového výzkumu a způsob získávání dat: Zaujala mě spotřeba alkoholu v České Republice na jednoho obyvatele. V tabulce

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011. obsah NÁRODNĺ ZAOSTŘENO NA DROGY 1 MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Přehled hlavních výsledků studie v České republice v roce 2011

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

PREVENCE V KOMIKSECH

PREVENCE V KOMIKSECH PREVENCE V KOMIKSECH PRŮZKUM SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH TÉMAT A JEJICH PREVENCE NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚNOR 2012 Bc. Patrik Hujdus Projekt PREVENCE V KOMIKSECH podpořila

Více

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe

Jan Hlaváč. Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Jan Hlaváč Centrum primární prevence Renarkon, o. p. s. Konference PPRCH 2010 příklad dobré praxe Vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v oblasti prevence sociálně patologických jevů Číslo projektu:

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010. červen 2011

Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010. červen 2011 Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010 červen 2011 Obsah 1. Cíl průzkumu... 3 2. Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010 fast facts... 4 3. Struktura klientů estetické plastické chirurgie

Více

Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování

Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování Mgr. Anna Milerová Chomutov - září 2011 Metodika výzkumu Sběr dat probíhal v

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

posledních deseti letech

posledních deseti letech Jak kouří Češi kuřáck cké zvyklosti české populace v posledních deseti letech Tisková konference ke SVĚTOVÉMU DNI BEZ TABÁKU 31. KVĚTNA SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE Státní zdravotní ústav, 27. května

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Veřejné mínění na téma herny a casina na území Karlových Varů a jejich regulace ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Veřejné mínění na téma herny a casina na území Karlových Varů a jejich regulace ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Veřejné mínění na téma herny a casina na území Karlových Varů a jejich regulace ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 Název studie: Veřejné mínění na téma herny a casina na území Karlových Varů a jejich regulace Zadavatel

Více

BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ

BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ Závěrečná zpráva za rok 2013 Na základě Plánu preventivních aktivit v rámci programu WHO Bezpečná komunita města Třeboň na období 2008 2020 dochází každoročně k vyhodnocování statistiky

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci Studie občanského sdružení Než zazvoní 24. února 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

PROJEKT: Hrou proti AIDS

PROJEKT: Hrou proti AIDS PROJEKT: Hrou proti AIDS Jiří Stupka SZÚ Praha KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Praha, 20. říjen 2010 Motto: Jediný způsob jak ochránit naše děti před AIDS je dokázat, aby uměly ochránit samy sebe.

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více